Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12"

Transkrypt

1 Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12 Oracle Warehouse Management System (WMS) Magazyn Wysokiego Składowania. Oracle Warehouse Management System wchodzi w skład szerszego systemu zarządzania łańcuchem dostaw oraz wytwarzania (Supply Chain Management and Manufacturing). Obsługuje on takie funkcje, jak zarządzanie zapasami w magazynie, konfiguracja magazynu, analiza wydajności, tworzenie harmonogramów zadań, zaawansowane metody pobrań z magazynu oraz usługi zwiększające wartość produktów. WMS optymalizuje procesy związane z obsługą materiałów w hurtowniach, fabrykach i centrach dystrybucji. Ten system sprawdza się zarówno w środowiskach wysoce zautomatyzowanych, wyposażonych w systemy obsługi materiałów i kieszonkowe komputery bezprzewodowe, jak i tam, gdzie przeważają dokumenty drukowane. W celu usprawnienia procesu realizacji zamówień, WMS obsługuje zaawansowane procedury dystrybucyjne, takie jak usługi zwiększające wartość produktu, system bezpośrednich przepływów i montaż na zamówienie, jak również procesy ułatwiające zarządzanie zasobami i zadaniami. Oracle ebs WMS ma łatwy w obsłudze, zautomatyzowany interfejs dostosowany do kieszonkowych komputerów bezprzewodowych. Dzięki mobilności, automatyzacji procesów i możliwości odczytywania kodów paskowych znacznie wzrasta wydajność procesów gospodarczych związanych z logistyką łańcucha dostaw. WMS bazuje na standardach technicznych Internetu, bazie danych Oracle RDBMS, Oracle Real Application Clusters oray serwerze aplikacji Oracle. Efektem jest skalowalna, niezawodna architektura. Oracle WMS zapewnia sprawną realizację zadań związanych z łańcuchem dostaw w następujących dziedzinach: logistyka przyjęć, wysyłek i zwrotów; wyroby gotowe, surowce i półprodukty; strategie biznesowe produkcji i dystrybucji; zaawansowane usługi zwiększające wartość produktu, takie jak montaż na zamówienie, produkcja na zamówienie, tworzenie podzespołów i zestawów oraz rozkładanie zestawów. Zakres systemu Oracle WMS Oracle WMS obsługuje następujące procesy gospodarcze: Logistyka przyjęć przyjęcia (z listem przewozowym lub bez), kontrola odbioru, korekta odbioru, kontrola jakości, drukowanie kodów paskowych, kierowane przekazywanie do magazynu i optymalizacja składowania, dostosowawczy system bezpośrednich przepływów. Logistyka wysyłek planowanie podróży i dostaw, przydzielanie doku i stanowiska, definiowanie tzw. fali pobrań, generowanie zadania uruchamiającego proces pobierania i przydzielanie zapasów, Oracle ebs Warehouse Management System Strona 1 z 11

2 metody pobierania, pobrania kierowane, pakowanie w kartony, pakowanie, drukowanie etykiet zdefiniowanych dla klienta, konsolidacja i załadunek wysyłki na platformie załadunkowej, weryfikacja i zamknięcie wysyłki, śledzenie wysyłki. Logistyka zwrotów przyjmowanie dokumentów zwrotu materiałów, zwroty do dostawców, odnawianie i utylizacja. Usługi zwiększające wartość produktów i produkcja tworzenie i rozkładanie zestawów oraz lekki montaż, mieszane metody produkcji: realizacja zadań związanych z produkcją w toku, realizacja zadań bez zleceń pracy, realizacja zadań w ramach produkcji ciągłej, transakcje przesunięć związane z produkcją w toku, transakcje materiałowe związane z produkcją w toku, transakcje generowania odpadów związane z produkcją w toku, transakcje zwrotów związane z produkcją w toku, transakcje uszczuplania zapasów komponentów, transakcje związane z metodą kanban, przeglądanie specyfikacji poszcze-gólnych pozycji. zamówienia wymagające zmian specyfikacji materiałowych i zmian konstrukcyjnych, drukowanie etykiet zdefiniowanych dla produktu, outsourcing procesu produkcyjnego (wykorzystanie zasobów zewnętrznych), kontrola jakości produkcji i usług zwiększających wartość produktów. Zarządzanie magazynem, zapasami i składowaniem automatyczne uzupełnianie zapasów: metoda Min-Max, metoda Kanban, zarządzanie pojemnikami, transakcje związane z zapasami: zlecenia przesunięć materiałów, transakcje różne, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, przesunięcia międzyfirmowe, zaawansowane funkcje kontroli partii/serii, historia/śledzenie numeru partii, kodowanie dat i monitorowanie czasu składowania, historia/śledzenie numeru serii, Oracle ebs Warehouse Management System Strona 2 z 11

3 atrybuty partii i serii, status kontrolny materiału, pulpit operatora systemu WMS, konfiguracja magazynu: konfiguracja strefowa, struktura lokalizatorów, kreator wdrażania Oracle WMS, przydzielanie zadań i ich przeplatanie, okresowe spisy/inwentaryzacja, klasyfikacja i analiza ABC, kontrola i obsługa materiałów niebezpiecznych, alarmy i powiadomienia, tworzenie raportów magazynowych z wykorzystaniem sieci WWW, śledzenie zapasów: śledzenie własności zapasów, zapytania dotyczące ilości dostępnych i znajdujących się na składzie (w celu aktualizacji stanu grup zapasów oznaczonych określonym numerem serii/partii oraz danych lokalizatora), przegląd zapasów składowanych tymczasowo, integracja z zewnętrznymi systemami obsługi materiałów. Aplikacje przeznaczone dla urządzeń bezprzewodowych typu RF Występuje obecnie zapotrzebowanie na dokładne i wiarygodne informacje dostarczane w czasie rzeczywistym, jak również dążenie do przyspieszenia przepływu towarów przez łańcuch dostaw. To spowodowało, że wiele firm zaczyna stosować mobilne, bezprzewodowe systemy wspomagające produkcję, obsługę magazynów, dystrybucję, logistykę, transport czy świadczenie usług u klienta. Dlatego pojawił się duży popyt na aplikacje dostosowane do takich systemów, a producenci przenośnych komputerów i urządzeń sieciowych starają się ujednolicić standardy technologii internetowych. Aplikacje firmy Oracle przeznaczone do systemów bezprzewodowych mają intuicyjne, konfigurowane przez użytkownika interfejsy i są dostosowane do urządzeń obsługujących standard internetowy Telnet. Dzięki wykorzystaniu standardowych technologii internetowych (języki Java i XML, protokół TCP/IP) oraz produktów platformy internetowej Oracle (Oracle 8i oraz Oracle Internet Application Server), Oracle Mobile Applications pozwalają na uproszczenie czynności związanych z konfiguracją urządzeń i ich administracją. Umożliwiają też scentralizowanie zarządzania systemem informatycznym oraz wykorzystanie globalnej sieci rozległej (WAN) w celu dotarcia do jak największej liczby użytkowników po znacznie obniżonych kosztach. Oracle Mobile Applications można używać z kieszonkowymi urządzeniami wykorzystującymi częstotliwość radiową (RF Radio Frequency), montowanymi w ciężarówkach narzędziami RF służącymi do odczytywania informacji oraz cyfrowymi asystentami osobistymi. Dzięki poniższym funkcjom i cechom Oracle Mobile Applications znacznie przyspieszają przepływ produktów przez łańcuch dostaw: Dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji wykorzystywanych podczas planowania łańcucha dostaw oraz w systemach inteligentnej analizy danych prowadzi do optymalizacji planów produkcji i dystrybucji. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 3 z 11

4 Dane są dostarczane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zautomatyzowanych urządzeń bezprzewodowych. Dlatego występowanie ludzkich błędów, często popełnianych w systemach opartych na pracy ręcznej i dokumentach drukowanych, zostaje zredukowane do minimum. W ten sposób wzrasta wydajność pracowników magazynu oraz produktywność całej firmy. Przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji potrzebnych do tworzenia harmonogramów zadań dla produkcji i magazynu wpływa na optymalizację wykorzystania zasobów i działań. Komunikacja w czasie rzeczywistym zapewnia przejrzystość współpracy w ramach łańcucha dostaw. Automatyzacja procesów powoduje zwiększenie przepustowości i skrócenie cyklu produkcyjnego. Logistyka przyjęć Przyjęcia (z listem przewozowym lub bez). Ta funkcja wspomaga przyjmowanie wszystkich przychodzących materiałów. Obsługuje ona następujące dokumenty: zamówienia standardowe, zamówienia zbiorcze, zapotrzebowania wewnętrzne, przesunięcia wewnątrzfirmowe oraz dokumenty zwrotu materiałów. Materiały przychodzące mogą być kierowane dalej według jednej z trzech metod: bezpośrednio (jednoczesny odbiór i przekazanie do magazynu), standardowo (odbiór i późniejsze przekazanie do magazynu) lub z kontrolą (odbiór, kontrola i późniejsze przekazanie do magazynu). Otrzymane od odbiorcy listy z wyszczególnieniem składników dostawy przyspieszają procedurę odbioru, gdyż dane, które zwykle znajdują się na dołączonym do opakowania odcinku ze specyfikacją przesyłki, zostają wprowadzone bezpośrednio do urządzenia bezprzewodowego. Kontrola odbioru polega na sprawdzeniu, czy przychodzące materiały są zgodne z oczekiwaniami pod względem dopuszczalnych wartości (takich jak data, ilość i miejsce docelowe wysyłki). Na urządzeniu bezprzewodowym RF zostają wyświetlone specjalne instrukcje, a odbiorca jest informowany o każdym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu. Takie dane, jak numer partii, numer serii lub termin ważności, są rejestrowane oraz łączone z numerem tablicy rejestracyjnej. Użytkownik może wykorzystać wydrukowaną wcześniej etykietę z tym numerem lub wygenerować ją automatycznie, na bieżąco (numer zostanie nadany przez system). Kontrola jakości podczas odbioru jest obsługiwana przez Oracle WMS w dwóch wersjach standardowej (Oracle Purchasing) oraz zaawansowanej (Oracle Quality Management). Kontrolę taką można przeprowadzić dla domyślnie ustawionego dostawcy, produktu lub firmy. Polega ona na odczytaniu numeru tablicy rejestracyjnej materiału oraz określeniu przyjętych i odrzuconych ilości tego materiału. Materiałowi odrzuconemu zostaje przypisany odrębny numer tablicy, co umożliwi odróżnienie go od materiału przyjętego. Podczas sprawdzania odpowiednie informacje wyświetlane są przez urządzenie bezprzewodowe RF stacji roboczej, na której dokonano kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. znalezienia materiału wybrakowanego) użytkownik może powiadomić o tym planistów i dostawców w oparciu o wcześniej ustalone przez siebie zasady lub też uruchomić z pulpitu operatora proces przeglądu materiałów. Drukowanie kodów paskowych. Użytkownik może w każdej chwili wydrukować etykietę produktu lub opakowania. Informacje wyświetlane w polu etykiety są pobierane w sposób dynamiczny z bazy danych. Umożliwia to tworzenie na miejscu nieograniczonej liczby formatów kodów paskowych, ułatwiających przyjmowanie, składowanie, pobieranie i wysyłanie produktów. Oracle WMS współpracuje z systemami partnerów, które dostarczają wyspecjalizowanych wzorów oraz udostępniają serwery wydruków etykiet. Poprzez standardowy interfejs programowania (API) Oracle WMS przekazuje dane etykiety do zewnętrznego serwera wydruków, który może odesłać informacje o statusie lub komunikaty o błędach z powrotem do systemu Oracle WMS. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 4 z 11

5 Kierowane przekazywanie do magazynu i optymalizacja składowania. Ta funkcja systemu Oracle WMS umożliwia pracownikom magazynu dzięki informacjom otrzymywanym w czasie rzeczywistym odszukanie dostępnych miejsc składowania, w których można umieścić określony materiał, z uwzględnieniem wymagań dotyczących jego przechowywania oraz atrybutów tego produktu i innych zapasów znajdujących się już na składzie. Kierowane przekazywanie do magazynu pozwala na zminimalizowanie fragmentacji powierzchni magazynowej, lepsze wykorzystanie magazynu, zmniejszenie ilości przestarzałych zapasów oraz zwiększenie wydajności operacji magazynowych. W systemie WMS optymalne miejsce składowania jest określane na podstawie zasad i strategii ustalanych przez użytkownika, takich jak szukanie najbliższej luki, wypełnianie w pierwszej kolejności miejsc, z których nastąpiło pobranie, uzupełnianie pustych miejsc w zależności od dostępnej przestrzeni, objętości i ciężaru produktu itp. Jeżeli użytkownik wybierze miejsce magazynowe inne od proponowanego, system może zainicjować działania zmierzające do poinformowania menedżerów o rozbieżnościach lub zasygnalizować konieczność przeprowadzenia spisu z natury w celu skorygowania niezgodności w systemie. Dostosowawczy system bezpośrednich przepływów powoduje odpowiednie przekierowanie pozycji przychodzących po sprawdzeniu, czy znajdują się wśród nich produkty będące przedmiotem zamówień zaległych i/lub nowych zapotrzebowań rozpoznanych w czasie odbioru. Jeżeli tak, odebrane produkty są przekazywane z doku przyjęć bezpośrednio na platformę załadunkową lub do doku wysyłki, bez niepotrzebnego kierowania ich do magazynu. W systemie Oracle WMS najpierw podejmowana jest próba realizacji zamówienia w oparciu o dostawę znajdującą się na platformie, dopiero potem rozpoczyna się szukanie towarów na składzie. W efekcie, dzięki eliminacji niepotrzebnych przesunięć zmniejsza się liczba operacji związanych z obsługą materiałów. To oznacza zmniejszenie kosztów operacyjnych i usprawnienie procesu realizacji zamówień. Logistyka wysyłek Planowanie podróży i dostaw. Ta funkcja umożliwia ustalenie momentu wyjazdu danego przewoźnika z określonego miejsca w celu dostarczenia co najmniej jednej dostawy. Podróże i dostawy można planować ręcznie lub automatycznie, z góry lub po potwierdzeniu wysyłki. Przydzielanie doku i stanowiska. Za pomocą tej funkcji kierownictwo magazynu może tworzyć harmonogramy stanowisk przewoźników wyjeżdżających, określać dostępność doków i możliwość korzystania z platform załadunkowych. Harmonogramy doków ułatwiają optymalne wykorzystanie ich przestrzeni z uwzględnieniem zasobów magazynowych, czasów dostawy, ilości i priorytetów kontroli, co w rezultacie usprawnia procesy przyjmowania i wysyłania towarów. Definiowanie tzw. fali pobrań. Użytkownik ma do dyspozycji graficznego menedżera zapytań, który umożliwia definiowanie fali pobrań w oparciu o różne kombinacje kryteriów wyboru. Należą do nich: pozycje zamówień, pojemniki, dostawy, podróże, odbiorcy, metody wysyłki, miejsca docelowe wysyłki, wartości przychodów z zamówień, harmonogramy dostaw do klientów, przewoźnicy itd. Przed wygenerowaniem zadania uruchamiającego proces pobrania i przydzieleniem zapasów można wyświetlić wybrane pozycje zamówienia. Najczęściej stosowane kryteria zapytań mogą zostać zapisane celem powtórnego wykorzystania w przyszłości. Generowanie zadania uruchamiającego proces pobierania i przydzielanie zapasów. W procesie generowania fali pobrań ustalana jest kolejność i ważność zadań, zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika zasadami dotyczącymi metod pobrania, obciążenia pracą, kierowania pobrań, przydzielania zapasów, topologii magazynu oraz ładowności platformy pakowania i konsolidacji. W zakresie przydzielania zapasów można ustalić następujące zasady: FIFO (First In First Out pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), FEFO (First Expire First Out wydawanie w pierwszej kolejności produktów, których termin ważności upływa najwcześniej) lub LIFO (Last In First Out ostatnie przyszło, pierwsze wyszło). Oracle ebs Warehouse Management System Strona 5 z 11

6 Metody pobierania. Ta funkcja pozwala na grupowanie i określanie kolejności zadań związanych z pobraniem produktów z magazynu przed ich przydzieleniem. Istnieje wiele metod pobierania, które można dostosować do konkretnego zamówienia. W zależności od specyfiki magazynu są to: pobieranie produktów dla jednego zamówienia, dla grupy zamówień, z określonej strefy, dla wszystkich zamówień; pobieranie w oparciu o dokumenty papierowe/etykiety oraz pobieranie metodą pobierz i przekaż. W systemie Oracle WMS następuje podział lub łączenie zadań w zależności od metod pobierania i możliwości sprzętu użytkownika Pobrania kierowane. Ten proces umożliwia pobieranie produktów w celu realizacji zamówień za pomocą systemów bezprzewodowych RF lub papierowych odcinków pobrań. Systemy bezprzewodowe działające w czasie rzeczywistym gwarantują lepszą wydajność, gdyż kierują osobę kompletującą zamówienie do określonych miejsc składowania w oparciu o zdefiniowane wcześniej przez użytkownika zasady. Umożliwiają pobieranie z jednej strefy, pobieranie ze strefy typu pobierz i przekaż, pobieranie na wszystkich obszarach pracy oraz pobieranie do wyczerpania. Oracle WMS umożliwia użytkownikowi wprowadzanie własnych wartości w miejsce standardowych, jednak zaleca stosowanie optymalnych procedur pobierania opartych na zdefiniowanych jednostkach miary (sztuka, karton, paleta) oraz zasadach przydzielania zapasów. Pakowanie w kartony. Ta funkcja umożliwia obliczanie wymiarów i liczby kartonów, które będą potrzebne podczas realizacji zamówienia. Proces ten następuje automatycznie w czasie pobierania. Pakowanie może odbywać się podczas pobierania lub stanowić niezależną operację. Pojemniki mogą być pakowane wielostopniowo (mniejszy w większym itd.). System przekazuje użytkownikom specjalne instrukcje pakowania dotyczące konkretnych zamówień. Dzięki zapytaniom w trybie online można wyświetlić zawartość pojemnika z uwzględnieniem wszystkich stopni pakowania. Drukowanie etykiet zdefiniowanych dla klienta odbywa się w oparciu o zasady ustalone przez użytkownika. System WMS pozwala na wygenerowanie dowolnej liczby niepowtarzalnych formatów etykiety magazynowej, dzięki czemu w razie potrzeby można utworzyć wzór przeznaczony dla konkretnego klienta. Dane takiej etykiety kierowane są następnie do dowolnej drukarki sieciowej (może to być również drukarka taśmowa). Kierując się wskazówkami określonymi przez użytkownika lub wygenerowanymi przez system, można wydrukować nieograniczoną liczbę typów etykiet, na miejscu lub zdalnie. Oracle WMS umożliwia również integrację z zewnętrznymi systemami projektowania i drukowania etykiet. Konsolidacja i załadunek wysyłki na platformie załadunkowej odbywa się po pobraniu produktów z magazynu i umieszczeniu ich na wcześniej określonych platformach załadunkowych doku. Oracle WMS ułatwia konsolidację wielu częściowo wypełnionych pojemników (oraz związaną z tym konsolidację numerów tablic rejestracyjnych), co prowadzi do zmniejszenia ich liczby i lepszego wykorzystania przestrzeni. Załadunek wysyłki ma miejsce po dokonaniu konsolidacji dla poszczególnych zamówień i dostaw. Podczas załadunku pojemnik jest skanowany. Każda tablica rejestracyjna zostaje odczytana i dzięki temu przesyłka trafia na właściwe przyczepy. Weryfikacja i zamknięcie wysyłki. Do systemu Oracle WMS zostają natychmiast przesłane informacje dotyczące pobranych i/lub załadowanych produktów, ilości oraz pojemników, a także dane dotyczące odpowiedniego zmniejszenia stanu zapasów. Śledzenie wysyłki. Ta funkcja jest obsługiwana przez moduł Oracle Logistics Exchange. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 6 z 11

7 Logistyka zwrotów Przyjmowanie dokumentów zwrotu materiałów (return material authorization RMA). Ta funkcja systemu Oracle WMS umożliwia rejestrowanie przyjęć i kontroli produktów zwróconych przez klientów. Te produkty, ich ilość i datę można porównać z danymi przedstawionymi na dostarczonym dokumencie zwrotu. Zwroty do dostawców. Ta funkcja obsługuje zwroty materiałów, które zostały wcześniej odebrane od dostawców na podstawie zamówienia lub umowy zakupu. Te zwroty powodują odpowiednie zmniejszenie stanu zapasów oraz ilości przyjętych w związku z zamówieniami zakupu. Dla dostawców zostaje automatycznie wygenerowana zniżka. Odnawianie i utylizacja. Ta funkcja jest obsługiwana za pomocą modułu Oracle Service and Depot Repair i dotyczy procesów gospodarczych, które wymagają zaawansowanych działań z zakresu logistyki zwrotów i napraw. Usługi zwiększające wartość produktów Tworzenie zestawów i ich rozkładanie. W przypadku wielopoziomowych specyfikacji materiałowych, Oracle WMS umożliwia tworzenie (jak również rozkładanie już istniejących) zestawów podczas kompletowania zamówień. Oracle WMS obsługuje również operacje związane z montażem, które są definiowane przez klienta i mogą być realizowane za pośrednictwem bezprzewodowych systemów RF. Mieszane metody produkcji. Ta funkcja umożliwia jednoczesną obsługę procesów montażu na zamówienie (assemble to order ATO), projektowania/konstrukcji na zamówienie (engineer to order ETO) oraz nieciągłych i powtarzalnych przepływów (Repetitive/Flow). Moduł Oracle Manufacturing oferuje duży wybór metod wytwarzania oraz możliwość ich elastycznego łączenia. Dzięki temu firmy mogą przy niewielkim ryzyku przechodzić od tradycyjnych metod produkcji na skład lub usług zwiększających wartość produktów do technik montażu na zamówienie i produkcji ciągłej. W zakresie produkcji bezprzewodowe systemy RF obsługują m.in. następujące transakcje: realizacja zadań związanych z produkcją w toku, realizacja zadań bez zleceń pracy, realizacja zadań w ramach produkcji ciągłej, transakcje przesunięć związane z produkcją w toku, transakcje materiałowe związane z produkcją w toku, transakcje generowania odpadów związane z produkcją w toku, transakcje zwrotów związane z produkcją w toku, transakcje uszczuplania zapasów komponentów, transakcje związane z metodą Kanban, przeglądanie specyfikacji poszczególnych pozycji. Zamówienia wymagające zmian specyfikacji materiałowych i zmian konstrukcyjnych. Ta funkcja umożliwia zarządzanie wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi konstrukcji produktu, planów biznesowych, konfiguracji zamówień sprzedaży, planowania materiałowego i obsługi materiałów. Użytkownik może aktualizować dane, prognozować popyt na określone rodziny produktów, dokładnie planować zapotrzebowanie na materiały i zasoby oraz definiować zautomatyzowane transakcje obsługi materiałów, posługując się wyłącznie techniką uzupełniania i uszczuplania zapasów komponentów. Księgowi ds. kosztów mogą wykorzystać tę funkcję do symulacji, planowania oraz analizowania kosztów poszczególnych pozycji i ich substytutów. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 7 z 11

8 Drukowanie etykiet zdefiniowanych dla produktu odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez użytkownika. System pozwala na wygenerowanie dowolnej liczby niepowtarzalnych formatów, dzięki czemu w razie potrzeby można tworzyć etykiety przeznaczone dla materiałów niebezpiecznych lub dostosowane do wymagań klienta. Dane takich etykiet są kierowane do dowolnej drukarki sieciowej. Oracle WMS umożliwia również integrację z zewnętrznymi systemami projektowania i drukowania etykiet. Outsourcing procesu produkcyjnego (wykorzystanie zasobów zewnętrznych). Moduł Oracle Work in Process umożliwia definiowanie zewnętrznych zasobów produkcyjnych i zlecanie im operacji wchodzących w skład procesu produkcyjnego. W ten sposób niektóre czynności montażowe można wykonywać w ramach operacji zewnętrznych, po czym proces jest kontynuowany w firmie. Moduł Oracle Work in Process automatycznie przydziela zasoby do procesów zewnętrznych, prawidłowo śledzi koszty zewnętrznego dostawcy i jest bezpośrednio zintegrowany z modułem Oracle Purchasing, co pozwala na automatyzację zakupów i płatności. Moduł Oracle Work in Process pozwala na włączenie do procesu produkcyjnego komponentów i zasobów dostarczonych z zewnątrz. W ten sposób można wykorzystać wyspecjalizowane możliwości dostawców, obniżając koszty prac inżynieryjnych i produkcji oraz poprawiając jakość wyrobów. Inna możliwość polega na zaangażowaniu zasobów dostawcy w celu czasowego lub stałego zwiększenia własnych zdolności produkcyjnych. Kontrola jakości produkcji i usług zwiększających wartość produktów. W systemie Oracle WMS oraz aplikacji Oracle Manufacturing kontrola taka przeprowadzana jest na zakończenie realizacji zlecenia pracy, z wykorzystaniem jednej z trzech metod: po zrealizowaniu zadań standardowych i zadań bez zleceń pracy, według zdefiniowanych planów odbioru jakościowego lub zgodnie z zasadami kierowanego przekazywania do magazynu. System automatycznie generuje transakcje przesunięć materiałów w celu przemieszczenia danej pozycji z obszaru produkcji do obszaru kontroli jakości, na podstawie opcji skonfigurowanych przez użytkownika. Kontrolę jakości produkcji można zainicjować na podstawie numeru zadania, finalnego produktu montażu lub operacji. W momencie zakończenia realizacji zlecenia pracy aplikacja Manufacturing & Quality (dostosowana do urządzeń bezprzewodowych) dynamicznie wyświetla informacje dotyczące kontroli. Użytkownicy bezprzewodowego urządzenia RF mogą nie tylko wprowadzać wymagane parametry jakościowe, lecz mają również dostęp do wszystkich wymaganych specyfikacji. Zarządzanie magazynem, zapasami i składowaniem Automatyczne uzupełnianie zapasów. Oracle WMS umożliwia planowanie uzupełnień zapasów i materiałów, uzupełnianie dynamiczne (stosownie do zapotrzebowania określonego na zamówieniu lub realizowanych czynności) oraz uzupełnianie bezpośrednio po przyjęciu dostawy. Materiały mogą pochodzić z tego samego magazynu, z innego magazynu lub od dostawcy zewnętrznego. Zarządzanie pojemnikami. Ta funkcja umożliwia śledzenie zawartości każdego pojemnika od chwili przyjęcia, poprzez produkcję w toku i składowanie zapasów, po wysyłkę, z uwzględnieniem zapasów składowanych tymczasowo. Informacje o zawartości pojemnika mogą być wysyłane i przyjmowane za pomocą przychodzącego lub wychodzącego listu przewozowego. Pojemniki mogą być jednorazowe (np. pudła kartonowe) oraz wielokrotnego użytku (np. palety lub kosze). Historia pojemnika obejmuje wszystkie dane dotyczące zawartości i transakcji przyporządkowane do tablicy rejestracyjnej pojemnika. System umożliwia również zarezerwowanie pojemnika lub jego zawartości. Tablica rejestracyjna w sposób jednoznaczny identyfikuje każdy pojemnik w łańcuchu dostaw, a śledzenie zawartości odbywa się na podstawie jej numeru. Numery tablic rejestracyjnych są używane podczas składowania materiałów oraz ich przepływu przez łańcuch dostaw, mogą też być przetwarzane indywidualnie w procesie Oracle ebs Warehouse Management System Strona 8 z 11

9 pakowania i rozpakowywania, rezerwacji i zamykania w celu wysyłki. Pakowanie wielostopniowe polega na umieszczaniu mniejszych pojemników wewnątrz większych, do praktycznie dowolnego poziomu. Tego typu pakowanie wewnętrzne można śledzić podczas ładowania na palety i do pojemników transportowych. Zaawansowane funkcje kontroli partii są oparte na określonych przez użytkownika atrybutach partii, takich jak jakość, czystość, moc, wilgotność, skład, styl, kolor lub rozmiar. Można również zdefiniować wiek/dojrzałość produktu, okres kwarantanny, okres ważności badań jakościowych oraz inne wielkości czasowe dotyczące materiału. W oparciu o zdefiniowaną konfigurację odbywa się inteligentna analiza danych, która umożliwia dokonywanie poszczególnych transakcji materiałowych w określonym czasie lub wstrzymuje ich przeprowadzenie. Na podstawie atrybutów partii można również definiować zasady pobierania z magazynu, wyświetlać salda zapasów oraz tworzyć plany. Zaawansowane funkcje kontroli partii dotyczą również subpartii, czyli części wyodrębnionych wewnątrz partii. Wielopoziomowa struktura partii i subpartii powoduje, że wszystkie funkcje dostępne w przypadku partii mają zastosowanie również do subpartii. Partie lub subpartie mogą być niepodzielne wówczas istnieje pewność, że dostawa przeznaczona do produkcji lub dla określonego klienta będzie pochodzić w całości z tego samego źródła. Status kontrolny materiału ma na celu stwierdzenie, czy dany materiał można wybrać do określonej transakcji. W niektórych przypadkach materiał jest wstrzymany z powodu kontroli jakości, w związku z konserwacją lub w innych celach. Status może odnosić się do wszystkich pozycji znajdujących się w danym miejscu albo oznaczonych określonym numerem serii lub partii. Użytkownik ma do dyspozycji funkcję zapytań o status produktu, może też przeglądać wartości statusu w ramach zapytania o dostępne saldo zapasów. W ten sposób system nie dopuszcza do niewłaściwego wykorzystania materiałów przez użytkownika. Kreator wdrażania Oracle WMS uruchamia intuicyjny, oparty na przepływie pracy proces z dynamicznymi wartościami domyślnymi, który usprawnia konfigurację Oracle WMS dostosowaną do konkretnych operacji magazynowych. Zestawy reguł konfiguracji procesów produkcyjnych i gospodarczych przyspieszają wdrażanie systemu. Kreator ma następujące możliwości: zapisywanie konfiguracji wdrożenia systemu poprzez interaktywny dialog i przekazywanie zaleceń; konfigurowanie zasad produkcji, biznesu, parametrów i raportów, które będą wartościami wyjściowymi systemu Oracle WMS. Konfiguracja stref. Ta funkcja systemu WMS umożliwia utworzenie w obrębie magazynu odrębnych obszarów fizycznych lub logicznych, które zostaną wykorzystane w różnych celach. Pobieranie z magazynu: jedna strefa lub wiele stref pobierania i przekazywania. Składowanie: przekazywanie do magazynu według produktu, jednostki miary i kategorii. Sortowanie według wielkości: miejsce na podłodze i składowanie luzem produkty podstawowe oraz drugorzędne, występujące w nadmiernych ilościach, niebezpieczne i o wysokiej wartości; miejsce na paletach i wymagania związane z wysyłką. Struktura lokalizatorów. W tej funkcji technologia elastycznego pola (flexfield) firmy Oracle została wykorzystana do zdefiniowania struktury lokalizatorów dla określonego magazynu. Struktura ta charakteryzuje się dużą elastycznością w definiowaniu fizycznego projektu magazynu, gdyż liczba lokalizatorów i wartości formatu są konfigurowane przez użytkownika. Pulpit operatora systemu WMS pomaga kierownikowi magazynu w monitorowaniu i prowadzeniu sieci centrów dystrybucyjnych. Menedżer zadań (Task Manager) umożliwia zarządzanie zadaniami poprzez Oracle ebs Warehouse Management System Strona 9 z 11

10 określenie typu czynności i zasobów. Graficzny interfejs użytkownika wyświetla zadania i czynności w różnych formatach określonych przez użytkownika od wykresów liniowych i słupkowych po trójwymiarowe prezentacje magazynu. Dzięki temu narzędziu kierownicy magazynu mogą wykonywać w czasie rzeczywistym migawki ilustrujące przebieg pracy w różnych obszarach magazynu, co umożliwia elastyczne kierowanie siły roboczej do miejsc, w których zadania są realizowane z opóźnieniem. Menedżer zadań monitoruje przebieg procesów, uzupełnianie zapasów, pobieranie, pakowanie, konsolidowanie, ładowanie i wysyłkę. Rentowność magazynu może wzrosnąć dzięki zmniejszeniu poziomu zatrudnienia oraz wyższym wskaźnikom wypełnienia magazynu zapasami. Menedżer zadań informuje również o czynnościach, które już zakończono, np. o załadowaniu ciężarówek, skompletowaniu priorytetowych zamówień, otrzymaniu najbardziej potrzebnych materiałów itd. Zarządzanie metodą kanban. Ta funkcja umożliwia obsługę formularzy kanban (zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących od dostawców zewnętrznych), które usprawniają przepływ produktów przez łańcuch dostaw oraz przez magazyn. System charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie uzupełniania oraz ułatwia wdrożenie produkcji ciągłej. Przydzielanie zadań i ich przeplatanie. Ta funkcja zleca pracownikom wykonanie określonych czynności, kieruje ich do właściwych miejsc i stref oraz przydziela wyposażenie umożliwiające realizację zadania. Pracownicy mogą przeglądać listy zadań, a w razie potrzeby zmieniać ich kolejność i przeplatać ze sobą czynności różnego typu, które będą wykonywać, poruszając się po magazynie. Po wykonaniu każdego zadania system rejestruje w czasie rzeczywistym dane (moment rozpoczęcia i zakończenia), które zostaną później wykorzystane w raportach dotyczących pracowników i produktywności. Przesunięcia międzyfirmowe. Ta funkcja umożliwia przesyłanie towarów między dwiema firmami (fabrykami, hurtowniami itp.), z wykorzystaniem aplikacji Inventory oraz mechanizmu Internal Requisition. Historia/śledzenie numeru serii. Ta funkcja rejestruje historię każdego produktu oznaczonego numerem serii od momentu jego przyjęcia po realizację zamówienia klienta. Użytkownik może śledzić tę historię od dowolnego punktu do przodu lub wstecz. Okresowe spisy/inwentaryzacja. Użytkownik może zdefiniować wiele kryteriów liczenia, takich jak pozycja, miejsce, częstotliwość pobierania, liczba dni, niezgodności, oczekiwane przyjęcie itp. W zależności od potrzeb klienta, podczas uruchamiania systemu jest dostępna funkcja pełnej inwentaryzacji (physical inventory PI) (dla firm rozpoczynających działalność) lub inwentaryzacji audytowanej (audited PI) (dla firm istniejących). Dla celów inwentaryzacji dostępne są wszystkie kryteria wyboru podane dla okresowych spisów Kodowanie daty i monitorowanie czasu składowania umożliwia zminimalizowanie ilości materiałów spisywanych na straty z powodu niewłaściwej rotacji. Dzięki zastosowaniu metod FEFO i FIFO system gwarantuje, że materiały zużywane w procesie produkcji lub pobierane w celu realizacji zamówień nie są przestarzałe i że mają wystarczający okres przydatności do użycia. Podstawą pobierania materiałów jest ich rotacja oparta na zasadach ustalonych przez użytkownika, przechowywanych w mechanizmie WMS Rules. Kontrola i obsługa materiałów niebezpiecznych. Ta funkcja systemu Oracle WMS umożliwia konfigurowanie zasad obsługi i śledzenia materiałów niebezpiecznych w łańcuchu dostaw, od dostawcy do klienta i z powrotem. Status materiału niebezpiecznego może być przypisany do produktu lub lokalizatora Oracle ebs Warehouse Management System Strona 10 z 11

11 zapasów. Informacje dotyczące produktu, takie jak instrukcje obsługi, są udostępniane podczas jego przyjmowania i pobierania. Zasady zdefiniowane dla kierowanego pobierania z magazynu lub kierowanego przekazywania do magazynu zapewniają właściwe rozmieszczenie materiałów niebezpiecznych, również pod względem produktów sąsiadujących. Alarmy i powiadomienia zwiększają wydajność operacji biznesowych. Użytkownik może zdefiniować alarmy w czasie rzeczywistym oraz oparte na przepływie pracy powiadomienia o zdarzeniach związanych z łańcuchem dostaw. Alarm może na przykład informować personel o braku materiału. Klasyfikacja i analiza ABC. Dzięki tej funkcji systemu Oracle WMS kierownik może klasyfikować i analizować produkty w oparciu o takie zasady, jak częstotliwość pobierania produktu, jednostka miary pobierania lub wartość zapasu. Tworzenie raportów magazynowych z wykorzystaniem sieci WWW. Oracle WMS zaspokaja zapotrzebowanie na informacje zarówno pod względem operacyjnym, jak i analitycznym. Raporty tworzone za pomocą aplikacji Oracle Reports można dostosować do potrzeb użytkownika. Wśród standardowych raportów znajdują się m.in.: analizy ABC i historia popytu, tworzone w oparciu o parametry definiowane przez użytkownika (takie jak jednostka miary pobrania, częstotliwość pobrań, produkt itp.). Inne przykłady to raporty dotyczące zarządzania personelem i produktywności, przepływów, zadań, składowania, kontroli jakości, wysyłki, jak również zapisy przebiegu przetwarzania z wykorzystaniem systemów bezprzewodowych RF, według zasobów. Śledzenie własności zapasów w dużym stopniu wpływa na przejrzystość zapasów. Firmy, które przechowują zapasy w swoich własnych budynkach, mogą sprawdzić ich przynależność dzięki wprowadzeniu grup kosztów. Odrębne grupy kosztów stosuje się dla wszystkich produktów, które mają inny kod księgowy. Firma może zażądać, by prawo własności zapasów było przenoszone dopiero w momencie ich zużycia. Dzięki temu można zidentyfikować zapasy magazynowe należące do dostawców, śledzić je i właściwie wyceniać, rozmieszczając wśród własnych zapasów. Umożliwia to zmniejszenie poziomu zapasów i przyspieszenie ich rotacji. Za pomocą ogólnie dostępnych interfejsów programowania system Oracle WMS można zintegrować z zewnętrznymi systemami obsługi materiałów, takimi jak: automatyczne systemy składowania i pobierania, karuzele, systemy wybierania i analizy produktów, przenośniki, pojazdy sterowane automatycznie (Automated guided vehicles AGV). Oracle ebs Warehouse Management System Strona 11 z 11

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa Oracle Inventory to narzędzie do obsługi gospodarki magazynowej, które zwiększa sprawność operacyjną, optymalizując przepływ materiałów i zapewniając ścisły nadzór

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Relentless Innovation

Relentless Innovation IBCS Poland www.ibcs.pl system zarządzania magazynem Accellos One Warehouse to system wspomagający nadzorowanie procesów magazynowych od chwili przyjęcia produktu, przez cały czas jego przebywania w magazynie,

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Twój nowy asystent logistyczny Prościej Szybciej Wszystkie informacje w jednym miejscu Przyjazna i bezpieczna aplikacja I Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

GLS. v.1.14.0. Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

GLS. v.1.14.0. Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 GLS (Moduł Magento) v.1.14.0 Strona 1 z 14 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 8 Potwierdzenia nadania... 9 Cennik... 9 Tworzenie zamówienia.... 11

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Weaver WMS. Realizacja operacji wydania towaru za pomocą systemu

Weaver WMS.  Realizacja operacji wydania towaru za pomocą systemu Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Realizacja operacji wydania towaru za pomocą systemu Weaver WMS Wydanie towaru z magazynu Wydanie towaru z magazynu może byd w systemie Weaver WMS realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12 inpost Paczkomaty (ModułMagento) v.1.8.0 Strona 1 z 12 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 6 Potwierdzenia nadania... 7 Cennik... 7 Tworzenie zamówienia....

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

innowacyjna magazynowa LogistyKa

innowacyjna magazynowa LogistyKa innowacyjna magazynowa LogistyKa Zaawansowane systemy zarządzania magazynem WMS SYSTEM EXPERTWMS to kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów w magazynie oraz optymalizujące

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo