Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12"

Transkrypt

1 Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12 Oracle Warehouse Management System (WMS) Magazyn Wysokiego Składowania. Oracle Warehouse Management System wchodzi w skład szerszego systemu zarządzania łańcuchem dostaw oraz wytwarzania (Supply Chain Management and Manufacturing). Obsługuje on takie funkcje, jak zarządzanie zapasami w magazynie, konfiguracja magazynu, analiza wydajności, tworzenie harmonogramów zadań, zaawansowane metody pobrań z magazynu oraz usługi zwiększające wartość produktów. WMS optymalizuje procesy związane z obsługą materiałów w hurtowniach, fabrykach i centrach dystrybucji. Ten system sprawdza się zarówno w środowiskach wysoce zautomatyzowanych, wyposażonych w systemy obsługi materiałów i kieszonkowe komputery bezprzewodowe, jak i tam, gdzie przeważają dokumenty drukowane. W celu usprawnienia procesu realizacji zamówień, WMS obsługuje zaawansowane procedury dystrybucyjne, takie jak usługi zwiększające wartość produktu, system bezpośrednich przepływów i montaż na zamówienie, jak również procesy ułatwiające zarządzanie zasobami i zadaniami. Oracle ebs WMS ma łatwy w obsłudze, zautomatyzowany interfejs dostosowany do kieszonkowych komputerów bezprzewodowych. Dzięki mobilności, automatyzacji procesów i możliwości odczytywania kodów paskowych znacznie wzrasta wydajność procesów gospodarczych związanych z logistyką łańcucha dostaw. WMS bazuje na standardach technicznych Internetu, bazie danych Oracle RDBMS, Oracle Real Application Clusters oray serwerze aplikacji Oracle. Efektem jest skalowalna, niezawodna architektura. Oracle WMS zapewnia sprawną realizację zadań związanych z łańcuchem dostaw w następujących dziedzinach: logistyka przyjęć, wysyłek i zwrotów; wyroby gotowe, surowce i półprodukty; strategie biznesowe produkcji i dystrybucji; zaawansowane usługi zwiększające wartość produktu, takie jak montaż na zamówienie, produkcja na zamówienie, tworzenie podzespołów i zestawów oraz rozkładanie zestawów. Zakres systemu Oracle WMS Oracle WMS obsługuje następujące procesy gospodarcze: Logistyka przyjęć przyjęcia (z listem przewozowym lub bez), kontrola odbioru, korekta odbioru, kontrola jakości, drukowanie kodów paskowych, kierowane przekazywanie do magazynu i optymalizacja składowania, dostosowawczy system bezpośrednich przepływów. Logistyka wysyłek planowanie podróży i dostaw, przydzielanie doku i stanowiska, definiowanie tzw. fali pobrań, generowanie zadania uruchamiającego proces pobierania i przydzielanie zapasów, Oracle ebs Warehouse Management System Strona 1 z 11

2 metody pobierania, pobrania kierowane, pakowanie w kartony, pakowanie, drukowanie etykiet zdefiniowanych dla klienta, konsolidacja i załadunek wysyłki na platformie załadunkowej, weryfikacja i zamknięcie wysyłki, śledzenie wysyłki. Logistyka zwrotów przyjmowanie dokumentów zwrotu materiałów, zwroty do dostawców, odnawianie i utylizacja. Usługi zwiększające wartość produktów i produkcja tworzenie i rozkładanie zestawów oraz lekki montaż, mieszane metody produkcji: realizacja zadań związanych z produkcją w toku, realizacja zadań bez zleceń pracy, realizacja zadań w ramach produkcji ciągłej, transakcje przesunięć związane z produkcją w toku, transakcje materiałowe związane z produkcją w toku, transakcje generowania odpadów związane z produkcją w toku, transakcje zwrotów związane z produkcją w toku, transakcje uszczuplania zapasów komponentów, transakcje związane z metodą kanban, przeglądanie specyfikacji poszcze-gólnych pozycji. zamówienia wymagające zmian specyfikacji materiałowych i zmian konstrukcyjnych, drukowanie etykiet zdefiniowanych dla produktu, outsourcing procesu produkcyjnego (wykorzystanie zasobów zewnętrznych), kontrola jakości produkcji i usług zwiększających wartość produktów. Zarządzanie magazynem, zapasami i składowaniem automatyczne uzupełnianie zapasów: metoda Min-Max, metoda Kanban, zarządzanie pojemnikami, transakcje związane z zapasami: zlecenia przesunięć materiałów, transakcje różne, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, przesunięcia międzyfirmowe, zaawansowane funkcje kontroli partii/serii, historia/śledzenie numeru partii, kodowanie dat i monitorowanie czasu składowania, historia/śledzenie numeru serii, Oracle ebs Warehouse Management System Strona 2 z 11

3 atrybuty partii i serii, status kontrolny materiału, pulpit operatora systemu WMS, konfiguracja magazynu: konfiguracja strefowa, struktura lokalizatorów, kreator wdrażania Oracle WMS, przydzielanie zadań i ich przeplatanie, okresowe spisy/inwentaryzacja, klasyfikacja i analiza ABC, kontrola i obsługa materiałów niebezpiecznych, alarmy i powiadomienia, tworzenie raportów magazynowych z wykorzystaniem sieci WWW, śledzenie zapasów: śledzenie własności zapasów, zapytania dotyczące ilości dostępnych i znajdujących się na składzie (w celu aktualizacji stanu grup zapasów oznaczonych określonym numerem serii/partii oraz danych lokalizatora), przegląd zapasów składowanych tymczasowo, integracja z zewnętrznymi systemami obsługi materiałów. Aplikacje przeznaczone dla urządzeń bezprzewodowych typu RF Występuje obecnie zapotrzebowanie na dokładne i wiarygodne informacje dostarczane w czasie rzeczywistym, jak również dążenie do przyspieszenia przepływu towarów przez łańcuch dostaw. To spowodowało, że wiele firm zaczyna stosować mobilne, bezprzewodowe systemy wspomagające produkcję, obsługę magazynów, dystrybucję, logistykę, transport czy świadczenie usług u klienta. Dlatego pojawił się duży popyt na aplikacje dostosowane do takich systemów, a producenci przenośnych komputerów i urządzeń sieciowych starają się ujednolicić standardy technologii internetowych. Aplikacje firmy Oracle przeznaczone do systemów bezprzewodowych mają intuicyjne, konfigurowane przez użytkownika interfejsy i są dostosowane do urządzeń obsługujących standard internetowy Telnet. Dzięki wykorzystaniu standardowych technologii internetowych (języki Java i XML, protokół TCP/IP) oraz produktów platformy internetowej Oracle (Oracle 8i oraz Oracle Internet Application Server), Oracle Mobile Applications pozwalają na uproszczenie czynności związanych z konfiguracją urządzeń i ich administracją. Umożliwiają też scentralizowanie zarządzania systemem informatycznym oraz wykorzystanie globalnej sieci rozległej (WAN) w celu dotarcia do jak największej liczby użytkowników po znacznie obniżonych kosztach. Oracle Mobile Applications można używać z kieszonkowymi urządzeniami wykorzystującymi częstotliwość radiową (RF Radio Frequency), montowanymi w ciężarówkach narzędziami RF służącymi do odczytywania informacji oraz cyfrowymi asystentami osobistymi. Dzięki poniższym funkcjom i cechom Oracle Mobile Applications znacznie przyspieszają przepływ produktów przez łańcuch dostaw: Dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji wykorzystywanych podczas planowania łańcucha dostaw oraz w systemach inteligentnej analizy danych prowadzi do optymalizacji planów produkcji i dystrybucji. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 3 z 11

4 Dane są dostarczane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zautomatyzowanych urządzeń bezprzewodowych. Dlatego występowanie ludzkich błędów, często popełnianych w systemach opartych na pracy ręcznej i dokumentach drukowanych, zostaje zredukowane do minimum. W ten sposób wzrasta wydajność pracowników magazynu oraz produktywność całej firmy. Przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji potrzebnych do tworzenia harmonogramów zadań dla produkcji i magazynu wpływa na optymalizację wykorzystania zasobów i działań. Komunikacja w czasie rzeczywistym zapewnia przejrzystość współpracy w ramach łańcucha dostaw. Automatyzacja procesów powoduje zwiększenie przepustowości i skrócenie cyklu produkcyjnego. Logistyka przyjęć Przyjęcia (z listem przewozowym lub bez). Ta funkcja wspomaga przyjmowanie wszystkich przychodzących materiałów. Obsługuje ona następujące dokumenty: zamówienia standardowe, zamówienia zbiorcze, zapotrzebowania wewnętrzne, przesunięcia wewnątrzfirmowe oraz dokumenty zwrotu materiałów. Materiały przychodzące mogą być kierowane dalej według jednej z trzech metod: bezpośrednio (jednoczesny odbiór i przekazanie do magazynu), standardowo (odbiór i późniejsze przekazanie do magazynu) lub z kontrolą (odbiór, kontrola i późniejsze przekazanie do magazynu). Otrzymane od odbiorcy listy z wyszczególnieniem składników dostawy przyspieszają procedurę odbioru, gdyż dane, które zwykle znajdują się na dołączonym do opakowania odcinku ze specyfikacją przesyłki, zostają wprowadzone bezpośrednio do urządzenia bezprzewodowego. Kontrola odbioru polega na sprawdzeniu, czy przychodzące materiały są zgodne z oczekiwaniami pod względem dopuszczalnych wartości (takich jak data, ilość i miejsce docelowe wysyłki). Na urządzeniu bezprzewodowym RF zostają wyświetlone specjalne instrukcje, a odbiorca jest informowany o każdym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu. Takie dane, jak numer partii, numer serii lub termin ważności, są rejestrowane oraz łączone z numerem tablicy rejestracyjnej. Użytkownik może wykorzystać wydrukowaną wcześniej etykietę z tym numerem lub wygenerować ją automatycznie, na bieżąco (numer zostanie nadany przez system). Kontrola jakości podczas odbioru jest obsługiwana przez Oracle WMS w dwóch wersjach standardowej (Oracle Purchasing) oraz zaawansowanej (Oracle Quality Management). Kontrolę taką można przeprowadzić dla domyślnie ustawionego dostawcy, produktu lub firmy. Polega ona na odczytaniu numeru tablicy rejestracyjnej materiału oraz określeniu przyjętych i odrzuconych ilości tego materiału. Materiałowi odrzuconemu zostaje przypisany odrębny numer tablicy, co umożliwi odróżnienie go od materiału przyjętego. Podczas sprawdzania odpowiednie informacje wyświetlane są przez urządzenie bezprzewodowe RF stacji roboczej, na której dokonano kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. znalezienia materiału wybrakowanego) użytkownik może powiadomić o tym planistów i dostawców w oparciu o wcześniej ustalone przez siebie zasady lub też uruchomić z pulpitu operatora proces przeglądu materiałów. Drukowanie kodów paskowych. Użytkownik może w każdej chwili wydrukować etykietę produktu lub opakowania. Informacje wyświetlane w polu etykiety są pobierane w sposób dynamiczny z bazy danych. Umożliwia to tworzenie na miejscu nieograniczonej liczby formatów kodów paskowych, ułatwiających przyjmowanie, składowanie, pobieranie i wysyłanie produktów. Oracle WMS współpracuje z systemami partnerów, które dostarczają wyspecjalizowanych wzorów oraz udostępniają serwery wydruków etykiet. Poprzez standardowy interfejs programowania (API) Oracle WMS przekazuje dane etykiety do zewnętrznego serwera wydruków, który może odesłać informacje o statusie lub komunikaty o błędach z powrotem do systemu Oracle WMS. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 4 z 11

5 Kierowane przekazywanie do magazynu i optymalizacja składowania. Ta funkcja systemu Oracle WMS umożliwia pracownikom magazynu dzięki informacjom otrzymywanym w czasie rzeczywistym odszukanie dostępnych miejsc składowania, w których można umieścić określony materiał, z uwzględnieniem wymagań dotyczących jego przechowywania oraz atrybutów tego produktu i innych zapasów znajdujących się już na składzie. Kierowane przekazywanie do magazynu pozwala na zminimalizowanie fragmentacji powierzchni magazynowej, lepsze wykorzystanie magazynu, zmniejszenie ilości przestarzałych zapasów oraz zwiększenie wydajności operacji magazynowych. W systemie WMS optymalne miejsce składowania jest określane na podstawie zasad i strategii ustalanych przez użytkownika, takich jak szukanie najbliższej luki, wypełnianie w pierwszej kolejności miejsc, z których nastąpiło pobranie, uzupełnianie pustych miejsc w zależności od dostępnej przestrzeni, objętości i ciężaru produktu itp. Jeżeli użytkownik wybierze miejsce magazynowe inne od proponowanego, system może zainicjować działania zmierzające do poinformowania menedżerów o rozbieżnościach lub zasygnalizować konieczność przeprowadzenia spisu z natury w celu skorygowania niezgodności w systemie. Dostosowawczy system bezpośrednich przepływów powoduje odpowiednie przekierowanie pozycji przychodzących po sprawdzeniu, czy znajdują się wśród nich produkty będące przedmiotem zamówień zaległych i/lub nowych zapotrzebowań rozpoznanych w czasie odbioru. Jeżeli tak, odebrane produkty są przekazywane z doku przyjęć bezpośrednio na platformę załadunkową lub do doku wysyłki, bez niepotrzebnego kierowania ich do magazynu. W systemie Oracle WMS najpierw podejmowana jest próba realizacji zamówienia w oparciu o dostawę znajdującą się na platformie, dopiero potem rozpoczyna się szukanie towarów na składzie. W efekcie, dzięki eliminacji niepotrzebnych przesunięć zmniejsza się liczba operacji związanych z obsługą materiałów. To oznacza zmniejszenie kosztów operacyjnych i usprawnienie procesu realizacji zamówień. Logistyka wysyłek Planowanie podróży i dostaw. Ta funkcja umożliwia ustalenie momentu wyjazdu danego przewoźnika z określonego miejsca w celu dostarczenia co najmniej jednej dostawy. Podróże i dostawy można planować ręcznie lub automatycznie, z góry lub po potwierdzeniu wysyłki. Przydzielanie doku i stanowiska. Za pomocą tej funkcji kierownictwo magazynu może tworzyć harmonogramy stanowisk przewoźników wyjeżdżających, określać dostępność doków i możliwość korzystania z platform załadunkowych. Harmonogramy doków ułatwiają optymalne wykorzystanie ich przestrzeni z uwzględnieniem zasobów magazynowych, czasów dostawy, ilości i priorytetów kontroli, co w rezultacie usprawnia procesy przyjmowania i wysyłania towarów. Definiowanie tzw. fali pobrań. Użytkownik ma do dyspozycji graficznego menedżera zapytań, który umożliwia definiowanie fali pobrań w oparciu o różne kombinacje kryteriów wyboru. Należą do nich: pozycje zamówień, pojemniki, dostawy, podróże, odbiorcy, metody wysyłki, miejsca docelowe wysyłki, wartości przychodów z zamówień, harmonogramy dostaw do klientów, przewoźnicy itd. Przed wygenerowaniem zadania uruchamiającego proces pobrania i przydzieleniem zapasów można wyświetlić wybrane pozycje zamówienia. Najczęściej stosowane kryteria zapytań mogą zostać zapisane celem powtórnego wykorzystania w przyszłości. Generowanie zadania uruchamiającego proces pobierania i przydzielanie zapasów. W procesie generowania fali pobrań ustalana jest kolejność i ważność zadań, zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika zasadami dotyczącymi metod pobrania, obciążenia pracą, kierowania pobrań, przydzielania zapasów, topologii magazynu oraz ładowności platformy pakowania i konsolidacji. W zakresie przydzielania zapasów można ustalić następujące zasady: FIFO (First In First Out pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), FEFO (First Expire First Out wydawanie w pierwszej kolejności produktów, których termin ważności upływa najwcześniej) lub LIFO (Last In First Out ostatnie przyszło, pierwsze wyszło). Oracle ebs Warehouse Management System Strona 5 z 11

6 Metody pobierania. Ta funkcja pozwala na grupowanie i określanie kolejności zadań związanych z pobraniem produktów z magazynu przed ich przydzieleniem. Istnieje wiele metod pobierania, które można dostosować do konkretnego zamówienia. W zależności od specyfiki magazynu są to: pobieranie produktów dla jednego zamówienia, dla grupy zamówień, z określonej strefy, dla wszystkich zamówień; pobieranie w oparciu o dokumenty papierowe/etykiety oraz pobieranie metodą pobierz i przekaż. W systemie Oracle WMS następuje podział lub łączenie zadań w zależności od metod pobierania i możliwości sprzętu użytkownika Pobrania kierowane. Ten proces umożliwia pobieranie produktów w celu realizacji zamówień za pomocą systemów bezprzewodowych RF lub papierowych odcinków pobrań. Systemy bezprzewodowe działające w czasie rzeczywistym gwarantują lepszą wydajność, gdyż kierują osobę kompletującą zamówienie do określonych miejsc składowania w oparciu o zdefiniowane wcześniej przez użytkownika zasady. Umożliwiają pobieranie z jednej strefy, pobieranie ze strefy typu pobierz i przekaż, pobieranie na wszystkich obszarach pracy oraz pobieranie do wyczerpania. Oracle WMS umożliwia użytkownikowi wprowadzanie własnych wartości w miejsce standardowych, jednak zaleca stosowanie optymalnych procedur pobierania opartych na zdefiniowanych jednostkach miary (sztuka, karton, paleta) oraz zasadach przydzielania zapasów. Pakowanie w kartony. Ta funkcja umożliwia obliczanie wymiarów i liczby kartonów, które będą potrzebne podczas realizacji zamówienia. Proces ten następuje automatycznie w czasie pobierania. Pakowanie może odbywać się podczas pobierania lub stanowić niezależną operację. Pojemniki mogą być pakowane wielostopniowo (mniejszy w większym itd.). System przekazuje użytkownikom specjalne instrukcje pakowania dotyczące konkretnych zamówień. Dzięki zapytaniom w trybie online można wyświetlić zawartość pojemnika z uwzględnieniem wszystkich stopni pakowania. Drukowanie etykiet zdefiniowanych dla klienta odbywa się w oparciu o zasady ustalone przez użytkownika. System WMS pozwala na wygenerowanie dowolnej liczby niepowtarzalnych formatów etykiety magazynowej, dzięki czemu w razie potrzeby można utworzyć wzór przeznaczony dla konkretnego klienta. Dane takiej etykiety kierowane są następnie do dowolnej drukarki sieciowej (może to być również drukarka taśmowa). Kierując się wskazówkami określonymi przez użytkownika lub wygenerowanymi przez system, można wydrukować nieograniczoną liczbę typów etykiet, na miejscu lub zdalnie. Oracle WMS umożliwia również integrację z zewnętrznymi systemami projektowania i drukowania etykiet. Konsolidacja i załadunek wysyłki na platformie załadunkowej odbywa się po pobraniu produktów z magazynu i umieszczeniu ich na wcześniej określonych platformach załadunkowych doku. Oracle WMS ułatwia konsolidację wielu częściowo wypełnionych pojemników (oraz związaną z tym konsolidację numerów tablic rejestracyjnych), co prowadzi do zmniejszenia ich liczby i lepszego wykorzystania przestrzeni. Załadunek wysyłki ma miejsce po dokonaniu konsolidacji dla poszczególnych zamówień i dostaw. Podczas załadunku pojemnik jest skanowany. Każda tablica rejestracyjna zostaje odczytana i dzięki temu przesyłka trafia na właściwe przyczepy. Weryfikacja i zamknięcie wysyłki. Do systemu Oracle WMS zostają natychmiast przesłane informacje dotyczące pobranych i/lub załadowanych produktów, ilości oraz pojemników, a także dane dotyczące odpowiedniego zmniejszenia stanu zapasów. Śledzenie wysyłki. Ta funkcja jest obsługiwana przez moduł Oracle Logistics Exchange. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 6 z 11

7 Logistyka zwrotów Przyjmowanie dokumentów zwrotu materiałów (return material authorization RMA). Ta funkcja systemu Oracle WMS umożliwia rejestrowanie przyjęć i kontroli produktów zwróconych przez klientów. Te produkty, ich ilość i datę można porównać z danymi przedstawionymi na dostarczonym dokumencie zwrotu. Zwroty do dostawców. Ta funkcja obsługuje zwroty materiałów, które zostały wcześniej odebrane od dostawców na podstawie zamówienia lub umowy zakupu. Te zwroty powodują odpowiednie zmniejszenie stanu zapasów oraz ilości przyjętych w związku z zamówieniami zakupu. Dla dostawców zostaje automatycznie wygenerowana zniżka. Odnawianie i utylizacja. Ta funkcja jest obsługiwana za pomocą modułu Oracle Service and Depot Repair i dotyczy procesów gospodarczych, które wymagają zaawansowanych działań z zakresu logistyki zwrotów i napraw. Usługi zwiększające wartość produktów Tworzenie zestawów i ich rozkładanie. W przypadku wielopoziomowych specyfikacji materiałowych, Oracle WMS umożliwia tworzenie (jak również rozkładanie już istniejących) zestawów podczas kompletowania zamówień. Oracle WMS obsługuje również operacje związane z montażem, które są definiowane przez klienta i mogą być realizowane za pośrednictwem bezprzewodowych systemów RF. Mieszane metody produkcji. Ta funkcja umożliwia jednoczesną obsługę procesów montażu na zamówienie (assemble to order ATO), projektowania/konstrukcji na zamówienie (engineer to order ETO) oraz nieciągłych i powtarzalnych przepływów (Repetitive/Flow). Moduł Oracle Manufacturing oferuje duży wybór metod wytwarzania oraz możliwość ich elastycznego łączenia. Dzięki temu firmy mogą przy niewielkim ryzyku przechodzić od tradycyjnych metod produkcji na skład lub usług zwiększających wartość produktów do technik montażu na zamówienie i produkcji ciągłej. W zakresie produkcji bezprzewodowe systemy RF obsługują m.in. następujące transakcje: realizacja zadań związanych z produkcją w toku, realizacja zadań bez zleceń pracy, realizacja zadań w ramach produkcji ciągłej, transakcje przesunięć związane z produkcją w toku, transakcje materiałowe związane z produkcją w toku, transakcje generowania odpadów związane z produkcją w toku, transakcje zwrotów związane z produkcją w toku, transakcje uszczuplania zapasów komponentów, transakcje związane z metodą Kanban, przeglądanie specyfikacji poszczególnych pozycji. Zamówienia wymagające zmian specyfikacji materiałowych i zmian konstrukcyjnych. Ta funkcja umożliwia zarządzanie wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi konstrukcji produktu, planów biznesowych, konfiguracji zamówień sprzedaży, planowania materiałowego i obsługi materiałów. Użytkownik może aktualizować dane, prognozować popyt na określone rodziny produktów, dokładnie planować zapotrzebowanie na materiały i zasoby oraz definiować zautomatyzowane transakcje obsługi materiałów, posługując się wyłącznie techniką uzupełniania i uszczuplania zapasów komponentów. Księgowi ds. kosztów mogą wykorzystać tę funkcję do symulacji, planowania oraz analizowania kosztów poszczególnych pozycji i ich substytutów. Oracle ebs Warehouse Management System Strona 7 z 11

8 Drukowanie etykiet zdefiniowanych dla produktu odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez użytkownika. System pozwala na wygenerowanie dowolnej liczby niepowtarzalnych formatów, dzięki czemu w razie potrzeby można tworzyć etykiety przeznaczone dla materiałów niebezpiecznych lub dostosowane do wymagań klienta. Dane takich etykiet są kierowane do dowolnej drukarki sieciowej. Oracle WMS umożliwia również integrację z zewnętrznymi systemami projektowania i drukowania etykiet. Outsourcing procesu produkcyjnego (wykorzystanie zasobów zewnętrznych). Moduł Oracle Work in Process umożliwia definiowanie zewnętrznych zasobów produkcyjnych i zlecanie im operacji wchodzących w skład procesu produkcyjnego. W ten sposób niektóre czynności montażowe można wykonywać w ramach operacji zewnętrznych, po czym proces jest kontynuowany w firmie. Moduł Oracle Work in Process automatycznie przydziela zasoby do procesów zewnętrznych, prawidłowo śledzi koszty zewnętrznego dostawcy i jest bezpośrednio zintegrowany z modułem Oracle Purchasing, co pozwala na automatyzację zakupów i płatności. Moduł Oracle Work in Process pozwala na włączenie do procesu produkcyjnego komponentów i zasobów dostarczonych z zewnątrz. W ten sposób można wykorzystać wyspecjalizowane możliwości dostawców, obniżając koszty prac inżynieryjnych i produkcji oraz poprawiając jakość wyrobów. Inna możliwość polega na zaangażowaniu zasobów dostawcy w celu czasowego lub stałego zwiększenia własnych zdolności produkcyjnych. Kontrola jakości produkcji i usług zwiększających wartość produktów. W systemie Oracle WMS oraz aplikacji Oracle Manufacturing kontrola taka przeprowadzana jest na zakończenie realizacji zlecenia pracy, z wykorzystaniem jednej z trzech metod: po zrealizowaniu zadań standardowych i zadań bez zleceń pracy, według zdefiniowanych planów odbioru jakościowego lub zgodnie z zasadami kierowanego przekazywania do magazynu. System automatycznie generuje transakcje przesunięć materiałów w celu przemieszczenia danej pozycji z obszaru produkcji do obszaru kontroli jakości, na podstawie opcji skonfigurowanych przez użytkownika. Kontrolę jakości produkcji można zainicjować na podstawie numeru zadania, finalnego produktu montażu lub operacji. W momencie zakończenia realizacji zlecenia pracy aplikacja Manufacturing & Quality (dostosowana do urządzeń bezprzewodowych) dynamicznie wyświetla informacje dotyczące kontroli. Użytkownicy bezprzewodowego urządzenia RF mogą nie tylko wprowadzać wymagane parametry jakościowe, lecz mają również dostęp do wszystkich wymaganych specyfikacji. Zarządzanie magazynem, zapasami i składowaniem Automatyczne uzupełnianie zapasów. Oracle WMS umożliwia planowanie uzupełnień zapasów i materiałów, uzupełnianie dynamiczne (stosownie do zapotrzebowania określonego na zamówieniu lub realizowanych czynności) oraz uzupełnianie bezpośrednio po przyjęciu dostawy. Materiały mogą pochodzić z tego samego magazynu, z innego magazynu lub od dostawcy zewnętrznego. Zarządzanie pojemnikami. Ta funkcja umożliwia śledzenie zawartości każdego pojemnika od chwili przyjęcia, poprzez produkcję w toku i składowanie zapasów, po wysyłkę, z uwzględnieniem zapasów składowanych tymczasowo. Informacje o zawartości pojemnika mogą być wysyłane i przyjmowane za pomocą przychodzącego lub wychodzącego listu przewozowego. Pojemniki mogą być jednorazowe (np. pudła kartonowe) oraz wielokrotnego użytku (np. palety lub kosze). Historia pojemnika obejmuje wszystkie dane dotyczące zawartości i transakcji przyporządkowane do tablicy rejestracyjnej pojemnika. System umożliwia również zarezerwowanie pojemnika lub jego zawartości. Tablica rejestracyjna w sposób jednoznaczny identyfikuje każdy pojemnik w łańcuchu dostaw, a śledzenie zawartości odbywa się na podstawie jej numeru. Numery tablic rejestracyjnych są używane podczas składowania materiałów oraz ich przepływu przez łańcuch dostaw, mogą też być przetwarzane indywidualnie w procesie Oracle ebs Warehouse Management System Strona 8 z 11

9 pakowania i rozpakowywania, rezerwacji i zamykania w celu wysyłki. Pakowanie wielostopniowe polega na umieszczaniu mniejszych pojemników wewnątrz większych, do praktycznie dowolnego poziomu. Tego typu pakowanie wewnętrzne można śledzić podczas ładowania na palety i do pojemników transportowych. Zaawansowane funkcje kontroli partii są oparte na określonych przez użytkownika atrybutach partii, takich jak jakość, czystość, moc, wilgotność, skład, styl, kolor lub rozmiar. Można również zdefiniować wiek/dojrzałość produktu, okres kwarantanny, okres ważności badań jakościowych oraz inne wielkości czasowe dotyczące materiału. W oparciu o zdefiniowaną konfigurację odbywa się inteligentna analiza danych, która umożliwia dokonywanie poszczególnych transakcji materiałowych w określonym czasie lub wstrzymuje ich przeprowadzenie. Na podstawie atrybutów partii można również definiować zasady pobierania z magazynu, wyświetlać salda zapasów oraz tworzyć plany. Zaawansowane funkcje kontroli partii dotyczą również subpartii, czyli części wyodrębnionych wewnątrz partii. Wielopoziomowa struktura partii i subpartii powoduje, że wszystkie funkcje dostępne w przypadku partii mają zastosowanie również do subpartii. Partie lub subpartie mogą być niepodzielne wówczas istnieje pewność, że dostawa przeznaczona do produkcji lub dla określonego klienta będzie pochodzić w całości z tego samego źródła. Status kontrolny materiału ma na celu stwierdzenie, czy dany materiał można wybrać do określonej transakcji. W niektórych przypadkach materiał jest wstrzymany z powodu kontroli jakości, w związku z konserwacją lub w innych celach. Status może odnosić się do wszystkich pozycji znajdujących się w danym miejscu albo oznaczonych określonym numerem serii lub partii. Użytkownik ma do dyspozycji funkcję zapytań o status produktu, może też przeglądać wartości statusu w ramach zapytania o dostępne saldo zapasów. W ten sposób system nie dopuszcza do niewłaściwego wykorzystania materiałów przez użytkownika. Kreator wdrażania Oracle WMS uruchamia intuicyjny, oparty na przepływie pracy proces z dynamicznymi wartościami domyślnymi, który usprawnia konfigurację Oracle WMS dostosowaną do konkretnych operacji magazynowych. Zestawy reguł konfiguracji procesów produkcyjnych i gospodarczych przyspieszają wdrażanie systemu. Kreator ma następujące możliwości: zapisywanie konfiguracji wdrożenia systemu poprzez interaktywny dialog i przekazywanie zaleceń; konfigurowanie zasad produkcji, biznesu, parametrów i raportów, które będą wartościami wyjściowymi systemu Oracle WMS. Konfiguracja stref. Ta funkcja systemu WMS umożliwia utworzenie w obrębie magazynu odrębnych obszarów fizycznych lub logicznych, które zostaną wykorzystane w różnych celach. Pobieranie z magazynu: jedna strefa lub wiele stref pobierania i przekazywania. Składowanie: przekazywanie do magazynu według produktu, jednostki miary i kategorii. Sortowanie według wielkości: miejsce na podłodze i składowanie luzem produkty podstawowe oraz drugorzędne, występujące w nadmiernych ilościach, niebezpieczne i o wysokiej wartości; miejsce na paletach i wymagania związane z wysyłką. Struktura lokalizatorów. W tej funkcji technologia elastycznego pola (flexfield) firmy Oracle została wykorzystana do zdefiniowania struktury lokalizatorów dla określonego magazynu. Struktura ta charakteryzuje się dużą elastycznością w definiowaniu fizycznego projektu magazynu, gdyż liczba lokalizatorów i wartości formatu są konfigurowane przez użytkownika. Pulpit operatora systemu WMS pomaga kierownikowi magazynu w monitorowaniu i prowadzeniu sieci centrów dystrybucyjnych. Menedżer zadań (Task Manager) umożliwia zarządzanie zadaniami poprzez Oracle ebs Warehouse Management System Strona 9 z 11

10 określenie typu czynności i zasobów. Graficzny interfejs użytkownika wyświetla zadania i czynności w różnych formatach określonych przez użytkownika od wykresów liniowych i słupkowych po trójwymiarowe prezentacje magazynu. Dzięki temu narzędziu kierownicy magazynu mogą wykonywać w czasie rzeczywistym migawki ilustrujące przebieg pracy w różnych obszarach magazynu, co umożliwia elastyczne kierowanie siły roboczej do miejsc, w których zadania są realizowane z opóźnieniem. Menedżer zadań monitoruje przebieg procesów, uzupełnianie zapasów, pobieranie, pakowanie, konsolidowanie, ładowanie i wysyłkę. Rentowność magazynu może wzrosnąć dzięki zmniejszeniu poziomu zatrudnienia oraz wyższym wskaźnikom wypełnienia magazynu zapasami. Menedżer zadań informuje również o czynnościach, które już zakończono, np. o załadowaniu ciężarówek, skompletowaniu priorytetowych zamówień, otrzymaniu najbardziej potrzebnych materiałów itd. Zarządzanie metodą kanban. Ta funkcja umożliwia obsługę formularzy kanban (zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących od dostawców zewnętrznych), które usprawniają przepływ produktów przez łańcuch dostaw oraz przez magazyn. System charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie uzupełniania oraz ułatwia wdrożenie produkcji ciągłej. Przydzielanie zadań i ich przeplatanie. Ta funkcja zleca pracownikom wykonanie określonych czynności, kieruje ich do właściwych miejsc i stref oraz przydziela wyposażenie umożliwiające realizację zadania. Pracownicy mogą przeglądać listy zadań, a w razie potrzeby zmieniać ich kolejność i przeplatać ze sobą czynności różnego typu, które będą wykonywać, poruszając się po magazynie. Po wykonaniu każdego zadania system rejestruje w czasie rzeczywistym dane (moment rozpoczęcia i zakończenia), które zostaną później wykorzystane w raportach dotyczących pracowników i produktywności. Przesunięcia międzyfirmowe. Ta funkcja umożliwia przesyłanie towarów między dwiema firmami (fabrykami, hurtowniami itp.), z wykorzystaniem aplikacji Inventory oraz mechanizmu Internal Requisition. Historia/śledzenie numeru serii. Ta funkcja rejestruje historię każdego produktu oznaczonego numerem serii od momentu jego przyjęcia po realizację zamówienia klienta. Użytkownik może śledzić tę historię od dowolnego punktu do przodu lub wstecz. Okresowe spisy/inwentaryzacja. Użytkownik może zdefiniować wiele kryteriów liczenia, takich jak pozycja, miejsce, częstotliwość pobierania, liczba dni, niezgodności, oczekiwane przyjęcie itp. W zależności od potrzeb klienta, podczas uruchamiania systemu jest dostępna funkcja pełnej inwentaryzacji (physical inventory PI) (dla firm rozpoczynających działalność) lub inwentaryzacji audytowanej (audited PI) (dla firm istniejących). Dla celów inwentaryzacji dostępne są wszystkie kryteria wyboru podane dla okresowych spisów Kodowanie daty i monitorowanie czasu składowania umożliwia zminimalizowanie ilości materiałów spisywanych na straty z powodu niewłaściwej rotacji. Dzięki zastosowaniu metod FEFO i FIFO system gwarantuje, że materiały zużywane w procesie produkcji lub pobierane w celu realizacji zamówień nie są przestarzałe i że mają wystarczający okres przydatności do użycia. Podstawą pobierania materiałów jest ich rotacja oparta na zasadach ustalonych przez użytkownika, przechowywanych w mechanizmie WMS Rules. Kontrola i obsługa materiałów niebezpiecznych. Ta funkcja systemu Oracle WMS umożliwia konfigurowanie zasad obsługi i śledzenia materiałów niebezpiecznych w łańcuchu dostaw, od dostawcy do klienta i z powrotem. Status materiału niebezpiecznego może być przypisany do produktu lub lokalizatora Oracle ebs Warehouse Management System Strona 10 z 11

11 zapasów. Informacje dotyczące produktu, takie jak instrukcje obsługi, są udostępniane podczas jego przyjmowania i pobierania. Zasady zdefiniowane dla kierowanego pobierania z magazynu lub kierowanego przekazywania do magazynu zapewniają właściwe rozmieszczenie materiałów niebezpiecznych, również pod względem produktów sąsiadujących. Alarmy i powiadomienia zwiększają wydajność operacji biznesowych. Użytkownik może zdefiniować alarmy w czasie rzeczywistym oraz oparte na przepływie pracy powiadomienia o zdarzeniach związanych z łańcuchem dostaw. Alarm może na przykład informować personel o braku materiału. Klasyfikacja i analiza ABC. Dzięki tej funkcji systemu Oracle WMS kierownik może klasyfikować i analizować produkty w oparciu o takie zasady, jak częstotliwość pobierania produktu, jednostka miary pobierania lub wartość zapasu. Tworzenie raportów magazynowych z wykorzystaniem sieci WWW. Oracle WMS zaspokaja zapotrzebowanie na informacje zarówno pod względem operacyjnym, jak i analitycznym. Raporty tworzone za pomocą aplikacji Oracle Reports można dostosować do potrzeb użytkownika. Wśród standardowych raportów znajdują się m.in.: analizy ABC i historia popytu, tworzone w oparciu o parametry definiowane przez użytkownika (takie jak jednostka miary pobrania, częstotliwość pobrań, produkt itp.). Inne przykłady to raporty dotyczące zarządzania personelem i produktywności, przepływów, zadań, składowania, kontroli jakości, wysyłki, jak również zapisy przebiegu przetwarzania z wykorzystaniem systemów bezprzewodowych RF, według zasobów. Śledzenie własności zapasów w dużym stopniu wpływa na przejrzystość zapasów. Firmy, które przechowują zapasy w swoich własnych budynkach, mogą sprawdzić ich przynależność dzięki wprowadzeniu grup kosztów. Odrębne grupy kosztów stosuje się dla wszystkich produktów, które mają inny kod księgowy. Firma może zażądać, by prawo własności zapasów było przenoszone dopiero w momencie ich zużycia. Dzięki temu można zidentyfikować zapasy magazynowe należące do dostawców, śledzić je i właściwie wyceniać, rozmieszczając wśród własnych zapasów. Umożliwia to zmniejszenie poziomu zapasów i przyspieszenie ich rotacji. Za pomocą ogólnie dostępnych interfejsów programowania system Oracle WMS można zintegrować z zewnętrznymi systemami obsługi materiałów, takimi jak: automatyczne systemy składowania i pobierania, karuzele, systemy wybierania i analizy produktów, przenośniki, pojazdy sterowane automatycznie (Automated guided vehicles AGV). Oracle ebs Warehouse Management System Strona 11 z 11

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać magazynem

Jak skutecznie zarządzać magazynem wm Warehouse Management System Software reguły narzędzia zadania przyjęcia magazynowanie inwentaryzacja wydania bezpieczeństwo kontrola Jak skutecznie zarządzać magazynem Jak zarządzać magazynem przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

Logistyka on-line. konspekt wykładu

Logistyka on-line. konspekt wykładu Logistyka on-line konspekt wykładu Cel przedmiotu Celem przedmiotu Logistyka on-line jest wyjaśnienie roli informacji/informatyzacji we współczesnych przedsiębiorstwach realizujących procesy logistyczne.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A.

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A. 1 WMS: System zarządzania magazynem POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF Przykład: Centres Autoequip, S.A. 2 SPIS TREŚCI WMS Co to jest magazyn? Podstawowe korzyści z posiadania magazynu Operacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada.

Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada. Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada. 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? transport wewnętrzny, składowanie półproduktów między stanowiskami, naprawa urządzeń i utrzymanie ich w gotowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo