WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowqanych przez szkołę Mających na celu wsparcie i przygotowanie młodzieży do swiadomego planowania własnej drogi edukacyjno zawodowej poprzez: - samopoznanie (zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, obraz własnej osoby), - wzmacnianie swoich własnych stron, - znajomość systemu kształcenia, ofert szkół ponadgimnazjalnych, świata zawodów, - strukturę rynku pracy. Program obejmuje działania związane z udzielaniem uczniom profesjonalnej pomocy zwiększającej trafność podejmowanych przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: CEL GŁÓWNY: Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia poprzez zmotywowanie uczniów do poznania siebie, rozwój osobowości oraz wskazanie źródeł informacji edukacyjno zawodowych. CELE OPERACYJNE: Uczniowie: - poznają siebie (autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych), - potrafią skonfrontować wiedzę o zawodach z wiedzą o własnych predyspozycjach, - potrafią określić swoje mocne i słabe strony, - znają zasady komunikacji interpersonalnej, - wiedzą jak się uczyć, - znaj,a czynniki trafnego wyboru zawodu, - znaja system kształcenia i ofertę szkół ponadgimnazjalnych, - znają sytuację jaka panuje na rynku pracy, - znają źródła informacji edukacyjnej i zawodowej. Przewidywane efekty systemu preorientacji powinny pozwolić na to by uczeń mógł dokonać wyboru dalszego kształcenia zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami, oraz by mógł zdobywać wykształcenie zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy.

2 ROZKŁAD REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO FORMY REALIZACJI Gromadzenie materiałów dotyczących preorientacji zawodowej( czasopisma, informatory, poradniki, oferty szkół) Redagowanie gazetki na szkolnym korytarzu( oferty szkół, rekrutacja) Prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej(np ankiety skłonnościowe, kwestionariusze, testy) przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej Uczestnictwo w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych Organizowanie spotkań z pracodawcami oraz przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych( oferty edukacyjne, formy kształcenia). Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami dotyczące poradnictwa zawodowego Kierowanie uczniów niezdecydowanych w wyborze szkoły do PPP Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez ich udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. OBSZAR DZIAŁANIA Klasy I -III OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wychowawcy, bibliotekarze i pedagog TERMIN Cały rok pedagog II semestr Klasy I- III, rodzice Pedagog, wychowawcy, nauczyciel WOS Wychowawcy, pedagog, rodzice Pedagog, wychowawcy Pedagog, wychowawcy głównie II półrocze III IV Wg ofert Cały rok Pedagog Cały rok Klasy I- III Nauczyciele przedmiotowcy Wychowawcy klas. Wg ustalanych terminów Współpraca z RUP Pedagog II półrocze Zajęcia poświęcone przygotowywaniu dokumentówpodanie, życiorys. Nauczyciele WOS, nauczyciele języka polskiego Wg ustalonych terminów Śledzenie losów absolwentów naszej szkoły Dyrektor szkoły, pedagog. wrzesień Zajęcia przygotowujące do dalszego kierunku kształcenia oraz zajęcia z cyklu poznaj siebie przeprowadzane na godzinach wychowawczych Wychowawcy, pedagog XIII -V

3 Przewidywane efekty systemu preorientacji zawodowej powinny doprowadzić do tego, że uczeń dokona prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia, który zgodny będzie z jego zainteresowaniami, zdolnościami, temperamentem oraz będzie mógł zdobywać wykształcenie, zawód zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

4 Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Gromadzono materiały dotyczących preorientacji zawodowej ( czasopisma, informatory, poradniki, oferty szkół). 2. Na szkolnym korytarzu redagowano gazetkę,na której zamieszczone były informacje dotyczące ofert szkół i rekrutacji. 3. Prowadzono zajęcie z doradztwa zawodowego oraz z cyklu poznaj siebie 4. Uczniowie klas III uczestniczyli w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych. 5. Organizowano spotkania z pracodawcami oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 6. Prowadzono indywidualne rozmowy z uczniami odnośnie wyboru szkoły i zawodu. 7. Rozwijano zainteresowania i zdolności uczniów poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach. 8. Prowadzono zajęcia poświęcone przygotowywaniu dokumentów podanie, życiorys. 9. Opracowano losy absolwentów szkoły.

5 Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2009/ Młodzież uczestniczyła w Targach Edukacyjnych w ramach projektu Postawmy na Edukacje. 2. Organizowano spotkania z pracodawcami. 3. Organizowano spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 4. Młodzież uczestniczyła w dniach otwartych szkół. 5. Na szkolnym korytarzu redagowano gazetkę, na której umieszczone były informacje dotyczące ofert szkół ponadgimnazjalnych, zasad rekrutacji, praktyk, a także rodzajów szkół ponadgimnazjalnych i struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 6. Gromadzono materiały dotyczące planowania kariery zawodowej. 7. Prowadzono zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, a także z cyklu Poznaj Siebie 8. Prowadzono zajęcia poświęcone przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów. 9. Opracowano Losy Absolwentów.

6 Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 20010/ Gromadzono materiały dotyczących preorientacji zawodowej (czasopisma, informatory, poradniki, oferty szkół). 2.Prowadzono zajęcie z doradztwa zawodowego oraz z cyklu poznaj siebie 3.Uczniowie klas III uczestniczyli w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych. 4.Organizowano spotkania z pracodawcami oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 5.Prowadzono indywidualne rozmowy z uczniami odnośnie wyboru szkoły i zawodu. 6.Rozwijano zainteresowania i zdolności uczniów poprzez udział w zajęciach kółkach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, w konkursach, olimpiadach, zawodach. 7.Prowadzono zajęcia poświęcone przygotowywaniu dokumentów podanie, życiorys. 8.Opracowano losy absolwentów, 9.Na szkolnym korytarzu redagowano gazetkę, na której umieszczone były informacje dotyczące ofert szkół ponadgimnazjalnych, zasad rekrutacji, praktyk, a także rodzajów szkół ponadgimnazjalnych i struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego 10. Prowadzono rozmowy z rodzicami dotyczące struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego

7 Moje predyspozycje zawodowego Imię i nazwisko... SAMOOCENA 1. Zainteresowania i skłonności zawodowe do pracy w kontakcie z (wpisać): Uzdolnienia i umiejętności (wpisać): Osiągnięcia, sukcesy (wymienić): Zalety osobiste cechy charakteru, temperamentu (wypisać): Wybieram szkołę: Liceum (profil)... Technikum... Szkoła xzawodowa (zawód)...

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego Warszawski System Doradztwa Zawodowego Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gd.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gd. Załącznik nr 4. do Programu Wychowawczego ZSP na rok szkolny 2014/2015. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gd. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA

V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla Technikum Zawodowego -Zadania Rady Pedagogicznej Utworzenie i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Warszawa, marzec 2003 Aktualizacja aktów prawnych: październik 2008 Zespół autorski: Drogosz-Zabłocka ElŜbieta Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania potrzeb uczniów i doradców zawodowych w zakresie realizacji zadań doradztwa zawodowego

Raport z badania potrzeb uczniów i doradców zawodowych w zakresie realizacji zadań doradztwa zawodowego Raport z badania potrzeb uczniów i doradców zawodowych w zakresie realizacji zadań doradztwa zawodowego Opracowały: Monika Siurdyban Joanna Minta Agnieszka Zembrzuska Anna Szczepinska Daria Zielińska -

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów)

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Podyplomowe Studia Pedagogiczne REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) Kalisz 2014 CELE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 I. Zgodnie z planem nadzoru zatwierdzonym 31 sierpnia 2011 r. do ewaluacji wewnętrznej wybrano

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo