Chcesz znaleźć PRACĘ? Zajrzyj TU!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chcesz znaleźć PRACĘ? Zajrzyj TU!!!"

Transkrypt

1 Chcesz znaleźć PRACĘ? Zajrzyj TU!!! P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W K A R T U Z A C H

2 Opracowały: Julia Kryszewska - Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Magdalena Buhajewicz - Doradca zawodowy stażysta Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach

3 Spis treści Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana Albert Einstein 1. Idź do Urzędu Pracy! 2. Skorzystaj z usług doradcy zawodowego 3. Poznaj siebie 4. Napisz CV i list motywacyjny 5. Poznaj wymagania pracodawców i zaskocz ich! 6. Szukaj pracy skutecznie! 7. Przygotuj się profesjonalnie do rozmowy kwalifikacyjnej 8. Twój sukces umowa o pracę! Bibliografia Chcesz znaleźć pracę rób to skutecznie!!!

4 1. Idź do Urzędu Pracy! Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zajmuje się: rejestracją osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, ustaleniem uprawnień i wypłacaniem świadczeń, pośrednictwem pracy, organizowaniem i finansowaniem szkoleń, realizacją programów przeciwdziałania bezrobociu. Podstawowymi usługami Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach są: pośrednictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia zawodowe. Żadna praca nie hańbi Hezjod Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są: zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace społeczne użyteczne.

5 Wybrane usługi i instrumenty Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach POŚREDNICTWO PRACY Tutaj osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy kojarzenia osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi odpowiednich pracowników. PORADNICTWO ZAWODOWE Doradca zawodowy pomaga w planowaniu kariery zawodowej, wspiera w podejmowaniu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, pomaga w kształtowaniu aktywnych zachowań na rynku pracy, udziela informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia. KLUB PRACY Dzięki zajęciom w Klubie Pracy można nabyć umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, takich jak: sporządzenie CV listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz metody szukania pracy. SZKOLENIA ZAWODOWE Udział w szkoleniu zawodowym umożliwia zdobycie nowych lub podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Osoby bezrobotne mogą zgłaszać potrzebę udziału w szkoleniach grupowych - przewidzianych przez urząd pracy na dany rok lub w szkoleniu indywidualnym, jeżeli uprawdopodobnią uzyskanie zatrudnienia po tym szkoleniu. STAŻE Dzięki uczestnictwie w stażu młode osoby bezrobotne mają możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, przez co zwiększą swoją szansę na znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy stażu zdobywają umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań na konkretnym stanowisku pracy u danego przedsiębiorcy ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach mogą otrzymać środki pieniężne na podjęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji STYPENDIUM ZA KONTYNUOWANIE NAUKI O to stypendium mogą się starać osoby, które w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjęły dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponagimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

6 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY W trakcie przygotowania zawodowego osoby bezrobotne mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. SZKOLENIA ZAWODOWE Udział w szkoleniu zawodowym umożliwia zdobycie nowych lub podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Osoby bezrobotne mogą zgłaszać potrzebę udziału w szkoleniach grupowych - przewidzianych przez urząd pracy na dany rok lub w szkoleniu indywidualnym, jeżeli uprawdopodobnią uzyskanie zatrudnienia po tym szkoleniu. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU LUB ZAKWATEROWANIA Osoby bezrobotne uczestniczące w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, zajęciach poradnictwa zawodowego lub podejmujące zatrudnienie mogą korzystać ze zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania. PRACE INTERWENCYJNE Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą korzystać z ofert pracy w ramach tzw. prac interwencyjnych. W takim przypadku pracodawcy refundowana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Osoby bezrobotne mogą zostać skierowane na nowo tworzone i wyposażone stanowiska pracy. W takim przypadku Pracodawcy mogą zostać zrefundowane koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

7 2. Skorzystaj z usług doradcy zawodowego Praca oddala od nas trzy wielkie niedole nudę, występek i ubóstwo Francis Wolter CO TO JEST PORADNICTWO ZAWODOWE? Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach prowadzi poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Jest to forma wsparcia oferowana przez urząd pracy w dwóch postaciach: grupowej i indywidualnej, a osobami odpowiedzialnymi za ich realizację są doradcy zawodowi. Doradztwo Indywidualne Porada indywidualna polega na wspólnej pracy klienta oraz doradcy zawodowego nad problemami, które związane są z zatrudnieniem i ciężką sytuacją w jakiej znalazł się klient. Efektem ma być lepsza orientacja na rynku pracy oraz skuteczniejsze działania prowadzące do podjęcia pracy. Na poradę zazwyczaj składa się cykl spotkań, podczas których doradca pracuje z klientem nad rozwiązaniem jego indywidualnych problemów. Doradztwo Grupowe Polega na grupowej pomocy klientom urzędu pracy. Ma na celu pomoc klientom w osiąganiu adekwatnej oceny siebie, swojej sytuacji na rynku pracy oraz podejmowaniu decyzji ukierunkowujących działania na skuteczne znalezienie zatrudnienia. FUNKCJA DORADCY ZAWODOWEGO Każda z osób bezrobotnych powinna popracować nad zidentyfikowaniem barier uniemożliwiających znalezienie pracy. Problemy mogą polegać na źle sporządzonym CV, braku przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej lub na nieumiejętnym poszukiwaniu pracy. Mogą być one dużo bardziej złożone, o kompleksowym charakterze. I tutaj pojawia się miejsce dla doradcy zawodowego, który z jednej strony pomoże w rozpoznaniu indywidualnych trudności w znalezieniu zatrudnienia, a z drugiej pomoże w ich rozwiązaniu.

8 Doradca zawodowy udziela informacji o: 1. Zawodach na podstawie dostępnych zbiorów informa- cji zawodowych, wśród których znajdują się: teczki informacji o zawodach zawierają one opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Każda teczka zawiera dokładny opis jednego zawodu. przewodnik po zawodach zawiera opisy poszczególnych zawodów pod kątem: zadań i czynności roboczych, środowiska pracy, wymagań fizycznych i zdrowotnych, warunków podjęcia pracy w danym zawodzie. filmy o zawodach prezentujące różne zawody 2. Rynku pracy lokalnym i krajowym. Doradca zawodowy udziela informacji na temat ofert pracy najczęściej zgłaszanych w Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, zawodów przyszłościowych, cech charakterystycznych bezrobocia w Powiecie Kartuskim i w Polsce. 3. Możliwościach szkolenia i kształcenia informacje na temat kursów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach i prowadzonej na nie rekrutacji oraz na temat jednostek szkolących (ośrodki szkolące, uczelnie wyższe, szkoły policealne i pomaturalne, studium itd.). Doradca zawodowy: udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia Doradca zawodowy udostępnia: informatory dla maturzystów informatory o szkołach dla dorosłych i egzaminach eksternistycznych informatory o placówkach pozaszkolnej oświaty dorosłych. Doradca zawodowy dysponuje różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje i uzdolnienia zawodowe. Jakie są zalety zbadania samego siebie? identyfikacja swoich mocnych i słabych stron doskonały punkt wyjścia do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych pomoc w wyborze zawodu/kierunku kształcenia uświadomienie sobie tych cech, z istnienia których nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy, np. odkrycie zdolności przywódczych lub przedsiębiorczych.

9 W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY? Doradca zawodowy pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Im lepiej przygotujemy się do takiej rozmowy, tym większe mamy szanse, że pracodawca właśnie nam zaproponuje pracę. Doradca może to zrobić w dwojaki sposób: 1. Udostępnić filmy instruktażowe prezentujące rozmowę kwalifikacyjną 2. Przygotować się do rozmowy poprzez udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania: Jak przygotować się do rozmowy? Jak wyglądać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie są zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas rozmów kwalifikacyjnych? PORADNICTWO ZAWODOWE JEST: bezpłatne ogólnodostępne oparte na indywidualnych wyborach oparte na równych szansach oparte na swobodzie wyboru pracy i pracodawcy Doradcy zawodowi zapraszają wszystkich zainteresowanych klientów od poniedziałku do piątku w godzinach Doradcy zawodowi pracujący w PUP Kartuzy: Julia Kryszewska (stanowisko 2, tel , wew. 266, Magdalena Buhajewicz (stanowisko 3, tel , wew. 269,

10 3. Poznaj siebie Zanim podejmiesz decyzję, co zamierzasz w przyszłości robić, w jakim kierunku się kształcić, do jakiej szkoły się udać lub jakie ukończyć szkolenie powinieneś dobrze najpierw poznać samego siebie. Więc zanim wybierzesz pomyśl: w jakich dziedzinach jesteś dobry? co Cię interesuje? jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości? jaki zawód jest przyszłościowy? Uzyskane odpowiedzi na te pytania pozwolą lub ułatwią zaplanować Ci Twoją przyszłość, Twoją karierę zawodową, tzn. ustalić cele i wybrać najodpowiedniejszą drogę do ich realizacji. Pamiętaj, jeśli chcesz kierować swoim życiem i swoją karierą zawodową, musisz dokonywać sam wyborów ale też i brać za nie odpowiedzialność. Musisz się do tego odpowiednio przygotować. Potem: 1. OKREŚL PREFEROWANE PRZEZ CIEBIE ŚRODOWISKO PRACY 2. POZNAJ SPECYFIKĘ INTERESUJĄCYCH CIEBIE BRANŻ, ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 3. POSZUKAJ DANYCH O RYNKACH PRACY Zbierz informacje o: SOBIE: SZKOŁACH: ZAWODACH: jakie masz zainteresowania jakie masz zdolności i umiejętności jakie są Twoje możliwości intelektualne jakimi charakteryzujesz się cechami osobowości jaki jest Twój stan zdrowia typy szkół wymagania rekrutacyjne możliwości dalszej edukacji zajęcia pozalekcyjne przedmioty nauczane kierunki i profile adres, dojazd Porównaj zebrane informacje i zastanów się, która szkoła da Ci najlepsze szanse rozwoju i będzie optymalną z punktu widzenia założonych przez Ciebie celów. WYBIERZ OPTYMALNE DLA SIEBIE ROZWIĄZANIE!!! Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu Marek Aureliusz jaki zdobędziesz zawód jakie zadania zawodowe będziesz wykonywać w przyszłej pracy wymagania zdrowotne wymagania osobowościowe 10

11 4. Napisz CV i list motywacyjny Człowiek własną pracę i wysileniem do wszystkiego dojść może Adam Mickiewicz Zanim zaczniemy szukać pracy powinniśmy napisać swój życiorys aby lepiej przyjrzeć się temu jacy jesteśmy i jakiej pracy szukamy. Poniżej znajduję się kilka ważnych cech wszelkich dokumentów aplikacyjnych, z których warto skorzystać! KILKA DOBRYCH RAD PRZY PISANIU WSZELKICH DOKUMENTÓW: 1. Wszelkie pisma, dokumenty do urzędu czy też pracy piszemy na białym papierze. Wskazany format kartki to - A4. Najlepiej napisany na jednej stronie (CV-maksymalnie na 2 stronach). 2. Piszemy na komputerze, chyba że pracodawca czy urząd prosi o odręczne napisanie. 3. Dokumenty muszą być estetyczne, krótkie i treściwe. Bez żadnych plam czy też zagnieceń!!! 4. Pismo musi być: przemyślane, staranne, czytelne, rzeczowe, zwięzłe. 5. Informacje zawarte w pismach powinny być prawdziwe i sprawdzalne. 6. Nie może również zawierać żadnych błędów ortograficznych czy też interpunkcyjnych. 7. Podpisanie dokumentu jest wymagane w liście motywacyjnym, natomiast w CV nie koniecznie Swoje dokumenty zawsze na końcu podpisujemy odręcznie. 8. Nie stosujemy żadnych graficznych ozdobników, chyba że ubiegamy się o stanowisko grafika lub artysty. Używamy standardowej czcionki-times New Roman, o wielkości 12 lub 14 punktów. UWAGA: Zanim wyślesz czy zaniesiesz gdzieś swoje dokumenty poproś kogoś o sprawdzenie jego treści pod kątem zrozumiałości, poprawności stylistycznej i ortografii! 11

12 CV = CURRICULUM VITAE = ŻYCIORYS DANE OSOBISTE: Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres Numer telefonu (domowy i komórkowy) WYKSZTAŁCENIE/KWALFIKACJE ZAWODOWE: (Informacja na temat ukończenia szkół, kursów i zdobycia dodatkowych uprawnień). Data rozpoczęcia i ukończenia nauki, pełna nazwa szkoły, uzyskane wykształcenie, otrzymany tytuł. ZATRUDNIENIE: (Tu wpisujemy informację o tym gdzie i kiedy pracowaliśmy lub też mieliśmy praktyki oraz czego dotyczyły). Dodatkowo możemy wpisać na jakim stanowisku pracowaliśmy i jaki mieliśmy zakres obowiązków. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: (Informacja o naszych umiejętnościach, co potrafimy sami robić, nie muszą to być informacje poparte zaświadczeniami). CECHY CHAREKTERU: (Tu powinna się znaleźć informacja o naszych mocnych stronach, o tym jakim jesteś człowiekiem, co cię charakteryzuje, itp.). ZAINTERESOWANIA: (Wpisujemy tu informacje o tym, czym się interesujemy, jakie czynności wykonujemy w czasie wolnym i co lubimy robić). NA KOŃCU CV MUSI SIĘ ZNALEŹĆ ZGODA NA PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poxniejszymi zmianami). DODATKOWE WSKAZÓWKI Jeżeli zakończyłeś naukę na poziomie szkoły podstawowej umieść informacje o jej ukończeniu. Natomiast jeśli kontynuowałeś naukę w szkole średniej to można ominąć informacje o szkole podstawowej i gimnazjum. Ważne, aby informacje o szkołach podawać chronologicznie zaczynając od ostatnio ukończonej. Pamiętaj, że pisząc swój życiorys czy list motywacyjny musisz podkreślisz te doświadczenia, kursy, szkolenia oraz umiejętności, które będą najbardziej przydatne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy oraz z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz. Pisząc o zainteresowaniach nie fantazjuj, pisz tylko to, co cię naprawdę interesuje, to co robisz w wolnym czasie. Jeżeli nie masz żadnych konkretnych zainteresowań to ich nie zamieszczaj. 12

13 Co powinno znaleźć się w CV ( życiorys): dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefony kontaktowe, , można wiek i stan cywilny) wykształcenie (nazwa ukończonej szkoły czy uczelni, rok ukończenia, uzyskane tytuły) ukończone szkolenia lub kursy (np. minimum sanitarne, prawo jazdy kat. B, operator koparko ładowarki) doświadczenie zawodowe - rozpoczynając od ostatniego miejsca pracy (nazwa firmy, zajmowane stanowisko, kilka słów na temat podstawowych obowiązków) lub odbyte praktyki szkolne znajomość języków obcych (poziom zaawansowania, uzyskane certyfikaty) umiejętności (np. obsługa komputera dokładne programy i poziom zaawansowania, Internet czy też kulinarne albo naprawa samochodów ciężarowych, itd. ) inne informacje (np. cechy charakteru) zainteresowania (jeżeli je posiadasz) 13

14 Poniżej znajduje się dwa przykładowe życiorysy DANE OSOBOWE: Damian Płotka ul. Szklana 7/ Zagrzeb tel Data urodzenia: 25 luty 1987 r. WYKSZTAŁCENIE: Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach DALSZA EDUKACJA: Zamierzam podjąć zaoczne studia na Politechnice Gdańskiej, na kierunku: budownictwo lądowe UMIEJĘTNOŚCI: - posiadanie prawo jazdy kategorii B - znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym - obsługa komputera (Windows, Word, Excel) oraz Internetu - obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, drukarka) OSIĄGNIĘCIA: 2004 II miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym 2005 sprawowanie funkcji przewodniczącego klasy DODATKOWE INFORMACJE: - łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych - dobra organizacja pracy - odpowiedzialność ZAINTERESOWANIA: - sport (gra w piłkę nożną) - literatura przygodowa Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 14

15 Marek Skierkowski DANE OSOBOWE: Adres: Zaleśno 7, Brodnica Szlachecka tel Data urodzenia: 28 kwietnia 1964 r. WYKSZTAŁCENIE: Kurs Kwalifikacyjny Operator Koparko- Ładowarki w Gdańsku Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gdańsku Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: RADBUR, Somonino, Stanowisko: mechanik serwisowy wózków widłowych KARTILS, Borowo, Stanowisko: konserwator maszyn rolniczych Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane MAT-BUT Sierakowice Stanowisko: robotnik ogólnobudowlany UMIEJĘTNOŚCI: posiadanie prawo jazdy kategorii A, B, C montowanie samochodowych instalacji gazowych obsługa komputera w stopniu średnim CECHY CHARAKTERU: łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych dobra organizacja pracy pracowitość Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 15

16 Poniżej zamieszczam europejski wzór CV, może się przydać tym osobom, które planują wyjazd za granicę. Europass Curriculum Vitae Dane osobowe Nazwisko (a) / Imię (imiona) Adres(y) Telefon(y) Faks(y) (e) Obywatelstwo Data urodzenia Płeć Preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy Doświadczenie zawodowe Daty Zawód lub zajmowane stanowisko Podstawowy zakres prac i obowiązków Nazwa i adres pracodawcy Typ działalności lub sektor Wykształcenie i odbyte szkolenia Daty Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe Nazwa i typ instytucji edukacyjnej / szkoleniowe Poziom w klasyfikacji krajowej lub międzynarodowej Umiejętności i kompetencje Język(i) ojczysty(e) Inne języki Miejsce na zdjęcie. Nazwisko (a) Imię (imiona). Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Tel. Kom.: Opisać oddzielnie każde zajmowane stanowisko, począwszy od ostatniego. Opisać oddzielnie każdy ukończony typ / rodzaj kursu / kształcenia, począwszy od ostatniego Określić język ojczysty (podać inne języki ojczyste, jeśli dotyczy) 16

17 Samoocena umiejętności językowych Rozumienie Mówienie Pisanie Poziom europejski (*) Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Język Język Samodzielenie się (*) Europejski system opisu kształcenia językowego Umiejętności i kompetencje społeczne Umiejętności i kompetencje organizacyjne Umiejętności i kompetencje techniczne Umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera Umiejętności i kompetencje artystyczne Umiejętności i kompetencje Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania Prawo jazdy Podać, czy posiada się prawo jazdy; jeśli tak, to jakiej kategorii. Informacje dodatkowe Załączniki Podać inne informacje, które mogą być istotne, np. osoby kontaktowe, referencje, itd. Wymienić wszystkie załączniki 17

18 Natomiast pisząc list motywacyjny musimy zachować pewny jego schemat: LIST MOTYWACYJNY 1 2 Imię i nazwisko Adres Telefon 4 Szanowny Panie/Szanowna Pani/Szanowni Państwo, Miejscowość i data Imię i nazwisko adresata (jeśli je znasz) Jej stanowisko Nazwa instytucji Adres instytucji 5 Akapit I Zacznij od prośby o przyjęcie do pracy, potem skąd posiadasz informacje o tym wolnym miejscu pracy i o jakie stanowisko się ubiegasz. 6 - Akapit II Tutaj rozwiń list wpisując informacje o sobie i swoich motywacjach. Wyjaśnij dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednim/bardzo dobrym kandydatem właśnie na to miejsce pracy. 7 Akapit III Uzasadnij, dlaczego chcesz pracować właśnie w tej firmie. Przekonaj pracodawcę, że to wybór przemyślany. 8 Akapit IV Potwierdź gotowość spotkania. 3 Na końcu listu musimy zamieścić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie naszych danych osobowych. 9 - Zakończ: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku Czytelny podpis 18

19 WSKAZÓWKI PRZY PISANIU LISTU MOTYWACYJNEGO Pamiętaj, że list motywacyjny musi być krótki i konkretny. Wszelkie pisma i dokumenty piszemy na białym papierze. Nie mogą przekraczać jednej strony A4. Pisz na komputerze, czcionką standardową, bez dodatkowych udziwnień, chyba że pracodawca zażyczy sobie dokumentu pisanego odręcznie. Pisz ofertę dla pracodawcy na konkretne stanowisko. Z lewej strony u góry umieść swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy. Niżej, z prawej strony listu, wpisz dane adresata (jeśli znasz jego imię i nazwisko). Jeśli ich nie znasz, wpisz nazwę firmy i nazwę działu, do którego kierujesz aplikację. Opisz dokładnie, w jakim celu zwracasz się do pracodawcy. Zacznij list w sposób profesjonalny: W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Gazecie Kartuskiej (data wydania) przedstawiam Państwu moją kandydaturę na stanowisko.... Jeśli powołujesz się na kogoś, kogo znasz w danej firmie napisz o tym na samym początku. Tutaj rozwiń list wpisując informacje o sobie i swoich motywach. Wyjaśnij dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednim/ bardzo dobrym kandydatem właśnie na to stanowisko (miejsce pracy). Nie bój się podkreślić swoich zalet i sukcesów: sprzedajesz siebie tak, jak byś sprzedawał produkt klientowi. W żadnym wypadku nie pisz rzeczy, których nie będziesz mógł potwierdzić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadnij, dlaczego chcesz pracować właśnie w tej firmie. Przekonaj pracodawcę, że to przemyślany wybór. Pracodawcy szukają ludzi zaangażowanych, potrafiących pokazać, że im zależy i myślących poważnie o długoletniej pracy i rozwoju. Napisz list tak, by był prosty, czytelny i łatwy do czytania. Zachowaj odstępy, pamiętaj o akapitach, czcionka nie powinna być mniejsza niż 12. Bądź jak najbardziej konkretny. Popracuj nad językiem, stylem, słownictwem. 19

20 Ten dokument odzwierciedla twoje zdolności komunikacyjne. Pamiętaj, żeby się nie powtarzać, unikaj szablonowych sformułowań ( jestem kreatywny, profesjonalny ). Wcześniej możesz sobie wypunktować najważniejsze rzeczy, które chcesz zaakcentować. Nie popełniaj błędów ortograficznych i stylistycznych. Możesz dać ten list komuś do sprawdzenia. Zachęć pracodawcę do nawiązania z Tobą kontaktu pisząc, że z przyjemnością zaprezentujesz swoje kompetencje na rozmowie kwalifikacyjnej i liczysz na odpowiedź. Sprawdź czy dane, które zamieściłeś w liście są aktualne. Nie zapomnij o własnoręcznym podpisie. Na końcu listu musimy zamieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźniejszymi zmianami). PAMIĘTAJ: Nie należy przepisywać tych wzorów słowo w słowo, a jedynie skorzystać z nich w formie wskazówek. Przykładowe wzory listów motywacyjnych znajdują się na kolejnej stronie. 20

21 Damian Płotka Kartuzy, r. ul. Szklana 7/ Zagrzeb tel Pan Jan Waleczny Firma Infor ul. Piaskowa Kraków Szanowny Panie, Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku sprzedawca - serwisant komputerowy w Pańskiej firmie. Jestem zainteresowany podjęciem pracy, w której będę mógł wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i predyspozycje zawodowe. Posiadam wykształcenie średnie ogólnokształcące, potrafię obsługiwać komputer i inne urządzenia biurowe. Oprócz tego znam się na internecie i biegle posługuje się językiem angielskim. Jestem osobą odpowiedzialną, potrafię współpracować z zespołem ludzi. Odznaczam się elokwencją oraz bezkonfliktowym i towarzyskim charakterem, a także otwartością. Dodatkowym moim atutem jest to, iż szybko się uczę, jestem osobą elastyczną i pomysłową. W razie potrzeby chętnie podejmę dodatkowe studia, szkolenia czy też kursy. Jeżeli moja oferta Pana zainteresowała z przyjemnością spotkam się z Panem, aby dokładniej zaprezentować swoją osobą. Z poważaniem Damian Płotka (własnoręczny podpis) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 21

22 Mariusz Nowakowski Kartuzy, r. ul. Łąkowe Pole Kartuzy tel. (0-58) tel. kom HITEKS ul. Podwale Przedmiejskich Wiśni 1/ Gdańsk Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie prasowe z dnia r. w Dzienniku Bałtyckim, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko przedstawiciela handlowego. Posiadam bardzo szerokie doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów i usług. Pracując w firmie handlowej Galaxa na stanowisku przedstawiciela handlowego do moich głównych obowiązków należała obsługa klientów, pozyskiwanie klientów, a następnie podtrzymywanie z nimi kontaktów i prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Zajmowałam się również organizacją dowozu towaru do klienta, zamówieniami towarów od producentów lub dystrybutorów. Do moich obowiązków należał też transport oraz zaopatrywanie oddziałów w towar. Z kolei w firmie usługowo-produkcyjnej Business Development Manager zajmowałem się przede wszystkim opracowywaniem globalnej strategii sprzedażowej, w tym polityki handlowej, opracowywaniem i wdrażaniem standardów korporacyjnych w obrębie działań sprzedażowych. Dodatkowo zajmowałem się analizą otoczenia rynkowego oraz inicjowaniem działań w obrębie marketingu i sprzedaży na poszczególnych rynkach. W chwili obecnej pracuję jako wolontariusz w Programie Wsparcia UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozwinąłem tam umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także pogłębiłem swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Jestem osobą odpowiedzialną, komunikatywną i skuteczną w działaniu. Do moich dodatkowych umiejętności, które mogą okazać się przydatne w Państwa firmie, należy dobra znajomość języka angielskiego oraz swobodna obsługa komputera, w tym programu handlowego Sysman. W przypadku zainteresowania Państwa moją ofertą chętnie zgłoszę się na rozmowę, aby pełniej przedstawić swoją sylwetkę zawodową. Z poważaniem Mariusz Nowakowski (własnoręczny podpis) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 22

23 Czasami pracodawcy zamiast listu motywacyjnego wymagają tylko podania do pracy. Poniżej zamieszczony został wzór tego pisma. PODANIE DO PRACY Informacje o nadawcy (Imię i nazwisko, adres, telefon) Miejscowość i data Nazwa i adres odbiorcy (Nazwa i adres osoby lub instytucji, do której kieruje się podanie) Zwrot grzecznościowy, (Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo) Treść podania I akapit - Zawiera prośbę, po niej następuje uzasadnienie II akapit - Jasna i precyzyjna prezentacja własnej sprawy i osoby III akapit - Ponowienie prośby i zaapelowanie o przychylność i życzliwość. Zwrot grzecznościowy (Z poważaniem, Z wyrazami szacunku) Podpis (Obowiązkowo własnoręczny) Załączniki: (Informacje o załączonych dokumentach) 23

24 5. Poznaj wymagania pracodawców i zaskocz ich Ustawiczna praca zwycięża wszystko Wergiliusz Dzisiejszy rynek pracy stawia coraz to większe wymagania swoim pracownikom. Poszukiwani są ludzie przede wszystkim aktywni zawodowi. Ważne jest myślenie o przyszłej pracy już w trakcie nauki w szkole. Podczas kształcenia możemy rozwijać się i zdobywać doświadczenie. Warto uczestniczyć w jakichś kołach naukowych, zajęciach pozalekcyjnych, wolontariacie lub ukończyć jakiś kurs czy szkolenie. Pracodawcy stawiają na ludzi, którzy posiadają: 1. Specjalistyczną wiedzę 2. Doświadczenie zawodowe (albo praktyki czy wolontariat) 3. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz sprawne poruszanie się po Internecie. 4. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym 5. Prawo jazdy kategorii B. Dodatkowym atutem może być posiadanie następujących cech osobowościowych: Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikatywność, odpowiednia kultura osobista oraz praca w zespole. Samodzielność w podejmowaniu decyzji będących w jego zakresie obowiązków. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia czy kontynuacja dalszej nauki. Dyspozycyjność, lojalność wobec firmy, dbanie o jej dobre imię. zaangażowanie w wykonywaną pracę. Umiejętność szybkiej adaptacji poprzez przyjmowanie nowych zadań zawodowych i przystosowanie się do nowych sytuacji. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej (zdobytej w szkole czy podczas szkoleń) w praktyce. Umiejętność organizowania sobie pracy. Przejawianie inicjatywy. 24

25 Pracodawcy bardzo często zwracają też uwagę na posiadanie takich cech jak: UPÓR ODPORNOŚĆ NA STRES ODPOWIE- DZIALNOŚĆ NIEPRZE- KUPNOŚĆ TWOJE CECHY PRACOWITOŚĆ RZETELNOŚĆ SUMIENNOŚĆ DOKŁADNOŚĆ PRZEDSIĘBIO- RCZOŚĆ Nie martw się jeżeli w danym momencie nie spełniasz tych wszystkich wymagań stawianych przyszłym pracownikom. Możesz to sobie rozplanować w czasie i realizować po kolei zgodnie z planem. Wiele z tych umiejętności można się wyuczyć poprzez systematyczne ćwiczenia. Pamiętaj również, że bardzo dużo ludzi posiada podobne kwalifikacje zawodowe ale tych, którzy spełnią precyzyjnie wymagania pracodawców jest dużo mniej. 25

26 26 6. Szukaj pracy skutecznie! Człowiek jest biedny nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale dlatego, że nie pracuje Monteskiusz Gdzie szukać pracy? Znaleźć pracę? Nie jest łatwo! Ale kto powiedział że tak będzie? Przystępując do szukania pracy przygotuj swoją aplikację czyli przede wszystkim życiorys (CV) oraz wzorzec listu motywacyjnego. Pamiętaj, że czasami na efekty poszukiwań trzeba czekać wiele miesięcy. Dlatego też przygotuj się starannie a Twoje szanse na znalezienie wzrosną. Podstawą gwarancji sukcesu w znalezieniu dobrej pracy, jest nabycie odpowiedniego podejścia do tego niełatwego zagadnienia. Powiemy Tobie od czego zacząć walkę na rynku pracy w Polsce. Poniżej znajdziesz listę sposobów poszukiwania pracy. Korzystając z nich zwiększysz swoją szansę na jej znalezienie. A w gruncie rzeczy może się okazać, że szukanie wcale nie jest takie trudne. 1. MEDIA To właśnie tu zajrzyj żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracy czy jej znalezienia. Wiadomości o wolnych miejscach pracy można znaleźć m.in.: w prasie codziennej, Internecie, audycjach TV czy radiowych. PRASA Koniecznie zajrzyj do Dziennika Bałtyckiego. Możesz też szukać w prasie lokalnej. A co tydzień w poniedziałek Gazeta Wyborcza publikuje dodatek Praca, gdzie znajdują się oferty z lokalnego rynku pracy. PAMIĘTAJ! Wcześnie rano kup gazetę, czasem o przyjęciu oferty decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Zacznij od ogłoszeń drobnych, pozostałe ogłoszenia prawie zawsze oferują dłuższy czas aktualności. Czytając ogłoszenia drobne musisz mieć na uwadze ewentualną konieczność szybkiego skorzystania z telefonu. INTERNET Internet również można wykorzystać do szukania pracy. Znajdziesz tam ogłoszenia na specjalnych stronach. Oprócz możliwości przeglądania ofert pracy często możesz zarejestrować się w bazie danych kandydatów. Oto kilka stron na których możesz poszukać pracy: - tam znajdziesz oferty pracy, które są zgłaszane przez urzędy pracy z całej Polski - serwis kierowany do osób poszukujących pracy i oferuje bezpłatny dostęp do ofert pracy z terenu całej Polski - oferty pracy stałej, stażu, praktyki. Istnieje możliwość wprowadzenia własnego cv do bazy danych w serwerze - oferty pracy, kreator cv, ogłoszenia drobne, porady prawne itp. - oferty pracy, porady i artykuły - oferty pracy, porady prawne itp. oferty pracy, baza cv, oferty edukacyjne, testy osobowości, analizy potencjału zawodowego itp. - oferty pracy, różnego rodzaju porady dotyczące poszukiwania pracy

27 2. URZĘDY PRACY Osoby które poszukają pracy zapraszamy do Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Pierwszym krokiem jest rejestracja jako osoba bezrobotna. Następnie można uzyskać tam różnego rodzaju informacje oraz ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. Dodatkowo możesz skorzystać z porady doradcy zawodowego wspólnie z nim określisz najlepszą drogę rozwoju zawodowego. Spotkasz się z pośrednikiem gdzie uzyskasz informacje o wszystkich ofertach pracy oraz możesz liczyć na pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. W ramach usług pośrednictwa skorzystać można z giełdy pracy oraz targów pracy. Kiedy szukasz pracy skorzystaj z Klubu Pracy inaczej pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Tam nauczysz się jak pisać CV, jak rozmawiać z pracodawcą, jak skutecznie szukać pracy i przygotować dokumenty aplikacyjne. Klub Pracy pomoże Ci zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności w poszukiwaniu pracy. Możesz uczestniczyć w różnych programach aktywizujących, starać się o udział w szkoleniach zawodowych gdzie możesz za darmo zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które pomogą Ci znaleźć pracę. Możesz również starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest to bezzwrotna dotacja na działalność gospodarczą dzięki, której zrealizujesz swoje pomysły biznesowe i staniesz się niezależny. Ponadto w wojewódzkich urzędach pracy funkcjonują centra informacji i planowania kariery zawodowej. Znajdziesz tam informacje na temat rynku pracy, opisy zawodów, możesz zbadać swoje preferencje i potencjał zawodowy, skonsultować CV i list motywacyjny również wziąć udział w szkoleniach czy warsztatach. 3. GMINNE CENTRA INFORMACJI Tam skorzystasz za darmo z komputera z dostępem do Internetu, uzyskasz informacje na temat rynku pracy oraz pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych. 4. BIURA KARIER Jesteś studentem lub absolwentem? Poszukaj takiego biura koło swojej uczelni albo przy organizacji studenckiej. Znajdziesz tam oferty pracy, informacje o stypendiach, możliwość studiowania za granicą. Dodatkowo uzyskasz informacje na temat rynku pracy oraz sposobach poszukiwania pracy. Dowiesz się jak napisać dokumenty aplikacyjne i jak przygotować się do interview. 27

28 5. CENTRA WOLONTARIATU Szukasz osób i instytucji chcących zatrudnić wolontariusza zgłoś się do centrum wolontariatu. Pracując jako wolontariusz zdobędziesz doświadczenie, pomożesz innym a przy okazji wyrobisz w sobie cierpliwość i wyrozumiałość. Adresy znajdziesz na stronach lub 6. POŚREDNICTWA PRACY Zawodowi pośrednicy pracy poszukują pracy dla innych i kontaktują ich z pracodawcami poszukującymi pracowników. Można je znaleźć nie tylko w urzędach pracy ale również w prywatnych agencjach doradztwa personalnego w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach pracy tymczasowej, w młodzieżowym biurze pracy OHP czy w centrach wolontariatu. Posiadają często oferty pracy, czasem prowadzą bazy danych kandydatów. Warto znaleźć się w takiej bazie. Ich adresy znajdziesz na stronie 7. KONTAKTY OSOBISTE (ZNAJOMI I KREWNI) Kontakty osobiste to jeden z najbardziej skutecznych sposobów poszukiwania pracy więc nie zapomnij o rodzinie, znajomych, przyjaciołach czy byłych współpracownikach. Większość pracodawców po prostu nie zgłasza wolnych miejsc pracy do urzędów pracy czy do prasy, a często informacja o wolnym stanowisku przenosi się drogą pantoflową. Pamiętaj! Pytaj lub proś znajomych o informację, pomysł, poradę, nowe kontakty czy informację zwrotną itp. Może ktoś jest w stanie podsunąć Ci ciekawy pomysł, poradzić jak się zachować na rozmowie, zarekomendować. NIGDY NIE PROSIMY O PRACĘ! 8. OGŁOSZENIA WŁASNE Możesz je zamieścić w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, w telewizji kablowej, w lokalnym radiu albo na tablicach ogłoszeń. Ogłoszenie takie powinno wzbudzać zaufanie i nie może być za długie. Powinno określać rodzaj charakteru osoby poszukującej, rodzaj pracy jaki osoba poszukuje i sposób w jaki można się z nią skontaktować. Przykład: Młoda, dyspozycyjna, energiczna, wykształcenie średnie, komputer, j. angielski, szuka pracy stałej lub krótkoterminowej. Tel. 50. Taki anons świadczy o naszej zaradności czy o sile charakteru. Dodatkowo pozwala nam dołączyć do grupy aktywnych kandydatów. W ten sposób firmy, które nie prowadzą zorganizowanego naboru mogą nas dostrzec. 28

29 9. TARGI PRACY Spotkania przedstawicieli firm z osobami poszukującymi pracy. To tam możesz zdobyć informacje na temat wolnych miejsc pracy, odbycia stażu czy poznania wymagań pracodawcy. Możesz tam zostawić życiorys lub wypełnić formularz aplikacyjny. Dodatkowo możesz wziąć udział w warsztacie lub krótkim szkoleniu. Ogłoszeń o targach szukaj w lokalnej prasie, Internecie czy w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy. 10. INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI Głównym celem spotkania z pracodawcą jest zaprezentowanie swojej sylwetki oraz zakomunikowanie tego, że poszukujemy pracy. Taka prezentacja może w krótkim czasie zaowocować konkretną ofertą pracy. Należy pamiętać, że aby skutecznie znaleźć pracę należy wykorzystać wszystkie te sposoby, które zwiększają naszą szansę na znalezienie pracy. Ważne jest też, abyśmy dość często szukali pracy. Nie wystarczy raz w miesiącu przejrzeć ofert pracy albo przejść się do pracodawców. PAMIĘTAJ! 1. Nie istnieje jeden, uniwersalny, dobry dla wszystkich sposób poszukiwania pracy. 2. Bądź AKTYWNY planuj i działaj! 3. Nic nie zastąpi BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU. Idź osobiście do znajomych, pracodawcy, urzędu pracy i porozmawiaj o tym, że szukasz pracy. 4. Bądź CIERPLIWY. POWODZENIA! 29

30 7. Przygotuj się profesjonalnie do rozmowy kwalifikacyjnej Zanim udamy się na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie przyjęcia do pracy dobrze by było uzmysłowić sobie jaki jest nasz sposób mówienia. ZASADY SKUTECZNEGO MÓWIENIA Odpowiedz sobie na poniższe pytania i zastanów się jak TY się zachowujesz podczas rozmowy kwalifikacyjnej?: 1. Czy formułuję krótkie zdania? Długie zdania świadczą o braku umiejętności koncentracji, krótkie - o zwięzłości i precyzji. 2. Czy często robię przerwy? Zbyt częste powodują, że rozmówca traci wątek, brak przerw świadczy o naszej niepewności. 3. Czy nie powtarzam się? Powtarzanie tej samej informacji kilkakrotnie męczy naszego rozmówcę. Rozmowa zaczyna być niejasna i niezrozumiała. 4. Czy nie zaczynam zdania od nie? Jest to dość powszechna maniera, nawet gdy w końcu mówimy tak. Jeżeli już musimy zaprzeczyć, należy to przeczenie uzasadnić. 5. Czy nie mówię zbyt gwarowo? Gwara jest do zaakceptowania (jest to w końcu nasz język), ale tylko wówczas, gdy mówimy jasno i wyraźnie. 6. Czy przerywam innym ich wypowiedzi? Jeżeli nie słuchamy innych, również nie będziemy słuchani. 7. Czy mówię zbyt wysokim tonem? Wysoki ton głosu wprowadza napięcie i nerwowość. Można to zniwelować stosując krótsze zdania i obniżając ton. 8. Czy mówię monotonnie i urywanymi słowami? Monotonia wypowiedzi i urywane słowa działają nużąco na rozmówcę. 9. Czy mówię powoli? Wypowiedź spokojna, z namysłem, budzi zaufanie rozmówcy - ma on wrażenie, że jest traktowany z uwagą. 10. Czy krytykuję innych ludzi? Krytykowanie innych budzi w naszym rozmówcy obawę, że za chwilę możemy skrytykować jego. 11. Czy jestem zaangażowany? Głośniejsze i jaśniejsze wypowiedzi, z dodatkiem gestykulacji i jako środka pomocniczego wskazują na nasze zaangażowanie. Dodatkowo należy się odpowiednio do takiej rozmowy przygotować. Należy pamiętać o pewnych zasadach. Praca wytrwała zwycięża wszystko Wergiliusz 30

31 10 ZASAD PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 1. Wygląd zewnętrzny. Pamiętaj o tym, aby być odpowiednio ubranym. Strój dobieraj w zależności od branży i stanowiska, o które się starasz. Musi być zadbany, czysty i schludny! Ważne, by Twoja pierwsza rozmowa odbyła się w eleganckim stroju. 2. Punktualność. Nie wolno się spóźniać! Pamiętaj o tym, że możesz trafić na korek lub inne nieprzewidziane wydarzenia. 3. Wiadomości o firmie. Dowiedz się jak najwięcej o danej firmie, o jej produktach, usługach, klientach, itp. to pozwoli wykazać Twoje zainteresowanie firmą. 4. Przygotuj się. Wcześniej musisz przygotować teczkę, w której zawarte będą świadectwa szkoły, pracy, dokumenty aplikacyjne oraz inne zaświadczenia. Zabierz ze sobą koniecznie kartkę i jakiś długopis! 5. Entuzjastyczne podejście. Energia i entuzjazm kandydata budzą pozytywne odczucia, więc warto o tym pamiętać! Uściśnij mocno dłoń, mów zdecydowanie, a Twoja postawa niech mówi: jestem pewny siebie! 6. Aktywne słuchanie. Zwróć uwagę na to, co jest powiedziane między wierszami. Skup się na tym, co mówi do Ciebie rekrut! 7. Odpowiadaj na pytania. Odpowiadaj: krótko, zwięzło i na temat! 8. Podawaj przykłady. Jeden dobry przykład mówiący o Twoich umiejętnościach czy osiągnięciach jest lepszy niż 10 wymienionych cech Twojego charakteru! 9. Zadawaj pytania. Ty również możesz zadawać pytania! Dzięki temu dowiesz się o rzeczach, które Cię interesują. Co więcej znów pokażesz rekrutowi Twoje zainteresowanie. 10. Nawiąż kontakt. Na koniec zapytaj się o przybliżony termin odpowiedzi. Podziękuj za spotkanie i poświecenie jego wolnego czasu! U Ś M I E C H N I J S I Ę! Ważne, aby przed wyborem dalszej ścieżki kariery zawodowej zastanowić się nad tym, co dany zawód mi da, czy kiedy skończę studia to znajdę pracę. Poniżej zostały przedstawione zawody, które mają przyszłość. ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ 1. Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informatyczne. 2. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny. 3. Obszar biznesu: zarządzanie firmą, transportem i logistyka. 4. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi oraz pomoc społeczna. 5. Budownictwo, nieruchomości oraz ochrona osób i mienia. 6. Środki masowego przekazu, kultura popularna, przemysł rozrywkowy. 7. Edukacja i dziedziny pokrewne. 8. Biotechnologia oraz nowe technologie z zakresu ochrony srodowiska. 9. Obsługa procesów integracji regionalnej. 31

32 Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną? Ubiór jest najważniejszą rzeczą, o którą powinniśmy zadbać. Nasz wizerunek to widzialna reklama tego, co mamy do zaoferowania. Jest to pierwsza rzecz na którą zwraca uwagę nasz potencjalny pracodawca. Ogólnie ubiór powinien być zarówno skromny jak i elegancki. Strój, fryzura i ogólny wygląd mają wpływ na to, jak zostaniemy ocenieni przez pracodawcę. Ważne jest, aby ubiór nie przyćmił tego co mamy do powiedzenia i żebyśmy dobrze się w nim czuli. Kobiety muszą pamiętać o włożeniu pończoch, a panowie o marynarce (nawet podczas upałów). Nie jest wskazane, aby kandydat na rozmowę przyszedł w tenisówkach albo w wytartych dżinsach. W przypadku pań wskazana jest garsonka albo kostium (spódnica o długości nieco powyżej kolana lub spodnie). Nie należy również przesadzać z makijażem, biżuterią i perfumami. Makijaż powinien być delikatny. Unikajmy przy tym pomadek w agresywnych kolorach, zbyt wyraźnych różów na policzkach i brokatów. Manicure powinien też być w jasnych i cielistych kolorach. Pamiętajmy, że buty niezależnie od pory roku powinny być pełne. Niedopuszczalne są sandałki lub klapki. Panowie powinni zadbać o schludną koszulę, wypastowane buty oraz ogoloną twarz. Ręce powinny być czyste a paznokcie krótko przycięte. Skarpetki nie powinny być białe a najlepiej dobrane do koloru spodni i butów, wysokie, tak by nie była widoczna łydka. PAMIĘTAJ! - Ubiór musi być w spokojnych kolorach a na pewno NIE w kolorach jaskrawych. Kostiumy też nie mogą być zbyt oryginalne, najlepiej w stonowanych odcieniach i typowych fasonach. UWAGA! - Wyjątek zwalniający nas z konieczności włożenia ściśle biurowego stroju może stanowi sytuacja, kiedy jesteśmy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną do pubu lub kawiarni. W takich okolicznościach możemy sobie pozwolić na strój zgodny z regułami tzw. sportowej elegancji. 32

33 Rozmowa kwalifikacyjna - najczęstsze pytania 1. Proszę opowiedzieć o sobie. 2. Jakie studia Pan skończył? 3. Dlaczego zdecydował się Pan na taki kierunek studiów? 4. Czy był Pan dobrym studentem? 5. W jaki sposób wykształcenie przygotowało Pana do pracy, o którą Pan się stara? 6. Czego dotyczyła Pana praca magisterska/przejściowa/licencjacka? 7. Dlaczego szuka Pan pracy? 8. Jak trafił Pan do nas? 9. Dlaczego chciałby Pan pracować w naszej firmie? 10. Jak ocenia Pan produkty/usługi naszej firmy? 11. Co sądzi Pan o naszej konkurencji? 12. Czy nasza firma jest jedyną do której wysłał Pan swoje CV? 13. Czego oczekuje Pan po pracy w naszej firmie? 14. Czy ma Pan jakiekolwiek doświadczenie zawodowe? 15. Czym się Pan zajmował - jaki był zakres obowiązków na poprzednim stanowisku/w poprzedniej pracy? 16. W jakim stopniu jest Pan dyspozycyjny? 17. Co jest dla Pana najsilniejszą motywacją w pracy? 18. Co zamierza Pan robić za 5 lat? 19. Co sądzą o Panu przyjaciele? 20. Czy podejmuje Pan ryzyko? 21. Najważniejsze dotychczasowe sukcesy/porażki? 22. W jaki sposób może Pan przyczynić się do sukcesu naszej firmy? 23. Czy dobrze Pan sobie radzi w kontaktach z ludźmi? 24. Czy dobrze Pan sobie radzi w sytuacjach stresowych - co Pan czuje teraz? 25. Z jakimi osobami pracuje się Panu najlepiej/najgorzej? 26. Jak spędza Pan wolny czas? 27. Co Pan ostatnio czytał? 28. Jak spędził Pan ostatni urlop/weekend? 29. Co mogłoby wyprowadzić Pana z równowagi? 30. Gdyby miał Pan dobierać sobie pracowników na co by Pan stawiał? 31. Czy nie sądzi Pan, że Pana kwalifikacje przewyższają oczekiwania związane z tym stanowiskiem? 32. Jaki wynagrodzenie Pana satysfakcjonuje? 33. Jak ocenia Pan siebie na tle innych osób o podobnych kwalifikacjach? 34. Czego najbardziej obawia się Pan w nowej pracy? 35. W jakich sytuacjach można szczególnie liczyć na Pana pomoc? 36. Czy czuł się Pan kiedyś niesprawiedliwie oceniony? 37. Za co najczęściej był Pan krytykowany? 38. Jak wyobraża Pan sobie pierwszy dzień w pracy? 39. Czy nie uważa Pan, że jest trochę za młody na to stanowisko? 40. Jaka byłaby Pana reakcja, gdyby dowiedział się Pan, że nie zostanie zatrudniony? 41. Czy ma Pan jakieś dodatkowe pytania? 33

34 Ty też możesz zadawać pytania pamiętaj tylko, żeby nie zadawać takich pytań, które wcześniej były zadane przez osobę rekrutującą, (może sobie pomyśleć, że go w ogóle nie słuchałeś). 1. Jaki jest zakres obowiązków na proponowanym stanowisku? 2. Komu będzie podlegać to stanowisko? 3. Jak duży jest zespół bezpośrednich współpracowników, czy podwładnych? 4. Dlaczego Państwo szukają osoby na to stanowisko? (Czy jest to nowotworzone stanowisko? Co się stało z osobą, która zajmowała je poprzednio?) 5. Od kiedy Państwo chcą zatrudnić kogoś na to stanowisko? 6. Czy praca na tym stanowisku wiąże się z dużą samodzielnością w działaniu? 7. Jaki obszar, terytorium działania będzie obsługiwać osoba, którą Państwo zatrudnią? 8. Jakich Klientów przejmie osoba, którą Państwo zatrudnią? 9. Kiedy poznam wynik rozmowy? Czy otrzymam także informację, kiedy odpowiedź będzie negatywna? 10. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, czy czekają mnie kolejne rozmowy, testy? 11. Jakie są możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestniczenia w szkoleniach na tym stanowisku? 12. Jakie są możliwości rozwoju, awansu? Jaka jest ścieżka kariery? 13. W jakim systemie pracuje firma, jeżeli chodzi o czas pracy? (np. czy jest to system zmianowy, czy jest przerwa obowiązkowa, poza przysługującą według kodeksu pracy, która nie jest wliczana do czasu pracy, itp) 14. Jak Pan(i) ocenia atmosferę pracy, stosunki panujące w dziale, do którego poszukują Państwo pracowników? 15. Jak opisałby(aby) Pan(i) mojego potencjalnego przełożonego? Jaką jest osobą? 16. W jaki sposób odbywa się proces oceny pracowników? 17. Jak wygląda dzień pracy na tym stanowisku? 18. Jakie wymagania są stawiane nowemu pracownikowi? 19. Jak można opisać kulturę organizacyjną firmy? Kilka pytań, które nie powinny paść na pierwszej rozmowie: 1. Jakie są składniki wynagrodzenia? 2. Jeśli są premie, prowizje, jakie są kryteria i częstotliwość ich otrzymywania? 3. Jakie świadczenia pozapłacowe oferuje firma? (np. opieka medyczna, karnety na basen, siłownię, wczasy pracownicze, itp.) 34

35 8. Twój sukces umowa o pracę! Podstawą rozpoczęcia pracy jest podpisanie umowy o pracę. Umowę można podzielić według różnych kryteriów. Składając swój podpis na takim dokumencie należy dokładnie przeanalizować jej treść oraz formę. Musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowo brzmiących (jeden jest dla pracownika a drugi dla pracodawcy). Pamiętaj umowa o pracę musi zawierać: Określenie stron umowy, czyli kto jest pracodawcą a kto pracownikiem, Rodzaj zawarcia umowy (na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony), Data zawarcia umowy Określenie: 1. Rodzaju pracy 2. Miejsce wykonywania pracy 3. Wysokość wynagrodzenia 4. Wymiar czasu pracy, wymiar etatu, 5. Data rozpoczęcia pracy W każdej umowie muszą być zawarte wszystkie te elementy!!! RODZAJE UMÓW O PRACĘ: Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu Ludwik Hirszfeld UMOWA O PRACĘ terminowa bezterminowa na okres próbny na czas określony na czas wykonywania określonej pracy na zastępstwo na czas nieokreślony 35

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Dokumenty aplikacyjne Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Warto postarać się, bo Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIŁEŚ ROZEJRZEĆ SIĘ ZA NOWĄ PRACĄ?

POSTANOWIŁEŚ ROZEJRZEĆ SIĘ ZA NOWĄ PRACĄ? Paulina Krawczyk POSTANOWIŁEŚ ROZEJRZEĆ SIĘ ZA NOWĄ PRACĄ? Być może od Twoich ostatnich poszukiwań minęło sporo czasu i już nie pamiętasz, jak to się robi? A może już długo szukasz pracy bez większych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Zwięzłość, adekwatność, precyzja Objętość CV nie powinna przekroczyć 2-3 stron A4. Dokładne daty, nazwy szkół,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1)

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) 1. Proszę zapoznać się z treścią listu motywacyjnego, a następnie uzupełnić schemat (nazywając jego najważniejsze części). WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO (Na podstawie: http://list.ovh.org/list_infor.pdf)

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Jak napisać CV i list motywacyjny Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_01_Jak_napisac_CV_145x205.indd 1 2012-11-27 14:13:24 Tylko praca daje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży.

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. March 4, 2009 Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. Analiza twojego zawodu oraz branży pomaga w lepszym zrozumieniu rynku pracy, na którym 2. Ustalenie celu

Bardziej szczegółowo

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery.

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Jak znaleźć pracę od czego zacząć? Jakie jest moje FLOW? Curriculum Vitae,

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania Schemat CV IMIĘ I NAZWISKO ADRES NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL PRAWO JAZDY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania (tylko istotne najwyższe szczeble

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna Cele rozmowy kwalifikacyjnej: uzyskanie osobistego wrażenia dotyczącego kandydata; uzyskanie informacji o kandydacie ustalenie zdolności integracyjnych (pracy w grupie) przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Wypisz dane potrzebne do napisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego według poniższych schematów. Cel zawodowy Doświadczenie zawodowe (przebieg pracy) Wykształcenie Kursy i szkolenia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki Wypełnia Organizator: Data wpływu Nr zgłoszenia KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Inwestycja w potencjał 45 latki Załącznik nr 1 do Regulaminu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Artykuł I. Aktywne metody poszukiwania pracy Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz,

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Curriculum Vitae 1 Już czas na kolejny krok: curriculum vitae czyli życiorys W rzeczywistości jest to wyjątkowo ważny krok, ponieważ jest nieodłącznym elementem naszego wizerunku i ogromną szansą na zrobienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 55, 07-300

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi: DBFO-Ś/SKS/JCz/1110/2/13 OGŁOSZENIE NR 2/2013 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.7 Temat zajęć: Moja wizytówka dokumenty aplikacyjne 1. Cele lekcji: Uczeń: wymienia dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pracę: list motywacyjny

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Podjęcie pracy PIRAMIDA

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny:

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny: 1 2 Curriculum Vitae Dane personalne Data i miejsce urodzenia 11 stycznia 1978 Dąbrowa Tarnowska Adres ul. Solińskiego 23/4, E-mail pzaleska@op.pl Telefon 071 123 45 67, tel. kom. 602 000 111 Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego.

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego. Jak sporządzić listę doświadczeń i umiejętności? 1. Zainteresowania i uzdolnienia: - spisz swoje stałe zainteresowania, kluby, do których należałeś, sporty, jakie uprawiasz, zajęcia szkolne i pozaszkolne,

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach http://pup.suwalki.pl/strona/ogloszenia-o-naborze/267 Ogłoszenia o naborze Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń DO.1102.1.2015.DR OGŁOSZENIE O NABORZE D Y R E K T O R

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Godzina Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PLANER KARIERY

OSOBISTY PLANER KARIERY OSOBISTY PLANER KARIERY Załącznik nr 16 Ćwiczenia Ćwiczenie 8 Schemat indywidualnego Planu Działania Kim jestem? Moje zainteresowania i zdolności: Zainteresowania (krótki opis): Zdolności, preferencje

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA Jordanów Śląski, dnia 11.08.2014r. OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty nabór ofert na stanowiska nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 10-12.09 24-25.09 4-5.10 15.10 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.09 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednik pracy. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: psycholog Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

od POŚREDNIKA PRACY - STAŻYSTY do POŚREDNIKA PRACY w Dziale Instrumentów Rynku Pracy - 1 etat (oferta Nr 1/16 )

od POŚREDNIKA PRACY - STAŻYSTY do POŚREDNIKA PRACY w Dziale Instrumentów Rynku Pracy - 1 etat (oferta Nr 1/16 ) DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TCZEWIE od POŚREDNIKA PRACY - STAŻYSTY do POŚREDNIKA PRACY

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę

CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę Czym kierować się, podejmując decyzję o wyborze szkoły? Luty 2013r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Poznaj siebie zainteresowania uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU

CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU Piekary Śląskie. 08.05.2017r. D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e R E F E R E N T w B i

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy Program wsparcia dla osób zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD D PRACY Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest wyspecjalizowaną jednostką

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie styczeń 2013 8-10.01 16-17.01 30-31.01 8.02 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 14.01 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr sprawy: Or.1110-4-2/MG/16 OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska Tel. 83 341 65 00, fax. 83 341 65 57 e-mail: pupbp@pupbialapodlaska.pl www.pup.bialapodlaska.pl

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘPNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, Mianowice 2 H, Kępno

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘPNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, Mianowice 2 H, Kępno Człowiek - najlepsza inwestycja DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘPNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, Mianowice 2 H, 63 600 Kępno OrA. 1100-3-KB/12 NA STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Klasa: IIe - kucharz małej gastronomii Prowadzący: Małgorzata Derbot Czas: 2x45 min Cel ogólny: TEMAT: Piszemy CV i list motywacyjny. Umiejętność przygotowania

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia roku ogłasza nabór na stanowisko:

OGŁOSZENIE. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia roku ogłasza nabór na stanowisko: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, dnia 13.05.2009 (miejsce i data) OGŁOSZENIE Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia 13.05.2009 roku ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK BIUROWY I KOORDYNAROR

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 ogłasza konkurs na wolne urzędnicze stanowisko: pośrednik pracy - liczba miejsc 1.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 ogłasza konkurs na wolne urzędnicze stanowisko: pośrednik pracy - liczba miejsc 1. Bełchatów, 05.08.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 ogłasza konkurs na wolne urzędnicze stanowisko: pośrednik pracy - liczba miejsc 1. 1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Fabryka czekolady konkurs. Etap I

Fabryka czekolady konkurs. Etap I Fabryka czekolady konkurs. Etap I Wprowadzenie do konkursu Duże przedsiębiorstwo produkujące różne rodzaje czekolad i czekoladek zdecydowało się otworzyć fabrykę w Twoim mieście. Niestety właściciele fabryki

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto zaprasza OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo