IV. Cel główny programu: doskonalenie relacji społecznych poprzez poznanie siebie i innych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. Cel główny programu: doskonalenie relacji społecznych poprzez poznanie siebie i innych."

Transkrypt

1 Wspomagające działania profilaktyczno-wychowawcze Poznaj siebie i innych I. Opracowanie i realizacja: Zespół Wychowawczy, wychowawcy klas IV VI i I - IIIG II. Uczestnicy: uczniowie kl. V VI i I III G III. Miejsce realizacji: ZSP w Króliku Polskim IV. Cel główny programu: doskonalenie relacji społecznych poprzez poznanie siebie i innych. V. Cele szczegółowe: 1. Tworzenie bezpiecznej i ciepłej atmosfery w klasie, szkole. 2. Poznanie się i wzajemne budowanie zaufania. 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 4. Uczenie asertywności. 5. Uczenie podejmowania właściwych decyzji. 6. Ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań. 7. Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem. 1

2 PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE DO ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNO --WYCHOWAWCZEGO POZNAJ SIEBIE I INNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ nr 1 Temat: Jak radzić sobie ze stresem? Cele: uświadomienie młodzieży, czym jest stres; powszechność występowania w życiu współczesnego człowieka, przyczyny i skutki, uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem. Metody pracy: mini wykład, burza mózgów", drama, gwiazda skojarzeń, uzupełnianie niedokończonego zdania Formy pracy: praca zespołowa, praca w grupach. 2

3 Środki dydaktyczne: Szary papier, karty ćwiczeń, flamastry, czyste kartki, tablica, materace lub koce, magnetofon, kasety ze spokojną muzyką. Przebieg zajęć I. Część wstępna 1. Przywitanie 2. Wprowadzenie w tematykę - 5 min. Pojęcia związane z tematem lekcji: Stres podejście do stresu zależy od przyjętej definicji tego zjawiska. Jeśli przyjmiemy, że stres to stan zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, spowodowany przeciążeniem (definicja negatywna) konsekwencją będą strategie typu: walka ze stresem, pokonywanie stresu. Jeśli natomiast przyjmiemy, że stres to stan mobilizacji organizmu w obliczu stojących przed nim zadań (definicja neutralna) dojdziemy do strategii typu: radzenie sobie ze stresem, zapobieganie nadmiernemu stresowi. Ze stresem nie należy walczyć. Stres trzeba zaakceptować jako nieodłączną część życia i nauczyć się, jak sobie z nim radzić. II. Część główna Ćwiczenie l: Skojarzenia" - 15 min. Uczniowie otrzymują po 2 samoprzylepne karteczki, na których piszą po jednym słowie kojarzącym się ze stresem. Uwaga: te skojarzenia będą miały najczęściej zabarwienie negatywne, toteż warto w tym miejscu skomentować, że stres może w określonych okolicznościach (jeśli nie jest zbyt duży) pełnić funkcję mobilizującą -zmuszać do większego wysiłku. 3

4 Ćwiczenie 2 Uzupełnianie zdań" - 15 min. Uczestnicy zajęć uzupełniają niedokończone zdanie: Stres to także... Chodzi o rodzaj mobilizacji (np. przygoda, siła napędowa) W podsumowaniu młodzież, podaje różne definicje stresu (na zasadach burzy mózgów). Wspólnie wybieramy najlepszą i zapisujemy ją na tablicy. Ćwiczenie 3 Stres, przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania" - 10 min. Praca w grupach. Podział klasy na trzy grupy. Młodzież pisze wspólnie na dużym arkuszu szarego papieru: pierwsza grupa przyczyny stresu, druga -skutki, trzecia - sposoby zapobiegania. Po upływie 10 min. każda z grup prezentuje własna pracę, pozostali uczniowie mogą ją uzupełnić. Zajęcia kończy wspólne podsumowanie dotyczące: przyczyn, skutków, sposobów zapobiegania. Ćwiczenie 4 Moje sposoby radzenia sobie ze stresem" - 15 min. Każdy z uczestników oddzielnie tworzy listę własnych, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem. Wspólnie odczytujemy najważniejsze, powtarzające się wypowiedzi. Wspólnie decydujemy o ich hierarchii. Ćwiczenie 5 - Moje myśli" 15 - min. Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie młodzieży, że niektóre myśli również mogą być stresujące. Młodzież dostaje karteczki z określonymi sytuacjami (załącznik nr l) obok wpisuje, jakie myśli towarzyszyłyby danej sytuacji. Następnie wprowadzone zostają pojęcia myśli negatywnych i pozytywnych - jako różnych sposobów percepcji tej samej sytuacji. Młodzież samodzielnie przeformułowuje swoje myśli na formę pozytywną. Ćwiczenie 6 Myśl pozytywnie - 15 min. Uczniowie dostają kartki, na których jest konkretna sytuacja z myślami negatywnymi. Za zadanie mają zamienić przedstawione myśli negatywne na pozytywne (załącznik 2) 4

5 Ćwiczenie 7 Właściwe gospodarowanie czasem" Min. Wyjaśnienie młodzieży, że brak czasu" również może być przyczyną stresu. Praca w podgrupach. Młodzież w 3 grupach zastanawia się nad: ilością czasu przeznaczoną na codzienne czynności, ustaleniem hierarchii tych czynności, strategią, która umożliwiłaby lepsze wykorzystanie czasu. III. Część końcowa Podsumowanie: Ludzie odczuwają potrzebę kształtowania siebie i panowania nad własnym życiem, starają się realizować różne zadania i próbują radzić sobie ze stresem. Pomocna w osiągnięciu tego celu jest: znajomość przyczyn i skutków stresu oraz sposobów jego opanowywania. Znając czynniki wpływające na dobre i złe samopoczucie, łatwiej kierować własnym życiem i wnosić promień słońca w życie innych ludzi. Ćwiczenie 8 Relaks" - 20 min. Młodzież leży wygodnie na materacach. Przeprowadzane zajęcia: (załącznik nr 3) - ćwiczenia oddechowe - ćwiczenia mięśniowe - trening autogenny Schultza z wizualizacją. Ewaluacja: Po przeprowadzeniu lekcji uczeń powinien: - rozumieć, czym jest stres, - być świadomym, że stres może być siłą pozytywną (czynnik mobilizujący) lub negatywną, 5

6 - znać różne sposoby zapobiegania nadmiernemu stresowi i radzenia sobie z jego skutkami (likwidowanie przyczyn, łagodzenie objawów). Załącznik nr l Moje myśli" W lewej kolumnie znajdują się opisy pewnych sytuacji. W prawej kolumnie wpisz myśli, które zazwyczaj towarzyszą Ci w takich sytuacjach. Sytuacja 1. Mówisz cześć do znajomego na ulicy, a on nie odpowiada i mija cię obojętnie 2. Nauczyciel oddaje ci wypracowanie, w które włożyłeś wiele wysiłku. Stopień jest niższy niż się spodziewałeś. 3. W drodze do domu mijasz grupę uczniów ze swej szkoły. Jeden z nich robi jakąś uwagę i wszyscy wybuchają śmiechem. 4. Jeden z kolegów nazywa cię tchórzem, bo nie chcesz zapalić papierosa, którym cię częstuje. 5. Zaprosiłeś na prywatkę kogoś, kogo naprawdę lubisz, a ta osoba odmówiła. Moje myśli 6

7 Załącznik nr 2 Myśl pozytywnie" Sytuacja l. Pierwsza próba ugotowania skomplikowanego dania nie powiodła się. Myślenie negatywne: Marna ze mnie kucharka. Tyle zmarnowanego czasu i wysiłku!" Myślenie pozytywne:... Sytuacja 2. Zapraszasz kogoś do kina a ta osoba odmawia. Myślenie negatywne: Jestem nudny i nieatrakcyjny. Nic dziwnego, że nikt nie chce ze mną pójść do kina". Myślenie pozytywne:....;... Sytuacja 3. Zapraszasz koleżankę na wspólne przesłuchanie płyty, którą niedawno kupiłeś. Koleżanka wydaje się znudzona. Myślenie negatywne: Najwyraźniej mam zły gust" Myślenie pozytywne:... Sytuacja 4 Dziewczyna, z którą chodziłeś przez ostatnie 3 miesiące odchodzi od ciebie. Myślenie negatywne: Przestałem się jej podobać,. Nigdy nie znajdę nikogo, kto mnie naprawdę polubi i zostanie ze mną". Myślenie pozytywne:... 7

8 Załącznik nr 3 Wykaz ćwiczeń relaksacyjnych 1. Kontrola oddechu: oddychanie przeponowe, wydech krótkimi, równymi wydechami - pogłębienie oddechu przez ćwiczenie. 2. Kontrola napięcia mięśniowego: ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia wyciszające - służą koncentracji. 3. Wpatrywanie się w jeden punkt: uczniowie siadają, wybierając i wpatrują się w niego 1-3 min. 4. Uruchamianie bodźców słuchowych: uruchamiamy tylko bodźce słuchowe (1-3 min) - ograniczenie bodźców wzrokowych. 5. Wsłuchiwanie się w siebie: zmykamy oczy, zatykamy uszy, wsłuchujemy się w siebie (2-3 min). 6. Pozycja sowy: długie siedzenie, chwytamy dłonią ramie przeciwległe, robimy głęboki wdech, głowę skręcamy do tego ramienia, które trzymamy, i wydychamy powietrze krótkimi wydechami (próba piórka). 7. Pozycja dorożkarska: nabrać powietrza w płuca, prostując plecy, a potem, powoli wypuszczając powietrze, pozwolić opaść" klatce piersiowej, stopniowo pochylając się, najpierw kolana przywrzeć mocno do siebie, a potem rozluźniając mięśnie, rozstawić swobodnie, ręce luźno opuścić na kolana, pokołysać się jakby w rytm jazdy. 8. Trening autogenny Schultza: odczuwanie ciężaru ciała odczuwanie ciepła - rozluźnienie mięsni. 8

9 9. Relaks stopniowy Jackobsona: świadome napinanie i rozluźnianie mięśni. Jak neutralizować stres? pójść na spacer, posłuchać muzyki, oglądać telewizję, zjeść coś dobrego, spotkać się z przyjaciółmi, dłużej pospać, zwierzyć się komuś ze swoich kłopotów, pograć na komputerze, pójść do kina lub na dyskotekę, poczytać książkę, wykonywać ćwiczenia fizyczne, kupić sobie prezent, upiec ciasto, majsterkować, robić to, co się lubi. Jak unikać stresu? dbać o dobry stan zdrowia, przestrzegać zasad higieny fizycznej i psychicznej, 9

10 wypoczywać, unikać zażywania leków i spożywania środków chemicznych, stosować bogatą w witaminę B dietę antystresową uwzględniającą: zielonolistne warzywa, owoce, zarodki pszenicy, pełnoziamiste produkty zbożowe, jaja, produkty mleczne, ryby, chude mięso, nasiona roślin strączkowych, słonecznika i dyni oraz orzechy, korzystać z pomocy lekarskiej i psychologicznej, uprawiać sport, wykonywać zajęcia dające satysfakcję, zapewnić sobie przyjazne otoczenie, zabiegać o uzyskanie dobrych wyników w szkole, stawiać sobie realne do osiągnięcia cele. SCENARIUSZ ZAJĘĆ nr 2 Temat: Emocje i stres Cel ogólny: Zapoznanie z pojęciami: emocje, stres. Znaczenie kontaktu z przyrodą w walce ze stresem. Metody i formy pracy: pogadanka, praca w grupach, swobodne wypowiedzi dzieci, ćwiczenia w terenie, rysunek na drzewie, rozmowa kierowana. 10

11 Środki dydaktyczne: rozsypanka wyrazowa, plansze z określeniem emocji, szarfy, kartki, węgiel rysunkowy. Przebieg zajęć I. Część wstępna 1. Przypomnienie pojęć: emocje, stres. Z rozsypanki wyrazowej dzieci przyporządkowują rodzaje uczuć. Rozsypanka wyrazowa zawiera: niepokój, lęk, strach, przerażenie, rozdrażnienie, złość, gniew, wściekłość, radość, smutek, rozpacz, cierpienie, żal, uniesienie, szczęście. Dyskusja na temat poprawnego przyporządkowania. II. Część główna 2. Nauczyciel wprowadza dzieci w kolejną fazę lekcji objaśniając, że czasem emocje mogą wymknąć się spod kontroli i przerodzić się w stres. Wspólnie zastanawiamy się jak poradzić sobie ze stresem. Przewidywane odpowiedzi: - zwrócenie się do innych (pedagog, psycholog szkolny, wychowawca, przyjaciel, rodzice, dziadkowie ), - znalezienie sobie nowego zajęcia, hobby, - kontakt z przyrodą. 3. Zajęcia w terenie zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć. Dzieci wychodzą przed szkołę. Udają się do najbliższych drzew. 11

12 4. Zadanie I. Na miejscu siadają w kręgu i zawiązują oczy szarfami, 2-3 minuty siedzą w ciszy i słuchają odgłosów przyrody. Później każde dziecko zapisuje na karteczce co słyszało w przyrodzie. Nauczyciel zbiera karteczki i wyjaśnia, że zostaną one zaprezentowane na planszy Co nam mówi przyroda w klasie. 5. Zadanie II. Każde dziecko wybiera sobie drzewo z opaska na oczach przytula się do niego i po cichutku opowiada o swoich problemach. Identyfikuje się z drzewem drzewo przyjaciel. 6. Zadanie III. Dziecko nawiązuje przyjaźń z drzewem przy pomocy dermatoglifów (rysunek kory i dłoni). Opis: na pniu dziecko rozkłada kartkę papieru i przy pomocy węgla rysunkowego odbija wzór kory, obok robi odbitkę swojej dłoni. III. Część końcowa 7. Śpiew znanych, spokojnych piosenek i powrót do szkoły. 12

13 SCENARIUSZ ZAJĘĆ nr 3 SCENARIUSZ SPOTKANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIAMI I ICH RODZICAMI Temat: Problemy w uczeniu się. Cele spotkania: - zrozumienie przyczyn trudności w uczeniu się, - integracja zespołu rodziców mająca na celu wspólne rozwiązywanie problemów. Rodzice i uczniowie: dostrzegają problem trudności w uczeniu się, znajdą przyczynę trudności w uczeniu się, dokonają rankingu problemów, znajdą optymalne rozwiązanie problemu, lepiej się poznają, zrozumieją, potrafią pracować w grupie, potrafią zaprezentować wyniki pracy grupowej, potrafią przełamać bariery komunikacyjne. Metody pracy: - pogadanka, - gwiazda skojarzeń, - ćwiczenia, - uzupełnianie niedokończonych zdań. 13

14 Formy pracy: - praca zespołowa, - praca grupowa, - praca indywidualna. Środki dydaktyczne: Kolorowe chmurki, serca z czerwonego papieru, flamastry, kolorowe kartki z napisaną częścią zdania, cukierki w papierkach o różnych kolorach, arkusze szarego papieru, taśma samoprzylepna, ankieta. Przebieg spotkania Rodzice siedzą w kręgu przy stolikach, uczniowie w małych grupkach z boku 1. Każdy uczestnik dostaje kolorową chmurkę z papieru, na której pisze imię, przypina szpilką do ubrania. Prowadzący proponuje ćwiczenie Jak się dzisiaj czujesz? Każdy uczestnik dostaje arkusz z rysunkami twarzy z poleceniem zaznaczenia twarzy, która obrazuje jego samopoczucie (5 min.) 2. Prowadzący prosi wszystkich uczestników dopisanie zakończenia zdania podanego na połówce serca (jedną połówkę dostaje rodzic, drugą uczeń) wyciętego z czerwonego papieru kocham cię za to, że.. Następnie uczniowie podchodzą do swoich rodziców, łączą części serca i odczytują nawzajem zapisy. Prowadzący sugeruje, aby uczniowie okazali swą miłość do rodziców przez pocałunek (10 min.) 3. Rodzice i uczniowie wypełniają kartki przez dokończenie zdania jako rodzic, jestem dumny, gdy (wypełniają rodzice); moi rodzice są dumni ze mnie, gdy (wypełniają uczniowie). Uczniowie podchodzą do swoich rodziców i wymieniają się kartkami (10 min). 4. Prowadzący nawiązuje do tematu spotkania: Drodzy Rodzice, dzisiaj zajmiemy się problemami z uczeniem się? Dlaczego? Otóż na pewno zależy wam, aby mieć jeszcze więcej powodów do dumy z własnych dzieci. Każdy z rodziców, zapewne, ma doświadczenia w pracy ze swoim dzieckiem, 14

15 z rozwiązywaniem jego problemów z uczeniem się i chcę byście Państwo się nimi podzielili. Szkole również zależy na tym, by jej uczniowie mieli jak najmniej problemów z uczeniem się. Kochani uczniowie zajmiemy się dzisiaj zagadnieniem uczenia się, ponieważ wiecie, że uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia waszego życia. 5. Prowadzący częstuje rodziców i uczniów cukierkami, życzy smacznego i prosi, aby rodzice i uczniowie usiedli w grupach wg koloru papierka na cukierku (grupy są czteroosobowe i tak dobrane, że są w nich albo rodzice, albo uczniowie). Prowadzący prosi, aby każda grupa opracowała plakat Jakie są przyczyny problemów z uczeniem się (20 min.) 6. Każda grupa prezentuje swoją pracę, prowadzący również omawia plakat przygotowany przez siebie, na którym umieszcza problemy z uczeniem się, które jego zdaniem są najważniejsze w tej klasie (plakaty mocujemy na ścianie).każda prezentacja zostaje nagrodzona brawami (30 min.) 7. Każdy uczestnik otrzymuje 3 samoprzylepne karteczki, na których wypisuje trzy wybrane z podanych wcześniej, jego zdaniem najważniejszych przyczyn problemów z uczeniem się. Karteczki przyklejamy na tablicy tak, aby podobne przyczyny tworzyły jedną grupę. Największa liczba kartek w danej grupie świadczyć będzie o tym, że przyczyny z tej grupy spotkamy najczęściej i one stanowią największy problem. (5 min.) 8. Prowadzący prosi, aby każdy uczeń razem z rodzicem ustalił, który z problemów najbardziej go dotyczy i wspólnie wypisali na przygotowanych kartkach zobowiązania mające pomóc ten problem rozwiązać. Każdy uczeń ze swym rodzicem ustala zasady rozwiązywania problemu, spisują zobowiązanie i przekazują je wychowawcy (5 min.) 9. Prowadzący proponuje wspólną zabawę: Ponieważ tak dobrze wspólnie pracowaliśmy, to teraz wspólna zabawa. Z dostępnych na jednym ze stolików materiałów rodzice razem ze swoim dzieckiem w ciągu 10 minut mają wykonać maskę na zabawę karnawałową (andrzejkową) (10 min.) 10. Prowadzący prosi rodziców o wypełnienie ankiety. Dziękuje wszystkim za przybycie, za aktywność w czasie zajęć i zaprasza do wspólnego zdjęcia (15 min.) W dalszej części proponujemy rodzicom dyskusję przy ciastku i kawie, a uczniom mini dyskotekę (1 godz. zależnie od woli rodziców) 15

16 16

17 17

18 Załącznik E Nasze spotkanie Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa. Mam nadzieję, że jej wyniki pozwolą mi na lepszą organizację naszych wspólnych spotkań. Proszę o zaznaczenie w kratce znakiem x wybranej odpowiedzi: 1. Spotkanie dzisiejsze było: ٱ nudne ٱ średnio interesujące ٱ interesujące ٱ bardzo interesujące ٱ trudno mi powiedzieć 2. Czy chętnie brali Państwo udział w wykonywaniu zadań w czasie dzisiejszego spotkania: ٱ tak ٱ raczej tak ٱ raczej nie ٱ nie 3. Czy uważają Państwo, że wspólne zajęcia w czasie spotkań uczniów i ich rodziców są potrzebne: ٱ tak ٱ raczej tak ٱ raczej nie ٱ nie 18

19 4. Czy współpraca w grupie z innymi rodzicami była: ٱ bardzo dobra ٱ dobra ٱ trudno mi ocenić ٱ zła 5. Czy dobrze Państwo się czuli pracując na zajęciach w czasie dzisiejszego spotkania z własnym dzieckiem: ٱ tak ٱ raczej tak ٱ raczej nie ٱ nie 6. Czy taka forma spotkania Państwu odpowiada? ٱ tak ٱ raczej tak ٱ raczej nie ٱ nie 7. Czy dzisiejsze spotkanie pozwoli uczestnikom lepiej radzić sobie z problemami w uczeniu się? ٱ tak ٱ raczej tak ٱ raczej nie ٱ nie DZIĘKUJĘ 19

20 Ewaluacja Po zakończeniu programu uczniowie powinni: - czuć się lepiej i bezpieczniej w grupie rówieśniczej, - znać sposoby dobrego komunikowania się, - zwiększyć poczucie własnej wartości, - bardziej akceptować siebie i innych, - lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, - umiejętnie neutralizować stres, - rozwiązywać w sposób konstruktywny konflikty w grupie i w rodzinie. Literatura: 1. Dudzik U., Wychowanie w klasie szkolnej, WSiP, W-wa 2002 r. 2. Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje, część I i II, Wrocław 2000 r. 3. Program profilaktyczny Jak żyć z ludźmi, MEN, W-wa 1989 r. 4. Everly G.S., Rosenfield R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, W-wa 1992 r. 20

21 Plan zajęć Zagadnienie Tematyka zajęć Cele zajęć Formy i metody Kryteria sukcesu Czas 1. Integracja grupy Kontakt grupowy- Autoprezentacja: - Daj się poznać - Nadaj mi imię - Kim jestem - Tajemnicza osoba Budowanie klimatu i zaufania w grupie: - Kręgi otwartości - Autografy - Ugruntowanie poczucia tożsamości. - Nawiązywanie kontaktów. - Budowanie klimatu zaufania i bezpieczeństwa. - Zwiększanie otwartości członków grupy. - Lepsze poznanie członków grupy i budowanie więzi grupowej. Ćwiczenia warsztatowe w zmiennych podgrupach, indywidualne prezentacje na tle grupy, zabawy integracyjne. Uczniowie: - przestrzegają zasad grupowych, - potrafią współpracować w grupie 2 godz. 2. Samopoznanie i budowanie poczucia własnej wartości - Mój system wartości i cele życiowe. - Moje zdolności i zainteresowania. - Moje mocne i słabe strony. - Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości. - Uświadomienie uczniom własnych predyspozycji psychofizycznych. - Rozwijanie samoświadomości. - Zwiększenie poczucia własnej wartości, pozytywne myślenie o sobie i swojej przyszłości. 2 Kwestionariusz e, ankiety, zajęcia warsztatowe w podgrupach, burza mózgów, drama, zdania niedokończone Uczniowie: - posiadają umiejętność autoanalizy, - znają swoje mocne strony, - mają poczucie własnej wartości. Podstawowe wiadomości - Poprawa w zakresie Mini wykład, Uczniowie: 2 godz.

22 3. Komunikowanie się o dobrej komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Bariery komunikacyjne. Aktywne słuchanie (parafraza). Komunikacja agresywna uległa i asertywna. Problemy w uczeniu się i zachowaniu. umiejętności komunikowania się. - Poznanie i zrozumienie mowy ciała, w tym zwłaszcza kontaktu wzrokowego. - Zrozumienie znaczenia komunikacji asertywnej. - Przełamanie bariery komunikacyjnej z rodzicami. ćwiczenia w podgrupach, rozmowa kierowana, odgrywanie scenek, burza mózgów, ankieta dla rodziców. - potrafią prawidłowo komunikować się z innymi, - znają sposoby aktywnego słuchania, - w kontaktach z innymi potrafią być asertywna - znajdą optymalne rozwiązanie problemu. 2 godz. 4. Stres Rodzaje, przyczyny i skutki stresu. Moje reakcje na sytuacje trudne. Sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem: - umiejętność gospodarowania czasem, - zmiany sposobu myślenia (pozytywy sytuacji trudnych), - techniki relaksacyjne. - Rozumienie pojęcia stresu, jego wpływ na zachowanie własne i innych. - Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. - Promocja zdrowego stylu życia. Mini wykład, rozmowa kierowana, zdania niedokończone, burza mózgów, odgrywanie scenek, ćwicz. warsztatowe w grupach, ćwicz. oddechowe i rozluźniające. Uczniowie potrafią: - prawidłowo zdefiniować pojęcie stresu, - wylistować sposoby radzenia sobie ze stresem, - samodzielnie wykonać ćwiczenia relaksujące i tonujące napięcia mięśniowe. 2 godz. 3

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza zespołowa forma mierzenia jakości pracy szkoły Oparacowanie zespołu ds.mierzenia jakości pracy szkoły... 2

1. Diagnoza zespołowa forma mierzenia jakości pracy szkoły Oparacowanie zespołu ds.mierzenia jakości pracy szkoły... 2 Spis treści 1. Diagnoza zespołowa forma mierzenia jakości pracy szkoły Oparacowanie zespołu ds.mierzenia jakości pracy szkoły... 2 2. Jakimi metodami i technikami możemy aktywizować naszych uczniów Wanda

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp... 3 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej... 7 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła... 11

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Warszawa 2012

ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Warszawa 2012 ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu Warszawa 2012 Warszawa 2011 Spis treści Wstęp... 3 II etap edukacyjny... 6 1. Przyczyny podejmowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem Poradnik metodyczny dla nauczycieli C/M/Y/K 40/0/0/0 100/30/0/0 0/0/0/70 Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

mgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.

mgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. mgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. Białystok 2014 Socjoterapia to metoda pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowana na

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ramowy program szkolenia szczegółowy program realizacji modułów szkoleniowych scenariusze

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Cele Celem programu profilaktyczno-edukacyjnego Sztuka wyboru jest ograniczanie negatywnych zjawisk występujących w środowisku

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku,

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku, Od redakcji Najpierw są rodzice, potem dzieci, i dopiero wtedy nauczyciele. To jest porządek. Rodzice powierzają dzieci nauczycielom, a nauczyciele reprezentują rodziców wobec dzieci. Są w stanie to zrobić,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP: Opracowała: Nowak Anna. Etap edukacyjny: Klasa I Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Czas trwania i miejsce: 45 minut, klasa

WSTĘP: Opracowała: Nowak Anna. Etap edukacyjny: Klasa I Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Czas trwania i miejsce: 45 minut, klasa Opracowała: Nowak Anna Etap edukacyjny: Klasa I Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Czas trwania i miejsce: 45 minut, klasa WSTĘP: Starajcie się aby całe Wasze życie było podobne do rzeźby kształtowanej

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać?

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać? Bolesław Bielak Jaki zawód wybrać? Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum (pomoc metodyczna do grupowego prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego przez wychowawców klasowych)

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SEMESTR PIERWSZY Autor Sylwia Ciołek, Tomasz Peciakowski (warsztat krytycznego myślenia) Konsultacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo