Poznaj siebie. Zainteresowania. Uzdolnienia. Warto ci. Temperament. Cechy charakteru. Stan zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznaj siebie. Zainteresowania. Uzdolnienia. Warto ci. Temperament. Cechy charakteru. Stan zdrowia"

Transkrypt

1 Poznaj siebie Na Twoje predyspozycje do wykonywania określonego zawodu mają wpływ: Zainteresowania Każdy z nas posiada zainteresowania, choć nie zawsze potrafimy je nazwać i o nich mówić. A naprawdę warto, ponieważ większość dorosłych zadowolonych ze swojej pracy mówi, że sekret ich szczę ścia 1 polega przede wszystkim na tym, że otrzymują pieniądze za to, co uwielbiają robić. Warto przyj rzeć się swoim zainteresowaniom, bo może uda Ci się znaleźć to coś, co będziesz lubił robić, i uczynić z tego sposób na życie. Umiej tno ci Zastanawiasz się czasami nad tym, co umiesz robić najlepiej? Może ktoś Cię już pytał o to, co potrafisz, na czym się znasz? Jeśli tak, to przypomnij sobie udzielone wówczas odpowiedzi. Jeśli dojdziesz do wniosku, że niewiele możesz tu wymienić nie szkodzi. Pomyśl zatem, jakimi umiejętnościami jesteś zainteresowany, co chciałbyś umieć robić. Może np. umiesz łatwo nawiązywać kontakty z innymi, doradzać im, może jesteś przywódcą wśród znajomych, albo potrafisz znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji, a może dobrze gotujesz lub naprawiasz sprzęt elektryczny. Temperament Z pewnością zauważyłeś, że w tych samych okolicznościach ludzie różnie reagują na to samo zdarzenie. Jedni bardzo emocjonalnie, inni zaś spokojnie. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Są też oso- 5 by niezwykle łatwo nawiązujące kontakt z innymi, ale też takie, które wolą samotność i własne towarzystwo. Różnice w reagowaniu na te same bodźce związane są właśnie z temperamentem. Do jakiej grupy osób Ty należysz? Stan zdrowia Jeśli jesteś pod opieką specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który Cię interesuje, nie może być w kolizji z Twoim stanem zdrowia. To też jest ważne! 3 7 Uzdolnienia Zdolności decydują o niejednakowych rezultatach w uczeniu się i działaniu przy jednakowej motywa cji i uprzednim przygotowywaniu się. Pewnie zaobserwowałeś to u siebie i swoich znajomych. Jedni tyrają i nie zawsze udaje się im dostać szóstkę, a inni mają najlepszą ocenę w kieszeni bez wysiłku. Z innego przedmiotu może być dokładnie odwrotnie. Przykłady uzdolnień to: spostrzegawczość, wyobraźnia, zręczność oraz zdolności specjalne, np. matematyczne, językowe, lite rackie, interpersonalne, plastyczne, muzyczne, techniczne, sportowe czy organizacyjne. A Ty jakie masz uzdolnienia? Warto ci Wartości to podstawowe kryterium przewodnik w kształtowaniu naszych postaw. Są wyobrażeniem tego, co jest godne pożądania, na zdobyciu czego najbardziej Ci zależy. Jeśli np. dla Ciebie wartością jest pomaganie innym, warto wybrać zawód, w którym można tę wartość realizować. Nie powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. A co Ty sobie cenisz w życiu? Cechy charakteru W przypadku cech charakteru mówimy o tych dobrych, stanowiących naszą mocną stronę lub o złych, które składają się na nasze słabe strony. Jedni są uprzejmi, uczynni, dyskretni, uczciwi, a inni obojętni, nieopanowani, niecierpliwi. Również w sferze edukacji i pracy, w podejściu do obowią zków niektóre osoby są systematyczne, odpowiedzialne, skrupulatne, dokładne i sumienne, podczas gdy inne zachowują się beztrosko, spoko, na luziku. Powinny więc wykonywać inne prace. A Ty jaki jesteś? W internecie możesz znaleźć testy służące do tego, aby samodzielnie spróbować określić swoje predyspozycje. Rozwiązując je, możesz otrzymać informacje o tym, co lubisz, co Cię interesuje, w czym będziesz dobry. Możesz to potraktować, jak przy miarkę do określenia siebie. Jeśli zdarzy się, że coś Cię zaintrygowało i masz ochotę omówić z kimś wyniki Twojej pracy z testem, jeśli nie masz pewności, czy dostatecznie dużo wiesz o sobie, to poszukaj pomocy. Możesz porozmawiać ze szkolnym doradcą zawodowym (jeśli jest ktoś taki w Twojej szkole), pedagogiem szkolnym, wychowawcą. Porozmawiaj ze swoimi rodzicami/opiekunami, znajomymi. Możesz poszukać specjalisty, który pomoże dokonać wyboru szkoły czy zawodu. TESTY, ZNAJDZIESZ M.IN. NA: talentgame.pl labirynt-zawodow.progra.pl zawodowe.info interklasa.pl einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum kariera.pl ród o: O wiatowe ABC, pa dziernik 2012 nr 24 wiosna

2 DOBRA SZKOŁA - DOBRY ZAWÓD Zawody zwi zane ze sfer us ug, a wywodz ce si z tradycji rzemie lniczej, zawsze b d potrzebne i musia by nast pi gigantyczny prze om cywilizacyjny i technologiczny, eby odesz y w niepami. Zdobywając konkretny zawód, bądź posiadając ich dwa lub nawet trzy, współczesny człowiek zwiększa swoje szanse na zaistnienie i dynamiczne funkcjonowanie w różnych sektorach rynku i gospodarki. Tradycja cechów rzemieślniczych i uczenia się zawodu w Polsce i Europie sięga czasów średniowiecza. Wtedy to właśnie rodzice posyłali dzieci do mistrza, pod którego czujnym okiem adept sztuki złotniczej, krawieckiej czy garbarskiej poznawał tajniki zawodu. Jakość i kunszt ich pracy można do dziś podziwiać w muzeach. Jednak wtedy uczeń, zgłębiający arkana zawodu, nie miał najmniejszych szans na zdobycie wykształcenia ogólnego i wiedzy o świecie. Dzisiejsza szkoła zawodowa daje uczniowi niezliczone możliwości rozwoju, nie tylko poprzez uczenie się języków obcych, podstaw przedsiębiorczości czy geografii, lecz także dzięki możliwościom rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Taką szkołą, spełniającą standardy kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, jest Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ulicy Dawida 5, w skład którego wchodzi: Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego. Uczniowie decydujący się na naukę w tej szkole mają do wyboru szereg atrakcyjnych zawodów: fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych. W klasach wielozawodowych uczą się przyszli fotografowie, złotnicy-jubilerzy, krawcy, stolarze, tapicerzy, lakiernicy, blacharze samochodowi oraz wędliniarze. W technikum kształcą się przyszli technicy usług fryzjerskich. Niedaw no szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną poprzez organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób chcących nabyć kwalifikacje w zawodzie fryzjer. Wielką zaletą struktury szkoły jest kształcenie dualne, dzię ki któremu uczeń poznaje teorię swego przyszłego zawodu oraz przedmioty ogólnokształcące w szkole, a praktyczną naukę zawodu odbywa w zakładach pracy, u mistrzów szkolących. Taki system daje możliwość jednoczesnego kształcenia w kierunku praktycznym i teoretycznym. Ważne jest też to, że za swoją pracę uczeń otrzymuje od pracodawcy comiesięczne wynagrodzenie. Dyrektor ZSZ nr 5 pani Czesława Gersztyn, zadbała też o to, aby młodzież miała szansę rozwijania swoich talentów i zainteresowań, w czym pomagają zajęcia pozalekcyjne. Już trzeci rok szkoła uczestniczy w unij nym projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego. Ta interesująca oferta edukacyjna polega na prowadzeniu zajęć dodatkowych, 10 nr 24 wiosna 2014

3 poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ogólnokształcące. Zajęcia tego rodzaju przeznaczone są głównie dla uczniów zdolnych, rozwijają kompetencje kluczowe i mają charakter dydaktyczno-wychowawczy. Szkoła organizuje także różnorodne konkursy zawodoznawcze, w których biorą udział przyszli mistrzowie cukiernictwa, piekarnictwa czy fryzjer stwa. Prace uczniów eksponowane są na wystawach. W ten sposób zapewnia się adeptom poszczególnych zawodów możliwość pokazania swoich osiągnięć, co cieszy i raduje nie tylko autorów prac, lecz także nauczycieli i mistrzów szkolących. Od 19 lat szkoła, wraz z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu (DIR), organizuje Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników towarzyszy zawsze uroczysta oprawa, a wręczeniu nagród oczywiste emocje. Przyszli fryzjerzy natomiast mają szansę zaprezentować swoje umie jętności zawodowe w konkursach i mistrzostwach odbywających się na terenie Dolnego Śląska oraz w innych regionach Polski. Robią to chętnie i dzię ki własnemu talentowi oraz wsparciu nauczycieli i zawodowych mistrzów, wracają jako laureaci różnych kategorii konkursowych. W ZSZ nr 5 prowadzone są zajęcia w dwóch specjalistycznych pracowniach: fryzjerskiej i cukierniczo-piekarniczej. Uczniowie doskonalą w nich swoje umiejętności zawodowe. Doświadczeniami z nauki zawodu młodzież ZSZ nr 5 ma okazję dzielić się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Od 26 lat trwa współpraca ze szkołą o profilu zawodowym w Kaufbeuren i nieco krócej ze szkołą w Hameln. Wizyty młodzieży niemieckiej we Wrocławiu i polskiej w miastach niemieckich służą nie tylko wymianie doświadczeń zawodowych, lecz także poznawaniu przez młodych ludzi kultury obu krajów. Ponadto współpraca szkoły z DIR we Wrocławiu stwarza młodzieży możliwość wyjazdu na staże zagraniczne do Niemiec, Francji i Anglii. Zawód zdobyty w ZSZ nr 5 we Wrocławiu daje szansę na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach Unii Europejskiej, o czym świadczą losy absolwentów. Czas spędzony w murach tej szkoły i w zakładach szkolących zapewnia młodemu człowiekowi szansę na bycie dobrym fachowcem w danej dziedzinie, a to z kolei pozwala już budować poważne plany życiowe i zawodowe. Pawe Elias nauczyciel j zyka polskiego w ZSZ nr 5 we Wroc awiu Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie zatytułowanym: Zwykli Ludzie Wielkimi Bohaterami Konkurs poświęcony jest Janowi Kilińskiemu, a odbędzie się w 3 kategoriach: literackiej, muzyczno-literackiej na wiersz lub piosenkę o Janie Kilińskim oraz plastycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń - do 14 marca 2014 r. na adres Termin nadsyłania prac konkursowych do 31 marca 2014 r. na adres oraz drogą pocztową na adres: Wrocław, ul. Dawida 5. Na kopercie proszę umieścić hasło: Konkurs Zwykli ludzie wielkimi bohaterami oraz podać kategorię. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie szkoły lub pisząc na adres: oraz pod numerem telefonu 71/ (Zofia Kawecka). Ogłoszenie wyników i nagrody: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2014 r. W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają również opiekunowie nagrodzonych uczniów. Szkoła, z której uczniowie zostaną nagrodzeni we wszystkich kategoriach, otrzyma puchar dyrektora Zespołu Szkół. PATRONAT HONOROWY: Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego Iwona Bugajska - dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty SPONSORZY KONKURSU: Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu Departament Edukacji we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu Dolnośląski Cech Rzemiosł Metalowych i Motoryzacyjnych we Wrocławiu Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu PATRONAT MEDIALNY: Nowiny Rzemieślnicze - magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Odkrywca - miesięcznik wydawany przez Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o. nr 24 wiosna

4 SZKOŁA Z KLIMATEM I DOBRYM FACHEM Rzemie lnicza Zasadnicza Szko a Zawodowa im. Stanis awa Palucha w Wa brzychu to szko a z klimatem i dobrym fachem, kszta c ca nowocze nie w tradycyjnych zawodach. Szkoła istnieje na wałbrzyskim rynku edukacyjnym od 12 lat. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Stwarza absolwentom gimnazjów możliwość zdobycia tradycyjnego zawodu w nowoczesnej placówce. Uczeń podejmujący u nas naukę staje przed możliwością nabycia wysokich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub komisją przy izbie rzemieślniczej. Egzaminy czeladnicze organizowane przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu stanowią dla absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej przepustkę do podjęcia pracy, tak w Polsce, jak i w krajach całej Europy, gdzie od wielu lat ceni się świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną i profesjonalnie wyposażone pracownie dla pasjonatów fryzjerstwa. Powodzeniem cieszą się też zawody z branży gastronomicznej, usługowej i motoryzacyjnej, takie jak: cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz. Uczniowie rozpoczynający naukę w tej szkole spotykają się z systemem różniącym się od standardów panujących w większości polskich szkół. Wałbrzyska placówka rzemieślnicza oferuje kształcenie w systemie dualnym, zbliżonym do standardów kształcenia niemieckiego. Praktyczną naukę zawodu uczniowie realizują, nie w warsztatach szkolnych, ale w zakładach pracy, salonach fryzjerskich czy warsztatach samochodowych, na prawach pracownika młodocianego, w szkole zaś uzupełniają kształcenie teoretyczne. Rozwiązanie to stwarza szereg zalet. Młodzi adepci rzemiosła uczą się swego fachu w realnych warunkach pracy, a ich starania, już od pierwszego roku nauki, są rekompensowane poprzez comiesięczne wynagrodzenie. Praco wnikowi młodocianemu naliczane są składki ZUS oraz staż pracy. Korzyści płynące z nauki zawodu u pracodawcy odzwierciedlają corocznie zdobywane przez naszych uczniów pierwsze miejsca w wojewódzkim konkursie bhp. Szkoła, w okresie swojej długoletniej działalności, zdążyła wypracować szereg ciekawych inicjatyw, takich jak corocznie organizowany Szkolny Dzień Rzemiosła, Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski oraz staże zagraniczne. BIURA DO WYNAJĘCIA W WAŁBRZYCHU Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu wynajmie biura pod adresem: pl. Magistracki Wałbrzych Dostępne są lokale o powierzchni od 13 m 2 do 25 m 2 KONTAKT tel: , Zapraszamy do negocjacji cenowych. 12 nr 24 wiosna 2014

5 Pozyskane środki finansowe na realizację projektu unijnego Fryzjer/wizażysta jako bardziej prestiżowy zawód kluczem do samorealiza cji i zatrudnienia pozwoliły wyposażyć szkołę w profesjonalny sprzęt i narzędzia do nauki zawodu wizażysty, na stałe wprowadzając go do oferty edukacyjnej branży fryzjerskiej. Aktualnie realizowany jest projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób szkolących się i kształcących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci, w ramach którego 35 uczniów wyjedzie na praktyki do Niemiec. Ogromnym walorem szkoły jest jej kameralność. To nie jest placówka, w której uczeń może się zgubić. Optymalnie dobrane oddziały klasowe, nowoczesne wyposażenie oraz doświadczona kadra pedagogiczna sprawiają, że wałbrzyska szkoła rzemieślnicza staje się dla wielu gimna zjalistów szkołą pozytywnego wyboru. Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań młodzieży szkoła oddaje do dyspozycji nowoczesną pracownię fryzjersko-wizażystyczną, pracownię gastronomiczno-piekarniczą, 16-stanowiskową mobilną pracownię komputerową z dostępem do nowoczesnej sieci internetowej. Ponadto w użytkowaniu nauczycieli i uczniów pozostają 4 tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, biblioteka, siłownia, boisko sportowe, skle pik oraz radiowęzeł. Szkoła zapewnia także opiekę pedagoga, doradcy zawodowego i pielęgniarki. Kolejna inicjatywa placówki to działania na rzecz nauki projektowania odzieży i próba reaktywowania, odchodzącego niesłusznie w zapomnienie, zawodu krawca. W tym celu zakupione zostały maszyny do szycia i prowadzone są dodatkowe zajęcia, rozwijające zainteresowania młodzieży tą branżą. Jan Brzezi ski dyrektor szko y TARGI PRACY I ZAWODÓW WE WROCŁAWIU Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II, zorganizował ko lejną edycję Targów Pracy i Zawodów. Celem wydarzenia była promocja kszta ł- cenia zawodowego w województwie dolnośląskim. W tegorocznej edycji, która odbyła się 13 lutego 2014 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym, udział wzięła również Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu (DIR). W targach uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych, przed którą ważna decyzja odnośnie wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nie zabrakło przede wszystkim uczniów z Wrocławia i powiatów milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego i wołowskiego. Stoisko DIR cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających. Uwagę zwróciły szczególnie materiały z informacjami o zawodach. Z nich uczniowie gimnazjów dowiadywali się o korzyściach, jakie wiążą się z posiadaniem konkretnego fachu. Mamy nadzieję, że latem spotkamy w cechach uczestników targów, podpisujących umowy o praktyczną naukę zawodu z dolnośląskimi rzemieślnikami. Na targach zaprezentowano także projekty realizowane przez DIR, tj. Kariera bez granic transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa projekt, którego celem jest przygotowanie młodzieży do skorzystania z szans i możliwości, jakie istnieją na transgranicznym rynku kształcenia i pracy oraz projekt Młodzi rzemieślnicy w Europie, który oferuje staże zagraniczne w Niemczech i we Francji dla uczniów szkół zawodowych, odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych. Jakub Tura ski nr 24 wiosna

6 ROLA CECHU W NAUCE ZAWODU Cech rzemie lniczy to instytucja, która znajduje pracodawc dla ucznia, chc cego zdoby zawód rzemie lniczy i podpisuje z nim umow w celu przygotowania zawodowego. O tym, co jeszcze robi cechy opowiada kierownik boles awieckiego cechu pani Urszula Róg. Dzięki ścisłej współpracy ze szkołami, urzędem pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy w Bolesławcu, a przede wszystkim starostwem bolesławieckim przy każdej okazji promujemy szkolnictwo zawodowe. W tym celu organizujemy targi oświatowe, podczas których młodzież dowiaduje się, jak wygląda praca w poszczególnych zawodach. Każdy uczestnik targów otrzymuje ulotkę reklamową. Organizujemy konkursy dla młodzieży, mające na celu promocję cechu, zakładów rzemieślniczych, a w szczególności zachęcenie gimnazjalistów do podejmowania nauki w rzemiośle. Organizowaliśmy Festiwal Fryzur, Festiwal Smaku, festiwal Murowany Sukces, a w tym roku odbędzie się konkurs dla branży motoryzacyjnej Festiwal na 4 Koła. Cieszymy się, że z każdym rokiem coraz więcej cechów bierze udział w tej wspaniałej, integrującej środowisko rzemieślnicze zabawie. W promocji bolesławieckiego rzemiosła i nauki zawodu pomaga nam gazeta i portal bolec.info, za co serdecznie dziękujemy redaktorowi Kazimierzowi Marczewskiemu. Delegujemy także naszych uczniów na konkursy organizowane przez inne cechy, gdzie odnoszą sukcesy. Promujemy uczniów mających bardzo dobre wyniki w nauce, kierując ich na praktyki zagraniczne. Jest to możliwe dzięki współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu (DIR). Wspólnie z rzemieślnikami staramy się również pomagać młodzieży z ubogich rodzin i mamy ogromną satysfakcję, że wielu z nich daliśmy szansę na lepsze jutro. Dzięki ścisłej współpracy z komendantem OHP w Bolesławcu panem Jackiem Neslerem, w naszych zakładach rzemieślniczych, odbywają przyuczenie do wykonywania określonej pracy uczniowie, którzy teoretyczną naukę zawodu realizują na poziomie gimnazjum. Stwarzamy szanse dla zagubionej młodzieży na lepszą przyszłość. Staramy się zrozumieć problemy młodego człowieka. Zdobywając jego zaufanie, pokazujemy mu właściwą drogę. Młodzi ludzie zapamiętują cech jako instytucję, która pomaga i której zależy na dobru nie tylko rzemieślnika, ale także na dobru młodego człowieka, wkraczającego w dorosłe życie. Po zakończonej edukacji uczeń zdaje egzamin czeladniczy. Zdobycie tytułu czeladnika jest uwieńczeniem nauki w szkole zawodowej i u pracodawcy. Aby to uczcić od kilku lat organizujemy gale wręczania świadectw czeladniczych. Ostatnia taka uroczystość odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w Teatrze Starym w Bolesławcu. Frekwencja dopisała. Wręczanie świadectw czeladniczych rozpoczęto od najlepszych. Na scenie bardzo dobrzy uczniowie, w asyście swojego nauczyciela zawodu i rodziców, otrzymywali nagrody książkowe, ufundowane przez cech, a Starostwo Bolesławieckie wręczało listy gratulacyjne rodzicom i rzemieślnikom szkolącym uczniów. Była to podniosła i wzruszajaca chwila, szczególnie dla rodziców. Dobrzy rzemieślnicy poszukiwani są na rynku polskim i europejskim zwrócił się do młodzieży członek zarządu Powiatu Bolesławieckiego Dariusz Kwaśniewski. Praca rzemieślnika jest bardzo ważna i potrzebna dla naszych mieszkańców dodał. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu Ewa Hryciów niejednokrotnie podkreślała, że najwięcej ofert pracy jest dla osób z wykształceniem zawodowym, a szczególnie dla tych, którzy uczą się zawodu u tak dobrych rzemieślników, jacy działają na terenie bolesławieckiego powiatu. O tym, że obraliśmy właściwy kierunek świadczy fakt, że nasza młodzież wraca do cechu zasilając grono rzemieślników. Cech Rzemios Ró nych i Ma ej Przedsi biorczo ci w Boles awcu 14 nr 24 wiosna 2014

7 EGZAMINY ZAWODOWE W RZEMIOŚLE System rzemieślniczych egzaminów, w rezultacie których można uzyskać tytuł zawodowy czeladnika i mistrza, jest jedną z najstarszych form potwierdzania kwalifikacji zawodowych. System ten jest prawnie umocowany w Polsce w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.), której przepisy upoważniają izby rzemieślnicze do powoływania komisji egzaminacyjnych, przeprowadzania egzaminów, wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem pań stwa. Ten stan prawny oznacza, że rzemieślniczy system nadawania tytułów zawodowych jest elementem państwowego systemu potwierdzania kwalifi kacji zawodowych i z powodzeniem działa nieprzerwanie od 1945 r. Cechą charakterystyczną egzaminów przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze jest ich dostępność dla różnych grup kandydatów, tj. młodocianych pracowników z systemu szkol nego, pozaszkolnego oraz osób dorosłych, poszukujących możliwości walidacji umiejętności zawodowych, zdobytych na rynku pracy lub poprzez szkolenia. Pierwszym stopniem rzemieślniczego wtajemniczenia zawodowego jest tytuł czeladnika. Do egzaminu czeladniczego w głównej mierze przystępują młodociani pracownicy po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika. Choć obowiązek złożenia egzaminu przez młodocianego wynika z odrębnych przepisów, to uzyskane w jego wyniku świadectwo czeladnicze powinno być przez kandydatów niezwykle pożądane. Świadectwo czeladnicze jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji do wykonywania określonego zawodu. Do funkcjonowania na rynku pracy jest to dokument niezbędny, poświadczający umiejętności i kompetencje zawodowe. Do tej pory wiele osób posługuje się w kontaktach gospodarczych świadectwem ukończenia szko ły zawodowej i jeszcze przed paroma laty świadectwo to faktycznie zawierało informacje o zawodzie, którego uczył się uczeń. Obecnie świadectwo ukończenia szkoły zawodowej poświa d cza jedynie poziom wykształcenia szkol nego osoby nim się posługującej. Zatem, gdy chcemy podjąć pracę w danym zawodzie, musimy wylegitymować się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Rzemiosło jest segmentem gospodarki, posiadającym wyjątkowe znaczenie niemal w każdym kraju na świecie, posiadającym odrębną strukturę organizacyjną oraz określone uprawnienia nadane przez władze państwowe. Podobieństwo systemów rzemieślniczych w wielu krajach, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, sprawia, że tytuły zawodowe nadawane przez izby rzemieślnicze w Polsce są znane i uznawane w innych krajach europejskich przez tamtejsze instytucje, urzędy i pracodawców. Ma to znaczenie w kontekście jednolitego rynku pracy i mobilności polskich pracowników, którzy, dzięki posiadaniu tytułu czeladnika lub mistrza, podejmują pracę za granicą na warunkach przewidzianych dla wykwalifikowanych pracowników. Dodat kowym dokumentem wydawanym przez izby, ułatwiającym poruszanie się na krajowym i zagranicznym rynku pracy jest Suplement do dyplomu EUROPASS. Ten dokument w sposób opisowy przedstawia umiejętności zawodowe potwierdzone w wyniku zdanego egzaminu. Wskazuje, do wykonywania jakich zawodów pokrewnych posiadacz dokumentu jest przygotowany. Ma gorzata Luci ska naczelnik Wydzia u O wiaty i Kwalifikacji Zawodowych KONKURS BEZPIECZNIE OD STARTU Już po raz czternasty zapraszamy uczniów z zakładów rzemieślniczych do wzięcia udziału w etapie woje wódzkim ogólnopolskiego konkursu wiedzy z zakresu bhp Bezpiecznie od startu. Konkurs ma na celu propagowanie znajomości przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpie czeństwa i higieny pracy wśród uczniów, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Poza rywalizacją stricte konkursową, ma więc na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz kształ towanie pozytywnych nawyków w środowisku pracy wśród młodych pracowników. Organizatorami konkursu regionalnego są Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, przy współudziale Kuratorium Oświaty we Wrocła wiu. Rozstrzygnięcie dolnośląskiego etapu zaplanowano w dniu 3 kwietnia 2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Dolny Śląsk podczas finału konkursu w Warszawie w maju br. Uczniów, którzy chcą zmierzyć się ze swoimi koleżankami i kolegami oraz zawalczyć o cenne nagrody (dotychczas były to ipod-y, tablety, aparaty fotograficzne, mp4, pendrivy) zapraszamy do kontaktu z lokalnym cechem, który dokona formalnego zgłoszenia. Czekamy do 20 marca 2014 r. Ma gorzata Luci ska naczelnik Wydzia u O wiaty i Kwalifikacji Zawodowych nr 24 wiosna

8 ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Podstawowym celem zatrudniania m odocianych jest umo liwienie im zdobycia kwalifikacji zawodowych. Obowi zuj ce przepisy przewiduj szereg wymogów, zasad i procedur maj cych na celu ochron zdrowia m odocianych oraz stosunku pracy. Wskazane warunki zawarte s w przepisach art Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych. POJĘCIE MŁODOCIANEGO ORAZ CHARAKTER ZATRUDIENIA Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Co do zasady dozwolone jest zatrudnianie wyłącznie tych młodocianych, którzy: 1. ukończyli co najmniej gimnazjum, 2. przedstawili świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Nieliczne wyjątki od tych wymogów ustawodawca wskazał w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U ). Zatrudnianie młodocianych może przybrać następujące formy: 1. nauka zawodu (dokształcanie teoretyczne i praktyczna nauka zawodu organizowana u pracodawcy), 2. przyuczenie do wykonywania okre ślonej pracy (wybrane prace związane z nauką zawodu), 3. w innym celu niż przygotowanie zawodowe, ale wyłącznie przy wykonywaniu tzw. prac lekkich (wykaz takich prac sporządza pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy i zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy). Pracodawca przyjmujący młodocianego powinien posiadać uprawnienia do szkolenia przewidziane w 10 ust. 4 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U ), tj.: tytuł mistrzowski lub przynajmniej wykształcenie średnie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia i staż pracy, przygotowanie pedagogiczne. OBOWIĄZKI PRACODAWCY PRZY ZATRUDNIANIU MŁODOCIANYCH Pracodawca zatrudniający młodocianych winien spełnić następujące wymogi: skierować młodocianego na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, zawrzeć z młodocianym umowę o pracę (zasadniczo na czas nieokreślony), przeprowadzić wstępne ogólne i stanowiskowe szkolenia bhp, przekazać informacje o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami, opracować i zapoznać z wykazem prac wzbronionych młodocianym w zakładzie pracy, opracować wykaz stanowisk i prac dozwolonych, opracować (realizować) program kształcenia młodocianych, prowadzić ewidencję wykaz pracowników młodocianych, prowadzić ewidencję czasu pracy młodocianych, prowadzić ewidencję przydzielonej odzieży i obuwia roboczego. POSTANOWIENIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWA- NIA ZAWODOWEGO Ustawodawca przewidział, iż umowa o pracę z młodocianym powinna zawierać w szczególności: rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy), czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego, wysokość wynagrodzenia. CZAS PRACY, PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH I PORZE NOCNEJ Wymiar czasu pracy uzależniony jest od wieku młodocianego, tj. w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianych wli cza się czas nauki, wynikający z obowiązkowego programu zajęć szkolnych (bez względu na to, czy odbywa się w godzinach pracy). Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny, młodocianemu przysługuje przerwa wliczana do czasu pracy, trwająca nieprzerwanie przez 30 minut. Młodocianemu przysługuje przerwa w pracy, obejmująca porę nocną, trwa jąca nieprzerwanie przez 14 godzin oraz prawo do cotygodniowego co naj mniej 48-godzinnego odpoczynku obejmującego niedzielę. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianego w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej w godzinach od do Pracodawca zobowiązany jest udzielić młodocianemu czasu wol- 16 nr 24 wiosna 2014

9 nego od pracy w celu wzięcia udziału w zaję ciach w ramach dokształcania (dokształ canie jest obowiązkiem młodocianego do ukończenia 18 lat). Odmienne zasady obowiązują przy wykonywaniu przez młodocianego tzw. prac lekkich, co nie jest objęte przedmiotem niniejszego artykułu. PRAWO DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych wraz z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, a z upływem roku przysługuje mu urlop w wymiarze 26 dni roboczych (łącznie w ciągu pierwszego roku 38 dni). W roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończy 18 lat przysługuje mu prawo do 20 dni roboczych urlopu. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu wypoczynkowego podczas ferii szkolnych. Pracodawca jest obowiązany, na wniosek młodocianego (ucznia szkoły dla pracujących) udzielić mu, w okresie ferii szkolnych, urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącz nie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM Ustawodawca w przepisie art. 196 Kodeksu pracy przewidział zamknięty katalog przypadków, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpić może w razie: niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego, stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA Przepis art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przewiduje, iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w przypadku, gdy posiadają oni kwalifikacje do przygotowania zawodowego młodocianych i ich wyna gradzania, a młodociany ukończy przygotowanie zawodowe i zda egzamin. Wysokość kwoty dofinansowania wynosi zł w przypadku nauki zawodu trwającej 36 miesięcy (przy krótszym okresie kształcenia kwota ta jest proporcjonalnie niższa), zaś w przypadku przyuczania do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wynosi 245 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Wskazane kwoty są waloryzowane. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Zgodnie ze zmianami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy (Dz. U ), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2013 r., pomoc publiczna będzie udzielana pracodawcom do dnia 30 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U ), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U ), akty wykonawcze wskazane w treści artykułu. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 r. Magdalena Kieszkowska radca prawny BAL MISTRZA SZKOLĄCEGO W ZGORZELCU Dnia 23 listopada 2013 r. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu, jak co roku, organizował Bal Mistrza Szkolącego. Tradycyjnie swoją obecnością bal zaszczycili: prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński, wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Biliński, bur mistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, dyrektorzy szkół zawodowych Andrzej Weychan i Katarzyna Koman, dyrektor szpitala w Zgorzelcu Zofia Barczyk, dyrektor ośrodka rehabilitacji Zbigniew Śliwiński. W tym dniu Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego zostali odznaczeni: Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawo dowych im. św. Barbary w Bogatyni Katarzyna Koman. Uczniowie z Zespołu Szkół Po nadgimnazjalnych przygotowali dla mistrzów szkolących wspaniały pokaz teatralny. Zgorzeleccy rzemieślnicy nato miast przygotowali na tę uroczystość przepyszne wypieki. Cukiernia pani Agnieszki Brzuzko ufundowała ciasto, a cukiernia Jacek i Mieczysław Nitarscy okolicznościowy tort. Wszyscy, przy doskonałej muzyce i swojskim jadle, bawili się do białego rana. Alina Skowronek nr 24 wiosna

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona pracy młodocianych

Prawna ochrona pracy młodocianych Prawna ochrona pracy młodocianych Podstawy prawne Dział IX KP Rozporządzenie RM z 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy DUALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Struktura organizacyjna rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze Cechy Rzemieślnicze Zakłady Rzemieślnicze Co to jest nauka zawodu? Nauka zawodu trwa 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Pracownik młodociany. www.pip.gov.pl

Pracownik młodociany. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest

Bardziej szczegółowo

MŁODOCIANI PRACOWNICY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU

MŁODOCIANI PRACOWNICY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU MŁODOCIANI PRACOWNICY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW Ustawa o Systemie Oświaty Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany www.pip.gov.pl Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. 278) Na podstawie art. 191 3 i art. 195 2 Kodeksu pracy zarządza

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO w BRANIEWIE INFORMATOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO w BRANIEWIE INFORMATOR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO w BRANIEWIE INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO. Nauka zawodu Nauka

Bardziej szczegółowo

Rzemieślnik obowiązany jest posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu.

Rzemieślnik obowiązany jest posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle szansą na zdobycie kwalifikacji

Nauka zawodu w rzemiośle szansą na zdobycie kwalifikacji Nauka zawodu w rzemiośle szansą na zdobycie kwalifikacji Rzemiosło i jego struktura organizacyjna Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie pracodawców

Spotkanie pracodawców Spotkanie pracodawców w Centrum Kształcenia Zawodowego i Oława, 3 czerwca 2016 roku Co się zmieniło? Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 2012 193 zawody - 252 kwalifikacje - 98 zawodów jednokwlaifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty Tezy na posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego 18 marca 2015 r. Definicja

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. brzmienie od 2005-05-01 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278) Zmiany aktu: 2005-05-01 Dz.U. 2005

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów RZEMIOSŁO to lubie 21-500 Biała Podlaska Ul. Warszawska 14 Tel. 83 342 38 12 E-mail: rzszgr@o2.pl Zajęcia praktyczne organizuje

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 14 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 14 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 14 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Egzamin gimnazjalny 1. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dz.U.1996.60.278 2012.09.01 zm. Dz.U.2012.980 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232 obwieszczenie prezesa rady ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dz.U.96.60.278 2002.12.12 zm. Dz.U.02.197.1663 1 2004.10.15 zm. Dz.U.04.224.2274 1 2005.05.01 zm. Dz.U.05.53.472 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Tekst ujednolicony na mocy Uchwały rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator tel 33 841 12 07 1 INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO Opracowała Małgorzata Huczek Zator 2016 Zasadnicze szkoły 2 zawodowe w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE Podstawa prawna: o ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odbywa się w czterech typach szkół:

Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odbywa się w czterech typach szkół: Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odbywa się w czterech typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej technikum szkole policealnej szkole specjalnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Franciszek Uszko Związek Rzemiosła Polskiego Polska Rama Kwalifikacji zmiana dla edukacji i rynku pracy Bochnia

Bardziej szczegółowo

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 pełna nazwa szkoły Adres szkoły: MJR HENRYKA

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu ul. Kilińskiego 2 47-400 Racibórz www.cechraciborz.com.pl cech@cechraciborz.com.pl Temat prezentacji: Kluczowe aspekty rzemieślniczej nauki zawodu, zakończonej egzaminem

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle

Nauka zawodu w rzemiośle Stare-nowe? zawody Po latach zapomnienia i odstawienia na boczny tor edukacja polska próbuje przywracać do łask zawody rzemieślnicze. Taki trend wynika przede wszystkim z potrzeb współczesnego rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44 Branżowa Szkoła I stopnia Buk, ul. Dworcowa 44 Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do: Branżowej Szkoły I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) Przed wyborem planujemy ścieżkę edukacyjno-zawodową

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Józef Jacek Hordejuk Związek Rzemiosła Polskiego Polska Rama Kwalifikacji zmiana dla edukacji i rynku pracy

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki. Gdańsk, 10.09.2015 r.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki. Gdańsk, 10.09.2015 r. Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Gdańsk, 10.09.2015 r. Wkład rzemiosła w edukację zawodową to: ok. 25,5 tysiąca zakładów szkolących; ponad 76

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Propozycje usprawnienia systemu edukacji zawodowej w Polsce: 1. Wprowadzenie obowiązku zatrudniania profesjonalnych doradców zawodowych w gimnazjach.

Propozycje usprawnienia systemu edukacji zawodowej w Polsce: 1. Wprowadzenie obowiązku zatrudniania profesjonalnych doradców zawodowych w gimnazjach. Propozycje usprawnienia systemu edukacji zawodowej w Polsce: 1. Wprowadzenie obowiązku zatrudniania profesjonalnych doradców zawodowych w gimnazjach. Uczniowie kończący gimnazjum stoją przed trudnym wyborem

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 w CHOJNIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 w CHOJNIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 w CHOJNIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego.

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego. 26.03.2014r. 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne zmiany. 2. Zasady rekrutacji ważne daty. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 4. Prezentacja oferty edukacyjnej przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych!

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu ul. Sobieskiego 11 tel. (056) 46 227 42 e-mail: zs1@wp.pl www.zs1grudziadz.edupage.org Szkoła publiczna prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Junak Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 29.02.2016r. KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 im. Henryka Sławika I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz 1 P R O C E D U R A rekrutacji oraz warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH Rok szkolny 2012/2013 Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM Przyjmuje się następujące zasady przyznawania punktów:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie: Łaziska

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Formy nauki zawodu Moduł I projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby

Formy nauki zawodu Moduł I projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Formy nauki zawodu Moduł I projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Beata Płonka, Małgorzata Zub, Irena Wolińska Warszawa, 12 września 2011 Zakres i metodologia badania Cel

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 ZSP5.4300.1.2013 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67. Poz. 329 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE PIEKARZ kod 751204 Piekarz (kod 751204) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Mieścimy się przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40 Dojazd autobusami linii: 5 7 9 11 18 19 25 106 W zasadniczej szkole zawodowej proponujemy

Bardziej szczegółowo