Szybciej niŝ rynek. Agenda. 28 stycznia 2010 rok. 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybciej niŝ rynek. Agenda. 28 stycznia 2010 rok. 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok"

Transkrypt

1 Szybciej niŝ rynek 8 stycznia 010 rok Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 1

2 Misja Prosta i dostępna bankowość 3 Wizja 1 Kierowanie oferty do detalicznych klientów masowych, w szczególności mieszkańców małych miast i wsi, rencistów i emerytów, specjalna oferta dla mikrofirm oraz MSP Oferowanie rozwiązań dla osób dotychczas niekorzystających z banków oraz mniej zamoŝnych klientów, prowadzenie społecznych programów edukacji finansowej szczególnie dla osób nieubankowionych Bank dla nieubankowionych 1 Bank detaliczny z silną kompetencją rozliczeniową i ofertą dla MSP Bank Pocztowy 3 Integrator usług finansowych na Poczcie Wspieranie procesu restrukturyzacji Poczty Polskiej poprzez integrację przez Bank sprzedaŝy usług bankowych i ubezpieczeniowych; celem jest wzrost przychodów Poczty Polskiej ze sprzedaŝy usług finansowych i zwiększenie udziału w rynku 3 4

3 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 5 Bank Pocztowy w liczbach podsumowanie 009 Kredyty ogółem SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika Saldo r/r 1,4 mld zł 1,9 mld zł + 06% Kredyty - detal Kredyty - korporacja Depozyty ogółem 841 mln zł 1,1 mld zł 536 mln zł 785 mln zł -,7 mld zł + 13% + 196% + 105% Depozyty - detal - 1,3 mld zł + 130% Depozyty - korporacja - 1,4 mld zł + 8% 6 3

4 Bank Pocztowy w liczbach - detal SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika r/r Klienci 105 tys. 490 tys % Rachunki osobiste i NKO NKO - depozyty Kredyty gotówkowe 119 tys. 39 tys. 670 mln zł 490 mln zł 483 mln zł 563 mln zł + 137% + 45% + 163% Kredyty hipoteczne 358 mln zł 479 mln zł + 90% 7 Kluczowe projekty detal Dokończenie budowy sieci Stanowisk Finansowych,1 tys. Opracowanie nowej segmentacji Automatyzacja procesu sprzedaŝy kredytu gotówkowego Zmiany w produktach Restrukturyzacja sieci własnej Nowy serwis Zbudowanie centrum analitycznego 8 4

5 Bank Pocztowy w liczbach korporacje i rozliczenia Kredyty SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika Saldo r/r 536 mln zł 785 mln zł + 196% Depozyty - 1,4 mld zł + 8% Transakcje money remittance - liczba Transakcje money remittance - wolumen Rozl. Transakcji ZUS 194 tys. 17 mln zł 57 mln szt. 9 Kluczowe projekty 009 korporacje i rozliczenia Wprowadzenie usługi Pocztowy4Biznes Opracowanie strategii i segmentacji dla obszaru Rozwój oddziałów korporacyjnych podwojenie sieci do 10 Nowe umowy z moneytransmitterami 10 5

6 OdświeŜenie wizualizacji Było Jest Podkreślenie finansowego profilu działalności Zachowanie dotychczasowego atutu jakim jest szeroki dostęp do usług dzięki sieci Poczty Polskiej Nowa kolorystyka barwy narodowe Nowe hasło przewodnie Bezpieczny polski bank

7 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 13 Bank Pocztowy w liczbach w 010 roku Kredyty,9 mld Depozyty 3,7 mld Wynik netto 14 mln Bilans Przyrost kredytów o 53% (1 mld ), przy wzroście kredytów złotowych w sektorze na poziomie 6% Orientacja na produkty kredytowe o niŝszym ryzyku kredyty ZOR i hipoteczne Przyrost depozytów o 37% ( 1 mld ), przy prognozowanym wzroście w sektorze o 8,5% Rachunek zysków i strat ObniŜenie stawki w rozliczeniach masowych z Pocztą Polską od stycznia 010 r. WNDB wyniesie ok. 80 mln zł Koszty z tytułu rezerw na naleŝności wzrosną o 36% w porównaniu do 009 roku przy udziale kredytów zagroŝonych na poziomie 6%, niŝszym niŝ prognozowany dla sektora (10%) Współczynnik wypłacalności na poziomie 10,8% 14 7

8 Struktura wyniku finansowego - WNDB 009 PLAN rozliczenia 3,7% rozliczenia 1,6% korporacje 7,3% detal 49% korporacje 8,9% detal 58,5% 15 Kredyty ogółem w mld zł 3,5 53% 3,5 1,5 1,9 11%,1 6%,4 37%,6,9 1 0,5 0 4Q009 1Q010 Q010 3Q010 4Q010 Zmiana Q09/Q

9 Depozyty ogółem w mld zł 4 37% 3,5 3,5,7 3,7%,8 11% 3 19% 3, 3,7 1,5 1 0,5 0 4Q009 1Q010 Q010 3Q010 4Q010 Zmiana narastająco 17 Plany 010 rok bankowość detaliczna 18 9

10 156 tys. nowych Klientów - > na koniec 010r.: 650 tys Nowi Klienci wg. źródła pozyskania (tys.) ROR i NKO kredyty gotówkowe 17 lokaty terminowe kredyty hipoteczne SUMA 19 Plan detal SprzedaŜ w 010 Stan na roku Dynamika r/r Klienci 156 tys. 650 tys % Rachunki osobiste i NKO NKO - depozyty Kredyty gotówkowe 167 tys. 500 tys mln zł 630 mln zł 1 mld zł + 151% + 155% + 178% Kredyty hipoteczne 41 mln zł 784 mln zł + 164% 0 10

11 Ponad mld zł depozytów detalicznych mln zł 500 tempo przyrostu sald depozytów % 85,5 ogółem pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 50% - na rynku około 10% tempo przyrostu sald depozytów terminowych pomiędzy 4Q009 a ,8 1186,6 4Q010 wyniesie blisko 45% - na rynku około 8% 0 4Q009 4Q010 tempo przyrostu sald rachunków bieŝących i NKO pomiędzy 4Q009 a depozyty bieŝące depozyty terminowe 4Q010 wyniesie blisko 54% - na rynku około 17% dynamika 1 Kredyty detaliczne w mln zł % 784,3 478, Q009 4Q010 kredyty konsumpcyjne kredyty mieszkaniowe tempo przyrostu sald kredytów detalicznych pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 59% - na rynku około 7% tempo przyrostu sald kredytów mieszkaniowych pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie około 64% - na rynku około 4% tempo przyrostu sald kredytów konsumpcyjne pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 78% - na rynku około 10% dynamika 11

12 Grupa docelowa market sizing Bank Pocztowy skupi się na pięciu grupach docelowych. NajwaŜniejsze z nich to Klienci z małych miejscowości oraz emeryci. Istotny jest równieŝ segment osób nieubankowionych Grupa Docelowa segment Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł Nestorzy 5 Mikroprzedsiębiorcy liczebność,3 m 1,6 m,4 m 6,9 m 1,7 m Na podstawie analizy cyklu Ŝycia klienta oraz analiz dotychczasowych klientów Banku Pocztowego i kluczowej przewagi konkurencyjnej Banku - rozległej sieci placówek - wyodrębniono cztery istotne segmenty klientów detalicznych: uczniów i studentów z małych miejscowości klientów masowych z małych miejscowości klientów masowych duŝych miejscowości emerytów Szczególnie istotnymi grupami, ze względu na liczebność oraz duŝy udział osób nieubankowionych, są klienci z małych miejscowości oraz emeryci Osobnym segmentem klientów detalicznych Banku Pocztowego są mikrofirmy 3 Wykluczenie finansowe Polska na tle Europy Poziom wykluczenia finansowego ściśle powiązany ze stopniem rozwoju cywilizacyjnego państwa. Od 6 do 9 mln Polaków wykluczonych finansowo. Poziom wykluczenia finansowego (% osób 18+) Portugalia 17 Irlandia 1 Hiszpania 8 UK 6 Holandia 1 Niemcy Belgia 3 1 Francja Dania 1 Włochy 16 Szwecja Czechy 17 Austria 3 Węgry 34 Słowenia 6 Polska 0-30 Słowacja 6 Finlandia 6 Estonia 16 Łotwa 48 Litwa 41 Grecja 8 poziom wykluczenia finansowego w krajach Unii Europejskiej jest wyraźnie zróŝnicowany, osiągając wartości od około 1 procenta w Danii i Holandii do poziomu 48 procent pełnoletniej ludności na Łotwie i 0-30% procent w Polsce Źródło: Eurobarometr 60, i 003,5 4 1

13 Wykluczeni finansowo Charakterystyka demograficzna (% wykluczonych) Dochód netto w m-cu Wiek Osoby wykluczone finansowo to głównie: Studenci Emeryci i renciści, głównie z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, o dochodach poniŝej 1000zł netto lub Ŝadnym, Kobiety Osoby wykluczone cyfrowo, zamieszkujących małe miasteczka lub obszary wiejskie Wykształcenie Miejsce zamieszkania Polaryzacja wieku osób wykluczonych finansowo powoduje konieczność zaspokojenia odrębnych potrzeb finansowych. Miejsce zamieszkania pokrywa się z siecią placówek Banku Pocztowego 5 Wykluczenie finansowe a usługi bankowe Osoby wykluczone finansowo realizują potrzeby finansowe korzystając z usług quasibankowych 1 Transakcyjne brak transakcji z bankiem Alternatywne przekazyśrodków finansowych wykluczeni finansowo: 40% gospodarstwa domowe bez konta bieŝącego: 30% Polacy lat bez konta: 3% 3 Kredytowe bez kredytów odnawialnych - 73% 5% Polaków w wieku lat dostało odmowę kredytową z banku Brak oszczędności 60% Gotówka do ręki, wynagrodzenia, świadczenia socjalne Realizowanie transakcji finansowych- zobowiązań finansowych przy pomocy punktów przekazu pieniędzy typu śabka Alternatywne źródła poŝyczanej gotówki Zaciąganie szybkich i małych poŝyczek konsumenckich w instytucjach finansowych, quasibankowych, metodą od ręki tj. bez załatwiania wielu formalności i posiadania zdolności kredytowej. Alternatywne sposoby przechowywania środków pienięŝnych Tradycyjne metody przechowywania i oszczędzania nadwyŝki finansowej w domu 6 13

14 Grupa docelowa a obecni Klienci Około 90% dotychczasowych klientów Banku Pocztowego zalicza się do docelowych grup. Najliczniejszym segment są klienci masowi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców Klienci Banku Pocztowego Klienci kluczowi: z grup docelowych Spośród wszystkich obecnych klientów Banku Pocztowego najliczniejszym segmentem są klienci masowi z miejscowości do 50 tyś. Mieszkańców. Segment ten stanowi około 45% wszystkich klientów detalicznych Banku Kolejnym istotnym segmentem są Nestorzy, liczący około 145 tysięcy klientów Wszystkie segmenty klientów Banku łącznie stanowią około 90% całkowitej liczby klientów. 1. Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców. Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców 3. Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł 4. Nestorzy 7 Gdzie pozyskujemy Klientów Klienci bankowości detalicznej w największym stopniu są pozyskiwani w placówkach znajdujących się w małych (5-50 tys. mieszkańców) oraz duŝych (ponad 00 tys.) miejscowościach Konta, depozyty i kredyty wg wielkości miejscowości miejscowość (tys.) > < 5 Sieć placówek BP charakteryzuje się znacznym udziałem placówek w miejscowościach mniejszych niŝ 5 tysięcy mieszkańców oraz duŝym rozdrobnieniem pod kątem placówek w miejscowościach ponad 5 tysięcy mieszkańców Najbardziej efektywne są placówki z miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców. Akwizycja produktów depozytowych (udział 58%) nieznacznie lepsza niŝ kredytowych (51%). Kolejnym waŝnym strumieniem sprzedaŝowym, w szczególności produktów kredytowych, są placówki z miejscowości ponad 00 tysięcy mieszkańców. 8 14

15 Oferta produktowa Potrzeby produktowe grup docelowych Banku Pocztowego są w duŝym stopniu zaspokojone. Wyzwaniem jest konstrukcja produktu, proces oraz sposób dotarcia Rachunek bieŝący z e- dostępem Rachunek oszcz. Rachunek walutowy Rachunek IKE Rachunek maklerski Lokaty terminowe Lokaty strukturyzowane Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Polisolokata - Polisofundusze W odniesieniu do najbliŝszego otoczenia konkurencyjnego, oferta Banku Pocztowego koncentruje się na oferowaniu podstawowych produktów. Oferta liderów rynkowych jest najszersza, natomiast instytucje finansowe skupiające się na akwizycji klientów mniej zamoŝnych oferują zbliŝony zakres produktów pasywnych 9 Oferta produktowa Karta kredytowa oraz kredyt studencki pozwolą rozbudować ofertę kredytów detalicznych o produkty zaspokajające potrzeby klientów Banku Pocztowego Kredyt gotówkowy Kredyt Kredyt w rachunku Karta konsolidacyjny /odnawialny Kredytowa Kredyt samochodowy Kredyt studencki Kredyt mieszkaniowy PoŜyczka hipoteczna Prowadzone prace projektowe poszerzą jednak ofertę Banku o karty kredytowe oraz kredyt studencki

16 Produkty wiodące Produkty wiodące Głównym produktem wiodącym jest rachunek bieŝący. Prosta oferta Banku Pocztowego, wsparta działaniami marketingowymi, pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych Banku 1Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców 3 Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł Rachunek bieŝący Rachunek bieŝący Kredyt gotówkowy Rachunek Oszczędnościowy Rachunek bieŝący Rachunek Oszczędnościowy Lokaty Kredyt gotówkowy Karta kredytowa 4 5 Nestorzy Mikroprzedsiębiorcy Rachunek bieŝący Rachunek firmowy Kredyt w rachunku * Cross-sell Rachunek oszczędnościo wy Kredyt gotówkowy Ubezpieczenia Lokaty Ubezpieczenia Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy Ubezpieczenia Fundusze inwestycyjne Lokaty Kredyt gotówkowy Karta kredytowa ** Ubezpieczenia ** * Kredyt w rachunku dla mikrofirm jest dziś praktycznie niemozliwy do otrzymania poprawiony kredyt wejdzie do oferty w połowie 010 r. ** Produkty planowane do uruchomienia w roku Pocztowe Konto Standard dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe ujednolicenie stawki za czynności odpłatne wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) 3 16

17 Pocztowe Konto Nestor dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłaty za przelewy w placówkach BP/PP wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe bezpłatny pakiet POMOC + NNW ujednolicenie stawki za czynności odpłatne Bezpłatne dostarczenie gotówki przez listonosza 33 Mikrooddziały Cel projektu: dynamiczny wzrost sprzedaŝy produktów detalicznych Banku poprzez wzmocnienie wiodącej roli kanału Pocztowego Lokalizacja - miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców, w Urzędach Pocztowych usytuowanych w centrach miast i w pobliŝu przystanków komunikacji publicznej 41 mikrooddziałów planowane w 010 roku docelowo planowane jest uruchomienie 00 mikrooddziałów do końca 013 r. W mikrooddziałach Bank zatrudni pracowników na: 10 etaty w 010 r. 400 etatów do końca 013 r

18

19 Plany 010 rok bankowość korporacyjna 37 Bankowość korporacyjna nowa segmentacja MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Jednostki Samorządu Terytorialnego Koncentracja na rentowności Strategiczni Klienci Rozliczeniowi Poczta Współpraca z klientami w oparciu o infrastrukturę Poczty Maksymalizacja obustronnych korzyści Zakładana tendencja rozwoju segmentu 38 19

20 Bankowość korporacyjna model docelowej obsługi operacyjnej Koncepcja "lekkiego banku" 1 Centralizacja i zapewnienie niezawodnych i szybkich procesów (z perspektywy klienta) 5 WdroŜenie systemu raportowania i zarządzania sprzedaŝą oraz zarządzania procesowego (BPM i narzędzia eliminacji nieefektywności procesowych) Koncepcja "lekkiego banku" 4 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych: e-archiwum systemy workflow systemy ratingowe dla kredytowania podpis elektroniczny do kontaktów klient - Bank 3 Minimalizacja obsługi operacyjnej w oddziałach obsługa w ograniczonym zakresie w jednym miejscu zarówno klientów Mikro jak i Bankowości Instytucjonalnej Wykorzystanie alternatywnych kanałów do obsługi: Poczta internetowy "self service" scentralizowane Customer Service 39 Kredyty korporacyjne w mln zł % 1098,3 tempo przyrostu sald kredytów pomiędzy 4Q009 a 800 4Q010 wyniesie blisko 40% ,4 na rynku około 5,5% 400 wzrośnie teŝ wskaźnik pokrycia rezerwami o 0,1 pp Q009 4Q010 kredyty korporacyjne dynamika 40 0

21 Depozyty korporacyjne w mln zł % tempo przyrostu sald depozytów łącznie 1600 pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 1400 % - - na rynku około % ,3 113,8 tempo przyrostu środków bieŝących w prezentowanym okresie wyniesie 9% tempo przyrostu środków terminowych w prezentowanym okresie wyniesie 0% , Q009 4Q010 depozyty bieŝące depozyty terminowe dynamika 41 Cele bankowości korporacyjnej MSP i mieszkalnictwo Wzrost l. Klientów 010 r MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Wprowadzenie obsługa Klientów przez dedykowanych doradców Rozwój bankowości internetowej Rozszerzenie oferty produktowej o: Mieszkalnictwo: nowe produkty bankowo-ubezpieczeniowe i kredytowe; Szerokie wykorzystanie produktów rozliczeniowych MSP: dedykowane pakiety produktów, nowe produkty bankowoubezpieczeniowe, usługi faktoringowe 4 1

22 Pakiety dla MSP Przejrzysta i atrakcyjna cenowo oferta Pocztowy Biznes 0 zł Prowadzenie Przelew zew. przez internet Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. Opłata za kartę Wypłata zamknięta uporządkowana w PP Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0 zł 1 zł 0zł 0 zł 0,%, nie mniej niŝ 5 zł 0,5%, nie mnie niŝ 5 zł Pocztowy Biznes Plus 50 zł Prowadzenie Przelew zew. przez internet Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. Opłata za kartę Wypłata zamknięta uporządkowana w PP Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0 zł 0,50 gr. 0zł 0 zł 0,15%, nie mniej niŝ 5 zł 0,%, nie mnie niŝ 5 zł 43 Bankowość rozliczeniowa plany 010 rok RYNEK E-COMMERCE i M-BANKINGU RYNEK TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH wdroŝenie wspólnie z Pocztą Polską rozwiązania w uzgodnieniu z Pocztą Polską i wybranym partnerem dedykowanego dla segmentu e-commerce usługi zagranicznym przygotowanie rozwiązania umoŝliwiającego Bezpieczne Przesyłki realizację przez obcokrajowców mieszkających i integracja usługi Bezpieczne Przesyłki z wiodącymi pracujących w Polsce transferów środków do krajów CIS producentami oprogramowania e-sklepów. Zapewnienie przy wykorzystaniu potencjału dostępności UP technologicznej moŝliwości skorzystania z oferty Pocztowego liczbie ok..000 e-sklepów Rozliczenia przygotowanie rozwiązania EBPP dla klientów Banku, w oparciu o współpracę z zewnętrznym dostawcą rozwiązania technologicznego RYNEK PŁATNOŚCI MASOWYCH 44

23 0 lat na rynku 45 Kampania reklamowa 46 3

24 Dziękujemy za uwagę 47 4

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Strategii na lata 2012-2015 Realizacja celów strategicznych stan na koniec 3 kw. 2012 r. 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw 1,24 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r.

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r. Stabilny rozwój Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013 Warszawa, 16 maja 2013 r. Agenda 1. Wyniki Banku Pocztowego po I kw. 2013 r. 2. Nowoczesna i prosta bankowość elektroniczna dla firm 2 Podsumowanie 1 kwartału

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Szybciej niż rynek. WallStreet 2011 Zakopane, 5 czerwca

Szybciej niż rynek. WallStreet 2011 Zakopane, 5 czerwca Szybciej niż rynek WallStreet 2011 Zakopane, 5 czerwca 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Pocztowy S.A. (Bank) wyłącznie dla celów informacyjnych. Wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Pocztowe Konto ZawszeDarmowe wchodzi na rynek

Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Pocztowe Konto ZawszeDarmowe wchodzi na rynek Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Pocztowe Konto ZawszeDarmowe wchodzi na rynek Wyniki Banku Pocztowego po I półroczu 2014 r. Podsumowanie półrocza Wzrost zysku netto o 143%

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2011 Biuro Relacji Inwestorskich Warszawa, 12 maja 2011 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Włączenie finansowe w Polsce

Włączenie finansowe w Polsce Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska 31 marca 2015 Badanie stopnia włączenia w system finansowy Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki

Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki Ponad 2-krotny wzrost skali działalności Banku, przy wzroście sektora na poziomie 40% suma bilansowa (w mld zł) 3,9 4,2 5,2 x2,0 7,1 7,4 7,7 2009 2010 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 4 kwartale Warszawa, 9 luty 2012

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 4 kwartale Warszawa, 9 luty 2012 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 4 kwartale 2011 Warszawa, 9 luty 2012 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe wydarzenia ZYSK NETTO ROE

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 31.12.2011 31 styczeń, 2012 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

! #$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto 1 634 26% zysk netto

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Wyniki finansowe po 3 kw. 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada 2012 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012 Warszawa, 7 sierpnia 2012 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe wydarzenia ZMIANA ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 R. WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 R. Mocne otwarcie, świetne tempo w detalu Warszawa, 10 maja 2017 r. Agenda Główne osiągnięcia Rozwój biznesu Innowacje i wzrost Siła kapitału Załącznik 1 Mocne otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Dzień Młodego Naukowca Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Agenda 1. Produkt kredyt hipoteczny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania użytkowników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A.

Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A. Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A. Prostszy model zarządzania i nowa polityka sprzedaŝowa przynoszą zamierzone efekty Pomimo negatywnych trendów rynkowych widoczna poprawa wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 4 kwartale 2009 Biuro Relacji Inwestorskich Warszawa, 11 luty 2010 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Rok 2010 Aneks

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo