Szybciej niŝ rynek. Agenda. 28 stycznia 2010 rok. 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybciej niŝ rynek. Agenda. 28 stycznia 2010 rok. 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok"

Transkrypt

1 Szybciej niŝ rynek 8 stycznia 010 rok Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 1

2 Misja Prosta i dostępna bankowość 3 Wizja 1 Kierowanie oferty do detalicznych klientów masowych, w szczególności mieszkańców małych miast i wsi, rencistów i emerytów, specjalna oferta dla mikrofirm oraz MSP Oferowanie rozwiązań dla osób dotychczas niekorzystających z banków oraz mniej zamoŝnych klientów, prowadzenie społecznych programów edukacji finansowej szczególnie dla osób nieubankowionych Bank dla nieubankowionych 1 Bank detaliczny z silną kompetencją rozliczeniową i ofertą dla MSP Bank Pocztowy 3 Integrator usług finansowych na Poczcie Wspieranie procesu restrukturyzacji Poczty Polskiej poprzez integrację przez Bank sprzedaŝy usług bankowych i ubezpieczeniowych; celem jest wzrost przychodów Poczty Polskiej ze sprzedaŝy usług finansowych i zwiększenie udziału w rynku 3 4

3 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 5 Bank Pocztowy w liczbach podsumowanie 009 Kredyty ogółem SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika Saldo r/r 1,4 mld zł 1,9 mld zł + 06% Kredyty - detal Kredyty - korporacja Depozyty ogółem 841 mln zł 1,1 mld zł 536 mln zł 785 mln zł -,7 mld zł + 13% + 196% + 105% Depozyty - detal - 1,3 mld zł + 130% Depozyty - korporacja - 1,4 mld zł + 8% 6 3

4 Bank Pocztowy w liczbach - detal SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika r/r Klienci 105 tys. 490 tys % Rachunki osobiste i NKO NKO - depozyty Kredyty gotówkowe 119 tys. 39 tys. 670 mln zł 490 mln zł 483 mln zł 563 mln zł + 137% + 45% + 163% Kredyty hipoteczne 358 mln zł 479 mln zł + 90% 7 Kluczowe projekty detal Dokończenie budowy sieci Stanowisk Finansowych,1 tys. Opracowanie nowej segmentacji Automatyzacja procesu sprzedaŝy kredytu gotówkowego Zmiany w produktach Restrukturyzacja sieci własnej Nowy serwis Zbudowanie centrum analitycznego 8 4

5 Bank Pocztowy w liczbach korporacje i rozliczenia Kredyty SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika Saldo r/r 536 mln zł 785 mln zł + 196% Depozyty - 1,4 mld zł + 8% Transakcje money remittance - liczba Transakcje money remittance - wolumen Rozl. Transakcji ZUS 194 tys. 17 mln zł 57 mln szt. 9 Kluczowe projekty 009 korporacje i rozliczenia Wprowadzenie usługi Pocztowy4Biznes Opracowanie strategii i segmentacji dla obszaru Rozwój oddziałów korporacyjnych podwojenie sieci do 10 Nowe umowy z moneytransmitterami 10 5

6 OdświeŜenie wizualizacji Było Jest Podkreślenie finansowego profilu działalności Zachowanie dotychczasowego atutu jakim jest szeroki dostęp do usług dzięki sieci Poczty Polskiej Nowa kolorystyka barwy narodowe Nowe hasło przewodnie Bezpieczny polski bank

7 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 13 Bank Pocztowy w liczbach w 010 roku Kredyty,9 mld Depozyty 3,7 mld Wynik netto 14 mln Bilans Przyrost kredytów o 53% (1 mld ), przy wzroście kredytów złotowych w sektorze na poziomie 6% Orientacja na produkty kredytowe o niŝszym ryzyku kredyty ZOR i hipoteczne Przyrost depozytów o 37% ( 1 mld ), przy prognozowanym wzroście w sektorze o 8,5% Rachunek zysków i strat ObniŜenie stawki w rozliczeniach masowych z Pocztą Polską od stycznia 010 r. WNDB wyniesie ok. 80 mln zł Koszty z tytułu rezerw na naleŝności wzrosną o 36% w porównaniu do 009 roku przy udziale kredytów zagroŝonych na poziomie 6%, niŝszym niŝ prognozowany dla sektora (10%) Współczynnik wypłacalności na poziomie 10,8% 14 7

8 Struktura wyniku finansowego - WNDB 009 PLAN rozliczenia 3,7% rozliczenia 1,6% korporacje 7,3% detal 49% korporacje 8,9% detal 58,5% 15 Kredyty ogółem w mld zł 3,5 53% 3,5 1,5 1,9 11%,1 6%,4 37%,6,9 1 0,5 0 4Q009 1Q010 Q010 3Q010 4Q010 Zmiana Q09/Q

9 Depozyty ogółem w mld zł 4 37% 3,5 3,5,7 3,7%,8 11% 3 19% 3, 3,7 1,5 1 0,5 0 4Q009 1Q010 Q010 3Q010 4Q010 Zmiana narastająco 17 Plany 010 rok bankowość detaliczna 18 9

10 156 tys. nowych Klientów - > na koniec 010r.: 650 tys Nowi Klienci wg. źródła pozyskania (tys.) ROR i NKO kredyty gotówkowe 17 lokaty terminowe kredyty hipoteczne SUMA 19 Plan detal SprzedaŜ w 010 Stan na roku Dynamika r/r Klienci 156 tys. 650 tys % Rachunki osobiste i NKO NKO - depozyty Kredyty gotówkowe 167 tys. 500 tys mln zł 630 mln zł 1 mld zł + 151% + 155% + 178% Kredyty hipoteczne 41 mln zł 784 mln zł + 164% 0 10

11 Ponad mld zł depozytów detalicznych mln zł 500 tempo przyrostu sald depozytów % 85,5 ogółem pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 50% - na rynku około 10% tempo przyrostu sald depozytów terminowych pomiędzy 4Q009 a ,8 1186,6 4Q010 wyniesie blisko 45% - na rynku około 8% 0 4Q009 4Q010 tempo przyrostu sald rachunków bieŝących i NKO pomiędzy 4Q009 a depozyty bieŝące depozyty terminowe 4Q010 wyniesie blisko 54% - na rynku około 17% dynamika 1 Kredyty detaliczne w mln zł % 784,3 478, Q009 4Q010 kredyty konsumpcyjne kredyty mieszkaniowe tempo przyrostu sald kredytów detalicznych pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 59% - na rynku około 7% tempo przyrostu sald kredytów mieszkaniowych pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie około 64% - na rynku około 4% tempo przyrostu sald kredytów konsumpcyjne pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 78% - na rynku około 10% dynamika 11

12 Grupa docelowa market sizing Bank Pocztowy skupi się na pięciu grupach docelowych. NajwaŜniejsze z nich to Klienci z małych miejscowości oraz emeryci. Istotny jest równieŝ segment osób nieubankowionych Grupa Docelowa segment Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł Nestorzy 5 Mikroprzedsiębiorcy liczebność,3 m 1,6 m,4 m 6,9 m 1,7 m Na podstawie analizy cyklu Ŝycia klienta oraz analiz dotychczasowych klientów Banku Pocztowego i kluczowej przewagi konkurencyjnej Banku - rozległej sieci placówek - wyodrębniono cztery istotne segmenty klientów detalicznych: uczniów i studentów z małych miejscowości klientów masowych z małych miejscowości klientów masowych duŝych miejscowości emerytów Szczególnie istotnymi grupami, ze względu na liczebność oraz duŝy udział osób nieubankowionych, są klienci z małych miejscowości oraz emeryci Osobnym segmentem klientów detalicznych Banku Pocztowego są mikrofirmy 3 Wykluczenie finansowe Polska na tle Europy Poziom wykluczenia finansowego ściśle powiązany ze stopniem rozwoju cywilizacyjnego państwa. Od 6 do 9 mln Polaków wykluczonych finansowo. Poziom wykluczenia finansowego (% osób 18+) Portugalia 17 Irlandia 1 Hiszpania 8 UK 6 Holandia 1 Niemcy Belgia 3 1 Francja Dania 1 Włochy 16 Szwecja Czechy 17 Austria 3 Węgry 34 Słowenia 6 Polska 0-30 Słowacja 6 Finlandia 6 Estonia 16 Łotwa 48 Litwa 41 Grecja 8 poziom wykluczenia finansowego w krajach Unii Europejskiej jest wyraźnie zróŝnicowany, osiągając wartości od około 1 procenta w Danii i Holandii do poziomu 48 procent pełnoletniej ludności na Łotwie i 0-30% procent w Polsce Źródło: Eurobarometr 60, i 003,5 4 1

13 Wykluczeni finansowo Charakterystyka demograficzna (% wykluczonych) Dochód netto w m-cu Wiek Osoby wykluczone finansowo to głównie: Studenci Emeryci i renciści, głównie z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, o dochodach poniŝej 1000zł netto lub Ŝadnym, Kobiety Osoby wykluczone cyfrowo, zamieszkujących małe miasteczka lub obszary wiejskie Wykształcenie Miejsce zamieszkania Polaryzacja wieku osób wykluczonych finansowo powoduje konieczność zaspokojenia odrębnych potrzeb finansowych. Miejsce zamieszkania pokrywa się z siecią placówek Banku Pocztowego 5 Wykluczenie finansowe a usługi bankowe Osoby wykluczone finansowo realizują potrzeby finansowe korzystając z usług quasibankowych 1 Transakcyjne brak transakcji z bankiem Alternatywne przekazyśrodków finansowych wykluczeni finansowo: 40% gospodarstwa domowe bez konta bieŝącego: 30% Polacy lat bez konta: 3% 3 Kredytowe bez kredytów odnawialnych - 73% 5% Polaków w wieku lat dostało odmowę kredytową z banku Brak oszczędności 60% Gotówka do ręki, wynagrodzenia, świadczenia socjalne Realizowanie transakcji finansowych- zobowiązań finansowych przy pomocy punktów przekazu pieniędzy typu śabka Alternatywne źródła poŝyczanej gotówki Zaciąganie szybkich i małych poŝyczek konsumenckich w instytucjach finansowych, quasibankowych, metodą od ręki tj. bez załatwiania wielu formalności i posiadania zdolności kredytowej. Alternatywne sposoby przechowywania środków pienięŝnych Tradycyjne metody przechowywania i oszczędzania nadwyŝki finansowej w domu 6 13

14 Grupa docelowa a obecni Klienci Około 90% dotychczasowych klientów Banku Pocztowego zalicza się do docelowych grup. Najliczniejszym segment są klienci masowi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców Klienci Banku Pocztowego Klienci kluczowi: z grup docelowych Spośród wszystkich obecnych klientów Banku Pocztowego najliczniejszym segmentem są klienci masowi z miejscowości do 50 tyś. Mieszkańców. Segment ten stanowi około 45% wszystkich klientów detalicznych Banku Kolejnym istotnym segmentem są Nestorzy, liczący około 145 tysięcy klientów Wszystkie segmenty klientów Banku łącznie stanowią około 90% całkowitej liczby klientów. 1. Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców. Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców 3. Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł 4. Nestorzy 7 Gdzie pozyskujemy Klientów Klienci bankowości detalicznej w największym stopniu są pozyskiwani w placówkach znajdujących się w małych (5-50 tys. mieszkańców) oraz duŝych (ponad 00 tys.) miejscowościach Konta, depozyty i kredyty wg wielkości miejscowości miejscowość (tys.) > < 5 Sieć placówek BP charakteryzuje się znacznym udziałem placówek w miejscowościach mniejszych niŝ 5 tysięcy mieszkańców oraz duŝym rozdrobnieniem pod kątem placówek w miejscowościach ponad 5 tysięcy mieszkańców Najbardziej efektywne są placówki z miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców. Akwizycja produktów depozytowych (udział 58%) nieznacznie lepsza niŝ kredytowych (51%). Kolejnym waŝnym strumieniem sprzedaŝowym, w szczególności produktów kredytowych, są placówki z miejscowości ponad 00 tysięcy mieszkańców. 8 14

15 Oferta produktowa Potrzeby produktowe grup docelowych Banku Pocztowego są w duŝym stopniu zaspokojone. Wyzwaniem jest konstrukcja produktu, proces oraz sposób dotarcia Rachunek bieŝący z e- dostępem Rachunek oszcz. Rachunek walutowy Rachunek IKE Rachunek maklerski Lokaty terminowe Lokaty strukturyzowane Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Polisolokata - Polisofundusze W odniesieniu do najbliŝszego otoczenia konkurencyjnego, oferta Banku Pocztowego koncentruje się na oferowaniu podstawowych produktów. Oferta liderów rynkowych jest najszersza, natomiast instytucje finansowe skupiające się na akwizycji klientów mniej zamoŝnych oferują zbliŝony zakres produktów pasywnych 9 Oferta produktowa Karta kredytowa oraz kredyt studencki pozwolą rozbudować ofertę kredytów detalicznych o produkty zaspokajające potrzeby klientów Banku Pocztowego Kredyt gotówkowy Kredyt Kredyt w rachunku Karta konsolidacyjny /odnawialny Kredytowa Kredyt samochodowy Kredyt studencki Kredyt mieszkaniowy PoŜyczka hipoteczna Prowadzone prace projektowe poszerzą jednak ofertę Banku o karty kredytowe oraz kredyt studencki

16 Produkty wiodące Produkty wiodące Głównym produktem wiodącym jest rachunek bieŝący. Prosta oferta Banku Pocztowego, wsparta działaniami marketingowymi, pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych Banku 1Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców 3 Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł Rachunek bieŝący Rachunek bieŝący Kredyt gotówkowy Rachunek Oszczędnościowy Rachunek bieŝący Rachunek Oszczędnościowy Lokaty Kredyt gotówkowy Karta kredytowa 4 5 Nestorzy Mikroprzedsiębiorcy Rachunek bieŝący Rachunek firmowy Kredyt w rachunku * Cross-sell Rachunek oszczędnościo wy Kredyt gotówkowy Ubezpieczenia Lokaty Ubezpieczenia Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy Ubezpieczenia Fundusze inwestycyjne Lokaty Kredyt gotówkowy Karta kredytowa ** Ubezpieczenia ** * Kredyt w rachunku dla mikrofirm jest dziś praktycznie niemozliwy do otrzymania poprawiony kredyt wejdzie do oferty w połowie 010 r. ** Produkty planowane do uruchomienia w roku Pocztowe Konto Standard dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe ujednolicenie stawki za czynności odpłatne wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) 3 16

17 Pocztowe Konto Nestor dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłaty za przelewy w placówkach BP/PP wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe bezpłatny pakiet POMOC + NNW ujednolicenie stawki za czynności odpłatne Bezpłatne dostarczenie gotówki przez listonosza 33 Mikrooddziały Cel projektu: dynamiczny wzrost sprzedaŝy produktów detalicznych Banku poprzez wzmocnienie wiodącej roli kanału Pocztowego Lokalizacja - miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców, w Urzędach Pocztowych usytuowanych w centrach miast i w pobliŝu przystanków komunikacji publicznej 41 mikrooddziałów planowane w 010 roku docelowo planowane jest uruchomienie 00 mikrooddziałów do końca 013 r. W mikrooddziałach Bank zatrudni pracowników na: 10 etaty w 010 r. 400 etatów do końca 013 r

18

19 Plany 010 rok bankowość korporacyjna 37 Bankowość korporacyjna nowa segmentacja MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Jednostki Samorządu Terytorialnego Koncentracja na rentowności Strategiczni Klienci Rozliczeniowi Poczta Współpraca z klientami w oparciu o infrastrukturę Poczty Maksymalizacja obustronnych korzyści Zakładana tendencja rozwoju segmentu 38 19

20 Bankowość korporacyjna model docelowej obsługi operacyjnej Koncepcja "lekkiego banku" 1 Centralizacja i zapewnienie niezawodnych i szybkich procesów (z perspektywy klienta) 5 WdroŜenie systemu raportowania i zarządzania sprzedaŝą oraz zarządzania procesowego (BPM i narzędzia eliminacji nieefektywności procesowych) Koncepcja "lekkiego banku" 4 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych: e-archiwum systemy workflow systemy ratingowe dla kredytowania podpis elektroniczny do kontaktów klient - Bank 3 Minimalizacja obsługi operacyjnej w oddziałach obsługa w ograniczonym zakresie w jednym miejscu zarówno klientów Mikro jak i Bankowości Instytucjonalnej Wykorzystanie alternatywnych kanałów do obsługi: Poczta internetowy "self service" scentralizowane Customer Service 39 Kredyty korporacyjne w mln zł % 1098,3 tempo przyrostu sald kredytów pomiędzy 4Q009 a 800 4Q010 wyniesie blisko 40% ,4 na rynku około 5,5% 400 wzrośnie teŝ wskaźnik pokrycia rezerwami o 0,1 pp Q009 4Q010 kredyty korporacyjne dynamika 40 0

21 Depozyty korporacyjne w mln zł % tempo przyrostu sald depozytów łącznie 1600 pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 1400 % - - na rynku około % ,3 113,8 tempo przyrostu środków bieŝących w prezentowanym okresie wyniesie 9% tempo przyrostu środków terminowych w prezentowanym okresie wyniesie 0% , Q009 4Q010 depozyty bieŝące depozyty terminowe dynamika 41 Cele bankowości korporacyjnej MSP i mieszkalnictwo Wzrost l. Klientów 010 r MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Wprowadzenie obsługa Klientów przez dedykowanych doradców Rozwój bankowości internetowej Rozszerzenie oferty produktowej o: Mieszkalnictwo: nowe produkty bankowo-ubezpieczeniowe i kredytowe; Szerokie wykorzystanie produktów rozliczeniowych MSP: dedykowane pakiety produktów, nowe produkty bankowoubezpieczeniowe, usługi faktoringowe 4 1

22 Pakiety dla MSP Przejrzysta i atrakcyjna cenowo oferta Pocztowy Biznes 0 zł Prowadzenie Przelew zew. przez internet Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. Opłata za kartę Wypłata zamknięta uporządkowana w PP Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0 zł 1 zł 0zł 0 zł 0,%, nie mniej niŝ 5 zł 0,5%, nie mnie niŝ 5 zł Pocztowy Biznes Plus 50 zł Prowadzenie Przelew zew. przez internet Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. Opłata za kartę Wypłata zamknięta uporządkowana w PP Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0 zł 0,50 gr. 0zł 0 zł 0,15%, nie mniej niŝ 5 zł 0,%, nie mnie niŝ 5 zł 43 Bankowość rozliczeniowa plany 010 rok RYNEK E-COMMERCE i M-BANKINGU RYNEK TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH wdroŝenie wspólnie z Pocztą Polską rozwiązania w uzgodnieniu z Pocztą Polską i wybranym partnerem dedykowanego dla segmentu e-commerce usługi zagranicznym przygotowanie rozwiązania umoŝliwiającego Bezpieczne Przesyłki realizację przez obcokrajowców mieszkających i integracja usługi Bezpieczne Przesyłki z wiodącymi pracujących w Polsce transferów środków do krajów CIS producentami oprogramowania e-sklepów. Zapewnienie przy wykorzystaniu potencjału dostępności UP technologicznej moŝliwości skorzystania z oferty Pocztowego liczbie ok..000 e-sklepów Rozliczenia przygotowanie rozwiązania EBPP dla klientów Banku, w oparciu o współpracę z zewnętrznym dostawcą rozwiązania technologicznego RYNEK PŁATNOŚCI MASOWYCH 44

23 0 lat na rynku 45 Kampania reklamowa 46 3

24 Dziękujemy za uwagę 47 4

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Strategii na lata 2012-2015 Realizacja celów strategicznych stan na koniec 3 kw. 2012 r. 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw 1,24 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r.

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r. Stabilny rozwój Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013 Warszawa, 16 maja 2013 r. Agenda 1. Wyniki Banku Pocztowego po I kw. 2013 r. 2. Nowoczesna i prosta bankowość elektroniczna dla firm 2 Podsumowanie 1 kwartału

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Szybciej niż rynek. WallStreet 2011 Zakopane, 5 czerwca

Szybciej niż rynek. WallStreet 2011 Zakopane, 5 czerwca Szybciej niż rynek WallStreet 2011 Zakopane, 5 czerwca 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Pocztowy S.A. (Bank) wyłącznie dla celów informacyjnych. Wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Pocztowe Konto ZawszeDarmowe wchodzi na rynek

Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Pocztowe Konto ZawszeDarmowe wchodzi na rynek Bank Pocztowy po I półroczu 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Pocztowe Konto ZawszeDarmowe wchodzi na rynek Wyniki Banku Pocztowego po I półroczu 2014 r. Podsumowanie półrocza Wzrost zysku netto o 143%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Włączenie finansowe w Polsce

Włączenie finansowe w Polsce Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska 31 marca 2015 Badanie stopnia włączenia w system finansowy Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki

Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki Ponad 2-krotny wzrost skali działalności Banku, przy wzroście sektora na poziomie 40% suma bilansowa (w mld zł) 3,9 4,2 5,2 x2,0 7,1 7,4 7,7 2009 2010 2011 2012

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012 Warszawa, 7 sierpnia 2012 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe wydarzenia ZMIANA ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A.

Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A. Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A. Prostszy model zarządzania i nowa polityka sprzedaŝowa przynoszą zamierzone efekty Pomimo negatywnych trendów rynkowych widoczna poprawa wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Dzień Młodego Naukowca Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Agenda 1. Produkt kredyt hipoteczny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Okoliczności zmiany Strategii Banku Czynniki wewnętrzne: Czynniki zewnętrzne: Ograniczenia kapitałowe uniemożliwiające

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI OCENY I POMIARU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

MOŻLIWOŚCI OCENY I POMIARU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO MOŻLIWOŚCI OCENY I POMIARU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Dr Ewa Cichowicz Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za drugi kwartał 2008 roku. Warszawa 13 sierpnia 2008 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za drugi kwartał 2008 roku. Warszawa 13 sierpnia 2008 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za drugi kwartał 2008 roku Warszawa 13 sierpnia 2008 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału Warszawa, 12 maja 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OFERTY DLA MIKROFIRM PROFIT CESJA

ELEMENTY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OFERTY DLA MIKROFIRM PROFIT CESJA ELEMENTY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OFERTY DLA MIKROFIRM PROFIT CESJA Andrzej Cyganik Członek zarządu PLAN PREZENTACJI 1. Rozwój rynku bancassurance na podstawie doświadczeń Grupy

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo