Płyta do zabudowy IGD22S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płyta do zabudowy IGD22S"

Transkrypt

1 Płyta do zabudowy IGD22S

2

3 Spis treści PL Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis Państwa płyty kuchennej 6 Prosta instalacja płyty 7 Zalecenia montażowe 7 Podłączenie do sieci elektrycznej 11 Podłączenie do instalacji gazowej 12 Zmiana rodzaju gazu 14 Zasady użytkowania płyty kuchennej 16 Jak korzystać z palników gazowych? 17 Naczynia przystosowane do gotowania na gazie 19 Zasada indukcji 20 Jak korzystać z pól indukcyjnych? 21 Jak korzystać z minutnika? 22 Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji 24 Konserwacja i czyszczenie płyty kuchennej 27 Usuwanie drobnych problemów 28 Zalecenia dotyczące gotowania na gazie 29 Zalecenia dotyczące gotowania na polach indukcyjnych 30 W niniejszej instrukcji znak oznacza zalecenia w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu oznacza praktyczne porady i wskazówki 3

4 Mając na uwadze nasze nieustanne dążenie do udoskonalania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, mających wpływ na właściwości techniczne i funkcjonalne oraz wygląd oferowanych przez nas produktów. Ważne: Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi, co umożliwi szybkie zapoznanie się z działaniem tego urządzenia. 4

5 Bezpieczne użytkowanie płyty kuchennej Jak bezpiecznie użytkować płytę kuchenną Nasz produkt został zaprojektowany do wyłącznego użytku domowego. W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych, funkcjonalnych oraz wzornictwie produktu. Zakupiona przez Państwa płyta kuchenna przeznaczona jest wyłącznie do przygotowywania posiłków i napojów gorących. W naszych produktach nie występują żadne elementy zawierające azbest lub jego pochodne. W trakcie gotowania nie należy pozostawiać czynnej płyty bez nadzoru. Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy zapoznać się z załączoną instrukcją. Jeżeli na szybie płyty kuchennej pojawi się pęknięcie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z Działem Obsługi Posprzedażnej. Nigdy nie należy przechowywać środków CZYSZCZĄCYCH lub ŁATWOPALNYCH w szafkach lub szufladach znajdujących się pod płytą kuchenną (aerozole lub inne pojemniki ciśnieniowe, papier, książki kucharskie itp.). Użytkowanie gazowej płyty kuchennej powoduje wydzielanie ciepła i pary wodnej w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane jest urządzenie. Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia kuchennego: Przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i gazowej. Ze względów bezpieczeństwa, nie należy zapominać o zakręceniu zaworu na przyłączu do sieci gazowniczej lub zaworu na podłączonej do płyty kuchennej butli gazowej. Jeżeli któreś z pokręteł stawia opór, NIE NALEŻY OBRACAĆ GO NA SIŁĘ Należy skontaktować się z instalatorem. Wszystkie płyty oznaczone są znakiem zgodności EC. Ochrona środowiska naturalnego Wszystkie materiały użyte do wykonania opakowania można recyklingować. Prosimy o umieszczanie ich tylko w kontenerach na odpadki przetwarzalne do tego przeznaczonych, ponieważ w ten sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie zakupione przez Państwo również zawiera materiały przetwarzalne w związku, z czym oznaczone jest powyższym symbolem, który oznacza, że urządzenia nie można traktować jako zwykłe odpady gospodarstwa domowego. Oddając zużyte urządzenie do specjalnych punktów recyklingu powołanych przez producentów AGD, postępujecie Państwo zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC, mówiącej o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu urządzeń AGD, należy się skontaktować z organami administracji w swoim miejscu zamieszkania, z jednostkami prowadzącymi zbiórkę zużytego sprzętu, lub też ze sklepem AGD, gdzie urządzenie zostało nabyte. Serdecznie Państwu dziękujemy za Wasze zrozumienie i pomoc w ochronie środowiska naturalnego PŁYTA KUCHENNA JEST FABRYCZNIE USTAWIONA DO ZASILANIA GAZEM NATURALNYM Z SIECI GAZOWNICZEJ. 5

6 Opis Państwa płyty kuchennej Typ płyty: 2 palniki gazowe oraz 2 pola indukcyjne Nakrywka palnika Korpus palnika Dysza Iskrownik zapalacza Termopara Pokrętło Uszczelka Zawór 6

7 Prosta instalacja płyty Zalecenia montażowe Szerokość Długość Wysokość Wycięcie 56 cm 48 cm W zależności od grubosci blatu Wymiary zewnętrzne nad powierzchnią roboczą 60 cm 51,2 cm 5cm Wymiary zewnętrzne pod powierzchnią roboczą 55 cm 47 cm 6,6 cm Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego technika/instalatora. Przed przystąpieniem do podłączenia należy upewnić się czy lokalne warunki dostaw gazu (rodzaj i ciśnienie gazu) odpowiadają tym, do których płyta została fabrycznie przystosowana. Urządzenie to musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz użytkowane jedynie w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy szczegółowo zapoznać się niniejszą instrukcją obsługi. Szczegóły dotyczące Państwa płyty oraz jej fabrycznych ustawień, znajdują się na etykiecie znajdującej się w woreczku z instrukcjami obsługi, lub też na tabliczce znamionowej. Urządzenie to nie jest podłączone do żadnej instalacji wentylacyjnej, służącej usuwaniu produktów spalania, dlatego też należy ją zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwracając szczególna uwagę na zalecenia dotyczące wentylacji. W związku z powyższym, spalanie możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki tlenowi zawartemu w powietrzu. Niezbędne jest, aby zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza w trakcie gotowania, tak, aby wszystkie produkty spalania zostały wydalone z pomieszczenia kuchennego (wymagany jest dopływ minimum 2 m3/h powietrza na każdy kw energii wytworzonej przez spalany gaz). Na przykład: Model o szerokości 60 cm, z dwoma palnikami gazowymi: Moc całkowita: 3,1 + 1,5 = 4,6 kw. 3 4,6kWx2=9,2m/hminimalnego przepływu powietrza. Zakupiona przez Państwo płyta kuchenna jest zgodna z normą EN dotyczącą nagrzewania mebli oraz wymogami klasy 3 w zakresie montażu (zgodnie z normą EN ). Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy czy ingerencji w urządzenie należy je najpierw odłączyć od źródeł zasilania w energię elektryczną i gaz. 7

8 Prosta instalacja płyty Zalecenia montażowe (cd.) Płyta kuchenna musi być wbudowana w blat roboczy szafki nośnej. Grubość tego blatu musi wynosić, co najmniej 3 cm i musi on być wykonany z materiału odpornego na wysokie temperatury lub innego materiału pokrytego powłoką odporną na wysokie temperatury. Po obu stronach płyty kuchennej należy zapewnić, co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni, w celu umożliwienia swobodnej manipulacji garnkami i innymi naczyniami kuchennymi. Jeżeli pod płytą kuchenną ma znajdować się pozioma płaszczyzna działowa, musi ona być umieszczona w odległości mm od powierzchni roboczej płyty. W żadnym wypadku nie wolno przechowywać pojemników ciśnieniowych i aerozoli w przestrzeni bezpośrednio pod płytą kuchenną. Przed przystąpieniem do instalacji Państwa urządzenia oraz w celu zapobieżenia przedostawaniu się zanieczyszczeń między obudowę płyty a blat, należy przykleić piankową uszczelkę, która dołączona jest do woreczka z zestawem montażowym. 1 - Z płyty zdjąć ruszty, nakrywki oraz kołpaki palników i zapamiętując ich pozycję odłożyć je na bok. 2 - Następnie odwrócić płytę i ostrożnie umieścić ją nad wycięciem w blacie roboczym, zwracając uwagę na to, by nie uszkodzić pokręteł regulacyjnych, czujników termopar i końcówek zapalaczy elektroiskrowych. 3 - Przykleić piankową uszczelkę dołączoną do urządzenia wzdłuż zewnętrznego obwodu płyty. Uszczelka zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń między płytę szklaną a blat. Odwrócić powtórnie płytę i umieścić ją ostrożnie w blacie roboczym, zwracając szczególną uwagę, aby płyta idealnie leżała na brzegach otworu. Ustawić z powrotem na płycie ruszty, nakrywki oraz kołpaki palników. Następnie podłączyć kabel zasilający płyty do instalacji elektrycznej znajdującej się w Państwa kuchni (patrz rozdział Podłączenie do sieci elektrycznej ). - Na końcu podłączyć urządzenie do instalacji gazowej (patrz rozdział Podłączenie do instalacji gazowej ). W razie potrzeby, można unieruchomić płytę w odpowiednim położeniu przy użyciu załączonych uchwytów ze śrubami (patrz załączony schemat podłączenia), przykręcanych w narożnikach urządzenia. Uchwyt mocujący Otwory mocujące Powierzchnia blatu Wkręt W tym celu należy korzystać jedynie z przewidzianych do tego fabrycznych otworów. Kiedy uchwyt zaczyna się wyginać, należy przerwać dokręcanie śrub mocujących. Nie należy używać elektrycznych wkrętarek. 8

9 Zalecenia montażowe (cd.) Prosta instalacja płyty Przypadek zabudowy płyty kuchennej nad meblami z drzwiczkami lub szufladą (Rys. 1). Musi być zapewniona szczelina wentylacyjna z przodu - min. 5 mm. na całej szerokości oraz 8 cm z tyłu szafki.. Otwór min. 0,5 cm na całej szerokości płyty Cyrkulacja otaczającego powietrza Cyrkulacja ciepłego powietrza Rys. 1 Przypadek zabudowy płyty kuchennej nad piekarnikiem (Rys. 2). Zabudowa musi być wykonana w pozycji obniżonej. Z przodu płyty musi być zapewniona szczelin wentylacyjna min.5 mm na całej szerokości. Musi być zapewniony taki dopływ powietrza, aby wentylator mógł skutecznie chłodzić Wycięcie o przekroju 2 30 cm z prawej lub lewej strony Otwór min. 0,5 cm na całej szerokości płyty Otwór o przekroju min. 100 cm 2 Cyrkulacja otaczającego powietrza Cyrkulacja ciepłego powietrza Rys. 2 9

10 Zalecenia montażowe (cd.) Prosta instalacja płyty elektroniczne komponenty płyty. Zalecane jest wykonanie specjalnego otworu w boku 2 szafki płyty o minimalnym przekroju ok. 30 cm. Jeżeli piekarnik nie jest wyposażony w wymuszony system chłodzenia obudowy z otworem wyrzutowym powietrza z frontu, musi być zastosowany zestaw izolacyjny pomiędzy płytą a piekarnikiem. Jeżeli piekarnik posiada funkcję Pirolizy, nigdy nie używaj płyty podczas czyszczenia pirolitycznego! Przypadek zabudowy płyty nad zmywarką (Rys. 3) Płyta może być zabudowana nad zmywarką, jeżeli spełnione są następujące warunki: Wycięcie o przekroju 2 30 cm z prawej lub lewej strony - Wysokość blatu roboczego wynosi min. 90 cm - Góra zmywarki musi być przykryta płytą izolacyjną tak, aby zapobiec wciąganiu przez wentylator drobin izolacji zmywarki. - Musi być zapewniony taki dopływ powietrza, aby wentylator mógł skutecznie chłodzić elektroniczne komponenty płyty. Zalecane jest wykonanie specjalnego otworu w boku szafki płyty o minimalnym przekroju 2 ok. 30 cm ( Rys.3) Cyrkulacja otaczającego powietrza Cyrkulacja ciepłego powietrza Rys. 3 Proszę się upewnić czy siatka wentylatora znajdującego się pod Państwa płytą kuchenną pozostaje zawsze drożna. Nie wolno zapominać o tym, ze Państwa płyta indukcyjna wymaga dobrej wentylacji. - Przy zachowaniu powyższych środków ostrożności dotyczących przepływu powietrza i chłodzenia, opisanych powyżej, Państwa płyta kuchenna może być zamontowana praktycznie pod każdym urządzeniem gospodarstwa domowego. 10

11 Prosta instalacja płyty Podłączenie do sieci elektrycznej Zakupiona przez Państwo płyta kuchenna wyposażona jest w kabel zasilający (typ H05VVF przekrój 1,5 mm2) z trzema żyłami (1 służąca uziemieniu: żółto-zielona). Żyły te powinny zostać podłączone do źródła zasilania za pomocą standardowej, znormalizowanej wtyczki faza + uziemienie + zero CEI lub jednobiegunowego stycznika, charakteryzującego się odległością otwarcia, co najmniej 3,5 mm. SPECYFIKACJA KABLA ZASILAJĄCEGO Kabel trójżyłowy H05VVF Przekrój żył przewodnika, w mm 2 Bezpiecznik 3 żyły, z czego jedna uziemiona Przewód niebieski Przewód czarny, brązowy lub czerwony Podłączenie przewodów do instalacji, w zależności od koloru przewodu (proszę zwrócić uwagę na znajdujący się obok schemat). Zero Faza Przewód żółto-zielony Uziemnienie Przewód ochronny (żółto-zielony) podłączony jest do zacisku uziemienia płyty w związku, z czym musi być również połączony z zewnętrznym zaciskiem uziemienia instalacji elektrycznej. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić z pomocą Działu Obsługi Posprzedażnej producenta urządzenia, lub też z pomocą wykwalifikowanego technika, w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem. Prawidłowe podłączenie kabla wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. W przypadku użytkowania urządzenia, które nie będzie posiadało podłączenia do uziemienia, lub też, w którym wtyczka lub kabel zasilający będą uszkodzone, producent zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku porażenia prądem elektrycznym lub innego wypadku spowodowanego przez nie dopełnienie tego zalecenia. 11

12 Prosta instalacja płyty Podłączenie do instalacji gazowej Uwagi wstępne Jeżeli płyta jest instalowana nad lub w pobliżu innych urządzeń wydzielających ciepło, które mogłoby spowodować nagrzewanie przewodu przyłączeniowego, niezbędne jest zastosowanie przyłącza sztywnego. Jeżeli do podłączenia użyty został wąż lub przewód elastyczny (przypadek zasilania propanem-butanem), nie może on być w kontakcie z elementami ruchomymi urządzenia ani przechodzić przez miejsca, w których mógłby zostać zaciśnięty. Możliwe warianty zasilania Podłączenie do instalacji gazowej musi spełniać obowiązujące wymogi i przepisy kraju, w którym urządzenie jest instalowane. GAZ MIEJSKI (ZIEMNY) Dla bezpieczeństwa użytkownika, warianty podłączenia do instalacji gazowej ograniczone są do poniższych trzech rozwiązań: - Podłączenie sztywnym przewodem wykonanym ze stalowej lub miedzianej rurki, z mechanicznymi złączkami. Przyłączyć zasilanie gazem bezpośrednio do kolanka wlotowego urządzenia. - Podłączenie elastycznym przewodem metalowym (stal nierdzewna) ze złączkami mechanicznymi. Tego rodzaju przewody przyłączeniowe nie mają określonej daty przydatności (rys. A). - Przyłączenie zbrojonym wężem gumowym z nakręcanymi mechanicznymi złączkami, którego żywotność wynosi 10 lat (rys. B). rys. A Metalowy przewód elastyczny z końcówkami nakręcanymi Gaz ziemny Gaz Licznik rys. B Elastyczny wąż z końcówkami nakręcanymi Jeżeli przy podłączaniu urządzenia do instalacji gazowej konieczne jest odwrócenie kolanka przyłączeniowego: Należy zmienić uszczelkę (załączona w zestawie montażowym woreczek foliowy) Dokręcić nakrętkę mocującą kolanka przyłączeniowego z siłą nie przekraczającą 17 Nm. 12

13 Prosta instalacja płyty Podłączenie do instalacji gazowej (cd.) Możliwe warianty zasilania GAZ Z BUTLI LUB ZBIORNIKA (PROPAN/BUTAN) Dla bezpieczeństwa użytkownika, warianty podłączenia do instalacji gazowej ograniczone są do poniższych trzech rozwiązań: - Podłączenie sztywnym przewodem wykonanym ze stalowej lub miedzianej rurki, z mechanicznymi złączkami. Przyłączyć zasilanie gazem bezpośrednio do kolanka wlotowego urządzenia. - Podłączenie elastycznym przewodem metalowym (stal nierdzewna) ze złączkami mechanicznymi. Tego rodzaju przewody przyłączeniowe nie mają określonej daty przydatności (rys. A). - Przyłączenie zbrojonym wężem gumowym z nakręcanymi mechanicznymi złączkami, którego żywotność wynosi 10 lat (rys. B). W istniejących instalacjach dopuszczalne jest użycie zbrojonego węża elastycznego z pierścieniami zaciskowymi. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie adaptera przejściowego, przy czym nie należy zapominać o zastosowaniu podkładki uszczelniającej między adapterem a kolankiem przyłączeniowym urządzenia ( rys. C). Adapter należy dokręcać momentem nie przekraczającym 25 Nm. Adapter i podkładka uszczelniająca dostępne są w Dziale Obsługi Posprzedażnej. PROPAN/BUTAN Obowiązkowy reduktor ciśnienia propan butan butan Rys. A Rys. B Rys. C Elastyczny przewód metalowy ze złączkami mechanicznymi Podłączenie wężem elastycznym ze złączkami mechanicznymi Podłączenie wężem elastycznym, zbrojonym Podkładka uszczelniająca (nie załączona w zestawie mont.) Adapter (nie załączony w zestawie montażowym) Zacisk (nie załączony w zestawie montażowym) Wszystkie przewody elastyczne i rury o ograniczonym okresie eksploatacji muszą mieć długość poniżej 2 metrów, a ich montaż musi zapewniać dostęp do całej długości przewodu. Przewody te muszą być wymieniane przed upływem terminu ich przydatności (zaznaczonego na przewodzie). Niezależnie od wybranego typu podłączenia, zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń za pomocą wodnego roztworu mydła. Przewód musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa "CE". 13

14 Prosta instalacja płyty Zmiana rodzaju gazu Zalecenia ogólne Zakupione przez Państwa urządzenie posiada ustawienie fabryczne do pracy z gazem ziemnym. Niezbędne do pracy z propanem/butanem dysze zostały dołączone do woreczka z zestawem montażowym zawierającym również niniejszą instrukcję obsługi. Proszę zapoznać się również z rozdziałem Podłączenie do instalacji gazowej zawartym w niniejszej instrukcji. Zmiana z zasilania gazem ziemnym na propan-butan Aby przeprowadzić zmianę rodzaju gazu, należy kolejno: 1 Przystosować przyłącze gazowe 2 Zmienić dysze palników 3 Skorygować ustawienie minimalnego płomienia kurka przy pokrętłach regulacyjnych palników. 1 PRZYSTOSOWANIE PRZYŁĄCZA PŁYTY do nowych parametrów zasilania gazem. Prosimy zapoznać się z treścią rozdziału pt. Podłączenie do instalacji gazowej. 2 ZMIANA DYSZ wymaga wykonania następujących czynności: Zdjąć ruszt, nakrywki i kołpaki palników. Za pomocą załączonego do urządzenia klucza wykręcić dysze, znajdujące się w podstawach palników i wyjąć je rys. 1). Zastąpić je dyszami dostarczonymi w zestawie montażowym, dobranymi zgodnie z tabelą specyfikacji gazów, zamieszczoną na końcu tego rozdziału, wykonując następujące czynności: Wkręcić dysze ręcznie, do momentu wyczucia oporu. Dokładnie założyć końcówkę klucza na dyszę. Używając ołówka, narysować na podstawie palnika linię (patrz rys. 2). Obrócić klucz w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, aż linia pojawi się po drugiej stronie klucza ( rys. 3). Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać tej granicy obrotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie palnika. Rys. 2 Płyta szklana Klucz Linia Rys. 3 Ruszt Nakrywka palnika Kołpak palnika Podstawa palnika Rys. 1 Linia Klucz 14

15 Prosta instalacja płyty Zmiana rodzaju gazu (cd.) Zmiana z zasilania gazem ziemnym na propan-butan (cd.) 3 REGULACJA MINIMALNEGO PŁOMIENIA PALNIKA śrubą regulacyjną umieszczoną pod pokrętłami regulacyjnymi. Należy wykonać następujące czynności: Regulować kolejno po jednym kurku. Zdjąć pokrętła regulacyjne, pociągając je ku górze ( Rys. 4). Używając małego śrubokręta, całkowicie dokręcić mosiężną śrubę regulacyjną (żółta) ( Rys. 5) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Z powrotem zamontować pierścienie uszczelniające i pokrętła, uważając, aby każde pokrętło znalazło się na swoim miejscu. Sprawdzić położenie pokręteł regulacyjnych kurków przed ich ponownym montażem. Upewnić się, że pokrętła są maksymalnie wciśnięte na miejsce. Zamontować z powrotem wszystkie kołpaki, nakrywki palników i ruszty na miejsce. Śruba regulacyjna Pokrętło Pierścień uszczelniający Zawór Rys. 4 Oś kurka Rys. 5 15

16 Zasady użytkowania płyty kuchennej Opis płyty gazowo-indukcyjnej Pole indukcyjne W Palnik średni W (*) Palnik duży W (*) Pole indukcyjne W (*) Moc dla gazu ziemnego 16

17 Zasady użytkowania płyty kuchennej Jak korzystać z palników gazowych? Aby skompensować działanie systemu zabezpieczającego, po zapaleniu się płomienia przytrzymać pokrętło kurka w pozycji wciśniętej przez kilka sekund. Każdy z palników wyposażony jest w kurek posiadający system bezpieczeństwa, który w przypadku nagłego, niekontrolowanego zgaśnięcia płomienia spowodowanego na przykład wykipieniem gotowanej potrawy lub też przeciągiem, szybko i automatycznie odetnie dopływ gazu do palnika, w którym zgasł płomień. Za bezpieczeństwo palnika odpowiada mały metalowy element (termopara), który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia. W przypadku awarii w dostawie prądu elektrycznego możliwe jest odpalenie płomienia przy palniku za pomocą zapalonej zapałki. Należy ją przesunąć bezpośrednio do palnika i przekręcić pokrętło odpowiadające temu palnikowi. Zakupiona przez Państwo płyta wyposażona została w automatyczny zapalacz palnika, który został zintegrowany z pokrętłami. Proszę wybrać palnik, na którym chcecie Państwo przygotować potrawę,, kierując się symbolami, usytuowanymi koło pokręteł (przykład obok: palnik tylni prawy). Aby zapalić palnik: Wcisnąć pokrętło kurka i obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, do pozycji maksymalnego płomienia. Zapalacz elektroiskrowy będzie działał tak długo, jak długo pokrętło kurka jest wciśnięte. Ustawić pożądaną wysokość płomienia. Kurek gazu jest zamknięty wtedy, gdy znajduje się w położeniu. - W wypadku przypadkowego zaniku płomienia zamknąć kurek palnika i nie ponawiać próby zapłonu przez conajmniej 1 minutę. - Płomienie palnika są mniejsze w okolicy wsporników rusztu, aby uniknąć uszkodzenia emalii. - Hałas wydzielany przez niektóre palniki jest wynikiem ich mocy i spalania w nich gazu i nie ma żadnego wpływu na jakość procesu gotowania. 17

18 Zasady użytkowania płyty kuchennej Parametry gazów Urządzenie przeznaczone do zainstalowania w: PL...kat: II2E3B/P P-B Gaz ziemny Zużycie godzinowe poniżej: O Przy 15 C pod 1013 mbar Szybki duży palnik Oznaczenie na dyszy Nominalne moc cieplna Zmniejszone obciążenie cieplne Strumień gazu Strumień gazu Palnik pół-szybki Oznaczenie na dyszy Nominalne moc cieplna Zmniejszone obciążenie cieplne Strumień gazu Strumień gazu Płyta z 2 palnikami gazowymi Całkowita moc cieplna Maksymalny strumień gazu (kw) (kw) (g/h) (l/h) (kw) (kw) (g/h) (l/h) (kw) (g/h) (l/h) G30 37 mbar 2E-G20 20 mbar ,10 3,10 1,000 0, ,50 1,50 0,800 0, ,60 4, Napięcie V~-50Hz (1) Całkowita zużywana moc elektryczna 2800 W Wymiary płyty: - Szerokość 600 mm - Głębokość 512 mm Masa: 14,0 kg Wymiary zabudowy: - Szerokość 560 mm - Wysokość 66 mm - Głębokość 490 mm (1) Podana moc grzania ma jedynie wartość orientacyjną. Zależna jest od budowy, kształtu i materiałów, z jakich zrobione jest naczynie, w którym przygotowują Państwo potrawy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji. W poniższej tabeli pokazana jest pozycja dysz w płycie, w zależności od rodzaju stosowanego gazu. Numer oznaczony jest na każdej z dysz. OZNACZENIE DYSZ Gaz ziemny Gaz P-B

19 Zalecane średnice naczyń Zasady użytkowania płyty kuchennej Jakie naczynia są najlepiej przystosowane do gotowania na palniku gazowym? Duży palnik szybki 18 do 28 cm Smażenie, doprowadzanie do wrzenia Mały palnik pół-szybki 12 do 20 cm Sosy, Odgrzewanie Ustawić wysokość płomienia tak, by nie obejmował on boków naczynia. Nie używać naczyń z wypukłym lub wklęsłym dnem. PRAWIDŁOWO NIEPRAWIDŁOWO Nie zostawiać zapalonego palnika pod pustym naczyniem. WYPUKŁE WKLĘSŁE Nie używać naczyń, których uchwyty mogą częściowo przysłaniać pokrętła regulacyjne kurków. Nie należy używać podkładek izolacyjnych, tosterów, metalowych rusztów do grilowania mięsa lub podstawek pod naczynia, stawianych na szklanej płycie kuchni. Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być otwarte albo należy wyposażyć kuchnię w system wentylacji wymuszonej (okap z wyciągiem mechanicznym). W przypadku długotrwałego, intensywnego korzystania z płyty kuchennej może zaistnieć potrzeba zapewnienia dodatkowej wentylacji, na przykład przez otwarcie okna lub zwiększenie przepływu w istniejącym urządzeniu wyciągowym (wymagany jest dopływ 3 minimum 2 m /h powietrza na każdy kw energii wytworzonej przez spalany gaz). Na przykład: dla płyty o szerokości 60 cm, z dwoma palnikami gazowymi Moc całkowita: 1,5 + 3,1 = 4,6 kw. 4,6kWx2 = 9,2m3/h minimalnego przepływu powietrza 19

20 Zasady użytkowania płyty kuchennej Zasada indukcji 20

21 Jak korzystać z pól indukcyjnych? W celu uruchomienia pola indukcyjnego... Należy postawić palec dokładnie na środku wybranego przycisku uruchamiającego pole i przytrzymać go w tej pozycji aż do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawią się nowe ustawienia. Jak włączyć i wyregulować żądaną moc? Zakupione przez Państwo urządzenie wyposażone zostało w moc grzania od 50 W do 2800 W podzieloną na pozycje mieszczące się w zakresie między 1a12. Proszę nacisnąć na przycisk uruchamiający urządzenie. Następnie proszę wybrać pomiędzy: - Przyciśnięciem przycisku, który wybiera pozycję mocy (zagotowanie). - Przyciśnięciem przycisków + lub -, za pomocą których można ustawić żądaną moc grzania w zależności od indywidualnych potrzeb. Ostatnie ustawienie jest zawsze nadrzędne. Równoczesne użytkowanie dwóch pól indukcyjnych Obydwa pola posiadają całkowitą moc grzania 2800 W, automatycznie podzieloną pomiędzy prawym przednim i lewym przednim polem. Sprawia to, że użytkowanie jednego z pół na maksymalnej mocy powoduje automatyczne dopasowanie się pozostałej do wykorzystania mocy drugiego z pól. Zasady użytkowania płyty kuchennej Zabezpieczenie przeciw ingerencji dzieci Państwa płyta indukcyjna daje możliwość zablokowania panelu sterowania: - przy wyłączonej płycie, do wykonania czynności związanych z utrzymaniem czystości, - bądź w trakcie użytkowania (zaprogramowane gotowanie odbywa się, a wyświetlane ustawienia pozostają aktywne). Jednakże w pozycji blokady panelu sterowania, ze względów bezpieczeństwa, przycisk zatrzymania jest nadrzędny i odcina zasilanie urządzenia. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 do 4 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się, a następnie zniknie po kilku sekundach. Jeśli zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, symbol blokady pojawi się ponownie. ODBLOKOWYWANIE: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 do 4 sekund. Z wyświetlacza zniknie. W celu uzyskania jeszcze szybszego programowania, proszę pozostawić wciśnięty wybrany przycisk dłużej niż przy pojedynczym naciśnięciu. 21

22 Zasady użytkowania płyty kuchennej Opis przycisków PROGRAMOWANIE MINUTNIKA Każde pole grzejne posiada odpowiadający mu minutnik, pozwalający na ustawienie czasu gotowania. Przycisk uruchomienia / zatrzymania Przyciski regulacji mocy Przyciski minutnika URUCHOMIENIE Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu polu grzejnemu. Na wyświetlaczu pojawi się migające 0 a krótki sygnał dźwiękowy poinformuje o włączeniu pola grzejnego. Można następnie wybrać poziom mocy. Jeśli żaden poziom mocy nie zostanie wybrany, pole grzejne wyłączy się automatycznie. ZATRZYMANIE POLA GRZEJNEGO Nacisnąć przycisk odpowiadający używanemu polu grzejnemu lub przycisk aż wyświetlacz pokaże 0. REGULACJA MOCY Nacisnąć przycisk lub + aby ustawić poziom mocy od 1 do (maksymalna moc = ). Jeśli urządzenie jest włączone, można uzyskać maksymalną moc przez naciśnięcie przycisku. Użycie maksymalnej mocy w jednym polu grzejnym powoduje automatyczne zmniejszenie mocy w drugim polu, widoczne na wyświetlaczu. Kolejne naciskanie przycisku spowoduje wybranie strefy gotowania, do jakiej chcecie Państwo zastosować minutnik. Dioda będzie się zapalać jedynie dla działających stref grzejnych. W celu użycia minutnika Włączyć pole grzejne, którego chcecie Państwo używać oraz ustawić moc. Ustawić symbol minutnika na tej wybranej strefie do gotowania. Ustawić czas gotowania naciskając na przyciski - lub +. Na wyświetlaczu zapali się kropka, jako potwierdzenie tej operacji. Minutnik rozpocznie odliczanie tylko jeśli na polu grzejnym będzie się znajdować naczynie. Na koniec gotowania strefa się wyłączy, minutnik będzie wskazywał 0 oraz zabrzmi sygnał akustyczny. - Nacisnąć na przyciski lub + minutnika, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. W celu modyfikacji ustawień minutnika: Nacisnąć na przyciski minutnika - lub +. Aby zatrzymać minutnik: - Nacisnąć jednocześnie na przyciski -i+ minutnika lub naciskać na przycisk - aż do uzyskania 0 na wyświetlaczu. Aby zmienić pole grzejne, do którego przypisany jest minutnik: - Zatrzymać aktualny minutnik - Przypisać minutnik do nowego pracującego pola grzejnego poprzez kolejne naciskanie przycisku. 22

23 Opis przycisków FUNKCJA TEMPO Funkcja ta umożliwia wyświetlenie czasu, który upłynął od ostatniej zmiany mocy na wybranym polu grzejnym. W celu skorzystania z tej funkcji, należy nacisnąć na przycisk. Wartość czasu, który upłynął, będzie migać na wyświetlaczu minutnika. Jeśli życzą sobie Państwo, by gotowanie skończyło się po upływie określonego czasu, należy nacisnąć na przycisk, a następnie, w okresie 5 sekund, naciskać na przycisk + minutnika w celu wydłużenia czasu gotowania, jaki chcemy uzyskać. Wybrany czas wyświetla się nieruchomo przez 3 sekundy, a następnie pojawia się wartość czasu pozostałego do końca gotowania. Sygnał dźwiękowy potwierdza dokonany wybór. Ta funkcja działa wraz z funkcją minutnika lub bez niej. Uwaga: Jeśli jakaś wartość czasu jest wyświetlona na minutniku, nie można jej zmienić w trakcie 5 sekund po naciśnięciu na. Gdy upłynie wspomniane 5 sekund, stanie się możliwa zmiana pożądanego czasu gotowania. Zasady użytkowania płyty kuchennej 23

24 Zasady użytkowania płyty kuchennej Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji Jakie są naczynia najlepiej przystosowane do działania na polach indukcyjnych? Z całą pewnością posiadacie już Państwo naczynia przystosowane do działania na polach indukcyjnych. Naczynia ze stali emaliowanej z lub bez powłoki przeciw przyleganiu: Frytownice, patelnie, żelazne rondelki, patelnie do grilowania mięsa. Naczynia z żeliwa: w celu uniknięcia zarysowań szyby Państwa płyty, proszę unikać przesuwania tego typu naczyń po jej powierzchni lub też proszę wybierać naczynia o emaliowanym dnie. Naczynia ze stali nierdzewnej przystosowane do pracy na polu indukcyjnym: większość naczyń wykonanych ze stali nierdzewnej jest przystosowanych do pracy na polu indukcyjnym (garnki, rondelki, garnki do wszystkiego, patelnie, frytownice). Naczynia aluminiowe o specjalnym dnie: proszę wybierać naczynia o cienkim dnie, które zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła w trakcie gotowania (ciepło jest lepiej rozkładane) Kupując naczynia, które są oznaczone logo będziecie Państwo pewni, że będą one idealnie współpracować z Państwa płytą indukcyjną przy normalnych warunkach użytkowania. Wskaźnik ciepła resztkowego Po intensywnym użytkowaniu, którejś ze stref gotowania, pozostanie ona przez kilka minut gorąca. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol H. Prosimy zwracać uwagę, aby podczas tych kilku minut nie dotykać stref. 24 Które z materiałów nie współpracują z indukcją? Naczynia szklane, ceramiczne lub kamionkowe, aluminiowe, które nie posiadają specjalnego dna, miedziane oraz niektóre naczynia ze stali nierdzewnej, nie magnetycznej. Automatyczna regulacja pól grzejnych Regulacja pól grzejnych następuje automatycznie. Pola włączają się i wyłączają w celu utrzymania wybranej mocy. Częstotliwość regulacji zmienia się w zależności od wybranej mocy. Test naczynia Dzięki zaprezentowanemu poniżej testowi, zakupiona przez Państwo płyta indukcyjna jest w stanie rozpoznać w większości przypadków czy Państwa naczynia kuchenne są odpowiednie do pracy z indukcją. Aby sprawdzić czy dane naczynie nadaje się do używania go na polu indukcyjnym należy: Umieścić naczynie na polu indukcyjnym z regulacją mocy na pozycji 4. - Jeśli wyświetlacz nie miga, oznacza to, że naczynie jest kompatybilne. - Jeśli wyświetlacz zaczyna migać, oznacza to, iż naczynie nie może być wykorzystywane z płytą indukcyjną. Nawet w przypadku naczyń o dnie lekko wypukłym, mogą one współpracować z polem indukcyjnym jeśli nie są zbyt zdeformowane. System automatycznego wyłączenia Auto-Stop Zakupione przez Państwo urządzenie zostało wyposażone w funkcję wyłączania bezpieczeństwa. Jeśli zapomnielibyście państwo wyłączyć pole po zakończeniu jego użytkowania, Wasza płyta kuchenna wyposażona jest w funkcję bezpieczeństwa System automatycznego wyłączania, która automatycznie odłącza zapomniane pole do

25 Zasady użytkowania płyty kuchennej Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji gotowania po wcześniej ustalonym czasie gotowania: Moc używana do gotowania, między ponad 12 Płyta wyłącza się automatycznie po upływie 8 godzin 2 godziny 1 godzina W przypadku zadziałania tego zabezpieczenia odcięcie zasilania mocy do pola grzejnego sygnalizowane jest na wyświetlaczu poprzez pojawienie się napisu AS przy strefie przycisków oraz przez sygnał dźwiękowy emitowany przez około 2 minuty. Jeśli chcemy go wyłączyć wystarczy nacisnąć na przycisk wyboru tego pola. Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonaną operację Zalecenia dotyczące użytkowania W przypadku, kiedy używacie Państwo naczynie kuchenne, posiadające wewnętrzne pokrycie zapobiegające przyleganiu potraw (na przykład teflon), bez lub jedynie z niewielką ilością tłuszczu, proszę wstępnie podgrzać naczynie na pozycji 9 lub 10. Nigdy nie należy używać pozycji 11, 12 lub więcej, gdyż może to spowodować uszkodzenie naczynia. Proszę nigdy nie podgrzewać zamkniętej puszki z jedzeniem, ponieważ grozi to jej wybuchem (ostrzeżenie to dotyczy wszystkich sposobów i trybów przygotowywania posiłków). Proszę nie kłaść narzędzi kuchennych (łyżki, widelca, pokrywki, itd.), na działające pole indukcyjne, ponieważ będą się nagrzewały razem ze znajdującym się tam naczyniem i powodowały ryzyko poparzeń. Jeśli na płycie zostanie przypadkowo stopiony cukier (lub inna słodka substancja) lub tworzywo sztuczne (np. pod ogrzewanym naczyniem), należy natychmiast usunąć zabrudzenie przy użyciu skrobaka, gdy wciąż jest gorące. Jeśli się tego nie zrobi, na płycie może zostać trwały ślad. Płyta kuchenna nigdy nie powinna służyć jako miejsce do odkładania niepotrzebnych w danym momencie przedmiotów. Nigdy nie należy gotować żywności w folii aluminiowej. Nie należy nigdy stawiać żywności opakowanej w folię aluminiową lub w tackach aluminiowych na państwa płycie do gotowania, ponieważ podgrzane aluminium stopi się i definitywnie uszkodzi Państwa urządzenie. Zabezpieczenie elektroniczne Jeśli nastąpi przegrzanie przewodów elektronicznych płyty, spowodowane jej długotrwałym użytkowaniem, zabezpieczenie to automatycznie obniży moc grzania płyty. Zabezpieczenie przeciw pustym naczyniom Wszystkie pola grzewcze wyposażone są w czujniki mierzące w sposób ciągły temperaturę dna naczynia zapobiegając uszkodzeniu płyty grzejnej. Jest to przydatne w przypadku, kiedy przez zapomnienie pozostawimy na włączonym polu puste naczynie. 25

26 Zasady użytkowania płyty kuchennej Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji Użytkowanie pól indukcyjnych w zależności od stosowanych naczyń kuchennych. Różnorodne naczynia Ta strefa do gotowania: - Automatycznie dostosowuje się do naczynia. - Dostarcza optymalną moc grzania. - Charakteryzuje się doskonałym rozłożeniem ciepła. - Dostarcza równomierne rozłożenie temperatury, co wiąże się z możliwością idealnego przygotowania naleśników o dużej średnicy, dużych, długich ryb, itd., lub tez dużych ilości małych kawałków potraw, będą one przygotowane w sposób jednorodny. Różnorodne funkcje cm Jeśli pod Państwa płytą kuchenną znajduje się piekarnik (patrz rozdział Zabudowa ), zabezpieczenia termiczne Państwa płyty wykluczają jednoczesne używanie tejże wraz z piekarnikiem włączonym w funkcji pirolizy. W trakcie użytkowania płyty indukcyjnej, proszę pod żadnym pozorem nie kłaść na jej szklanej powierzchni przedmiotów namagnesowanych (np. kart kredytowych, kaset, itd.). Zalecenia dla użytkowników posiadających wszczepiony rozrusznik serca oraz aktywnymi implantami. Działanie płyty jest zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Kuchenna płyta indukcyjna spełnia całkowicie obowiązujące normy prawne (dyrektywa 89/336/CEE). Aby uniknąć interferencji (nakładania się fal pomiędzy płytą kuchenną a rozrusznikiem serca, musi on spełniać warunki i być zaprogramowany zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi takich przypadków. W tym przypadku nie możemy zagwarantować, że wystarczająca będzie jedynie zgodność z obowiązującymi przepisami i normami oferowanego przez nas produktu. Odnośnie zgodności lub niezgodności rozrusznika serca należy się skonsultować z jego producentem lub z Państwa lekarzem. 26

27 Jak dbać o płytę kuchenną? Utrzymanie płyty palnikowej w dobrym stanie jest łatwe wystarczy czyścić ją, zanim całkiem wystygnie. Nie należy jednak czyścić jej w czasie, gdy jest używana do gotowania. Wszystkie pokrętła regulacyjne palników gazowych i płyt elektrycznych muszą być ustawione w położeniu zerowym. CO ROBIĆ CZEGO UŻYWAĆ Konserwacja zapalaczy elektroiskrowych I dysz Konserwacja rusztów i palników gazowych Konserwacja płyty szklanej - Jeżeli zapalacze elektroiskrowe ulegną zabrudzeniu, należy czyścić je twardą, niemetalową szczotką. - Dysze znajdują się w środku każdego z palników. Należy uważać, by w Nakrętka Termopara Dysza Zapalacz elektroiskrowy czasie czyszczenia płyty nie zabrudzić palników, ponieważ może to znacząco pogorszyć ich działanie. - Trwałe plamy należy usuwać pastą bez dodatku materiałów ściernych. Następnie spłukać czystą wodą. Przed ponownym użyciem płyty należy starannie wysuszyć każdy palnik. - Myć gorącą wodą i wycierać do sucha. W przypadku trudnych do usunięcia plam używać specjalnego środka do czyszczenia szkła i płyt ceramicznych. - Mała szczotka z twardym włosiem - Pasta bez dodatku materiałów ściernych - Gąbka gospodarcza - Gąbka gospodarcza - Specjalne produkty do powierzchni ceramicznych - Poszczególne elementy płyty palnikowej lepiej myć ręcznie, niż czyścić je w zmywarce do naczyń. - Do czyszczenia płyty palnikowej nie należy nigdy używać gąbek ściernych. - Nie należy używać urządzeń do czyszczenia gorącą parą. - Jeżeli na szybie płyty kuchennej pojawi się pęknięcie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z Działem Obsługi Posprzedażnej. 27

28 Usuwanie drobnych problemów W razie wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania płyty kuchennej nie należy od razu zakładać, że doszło do jakiejś awarii. Niemniej jednak, należy sprawdzić następujące punkty: JEŻELI STWIERDZONE ZOSTANIE Zapalanie palników: Brak iskry z zapalaczy przy wciśniętych pokrętłach regulacyjnych kurków. Iskrzenie wszystkich zapalaczy po wciśnięciu jednego z pokręteł kurków. Zapalacze wytwarzają iskrę, ale palniki nie zapalają się. Po zapaleniu palnika płomień gaśnie tuż po zwolnieniu pokrętła kurka. Przy skręconym do minimum kurku palnika płomienie zanikają lub są zbyt wysokie. Niestabilny płomień CO NALEŻY ZROBIĆ? - Sprawdzić połączenia elektryczne płyty kuchennej. - Sprawdzić, czy zapalacze elektroiskrowe są czyste. - Sprawdzić, czy palniki są czyste i w odpowiednim położeniu. - Jeżeli płyta została przykręcona do blatu kuchennego, sprawdzić, czy uchwyty mocujące nie są odkształcone. - Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające nie uległy przesunięciu. Jest to normalne zjawisko. System zapalania jest centralny, co powoduje, że wszystkie zapalacze elektroiskrowe uruchamiane są równocześnie. - Sprawdzić, czy nie doszło do zagniecenia przewodu gazowego. - Sprawdzić, czy przewód przyłączeniowy gazu jest krótszy niż 2 metry. - Sprawdzić, czy zawór główny gazu jest otwarty. - W przypadku stosowania butli lub zbiorników gazu sprawdzić, czy nie są one puste. - Płyta kuchenna została właśnie zainstalowana albo została podłączona nowa butla z gazem otworzyć kurek palnika na kilka sekund, by gaz mógł dojść do palnika. - Sprawdzić, czy dysza nie uległa zapchaniu. Jeżeli tak, użyć przetykacza. - Zapalić palnik przed postawieniem na nim naczynia. - Wcisnąć do końca pokrętło kurka i przytrzymać je przez kilka sekund, do momentu zapalenia się palnika. - Sprawdzić, czy wszystkie elementy palnika znajdują się we właściwym położeniu. - Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające pod pokrętłami kurków nie uległy przesunięciu. - Unikać mocnych przeciągów w pomieszczeniu kuchennym. - Zapalić palnik przed postawieniem na nim naczynia. - Unikać mocnych przeciągów w pomieszczeniu kuchennym. - Sprawdzić, czy dysze w palnikach są odpowiednie do stosowanego rodzaju gazu (patrz identyfikacja dysz w rozdziale pt. Rodzaj gazu ). Należy pamiętać, że palniki płyty kuchennej są fabrycznie ustawione do spalania gazu ziemnego. Sprawdzić ustawienie śruby regulacyjnej płomienia minimalnego (patrz rozdział pt. Zmiana rodzaju gazu ). - Sprawdzić, czy palniki i dysze zostały właściwie zmontowane. - Sprawdzić ilość gazu w podłączonej butli. Pokrętła regulacyjne kurków mocno się nagrzewają w czasie gotowania. Używać mniejszych naczyń na palnikach położonych obok pokręteł kurków. Naczynia o dużej średnicy winny być używane na dużych palnikach, oddalonych od pokręteł. Należy dokładnie (centralnie) ustawić naczynie podgrzewane na palniku. Naczynie nie może wystawać ponad pokrętła kurków. 28

29 Zalecenia dotyczące gotowania na gazie POTRAWY CZAS PALNIK ZUPY Rosoły Zupa jarzynowa 8-10 minut RYBY SOSY Krótko gotowane Smażone Holenderski, berneński, beszamelowy, aurora 8-10 minut 8-10 minut 10 minut Pół szybki Pół szybki WARZYWA Szparagi, szpinak Groszek w sosie Pomidory prowansalskie Smażone ziemniaki Makarony minut minut MIĘSO Stek Potrawka z białym sosem, kotleciki z kością, Smażone eskalopki Mięso pieczone 90 minut minut 10 minut SMAŻENIE DESERY Frytki Pączki Pudding ryżowy Owoce w kompocie Naleśniki Budyń 5 minut 3-4 minuty 10 minut Pół szybki Pół szybki Pół szybki Pół szybki W celu jak najlepszego ustawienia czasu gotowania, proszę nie wahać się przed przestawieniem garnka lub naczynia, w którym przygotowujecie Państwo swój posiłek z jednego palnika na drugi (na przykład z dużego szybkiego palnika na palnik pół szybki: potrawka z białym sosem lub kotleciki...) W przypadku smażenia lub opiekania, kiedy niezbędna jest praca na wysokich temperaturach, proszę wybrać palnik duży szybki. W przypadku przygotowywania delikatnych sosów lub też odgrzewania już przygotowanych dań, proszę użyć palnika pół szybkiego. 29

30 PPZEWODNIK KUCHARSKI - INDUKCJA STOPIEŃ MOCY POLA GRZEWCZEGO SMAŻENIE PIECZENIE/OPIEKANIE POWTÓRNE GOTOWANIE GOTOWANIE/GOTOWANIE GOTOWANIE GOTOWANIE NA WOLNYM NA WOLNYM OGNIU OGNIU UTRZY- MYWANIE CIEPŁA ZUPY RYBY SOSY WARZYWA MIĘSA Rosoły Gęste zupy Zupy rybne Ryby mrożone Gęste na bazie mąki Z masła i jajek (sos holenderski) Cykoria, szpinak Strączkowe Gotowane ziemniaki Ziemniaki smażone Ziemniaki opiekane Rozmrażanie warzyw Cienkie kawałki mięsa Steki smażone Grilowanie (naczynia żeliwne) SMAŻONE na głębokim oleju RÓŻNE Frytki zamrożone Frytki świeże Szybkowar Kompoty Naleśniki Krem angielski Topiona czekolada Konfitury Mleko Sadzone jajka Makaron Posiłki dla dzieci w słoikach (kąpiel wodna) Gulasze Ryż kreolski Ryż z mlekiem (kiedy zaczyna syczeć) * wolne gotowanie szybkie gotowanie zagotowanie, smażenie gotowanie pod przykryciem przycisk Boost w niektórych modelach do pieczenia i smażenia dodawanie składników 30 Maksymalne moce zarezerwowane są do smażenia i szybkiego zagotowania

31 31

32 FagorMastercook S.A WROCŁAW, ul. Żmigrodzka 143 Infolinia

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 KUCHENKA INSTRUCKJA.pdf 2010-12-02 13:22:48 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI kuchnia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Płyta gazowa FHNE 604 3G TC FHNE 755 4G TC FHNE 805 4G TC FHNE 805 4G TC FM FHNE 1204 3G TC FHNE 1204 3G TC FM FHNE COR 4 3G TC SPIS TREŚCI WSTĘP 3 SPOSÓB EKSPLOATACJI 3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 Thermomix TM5 INSTRUKCJA OBSŁUGI ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 10 Wprowadzenie... 11 Twoje urządzenie Thermomix TM5... 12

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23 Drodzy Klienci! Niniejsza instrukcja opisuje funkcje zakupionej pralki automatycznej (w dalszej części instrukcji nazywanej pralką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo