Płyta do zabudowy IGD22S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płyta do zabudowy IGD22S"

Transkrypt

1 Płyta do zabudowy IGD22S

2

3 Spis treści PL Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis Państwa płyty kuchennej 6 Prosta instalacja płyty 7 Zalecenia montażowe 7 Podłączenie do sieci elektrycznej 11 Podłączenie do instalacji gazowej 12 Zmiana rodzaju gazu 14 Zasady użytkowania płyty kuchennej 16 Jak korzystać z palników gazowych? 17 Naczynia przystosowane do gotowania na gazie 19 Zasada indukcji 20 Jak korzystać z pól indukcyjnych? 21 Jak korzystać z minutnika? 22 Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji 24 Konserwacja i czyszczenie płyty kuchennej 27 Usuwanie drobnych problemów 28 Zalecenia dotyczące gotowania na gazie 29 Zalecenia dotyczące gotowania na polach indukcyjnych 30 W niniejszej instrukcji znak oznacza zalecenia w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu oznacza praktyczne porady i wskazówki 3

4 Mając na uwadze nasze nieustanne dążenie do udoskonalania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, mających wpływ na właściwości techniczne i funkcjonalne oraz wygląd oferowanych przez nas produktów. Ważne: Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi, co umożliwi szybkie zapoznanie się z działaniem tego urządzenia. 4

5 Bezpieczne użytkowanie płyty kuchennej Jak bezpiecznie użytkować płytę kuchenną Nasz produkt został zaprojektowany do wyłącznego użytku domowego. W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych, funkcjonalnych oraz wzornictwie produktu. Zakupiona przez Państwa płyta kuchenna przeznaczona jest wyłącznie do przygotowywania posiłków i napojów gorących. W naszych produktach nie występują żadne elementy zawierające azbest lub jego pochodne. W trakcie gotowania nie należy pozostawiać czynnej płyty bez nadzoru. Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy zapoznać się z załączoną instrukcją. Jeżeli na szybie płyty kuchennej pojawi się pęknięcie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z Działem Obsługi Posprzedażnej. Nigdy nie należy przechowywać środków CZYSZCZĄCYCH lub ŁATWOPALNYCH w szafkach lub szufladach znajdujących się pod płytą kuchenną (aerozole lub inne pojemniki ciśnieniowe, papier, książki kucharskie itp.). Użytkowanie gazowej płyty kuchennej powoduje wydzielanie ciepła i pary wodnej w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane jest urządzenie. Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia kuchennego: Przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i gazowej. Ze względów bezpieczeństwa, nie należy zapominać o zakręceniu zaworu na przyłączu do sieci gazowniczej lub zaworu na podłączonej do płyty kuchennej butli gazowej. Jeżeli któreś z pokręteł stawia opór, NIE NALEŻY OBRACAĆ GO NA SIŁĘ Należy skontaktować się z instalatorem. Wszystkie płyty oznaczone są znakiem zgodności EC. Ochrona środowiska naturalnego Wszystkie materiały użyte do wykonania opakowania można recyklingować. Prosimy o umieszczanie ich tylko w kontenerach na odpadki przetwarzalne do tego przeznaczonych, ponieważ w ten sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie zakupione przez Państwo również zawiera materiały przetwarzalne w związku, z czym oznaczone jest powyższym symbolem, który oznacza, że urządzenia nie można traktować jako zwykłe odpady gospodarstwa domowego. Oddając zużyte urządzenie do specjalnych punktów recyklingu powołanych przez producentów AGD, postępujecie Państwo zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC, mówiącej o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu urządzeń AGD, należy się skontaktować z organami administracji w swoim miejscu zamieszkania, z jednostkami prowadzącymi zbiórkę zużytego sprzętu, lub też ze sklepem AGD, gdzie urządzenie zostało nabyte. Serdecznie Państwu dziękujemy za Wasze zrozumienie i pomoc w ochronie środowiska naturalnego PŁYTA KUCHENNA JEST FABRYCZNIE USTAWIONA DO ZASILANIA GAZEM NATURALNYM Z SIECI GAZOWNICZEJ. 5

6 Opis Państwa płyty kuchennej Typ płyty: 2 palniki gazowe oraz 2 pola indukcyjne Nakrywka palnika Korpus palnika Dysza Iskrownik zapalacza Termopara Pokrętło Uszczelka Zawór 6

7 Prosta instalacja płyty Zalecenia montażowe Szerokość Długość Wysokość Wycięcie 56 cm 48 cm W zależności od grubosci blatu Wymiary zewnętrzne nad powierzchnią roboczą 60 cm 51,2 cm 5cm Wymiary zewnętrzne pod powierzchnią roboczą 55 cm 47 cm 6,6 cm Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego technika/instalatora. Przed przystąpieniem do podłączenia należy upewnić się czy lokalne warunki dostaw gazu (rodzaj i ciśnienie gazu) odpowiadają tym, do których płyta została fabrycznie przystosowana. Urządzenie to musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz użytkowane jedynie w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy szczegółowo zapoznać się niniejszą instrukcją obsługi. Szczegóły dotyczące Państwa płyty oraz jej fabrycznych ustawień, znajdują się na etykiecie znajdującej się w woreczku z instrukcjami obsługi, lub też na tabliczce znamionowej. Urządzenie to nie jest podłączone do żadnej instalacji wentylacyjnej, służącej usuwaniu produktów spalania, dlatego też należy ją zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwracając szczególna uwagę na zalecenia dotyczące wentylacji. W związku z powyższym, spalanie możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki tlenowi zawartemu w powietrzu. Niezbędne jest, aby zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza w trakcie gotowania, tak, aby wszystkie produkty spalania zostały wydalone z pomieszczenia kuchennego (wymagany jest dopływ minimum 2 m3/h powietrza na każdy kw energii wytworzonej przez spalany gaz). Na przykład: Model o szerokości 60 cm, z dwoma palnikami gazowymi: Moc całkowita: 3,1 + 1,5 = 4,6 kw. 3 4,6kWx2=9,2m/hminimalnego przepływu powietrza. Zakupiona przez Państwo płyta kuchenna jest zgodna z normą EN dotyczącą nagrzewania mebli oraz wymogami klasy 3 w zakresie montażu (zgodnie z normą EN ). Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy czy ingerencji w urządzenie należy je najpierw odłączyć od źródeł zasilania w energię elektryczną i gaz. 7

8 Prosta instalacja płyty Zalecenia montażowe (cd.) Płyta kuchenna musi być wbudowana w blat roboczy szafki nośnej. Grubość tego blatu musi wynosić, co najmniej 3 cm i musi on być wykonany z materiału odpornego na wysokie temperatury lub innego materiału pokrytego powłoką odporną na wysokie temperatury. Po obu stronach płyty kuchennej należy zapewnić, co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni, w celu umożliwienia swobodnej manipulacji garnkami i innymi naczyniami kuchennymi. Jeżeli pod płytą kuchenną ma znajdować się pozioma płaszczyzna działowa, musi ona być umieszczona w odległości mm od powierzchni roboczej płyty. W żadnym wypadku nie wolno przechowywać pojemników ciśnieniowych i aerozoli w przestrzeni bezpośrednio pod płytą kuchenną. Przed przystąpieniem do instalacji Państwa urządzenia oraz w celu zapobieżenia przedostawaniu się zanieczyszczeń między obudowę płyty a blat, należy przykleić piankową uszczelkę, która dołączona jest do woreczka z zestawem montażowym. 1 - Z płyty zdjąć ruszty, nakrywki oraz kołpaki palników i zapamiętując ich pozycję odłożyć je na bok. 2 - Następnie odwrócić płytę i ostrożnie umieścić ją nad wycięciem w blacie roboczym, zwracając uwagę na to, by nie uszkodzić pokręteł regulacyjnych, czujników termopar i końcówek zapalaczy elektroiskrowych. 3 - Przykleić piankową uszczelkę dołączoną do urządzenia wzdłuż zewnętrznego obwodu płyty. Uszczelka zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń między płytę szklaną a blat. Odwrócić powtórnie płytę i umieścić ją ostrożnie w blacie roboczym, zwracając szczególną uwagę, aby płyta idealnie leżała na brzegach otworu. Ustawić z powrotem na płycie ruszty, nakrywki oraz kołpaki palników. Następnie podłączyć kabel zasilający płyty do instalacji elektrycznej znajdującej się w Państwa kuchni (patrz rozdział Podłączenie do sieci elektrycznej ). - Na końcu podłączyć urządzenie do instalacji gazowej (patrz rozdział Podłączenie do instalacji gazowej ). W razie potrzeby, można unieruchomić płytę w odpowiednim położeniu przy użyciu załączonych uchwytów ze śrubami (patrz załączony schemat podłączenia), przykręcanych w narożnikach urządzenia. Uchwyt mocujący Otwory mocujące Powierzchnia blatu Wkręt W tym celu należy korzystać jedynie z przewidzianych do tego fabrycznych otworów. Kiedy uchwyt zaczyna się wyginać, należy przerwać dokręcanie śrub mocujących. Nie należy używać elektrycznych wkrętarek. 8

9 Zalecenia montażowe (cd.) Prosta instalacja płyty Przypadek zabudowy płyty kuchennej nad meblami z drzwiczkami lub szufladą (Rys. 1). Musi być zapewniona szczelina wentylacyjna z przodu - min. 5 mm. na całej szerokości oraz 8 cm z tyłu szafki.. Otwór min. 0,5 cm na całej szerokości płyty Cyrkulacja otaczającego powietrza Cyrkulacja ciepłego powietrza Rys. 1 Przypadek zabudowy płyty kuchennej nad piekarnikiem (Rys. 2). Zabudowa musi być wykonana w pozycji obniżonej. Z przodu płyty musi być zapewniona szczelin wentylacyjna min.5 mm na całej szerokości. Musi być zapewniony taki dopływ powietrza, aby wentylator mógł skutecznie chłodzić Wycięcie o przekroju 2 30 cm z prawej lub lewej strony Otwór min. 0,5 cm na całej szerokości płyty Otwór o przekroju min. 100 cm 2 Cyrkulacja otaczającego powietrza Cyrkulacja ciepłego powietrza Rys. 2 9

10 Zalecenia montażowe (cd.) Prosta instalacja płyty elektroniczne komponenty płyty. Zalecane jest wykonanie specjalnego otworu w boku 2 szafki płyty o minimalnym przekroju ok. 30 cm. Jeżeli piekarnik nie jest wyposażony w wymuszony system chłodzenia obudowy z otworem wyrzutowym powietrza z frontu, musi być zastosowany zestaw izolacyjny pomiędzy płytą a piekarnikiem. Jeżeli piekarnik posiada funkcję Pirolizy, nigdy nie używaj płyty podczas czyszczenia pirolitycznego! Przypadek zabudowy płyty nad zmywarką (Rys. 3) Płyta może być zabudowana nad zmywarką, jeżeli spełnione są następujące warunki: Wycięcie o przekroju 2 30 cm z prawej lub lewej strony - Wysokość blatu roboczego wynosi min. 90 cm - Góra zmywarki musi być przykryta płytą izolacyjną tak, aby zapobiec wciąganiu przez wentylator drobin izolacji zmywarki. - Musi być zapewniony taki dopływ powietrza, aby wentylator mógł skutecznie chłodzić elektroniczne komponenty płyty. Zalecane jest wykonanie specjalnego otworu w boku szafki płyty o minimalnym przekroju 2 ok. 30 cm ( Rys.3) Cyrkulacja otaczającego powietrza Cyrkulacja ciepłego powietrza Rys. 3 Proszę się upewnić czy siatka wentylatora znajdującego się pod Państwa płytą kuchenną pozostaje zawsze drożna. Nie wolno zapominać o tym, ze Państwa płyta indukcyjna wymaga dobrej wentylacji. - Przy zachowaniu powyższych środków ostrożności dotyczących przepływu powietrza i chłodzenia, opisanych powyżej, Państwa płyta kuchenna może być zamontowana praktycznie pod każdym urządzeniem gospodarstwa domowego. 10

11 Prosta instalacja płyty Podłączenie do sieci elektrycznej Zakupiona przez Państwo płyta kuchenna wyposażona jest w kabel zasilający (typ H05VVF przekrój 1,5 mm2) z trzema żyłami (1 służąca uziemieniu: żółto-zielona). Żyły te powinny zostać podłączone do źródła zasilania za pomocą standardowej, znormalizowanej wtyczki faza + uziemienie + zero CEI lub jednobiegunowego stycznika, charakteryzującego się odległością otwarcia, co najmniej 3,5 mm. SPECYFIKACJA KABLA ZASILAJĄCEGO Kabel trójżyłowy H05VVF Przekrój żył przewodnika, w mm 2 Bezpiecznik 3 żyły, z czego jedna uziemiona Przewód niebieski Przewód czarny, brązowy lub czerwony Podłączenie przewodów do instalacji, w zależności od koloru przewodu (proszę zwrócić uwagę na znajdujący się obok schemat). Zero Faza Przewód żółto-zielony Uziemnienie Przewód ochronny (żółto-zielony) podłączony jest do zacisku uziemienia płyty w związku, z czym musi być również połączony z zewnętrznym zaciskiem uziemienia instalacji elektrycznej. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić z pomocą Działu Obsługi Posprzedażnej producenta urządzenia, lub też z pomocą wykwalifikowanego technika, w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem. Prawidłowe podłączenie kabla wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. W przypadku użytkowania urządzenia, które nie będzie posiadało podłączenia do uziemienia, lub też, w którym wtyczka lub kabel zasilający będą uszkodzone, producent zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku porażenia prądem elektrycznym lub innego wypadku spowodowanego przez nie dopełnienie tego zalecenia. 11

12 Prosta instalacja płyty Podłączenie do instalacji gazowej Uwagi wstępne Jeżeli płyta jest instalowana nad lub w pobliżu innych urządzeń wydzielających ciepło, które mogłoby spowodować nagrzewanie przewodu przyłączeniowego, niezbędne jest zastosowanie przyłącza sztywnego. Jeżeli do podłączenia użyty został wąż lub przewód elastyczny (przypadek zasilania propanem-butanem), nie może on być w kontakcie z elementami ruchomymi urządzenia ani przechodzić przez miejsca, w których mógłby zostać zaciśnięty. Możliwe warianty zasilania Podłączenie do instalacji gazowej musi spełniać obowiązujące wymogi i przepisy kraju, w którym urządzenie jest instalowane. GAZ MIEJSKI (ZIEMNY) Dla bezpieczeństwa użytkownika, warianty podłączenia do instalacji gazowej ograniczone są do poniższych trzech rozwiązań: - Podłączenie sztywnym przewodem wykonanym ze stalowej lub miedzianej rurki, z mechanicznymi złączkami. Przyłączyć zasilanie gazem bezpośrednio do kolanka wlotowego urządzenia. - Podłączenie elastycznym przewodem metalowym (stal nierdzewna) ze złączkami mechanicznymi. Tego rodzaju przewody przyłączeniowe nie mają określonej daty przydatności (rys. A). - Przyłączenie zbrojonym wężem gumowym z nakręcanymi mechanicznymi złączkami, którego żywotność wynosi 10 lat (rys. B). rys. A Metalowy przewód elastyczny z końcówkami nakręcanymi Gaz ziemny Gaz Licznik rys. B Elastyczny wąż z końcówkami nakręcanymi Jeżeli przy podłączaniu urządzenia do instalacji gazowej konieczne jest odwrócenie kolanka przyłączeniowego: Należy zmienić uszczelkę (załączona w zestawie montażowym woreczek foliowy) Dokręcić nakrętkę mocującą kolanka przyłączeniowego z siłą nie przekraczającą 17 Nm. 12

13 Prosta instalacja płyty Podłączenie do instalacji gazowej (cd.) Możliwe warianty zasilania GAZ Z BUTLI LUB ZBIORNIKA (PROPAN/BUTAN) Dla bezpieczeństwa użytkownika, warianty podłączenia do instalacji gazowej ograniczone są do poniższych trzech rozwiązań: - Podłączenie sztywnym przewodem wykonanym ze stalowej lub miedzianej rurki, z mechanicznymi złączkami. Przyłączyć zasilanie gazem bezpośrednio do kolanka wlotowego urządzenia. - Podłączenie elastycznym przewodem metalowym (stal nierdzewna) ze złączkami mechanicznymi. Tego rodzaju przewody przyłączeniowe nie mają określonej daty przydatności (rys. A). - Przyłączenie zbrojonym wężem gumowym z nakręcanymi mechanicznymi złączkami, którego żywotność wynosi 10 lat (rys. B). W istniejących instalacjach dopuszczalne jest użycie zbrojonego węża elastycznego z pierścieniami zaciskowymi. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie adaptera przejściowego, przy czym nie należy zapominać o zastosowaniu podkładki uszczelniającej między adapterem a kolankiem przyłączeniowym urządzenia ( rys. C). Adapter należy dokręcać momentem nie przekraczającym 25 Nm. Adapter i podkładka uszczelniająca dostępne są w Dziale Obsługi Posprzedażnej. PROPAN/BUTAN Obowiązkowy reduktor ciśnienia propan butan butan Rys. A Rys. B Rys. C Elastyczny przewód metalowy ze złączkami mechanicznymi Podłączenie wężem elastycznym ze złączkami mechanicznymi Podłączenie wężem elastycznym, zbrojonym Podkładka uszczelniająca (nie załączona w zestawie mont.) Adapter (nie załączony w zestawie montażowym) Zacisk (nie załączony w zestawie montażowym) Wszystkie przewody elastyczne i rury o ograniczonym okresie eksploatacji muszą mieć długość poniżej 2 metrów, a ich montaż musi zapewniać dostęp do całej długości przewodu. Przewody te muszą być wymieniane przed upływem terminu ich przydatności (zaznaczonego na przewodzie). Niezależnie od wybranego typu podłączenia, zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń za pomocą wodnego roztworu mydła. Przewód musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa "CE". 13

14 Prosta instalacja płyty Zmiana rodzaju gazu Zalecenia ogólne Zakupione przez Państwa urządzenie posiada ustawienie fabryczne do pracy z gazem ziemnym. Niezbędne do pracy z propanem/butanem dysze zostały dołączone do woreczka z zestawem montażowym zawierającym również niniejszą instrukcję obsługi. Proszę zapoznać się również z rozdziałem Podłączenie do instalacji gazowej zawartym w niniejszej instrukcji. Zmiana z zasilania gazem ziemnym na propan-butan Aby przeprowadzić zmianę rodzaju gazu, należy kolejno: 1 Przystosować przyłącze gazowe 2 Zmienić dysze palników 3 Skorygować ustawienie minimalnego płomienia kurka przy pokrętłach regulacyjnych palników. 1 PRZYSTOSOWANIE PRZYŁĄCZA PŁYTY do nowych parametrów zasilania gazem. Prosimy zapoznać się z treścią rozdziału pt. Podłączenie do instalacji gazowej. 2 ZMIANA DYSZ wymaga wykonania następujących czynności: Zdjąć ruszt, nakrywki i kołpaki palników. Za pomocą załączonego do urządzenia klucza wykręcić dysze, znajdujące się w podstawach palników i wyjąć je rys. 1). Zastąpić je dyszami dostarczonymi w zestawie montażowym, dobranymi zgodnie z tabelą specyfikacji gazów, zamieszczoną na końcu tego rozdziału, wykonując następujące czynności: Wkręcić dysze ręcznie, do momentu wyczucia oporu. Dokładnie założyć końcówkę klucza na dyszę. Używając ołówka, narysować na podstawie palnika linię (patrz rys. 2). Obrócić klucz w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, aż linia pojawi się po drugiej stronie klucza ( rys. 3). Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać tej granicy obrotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie palnika. Rys. 2 Płyta szklana Klucz Linia Rys. 3 Ruszt Nakrywka palnika Kołpak palnika Podstawa palnika Rys. 1 Linia Klucz 14

15 Prosta instalacja płyty Zmiana rodzaju gazu (cd.) Zmiana z zasilania gazem ziemnym na propan-butan (cd.) 3 REGULACJA MINIMALNEGO PŁOMIENIA PALNIKA śrubą regulacyjną umieszczoną pod pokrętłami regulacyjnymi. Należy wykonać następujące czynności: Regulować kolejno po jednym kurku. Zdjąć pokrętła regulacyjne, pociągając je ku górze ( Rys. 4). Używając małego śrubokręta, całkowicie dokręcić mosiężną śrubę regulacyjną (żółta) ( Rys. 5) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Z powrotem zamontować pierścienie uszczelniające i pokrętła, uważając, aby każde pokrętło znalazło się na swoim miejscu. Sprawdzić położenie pokręteł regulacyjnych kurków przed ich ponownym montażem. Upewnić się, że pokrętła są maksymalnie wciśnięte na miejsce. Zamontować z powrotem wszystkie kołpaki, nakrywki palników i ruszty na miejsce. Śruba regulacyjna Pokrętło Pierścień uszczelniający Zawór Rys. 4 Oś kurka Rys. 5 15

16 Zasady użytkowania płyty kuchennej Opis płyty gazowo-indukcyjnej Pole indukcyjne W Palnik średni W (*) Palnik duży W (*) Pole indukcyjne W (*) Moc dla gazu ziemnego 16

17 Zasady użytkowania płyty kuchennej Jak korzystać z palników gazowych? Aby skompensować działanie systemu zabezpieczającego, po zapaleniu się płomienia przytrzymać pokrętło kurka w pozycji wciśniętej przez kilka sekund. Każdy z palników wyposażony jest w kurek posiadający system bezpieczeństwa, który w przypadku nagłego, niekontrolowanego zgaśnięcia płomienia spowodowanego na przykład wykipieniem gotowanej potrawy lub też przeciągiem, szybko i automatycznie odetnie dopływ gazu do palnika, w którym zgasł płomień. Za bezpieczeństwo palnika odpowiada mały metalowy element (termopara), który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia. W przypadku awarii w dostawie prądu elektrycznego możliwe jest odpalenie płomienia przy palniku za pomocą zapalonej zapałki. Należy ją przesunąć bezpośrednio do palnika i przekręcić pokrętło odpowiadające temu palnikowi. Zakupiona przez Państwo płyta wyposażona została w automatyczny zapalacz palnika, który został zintegrowany z pokrętłami. Proszę wybrać palnik, na którym chcecie Państwo przygotować potrawę,, kierując się symbolami, usytuowanymi koło pokręteł (przykład obok: palnik tylni prawy). Aby zapalić palnik: Wcisnąć pokrętło kurka i obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, do pozycji maksymalnego płomienia. Zapalacz elektroiskrowy będzie działał tak długo, jak długo pokrętło kurka jest wciśnięte. Ustawić pożądaną wysokość płomienia. Kurek gazu jest zamknięty wtedy, gdy znajduje się w położeniu. - W wypadku przypadkowego zaniku płomienia zamknąć kurek palnika i nie ponawiać próby zapłonu przez conajmniej 1 minutę. - Płomienie palnika są mniejsze w okolicy wsporników rusztu, aby uniknąć uszkodzenia emalii. - Hałas wydzielany przez niektóre palniki jest wynikiem ich mocy i spalania w nich gazu i nie ma żadnego wpływu na jakość procesu gotowania. 17

18 Zasady użytkowania płyty kuchennej Parametry gazów Urządzenie przeznaczone do zainstalowania w: PL...kat: II2E3B/P P-B Gaz ziemny Zużycie godzinowe poniżej: O Przy 15 C pod 1013 mbar Szybki duży palnik Oznaczenie na dyszy Nominalne moc cieplna Zmniejszone obciążenie cieplne Strumień gazu Strumień gazu Palnik pół-szybki Oznaczenie na dyszy Nominalne moc cieplna Zmniejszone obciążenie cieplne Strumień gazu Strumień gazu Płyta z 2 palnikami gazowymi Całkowita moc cieplna Maksymalny strumień gazu (kw) (kw) (g/h) (l/h) (kw) (kw) (g/h) (l/h) (kw) (g/h) (l/h) G30 37 mbar 2E-G20 20 mbar ,10 3,10 1,000 0, ,50 1,50 0,800 0, ,60 4, Napięcie V~-50Hz (1) Całkowita zużywana moc elektryczna 2800 W Wymiary płyty: - Szerokość 600 mm - Głębokość 512 mm Masa: 14,0 kg Wymiary zabudowy: - Szerokość 560 mm - Wysokość 66 mm - Głębokość 490 mm (1) Podana moc grzania ma jedynie wartość orientacyjną. Zależna jest od budowy, kształtu i materiałów, z jakich zrobione jest naczynie, w którym przygotowują Państwo potrawy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji. W poniższej tabeli pokazana jest pozycja dysz w płycie, w zależności od rodzaju stosowanego gazu. Numer oznaczony jest na każdej z dysz. OZNACZENIE DYSZ Gaz ziemny Gaz P-B

19 Zalecane średnice naczyń Zasady użytkowania płyty kuchennej Jakie naczynia są najlepiej przystosowane do gotowania na palniku gazowym? Duży palnik szybki 18 do 28 cm Smażenie, doprowadzanie do wrzenia Mały palnik pół-szybki 12 do 20 cm Sosy, Odgrzewanie Ustawić wysokość płomienia tak, by nie obejmował on boków naczynia. Nie używać naczyń z wypukłym lub wklęsłym dnem. PRAWIDŁOWO NIEPRAWIDŁOWO Nie zostawiać zapalonego palnika pod pustym naczyniem. WYPUKŁE WKLĘSŁE Nie używać naczyń, których uchwyty mogą częściowo przysłaniać pokrętła regulacyjne kurków. Nie należy używać podkładek izolacyjnych, tosterów, metalowych rusztów do grilowania mięsa lub podstawek pod naczynia, stawianych na szklanej płycie kuchni. Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być otwarte albo należy wyposażyć kuchnię w system wentylacji wymuszonej (okap z wyciągiem mechanicznym). W przypadku długotrwałego, intensywnego korzystania z płyty kuchennej może zaistnieć potrzeba zapewnienia dodatkowej wentylacji, na przykład przez otwarcie okna lub zwiększenie przepływu w istniejącym urządzeniu wyciągowym (wymagany jest dopływ 3 minimum 2 m /h powietrza na każdy kw energii wytworzonej przez spalany gaz). Na przykład: dla płyty o szerokości 60 cm, z dwoma palnikami gazowymi Moc całkowita: 1,5 + 3,1 = 4,6 kw. 4,6kWx2 = 9,2m3/h minimalnego przepływu powietrza 19

20 Zasady użytkowania płyty kuchennej Zasada indukcji 20

21 Jak korzystać z pól indukcyjnych? W celu uruchomienia pola indukcyjnego... Należy postawić palec dokładnie na środku wybranego przycisku uruchamiającego pole i przytrzymać go w tej pozycji aż do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawią się nowe ustawienia. Jak włączyć i wyregulować żądaną moc? Zakupione przez Państwo urządzenie wyposażone zostało w moc grzania od 50 W do 2800 W podzieloną na pozycje mieszczące się w zakresie między 1a12. Proszę nacisnąć na przycisk uruchamiający urządzenie. Następnie proszę wybrać pomiędzy: - Przyciśnięciem przycisku, który wybiera pozycję mocy (zagotowanie). - Przyciśnięciem przycisków + lub -, za pomocą których można ustawić żądaną moc grzania w zależności od indywidualnych potrzeb. Ostatnie ustawienie jest zawsze nadrzędne. Równoczesne użytkowanie dwóch pól indukcyjnych Obydwa pola posiadają całkowitą moc grzania 2800 W, automatycznie podzieloną pomiędzy prawym przednim i lewym przednim polem. Sprawia to, że użytkowanie jednego z pół na maksymalnej mocy powoduje automatyczne dopasowanie się pozostałej do wykorzystania mocy drugiego z pól. Zasady użytkowania płyty kuchennej Zabezpieczenie przeciw ingerencji dzieci Państwa płyta indukcyjna daje możliwość zablokowania panelu sterowania: - przy wyłączonej płycie, do wykonania czynności związanych z utrzymaniem czystości, - bądź w trakcie użytkowania (zaprogramowane gotowanie odbywa się, a wyświetlane ustawienia pozostają aktywne). Jednakże w pozycji blokady panelu sterowania, ze względów bezpieczeństwa, przycisk zatrzymania jest nadrzędny i odcina zasilanie urządzenia. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 do 4 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się, a następnie zniknie po kilku sekundach. Jeśli zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, symbol blokady pojawi się ponownie. ODBLOKOWYWANIE: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 do 4 sekund. Z wyświetlacza zniknie. W celu uzyskania jeszcze szybszego programowania, proszę pozostawić wciśnięty wybrany przycisk dłużej niż przy pojedynczym naciśnięciu. 21

22 Zasady użytkowania płyty kuchennej Opis przycisków PROGRAMOWANIE MINUTNIKA Każde pole grzejne posiada odpowiadający mu minutnik, pozwalający na ustawienie czasu gotowania. Przycisk uruchomienia / zatrzymania Przyciski regulacji mocy Przyciski minutnika URUCHOMIENIE Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu polu grzejnemu. Na wyświetlaczu pojawi się migające 0 a krótki sygnał dźwiękowy poinformuje o włączeniu pola grzejnego. Można następnie wybrać poziom mocy. Jeśli żaden poziom mocy nie zostanie wybrany, pole grzejne wyłączy się automatycznie. ZATRZYMANIE POLA GRZEJNEGO Nacisnąć przycisk odpowiadający używanemu polu grzejnemu lub przycisk aż wyświetlacz pokaże 0. REGULACJA MOCY Nacisnąć przycisk lub + aby ustawić poziom mocy od 1 do (maksymalna moc = ). Jeśli urządzenie jest włączone, można uzyskać maksymalną moc przez naciśnięcie przycisku. Użycie maksymalnej mocy w jednym polu grzejnym powoduje automatyczne zmniejszenie mocy w drugim polu, widoczne na wyświetlaczu. Kolejne naciskanie przycisku spowoduje wybranie strefy gotowania, do jakiej chcecie Państwo zastosować minutnik. Dioda będzie się zapalać jedynie dla działających stref grzejnych. W celu użycia minutnika Włączyć pole grzejne, którego chcecie Państwo używać oraz ustawić moc. Ustawić symbol minutnika na tej wybranej strefie do gotowania. Ustawić czas gotowania naciskając na przyciski - lub +. Na wyświetlaczu zapali się kropka, jako potwierdzenie tej operacji. Minutnik rozpocznie odliczanie tylko jeśli na polu grzejnym będzie się znajdować naczynie. Na koniec gotowania strefa się wyłączy, minutnik będzie wskazywał 0 oraz zabrzmi sygnał akustyczny. - Nacisnąć na przyciski lub + minutnika, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. W celu modyfikacji ustawień minutnika: Nacisnąć na przyciski minutnika - lub +. Aby zatrzymać minutnik: - Nacisnąć jednocześnie na przyciski -i+ minutnika lub naciskać na przycisk - aż do uzyskania 0 na wyświetlaczu. Aby zmienić pole grzejne, do którego przypisany jest minutnik: - Zatrzymać aktualny minutnik - Przypisać minutnik do nowego pracującego pola grzejnego poprzez kolejne naciskanie przycisku. 22

23 Opis przycisków FUNKCJA TEMPO Funkcja ta umożliwia wyświetlenie czasu, który upłynął od ostatniej zmiany mocy na wybranym polu grzejnym. W celu skorzystania z tej funkcji, należy nacisnąć na przycisk. Wartość czasu, który upłynął, będzie migać na wyświetlaczu minutnika. Jeśli życzą sobie Państwo, by gotowanie skończyło się po upływie określonego czasu, należy nacisnąć na przycisk, a następnie, w okresie 5 sekund, naciskać na przycisk + minutnika w celu wydłużenia czasu gotowania, jaki chcemy uzyskać. Wybrany czas wyświetla się nieruchomo przez 3 sekundy, a następnie pojawia się wartość czasu pozostałego do końca gotowania. Sygnał dźwiękowy potwierdza dokonany wybór. Ta funkcja działa wraz z funkcją minutnika lub bez niej. Uwaga: Jeśli jakaś wartość czasu jest wyświetlona na minutniku, nie można jej zmienić w trakcie 5 sekund po naciśnięciu na. Gdy upłynie wspomniane 5 sekund, stanie się możliwa zmiana pożądanego czasu gotowania. Zasady użytkowania płyty kuchennej 23

24 Zasady użytkowania płyty kuchennej Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji Jakie są naczynia najlepiej przystosowane do działania na polach indukcyjnych? Z całą pewnością posiadacie już Państwo naczynia przystosowane do działania na polach indukcyjnych. Naczynia ze stali emaliowanej z lub bez powłoki przeciw przyleganiu: Frytownice, patelnie, żelazne rondelki, patelnie do grilowania mięsa. Naczynia z żeliwa: w celu uniknięcia zarysowań szyby Państwa płyty, proszę unikać przesuwania tego typu naczyń po jej powierzchni lub też proszę wybierać naczynia o emaliowanym dnie. Naczynia ze stali nierdzewnej przystosowane do pracy na polu indukcyjnym: większość naczyń wykonanych ze stali nierdzewnej jest przystosowanych do pracy na polu indukcyjnym (garnki, rondelki, garnki do wszystkiego, patelnie, frytownice). Naczynia aluminiowe o specjalnym dnie: proszę wybierać naczynia o cienkim dnie, które zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła w trakcie gotowania (ciepło jest lepiej rozkładane) Kupując naczynia, które są oznaczone logo będziecie Państwo pewni, że będą one idealnie współpracować z Państwa płytą indukcyjną przy normalnych warunkach użytkowania. Wskaźnik ciepła resztkowego Po intensywnym użytkowaniu, którejś ze stref gotowania, pozostanie ona przez kilka minut gorąca. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol H. Prosimy zwracać uwagę, aby podczas tych kilku minut nie dotykać stref. 24 Które z materiałów nie współpracują z indukcją? Naczynia szklane, ceramiczne lub kamionkowe, aluminiowe, które nie posiadają specjalnego dna, miedziane oraz niektóre naczynia ze stali nierdzewnej, nie magnetycznej. Automatyczna regulacja pól grzejnych Regulacja pól grzejnych następuje automatycznie. Pola włączają się i wyłączają w celu utrzymania wybranej mocy. Częstotliwość regulacji zmienia się w zależności od wybranej mocy. Test naczynia Dzięki zaprezentowanemu poniżej testowi, zakupiona przez Państwo płyta indukcyjna jest w stanie rozpoznać w większości przypadków czy Państwa naczynia kuchenne są odpowiednie do pracy z indukcją. Aby sprawdzić czy dane naczynie nadaje się do używania go na polu indukcyjnym należy: Umieścić naczynie na polu indukcyjnym z regulacją mocy na pozycji 4. - Jeśli wyświetlacz nie miga, oznacza to, że naczynie jest kompatybilne. - Jeśli wyświetlacz zaczyna migać, oznacza to, iż naczynie nie może być wykorzystywane z płytą indukcyjną. Nawet w przypadku naczyń o dnie lekko wypukłym, mogą one współpracować z polem indukcyjnym jeśli nie są zbyt zdeformowane. System automatycznego wyłączenia Auto-Stop Zakupione przez Państwo urządzenie zostało wyposażone w funkcję wyłączania bezpieczeństwa. Jeśli zapomnielibyście państwo wyłączyć pole po zakończeniu jego użytkowania, Wasza płyta kuchenna wyposażona jest w funkcję bezpieczeństwa System automatycznego wyłączania, która automatycznie odłącza zapomniane pole do

25 Zasady użytkowania płyty kuchennej Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji gotowania po wcześniej ustalonym czasie gotowania: Moc używana do gotowania, między ponad 12 Płyta wyłącza się automatycznie po upływie 8 godzin 2 godziny 1 godzina W przypadku zadziałania tego zabezpieczenia odcięcie zasilania mocy do pola grzejnego sygnalizowane jest na wyświetlaczu poprzez pojawienie się napisu AS przy strefie przycisków oraz przez sygnał dźwiękowy emitowany przez około 2 minuty. Jeśli chcemy go wyłączyć wystarczy nacisnąć na przycisk wyboru tego pola. Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonaną operację Zalecenia dotyczące użytkowania W przypadku, kiedy używacie Państwo naczynie kuchenne, posiadające wewnętrzne pokrycie zapobiegające przyleganiu potraw (na przykład teflon), bez lub jedynie z niewielką ilością tłuszczu, proszę wstępnie podgrzać naczynie na pozycji 9 lub 10. Nigdy nie należy używać pozycji 11, 12 lub więcej, gdyż może to spowodować uszkodzenie naczynia. Proszę nigdy nie podgrzewać zamkniętej puszki z jedzeniem, ponieważ grozi to jej wybuchem (ostrzeżenie to dotyczy wszystkich sposobów i trybów przygotowywania posiłków). Proszę nie kłaść narzędzi kuchennych (łyżki, widelca, pokrywki, itd.), na działające pole indukcyjne, ponieważ będą się nagrzewały razem ze znajdującym się tam naczyniem i powodowały ryzyko poparzeń. Jeśli na płycie zostanie przypadkowo stopiony cukier (lub inna słodka substancja) lub tworzywo sztuczne (np. pod ogrzewanym naczyniem), należy natychmiast usunąć zabrudzenie przy użyciu skrobaka, gdy wciąż jest gorące. Jeśli się tego nie zrobi, na płycie może zostać trwały ślad. Płyta kuchenna nigdy nie powinna służyć jako miejsce do odkładania niepotrzebnych w danym momencie przedmiotów. Nigdy nie należy gotować żywności w folii aluminiowej. Nie należy nigdy stawiać żywności opakowanej w folię aluminiową lub w tackach aluminiowych na państwa płycie do gotowania, ponieważ podgrzane aluminium stopi się i definitywnie uszkodzi Państwa urządzenie. Zabezpieczenie elektroniczne Jeśli nastąpi przegrzanie przewodów elektronicznych płyty, spowodowane jej długotrwałym użytkowaniem, zabezpieczenie to automatycznie obniży moc grzania płyty. Zabezpieczenie przeciw pustym naczyniom Wszystkie pola grzewcze wyposażone są w czujniki mierzące w sposób ciągły temperaturę dna naczynia zapobiegając uszkodzeniu płyty grzejnej. Jest to przydatne w przypadku, kiedy przez zapomnienie pozostawimy na włączonym polu puste naczynie. 25

26 Zasady użytkowania płyty kuchennej Naczynia przystosowane do gotowania na indukcji bezpieczeństwo indukcji Użytkowanie pól indukcyjnych w zależności od stosowanych naczyń kuchennych. Różnorodne naczynia Ta strefa do gotowania: - Automatycznie dostosowuje się do naczynia. - Dostarcza optymalną moc grzania. - Charakteryzuje się doskonałym rozłożeniem ciepła. - Dostarcza równomierne rozłożenie temperatury, co wiąże się z możliwością idealnego przygotowania naleśników o dużej średnicy, dużych, długich ryb, itd., lub tez dużych ilości małych kawałków potraw, będą one przygotowane w sposób jednorodny. Różnorodne funkcje cm Jeśli pod Państwa płytą kuchenną znajduje się piekarnik (patrz rozdział Zabudowa ), zabezpieczenia termiczne Państwa płyty wykluczają jednoczesne używanie tejże wraz z piekarnikiem włączonym w funkcji pirolizy. W trakcie użytkowania płyty indukcyjnej, proszę pod żadnym pozorem nie kłaść na jej szklanej powierzchni przedmiotów namagnesowanych (np. kart kredytowych, kaset, itd.). Zalecenia dla użytkowników posiadających wszczepiony rozrusznik serca oraz aktywnymi implantami. Działanie płyty jest zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Kuchenna płyta indukcyjna spełnia całkowicie obowiązujące normy prawne (dyrektywa 89/336/CEE). Aby uniknąć interferencji (nakładania się fal pomiędzy płytą kuchenną a rozrusznikiem serca, musi on spełniać warunki i być zaprogramowany zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi takich przypadków. W tym przypadku nie możemy zagwarantować, że wystarczająca będzie jedynie zgodność z obowiązującymi przepisami i normami oferowanego przez nas produktu. Odnośnie zgodności lub niezgodności rozrusznika serca należy się skonsultować z jego producentem lub z Państwa lekarzem. 26

27 Jak dbać o płytę kuchenną? Utrzymanie płyty palnikowej w dobrym stanie jest łatwe wystarczy czyścić ją, zanim całkiem wystygnie. Nie należy jednak czyścić jej w czasie, gdy jest używana do gotowania. Wszystkie pokrętła regulacyjne palników gazowych i płyt elektrycznych muszą być ustawione w położeniu zerowym. CO ROBIĆ CZEGO UŻYWAĆ Konserwacja zapalaczy elektroiskrowych I dysz Konserwacja rusztów i palników gazowych Konserwacja płyty szklanej - Jeżeli zapalacze elektroiskrowe ulegną zabrudzeniu, należy czyścić je twardą, niemetalową szczotką. - Dysze znajdują się w środku każdego z palników. Należy uważać, by w Nakrętka Termopara Dysza Zapalacz elektroiskrowy czasie czyszczenia płyty nie zabrudzić palników, ponieważ może to znacząco pogorszyć ich działanie. - Trwałe plamy należy usuwać pastą bez dodatku materiałów ściernych. Następnie spłukać czystą wodą. Przed ponownym użyciem płyty należy starannie wysuszyć każdy palnik. - Myć gorącą wodą i wycierać do sucha. W przypadku trudnych do usunięcia plam używać specjalnego środka do czyszczenia szkła i płyt ceramicznych. - Mała szczotka z twardym włosiem - Pasta bez dodatku materiałów ściernych - Gąbka gospodarcza - Gąbka gospodarcza - Specjalne produkty do powierzchni ceramicznych - Poszczególne elementy płyty palnikowej lepiej myć ręcznie, niż czyścić je w zmywarce do naczyń. - Do czyszczenia płyty palnikowej nie należy nigdy używać gąbek ściernych. - Nie należy używać urządzeń do czyszczenia gorącą parą. - Jeżeli na szybie płyty kuchennej pojawi się pęknięcie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z Działem Obsługi Posprzedażnej. 27

28 Usuwanie drobnych problemów W razie wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania płyty kuchennej nie należy od razu zakładać, że doszło do jakiejś awarii. Niemniej jednak, należy sprawdzić następujące punkty: JEŻELI STWIERDZONE ZOSTANIE Zapalanie palników: Brak iskry z zapalaczy przy wciśniętych pokrętłach regulacyjnych kurków. Iskrzenie wszystkich zapalaczy po wciśnięciu jednego z pokręteł kurków. Zapalacze wytwarzają iskrę, ale palniki nie zapalają się. Po zapaleniu palnika płomień gaśnie tuż po zwolnieniu pokrętła kurka. Przy skręconym do minimum kurku palnika płomienie zanikają lub są zbyt wysokie. Niestabilny płomień CO NALEŻY ZROBIĆ? - Sprawdzić połączenia elektryczne płyty kuchennej. - Sprawdzić, czy zapalacze elektroiskrowe są czyste. - Sprawdzić, czy palniki są czyste i w odpowiednim położeniu. - Jeżeli płyta została przykręcona do blatu kuchennego, sprawdzić, czy uchwyty mocujące nie są odkształcone. - Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające nie uległy przesunięciu. Jest to normalne zjawisko. System zapalania jest centralny, co powoduje, że wszystkie zapalacze elektroiskrowe uruchamiane są równocześnie. - Sprawdzić, czy nie doszło do zagniecenia przewodu gazowego. - Sprawdzić, czy przewód przyłączeniowy gazu jest krótszy niż 2 metry. - Sprawdzić, czy zawór główny gazu jest otwarty. - W przypadku stosowania butli lub zbiorników gazu sprawdzić, czy nie są one puste. - Płyta kuchenna została właśnie zainstalowana albo została podłączona nowa butla z gazem otworzyć kurek palnika na kilka sekund, by gaz mógł dojść do palnika. - Sprawdzić, czy dysza nie uległa zapchaniu. Jeżeli tak, użyć przetykacza. - Zapalić palnik przed postawieniem na nim naczynia. - Wcisnąć do końca pokrętło kurka i przytrzymać je przez kilka sekund, do momentu zapalenia się palnika. - Sprawdzić, czy wszystkie elementy palnika znajdują się we właściwym położeniu. - Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające pod pokrętłami kurków nie uległy przesunięciu. - Unikać mocnych przeciągów w pomieszczeniu kuchennym. - Zapalić palnik przed postawieniem na nim naczynia. - Unikać mocnych przeciągów w pomieszczeniu kuchennym. - Sprawdzić, czy dysze w palnikach są odpowiednie do stosowanego rodzaju gazu (patrz identyfikacja dysz w rozdziale pt. Rodzaj gazu ). Należy pamiętać, że palniki płyty kuchennej są fabrycznie ustawione do spalania gazu ziemnego. Sprawdzić ustawienie śruby regulacyjnej płomienia minimalnego (patrz rozdział pt. Zmiana rodzaju gazu ). - Sprawdzić, czy palniki i dysze zostały właściwie zmontowane. - Sprawdzić ilość gazu w podłączonej butli. Pokrętła regulacyjne kurków mocno się nagrzewają w czasie gotowania. Używać mniejszych naczyń na palnikach położonych obok pokręteł kurków. Naczynia o dużej średnicy winny być używane na dużych palnikach, oddalonych od pokręteł. Należy dokładnie (centralnie) ustawić naczynie podgrzewane na palniku. Naczynie nie może wystawać ponad pokrętła kurków. 28

29 Zalecenia dotyczące gotowania na gazie POTRAWY CZAS PALNIK ZUPY Rosoły Zupa jarzynowa 8-10 minut RYBY SOSY Krótko gotowane Smażone Holenderski, berneński, beszamelowy, aurora 8-10 minut 8-10 minut 10 minut Pół szybki Pół szybki WARZYWA Szparagi, szpinak Groszek w sosie Pomidory prowansalskie Smażone ziemniaki Makarony minut minut MIĘSO Stek Potrawka z białym sosem, kotleciki z kością, Smażone eskalopki Mięso pieczone 90 minut minut 10 minut SMAŻENIE DESERY Frytki Pączki Pudding ryżowy Owoce w kompocie Naleśniki Budyń 5 minut 3-4 minuty 10 minut Pół szybki Pół szybki Pół szybki Pół szybki W celu jak najlepszego ustawienia czasu gotowania, proszę nie wahać się przed przestawieniem garnka lub naczynia, w którym przygotowujecie Państwo swój posiłek z jednego palnika na drugi (na przykład z dużego szybkiego palnika na palnik pół szybki: potrawka z białym sosem lub kotleciki...) W przypadku smażenia lub opiekania, kiedy niezbędna jest praca na wysokich temperaturach, proszę wybrać palnik duży szybki. W przypadku przygotowywania delikatnych sosów lub też odgrzewania już przygotowanych dań, proszę użyć palnika pół szybkiego. 29

30 PPZEWODNIK KUCHARSKI - INDUKCJA STOPIEŃ MOCY POLA GRZEWCZEGO SMAŻENIE PIECZENIE/OPIEKANIE POWTÓRNE GOTOWANIE GOTOWANIE/GOTOWANIE GOTOWANIE GOTOWANIE NA WOLNYM NA WOLNYM OGNIU OGNIU UTRZY- MYWANIE CIEPŁA ZUPY RYBY SOSY WARZYWA MIĘSA Rosoły Gęste zupy Zupy rybne Ryby mrożone Gęste na bazie mąki Z masła i jajek (sos holenderski) Cykoria, szpinak Strączkowe Gotowane ziemniaki Ziemniaki smażone Ziemniaki opiekane Rozmrażanie warzyw Cienkie kawałki mięsa Steki smażone Grilowanie (naczynia żeliwne) SMAŻONE na głębokim oleju RÓŻNE Frytki zamrożone Frytki świeże Szybkowar Kompoty Naleśniki Krem angielski Topiona czekolada Konfitury Mleko Sadzone jajka Makaron Posiłki dla dzieci w słoikach (kąpiel wodna) Gulasze Ryż kreolski Ryż z mlekiem (kiedy zaczyna syczeć) * wolne gotowanie szybkie gotowanie zagotowanie, smażenie gotowanie pod przykryciem przycisk Boost w niektórych modelach do pieczenia i smażenia dodawanie składników 30 Maksymalne moce zarezerwowane są do smażenia i szybkiego zagotowania

31 31

32 FagorMastercook S.A WROCŁAW, ul. Żmigrodzka 143 Infolinia

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Miedziana patelnia (26 cm)

Miedziana patelnia (26 cm) Miedziana patelnia (26 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup miedzianej patelni. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

IDE64Z S INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

IDE64Z S INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA IDE64Z S INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Ochrona środowiska naturalnego Opis Państwa płyty kuchennej 1 / INSTALACJA URZĄDZENIA Wybór miejsca Zalecenia

Bardziej szczegółowo

IDI64S INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

IDI64S INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA IDI64S INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Ochrona środowiska naturalnego Opis Państwa płyty kuchennej 1 / INSTALACJA URZĄDZENIA Wybór miejsca Zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Kuchenki indukcyjne do zabudowy

Kuchenki indukcyjne do zabudowy Kuchenki indukcyjne do zabudowy IWE-35 Instrukcja obsługi i instalacji PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI 1. Do zasilania płyty stosować niezależne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

A5-8. Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA

A5-8. Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA A5-8 Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA Automatyczny zapłon Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu 7 palników gazowych i 1 elektryczny:

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

C60T350A9B 21/9/06 11:16 Página 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

C60T350A9B 21/9/06 11:16 Página 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA C60T350A9B 21/9/06 11:16 Página 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA C60T350A9B 21/9/06 11:16 Página 2 Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za zaufanie jakie okazaliście nam kupując nasz wyrób. Oferowane

Bardziej szczegółowo

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE 90 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE PŁYTY INDUKCYJNE FHBP 604 4I PW T XS 97 FHBP 604 4I T B2 XS 97 FHFB 905 5I ST 96 FHFB 6421 I FLEXI 97 PŁYTY CERAMICZNE FHB 6004 4C T-S 99 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

A2BL-8. Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT

A2BL-8. Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT A2BL-8 Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709155100 ESTETYKA I STEROWANIE Czarny Wyświetlacz: VFT Pokrętła Dolna szuflada PŁYTA GRZEJNA Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709208660 WZORNICTWO / OBSŁUGA Srebrne szkło Stopsol + stal

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X PL Instrukcja obsługi 2 Płyta ceramiczna ZC6685X Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Instalacja 3 Opis urządzenia 5 Obsługa urządzenia 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przydatne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

Przygotuj produkty GOTOWANIE

Przygotuj produkty GOTOWANIE PL GOTOWANIE W żadnym wypadku nie uruchamiaj urządzenia, kiedy jest puste. Nie przepełniaj naczynia, przestrzegaj zalecanych ilości. Produkt nie jest przeznaczony do przygotowywania klasycznych smażonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

BergHOFF. CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC. INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA. Szanowni Państwo!

BergHOFF. CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC. INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA. Szanowni Państwo! CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 Szanowni Państwo! KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA Aby uniknąć uszkodzenia produktu oraz konsekwencji związanych z niewłaściwym użytkowaniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZÓD URZĄDZENIA BOK URZĄDZENIA 297 286 50,8 52,2 Punkt podłączenia wody Grubość umywalki / blatu: max 57 mm, min 3,5 mm Odległość od perlatora do krawędzi urządzenia Max 835,5 / Min 631,5 266 Otwór z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Instrukcje bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji 4. 2. Umiejscowienie płyty gazowej 5 2.1 Montaż w szafce kuchennej 5

Spis treści. 1. Instrukcje bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji 4. 2. Umiejscowienie płyty gazowej 5 2.1 Montaż w szafce kuchennej 5 POLSKI 3 16 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem, podającym wszystkie wskazówki, jak utrzymać walory estetyczne i praktyczne płyty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA CE6-20 CE6-40 CE6-41 J036501 0 DANE TECHNICZNE CE6-20 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego CE6-40 M: pokrętło

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo