System monitorowania prądów różnicowych i roboczych. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą systemu monitorowania WebVisEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System monitorowania prądów różnicowych i roboczych. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą systemu monitorowania WebVisEC"

Transkrypt

1 System monitorowania prądów różnicowych i roboczych Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą systemu monitorowania WebVisEC Wydanie

2 2

3 Spis treści Rozdział Strona Przegląd 4 1 System 6 2 Zasada działania 8 3 Urządzenia do monitorowania prądu 10 4 Rozwiązania do monitorowania i konfigurowania 11 5 Schemat systemu monitorowania WebVisEC 12 6 Dane techniczne urządzeń do monitorowania prądu 14 7 Funkcje rozwiązań do monitorowania i konfigurowania 16 8 Analizowanie na poziomie kanałów 18 9 Przykład zastosowania: centrum danych 19 System monitorowania prądu 3

4 Przegląd Zapobieganie wypadkom Eliminowanie przestojów produkcji Ochrona W przemyśle Utrzymywanie płynnej komunikacji Monitorowanie urządzeń medycznych 4

5 Rejestrowanie wartości prądu na potrzeby systemu zarządzania energią (EMS) Niezależne od lokalizacji monitorowanie i informowanie Połączenie z bazą Prąd roboczy [ A ] Prąd [ ] ma Wielokanałowe monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą jednego systemu System monitorowania prądu 5

6 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego System 1 Zasilanie bez przerw... w wielu branżach i obszarach zastosowań jest to warunek, który decyduje o bezpieczeństwie i wynikach ekonomicznych przedsiębiorstwa. Stosowany do tego celu system musi być łatwy w obsłudze, automatycznie wskazywać problemy oraz stanowić źródło przydatnych informacji dla serwisu....poprzez monitorowanie wszystkich prądów Czujniki systemu zarządzania energią Nasz system znakomicie nadaje się do tego, aby racjonalnym kosztem rejestrować i przekazywać do bazy danych wartości prądu roboczego także dużej liczby odbiorników (jako obraz zużycia energii). Niezależnie od innych zastosowań, np. związanych z wymogami prawnymi w przyszłości lub możliwością tańszego zaopatrzenia w energię, sama optymalizacja zużycia energii zawsze może przynieść oszczędności finansowe. W normie DIN EN 16001:2009 rejestrowanie energii jest wymienione jako jeden z warunków, które musi spełniać system zarządzania energią. Należy przy tym pamiętać o tym, że im większa gęstość informacji, tym więcej energii można zaoszczędzić. Informowanie o usterce Występujące zakłócenia muszą być wykrywane na czas, czyli zanim jeszcze bezpieczniki lub wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) wyłączą daną instalację lub obwody gniazd wtykowych. Wymaga to monitorowania, analizowania i zgłaszania niewielkich wzrostów prądów różnicowych, wywoływanych np. przez uszkodzenie izolacji lub zbyt wysoki prąd roboczy części instalacji lub odbiorników, zanim dojdzie do usterki! Rejestrowanie prądów roboczych... i ich przekazywanie do zarządzanej przez klienta bazy danych umożliwia wykonywanie analiz na potrzeby optymalizacji zużycia energii i systemów zarządzania energią. System musi zatem automatycznie obliczać i archiwizować bardzo dużo wartości prądu roboczego zwłaszcza w rozbudowanych instalacjach odbiorczych a zarazem być dla użytkownika przejrzysty i prosty w obsłudze....i archiwizowanie w bazie danych Urządzenia do monitorowania prądu roboczego RCM-W6 w rozdzielnicy centrum danych (zdjęcie zrobione w czasie montażu) 6

7 Nasze rozwiązanie Za pomocą naszego systemu monitorowania prądu różnicowego i roboczego można zapobiegać zakłóceniom zasilania poprzez wczesne ostrzeganie. Zwiększa to też skuteczność ochrony instalacji i ochrony przeciwpożarowej. Wartości pomiarowe i komunikaty mogą być przekazywane do baz danych. Rejestrowane prądy robocze stanowią przy tym materiał do analiz dla systemu zarządzania energią. Wielokanałowe urządzenia do monitorowania, z podłączanymi lub wbudowanymi przekładnikami pomiarowymi, są montowane w rozdzielnicach na unormowanych szynach kapeluszowych. Działają w układach sieciowych TN i TT, a także, ale tylko do pomiaru prądu roboczego, w układzie IT. Poprzez zastosowanie przekładnika na wejściach, na wyjściach (do odbiorników i instalacji), w przewodach PEN i N (do pomiaru prądów upływowych w układach TN-S), w punktach centralnego uziemienia. Urządzenia do monitorowania można wygodnie konfigurować, a bieżące wartości wyświetlane są graficznie jako przebieg. Istnieją różne możliwości alarmowania i informowania usterce, włącznie ze zdalnym monitorowaniem i wysyłaniem wiadomości . 1 Korzyści Lokalizowanie usterek bez wyłączania Ostrzeganie z wyprzedzeniem o usterkach instalacji Zapobieganie kosztownym lub niebezpiecznym awariom instalacji i podwyższenie ich dostępności. Wskazanie konkretnych wadliwych wyjść lub odbiorników zmniejsza koszty wykrywania przyczyn usterek i napraw. Przeciążenia przewodów N i krytyczne prądy różnicowe są odpowiednio wcześnie wykrywane, co zmniejsza ryzyko pożaru. Obszary zastosowania Konfigurowanie instalacji w stanie nowości pozwala rozpoznawać wszystkie zmiany stanu instalacji od momentu oddania do eksploatacji. Spełnienie kryterium bezpieczeństwa Monitorowanie prądu różnicowego (RCM) w centrach danych Wygodne rozwiązanie do monitorowania i konfigurowania za pomocą przeglądarki internetowej prosty w obsłudze system monitorowania WebVisEC. Podłączanie baz danych zarządzanych przez klienta Rejestrowanie prądu roboczego wszystkich ważnych odbiorników jako podstawa do działania systemu zarządzania energią (EMS) Centrum danych / biurowiec Elektrownie Instalacje techniki komunikacyjnej Urządzenia techniki telewizyjnej Instalacje przemysłowe / przenośniki Tunele kolejowe i drogowe Obszary użytkowane medycznie Energochłonne branże z potencjałem optymalizacji System monitorowania prądu 7

8 RCM-W24 Ser np. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Zasada działania 2 Za pomocą urządzenia konfiguracyjnego z wyświetlaczem ANZ 05 można wyświetlać wartości pomiarowe w poszczególnych kanałach z urządzeń do monitorowania prądu. Gdy tylko wystąpią komunikaty ostrzegawcze lub o usterce, są one wyświetlane zamiast wartości pomiarowych. Stosowne teksty komunikatów można dowolnie programować. Istnieje też możliwość alarmu akustycznego. Ponadto za pomocą ANZ 05 można konfigurować urządzenia do monitorowania prądu różnicowego i roboczego. Jedynym warunkiem jest, aby były podłączone do magistrali CAN i wstępnie skonfigurowane. System zarządzania energią (EMS) Rejestrowanie wszystkich istotnych prądów roboczych i przekazywanie wartości do zarządzanej przez klienta bazy danych sprawia, że system idealnie nadaje się jako podstawa analityczna dla systemu zarządzania energią (EMS). Rozdzielnica główna Rozdzielnica podrzędna Zasilanie L1 L2 L3 N ANZ 05 Zasilanie L1 L2 L3 N N PE ZEP PAS CAN RCM-W8 RCM-W24 Ochrona osób Ochrona instalacji Ochrona przeciwpożarowa Wyłączenie przez RCD Prąd różnicowy Prąd roboczy Prąd różnicowy Informacja od RCM Zapas czasu Schemat zasady działania. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Informowanie przed wyłączeniem cel monitorowania prądu różnicowego 8

9 RCM-W8-AB Połączenie z bazą danych System monitorowania WebVisEC Najwygodniejszym rozwiązaniem do monitorowania, dokumentowania i konfigurowania jest system monitorowania WebVisEC. Dane zapisane w urządzeniach do monitorowania (np. informacje o lokalizacji, monitorowany zasób) oraz ich wartości pomiarowe i informacje o przekroczeniu skonfigurowanych progów są udostępniane poprzez serwer web. Wartości pomiarowe poszczególnych kanałów są przedstawiane graficznie w postaci przebiegu. Komunikaty o stanie i usterce mogą być automatycznie wysyłane do dowolnych adresatów w wiadomości . Istnieje też możliwość zdalnego monitorowania całego systemu poprzez Internet, a także podłączenie bazy danych. 2 wer WEB MPG-ETH-3... RCM-W8 RCM-W6 RCM-W8-AB RCM-W6-AB f1 f2 Np. sieć komputerowa PE Prądy różnicowe Typ A wg IEC Prądy różnicowe Typ B wg IEC Wszystkie (8 lub 24) kanały urządzeń do monitorowania RCM-W8/-W24 mogą być wykorzystywane do monitorowania prądu różnicowego lub roboczego przez użycie odpowiedniego przekładnika pomiarowego. W przypadku monitorowania prądu różnicowego są rejestrowane prądy różnicowe odpływające do uziemienia lub innymi ścieżkami. RCM-W8/-W24: Prądyróżnicowe wg IEC Typ A, RCM-W8-AB: Prądy różnicowe wg IEC Typ B (bez monitorowania prądu roboczego). W urządzeniach do monitorowania typu RCM-W6 jest wbudowanych 6 przekładników pomiarowych, które monitorują tylko prądy różnicowe. Rejestrowane są prądy różnicowe odpływające do uziemienia lub innymi ścieżkami. RCM-W6: Prądy różnicowe wg IEC Typ A, RCM-W6-AB: Prądy różnicowe wg IEC Typ B. System monitorowania prądu 9

10 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Urządzenia do monitorowania prądu Opis produktu 3 Seria RCM-W6 rejestrowanie prądu różnicowego za pomocą 6 wbudowanych przekładników pomiarowych Seria RCM-W8/-W24: rejestrowanie prądu różnicowego lub roboczego za pomocą podłączanych przekładników pomiarowych w 8 lub 24 kanałach pomiarowych, które zależnie od wyboru mogą być używane do rejestrowania prądu różnicowego lub roboczego (RCM-W8-AB może rejestrować tylko prąd różnicowy). Zastosowanie w uziemionych systemach zasilania (układy TN i TT), rejestrowanie prądu roboczego także w układzie IT Równoległe rejestrowanie i przetwarzanie wartości pomiarowych Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej ( True RMS ) Analizowanie prądów różnicowych typu A i B wg normy IEC (zależnie od urządzenia, patrz tabela Dane techniczne ) Wygodne konfigurowanie każdego kanału osobno, jak: - Wartości górnego i dolnego progu ostrzeżenia (Opuszczenie normalnego zakresu = funkcja przedziału przy rejestrowaniu prądu roboczego) - Wartości górnego i dolnego progu zadziałania (osiągnięcie obszaru krytycznego) - Opóźnienie czasowe komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o zadziałaniu (przy przekroczeniu dowolnej wartości progowej) działa tak samo na wszystkie kanały - Regulowany obszar histerezy progów zadziałania Układ kontroli prądów różnicowych RCM-W6 Układ kontroli prądów różnicowych RCM-W6-AB (ze składową stałą) Układ kontroli prądów różnicowych i roboczych RCM-W8 Układ kontroli prądów różnicowych i roboczych RCM-W8-AB (ze składową stałą) Układ kontroli prądów różnicowych i roboczych RCM-W24 Przykładowy przekładnik pomiarowy serii DW Dane techniczne znajdują się na stronie 14 10

11 Rozwiązania do monitorowania i konfigurowania Opis produktu Urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 służy do wyświetlania wartości pomiarowych i komunikatów tekstowych urządzeń magistrali polowej ESA oraz komunikatów urządzeń zewnętrznych. Umożliwia ono ponadto konfigurowanie urządzeń do monitorowania prądu różnicowego i roboczego serii RCM. Znakomicie sprawdza się jako wyświetlacz lokalny i można je montować np. w drzwiach szafy sterowniczej. 4 Urządzenie konfiguracyjne zwyświetlaczem ANZ 05 Dane techniczne znajdują się na stronie 17 System monitorowania WebVisEC jest obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową i daje najwięcej możliwości konfigurowania urządzeń do monitorowania oraz wyświetlania wartości pomiarowych, włącznie z graficznym przedstawieniem ich przebiegu. Komunikaty o stanie i usterce mogą być też automatycznie wysyłane do dowolnych adresatów w wiadomości . Istnieje możliwość zdalnego monitorowania całego systemu przez Internet. Mogą być podłączane bazy danych. Interfejs użytkownika wyświetlany na stronach internetowych zbudowany jest pod kątem prostoty i przejrzystości wyświetlania danych. Wszystkie urządzenia przypisane do danego projektu są wyświetlane zawsze w strukturze drzewa (obszar eksploratora). Możliwe są dodatkowe oznaczenia, np. miejsca montażu, opisu monitorowanego zasobu lub nazwy urządzenia (kodu zasobu), poprzez szybkie i łatwe przypisanie. Rozwiązanie wyświetlane w przeglądarce internetowej system monitorowania WebVisEC Schemat systemu WebVisEC znajduje się na stronie 12 Dane techniczne znajdują się na stronie 17 System monitorowania prądu 11

12 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Schemat systemu monitorowania WebVisEC Monitorowanie, informowanie, System zarządzania energią (EMS) Połączenie z bazą danych Dodatkowe protokoły przez Ethernet: BACnet (IP) Modbus (TCP) TCP/IP PC / serwer ze zwykłą przeglądarką CAN maks. 450 m Serwer web (IPC) np. MPG-ETH-3 maks. 128 urządzenia do monitorowania (z 4 bramami) 5 CAN CAN Gateway triple maks m... 3 x Porada: Połączenia Ethernet są przedstawione w uproszczeniu! na każdy segment magistrali CAN maks. 16 urządzeń do monitorowania (patrz Dane techniczne) Schemat zasady działania systemu monitorowania WebVisEC Istotne zalety Nowatorska jest konsekwentnie stosowana zasada: rozproszona inteligencja. Jakie daje to zalety? Wszystkie informacje potrzebne do wygenerowania strony internetowej (w tym oznaczenia dotyczące kanały i dane konfiguracyjne) są przechowywane w urządzeniach do monitorowania! Serwery web samoczynnie wczytują podłączone urządzenia na żądanie użytkownika. Taka zasada bardzo ułatwia rozbudowywanie instalacji i wymianę urządzeń. W ten sposób system jest w najprostszy sposób zdatny do rozbudowy i pozostaje skalowalny niezależnie od swoich wymiarów a zatem także zawsze jest przejrzysty! Strony internetowe można wyświetlać w zwykłych przeglądarkach, jak np. Internet Explorer, Opera lub Mozilla Firefox. Nie ma żadnych szczególnych wymagań sprzętowych. 12

13 Monitorowanie, informowanie, konfigurowanie Ruter Ethernet TCP/IP maks. 450 m Serwer web (IPC) np. MPG-ETH-3 maks. 256 urządzenia do monitorowania (z 8 bramami = maksymalna rozbudowa) 5 na każdy segment magistrali CAN maks. 2 CAN Gateway triple Bramy typu CAN Gateway triple służą do podłączenia zawsze 2 segmentów magistrali, co zwiększa maksymalną liczbę urządzeń do monitorowania podłączonych do jednego serwera web. Połączenie z centralnym układem sterowania może być realizowane np. za pomocą BACnet (IP) lub poprzez bramy za pomocą protokołu Modbus (TCP). Zastosowane już na poziomie użytkownika mechanizmy zabezpieczeń sieci są uzupełnione o hasło dostępu do samego systemu monitorowania. Rejestrowanie wszystkich istotnych prądów roboczych i przekazywanie wartości do zarządzanej przez klienta bazy danych sprawia, że system idealnie nadaje się jako podstawa analityczna dla systemu zarządzania energią (EMS). System monitorowania prądu 13

14 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Dane techniczne urządzeń do monitorowania prądu RCM-W6 RCM-W6-AB Kanały pomiarowe / Analizy Liczba kanałów pomiarowych (przekładników) 6 6 Maks. liczba kanałów pomiarowych na segment CAN Maks. liczba kanałów pomiarowych w systemie monitorowania WebVisEC (przeglądarkowym) bez ograniczeń bez ograniczeń Równoległe rejestrowanie i przetwarzanie wartości pomiarowych, pomiar rzeczywistej wartości skutecznej ( True RMS ) Analizowanie samych prądów różnicowych Analizowanie prądów różnicowych i roboczych (dowolny wybór użycia kanału) A B Typ prądu różnicowego wg IEC Zakres analizy prądu różnicowego (znamionowy prąd różnicowy zadziałania IΔn) ma ma Zakres analizy prądu roboczego (zależnie od typu przekładnika) 6 Przekładnik pomiarowy wbudowany w urządzeniu podłączany do urządzenia (zewnętrzny) Napięcie znamionowe (dostosowane do sieci) AC V AC V Częstotliwość znamionowa (dostosowana do sieci) 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz Prąd znamionowy (dostosowany do sieci) 50 A 50 A Stosunek przełożenia przekładnika pomiarowego prądu różnicowego, np. serii DW lub DW-T, wszystkich typów: x/1 (np.: 500/1, 600/1, 700/1) Stosunek przełożenia przekładnika pomiarowego prądu roboczego, np. serii ASK lub KBU, od 100/1 do 4000/1 Konfigurowane wartości na poziomie kanału Wyjście komunikatów poprzez przekaźnik, 1 zestyk przełączny (bezpotencjałowy) Górny i dolny próg zadziałania (osiągnięcie obszaru krytycznego) Histereza progów zadziałania Opóźnienie czasowe komunikatów przy przekroczeniu dowolnej wartości progowej (działa tak samo na wszystkie kanały) Komunikaty / złącza / konfigurowanie Wyjście komunikatów poprzez przekaźnik, 1 zestyk przełączny (bezpotencjałowy) Diody LED na urządzeniu Zewnętrzne komunikaty poprzez magistralę polową (CAN) np. na ANZ 05, na stronie internetowej poprzez serwer web (TCP/IP) system monitorowania WebVisEC Złącze komunikacyjne CAN / protokół CAN (2.0) wg ISO Urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 (poprzez magistralę polową CAN) lub przeglądarkowy system monitorowania WebVisEC Stałe przechowywanie wszystkich danych konfiguracyjnych w urządzeniu (włącznie z lokalizacją, oznaczeniem zasobu, opisem tekstowym monitorowanych zasobów w poszczególnych kanałach) Zasilanie / wymiary / montaż / normy Napięcie zasilania Us (PELV) przez magistralę polową CAN 24 V DC 24 V DC Zużycie własne około 2,5 W około 2,5 W Wymiary (wys. x szer. x głęb.) w mm 46 x 190 x 60 (11 TE) 72 x 190 x 60 (11 TE) Montaż na szynie kapeluszowej zgodnej z DIN EN Wykonanie zgodne z DIN EN (VDE 0663) 14

15 RCM-W8 RCM-W8-AB RCM-W bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń A B A ma ma ma A A AC V AC V AC V 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz A A A Typ na zamówienie 24 V DC 24 V DC 24 V DC około 2,5 W około 2,5 W około 2,5 W 90 x 105 x 73 (6 TE) 90 x 105 x 73 (6 TE) 90 x 105 x 73 (6 TE) Wykorzystanie standardowych przekładników pomiarowych istotna zaleta naszych systemów Do naszych układów pomiarowych nadają się w zasadzie wszystkie standardowe przekładniki prądowe z przekładnią x / 1 - decydującą zaletą w modernizacji istniejących rozdzielnic jest możliwość zastosowania istniejących przekładników! Dotyczy to także możliwości monitorowania składowej stałej. Dla nowych instalacji proponujemy zastosowanie przekładników prądów różnicowych serii DW lub DW-T (DW-T tylko dla prądów różnicowych klasy A). Dokonując wyboru przekładnika pomiarowego należy oprócz przekładni (patrz tabela) uwzględnić także m.in. geometryczne wymiary monitorowanego przewodu. Niektóre typy wymagają montażu dodatkowego bocznika. Udzielamy chętnie wszelkich rad odnośnie konkretnych projektów i zamówień. 6 System monitorowania prądu 15

16 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Funkcje rozwiązań do monitorowania i konfigurowania System monitorowania WebVisEc1 przeglądarkowe rozwiązanie bez ograniczeń! Do instalacji każdej wielkości monitorowanie, konfigurowanie i analizowanie danych z dowolnego miejsca. Obszar Automatyczne przedstawianie hierarchii instalacji z urządzeniami do (Instalacje i oznaczenie miejsca) Możliwe jest uwzględnianie unomowanych systemów oznaczeń instalacji, jak system oznaczenia elektrowni (KKS) zgodny z wytycznymi VGB 7 Strony urządzeń widok szczegółowy / sposób przedstawienia zależnyod 16

17 Funkcje rozwiązań do monitorowania i konfigurowania (wyciąg) ANZ 05 System monitorowania WebVisEC (rozwiązanie przeglądarkowe) Możliwości konfigurowania urządzeń do monitorowania prądu serii RCM-xx Uaktywnianie poszczególnych kanałów Ustawianie pomiaru prądu roboczego lub różnicowego zależnie od typu przekładnika pomiarowego podłączonego w danym kanale Ustawianie wartości typu przekładnika prądowego ze stosownym bocznikiem Ustawianie obszaru histerezy dolnego i górnego progu zadziałania na poziomie kanału Ustawianie dolnego i górnego progu ostrzeżenia lub zadziałania na poziomie kanału Ustawianie czasu opóźnienia komunikatów o zadziałaniu / komunikatów ostrzegawczych / czasu opóźnienia resetowania tych komunikatów Sterowanie przekaźnikiem przy osiągnięciu progu ostrzeżenia / zadziałania (zbiorczy komunikat o usterce) / przy usterce urządzenia. Ustawianie przekaźnika komunikatu o usterce według zasady prądu spoczynkowego lub roboczego Zmienianie adresu CAN Tworzenie i przekazywanie danych, jak lokalizacja, oznaczenie zasobu, opis tekstowy monitorowanego zasobu na poziomie kanału Wskazania i komunikaty Komunikaty tekstowe (ANZ 05: Liczba dowolnie programowanych tekstów) maks Maks. liczba odwzorowanych urządzeń do monitorowania 16 bez ograniczeń Numeryczne wskazanie wartości pomiarowej Graficzne wskazanie wartości pomiarowej w postaci przebiegu Graficzna obsługa konfigurowania (bieżący przebieg prądu) Wysyłanie wiadomości do dowolnej liczby adresatów 7 Komunikacja Połączenie z systemem Magistrala polowa CAN Magistrala polowa CAN / Ethernet Liczba złączy komunikacyjnych (CAN 2.0) 2 4 na każdy serwer web Dodatkowe protokoły przez Ethernet: BACnet (IP) / Modbus (TCP) Szczególne właściwości Automatyczne rozpoznawanie i wczytywanie urządzeń w polu (RCM) przez serwer web Połączenie z bazą danych Wyświetlanie instalacji za pomocą unormowanych oznaczeń (np. system oznaczenia elektrowni KKS) Możliwość połączenia BACnet np. z układem sterowania Wymiary / montaż Wymiary (wys. x szer. x głęb.) w mm 195 x 295 x 90 Wymiary wycięcia (wys. x szer.) w mm 186 x 286 Montaż w ścianie z płyt g-k / drzwiach szafy sterowniczej System monitorowania prądu 17

18 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Analizowanie na poziomie kanałów Komunikaty są przesyłane bezpieczną magistralą polową (CAN) i mogą być używane także na potrzeby sterowania. Włączenie do systemu sterowania budynku jest możliwe np. za pomocą BACnet. Wymiana danych z zewnętrznymi systemami, np. PLC lub tradycyjne układy sterowania, odbywa się poprzez urządzenia we/wy serii MPM (binarnie) lub bramy w protokole np. LON lub Modbus. Zasada działania Nasze cyfrowe urządzenia we/wy serii MPM z własnymi funkcjami logicznymi mogą udostępniać instalacji informacje dotyczące danego kanału, np. o przekroczeniu wartości granicznych, jako sygnał binarny do dalszych celów związanych ze sterowaniem. Analiza, czy odbiornik przy zerowym (0 A) prądzie roboczym jest niesprawny czy wyłączony, odbywa odbywa się w układzie logicznym podłączonym do wyjścia, np. w urządzeniach z tej serii. Wartości i komunikaty w magistrali CAN Wielokanałowe urządzenia do monitorowania prądu serii RCM Analizowanie na poziomie kanału binarne Sygnały na potrzeby sterowania Cyfrowe urządzenia we/wy serii MPM sygnały binarne na poziomie kanału na potrzeby sterowania Rejestrowanie prądu monitorowanego zasobu Porada: Urządzenia serii MPM nie zmniejszają maksymalnej liczby urządzeń do monitorowania prądu w danym segmencie magistrali CAN. 8 Sygnały magistrali danych Wejścia fizyczne Stany Dziennik, wejścia Dziennik, wejścia Operacje logiczne Sygnały magistrali danych Fizyczne wyjścia przełączające Uproszczona zasada działania MPM 16-8 / 32-Vario Urządzenia rejestrują za pomocą swoich fizycznych wejść (bezpotencjałowych lub z potencjałem) dowolne sygnały cyfrowe. Ponadto są rejestrowane wejścia logiczne. Są to sygnały, które znajdują się w magistrali polowej (CAN). Pochodzą z innych urządzeń magistrali polowej, jak np. komunikaty o ostrzeżeniu lub zadziałaniu od urządzeń do monitorowania prądu serii RCM. Wszystkie sygnały mogą być logicznie ze sobą powiązane i udostępnione w fizycznych wyjściach (przełączania) na potrzeby analizy i sterowania. Stany fizycznych wejść i wyjść są stale przekazywane do magistrali polowej, dzięki czemu mogą być analizowane także przez inne urządzenia. Krótki opis urządzeń serii MPM Konfigurowane urządzenia we/wy z własnymi funkcjami logicznymi MPM 16-8: 16 fizycznych wejść, 8 fizycznych wyjść MPM 32-Vario: 32 fizyczne wejścia lub wyjścia (zależnie od konfiguracji) Przyjmowanie i przetwarzanie komunikatów z magistrali polowej Dowolne przypisywanie kanałów we/wy (komunikaty o usterce, stanie i ostrzeżeniu) Logiczne powiązanie zmiennych (fizyczne wejścia urządzenia i komunikaty o stanie z magistrali polowej) Możliwość przetwarzania 120 fizycznych wejść (komunikatów z magistrali polowej) Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT, maks. 20 operandów na każdą formułę logiczną, 5 operandów timera, operand resetowania i wyjścia 32 kanały programatora czasowego z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC) Rozpoznawanie usterki innych elementów magistrali polowej (stan wzbudzenia) MPM 16-8 MPM 32-Vario 18

19 Przykład zastosowania: centrum przetwarzania danych Przedmowa W Bezpiecznym zasilaniu centrów danych i innych instalacji wymagających ciągłego działania monitorowanie prądu różnicowego i roboczego jest jednym z wielu, ale dość istotnym elementem. Uważamy konkretne zrealizowane projekty i przedstawione przykłady za obiekty wzorcowe, na podstawie których mogą Państwo wywnioskować, jak będzie wyglądało rozwiązanie Państwa problemów. Jeśli stwierdzą Państwo, że nasz system byłby generalnie przydatny, ale brakuje w nim pewnych potrzebnych funkcji, prosimy niezwłocznie się z nami skontaktować. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania i rozszerzenia o dodatkowe funkcje. Niniejszy opis projektu centrum danych pewnego dużego niemieckiego banku dotyczy jego stanu rozbudowy z marca 2011 r. Po co monitorować prądy? Centra danych muszą spełniać najwyższe wymagania pod względem dostępności Ich awaria mogłaby zagrażać sytuacji ekonomicznej każdego przedsiębiorstwa. Zasadniczym warunkiem stabilnego działania urządzeń jest i pozostanie bezawaryjne zasilanie od komputera i jego podzespołów, przez klimatyzację i systemy ochrony oraz przeciwpożarowe po oświetlenie. Elementy bezpiecznego zasilania 8 Ważnym elementem bezpiecznego zasilania jest monitorowanie i analizowanie wszystkich prądów. System monitorowania prądu różnicowego i roboczego stanowi obecnie jedyną sensowną techniczną realizację zasady informować na czas przed awarią. Niemiecki urząd ds. bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej stwierdza w swoim kompendium wiedzy na temat wysokiej dostępności HV 1.2 (Bonn 2009, 11 Infrastruktura, rozdział 7.3.2, str. 31): Monitorowanie prądu różnicowego za pomocą monitorów RCM, które działają podobnie jak wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), ale mają tę zaletę, że w momencie osiągnięcia znamionowego prądu różnicowego nie reagują natychmiastowym wyłączeniem. Monitory RCM mogą przez pewien czas obserwować prąd różnicowy i, jeśli prąd różnicowy osiągnie pewną określoną wartość, zależną od indywidualnych ustawień, wysłać ostrzeżenie do centrali. System monitorowania prądu 19

20 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Przykład zastosowania: centrum danych Wymagania użytkownika wobec systemu! Budowa systemu monitorowania prądu różnicowego i roboczego dla centrum danych w 4 lokalizacjach w Niemczech! Zamontowanie standardowych rozdzielnic w celu wykonania dwóch redundantnych systemów zasilania o konkretnych parametrach! Monitorowanie zasilania podłączonych szaf sieciowych (zainstalowane serwery typu rack z dwoma zasilaczami)! Prosta także w montażu w istniejącej instalacji możliwość monitorowania prądu roboczego wyjść i odbiorów! Zmienna konfiguracja (pod względem mocy i liczby) szaf sieciowych z serwerami typu rack nie może skutkować przeciążeniem lub wykorzystaniem do granic możliwości bezpieczników wstępnych w listwach zasilających (utrzymywanie się w termicznie niekrytycznych obszarach charakterystyki wyzwalania).! Natychmiastowe informowanie o osiągnięciu maksymalnego wykorzystania dostępnych gniazd (monitorowanie prądu roboczego)! Monitorowanie prądu różnicowego w 1- i 3-fazowych obwodach końcowych o wartości do 63 A w celu realizacji zasady: informować przed awarią czyli rozpoznawać krytyczne stany i przypisywać je do właściwego monitorowanego obwodu, aby umożliwić szybką i celną interwencję! Dalsze wymagania wobec monitorowania prądu różnicowego: - Wysoka jakość rozwiązania. Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS - Najmniejsza/największa wartość wyzwalania (komunikat o reakcji) od 10 ma do 1 A - Możliwość wstępnego ostrzeżenia dotyczącego danego kanału (komunikat ostrzegawczy) Przykład aplikacji 9 20

21 Wymagania dotyczące parametryzacji i wyświetlania:! Centralne i niezależne wyświetlanie wszystkich bieżących wartości i komunikatów! Centralne parametryzowanie wszystkich monitorowanych urządzeń! Brak możliwości lokalnego ingerowania w urządzenia monitorujące, np. zmieniania poziomów wyzwolenia bez upoważnienia! Wyświetlanie wyników pomiarów i komunikatów zależnie od kanału oraz wysyłanie komunikatów pocztą ! Niezależna od platformy możliwość obsługi i obserwowania całego systemu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej bez oprogramowania, które trzeba by specjalnie instalować Szczególna zaleta rozwiązania opartego na! przeglądarce internetowej: konstrukcja typu failsafe! Całościowy obraz wszystkich podłączonych serwerów web (w instalacjach) za pomocą tylko jednego interfejsu użytkownika! Prosta wymiana serwerów web i urządzeń monitorujących! Szybkie aktualizowanie wielu punktów danych! Bezproblemowe rozbudowywanie systemów! Możliwość połączenia z zarządzaną zewnętrznie przez klienta bazą danych (jako samodzielną aplikacją do przechowywania komunikatów i wartości, objętą działaniem używanego przez klienta programu do tworzenia kopii zapasowej) Monitorowanie szaf sieciowych (rack) 10 System monitorowania prądu 21

22 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Przykład zastosowania: centrum danych Wykonanie techniczne! Rozdzielnice o standardowej konstrukcji, obszerne wymiary komory zaciskowej, identyczna struktura każdych 2 nadmiarowych systemów zasilania, przykład wyposażenia szafy rozdzielczej: - Rozłącznik izolacyjny 400 A na wejściu - Analizator jakości sieci UMG 605 z panelem dotykowym JPC 35 (firmy Janitza) z osobnym podłączeniem do wewnętrznego monitorowania klienta poprzez sieć Ethernet - Zabezpieczenie nadnapięciowe z monitorowaniem wyzwolenia bezpieczników DO2 z możliwością wykorzystania na 1- lub 3-fazowym wyjściu odbiornika, zależnie od ustawienia, oraz przyporządkowania wielkości bezpiecznika na danym wyjściu - 48 wyjść podłączonych bezpośrednio kablowo (zabezpieczenie 16 A) wyłącznie z monitorowaniem prądu różnicowego za pomocą RCM-W6 (wbudowany przekładnik pomiarowy) - 72 wyjścia (maks. 63 A) z możliwością monitorowania prądu różnicowego lub roboczego, zależnie od wyboru, za pomocą RCM-W8 (z podłączonymi przekładnikami pomiarowymi). Na każdym wejściu klient może wybrać, czy będzie używane monitorowanie prądu różnicowego czy roboczego - 1 cyfrowe urządzenie we/wy MPM 16-8 na magistrali CAN (16 wejść/8 wyjść)! Została zachowana jednolitość konstrukcji we wszystkich lokalizacjach, także przy różnej liczbie wykonanych wyjść.! Serwer web MPG-ETH-3 (do którego można podłączyć pewną liczbę rozdzielnic) zamontowano w osobnej szafie. Wykonanie zdecentralizowanego systemu serwerów web w polu rozdzielnicy brak ograniczeń pod względem rozbudowy. System operacyjny oparty na UNIX udostępnia dane w trybie online. Serwery web samoczynnie wczytują podłączone urządzenia na żądanie użytkownika.! Działanie opiera się na zasadzie rozproszonej inteligencji : wszystkie informacje, jak np. lokalizacja (budynek, pomieszczenie, rozdzielnica, pole) lub identyfikator zasobu, oraz parametry urządzenia przechowywane są w urządzeniach lokalnych, a nie na serwerze web! Zasada konstrukcji rozdzielnic 10 22

23 Korzyści i zalety Łatwość montażu i serwisowania dzięki identycznej zasadzie konstrukcji rozdzielnic Stałe przypisanie 48 wyjść z monitorowaniem prądu różnicowego (za pomocą t RCM-W6) odpowiada (określonemu przez klienta) maksymalnemu zapotrzebowania na połączenia z bezpiecznikami wstępnymi 16 A. Możliwość wyboru monitorowania prądu różnicowego lub roboczego na 72 wyjściach umożliwia dowolne wykorzystanie wyjść. Sposób monitorowania ustalany jest poprzez proste ustawienie parametrów urządzeń monitorujących RCM- W8. Cyfrowe urządzenie we/wy MPM 16-8 służy tutaj do rejestrowania zbiorczych komunikatów o usterce urządzeń automatyki budynkowej, ale może być także wykorzystane do wprowadzania i wyprowadzania innych sygnałów (np. zabezpieczenia nadnapięciowego). Wielkość komór zaciskowych rozdzielnic ułatwia montaż początkowy i późniejszy. Jednolita konstrukcja rozdzielnic umożliwia dostosowanie ich do różnych potrzeb przy takich samych wymaganiach użytkowych. Zasady konstrukcji można zastosować także przy innych wymaganiach. Zdecentralizowane serwery web w rozdzielnicach sprawiają, że system jest skalowalny, co ułatwia rozbudowę o nowe funkcje w każdej lokalizacji. Serwery web można łatwo rozszerzać i wymieniać, ponieważ nowe serwery wczytują podłączone urządzenia polowe i ich informacje. Istnieje możliwość dostępu zdalnego z poziomu przeglądarki internetowej pod warunkiem podania hasła. Interfejs użytkownika służy do wszystkich monitorowanych instalacji niezależnie od lokalizacji i fizycznej odległości. Korzyści dodatkowe Ustalanie obciążenia instalacji (elektrycznie) na podstawie rejestrowanego prądu roboczego. Obsługa regulacji mocy chłodzenia instalacji zależnie od obciążenia, ponieważ moc termiczna serwera rack zachowuje się proporcjonalnie do prądu roboczego. Rejestrowanie wartości prądu roboczego i przekazywanie ich do bazy danych klienta jako dane wejściowe systemu zarządzania budynkiem (BMS) Skalowalność jest istotną zaletą systemu 10 Konkluzja System monitorowania prądów w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia stałej dostępności centrum danych. Systemy monitorowania RCM odgrywają coraz większą rolę w certyfikacji infrastruktury IT pod względem kryterium oceny bezpieczne zasilanie oraz jako środek kontroli instalacji elektrotechnicznych według odnośnych norm i wytycznych, np. VDE , wytyczne VDS, BGV A3, BetrSichV. Rejestrowanie prądu roboczego umożliwia działanie systemu zarządzania budynkiem (BMS). System monitorowania prądu 23

24 Notizen 24

25 Usługi i serwis Nasze usługi dla klientów Korzyści Czy mają Państwo pytania lub problemy lub potrzebują indywidualnej porady? Pomożemy Państwo szybko i w prosty sposób. Fachowe informacje i doradztwo Doradztwo w procesie decyzyjnym Planowanie lub techniczne dopracowanie danego projektu Obliczanie prądu zwarciowego i selektywności Przyspieszenie realizacji projektów Optymalne wymiary planowanego systemu pod względem technicznym i ekonomicznym Gwarancja bezpieczeństwa instalacji i eksploatacji Zapewnienie wysokiej dostępności instalacji Indywidualne szkolenie w zakresie sposobu działania i obsługi instalacji Serwis w dni robocze Usługi wdrożeniowe Odbiór instalacji przez rzeczoznawcę Szkolenie operatorów Szkolenia na miejscu Analizy sieci i obciążeń Diagnostyka Nasze dane kontaktowe Telefon: Telefaks: Stan Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w ramach postępu technicznego. Prawa autorskie: ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH 2011 Wszystkie pozostałe użyte znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Strona 4: 1. Zdjęcie Heino Pattschull - Fotolia.com, 2. Zdjęcie amaze646 - Fotolia.com, 3. Zdjęcie Dreef - Fotolia.com, 4. Zdjęcie Vladimir Vydrin - Fotolia.com, 5. Zdjęcie Hartmut Rauhut - Fotolia.com, 6. Zdjęcie thomas haltinner - Fotolia.com, 7. Zdjęcie Adrien Roussel - Fotolia.com, 8. Zdjęcie Frédéric Prochasson - Fotolia.com, 9. Zdjęcie blondsteve - Fotolia.com, 10. Zdjęcie gg24_de - Fotolia.com, strona Zdjęcie elgris - Fotolia.com, 2. Zdjęcie Hartmut Rauhut - Fotolia.com, 3. Zdjęcie Dusan Radivojevic - Fotolia.com, System monitorowania prądu 25

26 ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH Broner Ring Grimma Telefon: Telefaks: Internet: KHT_FL_RCM_003_ System monitorowania prądu

27

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie znaku towarowego. Urządzenie: BMTI 1 Wersja oprogramowania sprzętowego: 1.1.2.9. Nr art. Dokumentacja: ESA.0500053 Wersja: 1.

Potwierdzenie znaku towarowego. Urządzenie: BMTI 1 Wersja oprogramowania sprzętowego: 1.1.2.9. Nr art. Dokumentacja: ESA.0500053 Wersja: 1. Rodzaj dokumentu: Informacja o produkcie Urządzenie: BMTI 1 Wersja oprogramowania sprzętowego: 1.1.2.9 Nr art. Dokumentacja: ESA.0500053 Wersja: 1.0 Data publikacji: 27.05.2014 Potwierdzenie znaku towarowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik Years Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 2000 kwp Opcjonalne Powermanagement i regulacja cos fi Prezentacja graficzna oraz obsługa na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu TFT oraz przejrzysty wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu System EMS- Jednostka wykonawcza (Slave)

Specyfikacja produktu System EMS- Jednostka wykonawcza (Slave) EMS (Environment Monitoring System) System Monitorowania Środowiska jest inteligentnym systemem zdalnego monitorowania za pomocą, którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH monitoring do 5400 opraw na jedną centralkę topologia liniowa z odgałęzieniami komunikacja po dwużyłowym przewodzie instalacyjnym (bez polaryzacji,

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu System EMS- Koncentrator (HUB)

Specyfikacja produktu System EMS- Koncentrator (HUB) EMS (Environment Monitoring System) System Monitorowania Środowiska jest inteligentnym systemem zdalnego monitorowania za pomocą, którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw Falowniki serii 650G Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw AC650G Napędy AC Ogólnego zastosowania Zakres : 0,25 kw 7,5 kw Napędy AC650G idealnie nadają się do zastosowań wymagających dokładnego

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE Krótka charakterystyka Optymalizacji ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego Dodawanie i odejmowanie z przepływów w strefie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Koszty energii elektrycznej pod kontrolą Gotowe rozwiązanie do zarządzania energią

Koszty energii elektrycznej pod kontrolą Gotowe rozwiązanie do zarządzania energią Koszty energii elektrycznej pod kontrolą Gotowe rozwiązanie do zarządzania energią Liczniki energii elektrycznej z interfejsem komunikacyjnym i panel operatorski z wbudowaną aplikacją do rejestracji i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy.

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. oszczędzaj energię z firmą LutronTM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MODULE

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Rodzina adresowalnych central sygnalizacji pożaru firmy Bosch: jedna platforma spełniająca wszystkie wymagania

Rodzina adresowalnych central sygnalizacji pożaru firmy Bosch: jedna platforma spełniająca wszystkie wymagania Rodzina adresowalnych central sygnalizacji pożaru firmy Bosch: jedna platforma spełniająca wszystkie wymagania Niezrównana elastyczność W skład tej kompleksowej rodziny wchodzą dwie serie central sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk Technik informatyk Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. E12 - montaż

Bardziej szczegółowo

VIBGUARD Zaawansowane monitorowanie stanu

VIBGUARD Zaawansowane monitorowanie stanu VIBGUARD Zaawansowane monitorowanie stanu szybki synchroniczny niezawodny VIBGUARD bezpieczny system do ochrony maszyn Kompletne monitorowanie zapewniające większe bezpieczeństwo urządzenia PRÜFTECHNIK

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: CPA net to nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym z pozycji komputera oraz urządzenia mobilnego. Umożliwia inteligentne

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo