System monitorowania prądów różnicowych i roboczych. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą systemu monitorowania WebVisEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System monitorowania prądów różnicowych i roboczych. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą systemu monitorowania WebVisEC"

Transkrypt

1 System monitorowania prądów różnicowych i roboczych Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą systemu monitorowania WebVisEC Wydanie

2 2

3 Spis treści Rozdział Strona Przegląd 4 1 System 6 2 Zasada działania 8 3 Urządzenia do monitorowania prądu 10 4 Rozwiązania do monitorowania i konfigurowania 11 5 Schemat systemu monitorowania WebVisEC 12 6 Dane techniczne urządzeń do monitorowania prądu 14 7 Funkcje rozwiązań do monitorowania i konfigurowania 16 8 Analizowanie na poziomie kanałów 18 9 Przykład zastosowania: centrum danych 19 System monitorowania prądu 3

4 Przegląd Zapobieganie wypadkom Eliminowanie przestojów produkcji Ochrona W przemyśle Utrzymywanie płynnej komunikacji Monitorowanie urządzeń medycznych 4

5 Rejestrowanie wartości prądu na potrzeby systemu zarządzania energią (EMS) Niezależne od lokalizacji monitorowanie i informowanie Połączenie z bazą Prąd roboczy [ A ] Prąd [ ] ma Wielokanałowe monitorowanie prądu różnicowego i roboczego za pomocą jednego systemu System monitorowania prądu 5

6 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego System 1 Zasilanie bez przerw... w wielu branżach i obszarach zastosowań jest to warunek, który decyduje o bezpieczeństwie i wynikach ekonomicznych przedsiębiorstwa. Stosowany do tego celu system musi być łatwy w obsłudze, automatycznie wskazywać problemy oraz stanowić źródło przydatnych informacji dla serwisu....poprzez monitorowanie wszystkich prądów Czujniki systemu zarządzania energią Nasz system znakomicie nadaje się do tego, aby racjonalnym kosztem rejestrować i przekazywać do bazy danych wartości prądu roboczego także dużej liczby odbiorników (jako obraz zużycia energii). Niezależnie od innych zastosowań, np. związanych z wymogami prawnymi w przyszłości lub możliwością tańszego zaopatrzenia w energię, sama optymalizacja zużycia energii zawsze może przynieść oszczędności finansowe. W normie DIN EN 16001:2009 rejestrowanie energii jest wymienione jako jeden z warunków, które musi spełniać system zarządzania energią. Należy przy tym pamiętać o tym, że im większa gęstość informacji, tym więcej energii można zaoszczędzić. Informowanie o usterce Występujące zakłócenia muszą być wykrywane na czas, czyli zanim jeszcze bezpieczniki lub wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) wyłączą daną instalację lub obwody gniazd wtykowych. Wymaga to monitorowania, analizowania i zgłaszania niewielkich wzrostów prądów różnicowych, wywoływanych np. przez uszkodzenie izolacji lub zbyt wysoki prąd roboczy części instalacji lub odbiorników, zanim dojdzie do usterki! Rejestrowanie prądów roboczych... i ich przekazywanie do zarządzanej przez klienta bazy danych umożliwia wykonywanie analiz na potrzeby optymalizacji zużycia energii i systemów zarządzania energią. System musi zatem automatycznie obliczać i archiwizować bardzo dużo wartości prądu roboczego zwłaszcza w rozbudowanych instalacjach odbiorczych a zarazem być dla użytkownika przejrzysty i prosty w obsłudze....i archiwizowanie w bazie danych Urządzenia do monitorowania prądu roboczego RCM-W6 w rozdzielnicy centrum danych (zdjęcie zrobione w czasie montażu) 6

7 Nasze rozwiązanie Za pomocą naszego systemu monitorowania prądu różnicowego i roboczego można zapobiegać zakłóceniom zasilania poprzez wczesne ostrzeganie. Zwiększa to też skuteczność ochrony instalacji i ochrony przeciwpożarowej. Wartości pomiarowe i komunikaty mogą być przekazywane do baz danych. Rejestrowane prądy robocze stanowią przy tym materiał do analiz dla systemu zarządzania energią. Wielokanałowe urządzenia do monitorowania, z podłączanymi lub wbudowanymi przekładnikami pomiarowymi, są montowane w rozdzielnicach na unormowanych szynach kapeluszowych. Działają w układach sieciowych TN i TT, a także, ale tylko do pomiaru prądu roboczego, w układzie IT. Poprzez zastosowanie przekładnika na wejściach, na wyjściach (do odbiorników i instalacji), w przewodach PEN i N (do pomiaru prądów upływowych w układach TN-S), w punktach centralnego uziemienia. Urządzenia do monitorowania można wygodnie konfigurować, a bieżące wartości wyświetlane są graficznie jako przebieg. Istnieją różne możliwości alarmowania i informowania usterce, włącznie ze zdalnym monitorowaniem i wysyłaniem wiadomości . 1 Korzyści Lokalizowanie usterek bez wyłączania Ostrzeganie z wyprzedzeniem o usterkach instalacji Zapobieganie kosztownym lub niebezpiecznym awariom instalacji i podwyższenie ich dostępności. Wskazanie konkretnych wadliwych wyjść lub odbiorników zmniejsza koszty wykrywania przyczyn usterek i napraw. Przeciążenia przewodów N i krytyczne prądy różnicowe są odpowiednio wcześnie wykrywane, co zmniejsza ryzyko pożaru. Obszary zastosowania Konfigurowanie instalacji w stanie nowości pozwala rozpoznawać wszystkie zmiany stanu instalacji od momentu oddania do eksploatacji. Spełnienie kryterium bezpieczeństwa Monitorowanie prądu różnicowego (RCM) w centrach danych Wygodne rozwiązanie do monitorowania i konfigurowania za pomocą przeglądarki internetowej prosty w obsłudze system monitorowania WebVisEC. Podłączanie baz danych zarządzanych przez klienta Rejestrowanie prądu roboczego wszystkich ważnych odbiorników jako podstawa do działania systemu zarządzania energią (EMS) Centrum danych / biurowiec Elektrownie Instalacje techniki komunikacyjnej Urządzenia techniki telewizyjnej Instalacje przemysłowe / przenośniki Tunele kolejowe i drogowe Obszary użytkowane medycznie Energochłonne branże z potencjałem optymalizacji System monitorowania prądu 7

8 RCM-W24 Ser np. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Zasada działania 2 Za pomocą urządzenia konfiguracyjnego z wyświetlaczem ANZ 05 można wyświetlać wartości pomiarowe w poszczególnych kanałach z urządzeń do monitorowania prądu. Gdy tylko wystąpią komunikaty ostrzegawcze lub o usterce, są one wyświetlane zamiast wartości pomiarowych. Stosowne teksty komunikatów można dowolnie programować. Istnieje też możliwość alarmu akustycznego. Ponadto za pomocą ANZ 05 można konfigurować urządzenia do monitorowania prądu różnicowego i roboczego. Jedynym warunkiem jest, aby były podłączone do magistrali CAN i wstępnie skonfigurowane. System zarządzania energią (EMS) Rejestrowanie wszystkich istotnych prądów roboczych i przekazywanie wartości do zarządzanej przez klienta bazy danych sprawia, że system idealnie nadaje się jako podstawa analityczna dla systemu zarządzania energią (EMS). Rozdzielnica główna Rozdzielnica podrzędna Zasilanie L1 L2 L3 N ANZ 05 Zasilanie L1 L2 L3 N N PE ZEP PAS CAN RCM-W8 RCM-W24 Ochrona osób Ochrona instalacji Ochrona przeciwpożarowa Wyłączenie przez RCD Prąd różnicowy Prąd roboczy Prąd różnicowy Informacja od RCM Zapas czasu Schemat zasady działania. Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Informowanie przed wyłączeniem cel monitorowania prądu różnicowego 8

9 RCM-W8-AB Połączenie z bazą danych System monitorowania WebVisEC Najwygodniejszym rozwiązaniem do monitorowania, dokumentowania i konfigurowania jest system monitorowania WebVisEC. Dane zapisane w urządzeniach do monitorowania (np. informacje o lokalizacji, monitorowany zasób) oraz ich wartości pomiarowe i informacje o przekroczeniu skonfigurowanych progów są udostępniane poprzez serwer web. Wartości pomiarowe poszczególnych kanałów są przedstawiane graficznie w postaci przebiegu. Komunikaty o stanie i usterce mogą być automatycznie wysyłane do dowolnych adresatów w wiadomości . Istnieje też możliwość zdalnego monitorowania całego systemu poprzez Internet, a także podłączenie bazy danych. 2 wer WEB MPG-ETH-3... RCM-W8 RCM-W6 RCM-W8-AB RCM-W6-AB f1 f2 Np. sieć komputerowa PE Prądy różnicowe Typ A wg IEC Prądy różnicowe Typ B wg IEC Wszystkie (8 lub 24) kanały urządzeń do monitorowania RCM-W8/-W24 mogą być wykorzystywane do monitorowania prądu różnicowego lub roboczego przez użycie odpowiedniego przekładnika pomiarowego. W przypadku monitorowania prądu różnicowego są rejestrowane prądy różnicowe odpływające do uziemienia lub innymi ścieżkami. RCM-W8/-W24: Prądyróżnicowe wg IEC Typ A, RCM-W8-AB: Prądy różnicowe wg IEC Typ B (bez monitorowania prądu roboczego). W urządzeniach do monitorowania typu RCM-W6 jest wbudowanych 6 przekładników pomiarowych, które monitorują tylko prądy różnicowe. Rejestrowane są prądy różnicowe odpływające do uziemienia lub innymi ścieżkami. RCM-W6: Prądy różnicowe wg IEC Typ A, RCM-W6-AB: Prądy różnicowe wg IEC Typ B. System monitorowania prądu 9

10 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Urządzenia do monitorowania prądu Opis produktu 3 Seria RCM-W6 rejestrowanie prądu różnicowego za pomocą 6 wbudowanych przekładników pomiarowych Seria RCM-W8/-W24: rejestrowanie prądu różnicowego lub roboczego za pomocą podłączanych przekładników pomiarowych w 8 lub 24 kanałach pomiarowych, które zależnie od wyboru mogą być używane do rejestrowania prądu różnicowego lub roboczego (RCM-W8-AB może rejestrować tylko prąd różnicowy). Zastosowanie w uziemionych systemach zasilania (układy TN i TT), rejestrowanie prądu roboczego także w układzie IT Równoległe rejestrowanie i przetwarzanie wartości pomiarowych Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej ( True RMS ) Analizowanie prądów różnicowych typu A i B wg normy IEC (zależnie od urządzenia, patrz tabela Dane techniczne ) Wygodne konfigurowanie każdego kanału osobno, jak: - Wartości górnego i dolnego progu ostrzeżenia (Opuszczenie normalnego zakresu = funkcja przedziału przy rejestrowaniu prądu roboczego) - Wartości górnego i dolnego progu zadziałania (osiągnięcie obszaru krytycznego) - Opóźnienie czasowe komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o zadziałaniu (przy przekroczeniu dowolnej wartości progowej) działa tak samo na wszystkie kanały - Regulowany obszar histerezy progów zadziałania Układ kontroli prądów różnicowych RCM-W6 Układ kontroli prądów różnicowych RCM-W6-AB (ze składową stałą) Układ kontroli prądów różnicowych i roboczych RCM-W8 Układ kontroli prądów różnicowych i roboczych RCM-W8-AB (ze składową stałą) Układ kontroli prądów różnicowych i roboczych RCM-W24 Przykładowy przekładnik pomiarowy serii DW Dane techniczne znajdują się na stronie 14 10

11 Rozwiązania do monitorowania i konfigurowania Opis produktu Urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 służy do wyświetlania wartości pomiarowych i komunikatów tekstowych urządzeń magistrali polowej ESA oraz komunikatów urządzeń zewnętrznych. Umożliwia ono ponadto konfigurowanie urządzeń do monitorowania prądu różnicowego i roboczego serii RCM. Znakomicie sprawdza się jako wyświetlacz lokalny i można je montować np. w drzwiach szafy sterowniczej. 4 Urządzenie konfiguracyjne zwyświetlaczem ANZ 05 Dane techniczne znajdują się na stronie 17 System monitorowania WebVisEC jest obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową i daje najwięcej możliwości konfigurowania urządzeń do monitorowania oraz wyświetlania wartości pomiarowych, włącznie z graficznym przedstawieniem ich przebiegu. Komunikaty o stanie i usterce mogą być też automatycznie wysyłane do dowolnych adresatów w wiadomości . Istnieje możliwość zdalnego monitorowania całego systemu przez Internet. Mogą być podłączane bazy danych. Interfejs użytkownika wyświetlany na stronach internetowych zbudowany jest pod kątem prostoty i przejrzystości wyświetlania danych. Wszystkie urządzenia przypisane do danego projektu są wyświetlane zawsze w strukturze drzewa (obszar eksploratora). Możliwe są dodatkowe oznaczenia, np. miejsca montażu, opisu monitorowanego zasobu lub nazwy urządzenia (kodu zasobu), poprzez szybkie i łatwe przypisanie. Rozwiązanie wyświetlane w przeglądarce internetowej system monitorowania WebVisEC Schemat systemu WebVisEC znajduje się na stronie 12 Dane techniczne znajdują się na stronie 17 System monitorowania prądu 11

12 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Schemat systemu monitorowania WebVisEC Monitorowanie, informowanie, System zarządzania energią (EMS) Połączenie z bazą danych Dodatkowe protokoły przez Ethernet: BACnet (IP) Modbus (TCP) TCP/IP PC / serwer ze zwykłą przeglądarką CAN maks. 450 m Serwer web (IPC) np. MPG-ETH-3 maks. 128 urządzenia do monitorowania (z 4 bramami) 5 CAN CAN Gateway triple maks m... 3 x Porada: Połączenia Ethernet są przedstawione w uproszczeniu! na każdy segment magistrali CAN maks. 16 urządzeń do monitorowania (patrz Dane techniczne) Schemat zasady działania systemu monitorowania WebVisEC Istotne zalety Nowatorska jest konsekwentnie stosowana zasada: rozproszona inteligencja. Jakie daje to zalety? Wszystkie informacje potrzebne do wygenerowania strony internetowej (w tym oznaczenia dotyczące kanały i dane konfiguracyjne) są przechowywane w urządzeniach do monitorowania! Serwery web samoczynnie wczytują podłączone urządzenia na żądanie użytkownika. Taka zasada bardzo ułatwia rozbudowywanie instalacji i wymianę urządzeń. W ten sposób system jest w najprostszy sposób zdatny do rozbudowy i pozostaje skalowalny niezależnie od swoich wymiarów a zatem także zawsze jest przejrzysty! Strony internetowe można wyświetlać w zwykłych przeglądarkach, jak np. Internet Explorer, Opera lub Mozilla Firefox. Nie ma żadnych szczególnych wymagań sprzętowych. 12

13 Monitorowanie, informowanie, konfigurowanie Ruter Ethernet TCP/IP maks. 450 m Serwer web (IPC) np. MPG-ETH-3 maks. 256 urządzenia do monitorowania (z 8 bramami = maksymalna rozbudowa) 5 na każdy segment magistrali CAN maks. 2 CAN Gateway triple Bramy typu CAN Gateway triple służą do podłączenia zawsze 2 segmentów magistrali, co zwiększa maksymalną liczbę urządzeń do monitorowania podłączonych do jednego serwera web. Połączenie z centralnym układem sterowania może być realizowane np. za pomocą BACnet (IP) lub poprzez bramy za pomocą protokołu Modbus (TCP). Zastosowane już na poziomie użytkownika mechanizmy zabezpieczeń sieci są uzupełnione o hasło dostępu do samego systemu monitorowania. Rejestrowanie wszystkich istotnych prądów roboczych i przekazywanie wartości do zarządzanej przez klienta bazy danych sprawia, że system idealnie nadaje się jako podstawa analityczna dla systemu zarządzania energią (EMS). System monitorowania prądu 13

14 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Dane techniczne urządzeń do monitorowania prądu RCM-W6 RCM-W6-AB Kanały pomiarowe / Analizy Liczba kanałów pomiarowych (przekładników) 6 6 Maks. liczba kanałów pomiarowych na segment CAN Maks. liczba kanałów pomiarowych w systemie monitorowania WebVisEC (przeglądarkowym) bez ograniczeń bez ograniczeń Równoległe rejestrowanie i przetwarzanie wartości pomiarowych, pomiar rzeczywistej wartości skutecznej ( True RMS ) Analizowanie samych prądów różnicowych Analizowanie prądów różnicowych i roboczych (dowolny wybór użycia kanału) A B Typ prądu różnicowego wg IEC Zakres analizy prądu różnicowego (znamionowy prąd różnicowy zadziałania IΔn) ma ma Zakres analizy prądu roboczego (zależnie od typu przekładnika) 6 Przekładnik pomiarowy wbudowany w urządzeniu podłączany do urządzenia (zewnętrzny) Napięcie znamionowe (dostosowane do sieci) AC V AC V Częstotliwość znamionowa (dostosowana do sieci) 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz Prąd znamionowy (dostosowany do sieci) 50 A 50 A Stosunek przełożenia przekładnika pomiarowego prądu różnicowego, np. serii DW lub DW-T, wszystkich typów: x/1 (np.: 500/1, 600/1, 700/1) Stosunek przełożenia przekładnika pomiarowego prądu roboczego, np. serii ASK lub KBU, od 100/1 do 4000/1 Konfigurowane wartości na poziomie kanału Wyjście komunikatów poprzez przekaźnik, 1 zestyk przełączny (bezpotencjałowy) Górny i dolny próg zadziałania (osiągnięcie obszaru krytycznego) Histereza progów zadziałania Opóźnienie czasowe komunikatów przy przekroczeniu dowolnej wartości progowej (działa tak samo na wszystkie kanały) Komunikaty / złącza / konfigurowanie Wyjście komunikatów poprzez przekaźnik, 1 zestyk przełączny (bezpotencjałowy) Diody LED na urządzeniu Zewnętrzne komunikaty poprzez magistralę polową (CAN) np. na ANZ 05, na stronie internetowej poprzez serwer web (TCP/IP) system monitorowania WebVisEC Złącze komunikacyjne CAN / protokół CAN (2.0) wg ISO Urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 (poprzez magistralę polową CAN) lub przeglądarkowy system monitorowania WebVisEC Stałe przechowywanie wszystkich danych konfiguracyjnych w urządzeniu (włącznie z lokalizacją, oznaczeniem zasobu, opisem tekstowym monitorowanych zasobów w poszczególnych kanałach) Zasilanie / wymiary / montaż / normy Napięcie zasilania Us (PELV) przez magistralę polową CAN 24 V DC 24 V DC Zużycie własne około 2,5 W około 2,5 W Wymiary (wys. x szer. x głęb.) w mm 46 x 190 x 60 (11 TE) 72 x 190 x 60 (11 TE) Montaż na szynie kapeluszowej zgodnej z DIN EN Wykonanie zgodne z DIN EN (VDE 0663) 14

15 RCM-W8 RCM-W8-AB RCM-W bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń A B A ma ma ma A A AC V AC V AC V 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz A A A Typ na zamówienie 24 V DC 24 V DC 24 V DC około 2,5 W około 2,5 W około 2,5 W 90 x 105 x 73 (6 TE) 90 x 105 x 73 (6 TE) 90 x 105 x 73 (6 TE) Wykorzystanie standardowych przekładników pomiarowych istotna zaleta naszych systemów Do naszych układów pomiarowych nadają się w zasadzie wszystkie standardowe przekładniki prądowe z przekładnią x / 1 - decydującą zaletą w modernizacji istniejących rozdzielnic jest możliwość zastosowania istniejących przekładników! Dotyczy to także możliwości monitorowania składowej stałej. Dla nowych instalacji proponujemy zastosowanie przekładników prądów różnicowych serii DW lub DW-T (DW-T tylko dla prądów różnicowych klasy A). Dokonując wyboru przekładnika pomiarowego należy oprócz przekładni (patrz tabela) uwzględnić także m.in. geometryczne wymiary monitorowanego przewodu. Niektóre typy wymagają montażu dodatkowego bocznika. Udzielamy chętnie wszelkich rad odnośnie konkretnych projektów i zamówień. 6 System monitorowania prądu 15

16 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Funkcje rozwiązań do monitorowania i konfigurowania System monitorowania WebVisEc1 przeglądarkowe rozwiązanie bez ograniczeń! Do instalacji każdej wielkości monitorowanie, konfigurowanie i analizowanie danych z dowolnego miejsca. Obszar Automatyczne przedstawianie hierarchii instalacji z urządzeniami do (Instalacje i oznaczenie miejsca) Możliwe jest uwzględnianie unomowanych systemów oznaczeń instalacji, jak system oznaczenia elektrowni (KKS) zgodny z wytycznymi VGB 7 Strony urządzeń widok szczegółowy / sposób przedstawienia zależnyod 16

17 Funkcje rozwiązań do monitorowania i konfigurowania (wyciąg) ANZ 05 System monitorowania WebVisEC (rozwiązanie przeglądarkowe) Możliwości konfigurowania urządzeń do monitorowania prądu serii RCM-xx Uaktywnianie poszczególnych kanałów Ustawianie pomiaru prądu roboczego lub różnicowego zależnie od typu przekładnika pomiarowego podłączonego w danym kanale Ustawianie wartości typu przekładnika prądowego ze stosownym bocznikiem Ustawianie obszaru histerezy dolnego i górnego progu zadziałania na poziomie kanału Ustawianie dolnego i górnego progu ostrzeżenia lub zadziałania na poziomie kanału Ustawianie czasu opóźnienia komunikatów o zadziałaniu / komunikatów ostrzegawczych / czasu opóźnienia resetowania tych komunikatów Sterowanie przekaźnikiem przy osiągnięciu progu ostrzeżenia / zadziałania (zbiorczy komunikat o usterce) / przy usterce urządzenia. Ustawianie przekaźnika komunikatu o usterce według zasady prądu spoczynkowego lub roboczego Zmienianie adresu CAN Tworzenie i przekazywanie danych, jak lokalizacja, oznaczenie zasobu, opis tekstowy monitorowanego zasobu na poziomie kanału Wskazania i komunikaty Komunikaty tekstowe (ANZ 05: Liczba dowolnie programowanych tekstów) maks Maks. liczba odwzorowanych urządzeń do monitorowania 16 bez ograniczeń Numeryczne wskazanie wartości pomiarowej Graficzne wskazanie wartości pomiarowej w postaci przebiegu Graficzna obsługa konfigurowania (bieżący przebieg prądu) Wysyłanie wiadomości do dowolnej liczby adresatów 7 Komunikacja Połączenie z systemem Magistrala polowa CAN Magistrala polowa CAN / Ethernet Liczba złączy komunikacyjnych (CAN 2.0) 2 4 na każdy serwer web Dodatkowe protokoły przez Ethernet: BACnet (IP) / Modbus (TCP) Szczególne właściwości Automatyczne rozpoznawanie i wczytywanie urządzeń w polu (RCM) przez serwer web Połączenie z bazą danych Wyświetlanie instalacji za pomocą unormowanych oznaczeń (np. system oznaczenia elektrowni KKS) Możliwość połączenia BACnet np. z układem sterowania Wymiary / montaż Wymiary (wys. x szer. x głęb.) w mm 195 x 295 x 90 Wymiary wycięcia (wys. x szer.) w mm 186 x 286 Montaż w ścianie z płyt g-k / drzwiach szafy sterowniczej System monitorowania prądu 17

18 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Analizowanie na poziomie kanałów Komunikaty są przesyłane bezpieczną magistralą polową (CAN) i mogą być używane także na potrzeby sterowania. Włączenie do systemu sterowania budynku jest możliwe np. za pomocą BACnet. Wymiana danych z zewnętrznymi systemami, np. PLC lub tradycyjne układy sterowania, odbywa się poprzez urządzenia we/wy serii MPM (binarnie) lub bramy w protokole np. LON lub Modbus. Zasada działania Nasze cyfrowe urządzenia we/wy serii MPM z własnymi funkcjami logicznymi mogą udostępniać instalacji informacje dotyczące danego kanału, np. o przekroczeniu wartości granicznych, jako sygnał binarny do dalszych celów związanych ze sterowaniem. Analiza, czy odbiornik przy zerowym (0 A) prądzie roboczym jest niesprawny czy wyłączony, odbywa odbywa się w układzie logicznym podłączonym do wyjścia, np. w urządzeniach z tej serii. Wartości i komunikaty w magistrali CAN Wielokanałowe urządzenia do monitorowania prądu serii RCM Analizowanie na poziomie kanału binarne Sygnały na potrzeby sterowania Cyfrowe urządzenia we/wy serii MPM sygnały binarne na poziomie kanału na potrzeby sterowania Rejestrowanie prądu monitorowanego zasobu Porada: Urządzenia serii MPM nie zmniejszają maksymalnej liczby urządzeń do monitorowania prądu w danym segmencie magistrali CAN. 8 Sygnały magistrali danych Wejścia fizyczne Stany Dziennik, wejścia Dziennik, wejścia Operacje logiczne Sygnały magistrali danych Fizyczne wyjścia przełączające Uproszczona zasada działania MPM 16-8 / 32-Vario Urządzenia rejestrują za pomocą swoich fizycznych wejść (bezpotencjałowych lub z potencjałem) dowolne sygnały cyfrowe. Ponadto są rejestrowane wejścia logiczne. Są to sygnały, które znajdują się w magistrali polowej (CAN). Pochodzą z innych urządzeń magistrali polowej, jak np. komunikaty o ostrzeżeniu lub zadziałaniu od urządzeń do monitorowania prądu serii RCM. Wszystkie sygnały mogą być logicznie ze sobą powiązane i udostępnione w fizycznych wyjściach (przełączania) na potrzeby analizy i sterowania. Stany fizycznych wejść i wyjść są stale przekazywane do magistrali polowej, dzięki czemu mogą być analizowane także przez inne urządzenia. Krótki opis urządzeń serii MPM Konfigurowane urządzenia we/wy z własnymi funkcjami logicznymi MPM 16-8: 16 fizycznych wejść, 8 fizycznych wyjść MPM 32-Vario: 32 fizyczne wejścia lub wyjścia (zależnie od konfiguracji) Przyjmowanie i przetwarzanie komunikatów z magistrali polowej Dowolne przypisywanie kanałów we/wy (komunikaty o usterce, stanie i ostrzeżeniu) Logiczne powiązanie zmiennych (fizyczne wejścia urządzenia i komunikaty o stanie z magistrali polowej) Możliwość przetwarzania 120 fizycznych wejść (komunikatów z magistrali polowej) Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT, maks. 20 operandów na każdą formułę logiczną, 5 operandów timera, operand resetowania i wyjścia 32 kanały programatora czasowego z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC) Rozpoznawanie usterki innych elementów magistrali polowej (stan wzbudzenia) MPM 16-8 MPM 32-Vario 18

19 Przykład zastosowania: centrum przetwarzania danych Przedmowa W Bezpiecznym zasilaniu centrów danych i innych instalacji wymagających ciągłego działania monitorowanie prądu różnicowego i roboczego jest jednym z wielu, ale dość istotnym elementem. Uważamy konkretne zrealizowane projekty i przedstawione przykłady za obiekty wzorcowe, na podstawie których mogą Państwo wywnioskować, jak będzie wyglądało rozwiązanie Państwa problemów. Jeśli stwierdzą Państwo, że nasz system byłby generalnie przydatny, ale brakuje w nim pewnych potrzebnych funkcji, prosimy niezwłocznie się z nami skontaktować. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania i rozszerzenia o dodatkowe funkcje. Niniejszy opis projektu centrum danych pewnego dużego niemieckiego banku dotyczy jego stanu rozbudowy z marca 2011 r. Po co monitorować prądy? Centra danych muszą spełniać najwyższe wymagania pod względem dostępności Ich awaria mogłaby zagrażać sytuacji ekonomicznej każdego przedsiębiorstwa. Zasadniczym warunkiem stabilnego działania urządzeń jest i pozostanie bezawaryjne zasilanie od komputera i jego podzespołów, przez klimatyzację i systemy ochrony oraz przeciwpożarowe po oświetlenie. Elementy bezpiecznego zasilania 8 Ważnym elementem bezpiecznego zasilania jest monitorowanie i analizowanie wszystkich prądów. System monitorowania prądu różnicowego i roboczego stanowi obecnie jedyną sensowną techniczną realizację zasady informować na czas przed awarią. Niemiecki urząd ds. bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej stwierdza w swoim kompendium wiedzy na temat wysokiej dostępności HV 1.2 (Bonn 2009, 11 Infrastruktura, rozdział 7.3.2, str. 31): Monitorowanie prądu różnicowego za pomocą monitorów RCM, które działają podobnie jak wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), ale mają tę zaletę, że w momencie osiągnięcia znamionowego prądu różnicowego nie reagują natychmiastowym wyłączeniem. Monitory RCM mogą przez pewien czas obserwować prąd różnicowy i, jeśli prąd różnicowy osiągnie pewną określoną wartość, zależną od indywidualnych ustawień, wysłać ostrzeżenie do centrali. System monitorowania prądu 19

20 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Przykład zastosowania: centrum danych Wymagania użytkownika wobec systemu! Budowa systemu monitorowania prądu różnicowego i roboczego dla centrum danych w 4 lokalizacjach w Niemczech! Zamontowanie standardowych rozdzielnic w celu wykonania dwóch redundantnych systemów zasilania o konkretnych parametrach! Monitorowanie zasilania podłączonych szaf sieciowych (zainstalowane serwery typu rack z dwoma zasilaczami)! Prosta także w montażu w istniejącej instalacji możliwość monitorowania prądu roboczego wyjść i odbiorów! Zmienna konfiguracja (pod względem mocy i liczby) szaf sieciowych z serwerami typu rack nie może skutkować przeciążeniem lub wykorzystaniem do granic możliwości bezpieczników wstępnych w listwach zasilających (utrzymywanie się w termicznie niekrytycznych obszarach charakterystyki wyzwalania).! Natychmiastowe informowanie o osiągnięciu maksymalnego wykorzystania dostępnych gniazd (monitorowanie prądu roboczego)! Monitorowanie prądu różnicowego w 1- i 3-fazowych obwodach końcowych o wartości do 63 A w celu realizacji zasady: informować przed awarią czyli rozpoznawać krytyczne stany i przypisywać je do właściwego monitorowanego obwodu, aby umożliwić szybką i celną interwencję! Dalsze wymagania wobec monitorowania prądu różnicowego: - Wysoka jakość rozwiązania. Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS - Najmniejsza/największa wartość wyzwalania (komunikat o reakcji) od 10 ma do 1 A - Możliwość wstępnego ostrzeżenia dotyczącego danego kanału (komunikat ostrzegawczy) Przykład aplikacji 9 20

21 Wymagania dotyczące parametryzacji i wyświetlania:! Centralne i niezależne wyświetlanie wszystkich bieżących wartości i komunikatów! Centralne parametryzowanie wszystkich monitorowanych urządzeń! Brak możliwości lokalnego ingerowania w urządzenia monitorujące, np. zmieniania poziomów wyzwolenia bez upoważnienia! Wyświetlanie wyników pomiarów i komunikatów zależnie od kanału oraz wysyłanie komunikatów pocztą ! Niezależna od platformy możliwość obsługi i obserwowania całego systemu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej bez oprogramowania, które trzeba by specjalnie instalować Szczególna zaleta rozwiązania opartego na! przeglądarce internetowej: konstrukcja typu failsafe! Całościowy obraz wszystkich podłączonych serwerów web (w instalacjach) za pomocą tylko jednego interfejsu użytkownika! Prosta wymiana serwerów web i urządzeń monitorujących! Szybkie aktualizowanie wielu punktów danych! Bezproblemowe rozbudowywanie systemów! Możliwość połączenia z zarządzaną zewnętrznie przez klienta bazą danych (jako samodzielną aplikacją do przechowywania komunikatów i wartości, objętą działaniem używanego przez klienta programu do tworzenia kopii zapasowej) Monitorowanie szaf sieciowych (rack) 10 System monitorowania prądu 21

22 Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego Przykład zastosowania: centrum danych Wykonanie techniczne! Rozdzielnice o standardowej konstrukcji, obszerne wymiary komory zaciskowej, identyczna struktura każdych 2 nadmiarowych systemów zasilania, przykład wyposażenia szafy rozdzielczej: - Rozłącznik izolacyjny 400 A na wejściu - Analizator jakości sieci UMG 605 z panelem dotykowym JPC 35 (firmy Janitza) z osobnym podłączeniem do wewnętrznego monitorowania klienta poprzez sieć Ethernet - Zabezpieczenie nadnapięciowe z monitorowaniem wyzwolenia bezpieczników DO2 z możliwością wykorzystania na 1- lub 3-fazowym wyjściu odbiornika, zależnie od ustawienia, oraz przyporządkowania wielkości bezpiecznika na danym wyjściu - 48 wyjść podłączonych bezpośrednio kablowo (zabezpieczenie 16 A) wyłącznie z monitorowaniem prądu różnicowego za pomocą RCM-W6 (wbudowany przekładnik pomiarowy) - 72 wyjścia (maks. 63 A) z możliwością monitorowania prądu różnicowego lub roboczego, zależnie od wyboru, za pomocą RCM-W8 (z podłączonymi przekładnikami pomiarowymi). Na każdym wejściu klient może wybrać, czy będzie używane monitorowanie prądu różnicowego czy roboczego - 1 cyfrowe urządzenie we/wy MPM 16-8 na magistrali CAN (16 wejść/8 wyjść)! Została zachowana jednolitość konstrukcji we wszystkich lokalizacjach, także przy różnej liczbie wykonanych wyjść.! Serwer web MPG-ETH-3 (do którego można podłączyć pewną liczbę rozdzielnic) zamontowano w osobnej szafie. Wykonanie zdecentralizowanego systemu serwerów web w polu rozdzielnicy brak ograniczeń pod względem rozbudowy. System operacyjny oparty na UNIX udostępnia dane w trybie online. Serwery web samoczynnie wczytują podłączone urządzenia na żądanie użytkownika.! Działanie opiera się na zasadzie rozproszonej inteligencji : wszystkie informacje, jak np. lokalizacja (budynek, pomieszczenie, rozdzielnica, pole) lub identyfikator zasobu, oraz parametry urządzenia przechowywane są w urządzeniach lokalnych, a nie na serwerze web! Zasada konstrukcji rozdzielnic 10 22

23 Korzyści i zalety Łatwość montażu i serwisowania dzięki identycznej zasadzie konstrukcji rozdzielnic Stałe przypisanie 48 wyjść z monitorowaniem prądu różnicowego (za pomocą t RCM-W6) odpowiada (określonemu przez klienta) maksymalnemu zapotrzebowania na połączenia z bezpiecznikami wstępnymi 16 A. Możliwość wyboru monitorowania prądu różnicowego lub roboczego na 72 wyjściach umożliwia dowolne wykorzystanie wyjść. Sposób monitorowania ustalany jest poprzez proste ustawienie parametrów urządzeń monitorujących RCM- W8. Cyfrowe urządzenie we/wy MPM 16-8 służy tutaj do rejestrowania zbiorczych komunikatów o usterce urządzeń automatyki budynkowej, ale może być także wykorzystane do wprowadzania i wyprowadzania innych sygnałów (np. zabezpieczenia nadnapięciowego). Wielkość komór zaciskowych rozdzielnic ułatwia montaż początkowy i późniejszy. Jednolita konstrukcja rozdzielnic umożliwia dostosowanie ich do różnych potrzeb przy takich samych wymaganiach użytkowych. Zasady konstrukcji można zastosować także przy innych wymaganiach. Zdecentralizowane serwery web w rozdzielnicach sprawiają, że system jest skalowalny, co ułatwia rozbudowę o nowe funkcje w każdej lokalizacji. Serwery web można łatwo rozszerzać i wymieniać, ponieważ nowe serwery wczytują podłączone urządzenia polowe i ich informacje. Istnieje możliwość dostępu zdalnego z poziomu przeglądarki internetowej pod warunkiem podania hasła. Interfejs użytkownika służy do wszystkich monitorowanych instalacji niezależnie od lokalizacji i fizycznej odległości. Korzyści dodatkowe Ustalanie obciążenia instalacji (elektrycznie) na podstawie rejestrowanego prądu roboczego. Obsługa regulacji mocy chłodzenia instalacji zależnie od obciążenia, ponieważ moc termiczna serwera rack zachowuje się proporcjonalnie do prądu roboczego. Rejestrowanie wartości prądu roboczego i przekazywanie ich do bazy danych klienta jako dane wejściowe systemu zarządzania budynkiem (BMS) Skalowalność jest istotną zaletą systemu 10 Konkluzja System monitorowania prądów w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia stałej dostępności centrum danych. Systemy monitorowania RCM odgrywają coraz większą rolę w certyfikacji infrastruktury IT pod względem kryterium oceny bezpieczne zasilanie oraz jako środek kontroli instalacji elektrotechnicznych według odnośnych norm i wytycznych, np. VDE , wytyczne VDS, BGV A3, BetrSichV. Rejestrowanie prądu roboczego umożliwia działanie systemu zarządzania budynkiem (BMS). System monitorowania prądu 23

24 Notizen 24

25 Usługi i serwis Nasze usługi dla klientów Korzyści Czy mają Państwo pytania lub problemy lub potrzebują indywidualnej porady? Pomożemy Państwo szybko i w prosty sposób. Fachowe informacje i doradztwo Doradztwo w procesie decyzyjnym Planowanie lub techniczne dopracowanie danego projektu Obliczanie prądu zwarciowego i selektywności Przyspieszenie realizacji projektów Optymalne wymiary planowanego systemu pod względem technicznym i ekonomicznym Gwarancja bezpieczeństwa instalacji i eksploatacji Zapewnienie wysokiej dostępności instalacji Indywidualne szkolenie w zakresie sposobu działania i obsługi instalacji Serwis w dni robocze Usługi wdrożeniowe Odbiór instalacji przez rzeczoznawcę Szkolenie operatorów Szkolenia na miejscu Analizy sieci i obciążeń Diagnostyka Nasze dane kontaktowe Telefon: Telefaks: Stan Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w ramach postępu technicznego. Prawa autorskie: ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH 2011 Wszystkie pozostałe użyte znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Strona 4: 1. Zdjęcie Heino Pattschull - Fotolia.com, 2. Zdjęcie amaze646 - Fotolia.com, 3. Zdjęcie Dreef - Fotolia.com, 4. Zdjęcie Vladimir Vydrin - Fotolia.com, 5. Zdjęcie Hartmut Rauhut - Fotolia.com, 6. Zdjęcie thomas haltinner - Fotolia.com, 7. Zdjęcie Adrien Roussel - Fotolia.com, 8. Zdjęcie Frédéric Prochasson - Fotolia.com, 9. Zdjęcie blondsteve - Fotolia.com, 10. Zdjęcie gg24_de - Fotolia.com, strona Zdjęcie elgris - Fotolia.com, 2. Zdjęcie Hartmut Rauhut - Fotolia.com, 3. Zdjęcie Dusan Radivojevic - Fotolia.com, System monitorowania prądu 25

26 ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH Broner Ring Grimma Telefon: Telefaks: Internet: KHT_FL_RCM_003_ System monitorowania prądu

27

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie ATICS System kontroli, nadzoru i zasilania ATICS inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Katalog O

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Andover Continum Katalog produktów

Andover Continum Katalog produktów Andover Continum Katalog produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Schneider Electric Buildings... Informacje ogólne 1 Charakterystyka systemu... Charakterystyka systemu 5 Oprogramowanie... Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości Mikroautomatyka www.siemens.pl/logo Infrastruktura... Ogrzewanie/wentylacja/ klimatyzacja Zarządzanie energią Ogrzewanie Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

»Rittal The System.« Faster. Better. Worldwide

»Rittal The System.« Faster. Better. Worldwide Infrastruktura IT »Rittal The System.«Faster better worldwide: Korzyści dla Państwa są w centrum naszej działalności. Dla Państwa opracowaliśmy platformę systemową, która łączy innowacyjne produkty, przyszłościowe

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Electrifying Innovations

Electrifying Innovations Electrifying Innovations Wydanie polskie 2013 Asortyment falowników fotowoltaicznych Spis treści Asortyment falowników fotowoltaicznych 2013 04 Firma Falowniki stringowe 10 Falowniki stringowe jednofazowe

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A

Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A Czy chcesz sięgać wysoko? Sercem każdego budynku jest system dystrybucji energii. System ten powinien prawidłowo rozprowadzać energię do każdego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożeń fizycznych w centrum danych

Monitorowanie zagrożeń fizycznych w centrum danych Monitorowanie zagrożeń fizycznych w centrum danych Christian Cowan i Chris Gaskins White Paper 102 Streszczenie Tradycyjne metodologie monitorowania środowiska centrum danych nie są już wystarczające.

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia Katalog techniczny ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź Telefon: (0 49) 29 93 042 Telefax: (0 49) 29 93 043 W związku

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo