WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009

2 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS Logowanie Zmiana hasła Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu Kolejne zmiany hasła PRACA Z WASTE MANAGEMENT SYSTEM Strona główna Praca z tabelami Widoki tworzenie i zarządzanie widokami Dodawanie, edycja, przeglądanie szczegółów i dziennik zmian Dodawanie dokumentów Edycja dokumentów Przeglądanie szczegółów dokumentów Dziennik zmian Wyświetlanie danych (Odśwież, pokaż zablokowane, filtry podstawowe etc.) MENU SYSTEMU CRM Customer Relationship Management Kontrahenci Podstawowe dane kontrahenta Dane dodatkowe Dodanie nowego kontrahenta Edycja danych istniejącego kontrahenta Dane archiwalne kontrahenta Karta obsługi Klienta Adresy Typy adresów Dodanie nowego adresu Osoby kontaktowe Dane nowej osoby kontaktowej Edycja osoby kontaktowej Zmiana domyślnej osoby kontaktowej Kontakty i zadania Planowanie zadań Wyświetlanie danych o zaplanowanych zadaniach Anulowanie i wykonanie zaplanowanych zadań i kontaktów Rejestracja wykonanych kontaktów Edycja kontaktów i zadań Raporty Umowy i oferty Dodanie nowej Umowy/Oferty Odpady Dodanie nowego odpadu Edycja istniejących odpadów Opis i interpretacja wyświetlanych informacji Raporty Rozliczenia finansowe Dodanie nowego Obciążenia/Kosztu Edycja obciążeń/kosztów Obciążenie na podstawie kosztu i Refaktura Szczegóły zamówienia Księgowanie Korekta obciążenia Edycja księgowania Pojazdy Opis rodzajów pojazdów oraz ich zależność Dodanie nowego pojazdu Edycja i przeglądanie szczegółów istniejącego pojazdu Logistyka

3 Awizacje planowane Dodanie nowej awizacji planowanej Edycja awizacji Zatwierdzenie i anulowanie awizacji planowanej Podzielenie zamówienia Awizacje potwierdzone Dodanie nowej awizacji potwierdzonej Organizacja transportu Dołączanie i odłączanie zamówień do transportu Zmiana pozycji zamówienia w trasie Dodawanie punktów przelotowych Ułożenie elementów transportu według typu Zaplanowane Edycja i przeglądanie szczegółów Transportu/Zamówienia Przyjęcie na zakład Akceptacja załadunku Załadunek W drodze Przyjmowanie na bramie Akceptacja R Rozładunek Labo weryfikacja Bufor Dostarczone Funkcja koryguj zamówienie Przesunięcie z bufora Dostarczone, Anulowane oraz Wszystkie Rozliczenia transportów Rozliczanie transportu Magazyn Stany magazynowe Przeglądanie szczegółów stanów magazynowych Korekta zamówienia Edycja wprost Wystaw korektę Dokumenty Dodanie nowego dokumentu Edycja dokumentów magazynowych Produkcja Nowa produkcja Edycja istniejącej produkcji Transport własny Samochody Dodanie nowego pojazdu Edycja i przeglądanie szczegółów pojazdu Raporty Laboratorium Proces akceptacyjny Zgłoszone Dodanie nowego zgłoszenia Edycja zgłoszenia Przeglądanie szczegółów zgłoszenia Przyjmowanie zgłoszenia do laboratorium i jego odrzucenie Laboratorium Edycja i przeglądanie szczegółów pozycji Odrzucenie próbki Przekaż do BU Kierownik BU Labo weryfikacja Akceptacja próbki Odrzucenie próbki Zaakceptowane, Odrzucone, Wszystkie

4 Próbki Dodawanie nowej próbki Edycja i przeglądanie szczegółów próbki Badania Analizy Konfiguracja Wzorniki badań Dodanie nowego wzornika Edycja wzorników Przeglądanie szczegółów wzornika Wzorniki analiz Dodanie nowej analizy Edycja i przeglądanie szczegółów istniejącej analizy Przeglądanie szczegółów Zarządzanie kontenerami Kontenery Dodanie nowego kontenera Wydanie kontenera Edycja, przeglądanie szczegółów i rejestrowanie pojedynczego ruchu Rejestr ruchów Rejestrowanie, usuwanie i edycja ruchów Opakowania Klienta Spis opakowań Dodawanie / Wydawanie opakowań Rejestr zmian Inne Decyzje Dodawanie nowej decyzji Edycja istniejącej decyzji Decyzje na serwis Dodanie nowej decyzji Edycja decyzji Miejscowości Dodanie i edycja miejscowości Archiwum programu Odpady Kontrahenci Funkcja: wprowadź do systemu Zamówienia Samochody Raporty i analizy Raporty Administracja Role w systemie Dodanie nowej roli Edycja ról Przeglądanie szczegółów ról Pracownicy Numeracja dokumentów Wskaźniki Przeglądanie szczegółów Załączniki Dziennik zmian Dziennik błędów

5 INFORMACJA WSTĘPNA Informujemy, iż wszelkie dane przedstawione w niniejszej dokumentacji są przykładowe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych umowach, cennikach lub innych dokumentach. 5

6 1. Waste Management System Informacje o systemie Waste Management System to system klasy ERP zarządzający danymi, przeznaczony dla firmy SITA Starol sp. z o.o. zajmującej się gospodarowaniem odpadami przemysłowymi. Jego budowa pozwala na jednoczesną pracę wielu osób na różnych stanowiskach, z zachowaniem bezpieczeństwa wymiany danych oraz bezpieczeństwa dostępu do informacji. Waste Management System zbudowany jest z modułów, których podstawą jest Centralna Baza Danych stworzona z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań opartych o technologię Microsoft SQL Server Centralna Baza Danych gromadzi wszystkie informacje i zapewnia dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie. Specyfikacja modułowa systemu prezentuje się następująco: CRM moduł efektywnego zarządzania relacjami z kontrahentem i obsługi kontrahenta, zawierający jego podstawowe dane teleadresowe, osoby kontaktowe, handlowców obsługujących kontrahenta, historię kontaktów, moduł realizacji zadań, moduł zamówień kontrahenta, specyfikacje odpadów posiadanych przez kontrahenta, rozliczenia finansowe, decyzje posiadane przez kontrahenta, ewidencję kontenerów i posiadanych pojazdów, ewidencję umów i ofert przedstawionych i zawartych w okresie współpracy, a także wiele innych. Logistyka moduł poświęcony wszelkim ruchom transportowym i zarządzaniu transportem począwszy od I etapu złożenia zamówienia (awizacji planowanych) poprzez kolejne etapy: potwierdzenie zamówienia, akceptacja zamówienia, załadunek, kontrola transportów w drodze, akceptacja rozładunku, rozładunek i rozliczenia transportów. Magazyn lista wszystkich dostępnych magazynów oraz ewidencja ilościowa ich stanów, z rozbiciem na rodzaj przechowywanego odpadu. Zawiera szczegółowe informacje na temat ruchów magazynowych odpadów oraz dokumenty dotyczące tych ruchów. Ponadto ewidencjonuje oraz wspomaga procesy produkcyjne odpadów. Transport własny moduł do zarządzania i efektywnego wykorzystania taboru samochodów, będących własnością firmy, zawiera pełny wykaz pojazdów wraz z danymi technicznymi mającymi wpływ na wykorzystanie pojazdu podczas zlecenia, informacje i monity na temat przeglądów, badań etc., oraz ewidencję ruchów pojazdu. Laboratorium zawiera informacje na temat procesu akceptacyjnego odpadu do kontrahentów oraz ewidencjonuje wszelkie pobrane do badań próbki, wykonane na nich badania i analizy. Dostarcza zestawienia oraz raporty pozwalające na analizę jakości produkcji na przekroju czasu. Zarządzanie kontenerami moduł zawierający listę kontenerów posiadanych przez firmę, aktualną ich lokalizację (w drodze, u kontrahenta, na zakładzie), a także dokładny rejestr ruchów każdego kontenera. Opakowania klienta ewidencja opakowań należących do kontrahenta, w których przywieziony został odpad i które podlegają zwrotowi do właściciela. 6

7 Inne (Informacje Środowiskowe) moduł zawierający decyzje kontrahentów, decyzje na serwis (właściwe dla konkretnej lokalizacji) oraz miejscowości według najnowszej bazy danych GUS. Archiwum programu Odpady moduł zawierający archiwalne dane na temat kontrahentów, zamówień i samochodów, przeniesione z poprzedniego używanego programu do WMS. Raporty i analizy moduł skupiający w sobie wszelkie zestawienia, wydruki, analizy, jakie powstają w systemie. Administracja moduł pozwalający na dodawanie użytkowników systemu, nadawanie im uprawnień, jak również nadzorujący podstawowe ustawienia systemu (np. numeracje dokumentów), ponadto zawierający dzienniki błędów i zmian dokonanych przez użytkowników w trakcie pracy z systemem. 7

8 2. Uruchomienie systemu WMS 2.1. Logowanie Waste Management System Podręcznik użytkownika Przy każdej próbie uruchamiania systemu pojawia się komunikat o potrzebie zalogowania użytkownika. W miejscu do tego przeznaczonym należy wybrać swoje dane z listy dostępnych użytkowników oraz wprowadzić hasło. Rysunek 1 W celu zatwierdzenia danych należy nacisnąć przycisk [Zaloguj], aby anulować [Anuluj]. Hasło potrzebne do pierwszego procesu logowania dostarcza Administrator. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła należy zgłosić się do Administratora w celu zresetowania starego i wygenerowania nowego hasła Zmiana hasła Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu Wraz z pierwszym logowaniem się użytkownika do systemu, na ekranie monitora pojawi się okno zmiany pierwotnego hasła. Rysunek 2 8

9 Należy w odpowiednich polach wpisać oraz potwierdzić nowe, dowolnie wybrane przez właściciela konta hasło, pamiętając aby zawierało minimum 6 znaków, małe i wielkie litery oraz przynajmniej jedną cyfrę. W celu zatwierdzenia należy wybrać przycisk [OK] aby anulować [Anuluj] Kolejne zmiany hasła Korzystając z systemu WMS zalogowany użytkownik ma możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie pracy z programem. Do tego celu służy ikona [Zmień moje hasło] z zakładki funkcyjnej >> Pomocnicze. Rysunek 3 Po wybraniu przycisku [Zmień moje hasło] program automatycznie otworzy okno w celu edycji istniejącego hasła. Należy podać dotychczasowe hasło, następnie wprowadzić nowe oraz powtórzyć je w miejscu do tego przeznaczonym. Trzeba przy tym pamiętać, aby nowe hasło składało się z minimum 6 znaków, małych i dużych liter oraz przynajmniej jednej cyfry. Rysunek 4 W celu zatwierdzenia należy nacisnąć przycisk [OK], aby anulować zmianę hasła nacisnąć przycisk [Anuluj]. 9

10 3. Praca z Waste Management System 3.1. Strona główna Waste Management System Podręcznik użytkownika Po poprawnym przejściu procesu logowania, automatycznie otworzy się strona główna WMS. Okno robocze Waste Management System podzielone jest na 3 podstawowe obszary. Rysunek 5 Obszar opcji i przycisków funkcyjnych na panelu w zależności od aktywnej zakładki dostępne są różne funkcje umożliwiające pracę w systemie i dostosowujące jego wygląd do potrzeb użytkownika. Obszar menu programu zawiera listę wszystkich modułów i ich elementów, dostępnych w Waste Management System. Obszar części roboczej programu obszar wyświetlania danych, na których pracuje użytkownik. Podczas pracy istnieje możliwość otworzenia wielu zakładek jednocześnie, co pozwala na pracę z wieloma zadaniami, jak również innymi możliwościami programu bez konieczności zamykania bieżących zadań. Funkcje dodatkowe dostępne są w oknie głównym programu, są nimi np. kalendarz, zegar, zadania czy powiadomienia, które wyświetlane są automatycznie po pojawieniu się strony głównej. Pokazują one aktualny czas i datę, zakres zaplanowanych zadań jak również wszelkie nowości, które pojawiły się w programie. Dodatkowo dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami wyświetlane są skrócone raporty zawierające podsumowanie strategicznych dla firmy elementów. 10

11 Na stronie głównej programu w lewym górnym rogu okna znajduje się ikona [Menu zarządzania programem]. Po kliknięciu na nią rozwija się lista zawierająca główne działy systemu oraz możliwość wyjścia z programu. Rysunek 6 W zależności od przypisanych do użytkownika uprawnień niektóre opcje z >> Menu programu mogą być niedostępne lub niewidoczne. Zakres praw do danych opcji definiowany jest z poziomu uprawnień Administratora. UWAGA! W przypadku braku uprawnień do funkcji, która wymagana jest do realizacji zadań, należy zgłosić się do Administratora systemu. 11

12 W obszarze opcji i przycisków funkcyjnych w zależności od aktywnego widoku dostępne są różne zakładki z przyciskami i dostępnymi funkcjami. Funkcje wspólne zostały omówione w rozdziale 3, natomiast funkcje specyficzne w kolejnych, odpowiednich rozdziałach. Podstawowe przyciski funkcyjne zakładki >> Główne: Rysunek 7 Ikona [Dalej] - umożliwia przejście do następnej zakładki (program pracuje w systemie zakładkowym oznacza to, iż podstawowe okna widoków otwierane są jako zakładki, co umożliwia szybki powrót do odpowiedniego okna), Ikona [Wstecz] - umożliwia powrót do poprzedniej zakładki, Ikona [Strona główna programu] - umożliwia szybkie przejście do strony powitalnej. Wylogowanie z programu : W prawej górnej części okna programu znajduje się ikona [Wyloguj], pozwalająca na zmianę aktualnego użytkownika programu. Rysunek 8 Po jej kliknięciu następuje automatyczne wylogowanie dotychczasowego użytkownika i otwarte zostaje okno logowania. Należy pamiętać o tym, iż system rejestruje każdą czynność wykonaną w programie, a co za tym idzie, odpowiedzialność za wprowadzone elementy spoczywa na użytkowniku, z którego konta została ona wykonana. W celu uniknięcia nieporozumień sugeruje się wylogowanie z systemu w przypadku pozostawiania stanowiska na dłuższy okres czasu. 12

13 3.2. Praca z tabelami Program Waste Management System daje użytkownikowi możliwość wygodnej pracy z tabelami poprzez funkcje dowolnego ustawiania tabel i grupowania zawartych w nich informacji. Podczas pracy z tabelami użytkownik może dowolnie ukrywać, pokazywać, zmieniać i ustawiać kolejność wyświetlanych kolumn zgodnie ze swoimi preferencjami. Służy to usprawnieniu pracy związanej z wyszukiwaniem danych. Zmiana kolejności kolumn - aby zmienić kolejność wyświetlanych pozycji należy otworzyć interesującą nas tabelę (rys. 9) i przeciągnąć odpowiednią kolumnę w wybrane miejsce przytrzymując lewy przycisk myszy (rys. 10). Czynność tą można wykonywać dowolną ilość razy. Rysunek 9 Rysunek 10 Ukrywanie i pokazywanie kolumn podczas pracy z tabelami istnieje możliwość ukrycia lub pokazania wybranych kolumn z danymi. Do tego celu służy ikona [Kolumny i bandy] znajdująca się w obszarze przycisków funkcyjnych, w zakładce >> Narzędzia widoku. Rysunek 11 Po wybraniu przycisku wyświetli się nowe okno Dostosowywanie. Aby dodać wybrane Kolumny/Bandy należy wybrać odpowiednią pozycję z listy, a następnie przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnąć ją w wybrane miejsce w tabeli. W celu 13

14 ukrycia Kolumn/Band należy wybrane pozycje z tabeli przeciągnąć do okna Dostosowywanie. Filtr danych do wyszukiwania określonych informacji służy pole Autofiltru. Rysunek 12 Rysunek 13 Aby odnaleźć wymagane dane należy w odpowiednim miejscu filtra wpisać poszukiwaną frazę. System wyodrębni tylko te dane, które będą zawierały określone przez użytkownika litery lub znaki. Grupowanie kolumn pozwala na segregowanie danych według kolumn określonych przez użytkownika np. nazwy firmy, miejscowości. Użytkownik wskazuje kolumnę poprzez przeciągnięcie jej z wciśniętym lewym przyciskiem myszy na obszar Przeciągnij tutaj kolumny, po których chcesz grupować. W tym miejscu, po przeciągnięciu, pojawi się nazwa kolumny, względem której odbywa się grupowanie. Rysunek 14 14

15 Filtrowanie po ustalonych danych funkcja pozwalająca na segregowanie danych według bardziej szczegółowych informacji. Do tego celu służy znaczek filtra znajdujący się w każdej kolumnie z danymi. Rysunek 15 Wszelkie wprowadzane w widokach modyfikacje można zapisać, jako swój zdefiniowany widok. Dzięki temu można uniknąć dokonywania zmian przy każdym uruchamianiu programu Waste Management System (patrz >> str. 16) Widoki tworzenie i zarządzanie widokami Użytkownik systemu WMS może dowolnie tworzyć oraz zarządzać widokami za pomocą odpowiednich funkcji programu. Wygląd i układ okna programu podczas pracy z systemem WMS można zmieniać poprzez zakładkę >> Pomocnicze na stronie głównej. Rysunek 16 W części Wygląd i układ okna należy wybrać jeden z proponowanych styli. W każdym momencie istnieje możliwość przywrócenia domyślnego wyglądu okna. Aby dokonać tej zmiany należy wybrać przycisk [Przywróć domyślny], który znajduje się na pasku funkcji pomocniczych. 15

16 W zakładce >> Narzędzia widoku, w części Opcje dostępny jest szereg funkcji, które służą do pracy z widokami. Rysunek 17 Można je zarówno włączyć jak i wyłączyć w dowolnym momencie pracy w systemie. Gdy dana funkcja jest włączona, widoczne jest podświetlenie przycisku. Funkcje te są następujące: [Pasek grupowania] - włącza/wyłącza obszar pozwalający na grupowanie danych, pod względem konkretnej kolumny np. opiekuna. [Pasek autofiltru] wyświetlany jest obszar umożliwiający szybsze odszukanie potrzebnych informacji. [Pasek podsumowania] pozwala na podsumowanie poszczególnych kolumn z użyciem wartości średniej, ilości, sumy pozycji itp. [Bandy kolumn] funkcja do segregacji widocznych kolumn pod kątem ich zawartości np. kolumny główne, kolumny z wartościami itp. [Kolor parzystych] funkcja, dzięki której parzyste wiersze tabeli podświetlane są innym odcieniem koloru. [Autoszerokość] włączenie dopasowania szerokości tabeli do szerokości okna. W części Grupy w zakładce >> Narzędzia widoku, znajdują się funkcje pozwalające użytkownikowi na definiowanie sposobu wyświetlania danych w przypadku zastosowania grupowania. [Rozwiń wszystkie] wyświetlana jest lista ze szczegółowymi informacjami (rys. 19), [Zwiń wszystkie] wyświetlana jest lista z podstawowymi danymi (rys. 20), [Wyczyść] - czyszczenie grupowania. Rysunek 18 16

17 Rysunek 19 Rysunek 20 Część Widok w zakładce >> Narzędzia widoku umożliwia użytkownikowi zapis wszelkich dokonanych w widoku zmian, usunięcie aktualnego widoku, eksport oraz import widoków. Służy do tego ikona [Ustawienia]. Rysunek 21 Należy na nią kliknąć lewym przyciskiem myszy, a następnie wybrać odpowiednią opcję z wyświetlonej listy. [Ustaw jako domyślny widok] Powoduje ustawienie aktualnie wybranego widoku jako domyślnego. [Zapisz] Zapisuje zmiany wprowadzone w aktualnym widoku. 17

18 [Zapisz jako] Zapisuje aktualny widok, jako nową pozycję na liście dostępnych widoków. Po tej akcji pojawia się możliwość szybkiego przejścia do własnego widoku bez konieczności ustawiania wszystkich opcji na nowo (rys. 22), Rysunek 22 [Zapisz jako publiczny widok] UWAGA! Funkcja dostępna tylko i wyłącznie dla Administratora systemu. Pozwala na zapisanie utworzonego widoku, jako ustawienia systemowego, który dostępny będzie dla wszystkich pracowników. [Usuń] Powoduje usunięcie aktualnego widoku z listy widoków. Podczas pracy w programie Waste Management System użytkownik ma możliwość zapisania i wyeksportowania danych do innych programów. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Eksportuj] z zakładki >> Narzędzia widoku i wybrać z listy dostępnych formatów odpowiednią nazwę programu, do którego chcemy przesłać dane. Rysunek 23 Pojawi się okno Zapisu danych, gdzie użytkownik wybiera miejsce docelowe oraz nazwę, pod którą zostanie zapisany plik. 18

19 Rysunek 24 Program zapisze wyeksportowane dane w postaci wybranego dokumentu oraz automatycznie otworzy go w wybranym formacie. Użytkownik może również wydrukować widok okna z danymi. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Drukuj] dostępny w zakładce >> Narzędzia widoku. Rysunek 25 Na ekranie pojawi się okno z podglądem danych gotowych do wydruku. Użytkownik za pomocą zakładek >> Widok oraz >> Tło ma możliwość dostosowania wyglądu dokumentu do własnych potrzeb. Rysunek 26 19

20 Osoby uprawnione mogą wymusić wprowadzenie zainicjowanych zmian na wszystkich podległych komputerach. Służy do tego przycisk [Wymuś przeładowanie] z zakładki >> Pomocnicze. Ponadto każdy użytkownik może zakończyć pracę z programem w dowolnym momencie za pomocą przycisku [Zamknij] Dodawanie, edycja, przeglądanie szczegółów i dziennik zmian Rysunek 27 Dodawanie, edycja, przeglądanie szczegółów i dziennik zmian są funkcjami dostępnymi na każdym etapie pracy z Waste Management System i w danym momencie dotyczą konkretnego elementu, z jakim pracuje użytkownik. W każdym module programu użytkowanie tych funkcji wygląda dokładnie tak samo. W niniejszej dokumentacji ich użycie zostanie przedstawione na przykładzie dodawania, edycji itd. informacji o kontrahencie. Funkcje dodawania oraz edycji danych posiadają wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami do przeprowadzania powyższych czynności. Aby skorzystać z tych funkcji należy kliknąć jeden z przycisków funkcyjnych znajdujących się w zakładce >> Główne Dodawanie dokumentów Rysunek 28 W celu wprowadzenia nowych danych do systemu należy nacisnąć znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych przycisk [Nowy]. Rysunek 29 Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym należy wpisać wszystkie wymagane informacje. 20

21 Po wprowadzeniu danych użytkownik posiada kilka możliwości ich zapisu. Rysunek 30 Rysunek 31 [Zapisz i zamknij] Zapisuje wprowadzone dane i zamyka okno. [Zapisz] Zapisuje aktualny stan wprowadzonych danych nie powodując zamknięcia okna (możliwość dalszego wprowadzania informacji). [Zapisz i nowy] Zapisuje wprowadzone dane, zamyka dotychczasowe okno i otwiera pusty dokument gotowy do wypełnienia nowymi danymi. W niektórych oknach systemu wybranie tego przycisku powoduje automatyczne wypełnienie nowego dokumentu podstawowymi informacjami zaczerpniętymi z poprzedniego dokumentu. [Zamknij] Zamyka aktualnie edytowane okno bez jego zapisu. [Cofnij wszystkie] Pozwala na cofnięcie wszystkich wprowadzonych danych. UWAGA!!! W zależności od kontekstu używanego w danym momencie okna, niektóre z powyższych opcji mogą być niedostępne. 21

22 Edycja dokumentów W programie istnieje również możliwość edytowania danych. W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję z tabeli i nacisnąć przycisk [Edytuj]. Na ekranie pojawi się okno z danymi, które użytkownik może modyfikować. Rysunek 32 Rysunek 33 Aby zapisać wprowadzone do systemu zmiany należy skorzystać z dostępnych opcji zapisu. Do anulowania wszystkich wprowadzonych zmian służy przycisk [Cofnij wszystkie]. Aby zamknąć okno bez zapisywania zmian należy nacisnąć przycisk [Zamknij]. 22

23 Przeglądanie szczegółów dokumentów Waste Management System Podręcznik użytkownika Kolejną funkcją dostępną w programie Waste Management System jest możliwość przeglądania szczegółów aktualnie wybranego obiektu. Służy do tego przycisk [Pokaż szczegóły]. Rysunek 34 Po jego kliknięciu otwarte zostanie nowe okno z wszystkimi informacjami zawartymi w systemie bez możliwości ich edycji. Rysunek 35 23

24 Dziennik zmian Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może przeglądać zmiany wprowadzane do danego obiektu. Aby wyświetlić dziennik z zarejestrowanymi zmianami dla wybranego obiektu należy nacisnąć przycisk [Dziennik zmian]. Rysunek 36 Wyświetlone zostanie okno Dziennika zmian dla wybranego obiektu. Mamy w nim możliwość podglądu szczegółów zmian dokonanych w danym elemencie systemu. Zmiany domyślnie pogrupowane są według dat. Użytkownik widzi: dokładną godzinę dokonania zmiany, dane pracownika, który dokonał zmiany, pole, w którym uległa zmiana wartości, poprzednią wartość, nową wprowadzoną wartość. Rysunek 37 Funkcja dziennika zmian nie pozwala jednak na dodawanie nowych informacji lub edycję istniejących. 24

25 3.5. Wyświetlanie danych (Odśwież, pokaż zablokowane, filtry podstawowe etc.) Użytkownik programu Waste Management System podczas pracy z danymi w systemie ma do dyspozycji szereg funkcji. Przycisk [Odśwież] - pozwala na zaktualizowanie danych, na których w obecnym momencie odbywa się praca. Odświeża widok okna z wprowadzonymi wcześniej zmianami. Rysunek 38 Przycisk [Pokaż zablokowane] - wyświetla obiekty, które zostały uprzednio zablokowane w systemie. Blokowanie elementów to forma miękkiego usuwania danych, ponieważ w systemie nie ma możliwości trwałego ich usunięcia. Rysunek 39 Filtry podstawowe - to funkcja pozwalająca na sortowanie danych według określonych kategorii. W przypadku potrzeby użycia zaawansowanego filtrowania danych można skorzystać z funkcji Edytora filtru. Rysunek 40 Kliknięcie na niego spowoduje wyświetlenie okna konstruktora nowego filtru, w którym dzięki szeregowi dostępnych funkcji utworzymy interesujący nas filtr. 25

26 Rysunek 41 Aby zastosować aktualnie tworzony filtr i dokonywać dalszej edycji należy nacisnąć przycisk [Zastosuj]. Po zakończeniu edycji w celu zamknięcia okna i zapisu filtra należy wcisnąć [OK], aby anulować [Anuluj]. Stworzony filtr zostanie dodany do listy filtrów. Rysunek 42 26

27 4. Menu systemu Menu programu Waste Management System znajduje się w lewej części okna systemu. Zawiera wszystkie moduły dostępne w programie dla danego użytkownika wraz z ich elementami (podgrupami) CRM Customer Relationship Management Customer Relationship Management Zarządzanie relacjami z klientem to jeden z głównych modułów w systemie. Zawiera wszelkie dane dotyczące klientów firmy oraz prowadzonej z nimi współpracy Kontrahenci Jest to lista zarejestrowanych w systemie firm współpracujących. Zawiera wszelkie dane dotyczące kontrahenta, możliwość ich edycji oraz kontrolowania wprowadzonych zmian Podstawowe dane kontrahenta Podstawowe dane kontrahenta to wszystkie zasadnicze informacje na temat danej firmy zawarte w systemie. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontrahencie należy wybrać go z listy klikając na niego lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć przycisk [Pokaż szczegóły]. Aby wyświetlić dane o kontrahencie można również kliknąć na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. W wyniku podanych działań otwarte zostanie nowe okno Szczegóły kontrahenta. Rysunek 43 27

28 Szczegółowe dane o kontrahencie zawarte są w zakładce >> Główne wyświetlonego okna. Zawiera ona takie informacje jak: Numer w systemie nadany automatycznie przez system w momencie dodawania do bazy kontrahentów. Nazwa kontrahenta pełna nazwa kontrahenta, którego dotyczy okno. Informacje o firmie lokalizacja firmy, numer NIP, Regon oraz podstawowe dane kontaktowe. Historia współpracy pokazuje ogólne dane o współpracy z kontrahentem. Opis firmy dodatkowe informacje nie uwzględnione w innych częściach. Uwagi dla obsługującego pracownika szczególne informacje, o których powinni wiedzieć pracownicy w trakcie współpracy. W przypadku użytkownika zaimportowanego wyświetlany jest również numer pod którym widniał on w programie Odpady. Dla wyświetlonego kontrahenta można wydrukować odpowiednie raporty. W tym celu należy użyć ikonę [Drukuj doc.] znajdującą się u góry okna. Rysunek 44 Po wybraniu odpowiedniego raportu nastąpi otwarcie okna z dokumentem gotowym do wydruku. 28

29 Dane dodatkowe Pozostałe informacje o kontrahencie zawarte są w kolejnych zakładkach. Rysunek 45 Adresy Lista adresów danej firmy (adres siedziby głównej firmy, adresy biur oraz adresy przeznaczone do odbioru, dostawy oraz na serwis). Osoby - Lista osób kontaktowych kontrahenta, z wyróżnioną osobą ustawioną jako kontakt domyślny. Kontakty spis odbytych i zaplanowanych kontaktów, ich rodzaj oraz dane osób kontaktowych. Zamówienia wszelkie dane związane z zamówieniami kontrahenta. Umowy i oferty wszystkie podpisane z kontrahentem umowy lub złożone oferty. Odpady forma cennika i rozpoznania rynku, zawiera spis odpadów posiadanych przez kontrahenta, ich klasyfikację, ilość, ofertę cenową oraz dane firmy konkurującej. Załączniki załączone do programu dokumenty zewnętrzne. Rozliczenia informacje na temat wszelkich kosztów jakie ponosi kontrahent za zrealizowanie danego zamówienia. Decyzje lista wszystkich decyzji przypisanych danemu kontrahentowi. Zawiera numery decyzji, kody zawarte w decyzji, datę jej wydania oraz wygaśnięcia, a także nazwę organu, który wydał daną decyzję. Pojazdy lista pojazdów posiadanych przez kontrahenta wraz z ich opisem. Kontenery lista kontenerów posiadanych przez kontrahenta. Opakowania Lista opakowań własnych kontrahenta, które podlegają zwrotowi. Archiwum Archiwum dotyczące kontrahenta przeniesione z programu Odpady. 29

30 Wszystkie zakładki są automatycznie aktualizowane wraz z pracą na pozostałych modułach. Dodanie nowego zamówienia w module >> Logistyka, powoduje automatyczne dodanie go na karcie kontrahenta w zakładce >> Zamówienia Dodanie nowego kontrahenta Użytkownicy programu WMS mają możliwość dodawania nowych kontrahentów do systemu. Aby dodać nowego kontrahenta należy postępować zgodnie z instrukcją: Krok 1 Z Menu głównego wybierz dział >> CRM, następnie pozycję >> Kontrahenci. Kliknij na ikonę [Nowy] znajdującą się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Automatycznie wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie informacji dotyczących nowego kontrahenta. Rysunek 46 Krok 2 - Podczas dodawania nowego kontrahenta należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Pozycja Numer w systemie powinna zostać niewypełniona. Numer ten zostanie automatycznie nadany podczas zapisu danych do systemu. UWAGA!!! W programie WMS istnieje możliwość ustawienia kontrahenta jako Total Waste Management czyli klienta priorytetowego. Dane takiej firmy wyświetlane są na liście kontrahentów pogrubioną czcionką. 30

31 Rysunek 47 Krok 3 Po zakończeniu wprowadzania danych, w celu zapisania ich i zamknięcia okna należy wybrać jedną z możliwych opcji zapisu danych, które zostały omówione wcześniej. Przy próbie zapisania niekompletnych lub błędnych informacji program wyświetli komunikat z informacją o wykrytych błędach. Rysunek 48 Krok 4 Po zapisaniu dokumentu pojawi się okno Miejscowości, w którym należy potwierdzić lokalizację dodanego kontrahenta. Rysunek 49 31

32 Edycja danych istniejącego kontrahenta Waste Management System Podręcznik użytkownika Zapisane w systemie dane kontrahenta mogą być edytowane za pomocą funkcji >> Edytuj, znajdującej się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Aby rozpocząć proces edycji należy z listy dostępnych kontrahentów wybrać odpowiednią pozycję. Po naciśnięciu przycisku [Edytuj] wyświetlone zostanie okno z danymi kontrahenta, w którym można wprowadzić niezbędne zmiany. Edycję danych można przeprowadzać na wszystkich aktywnych zakładkach kontrahenta. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać wybierając jedną z opcji zapisu danych. Rysunek 50 Z poziomu edycji użytkownik może dokonać zablokowania kontrahenta, w wyniku czego pozycja taka stanie się niewidoczna w systemie. Do blokowania służy ikona [Blokuj]. Aby odblokować pozycję należy ponownie nacisnąć przycisk [Blokuj]. Rysunek 51 32

33 Dane archiwalne kontrahenta Waste Management System Podręcznik użytkownika Dane archiwalne kontrahenta to wszystkie informacje zaimportowane z programu Odpady, które nie podlegają edycji. Aby wyświetlić dane archiwalne należy wybrać z listy kontrahentów odpowiednią pozycję, kliknąć na niej dwukrotnie lewym przyciskiem myszy bądź zaznaczyć wiersz z nazwą firmy i wybrać opcję [Pokaż szczegóły]. Następnie wyświetli się okno kontrahenta, na którym będą widniały aktywne zakładki. Rysunek 52 Po wybraniu pozycji [Archiwum] na ekranie pojawią się zaimportowane dane zawierające szczegółowe informacje na temat kontrahenta, osoby kontaktowej, historii kontaktów, umów oraz zamówień Karta obsługi Klienta Jest to zestawienie wszelkich potrzebnych informacji na temat danego kontrahenta oraz prowadzonej z nim współpracy z możliwością wydruku w postaci tabeli. Rysunek 53 Aby wyświetlić w programie kartę obsługi klienta należy wybrać i otworzyć odpowiednią pozycję z listy kontrahentów. Następnie nacisnąć na ikonę [Drukuj dok.] i wybrać pozycję Karta Obsługi Klienta. System wyświetli nowe okno gotowe do wydruku. 33

34 Adresy Jest to lista adresów wszystkich firm zarejestrowanych w programie WMS. Zawarte są w niej wszystkie wprowadzone w systemie adresy. Domyślnie widok zawiera podział na kontrahenta, który pozwala w szybki i prosty sposób odnaleźć poszukiwane informacje Typy adresów Rysunek 54 Użytkownik w programie Waste Management System ma możliwość wprowadzenia kilku typów adresów danego kontrahenta. Rysunek 55 Siedziba główna adres siedziby głównej kontrahenta, generowany jest automatycznie po wprowadzeniu danych do systemu. Biuro pozostałe oddziały siedziby głównej kontrahenta. Do dostawy adres, przeznaczony do dostawy odpadów. Do odbioru adres, pod którym znajdują się odpady do odbioru. Do ważenia adres, pod którym firma ma zainstalowaną (bądź dzierżawioną) wagę służącą do ważenia transportów. Na serwis adres pod którym wykonywane są usługi serwisowe. 34

35 Dodanie nowego adresu UWAGA!!! Funkcja ta możliwa jest, tylko w przypadku gdy dany kontrahent istnieje w systemie. Etapy wprowadzania nowego adresu: Krok 1 - Aby dodać nowy adres należy z obszaru opcji i przycisków funkcyjnych wybrać przycisk [Nowy]. Krok 2 W wyświetlonym oknie należy uzupełnić danymi adresowymi kontrahenta puste pola. W miejscach, gdzie istnieje taka możliwość, należy wybrać pozycję z listy. Można również z listy dostępnych adresów importować ten, którego użytkownik chce użyć jako wzorzec dla tworzenia nowego adresu. Służy do tego opcja [Kopiuj z ] znajdująca się w obszarze opcji i funkcji. Po jej kliknięciu wyświetli się okno z możliwymi do zaimportowania wzorcami. Rysunek 56 Rysunek 57 Krok 3 - W celu zapisania informacji należy wybrać jedną z dostępnych opcji Zapisu. Aby zakończyć proces wprowadzania nowego adresu należy nacisnąć przycisk [Zamknij]. UWAGA!!! Podanie poprawnego adresu jest bardzo ważne. Waste Management System korzysta z tych informacji do szacowania kosztów transportu poprawne podanie danych adresowych pozwoli na rzetelne i poprawne oszacowanie kosztów przez system. 35

36 Osoby kontaktowe Jest to lista osób kontaktowych z danej firmy zawierająca wszelkie niezbędne informacje wykorzystywane w celu kontaktu z kontrahentem. Rysunek 58 Domyślny kontakt z danej firmy współpracującej widnieje na liście oznaczony pogrubioną czcionką. Dane, które są wyświetlane w oknie mogą być dowolnie sortowane przez użytkownika Dane nowej osoby kontaktowej Podobnie jak w innych modułach systemu, użytkownik ma tutaj możliwość dodawania nowego kontaktu, edytowania lub podglądu istniejących osób kontaktowych. Aby dodać nową osobę kontaktową należy wykonać kolejno: Krok 1 Należy nacisnąć przycisk [Nowy] w celu wprowadzenia do systemu danych nowej osoby kontaktowej. UWAGA!!! Proces ten możliwy jest tylko w przypadku, gdy w systemie widnieje kontrahent, do którego przypisana ma zostać dana osoba kontaktowa. Krok 2 W następnym etapie pojawi się okno, w które należy wpisać wymagane informacje dotyczące nowej osoby kontaktowej. Przy pozycji Kontrahent proszę wybrać z listy zapisanych w systemie kontrahentów tego, do którego powinien być przypisany nowy kontakt. 36

37 Rysunek 59 Za pomocą opcji Domyślny kontakt można ustawić nowo wprowadzoną osobę, jako główną osobę kontaktową. Ponadto osobom kontaktowym można uaktywnić dostęp do serwisu WWW, za pomocą którego osoby kontaktowe mogą tworzyć awizacje i śledzić postęp w ich realizacji. Wygenerowane hasło do dostępu WWW należy podać przyszłemu użytkownikowi. W przypadku zagubienia hasła przez użytkownika może zostać wygenerowane nowe za pomocą przycisku [Wygeneruj nowe hasło]. Może to zrobić tylko pracownik z odpowiednimi uprawnieniami. Krok 3 Aby zapisać wprowadzone dane należy wybrać jedną z opcji zapisu. Aby zakończyć pracę z oknem należy nacisnąć przycisk [Zamknij] Edycja osoby kontaktowej Aby dokonać edycji danych osoby kontaktowej należy wykonać kolejno następujące czynności: Krok 1 Wybierz z listy dostępnych kontrahentów pozycję z danymi osoby kontaktowej, u której chcesz dokonać zmian. Naciśnij przycisk [Edytuj] w celu otworzenia okna. 37

38 Krok 2 Wprowadź niezbędne zmiany w danych osoby kontaktowej. Rysunek 60 Krok 3 Zapisz wprowadzone zmiany w systemie wybierając jedną z możliwych opcji zapisu. W celu zamknięcia okna naciśnij [Zamknij]. Dzięki omawianej wcześniej funkcji [Dziennika zmian], znajdującej się w oknie edycji, można śledzić wszystkie wprowadzone zmiany, dla każdej z osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. 38

39 Zmiana domyślnej osoby kontaktowej Waste Management System Podręcznik użytkownika W systemie WMS istnieje możliwość zmiany domyślnej osoby kontaktowej w dowolnym momencie pracy. W tym celu należy otworzyć okno edycyjne kontaktu, który ma istnieć w systemie jako domyślny, a następnie zaznaczyć opcję Domyślny kontakt. Rysunek 61 Aby zapisać ustawienia należy wybrać jedną z opcji zapisu, aby zamknąć okno należy użyć przycisku [Zamknij]. UWAGA!!! Funkcja domyślnego kontaktu może być przypisana tylko jednej osobie kontaktowej danego kontrahenta Kontakty i zadania Jest to spis wszystkich zadań i kontaktów z kontrahentami. Obejmuje zarówno zaplanowane jak i wykonane działania. W tabeli zgromadzone są wszelkie dane związane z określonym zadaniem. Dodatkowo informacje na temat kontaktów są wyświetlane w oknie powitalnym WMS tych użytkowników, którzy mają zaplanowane ewentualne kontakty Planowanie zadań To funkcja umożliwiająca zaplanowanie zadania do wykonania w późniejszym terminie. Aby zaplanować zadanie należy nacisnąć przycisk [Nowy] oraz wybrać pozycję Planowany - gdy użytkownik planuje kontakt z kontrahentem. Rysunek 62 39

40 System wyświetli nowe okno z odpowiednim statusem zadania (w tym wypadku planowane). Okno nowego kontaktu składa się z dwóch części. Rysunek 63 Część I Informacje główne kontaktu - to najważniejsze informacje o kontrahencie, z którym planujemy nawiązać bądź już nawiązaliśmy kontakt. Część II Planowane przedstawia dane dotyczące planowanego lub wykonanego kontaktu z kontrahentem. Okno nowego kontaktu należy uzupełnić wymaganymi danymi. W miejscach, w których jest to możliwe należy skorzystać z rozwijalnej listy. System domyślnie daje możliwość wyboru rodzaju planowanego kontaktu (wizyta, , telefon, fax, przesyłka) oraz jego powodu. W oknie dodania nowego kontaktu znajduje się szereg funkcji ułatwiających pracę użytkownikowi. Rysunek 64 40

41 narzędzie gumki - daje możliwość usunięcia wprowadzonych danych poprzez kliknięcie na ikonę. Funkcja ta dostępna jest tylko i wyłącznie w polach, w których dopuszczalne jest pozostawienie wartości pustej. opcja dodania nowej osoby kontaktowej, bez konieczności osobnego edytowania danych kontrahenta. Po wprowadzeniu informacji o nowym kontakcie należy wybrać jedną z opcji zapisu danych, a następnie zamknąć okno za pomocą przycisku [Zamknij] Wyświetlanie danych o zaplanowanych zadaniach Aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania należy w menu, w module CRM otworzyć Kontakty i zadania, następnie za pomocą filtra określić zakres czasowy poszukiwanych kontaktów i użytkowników, których one dotyczą. Rysunek 65 Wyświetlone zostaną planowane kontakty zgodnie ze wskazanymi opcjami (na czerwono wyświetlone są przeterminowane kontakty) Anulowanie i wykonanie zaplanowanych zadań i kontaktów Rysunek 66 Dodane wcześniej planowane kontakty można wykonać lub anulować, za pomocą przycisków [Wykonaj] i [Anuluj]. Rysunek 67 41

42 [Wykonaj] po kliknięciu na ikonę wyświetlone zostanie okno realizacji planowanego kontaktu, w którym należy wpisać szczegóły jego realizacji. Rysunek 68 Po uzupełnieniu danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno. W wyniku podanej akcji wyświetlone zostanie pytanie o utworzenie następnego planowanego kontaktu. Rysunek 69 Proszę wybrać [Tak] lub [Nie]. Kontakt zostanie przeniesiony do Wykonanych kontaktów. System dodatkowo wyświetli okno Odpady i poprosi o sprawdzenie i uaktualnienie danych kontrahenta na temat odpadów i ustalonych cen. 42

43 Rysunek 70 Szczegółowy sposób wypełniania i edycji okna odpady zostanie omówiony w rozdziale [Anuluj] po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno planowanego kontaktu ze zmianą statusu na Anulowane. Rysunek 71 Okno należy uzupełnić o niezbędne dane, po czym zapisać lub zamknąć bez zapisu akcja zostanie anulowana. 43

44 Rejestracja wykonanych kontaktów Waste Management System Podręcznik użytkownika System ma możliwość rejestracji kontaktów bez wcześniejszego ich planowania. Aby dodać nową pozycję wykonanego kontaktu należy nacisnąć ikonę [Nowy], a następnie wybrać jedną z dwóch możliwych pozycji: Rysunek 72 Analogicznie jak przy tworzeniu kontaktu planowanego pojawia się okno dodawania kontaktu. Rysunek 73 Status dokumentu zależnie od wybranej wcześniej opcji brzmi: Do kontrahenta lub Od kontrahenta. Na w ten sposób utworzonych kontaktach można wykonywać analogiczne operacje, jak na kontaktach planowanych. 44

45 Edycja kontaktów i zadań Funkcja edytowania pozwala użytkownikowi na wprowadzenie zmian do istniejących w systemie planowanych kontaktów oraz odbytych zadań. W celu edycji kontaktu lub zadania należy postępować zgodnie z poniższym krokami: Krok 1 z listy dostępnych zadań należy wybrać i zaznaczyć pozycję, w której mają być wprowadzone zmiany. Następnie nacisnąć przycisk [Edytuj]. System wyświetli nowe okno z danymi do edycji. Krok 2 należy wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany. UWAGA!!! Nie ma możliwości zmiany statusu kontaktu bądź zadania. Krok 3 Po dokonaniu edycji należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno edycyjne za pomocą przycisku [Zamknij] Raporty WMS daje użytkownikowi możliwość utworzenia raportów ze wszystkich typów kontaktów. Służy do tego ikona znajdująca się w obszarze funkcji i opcji [Raportuj]. Rysunek 74 Raport z wykonanych kontaktów dotyczy tylko wykonanych kontaktów. Po wybraniu tej pozycji wyświetli się komunikat informujący o potrzebie określenia dodatkowych parametrów (rys. 75). 45

46 Rysunek 75 Należy wybrać pracownika (lub pracowników użytkownik nadrzędny ma możliwość wydrukowania zestawienia dla pracowników mu podlegających), którego będzie dotyczył powyższy raport oraz zakres czasu wykonywanego raportu. Następnie proszę wybrać przycisk [Utwórz]. Na ekranie pojawi się nowe okno z raportem gotowym do wydruku, wysłania pocztą elektroniczną lub zapisu w innym formacie. Rysunek 76 46

47 Raport z zaplanowanych i wykonanych kontaktów obejmuje zarówno planowane oraz wykonane kontakty. Podobnie jak w przypadku raportów wykonanych, po wybraniu pozycji ukaże się komunikat o konieczności wprowadzenia dodatkowych parametrów. Rysunek 77 Oprócz wyboru pracownika oraz przedziału czasowego należy podać dane osoby zatwierdzającej raport. Następnie wyświetli się nowe okno z raportem w postaci pliku tekstowego, który można bezpośrednio przekazać do druku, wysłać pocztą elektroniczną bądź zapisać w postaci innego pliku. Rysunek 78 47

48 Umowy i oferty To lista zawierająca wszystkie umowy, aneksy do umów, oferty oraz wypowiedzenia związane z kontrahentami Dodanie nowej Umowy/Oferty W celu dodania nowej Umowy, bądź innego wiążącego dokumentu należy użyć przycisku [Nowy], znajdującego się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Zostanie wyświetlone okno, które należy wypełnić odpowiednimi danymi. Z rozwijalnej listy należy wybrać rodzaj Umowy/Oferty oraz kontrahenta, który ją posiada. Rysunek 79 Następnie należy zapisać dane jedną z dostępnych opcji zapisu lub zamknąć okno. Umowy/Oferty można edytować i przeglądać ich szczegóły analogicznie, jak w przypadku innych dokumentów tworzonych w Waste Management System Odpady Jest to lista zawierająca uporządkowane informacje na temat odpadów wytwarzanych bądź przyjmowanych przez kontrahentów. Zgromadzone dane podzielone są na kilka grup: Odpad - zawiera takie informacje jak kod odpadu, opis publiczny, klasyfikacja produkcyjna oraz opakowanie. Ilość dane dotyczą ilości odpadów wytwarzanych rocznie oraz posiadanych na składzie. Cena informacje o wartości transportu własnego oraz kontrahenta, a także terminie ważności danej ceny i podstawie na jakiej została ona określona. Konkurencja dane dotyczące nazwy firmy konkurencyjnej oraz ich propozycji cenowej. 48

49 Dodanie nowego odpadu W procesie dodawania nowego odpadu istnieje możliwość wyboru jednej z trzech pozycji: Odpad wytwarzany przez kontrahenta, Odpad wytwarzany w wyniku wykonania u niego usługi serwisu Odpad wysyłany do kontrahenta. Aby dodać jeden z wymienionych odpadów należy nacisnąć przycisk [Nowy] oraz wybrać odpowiednią opcję. Rysunek 80 Na ekranie zostanie wyświetlone nowe, odpowiednie okno, w które należy wprowadzić wymagane dane. 49

50 Odpad wytwarzany przez kontrahenta Waste Management System Podręcznik użytkownika W wyświetlonym oknie należy wybrać nazwę firmy, która wytwarza odpad oraz określić odpowiedzialną osobę kontaktową. Rysunek 81 W części Odpad (pola kluczowe) należy wprowadzić szczegółowe informacje o wytwarzanym odpadzie. W części Ceny widnieją dwa sposoby ich naliczania: TN (transport nasz cena uwzględnia odpad i koszt transportu) lub TK (transport Klienta - w cenie jest tylko odpad). Dodatkowo użytkownik programu powinien określić sposób rozliczenia: faktura VAT (cena powinna być wprowadzona ze znakiem + - kontrahent płaci za odebranie od niego odpadu) lub faktura VAT - nasz zakup (cena powinna być podana ze znakiem - ponieważ jest to koszt dla właściciela/użytkownika programu). Po wprowadzeniu wszelkich danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno. 50

51 Odpad wytwarzany przez serwis Waste Management System Podręcznik użytkownika Wygląd okna oraz pozycje w nim zawarte są takie same, jak w przypadku okna Odpady wytwarzane przez kontrahenta, jednak nie wszystkie pozycje są aktywne. Przykładem jest opcja Konfekcjonowanie, w której automatycznie pojawia się wpis >> Dowolne. Odpad wysyłany do kontrahenta Podobnie jak w przypadku wcześniejszych opcji dodania odpadu grafika okna pozostaje niezmieniona. Wyłączone są niektóre funkcje: deklarowana ilość, konkurencja oraz klasyfikacja produkcji Edycja istniejących odpadów Aby edytować wprowadzone wcześniej informacje należy wybrać jedną z pozycji na liście Odpadów, a następnie nacisnąć ikonę [Edytuj]. System otworzy okno z danymi, które można modyfikować. Po wpisaniu zmian proszę dokonać zapisu danych za pomocą jednej z opcji zapisu lub zamknąć okno Opis i interpretacja wyświetlanych informacji Moduł Odpady ma formę cennika, jednak może nie zawierać cen, a jedynie informacje o odpadach posiadanych przez kontrahentów i o odbiorcy tych odpadów. Spełnia tym samym funkcję rozpoznania rynku. Ceny w module liczone są osobno i mogą być zdefiniowane na: TN transport nasz, TK - transport Klienta. Każde ustalenie cenowe posiada termin ważności ustalony między kontrahentem, a handlowcem na podstawie określonego dokumentu (umowy, aneksu, oferty słownej itp.). Okno główne modułu odpady zawiera zestawienie posiadanych odpadów przez kontrahentów, co daje możliwość porównywania cen odpadów między kontrahentami. W celu wykonania porównania dla konkretnego odpadu, należy określić kod interesującego nas odpadu za pomocą filtra. Wyświetlona zostanie lista tylko tych kontrahentów, którzy posiadają wymieniony odpad. 51

52 Rysunek 82 W widocznym oknie pomarańczowe komórki oznaczają zdefiniowaną, ustaloną z kontrahentem cenę za dany odpad. Czerwony kolor czcionki oznacza oferty, których nie można już realizować ze względu na ich wygaśnięcie. Cena w takim przypadku jest przekreślona, zaś data wygaśnięcia oferty znajduje się w czerwonej komórce. UWAGA!!! W systemie istnieją pewne ograniczenia związane z widocznością wartości cen dla użytkowników. Widoczność jest uzależniona od uprawnień, jakie w systemie posiada dany użytkownik. Uprawnienia te są domyślnie wyłączone wówczas zamiast wartości cen użytkownik widzi symbol gwiazdek. Uprawnienia do widoczności cen mogą zostać nadane użytkownikami przez uprawnione osoby w każdym momencie pracy z WMS Raporty Z pozycji Odpady dostępny jest jeden rodzaj raportu Karta przekazania odpadu (zbiorcza). Aby otworzyć dokument należy zaznaczyć interesującego nas kontrahenta i wcisnąć przycisk [Drukuj dok.] wybierając dostępną pozycję. Rysunek 83 52

53 Następnie na ekranie pojawi się nowe okno, z wyszczególnionymi zbiorczymi KPO dostępnymi w danym okresie. Rysunek 84 Klikając na rozwijalną listę należy określić interesujący nas czas. Po wyświetleniu listy KPO należy zaznaczyć odpowiednie pozycje i nacisnąć przycisk [Utwórz]. Po wykonaniu tych czynności zostanie otwarty dokument gotowy do druku, wysłania jako wiadomość lub zapisania go w jednym z możliwych formatów. Rysunek 85 53

54 Rozliczenia finansowe To moduł pokazujący wszystkie Obciążenia/Koszty związane z danym kontrahentem, pozwalający na wykonywanie odpowiednich księgowań. Główny widok okna uwzględnia podział na niezaksięgowane i zaksięgowane dokumenty dla każdego kontrahenta (zakładka Obciążenia kontrahenta rys. 86) oraz nierozliczone i rozliczone koszty (zakładka Koszty rys. 87). Nowe pozycje w obu zakładkach dodawane są automatycznie po przyjęciu zamówienia od kontrahenta. Rysunek 86 Rysunek 87 54

55 Dodanie nowego Obciążenia/Kosztu Waste Management System Podręcznik użytkownika Użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia nowych dokumentów obciążeniowych/kosztowych dla wybranego kontrahenta. Potrzeba taka może zaistnieć w przypadku wykonania usługi (np. wyczyszczenia kontenera) w trakcie realizowania zamówienia. Aby dodać nowe obciążenie należy w zakładce Obciążenia kontrahenta nacisnąć ikonę [Nowy]. Otwarte zostanie okno, w którym trzeba wprowadzić wszystkie konieczne dane. Rysunek 88 Po zakończeniu wprowadzania informacji należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub nacisnąć przycisk [Zamknij] w celu zamknięcia okna. Nowe obciążenie zostanie dodane pod odpowiednim kontrahentem. Aby dodać nowy koszt należy postępować analogicznie jak w przypadku obciążenia. Przykładem konieczności ręcznego wystawienia dokumentu kosztowego jest sytuacja wymuszonego, długotrwałego postoju samochodu na parkingu, za co obciąża nas firma transportowa powstaje nieplanowany koszt. W celu dodania nowego kosztu proszę nacisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w zakładce Koszty. 55

56 Rysunek 89 Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Okno to ma dodatkowe dwie funkcje, a mianowicie: [Obciąż klienta] i [Refakturuj]. Pierwsza z nich służy do obciążenia pewną częścią kosztów kontrahenta, z kolei druga przenosi na niego pełny koszt. Po zakończeniu wprowadzaniu danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub nacisnąć [Zamknij] Edycja obciążeń/kosztów Obciążenia i Koszty mogą być w pewnym stopniu edytowane. W przypadku Obciążeń, edycji podlegają tylko te, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. Przy próbie edycji zaksięgowanego dokumentu pojawi się komunikat systemu. Rysunek 90 56

57 Ponadto edycji nie można poddać Obciążeń, które powstały na podstawie zamówienia Klienta. W takim wypadku po kliknięciu ikony [Edytuj] pojawi się komunikat o konieczności edytowania zamówienia. Rysunek 91 Po wciśnięciu przycisku [Edytuj] na dokumencie, który podlega edycji (nie zaksięgowanym i nie powstałym w wyniku utworzenia zamówienia) otwarte zostanie okno edycji. Rysunek 92 Pola zaznaczone kolorem szarym nie są edytowalne. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać dokument, lub zamknąć go bez zapisu. Edycja kosztów jest możliwa tylko na dokumentach, które nie powstały jako wynik rozliczenia faktury transportowej. W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. 57

58 Rysunek 93 Edycja dokumentu spełniającego ten warunek przebiega analogicznie jak w przypadku edycji obciążenia Obciążenie na podstawie kosztu i Refaktura Dodatkowo w przypadku kosztów użytkownik ma możliwość wykonania Obciążenia na podstawie kosztu oraz Refakturowania. Rysunek 94 [Obciążenie na podstawie kosztu] - powoduje wyświetlenie okna, w którym należy wskazać kwotę obciążenia kontrahenta, opis i datę wystawienia. Po wprowadzeniu danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno. Obciążenie zostanie dodane na karcie kontrahenta. Z kolei Koszt taki zostaje przeniesiony do pozycji Rozliczone spisu kosztów. Rysunek 95 [Refaktura] - powoduje przeniesienie pełnego kosztu na Klienta. W tym celu należy wybrać pozycję kosztu do refakturowania, zaznaczyć ją prawym przyciskiem myszy i nacisnąć przycisk [Refaktura]. W wyniku tych działań na karcie kontrahenta zostanie dodane obciążenie z adnotacją refakturowania. Rysunek 96 58

59 Szczegóły zamówienia Użytkownik może przeglądać szczegóły zamówienia, na podstawie którego powstało dane Obciążenie/Koszt. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie Obciążenie/Koszt, a następnie wybrać przycisk [Pokaż szczegóły zamówienia] znajdujący się w panelu przycisków i opcji funkcyjnych. Wyświetlone zostanie okno z gotowym do wydruku dokumentem Księgowanie Rysunek 97 Każde Obciążenie kontrahenta może zostać zaksięgowane przez użytkownika, przy czym zaksięgowane może być więcej niż jedno obciążenie na raz, ale w ramach jednego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty, które chcemy zaksięgować i nacisnąć przycisk [Księguj] znajdujący się w panelu opcji i przycisków funkcyjnych. Rysunek 98 59

60 Wyświetlone zostanie okno księgowania, w którym system domyślnie podaje nr ostatniej faktury. Rysunek 99 W oknie należy wprowadzić odpowiedni numer faktury oraz datę zaksięgowania. By zatwierdzić należy wcisnąć [Księguj] aby anulować [Anuluj]. Zaksięgowane pozycje pojawią się pod odpowiednim kontrahentem, w części Zaksięgowane i będą oznaczone kolorem zielonym Korekta obciążenia Rysunek 100 Zaksięgowane obciążenie może zostać skorygowane przez użytkownika dzięki funkcji [Korekta obciążenia]. Korygowane mogą być tylko te dokumenty, które nie powstały na podstawie zamówienia. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat informacyjny systemu. Rysunek

61 Aby skorygować zaksięgowane obciążenie, które nie powstało na podstawie zamówienia, należy zaznaczyć to obciążenie lewym przyciskiem myszy, a następnie wcisnąć przycisk [Korekta obciążenia]. Rysunek 102 Wyświetlone okno ma możliwość zmian tylko takich pozycji jak: data wystawienia, opis, j.m., ilość, cena netto. Rysunek 103 Po wprowadzeniu danych należy je zapisać jedną z możliwych opcji lub zamknąć dokument bez zapisu za pomocą przycisku [Zamknij]. Zatwierdzona korekta obciążenia pojawi się, jako nowa pozycja w niezaksięgowanych obciążeniach, z adnotacją Korekta obciążenia. Tak powstałą korektę można następnie zaksięgować w analogiczny sposób, jak zwykłe obciążenia. 61

62 Edycja księgowania Zrealizowane księgowanie może zostać edytowane. W tym celu należy zaznaczyć księgowanie, które chcemy edytować i nacisnąć przycisk [Edytuj księgowanie]. Rysunek 104 W wyświetlonym oknie należy wprowadzić nową datę i/lub numer faktury pod jakim ma nastąpić księgowanie Pojazdy Rysunek 105 Jest to spis pojazdów należących do firm współpracujących, jak również do firm własnych. Zawiera on wszelkie dane o pojazdach niezbędne na poziomie współpracy z kontrahentami. Rysunek

63 Zestawienie pojazdów może być dowolnie modyfikowane przez użytkownika w zależności od potrzeb. Przykładowym widokiem jest wyszczególnienie nazw firm i posiadanych przez nich pojazdów. Rozwijalne zakładki oznaczone są znakiem [+]. Po kliknięciu na nie pojawiają się szczegółowe dane o samochodzie: nr rejestracyjny, pełny opis, ładowność, objętość, cena za km i inne Opis rodzajów pojazdów oraz ich zależność System wyróżnia kilka rodzajów pojazdów, które maja różne przeznaczenie: Samodzielny, Ciągnik, Naczepa, Przyczepa. Każdy z wymienionych rodzajów pojazdów dzieli się na różne typy. Dla każdego typu pojazdu dostępne są inne informacje zawarte w polu >> Dane techniczne Dodanie nowego pojazdu Rysunek 107 Aby dodać nowy pojazd należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: Krok 1 naciśnij przycisk [Nowy]. Z listy dostępnych rodzajów pojazdów wybierz odpowiednią pozycję. Rysunek

64 Krok 2 Na ekranie pojawi się nowe okno Szczegóły pojazdu. Należy w miejscach do tego przeznaczonych wprowadzić potrzebne dane lub wybrać odpowiednią pozycję z listy. Zależnie od wybranego głównego rodzaju pojazdu (samodzielny, ciągnik itd.) w części typ dostępne będą różne opcje. Rysunek 109 Krok 3 Aby zapisać dane należy wybrać jedną z możliwych opcji zapisu. Gdy informacje wprowadzone przez użytkownika będą niekompletne, system wyświetli komunikat o potrzebie uzupełnienia brakujących danych. W celu zakończenia pracy z oknem należy nacisnąć przycisk [Zamknij]. Rysunek

65 Edycja i przeglądanie szczegółów istniejącego pojazdu W programie Waste Management System dostępna jest funkcja edycji istniejącego pojazdu. W celu rozpoczęcia edycji należy wybrać interesujący nas pojazd i nacisnąć ikonę [Edytuj], co spowoduje otwarcie nowego okna edytora istniejącego pojazdu. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych zmian, aby trwale je zapisać, należy wybrać jedną z dostępnych opcji zapisu. Aby nie zapisywać danych należy użyć przycisku [Zamknij]. Przeglądanie szczegółów danego podjazdu przeprowadzamy naciskając przycisk [Pokaż szczegóły]. Wyświetlone zostanie okno podglądowe bez możliwości edycji. 65

66 4.2. Logistyka To jeden z głównych działów systemu obejmujący ruchy transportowe oraz zarządzanie transportem odpadów. Poszczególne zamówienia przechodzą kolejno przez określone etapy (tab. 1). Tabela 1 Odbiór od kontrahenta Odbiór poprzez serwis Z przyjęciem na magazyn Z wywozem do zewnętrznego gospodarowania Z przyjęciem na magazyn Z wywozem do zewnętrznego gospodarowania Wywóz do kontrahenta Pomiędzy własnymi magazynami Awizacje planowane Awizacje potwierdzone Zaplanowane Akceptacja załadunku Załadunek W drodze Akceptacja rozładunku Rozładunek Labo weryfikacja Bufor dostarczone Dostarczone O O X X X X X X X X X X X X X* X X X X X - X - - X X - X - - X X** - X** - - X** X X X X X X X X X X X X UWAGA!!! Legenda do podanej tabeli znajduje się na następnej stronie 66

67 LEGENDA: O - opcja (nie musi wystąpić) X - wymagane - nie występuje X* - wymagane tylko dla odpadów wymagających akceptacji Labo przy załadunku (rys.111) Rysunek 111 X** - wymagane jeśli na etapie weryfikacji Labo zaznaczono opcję Akceptacja warunkowa (rys.112) Rysunek

68 Awizacje planowane Awizacje planowane to pierwszy etap złożenia zamówienia zarówno przez pracownika działu handlowego jak i kontrahenta poprzez serwis internetowy. Lista zawiera podstawowe informacje na temat zamówień, a także ich terminy i adresy odbiorów/dostaw Dodanie nowej awizacji planowanej Rysunek 113 W module >> Awizacje planowane dostępne są dwie pozycje umożliwiające dodanie nowej awizacji: Rysunek 114 Odbiór od kontrahenta - po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetli się nowe okno zawierające dwie zakładki: Przekazujący zawiera dane kontrahenta, od którego odbierane są odpady (rys. 115). Transport zawiera informacje o transporcie (własnym lub kontrahenta) (rys. 116). 68

69 Rysunek 115 Rysunek 116 Proszę wypełnić wszystkie dostępne pozycje, a tam, gdzie jest to możliwe, skorzystać z rozwijalnej listy. Niektóre pola, takie jak Numer zamówienia, Kierunek oraz Termin, wypełniane są automatycznie przez system. Ponadto po prawej stronie okna znajduje się część Uwagi. Tło tej części wypełnione jest żółtym kolorem. Uwagi zawierają informacje o kontrahencie przekazującym, o przekazywanym odpadzie oraz wartości zamówienia. Zależnie od posiadanych w 69

70 systemie uprawnień niektóre pozycje mogą być niedostępne. W przypadku ruchów nierentownych bądź niemożliwych do wykonania w tym miejscu wyświetlony zostanie również stosowny komunikat. Odbiór poprzez serwis dodawanie tej pozycji przebiega analogicznie jak w przypadku pozycji Odbiór od kontrahenta. Zmieniony zostaje tylko kierunek awizacji. Firma nasza musi przy tym posiadać pozwolenie na serwis, który wytwarza odpad Edycja awizacji Użytkownik ma możliwość edytowania utworzonej wcześniej awizacji. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Edytuj]. Wyświetlone zostanie okno z wprowadzonymi wcześniej danymi awizacji. Po wprowadzeniu poprawek można zapisać zmiany lub można zamknąć okno bez zapisywania zmian Zatwierdzenie i anulowanie awizacji planowanej Aby anulować wcześniej zaplanowaną awizację należy zaznaczyć ją lewym przyciskiem myszy, po czym nacisnąć [Anuluj]. Rysunek 117 W wyświetlonym oknie należy podać przyczynę anulowania awizacji. Po uzupełnieniu danych należy dokonać jego zapisu lub zamknąć okno bez archiwizacji danych. Rysunek

71 W ten sposób anulowana awizacja zostanie przeniesiona do zakładki >> Anulowane modułu Logistyka. Jeśli zaplanowana wcześniej awizacja ma zostać zrealizowana, należy dokonać jej zatwierdzenia. Aby zatwierdzić zaplanowaną awizację należy wcisnąć przycisk [Potwierdź] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. W zależności od możliwości gospodarowania potwierdzenie może zostać wykonane z przyjęciem na magazyn lub przekazane do zewnętrznego gospodarowania Rysunek 119 Potwierdzenie z przyjęciem na magazyn spowoduje wyświetlenia okna awizacji z widoczną nową zakładką Odbierający (DO). Można w niej wybrać sugerowany magazyn, który przyjmie odpad. Rysunek

72 W oknie potwierdzenia awizacji widnieje również nowa ikona [Organizuj transport]. Rysunek 121 Wykonanie [Organizacji transportu] spowoduje przeniesienie awizacji planowanej ze zmienionym statusem do awizacji potwierdzonych. Opcja Organizowanie transportu została szczegółowo omówiona w rozdziale Organizacja transportu. Potwierdzenie z wywozem do zewn. gospodarowania po wyborze tej opcji wyświetlone zostanie okno analogiczne jak w przypadku potwierdzenia z przyjęciem na magazyn. Rysunek 122 Różnice znajdują się w zakładce >> Odbierający (DO), gdzie docelowo nie wybiera się magazynu, a innego kontrahenta, który posiada decyzje zezwalające na gospodarowanie takimi odpadami, jak w potwierdzanej awizacji. Po zakończeniu wprowadzania danych należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. Potwierdzona pozycja zostanie przeniesiona do awizacji potwierdzonych. 72

73 Podzielenie zamówienia Zaplanowana awizacja przewiduje odbiór określonej ilości odpadu. Jeśli z jakichś przyczyn nie ma możliwości odbioru odpadu we wskazanej ilości, można dokonać podziału zamówienia. Aby podzielić zamówienie należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszy awizację, która ma być podzielona, a następnie nacisnąć przycisk [Podziel zamówienie]. Rysunek 123 Wyświetlone zostanie okno Podział zamówienia, w którym planowana awizacja domyślnie podzielona została na dwie równe części. Rysunek 124 Za pomocą przycisków [Dodaj podział] i [Usuń podział] użytkownik może regulować ilość części, na które ma zostać podzielone zamówienie. Użytkownik poprzez kliknięcie na wartość deklarowanej wagi może zmieniać jej wartość pozostałe pozycje są automatycznie przeliczane. Istnieje również możliwość zmiany daty poszczególnych zamówień poprzez kliknięcie w pozycję termin każda kolejna awizacja na liście zostanie automatycznie przesunięta na wskazany termin. Po uzyskaniu zamierzonego podziału należy dokonać zapisu dokumentu wybierając przycisk [Zapisz i zamknij]. 73

74 Awizacje potwierdzone Moduł zawierający listę potwierdzonych zamówień. Na czerwono zaznaczone są pozycje nierentowne do których firma najprawdopodobniej będzie musiała dopłacić Dodanie nowej awizacji potwierdzonej Rysunek 125 Potwierdzona awizacja może znaleźć się na liście w wyniku potwierdzenia awizacji planowanej albo dodania jej bezpośrednio w tym module przez użytkownika. W przypadku tego modułu dostępne są takie same funkcje, jak przy dodawaniu awizacji planowanych od kontrahenta. Są nimi: edycja, przeglądanie szczegółów, organizowanie transportu, dzielenie zamówienia i anulowanie awizacji. Użytkownik może również wydrukować kartę reklamacji zamówienia oraz wykonać raport ruchów logistycznych. Służą do tego ikony [Drukuj dok.] oraz [Raportuj]. Rysunek

75 Aby dodać nową potwierdzoną awizację należy nacisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Użytkownik ma do wyboru kilka opcji: Rysunek 127 Pierwsze dwie pozycje są takie same jak dla tworzenia nowej awizacji w module Awizacje planowane i dodawanie ich przebiega analogicznie. [Wywóz do kontrahenta] - w wyświetlonym oknie widnieją trzy zakładki: Przekazujący (OD), Odbierający (DO) oraz Transport. Należy je wypełnić odpowiednimi danymi. W miejscach, w których jest to możliwe należy wybrać pozycję z listy. Niektóre opcje będą automatycznie wypełniane przez system. Rysunek 128 Podobnie jak przy wprowadzaniu odbiorów od kontrahenta użytkownik może dokonać organizacji transportu (całość wygląda identycznie w obu przypadkach). Po zakończeniu wprowadzania danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno. 75

76 Dodawanie awizacji Pomiędzy własnymi magazynami wygląda tak samo, jak w przypadku dodawania pozostałych awizacji. Różnica polega na tym, że zarówno w zakładce >> DO i >> OD widnieją magazyny firmy, nie zaś kontrahenci Organizacja transportu W oknie potwierdzenia awizacji widnieje ikona [Organizuj transport]. Rysunek 129 Klikając na nią otwarte zostanie okno: Szczegóły transportu, zawierające dwie zakładki: Zamówienia w transporcie, Pojazdy. Rysunek 130 Część Zamówienia w transporcie zawiera spis ruchów samochodu związanych z daną awizacją załadunek i rozładunek (ich miejsce, czas, używany kontener, objętość odpadu, koszt itp.). 76

77 Część Pojazdy zawiera dane firmy transportowej, możliwość wykorzystania pustych części trasy, typ rozliczania trasy oraz informacje dotyczące samochodu. Rysunek 131 Aby przyspieszyć wprowadzanie danych dotyczących firmy transportowej można skorzystać z ikon wstawiania danych dotyczących kontrahenta i pojazdu. Rysunek 132 Ikona ze znakiem samochodu wypełnia pola transportu takimi samymi danymi, jak w ostatnio realizowanym zamówieniu pierwszego kontrahenta znajdującego się na liście. Z kolei druga ikona, wypełnia pola transportu danymi adresowymi pierwszego z listy kontrahenta. Program posiada funkcję doboru najodpowiedniejszego środka transportu dla danego zamówienia. Służy do tego przycisk [Pokaż najodpowiedniejsze] w części Samochód lub ciągnik, zakładki >> Pojazdy. Po jego kliknięciu system automatycznie wskaże samochód lub zestaw, który najbardziej odpowiada potrzebom organizowanego transportu. 77

78 Rysunek 133 Pojazdy posortowane są w kolejności od najbardziej rentownego. Pozycje oznaczone na czerwono są obliczane na podstawie danych pochodzących wyłącznie z punktów GPS i są danymi przewidywalnymi. Użytkownik ma możliwość swobodnego filtrowania danych. Akcję organizowania transportu można w dowolnym momencie anulować poprzez kliknięcie na przycisk [Anuluj]. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. UWAGA! Ikona [Zapisz i nowy] ma tutaj inną funkcję niż w pozostałych modułach. Kliknięcie powoduje wyszukiwanie takiego samego ruchu OD i DO, przy uwzględnieniu tego samego kodu odpadu. W przypadku zapisu wyświetlone zostanie nowe okno Drukowanie dokumentów. Należy w nim wybrać interesujące nas wydruki dokumentów i kliknąć [Drukuj bezpośrednio] bądź wybrać opcję [Wyślij ]. Ikona [Dopuść wszystkie] zezwala na pokazanie wszystkich dokumentów bez względu na etap prac użytkownika. Aby pominąć drukowanie dokumentów należy kliknąć [Zamknij]. Rysunek

79 W wyniku wszystkich powyższych działań awizacja planowana zostanie przeniesiona ze zmienionym statusem do awizacji potwierdzonych. UWAGA!! Awizacja, dla której od razu organizowano transport zostanie przeniesiona do działu >> Zaplanowane modułu Logistyka Dołączanie i odłączanie zamówień do transportu Dzięki przyciskom [Dołącz/ Odłącz] można połączyć kilka awizacji w jeden transport (samochód odbierze na jednej trasie kilka zamówień). Aby do organizowanego dla danego zamówienia transportu dołączyć inne zamówienia należy nacisnąć ikonę [Dołącz]. Rysunek 135 W wyświetlonym oknie widnieją wszystkie zatwierdzone zamówienia, które mogą zostać dołączone do transportu. Rysunek 136 Obok każdej pozycji wyświetlane jest dokładne miejsce załadunku (Z) oraz rozładunku (R) zamówienia, a także odpowiedzialny za zamówienie pracownik. Użytkownik ma możliwość określić zakres czasowy dla wyświetlonych zamówień za pomocą opcji Pokazuj z zakresu, jak również zaznaczyć opcję Pokaż tylko moje (zostaną wyodrębnione jedynie te zamówienia, które utworzył użytkownik). 79

80 W celu zatwierdzenia wyboru proszę wskazać pozycję, która ma być dodana do transportu i wcisnąć przycisk [Dołącz], aby anulować proszę wcisnąć [Anuluj]. Dodane pozycje zostaną wyświetlone w oknie transportu. Aby odłączyć zamówienie od transportu należy je zaznaczyć na liście i wcisnąć przycisk [Odłącz]. Zamówienie zostanie usunięte z organizowanego transportu Zmiana pozycji zamówienia w trasie Rysunek 137 Po dodaniu wszystkich zamówień do organizowanego transportu użytkownik ma możliwość ułożenia ich w dowolnej, odpowiadającej mu kolejności. Służą do tego przyciski [Przesuń wyżej] oraz [Przesuń niżej]. Rysunek 138 Aby przesunąć element zamówienia (załadunek lub rozładunek) na wyższą pozycję elementów transportu, należy go zaznaczyć lewym przyciskiem myszy i użyć przycisku [Przesuń wyżej]. Analogicznie aby przesunąć element w dół, należy go zaznaczyć i użyć przycisku [Przesuń niżej] Dodawanie punktów przelotowych Użytkownik w trakcie organizowania transportu ma możliwość dodania niezwiązanego z żadnym zamówieniem punktu przelotowego, czyli miejsca, które po drodze odwiedzi kierowca. Może to być np. odbiór dokumentów z jakiejś firmy itp. Aby dodać punkt przelotowy proszę kliknąć na przycisk [Dodaj punkt przelotowy]. Rysunek

81 W wyświetlonym oknie należy wprowadzić niezbędne dane dotyczące punktu, który ma odwiedzić kierowca, w tym również opis wykonywanych na miejscu czynności. Rysunek 140 Następnie w celu zatwierdzenia proszę wcisnąć [Dodaj], aby anulować [Anuluj]. Punkt przelotowy zostanie dodany na liście organizowanego transportu. 81

82 Ułożenie elementów transportu według typu Waste Management System Podręcznik użytkownika Użytkownik ma możliwość pogrupowania wszystkich elementów transportu według typu (rozładunek, załadunek itd.). W tym celu należy kliknąć na ikonę [Ułóż według typu]. Wszystkie pozycje zostaną odpowiednio pogrupowane. Rysunek 141 UWAGA!!! Kolejność elementów transportu na liście ma wpływ na ostateczny wygląd Karty wyjazdowej. Kolejność na karcie będzie odpowiadała kolejności na liście. Rysunek

83 Zaplanowane Jest to moduł skupiający w sobie awizacje, dla których na poziomie planowania i potwierdzania dokonano organizacji transportu. Nie ma tutaj możliwości tworzenia nowych zaplanowanych awizacji. Okno główne zawiera dwie zakładki: Transporty (informacje na temat transportu), Rysunek 143 Zamówienia - zestawienie informacji na temat zamówienia: rodzaj odpadu, ilość itp Edycja i przeglądanie szczegółów Transportu/Zamówienia Rysunek 144 Zaplanowana awizacja może zostać edytowana na poziomie zamówienia i transportu (wybór zakładki). W tym celu należy zaznaczyć transport/zamówienie, które chcemy edytować i wcisnąć przycisk [Edytuj]. UWAGA!!! Edycja jest tutaj bardzo ograniczona (elementy nie podlegające edycji zaznaczone są kolorem szarym) i dlatego jeśli zmianie mają ulec bardziej szczegółowe elementy zamówienia, należy to zamówienie odpiąć od transportu i poprawić na poziomie awizacji potwierdzonych. 83

84 Rysunek 145 W wyniku użycia przycisku edycji otwarte zostanie odpowiednio okno: Szczegóły transportu lub Szczegóły zamówienia, w których można dokonać niezbędnych zmian. Po zakończeniu edycji należy wybrać jedną z możliwych opcji zapisu lub zamknąć okno. Użytkownik może również przeglądać szczegóły transportu i zamówienia za pomocą przycisku [Pokaż szczegóły]. Zostaje wówczas otwarty dokument, w którym nie ma możliwości edycji Przyjęcie na zakład Aby dokonać przyjęcia na zakład na liście transportów należy odszukać zaplanowaną awizację, której transport dotarł do firmy, zaznaczyć ją lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć ikonę [Przyjmij na zakład]. Rysunek

85 Wyświetlone zostaną dwa okna. Pierwsze z nich zawiera pola: Dane firmy transportowej oraz Kontenery. Rysunek 147 Jeśli dane firmy transportowej zostały podane wcześniej (podczas dodawania awizacji) pola zostaną wypełnione automatycznie. W przeciwnym wypadku należy je wypełnić ręcznie. Użytkownik ma tutaj również możliwość skorzystania z funkcji wypełniania danych (omówione w rozdziale ). W każdym przypadku należy zweryfikować poprawność danych firmy transportowej. W części Kontenery należy zaznaczyć na liście, które kontenery zostały przywiezione. Na zielono zaznaczone są te, które aktualnie znajdują się na zakładzie. Obok pozostałych odpowiednio widnieje adnotacja w drodze lub u kontrahenta. W celu zakończenia należy wybrać przycisk [Potwierdź] lub [Anuluj] aby anulować przyjmowanie na zakład. 85

86 Po zatwierdzeniu otwarte pozostaje okno Elementy transportu Przyjmij na zakład. Zawiera ono listę elementów do realizacji (pozycje zaznaczone kolorem szarym nie mogą być wybrane). Na pozycjach, których wyboru można dokonać użytkownik może wykonać kilka operacji. Rysunek 148 Przycisk Dołącz/Odłącz - pozwala na dołączenie bądź odłączenia zamówienia z transportu (w przypadku odłączenia odłączone zostaje wskazane zamówienie). Ikona [Pokazuj uwagi] - wyświetla pole zawierające uwagi innych pracowników. [Realizuj] służy do zatwierdzenia realizacji przyjęcia na zakład. [Anuluj] wyświetli okno przeznaczone do anulowania zamówienia, w wyniku czego zostanie ono przeniesione do części Anulowane modułu Logistyka. [Drukuj dokumenty] wyświetla okno wyboru dokumentów gotowych do wydrukowania na danym etapie pracy (np. karta wyjazdowa, dokument przewozowy, KPO). Za pomocą ikony [Realizuj] użytkownik może dokonać ostatecznego zatwierdzenia zaplanowanej awizacji. Kliknięcie na nią powoduje otwarcie nowego okna Realizacja zamówienia (szczegóły). Należy w nim podać ewentualne uwagi w miejscu do tego przeznaczonym, po czym wcisnąć dostępny po prawej stronie przycisk [Realizuj]. Rysunek

87 Akceptacja załadunku To lista transportów do kontrahenta wymagająca załadunku odpadów. Znajdują się tutaj jedynie te załadunki odpadów, które wymagają akceptacji Labo. Opcja Akceptacja warunkowa jest dostępna na etapie dodawania nowego odpadu. Rysunek 150 Aby zaakceptować załadunek należy zaznaczyć pozycję na liście lewym przyciskiem myszy i nacisnąć przycisk [Akceptuj załadunek]. Rysunek

88 W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć elementy do realizacji i zatwierdzić przyciskiem [Realizuj]. Rysunek 152 W następnej kolejności użytkownik zostanie poproszony o podanie nr KDP i realizację zamówienia za pomocą ikony [Akceptuj]. Rysunek

89 Po poprawnej realizacji system zaproponuje wydruk karty załadunku Załadunek Rysunek 154 Jest to lista transportów, które aktualnie podlegają załadunkowi. Użytkownik może tutaj edytować załadunki, przeglądać ich szczegóły, dodawać do nich załączniki. Ponadto istnieje możliwość wydruku Kart reklamacji zamówienia, przy pomocy ikony [Drukuj doc.]. Akceptacja odbywa się za pomocą przycisku [Załadunek] znajdującego się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Rysunek

90 Wciśnięcie przycisku [Załadunek] na konkretnej pozycji powoduje otwarcie okna Elementy transportu Załadunek. Należy w nim wybrać elementy podlegające załadunkowi. Rysunek 156 W oknie Elementy transportu Załadunek dostępne są ponadto funkcje wydawania kontenerów i opakowań. Rysunek 157 Wydanie kontenera powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik może dodać kontenery do wydania, anulować wydanie, a także wydrukować przepustkę materiałową szczegóły zostały omówione w rozdziale Wydanie opakowania powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik może wskazać opakowania do wydania szczegóły zostały omówione w rozdziale

91 W drodze To lista wszystkich aktualnie będących w drodze transportów. Użytkownik ma możliwość swobodnego ich przeglądania i edycji przy pomocy ikon [Pokaż szczegóły] oraz [Edytuj]. Operacje te przebiegają analogicznie jak w innych modułach. Podobnie jak poprzednio użytkownik może dodawać załączniki, wydrukować Kartę reklamacji zamówienia oraz utworzyć Raport ruchów logistycznych. W zakładce >> Zamówienia może on również wykonać anulowanie zamówienia Przyjmowanie na bramie Opcja ta pozwala na określenie szczegółów przyjęcia transportu. W tym celu należy zaznaczyć pozycję, którą chcemy przyjąć lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć przycisk [Przyjmij na bramie]. Wyświetlone zostanie okno Elementy transportu W drodze. Rysunek 158 Po kliknięciu przycisku [Dołącz] w wyświetlonym oknie użytkownik może wskazywać inne zamówienia do dołączenia do transportu. Ikona [Utwórz] pozwala na dodanie nowego zamówienia bez konieczności zamykania okna głównego (jest to opcja wykorzystywana w przypadku konieczności dokonania ekspresowej awizacji zamówienia, które nie zostało wcześniej założone). 91

92 Użycie przycisku [Realizuj] do dostępnej operacji transportu (Załadunek/Rozładunek) spowoduje wyświetlenie okna Realizacji zamówienia (Szczegóły). Rysunek 159 Użytkownik powinien w nim zweryfikować szczegóły realizacji zamówienia, szczegóły załadunku na zakładzie oraz podać informacje o rozładunku u kontrahenta. Należy podać wagę rozładowanego towaru oraz podać numer kwitu wagowego. W przypadku konieczności zastosowania korekty wagi należy podać jej wartość (korekta wagi ma wpływ na wartość zamówienia, a nie na faktycznie przekazaną ilość odpadu). Po wprowadzeniu i weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk [Zapisz i zamknij]. System wyświetli komunikat z pytaniem, czy wydrukować KPO. W przypadku wybrania odpowiedzi [Nie] system nada jedynie numer KPO. Rysunek

93 Akceptacja R. Akceptacja rozładunku to etap weryfikacji transportów przychodzących do firmy. Wszelkie rozładunki muszą zostać zaakceptowane. Aby dokonać akceptacji rozładunku należy zaznaczyć wybraną pozycję lewym przyciskiem myszy, po czym nacisnąć przycisk [Akceptuj rozładunek]. Rysunek 161 Wyświetlone zostanie okno szczegółów rozładunku, gdzie należy zaznaczyć pozycję przeznaczoną do akceptacji, po czym nacisnąć przycisk [Realizuj]. Rysunek

94 W oknie Realizacji zamówienia użytkownik ma do wyboru dwie pozycje: Akceptacja końcowa oraz Akceptacja warunkowa. W przypadku użycia opcji Akceptacji końcowej, zamówienie po rozładunku zostaje przeniesione bezpośrednio do modułu >> Bufora, w przypadku wybrania opcji Akceptacja warunkowa zamówienie zostanie przeniesione do modułu >> Labo weryfikacja. Rysunek 163 W jednym i drugim przypadku po kliknięciu przycisku [Akceptuj] pojawi się możliwość wydrukowania wszelkich niezbędnych dokumentów Rozładunek W module zgromadzone są wszelkie zamówienia, które doszły do etapu rozładunku. Aby rozładować transport należy zaznaczyć na liście odpowiednią pozycję lewym przyciskiem myszy, a następnie wcisnąć przycisk [Rozładunek]. Rysunek 164 W wyświetlonym oknie Rozładunku dostępne są takie same funkcje jak w oknie akceptacji. Dodatkową jest opcja Przyjmij Opakowania omówiona w rozdziale

95 Aby dokonać rozładunku transportu, należy w głównym oknie wcisnąć przycisk [Realizuj]. Wyświetlone okno zawiera informacje odnośnie załadunku jak i rozładunku które należy zweryfikować i potwierdzić. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji dostarczenia KPO przez przekazującego oraz podania jego numeru. Po weryfikacji wszystkich danych należy zapisać wprowadzone informacje. Rysunek 165 Jeśli opcja KPO nie zostanie zaznaczona (dokument nie jest drukiem kontrahenta zewnętrznego) system zaproponuje wydruk KPO (jeśli druk nie jest potrzebny zostanie jedynie nadany numer KPO). 95

96 Labo weryfikacja W module znajdują się zamówienia, które wymagają weryfikacji ze strony laboratorium. W celu potwierdzenia należy zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście, po czym wcisnąć przycisk [Potwierdź]. Rysunek 166 W wyświetlonym oknie należy zweryfikować dane dotyczące dostawy, odpowiednią formę akceptacji, a następnie wybrać przycisk [Akceptuj]. Rysunek

97 Bufor Dostarczone To ostatni moduł, w którym zgromadzone są wszystkie zrealizowane zamówienia z pozostałych modułów Logistyki. Jest to ostatni moment, w którym można zweryfikować zamówienie oraz nanieść ewentualne poprawki. Kontrahenci z poziomu WWW widzą już dane zamówienie jako zrealizowane Funkcja koryguj zamówienie W oknie realizacji zamówienia uprawnione osoby mogą dokonać ostatecznych korekt. Aby dokonać korekty zamówienia należy nacisnąć przycisk [Koryguj zamówienie]. Rysunek 168 Akcja ta powoduje wyświetlenie okna, w którym użytkownik ma możliwość naniesienia kilku poprawek. Może on również wydrukować Kartę przekazania odpadu (pojedynczą) oraz Kartę realizacji zamówienia. Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek należy wybrać jedną z opcji zapisu danych, lub zamknąć okno bez nanoszenia poprawek. Rysunek

98 Przesunięcie z bufora Zamówienia w całości poprawne i sprawdzone można przenieść do modułu >> Dostarczone, w którym już nie ma możliwości edycji. Odbywa się to za pomocą przycisku [Przesuń z bufora]. Rysunek 170 W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć element do realizacji i wcisnąć przycisk [Realizuj]. Rysunek 171 W przypadku konieczności wprowadzenia korekty należy użyć przycisku [Koryguj zamówienie] (patrz >> ). 98

99 Dostarczone, Anulowane oraz Wszystkie Waste Management System Podręcznik użytkownika Moduł >> Dostarczone zawiera listę wszystkich zrealizowanych zamówień. Nie ma tutaj już możliwości wprowadzania zmian w zamówieniach. Użytkownik może przeglądać jedynie ich szczegóły, drukować dokumenty, dodawać załączniki oraz generować raporty. Rysunek 172 W module >> Anulowane znajduje się zestawienie wszystkich anulowanych w programie zamówień. Użytkownik może przeglądać ich szczegóły, jak również wydrukować Kartę reklamacji zamówienia. Moduł >> Wszystkie to już zbiór absolutnie wszystkich zamówień wygenerowanych w trakcie pracy z systemem. W zakładce Zamówienia można sprawdzać ich aktualny status. Użytkownik może przeglądać szczegóły zamówień poprzez przycisk [Pokaż szczegóły] Rozliczenia transportów Moduł, który domyślnie zawiera listę nierozliczonych transportów. Z poziomu tego widoku dostępne są funkcje: [Rozlicz], [Odśwież] i [Pokazuj rozliczone]. Rysunek 173 Pokazuj rozliczone to funkcja, której użycie powoduje wyświetlenie dodatkowo listy wszystkich rozliczonych transportów. Rysunek 174 Są one oznaczone kolorem zielonym, jak również widnieje obok nich symbol dolara. W przypadku transportów rozliczonych możliwe jest przeglądanie szczegółów rozliczenia, jak również jego edycja. 99

100 Rozliczanie transportu Waste Management System Podręcznik użytkownika W celu rozliczenia transportu, należy wybrać z listy odpowiednią pozycję oraz wcisnąć przycisk [Rozlicz]. Rysunek 175 Możliwe jest rozliczanie zbiorcze, jednak tylko w przypadku transportów o tej samej trasie. Aby zaznaczyć więcej niż jeden transport, należy wcisnąć na klawiaturze przycisk [Shift] i jednocześnie klikać lewym przyciskiem myszy na odpowiednie pozycje z listy nierozliczonych transportów. W wyświetlonym oknie Rozliczenia transportu należy wprowadzić informacje o fakturze (nr i data wystawienia), typ rozliczenia (za km, Mg lub Fracht). Dodatkowo należy skorygować szacunkowy dystans, cenę oraz koszt wprowadzając dane rzeczywiste. Rysunek

101 Jeśli wprowadzone przez użytkownika dane różnią się od zakładanych system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Rysunek 177 Do rozliczonych już transportów użytkownik może dodać koszt lub obciążenie. W tym celu należy dwukrotnym kliknięciem myszki otworzyć element do którego chcemy dodać koszt lub obciążenie. W oknie Rozliczania transportu użytkownik powinien określić, czy dodaje koszt, czy obciążenie. Rysunek

102 [Nasz koszt] - W wyświetlonym oknie należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane (kwoty należy wprowadzić ze znakiem ujemnym). Rysunek 179 Okno posiada dwie funkcje, a mianowicie: [Obciąż klienta] i [Refakturuj]. Pierwsza z nich służy do obciążenia pewną częścią kosztów kontrahenta, z kolei druga przenosi na niego pełny koszt. Po zakończeniu wprowadzaniu danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub nacisnąć [Zamknij]. Koszt zostanie dodany pod odpowiednim transportem. Rysunek 180 Obciążenie kontrahenta - przebiega analogicznie jak dodawanie kosztu, z tą różnicą, że kwoty podane są jako wartości dodatnie. 102

103 4.3. Magazyn Moduł gospodarki magazynowej i moduł produkcji polegającej na przetworzeniu odpadu, w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadu. Służy do szczegółowego ewidencjonowania wszelkich odpadów przychodzących do firmy oraz wychodzących z firmy Stany magazynowe Okno modułu zbudowane jest z dwóch zakładek: stanów sumarycznych i stanów szczegółowych. Użytkownik może dowolnie modyfikować ich wygląd zależnie od własnych potrzeb (grupowanie według magazynów, kodu odpadu itp.). Domyślnie kolumny są grupowane według magazynów. Grupowanie według magazynów wyświetla listę wszystkich magazynów firmy oraz znajdujących się w nich odpadów. Rysunek 181 Grupowanie według kodu odpadów, wyświetla listę odpadów i magazyny, na których się one znajdują. Jest to niezwykle wygodny sposób pracy z magazynami, który pozwala każdemu użytkownikowi pobrać informacje, jakich potrzebuje. Rysunek

104 W module dostępne są następujące pozycje: Waste Management System Podręcznik użytkownika informacje o odpadzie (rodzaj kodu, dokładny kod, nazwa odpadu oraz jego kategoria), stany magazynowe na dany dzień (ilość w Mg, wartość w zł) łączna ilość odpadów magazynowana w danej chwili, zarezerwowane (ilość w Mg, wartość w zł) ilość odpadów, dla których już zaplanowane zostały czynności, dostępne (ilość w Mg, wartość w zł) różnica stanów magazynowych całkowitych i odpadów zarezerwowanych. Użytkownik może wyświetlać wielkość stanów magazynowych na dany dzień przy pomocy funkcji znajdującej w panelu opcji i przycisków funkcyjnych Wyświetl stany magazynowe na dzień. Rysunek 183 Stany sumaryczne zawierają uproszczoną listę ilości odpadów zgromadzonych na danym magazynie. Rysunek 184 System automatycznie przy nazwie magazynu podaje łączną ilość odpadów oraz łączną ilość odpadów dostępnych. Analogiczne wartości podane są przy kodzie każdej grupy odpadów. W danej grupie wyróżnione są nazwy odpadów i ich stany, jednak są one połączone w zbiorczą wartość. 104

105 W stanach szczegółowych w danej grupie odpadów wyróżnione są szczegółowo wszystkie odpady w podziale na zamówienia oraz kontrahentów, od których pochodzą. Dodatkowo użytkownik może zobaczyć nr dokumentu, na podstawie którego nastąpiło przyjęcie na magazyn Przeglądanie szczegółów stanów magazynowych Rysunek 185 Za pomocą funkcji [Pokaż szczegóły] użytkownik może przeglądać specyfikację przyjęć danego odpadu na magazyn. W tym celu należy odpowiednią pozycję zaznaczyć lewym przyciskiem myszy i nacisnąć ikonę szczegółów. Operacja ta wykonana w zakładce Stany sumaryczne spowoduje wyświetlenie okna zawierającego szczegółowe stany magazynowe dla danego kodu odpadu na konkretnym magazynie. Rysunek 186 Kolejne zaznaczenie jednej z dostępnych pozycji spowoduje wyświetlenie stanów szczegółowych konkretnej pozycji magazynowej. 105

106 Operacja przeglądania szczegółów wykonana w zakładce Stany szczegółowe spowoduje bezpośrednie wyświetlenie szczegółów konkretnej pozycji magazynowej. Rysunek 187 W wyświetlonym oknie Szczegóły pozycji magazynowej znajdują się informacje o numerze magazynowym, rodzaju magazynu, kodzie odpadu, jego nazwie oraz kategorii. Ponadto wyszczególnione są dane o dostawie odpadu (data, nr zamówienia, nr dokumentu magazynowego, kontrahent). W części stan na dzień dzisiejszy widnieją dane odnośnie aktualnego stanu ilościowego oraz wartościowego odpadu. Użytkownik może dokonać przeglądu dokumentu magazynowego, na podstawie którego nastąpiło przyjęcie. W tym celu powinien zaznaczyć pozycję magazynową i nacisnąć przycisk [Pokaż szczegóły]. Wyświetlone zostanie kolejne okno, tym razem z konkretnym dokumentem magazynowym np. PZ, PW. Rysunek

107 W przypadku PZ użytkownik może za pomocą przycisku [Drukuj doc.] wydrukować dokument magazynowy. Ikona [Pokaż zamówienie] wyświetla okno Korekta zamówienia, gdzie można edytować dokument bądź dokonać jego korekty ( ). Ponadto użytkownik ma możliwość eksportu dokumentu do wielu programów. W przypadku dokumentu PW w oknie Przyjęcie wewnętrzne użytkownik ma bezpośrednią możliwość edycji lub wystawienia korekty. Rysunek

108 Korekta zamówienia W oknie Korekta zamówienia użytkownik ma dostęp do informacji na temat zamówienia (nr, data, kontrahent, magazyn), wagi i cen odpadów, a także dokumentu magazynowego. Rysunek 190 Z poziomu korekt użytkownik ma dostęp do dwóch funkcji: Edycji wprost oraz Wystawienia korekty. Rysunek

109 Edycja wprost Przycisk [Edytuj wprost] uaktywnia w dokumencie komórki dotyczące wagi i ceny odpadu, które użytkownik może edytować. Rysunek 192 UWAGA!!! Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy dokument nie był korygowany, w przeciwnym wypadku opcja [Edytuj wprost] automatycznie generuje dokument korygujący, nie zaś dokonuje edycji wprost. Jeśli nie ma przeciwwskazań do edycji danych użytkownik powinien wcisnąć przycisk [Przenieś zmiany na dokument PZ]. Dokument ten zostanie oznaczony czerwoną czcionką, zmienione zostaną na nim dane oraz otrzyma on status niezapisany. Rysunek 193 W następnej kolejności należy zatwierdzić wprowadzone dane lub zamknąć okno przy pomocy jednego z przycisków funkcyjnych. Rysunek

110 Wciśnięcie przycisku [Anuluj] spowoduje przywrócenie wag i cen sprzed zmian, natomiast [Akceptuj] zatwierdzi na stałe wprowadzone zmiany Wystaw korektę Przycisk [Wystaw korektę] uaktywnia w dokumencie komórki dotyczące wagi i ceny, daty wprowadzenia zmian, komentarza. Status dokumentu zostaje zmieniony na tymczasowy, zaś w prawej dolnej części okna użytkownik ma możliwość obserwowania wprowadzanych zmian dzięki komórkom poprzednia / aktualna. Wprowadzane zmiany w wadze i cenie należy zatwierdzić przyciskiem [Przenieś zmiany na dokument PZ]. Rysunek 195 UWAGA!!! Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy nie wystawiono jeszcze żadnego dokumentu powiązanego, z powodu którego po korekcie stan magazynowy osiągnąłby wartość poniżej zera. Rysunek

111 W takim wypadku, w momencie próby zapisania zmian system poinformuje nas o tym stosownym komunikatem. Należy wówczas dokonać odpowiednich zmian na wcześniej wystawianych dokumentach. Rysunek 197 Dokument korygowany po jego zatwierdzeniu otrzymuje nowy status i na głównej liście dokumentów oznaczony zostaje czarną ikoną z literą K. Rysunek 198 Użytkownik może wrócić do stanu pierwotnego dokumentu poprzez kliknięcie na ikonę [Cofnij wszystkie], cofnąć zmiany i zamknąć okno za pomocą ikony [Anuluj] oraz zatwierdzić zmiany [Akceptuj]. Przy czym kliknięcie na ikonę [Anuluj] spowoduje utratę wprowadzonych zmian w zamówieniu, zaś status dokumentu PZ/WZ zostanie tymczasowy (na głównej liście stanów magazynowych pozycje zawierające dokumenty z taki statusem oznaczane są czerwoną czcionką). Akceptacja spowoduje wyświetlenie przy dokumencie adnotacji o korekcie (jej dacie, wartości, ilości). Dodatkowo korekta zostanie dodana do szczegółów pozycji magazynowej jako odrębny dokument. 111

112 Dokumenty Moduł zawierający wszelkie dokumenty magazynowe generowane w trakcie pracy z systemem. Zbudowany jest z zakładek Dokumenty oraz Operacje. Rysunek 199 Zakładka Dokumenty zawiera spis wygenerowanych dokumentów. Lista obejmuje podstawowe dane o dokumencie: jego status, wartość, numer, magazyn i kontrahenta, z którym jest powiązany, datę operacji, ewentualne uwagi, powiązanie z produkcją. W zakładce Operacje grupę stanowią numery dokumentów. Każda grupa zawiera szczegóły (zawartość) dokumentu. Dostępnymi pozycjami są: status, ilość, nr pozycji magazynowej, kontrahent, kod i nazwa odpadu, cena jednostkowa i wartość dokumentu, a także data jego wystawienia i powiązany dokument dostawy. Użytkownik może filtrować wyświetlane dane dzięki opcji Pobieraj tylko dane z, gdzie powinien wprowadzić interesujący go okres. Rysunek

113 Na poziomie dokumentów można wygenerować kilka rodzajów raportów oraz wydrukować żądany dokument magazynowy. Odbywa się to za pomocą ikon [Drukuj doc.] oraz [Raportuj] Dodanie nowego dokumentu Rysunek 201 Użytkownik ma możliwość tworzenia nowych dokumentów magazynowych. W tym celu należy wcisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych oraz wybrać odpowiedni typ dokumentu. Rysunek 202 Podczas tworzenia dokumentu PW w wyświetlonym oknie należy wybrać magazyn, z którym będzie on powiązany, a następnie dodać odpowiednie pozycje odpadów poprzez wciśnięcie przycisku [Dodaj pozycje]. Rysunek

114 W oknie dodawania pozycji użytkownik powinien podać kod odpadu, jego ilość oraz wartość jednostkową, a następnie wybrać jedną z opcji zapisu danych. Rysunek 204 Tworzone pozycje będą automatycznie dodawane na liście dokumentu PW. Będą one oznaczone kolorem czerwonym i statusem tymczasowy. Użytkownik może również usuwać błędnie dodane pozycje za pomocą przycisku [Usuń dodaną pozycję]. Rysunek

115 Po dodaniu wszystkich odpadów do listy należy dokonać akceptacji dokumentu PW przy pomocy ikony [Akceptuj]. System poprosi o potwierdzenie akceptacji. Rysunek 206 Po poprawnym przejściu procesu akceptacji dokument PW zostanie otwarty ze statusem Aktualny. Utworzony dokument można następnie edytować wprost, korygować itd. analogicznie jak w istniejących już dokumentach. Wybranie opcji [Anuluj] przy tworzeniu dokumentu, zamknie dokument bez jego zapisu. Opcja [Zamknij] spowoduje zapisanie dokumentu w aktualnym stanie możliwym do edycji w terminie późniejszym. Rysunek

116 Dodawanie dokumentu MM W celu dodania przesunięcia międzymagazynowego należy wcisnąć przycisk [Nowy] i wybrać odpowiednią pozycję z listy. Rysunek 208 W wyświetlonym oknie w pierwszej kolejności użytkownik powinien określić magazyn wyjściowy oraz magazyn docelowy. Następnie za pomocą opcji [Dodaj pozycje] oraz [Dodaj FIFO] należy dodać elementy, które mają zostać przesunięte. [Dodaj FIFO] powoduje dodanie do dokumentu przesunięcia koniecznej ilości pozycji magazynowych występujących pod danym kodem. [Dodaj pozycję] pozwala na swobodny wybór pojedynczych elementów, które mają zostać dodane do przesunięcia. Przykładowo wybranie jednej pozycji w FIFO, powoduje automatyczne zaznaczenie koniecznej ilości pozycji znajdujących się pod wskazanym kodem w zakładce Szczegółowo. Wyświetlone okno pozwala na przełączanie się między zakładkami Sumarycznie (FIFO) Rysunek

117 oraz Szczegółowo (Pojedynczo). Waste Management System Podręcznik użytkownika Rysunek 210 Wybór całości dostępnej ilości odpadu następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na znajdujący się obok niego znak koła. Pozycja taka zostaje podświetlona na zielono, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia dowolnej wartość ilości (nie większej niż maksymalna na magazynie). Aby zatwierdzić dodanie pozycji do dokumentu MM należy nacisnąć przycisk [Zapisz i zamknij]. Zostaną one dodane na liście tworzonego dokumentu MM ze statusem tymczasowy i będą oznaczone czerwonym kolorem czcionki. Jeśli jakaś pozycja została wprowadzona niepoprawnie należy ją zaznaczyć i usunąć za pomocą przycisku [Usuń dodaną pozycję]. Akceptacja lub anulowanie dokumentu przebiega analogicznie jak w przypadku tworzenia dokumentu PW. UWAGA! Wykonanie przesunięcia międzymagazynowego generuje jednocześnie dwa dokumenty: MM- oraz MM+. Edycji podlegają jedynie dokumenty MM- (zmiana powoduje automatyczne zmiany w dokumencie MM+). Dodawanie dokumentu RW Operacja przebiega analogicznie jak w przypadku tworzenia dokumentu MM. 117

118 Edycja dokumentów magazynowych Waste Management System Podręcznik użytkownika WMS daje możliwość edytowania dokumentów poprzez ich zaznaczenie lewym przyciskiem myszy i wciśnięcie przycisku [Edytuj]. Zależnie od poziomu na jakim powstał dany dokument okno edycji wygląda inaczej. W przypadku dokumentów PW oraz RW będących efektem działalności produkcyjnej zawiera ono dodatkową funkcje [Pokaż produkcję]. Rysunek 211 Okno szczegółów produkcji zawiera podstawowe informacje na temat wytworzenia danego odpadu. Szczegóły produkcji zostały omówione w rozdziale Rysunek 212 Edycja dokumentów nie będących efektem produkcji powoduje wyświetlenie okna dokumentu (np. Przyjęcie wewnętrzne), w którym użytkownik ma możliwość użycia dwóch opcji: edycji wprost lub wystawienia korekty. Obydwa procesy przebiegają analogicznie jak omówione w rozdziale

119 Produkcja Moduł skupiający w sobie wszystkie operacje wytworzenia/produkcji odpadów. Wyróżnia się tutaj operacje: Produkcja (odzysk R15), Produkcja (unieszkodliwianie D16), Produkcja (mieszanie), Wytworzenie wewnętrzne. Lista operacji produkcji/wytworzenia zawiera dane na temat daty wytworzenia odpadu, typu operacji, odpowiedzialny magazyn oraz ewentualny opis. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zablokować logistykom dostęp do wystawiania WZ na wyroby. Jest to funkcja, która blokuje możliwość ściągnięcia FIFO i zarejestrowania na magazynie ruchów wysyłkowych produkowanych odpadów. W tym celu należy wcisnąć ikonę blokady znajdującą się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych, w zakładce Główne Nowa produkcja Rysunek 213 Celem dodania nowego dokumentu produkcyjnego należy użyć ikony [Nowy]. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić dodatkowe parametry produkcji i wcisnąć [Utwórz]. Rysunek

120 Podczas dodawania nowej produkcji/wytworzenia zależnie od jej rodzaju generowane są różne dokumenty magazynowe: Produkcja (odzysk R15) w przypadku każdego magazynu docelowego poza WA generowane są: jeden dokument RW i jeden PW. Rysunek 215 W przypadku magazynu WA generowane są dwa dokumenty RW jeden z Magazynu Sorbenty, a jeden z WA. Rysunek 216 Produkcja (unieszkodliwianie D16) analogicznie jak w Produkcja (odzysk R15). Produkcja (mieszanie) - analogicznie jak w Produkcja (odzysk R15). 120

121 Dokument RW dotyczy Magazynów Produktów, z kolei PW Magazynów wyrobów, co jest widoczne w numeracji tych dokumentów np. RW WB-MP oraz PW WB-MW. Dodatkowo dla tych trzech podanych typów produkcji/wytworzenia dostępnymi magazynami docelowymi są: WA Magazyn Wyrobu WB Magazyn Wyrobu ZROP Magazyn Wyrobu WOZ Magazyn Wyrobu WAB Magazyn Wyrobu W przypadku czwartego rodzaju operacji (wytworzenie wewnętrzne) dostępne są już wszystkie rodzaje magazynów docelowych. Rysunek 217 Generowanym dokumentem jest tutaj PW, a niezależnie od wybranego magazynu okno wygląda identycznie. Rysunek

122 Po wyborze odpowiedniego typu produkcji i magazynu docelowego otwarte zostanie okno Produkcja (szczegóły). Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: Krok 1: Proszę nacisnąć przycisk [Otwórz RW], aby dodać odpowiednie pozycje odpadów do dokumentu. Rysunek 219 Krok 2: W otwartym oknie za pomocą przycisków [Dodaj pozycję] i [Dodaj FIFO] proszę wskazać odpowiednie odpady i ich ilość (patrz rozdział ) Krok 3: Następnie należy wcisnąć przycisk [Pokaż produkcję], a wskazane wcześniej odpady zostaną dodane w zakładce Wydanie wg kodów. Krok 4: Analogicznie należy dodać pozycje do dokumentu PW, zaczynając od wciśnięcia przycisku [Otwórz PW]. Następnie proszę wcisnąć przycisk [Dodaj pozycje] i w otwartym oknie wskazać odpowiedni kod odpadu i jego ilość, po czym wybrać jedną z opcji zapisu i zamknąć okno. Rysunek 220 UWAGA! Dokumenty RW i PW muszą zgadzać się ilościowo pod względem wydawanych i przyjmowanych odpadów. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zatwierdzenia produkcji. 122

123 Krok 5: Proszę wcisnąć przycisk [Pokaż produkcję] dodane pozycje odpadów zostaną umieszczone w zakładce PW odpadów wytworzonych. Krok 6: W przypadku kiedy wartość PW i RW nie są zgodne należy dokonać ich zbilansowania. Służy do tego ikona [Bilansuj wartość produkcji]. Rysunek 221 Opcja bilansuj wystawiając korektę jest dostępna po ostatecznym zapisaniu dokumentu produkcji. Wybranie opcji bilansuj edytując wprost powoduje wyrównanie wartości RW i PZ. Krok 6: W ostatnim etapie należy zatwierdzić produkcję poprzez kliknięcie na przycisk [Akceptuj]. Utworzone dokumenty zostaną dodane do odpowiednich pozycji dokumentów magazynowych. UWAGA! W razie wykrycia jakichkolwiek elementów uniemożliwiających wykonanie produkcji system poinformuje nas o tym fakcie odpowiednim komunikatem. Wszystkie błędy należy poprawić. Rysunek

124 Edycja istniejącej produkcji Waste Management System Podręcznik użytkownika Użytkownik ma możliwość edycji utworzonej wcześniej produkcji. Do tego celu służy przycisk [Edytuj]. W wyświetlonym oknie widnieją ikony [Pokaż PW] i [Pokaż RW], które to podlegają edycji identycznej jak omówionej w rozdziale Dokumenty. Rysunek 223 Użytkownik musi przeprowadzić kolejno wszystkie czynności, tak jak przy dodawaniu produkcji (bilansowanie, akceptowanie). Aby edytować produkcję należy postępować zgodnie z następującymi krokami: Krok 1: Proszę wcisnąć ikonę [Otwórz RW], a w otwartym oknie wybrać odpowiednio [Wystaw korektę] lub [Edytuj wprost]. Krok 2: Korzystając z opcji [Dodaj pozycje] lub [Dodaj FIFO] proszę wprowadzić zmiany w dokumencie, postępując, jak przy dodawaniu produkcji (rozdział ), a następnie użyć przycisku [Pokaż produkcję]. Dodane pozycje zostaną wyświetlone na czerwono ze statusem tymczasowy. Krok 3: Proszę przeprowadzić analogiczny proces wciskając ikonę [Otwórz PW]. Należy pamiętać, że dokumenty RW oraz PW w produkcji muszą zgadzać się pod względem ilości. Krok 4: Proszę zbilansować wartość produkcji używając przycisku [Bilansuj wartość produkcji], a następnie za pomocą przycisku [Akceptuj] należy zatwierdzić wprowadzone zmiany. Korektę pozycji przeprowadza się analogicznie, przy czym generowany zostaje dokument korekty. 124

125 4.4. Transport własny Moduł służący odpowiedniemu zarządzaniu i wykorzystaniu taboru samochodów posiadanych przez firmę Samochody Lista zawiera spis wszystkich samochodów będących w posiadaniu firmy. W oknie głównym widoczne są rodzaje pojazdów i ilość znajdujących się w danej grupie elementów. Użytkownik ma dostęp do takich danych jak: nr rejestracyjny, typ, rok produkcji, daty i terminy obowiązywania dokumentów np. ubezpieczenia itp. W części daty i terminy komórki wypełnione kolorem czerwonym oznaczają upłynięcie terminu ważności dokumentu, z kolei wypełnione kolorem pomarańczowym oznaczają zbliżający się termin upłynięcia ważności dokumentu Dodanie nowego pojazdu W celu dodania nowego pojazdu proszę wcisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych i wybrać rodzaj dodawanego pojazdu. Rysunek

126 W wyświetlonym oknie należy wprowadzić niezbędne dane, które różnią się nieznacznie zależnie od wybranego rodzaju pojazdu Edycja i przeglądanie szczegółów pojazdu Rysunek 225 W celu edytowania istniejącego pojazdu należy wybrać go z listy i nacisnąć przycisk [Edytuj]. W wyświetlonym oknie proszę wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany, po czym wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. Przeglądanie szczegółów istniejącego pojazdu to opcja, w której nie ma możliwości dokonywania zmian. Aby zobaczyć szczegóły pojazdu proszę zaznaczyć wybrany pojazd na liście, po czym wcisnąć przycisk [Pokaż szczegóły]. W celu zamknięcia okna proszę wybrać [Zamknij]. 126

127 Raporty Użytkownik może tworzyć kilka rodzajów raportów w module >> Transport własny. W tym celu proszę nacisnąć ikonę [Raportuj] i wybrać odpowiedni typ raportu. Rysunek 226 Dekadowy raport kosztów dla transportu własnego system poprosi o określenie zakresu czasowego dla wybranego raportu. Po wybraniu okresu należy go zatwierdzić przyciskiem [Zatwierdź], otwarte zostanie okno z gotowym do wydruku raportem. Raport terminów dla transportu własnego system wygeneruje zestawienie tabelaryczne wszystkich dokumentów, pozwoleń itp. i oznaczy te, którym upłynął termin ważności lub takie, którym termin ważności sie kończy. 127

128 4.5. Laboratorium Jeden z głównych modułów systemu zawierający informacje na temat procesu akceptacyjnego odpadu dla kontrahentów posiadających umowy z firmą oraz ewidencjonujący wszelkie pobrane do badań próbki, wykonane na nich badania i analizy Proces akceptacyjny Moduł zawiera części będące kolejnymi etapami procesu akceptacyjnego. Są nimi: Zgłoszenie do akceptacji, Laboratorium, Kierownik BU, Labo weryfikacja, Zaakceptowane, Odrzucone. Ponadto występuje część Wszystkie zawierająca spis wszystkich zamówień przekazanych do procesu akceptacyjnego Zgłoszone Rysunek 227 Jest to lista wszystkich zgłoszonych do procesu akceptacyjnego próbek. W tabeli użytkownik ma dostęp do szeregu informacji począwszy od numeru zgłoszenia, kodu odpadu i daty pobrania poprzez cechy odpadu po zmieszaniu z innym (trujący, wybuchowy, zapłon, niebezpieczny). Rysunek

129 Ponadto w tabeli widoczny jest stopień realizacji i stan akceptacji zgłoszenia. Pozostałe informacje użytkownik może dodawać według potrzeb do listy poprzez przycisk [Kolumny i bandy], w zakładce Narzędzia widoku. Rysunek 229 Użytkownik może tutaj wydrukować dostępne karty identyfikacji odpadu za pomocą przycisku [Drukuj doc.] znajdującego się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Rysunek

130 Dodanie nowego zgłoszenia Waste Management System Podręcznik użytkownika Aby dodać nowe zgłoszenie należy nacisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Wyświetlone zostanie okno Karta Identyfikacji Odpadu Świadectwo Akceptacji, w którym należy wprowadzić niezbędne informacje. Okno składa się z kilku części: Rysunek 231 Informacje podstawowe dane wpisane automatycznie przez system określające rodzaj próbki, klasyfikację oraz numer próbki. Przyjęcie próbki informacje na temat pracownika zlecającego akceptację, kontrahenta, którego akceptacja dotyczy oraz daty pobrania próbki do weryfikacji. Opis próbki kod odpadu i jego nazwa, specyfikacja powstania i składu, określenie konsystencji odpadu, jego ilości i opakowania, a także niezbędne uwagi. Bezpieczeństwo jeśli odpad wykazuje działania niebezpieczne po zmieszaniu z innym odpadem, należy wprowadzić na ten temat szczegółowe informacje. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych informacji należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. 130

131 Edycja zgłoszenia Aby dokonać edycji wybranego zgłoszenia, należy je zaznaczyć na liście lewym przyciskiem myszy, po czym wcisnąć przycisk [Edytuj]. Wyświetlone zostanie identyczne okno, jak w przypadku tworzenia nowego zgłoszenia, ze wszystkimi wcześniej wprowadzonymi danymi, które można edytować. Rysunek 232 Okno zawiera trzy dodatkowe zakładki: Zdjęcia próbek, Badania oraz Analizy, w których widoku, w części opcji i przycisków funkcyjnych, widnieje nowa zakładka [Narzędzia widoku]. Użytkownik może odpowiednio dostosować widok okna (patrz >> 3.3). Ponadto automatycznie nadany został numer próbki. Karta Identyfikacji odpadu - użytkownik może dokonać tutaj wydruku dodatkowego dokumentu: Druku świadectwa akceptacji. Rysunek

132 Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać kontrahenta, zamówienie oraz próbkę, dla których ma zostać wygenerowany dokument, a następnie należy zaznaczyć analizy, które mają zostać wydrukowane. Rysunek 234 Po kliknięciu na przycisk [Utwórz] otwarte zostanie okno z gotowym do wydruku dokumentem. Rysunek

133 Zdjęcia próbek - Użytkownik może dodawać nowe zdjęcia poprzez kliknięcie na przycisk [Nowy]. Wyświetlone zostanie okno Załączniki, identyczne jak w innych modułach systemu, gdzie należy postępować analogicznie jak przedstawiono w rozdziale Rysunek 236 Zdjęcie z odpowiednim opisem zostanie dodane do zakładki. Można je później edytować oraz przeglądać jego szczegóły. Badania jest to lista badań do przeprowadzenia na danej próbce. Aby dodać badanie do listy należy nacisnąć przycisk [Nowy]. Rysunek 237 W wyświetlonym oknie Szczegóły badania użytkownik powinien określić numer próbki, dla której zleca badanie, wprowadzić wszystkie pozostałe, niezbędne dane na temat badania, po czym wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno. Pozycja pojawi się na liście badań ze stopniem realizacji równym 0% oraz z ilością analiz do przeprowadzenia (w ramach badania) równą 0. pozycji pozycję taką można edytować lub przeglądać jej szczegóły: 133

134 Edycja Badania - okno zawiera dodatkową zakładkę Analizy. Wygląda ona identycznie i można w niej wykonać identyczne operacje, jak w przypadku zakładki Analizy w edycji okna: Szczegóły zgłoszenia (omówione poniżej). Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. UWAGA! Dodawanie nowego badania, jego edycję i przeglądanie szczegółów można wykonywać również z poziomu odrębnej części: Badania w module >> Laboratorium. Przeglądanie szczegółów Badania pozycje w pierwszej zakładce okna (Szczegóły badania) są nieedytowalne. Całkowitej edycji podlega natomiast zakładka Analizy. Po wprowadzeniu zmian, przy próbie zamknięcia okna, system zapyta o ewentualny zapis edytowanych danych. Analizy zakładka zawiera szereg funkcji począwszy od dodania nowej analizy, jej edycji i przeglądania szczegółów, po dodawanie analiz okresowych. Aby dodać nową analizę należy nacisnąć przycisk [Nowy] i wybrać jeden z dwóch rodzajów analizy. Rysunek 238 W jednym i drugim przypadku w wyświetlonym oknie należy wybrać odpowiednio wzorzec analizy/grupę analiz i nacisnąć przycisk [Utwórz]. Wybrane analizy zostaną dodane do listy analiz do wykonania na danej próbce. Jednocześnie zaktualizowana zostanie zakładka Badania, w której pojawi się łączna ilość analiz do wykonania w ramach konkretnego badania. UWAGA! Wzorce muszą być wcześniej dodane w części Konfiguracja modułu >> Laboratorium. Wszystkie operacje (dodawanie nowej analizy, jej edycja, przeglądanie szczegółów) można wykonywać również z poziomu odrębnej części: Analizy w module >> Laboratorium. 134

135 Zatwierdzenie wykonania analizy Jeśli dana analiza została wykonana, należy ten fakt odnotować w systemie. W tym celu proszę kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wykonanej analizie, w celu otwarcia okna Analiza. Rysunek 239 W części Wyniki analizy proszę wprowadzić niezbędne informacje, a następnie wybrać jedną z form zapisu lub zamknąć okno. Na liście analiz, obok wykonanej analizy, pojawi się adnotacja o dacie jej zakończenia i uzyskanym wyniku. Jednocześnie w zakładce Badania ulegnie zmianie procentowy stopień realizacji badania. W zakładce Analizy występuje dodatkowo opcja [Dołącz analizę okresową]. Rysunek

136 Po kliknięciu na ikonę, w wyświetlonym oknie należy wskazać próbkę i badanie, do którego ma zostać przypisana analiza okresowa. Rysunek 241 Następnie należy wskazać dostępną analizę okresową i wcisnąć przycisk [Dodaj]. Analiza okresowa zostanie dodana do listy analiz w zgłoszonej próbce. UWAGA!!! Jeśli na liście nie ma dostępnych analiz okresowych, oznacza to, że nie zostały one stworzone w systemie. Aby utworzyć analizę okresową należy w oknie Analizy, zaznaczyć opcję [Analiza okresowa?]. Rysunek

137 Przeglądanie szczegółów zgłoszenia Waste Management System Podręcznik użytkownika Przeglądanie szczegółów umożliwia podgląd wybranego zlecenia. W zakładce Karta identyfikacji Odpadu nie ma możliwości edycji danych (poza opisem substancji wchodzącej w reakcję z odpadem w części Bezpieczeństwo zakładki). Pozostałe zakładki okna umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji jak w przypadku edycji. Podczas próby zamknięcia okna system zapyta, czy zapisać zmiany wprowadzone w tej części Przyjmowanie zgłoszenia do laboratorium i jego odrzucenie Wprowadzone wcześniej nowe zgłoszenia użytkownik może przyjąć do laboratorium celem przeprowadzenia niezbędnych badań, lub też może je odrzucić. Należy zaznaczyć wybraną pozycję na liście i nacisnąć odpowiednio przycisk [Przyjmij do laboratorium] lub [Odrzuć]. Rysunek 243 Odrzucenie zamówienia wyświetlone zostanie okno Proces Akceptacji z danymi na temat próbki odpadu oraz spisem przeprowadzonych badań. Rysunek

138 Aby odrzucić próbkę należy z prawej strony okna wpisać powód odrzucenia i wcisnąć przycisk [Odrzuć]. Dane o próbce zostaną przeniesione do części Odrzucone modułu >> Laboratorium. Przyjęcie do laboratorium należy zaznaczyć pozycję przeznaczoną do przyjęcia, po czym wcisnąć przycisk [Przyjmij do laboratorium]. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić datę przyjęcia próbki do laboratorium i nacisnąć przycisk [Przyjmij do Laboratorium]. Rysunek 245 Pozycja zostanie przeniesiona do części Laboratorium procesu akceptacyjnego. 138

139 Laboratorium W tej części znajdują się wszystkie próbki zaakceptowane w pierwszym etapie procesu akceptacyjnego w Zgłoszeniu. W tabeli użytkownik ma dostęp do szeregu informacji: numeru próbki, kodu odpadu, daty pobrania i potwierdzenia próbki, stanu akceptacji, stopnia realizacji i wielu innych. Dane te może swobodnie grupować przy pomocy Narzędzi widoku (>> 3.3). Komórki oznaczone pomarańczowym kolorem zawierają stan akceptacji próbki. W widoku komórek wyróżnia się cztery rodzaje opisu (stanu akceptacji) zależnie od podjętych czynności: Bez akceptacji domyślna, początkowa wartość komórki dla każdej próbki. Oznacza, że próbka nie posiada jeszcze akceptacji laboratorium i technologa, a tym samym nie było próby przeniesienia próbki do BU. Czeka na akceptację technologa próbka podczas próby przeniesienia do BU otrzymała jedynie akceptację laboratorium, co uniemożliwiło jej przeniesienie do BU i nadanie statusu oczekiwania na dalszą akceptację. Czeka na akceptację laboratorium próbka podczas próby przeniesienia do BU otrzymała jedynie akceptację technologa, co uniemożliwiło jej przeniesienie do BU i nadanie statusu oczekiwania na dalszą akceptację. Brak akceptacji technologa próbka posiada jedynie akceptację technologa. Dodatkowo przy tych działaniach obok pozycji próbek w odpowiednich komórkach (Labo zaakceptowane? oraz Technolog zaakceptowane?) pojawiają się znaki: niebieski haczyk lub czerwony X. Rysunek 246 Haczyk pojawia się przy jednostce, która zatwierdziła próbkę (laboratorium lub technolog). Znak X pojawia się w momencie zmiany decyzji o akceptacji tzn. jeśli podczas pierwszej próby przeniesienia pozycji do BU zaznaczono jedynie akceptację laboratorium, to w odpowiedniej pozycji pojawił się znak haczyka. W momencie kolejnej próby przeniesienia 139

140 próbki do BU odznaczono akceptację laboratorium, a zaznaczono akceptację technologa - wówczas w komórce akceptacji laboratorium pojawia się znak X zaś przy technologu znak haczyka. Czerwonym kolorem czcionki oznaczone są pozycje, których stopień realizacji nie osiągnął 100%. Postęp w realizacji procesu akceptacyjnego, wyrażony jest wartością procentową, a komórki z postępem przekraczającym 0%, oznaczone są zielonym paskiem, o długości proporcjonalnej do postępu Edycja i przeglądanie szczegółów pozycji W przypadku każdej pozycji użytkownik może skorzystać z funkcji edytowania danych oraz przeglądania szczegółów. Operacje te wyglądają dokładnie tak samo, jak w przypadku modułu Zgłoszone ( oraz ) Odrzucenie próbki W celu odrzucenia próbki należy zaznaczyć wybraną pozycje na liście i wcisnąć przycisk [Odrzuć]. W wyświetlonym oknie należy podać powód odrzucenia próbki. W celu zaakceptowania odrzucenia próbki proszę wcisnąć przycisk [Odrzuć]. Rysunek

141 Przekaż do BU Funkcja służąca obciążeniu kosztami za wykonanie badań próbki konkretnej jednostki firmy. Aby przekazać dane na temat kosztów należy zaznaczyć wybraną pozycję i wcisnąć przycisk [Przekaż do BU]. Rysunek 248 W wyświetlonym oknie należy wskazać produkcję, do jakiej została zaklasyfikowana próbka. Ponadto, aby móc zostać przekazaną do BU, próbka musi zostać zaakceptowana przez Laboratorium oraz przez Technologa (należy zaznaczyć odpowiednie miejsca w oknie). Rysunek 249 Następnie należy wcisnąć przycisk [Przekaż do BU]. Próbka zostanie przeniesiona do modułu Kierownik BU. 141

142 UWAGA!!! W przypadku nie zaznaczenia jednej z pozycji akceptacji (laboratorium bądź technologa) system poinformuje, że próbka nie może zostać przeniesiona do Potwierdzenia przez BU. Wybrany stan zostanie zapamiętany, a próbka taka, na głównej liście w laboratorium, zostanie oznaczona stosownym opisem (w pomarańczowej komórce patrz >> ) Kierownik BU Rysunek 250 Moduł zawiera listę próbek, które muszą zostać zaakceptowane przez kierownika BU pod kątem generowanych kosztów i obciążenia nimi odpowiedniej komórki firmy. W tabeli widoczny jest numer próbki, kod odpadu, data przyjęcia i akceptacji próbki, odpowiedni Business Unit i klasyfikacja produkcyjna. Rysunek 251 W module dostępnymi funkcjami są edycja i przeglądanie szczegółów próbek. Użycie tych funkcji wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku części Zgłoszone i Laboratorium procesu akceptacyjnego. Użytkownik posiadający uprawnienia do obsługiwania modułu ma dostęp do dwóch opcji, pozwalających na przesunięcie próbek dalej w procesie akceptacyjnym. Są nimi Akceptacja oraz Odrzucenie próbki. Odrzucenie próbki w celu odrzucenia próbki, należy zaznaczyć wybraną pozycję, po czym wcisnąć przycisk [Odrzuć]. W wyświetlonym oknie należy podać przyczynę 142

143 odrzucenia próbki i wcisnąć przycisk [Odrzuć]. Próbka zostanie przeniesiona do części Labo weryfikacja procesu akceptacyjnego. Pozycja taka będzie oznaczona czerwonym znakiem X w komórce Odrzucone przez BU (powód odrzucenia będzie się znajdował w komórce oznaczonej kolorem pomarańczowym). Rysunek 252 Zatwierdź aby dokonać akceptacji próbki, w celu jej przeniesienia do części Labo weryfikacja procesu akceptacyjnego, należy zaznaczyć wybraną pozycję i wcisnąć przycisk [Potwierdź]. W wyświetlonym oknie Procesu Akceptacji można podać ewentualne uwagi, po czym należy wcisnąć ikonę [Zatwierdź]. Próbka zostanie przeniesiona do części Labo weryfikacja Labo weryfikacja Jest to lista wszystkich próbek, które zostały zatwierdzone lub odrzucone przez Kierownika BU. W module dostępnymi funkcjami są Edycja i Przeglądanie szczegółów próbek. Ich użycie wygląda analogicznie, jak w częściach Zgłoszone i Laboratorium procesu akceptacyjnego. Pozycje kolejnych próbek są oznaczone zależnie od przebiegu wcześniejszych części procesu akceptacyjnego. Rysunek 253 Próbki odrzucone przez BU są oznaczone kolorem szarym, jak również w komórce Odrzucone przez BU? widnieje czerwony znak X. Ponadto powód odrzucenia widnieje w komórce zaznaczonej kolorem pomarańczowym. Pozycje zatwierdzone przez BU są oznaczone kolorem czarnym czcionki. 143

144 Akceptacja próbki Zależnie od przebiegu wcześniejszych części procesu akceptacyjnego, akceptacja próbki w module Labo - weryfikacja wygląda inaczej: Akceptacja próbki odrzuconej przez BU Krok 1: Należy zaznaczyć pozycję, która była odrzucona przez BU i wcisnąć przycisk [Akceptuj]. Krok 2: W wyświetlonym oknie należy dokonać weryfikacji decyzji podjętej przez BU o odrzuceniu próbki i podjąć decyzję o konkretnych działaniach korygujących lub zaakceptować odrzucenie. W tym celu należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji. Rysunek 254 Odrzucenie potwierdzenie decyzji podjętej przez BU i odrzucenie próbki. Zwrot do BU zanegowanie decyzji BU i zwrócenie próbki do ponownej weryfikacji. Zwrot do Labo zwrócenie próbki do Laboratorium. Krok 3: Należy wcisnąć przycisk [Potwierdź] (próbka zostanie przeniesiona odpowiednio do części Laboratorium, Kierownik BU lub Odrzucone procesu akceptacyjnego). 144

145 Akceptacja próbki zatwierdzonej przez BU Waste Management System Podręcznik użytkownika W wyświetlonym oknie należy wcisnąć przycisk [Akceptuj ostatecznie], co spowoduje finalne zaakceptowanie próbki i odblokowanie możliwości przyjmowania sprawdzanego odpadu. Pozycja zostanie przeniesiona do części Zaakceptowane procesu akceptacyjnego Odrzucenie próbki Zależnie od przebiegu wcześniejszych części procesu akceptacyjnego, odrzucenie próbki w module Labo - weryfikacja wygląda inaczej: Odrzucenie próbki odrzuconej przez BU Krok 1: Proszę wskazać pozycję odrzucona przez BU, którą chcemy odrzucić. Krok 2: W wyświetlonym oknie proszę wcisnąć przycisk [Odrzuć] (wcześniej można nanieść ewentualne poprawki na powód odrzucenia wprowadzony na poziomie BU). Próbka zostanie przeniesiona do części Odrzucone procesu akceptacyjnego. Odrzucenie próbki zaakceptowanej przez BU Krok 1: Proszę wskazać próbkę zaakceptowaną przez BU przeznaczoną do odrzucenia, po czym wcisnąć przycisk [Odrzuć]. Krok 2: W wyświetlonym oknie proszę wpisać powód odrzucenia próbki i wcisnąć przycisk [Odrzuć]. Próbka zostanie przeniesiona do części Odrzucone procesu akceptacyjnego Zaakceptowane, Odrzucone, Wszystkie W części Zaakceptowane znajdują się wszystkie próbki, które pozytywnie przeszły proces akceptacyjny. Użytkownik ma możliwość przeglądania ich szczegółów oraz edycji w takim samym zakresie, jak w pozostałych częściach procesu akceptacyjnego. W części Odrzucone znajdują się wszystkie próbki, które nie uzyskały akceptacji w trakcie procesu akceptacyjnego. Oprócz możliwości edycji i przeglądania szczegółów tych próbek, użytkownik może również dokonać przywrócenia próbki. 145

146 Przywrócenie próbki Krok 1: Proszę wybrać odrzuconą próbkę, która ma zostać przywrócona i wcisnąć przycisk [Przywróć odrzucone]. Rysunek 255 Krok 2: Próbka zostanie przeniesiona do części Labo weryfikacja procesu akceptacyjnego, gdzie należy postępować zgodnie z krokami omówionymi w rozdziale Wszystkie to moduł, w którym użytkownik widzi każdą próbkę, na każdym etapie procesu akceptacyjnego. Z tego poziomu może on odszukać konkretną próbką i sprawdzić jej stan (położenie w procesie akceptacyjnym) bez konieczności przeglądania każdego modułu z osobna. Dodatkowo, podobnie jak w pozostałych modułach, dostępnymi funkcjami są tutaj edycja i przeglądanie szczegółów próbek Próbki To moduł, w którym znajduje się spis wszystkich próbek odpadów, które trafiają do firmy. Użytkownik w głównym widoku okna ma dostęp do numerów próbek, dat ich pobrania, kodu i opisu odpadu, a także kontrahenta, którego dana próbka dotyczy. Rysunek 256 W module można dodawać różne rodzaje próbek, dokonywać ich edycji oraz przeglądać ich szczegóły. Dostępnymi rodzajami próbek są tutaj: Próbka akceptacyjna, 146

147 Próbka dostarczona, Próbka paliwowa, Inna próbka Dodawanie nowej próbki W celu dodania nowej próbki proszę nacisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Następnie proszę wybrać rodzaj próbki, który chcemy dodać. Rysunek 257 Dodanie nowej próbki akceptacyjnej proces przebiega dokładnie tak samo, jak dodawanie zgłoszenia w procesie akceptacyjnym laboratorium (patrz >> ). Na dodanej w ten sposób próbce można wykonywać analogiczne operacje edycji (>> ) i przeglądania szczegółów (>> ). Dodana próbka akceptacyjna automatycznie pojawia się w module Zgłoszone procesu akceptacyjnego. Następnie należy przejść kolejne elementy tego procesu. Rysunek

148 Próbka dostarczona w wyświetlonym oknie proszę wprowadzić wszystkie niezbędne informacje na temat próbki. Rysunek 259 W przypadku próbek, które zostały dostarczone w wyniku zamówienia należy podać jego numer. System automatycznie pobierze wszystkie związane z zamówieniem informacje. W przypadku podania niepełnego numeru, system wyświetli oknie, w którym proszę wybrać zamówienie, po czym wcisnąć [Wybierz]. Rysunek

149 Dane dotyczące próbki zostaną automatycznie wypełnione danymi z zamówienia. Dodatkowo użytkownik może dostarczona próbkę oznaczyć jako Akceptacyjna. Rysunek 261 W takim przypadku, przy następnej dostawie tego samego odpadu, nie będzie konieczności przeprowadzania od nowa procesu akceptacyjnego. W celu zapisania próbki należy wybrać jedną z opcji zapisu danych. Próbka paliwowa Dodanie jej przebiega analogicznie, jak w przypadku próbki dostarczonej. Rodzaj próbki zostaje zmieniony na Paliwa oraz nie wpisuje się numeru zamówienia, a numer boksu, do jakiego trafia paliwo. W części Opis próbki należy wybrać z rozwijalnej listy rodzaj paliwa. Rysunek 262 Po zakończeniu wprowadzania danych należy je zapisać lub zamknąć okno bez zapisu. Inna próbka w wyświetlonym oknie widnieją wszystkie funkcje i pola, do których użytkownik miał dostęp przy dodawaniu próbki paliwowej i dostarczonej. Rysunek

150 Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy wybrać jedną z dostępnych opcji zapisu lub zamknąć okno Edycja i przeglądanie szczegółów próbki Użytkownik ma możliwość edytowania wprowadzonych wcześniej danych. W tym celu należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszy próbkę, która ma być edytowana i wcisnąć przycisk [Edytuj]. W przypadku każdej próbki okno edycji wygląda tak samo i daje możliwości analogiczne, jak przy dodawaniu zgłoszenia próbki akceptacyjnej w procesie akceptacyjnym (patrz >> ). W przypadku różnych próbek dostępne są różne rodzaje dokumentów do wydruku: Próbka akceptacyjna Karta identyfikacji Odpadu oraz Świadectwo Akceptacji, Próbka dostarczona druk Analizy przywozowej, Próbka paliwowa druk Karty dostawy produktu, Próbka Inna zależnie od próbki, pojawia się jeden z wymienionych wcześniej dokumentów. Przeglądanie szczegółów próbek daje możliwości analogiczne, jak w przypadku przeglądania szczegółów próbek akceptacyjnych dodanych w module Zgłoszone procesu akceptacyjnego (>> ) Badania Jest to spis wszystkich wykonywanych aktualnie badań na przyjętych do firmy próbkach. W tabeli zgromadzone są informacje na temat rodzaju próbki, jej numeru oraz prowadzonych na niej badań. Dodatkowo użytkownik ma możliwość przeglądania informacji na temat daty rozpoczęcia i daty zakończenia badania, a także ilości analiz wchodzących w jego skład. Postęp w realizacji badania przedstawiony jest graficznie, w postaci zielonego paska o długości proporcjonalnej do procentu wykonanych badań. Rysunek

151 W module dostępne jest dodawanie nowego badania, edycja istniejących badań oraz przeglądanie ich szczegółów. Każdy z tych procesów przebiega identycznie, jak w przypadku dodawania badania w Zgłoszeniu próbki do akceptacji w procesie akceptacyjnym (>> ) Analizy Jest to zestawienie wszystkich aktualnie wykonywanych, zaplanowanych do wykonania i wykonanych analiz. Lista zawiera numery próbek odpadów, nazwę badania, datę pobrania próbki i zakończenia analizy, aktualny status oraz wartość wynikową. Rysunek 265 Użytkownik może dodawać nowe analizy oraz dokonywać ich edycji i przeglądania szczegółów analogicznie jak przedstawiono w rozdziale Konfiguracja Jest to spis wszystkich używanych w firmie badań i analiz zestawionych w formie wzorników. Rysunek

152 Wzorniki badań To lista dostępnych w firmie wzorników badań. W tabeli widoczne są grupy, w skład których wchodzi określona liczba analiz. Rysunek 267 Użytkownik może dokonać edycji dostępnych wzorników, może przeglądać ich szczegóły oraz może dodawać nowe wzorniki Dodanie nowego wzornika W celu dodania nowego wzornika należy nacisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i funkcji. Wyświetlone zostanie okno Wzorzec badań, gdzie należy wprowadzić wszystkie niezbędne informacje. Rysunek

153 W części Automatyczne ładowanie można określić, dla jakiego typu próbki, dany wzornik ma zostać automatycznie dodany do spisu badań. Jednocześnie można wówczas określić odpowiednią klasyfikacje produkcyjna dla autoładowania. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno Edycja wzorników Edycja odbywa się poprzez zaznaczenie lewym przyciskiem myszy wzornika badań i naciśnięcie przycisku [Edytuj]. Ma ona dwojakie znaczenie: W przypadku nowego wzornika, użytkownik ma możliwość dodania do niego odpowiednich analiz, W przypadku kompletnego wzornika, można nanieść na niego odpowiednie poprawki. W oknie edycji wzornika użytkownik ma dostęp do różnych opcji. Rysunek 269 Usuń grupę trwale usuwa wzornik badań. Dodaj analizę wyświetla okno z dostępnymi analizami, które można dodać do tworzonego wzornika lub do już istniejącej grupy. Usuń analizę usuwa analizę z wzornika. Przywróć analizę przywraca ostatnią usuniętą z wzornika analizę. UWAGA!!! Aby mogły być dodane do wzorników badań, analizy muszą być najpierw zdefiniowane w module Wzorniki analiz. 153

154 Po dodaniu wszystkich niezbędnych analiz do wzornika, należy dokonać jego zapisu. Otwarcie okna po raz kolejny pozwoli na przeglądanie określonych dla danego wzornika analiz i ewentualna edycje (za pomocą tych samych, omówionych funkcji) Przeglądanie szczegółów wzornika Rysunek 270 Za pomocą przycisku [Pokaż szczegóły] można oglądać analizy wchodzące w skład danego wzornika. Nie ma tutaj możliwości edycji danych. Po uzyskaniu niezbędnych informacji, proszę zamknąć okno, za pomocą przycisku [Zamknij] Wzorniki analiz Jest to lista wszystkich analiz wykonywanych przez firmę. Dzięki niej nie ma konieczności ręcznego wprowadzania za każdym razem analizy, którą należy wykonać na danej próbce. Użytkownik ma możliwość tworzenia nowych analiz oraz edycji i przeglądania szczegółów już istniejących. 154

155 Dodanie nowej analizy Waste Management System Podręcznik użytkownika Aby dodać nową analizę proszę wcisnąć przycisk [Nowy]. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić wszelkie niezbędne informacje na temat analizy. Rysunek 271 Za pomocą przycisków [Przesuń w górę] oraz [Przesuń w dół] użytkownik może określić położenie tworzonej analizy na liście dostępnych analiz. Rysunek 272 Po zakończeniu wprowadzania danych należy wybrać jedną z możliwych opcji zapisu lub zamknąć okno. 155

156 Edycja i przeglądanie szczegółów istniejącej analizy Aby edytować istniejącą w systemie analizę proszę zaznaczyć ją lewym przyciskiem myszy, po czym nacisnąć przycisk [Edytuj]. Wyświetlone zostanie okno Analiza, w którym należy wprowadzić niezbędne zmiany. Rysunek 273 Użytkownik z poziomu tego okna może również usunąć edytowany wzorzec, za pomocą przycisku [Usuń wzorzec]. Wszystkie zmiany zostaną odnotowane w Dzienniku zmian. Po wprowadzeniu poprawek proszę wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno Przeglądanie szczegółów Za pomocą przycisku [Pokaż szczegóły] można przeglądać detale każdej analizy widniejącej w systemie. Nie ma tutaj możliwości edycji danych. Po uzyskaniu niezbędnych informacji, proszę zamknąć okno, za pomocą przycisku [Zamknij]. 156

157 4.6. Zarządzanie kontenerami Waste Management System Podręcznik użytkownika Moduł zawierający szczegółową ewidencję posiadanych przez firmę oraz dzierżawionych przez nią kontenerów. Lista zawiera spis właścicieli z wyszczególnieniem kontenerów: ich numerami, rodzajami, a także rejestrem ich ruchów Kontenery Okno główne zawiera listę kontrahentów, którzy są właścicielami kontenerów dzierżawionych przez firmę. Rysunek 274 Kliknięcie na znak + znajdujący się przy nazwie firmy, powoduje wyświetlenie szczegółowej listy kontenerów do niej należących. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się dany kontener, jakie jest jego miejsce docelowe, jakiego rodzaju i typu i jest dany kontener. 157

158 Dodanie nowego kontenera Waste Management System Podręcznik użytkownika WMS daje możliwość dodawania nowych kontenerów do listy. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Nowy] znajdujący się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. Rysunek 275 W wyświetlonym oknie należy wprowadzić podstawowe informacje o kontenerze i jego ostatnim ruchu. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć dokument. O niewypełnieniu jednej z koniecznych pozycji system poinformuje stosownym komunikatem, a pozycje te oznaczy czerwonym znakiem. 158

159 Wydanie kontenera Użytkownik może dokonać wydania kontenerów za pomocą przycisku [Wydaj kontenery]. Rysunek 276 W wyświetlonym oknie w celu wskazania kontenera do wydania należy wcisnąć przycisk [Wydaj kontener]. Rysunek 277 Dodatkowo aby anulować wydanie należy wskazać na liście odpowiedni kontener i wcisnąć przycisk [Anuluj]. W celu zamknięcia okna należy użyć przycisku [Zamknij]. Użytkownik ma także możliwość wydrukowania Przepustki materiałowej. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Drukuj doc.]. 159

160 Wciśnięcie przycisku [Wydaj kontener] powoduje wyświetlenie okna, w którym należy wybrać z rozwijalnej listy kontener przeznaczony do wydania. Rysunek 278 System automatycznie wstawi pozostałe dane, jakie widnieją w systemie oraz ustawi stan kontenera na opcję w drodze. Użytkownik powinien wprowadzić miejsce docelowe przekazania kontenera oraz odpowiedzialna firmę transportową. Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych informacji należy zapisać dane lub zamknąć okno. System ponownie wyświetli okno Wydanie kontenerów, gdzie na liście pojawi się wydana pozycja. Po wciśnięciu przycisku [Drukuj doc.] system wyświetli gotową do wydruku przepustkę materiałową. Rysunek

161 Na przepustce widnieją wszystkie niezbędne dane na temat kontenera i odpowiedzialnej osoby kontaktowej. W przypadku zamknięcia okna z wydrukiem użytkownik ma możliwość ponownego wydrukowania dokumentu. W tym celu należy użyć przycisku [Wydrukuj duplikat wydania]. Rysunek 280 UWAGA!!! W przypadku innych modułów systemu, w których istnieje funkcja dodawania kontenerów (lub opakowań) po zakończeniu wprowadzania opakowań i kontenerów użytkownik powraca do okna Elementy transportu Załadunek, gdzie powinien kliknąć ikonę [Realizuj] aby dokończyć akcję. Wyświetlony zostanie gotowy do druku dokument Przepustka materiałowa oraz okno Realizacja zamówienia. Rysunek 281 W oknie tym należy wprowadzić wagę załadowanego odpadu oraz numer kwitu wagowego (jeśli istnieje plomba należy również podać jej numer). 161

162 Edycja, przeglądanie szczegółów i rejestrowanie pojedynczego ruchu W celu edycji informacji o kontenerze należy wybrać go z listy dostępnych kontenerów i nacisnąć przycisk [Edytuj]. W wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek zmianie nie podlegają właściciel oraz nr kontenera. Wprowadzone zmiany zostaną odnotowane w Dzienniku zmian, który można przeglądać poprzez kliknięcie na jego ikonę. [Pokaż szczegóły] pozwala na wyświetlenie okna z danymi na temat danego kontenera, nie ma tutaj jednak możliwości edycji. WMS daje użytkownikom możliwość rejestrowania pojedynczych ruchów kontenerów. W tym celu należy zaznaczyć kontener, który ma ulec przesunięciu, a następnie nacisnąć ikonę [Zarejestruj pojedynczy ruch]. Rysunek 282 W wyświetlonym oknie użytkownik nie ma możliwości ingerencji w dane kontenera, a jedynie może wprowadzić szczegółowe informacje na temat jego ruchu. Po zakończeniu wprowadzenia danych należy je zapisać lub zamknąć okno. Rysunek

163 Rejestr ruchów Moduł zawiera spis wszystkich kontrahentów i wszystkich należących do nich kontenerów. Użytkownik może określić zakres czasowy, w jakim poszukuje informacji na temat danego kontenera przy pomocy opcji Pobieraj tylko dane z znajdującej się w obszarze opcji i przycisków funkcyjnych. listy. Kontenery wyszczególnione są pod kontrahentem według nazwy w formie rozwijalnej Rysunek 284 Lista zawiera spis wszystkich ruchów danego kontenera. Aby wyświetlić informacje na temat ruchów należy nacisnąć znak + znajdujący się przy numerze kontenera Rejestrowanie, usuwanie i edycja ruchów Użytkownik ma możliwość rejestrowania nowego ruchu kontenera. Operacja wygląda analogicznie jak w module >> Kontenery. Po jej zatwierdzeniu odpowiedni ruch zostaje dodany na koniec wyświetlanej listy. Ponadto istnieje możliwość usuwania danego ruchu. W tym celu należy zaznaczyć ruch, który chcemy usunąć i nacisnąć przycisk [Usuń ruch]. Rysunek 285 Następnie system poprosi o potwierdzenie wybranej akcji, po jej akceptacji, ruch zostanie usunięty z listy. Edycji ruchu w tym module podlega tylko ostatni ruch kontenera. W systemie jest on oznaczony żółtym tłem. Aby go edytować należy zaznaczyć ostatni ruch i wcisnąć ikonę 163

164 [Edytuj ostatni ruch]. Otwarte zostaje analogiczne okno jak w przypadku edycji kontenera w module >> Kontenery nie ma możliwości edycji danych samego kontenera, a jedynie jego ruchu. Dodatkowo użytkownik może wstawić ruch, który został pominięty. Służy do tego ikona [Wstaw po]. Rysunek 286 Aby z niej skorzystać należy zaznaczyć ruch, po których powinien zostać wstawiony ruch i nacisnąć przycisk. Otwarte zostaje okno dodawania nowego ruchu. Należy pamiętać o wstawieniu odpowiedniej daty (uwzględniając datę ruchu poprzedniego i następnego po wstawianym). Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pozycja nowego ruchu zostanie dodana we wskazanym wcześniej miejscu. 164

165 4.7. Opakowania Klienta Jest modułem systemu niezbędnym dla ewidencji opakowań nie należących do firmy, a do kontrahentów. Opakowania takie podlegają zwrotowi dlatego niezbędna jest kontrola w ich obiegu (przyjęcie zwrot) Spis opakowań W tabeli zgromadzona jest lista kontrahentów oraz rodzaje opakowań, które mogą być w ich posiadaniu. W pasku podsumowania widocznym na dole okna znajduje się sumaryczna ilość wszystkich opakowań Klientów znajdujących się w danym momencie w firmie. Rysunek

166 Dodawanie / Wydawanie opakowań Waste Management System Podręcznik użytkownika W celu dodania opakowania, lub jego wydania należy zaznaczyć kontrahenta, od którego przyjmujemy opakowanie, lub któremu zwracamy opakowanie oraz wcisnąć ikonę [Pokaż szczegóły]. Rysunek 288 Wyświetlone okno Opakowania zawiera ikony [Przyjmij opakowania] oraz [Wydaj opakowania]. Wciśnięcie przycisku [Przyjmij opakowania] wyświetla nowe okno Zmiana statusu opakowań. Rysunek

167 Użytkownik powinien wprowadzić rodzaj i ilość przyjmowanego opakowania oraz określić datę operacji. Następnie należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. Opakowania dodane zostaną pod odpowiednim kontrahentem oraz zostaną ujęte w sumie ogólnej na pasku podsumowania. Aby wydać opakowania należy postępować analogicznie jak w przypadku ich przyjęcia, używając ikony [Wydaj opakowania]. Ilość należy podawać ze znakiem ujemnym. Użytkownik ma tutaj możliwość wydrukowania przepustki dla wydawanych opakowań za pomocą ikony [Drukuj przepustkę]. System poprosi o wskazanie firmy transportowej, za pomocą której nastąpi wywiezienie opakowań. Wydanie opakowania powoduje wyświetlenie nowego okna. Rysunek 290 Rysunek

168 Należy w nim wprowadzić ilość wydawanych opakowań według typu, datę wykonania operacji, właściciela opakowania oraz rodzaj akcji (wydanie do kontrahenta lub dostarczenie na zakład). Ponadto użytkownik może wydrukować przepustkę dla danych opakowań. UWAGA!!! W przypadku innych modułów systemu, w których istnieje funkcja dodawania opakowań (lub kontenerów) po zakończeniu wprowadzania opakowań i kontenerów użytkownik powraca do okna Elementy transportu Załadunek, gdzie powinien kliknąć ikonę [Realizuj] aby dokończyć akcję. Wyświetlony zostanie gotowy do druku dokument Przepustka materiałowa oraz okno Realizacja zamówienia. Rysunek 292 W oknie tym należy wprowadzić wagę załadowanego odpadu oraz numer kwitu wagowego (jeśli istnieje plomba należy również podać jej numer). 168

169 Rysunek 293 Przyjęcie opakowania powoduje wyświetlenie okna, w którym należy wprowadzić ilość i rodzaj opakowań. Następnie należy wybrać jedną z opcji zapisu danych lub zamknąć okno Rejestr zmian Jest to lista kontrahentów, u których występowały operacje związane z przyjmowaniem i wydawaniem opakowań. Tabela zawiera szczegółowe informacje na temat każdej operacji, ilości i rodzaju przyjmowanych/wydawanych opakowań. Rysunek 294 Na tym poziomie użytkownik również ma możliwość przyjmowania i wydawania opakowań za pomocą przycisków [Przyjmij opakowania] i [Wydaj opakowania]. Operacje te przebiegają analogicznie jak omówione w rozdziale

170 Dodatkowo można tutaj edytować poszczególne operacje dodawania/wydawania opakowań. W tym celu należy wydanie/przyjęcie, które chcemy edytować, zaznaczyć lewym przyciskiem myszy i wcisnąć przycisk [Edytuj]. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian należy użyć jednej z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. UWAGA! Użytkownik ma możliwość wydania większej liczby opakowań niż została przyjęta. W takim wypadku w zakładce kontrahenta oraz w podsumowaniu na pasku podsumowania, dany rodzaj opakowania zostanie oznaczony liczbą ujemną równą wartości nadwyżki wydanych opakowań Inne Dział >> Inne zawiera dane dotyczące niezbędnych w gospodarowaniu odpadami Decyzji oraz Decyzji na serwis, które musi posiadać zarówno firma, jak i kontrahenci. Zawarte są tutaj również Miejscowości pozwalające użytkownik na ominięcie błędów związanych z nieprawidłowych wskazaniem lokalizacji kontrahenta Decyzje Jest to lista pozwoleń przyznanych kontrahentom, aby mogli produkować Odpady i odpowiednio gospodarować nimi. Aby dany odpad mógł podlegać konkretnej operacji musi być wydana do niego decyzja. Decyzje przyznawane są przez upoważnione do tego organy. System automatycznie kontroluje stan decyzji pod względem ich wygaśnięcia, przekroczenia limitów itd. Istnieje kilka typów wydawanych decyzji: Na Odzysk, Na Transport, Na Wytworzenie, Na Składowanie, Na Unieszkodliwienie. 170

171 Okno modułu >> Decyzje zbudowane jest z dwóch zakładek: Waste Management System Podręcznik użytkownika Zakładka Decyzje zawiera spis kontrahentów i posiadane przez nich decyzje. Rysunek 295 Widoczne są takie informacje jak: numer decyzji, data wydania oraz wygaśnięcia decyzji, a także nazwa organu, który ją wydał. Zakładka Odpady i Towary jest bardziej szczegółowa. Zawiera ona wyszczególnienie rodzajów decyzji i przyporządkowane im informacje o kodach odpadów, na które obowiązują poszczególne decyzje. Rysunek 296 Dodatkowo występują tu dane o kontrahencie, któremu przyznana jest dana decyzja, limit (ilość odpadów, jakie może wytworzyć firma współpracująca), numer decyzji oraz datę wygaśnięcia. 171

172 Dodawanie nowej decyzji Aby wprowadzić do systemu nową decyzję należy wybrać przycisk [Nowy]. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym w miejscach do tego przeznaczonych należy wpisać wymagane informacje lub wybrać z rozwijalnej listy odpowiednią pozycję. Rysunek 297 Po zakończeniu proszę wybrać jedna z opcji zapisu danych lub zamknąć okno. Decyzja zostaje dodana na karcie kontrahenta Edycja istniejącej decyzji Aby edytować istniejącą decyzję należy zaznaczyć wybraną pozycję i nacisnąć przycisk [Edytuj]. System otworzy nowe okno z dwiema zakładkami: Szczegóły decyzji oraz Lista odpadów. Rysunek

173 W zakładce Lista odpadów użytkownik ma możliwość dodawania odpadów, które są objęte daną decyzją. W tym celu proszę nacisnąć przycisk [Nowy]. W wyświetlonym oknie korzystając z rozwijalnych list należy określić kod odpadu oraz podać typ zagospodarowania. Po wprowadzeniu zmian należy wybrać jedną z opcji zapisu lub zamknąć okno. Rysunek

174 Decyzje na serwis Decyzje na serwis to pozwolenia wydawane na wytworzenie odpadu w miejscu innym niż właściwa lokalizacja firmy. Ten typ decyzji dotyczy tylko firmy (nie ma tutaj kontrahentów). Tak jak w zwykłych decyzjach mogą one obowiązywać na terenie województwa, powiatu, gminy lub w innej danej lokalizacji. Okno tabeli zbudowane jest podobnie jak w Decyzjach z dwóch zakładek: Decyzje na serwis - zawiera informacje dotyczące numeru przyznanej decyzji, daty jej wydania oraz wygaśnięcia, a także nazwę organu wydającego. Rysunek 300 Odpady serwisowe - zawiera listę decyzji z wyszczególnionymi informacjami o kodach odpadów, na które obowiązują. Dodatkowo zawarte są tutaj informacje o obszarze obowiązywania danej decyzji, jej limicie (czyli maksymalnej ilość odpadów, jakie firma może wytworzyć w trakcie serwisowania), numerze decyzji oraz dacie wygaśnięcia. Rysunek

175 Dodanie nowej decyzji Aby dodać nową decyzję na serwis należy nacisnąć przycisk [Nowy]. W wyświetlonym oknie proszę wprowadzić wszystkie niezbędne informacje o decyzji. Dodatkowo należy uzupełnić część Lokalizacja. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: Rysunek 302 Lokalizacja obszarowa należy kolejno określać położenie geograficzne (kraj, województwo, powiat, gminę, miasto) aż do momentu uzyskania obszaru, na którym obowiązuje decyzja Lokalizacja Klienta zaznaczenie tej opcji powoduje odblokowanie komórki wyboru Klienta, gdzie należy z rozwijalnej listy wybrać kontrahenta. Jeśli kontrahenta nie ma na liście, oznacza to, że w jego danych nie widnieje adres Na serwis. Należy go dodać klikając ikonę + znajdującą się obok komórki. Po wprowadzeniu niezbędnych danych proszę wybrać jedna z opcji zapisu lub zamknąć okno. 175

176 Edycja decyzji Aby edytować decyzję na serwis należy postępować analogicznie jak podczas edytowania zwykłej decyzji (rozdział ) Miejscowości Jest to spis zawierający nazwy wszystkich województw, powiatów, gmin oraz miejscowości na terenie Polski. Rysunek 303 Moduł miejscowości stworzony jest na podstawie bazy danych GUS i posiada możliwość automatycznej aktualizacji. Informacje uporządkowane są według zakładek: Miejscowości, Gminy, Powiaty, Województwa. W module dostępny jest filtr pobierania danych, który użytkownik może wykorzystać, aby wyodrębnić pewien mniejszy obszar lokalizacji. Filtrowanie dostępne jest jedynie w zakładce Miejscowości i dotyczy wyłącznie województw. Rysunek

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Profesal Mobile Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Wersja dokumentacji 1.11/ 17.08.2016 Zawartość Informacje ogólne... 3 Logowanie... 4 Strona główna... 5 Wyszukiwarka... 6 Widok firmy... 7 Widok pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo