Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E"

Transkrypt

1 Cyfrowy regulator du typ 20RC10 E 9 36 VDC do 3,0 A KAR ARTA KATALOGOWA STRU RUKCJA OBSŁUGI WK ZASTOSOWANIE Cyfrowy regulator du typ 20RC10 E służy do sterowania elesem proporcjonalnym w zaworach hydraulicznych. Regulator montowany jest bezpośrednio na elesie z przyłm wg ISO 4400/D 43650A, zasilanie i sterowanie pzane za pomocą wtyczki tego samego typu (ISO 4400/D 43650A). Cechy char c arakterystycz ne regulat ator ora: szeroki zakres napięcia zasilania możliowość wyboru u sterującego (dowy lub napięciowy) duży 3 cyfrowy wyświetlacz LED łatwy odczyt parametrów wyświetla aktualną wartości du płynącego przez eles lub u sterującego niezależna regulacja czasów rampy narastania i opadania duży zakres nastaw czasu rampy konstrukcja oparta na mikroprocesorze duża stabilność du wyjściowego możliwość regulacji du wyjściowego regulowana częstotliwość du podkładu obudowa w postaci wtyczki montowanej bezpośrednio na zaworze zabezpieczenie wejścia przed zmianą polaryzacji elniczne zabezpieczenie przed zwarciem DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania Sygnał sterujący Czas rampy (narastanie, opadanie) Prąd wyjściowy minimalny Prąd wyjściowy maksymalny Częstotliwość du podkładu Liniowość 1 % Stopień ochrony obudowy Dopuszczalna temperatura pracy Wymiary (D x W x S) Masa stabilizowane 010 V lub 05V lub 4 do 20mA 099,5 s 0,0 do 2,99 A 0,2 do A Hz IP 65 (PNEN :2003), patrz uwaga str.6 o o 40 do 75 C 109 x 52 x 40 mm 0,1 kg Typ 20RC10E 1 WK

2 PROCEDURA USTAWIANIA Uwag aga: a: Przed przystąpieniem do konfiguracji parametrów należy dokonać ustawienia właściwego typu u sterującego dla danego systemu. Stand ndard ardowo steruj ujący (par arametr: ametr: n") ust stawiony jest na 10 ( napięciowy 010V) Zastosowanie niewłaściwego u wejściowego do ustawionego typu u sterującego na regulatorze może być szkodliwe dla regulatora i może spowodować wystąpienia błędu i sygnalizację "ERROR". Ustawie ienie: ie: 1. Po włniu zasilania na wyświetlaczu pojawia się wartość du wyjściowego lub wartość u zadanego (napięcie 010V lub d 420mA). Kropka dziesiętna będzie pulsować (szybkość pulsowania kropki dziesiętnej określona jest w PARAMETRY I ZAKRESY) 2. Obrócić pokrętłem SELECT, aby wejść w tryb regulacji. Tryb regulacji jest sygnalizowany wyświetlaniem odpowiedniego dla danego parametru skrótu. 3. Po wybraniu parametru, który chcemy zmienić należy obrócić pokrętłem ADJUST w prawo lub w lewo, aby wybrać odpowiednią wartość. 4. Aby zmienić inny parametr, ponownie obrócić pokrętłem SELECT aby wybrać dany parametr, a następnie postępować wg pkt.3 5. Regulator w trakcie ustawiania jest w pełni funkcjonalny, wprowadzane zmiany parametrów są realizowane na bieżąco. 6. Aby zapisać nowe ustawienia w pamięci regulatora i powrócić do normalnego trybu pracy, należy odczekać 100 sekund lub obrócić pokrętłem SELECT aby wybrać parametr SA (SAVE SETGS), a następnie obróć pokrętłem ADJUST od 0 do Po zapisaniu ustawień wyślwietlacz pokaże wartość du wyjściowego lub wartość u zadanego (w zależności od ustawionej wartośći parametru "di"), kropka dziesiętna będzie pulsować. 8. Jeśli nie chcemy zapamiętać nowych ustawień, należy zyć regulator od napięcia zasilania przed upływem 100 sekund. 9. Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy obrócić pokrętłem SELECT i wybrać parametr "rfp", a następnie obrócić pokrętłem ADJUST od 0 do 10, do zresetowania wyświetlacza. UWAGA: Dla punktu 9, po przywróceniu ustawień fabrycznych może być konieczne ponowne ustawienie typu u sterującego. PARAMETRY I ZAKRESY Hi: Lo: rup: rdn: Cdb: dfr: in: di: SA: rfp: Err: CLr: HIGH, H, maksymalny d wyjściowy, 0,20 0 do d [A] * LOW, minimalny d wyjściowy, 0 do d 2,99 [A] * RAMP UP, U rampa narastająca czas narastania du wyjściowego; 0,0 0 do d 99, 9,5 [s] RAMP DOWN, D rampa opadająca czas opadania du wyjściowego; 0,0 0 do d 99, 9,5 [s] COMMAN AND DEADBAD ADBAND, obszar niewrażliwości na sterujący, 05 [%] DITHER FREQU QUENCY, częstotliwość du podkładu (PWM),, 40 4 do d 450 [Hz] PUT SIGNAL SEL ELECTION, wybór typu u sterującego; 5 (05V) lub 10 (010V) lub420 (420 ma) DISPLA PLAYED SIGNAL, S ustawienie wyświetlanej wartości; 0 sterujący 010 [V] lub 420 [ma] 1 d wyjściowy [A], pulsująca krpka dziesiętna na wyświetlaczu wskazuje obecny tryb wyświetlacza: szybkie pulsowanie kropki dziesiętnej, kilka razy na sekundę, wskazuje "di" = 0 wolne pulsowanie kropki dziesiętnej, jeden raz na sekundę, wskazuje "di" = 1 brak pulswania lub brak kropki dziesiętnej, wyświetlacz jest w trybie USTAWIENIA SAVE SETTGS, S, zapis ustawień, patrz PROCEDURA USTAWIANIA pkt 6. RESET FACTORY PARAMETERS, przywracanie ustawień fabrycznych, patrz PROCEDURA USTAWIANIA pkt 9. ERROR DETECTION STATE, S stan wykrytych błędów, zwarcia, wykrywanie i ochrona przed odwrotną polaryzacją "Err" = 0; brak błędów "Err" = 1; przekroczenie du wyjściowego (prawdowpodobnie spowodowane zwarciem na cewce) "Err" = 2; d sterujący przekraczający 20 [ma], przy sterowaniu dem 420 [ma] lub niewłaściwy typ u sterującego CLE LEAR ERROR, R, kasowanie błędów; aby wykasować błędy należy obrócić pokrętłem ADJUST od 0 do 10. * Przy ust stawianiu d ądu maksymam symalneg nego oraz z minim m imalneg nego (par arametr ametr Hi oraz z Lo) L nale leży pamp amięt iętać, aby ust stawiony d m aksyma symalny (par arametr ametr Hi) ) był wyższy od wart artości ust stawioneg nego d ądu minim m imalneg nego (par arametr ametr Lo). L WK Typ 20RC10E

3 SCHEMATY PODŁĄCZENIA REGULATORA zenie zewnętr nętrzneg nego u steruj ująceg ącego ustawione na10 bezpiecznik 3 STERUJĄCY wyjściowy VDC 0 do 10 VDC NIE PODŁĄCZONY zenie potencjp tencjometr ometru ustawione na5 bezpiecznik 3 VDC STERUJĄCY POTENCJOMETR 10 kohm REF zenie prze zełąc ącznika a tylko dla d a funkcji f rampr ampa nar arast stania i opad adania ustawione na5 STERUJĄCY bezpiecznik 3 VDC przełącznik zenie zewnętr nętrzneg nego u steruj ująceg ącego ustawione na 420 REF bezpiecznik 3 STERUJĄCY VDC wyjściowy 4 do 20 ma NIE PODŁĄCZONY zenie nad adaj ajnika linii i dwupr d uprze zewod odowej petli i d ądowej u steruj ująceg ącego ustawione na 420 Bezpiecznik 3 VDC STERUJĄCY nadajnik linii dwuprzewodowej 4 do 20 ma NIE PODŁĄCZONY UWAGA: Dla u sterującego 05 VDC oraz 010 VDC zaleca się stosowanie niezależnego przewodu zerowego zasilania i u sterującego (w celu ograniczenia spadku napięcia na długich przewodach). Produkt spełnienia wymogi opisane w europejskiej dyrektywie kompatybilności eletycznej (EMC) 2004/108/EC Emisja: EN : 2007 Odporność: EN : 2005, EN , EN , EN Typ 20RC10E 3 WK

4 WYKRESY PRZYKŁADOWYCH USTAWIEŃ acja a maksymam symalneg nego d ądu Hig igh ; parametrhi: Maksymalny d wyjściowy od 0,20 do [A] 0 V 4 ma steru terujący [V lub ma] acja a minimm imalneg nego d ądu Low ; parametrlo: Minimalny d wyjściowy od do 2,99 [A] 5 lub 10 V 20 ma 0 V 4 ma steru terujący [V lub ma] acja a rampy r nar arast staj ającej Ramp UP; parametr rup: Czas rampy narastajacej od do99, 9,5 [s] 5 lub 10 V 20 ma czas [s] WK Typ 20RC10E

5 WYKRESY PRZYKŁADOWYCH USTAWIEŃ acja a rampy r opad adaj ającej Ramp DOWN WN; parametr rdn: Czas rampy opadającej od do99, 9,5 [s] czas [s] acja obszar aru nie iewr wrażliwości Com omand Deadb adband; parametr Cdb: Obszar niewrażliwości na sterujący, od 0 do 5 [%] u sterującego 0% 3% 5% 25% steru terujący [V lub ma] acja a częstc zęstotl tliwości d ądu podp odkład adu Dit ither freque uency ncy; parametr dfr: Czestotliwość du podkłądu w zakresie od 40 do 450 [Hz] Hz 200 Hz czas [ms ms] Typ 20RC10E 5 WK

6 WYMIARY GABARYTOWE 18 Miejsce przyłnia elesu proporcjonalnego wg ISO 4400/D 43650A Dławnica kabla wtyczki M3 Śruba mocująca wtyczkę do regulatora 21 M3 Śruba mocująca regulator do cewki elesu Wtyczka zasilająca wg ISO 4400/D 43650A 20RC10E SN25071 Wyświetlacz 3 cyfrowy 7 segmentowy 20RC10E SN25071 UWAGA: Deklarowany stopień ochrony IP zależy od prawidłaowego zainstalowania regulatora przez użytkownika. Do prawidłowego uszczelnienia kabla zasilającego/owego należy użyć przewodu o średnicy 46 [mm]. Pokrętło ADJUST Pokrętło SELECT WK Typ 20RC10E

7 SPOSÓB ZAMAWIANIA Wzmacniacz należy zamawiać wg niżej przedstawionego kodu. 20 RC10 E Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (uzgodnione z producentem) * Typ 20RC10E 7 WK

8 PONAR Wadowice S.A. ul. Wojska Polskiego Wadowice tel fax WK Typ 20RC10E

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C Typ: Wersja oprogramowania 7.0 NIVUS Sp. z o. o. ul.m.reja3 80-404 Gdańsk Tel. 0 58 344 25 25 Fax 0 58 344 25 04 E-mail: as@nivus.de NIVUS Kontrollgeräte GmbH Im Täle 2 D - 75031 Eppingen Tel.07262/9191-0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Siłownik do sterowania sygnałem analogowym AME 435

Siłownik do sterowania sygnałem analogowym AME 435 Arkusz informacyjny Siłownik do sterowania sygnałem analogowym AME 435 Opis funkcja regulacji przepływu przez zawór pozwala zmieniać charakterystykę zaworu z liniowej na logarytmiczną lub odwrotnie; funkcja

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 655 bez funkcji bezpieczeństwa AME 658 SU, AME 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) AME 659 SD z funkcją bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FAS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! STEROWANIE WEKTOROWE Z ENCODEREM - VC STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

ARRAY 3400A 50 MHz Generator funkcji/ przebiegów arbitralnych

ARRAY 3400A 50 MHz Generator funkcji/ przebiegów arbitralnych Instrukcja obsługi ARRAY 3400A 50 MHz Generator funkcji/ przebiegów arbitralnych Cechy warsztatowe 10 standardowych rodzajów fal; wbudowany generator przebiegów arbitralnych: 14 bitów rozdzielczości, szybko

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Siłownikami AME 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z sygnałem sterującym analogowym lub 3-punktowym.

Siłownikami AME 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z sygnałem sterującym analogowym lub 3-punktowym. Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 655 bez funkcji bezpieczeństwa AME 655 GA bez funkcji bezpieczeństwa (zastępuje AMV(E) 4xx/6xx) AME 658 SU, AME 658 SD z funkcją bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

SPAWARKA INWERTOROWA TIG

SPAWARKA INWERTOROWA TIG Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG DIGITIG 225P AC/DC 2012.12 Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu łatwego

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo