Dokumentacja użytkownika VPM 2010 Komputronik S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja użytkownika VPM 2010 Komputronik S.A"

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika VPM

2 Dokumentacja użytkownika VPM Wprowadzenie stworzone przez Komputronik Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu aplikacji. Życzymy przyjemnej pracy

3 Dokumentacja użytkownika VPM Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie wystepujące w tekście znaki są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądz towarowymi ich właścicieli. Wydrukowano: February 2011 Poznań Autor programu Komputronik Producent programu Komputronik S.A ul. Wołczyńska Poznań tel. +48 (61) fax +48 (61)

4 2 Dokumentacja użytkownika VPM Spis treści W prowadzenie 0 Rozdział I Wymagania programu 1 5 W ymagania... programu 5 Rozdział II Moduł VPM - wprowadzenie 8 1 Dostosowanie... widoku 8 2 Zapisywanie... skonfigurowanych perspektyw 9 3 Przełączanie... pomiędzy skonfigurowanymi perspektywami 10 4 Odtwarzanie... domyślnego wyglądu okna 11 5 Praca... na kilku ekranach 11 6 Używanie... gridów na przykładzie wiadomości 12 7 Zmiana... hasła 14 8 Skróty... klawiszowe 15 9 Podświetlanie produktów podczas poruszania się po kategoriach w drzewie Aktualne... widoki 17 Rozdział III Opis Funkcjonalnoś ci 19 1 Drzewo... Kategorii PM'a 19 2 Produkty... PM'A 20 3 Karta... Produktu 21 4 Produkty... z wybranej kategorii 23 Opis Pól Stany... magazynowe 24 6 Zarządzanie... produktami 25 7 Konfiguracja definiowanie za którego VPMa pracuje zalogowany... użytkownik 28 8 Zamówienia... u dostawców 29 9 Grupowa... edycja produktów Import... cen bazowych Promocje Dodaw anie M odyfik ow anie Prom ocje dla... produktu Cennik Opis y from uł... cenow ych 44 Rozdział IV Wiadomoś ci VPM 1 47 W iadomości... VPM - opis 47

5 Strona 2 3 Statusy... wiadomości 51 Rozdział V Wiadomoś ci dla produktu 55 1 W iadomości... dla produktu - opis 55 2 W iadomość... ogólna 57 3 Pytanie... o dostępność 58 4 Zamówienie... produktu 60 Rozdział VI FAQ 1 FAQ Index

6 Rozdział I

7 W ymagania programu 1 W ymagania programu 1.1 Wymagania programu 5 Aby móc poprawnie korzystać z systemu Sezam w systemie operacyjnym powinny być zainstalowane następujące biblioteki 1. Microsoft.Net Framework 3.5 sp1 79AB0D7&displaylang=en 2. Windows Installer 3.1 (przynajmniej w tej wersji może być nowszy) 138c&displaylang=pl lub D6F9F4&displaylang=pl Brak powyższych bibliotek może skutkować następującym komunikatem błędu: 3. W celu korzystania z systemu Sezam należy na komputerze użytkownika zainstalować certyfikaty dostępne pod adresem: Instrukcja ich instalacji znajduje się pod adresem: Brak zainstalowanych certyfikatów może powodować następujący błąd:

8 6 Dokumentacja użytkownika VPM 4.Brak połączenia z internetem, albo nie ma włączonego VPN 5.Wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows XP zalecane: Windows Vista bądź Windows 7 Pamięć RAM: minimum 2 GB zalecane 4 GB

9 Rozdział II

10 8 Dokumentacja użytkownika VPM 2 Moduł VPM - wprowadzenie 2.1 Dos tos owanie widoku Każde okno programu można dowolnie modyfikować, zmienić układ widoków, dodawać nowe widoki spośród istniejących w aplikacji. W celu dokonania tego należy kursorem myszki najechać na przestrzeń, w której się nie znajduje żaden element aplikacji (np. pole tekstowe, lista itp.), przycisnąć prawy przycisk myszki, po pojawieniu się menu kontekstowego wybrać pozycję lub w lewym dolnym narożniku aplikacji wybrać ( Widok) Pojawi się okno dialogowe, z którego metodą Drag and Drop (przeciągnij i upuść) będzie można dowolnie skonfigurować wiodok W przypadku konfiguracji innego widoku programu należy wyłączyć okno Dostosowania i uruchomić je ponownie po wyświetlaniu innej perspektywy. Dzięki takiemu rozdzieleniu aplikacji można dowolnie konfigurować wygląd, można nawet tworzyć wierne kopie jednej perspektywy. Uwaga: po zamknięciu aplikacji dane o wyglądzie zostają automatycznie zapisane. Po otwarciu aplikacji ponownie, zapamiętany wygląd, zostanie wczytany jako domyślny.

11 Moduł VPM - wprowadzenie Zapis ywanie s konfigurowanych pers pektyw Zmiany w perspektywie są zapisywane domyślnie, jako widok użytkownika, zmiany można zapisać globalnie dla każdego użytkownika, korzystającego z tej aplikacji na danym komputerze. W celu zapisania perspektywy należy wybrać pozycję z listy rozwijanej, znajdującej się w lewym dolnym narożniku aplikacji Perspektywa -> Zapisz perspektywę.

12 Dokumentacja użytkownika VPM Przełączanie pomiędzy s konfigurowanymi pers pektywami Pojedynczy ekran monitora nie pozwala na jednoczesne wyświetlanie wszystkich perspektyw. W celu ułatwienia pracy na jednym monitorze, w aplikacji istnieje kilka perspektyw, które można dowolnie konfigurować. Do przełączania perspektyw służy przycisk znajdujący w lewym dolnym narożniku aplikacji. Po rozwinięciu listy perspektyw wystarczy wybrać dowolną aby się na nią przełączyć.

13 Moduł VPM - wprowadzenie Odtwarzanie domyś lnego wyglądu okna W przypadku, kiedy wygląd domyślnego okna ulegnie zmianie a będziemy chcieli wrócić do pierwotnego wyglądu, wystarczy wybrać przycisk Przywróć domyślną. 2.5 Praca na kilku ekranach Aplikacja umożliwia pracę na maksymalnie czterech ekran ( jeden główny + 3 dodatkowe). Dodatkowy ekran aplikacji uruchamiamy z opcji Monitor. System współpracuje także z podłączonym dodatkowo monitorem. Uwaga: Podłączenie monitora w trakcie działania aplikacji nie spowoduje jego wykrycia, należy pamiętać aby podłączyć monitor przed uruchomieniem aplikacji.

14 Dokumentacja użytkownika VPM Używanie gridów na przykładzie wiadomoś ci Na każdym dostępnym gridzie w aplikacji możemy dokonywać operacji takich jak sortowanie danych, usuwanie, przywracanie grupowanie kolumn,podręczne menu. autofiltr - jest opcją dostępną przy nazwie kolumny i umożliwa nam sortowanie danych w niej, po już dostępnych filtrach

15 Moduł VPM - wprowadzenie 13 Menu podręczne - jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwę kolumny. Widzimy w nim dodatkowe opcje służące do operowania gridem

16 Dokumentacja użytkownika VPM Zmiana has ła Użytkownicy zalogowani do aplikacji Sezam mają możliwość zmiany hasła. W celu wykonania tej czynności należy wybrać ze wstążki polecenia Zmiana hasła. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić stare hasło oraz nowe i powtórzenie nowego hasła. Po zatwierdzeniu zmiany przyciskiem, nowe hasło jest już aktywne.

17 Moduł VPM - wprowadzenie Skróty klawis zowe System Sezam dla ułatwienia pracy użytkownikowi oferuje skróty klawiszowe: F5 - odświeżanie danych w gridach Ctrl+H - Historia produktu Strzałka w prawo rozwija gałąź w drzewie kategorii Strzałka w lewo zwija gałąź w drzewie kategorii Ctrl+Shift+A konfigurator zestawów komputerowych Ctrl+Shift+F wyszukiwanie produktu po kodzie z systemu Symfonia Ctrl+Shift+G - wyszukiwanie produktu po kodzie producenta Ctrl+Shift+R wyszukiwanie produktu po kodzie MAX Ctrl+Shift+S pokazuje stany magazynowe w każdym magazynie Ctrl+Shift+T Elementy powiązane Ctrl+Shift+Y - Elementy dedykowane Ctrl+ F - Szukaj kategorii ( na drzewie kategorii) Ctrl+Shift+V - Mapa widoków Ctrl + Shift + L - Przenosi do wybranego produktu w ktr.pl po wybraniu go na liście produktów lub liście produktów na widoku produkty z kategorii i podkategorii Ctrl + Shift + K - Przenosi do wybranego produktu w komputronik.pl po wybraniu go na liście produktów lub liście produktów na widoku produkty z kategorii i podkategorii Ctrl+G - Kopiuje wybraną komórkę w gridzie do schowka. Skrót dostępny z widoków: Wszystkie produkty, produkty w wybranej kategorii o podkategorii oraz produkty z wybranej kategorii Ctrl+Shift+W - Otwiera okno Widoków Ctrl+Shift+M - Otwiera dodatkowe okno aplikacji Sezam Ctrl+Shift+Q - Zapytanie do dostawcy z poziomu widoku Zarządzanie Produktami Ctrl+Shift+0 - Otwiera perspektywę Domyślną Ctrl+Shift+1 - Otwiera perspektywę Drzewo kategorii VPM Ctrl+Shift+2 - Otwiera perspektywę Kategorie i Produkty VPM Ctrl+Shift+3 - Otwiera perspektywę Produkty VPM Ctrl+Shift+4 - Otwiera perspektywę Przeglądanie wiadomości VPM Ctrl+Shift+5 - Otwiera perspektywę Przywróć domyślną Ctrl+Shift+6 - Otwiera perspektywę Zapisz perspektywę

18 Dokumentacja użytkownika VPM Podś wietlanie produktów podczas porus zania s ię po kategoriach w drzewie Podczas pracy aplikacji jeżeli wybierzemy dowolny produkt z listy i będziemy chcieli wiedzieć do jakiej kategorii należy, będzie to można zrobić w prosty sposób. Wystarczy, że zaznaczymy produkt na liście, a odpowiednia kategoria zaznaczy się automatycznie Uwaga: Powiązanie taki działa tylko z następującymi widokami: Drzewo kategorii oraz Wszystkie Produkty

19 Moduł VPM - wprowadzenie Aktualne widoki Polecenie Aktualne widoki(ctrl+shift+v) dostępne na pasku statusu pokazuje w postaci półprzezroczystej warstwy z nieprzezroczystymi napisami jakie w ch wili obecnej są wyciąg nięte widoki na których pracuje użytkownik. Aby wyłączyć mapę widoków należy kliknąć w dowolnym miejscu aplikacji lub nacisnąć przycisk Escape

20 Rozdział III

21 Opis Funkcjonalności 3 Opis Funkcjonalnoś ci 3.1 Drzewo Kategorii PM'a 19 Drzewo Kategorii PM'a na tym widoku użytkownik ma dostęp do kategorii, które do niego należą oraz kategorie do których należą jego produkty.opcja Pobierz -> Moje kategorie (Shift +F5) jest zdefiniowana na stałe. Każdy produkt i kategoria mają przypisane kody, które są wartościami unikalnymi. Dzięki nim możemy szybko odszukać daną kategorię za pomocą Szukaj kategorii( CTRl+F) W widoku drzewo Kategorii PM'a użytkownik może przeglądać swoje kategorie, modyfikować ich kolejność, dodawać do poszczególnych kategorii produkty z innych kategorii

22 Dokumentacja użytkownika VPM Produkty PM'A Na widoku Produkty PM-a VPM może zarządzać własnymi produktami. Menu kontekstowe na tym widoku jest niedostępne. VPM posiada uprawnienia do: dodawania produktów, edytowania produktów, grupowej edycji produktów, tworzenia promocji, podglądu stanów magazynowych, podglądu dostaw, tworzenia zamówień, wysyłania zapytania do dostawcy, podglądu historii produktu. Widok ten współpracuje z widokiem Drzewo kategorii PM'a tj po zaznaczeniu produktu. W widoku drzewo kategorii PM'a automatycznie podświetli się kategoria do której dany produkt należy.

23 Opis Funkcjonalności Karta Produktu Dzięki widokowi Karta Produktu mamy szybki i łatwy dostęp do szczegółowych danych dotyczących produktu np takich jak: kod ERP, opis, PM. Ułatwia on pracę z listą produktów. Na poniższym rysunku widzimy zaznaczony produkt na liście produktów i jego podgląd w Karcie Produktu. Podgląd jaki daje nam opisany widok możemy także uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany produkt

24 Dokumentacja użytkownika VPM Opis Pól Nazwa - Nazwa produktu Opis - Opis produktu Opis marketingowy - krótki opis marketingowy dla wybranych produktów, wyrózniony na stornie komputronik.pl Komentarz - Uwagi PM'a dotyczące produktu, wyświetlają się pod postacią dymka po najechaniu na produkt na liście produktów i wybraniu CTRL + I Krótki Opis - Krótki opis techniczny opisujący konfigurację produktu (najczęściej zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, telewizora itp) z oddzieleniem pionową kreską poszczególnych elementów. Na stronie sklepu internetowego wartość ta widoczna jest np. na liście produktów w kategorii zaraz pod nazwą produktu Producent - Nazwa producenta produktu Kod - Symfoniowy kod produktu Zatowarowanie - Znacznik Zatowarowania Data ważności znacznika - Data ważności znacznika to data kiedy znacznik zatowarowania powinien zostać zmieniony na inny. Atrybuty - Atrybuty Produktu Status - Status Produktu ( Aktywny,Niedostępny,Koniec, Wyprzedaż, Do wyczerpania zapasów,archiwalny,archiwalny 6mies+) Następnik - Jest to pole tekstowe, w którym PM może wpisać kod lub kody następników, substytutów albo dowolną inną informację. Opis produktu w zestawie - Opis produktu w zestawie komputerowym, czyli opis z jakim będzie pokazywał się dany produkt na zakładce Cechy zestawu na stronie internetowej sklepu, jeśli będzie podzespołem danego zestawu. Kod producenta - Kod producenta, tzw. Part Number Kod ERP - Kod systemu ERP, tzw. kod MAX Czas oczekiwania - Czas oczekiwania w dniach dla produktu na zamówienie Gwarancja - Typ gwarancji produktu Kategoria ERP - Kategoria systemu ERP do której przypisany jest produkt PM - Product Manager odpowiedzialny za produkt tzw. operator produktu. Użytkownik, który jest odpowiedzialny za produkt. Kod EAN - Kod EAN produktu (kod kreskowy) Czas dostawy - Tzw. lead time lub dzielnik rotacji miesięcznej parametr określający jak długo trzeba czekać na dostawę towaru od momentu jego zamówienia. Na zamówienie? - Flaga informująca czy produkt jest tylko na zamówienie Zarządzany w Sezamie- Flaga wyróżniająca produkty i bundle zarządzane w Sezamie.

25 Opis Funkcjonalności Produkty z wybranej kategorii Widok Produkty z wybranej kategorii wyświetlają wszystkie produkty z danej kategorii Dzięki takiej opcji istnieje możliwość szybszego wyszukania interesującego produktu. Widok ten ściśle współpracuje z widokiem Drzewo kategorii PM'a i bez niego nie wyświetla danych.

26 Dokumentacja użytkownika VPM Stany magazynowe Okno Stany magazynowe moż na wy wołać np z widoku Produkty VPM'a po z az nacz eniu produktu i wy braniu prz y cisku Stany magazynowe lub skrótu CTRL+SHIFT+S W oknie z definiowany jest filtr, który wy świetla te magaz y ny w który ch dany towar jest na stanie Z poz iomu okna Stany magazynowe uż y tkownik VPM, moż e ustawiać sugerowane stany magazynow e

27 Opis Funkcjonalności Zarządzanie produktami Widok Zarządzanie produktami służy do wykonywania wszystkich najważniejszych operacji na produktach z poziomu jednego widoku. Na widoku Zarządzanie produktami można modyfikować ceny produktów, zmieniać ich statusy tworzyć promocję itd. Dodatkowo widok ten został wyposażony w kilka opcji ułatwiających z nim pracę. Do poprawnego działania widoku Zarządzanie Kategorii PMa, oraz Widok Filtr producentów produktami potrzebne są: Widok Drzewo Widok Zarządzanie produktami współdziała z następującymi widokami: Wiadomości do produktu, Wiadomości PM'a Widok Zarządzanie produktami dostępny jest tylko z modułu PM'a Karta produktu,

28 26 Dokumentacja użytkownika VPM Widok Zarządzania produktami może być modyfikowany wedle uznania użytkownika. Kolumny w widoku można przesuwać i usuwać a ustawiony widok zapisać w opcji Widok->zapisz widok cennika. Produkty w widoku Zarządzanie produktami są wyróżniane kolorami według następującej zasady: Produkty, których stan w magazynie głównym jest poniżej stanu minimalnego powinny być wyróżnione czerwonym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, których stan w magazynie głównym jest powyżej stanu maksymalnego powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, które zostały zmodyfikowane w danym dniu powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Nazwa

29 Opis Funkcjonalności 27 Po wybraniu odpowiedniej kategorii produkty wyświetlone w widoku Zarządzanie produktami możemy przefiltrować np po odpowiednim producencie czy też filtrze w samym widoku Zarządzanie produktami - Przycisk ten wycofuje produkt z oferty i zmienia jego status na Archiwalny - Przycisk ten usuwa produkt z kategorii jeśli jego wystąpienie ma miejsce w liczbie kategorii większej od jeden

30 Dokumentacja użytkownika VPM Konfiguracja definiowanie za którego VPMa pracuje zalogowany użytkownik Użytkownicy aplikacji, mimo przypisania im konkretnych kategorii i produktów, mogą również pracować danego dnia za inną osobę. Nie konieczna jest tu wiedza jakimi produktami zajmuje się osoba zastępowana, aby poprawnie skonfigurować aplikację. Wystarczy znać imię i nazwisko zastępowanej osoby i zaznaczyć interesujące nas nazwisko w widoku Konfiguracji zastępstw użytkowników, w celu zatwierdzenia zmian, należy je zapisać poprzez wybranie symbolu dyskietki.

31 Opis Funkcjonalności Zamówienia u dos tawców Widok Zamówienia u dostawców pozwalają na dodawanie i edycję zamówień składanych do dostawców. W widoku ten jest podzielny na 3 sekcję, nagłówek dokumentu, pozycje dokumentu, oraz widok z dostępnymi miejscami dostawy. Widok zamówienia posiada takie pola jak: Dostawca - dostawca nazwa dostawcy Metoda połączenia - metoda kontaktu z dostawcą Status - status zamówienia Numer zamówienia - numer zamówienia (kod) Data zamówienia Data utworzenia - data utworzenia Kwota (z walutą) - kwota zamówienia Uwagi - uwagi PMa Podczas dodawania zamówienia pole waluta wypełniane jest automatycznie wartością dla dostawcy nie jest zdefiniowana waluta domyślna w słowniku PLN, jeżeli Dostawcy. Zamówienie mogą być realizowane w walutach: PLN, EUR, USD, CZK Do każdego zamówienia możemy zdefiniować kilka miejsc dostawy. Miejsca dostawy można

32 30 Dokumentacja użytkownika VPM edytować za pomocą następujących opcji: - dodawanie miejsca dostawy - edycja miejsca dostawy - usuwanie miejsca dostawy Widok edycji miejsc dostawy. Miejsce definiuje się wybierając je z listu za pomocą przycisku.

33 Opis Funkcjonalności 31 Widok wyboru sklepu Dzięki przyciskom Zaznacz widoczne i Odznacz widoczne możemy w łatwy sposób zaznaczyć kilka pozycji. Edycja pozycji w zamówienie - dostępne są trzy opcje: - dodanie pozycji - edycja pozycji - usuwanie pozycji Forma dodawanie\edycji pozycji, ustalamy tu jaki produkt chcemy zamówić miejsce dostawy z wcześniej zdefiniowanej listy oraz.

34 32 Dokumentacja użytkownika VPM W oknie tym ustalamy cenę ( Cena) oraz ilość danego produktu (Ilość) Okno wyboru produktu: Dzięki przyciskom Zaznacz widoczne i Odznacz widoczne możemy w łatwy sposób zaznaczyć kilka pozycji.

35 Opis Funkcjonalności 33 Okno wyboru miejsca dostawy: Zamówienia u dostawców Potwierdzony przez dostawcę Z wsz y stkich z amówień w ty m statusie w dniu dostawy tworz ą się awiz a w sy stemie WMS Zaawizowany oz nacz a, ż e z amówienie z ostało z aawiz owane w sy stemie WMS W ysłany wy słany do dostawcy, ale jesz cz e nie potwierdz ony, ten status jest uż y wany głównie prz ez PMów. Roboczy z amówienie w trakcie prz y gotowy wania, takie z amówienia nie są widocz ne w kolumnie Dostawy w widoku Zarz ądz anie produktami oraz nie są widocz ne prz ez handlowców Anulowany z amówienie anulowane, takie z amówienia nie są widocz ne w kolumnie Dostawy w widoku Zarz ądz anie produktami oraz nie są widocz ne prz ez handlowców Oczekujący na realizację obecnie jesz cz e nie wy korz y sty wany Zrealizowany obecnie nie wy korz y sty wany 3.9 Grupowa edycja produktów W sy stemie Sez am istnieje moż liwość grupowej edy cji produktu. Opcja ta jest dostępna na widokach: Zarządzanie Produktami, Produkty PM'a, Produkty z wybranej kategorii. Za pomocą tej funkcjonalności moż na z mienić np: atry buty, z atowarowanie, cz as dostawy dla wielu produktów z a jedny m raz em. W celu dokonania grupowej edy cji produktu należ y z az nacz y ć na oknie z produktami wy brane produktu i następnie wy brać opcję Edycja grupowa produktów(shift + F2) Okno Grupowej edy cji produktów prz edstawia się następująco:

36 34 Dokumentacja użytkownika VPM Po wy braniu opcji prz y cisku OK pojawi się komunikat potwierdz ający dokonanie operacji grupowej z listą opcji w której chcemy dokonać z miany Uwaga:

37 Opis Funkcjonalności 35 W celu przepisania produktu/produktów z innego użytkownika na innego, należy mieć ustawione zastępstwo na użytkownika na którego przepisuje się produkty Import cen bazowych Import cen baz owy ch moż na dokonać np na widoku Zarządzanie produktami. W ty m celu należ y prz y gotować plik w formacie CSV z awierający dwie kolumny : jedną z kodem/kodami erp produktów dla który ch chcemy z aimportować ceny baz owe oraz drugą z wartością ceny baz owej. Waż ne: Separatorem dziesiętnym jest przecinek Po wy braniu opcji import cen bazowych z pliku CSV pokaz uje się okno importu

38 36 Dokumentacja użytkownika VPM Po wy braniu opcji uruchom import wy bieramy plik CSV z cenami do z aimportowania, poprawnie dokonany import kończ y się komunikatem Uwaga: Importowana cena nie moż e by ć niż sz a 50% procent wartości ceny prz ed importem. W prz y padku błędu sy stem z wróci odpowiedni komunikat uż y tkownikowi. Zaimportowane dane widać po odśwież eniu widoku. Opcja importu dostępna jest z widoków: Zarządzanie produktami, Cennik, Produkty PM'a oraz Produkty z wybranej kategorii 3.11 Promocje Lista dostępny ch promocji z najduję się w widoku Promocje. Jest to lista z awierająca następujące informacje: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Start - data roz pocz ęcia promocji Koniec - data z akończ enia promocji Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla promocji Produkt - produkt dla jakiego promocja jest utworz ona Kanał sprzedaży - kanał sprz edaż y Wartość promocji - wartość netto/brutto promocji Aktywna

39 Opis Funkcjonalności 37 Widok promocje udostępnia następujące opcje: - edycja promocji - usuwanie promocji - odświeżanie danych na liście.

40 38 Dokumentacja użytkownika VPM Dodawanie Promocje są bezpośrednio związane z produktami, dlatego funkcja dodawania nowej promocji jest dostępna w widoku Produkty PM'a. W celu dodania promocji należy w widoku np Produkty PM'a zaznaczyć produkt, dla którego ma być utworzona promocja, a następnie wybrać opcję Utwórz promocję dla produktu. Po pojawieniu się okna należy wybrać rodzaj promocji jaką chcemy dodać: Promocja ilościowa Promocja cenowa Promocja rabatowa

41 Opis Funkcjonalności 39 W kolejnym kroku wypełniamy pole dotyczące promocji: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Początek promocji - data rozpoczęcia promocji Zakończenie promocji - data zakończenia promocji Kanał sprzedaży - kanał sprzedaży dla którego promocja będzie aktywna Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla której promocja będzie występować Wartość obniżki - pole dostępne dla Promocji rabatowej Cena - pole dostępne dla Promocji cenowej

42 40 Dokumentacja użytkownika VPM Dz ięki polu Ty p promocji uż y tkownik moż e decy dować jaka kwota promocji jest wy sy łana do Panelu Administratora w sklepie - jest to albo kwota netto, albo brutto. Dz ieje się tak dlatego, ż e istnieją takie ceny brutto, dla której nie moż na podać takiej ceny netto (z z aokrągleniem do pełny ch grosz y ), ż eby po prz emnoż eniu prz ez stawkę VAT by ła odpowiednia cena brutto. Prz y kład 999 z ł brutto 812,19 netto * 1,23% VAT => 998,9937 z ł brutto => po z aokrągleniu do pełny ch grosz y : 998,99 brutto 812,20 netto * 1,23% VAT => 999,0060 z ł brutto => po z aokrągleniu do pełny ch grosz y : 999,01 brutto

43 Opis Funkcjonalności Modyfikowanie Edy cja istniejący ch promocji z najduje się w widoku Promocje. W celu prz eprowadz enia mody fikacji należ y z az nacz y ć interesującą promocje - wy brać prz y cisk oz nacz ony. Po wybraniu funkcji pojawi się okno dialogowe promocji, w którym możemy dokonać jej modyfikjacji.

44 42 Dokumentacja użytkownika VPM Promocje dla produktu W idok Promocje dla produktu jest widokiem, z którego moż na z arz ądz ać promocjami dla wy branego produktu. W prz eciwieństwie do widoku Promocje, tutaj widocz ne są ty lko promocje prz y pisane do konkretnego produktu, który mi moż na z arz ądz ać tj. dodawać promocje, dezaktywować, edytować. Proces pracy z promocjami, nie róż ni się nicz y m od tego, który jest opisany w roz dz iale Promocje. Rodzaje i opis promocji 1.Promocja cenowa to stała kwota niez ależ na od ory ginalnej ceny. Dla kategorii detalicz ny ch podawana jest cena brutto. Dla kategorii hurtowy ch podawana jest cena netto. Np. produkt kosz tuje 100 z ł netto, 122 z ł brutto. Dodajemy promocję cenową dla detalu w kwocie 110 z ł brutto.w wy niku tej promocji produkt kosz tuje ,17 z ł netto, z ł brutto. Dodajemy promocję cenową dla hurtu w kwocie 85 z ł netto.w wy niku tej promocji produkt kosz tuje z ł netto, ,7 z ł brutto. 2.Promocja ilościowa podaje o ile procent ma by ć niż sz a cena prz y z akupie określonej ilości sz tuk danego produktu. Uż y wana głównie w hurcie. Np. produkt kosz tuje 100 z ł netto, 122 z ł brutto.dodajemy promocję ilościową z następujący mi progami: prz y z akupie 2 sz t. dostajemy rabat 0.5% prz y z akupie 3 sz t. dostajemy rabat 1% prz y z akupie 5 sz t. dostajemy rabat 1.5% prz y z akupie 7 sz t. dostajemy rabat 2% prz y z akupie 10 sz t. dostajemy rabat 2.5% prz y z akupie 20 sz t. dostajemy rabat 3% 3.Promocja rabatowa (procentowa) informuje o ile procent ma by ć niż sz a cena. Np. produkt kosz tuje 100 z ł netto, 122 z ł brutto.dodajemy promocję rabatową na 15%. W wy niku tej

45 Opis Funkcjonalności 43 promocji produkt kosz tuje: 100 z ł - 15% = 85 z ł netto,122 z ł 15% = 103,7 z ł brutto 3.12 Cennik System Sezam udostępnia funkcjonalność z wyświetlaniem informacji o cenach. W celu wyświetlania danych należy wyświetlić widok Drzewo kategorii VPMa i Cennik. Dane wyświetlane są dla wybranej kategorii. Wybrana kategorii nie może posiadać pod kategorii - wtedy tabela z danymi pozostaje pusta. Widok złożony jest z dwóch elementów: listy produktów w danej kategorii szczegółów wyliczania cen dla wybranego produktu - zaznaczone w tabeli z listą produktów Widok szczegółów ceny dla wybranego produktu podzielny jest na trzy sekcje: Cena Marża W każdej z dostępnych sekcji można ustawić takie elementy jak Wartość i Formułę. Ilość rekordów jest uzależniona od ilości kategorii cenowych. W celu zapamiętania zmian należy po wprowadzeniu ich w wybraną komórkę nacisnąć Enter na klawiaturze.

46 44 Dokumentacja użytkownika VPM Opis y fromuł cenowych Wsz y stkie produkty w sy stemie Sez am mają globalnie z definiowane następujące formuły cenowe w następujący ch kategoriach cenowy ch W kategorii cenowej Hurt K z definiowana jest formuła Cena obl.+marża, dla marż y ustawiona formuła Marża dla Hurt K W kategorii cenowej Punkty sezamki z definiowana jest formuła Punkty sezamki, dla marż y moż na wpisać Factor W kategorii cenowej Cena internetowa z definiowana jest formuła Cena internetowa, dla marż y ustawiona jest formuła Rabat dla ceny internetowej Cena sugerowana Formuła ta wy licz a wartość ceny netto/brutto dla detalu na podstawie ceny sugerowanej dla licencji kaspersky. Na jej podstawie wy licz ana jest wartość ceny baz owej, która stanowi 65% ceny sugerowanej dla cen hurtowy ch. Natomiast cena netto detal jest równa cenie sugerowanej. Prz y kład: Produkt OP-LK-KAS-046 ma cenę netto sugerowaną 124 z ł taka też jest jego cena netto dla detalu. Cena baz owa stanowi 65 % ceny sugerowanej i jest równa 80,60 i to jest też takż e cena oblicz eniowa dla hurtu. Cena w hurcie jest sumą ceny oblicz eniowej + marż y + handlingu lub Cena Baz owa = 80,60 (65% x sugerowana netto) Cena Oblicz eniowa = baz owa Detal = 124 x 1,22 (sugerowana netto plus vat) Hurt A =111 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Hurt B =94 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Hurt C =91 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Hurt S =88 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Rabat u dostawcy Rabat u dostawcy jest ustawiany na widoku Kody produktów u dostawców. Rabat moż na dodać ty lko dla produktu, który jest pomapowany z dostawcą. Domy ślnie powinna by ć ustawiona wartość rabatu 0%, maksy malna wielkość rabatu to 99%. Rabat wy licz a się automaty cz nie podcz as prz elicz ania cen, a takż e podcz as importu dany ch do sy stemu Przykład 1 Cena zakupu u dostawcy w dolarach : 86 $ Kurs: 3,3946 Rabat: 4% Cena zakupu w PLN = ( 86 USD * 3,3946 ) * ( 100% - 4% ) = 291,94 PLN * 0,96 = 280,26 PLN Przykład 2 Cena zakupu u dostawcy w złotówkach: zł

47 Opis Funkcjonalności 45 Rabat: 3% Cena zakupu w PLN = PLN * ( 100% - 3% ) = PLN * 0,97 = 1 185,34 PLN Min. od dostawców(ckw) Formuła ta ustala minimalną cenę od dostawców. Dzieje się tak wtedy gdy jeden produkt jest dostarczany przez dwóch dostawców o różnych cenach. Min. od dostawców(ckw+dost) Formuła liczy cenę bazową na podstawie ceny zakupów od dostawców, gdy towar jest drożej kupiony i nie może być sprzedany poniżej kosztu zakupu, a obecnie dostawcy maja taniej ustawienie tej formuły w kategorii cenowej cena bazowa powoduje przypisanie dla średniej ceny magazynowej

48 Rozdział IV

49 W iadomości VPM 4 W iadomoś ci VPM 4.1 Wiadomoś ci VPM - opis 47 Widok Wiadomości PM służy do odbierania, wysyłania, przeglądania wiadomości zalogowanego użytkownika. Mamy do wyboru trzy jego formy: Wysłane - Gdzie widzimy wysłane wiadomości.

50 48 Dokumentacja użytkownika VPM Odebrane - Gdzie widzimy wiadomości przysłane od Pm'a do handlowca

51 W iadomości VPM 49 Wszystkie - lista wszystkich wiadomości wysłanych i odebranych

52 50 Dokumentacja użytkownika VPM W idok W iadomości VPM, moż na sortować po dostępny ch kolumnach, a takż e wy sz ukiwać w nim wiadomości z a pomocą opcji szukaj poprz ez filtrowanie dany ch Każ dą wiadomość moż na podejrz eć takż e z a pomocą opcji szczegóły wiadomości

53 W iadomości VPM 51 U dołu widoku W iadomości VPM dostępny jest ekran podglądu z az nacz onej wiadomości na liście. Z ekranu podglądu, moż na skopiować treść z az nacz onej wiadomości. Sy stem umoż liwia takż e prz eniesienie dy skusji międz y handlowcem a VPM do Outlooka. Następuje to po z az nacz eniu wiadomości i wy braniu prz y cisku. Tak prz eniesiona wiadomości otrz y muje status Przeniesione do Outlooka. Dla wiadomości w ty m statusie nie moż na dokonać odpowiedz i w Sez amie, prz y ciski Odpowiedź i Edytuj odpowiedź są nieakty wne. PM z otrz y many ch wiadomości moż e stworz y ć ofertę z a pomocą prz y cisku. Ofertę moż na stworz y ć ty lko z wiadomości ty pu: pytanie o dostępność i cenę oraz zamów ienie. PM moż e takż e stworz y ć z amówienie poprz ez wy bór prz y cisku stworz y ć ty lko z wiadomości o ty pu zamów ienie. Zamówienie moż na Wy braną wiadomość moż na takż e z apisać do pliku poprz ez wy branie prz y cisku Zapisz wiadomość do pliku(ctrl+s) oraz skopiować wiadomość do schowka prz y pomocy prz y cisku Kopiuj wiadomość do schowka(ctr+c) 4.2 Status y wiadomoś ci W widoku W iadomości VPM wiadomości otrz y mują następujące statusy o odpowiednich sy mbolach graficz ny ch w z ależ ności od stanu ich prz etworz enia prz ez odbiorcę Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości, na którą z ostała udz ielona odpowiedź. Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości wysłanej, która nie z ostała jesz cz e prz ecz y tana prz ez adresata i na którą nie udz ielono odpowiedz i. Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości przeczytanej, ale na którą nie z ostała jesz cz e udz ielona odpowiedź. Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości prz eniesionej do sy stemu z ewnętrz nego np. Dalsz e wy jaśnianie kwestii z wiąz any ch z z amówieniem jakiegoś produktu odby wa się poz a z a modułem VPM w Ootlook'u

54 52 Dokumentacja użytkownika VPM Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości z której odbiorca ( VPM ) utworz y ł ofertę, bądź jest w trakcie przetwarzania

55 W iadomości VPM 53

56 Rozdział V

57 W iadomości dla produktu 5 W iadomoś ci dla produktu 5.1 Wiadomoś ci dla produktu - opis 55 Funkcjonalność Wiadomości dla produktu służy do komunikacji pomiędzy POSem a VPM. Ma na celu ułatwienie wymiany zamówień i informacji dotyczących produktów z VPM, którzy nimi zarządzają. Widok ten ściśle powiązany jest z widokiem Produkty PM'a. Widok Wiadomości dla produktu spełnia następujące założenia: pobiera wszystkie wiadomości dla wybranego produktu pobiera wszystkie nieprywatne wiadomości dla wybranego produktu pobiera prywatne wiadomości zalogowanego usera - który jest odbiorcą lub nadawcą tego komunikatu mające pustą datę ważności, lub datę ważności mniejszą niż ostatni dzień ważności godzina tj czyli komunikat ważny jest do daty włącznie pojawiają się wszystkie typy komunikatów oprócz komunikatów o przesunięcie magazynowe lub zwrot do centrali Wiadomości w widoku wiadomości dla produktu mogą być sortowane po wartościach występujących w poszczególnych kolumnach Po wybraniu produkty w liście produktów na widoku wiadomości dla produktu wypełniają się pola: kod produktu, kod ERP produktu, Nazwa produktu

58 56 Dokumentacja użytkownika VPM

59 W iadomości dla produktu Wiadomoś ć ogólna Wiadomość ogólna - pytanie ogólne, służy do wysłania ogólnego zapytania dotyczącego produktu do PM'a. Obowiązkowym polem do wypełnienia jest pole Pytanie, oraz automatycznie uzupełniane ale możliwe do edycji pole tytuł. Pola Data utworzenia, typ wiadomości uzupełniane, Nazwa, Kod Erp, Kod Erp kategorii, Nadawca, Odbiorca są automatycznie wypełniane i nie można ich zmienić. Wiadomość może mieć także nadany status prywatnej poprzez zaznaczenie opcji Prywatna

60 58 Dokumentacja użytkownika VPM Odpowiedz na wiadomość dostępna jest z poziomu widoku Wiadomości VPM opcja Szczegóły Wiadomości w Wszystkie Wiadomości lub Wysłane ( należy wyszukać wysłaną wiadomość i wybrać przycisk szczegóły wiadomości, by zobaczyć cała korespondencje ) 5.3 Pytanie o dos tępnoś ć Wiadomość pytanie o dostępność i cenę - służy do wysłania zapytania dotyczącego dostępności produktu do PM'a. Obowiązkowym polem do wypełnienia jest pola Pytanie, Ilość oraz automatycznie uzupełniane ale możliwe do edycji pole tytuł. Pola Data utworzenia, typ wiadomości, Nazwa, Kod Erp, Kod Erp kategorii są automatycznie wypełniane i nie można ich zmienić. Wiadomość może mieć także nadany status prywatnej poprzez zaznaczenie opcji Prywatna. Możemy zaznaczyć także na kiedy dany produkt ma być dostępny w polu Na kiedy.

61 W iadomości dla produktu Odpowiedz na wiadomość dostępna jest z poziomu widoku Wiadomości 59 POS opcja Szczegóły Wiadomości w Wszystkie Wiadomości lub Wysłane ( należy wyszukać wysłaną wiadomość i wybrać przycisk szczegóły wiadomości, by zobaczyć całą korespondencje )

62 60 Dokumentacja użytkownika VPM 5.4 Zamówienie produktu Wiadomość Zamówienie produktu - służy do wysłania zapytania dotyczącego zamówienia produktu do PM'a. Obowiązkowym polem do wypełnienia jest pola Pytanie, Ilość oraz automatycznie uzupełniane ale możliwe do edycji pole tytuł. Pola Data utworzenia, typ wiadomości, Nazwa, Kod Erp, Kod Erp kategorii, Nadawca,Odbiorca są automatycznie wypełniane i nie można ich zmienić. Wiadomość może mieć także nadany status prywatnej poprzez zaznaczenie opcji Prywatna. Możemy zaznaczyć także prośbę o potwierdzenie daty zamówienia

63 W iadomości dla produktu 61 potwierdzenie zamówienia

64 Rozdział VI

65 FAQ 6 FAQ 6.1 FAQ 63 FAQ dostępne jest pod adresem https://sez am.ktr.pl/vpm/faq

Dokumentacja użytkownika modułu Partner

Dokumentacja użytkownika modułu Partner Dokumentacja użytkownika modułu Partner Komputronik S.A 25 lutego 2011 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Opis interfejsu 3 2.1 Skróty klawiszowe.......................................... 3 2.2 Dostosowanie widoku.........................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja widoku Zarządzanie produktami

Dokumentacja widoku Zarządzanie produktami Dokumentacja widoku Zarządzanie produktami Komputronik S.A. 12 maja 2011 Spis treści 1 Zarządzanie produktami 2 1.1 Wstęp................................................. 2 2 Opis i funkcjonalność widoku

Bardziej szczegółowo

SEZAM. Komputronik S.A.

SEZAM. Komputronik S.A. SEZAM SEZAM Wprowadzenie stworzone przez Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu POS. 2011 Komputronik S.A

Dokumentacja systemu POS. 2011 Komputronik S.A Dokumentacja systemu POS Dokumentacja systemu POS Wprowadzenie stworzone przez Komputronik S.A Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja formuł cenowych

Dokumentacja formuł cenowych Dokumentacja formuł cenowych Komputronik S.A. 17 czerwca 2011 Spis treści 1 Formuły cenowe 2 1.1 Wstęp................................................. 2 2 Formuły cenowe - opis 3 2.1 Benchmark..............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA, PIERWSZE KROKI

INSTALACJA, PIERWSZE KROKI INSTALACJA, PIERWSZE KROKI instalację aplikacji pobieramy ze strony: https://ehurt.eurocash.pl/publish/ pobieramy plik ehurt-offline_1.0.xxxxx.exe (X to kolejne wersje aplikacji) W zależności od przeglądarki,

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT 2015 Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja Shoper

Spis treści. Integracja Shoper INTEGRACJA SHOPER Spis treści 1 Rozpoczęcie współpracy instalacja aplikacji QuarticON... 3 2 Rozpoczęcie korzystania z systemu rekomendacji QuarticON... 5 2.1 Uruchomienie aplikacji... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6. Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.

Bardziej szczegółowo