Dokumentacja użytkownika VPM 2010 Komputronik S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja użytkownika VPM 2010 Komputronik S.A"

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika VPM

2 Dokumentacja użytkownika VPM Wprowadzenie stworzone przez Komputronik Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu aplikacji. Życzymy przyjemnej pracy

3 Dokumentacja użytkownika VPM Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie wystepujące w tekście znaki są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądz towarowymi ich właścicieli. Wydrukowano: February 2011 Poznań Autor programu Komputronik Producent programu Komputronik S.A ul. Wołczyńska Poznań tel. +48 (61) fax +48 (61)

4 2 Dokumentacja użytkownika VPM Spis treści W prowadzenie 0 Rozdział I Wymagania programu 1 5 W ymagania... programu 5 Rozdział II Moduł VPM - wprowadzenie 8 1 Dostosowanie... widoku 8 2 Zapisywanie... skonfigurowanych perspektyw 9 3 Przełączanie... pomiędzy skonfigurowanymi perspektywami 10 4 Odtwarzanie... domyślnego wyglądu okna 11 5 Praca... na kilku ekranach 11 6 Używanie... gridów na przykładzie wiadomości 12 7 Zmiana... hasła 14 8 Skróty... klawiszowe 15 9 Podświetlanie produktów podczas poruszania się po kategoriach w drzewie Aktualne... widoki 17 Rozdział III Opis Funkcjonalnoś ci 19 1 Drzewo... Kategorii PM'a 19 2 Produkty... PM'A 20 3 Karta... Produktu 21 4 Produkty... z wybranej kategorii 23 Opis Pól Stany... magazynowe 24 6 Zarządzanie... produktami 25 7 Konfiguracja definiowanie za którego VPMa pracuje zalogowany... użytkownik 28 8 Zamówienia... u dostawców 29 9 Grupowa... edycja produktów Import... cen bazowych Promocje Dodaw anie M odyfik ow anie Prom ocje dla... produktu Cennik Opis y from uł... cenow ych 44 Rozdział IV Wiadomoś ci VPM 1 47 W iadomości... VPM - opis 47

5 Strona 2 3 Statusy... wiadomości 51 Rozdział V Wiadomoś ci dla produktu 55 1 W iadomości... dla produktu - opis 55 2 W iadomość... ogólna 57 3 Pytanie... o dostępność 58 4 Zamówienie... produktu 60 Rozdział VI FAQ 1 FAQ Index

6 Rozdział I

7 W ymagania programu 1 W ymagania programu 1.1 Wymagania programu 5 Aby móc poprawnie korzystać z systemu Sezam w systemie operacyjnym powinny być zainstalowane następujące biblioteki 1. Microsoft.Net Framework 3.5 sp1 79AB0D7&displaylang=en 2. Windows Installer 3.1 (przynajmniej w tej wersji może być nowszy) 138c&displaylang=pl lub D6F9F4&displaylang=pl Brak powyższych bibliotek może skutkować następującym komunikatem błędu: 3. W celu korzystania z systemu Sezam należy na komputerze użytkownika zainstalować certyfikaty dostępne pod adresem: Instrukcja ich instalacji znajduje się pod adresem: Brak zainstalowanych certyfikatów może powodować następujący błąd:

8 6 Dokumentacja użytkownika VPM 4.Brak połączenia z internetem, albo nie ma włączonego VPN 5.Wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows XP zalecane: Windows Vista bądź Windows 7 Pamięć RAM: minimum 2 GB zalecane 4 GB

9 Rozdział II

10 8 Dokumentacja użytkownika VPM 2 Moduł VPM - wprowadzenie 2.1 Dos tos owanie widoku Każde okno programu można dowolnie modyfikować, zmienić układ widoków, dodawać nowe widoki spośród istniejących w aplikacji. W celu dokonania tego należy kursorem myszki najechać na przestrzeń, w której się nie znajduje żaden element aplikacji (np. pole tekstowe, lista itp.), przycisnąć prawy przycisk myszki, po pojawieniu się menu kontekstowego wybrać pozycję lub w lewym dolnym narożniku aplikacji wybrać ( Widok) Pojawi się okno dialogowe, z którego metodą Drag and Drop (przeciągnij i upuść) będzie można dowolnie skonfigurować wiodok W przypadku konfiguracji innego widoku programu należy wyłączyć okno Dostosowania i uruchomić je ponownie po wyświetlaniu innej perspektywy. Dzięki takiemu rozdzieleniu aplikacji można dowolnie konfigurować wygląd, można nawet tworzyć wierne kopie jednej perspektywy. Uwaga: po zamknięciu aplikacji dane o wyglądzie zostają automatycznie zapisane. Po otwarciu aplikacji ponownie, zapamiętany wygląd, zostanie wczytany jako domyślny.

11 Moduł VPM - wprowadzenie Zapis ywanie s konfigurowanych pers pektyw Zmiany w perspektywie są zapisywane domyślnie, jako widok użytkownika, zmiany można zapisać globalnie dla każdego użytkownika, korzystającego z tej aplikacji na danym komputerze. W celu zapisania perspektywy należy wybrać pozycję z listy rozwijanej, znajdującej się w lewym dolnym narożniku aplikacji Perspektywa -> Zapisz perspektywę.

12 Dokumentacja użytkownika VPM Przełączanie pomiędzy s konfigurowanymi pers pektywami Pojedynczy ekran monitora nie pozwala na jednoczesne wyświetlanie wszystkich perspektyw. W celu ułatwienia pracy na jednym monitorze, w aplikacji istnieje kilka perspektyw, które można dowolnie konfigurować. Do przełączania perspektyw służy przycisk znajdujący w lewym dolnym narożniku aplikacji. Po rozwinięciu listy perspektyw wystarczy wybrać dowolną aby się na nią przełączyć.

13 Moduł VPM - wprowadzenie Odtwarzanie domyś lnego wyglądu okna W przypadku, kiedy wygląd domyślnego okna ulegnie zmianie a będziemy chcieli wrócić do pierwotnego wyglądu, wystarczy wybrać przycisk Przywróć domyślną. 2.5 Praca na kilku ekranach Aplikacja umożliwia pracę na maksymalnie czterech ekran ( jeden główny + 3 dodatkowe). Dodatkowy ekran aplikacji uruchamiamy z opcji Monitor. System współpracuje także z podłączonym dodatkowo monitorem. Uwaga: Podłączenie monitora w trakcie działania aplikacji nie spowoduje jego wykrycia, należy pamiętać aby podłączyć monitor przed uruchomieniem aplikacji.

14 Dokumentacja użytkownika VPM Używanie gridów na przykładzie wiadomoś ci Na każdym dostępnym gridzie w aplikacji możemy dokonywać operacji takich jak sortowanie danych, usuwanie, przywracanie grupowanie kolumn,podręczne menu. autofiltr - jest opcją dostępną przy nazwie kolumny i umożliwa nam sortowanie danych w niej, po już dostępnych filtrach

15 Moduł VPM - wprowadzenie 13 Menu podręczne - jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwę kolumny. Widzimy w nim dodatkowe opcje służące do operowania gridem

16 Dokumentacja użytkownika VPM Zmiana has ła Użytkownicy zalogowani do aplikacji Sezam mają możliwość zmiany hasła. W celu wykonania tej czynności należy wybrać ze wstążki polecenia Zmiana hasła. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić stare hasło oraz nowe i powtórzenie nowego hasła. Po zatwierdzeniu zmiany przyciskiem, nowe hasło jest już aktywne.

17 Moduł VPM - wprowadzenie Skróty klawis zowe System Sezam dla ułatwienia pracy użytkownikowi oferuje skróty klawiszowe: F5 - odświeżanie danych w gridach Ctrl+H - Historia produktu Strzałka w prawo rozwija gałąź w drzewie kategorii Strzałka w lewo zwija gałąź w drzewie kategorii Ctrl+Shift+A konfigurator zestawów komputerowych Ctrl+Shift+F wyszukiwanie produktu po kodzie z systemu Symfonia Ctrl+Shift+G - wyszukiwanie produktu po kodzie producenta Ctrl+Shift+R wyszukiwanie produktu po kodzie MAX Ctrl+Shift+S pokazuje stany magazynowe w każdym magazynie Ctrl+Shift+T Elementy powiązane Ctrl+Shift+Y - Elementy dedykowane Ctrl+ F - Szukaj kategorii ( na drzewie kategorii) Ctrl+Shift+V - Mapa widoków Ctrl + Shift + L - Przenosi do wybranego produktu w ktr.pl po wybraniu go na liście produktów lub liście produktów na widoku produkty z kategorii i podkategorii Ctrl + Shift + K - Przenosi do wybranego produktu w komputronik.pl po wybraniu go na liście produktów lub liście produktów na widoku produkty z kategorii i podkategorii Ctrl+G - Kopiuje wybraną komórkę w gridzie do schowka. Skrót dostępny z widoków: Wszystkie produkty, produkty w wybranej kategorii o podkategorii oraz produkty z wybranej kategorii Ctrl+Shift+W - Otwiera okno Widoków Ctrl+Shift+M - Otwiera dodatkowe okno aplikacji Sezam Ctrl+Shift+Q - Zapytanie do dostawcy z poziomu widoku Zarządzanie Produktami Ctrl+Shift+0 - Otwiera perspektywę Domyślną Ctrl+Shift+1 - Otwiera perspektywę Drzewo kategorii VPM Ctrl+Shift+2 - Otwiera perspektywę Kategorie i Produkty VPM Ctrl+Shift+3 - Otwiera perspektywę Produkty VPM Ctrl+Shift+4 - Otwiera perspektywę Przeglądanie wiadomości VPM Ctrl+Shift+5 - Otwiera perspektywę Przywróć domyślną Ctrl+Shift+6 - Otwiera perspektywę Zapisz perspektywę

18 Dokumentacja użytkownika VPM Podś wietlanie produktów podczas porus zania s ię po kategoriach w drzewie Podczas pracy aplikacji jeżeli wybierzemy dowolny produkt z listy i będziemy chcieli wiedzieć do jakiej kategorii należy, będzie to można zrobić w prosty sposób. Wystarczy, że zaznaczymy produkt na liście, a odpowiednia kategoria zaznaczy się automatycznie Uwaga: Powiązanie taki działa tylko z następującymi widokami: Drzewo kategorii oraz Wszystkie Produkty

19 Moduł VPM - wprowadzenie Aktualne widoki Polecenie Aktualne widoki(ctrl+shift+v) dostępne na pasku statusu pokazuje w postaci półprzezroczystej warstwy z nieprzezroczystymi napisami jakie w ch wili obecnej są wyciąg nięte widoki na których pracuje użytkownik. Aby wyłączyć mapę widoków należy kliknąć w dowolnym miejscu aplikacji lub nacisnąć przycisk Escape

20 Rozdział III

21 Opis Funkcjonalności 3 Opis Funkcjonalnoś ci 3.1 Drzewo Kategorii PM'a 19 Drzewo Kategorii PM'a na tym widoku użytkownik ma dostęp do kategorii, które do niego należą oraz kategorie do których należą jego produkty.opcja Pobierz -> Moje kategorie (Shift +F5) jest zdefiniowana na stałe. Każdy produkt i kategoria mają przypisane kody, które są wartościami unikalnymi. Dzięki nim możemy szybko odszukać daną kategorię za pomocą Szukaj kategorii( CTRl+F) W widoku drzewo Kategorii PM'a użytkownik może przeglądać swoje kategorie, modyfikować ich kolejność, dodawać do poszczególnych kategorii produkty z innych kategorii

22 Dokumentacja użytkownika VPM Produkty PM'A Na widoku Produkty PM-a VPM może zarządzać własnymi produktami. Menu kontekstowe na tym widoku jest niedostępne. VPM posiada uprawnienia do: dodawania produktów, edytowania produktów, grupowej edycji produktów, tworzenia promocji, podglądu stanów magazynowych, podglądu dostaw, tworzenia zamówień, wysyłania zapytania do dostawcy, podglądu historii produktu. Widok ten współpracuje z widokiem Drzewo kategorii PM'a tj po zaznaczeniu produktu. W widoku drzewo kategorii PM'a automatycznie podświetli się kategoria do której dany produkt należy.

23 Opis Funkcjonalności Karta Produktu Dzięki widokowi Karta Produktu mamy szybki i łatwy dostęp do szczegółowych danych dotyczących produktu np takich jak: kod ERP, opis, PM. Ułatwia on pracę z listą produktów. Na poniższym rysunku widzimy zaznaczony produkt na liście produktów i jego podgląd w Karcie Produktu. Podgląd jaki daje nam opisany widok możemy także uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany produkt

24 Dokumentacja użytkownika VPM Opis Pól Nazwa - Nazwa produktu Opis - Opis produktu Opis marketingowy - krótki opis marketingowy dla wybranych produktów, wyrózniony na stornie komputronik.pl Komentarz - Uwagi PM'a dotyczące produktu, wyświetlają się pod postacią dymka po najechaniu na produkt na liście produktów i wybraniu CTRL + I Krótki Opis - Krótki opis techniczny opisujący konfigurację produktu (najczęściej zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, telewizora itp) z oddzieleniem pionową kreską poszczególnych elementów. Na stronie sklepu internetowego wartość ta widoczna jest np. na liście produktów w kategorii zaraz pod nazwą produktu Producent - Nazwa producenta produktu Kod - Symfoniowy kod produktu Zatowarowanie - Znacznik Zatowarowania Data ważności znacznika - Data ważności znacznika to data kiedy znacznik zatowarowania powinien zostać zmieniony na inny. Atrybuty - Atrybuty Produktu Status - Status Produktu ( Aktywny,Niedostępny,Koniec, Wyprzedaż, Do wyczerpania zapasów,archiwalny,archiwalny 6mies+) Następnik - Jest to pole tekstowe, w którym PM może wpisać kod lub kody następników, substytutów albo dowolną inną informację. Opis produktu w zestawie - Opis produktu w zestawie komputerowym, czyli opis z jakim będzie pokazywał się dany produkt na zakładce Cechy zestawu na stronie internetowej sklepu, jeśli będzie podzespołem danego zestawu. Kod producenta - Kod producenta, tzw. Part Number Kod ERP - Kod systemu ERP, tzw. kod MAX Czas oczekiwania - Czas oczekiwania w dniach dla produktu na zamówienie Gwarancja - Typ gwarancji produktu Kategoria ERP - Kategoria systemu ERP do której przypisany jest produkt PM - Product Manager odpowiedzialny za produkt tzw. operator produktu. Użytkownik, który jest odpowiedzialny za produkt. Kod EAN - Kod EAN produktu (kod kreskowy) Czas dostawy - Tzw. lead time lub dzielnik rotacji miesięcznej parametr określający jak długo trzeba czekać na dostawę towaru od momentu jego zamówienia. Na zamówienie? - Flaga informująca czy produkt jest tylko na zamówienie Zarządzany w Sezamie- Flaga wyróżniająca produkty i bundle zarządzane w Sezamie.

25 Opis Funkcjonalności Produkty z wybranej kategorii Widok Produkty z wybranej kategorii wyświetlają wszystkie produkty z danej kategorii Dzięki takiej opcji istnieje możliwość szybszego wyszukania interesującego produktu. Widok ten ściśle współpracuje z widokiem Drzewo kategorii PM'a i bez niego nie wyświetla danych.

26 Dokumentacja użytkownika VPM Stany magazynowe Okno Stany magazynowe moż na wy wołać np z widoku Produkty VPM'a po z az nacz eniu produktu i wy braniu prz y cisku Stany magazynowe lub skrótu CTRL+SHIFT+S W oknie z definiowany jest filtr, który wy świetla te magaz y ny w który ch dany towar jest na stanie Z poz iomu okna Stany magazynowe uż y tkownik VPM, moż e ustawiać sugerowane stany magazynow e

27 Opis Funkcjonalności Zarządzanie produktami Widok Zarządzanie produktami służy do wykonywania wszystkich najważniejszych operacji na produktach z poziomu jednego widoku. Na widoku Zarządzanie produktami można modyfikować ceny produktów, zmieniać ich statusy tworzyć promocję itd. Dodatkowo widok ten został wyposażony w kilka opcji ułatwiających z nim pracę. Do poprawnego działania widoku Zarządzanie Kategorii PMa, oraz Widok Filtr producentów produktami potrzebne są: Widok Drzewo Widok Zarządzanie produktami współdziała z następującymi widokami: Wiadomości do produktu, Wiadomości PM'a Widok Zarządzanie produktami dostępny jest tylko z modułu PM'a Karta produktu,

28 26 Dokumentacja użytkownika VPM Widok Zarządzania produktami może być modyfikowany wedle uznania użytkownika. Kolumny w widoku można przesuwać i usuwać a ustawiony widok zapisać w opcji Widok->zapisz widok cennika. Produkty w widoku Zarządzanie produktami są wyróżniane kolorami według następującej zasady: Produkty, których stan w magazynie głównym jest poniżej stanu minimalnego powinny być wyróżnione czerwonym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, których stan w magazynie głównym jest powyżej stanu maksymalnego powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, które zostały zmodyfikowane w danym dniu powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Nazwa

29 Opis Funkcjonalności 27 Po wybraniu odpowiedniej kategorii produkty wyświetlone w widoku Zarządzanie produktami możemy przefiltrować np po odpowiednim producencie czy też filtrze w samym widoku Zarządzanie produktami - Przycisk ten wycofuje produkt z oferty i zmienia jego status na Archiwalny - Przycisk ten usuwa produkt z kategorii jeśli jego wystąpienie ma miejsce w liczbie kategorii większej od jeden

30 Dokumentacja użytkownika VPM Konfiguracja definiowanie za którego VPMa pracuje zalogowany użytkownik Użytkownicy aplikacji, mimo przypisania im konkretnych kategorii i produktów, mogą również pracować danego dnia za inną osobę. Nie konieczna jest tu wiedza jakimi produktami zajmuje się osoba zastępowana, aby poprawnie skonfigurować aplikację. Wystarczy znać imię i nazwisko zastępowanej osoby i zaznaczyć interesujące nas nazwisko w widoku Konfiguracji zastępstw użytkowników, w celu zatwierdzenia zmian, należy je zapisać poprzez wybranie symbolu dyskietki.

31 Opis Funkcjonalności Zamówienia u dos tawców Widok Zamówienia u dostawców pozwalają na dodawanie i edycję zamówień składanych do dostawców. W widoku ten jest podzielny na 3 sekcję, nagłówek dokumentu, pozycje dokumentu, oraz widok z dostępnymi miejscami dostawy. Widok zamówienia posiada takie pola jak: Dostawca - dostawca nazwa dostawcy Metoda połączenia - metoda kontaktu z dostawcą Status - status zamówienia Numer zamówienia - numer zamówienia (kod) Data zamówienia Data utworzenia - data utworzenia Kwota (z walutą) - kwota zamówienia Uwagi - uwagi PMa Podczas dodawania zamówienia pole waluta wypełniane jest automatycznie wartością dla dostawcy nie jest zdefiniowana waluta domyślna w słowniku PLN, jeżeli Dostawcy. Zamówienie mogą być realizowane w walutach: PLN, EUR, USD, CZK Do każdego zamówienia możemy zdefiniować kilka miejsc dostawy. Miejsca dostawy można

32 30 Dokumentacja użytkownika VPM edytować za pomocą następujących opcji: - dodawanie miejsca dostawy - edycja miejsca dostawy - usuwanie miejsca dostawy Widok edycji miejsc dostawy. Miejsce definiuje się wybierając je z listu za pomocą przycisku.

33 Opis Funkcjonalności 31 Widok wyboru sklepu Dzięki przyciskom Zaznacz widoczne i Odznacz widoczne możemy w łatwy sposób zaznaczyć kilka pozycji. Edycja pozycji w zamówienie - dostępne są trzy opcje: - dodanie pozycji - edycja pozycji - usuwanie pozycji Forma dodawanie\edycji pozycji, ustalamy tu jaki produkt chcemy zamówić miejsce dostawy z wcześniej zdefiniowanej listy oraz.

34 32 Dokumentacja użytkownika VPM W oknie tym ustalamy cenę ( Cena) oraz ilość danego produktu (Ilość) Okno wyboru produktu: Dzięki przyciskom Zaznacz widoczne i Odznacz widoczne możemy w łatwy sposób zaznaczyć kilka pozycji.

35 Opis Funkcjonalności 33 Okno wyboru miejsca dostawy: Zamówienia u dostawców Potwierdzony przez dostawcę Z wsz y stkich z amówień w ty m statusie w dniu dostawy tworz ą się awiz a w sy stemie WMS Zaawizowany oz nacz a, ż e z amówienie z ostało z aawiz owane w sy stemie WMS W ysłany wy słany do dostawcy, ale jesz cz e nie potwierdz ony, ten status jest uż y wany głównie prz ez PMów. Roboczy z amówienie w trakcie prz y gotowy wania, takie z amówienia nie są widocz ne w kolumnie Dostawy w widoku Zarz ądz anie produktami oraz nie są widocz ne prz ez handlowców Anulowany z amówienie anulowane, takie z amówienia nie są widocz ne w kolumnie Dostawy w widoku Zarz ądz anie produktami oraz nie są widocz ne prz ez handlowców Oczekujący na realizację obecnie jesz cz e nie wy korz y sty wany Zrealizowany obecnie nie wy korz y sty wany 3.9 Grupowa edycja produktów W sy stemie Sez am istnieje moż liwość grupowej edy cji produktu. Opcja ta jest dostępna na widokach: Zarządzanie Produktami, Produkty PM'a, Produkty z wybranej kategorii. Za pomocą tej funkcjonalności moż na z mienić np: atry buty, z atowarowanie, cz as dostawy dla wielu produktów z a jedny m raz em. W celu dokonania grupowej edy cji produktu należ y z az nacz y ć na oknie z produktami wy brane produktu i następnie wy brać opcję Edycja grupowa produktów(shift + F2) Okno Grupowej edy cji produktów prz edstawia się następująco:

36 34 Dokumentacja użytkownika VPM Po wy braniu opcji prz y cisku OK pojawi się komunikat potwierdz ający dokonanie operacji grupowej z listą opcji w której chcemy dokonać z miany Uwaga:

37 Opis Funkcjonalności 35 W celu przepisania produktu/produktów z innego użytkownika na innego, należy mieć ustawione zastępstwo na użytkownika na którego przepisuje się produkty Import cen bazowych Import cen baz owy ch moż na dokonać np na widoku Zarządzanie produktami. W ty m celu należ y prz y gotować plik w formacie CSV z awierający dwie kolumny : jedną z kodem/kodami erp produktów dla który ch chcemy z aimportować ceny baz owe oraz drugą z wartością ceny baz owej. Waż ne: Separatorem dziesiętnym jest przecinek Po wy braniu opcji import cen bazowych z pliku CSV pokaz uje się okno importu

38 36 Dokumentacja użytkownika VPM Po wy braniu opcji uruchom import wy bieramy plik CSV z cenami do z aimportowania, poprawnie dokonany import kończ y się komunikatem Uwaga: Importowana cena nie moż e by ć niż sz a 50% procent wartości ceny prz ed importem. W prz y padku błędu sy stem z wróci odpowiedni komunikat uż y tkownikowi. Zaimportowane dane widać po odśwież eniu widoku. Opcja importu dostępna jest z widoków: Zarządzanie produktami, Cennik, Produkty PM'a oraz Produkty z wybranej kategorii 3.11 Promocje Lista dostępny ch promocji z najduję się w widoku Promocje. Jest to lista z awierająca następujące informacje: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Start - data roz pocz ęcia promocji Koniec - data z akończ enia promocji Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla promocji Produkt - produkt dla jakiego promocja jest utworz ona Kanał sprzedaży - kanał sprz edaż y Wartość promocji - wartość netto/brutto promocji Aktywna

39 Opis Funkcjonalności 37 Widok promocje udostępnia następujące opcje: - edycja promocji - usuwanie promocji - odświeżanie danych na liście.

40 38 Dokumentacja użytkownika VPM Dodawanie Promocje są bezpośrednio związane z produktami, dlatego funkcja dodawania nowej promocji jest dostępna w widoku Produkty PM'a. W celu dodania promocji należy w widoku np Produkty PM'a zaznaczyć produkt, dla którego ma być utworzona promocja, a następnie wybrać opcję Utwórz promocję dla produktu. Po pojawieniu się okna należy wybrać rodzaj promocji jaką chcemy dodać: Promocja ilościowa Promocja cenowa Promocja rabatowa

41 Opis Funkcjonalności 39 W kolejnym kroku wypełniamy pole dotyczące promocji: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Początek promocji - data rozpoczęcia promocji Zakończenie promocji - data zakończenia promocji Kanał sprzedaży - kanał sprzedaży dla którego promocja będzie aktywna Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla której promocja będzie występować Wartość obniżki - pole dostępne dla Promocji rabatowej Cena - pole dostępne dla Promocji cenowej

42 40 Dokumentacja użytkownika VPM Dz ięki polu Ty p promocji uż y tkownik moż e decy dować jaka kwota promocji jest wy sy łana do Panelu Administratora w sklepie - jest to albo kwota netto, albo brutto. Dz ieje się tak dlatego, ż e istnieją takie ceny brutto, dla której nie moż na podać takiej ceny netto (z z aokrągleniem do pełny ch grosz y ), ż eby po prz emnoż eniu prz ez stawkę VAT by ła odpowiednia cena brutto. Prz y kład 999 z ł brutto 812,19 netto * 1,23% VAT => 998,9937 z ł brutto => po z aokrągleniu do pełny ch grosz y : 998,99 brutto 812,20 netto * 1,23% VAT => 999,0060 z ł brutto => po z aokrągleniu do pełny ch grosz y : 999,01 brutto

43 Opis Funkcjonalności Modyfikowanie Edy cja istniejący ch promocji z najduje się w widoku Promocje. W celu prz eprowadz enia mody fikacji należ y z az nacz y ć interesującą promocje - wy brać prz y cisk oz nacz ony. Po wybraniu funkcji pojawi się okno dialogowe promocji, w którym możemy dokonać jej modyfikjacji.

44 42 Dokumentacja użytkownika VPM Promocje dla produktu W idok Promocje dla produktu jest widokiem, z którego moż na z arz ądz ać promocjami dla wy branego produktu. W prz eciwieństwie do widoku Promocje, tutaj widocz ne są ty lko promocje prz y pisane do konkretnego produktu, który mi moż na z arz ądz ać tj. dodawać promocje, dezaktywować, edytować. Proces pracy z promocjami, nie róż ni się nicz y m od tego, który jest opisany w roz dz iale Promocje. Rodzaje i opis promocji 1.Promocja cenowa to stała kwota niez ależ na od ory ginalnej ceny. Dla kategorii detalicz ny ch podawana jest cena brutto. Dla kategorii hurtowy ch podawana jest cena netto. Np. produkt kosz tuje 100 z ł netto, 122 z ł brutto. Dodajemy promocję cenową dla detalu w kwocie 110 z ł brutto.w wy niku tej promocji produkt kosz tuje ,17 z ł netto, z ł brutto. Dodajemy promocję cenową dla hurtu w kwocie 85 z ł netto.w wy niku tej promocji produkt kosz tuje z ł netto, ,7 z ł brutto. 2.Promocja ilościowa podaje o ile procent ma by ć niż sz a cena prz y z akupie określonej ilości sz tuk danego produktu. Uż y wana głównie w hurcie. Np. produkt kosz tuje 100 z ł netto, 122 z ł brutto.dodajemy promocję ilościową z następujący mi progami: prz y z akupie 2 sz t. dostajemy rabat 0.5% prz y z akupie 3 sz t. dostajemy rabat 1% prz y z akupie 5 sz t. dostajemy rabat 1.5% prz y z akupie 7 sz t. dostajemy rabat 2% prz y z akupie 10 sz t. dostajemy rabat 2.5% prz y z akupie 20 sz t. dostajemy rabat 3% 3.Promocja rabatowa (procentowa) informuje o ile procent ma by ć niż sz a cena. Np. produkt kosz tuje 100 z ł netto, 122 z ł brutto.dodajemy promocję rabatową na 15%. W wy niku tej

45 Opis Funkcjonalności 43 promocji produkt kosz tuje: 100 z ł - 15% = 85 z ł netto,122 z ł 15% = 103,7 z ł brutto 3.12 Cennik System Sezam udostępnia funkcjonalność z wyświetlaniem informacji o cenach. W celu wyświetlania danych należy wyświetlić widok Drzewo kategorii VPMa i Cennik. Dane wyświetlane są dla wybranej kategorii. Wybrana kategorii nie może posiadać pod kategorii - wtedy tabela z danymi pozostaje pusta. Widok złożony jest z dwóch elementów: listy produktów w danej kategorii szczegółów wyliczania cen dla wybranego produktu - zaznaczone w tabeli z listą produktów Widok szczegółów ceny dla wybranego produktu podzielny jest na trzy sekcje: Cena Marża W każdej z dostępnych sekcji można ustawić takie elementy jak Wartość i Formułę. Ilość rekordów jest uzależniona od ilości kategorii cenowych. W celu zapamiętania zmian należy po wprowadzeniu ich w wybraną komórkę nacisnąć Enter na klawiaturze.

46 44 Dokumentacja użytkownika VPM Opis y fromuł cenowych Wsz y stkie produkty w sy stemie Sez am mają globalnie z definiowane następujące formuły cenowe w następujący ch kategoriach cenowy ch W kategorii cenowej Hurt K z definiowana jest formuła Cena obl.+marża, dla marż y ustawiona formuła Marża dla Hurt K W kategorii cenowej Punkty sezamki z definiowana jest formuła Punkty sezamki, dla marż y moż na wpisać Factor W kategorii cenowej Cena internetowa z definiowana jest formuła Cena internetowa, dla marż y ustawiona jest formuła Rabat dla ceny internetowej Cena sugerowana Formuła ta wy licz a wartość ceny netto/brutto dla detalu na podstawie ceny sugerowanej dla licencji kaspersky. Na jej podstawie wy licz ana jest wartość ceny baz owej, która stanowi 65% ceny sugerowanej dla cen hurtowy ch. Natomiast cena netto detal jest równa cenie sugerowanej. Prz y kład: Produkt OP-LK-KAS-046 ma cenę netto sugerowaną 124 z ł taka też jest jego cena netto dla detalu. Cena baz owa stanowi 65 % ceny sugerowanej i jest równa 80,60 i to jest też takż e cena oblicz eniowa dla hurtu. Cena w hurcie jest sumą ceny oblicz eniowej + marż y + handlingu lub Cena Baz owa = 80,60 (65% x sugerowana netto) Cena Oblicz eniowa = baz owa Detal = 124 x 1,22 (sugerowana netto plus vat) Hurt A =111 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Hurt B =94 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Hurt C =91 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Hurt S =88 (licz one jako oblicz eniowa plus marż a) Rabat u dostawcy Rabat u dostawcy jest ustawiany na widoku Kody produktów u dostawców. Rabat moż na dodać ty lko dla produktu, który jest pomapowany z dostawcą. Domy ślnie powinna by ć ustawiona wartość rabatu 0%, maksy malna wielkość rabatu to 99%. Rabat wy licz a się automaty cz nie podcz as prz elicz ania cen, a takż e podcz as importu dany ch do sy stemu Przykład 1 Cena zakupu u dostawcy w dolarach : 86 $ Kurs: 3,3946 Rabat: 4% Cena zakupu w PLN = ( 86 USD * 3,3946 ) * ( 100% - 4% ) = 291,94 PLN * 0,96 = 280,26 PLN Przykład 2 Cena zakupu u dostawcy w złotówkach: zł

47 Opis Funkcjonalności 45 Rabat: 3% Cena zakupu w PLN = PLN * ( 100% - 3% ) = PLN * 0,97 = 1 185,34 PLN Min. od dostawców(ckw) Formuła ta ustala minimalną cenę od dostawców. Dzieje się tak wtedy gdy jeden produkt jest dostarczany przez dwóch dostawców o różnych cenach. Min. od dostawców(ckw+dost) Formuła liczy cenę bazową na podstawie ceny zakupów od dostawców, gdy towar jest drożej kupiony i nie może być sprzedany poniżej kosztu zakupu, a obecnie dostawcy maja taniej ustawienie tej formuły w kategorii cenowej cena bazowa powoduje przypisanie dla średniej ceny magazynowej

48 Rozdział IV

49 W iadomości VPM 4 W iadomoś ci VPM 4.1 Wiadomoś ci VPM - opis 47 Widok Wiadomości PM służy do odbierania, wysyłania, przeglądania wiadomości zalogowanego użytkownika. Mamy do wyboru trzy jego formy: Wysłane - Gdzie widzimy wysłane wiadomości.

50 48 Dokumentacja użytkownika VPM Odebrane - Gdzie widzimy wiadomości przysłane od Pm'a do handlowca

51 W iadomości VPM 49 Wszystkie - lista wszystkich wiadomości wysłanych i odebranych

52 50 Dokumentacja użytkownika VPM W idok W iadomości VPM, moż na sortować po dostępny ch kolumnach, a takż e wy sz ukiwać w nim wiadomości z a pomocą opcji szukaj poprz ez filtrowanie dany ch Każ dą wiadomość moż na podejrz eć takż e z a pomocą opcji szczegóły wiadomości

53 W iadomości VPM 51 U dołu widoku W iadomości VPM dostępny jest ekran podglądu z az nacz onej wiadomości na liście. Z ekranu podglądu, moż na skopiować treść z az nacz onej wiadomości. Sy stem umoż liwia takż e prz eniesienie dy skusji międz y handlowcem a VPM do Outlooka. Następuje to po z az nacz eniu wiadomości i wy braniu prz y cisku. Tak prz eniesiona wiadomości otrz y muje status Przeniesione do Outlooka. Dla wiadomości w ty m statusie nie moż na dokonać odpowiedz i w Sez amie, prz y ciski Odpowiedź i Edytuj odpowiedź są nieakty wne. PM z otrz y many ch wiadomości moż e stworz y ć ofertę z a pomocą prz y cisku. Ofertę moż na stworz y ć ty lko z wiadomości ty pu: pytanie o dostępność i cenę oraz zamów ienie. PM moż e takż e stworz y ć z amówienie poprz ez wy bór prz y cisku stworz y ć ty lko z wiadomości o ty pu zamów ienie. Zamówienie moż na Wy braną wiadomość moż na takż e z apisać do pliku poprz ez wy branie prz y cisku Zapisz wiadomość do pliku(ctrl+s) oraz skopiować wiadomość do schowka prz y pomocy prz y cisku Kopiuj wiadomość do schowka(ctr+c) 4.2 Status y wiadomoś ci W widoku W iadomości VPM wiadomości otrz y mują następujące statusy o odpowiednich sy mbolach graficz ny ch w z ależ ności od stanu ich prz etworz enia prz ez odbiorcę Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości, na którą z ostała udz ielona odpowiedź. Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości wysłanej, która nie z ostała jesz cz e prz ecz y tana prz ez adresata i na którą nie udz ielono odpowiedz i. Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości przeczytanej, ale na którą nie z ostała jesz cz e udz ielona odpowiedź. Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości prz eniesionej do sy stemu z ewnętrz nego np. Dalsz e wy jaśnianie kwestii z wiąz any ch z z amówieniem jakiegoś produktu odby wa się poz a z a modułem VPM w Ootlook'u

54 52 Dokumentacja użytkownika VPM Ikona ta sy mboliz uje status wiadomości z której odbiorca ( VPM ) utworz y ł ofertę, bądź jest w trakcie przetwarzania

55 W iadomości VPM 53

56 Rozdział V

57 W iadomości dla produktu 5 W iadomoś ci dla produktu 5.1 Wiadomoś ci dla produktu - opis 55 Funkcjonalność Wiadomości dla produktu służy do komunikacji pomiędzy POSem a VPM. Ma na celu ułatwienie wymiany zamówień i informacji dotyczących produktów z VPM, którzy nimi zarządzają. Widok ten ściśle powiązany jest z widokiem Produkty PM'a. Widok Wiadomości dla produktu spełnia następujące założenia: pobiera wszystkie wiadomości dla wybranego produktu pobiera wszystkie nieprywatne wiadomości dla wybranego produktu pobiera prywatne wiadomości zalogowanego usera - który jest odbiorcą lub nadawcą tego komunikatu mające pustą datę ważności, lub datę ważności mniejszą niż ostatni dzień ważności godzina tj czyli komunikat ważny jest do daty włącznie pojawiają się wszystkie typy komunikatów oprócz komunikatów o przesunięcie magazynowe lub zwrot do centrali Wiadomości w widoku wiadomości dla produktu mogą być sortowane po wartościach występujących w poszczególnych kolumnach Po wybraniu produkty w liście produktów na widoku wiadomości dla produktu wypełniają się pola: kod produktu, kod ERP produktu, Nazwa produktu

58 56 Dokumentacja użytkownika VPM

59 W iadomości dla produktu Wiadomoś ć ogólna Wiadomość ogólna - pytanie ogólne, służy do wysłania ogólnego zapytania dotyczącego produktu do PM'a. Obowiązkowym polem do wypełnienia jest pole Pytanie, oraz automatycznie uzupełniane ale możliwe do edycji pole tytuł. Pola Data utworzenia, typ wiadomości uzupełniane, Nazwa, Kod Erp, Kod Erp kategorii, Nadawca, Odbiorca są automatycznie wypełniane i nie można ich zmienić. Wiadomość może mieć także nadany status prywatnej poprzez zaznaczenie opcji Prywatna

60 58 Dokumentacja użytkownika VPM Odpowiedz na wiadomość dostępna jest z poziomu widoku Wiadomości VPM opcja Szczegóły Wiadomości w Wszystkie Wiadomości lub Wysłane ( należy wyszukać wysłaną wiadomość i wybrać przycisk szczegóły wiadomości, by zobaczyć cała korespondencje ) 5.3 Pytanie o dos tępnoś ć Wiadomość pytanie o dostępność i cenę - służy do wysłania zapytania dotyczącego dostępności produktu do PM'a. Obowiązkowym polem do wypełnienia jest pola Pytanie, Ilość oraz automatycznie uzupełniane ale możliwe do edycji pole tytuł. Pola Data utworzenia, typ wiadomości, Nazwa, Kod Erp, Kod Erp kategorii są automatycznie wypełniane i nie można ich zmienić. Wiadomość może mieć także nadany status prywatnej poprzez zaznaczenie opcji Prywatna. Możemy zaznaczyć także na kiedy dany produkt ma być dostępny w polu Na kiedy.

61 W iadomości dla produktu Odpowiedz na wiadomość dostępna jest z poziomu widoku Wiadomości 59 POS opcja Szczegóły Wiadomości w Wszystkie Wiadomości lub Wysłane ( należy wyszukać wysłaną wiadomość i wybrać przycisk szczegóły wiadomości, by zobaczyć całą korespondencje )

62 60 Dokumentacja użytkownika VPM 5.4 Zamówienie produktu Wiadomość Zamówienie produktu - służy do wysłania zapytania dotyczącego zamówienia produktu do PM'a. Obowiązkowym polem do wypełnienia jest pola Pytanie, Ilość oraz automatycznie uzupełniane ale możliwe do edycji pole tytuł. Pola Data utworzenia, typ wiadomości, Nazwa, Kod Erp, Kod Erp kategorii, Nadawca,Odbiorca są automatycznie wypełniane i nie można ich zmienić. Wiadomość może mieć także nadany status prywatnej poprzez zaznaczenie opcji Prywatna. Możemy zaznaczyć także prośbę o potwierdzenie daty zamówienia

63 W iadomości dla produktu 61 potwierdzenie zamówienia

64 Rozdział VI

65 FAQ 6 FAQ 6.1 FAQ 63 FAQ dostępne jest pod adresem https://sez am.ktr.pl/vpm/faq

SEZAM. Komputronik S.A.

SEZAM. Komputronik S.A. SEZAM SEZAM Wprowadzenie stworzone przez Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu POS. 2011 Komputronik S.A

Dokumentacja systemu POS. 2011 Komputronik S.A Dokumentacja systemu POS Dokumentacja systemu POS Wprowadzenie stworzone przez Komputronik S.A Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika modułu Partner

Dokumentacja użytkownika modułu Partner Dokumentacja użytkownika modułu Partner Komputronik S.A 25 lutego 2011 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Opis interfejsu 3 2.1 Skróty klawiszowe.......................................... 3 2.2 Dostosowanie widoku.........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Spis treści 1. INSTALACJA... 4 1.1. WYMAGANIA PROGRAMU... 4 1.2. OPIS INSTALACJI... 5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU... 10 2.1. BUDOWA SYSTEMU... 10 2.1.1. Menu główne...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo