Nadprzewodnikowe. ograniczniki prądu. zwarciowego. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprzewodnikowe. zwarciowego (NOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadprzewodnikowe. ograniczniki prądu. zwarciowego. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprzewodnikowe. zwarciowego (NOPZ)"

Transkrypt

1 Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego Zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego (NOPZ) Dr Joachim Bock Nexans Superconductors, Niemcy Firma Nexans uruchomiła pierwszy na świecie układ NOPZ, którego zadaniem jest zabezpieczenie wewnętrznego zasilania elektrowni opalanej węglem brunatnym w niemieckim mieście Boxberg. Joachim Bock, dyrektor generalny Nexans Superconductors, wyjaśnia, w jaki sposób ta innowacyjna technologia może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa personelu oraz pracy elektrowni przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycyjnych. Coraz bardziej zdecentralizowane systemy dostaw energii elektrycznej, zwiększenie przepływów mocy oraz bieżące inwestycje w infrastrukturę i sprzęt wszystkie te zjawiska będą wymagały wprowadzenia znaczących zmian w istniejących systemach elektroenergetycznych. Modyfikacje te z pewnością przyczynią się do powstania wysokich prądów zwarciowych. Jedną z najczęstszych przyczyn wystąpienia zwarć w sieciach elektroenergetycznych jest uderzenie pioruna bądź awaria linii lub urządzenia elektroenergetycznego. Prowadzą one do powstania prądów zwarciowych, a te z kolei powodują niezwykle wysokie przeciążenia dynamiczne i cieplne wszystkich elementów systemu. Konstrukcja modułowa nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego (NOPZ) sprawia, że można je stosować dla różnych poziomów napięcia znamionowego oraz prądów, a także dostosowywać do określonych charakterystyk ograniczających w przypadku pojawiania się zwarć. Urządzenia umożliwiające sterowanie wysokimi prądami zwarciowymi przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa systemu oraz bardziej efektywnego ekonomicznie projektowania elementów sieci elektroenergetycznych. Tego typu możliwości oferuje NOPZ. W przeciwieństwie do bezpiecznika wysokonapięciowego, ogranicznik ten nie powoduje wyłączenia linii w momencie pojawienia się zwarcia, lecz jedynie redukuje prądy zwarciowe o bardzo wysokich wartościach do określonego poziomu. Jego dodatkową zaletą jest możliwość połączenia istniejących systemów, której nie da się przeprowadzić bez zastosowania ograniczników prądu. Podczas pracy urządzenia nadprzewodniki, z których jest ono zbudowane, zostają schłodzone do temperatury ok. 200 C. W tak niskich temperaturach, których uzyskanie jest możliwe i opłacalne dzięki zastosowaniu ciekłego azotu, w materiałach nadprzewodzących prawie całkowicie zanika opór elektryczny, nawet przy obciążeniach znamionowych. nr 4 (6)

2 Jeśli jednak płynący przez nadprzewodnik prąd przekroczy pewną wartość krytyczną (tzw. prąd krytyczny), materiał traci zdolność nadprzewodnictwa i przechodzi do stanu o dużej rezystancji. Ten stosunkowo wysoki opór redukuje wartość prądu zwarciowego do wcześniej określonego poziomu. Wspomniane wyżej właściwości materiałowe sprawiają, że nadprzewodniki są idealnym komponentem ograniczników prądu. Aktywny moduł NOPZ Aktywna część NOPZ składa się z 48 elementów nadprzewodnikowych na fazę połączonych szeregowo i umieszczonych w kriostacie z ciekłym azotem. Ich uzwojenia wyprowadzone są na zewnątrz układu kriogenicznego poprzez wysokonapięciowe przepusty, tzw. krioprzepusty oraz przewody prądowe odpowiednio zaprojektowane, aby radzić sobie z różnicą temperatur pomiędzy ciekłym azotem a temperaturą na zewnątrz układu kriogenicznego. Ciekły azot schładzany jest za pomocą zewnętrznej kriochłodziarki. Po obniżeniu poziomu prądu zwarciowego następuje uruchomienie wyłącznika umieszczonego szeregowo z ogranicznikiem. NPOZ wyposażony jest w układ na bieżąco monitorujący jego działanie w razie pojawienia się nietypowych warunków, takich jak awaria kriochłodziarki, również następuje uruchomienie wyłącznika. Komunikacja z systemami telekontroli OSD obejmuje dane operacyjne i dodatkowe, takie jak informacje na temat awarii zasilania pomocniczego. Praca bezobsługowa Po wystąpieniu prądów zwarciowych ogranicznik wymaga chwilowego wyłączenia i schłodzenia, aby mógł odzyskać właściwości nadprzewodzące. Okres ten wynosi od kilku sekund do kilku minut, w zależności od jego typu, po których urządzenie może powrócić do pracy znamionowej w sieci i ponownie reagować na kolejne zwarcie. Kompaktowo zaprojektowany NOPZ zapewnia warunki pracy zbliżone do idealnych. W normalnych warunkach pracy jest on prawie zupełnie niewidzialny w systemie elektroenergetycznym nawet podczas awarii, ponieważ automatycznie redukuje prąd zwarciowy Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia bez względu na jego wysokość. Zastosowanie NOPZ jako elementu automatyki zabezpieczeniowej umożliwia łączenie systemów elektroenergetycznych praktycznie bez problemów związanych z występowaniem prądów zwarciowych. Urządzenia te są w stanie redukować je do bezpiecznych poziomów w ciągu zaledwie tysięcznych części sekundy. Potencjalne zastosowanie NOPZ Typowe zastosowania NOPZ są następujące: połączenie szyn z zachowaniem istniejącej aparatury łączeniowej zabezpieczenia transformatorów zabezpieczenie sieci lokalnych na terenach przemysłowych lub w parkach chemicznych zabezpieczenie wewnętrznych układów zasilania w elektrowniach łączenie sieci w celu obniżenia harmonicznych prądu. Dodatkowe korzyści płynące z zastosowania NOPZ: Bierne charakterystyki ograniczające nadprzewodnika sprawiają, że prąd zwarciowy jest efektywnie redukowany w pierwszym półokresie od pojawienia się zwarcia. NOPZ są z założenia bezpieczne, nie podlegają zużyciu i nie wymagają konserwacji. Ich działanie jest samoczynne, w związku z tym pojawienie się zwarć nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów operacyjnych. Znaczące oszczędności można również osiągnąć w przypadku instalacji nowej lub modernizacji istniejącej aparatury łączeniowej poprzez obniżenie ich mocy zwarciowej. Wartość szczytowa (maksymalna) ograniczanego prądu zwarciowego i wartość prądu zwarciowego symetrycznego mogą być określane niezależnie od siebie. W przypadku wystąpienia zwarcia nie dochodzi do całkowitego wstrzymanie przepływu mocy, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie istniejących układów automatyki zabezpieczającej. Podczas pojawienia się zwarcia elementy systemu są w mniejszym stopniu narażone na przeciążenia mechaniczne oraz cieplne, co może znacząco wydłużyć ich okres eksploatacji. 68

3 Fot. 1. Na terenie należącej do Vattenfall Europe Generation AG elektrowni w Boxbergu jest prowadzone pilotażowe wdrożenie innowacyjnej technologii NOPZ opartej na zjawisku wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa opracowanej przez firmę Nexans Superconductors Fot. 2. Elektrownia w Boxbergu jest opalana węglem brunatnym i posiada moc 1900 MW

4 Fot. 3. Zainstalowany układ NOPZ będzie stanowił zabezpieczenie przeciwzwarciowe wewnętrznego układu zasilania młynów bijakowych i kruszarek pracujących w elektrowni

5 Firma Nexans oprócz projektowania, produkcji i instalacji układów NOPZ ma również w swojej ofercie ich serwis, co gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość pracy tych urządzeń. NOPZ jest uważane za bezawaryjne urządzenie niskiego ryzyka, wykorzystujące elementy nieliniowe wysokotemperaturowe nadprzewodniki ceramiczne zamiast komponentów elektronicznych, elektromechanicznych, mechanicznych lub pirotechnicznych. Ich działanie polega na zdolności osiągnięcia stanu nadprzewodzenia przez materiał nadprzewodnikowy poniżej wartości krytycznej jego temperatury, co umożliwia przepływ normalnego prądu z minimalnym poziomem strat. Nadmierny wzrost wartości prądu spowodowany wystąpieniem prądu zwarciowego lub też utrata środka chłodzącego (ciekły azot) prowadzi do podwyższenia temperatury nadprzewodnika, w efekcie czego jego materiał wraca do stanu rezystywnego. Dodatkowa rezystancja umożliwia obniżenie wartości prądu zwarciowego do niższego, bezpieczniejszego poziomu. Proces ten często określany jest mianem blokady, ponieważ w jego efekcie ustanawiana jest wartość graniczna, której wartość prądu zwarciowego nie może przekroczyć. NOPZ przeprowadza wyżej opisaną operację w ciągu zaledwie kilku tysięcznych sekundy. Po jej zakończeniu urządzenie pozostaje w stanie o dużej rezystancji aż do momentu zadziałania wyłącznika prądowego NOPZ reaguje odpowiednio szybko, redukując pierwszą wartość szczytową prądu zwarciowego. Ma to ogromne znaczenie przy planowaniu zamknięcia wyłącznika na odcinku sieci, gdzie wystąpiła awaria. Poziom, do którego ma zostać obniżona wartość prądu zwarciowego, jest ustalany na etapie projektowania urządzenia, tak aby mógł służyć określonym celom. W większości przypadków za bezpieczny uznaje się poziom, który nie będzie wymagał przeprogramowywania istniejących układów automatyki zabezpieczeniowej. Włączenie do sieci układów nopz Dzięki prowadzonym obecnie badaniom, testom i projektom pilotażowym będzie możliwe zastosowanie na skalę przemysłową w sieciach urządzeń, których zadaniem jest obniżanie prądów zwarciowych do bezpiecznego poziomu. Włączenie tych układów do systemu niesie ze sobą wiele korzyści. NOPZ można będzie zastosować w sieciach na obszarach, które charakteryzują się wysoką częstotliwością występowania prądów zwarciowych lub też wysokim stopniem integracji generacji rozproszonej z systemem (np. systemy kogeneracyjne na obszarach zurbanizowanych). Pozwolą one ponadto odsunąć w czasie konieczność wymiany rozdzielni elektroenergetycznych lub rekonfiguracji sieci przy jednoczesnym utrzymaniu prądów zwarciowych na poziomie bezpiecznym dla pracy systemu. Na obszarach, które charakteryzują się występowaniem nadmiernych prądów zwarciowych, pojawiają się dodatkowo korzyści operacyjne wynikające ze znacznego ograniczenia często skomplikowanych prac przełączeniowych. Są one konieczne, aby w poszczególnych elementach sieci nie dochodziło do przekraczania mocy zwarciowej podczas rekonfiguracji sieci i zaników zasilania. Zmniejszy to liczbę przerw w dostawach energii oraz skumulowany roczny czas przerw w przeliczeniu na odbiorcę spowodowanych wyłączeniami linii lub czasową pracą na jednym obwodzie zasilającym. Dodatkową zaletą związaną z ich zastosowaniem w systemie jest poprawa warunków bezpieczeństwa pracy. Utrzymywanie prądów zwarciowych na bezpiecznym poziomie sprawi, że elementy sieci elektroenergetycznych będą narażone na mniejsze przeciążenia elektrodynamiczne i cieplne. Ponieważ są one wprost proporcjonalne do kwadratu wartości prądu, nawet nieznaczna redukcja poziomu prądu zwarciowego może je znacznie obniżyć. Efektem tego będzie przeciwdziałanie prądom podtrzymania i wydłużony okres eksploatacji elementów sieciowych. NOPZ są w stanie przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie automatyki zabezpieczeniowej umożliwić przyłączanie linii promieniowych, co doprowadzi do poprawy ciągłości dostaw i jakości dostarczanej energii (tzn. eliminacji migotania napięcia i harmonicznych prądu). Rezultatem tego będą radykalne zmiany w zakresie projektowania i eksploatacji sieci. Dodatkowe korzyści z zastosowania układów NOPZ w sieciach wynikają ze specyfiki wdrażanego rozwiązania technicznego, które wykorzystuje mechanizm przejścia ze stanu nadprzewodzenia do stanu rezystywnego. Urządzenia te, kiedy znajdują się w normalnym stanie (nadprzewodnictwa), nie zwiększają reaktancji sieci, a więc nie powodują przekroczenia górnego progu zakresu impedancji, w którym muszą mieścić się OSD, aby nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów napięcia w przypadku nagłego deficytu mocy. NOPZ nie powodują także zwiększenia strat sieciowych. nr 4 (6)

6 Niezwykle ważnym z punktu widzenia OSD zagadnieniem jest obecnie wzrost współczynnika X/R, który powoduje wzrost składowej nieokresowej prądu, a w efekcie wzrost prądu zwarciowego niesymetrycznego podczas wyłączeń. Ma to również, w mniejszym stopniu, wpływ na wartość szczytową prądu włączeniowego w warunkach zwarciowych. Mimo iż podłączony szeregowo element bierny obniży składową okresową prądu, współczynnik X/R może wzrosnąć i chociaż zostanie zredukowana całkowita wartość prądu zwarciowego niesymetrycznego nie oznacza to automatycznie, że składowa nieokresowa prądu nie będzie rosła. Wyłączniki nie są poddawane testom służącym do określenia wzrostu składowej nieokresowej prądu i związanych z tym dłuższych czasów trwania łuków zwarciowych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska przejścia ze stanu nadprzewodzenia do stanu rezystywnego NOPZ stawiają opór przepływowi prądu zwarciowego. Prowadzi to do obniżenia składowej nieokresowej i okresowej prądu oraz znacznie redukuje poziom prądu zwarciowego niesymetrycznego, co w efekcie wspomaga pracę wyłączników, a także obniża wartość szczytową napięcia (napięcie powrotne) wytworzoną w punkcie wyłączenia prądu zwarcia. Moc zwarciowa włączonego do sieci obciążenia impedancyjnego wyznaczana jest zgodnie z normą IEC909. W ten sposób OSD identyfikują obszary, gdzie przekraczane są szczytowe wartości prądu wyłączeniowego wyłączników (wytrzymałość zwarciowa). Szybka redukcja prądów zwarciowych przez NOPZ sprawia, że nie przekraczają one wartości dopuszczalnych. Dzięki temu nie jest konieczna rekonfiguracja sieci przed wyłączeniem. Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Nadprzewodniki wysokotemperaturowe Nadprzewodniki wysokotemperaturowe (NW) zostały po raz pierwszy opisane w 1986 r. w Szwajcarii przez Alexa Müllera i Georga Bednorza z IBM, którzy odkryli nadprzewodnictwo mieszanego tlenku lantanu, baru i miedzi w temperaturze 35 K. W późniejszym okresie w wyniku badań udało się wyodrębnić wiele materiałów posiadających cechy nadprzewodnictwa w temperaturach przekraczających 77 K, co znacznie poszerzyło zakres potencjalnych zastosowań. Przed dokonaniem powyższego odkrycia środkiem chłodzącym dla metali wykazujących własności nadprzewodzące był skroplony hel, który wrze w temperaturze 4 K. Gaz ten okazał się jednak niezwykle kosztowny, podobnie jak proces jego chłodzenia, który wymagał specjalistycznego sprzętu i pochłaniał bardzo dużo energii. Odkrycie NW oznaczało niższe koszty chłodzenia i szerszy zakres zastosowań, takich jak wysokowydajne przewody elektryczne, mniejsze rozmiarowo transformatory, silniki oraz ograniczniki prądów zwarciowych. Wbrew powszechnym oczekiwaniom opracowanie metod produkcji wysokotemperaturowych materiałów nadprzewodzących, które można byłoby zastosować w sieciach wysokich napięć, okazało się wyjątkowo trudnym zadaniem. Materiały ceramiczne charakteryzuje nietrwałość i brak odporności na przeciążenia, co stanowi poważną przeszkodę dla wielu zastosowań, na przykład w przewodach elektrycznych. Tlenki bizmutowo-strontowo-wapniowo-miedziowe (BSCCO) oraz nadprzewodniki podobnego typu mają strukturę warstwową, w obrębie której cechy nadprzewodnictwa wykazują warstwy zawierające głównie atomy miedzi i tlenu. Ponieważ bardzo trudno jest wyprodukować duże monokryształy tych materiałów, elementy wykonane z materiałów proszkowych, a także taśmy i przewody, gdzie wysokotemperaturowe materiały nadprzewodzące stanowią cienką warstwę, zawierają NW o strukturze polikryształu. Układ poszczególnych kryształów należy odpowiednio modyfikować, z uwagi na to iż przewodnictwo elektryczne w kierunkach równoległych do płaszczyzn miedziowo-tlenowych jest znacznie większe niż w kierunku prostopadłym do tych płaszczyzn. Dlatego też większość prac badawczych poświęcono opracowaniu technologii produkcji, dzięki której byłoby to możliwe. W ich efekcie powstały pierwsze NW wykonane z materiałów Bi-2212 oraz YBCO. W 2002 r. firma ABB testowała układ jednofazowy z warstwą Bi-2212 przylutowaną do bocznika metalicznego, w której wycięto uzwojenie, aby zapewnić niską indukcyjność obwodu. Mniej więcej w tym samym czasie firma Siemens badała elementy pokryte cienką warstwą nadprzewodnika YBCO na podłożu szafirowym. W 2004 r. RWE w Siegen przeprowadziła pierwszy kluczowy projekt demonstracyjny o nazwie CURL 10. W ramach projektu w sieci zainstalowano wykonaną z Bi-2212 cewkę nadprzewodnikową produkcji Nexans Superconductors wlutowaną do metalicznego bocznika rurowego, w której wycięto uzwojenie bifilarne. Względy finansowe, dostępność i parametry wytrzymałościowe zdecydowały, iż za najlepszy materiał do komercyjnej produkcji NOPZ uznano Bi-2212 wytwarzany w technologii rurowo-proszkowej. 72

7 W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas produkcji materiału nadprzewodzącego dla potrzeb projektu CURL 10 firma Nexans dostarczyła również elementy nadprzewodnikowe wykonane z Bi-2212, które wykorzystano podczas wdrożenia pierwszego projektu pilotażowego NOPZ w Wielkiej Brytanii. Element ten miał formę cewki wykonanej z Bi-2212 w technologii MCP (melt-cast processing) i wlutowanej do cylindra z miedzioniklu, który pełni rolę metalicznego bocznika mającego przeciwdziałać powstawaniu gorących miejsc w NW. Dla każdego z elementów wycięto uzwojenie o długości 3m i wklejono wewnętrzne wzmocnienie w postaci rury z tworzywa sztucznego. Funkcję ogranicznika prądu dla każdej z trzech faz pełniły 24 pary połączonych szeregowo cewek. Wdrożenie prototypowego układu NOPZ Miejsce przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia układu NOPZ do sieci wyznaczono w 2006 r. Wybór padł na teren o charakterze półmiejskim w hrabstwie Lancashire w Wielkiej Brytanii, z uwagi na stosunkowo dużą przestrzeń dla planowanej instalacji i rzeczywiste potrzeby tamtejszej sieci. Jak się okazało, przeprowadzone wcześniej podwyższenie napięcia dwóch transformatorów 33/11 kv zasilających lokalną stację elektroenergetyczną sprawiło, że poziom prądu zwarciowego przewyższył znamionową zdolność załączania i wyłączania zainstalowanych w niej wyłączników. Wiązało się to z koniecznością budowy nowej stacji elektroenergetycznej i instalacji rozdzielni 11 kv z nowymi wyłącznikami na 10 liniach dystrybucyjnych, dwóch liniach zasilających rozdzielnię i jednego wyłącznika sekcji szyn. Jednocześnie z zastosowaniem tradycyjnego sposobu rozwiązania problemu nadmiernych prądów zwarciowych rozpoczęto prace projektowe układu NOPZ jako metody alternatywnej dla przebudowy wyżej wymienionej stacji elektroenergetycznej w oparciu o rzeczywiste warunki i potrzeby. Jako podstawę do wyznaczenia charakterystyki eksploatacyjnej projektowanego NOPZ przyjęto moc poprzedniej rozdzielni. Dawna rozdzielnia 11 kv odznaczała się mocą zwarciową 150 MVA, co oznaczało zdolność wyłączeniową i włączeniową (wytrzymałość zwarciową) o wartości odpowiednio 7,87 ka i 19,7 ka. Szczytowa wartość prądów zwarcia każdego z dwóch transformatorów wynosiła 11 ka (4,2 ka wartość skuteczna). W trakcie prac projektowych założono, że NOPZ powinien ograniczać prądy zwarciowe płynące przez każdy z wyłączników do poziomu stanowiącego 95% wytrzymałości zwarciowej poprzednich wyłączników, czyli odpowiednio 7,48 ka i 18,72 ka. Zadaniem układu NOPZ, który został przyłączony do sekcji szyn równolegle z istniejącym wyłącznikiem sekcji szyn (który podczas testu będzie otwarty), jest ograniczenie przepływu prądu zwarciowego z prawidłowo działającej do uszkodzonej szyny zbiorczej podczas wystąpienia zwarcia na linii odpływowej. Suma wartości tego prądu zwarciowego i prądu zwarciowego pochodzącego z transformatora bezpośrednio zasilającego szynę rozdzielni, na której doszło do zwarcia, nie może przekraczać poziomu stanowiącego 95% wytrzymałości zwarciowej dawnej rozdzielni. W ten sposób poziom ograniczenia prądu zwarciowego uzależniony jest od charakterystyki sieci oraz parametrów istniejących urządzeń. Instalacja pierwszego układu NOPZ w elektrowni Celem projektu pilotażowego prowadzonego przez firmę Vattenfall Europe Generation AG jest instalacja układu NOPZ jako zabezpieczenia przeciwzwarciowego wewnętrznego zasilania elektrowni opalanej węglem brunatnym w mieście Boxberg w Saksonii. Zastosowane przez Vattenfall rozwiązanie, oparte na technologii wysokotemperaturowych nadprzewodników opracowanej przez Nexans i zaprojektowane dla prądu znamionowego w wysokości 800 A, jest obecnie poddawane badaniom w warunkach rzeczywistych zainstalowano go na szynach 12 kv zasilających młyny bijakowe stosowane do kruszenia węgla. Układ NOPZ instalowany w elektrowni w Boxbergu został zaprojektowany i wykonany przez Nexans Superconductors zgodnie ze specyfikacją otrzymaną od firmy Vattenfall i Politechniki Brandenburskiej w Cottbus (Niemcy), która zapewnia wsparcie naukowe dla projektu. Urządzenie jest w stanie obniżyć prąd zwarciowy o wartości 63 ka do poziomu ok. 30 ka w trybie natychmiastowym, zaś po 10 tysięcznych sekundy do ok. 7 ka. Przedruk z Power Engineering International, June 2010, za zgodą Wydawcy, PennWell Corporation. 73

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegami prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego Wyłącznik różnicwwwprądwwy ZZstWsWwZnie: Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest samoistne

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN mgr inż. Łukasz Matyjasek Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN Dla dystrybutorów energii elektrycznej, stacje rozdzielcze WN/SN stanowią podstawowy punkt systemu rozdziału energii, której

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI POŁĄCZONE SZEREGOWO: W połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza jest sumą poszczególnych wartości:

OPORNIKI POŁĄCZONE SZEREGOWO: W połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza jest sumą poszczególnych wartości: REZYSTOR Opornik (rezystor) najprostszy, rezystancyjny element bierny obwodu elektrycznego. Jest elementem liniowym: spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Przy przepływie

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW.

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem załączania (poniżej 3ms). Wszystkie przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali

MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali Karta katalogowa MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali MWD i MWK są jednymi z pierwszych konstrukcji ograniczników w osłonie silikonowej do zastosowań wnętrzowych (MWD) i napowietrznych

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania bezpieczników:

Budowa i zasada działania bezpieczników: 1 Bezpiecznik elektryczny w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe i podnapięciowe 2 1 PF1.1 - wyłącz potrzeby własne - 47.5 Hz - 5 sek. PF1.2 - wyłącz na potrzeby własne 47,0 HZ - 2 sek. PU na wyłącz na potrzeby własne 0.8 Un - 5 sek.

Bardziej szczegółowo

Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci

Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci Siemens Polska 2016 Wstęp Samoczynna Reaktywacja Sieci SAIFI i SAIDI Model regulacji jakościowej Nowe linie elektroenergetyczne Samoczynna Reaktywacja

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Wyłącznik nadmiarowoprądowy techniczna Wyłącznik nadmiarowoprądowy Dobór odpowiednich wyłączników nadmiarowo-prądowych falowników z uwzględnieniem specyficznych warunków instalacji fotowoltaicznej Zawartość Dobór odpowiedniego wyłącznika

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne Regulatory mocy ACI ACI regulatory mocy są przeznaczone do bardzo dokładnej regulacji temperatury w obwodach grzejnych lub do łagodnego załączania transformatorów. Wbudowany mikroporocesor umożliwia pracę

Bardziej szczegółowo

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 1 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Ich wspólną cechą jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były FIZYKA I TECHNIKA NISKICH TEMPERATUR NADPRZEWODNICTWO NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli nadprzewodnictwo w złożonym tlenku La 2 CuO 4 (tlenku miedziowo-lantanowym,

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172018 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia 298251 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1993 (51) Int.Cl.6 G01R 31/36 H02J

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki prądu z wysokotemperaturowymi elementami nadprzewodnikowymi

Ograniczniki prądu z wysokotemperaturowymi elementami nadprzewodnikowymi Beata KONDRATOWICZ-KUCEWICZ, Henryk MALINOWSKI, Grzegorz WOJTASIEWICZ Instytut Elektrotechniki, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki, Pracownia w Lublinie Ograniczniki z wysokotemperaturowymi elementami

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka Produkty Średniego Napięcia UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec wszechstronna rozdzielnica Rozdzielnica UniSec jest efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A 630-12kV INSTRUKCJA OBSŁUGI Olsztyn, 2011 1. SPRAWDZENIE, KWALIFIKACJA Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Wyłączniki 3VT www.siemens.pl/cd Wysoko wydajne i ekonomiczne: wyłączniki 3VT Sukces ekonomiczny projektów przemysłowych i infrastrukturalnych bardziej

Bardziej szczegółowo

W Y Ł Ą C Z N I K I S I L N I K O W E

W Y Ł Ą C Z N I K I S I L N I K O W E WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE Wyłączniki silnikowe LOVATO Electric nadają się do współpracy z nowymi silnikami o wysokiej sprawności według IE3. WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE SERII SM... KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW DO KAŻDEJ

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE 1 1. OSDn zobowiązuje się świadczenia usługi dystrybucji, a URD zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej do obiektu/obiektów - nazwa obiektu adres

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - THERMO (Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM) 326 326 BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą Wkładki średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych 1. Przedmiot opracowania Celem ćwiczenia jest zilustrowanie sposobu sterowania, rozruchu i pracy silników indukcyjnych niskiego napięcia.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159390 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 278467 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1989 (51) Int.Cl.5: H02J 3/06 E21C

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA

BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA Strona 1/7 BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA 1. Wiadomości wstępne Stycznikowo-przekaźnikowe uklady sterowania znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Zastosowane w każdej instalacji elektrycznej kable i przewody

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366652 (51) Int.Cl. G06F 1/28 (2006.01) H02H 3/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW PROJEKT Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej Autorzy: Bartosz Berk Paweł Karwacki Łukasz Krasoń

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia 1. Podstawowe parametry przebiegu napięcia w sieciach elektroenergetycznych. 2. Zasady ochrony odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 3.

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

PL 205372 B1. Wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnesowym i kompensatorem elektrodynamicznym INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, KATOWICE, PL

PL 205372 B1. Wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnesowym i kompensatorem elektrodynamicznym INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205372 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369982 (22) Data zgłoszenia: 09.09.2004 (51) Int.Cl. H01H 47/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania Softstarty MCI są sprawdzonym rozwiązaniem dla łagodnego rozruchu 3 fazowych asynchronicznych silników klatkowych, utrzymującym prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie, co prowadzi do wydłużenia bezawaryjnej

Bardziej szczegółowo

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe ECI - Styczniki elektroniczne zostały zaprojektowane do aplikacji wymagających bardzo częstych i szybkich załączeń elementów grzejnych zarówno oporowych jak i indukcyjnych. Styczniki te posiadają SCR power

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo