str. 1 / CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS TECHNICZNY...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 / 17 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 2. OPIS TECHNICZNY...3"

Transkrypt

1 str. 1 / 17 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTU ZAMAWIAJĄCY PODSTAWA OPRACOWANIA UZGODNIENIA OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU, WŁAMANIA I NAPADU CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU, WŁAMANIA I NAPADU ORGANIZACJA SYSTEMU ZASILANIE SYSTEMU Napięcie zmienne Napięcie stałe Bilans energetyczny systemu sygnalizacji włamania i napadu OCHRONA OD PORAŻEŃ ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ EKSPLOATACJA I KONSERWACJA ODBIÓR INSTALACJI WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ MATERIAŁÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI PRZECIWWŁAMANIOWEJ OKABLOWANIE PARTER PIĘTRO KONFIGURACJA LINII RYSUNKI SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ALARMOWEJ INSTALACJA ALARMOWA - PARTER INSTALACJA ALARMOWA - PIĘTRO...17

2 str. 2 / CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu z elementami kontroli dostępu (domofon) przebudowywanej hali budynku Chemii C na terenie Politechniki Gdańskiej. Projekt obejmuje: - instalację systemu - montaż - uruchomienie 1.2. Lokalizacja obiektu Obiekt zlokalizowany jest w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12, w budynku Chemia C Zamawiający Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/ Podstawa opracowania - zlecenie Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury - plany architektoniczne hali budynku Chemia C projekt: dr inż. arch. Mariusz Grych Wydział Architektury - Normy i Wymagania określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i i odbioru robót budowlanych (pkt 10 Dokumenty odniesienia) - Warunki Techniczne na Urządzenia i Systemy Alarmowe, PG/1995: Dział Ochrony Mienia 1.5. Uzgodnienia Projekt jest zgodny z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi na urządzenia i systemy alarmowe obowiązujące na Politechnice Gdańskiej, wymienionymi w p.1.4. oraz uzgodnieniami w zakresie instalacji elektrycznej z projektantem p. mgr inż. Kazimierzem Litwinem, polegającymi na prowadzeniu instalacji we wspólnych listwach i korytach kablowych oraz przygotowaniu miejsca w Rozdzielni Głównej na zabezpieczenie obwodu zasilania systemu alarmowego.

3 str. 3 / OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu Przebudowywany fragment hali budynku Chemia C pełnić ma funkcje biurowe (nowa siedziba Zakładu Remontowo Budowlanego Politechniki Gdańskiej na piętrze i częściowo na parterze) i magazynowe (magazyny Działu Wydawnictw na parterze). Dojście do obiektu umożliwiają: wejście do pomieszczeń biurowych z wiatrołapem i możliwością kontroli dostępu przez domofon. dwuskrzydłowa metalowa brama z przedsionkiem umożliwiająca wejście do części magazynowej. Sposób ulokowania pracowników (zdecydowana większość pracuje na piętrze) i charakter pracy wymuszający pełną dostępność pomieszczeń biurowych dla interesantów oraz usytuowanie obiektu w narożniku terenu Politechniki Gdańskiej, przyległego do ulicy Traugutta i parku (łatwość ucieczki ewentualnego intruza) pozwalają stwierdzić, że istnieje stosunkowo duże ryzyko prób włamania do pomieszczeń na parterze podczas godzin pracy. Pomieszczenia na piętrze byłyby zagrożone w sytuacji gdyby wszyscy pracujący na piętrze opuścili swoje miejsca pracy, a obecni byliby jedynie pracownicy biura projektowego zlokalizowanego na parterze. Na podstawie wizji lokalnej i biorąc powyższe pod uwagę - stwierdza się, że kompleksową ochronę obiektu powinny stanowić: 1. zabezpieczenia mechaniczne (atestowane zamki) 2. ochrona elektroniczna systemem przeciwwłamaniowym 3. ochrona elektroniczna systemem domofonowym - po godzinach pracy 4. ochrona fizyczna w przypadku zagrożenia Dodatkowym zabezpieczeniem będzie Wewnętrzna Służba Ochrony PG, reagujące na przekazywane z Obiektu sygnały alarmowe, za pośrednictwem istniejącego w PG systemu monitoringu.

4 str. 4 / Charakterystyka systemu sygnalizacji alarmu, włamania i napadu Objęcie ochroną elektroniczną wyznaczonych obszarów, użytkowanych w różnych porach doby, biorąc pod uwagę możliwość rozbudowy (np. pomieszczenia projektowanej czytelni, itp.), wymaga bardzo elastycznego systemu. System musi zapewnić tworzenie dowolnych stref nie tylko podczas jego uruchamiania, ale również umożliwić zmiany organizacji systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien być łatwy w obsłudze (dotyczy w szczególności personelu sprzątającego). Zastosowane urządzenia winny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne jakości (atest), a całość powinna spełniać wymagania Warunków Technicznych na urządzenia i systemy alarmowe obowiązujące w PG. Projekt zakłada zastosowanie nowoczesnego mikroprocesorowego systemu alarmowego opartego na sprawdzonych urządzeniach, który umożliwi współpracę z istniejącym w PG systemem monitoringu. Elektroniczną ochroną objęto: parter: pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Remontowo Budowlanego, pomieszczenia magazynowe Działu Wydawnictw piętro: pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Remontowo Budowlanego. Schemat blokowy systemu sygnalizacji napadu i włamania przedstawia rysunek nr Charakterystyka urządzeń systemu sygnalizacji alarmu, włamania i napadu Detektorami wykrywającymi ruch (wtargnięcie intruza) są pasywne czujki podczerwieni, reagujące na ruch obiektu o temperaturze odmiennej od otaczającego powietrza. Czujki magnetyczne z linią sabotażową będą zastosowane do ochrony drzwi. Reagują na przerwanie strumienia magnetycznego w chwili otwarcia drzwi. Czujki stłuczenia szkła reagują na jednoczesne wystąpienie dwóch zjawisk związanych z wybijaniem szyby: silny udar o niskiej częstotliwości (uderzenie w powierzchnię szyby), dźwięk wysokiej częstotliwości (charakterystyczny dźwięk tłuczonej szyby). Optyczne czujki przeciwpożarowe zaprojektowane specjalnie do systemów alarmowych reagują na pojawienie się dymu w chronionym pomieszczeniu. Mikroprzełączniki antysabotażowe - przeznaczone są do ochrony urządzeń i aparatury przed otwieraniem przez osoby niepowołane, generując sygnał w momencie uchylenia pokrywy urządzenia lub próby jego demontażu.

5 str. 5 / 17 Manipulator LCD - służy do obsługi systemu oraz do jego programowania. Podstawowy manipulator będzie zainstalowany we wiatrołapie. Drugi zostanie zainstalowany na piętrze. Klawiatura strefowa - (manipulator dodatkowy) - jedna będzie sterowała pomieszczeniami magazynowymi Działu Wydawnictw, druga, zainstalowana na zewnętrznej ścianie budynku, umieszczona w metalowej skrzynce zamykanej na kluczyk, będzie wykorzystywana przez Dział Ochrony Mienia. Sygnalizatory akustyczne - informują sygnałem dźwiękowym o naruszeniu linii wejściowej centrali przyporządkowanej określonej strefie znajdującej się w czuwaniu lub naruszeniu styku antysabotażowego. Sygnalizatory odmiennie sygnalizują alarm włamaniowy i alarm pożarowy. Jednostką sterującą systemem jest nowoczesna, mikroprocesorowa centrala alarmowa, umożliwiająca rozbudowę do min. 128 linii wejściowych dualnych i 32 niezależnych stref. Programowanie systemu odbywa się przy pomocy komputera, a eksploatacja przy pomocy manipulatorów LCD i klawiatur strefowych. Dostęp do systemu chroniony jest hasłem operatora (załączanie, wyłączanie, kasowanie alarmu) oraz hasłem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. załączanie, wyłączanie - są zapisywane w pamięci zdarzeń z data i godziną, kiedy zdarzenie miało miejsce. Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu alarmowego wewnątrz obszarów chronionych przedstawiają rysunki nr 2 i Organizacja systemu System zbudowany jest na bazie mikroprocesorowej centrali i pozwala tak skonfigurować system aby pełnił różnorodne funkcje, zależnie od aktualnych potrzeb. Wyposażenie systemu w dwa manipulatory LCD umożliwia niezależne uzbrajanie praktycznie każdego pomieszczenia biurowego z klawiatury znajdującej się na danym poziomie. Dodatkowo w systemie są przewidziane dwie klawiatury strefowe przypisane do oddzielnych stref (magazyny Działu Wydawnictw i Dział Ochrony Mienia), obsługiwane przez pracowników odpowiednich Działów. Poniżej znajduje się spis proponowanych stref (docelowy układ stref zostanie uzgodniony z użytkownikami na etapie uruchamiania systemu).

6 str. 6 / 17 Zakłada się utworzenie następujących stref: Strefa Nr Obszar chroniony 1 Korytarz 2 Sekretariat 3 Archiwum - góra 4 Archiwum - dół 5 Magazyn 6 Inspektorzy I 7 Inspektorzy II 8 Inspektorzy II 9 Księgowość 10 Sala konferencyjna 11 Sala recepcyjna 12 Pracownia 13 Pomieszczenie gospodarcze 14 Dział Wydawnictw 15 Dział Ochrony Mienia Podział obszarów chronionych na strefy dokonywany jest poprzez programowanie systemu przed jego zamontowaniem, bądź jego przeprogramowaniem w trakcie eksploatacji - zgodnie z potrzebami Użytkownika ZASILANIE SYSTEMU Podstawowym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć napięcia przemiennego 230V. Źródłem zasilania awaryjnego są akumulatory żelowe bezobsługowe o napięciu 12 V i pojemności wystarczającej na 24 godziny pracy systemu w przypadku zaniku napięcia w sieci. Przełączanie z zasilania podstawowego na awaryjne, w przypadku zaniku napięcia w sieci i ponownie na podstawowe oraz ładowanie akumulatorów będzie odbywało się automatycznie Napięcie zmienne Podcentrala alarmowa i zasilacz domofonu zasilane są napięciem przemiennym 230 V z Rozdzielni Głównej znajdującej się w tym samym pomieszczeniu (013) poprzez

7 str. 7 / 17 wyłącznik nadprądowy 6A (miejsce na wyłącznik zostało przewidziane w rozdzielni). Instalację zasilającą należy wykonać przewodem YDY 3 x 1,5. Centrala alarmowa jest zasilana z tego samego obwodu przewodem OMY żo 3 x 0,75 wpiętym pod zaciski transformatora podcentrali. Sposób zasilania uzgodniono z wykonawcą instalacji elektrycznej Napięcie stałe Zasilacze centrali i podcentrali są źródłami zasilania ekspanderów wejść, manipulatorów i klawiatur oraz czujników, które wymagają zasilania napięciem stałym 12 V, jednocześnie doładowując akumulatory. W przypadku zaniku napięcia przemiennego ~230 V akumulatory będą stanowiły źródło zasilania awaryjnego. Stan akumulatorów jest na bieżąco kontrolowany przez centralę i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostają o tym poinformowani użytkownicy i stacja monitorowania Bilans energetyczny systemu sygnalizacji włamania i napadu Dla zapewnienia 24 godzin pracy systemu, w tym 15 minut alarmowania przy zaniku napięcia zasilającego należy zastosować baterię akumulatorów o pojemności obliczonej z następującego wzoru (PN-93 E-08390/12): gdzie: Qmin = 1,25 ( A1 x T1 + A2 x T2 ) Ah -T1, T2 czas trwania obciążenia: stanu pogotowia i alarmu, w godzinach - A1 całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany przez system alarmowy w przypadku zaniku napięcia sieciowego -A2 całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany przez system alarmowy w warunkach alarmowania 1. Oszacowanie obciążenia zasilacza centrali i dobór akumulatora lp. Odbiorniki Max prąd (ma) Średni prąd pobierany (ma) 1 Centrala wraz z 2 manipulatorami LCD Ekspandery wejść Czujki Sygnalizator akustyczny Ładowanie akumulatora RAZEM: Z obliczeń otrzymujemy: Qmin = 9,375 Ah Dla spełnienia obliczonych wymagań przyjmuje się akumulator o pojemności 17 Ah.

8 str. 8 / Oszacowanie obciążenia zasilacza podcentrali PP i dobór akumulatora lp. Odbiorniki Max prąd (ma) Średni prąd pobierany (ma) 1 Podcentrala PP Ekspandery wejść Czujki Sygnalizatory akustyczne szt Klawiatury strefowe Ładowanie akumulatora RAZEM: Z obliczeń otrzymujemy: Qmin = 13,4 Ah Dla spełnienia obliczonych wymagań przyjmuje się akumulator o pojemności 17 Ah Ochrona od porażeń Dodatkową ochronę od porażeń zrealizowano przez zerowanie osobną żyła zera niezależnego (PE) w przewodzie zasilającym. Zerowanie urządzeń wykonuje się przez dołączenie żyły zera niezależnego (PE) do zacisku ochronnego (masy urządzenia) Zagadnienia BHP i ppoż. Urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu i telewizji dozorowej przeznaczone są do pracy ciągłej i w związku z tym zostały zaprojektowane w sposób nie stwarzający zagrożenia w obsłudze i eksploatacji. Ochrona od porażeń - patrz p Eksploatacja i konserwacja Niezawodne działanie systemów uwarunkowane jest zachowaniem właściwych warunków pracy, stanu akumulatorów oraz przeprowadzeniem badań i konserwacji okresowych. Badania okresowe i konserwacja systemu powinny być wykonywane zgodnie z Polską Normą określoną w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt 10. Dokumenty odniesienia) 2.9. Odbiór instalacji Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemów należy dokonać odbioru zgodnie z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną wykonania i i odbioru robót budowlanych.

9 str. 9 / WYKAZ URZĄDZEŃ 3.1. WYKAZ URZĄDZEŃ lp. Wyszczególnienie Opis, charakterystyka 1. Centrala 2. Podcentrala Mikroprocesorowa centrala alarmowa wyposażona w minimum 16 wejść liniowych dualnych na płycie głównej (z możliwością rozbudowy do minimum 128); wyposażona w minimum 4 wyjścia wysokoprądowe zabezpieczone bezpiecznikiem elektronicznym i minimum 8 wyjścia typu OC na płycie głównej z możliwością rozbudowy do minimum 128. Centrala musi umożliwiać zarówno lokalne jak i zdalne (po linii telefonicznej) przeprogramowywanie i nadzór przy użyciu komputera PC. Centrala musi obsłużyć minimum 200 użytkowników i zapamiętać minimum zdarzeń. Do wejść centrali będą podłączone czujki w różnych konfiguracjach. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie. Każde z wyjść może również być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów sygnału wyjściowego. Centrala musi posiadać wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,5A oraz układ ładowania i kontroli akumulatora, z odłączaniem akumulatora rozładowanego. Centrala musi umożliwić pełen monitoring telefoniczny w następujących formatach transmisji: Ademco Express, Radionics 2300 z parzystością, Radionics 2300 rozszerzony (te formaty są bezproblemowo obsługiwane przez stację monitorowania obsługiwaną przez pracowników WSO PG) Urządzenie przeznaczone do współpracy z centralą alarmową. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o osiem wejść i osiem wyjść (4 wyjścia przekaźnikowe i 4 wyjścia typu OC). Właściwości wejść oraz funkcjonalne właściwości wyjść muszą być identyczne jak właściwości wejść i wyjść płyty głównej centrali. Do wejść podcentrali będą podłączone czujniki w różnych konfiguracjach. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie. Każde z wyjść może również być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów sygnału wyjściowego. Moduł musi posiadać wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,0A oraz układ ładowania i kontroli akumulatora, z odłączaniem akumulatora rozładowanego Ilość szt. 1 1

10 str. 10 / Obudowa centrali 4. Ekspander wejść 5. Manipulator LCD Klawiatura strefowa 6. Obudowa klawiatury strefowej Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Czujnik kontaktronowy czołowy 9. Czujnik kontaktronowy boczny 10. Czujnik PIR 11. Czujnik stłuczenia szkła 12. Czujnik przeciwpożarowy 13. Zestaw domofonu cyfrowego Obudowa domofonu cyfrowego 13. Unifon Akumulator żelowy bezobsługowy Dowolny typ z transformatorem sieciowym 230V/18-24V/60VA AC o wymiarach umożliwiających wmontowanie podcentrali, 2 szt. Ekspanderów wejść oraz akumulatora 17 Ah Ekspander jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o osiem wejść posiadających identyczne właściwości jak wejścia płyty głównej centrali. Do ekspandera można podłączyć czujniki o różnej konfiguracji. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie Manipulator LCD z komunikatami w języku polskim, współpracujący z centralą z pkt. 1 Klawiatura strefowa jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową. Służy do sterowania czuwaniem jednej strefy, ma możliwość realizowania kontroli dostępu i sterowania pracą zamka elektromagnetycznego drzwi oraz kontroli zamknięcia tych drzwi Dowolny typ, z zamkiem patentowym, o wymiarach dostosowanych do klawiatury strefowej. Dowolny typ, estetyczna plastikowa obudowa, 12 V DC, 110 db Dowolny typ, do drzwi drewnianych, Φ 8 10 mm, zasięg ok. 20 mm, NC Dowolny typ, do drzwi metalowych, z sabotażem, NC Dowolny typ, zasięg min. 10 m, optyka lustrzana, charakterystyka szerokokątna, ustawianie czułości, zdalne sterowanie TEST, NC Dowolny typ czujki mikroprocesorowej, posiadający dualną detekcję (niska i wysoka częstotliwość), styk antysabotażowy, zasięg min. 6m, NC Czujka ppoż dymu i temperatury, przeznaczona do współpracy z włamaniowymi systemami alarmowymi, zasilanie: 12V Dowolny typ, zawierający: kasetę rozmówną podtynkową z klawiaturą i wyświetlaczem, moduł elektroniki, zasilacz; domofon musi obsłużyć min. 20 abonentów, posiadać funkcję zamka szyfrowego możliwość otwarcia drzwi bez klucza z powiadomieniem właściwego abonenta o użyciu jego kodu. Kaseta powinna być wyposażona w listę min. 10, max. 15 abonentów (ograniczone przestrzeń w miejscu montażu) Obudowa do elementów elektroniki domofonu miejsce na akumulator 12V/17Ah, dowolny typ Dowolny typ, współpracujący z zestawem domofonowym j.w., kolor biały Dowolny typ, 12V / 17 Ah

11 str. 11 / WYKAZ MATERIAŁÓW - system sygnalizacji przeciwwłamaniowej lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Ilość 1. Przewód YTDY 4*0,5 mm mb Przewód YTDY 6*0,5 mm mb Przewód YTDY 8*0,5 mm mb Przewód YTDY 16*0,5 mm mb Przewód OMY żo 3*0,75 / 300V mb Przewód YTKSY 2*2*0,5 mm mb Listwy instalacyjne PCV 12x20 mb 56

12 str. 12 / OKABLOWANIE 4.1. Parter Na parterze przewody biegną pod sufitem w listwach osłonowych PCV razem z instalacją teletechniczną (tam gdzie to możliwe patrz projekt instalacji elektrycznej) lub w oddzielnych listwach również prowadzonych pod sufitem. Konieczne zejścia w dół wykonać pod tynkiem. Kontaktrony K1 i K2 oraz elektrozaczep EZ zostaną dostarczone razem z drzwiami i wyposażone w przewody służące do ich podłączenia - wyprowadzone ponad drzwi. Klawiatury, manipulatory, unifony i kasetę rozmówną domofonu zainstalować na wysokości 140 cm od podłogi. Metalową obudowę klawiatury strefowej zainstalować na wysokości 140 cm od podłoża po zewnętrznej stronie ściany szczytowej hali (zgodnie z rysunkiem nr 2) wpuszczając ją w tynk na głębokość 4 cm. Przed zakupem obudowy należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia (tel ). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń domofonowych prowadzić do obudowy systemu domofonowego (ED). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń systemu alarmowego prowadzić bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego (CA), za wyjątkiem: przewodów łączących czujki kontaktronowe z innymi bliskimi urządzeniami alarmowymi (K1 do C1, K2 do LCD, K3 do C8, K4 do S1, K5 do C5, K6 do S2), przewody łączące czujki ruchu z innymi bliskimi urządzeniami alarmowymi (C2 do LCD, C4 do C3 i C6 do S1), przewód łączący czujkę przeciwpożarową (C10) z czujką stłuczenia szkła (C9), Bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego (CA) prowadzić przewody tylko z "pogrubionych" urządzeń wymienionych powyżej (C1, C3, C5, C8, C9, S1, S2, LCD). Stosować przewody typu YTDY... x 0,5 o odpowiedniej liczbie żył: YTDY 4 x 0,5 do czujek kontaktronowych i unifonów, YTDY 6 x 0,5 do sygnalizatorów i elektrozaczepu, YTDY 8 x 0,5 do pozostałych czujek, manipulatorów, klawiatur strefowych, kasety rozmównej domofonu Z rozdzielni głównej (znajdującej się w pomieszczeniu 013) do obudów (alarm, domofon) doprowadzić przewodem YDY 3 x 1,5 zasilanie 230V i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 6A (w rozdzielni).

13 str. 13 / 17 Z szafki telefonicznej (znajdującej się w piwnicy budynku Chemia C) doprowadzić do centrali alarmowej (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) przewód YTKSY 3 x 2 x 0,5. Z obudowy systemu alarmowego (CA) do obudowy centrali alarmowej (CEN) (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) doprowadzić przewody: YTDY 16 x 0,5 i OMY żo 3 x 0,75 / 300V. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych i Kierownikiem Działu Teletechnicznego PG (podłączenie w szafce telefonicznej). Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i trasy prowadzenia przewodów zostały przedstawione na rysunku nr Piętro Na piętrze przewody biegną w suficie podwieszanym, razem z instalacją teletechniczną (tam gdzie to możliwe - patrz projekt instalacji elektrycznej). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń prowadzić bezpośrednio do obudowy centrali alarmowej (CEN), za wyjątkiem: przewody łączące sąsiadujące ze sobą czujki ruchu (C15 do C14, C16 do C17 i C19 do C18), przewody łączące czujki stłuczenia szkłą z sąsiednimi czujkami ruchu (C24 do C20 i C25 do C23), przewód łączący czujkę przeciwpożarową (C26) z czujką ruchu (C21), przewody łączące sąsiadujące ze sobą unifony systemu domofonowego (U4 do U3, U6 do U7 i U9 do U8). Bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego prowadzić przewody tylko z "pogrubionych" urządzeń wymienionych powyżej (C14, C17, C18, C20, C21, C23, U3, U7 i U8). Stosować przewody typu YTDY... x 0,5 o odpowiedniej liczbie żył: YTDY 4 x 0,5 do unifonów, YTDY 6 x 0,5 do sygnalizatora, YTDY 8 x 0,5 do pozostałych czujek i manipulatora Manipulator i unifony zainstalować na wysokości 140 cm od poziomu podłogi. Z szafki telefonicznej (znajdującej się w piwnicy budynku Chemia C) doprowadzić do centrali alarmowej (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) przewód YTKSY 3 x 2 x 0,5.

14 str. 14 / 17 Z obudowy modułów systemu alarmowego (CA) (znajdującej się w pomieszczeniu 013 na parterze) do obudowy centrali alarmowej (CEN) (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) doprowadzić przewody: YTDY 16 x 0,5 i OMY żo 3 x 0,75 / 300V. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i trasy prowadzenia przewodów zostały przedstawione na rysunku nr Konfiguracja linii. 1. Konfiguracja: czujników - 2EOL/NC sabotaży sygnalizatorów - EOL mikrowyłącznika obudowy klawiatury strefowej - EOL mikrowyłączników obudowy centrali i podcentrali NC 2. Zasady i szczegóły podłączania przewodów do podcentral i ekspanderów zostały przedstawione w Instrukcji centrali alarmowej.

15 str. 15 / RYSUNKI 5.1. Schemat blokowy instalacji alarmowej

16 str. 16 / Instalacja alarmowa - Parter

17 str. 17 / Instalacja alarmowa - Piętro

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Domofon (również bramofon)

Domofon (również bramofon) Domofon Domofon (również bramofon) Jest to urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki.

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki. EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR ca64adr_pl 04/07 Ekspander wejść adresowalnych CA-64 ADR jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi CA-64 i INTEGRA. Umożliwia rozbudowę

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016 Wzór Formularza Oferty (pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587, REGON:

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec Agencja Ochrony Mienia TAURUS Ul. Marynarki Polskiej 77 80-868 Gdańsk Tel/Fax 058 322 5 72 www.taurusochrona.pl e-mail:biuro@taurusochrona.pl Dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2

Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 str. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM... 3 4.

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

Tel: Mail:

Tel: Mail: Projekt: Projekt przykładowy /wersja 0 Wymagania funkcjonalne systemu LP Opis funcji Działanie funkcji Uwagi Tryby włączania/wyłaczania czuwania systemu alarmowego 2 Powiadamianie sms o stanie systemu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ESBwT INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 2 Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu domofonów CYFRAL. Elektronika TD 6 (SMD) v4.1

Instrukcja montażu domofonów CYFRAL. Elektronika TD 6 (SMD) v4.1 Instrukcja montażu domofonów CYFRAL CYFRAL Elektronika TD 6 (SMD) v4.1 Szanowni Państwo! Niezmiernie nam miło, że zdecydowaliście się Państwo na domofon CYFRAL (wykonany w technologii SMD i przewlekanej).

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ "KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15 BM8100-W to zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny o nowoczesnym designie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzuje się wysokowydajnym źródłem dźwięku, i światła, niezawodnością

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 04/06 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZORU OBIEKTU (CCTV)

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZORU OBIEKTU (CCTV) S. Leleniewski i inż. M. Szanel 76-220 SŁUPSK ul. Batalionów Chłopskich 9 S.C. Tel. 59 844 14 44 602 177347, 601 66 16 89 e-ail: alaryslupsk@o2.pl PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR

ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR int-szk_pl 07/08 Zamek szyfrowy INT-SZK-GR przeznaczony jest do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "INTELIGENTNY" WARTOŚĆ

KOSZTORYS INTELIGENTNY WARTOŚĆ KOSZTORYS "INTELIGENTNY" WARTOŚĆ KONCENTRATOR MULTIMEDIALNY ABIdom ILOŚĆ SZTUK WYBRANYCH URZĄDZEŃ LUB FUNKCJI z wyposażeniem podstawowym 1 2400 ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE CAŁKOWITY KOSZT URZĄDZEŃ 2400

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH ca64adr_pl 10/04 Ekspander wejść adresowalnych jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o 48 wejść posiadających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163 Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - sterowanie ogrzewaniem - programowanie z komputera recepcji - karty : Unique 125 khz Mifare 13,56 MHz - 4

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 Sygnalizator SP-6500 / SD-6000 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo