Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz."

Transkrypt

1 Laboratorium Metrologii I Politechnika zeszowska akład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I Mostki niezrównoważone prądu stałego I Grupa Nr ćwicz kierownik Data Ocena 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest badanie właściwości metrologicznych mostków niezrównoważonych prądu stałego w układach współpracy z wybranymi czujnikami rezystancyjnymi. 2. agadnienia: Mostek niezrównoważony prądu stałego o równych ramionach z jednym, dwoma i czterema czujnikami; Mostek niezrównoważony prądu stałego ze stosunkiem ramion z jednym czujnikiem; Właściwości statyczne czujników rezystancyjnych. 3. Wprowadzenie: Mostki niezrównoważone współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi są powszechnie stosowane w pomiarach wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Podstawowe zależności dla niezrównoważonego mostka Wheatstone a przy zasilaniu napięciowym przedstawia rysunek 1. ys. 1. Niezrównoważony mostek Wheatstone a (podstawowe zależności dla zasilania napięciowego) dla z 0 ' z przy + n n z 1

2 w z 2 4 n n W mostku występują cztery gałęzie czujnikowe z rezystancjami n i przyrostami rezystancji n. W stanie początkowym mostek jest zrównoważony ( n 0, wy 0). Mierzona wielkość X (np. temperatura) działając na rezystancyjny czujnik n zmienia jego rezystancję o ± n. miany rezystancji w gałęziach mostka powodują wystąpienie w przekątnej pomiarowej mostka sygnału niezrównoważenia w postaci prądu I W lub napięcia W. Dla stałej wartości napięcia z zasilającego mostek, związek między zmianą rezystancji w gałęziach czujnikowych a napięciem wyjściowym W określają statyczne charakterystyki przetwarzania (Tablica 1). 4 (1) Tablica 1. Niezrównoważony mostek Wheatstone a (podstawowe zależności dla zasilania napięciowego) miany rezystancji Napięcie wyjściowe (w ) 1 1 w ; W W z w ; W W Ogólnie mostki niezrównoważone mają nieliniowe charakterystyki przetwarzania. Jedynie dla wybranych konfiguracji i przy ograniczeniach zakresów odstrojenia od stanu równowagi mogą być przyjęte liniowe charakterystyki przetwarzania. Odstępstwo od charakterystyki liniowej można ocenić za pomocą błędu liniowości: W WL Δ max δ l lub δ l (2) W W max Podane definicje ilustruje rysunek 2. 2

3 ys. 2. Ilustracja do definicji błędów liniowości Szczególnym przypadkiem mostka niezrównoważonego jest mostek ze stosunkiem ramion (tablica 2). aletą tego układu jest możliwość wpływania na czułość i liniowość przetwarzania, co wykorzystuje się w różnego rodzaju układach kompensujących niepożądane wpływy wielkości fizycznych. Tablica 2. Niezrównoważony stosunkowy mostek Wheatstone a z jednym czujnikiem (podstawowe zależności dla zasilania napięciowego) kład mostka miana rezystancji: Napięcie wyjściowe w ( w ) Przybliżenie liniowe W dla << (n+1) Błąd nieliniowości mostka 1 3 ; 2 4 n n 1 2 ( n + 1) 1+ ( n + 1) n WL 2 ( n +1) W W δ l W Wl ( n +1) W niektórych przypadkach nieliniowy mostek niezrównoważony może spełniać rolę układu linearyzującego nieliniowy czujnik pomiarowy. Najlepszy skutek linearyzacji osiąga się wtedy, gdy charakterystyka przetwarzania mostka jest odwrotna (w znaczeniu matematycznym) względem charakterystyki czujnika. 3

4 4. Program ćwiczenia W ćwiczeniu należy zastosować następujący sprzęt laboratoryjny: model mostka rezystory 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 3, rezystory dekadowe nastawy wartości 1, 2, r, Pt100, Ni100, zasilacz stabilizowany nastawa wartości z, multimetr na zakresach napięcia stałego pomiar w, czujnik Pt100. ys. 3. Schemat modelu mostka z jednym czujnikiem 4.1. Połączyć układ mostka o równych ( 100) ramionach ze zmianą rezystancji w jednej gałęzi ( 1 ± ). kład modeluje mostek z jednym czujnikiem. równoważyć rezystorem r układ a następnie wyznaczyć zależność W f zmieniając 1 w zakresie od 100 do 110 z krokiem 1 i od 110 do 200 z krokiem 10.Przedstawić zależność na wykresie. Obliczyć błąd liniowości dla % 40%. W δ l 4.2. Połączyć mostek z różnicowymi zmianami rezystancji w gałęziach ( ± Δ ) i 1 2 ( m ). kład modeluje mostek z czujnikiem różnicowym. równoważyć mostek rezystorem r. mieniając z krokiem 10 od 0 do 100 wyznaczyć i przedstawić graficznie charakterystykę W f. 4

5 ys. 4. Schemat modelu mostka z czujnikiem różnicowym 1 2 W Przedstawić obliczeniowo i wykreślnie teoretyczne charakterystyki W f dla czterech czujników ( n 100±) w mostku z przyrostami jak na rysunku 5. względnić zmiany w zakresie od 0 do 100. ys. 5. Schemat modelu mostka z czterema czujnikami Omówić łącznie charakterystyki przetwarzania otrzymane w punktach 4.1, 4.2, i Połączyć układ mostka według schematu na rysunku 6. ezystancję czujnika Pt100 w zakresie temperatur ϑ od 50 do +150 o C odtwarzać za pomocą rezystora dekadowego wykorzystując statyczną funkcję przetwarzania podaną w Polskiej Normie PN-83/M

6 ys. 6. Mostkowy przetwornik temperatury w napięcie z czujnikiem Pt100 równoważyć wstępnie (dla ϑ 0 o C) mostek rezystorem r. Wyznaczyć z krokiem Δϑ 10 o C i narysować charakterystykę wy f(ϑ), Określić maksymalny błąd liniowości względem charakterystyki liniowej WL 1/ o C ϑ [ o C]. Jak można wytłumaczyć uzyskaną korzystną statyczną charakterystykę przetwarzania ϑ/ biorąc pod uwagę charakterystyki statyczne czujnika Pt100 i mostka niezrównoważonego? ϑ o C ϑ W ϑ o C ϑ W lmax 4.5. Połączyć mostek z rys. 6 z czujnikiem Pt100 znajdującym się w temperaturze otoczenia ϑ x. Przy przyjęciu modelu liniowego charakterystyki z czułością 1/ o C odczytać temperaturę otoczenia ϑ x. aobserwować zmiany temperatury ϑ x. ϑ x 4.6. Połączyć układ mostka według schematu na rysunku 7. ezystancję ϑ czujnika Ni100 w zakresie temperatur od 0 do 120 o C odtwarzać za pomocą rezystora dekadowego wykorzystując statyczną funkcję przetwarzania podaną w Polskiej Normie PN-83/M

7 równoważyć mostek rezystorem r dla temperatury ϑ0 o C. Wyznaczyć z krokiem 10 o C i narysować charakterystykę W f(ϑ) w zakresie od 0 o C do 120 o C. Ocenić nieliniowość charakterystyki. a) b) ys. 7. Schemat modelu mostka o równych ramionach z czujnikiem Ni100. a) mostek; b) charakterystyki statyczne czujnika Ni100 i mostka ϑ o C ϑ W δ l 4.7. Połączyć układ mostka według schematu na rysunku 8 (mostek stosunkowy n4,66). równoważyć mostek rezystorem r dla temperatury ϑ0 o C. Wyznaczyć z krokiem 10 o C i narysować charakterystykę W f(ϑ) w zakresie od 0 o C do 120 o C. Obliczyć błąd liniowości czujnika Ni100 dla ϑ120 o C oraz błąd liniowości mostka dla Δ 120 o i n 4,66. Czym jest uwarunkowany przyjęty stosunek ramion n 4,66? Omówić łącznie charakterystyki przetwarzania otrzymane doświadczalnie w punktach 4.6 i

8 ys. 8. Schemat modelu mostka stosunkowego z czujnikiem Ni100. ϑ o C ϑ W błąd liniowości Ni100 δ lc błąd liniowości mostka δ lm 4. Wnioski 5. Pytania kontrolne 1. Omówić zasadę działania mostka niezrównoważonego prądu stałego. Podać równanie mostka i narysować jego charakterystyki dla jednej, dwóch i czterech gałęzi czynnych. 2. Od czego zależy czułość mostka niezrównoważonego prądu stałego? 3. Omówić zastosowanie mostka niezrównoważonego prądu stałego do korekcji nieliniowości czujników rezystancyjnych. 4. Podać przykłady wykorzystania mostków niezrównoważonych prądu stałego w pomiarach wielkości nielektrycznych. Literatura 1. Marcyniuk A., Pasecki E. Pluciński M., Szadkowski B.: Podstawy metrologii elektrycznej. WNT, Warszawa Kowalczyk A.: Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych materiały pomocnicze do wykładu. OW Pz, zeszów Polska Norma PN-83/M charakterystyki termometryczne oporników (rezystorów) termometrycznych. 8

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENY ELEKONICZNE S1C300 018 BIAŁYSOK 2013 1. CEL I ZAKES ĆWICZENIA LABOAOYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2 Kod przedmiotu EZ1C 300 016 Kod AK Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPEACYJNYCH. Wprowadzenie do wzmacniaczy operacyjnych. Wiadomości wstępne Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bardzo duŝym wzmocnieniem i przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM S Y S T E M Y E L E K T R O M E C H A N I C Z N E TEMATYKA ĆWICZENIA SILNIKI PRĄDU

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu TS1C 200 008 Kod AK Ćwiczenie pt.

Bardziej szczegółowo

Czujniki Rezystancyjne

Czujniki Rezystancyjne Czujniki Rezystancyjne Czujniki rezystancyjne są to przyrządy reagujące na zmianę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie rezystora. Zasada działania czujników rezystancyjnych polega na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu 1 Podstawy teoretyczne Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Studia stacjonarne Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 8. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej

ĆWICZENIE 8. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej ćwiczenie nr 8 str.1/1 ĆWICZENIE 8 Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z istotą regulacji kilku parametrów w jednym obiekcie. W układach

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1)

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1) 8. TYRYSTOROWY ŁĄCZNIK I STEROWNIK MOCY JAKO URZĄDZENIA WYKONAWCZE AUTOMATYKI Cel zadania: oznanie podstawowych właściwości i zastosowań tyrystora jako łącznika i sterownika mocy oraz urządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

LUPT-2XME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2006 r.

LUPT-2XME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2006 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2006 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo