INSTALACJA SYSTEMU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA SYSTEMU..."

Transkrypt

1 Spis treści 1. PODSTAWY SYSTEMU OPIS SYSTEMU JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI PRZYJĘTE OZNACZENIA DIALOG Z KOMPUTEREM Wygląd ekranu Klawisze sterujące Klawisze funkcyjne Menu Systemu Komunikaty systemu Przyciski Pola danych Formularze danych (okna dialogowe) Tabele danych (przeglądarki) INSTALACJA SYSTEMU INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU SPRZĘTOWE WYMAGANIA SYSTEMU SYSTEM OPERACYJNY INSTALACJA SYSTEMU FUNKCJE SPECJALNE KONTROLA DANYCH ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH KOMPUTER UŻYTKOWNICY WYDRUKI FIRMA OBRAZKI PÓL DRUKARKI FISKALNE KONFIGUROWANIE SYSTEMU Parametry komputerów Parametry drukarek Parametry użytkowników

2 1. Podstawy Systemu System *Kasa* jest komputerowym programem wspomagającym ewidencje sprzedaży. System stworzony został głównie do obsługi punktów sprzedaży detalicznej. Jego podstawowym celem jest maksymalne ułatwienie i przyspieszenie wszelkich czynności związanych z wystawieniem dokumentów sprzedaży takich jak faktury VAT, rachunki uproszczone i paragony. 1.1 Opis systemu Pierwsza wersja Systemu *Kasa* powstała w 1993 roku jako prosty program drukujący faktury VAT i rachunki uproszczone. Od tamtej pory program był stale rozwijany. Impulsem do zmian były zmieniające się przepisy oraz zwiększające się potrzeby informatyczne Użytkowników. Dzięki zastosowaniu coraz nowszych narzędzi programistycznych oraz coraz wydajniejszych systemów komputerowych możliwy było doprowadzenie Systemu aż do bieżącego wyglądu i możliwości. Obecnie System *Kasa* obsługuje: sprzedaż (faktury VAT, rachunki uproszczone i paragony) zamówienia od klientów prosty obrót magazynowy (stany magazynowe, przychody, rozchody i inwentaryzacje) do 24 rejestrów dokumentów każdego typu rejestry artykułów obejmujące: towary, usługi, opakowania zwrotne, materiały i inne automatyczne indeksowanie, katalogowanie i nazywanie artykułów w magazynie raporty kasowe z dowodami KP, KW drukarki i kasy fiskalne firmy ELZAB System oferuje również szereg innych unikalnych rozwiązań takich jak: bardzo wydajny system wyszukiwania artykułów, kontrahentów, dokumentów i innych łatwy w obsłudze i skuteczny system kontroli dostępu do danych duże możliwości definiowania własnych wydruków pism i tabel możliwość zapisywania wszystkich wydruków na dysku w postaci plików ASCII, Delimited, SDF, DBF i HTML wbudowane: kalkulator, notes i poczta do użytkowników i kontrahentów Dzięki zastosowaniu najnowszych programów do tworzenia aplikacji komputerowych system *Kasa* nie ma zbyt wielkich wymagań sprzętowych (patrz rozdział: Instalacja Systemu), jest stabilny i gotowy do pracy na pojedynczych komputerach oraz w sieciach NetWare Novell, Microsoft Network i IBM LAN Manager Systemu można używać na komputerach pracujących pod kontrolą MS-DOS, Windows 95, Windows NT i OS/2. Wymienione walory użytkowe Systemu stawiają go w czołówce aplikacji biurowych tej klasy. 1.2 Jak korzystać z Instrukcji Instrukcja, którą Państwo czytacie składa się z trzech części: 2-2 Podręcznik Użytkownika

3 Rozdział 1 Podstawy Systemu opisuje sposób komunikacji programu z użytkownikiem, definiuje podstawowe pojęcia i wprowadza do pracy z komputerem. Rozdział 2 Instalacja Systemu opisuje sposób w jaki można zainstalować System na własnym komputerze. Rozdział 3 Konfiguracja Systemu wyjaśnia jak optymalnie dostosować System do posiadanego sprzętu, systemu operacyjnego i własnych potrzeb.. Niniejsza Instrukcja nie jest podręcznikiem korzystania z komputera. Autorzy zakładają, że użytkownik posiada minimum wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji posiadanych komputerów, drukarek, systemów operacyjnych, sieciowych i innych. Instrukcja nie wyjaśnia również zasad prowadzenia przedsiębiorstwa, takich jak: struktura obiegu dokumentów, prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych itd., a także nie opisuje wszystkich związanych z eksploatacją systemu kwestii. Celem Instrukcji jest jedynie wyjaśnienie podstaw prawidłowej eksploatacji programu. 1.3 Przyjęte oznaczenia W niniejszej Instrukcji i we wszystkich innych materiałach opisujących System autorzy przyjęli następujący oznaczenia dla różnych zdarzeń. Klawisze, które należy wcisnąć podane są w postaci: <oznaczenie klawisza>. Gdy w pracy z programem konieczne jest wciśnięcie klawisza z nadrukiem F wówczas w Instrukcji użyty zostanie zapis klawisz <F>. Zapis klawisz <Enter> oznacza klawisz z nadrukiem Enter, a nie sekwencje klawiszy E, n, t, e r (<F2> oznacza pojedynczy klawisz, a nie klawisze <F> i <2>). Jeśli konieczne jest wciśnięcie kilku klawiszy na raz (kombinacji klawiszy) wówczas podane są one razem i oddzielone myślnikiem. Na przykład: polecenie wciśnięcia klawiszy <Alt-F2> oznacza, że należy wcisnąć klawisz <Alt> i trzymając go wciśniętym, wcisnąć klawisz <F2>. Kolejność wciskania klawiszy jest istotna i należy jej przestrzegać. Jeśli do komputera należy wprowadzić tekst wówczas nie jest on przedstawiany jako sekwencja klawiszy, tylko ujęty jest w apostrofy. Na przykład: Kasa. Jeśli istotna jest wielkość liter (duże - małe) wówczas jest to wyraźnie zaznaczone. Nazwą klawisze funkcyjne objęte są wszystkie klawisze od <F1> do <F12> wraz z wszystkimi ich kombinacjami z klawiszami <Alt>, <Ctrl> i <Shift>. Klawisze funkcyjne służą do skróconego wywoływania funkcji Systemu. Klawisze alfanumeryczne oznaczają wszystkie klawisze z literami, cyframi i znakami specjalnymi takimi jak nawiasy, plus, minus, kropka, znak zapytania, łamane, itd... Klawisze alfanumeryczne służą do wprowadzania danych do Systemu. Klawisze sterujące są to wszystkie klawisze nie będące ani klawiszami funkcyjnymi, ani alfanumerycznymi. Klawisze te generalnie służą do nawigacji w Systemie. Kursor oznacza miejsce na którym w danym momencie koncentruje się praca Systemu. Jeśli aktualnie wypełniany jest formularz danych, wówczas kursor ma postać migającego prostokąta o rozmiarach jednego znaku, lub migającej u dołu jednego znaku kreski. Wygląd tego kursora zależy od aktualnego trybu Insert/Overwrite opisanego w dalszej części instrukcji. Jeśli przeglądana jest tabela danych, menu, lista lub gdy obsługa skoncentrowana jest na przycisku wówczas kursor ma charakter podświetlenia wybranej pozycji / przycisku. System Kasa v

4 1.4 Dialog z komputerem W trakcie pracy, Użytkownik za pomocą klawiatury, myszki i ekranu prowadzi dialog z komputerem. W Systemie dialog z komputerem poddany został standaryzacji, polegającej na ujednoliceniu wyglądu ekranów i rozmieszczeniu poszczególnych jego elementów, oraz na przypisaniu wszystkim klawiszom sterującym i funkcyjnym ściśle określonych stałych zadań. Dzięki temu Użytkownik bardzo szybko uczy się obsługi Systemu gdyż znając obsługę jednej funkcji, zna obsługę wszystkich pozostałych Wygląd ekranu W czasie pracy Systemu ekran komputera zawsze składa się z: Nagłówka ekranu, który zawiera opis używanej aktualnie funkcji, bieżący czas i datę. Nagłówek zawsze wyświetlany jest w pierwszym wierszu u góry ekranu. Pierwszym znakiem Nagłówka jest wywołanie Systemowego menu. W czasie wykonywania przez program zleconych mu funkcji w miejscu wywołania Systemowego menu kręci się wiatraczek obrazujący działanie Systemu. Menu dostępnych funkcji Systemu wyświetlanego w drugim wierszu pod Nagłówkiem ekranu. Menu nie występuje we wszystkich funkcjach. Stopki ekranu, która wyświetlana jest zawsze u dołu ekranu. Stopka ekranu zawiera listę podstawowych, aktywnych w danej chwili klawiszy funkcyjnych. W czasie wypełniania formularzy danych stopka zwiera pełniejszy opis wprowadzanej danej oraz ewentualne dodatkowe informacje. Reszta ekranu pomiędzy Nagłówkiem (ewentualnie Menu), a Stopką ekranu wypełniona jest przez tabele danych, formularze, okna dialogowe, itd. I nazywana jest Obszarem Roboczym Klawisze sterujące Klawisze sterujące służą do sterowania pracą Systemu. Ich działanie jest stałe w całym Systemie i zgodne z obowiązującymi standardami. Klawisze sterujące nie są opisane w menu. Użytkownik musi więc znać ich przeznaczenie. Nie powinno to jednak nastręczać kłopotów gdyż ich znaczenie jest łatwe do intuicyjnego rozszyfrowania. A oto lista podstawowych klawiszy sterujących: 2-4 Podręcznik Użytkownika

5 < > - strzałka w lewo powoduje przesunięcie kursora w lewo. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest o jeden znak, w pozostałych przypadkach następuje przesunięcie do poprzedniej pozycji z lewej strony. < > - strzałka w prawo powoduje przesunięcie kursora w prawo. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest o jeden znak, w pozostałych przypadkach następuje przesunięcie do następnej pozycji z prawej strony. < > - strzałka do góry powoduje przesunięcie kursora w górę. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest do poprzedniego pola danych, w pozostałych przypadkach następuje przesunięcie do pozycji w górę. < > - strzałka w dół powoduje przesunięcie kursora w dół. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest do następnego pola danych (za wyjątkiem pola wyboru - wciśnięcie klawisza < > wyświetla listę do wyboru), w pozostałych przypadkach następuje przesunięcie do pozycji u dołu. W standardowej klawiaturze strzałki są zdublowane. Występują jako grupa samodzielnych klawiszy i jako druga funkcja klawiatury kalkulatorowej z prawej strony klawiatury. Działanie klawiszy klawiatury kalkulatorowej zależne jest od statusu Num_Lock. Gdy lampka Num_Lock się pali wówczas klawiatura kalkulatorowa służy do wprowadzania cyfr. Gdy lampka Num_Lock jest zgaszona wówczas klawiatura kalkulatorowa działa jako klawisze funkcyjne. Status Num_Lock przełącza się klawiszem <Num_Lock>. <Enter> (oznaczany również jako < >) służy do wchodzenie w wybrane obiekty. Wciśnięcie klawisza <Enter> w czasie przeglądania list oznacza wybranie bieżącej (zaznaczonej) pozycji. Wciśnięcie klawisza <Enter> w czasie wprowadzania danych oznacza akceptacje wartości bieżącego i przejście do następnego pola. W czasie wprowadzania tekstu wciśnięcie klawisza <Enter> powoduje wprowadzenie nowego wiersza i przejście na jego początek. <Esc> (skrót od ang.: escape - ucieczka) służy do wychodzenia z bieżącego miejsca, przerywania działania funkcji. Klawisz <Esc> jest oponentem klawisza <Enter>. Wciśnięcie klawisza <Esc> w czasie wybierania pozycji z listy oznacza zaniechanie wyboru. Wciśnięcie klawisza <Esc> w czasie wprowadzania danych oznacza zaniechanie dokonywania zmian. Wciskając klawisz <Esc> w czasie działania jakiejś długotrwałej funkcji (obliczeniowej, drukowania, itd.) można ją przerwać. <Shift> - wciśnięcie klawisza <Shift> wraz z innym klawiszem powoduje zmianę jego znaczenia. Wciskając klawisz <Shift> i literę (przy wyłączonym Caps_Lock ) uzyskujemy dużą literę. Klawisz <Shift> i jeden z klawiszy numerycznych pozwalają wprowadzić znaki specjalne (np.: <Shift-5> wprowadza znak % ). Wciśnięcie <Shift> zmienia również znaczenie klawiszy sterujących i funkcyjnych. <Ctrl> - zmienia znaczenie innych klawiszy. Sam nie posiada żadnego stałego znaczenia. <Alt> - zmienia znaczenie pozostałych klawiszy. Przy włączonej tzw.: polskiej klawiaturze programisty (obsługa polskich znaków za pomocą nie polskiej klawiatury) klawisz <Alt> służy do wybierania polskich znaków. W celu wprowadzenia polskiego znaku należy trzymając wciśnięty klawisz <Alt> wcisnąć literę, odpowiednio: <Alt-A>: Ą, <Alt-C>: Ć, <Alt-E>: Ę, itd. (często do wprowadzania polskich znaków służy tylko prawy <Alt>). <Caps_Lock> - przełącza status małe / duże litery. Gdy jest włączony (pali się lampka Caps_Lock ) wciśnięcie klawisza z literą powoduje wprowadzenie dużego znaku. Przy wyłączonym Caps_Lock wciskając litery wprowadzamy małe znaki. Wciśnięcie znaku z klawiszem <Shift> odwraca działanie Caps_Lock. Caps_Lock działa jedynie na znaki liter. <Num_Lock> zmienia status klawiatury kalkulatorowej (panel z prawej strony klawiatury). Przy włączonym Num_Lock klawiatura kalkulatorowa służy do wprowadzania cyfr. Przy wyłączonym Num_Lock klawiatura kalkulatorowa działa jako klawisze sterujące. System Kasa v

6 <Insert> służy do przełączania trybu Insert / Overwrite (wstawianie / zamiana). W trybie Insert wprowadzane znaki rozpychają tekst w prawą stronę. W trybie Overwrite wprowadzane znaki zamieniają znaki już istniejące. Status trybu Insert / Overwrite sygnalizowany jest za pomocą kształtu kursora. W trybie Insert kursor ma kształt migającej kreski u dołu znaku. W trybie Overwrite kursor ma postać migającego prostokąta wielkości jednego znaku. <Delete> usuwa znak w miejscu kursora ściągając znaki z prawej strony o jeden znak w lewo. Działanie bardzo zbliżone do klawisza <BackSpace>. <Home> powoduje skok na początek (ang: home dom). W czasie wypełniania pola danych oznacza skok na początek pola, w czasie edycji pełnoekranowej skok na początek wiersza, przy przeglądaniu tabel danych skok do pierwszej skrajnie lewej kolumny. <End> powoduje skok na koniec (ang: end koniec). W czasie wypełniania pola danych oznacza skok na koniec pola, w czasie edycji pełnoekranowej skok na koniec wiersza, przy przeglądaniu tabel danych skok do ostatniej skrajnie prawej kolumny. <PageUp> poprzednia strona. Skok na poprzednią stronę (jeśli istnieje). Przy przeglądaniu tabel danych skok do góry o tyle wierszy ile mieści się na jednym pełnym ekranie. Przy wypełnianiu formularzy danych skok do poprzedniego formularza lub koniec edycji. <PageDown> następna strona. Skok na następną stronę (jeśli istnieje). Przy przeglądaniu tabel danych skok w dół o tyle wierszy ile mieści się na jednym pełnym ekranie. Przy wypełnianiu formularzy danych skok do następnego formularza lub koniec edycji. <BackSpace> usuwa znak z lewej strony kursora przesuwając resztę tekstu w prawo. Działanie bardzo zbliżone do klawisza <Delete>. Znaczenie klawiszy sterujących jest trudne do jednoznacznego opisania. Osoby nie mające wcześniej kontaktu z komputerem powinny poćwiczyć działanie klawiszy w różnych sytuacjach. Żadna instrukcja nie zastąpi tu praktyki Klawisze funkcyjne Klawisze funkcyjne służą do skróconego wywoływania funkcji programu. Właściwe wywołania funkcji (wraz z ich pełniejszymi opisami) umieszczone są zawsze w menu. Aby dowiedzieć się jakie klawisze przypisane są do jakich funkcji należy: 1. Poszukać ich opisu na pasku w ostatnim wierszu u dołu ekranu (opisane są jedynie podstawowe skróty). 2. Poszukać ich w menu (najprostsze wywołanie menu klawiszem <F9>). 3. Poszukać ich w liście aktywnych klawiszy, wywołanie - <F1>. Uczenie się poszczególnych skrótów jest bezcelowe. Wszystkie funkcje zawsze umieszczone są w lokalnym menu. W czasie używania programu najczęściej używane skróty zapamiętywane są w sposób naturalny, mimochodem. Poniżej przedstawiony jest ogólny opis znaczenia najważniejszych klawiszy funkcyjnych F1. Pomoc <F1> - aktywne klawisze. Funkcja ta działa w każdym miejscu programu. Po jej wywołaniu na ekranie wyświetlane jest okienko z listą wszystkich aktywnych w danym miejscu klawiszy funkcyjnych. W czasie działania tej funkcji aktywny jest przycisk [Test klawiatury]. Po jego wciśnięciu można przetestować klawiaturę. Polega ona na tym, że program nazywa wszystkie wciskane klawisze (kombinacje klawiszy). Działanie funkcji Test klawiatury kończy wciśnięcie klawisza <F10>. 2-6 Podręcznik Użytkownika

7 <Alt-F1> - wbudowany kalkulator funkcja działająca w całym programie. Po jej wywołaniu na ekranie wyświetlany jest kalkulator. Obsługa kalkulatora wzorowana jest na działaniu prostych kalkulatorów taśmowych. W celu dokonania jakiegoś obliczenia należy wprowadzić: 1. Pierwszą liczbę używając cyfr, znaku minus i znaku kropka 2. Operator: <+> dodawanie <-> odejmowanie <*> mnożenie </> dzielenie 3. Drugą liczbę działania 4. Wcisnąć klawisz <Enter> lub <%> Klawisz <BackSpace> kasuje ostatnio wprowadzony znak. Klawisz <C> czyści bufor kalkulatora (wskazane przed rozpoczęciem nowych obliczeń). Kalkulator pamięta wszystkie poprzednie obliczenia (strzałkami można przewijać tasiemkę ). Wszystkie wyniki podawane są w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku. <Ctrl-F1> - wywołuje kontekstową instrukcję obsługi. Działa w całym systemie. Po wciśnięciu tego klawisza na ekranie powinien pojawić się opis aktualnie działającej funkcji. <Shift-F1> - informacje o systemie. Działa w każdym miejscu systemu. Po wciśnięciu tego klawisza na ekranie wyświetlane jest okienko zawierające informacje o systemie (nazwa, wersja, autor), o użytkowniku (nazwa, uprawnienia) i o firmie używającej system (nazwa, konto, NIP). W czasie działania tej funkcji można wciskając przycisk [System info] wywołać okienko z przyciskami pozwalającymi zapoznać się ze środowiskiem działania systemu, logiem błędów systemu, otwartymi bazami danych, słownikami i funkcjami systemu. System Kasa v

8 F2. Więcej pomocy <F2> - słowniki / zapisz. Klawisz <F2> działa tylko w czasie wypełniania kodowanych pól danych lub w czasie edycji tekstu. W pierwszym wypadku wciśnięcie klawisza <F2> wywołuje słownik kodów skojarzonych z wypełnianym polem danych. W czasie edycji tekstu wciśnięcie klawisza <F2> powoduje jego zapamiętanie. <Alt-F2> - uprawnienia. Działa tylko w czasie przeglądania tabel danych. Po wciśnięciu tego klawisza na ekranie wyświetlane jest okienko z listą grup użytkowników: Goście Magazyn Sprzedaż Księgowość Grupa Zarząd zawsze ma aktywne wszystkie uprawnienia (PMDUS) i nie można ich ograniczyć. i ich uprawnień do aktualnie przeglądanej tabeli. Dla każdej grupy można określić osobno uprawnienia do: Przeglądanie. Udostępniają tabele do przeglądania i dają możliwość drukowania zestawień. Modyfikacja. Pozwala zmienić istniejące obiekty przeglądanej tabeli. Dopisywanie. Pozwala dopisać nowe obiekty do przeglądanej tabeli. Usuwanie Pozwala usunąć istniejące w tabeli obiekty. Specjalne. Udostępnia niektóre specjalne funkcje. Aby zmienić uprawnienia, którejś z grup należy ją wybrać i wcisnąć klawisz <Enter>. Następnie można wprowadzić ciąg odpowiednich znaków (np.: PMDUS oznacza wszystkie uprawnienia) lub wcisnąć klawisz <F2>. Na ekranie wyświetlone zostanie okienko z listą uprawnień. Wciskając klawisz <Enter> można przełączać stan uprawnień (uprawnienia aktywne oznaczone są znakiem ). Po włączeniu właściwych uprawnień należy wcisnąć klawisz <F10>. Po zainstalowaniu systemu wszyscy użytkownicy mają pełne uprawnienia do wszystkich tabel danych. Zmian w uprawnieniach należy dokonywać w sposób przemyślany. <Shift-F2> - informacje o bieżącym obiekcie. Działa tylko w trakcie przeglądania tabel danych. Po wywołaniu tej funkcji na ekranie wyświetlane jest okienko z informacją o bieżącym (podświetlonym) obiekcie. W skład tych informacji wchodzą: 2-8 Podręcznik Użytkownika

9 Baza danych opis przeglądanej tabeli danych. Plik dyskowa nazwa (ze ścieżką) tabeli (w nawiasie tzw.: uchwyt). Dostęp dzielony / wyłączny - wskazuje sposób otwarcia tabeli. Indeks nazwa pliku indeksowego, jego uchwyt i numer porządku (tzw.: TAG). Klucz wartość wyrażenia wg którego jest uporządkowana tabela. Opis bieżącego rekordu zależny od wybranej tabeli. Rekord numer rekordu fizyczny / logiczny (w kluczu) / ostatni. Wprowadził kod użytkownika, i czas (DD.MM GG:MM) wprowadzenia rekordu. Zmienił kod użytkownika, i czas (DD.MM GG:MM) ostatniej modyfikacji rekordu <Ctrl-F2> - zapamiętanie ustawień rejestru. Zmiany wprowadzone w wyglądzie rejestru (nowe kolumny, ich szerokość i uporządkowanie) nie są automatycznie zapamiętywane - po zakończeniu pracy systemu i jego ponownym uruchomieniu przywracany jest stan poprzedni. Aby utrwalić wprowadzone zmiany należy wcisnąć kombinacje klawiszy <Ctrl-F2> i odpowiedzieć twierdząco na pytanie Czy chcesz zapamiętać wprowadzone zmiany? F3. Pokaż Funkcje skojarzone z klawiszem F3 i wszystkimi jego kombinacjami (<Alt-F3>, <Ctrl-F3> oraz <Shift-F3>) służą do przeglądania informacji o wybranym obiekcie bez ich zmiany. Na ogół po wciśnięciu którejś z kombinacji klawisza <F3> na ekranie wyświetlana jest jakaś kartoteka związana z wybranym obiektem. Działanie klawisza <F3> jest silnie kontekstowe i należy sprawdzić w menu jakie funkcje są z tym klawiszem powiązane i do czego służą. System Kasa v

10 F4. Zmień Wciśnięcie klawisza <F4> (lub jakiejś kombinacji z klawiszem <F4>) wywołuje na ogół funkcje, które służą do wprowadzania zmian do przeglądanej tabeli danych. Na ekranie wyświetlane jest wówczas okno dialogowe zawierające informacje o wybranym obiekcie. W większości wypadków dialog można zakończyć zapamiętaniem wprowadzonych zmian (poprzez wciśniecie przycisku [Wykonaj] lub [Zapamiętaj] lub wciśnięcie klawisza <PageDown>) lub zaniechaniem wprowadzania zmian poprzez wciśnięcie klawisza <Esc>. Dokładne działanie funkcji związanych z klawiszem <F4> jest silnie zależne od kontekstu F5. Drukuj Funkcje skojarzone z klawiszami z grupy F5 służą generalnie drukowaniu. Wszystkie działają w całym programie, są jednak zależne od kontekstu. <F5> - drukuj. Wciśnięcie klawisza <F5> zawsze wywołuje menu skojarzonych z bieżącą funkcją wydruków, lub gdy istnieje tylko jeden wydruk jego okno dialogowe tegoż wydruku. W przypadku wyświetlenia menu wydruków należy wybrać właściwy i zaakceptować wybór wciśnięciem klawisza <Enter>. Po ukazaniu się okna dialogowego wybranego wydruku należy ustawić właściwe parametry wydruku i wcisnąć klawisz / przycisk: <F3> - aby przejrzeć wydruk na ekranie. [nazwa_drukarki] (lub <PageDown>) - aby rozpocząć drukowanie [Ustawienia] aby zmienić ustawienia wybranego wydruku <F10> (lub <Esc>) aby zaniechać sporządzania wydruku W programie istnieje duża liczba wydruków, dodatkowo większość z nich może być przez użytkownika zmieniana. Mogą być tworzone nowe wydruki, a niektóre wydruki umieszczone są kilka razy w różnych miejscach programu. Z tego względu wskazane jest wyszukanie w programie potrzebnych wydruków i zanotowanie miejsca ich występowania. Należy przy tym pamiętać, że na ogół wydruki występują w tabelach danych które mają być drukowane. <Ctrl-F5> - drukowanie ekranu. Funkcja dostępna w całym programie. Po jej wywołaniu wyświetlane jest okno dialogowe pozwalające wybrać obszar wydruku (bieżące okno lub cały ekran) i ustawienia wydruku. Funkcja pozwala wydrukować na dowolnej drukarce to co jest widoczne na ekranie. <Alt-F5> - wbudowany notes. Po wywołaniu tej funkcji uaktywniany jest pełnoekranowy edytor tekstowy. Za jego pomocą można tworzyć i zapamiętywać notatki, można zmieniać wcześniej utworzone notatki i je kasować. Wszystkie notatki mogą być oczywiście wydrukowane. Funkcja notes jest szybka i zawsze pod ręką. Dodatkowo w tekście notatki można używać makro-poleceń i znaków sterujących praca drukarki. <Shift-F5> - wbudowana poczta. Funkcja służy do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami programu. Po jej wywołaniu wyświetlana jest skrzynka pocztowa bieżącego użytkownika. Skrzynka podzielona jest na trzy części: 2-10 Podręcznik Użytkownika

11 Listy bieżące zawiera nowe listy do bieżącego użytkownika Listy przeczytane zawiera już przeczytane listy Listy skasowane - zawiera listy skasowane Za pomocą funkcji poczta można: Nadać list do dowolnego użytkownika list dostanie dostarczony przy najbliższej okazji gdy adresat włączy program. Nadać list do dowolnego kontrahenta list zostanie dostarczony pierwszemu użytkownikowi, który otworzy dowolny dokument, lub opis tego kontrahenta. Wydrukować odebrane / nadane listy Odpowiedzieć na odebrane listy. Funkcja wzorowana jest na programach do obsługi poczty internet. Jest bardzo prosta w obsłudze, i bardzo efektywna w działaniu F6. Szukaj Klawisz <F6> wraz z wszystkimi kombinacjami służy do wyszukiwania informacji w programie. <F6> - Szukaj. Po wciśnięciu tego klawisza na ekranie wyświetlane jest okno z prośbą o podanie opisu szukanego obiektu. Można podać dowolne fragmenty opisu szukanego obiektu. Po wciśnięciu przycisku [Wykonaj] program rozpocznie szukanie obiektu zawierającego wszystkie podane frazy. Gdy zostanie znaleziony pierwszy obiekt spełniający warunki szukanie wówczas ustawiony będzie jako bieżący. Gdy szukany obiekt nie zostanie znaleziony wówczas jako bieżący obiekt nie zostanie zmieniony i wygenerowany zostanie sygnał błędu. <Alt-F6> - Szukaj dalej. Jeśli funkcja szukaj znajdzie obiekt zawierający podane fragmenty opisu, ale nie jest to ten właściwy obiekt, wówczas wciśnięcie klawisza <Alt-F6> oznacza komendę dalszego poszukiwania (od bieżącego miejsca) obiektu spełniającego takie same warunki. System Kasa v

12 F7. Dodaj dopisz F8. Usuń F9. Menu Wszystkie funkcje wywoływane poprzez kombinacje klawisza <F7> służą do dopisywania nowych obiektów. W zależności od kontekstu i wciśniętej kombinacji na ekranie wyświetlone zostanie odpowiednie okno dialogowe. Po prawidłowym wypełnieniu wyświetlanego formularza dopisywany jest odpowiedni obiekt. Klawisze z tej grupy służą do usuwania (kasowania), anulowania, cofania akcji związanej z wybranym obiektem. W najprostszym przypadku kasowany obiekt usuwany jest z tabeli danych. W przypadku anulowania obiekt nadal pozostaje w tabeli danych ale anulowane są wszelkie skutki jego istnienia. Działanie klawisza silnie zależne od kontekstu. Wciśnięcie klawisza <F9> przywołuje lokalne menu (gdy istnieje) lub wyświetla okno z aktywnymi funkcjami gdy menu w danym miejscu nie istnienie. Wciśnięcie klawisza <F9> jest najprostszym sposobem aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji F10. Koniec wyjście <F10> - wyjście z funkcji. Wciśnięcie tego klawisza oznacza rezygnacje z wykonywanej funkcji. Jeśli wykonywaną funkcją było wprowadzanie danych wówczas wciśnięcie klawisza <F10> oznacza zaniechanie wprowadzania zmian. Gdy klawisz <F10> został wciśnięty w czasie działania jakiegoś przebiegu (drukowania, obliczania, testowania, itp.) wówczas wciśnięcie klawisza <F10> oznacza chęć przerwania działania tej funkcji. Wciśnięcie klawisza <F10> w pozostałych sytuacjach oznacza chęć powrotu do poprzedniej funkcji. Funkcjonalnym odpowiednikiem klawisza <F10> jest klawisz <Esc>. <Ctrl-F10> - blokada klawiatury. Po wciśnięciu tej kombinacji klawiszy wygaszany jest ekran (ekran jest czarny), i blokowany jest dostęp do komputera. Jedynym sposobem przerwania blokady jest podanie kodu bieżącego użytkownika. Bez znajomości kodu dostępu jedynym sposobem przerwania blokady jest restart komputera. Przed włączeniem blokady komputera należy upewnić się, że zna się bieżący kod dostępu. W przeciwnym wypadku konieczny będzie restart programu, a to może doprowadzić do utraty aktualnie wprowadzanych danych, a nawet do ich uszkodzenia! <Shift-F10> przerwanie pracy programu. Przerwanie pracy programu powoduje natychmiastowe zakończenie pracy przez program. Funkcję tę można wywołać z dowolnego miejsca. Używanie jej jest wskazane jedynie w ostateczności (w przypadku zawieszenia programu, lub nagłej konieczności zakończenia pracy z pominięciem normalnej procedury kończącej) Menu Systemu Menu służy do poruszania się pomiędzy funkcjami systemu. Wyświetlane jest w drugim wierszu u góry ekranu (pod nagłówkiem). Menu składa się z: wyświetlonych w rzędzie grup funkcji - słów z podświetloną literą rozwijanych w dół (ang.: pull-down) list funkcji. W celu wybrania którejś z funkcji menu należy najpierw wybrać grupę za pomocą jednej z metod: wcisnąć klawisz <Alt> wraz z klawiszem takim jak wyróżniony znak nazwy grupy (np.: aby wybrać grupę Rejestr należy wcisnąć kombinację klawiszy <Alt-R>) Podręcznik Użytkownika

13 lub wcisnąć klawisz <F9> - rozwinięte zostanie pierwsze (z lewej) menu, a następnie za pomocą klawiszy < > i < > należy wybrać właściwą grupę lub wskazać myszą wybraną grupę i wcisnąć lewy przycisk myszy. Rysunek 1 Przykładowe menu Po wybraniu właściwej grupy rozwijane jest jej menu. Z menu za pomocą klawiszy < > i < > należy wybrać właściwą funkcję i wcisnąć klawisz <Enter>. Jeśli wybrana funkcja zakończona była znaczkiem trójkąta wówczas może być rozwinięta druga lista (submenu). Po ostatecznym wybraniu właściwej pozycji wywoływana jest żądana funkcja. Po jej zakończeniu program wraca do miejsca skąd wywołano menu. Wciśnięcie klawisza <Esc> w którymkolwiek momencie działania menu przed wybraniem funkcji powoduje natychmiastowe przerwanie działania menu Komunikaty systemu W czasie pracy Systemu pojawiają się sytuacje wymagające powiadomienia Użytkownika o zaistniałych zdarzeniach lub konieczne jest podjęcie przez Użytkownika decyzji. W takich momentach na ekranie wyświetlane są komunikaty. Komunikaty są dwojakiego rodzaju: informacyjne, zatytułowane na ogół Komunikat - wymagają zapoznania się z ich treścią oraz wciśnięcia klawisza <Enter> pytania, zatytułowane na ogół Pytanie i zawierające więcej niż jeden przycisk (na ogół [Tak] oraz [Nie]). Wymagają od użytkownika podjęcia decyzji i wciśnięcia właściwego przycisku. Wszystkie komunikaty powinny być uważnie przeczytane gdyż mogą zawierać istotne informacje. Nie czytanie komunikatów i wciskanie przycisków na pamięć jest złą praktyką. Komunikaty wyświetlane są w postaci okna wyświetlanego na środku ekranu. Wyświetlanemu komunikatowi towarzyszy zazwyczaj sygnał dźwiękowy. System Kasa v

14 1.4.6 Przyciski Przyciski są to obszary ekranu wywołujące różne funkcje po ich wciśnięciu. Przycisk może być wciśnięty poprzez kliknięcie myszą lub poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy <Alt> i wyróżnionego znaku na przycisku, lub poprzez wybranie (podświetlenie) przycisku za pomocą strzałek i wciśnięciu klawisza <Enter>. W przykładzie jak na rysunku 2 pokazano przyciski [Tak] oraz [Nie] zazwyczaj umieszczone w oknach pytań. Aby wcisnąć przycisk [Tak] należy: kliknąć na nim myszą, lub wybrać go strzałkami i wcisnąć klawisz <Enter>, lub wcisnąć kombinacje klawiszy <Alt-T>, lub wcisnąć klawisz <T> Pola danych Pola danych służą do wprowadzania danych do programu. Ze względu na różną zawartość i sposób obsługi podzielone są na: pola tekstowe pola liczbowe pola daty pola kodowane pola zaznaczenia (checkbox) pola wyboru (radiobutton) pola wyboru z listy (combobox) Wszystkie pola danych zazwyczaj wyróżnione są odrębnym (kontrastowym) kolorem i poprzedzone są opisem Pola tekstowe Pola tekstowe służą do wprowadzania tekstów (nazw, adresów, opisów, itp.). Pola tekstowe mają określoną maksymalną długość. Długość ta może jednak przekraczać rozmiar okienka na ekranie. Wówczas w miarę poruszania się po polu tekst jest poziomo przewijany w lewo lub w prawo. W pola tekstowe można wprowadzać dowolne znaki (małe i duże litery, cyfry, znaki specjalne, itd.) Jeśli tekst w polu tekstowym musi być w jakikolwiek sposób sformatowany wówczas odbywa się to automatycznie (np.: automatycznie konwertowane są litery z małych na duże w indeksach, kodach itp.) Podręcznik Użytkownika

15 Pola liczbowe Pola liczbowe służą do wprowadzania liczb (ilości, cen, kwot, procentów, itp.). Pola liczbowe są ściśle sformatowane. Można do nich wprowadzać tylko cyfry oraz kropkę (przecinek) dziesiętną. Formaty (obrazki) pól liczbowych można zmienić za pomocą funkcji Narzędzia \ Obrazki pól menu głównego systemu. Wartość pól liczbowych może być kontrolowana, zależy to jednak od kontekstu i nie może tu być omówiona Pola daty Pola daty podobnie jak pola liczbowe są ściśle sformatowane. Kolejność pól (dzień, miesiąc i rok), separatory pomiędzy polami (kropka, myślnik, łamane, itp.), a także ilość cyfr w roku (rok ze stuleciem lub bez) określone są za pomocą funkcji Narzędzia \ Obrazki pól menu głównego programu. Wartość pól typu data jest kontrolowana i nie przyjmowane są nieprawidłowe daty (13 miesiąc, 30 lutego, itp.). W przypadku podania daty bez stulecia przyjmowane jest domyślnie bieżące stulecie tj.: do 31 grudnia 1999 roku: 19.. po tej dacie Pola kodowane Pola kodowane zawierają skróconą i kontrolowaną zawartość. Do pól kodowanych można wprowadzić jedynie jeden z kodów zapisanych w słowniku. Do zarządzania słownikiem służy funkcja F2-Słownik, aktywna podczas wprowadzania danych do pola kodowanego. Po wprowadzeniu pola kodowanego program sprawdza czy podany kod występuje w słowniku. Jeśli tak wówczas program wykonuje akcję zleconą przez użytkownika. W przeciwnym wypadku na ekranie wyświetlany jest komunikat Podany kod nie istnieje. Czy dopisać do słownika? w zależności od udzielonej odpowiedzi podany kod dopisywany jest do słownika (odpowiedź Tak ) lub wyświetlany jest słownik (odpowiedź Nie ) Pola zaznaczenia (checkbox) Pola zaznaczenia służą do zaznaczania jakiejś opcji. Pola te mają postać: [x] opis pola. Po wybraniu pola zaznaczenia możliwe jest przełączanie statusu zaznaczenia ( x włączone) za pomocą klawisza <Spacja> (odstęp) Pola wyboru (radiobutton) Pola wyboru służą do wybrania jednej z podanych opcji. Pola wyboru mają postać grupy pól o wyglądzie: ( ) opis pola. Po wybraniu właściwego pola i wciśnięciu klawisza <Spacja> pole to jest zaznaczane (wszystkie inne pola wyboru z tej grupy są automatycznie odznaczane). System Kasa v

16 Pola wyboru z listy (combobox) Pola wyboru z listy podobnie jak wcześniej omawiane pole wyboru służy do wybrania jednej z wielu możliwości. Różnica polega na tym, że widoczna jest tylko jedna (wybrana) pozycja. Pozostałe są ukryte. Aby do nich dotrzeć należy podczas modyfikacji pola wyboru wcisnąć klawisz < >, lub kliknąć myszką na strzałce na końcu pola wyboru. Następnie z wyświetlonej listy pozycji do wyboru należy za pomocą strzałek i klawisza <Enter> wybrać właściwą z nich. Jeśli właściwa pozycja jest znana, wówczas można nie rozwijać listy tylko wcisnąć klawisz z pierwszym znakiem z żądanego pola Formularze danych (okna dialogowe) Formularze danych (okna dialogowe) służą do wprowadzania danych, parametrów i ustawień. Składają się one z wymienionych wcześniej elementów (pól i przycisków). W czasie wypełniania formularzy danych można poruszać się za pomocą: Strzałek (< > i < > przesuwają o znak w obrębie pola, < > i < > przesuwają na poprzednie / następne pole). Klawiszy <Tab>, <Shift-Tab> - przesuwają do następnej / poprzedniej grupy pól danych. Klawisza <Enter> - przesuwa do następnego pola. Myszy przesuwa do wskazanego pola. Ponadto jeśli w dialogu występują przyciski, lub pola wyboru i zaznaczenia, można skoczyć bezpośrednio do jednego z nich wciskając kombinację klawisza <Alt> i podświetlonego znaku przycisku / pola. Wypełnianie formularza z zapamiętaniem zmian kończy: Wciśnięcie przycisku [Wykonaj], [Zapamiętaj] lub [Zapisz] (jeśli istnieje) Wciśnięcie klawisza <PageDown> Zaakceptowanie klawiszem <Enter> wszystkich pól danych. Aby anulować wprowadzone zmiany należy: Wcisnąć przycisk [Anuluj] (jeśli istnieje) Wcisnąć klawisz <F10> lub <Esc> Tabele danych (przeglądarki) Tabele danych służą do przeglądania i wyboru obiektów w rejestrach systemu. W czasie przeglądania tabel danych część robocza (pomiędzy menu, a stopką ekranu) podzielona jest na trzy obszary: Nagłówki kolumn tabeli. Tabeli danych. Stopki tabeli. Nagłówki tabel zawierają opis (nazwy) kolumn tabeli. Opisy te są zazwyczaj skrócone, mogą być wyświetlane w jednym lub kilku wierszach. Opisy zazwyczaj wyświetlane są w innym kolorze niż reszta tabeli i oddzielone są od tabeli poziomą linią. Opisy kolumn po których możliwe jest porządkowanie i tak zwane szybkie wyszukiwanie poprzedzone są znakiem (trójkąt) Podręcznik Użytkownika

17 Tabele danych składają się z kolumn zawierających określony rodzaj informacji (np.: nazwa, data, cena) i wierszy zawierających informacje o poszczególnych obiektach w przeglądanej tabeli. Poszczególne kolumny tabeli mogą być oddzielone od siebie pionowymi liniami lub być zaznaczone za pomocą innego koloru (sposób wyświetlania zależny jest od ustawienia opcji Inwersja kolorów w parametrach komputera). Stopki tabel zawierają dokładniejszy opis aktualnie wybranego (zaznaczonego) wiersza tabeli. Treść stopek zależy od rodzaju przeglądanej tabeli i na ogół jest wystarczająco opisana na ekranie. Wygląd poszczególnych tabel danych jest niemożliwy do pisania ponieważ zależy od użytkownika. Użytkownik w czasie pracy może wstawiać nowe kolumny do tabeli, ukrywać kolumny niepotrzebne, zmieniać ich szerokość, a także kolejność wyświetlania. Służą do tego funkcje z menu Narzędzia Przeglądanie tabel danych W czasie przeglądania tabel danych użytkownik porusza się po komórkach tabeli. Wybrana komórka zaznaczona jest za pomocą innego koloru (inwersji, podświetlenia). Wybrana komórka zwana kursorem określa bieżącą kolumnę i bieżący wiersz tabeli. Aby przemieścić aktywną komórkę należy posługiwać się następującymi klawiszami: Strzałki przesuwają zaznaczenie odpowiednio do następnego / poprzedniego wiersza / kolumny. <PgDn> - wyświetla następną stronę wyświetlanej tabeli <PgUp> - wyświetla poprzednią stronę wyświetlanej tabeli <Ctrl-PgDn> - powoduje skok na koniec tabeli <Ctrl-PgUp> - powoduje skok na początek tabeli Przeszukiwanie tabel danych Aby wyszukać informacje w tabeli danych można posłużyć się jedną z dwu technik: 1. Szukanie uproszczone możliwe jest tylko wówczas gdy w tabeli wyświetlona jest kolumna zawierająca szukane informacje. W tym celu należy: przesunąć kursor do kolumny mogącej zawierać szukane informacje, wprowadzić fragment szukanego tekstu, wcisnąć klawisz <Enter>. 2. Szukanie kompleksowe pozwala wyszukać obiekt zawierający dowolną kombinację cech. Aby kompleksowo przeszukać wybrana tabelę należy: wcisnąć klawisz <F6>, w wyświetlonym oknie dialogowym należy wprowadzić fragmenty szukanych informacji oddzielone spacjami (kolejność nie ma znaczenia), wcisnąć klawisz <Enter>. Bez względu na użytą metodę po wciśnięciu klawisza <Enter> program rozpoczyna szukanie właściwego obiektu. Gdy obiekt ten zostanie znaleziony wówczas automatycznie ustawiany jest jako bieżący. Jeżeli wyszukany obiekt nie jest tym, który miał być znaleziony wówczas należy wcisnąć klawisz <Alt-F6>. Funkcja w ten sposób wywołana wyszukuje następne obiekty spełniające podane warunki. Funkcje <Alt-F6> można wywoływać wielokrotnie w celu szukania następnych obiektów. System Kasa v

18 2 Instalacja Systemu System dostarczany jest w postaci Dyskietek Instalacyjnych wraz z Instrukcją Obsługi. Aby móc korzystać z systemu należy go najpierw zainstalować w systemie komputerowym Użytkownika. W tym celu należy: 1. Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 2. Przygotować informacje o firmie - użytkowniku systemu. 3. Dostosować sprzęt komputerowy do wymagań systemu. 4. Odpowiednio skonfigurować system operacyjny. 5. Zainstalować system za pomocą programu instalacyjnego. 6. Skonfigurować ustawienia systemu. 7. Wdrożyć system w przedsiębiorstwie. 2.1 Informacje o użytkowniku Przed zainstalowaniem systemu należy zebrać kilka informacji o firmie użytkownikiem. Informacje te konieczne będą do prawidłowego ustawienia wielu parametrów. Do najważniejszych informacji o firmie należą: 1. Nazwa, adres, NIP, numery telefonów, itp. informacje umieszczane w nagłówkach dokumentów. 2. Nazwy banków i numery posiadanych kont do umieszczenia w nagłówkach dokumentów i na poleceniach przelewów. 3. Listę użytkowników - osób uprawnionych do korzystania z systemu. Wskazane jest określenie: unikalnego symbolu użytkownika (np.: inicjały). indywidualnego hasła dostępu do systemu. przynależności do grupy (zarząd, księgowość, sprzedaż, magazyn, gość) lista zadań wykonywanych przez daną osobę (np.: wystawianie faktur, rozliczenia z kontrahentami, prowadzenie kasy, utrzymywaniem stanów magazynowych, itp.). 4. Listę komputerów przeznaczonych do współpracy z systemem. Lista powinna zawierać: numer (kolejny) komputera unikalną nazwę komputera (zgodnie z regułami dotyczącymi nazwy w zmiennej FMENV opisanymi w następnym punkcie). listę używanych przez ten komputer drukarek, zawierającą: nazwę drukarki, jej ustawienia (a w szczególności emulację) port do którego jest podłączona, obsługiwany standard polskich znaków 2-18 Podręcznik Użytkownika

19 5. Listę artykułów (towarów, usług, opakowań zwrotnych), które będą zaewidencjonowane w systemie. Lista powinna zawierać indeksy, nazwy, jednostki miary, ceny zakupu i sprzedaży, symbole SWW/KU i stawki VAT. Wskazane by było podzielenie wszystkich artykułów na grupy asortymentowe, ustalenie producentów poszczególnych artykułów, ich symboli, itp. 6. Listę stałych klientów i dostawców z wszystkimi informacjami jakie muszą się znaleźć na fakturach VAT. 7. Listę wystawianych w przedsiębiorstwie dokumentów zawierającą: symbole dokumentów (np.: WZ, PZ, FV, MM) nazwy dokumentów rodzaje cen występujących na dokumentach sposób naliczania podatków na dokumentach relacje pomiędzy dokumentami zdarzenia wywołujące powstanie tych dokumentów inne informacje mające wpływ na sposoby wystawiania dokumentów. 8. Listę niezbędnych wydruków i zestawień zawierającą: nazwę, rodzaj drukowanych informacji, sposoby agregacji, porządkowania i sumowania danych, projekt (wzór) wyglądu wydruku. Powyższa lista specyfikuje jedynie najważniejsze i typowe informacje jakie należy przygotować przed przystąpieniem do instalacji. W prostych przypadkach (jeden użytkownik, jeden komputer, jedna drukarka, typowa firma handlowa) przygotowanie tych informacji nie powinno nastręczać żadnych kłopotów, a nawet może okazać się zbędne. W bardziej złożonych przypadkach nie należy zaniedbywać dokładniejszych przygotowań. Pozwoli to uniknąć wielu błędów, a uzyskany efekt lepiej będzie odpowiadał oczekiwaniom. 2.2 Sprzętowe wymagania Systemu Ze względu na swoją konstrukcję, a także wykonywane zadania system ma określone minimalne wymagania co do używanego sprzętu komputerowego, a w szczególności: 1. System działa jedynie w komputerach zgodnych ze standardem IBM PC 2. Komputer musi być wyposażony w procesor 486DX lub Pentium taktowany zegarem 66 MHz lub lepszym. Nie zalecane jest używanie komputera z procesorami WinChip, Cyrix lub AMD serii K5. 3. W komputerze musi być zainstalowane minimum 8 MB pamięci operacyjnej RAM. W przypadku używania bardziej wymagających systemów operacyjnych (np.: Windows) ilość ta nie powinna być mniejsza niż 16 MB. 4. Dysk, na którym ma być zapisany system, musi mieć minimum 10 MB wolnego miejsca. UWAGA!!! 10 MB wolnego miejsca konieczne jest dla systemu. Do tej ilości należy dodać ilość miejsca niezbędną na zapisanie cenników, list klientów, dokumentów, itp. W praktyce należy przygotować minimum 100 MB wolnego miejsca. 5. Dowolny monitor typu VGA. 6. Napęd dysków elastycznych Dowolna drukarka pracująca w trybie tekstowym wyposażona w emulacje standardów IBM Proprinter, Epson FX lub HPCL. Zalecana jest drukarka igłowa z wałkiem o szerokości 15. Wskazane jest również, aby drukarka posiadała wbudowane obsługę polskich znaków w standardzie IBM Latin 2 (cp: 852), ISO-1250, Mazowia lub Windows EE System Kasa v

20 Niespełnienie, któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów może uniemożliwić korzystanie z systemu, albo sprawić, że praca będzie bardzo utrudniona. Wszystkie niezbędne informacje powinny być w dokumentacji posiadanych urządzeń komputerowych, a w szczególności Instrukcjach Obsługi, Kartach Gwarancyjnych, itp. W razie wątpliwości wskazane jest zasięgnięcie opinii dostawcy systemu. 2.3 System operacyjny System KASA jest programem pracujący w tzw.: trybie zaprotegowanym (ang.: protected mode) z wykorzystaniem tekstowego interfejsu graficznego. Z tego względu najlepszym środowiskiem do jego pracy jest system MS-DOS wersji 3.30 lub późniejszych, lub jakikolwiek inny system potrafiący emulować działanie wymienionego systemu. W praktyce oznacza to, że system może być używany wraz z: 1. MS-DOS wersji od 3.30 do 7.0, lub DR.DOS lub Novell DOS (zalecana jest MS-DOS 6.22) 2. Windows 95 i jego późniejsze odmiany. 3. Windows NT wersji 3.51 i następne. 4. OS/2 wersji 3.0 i 4.0 Po ustaleniu jaki rodzaj systemu operacyjnego jest używany należy odpowiednio go skonfigurować. Konfigurowanie systemów operacyjnych nie jest czynności prostą. Wskazane jest skorzystanie z pomocy fachowca. Najlepiej w tej sprawie skontaktować się z dostawcą systemu. Konfigurowanie systemu operacyjnego polega na: 1. Uruchomieniu obsługi tzw. trybu zaprotegowanego 2. Ustawieniu ilości uchwytów dla plików na minimum Uruchomieniu obsługi polskich znaków w trybie IBM Latin2 (cp. 852) 4. Ustawieniu zmiennej środowiska systemu FMENV Sposób wprowadzania powyższych zmian zależy od używanego systemu operacyjnego i od jego wcześniejszych ustawień. W czasie dokonywania tych zmian należy również pamiętać o wymaganiach innych zainstalowanych programów. W sumie jest to dosyć skomplikowane i niewskazane jest aby robiła to osoba bez odpowiedniego przygotowania. Zmienna środowiskowa FMENV ma postać: SET FMENV=/T<numer>/A<nazwa> gdzie: <numer> jest dowolną liczbą z przedziału od 0 do 999. Liczba 0 (zero) oznacza pracę jednostanowiskową (zbiory danych otwierane będą w trybie wyłączności). Gdy system używany jest na kilku komputerach w sieci wówczas na każdym z komputerów wartość parametru /T musi być inna. <adres> określa nazwę komputera. Nazwa może składać się z maksymalnie 8 liter i cyfr. W nazwie niedozwolone są jakiekolwiek inne znaki. Niewskazane jest również używanie polskich liter. Nazwa podobnie jak numer musi być unikalna, tzn. inna dla każdego komputera w sieci. Przykład (terminal szósty, komputer BIURO ): SET FMENV=/T6/ABIURO 2-20 Podręcznik Użytkownika

21 2.4 Instalacja Systemu Po przygotowaniu wszelkich niezbędnych informacji o użytkowniku systemu, dostosowaniu sprzętu do potrzeb systemu i odpowiednim skonfigurowaniu systemu operacyjnego można przystąpić do właściwej instalacji. W tym celu do napędu komputera należy włożyć Dyskietkę Instalacyjną, a następnie z wiersza komend wydać polecenie <napęd>:instaluj gdzie <napęd> oznacza symbol napędu, w którym znajduje się dyskietka instalacyjna. Przeważnie napęd ten ma symbol A. Wywołanie instalacji na ogół ma więc postać: a:instaluj Jeśli program instalacyjny został wywołany prawidłowo wówczas ekran komputera przyjmie następującą postać: Po zapoznaniu się z treścią pierwszego komunikatu i wciśnięciu klawisza <Enter> wyświetlony zostanie ekran z wyborem rodzaju instalacji. Możliwe są dwa rodzaje instalacji: 1. Instalacja standardowa, która na dysk użytkownika przenosi wszystkie elementy systemu. 2. Instalacji indywidualna, która w odróżnieniu od instalacji standardowej daje możliwość wyboru instalowanych składników systemu. Po wybraniu rodzaju instalacji wyświetlany jest następny ekran z trzema parametrami, które musi podać użytkownik: 1. Lokalizacje systemu wskazującą dysk i katalog w którym system ma być zainstalowany. Z punktu widzenia działania systemu lokalizacja nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest tylko aby: wskazywany dysk miał odpowiednio dużo wolnego miejsca na wskazywanym dysku nie istniał wcześniej katalog o podanej nazwie użytkownik łatwo zapamiętał gdzie zlokalizowany jest system. 2. Nazwa firmy użytkownika systemu służąca do jego identyfikacji. Nazwa musi być uzgodniona z dostawcą systemu i zazwyczaj umieszczona jest na nalepce dyskietki instalacyjnej. System Kasa v

22 3. Numer seryjny instalowanej wersji systemu. Numer ten nadawany jest przez dostawcę systemu i zazwyczaj umieszczony jest na nalepce dyskietki instalacyjnej. Po prawidłowym podaniu wymienionych parametrów program instalacyjny, żąda potwierdzenia ich poprawności i ewentualnie pyta się czy na pewno tworzyć katalog systemu. Po zaakceptowaniu wszystkich pytań na ekranie wyświetlana jest lista katalogów w których umieszczony zostanie program wywołujący system. Program ten umożliwia prosto i szybko uruchomić system. Jego lokalizacja nie ma większego znaczenia. Wystarczy zaakceptować (klawiszem <Enter>) pierwszą z podanych lokalizacji. Następnie rozpoczyna się proces tworzenia struktury katalogów systemu i kopiowanie składników systemu na dysk użytkownika. W trakcie wykonywania tych czynności na ekranie wyświetlana jest informacja o wykonywanych zadaniach, oraz procentowy wskaźnik ich kompletności. Po prawidłowym przeniesieniu systemu na dysk użytkownika wyświetlany jest następny ekran informacyjny. Po zapoznaniu się z jego treścią i wciśnięciu klawisza <Enter> program informacyjny dokona pierwszej próby uruchomienia systemu. W przypadku jej powodzenia użytkownik będzie musiał podać: 1. Parametry komputera (nazwa, schemat kolorów, podpięte drukarki). 2. Wprowadzić użytkowników (symbole, nazwy, grupy, hasła). 3. Nazwa, adres, numery NIP, telefony oraz bank i konto firmy użytkownika systemu. Formularze do wprowadzanie wymienionych informacji będą zmieniane w tej kolejności automatycznie. W przypadku popełnienia błędu lub pominięcia jakiejś informacji możliwe jest późniejsze ich uzupełnienie za pomocą odpowiednich funkcji systemu. Na koniec wyświetlany jest ostatni ekran programu instalacyjnego z krótka informacją: gdzie został zainstalowany system i jak można go ponownie uruchomić. Po wciśnięciu klawisza <Enter> program instalacyjny kończy swoje działanie. Instalacja systemu zazwyczaj przebiega szybko (do 15 minut) i jest prostym procesem. W jej trakcie mogą jednak pojawić się problemy zgłaszane za pomocą odpowiednich komunikatów. Większość z nich wynika z nieprawidłowej konfiguracji komputera. W takim przypadku należy jeszcze raz sprawdzić ustawienia opisane w punkcie Konfiguracja systemu operacyjnego. Częstą przyczyną jest również uszkodzenie dyskietki instalacyjnej. Należy wówczas zażądać od dostawcy kopii dyskietki instalacyjnej. Jeśli mimo kilkukrotnych prób instalacja się nie powiedzie wówczas należy zwrócić się o pomoc do dostawcy systemu Podręcznik Użytkownika

23 3 Funkcje specjalne Lista dostępnych opcji dla tej funkcji wygląda następująco: Kontrola danych Zarządzanie bazą danych Komputer Użytkownicy Wydruki Firma Obrazki pól Drukarka fiskalne 3.1 Kontrola danych Funkcja "Kontrola danych" umożliwia przeprowadzenie sprawdzenia poprawności danych. Po jej uruchomieniu na ekranie monitora pojawia się okno z parametrami: stany magazynowe (przeliczanie stanów magazynowych w wybranym okresie czasu), dokumenty magazynowe (przeliczanie wartości dokumentów w wybranym okresie czasu), obroty kontrahentów (przeliczanie obrotów z kontrahentami za wybrany okres czasu), rozrachunki (przeliczanie rozrachunków za wybrany okres czasu), możliwość przeprowadzenia pełnej kontroli danych lub skróconej oraz bez kontrolowania zbirów danych. Po wykonaniu (polecenie "Wykonaj", klawisz <W>) generowany jest raport z kontroli danych. Wyjście następuje po wciśnięciu klawisza <F10>. 3.2 Zarządzanie bazą danych Po wybraniu funkcji "Zarządzanie bazą danych" na ekranie monitora pojawi się okno "Kopie bezpieczeństwa" z parametrami: wybór akcji do wykonania z objaśnieniem (szybka kopia zapasowa na dysku- wybór tej opcji powoduje automatyczne tworzenie kopii zapasowej przy zakończeniu programu co 7 dni, chroni przed lokalnymi uszkodzeniami dysku lub błędami obsługi; pełna kopia na dyskietkach- chroni przed całkowitą utratą danych, należy ją przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu; zakładanie nowej bazy danych- pozwala założyć nową bazę danych np. nową firmę; aktualizacje systemu- automatycznie aktualizuje dane i parametry do odpowiedniej wersji systemu). Po wybraniu żądanych parametrów i ich akceptacji poprzez wybranie polecenia "Dalej" ( klawisz <D>), pojawiają się dodatkowe opcje związane z parametrami: szybka kopia zapasowa na dysku umożliwia wykonanie szybkiej kopii zapasowej lub odtworzenia danych z kopii zapasowej, System Kasa v

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Klawiatura komputerowa.

Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa. Zdjęcie: www.xpec.pl Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania lub wprowadzania danych do komputera. Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo