TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym"

Transkrypt

1 TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje Strona 1 z 12

2 Stąporków, roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY: Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. ul. Górnicza Stąporków Informacje wprowadzające: Spółka Zakłady Urządzeń Kotłowych S.A., zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla systemu do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dedykowany program informatyczny dla systemu automatyzującego procesy i czynności związane ze współpracą zamawiającego z partnerami biznesowymi. Strona 2 z 12

3 Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: System wspomagający produkcję będzie zbudowany w technologii trójwarstwowej: 1) Warstwa bazy danych - będzie to Oracle Standard Edition ONE 2) Warstwa aplikacji przy wykorzystaniu serwera IIS przechowywać będzie całą logikę biznesowa napisana w technologii.net 3) Warstwa kliencka napisana w jednej z technologii.net Do projektowanego systemu dodatkowa będą zbudowane adaptery które pozwalają na komunikację z systemami zewnętrznymi. Warstwa aplikacji zawierać będzie interface w postaci usług WebService za pomocą których będą się komunikować adaptery. Zostaną zbudowane następujące adaptery komunikacyjne 1) Adapter do komunikacji systemu głównego z systemem księgowym wnioskodawcy (System księgowy to Symfonia Sage). Adapter będzie się komunikował z Symfonia poprzez udostępniony interface dostawcy tego systemu. 2) Adapter do komunikacji systemu głównego z systemem magazynowym wnioskodawcy (System magazynowy to także Symfonia). Adapter będzie się komunikował z systemem magazynowym poprzez odpowiedni interface 3) Adapter do komunikacji z systemem magazynowym i zamówień dostawców którzy posiadają dedykowane rozwiązania i maja wbudowany interface do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Adapter to będzie dedykowana aplikacja, która będzie mógł konfigurować kontrahent, tak aby widział kiedy i jakie dane są wysyłane do firmy wnioskodawcy oraz jakie dane przychodzą z firmy wnioskodawcy. 4) Adapter do oprogramowania Wa-Pro (Asseco) magazyn dokumenty księgowe. Adapter umożliwiający komunikacje z systemami partnerów posiadających systemy z rodziny Wa-Pro. Adapter będzie musiał zostać skonfigurowany przez partnerów. Do transportu danych wykorzystana zostanie technologia SOAP). WebService (protokół Projektowany system wspomagający zarządzanie produkcją umożliwi po stronie wnioskodawcy stworzenie jednolitego środowiska, wymaganego dla stworzenia platformy automatyzującej. Dzięki temu system automatyzował będzie te procesy wewnętrzne, które są niezbędne dla osiągnięcia automatyzacji procesów biznesowych z partnerami. Strona 3 z 12

4 Od strony kontrahentów, projektowany system pozwoli na nawiązanie połączeń z systemami partnerów, oraz realizował będzie funkcjonalności potrzebne do automatyzacji tej współpracy, indywidualizując dostęp dla każdego z nich. W skład systemu, w części oprogramowania funkcjonalnego, realizowanego jako dedykowane, wejdą następujące moduły, o następujących funkcjach: System główny (centralny): 1) Moduł Ewidencji pracowników moduł ewidencjonuje wszystkich pracowników, dostępne dane na ich temat, definiuje dostęp do systemu i określa na jakich prawach ma to nastąpić. 2) Moduł Ewidencji kontrahentów moduł ewidencjonuje wszystkich kontrahentów, cała historie współpracy (zamówienia, produkty, faktury, itd..). Definiuje komunikacje i jej zasady pomiędzy systemem wnioskodawcy a kontrahentami. 3) Moduł Ewidencji klientów moduł ewidencjonuje wszystkich klientów, cała historie współpracy (zamówienia od klientów, zlecenia, faktury, usługi serwisowe itd..). Definiuje komunikację i jej zasady pomiędzy systemem wnioskodawcy a klientami. 4) Moduł Ewidencji Maszyn ewidencja maszyn przemysłowych w firmie np. wycinarka laserowa, plazmowa itd. Ewidencja napraw, przeglądów, historia aktywności danego urządzenia. 5) Moduł obiektów CRM - notatki, załączniki, spotkania, zadania itd.. Ewidencja i zarządzanie wspólnymi obiektami dla całego systemu. 6) Moduł projekty biurowe - definiowanie elementów projektu definiowanie podstawowych parametrów projektu (dla kogo, kiedy itd.), definiowanie osób przepisanych do projektu, definiowanie sposobu rozliczenia, definiowane rodzaju prac w projekcie, definiowanie kosztów, definiowanie budżetu czasowego na całość wykonania. Generowanie faktur z projektów. 7) Moduł projekty biurowe - planowanie realizacji projektu w czasie rozpisanie projektu na zadania przypisane konkretnie dla danych osób a także planowanie tych zadań w czasie. Dostępny miedzy innymi widok kalendarza z wizualizacja zadań zaplanowanych, wykonanych, w trakcie w rozbiciu na każdego uczestnika projektu.. 8) Moduł realizacji projektów biurowych - rejestracja czasu i wykonania zadań Każdy z pracowników będzie miał możliwość rejestracji czasu jaki poświęcił na wykonanie projektu. Jeśli projekt nie jest rozpisany na zadania to logowany czas dotyczy tylko rodzaju wykonanej pracy w danym dniu. Jeśli projekt jest rozpisany na zadania, to użytkownik loguje czas dla poszczególnych zadań a także dba o status zdań przypisanych do siebie. Kierownik projektu ma możliwość kontrolowania edycji czasów wpisywanych przez pracowników. Posiada także zestaw raportów umożliwiających ocenę realizacji projektów a także efektywność pracowników.. 9) Moduł organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej moduł służy do wewnętrznej komunikacji, w celu zarządzania zadaniami: Moduł ten pozwala wykorzystać automatyzacje zewnętrzne do automatyzacji dalszej, wewnętrznej. Strona 4 z 12

5 10) Moduł importu kosztorysów z innych programów (np. norma) import danych kosztorysowych z innych systemów w calu ich dalszej obróbki w systemie.. 11) Moduł kosztorysy - edycja tworzenie / drukowanie zarządzanie kosztorysami, edycja drukowanie. Kontrola rentowności wykonania kosztorysu, 6tworzenie kosztorysu na podstawie danych z magazynów zdalnych dostawców 12) Moduł obsługi zamówień Ewidencja i zarządzanie zamówieniami od klientów. Klient zamówienie może złożyć w trojaki sposób: a) Bezpośrednio z własnego systemu, jeśli zostały zintegrowane systemy informatyczne klienta i wnioskodawcy b) Bezpośrednio z udostępnionej części systemu wnioskodawcy w wypadku klientów nie posiadających zintegrowanego systemu. c) Tradycyjnym sposobem (Tel, fax, list) wprowadzenie do systemu przez pracownika. Zarządzając danym zamówieniem możemy podjąć takie akcje jak: komentowanie, uściślenie warunków, przedstawienie kosztorys, akceptacja odmowa. Np. dla projektów biurowych będą to proste oferty generowane w systemie (forma wydruk, PDF, ).. 13) Moduł otwarcia zlecenia produkcyjnego po akceptacji zamówienia produkcyjnego (z uwzględnionymi warunkami realizacji) przystępujemy do stworzenia zlecenia produkcyjnego. Zlecenie produkcyjne będzie posiadać informacje o zaplanowanych działaniach realizacyjnych a także historie ich przebiegu, do momentu zakończenia procesu produkcyjnego. Po tym okresie ze zleceniem będą zwiane gwarancje, zdarzenia serwisowe itd. 14) Moduł - wykaz kompletacyjny wyboru Ewidencja i dokumentacja związana z wykazem kompletacyjnym wyboru 15) Moduł - wykaz pozycji montażowych Ewidencja i zarządzanie pozycjami montażowymi zwianymi ze zleceniem. Możliwość analizy wszelkich pozycji montażowych w oderwaniu od jednego zlecenia. 16) Moduł - zestawienie materiałów dla zlecenia Zestawienie materiałów do realizacji danego zlecenia a także późniejsza kontrola podczas realizacji w stosunku do założeń. 17) Moduł magazynów zewnętrznych - Moduł magazynów zewnętrznych z modułem aktualizacji cen i stanów, zawierał będzie pełny zestaw podzespołów wraz z cenami i dostępnością u partnerów dostawców, z identyfikacją tych dostawców. Moduł będzie umożliwiał selekcję podzespołów wg kryteriów ceny lub partnera, współpracował z systemem klienta, oraz automatycznie generował zamówienia. Będzie to moduł pomocniczy systemu, jednocześnie umożliwi szybką selekcję podzespołów co przyczyni się do oszczędności czasu pracy i kosztów łączności zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich partnerów. 18) Moduł magazynu wewnętrznego magazyny zakładowe - zawierał będzie stany magazynowe wnioskodawcy, generowane będą automatyczne zamówienia uzupełniające lub zamówienia konieczne do realizacji potrzeb odbiorców, prowadzona będzie ewidencja i archiwum zdarzeń. Będzie to moduł pomocniczy systemu, jednocześnie pozwoli uniknąć przestojów spowodowanych brakami podzespołów i zmniejszy koszty pracy przy kontroli stanów i zamówieniach. Strona 5 z 12

6 Będzie to uzupełnienie systemu magazynowego Sage Symfonia. Do tego modułu będą mieć dostęp pracownicy wg odpowiedniego klucza. Szczególnie istotna jest szybka informacja dla poszczególnych grup pracowniczych o bieżących stanach oraz automatyzacja zamówień. 19) Moduł zespołów/magazynów przynależnych do zespołów realizujących zlecenia Ewidencja i zarządzanie zespołami(przynależność pracowników). Każdy zespół posiadał będzie magazyn, który będzie reprezentował materiały które znajdują się na ich stanowisku pracy. 20) Moduł kontroli i rozliczania magazynów zespołów realizujących Do magazynu zespołu elementy będą mogły być dodawane jedynie przez pobranie z elementów z głównych magazynów zakładowych. Na potrzeby zlecenia są określone zasoby materiałowe. Z tych zasobów każdy zespół musi się rozliczyć. Nie wykorzystane w pełni materiały muszą zostać zwrócone do magazynów głównych. Materiały uszkodzone w trakcie realizacji musza być ewidencjonowane. 21) Moduł analityczny dla gospodarki materiałowej głównym polem optymalizacji działania firmy pod względem finansowym jest rozsądna gospodarka materiałowa ze względu na wysokie ceny materiałów. Moduł będzie badał poprawność stanów magazynów zakładowych w stosunku do stanów magazynów poszczególnych zespołów. Wszelkie nieprawidłowości będą wyłapywane i przedstawiane kadrze zarządzającej. Moduł będzie także analizował stopień wykorzystania materiałów przez poszczególnych pracowników zespołu i wyłapywał anomalie. Np. Dany pracownik ma wysoki stopień uszkadzania zasobów materiałowych lub współczynnik wykorzystania materiałów jest mniejszy niż u innych (zbyt duża liczba odpadów). Takie sytuacje muszą być wyłapywane i wymagają natychmiastowej reakcji kadry zarządzającej. Bardzo istotnym czynnikiem będzie analiza dokonywania automatycznych zamówień od dostawców liczenie opłacalności, prezentowanie innych konfiguracji zamówień itp. 22) Moduł planowania realizacji zlecenia produkcyjnego przypisanie realizacji zlecenia do danego zespołu produkcyjnego, określenie czasu wykonania, zaplanowanie poboru materiałów z magazynów zakładowych, zaplanowanie użycia dużych maszyn np. skrawarek. Moduł na podstawie informacji automatycznej od dostawców usług / towarów będzie mógł natychmiastowo wyłapywać potencjalne problemy. 23) Moduł rejestracji czasu pracy dla pracowników realizujących zlecenia produkcyjne czas pracy może być logowany przez każdego pracownika z zespołu lub przez brygadzistę zespołu. Monitorowane są wszystkie opóźnienia wynikające z pracy zespołu, braku materiałów, opóźnienia w dostępie do maszyn. Wszelkie takie opóźnienia muszą być monitorowane natychmiast ponieważ skutkują opóźnieniami w kolejnych zleceniach. Kontrola czasu pracy pracowników i monitorowanie opóźnień jest jednym z kluczowych elementów rzutujących na rentowność firmy. Dostęp dla pracowników będzie wykonany w technologii mobilnej. Strona 6 z 12

7 24) Moduł kontroli zużycia materiałów na potrzeby realizacji zlecenia produkcyjnego zestaw mechanizmów i raportów analitycznych wspomagających sprawdzanie zaplanowanego zużycia materiałów na poziomie projektowania w stosunku do realizacji. Mogą być dwa powody rozbieżności. Nieumiejętne korzystanie z zasobów materiałowych przez zespoły realizujące lub nieprawidłowości na etapie projektowania i planowania. 25) Moduł automatycznego generowania zapotrzebowania na materiały moduł będzie wspierał gospodarkę magazynową pod względem zapewnienia zasobów materiałowych do realizacji projektów. System generował będzie zapotrzebowania materiałowe dla poszczególnych zespołów, skierowane do odpowiednich magazynów. Będą także generowane odpowiednie zapotrzebowania na materiały dla magazynów zakładowych na podstawie przyjętych zleceń. Moduł będzie kontrolował aby zasoby były wystarczające do realizacji. 26) Moduł tworzenia oferty w odpowiedzi na zamówienie klienta wnioskodawca otrzymując zamówienie na duże zlecenie musi sprawdzić jakie są możliwości jego realizacji pod względem czasu jak i kosztów. W pierwszej kolejności muszą zostać sprawdzone zasoby materiałowe. Jeśli nie ma ich w magazynach zakładowych, system sprawdzi ich dostępność w magazynach zewnętrznych i ewentualnie dokona ich rezerwacji. Można też wystosować zapytania ofertowe o dostępność danego materiału w danym czasie. Oczywiście są także brane pod uwagę ceny materiałów. Drugi aspekt to sprawdzenie możliwości realizacji czasowej w stosunku do obłożenia pracą zespołów zakładowych. Mamy tutaj komunikacje B2B wpierającą proces ofertowania. 27) Moduł zapytań ofertowych dla dostawców służący do hurtowego i automatycznego wysyłania zapytań ofertowych dotyczących zapotrzebowania na materiały do kontrahentów którzy nie są połączeni on-line z systemem wnioskodawcy. System automatycznie wyśle zapytania ofertowe do takich dostawców w postaci aktywnych formularzy. Dostawcy wypełnią te formularze, które zostaną wcześniej zdefiniowane. 28) Moduł analizy ofert dla zapytań ofertowych moduł wspomagający wybranie najlepszej oferty pod względem ceny ale przy uwzględnieniu określonych ram czasowych dostarczenia materiału. Dokonanie rezerwacji i ewidencja tych rezerwacji. 29) Moduł zamówień wystawianych dostawcy - moduł służący do dokonywania zamówień w sposób automatyczny do dostawców którzy są połączeni on-line. W systemie centralnym użytkownik dokona zamówienia i wyśle do dostawcy urządzeń. Poprzez Adapter takie zamówienie zostanie AUTOMATYCZNIE zarejestrowane w systemie dostawcy w odpowiednim buforze. Wstępnie zostaną Strona 7 z 12

8 zablokowane towary w magazynie DOSTAWCY. Po akceptacji u dostawcy zamówienie automatycznie się rejestruje w systemie dostawcy i wykonują się operacje jakie przewiduje system dostawcy. Adapter powiadamia o akceptacji zamówienia i taka informacja zostaje odnotowana w systemie centralnym. W systemie tym znajduje się także informacja o statusie zamówienia (warunki dostawy, termin, nr listu przewozowego itp.) Moduł będzie służyć także do ewidencji zamówień wysyłanych do dostawców którzy nie są połączeni on-line. Pozwala to na ujednolicenie systemu i usprawnienie pracy. Moduł pozwala na śledzenie statusu bieżących zamówień. 30) Moduł specyfikacji wysyłkowej dla każdej dostawy ewidencja i zarządzanie specyfikacjami wysyłkowymi. Ze względu na fakt, ze produkt końcowy jest zazwyczaj produktem o dużych gabarytach, jego przygotowanie do wysyłki i sama wysyłka wymaga dużych działań logistycznych. Moduł zapewni obsługę wszystkich parametrów takiej dostawy. 31) Moduł generowania świadectw kontroli jakości ewidencja i zarządzanie kontrolą jakości produktów. Moduł zapewni generowanie potrzebnych świadectw kontroli jakości we wszystkich wymaganych wariantach. Świadectwa takie będą podpięte pod zlecenia, możliwość wydruku 32) Moduł gwarancyjny moduł ewidencji i zarządzania gwarancjami. Wyszczególnienie na jaki element jaka jest gwarancja. Generacja dokumentów gwarancyjnych. Badanie kosztów gwarancji i rentowności pod tym względem zleceń. 33) Moduł serwisowy - moduł który pozwala na zamówienie serwisu, uzyskanie wszelkich danych o stratusie realizacji zlecenie serwisowego. Dodatkowych kosztach z tym związanych. Ilości godzin wykorzystanych w ramach umowy serwisowej. Podsystem będzie przypominał zarówno klientowi jak i dostawcy o nadchodzących przewidzianych pracach przeglądu i konserwacji 34) Moduł deklaracji zgodności ewidencja deklaracji zgodności. Przy pomocy modułu będzie możliwość generowania deklaracji zgodności we wszelkich możliwych wariantach. Archiwizacja, wydruk. 35) Moduł dokumentów finansowych po akceptacji zamówienia dostawca wystawia fakturę zaliczkowa bądź fakturę proforma w swoim systemie. Po wykonaniu odpowiedniej akcji taka faktura zostaje za pomocą adaptera wysłana do systemu ERP wnioskodawcy i automatycznie zarejestrowana jako faktura do zapłaty. Faktura automatycznie zostaje wysłana do systemu finansowo księgowego (Symfonia) wnioskodawcy 36) Moduł analizy i monitoringu współpracy, ten moduł będzie służył do bieżącego i okresowego badania jakości współpracy partnerów w ramach systemu, poprzez zestawianie ekonomicznych wyników tej współpracy z ilością uwag, interwencji i reklamacji oraz wynikami okresowych ankiet. Pozwoli to na bieżąco poprawiać Strona 8 z 12

9 warunki współpracy, podnosić zadowolenie partnerów, a tym samym wpływać na jej trwałość i dalszy rozwój. 37) Moduł obsługi transportu automatycznie generował będzie zlecenia transportu, zintegrowany z systemem kuriera współpracującego z wnioskodawcą. pozwoli automatycznie przesyłać zlecenia do przewoźnika oraz drukować odpowiednie dokumenty. Dotyczy tylko dostarczania przesyłek małogabarytowych. 38) Moduł rozliczania faktur elektronicznych - moduł będzie realizował następujące funkcje: a) Akceptacja faktur w formie elektronicznym przez klienta b) Rezygnacja z otrzymywania faktu w formie elektronicznej. c) Odbiór faktur w postaci elektronicznej o wystawcy (wnioskodawca) d) Przechowywanie faktury elektronicznych e) Wydruk faktur f) Integracja z płatnościami internetowymi za faktur 39) Moduł planowania pracy dla maszyn (np.. skrawarek laserowych i plazmowych) Jednym z głównych czynników wpływających na rentowność jest zarządzanie pracą maszyn. Przy planowaniu bierze się pod uwagę takie czynniki jak: brak przestojów maszyn, zapewnienie materiałów dla maszyn, spełnienie zapotrzebowania na produkty w kontekście realizowanych zleceń. 40) Moduł analityczno/kontrolny dla wykorzystania maszyn Moduł będzie miał za zadanie wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości związanych z: przekroczeniami terminów dla danych zadań, przekroczenie zaplanowanych materiałów do zużycia. Moduł będzie optymalizował ilość rekonfiguracji maszyn sugerując odpowiednią kolejność wykonania przypisanych prac. 41) Moduł dostępu mobilnego cześć systemu przystosowana do interakcji z urządzeniami mobilnymi np. (tabletami, palmtopami). Dostęp do systemu z takich urządzeń pozwoli na kontrolę przebiegu realizacji na miejscu w zakładzie. W łatwy sposób będzie można zestawić stan faktyczny z danymi dostępnymi w systemie. Harmonogram realizacji zamówienia: Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie określony w podpisanej umowie z wykonawcą. Zaplanowana realizacja projektu powinna być zgodna z założeniami koncepcji programowo-projektowej, a w szczególności z wymaganiami technicznymi dla planowanego oprogramowania oraz mieścić się w założonych ramach czasowych. Dostarczenie modułów oprogramowania będzie wymagać od wykonawcy: wykonania projektu systemu wg przedstawionych wymagań, przedstawienia harmonogramu wdrożenia systemu, wykonania prac programistycznych, Strona 9 z 12

10 przetestowania poprawności funkcjonowania wytworzonego oprogramowania, instalacji oprogramowania na sprzęcie wnioskodawcy i jego uruchomienia (wdrożenia) sprawdzenia praktycznego wykorzystania przez pracowników systemu, Zakładane ramy czasowe dla wykonania systemu: Realizację systemu przewidziano w okresie i podzielono na 3 etapy: ETAP I W I etapie dostawca oprogramowania wykona, dostarczy i przetestuje pierwszą część tego oprogramowania, zawierającą podstawowe moduły podsystemu: ewidencje, obiekty CRM, projekty biurowe, organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej, kosztorysy, obsługa zamówień, moduły materiałowe. ETAP II W drugim etapie projektu wykonawca oprogramowania wykona, dostarczy oraz wdroży kolejne moduły systemu : magazyny zewnętrzne, magazyny wewnętrzne, kontrola i rozliczanie magazynów, moduł analityczny dla gospodarki materiałowej, moduł planowania realizacji zadania produkcyjnego, moduł rejestracji czasu pracy, moduł kontroli zużycia materiałów, moduł generowania zapotrzebowania na materiały, moduł tworzenia ofert, moduł zapytań ofertowych, moduł analizy ofert, moduł zamówień dostawcy. ETAP III W trzecim etapie projektu wykonawca oprogramowania wykona, dostarczy oraz wdroży moduły systemu: moduł specyfikacji wysyłkowej, moduł jakości, moduł gwarancja, moduł serwisowy, moduł deklaracji zgodności, moduł dokumentów finansowych, moduł analizy i monitoringu współpracy, moduł obsługi transportu, moduł faktur elektronicznych, moduły planowania i analizy pracy maszyn, moduł dostępu mobilnego, adapter do symfonia FK, adapter do symfonia FK, adapter do Symfonia Magazyn, adapter do oprogramowania WaPro, adapter do komunikacji z systemem magazynowym i zamówień dostawców. Termin wykonania zamówienia: Ostateczny termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia roku. Strona 10 z 12

11 Sposób porozumiewania sie z Zamawiającym: Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Marek Milczarek. Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: adres inwestora. do korespondencji w sprawie zamówienia: Telefon do kontaktów w sprawie zamówienia: Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać co najmniej: Datę sporządzenia Nazwę i adres oferenta Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i zdolności do realizacji zamówienia Pieczęć firmową, imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Informację o proponowanej technologii i specyficznych, szczegółowych cechach proponowanych rozwiązań oraz proponowanym zakresie funkcjonalności Wartość netto i brutto oferty razem Warunki płatności Warunki gwarancji i serwisu Datę ważności oferty (min. 14 dni) Oferta powinna być złożona w języku polskim. Ceny w ofercie powinny być podane w kwotach netto, w złotych polskich. W ofercie powinien być przedstawiony harmonogram płatności. Oferta musi zawierać informację o spełnianiu przez wykonawcę kryterium doświadczenia. W ofercie powinna być wskazana osoba do kontaktów w sprawie oferty i adres mailowy, na który będzie przesyłana korespondencja. Oferta powinna być wydrukowana, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną podpisana oferta powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową w formacie PDF lub DOC. Strona 11 z 12

12 Termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać do dnia , do godziny Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w formacie PDF lub DOC na adres mailowy Wymagania stawiane wykonawcom: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji prac programistycznych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych i zarządzania w przedsiębiorstwach. Kryterium to będzie oceniane na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Kryteria wyboru oferty: Każda oferta będzie oceniana poprzez punktację od 0 do 100 pkt., przy czym punkty będą przydzielane wg następujących kryteriów: 1. cena oferty waga 40% 2. zakres funkcjonalności oferowanego oprogramowania waga 30% 3. warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego waga 30% Zamówienie do realizacji otrzyma ten Wykonawca, który otrzyma w ogólnej ocenie największą ilość punktów. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Termin powiadomienia o wyborze oferty: Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej najpóźniej do roku. Strona 12 z 12

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Kraków, dnia 01.06.2012 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-350/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo