TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym"

Transkrypt

1 TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje Strona 1 z 12

2 Stąporków, roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY: Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. ul. Górnicza Stąporków Informacje wprowadzające: Spółka Zakłady Urządzeń Kotłowych S.A., zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla systemu do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dedykowany program informatyczny dla systemu automatyzującego procesy i czynności związane ze współpracą zamawiającego z partnerami biznesowymi. Strona 2 z 12

3 Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: System wspomagający produkcję będzie zbudowany w technologii trójwarstwowej: 1) Warstwa bazy danych - będzie to Oracle Standard Edition ONE 2) Warstwa aplikacji przy wykorzystaniu serwera IIS przechowywać będzie całą logikę biznesowa napisana w technologii.net 3) Warstwa kliencka napisana w jednej z technologii.net Do projektowanego systemu dodatkowa będą zbudowane adaptery które pozwalają na komunikację z systemami zewnętrznymi. Warstwa aplikacji zawierać będzie interface w postaci usług WebService za pomocą których będą się komunikować adaptery. Zostaną zbudowane następujące adaptery komunikacyjne 1) Adapter do komunikacji systemu głównego z systemem księgowym wnioskodawcy (System księgowy to Symfonia Sage). Adapter będzie się komunikował z Symfonia poprzez udostępniony interface dostawcy tego systemu. 2) Adapter do komunikacji systemu głównego z systemem magazynowym wnioskodawcy (System magazynowy to także Symfonia). Adapter będzie się komunikował z systemem magazynowym poprzez odpowiedni interface 3) Adapter do komunikacji z systemem magazynowym i zamówień dostawców którzy posiadają dedykowane rozwiązania i maja wbudowany interface do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Adapter to będzie dedykowana aplikacja, która będzie mógł konfigurować kontrahent, tak aby widział kiedy i jakie dane są wysyłane do firmy wnioskodawcy oraz jakie dane przychodzą z firmy wnioskodawcy. 4) Adapter do oprogramowania Wa-Pro (Asseco) magazyn dokumenty księgowe. Adapter umożliwiający komunikacje z systemami partnerów posiadających systemy z rodziny Wa-Pro. Adapter będzie musiał zostać skonfigurowany przez partnerów. Do transportu danych wykorzystana zostanie technologia SOAP). WebService (protokół Projektowany system wspomagający zarządzanie produkcją umożliwi po stronie wnioskodawcy stworzenie jednolitego środowiska, wymaganego dla stworzenia platformy automatyzującej. Dzięki temu system automatyzował będzie te procesy wewnętrzne, które są niezbędne dla osiągnięcia automatyzacji procesów biznesowych z partnerami. Strona 3 z 12

4 Od strony kontrahentów, projektowany system pozwoli na nawiązanie połączeń z systemami partnerów, oraz realizował będzie funkcjonalności potrzebne do automatyzacji tej współpracy, indywidualizując dostęp dla każdego z nich. W skład systemu, w części oprogramowania funkcjonalnego, realizowanego jako dedykowane, wejdą następujące moduły, o następujących funkcjach: System główny (centralny): 1) Moduł Ewidencji pracowników moduł ewidencjonuje wszystkich pracowników, dostępne dane na ich temat, definiuje dostęp do systemu i określa na jakich prawach ma to nastąpić. 2) Moduł Ewidencji kontrahentów moduł ewidencjonuje wszystkich kontrahentów, cała historie współpracy (zamówienia, produkty, faktury, itd..). Definiuje komunikacje i jej zasady pomiędzy systemem wnioskodawcy a kontrahentami. 3) Moduł Ewidencji klientów moduł ewidencjonuje wszystkich klientów, cała historie współpracy (zamówienia od klientów, zlecenia, faktury, usługi serwisowe itd..). Definiuje komunikację i jej zasady pomiędzy systemem wnioskodawcy a klientami. 4) Moduł Ewidencji Maszyn ewidencja maszyn przemysłowych w firmie np. wycinarka laserowa, plazmowa itd. Ewidencja napraw, przeglądów, historia aktywności danego urządzenia. 5) Moduł obiektów CRM - notatki, załączniki, spotkania, zadania itd.. Ewidencja i zarządzanie wspólnymi obiektami dla całego systemu. 6) Moduł projekty biurowe - definiowanie elementów projektu definiowanie podstawowych parametrów projektu (dla kogo, kiedy itd.), definiowanie osób przepisanych do projektu, definiowanie sposobu rozliczenia, definiowane rodzaju prac w projekcie, definiowanie kosztów, definiowanie budżetu czasowego na całość wykonania. Generowanie faktur z projektów. 7) Moduł projekty biurowe - planowanie realizacji projektu w czasie rozpisanie projektu na zadania przypisane konkretnie dla danych osób a także planowanie tych zadań w czasie. Dostępny miedzy innymi widok kalendarza z wizualizacja zadań zaplanowanych, wykonanych, w trakcie w rozbiciu na każdego uczestnika projektu.. 8) Moduł realizacji projektów biurowych - rejestracja czasu i wykonania zadań Każdy z pracowników będzie miał możliwość rejestracji czasu jaki poświęcił na wykonanie projektu. Jeśli projekt nie jest rozpisany na zadania to logowany czas dotyczy tylko rodzaju wykonanej pracy w danym dniu. Jeśli projekt jest rozpisany na zadania, to użytkownik loguje czas dla poszczególnych zadań a także dba o status zdań przypisanych do siebie. Kierownik projektu ma możliwość kontrolowania edycji czasów wpisywanych przez pracowników. Posiada także zestaw raportów umożliwiających ocenę realizacji projektów a także efektywność pracowników.. 9) Moduł organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej moduł służy do wewnętrznej komunikacji, w celu zarządzania zadaniami: Moduł ten pozwala wykorzystać automatyzacje zewnętrzne do automatyzacji dalszej, wewnętrznej. Strona 4 z 12

5 10) Moduł importu kosztorysów z innych programów (np. norma) import danych kosztorysowych z innych systemów w calu ich dalszej obróbki w systemie.. 11) Moduł kosztorysy - edycja tworzenie / drukowanie zarządzanie kosztorysami, edycja drukowanie. Kontrola rentowności wykonania kosztorysu, 6tworzenie kosztorysu na podstawie danych z magazynów zdalnych dostawców 12) Moduł obsługi zamówień Ewidencja i zarządzanie zamówieniami od klientów. Klient zamówienie może złożyć w trojaki sposób: a) Bezpośrednio z własnego systemu, jeśli zostały zintegrowane systemy informatyczne klienta i wnioskodawcy b) Bezpośrednio z udostępnionej części systemu wnioskodawcy w wypadku klientów nie posiadających zintegrowanego systemu. c) Tradycyjnym sposobem (Tel, fax, list) wprowadzenie do systemu przez pracownika. Zarządzając danym zamówieniem możemy podjąć takie akcje jak: komentowanie, uściślenie warunków, przedstawienie kosztorys, akceptacja odmowa. Np. dla projektów biurowych będą to proste oferty generowane w systemie (forma wydruk, PDF, ).. 13) Moduł otwarcia zlecenia produkcyjnego po akceptacji zamówienia produkcyjnego (z uwzględnionymi warunkami realizacji) przystępujemy do stworzenia zlecenia produkcyjnego. Zlecenie produkcyjne będzie posiadać informacje o zaplanowanych działaniach realizacyjnych a także historie ich przebiegu, do momentu zakończenia procesu produkcyjnego. Po tym okresie ze zleceniem będą zwiane gwarancje, zdarzenia serwisowe itd. 14) Moduł - wykaz kompletacyjny wyboru Ewidencja i dokumentacja związana z wykazem kompletacyjnym wyboru 15) Moduł - wykaz pozycji montażowych Ewidencja i zarządzanie pozycjami montażowymi zwianymi ze zleceniem. Możliwość analizy wszelkich pozycji montażowych w oderwaniu od jednego zlecenia. 16) Moduł - zestawienie materiałów dla zlecenia Zestawienie materiałów do realizacji danego zlecenia a także późniejsza kontrola podczas realizacji w stosunku do założeń. 17) Moduł magazynów zewnętrznych - Moduł magazynów zewnętrznych z modułem aktualizacji cen i stanów, zawierał będzie pełny zestaw podzespołów wraz z cenami i dostępnością u partnerów dostawców, z identyfikacją tych dostawców. Moduł będzie umożliwiał selekcję podzespołów wg kryteriów ceny lub partnera, współpracował z systemem klienta, oraz automatycznie generował zamówienia. Będzie to moduł pomocniczy systemu, jednocześnie umożliwi szybką selekcję podzespołów co przyczyni się do oszczędności czasu pracy i kosztów łączności zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich partnerów. 18) Moduł magazynu wewnętrznego magazyny zakładowe - zawierał będzie stany magazynowe wnioskodawcy, generowane będą automatyczne zamówienia uzupełniające lub zamówienia konieczne do realizacji potrzeb odbiorców, prowadzona będzie ewidencja i archiwum zdarzeń. Będzie to moduł pomocniczy systemu, jednocześnie pozwoli uniknąć przestojów spowodowanych brakami podzespołów i zmniejszy koszty pracy przy kontroli stanów i zamówieniach. Strona 5 z 12

6 Będzie to uzupełnienie systemu magazynowego Sage Symfonia. Do tego modułu będą mieć dostęp pracownicy wg odpowiedniego klucza. Szczególnie istotna jest szybka informacja dla poszczególnych grup pracowniczych o bieżących stanach oraz automatyzacja zamówień. 19) Moduł zespołów/magazynów przynależnych do zespołów realizujących zlecenia Ewidencja i zarządzanie zespołami(przynależność pracowników). Każdy zespół posiadał będzie magazyn, który będzie reprezentował materiały które znajdują się na ich stanowisku pracy. 20) Moduł kontroli i rozliczania magazynów zespołów realizujących Do magazynu zespołu elementy będą mogły być dodawane jedynie przez pobranie z elementów z głównych magazynów zakładowych. Na potrzeby zlecenia są określone zasoby materiałowe. Z tych zasobów każdy zespół musi się rozliczyć. Nie wykorzystane w pełni materiały muszą zostać zwrócone do magazynów głównych. Materiały uszkodzone w trakcie realizacji musza być ewidencjonowane. 21) Moduł analityczny dla gospodarki materiałowej głównym polem optymalizacji działania firmy pod względem finansowym jest rozsądna gospodarka materiałowa ze względu na wysokie ceny materiałów. Moduł będzie badał poprawność stanów magazynów zakładowych w stosunku do stanów magazynów poszczególnych zespołów. Wszelkie nieprawidłowości będą wyłapywane i przedstawiane kadrze zarządzającej. Moduł będzie także analizował stopień wykorzystania materiałów przez poszczególnych pracowników zespołu i wyłapywał anomalie. Np. Dany pracownik ma wysoki stopień uszkadzania zasobów materiałowych lub współczynnik wykorzystania materiałów jest mniejszy niż u innych (zbyt duża liczba odpadów). Takie sytuacje muszą być wyłapywane i wymagają natychmiastowej reakcji kadry zarządzającej. Bardzo istotnym czynnikiem będzie analiza dokonywania automatycznych zamówień od dostawców liczenie opłacalności, prezentowanie innych konfiguracji zamówień itp. 22) Moduł planowania realizacji zlecenia produkcyjnego przypisanie realizacji zlecenia do danego zespołu produkcyjnego, określenie czasu wykonania, zaplanowanie poboru materiałów z magazynów zakładowych, zaplanowanie użycia dużych maszyn np. skrawarek. Moduł na podstawie informacji automatycznej od dostawców usług / towarów będzie mógł natychmiastowo wyłapywać potencjalne problemy. 23) Moduł rejestracji czasu pracy dla pracowników realizujących zlecenia produkcyjne czas pracy może być logowany przez każdego pracownika z zespołu lub przez brygadzistę zespołu. Monitorowane są wszystkie opóźnienia wynikające z pracy zespołu, braku materiałów, opóźnienia w dostępie do maszyn. Wszelkie takie opóźnienia muszą być monitorowane natychmiast ponieważ skutkują opóźnieniami w kolejnych zleceniach. Kontrola czasu pracy pracowników i monitorowanie opóźnień jest jednym z kluczowych elementów rzutujących na rentowność firmy. Dostęp dla pracowników będzie wykonany w technologii mobilnej. Strona 6 z 12

7 24) Moduł kontroli zużycia materiałów na potrzeby realizacji zlecenia produkcyjnego zestaw mechanizmów i raportów analitycznych wspomagających sprawdzanie zaplanowanego zużycia materiałów na poziomie projektowania w stosunku do realizacji. Mogą być dwa powody rozbieżności. Nieumiejętne korzystanie z zasobów materiałowych przez zespoły realizujące lub nieprawidłowości na etapie projektowania i planowania. 25) Moduł automatycznego generowania zapotrzebowania na materiały moduł będzie wspierał gospodarkę magazynową pod względem zapewnienia zasobów materiałowych do realizacji projektów. System generował będzie zapotrzebowania materiałowe dla poszczególnych zespołów, skierowane do odpowiednich magazynów. Będą także generowane odpowiednie zapotrzebowania na materiały dla magazynów zakładowych na podstawie przyjętych zleceń. Moduł będzie kontrolował aby zasoby były wystarczające do realizacji. 26) Moduł tworzenia oferty w odpowiedzi na zamówienie klienta wnioskodawca otrzymując zamówienie na duże zlecenie musi sprawdzić jakie są możliwości jego realizacji pod względem czasu jak i kosztów. W pierwszej kolejności muszą zostać sprawdzone zasoby materiałowe. Jeśli nie ma ich w magazynach zakładowych, system sprawdzi ich dostępność w magazynach zewnętrznych i ewentualnie dokona ich rezerwacji. Można też wystosować zapytania ofertowe o dostępność danego materiału w danym czasie. Oczywiście są także brane pod uwagę ceny materiałów. Drugi aspekt to sprawdzenie możliwości realizacji czasowej w stosunku do obłożenia pracą zespołów zakładowych. Mamy tutaj komunikacje B2B wpierającą proces ofertowania. 27) Moduł zapytań ofertowych dla dostawców służący do hurtowego i automatycznego wysyłania zapytań ofertowych dotyczących zapotrzebowania na materiały do kontrahentów którzy nie są połączeni on-line z systemem wnioskodawcy. System automatycznie wyśle zapytania ofertowe do takich dostawców w postaci aktywnych formularzy. Dostawcy wypełnią te formularze, które zostaną wcześniej zdefiniowane. 28) Moduł analizy ofert dla zapytań ofertowych moduł wspomagający wybranie najlepszej oferty pod względem ceny ale przy uwzględnieniu określonych ram czasowych dostarczenia materiału. Dokonanie rezerwacji i ewidencja tych rezerwacji. 29) Moduł zamówień wystawianych dostawcy - moduł służący do dokonywania zamówień w sposób automatyczny do dostawców którzy są połączeni on-line. W systemie centralnym użytkownik dokona zamówienia i wyśle do dostawcy urządzeń. Poprzez Adapter takie zamówienie zostanie AUTOMATYCZNIE zarejestrowane w systemie dostawcy w odpowiednim buforze. Wstępnie zostaną Strona 7 z 12

8 zablokowane towary w magazynie DOSTAWCY. Po akceptacji u dostawcy zamówienie automatycznie się rejestruje w systemie dostawcy i wykonują się operacje jakie przewiduje system dostawcy. Adapter powiadamia o akceptacji zamówienia i taka informacja zostaje odnotowana w systemie centralnym. W systemie tym znajduje się także informacja o statusie zamówienia (warunki dostawy, termin, nr listu przewozowego itp.) Moduł będzie służyć także do ewidencji zamówień wysyłanych do dostawców którzy nie są połączeni on-line. Pozwala to na ujednolicenie systemu i usprawnienie pracy. Moduł pozwala na śledzenie statusu bieżących zamówień. 30) Moduł specyfikacji wysyłkowej dla każdej dostawy ewidencja i zarządzanie specyfikacjami wysyłkowymi. Ze względu na fakt, ze produkt końcowy jest zazwyczaj produktem o dużych gabarytach, jego przygotowanie do wysyłki i sama wysyłka wymaga dużych działań logistycznych. Moduł zapewni obsługę wszystkich parametrów takiej dostawy. 31) Moduł generowania świadectw kontroli jakości ewidencja i zarządzanie kontrolą jakości produktów. Moduł zapewni generowanie potrzebnych świadectw kontroli jakości we wszystkich wymaganych wariantach. Świadectwa takie będą podpięte pod zlecenia, możliwość wydruku 32) Moduł gwarancyjny moduł ewidencji i zarządzania gwarancjami. Wyszczególnienie na jaki element jaka jest gwarancja. Generacja dokumentów gwarancyjnych. Badanie kosztów gwarancji i rentowności pod tym względem zleceń. 33) Moduł serwisowy - moduł który pozwala na zamówienie serwisu, uzyskanie wszelkich danych o stratusie realizacji zlecenie serwisowego. Dodatkowych kosztach z tym związanych. Ilości godzin wykorzystanych w ramach umowy serwisowej. Podsystem będzie przypominał zarówno klientowi jak i dostawcy o nadchodzących przewidzianych pracach przeglądu i konserwacji 34) Moduł deklaracji zgodności ewidencja deklaracji zgodności. Przy pomocy modułu będzie możliwość generowania deklaracji zgodności we wszelkich możliwych wariantach. Archiwizacja, wydruk. 35) Moduł dokumentów finansowych po akceptacji zamówienia dostawca wystawia fakturę zaliczkowa bądź fakturę proforma w swoim systemie. Po wykonaniu odpowiedniej akcji taka faktura zostaje za pomocą adaptera wysłana do systemu ERP wnioskodawcy i automatycznie zarejestrowana jako faktura do zapłaty. Faktura automatycznie zostaje wysłana do systemu finansowo księgowego (Symfonia) wnioskodawcy 36) Moduł analizy i monitoringu współpracy, ten moduł będzie służył do bieżącego i okresowego badania jakości współpracy partnerów w ramach systemu, poprzez zestawianie ekonomicznych wyników tej współpracy z ilością uwag, interwencji i reklamacji oraz wynikami okresowych ankiet. Pozwoli to na bieżąco poprawiać Strona 8 z 12

9 warunki współpracy, podnosić zadowolenie partnerów, a tym samym wpływać na jej trwałość i dalszy rozwój. 37) Moduł obsługi transportu automatycznie generował będzie zlecenia transportu, zintegrowany z systemem kuriera współpracującego z wnioskodawcą. pozwoli automatycznie przesyłać zlecenia do przewoźnika oraz drukować odpowiednie dokumenty. Dotyczy tylko dostarczania przesyłek małogabarytowych. 38) Moduł rozliczania faktur elektronicznych - moduł będzie realizował następujące funkcje: a) Akceptacja faktur w formie elektronicznym przez klienta b) Rezygnacja z otrzymywania faktu w formie elektronicznej. c) Odbiór faktur w postaci elektronicznej o wystawcy (wnioskodawca) d) Przechowywanie faktury elektronicznych e) Wydruk faktur f) Integracja z płatnościami internetowymi za faktur 39) Moduł planowania pracy dla maszyn (np.. skrawarek laserowych i plazmowych) Jednym z głównych czynników wpływających na rentowność jest zarządzanie pracą maszyn. Przy planowaniu bierze się pod uwagę takie czynniki jak: brak przestojów maszyn, zapewnienie materiałów dla maszyn, spełnienie zapotrzebowania na produkty w kontekście realizowanych zleceń. 40) Moduł analityczno/kontrolny dla wykorzystania maszyn Moduł będzie miał za zadanie wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości związanych z: przekroczeniami terminów dla danych zadań, przekroczenie zaplanowanych materiałów do zużycia. Moduł będzie optymalizował ilość rekonfiguracji maszyn sugerując odpowiednią kolejność wykonania przypisanych prac. 41) Moduł dostępu mobilnego cześć systemu przystosowana do interakcji z urządzeniami mobilnymi np. (tabletami, palmtopami). Dostęp do systemu z takich urządzeń pozwoli na kontrolę przebiegu realizacji na miejscu w zakładzie. W łatwy sposób będzie można zestawić stan faktyczny z danymi dostępnymi w systemie. Harmonogram realizacji zamówienia: Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie określony w podpisanej umowie z wykonawcą. Zaplanowana realizacja projektu powinna być zgodna z założeniami koncepcji programowo-projektowej, a w szczególności z wymaganiami technicznymi dla planowanego oprogramowania oraz mieścić się w założonych ramach czasowych. Dostarczenie modułów oprogramowania będzie wymagać od wykonawcy: wykonania projektu systemu wg przedstawionych wymagań, przedstawienia harmonogramu wdrożenia systemu, wykonania prac programistycznych, Strona 9 z 12

10 przetestowania poprawności funkcjonowania wytworzonego oprogramowania, instalacji oprogramowania na sprzęcie wnioskodawcy i jego uruchomienia (wdrożenia) sprawdzenia praktycznego wykorzystania przez pracowników systemu, Zakładane ramy czasowe dla wykonania systemu: Realizację systemu przewidziano w okresie i podzielono na 3 etapy: ETAP I W I etapie dostawca oprogramowania wykona, dostarczy i przetestuje pierwszą część tego oprogramowania, zawierającą podstawowe moduły podsystemu: ewidencje, obiekty CRM, projekty biurowe, organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej, kosztorysy, obsługa zamówień, moduły materiałowe. ETAP II W drugim etapie projektu wykonawca oprogramowania wykona, dostarczy oraz wdroży kolejne moduły systemu : magazyny zewnętrzne, magazyny wewnętrzne, kontrola i rozliczanie magazynów, moduł analityczny dla gospodarki materiałowej, moduł planowania realizacji zadania produkcyjnego, moduł rejestracji czasu pracy, moduł kontroli zużycia materiałów, moduł generowania zapotrzebowania na materiały, moduł tworzenia ofert, moduł zapytań ofertowych, moduł analizy ofert, moduł zamówień dostawcy. ETAP III W trzecim etapie projektu wykonawca oprogramowania wykona, dostarczy oraz wdroży moduły systemu: moduł specyfikacji wysyłkowej, moduł jakości, moduł gwarancja, moduł serwisowy, moduł deklaracji zgodności, moduł dokumentów finansowych, moduł analizy i monitoringu współpracy, moduł obsługi transportu, moduł faktur elektronicznych, moduły planowania i analizy pracy maszyn, moduł dostępu mobilnego, adapter do symfonia FK, adapter do symfonia FK, adapter do Symfonia Magazyn, adapter do oprogramowania WaPro, adapter do komunikacji z systemem magazynowym i zamówień dostawców. Termin wykonania zamówienia: Ostateczny termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia roku. Strona 10 z 12

11 Sposób porozumiewania sie z Zamawiającym: Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Marek Milczarek. Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: adres inwestora. do korespondencji w sprawie zamówienia: Telefon do kontaktów w sprawie zamówienia: Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać co najmniej: Datę sporządzenia Nazwę i adres oferenta Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i zdolności do realizacji zamówienia Pieczęć firmową, imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Informację o proponowanej technologii i specyficznych, szczegółowych cechach proponowanych rozwiązań oraz proponowanym zakresie funkcjonalności Wartość netto i brutto oferty razem Warunki płatności Warunki gwarancji i serwisu Datę ważności oferty (min. 14 dni) Oferta powinna być złożona w języku polskim. Ceny w ofercie powinny być podane w kwotach netto, w złotych polskich. W ofercie powinien być przedstawiony harmonogram płatności. Oferta musi zawierać informację o spełnianiu przez wykonawcę kryterium doświadczenia. W ofercie powinna być wskazana osoba do kontaktów w sprawie oferty i adres mailowy, na który będzie przesyłana korespondencja. Oferta powinna być wydrukowana, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną podpisana oferta powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową w formacie PDF lub DOC. Strona 11 z 12

12 Termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać do dnia , do godziny Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w formacie PDF lub DOC na adres mailowy Wymagania stawiane wykonawcom: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji prac programistycznych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych i zarządzania w przedsiębiorstwach. Kryterium to będzie oceniane na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Kryteria wyboru oferty: Każda oferta będzie oceniana poprzez punktację od 0 do 100 pkt., przy czym punkty będą przydzielane wg następujących kryteriów: 1. cena oferty waga 40% 2. zakres funkcjonalności oferowanego oprogramowania waga 30% 3. warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego waga 30% Zamówienie do realizacji otrzyma ten Wykonawca, który otrzyma w ogólnej ocenie największą ilość punktów. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Termin powiadomienia o wyborze oferty: Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej najpóźniej do roku. Strona 12 z 12

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Kraków, dnia 01.06.2012 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

TYTUŁ PROJEKTU: Realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. TYTUŁ PROJEKTU: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Urządzenie do produkcji brykietów (pelletów) z biomasy oraz odpadów rolniczych dla celów energetycznych Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kraków 18.09.2012 Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul. Zyblikiewicza 20 m.3 31-029 Kraków NIP 6762200114 REGON 356365467 Firma Zarząd i Administracja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Fresh Art Sp.z o.o. TYTUŁ PROJEKTU:

Fresh Art Sp.z o.o. TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ PROJEKTU: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na: "Geobateria - nowatorski sposób ogrzewania funkcjonujący w oparciu o cykl Carnota" Realizacja projektu współfinansowana przez Unię

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo