Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)"

Transkrypt

1 Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: U = U AB = U (dla wzłów A i B) U E + U = 0 (dla spadków napi w lewym oczku) oraz: I = I + I (dla wzła A) Wiedzc, e U = I (z danych zadania) moemy podstawiajc do zapisanych powyej równa otrzyma: I E + R ( I + I) = 0 poniewa: U I = = I R R otrzymujemy ostatecznie równanie postaci: I E + R ( I + I) = 0 R czyli: R I = I R E R z czego mona obliczy warto prdu I dla okrelonej wartoci SEM E:

2 I. ( ) R + R ( ) R + R R R + R R + E R + E R R R R R R + E R + E R R Otrzymane wartoci prdów: I = I =-3.3 Pod uwag bierzemy dodatni warto prdu. Czyli prd I = A. Dla tak wyznaczonego prdu obliczamy warto napicia: U = I = 4 = V Wyznaczona warto prdu i napicia stanowi punkt pracy elementu nieliniowego pracujcego przy zasilaniu SEM E = 0 V.. metoda graficzna prostej oporu Rozpoczynamy od wyznaczenia zastpczego ródła Thevenina dla obwodu na lewo od zacisków AB czyli po odłczeniu rezystancji nieliniowej. ) Obliczamy warto napiciowego ródła Thevenina E 0 I I = = = 3.33[ ] E 0 A 0 R + R + A R R U ET = U AB = I R = 3.33 = 3.33[ B 0 V ) Obliczamy rezystancj wewntrzn Jest to rezystancja widziana od strony zacisków AB, przy przerwie w A gałzi AB i zwarciu SEM E ródła R R R R R R T = = = B R + R + 3 3) Obliczamy prd I metod prostej oporu Po obliczeniu R T i E T schemat naszego obwodu mona zastpi: ] Na wykresie rysujemy zaleno napicia od prdu dla elementu nieliniowego, oraz odwrócon charakterystyk drugiego elementu (dla elementu liniowego połczonego ze E ródłem jest to prosta łczca punkt o wartoci E T na osi napi oraz punkt o wartoci R osi prdów) Tak powstały wykres przedstawiono poniej T T na

3 Punkt okrelony przez przecicie tych dwóch wykresów wyznacza punkt pracy układu. Moemy odczyta: I=A, U= V Co potwierdza obliczenia dokonane wczeniej metod analityczn. 3. Metoda graficzna sumowania charakterystyk. Metoda ta polega na sumowaniu kolejno prdów lub napi dla zachowanej stałej wartoci odpowiednio napicia lub prdu. Dla połczenia elementów: - Szeregowego dodajemy ich charakterystyki w ten sposób, e sumujemy napicia na elementach dla kolejnych wartoci prdu - Równoległego dodajemy ich charakterystyki w ten sposób, e sumujemy prdy na elementach dla kolejnych wartoci napi Dla omawianego przypadku: Zaczynajc od elementu nieliniowego, nanosimy jego charakterystyk ( U = I - linia cigła czarna) a nastpnie charakterystyk połczonego z nim równolegle rezystora R ( U = R I = I niebieska, kropkowana). Nastpnie wyznaczamy sum charakterystyk (linia kreskowana czerwona, powstała w sposób pokazany na rysunku). W ten sposób uzalenilimy napicie U od sumy prdów I+I czyli od prdu I (oznaczenia wg rys 3). W kolejnym etapie bdziemy dodawa napicie U do napicia U, dziki czemu otrzymamy zaleno pomidzy spadkami napi w oczku lewym (rys 3) oraz prdem I. W tym celu rysujemy na wykresie charakterystyk prdowo-napiciow dla rezystora R ( U = R I = I Kropka-kreska, brzowa) i dodajemy do uzyskanej prze chwil charakterystyki (czerwona, kreskowana). (W celu rozjanienia rysunku pozostałe wczeniejsze charakterystyki zaznaczono czarnymi cienkimi liniami cigłymi). Powstała charakterystyka zaznaczona jest pogrubion cigł lini róow (sposób otrzymania tej charakterystyki zaznaczono na rys).

4 Na zakoczenie wyrysowujemy lini okrelajc warto napicia ródła. Punkt P przecicia uzyskanej charakterystyki (róowa, cigła) z charakterystyk ródła (brzowa przerywana) wyznacza warto prdu I, czyli prdu płyncego przez oczko lewe (rys3), dla którego wyznaczone s przecinajce si charakterystyki. Wyznaczajc kolejne punkty (zaznaczone na wykresie) wyznaczamy w odwrotnej kolejnoci wartoci prdów i napi z odpowiednich dla nich charakterystyk: I punkt P. I =4A Dla prdu I mona odczyta spadki napi, które on wywołuje (czyli U ) U punkt P Przecicie wartoci prdu I =4 z prost wyznaczajc zaleno napicia na rezystorze R od płyncego przez ten rezystor prdu (I ). U =8V U punkt P przecicie wartoci prdu I =4 z zalenoci na warto napicia U od prdu I (linia czerwona, przerywana) U=V Nastpnie dla wyznaczonego napicia U moemy odczyta prdy w gałziach na których spadek napicia wynosi U: I punkt P3 Przecicie wartoci napicia U= z prost wyznaczajc zaleno napicia na rezystorze R od płyncego przez ten rezystor prdu I (niebieska kropkowana). I =A I punkt P4 Przecicie wartoci napicia U=V z krzyw wyznaczajc zaleno napicia na rezystorze nieliniowym R N od płyncego przez ten rezystor prdu (I N ), czyli krzyw: U = I (czarna cigła) I=A.

5 Dla danych podanych w zadaniu punkt P3 i P4 znajduj si w tym samym miejscu. Punkt P4 oznacza punkt pracy rezystancji nieliniowej (U=V, I=A) Poniej przedstawiono analogiczny wykres powstały dla danych E=6V, R=, R=. P: (.48, 6) => I =.48A P: (.48, 4.96) => U =4.96V P: (.48,.04) => U=.04V P3: (.04,,04) => I =.04A P4: (.46,,04) => I=.46A

6 Uwagi:. Przedstawione metody mona łczy, np. stosujc Tw. Thevenina w metodzie analitycznej, lub Tw. Thevenina a nastpnie metod sumowania charakterystyk dla obwodu jak na rys 6 itp.. Charakterystyka U-I (napiciowo prdowa I=f(U) elementu nieliniowego moe by podana w postaci wzoru jak w przykładzie lub tabeli kolejne odpowiadajce sobie wartoci U i I) 3. Moe si zdarzy inne oznaczenie osi o pionowa I, o pozioma U charakterystyka prdowo napiciowa I-U U=f(I). Trzeba wtedy zauway, e sumowanie napi bdzie si odbywa w poziomie, a sumowanie prdów w pionie (czyli odwrotnie ni w podanym przykładzie) 4. W sposób podany w punkcie 3 mona take sumowa charakterystyki dwóch elementów nieliniowych.(przykład poniej) Przykład Obliczy punkt pracy układu: Gdzie: E=V, RN: U RN 0.5 I RN: U RN 0.I + Dodajemy napicia dla kolejnych prdów obu charakterystyk nieliniowych, punkt pracy-p Wyznacza prd I=0.76A oraz napicie U=E=V, dla prdu I odczytujemy spadki napi na rezystancjach nieliniowych U RN = 0.3 V, oraz U RN =.7 V Dla charakterystyki I-U Dla charakterystyki U-I

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych.

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych. OZDZIAŁ III: Stany niestalone Temat 8 : Stan stalony i niestalony w obwodach elektrycznych. Dotychczas rozpatrywane obwody elektryczne prd stałego i zmiennego rozpatrywane były w tzw. stanie stalonym.

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania - na podstawie zarejestrowanych komputerowo w plikach dyskowych wartoci wydłuenia i obcienia próbki Opracował:

Bardziej szczegółowo

i n s t r u k c j a o b s ł u g i

i n s t r u k c j a o b s ł u g i i n s t r u k c j a o b s ł u g i Sirocco - instrukcja obsługi 2004 1 Sekwencyjny System Wtrysku Sirocco przeznaczony jest do samochodów z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem benzyny wyposaonych w katalizator

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.)

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) 1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) Kontroler Urzdzenie Aplikacja pomiarowa Aplikacja Akcje urzdzenia Rozkazy SCPI Komunikaty SCPI Analiza polece SCPI I generacja

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne

1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne 1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne Ukad 8051 jest jednoukadowym, 8 bitowym mikrokontrolerem o rozbudowanych zasobach wewntrznych, tj.: programowalne ukady czasowo licznikowe, ukad transmisji

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN ...dobre rzeczy zawsze janiej w mroku... ROZDZIAŁ VII KSZAŁOWANIE DYNAMIKI MASZYN. WSP. SAN DYNAMICZNY MASZYNY 3. SPOSOBY MINIMALIZACJI DRGA MASZYN 4. MODYFIKACJA SRUKURALNA WŁASNOCI DYNAMICZNYCH 5. DOSRAJANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Andrzej B. CHOJNACKI 1, Jerzy MARKOW 2 1 Wojskowa Akademia Techniczna ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Wysza Warszawska Szkoła

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1. Analizator widma, budowa i dzia anie.

1. Analizator widma, budowa i dzia anie. 1. Analizator widma, budowa i dziaanie. Tradycyjny sposób obserwacji sygnaów elektrycznych to ogldanie ich w domenie czasu za pomoc oscyloskopu. Obserwacja w domenie czasu jest uywana do uzyskania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Marcin urakowski, Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania, Politechnika Wrocławska mzurakowski@esolution.pl,

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP Jerzy Konorski Wydział ETI, Politechnika Gdaska 80-2 Gdask, ul. Narutowicza 11/12, jekon@eti.pg.gda.pl Piotr Pacyna, Jerzy Kasperek, Wojciech Romaszkan Akademia Górniczo-Hutnicza 0-059 Kraków, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo