ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:"

Transkrypt

1 Łódź, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łukasz Chojnacki - sprawy organizacyjne i finansowe (tel.: ) Piotr Fijałkowski - sprawy techniczne (tel.: ) 2. Tryb udzielenia Zamówienia Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 nr 171 poz. 1058). 3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 3.1. Apla Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i wdrożenie dedykowanego systemu B2B. W ramach aplikacji B2B automatyzacji poddane zostaną procesy biznesowe, przypisane poszczególnym partnerom projektu. Procesy biznesowe realizowane we współpracy z hurtowaniami. Składanie zamówień. W ramach procesu firma APLA złoży zamówienie w danej hurtowni z poziomu panelu aplikacji B2B. Po określeniu rodzaju materiału planowanego do zakupu nastąpi automatyczne uzupełnienie pól formularza zamówienia zgodnie z parametrami technicznymi produktu. Formularz ten zostanie automatycznie sprawdzony pod kątem poprawności wprowadzonych danych oraz dostępności wybranego produktu w magazynie dostawcy a następnie przekazany do systemu informatycznego partnera. W sytuacji pełnej dostępności towaru z zamówienia nastąpi jego rezerwacja oraz rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia. Wdrożona aplikacja będzie ewidencjonowała zamówienia wysłane do dostawców, co pozwoli na bieżące śledzenie statusu zamówień oraz wykonywanie raportów i zestawień w tym zakresie. Aplikacja będzie posiadać funkcjonalność automatycznego rozróżniania dostawcy danego materiału, do którego ma zostać wysłane zamówienie oraz podpowiadania zamienników. Strona 1 z 11

2 Kontrola realizacji zamówienia. W ramach procesu w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia przez dostawcę uzyskamy informację o statusie realizacji zamówienia oraz czasie pozostałym do wysyłki towaru i momencie jego wysyłki, w tym także informacje o ewentualnych zaistniałych brakach w procesie kompletacji dostawy. Możliwe będzie również przeprowadzenie procesu kontrolingu dostaw pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem przez firmę APLA (potwierdzenie zgodności lub niezgodności przyjętego towaru w przypadku niezgodności moduł automatycznie wygeneruje protokół reklamacyjny do dostawcy oraz zwrotu towaru). Rozliczanie. W ramach tego procesu generowane będą raporty, rozliczenia z uwzględnieniem przysługujących nam rabatów wstecznych lub logistycznych, promocji, itp. oraz wystawiane będą na ich podstawie faktury. Za pomocą systemu B2B możliwe będzie również pobranie elektronicznej postaci faktury wraz jej zawartością. Możliwy będzie również podgląd stanów finansowych zestawienia stanów zadłużenia, terminów płatności, itp. Procesy biznesowe realizowane we współpracy z podwykonawcami. Proces gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania danych. W ramach aplikacji B2B stworzona zostanie baza danych, w której będą przechowywane wszystkie informacje związane ze zleceniem (montażem reklam), w tym zdjęcia z poszczególnych etapów montażu, zdjęcia pomontażowe, protokoły odbioru. W sposób znaczący przyśpieszy to proces odbioru prac przez klientów firmy APLA, a także umożliwia sprawną kontrolę nad zewnętrznymi firmami montażowymi. Przyspiesza także, proces rozliczenia podwykonawców z powierzonych prac. Zastosowana wyszukiwarka danych pozwoli na szybkie odnalezienie informacji/danych według określonych parametrów. Dostęp do stworzonej bazy danych poprzez aplikację B2B będą posiadać wszyscy uprawnieni pracownicy Partnerów oraz naszej firmy (przypisywanie kompetencji i uprawnień w systemie). Rozbudowa bazy będzie następować poprzez dodawanie nowych pozycji przez poszczególnych Partnerów poprzez określony format wymiany informacji. Dostęp do bazy danych z poziomu przeglądarki internetowej pozwoli na korzystanie z niej przez podwykonawców w dowolnym czasie i miejscu. Poprzez to działanie wprowadzone dane u któregokolwiek z partnerów automatycznie pojawią się w bazie danych aplikacji B2B (replikacja danych). Korzystanie z udostępnionych rozwiązań znacząco skróci czas, który obecnie jest poświęcany na pozyskanie danych. Firmy montażowe podczas przeprowadzonych prac uzyskają dostęp do przygotowanych oraz zaakceptowanych przez zleceniodawcę wzorów montażu. Zleceniodawcy dzięki automatyzacji tego procesu we współpracy z podwykonawcami uzyskają dostęp do informacji na jakim etapie jest montaż jego placówki (wygenerowanie lokalizacji po kodzie mapy punktów i wizualizacji możliwość oceny przebiegu akcji). Zleceniodawcy będą mogli ściągać z poziomu systemu protokoły oraz pełne dokumentacje udostępnione przez podwykonawców. Narzędzia te z punktu widzenia praktycznego pozwolą nam osiągnąć skrócenie czasu rozliczeniowego. Zarządzanie harmonogramem prac. Aplikacja B2B pozwoli na usprawnienie procesu związanego z ustalaniem harmonogramu montażu reklam przez danego podwykonawcę poprzez możliwość automatycznego sprawdzania dostępnych terminów u poszczególnych partnerów zdefiniowanych w stworzonej bazie danych. Na podstawie zdefiniowanych wolnych terminów i zasobów w określonej lokalizacji aplikacja automatycznie zaproponuje termin wykonania zlecenia i dokona jego rezerwacji. Aplikacja odpowiedzialna będzie również za automatyczną aktualizację harmonogramów w zakresie zaznaczenia danego terminu jako zarezerwowany oraz określenia czasu rezerwacji. Zarządzanie pracami montażowymi. Aplikacja B2B pozwoli na usprawnienie obszaru związanego z zarządzaniem poszczególnymi zleceniami przydzielanie zadań pomiędzy poszczególnych podwykonawców oraz zdefiniowane przedmiotu zamówienia bezpośrednio w aplikacji. W efekcie partner przydzielony do montażu danej reklamy będzie posiadał wszystkie niezbędne informacje do wykonania prac w formie elektronicznej. Przydzielanie prac poprzedzone zostanie weryfikacją geolokalizacji partnera, czyli skojarzenie informacji o miejscu ich dostępności. Strona 2 z 11

3 Proces monitoringu realizacji zlecenia. Po wprowadzeniu zlecenia montażu reklamy do aplikacji B2B wraz z harmonogramem prac podzielonym na etapy partnerzy będą na bieżąco notyfikować w systemie aktualny postęp prac wraz z odnotowywaniem odchyleń w zakresie zaplanowanego zakresu i harmonogramu oraz odnotowywać zakończenie każdego etapu. W ten sposób nasza firma będzie miała możliwość monitorowania prac wykonywanych przez podwykonawców poprzez wgląd do aplikacji B2B, w którym będą wyświetlane kolejno komunikaty dotyczące statusu ukończenia zlecenia. Możliwe będzie także przypisanie każdemu zadaniu terminu jego realizacji i aktywacji funkcji alertów w związku z nieterminową realizacją zadań przewidzianych w umowach. Rozliczanie. Aplikacja B2B poprawi efektywność wykonywanych działań związanych z rozliczaniem wykonanego zlecenia poprzez generowanie faktur i protokołów potwierdzających zrealizowanie danej usługi. Rozliczanie dokonane zostanie na podstawie prowadzonej rejestracji w aplikacji B2B wykonanych prac w zakresie liczby godzin, wykorzystanych zasobów osobowych, wykorzystanych materiałów, itp. Definiowane będą tutaj i wyceniane prace dodatkowe. Procesy biznesowe realizowane we współpracy z zleceniodawcami. Złożenie zapytania ofertowego. Za pośrednictwem aplikacji B2B zleceniodawca będzie mógł złożyć zamówienie, poprzez wypełnienie udostępnionego formularza w zakresie parametrów realizacji zlecenia. Zamówienie to zostanie przekazane do firmy APLA. Przekazane zostanie ono m.in. do działu projektowego, gdzie przygotowany zostanie wstępny projekt produktu, działu technicznego gdzie przygotowany będzie wstępny kosztorys produktu, działu montażowego, gdzie określony zostanie zakres prac związanych z montażem danego produktu, działu administracyjnego, gdzie przeprowadzona zostanie wycena zlecenia. W odpowiedzi na otrzymane zamówienie przekazana zostanie partnerowi za pośrednictwem systemu B2B oferta wykonania zlecenia. Wskazana funkcjonalność pozwoli ograniczyć ilość zapytań ofertowych kierowanych do naszej firmy drogą tradycyjną. Po otrzymaniu takiego zapytania zobowiązani jesteśmy do przetworzenia danych w nich zawartych oraz przekazania go do poszczególnych działów w celu przygotowania oferty. Proces ten znacznie wydłużał czas jej przygotowania, w szczególności w przypadku otrzymania od partnera niepełnych danych, wymagających ich uszczegółowienia drogą telefoniczną. Akceptacja projektu zamówienia oraz wyceny. Aplikacja B2B znacznie przyśpieszy działania związane z akceptacją zamówienia (projektu produktu). Dział projektowy po przygotowaniu projektu wizualnego produktu, którym zainteresowany jest partner, a także opisu technologii w jakiej może zostać wykonany określony produkt (2-3 wersje) prześle go za pomocą aplikacji B2B do partnera. Zleceniodawca, poziomu udostępnionego panelu klienta będzie mógł pobrać dokumentację techniczną oraz dokonać jej akceptacji, odrzucenia, zasugerowania zmian bezpośrednio w aplikacji. Zaakceptowanie projektu przez klienta wiązać będzie się z automatycznym przesłaniem informacji do działu produkcyjnego i pozwoli na rozpoczęcie prac produkcyjnych. Takie same działania nastąpią podczas akceptacji wyceny zlecenia przygotowanej przez dział administracyjny. Po akceptacji przez klienta zamówienia/projektu przekazany zostanie on do działu produkcji. Istotnym elementem jest uzyskanie dokładnych wyliczeń zapotrzebowania materiałowego pod projekt oraz zasymulowanie jego zapotrzebowania pod kątem dostawców. Ważnym elementem będzie system zarządzania produkcja, w którym znajdą się procesy produkcyjne, fakturowanie, windykacyjna, rozliczanie. Aktualnie przekazujemy partnerowi projekt w formie tradycyjnej. Tą samą drogą zleceniodawca dokonuje jego akceptacji lub odrzucenia. Kontakt telefoniczny lub znacznie dezorganizuje pracę naszego działu projektowego. Obecna forma współpracy i sposób akceptacji projektów graficznych oraz wnoszenia przez Strona 3 z 11

4 klientów uwag jest powodem wielu nieporozumień powodem tego jest brak systemu do weryfikowania przydzielonych uprawnień dla osób kontaktujących się z nami ze strony Zleceniodawców w efekcie często pomimo wykonania zaleceń od klienta rezultat ostateczny jest kwestionowany i podnoszony jest zarzut wniesienia uwag przez osobę nieuprawnioną bądź uprawnioną w innym obszarze. Naszym celem jest poprzez rozwiązanie systemowe zastosowanie metody przydzielania uprawnień przez przedstawiciela Zleceniodawcy własnemu personelowi wówczas sytuacja ta ulegnie zmianie a system pozwoli prześledzić poprzez rejestr czynności proces uzgadniania ze Zleceniodawcę oraz czas, uwagi i akceptacje ze strony zamawiającego. Monitorowanie przebiegu prac produkcyjnych. Zleceniodawca po akceptacji projektu otrzyma zwrotną informację, iż projekt jest w fazie oczekującej na rozpoczęcie prac produkcyjnych oraz o zamówionych materiałach produkcyjnych u naszych dostawców. Zlecenie uzyskuje status oczekujące na produkcję do momentu zaopatrzenia poprzez dział Magazynowy dostawy wszystkich elementów niezbędnych do produkcji danego zlecenia. Klient widzi status, a także otrzymuje informacje na temat asortymentu dostępnego w naszym magazynie. System odnotowywał będzie poszczególne etapy wejścia i wyjścia danego produktu z kolejnych działów produkcyjnych i informował o tych krokach zleceniodawcę. Partner będzie otrzymywał za pomocą aplikacji informacje o pomyślnym lub negatywnym odbiorze produktu oraz ostateczny termin zakończenia produkcji. Wskazana funkcjonalność pozwoli odejść od klasycznych metod w zakresie informowania partnera o przebiegu prac produkcyjnych, co ma istotne znaczenie poprzez wyeliminowanie czynnika ludzkiego oraz automatyzacje w tym zakresie - zmniejszy się też poziom zaangażowania naszych pracowników oraz koszty związane z komunikowaniem się. Monitorowanie przebiegu realizacji prac montażowych. Zleceniodawca z poziomu systemu B2B uzyska dostęp do informacji opisujących przebieg realizacji prac. Partner poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów będzie mógł wygenerować wszystkie lokalizacje i sprawdzić na jakim etapie jest jego zamówienie informacje te będą pobierane z bazy danych, gdzie firmy montażowe umieściły zdjęcia, protokoły montażowe, itp. Automatyzacja tego procesu jest szczególnie istotna w przypadku dużych akcji rebrandingowych, podczas których firma wykonuje np. 370 montaży placówek w okresie 14 dni. Poprzez aplikację klient każdego dnia będzie widzi postępy w pracach montażowych, uzyska dostęp do protokołów odbioru, a także pełną dokumentację w ten sposób skróci się proces rozliczania kontraktu. Rejestracja reklamacji i serwisów. W związku z otrzymywaniem zgłoszeń reklamacyjnych oraz dotyczących usterek, wad materiałowych niezbędne jest zautomatyzowanie tego procesu. W systemie udostępniony zostanie moduł logowania się dla zgłaszających formularz zostanie ustandaryzowany i będzie wymuszał wprowadzenie kompletnych i istotnych z naszego i naszego podwykonawcy danych. Formularz ten będzie następnie analizowany przez naszego pracownika i przekazywany do odpowiedniego podwykonawcy obsługującego ten obszar. Jednocześnie nasz Pracownik będzie miał wgląd do bazy danych i informacji w zakresie wykonanego zlecenia. Pozwoli to na szybką identyfikację informacji dotyczących przykładowo: podwykonawcy, warunków gwarancji, warunków umowy i umownym czasie usunięcia usterki. Reorganizacja tego procesu zapewni naszemu pracownikowi szybsze niż dotychczas przygotowanie zlecenie oraz odszukanie wszystkich niezbędnych informacji w celu określenia przykładowo czy dana usługa powinna być płatna czy nie. Ponadto aplikacja B2B będzie automatycznie tworzyć ewidencję przesłanych zleceń nadając im odpowiedni status i wpisując do bazy danych przypisując do danego zlecenia. Wszystkie zgłoszenia będą automatycznie archiwizowane i posłużą do budowy bazy wiedzy w zakresie powtarzających się usterek, metod ich usuwania oraz zapobiegania ich powstawaniu. Strona 4 z 11

5 Aplikacja B2B będzie składać się z następujących modułów: Moduł zamówień - moduł ten obejmie zagadnienia związane z tworzeniem dokumentu zamówień i konstruowaniem ich powiązania z innymi obszarami systemowymi. Moduł ten usprawni procesy związane z zarządzaniem gospodarką magazynową oraz zautomatyzuje generowanie dokumentów zamówień. Moduł ten będzie również powiązany z fakturowaniem i logistyką systemową. Moduł umożliwi zdefiniowanie parametrów rotacji towarów, liczby dni obsługi zamówień, itp. Moduł ten udostępni formularz składania zamówień oraz katalog materiałów. Moduł w ramach funkcjonalności będzie posiadał opcję eksportu pliku z danymi bezpośrednio do systemu dostawcy. Moduł skomunikowany zostanie z modułem kontroli stanów magazynowych odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji stanów magazynowych w oparciu o określone wskaźniki stanu minimalnego. Moduł kontroli magazynu - moduł ten będzie odpowiedzialny za ewidencję stanów magazynowych (automatyczne sprawdzanie i wyświetlanie stanów magazynowych materiałów). W przypadku niedostępności surowców/materiałów, które powinny zostać wykorzystane w procesie produkcji moduł magazynowy przekaże komunikat do modułu zamówień na podstawie którego możliwe będzie wygenerowanie zamówienia do dostawcy z uwzględnieniem minimów logistycznych. Dzięki temu modułowi będziemy mieć pełną kontrolę nad zamówieniami, stanami magazynowymi oraz logistyką realizacji zamówień. Moduł ten będzie posiadał funkcjonalność automatycznego rozróżniania dostawcy danego produktu, do którego ma zostać wysłane zamówienie. Moduł ten będzie również automatycznie pobierał i importował stany magazynowe w pliku XML do aplikacji B2B łączącej firmę APLA z firmami partnerskimi. W systemie znajdować będą się stany magazynowe, co zapewni bezpośredni do nich dostęp zainteresowanym stronom. Moduł rozliczeń w przypadku współpracy z dostawcami materiałów/surowców za pomocą tego modułu będzie możliwa korelacja dokumentu zamówienia z dokumentem faktury zakupu. Po otrzymaniu zamówienia moduł ten będzie pozwalał na pobranie dokumentu faktury, korelację z zamówieniem i zapisanie do bazy z pliku faktury (jego nr, dane adresowe, NIP, wartość zakupów, data). Kolejno moduł zapisze fakturę (zostanie pobrany nr na podstawie wcześniej zdefiniowanej maski numeracji dokumentu). W trakcie korelacji i pobrania faktury, zamówienie zmienia swój status i w polu uwag otrzymuje numer faktury celem szybkiej identyfikacji. Z kolei faktura otrzymuje w polu uwag numer zamówienia jako wzajemna zależność. Pozwoli to w późniejszym etapie na prowadzenie szczegółowych analiz i raportów. Proces ten ułatwi nam rozliczanie z partnerem w zakresie należnych rabatów wstecznych, osiągniętych stanów sprzedaży, które obecnie, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi jest uciążliwe. Za jego pomocą będzie możliwe tworzenie zestawień, które wspomogą procesy decyzyjne w naszej firmie i firmie partnera. W przypadku współpracy z podwykonawcami moduł ten pozwoli na generowanie raportów rozliczeniowych z wykonywanych prac montażowych dotyczących zrealizowanych zadań, liczby godzin, prac dodatkowych, które zostały przeznaczone oraz wykorzystanych zasobów. Generowanie przez system raportu nastąpi po zmianie statusu na wykonane. Będzie to możliwe poprzez zintegrowanie z modułem harmonogramowania i koordynacji działań APLA i partnerów. Moduł ten zapewni także możliwość przepływu danych dotyczących ilość i wartość zrealizowanych prac montażowych, przychodu i marży uzyskanej przy współpracy z danym Partnerem, co ułatwi rozliczanie oraz ich wykorzystanie do automatycznego generowania raportów w procesie obsługi posprzedażowej i raportowania wyników (poprzez współpracę z modułami obsługi posprzedażowej). Ponadto moduł ten będzie odpowiadał za generowanie innych raportów dotyczących zrealizowanych zadań (na podstawie dostępnych danych ilościowych i jakościowych). Moduł ten jest niezbędny do przeprowadzania procesu rozliczeń. Jego wykluczenie byłoby ryzykowne z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu. Moduł harmonogramowania prac montażowych i ich zarządzania - moduł ten będzie przeznaczony do przeprowadzania efektywnego harmonogramowania. Poprzez moduł harmonogramowania i koordynacji działań APLA i partnerów będzie możliwe uzyskanie dostępów do aktualnych harmonogramów prac wszystkich zaangażowanych podwykonawców w zakresie wolnych i zajętych terminów, ich lokalizacji. Moduł ten będzie także umożliwiał zlecenie pracy konkretnemu partnerowi, po czym po akceptacji dokona automatycznej aktualizacji danych w harmonogramie. Ten element aplikacji będzie także odpowiedzialny za wysyłanie powiadomień o zleconych pracach do wszystkich użytkowników oraz sugerowanie innego terminu w przypadku Strona 5 z 11

6 odmowy bądź zmianach w harmonogramie poprzez weryfikację dostępnych danych. Podczas przydzielania prac montażowych pod uwagę będą brane również takie czynniki jak lokalizacja podwykonawcy, uprawnienia, posiadane zasoby, itp. Podstawą realizacji tego procesu będą dane wprowadzone przez partnera do bazy danych. Po wytypowaniu partnera do wykonania prac montażowych otrzyma on bezpośrednio w aplikacji szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia. Moduł monitoringu moduł będzie odpowiadał w systemie za przeprowadzanie kontroli nad postępami prac montażowych (monitorowanie poszczególnych etapów prac). Moduł ten będzie sygnalizował także niedopełnienie poszczególnych warunków po stronie Partnera (np. oznaczenie danego etapu prac jako zrealizowany będzie wymagało dołączenia protokołu odbioru lub raportu okresowo zadaniowego). Moduł umożliwi także przypisanie każdemu zadaniu terminu jego realizacji i aktywacji funkcji alertów w związku z nieterminową realizacją zadań przewidzianych w umowach. Zakładamy także wykorzystanie tego modułu w procesie usuwania usterek. Każdemu zleceniu zostanie przypisany status, stąd będziemy mieć wiedzę o etapie jego realizacji. Wybrane funkcjonalności modułu udostępnione zostaną również zleceniodawcom w celu uzyskania dostępu do informacji opisujących przebieg realizacji prac. Partner poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów będzie mógł wygenerować wszystkie lokalizacje i sprawdzić na jakim etapie jest jego zamówienie informacje te będą pobierane z bazy danych, gdzie firmy montażowe umieściły zdjęcia, protokoły montażowe, itp. Możliwe będzie również w ramach modułu monitorowanie przebiegu prac produkcyjnych moduł ten będzie pobierał informacje na temat przebiegu prac z naszego systemu i przekazywał jej do panelu klienta (moduł odnotowywał będzie poszczególne etapy wejścia i wyjścia danego produktu z kolejnych działów produkcyjnych i informował o tych krokach zleceniodawcę). Moduł zapytań ofertowych oraz akceptacji zamówienia moduł ten udostępni formularz za pomocą, którego zleceniodawcy będą mogli złożyć zapytanie ofertowe. Zapytanie to zostanie odpowiednio przetworzone i rozdysponowane do poszczególnych działów firmy APLA odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych elementów oferty (projektu, wyceny). Tą samą drogą partner otrzyma odpowiedź na złożone zapytanie pobranie dokumentacji technicznej i wyceny. Moduł ten będzie również odpowiedzialny za pobieranie akceptacji, odrzucenia, zdefiniowanych zmian bezpośrednio oraz ponowne przekazanie tych informacji do poszczególnych działów. Po zaakceptowaniu projektu moduł automatycznie przekaże informację do działu produkcyjnego, co pozwali na rozpoczęcie prac produkcyjnych. Moduł reklamacji moduł ten udostępni formularz za pomocą, którego zleceniodawcy będą mogli składać reklamacje. Formularz zostanie ustandaryzowany i będzie wymuszał wprowadzenie kompletnych i istotnych danych. Moduł ten będzie automatycznie tworzył ewidencję przesłanych zleceń nadając im odpowiedni status i wpisując do bazy danych przypisując do danego zlecenia. Wszystkie zgłoszenia będą automatycznie archiwizowane przez moduł i posłużą do budowy bazy wiedzy w zakresie powtarzających się usterek oraz metod ich usuwania oraz zapobiegania ich powstawaniu. Moduł baz danych - moduł ten zapewni obsługę stworzonej oraz na bieżąco poszerzanej bazy danych aplikacji. Będzie on odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania danych. Moduł ten zapewni możliwość wykorzystania przez nasz personel i pracowników partnerów bazy danych w codziennej pracy, które dotyczą każdej z realizowanych bądź zrealizowanych prac montażowych. Moduł ten zapewni możliwość udostępniania poszczególnych informacji oraz dokumentów (protokołów odbioru, zdjęć, innych dokumentów). Moduł bazy danych będzie udostępniał wyszukiwarkę danych, która wskaże odpowiedzi spełniające kryteria zapytania (poprzez wskazanie odpowiednich parametrów). Moduł zarządzający - moduł ten będzie odpowiadał za realizację wszystkich procesów biznesowych w sposób pośredni. Zapewni on możliwość logowania do aplikacji B2B (panel klienta) oraz zapewni algorytm, który będzie odpowiedzialny za przydział loginów, haseł, definiowanie poziomów uprawnień. Moduł ten będzie przeprowadzał weryfikację danych, a także obsługiwał bazę danych aplikacji B2B. Moduł będzie stanowił silnik aplikacji. Będzie on pełnił funkcje kontrole w stosunku do pozostałych modułów oraz zapewni możliwość udostępniania informacji i plików dla partnerów. Główną funkcją modułu będzie jednak udostępnianie wszystkich danych i dokumentów dla partnerów poprzez panel klienta. Strona 6 z 11

7 Moduł integracji - moduł ten jest niezbędny w celu umożliwienia wymiany kluczowych danych pomiędzy zintegrowanymi systemami informatycznym. Jest to rozwiązanie pozwalające na pełne zintegrowanie i wdrożenie rozwiązań opartych o elektroniczny przepływ danych. Integracja ta będzie realizowana przez wprowadzanie migracji danych i odpowiednio przygotowane pliki XML. Moduł komunikacji będzie pobierał i odpowiednio przetwarzał dane oraz przekazywał w relacji system informatyczny dostawcy system informatyczny firmy APLA. Moduł integracji będzie spełniał wszystkie zasady niezbędne do prawidłowego działania: Zapewni odpowiedni przepływ informacji między systemami. Umożliwi skorelowanie informacji przechowywanych w różnych systemach. Zsynchronizuje przepływ danych i dokumentów. Moduł ten będzie odpowiadał również za realizację wszystkich procesów biznesowych w sposób pośredni. Będzie on spełniał funkcje integracyjne w stosunku do innych modułów. Poprzez moduł integracji będą dostarczane wszelkie dane, informacje i komunikaty pomiędzy poszczególnymi modułami, między innymi w zakresie: zamówień, protokołów, komunikatów, faktur. Moduł komunikacji - moduł ten składał będzie się z narzędzi łączących różne elementy komunikowania się firmy APLA z partnerami w zakresie zarządzania przebiegiem realizacji poszczególnych procesów. Moduł ten będzie realizował dwukierunkową komunikację pomiędzy naszą firmą a partnerami pozwoli to na sprawne przekazywanie informacji drogą elektroniczną. Będzie miał on na celu wsparcie wszystkich procesów biznesowych ogółem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z partnerami, przyczyniając się bezpośrednio do wzmocnienia współpracy biznesowej. Dzięki niemu będzie możliwy swobodny przepływ informacji. Przygotowanie modelu funkcjonalnego aplikacji B2B. Z uwagi, że personel naszej firmy nie posiada wiedzy technicznej i kompetencji w zakresie planowanym do wsparcia poprzez usługę doradczą w zakresie opracowania modelu funkcjonalnego. Dla właściwego i profesjonalnego zaprojektowania modelu funkcjonalnego aplikacji postanowiliśmy zaangażować do tego celu doświadczoną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Projekt jest specyficzny i dostosowany do potrzeb tej konkretnej organizacji i jej Partnerów, dlatego też niezbędne jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie prac projektowych (celem precyzyjnego określenia wszystkich wymagań i funkcjonalności). Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu B2B jest konieczne z uwagi na złożoność projektu aspekt integracji kilku systemów wykorzystywanych przez naszą firmę z różnymi systemami po stronie partnerów dostawców oraz określenie współzależności. Wydatek jest niezbędny w celu prawidłowej realizacji projektu, którego koniecznym elementem jest wykonanie użytecznej aplikacji B2B przez wykonawcę zewnętrznego. Opracowanie modelu funkcjonalnego aplikacji B2B pozwoli szczegółowo określić technologię wykonania aplikacji, ramy i schematy funkcjonalne, a tym samym przedstawić potencjalnym wykonawcom materiał pozwalający oszacować konieczny zakres prac i przedstawić wyceny. Przyczyni się to do racjonalnego wydatkowania środków finansowych na aplikację B2B Wymagane kryteria dla systemu B2B: baza danych PostgreSQL, zintegrowany moduł raportowania/tworzenia raportów, zintegrowany system terminalowy producenta systemu B2B. Przedmiot zapytania stanowi część projektu: Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę ze zleceniodawcami, dostawcami i podwykonawcami w zakresie organizacji akcji brandingowych i rebrandingowych, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 (Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B). Strona 7 z 11

8 3.2. Od Oferenta oczekuje się przygotowania: Oferty cenowej na: przygotowanie modelu funkcjonalnego aplikacji B2B, wykonanie aplikacji B2B 4. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta musi zawierać następujące informacje: Forma oferty: a. Pełna nazwa oferenta; b. Adres lub siedziba oferenta, numer telefonu osoby/osób upoważnionych do kontaktu; c. Profil działalności oferenta; d. Cennik oferty wyrażony w PLN - w rozbiciu na cenę modelu funkcjonalnego aplikacji B2B oraz cenę aplikacji B2B, e. Lista referencji; f. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert; g. Proponowane podejście do realizacji projektu - opis koncepcji realizacji projektu; h. Opis metodyki i technologii proponowanej do realizacji projektu; i. Struktura zespołu projektowego, kompetencje i doświadczenie kluczowych członków zespołu w zakresie istotnym dla projektu w szczególności kompetencje i doświadczenie: pracownika z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w dziale produkcyjnym, technologa, j. Wymagania sprzętowe dla oferowanego rozwiązania. k. Propozycja opieki powdrożeniowej i usług serwisowych (zakres, ceny). a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. b. Oferta powinna mieć postać dokumentu w formacie DOC lub PDF; c. Objętość dokumentu: do 50 stron standardowego tekstu. d. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Apla Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Każdy Oferent przystępujący do udziału w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki: Strona 8 z 11

9 1. Oferent jest zarejestrowanym podmiotem gospodarczym działającym w branży IT minimum 48 miesięcy odpis z KRS. 2. Posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w określonych poniżej ramach terminowych. 3. Posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i wartości do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz wykaże się listą referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem produkcja) w co najmniej 30 przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do końca czerwca 2013r. 4. Nie znajduje się w likwidacji, upadłości, lub w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia. 5. Gwarantuje spełnienie wymagań co do wymaganego zakresu i terminu wdrożenia systemu B2B zgodnie z przedstawionymi poniżej terminami etapów wdrożenia. 6. Zapewni bezterminową licencję, serwis pogwarancyjny, przyszłe modyfikacje i unowocześnienia po okresie wdrożenia, zwłaszcza dotyczące zmieniających się przepisów w prawa oraz zmieniających się wymagań Zamawiającego i wymagań współpracy z Dostawcą, również zmieniających się w przyszłości wymogów technicznych dotyczących utrzymania wdrożonego systemu. 7. Zapewni aktualizację oferowanego systemu B2B nie rzadziej niż co 60 dni kalendarzowych, 8. Po Starcie Produktywnym funkcji Oprogramowania strony mogą podpisać umowę wsparcia serwisowego. 9. Wdrażany System B2B obejmie procesy zarówno wewnątrz firmy Zamawiającego jak i wobec jej Klientów i Dostawców w celu przygotowania i zapewnienia najwyższej jakości danych i dokumentów przekazywanych Klientom i Dostawcom i danych i dokumentów implementowanych do systemu Kupującego po ich otrzymaniu od Klientów i Dostawców. 10. Dołoży należytej staranności we wprowadzaniu zmian w funkcjach realizowanych w systemie, a związanych ze zmianami bezwzględnie obowiązujących przepisów. 11. Wykonawca musi oddelegować dwóch pracowników w miejsce realizacji projektu (Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225) na czas jego realizacji: Pracownik z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w dziale produkcyjnym minimum 3 letnie, udokumentowane doświadczenie, Technolog minimum 3 letnie, udokumentowane doświadczenie, 12. Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie późniejszym niż 15 kwietnia 2014r. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. 6. Miejsce oraz termin składania ofert a. Ofertę należy przesłać em na adres: lub złożyć w siedzibie Apla Sp. z o.o. w formie pisemnej, do 17 lipca 2013r. do godz b. Pisemną ofertę, o ile nie została przesłana mailem, należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana następująco: Oferta na wykonanie i wdrożenie systemu B2B, Strona 9 z 11

10 c. Apla Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia, bez rozpatrywania, ofert złożonych po terminie wskazanym powyżej. 7. Harmonogram: a. Termin skałą dania ofert r. b. Termin wyboru oferenta r. 8. Ocena i kryteria wyboru oferty Kryteria oceny ofert. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu odpowiednia wagę procentową. l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena netto za realizację Zamówienia( C ) 2. Koszty upgrade ów programu w kolejnych latach 3. Dodatkowe doświadczenie przy wdrażaniu systemów klasy ERP w firmach produkcyjnych 50 % 50 punktów 20 % 20 punktów 30% 30 punktów Sposób przyznawania punktacji a. Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena": W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) = Cmin/Ci X 100 ( C) X 50 % gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; Cmin cena najniższej oferty ; Ci C cena oferty rozpatrywanej; znaczenie kryterium "Cena". b. Zasady oceny ofert wg kryterium Koszty upgrade ów w kolejnych latach : 20 pkt koszty upgradu rocznego programu w kolejnych latach nie przekroczą ,00 PLN, Strona 10 z 11

11 10 pkt koszty upgrade ów programu w kolejnych latach nie będą wyższe niż ,00 PLN wartości nabytych licencji, 0 pkt koszty upgrade ów programu w kolejnych latach będą wyższe niż ,00 PLN wartości nabytych licencji Wykonawca zobowiązuje się do upgrade owania systemu B2B przez okres minimum 10 lat, aktualizacja systemu B2B zostanie udostępniona APLA nie rzadziej niż co 60 dni kalendarzowych. c. Zasady oceny ofert wg kryterium Dodatkowe doświadczenie przy wdrażaniu systemów klasy ERP w firmach produkcyjnych. 30 pkt - firma posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i wartości do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz wykaże się listą referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem produkcja) w co najmniej 50 przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do końca czerwca 2013r firma posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i wartości do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz wykaże się listą referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem produkcja) w co najmniej 40 przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do końca czerwca 2013r. 0 pkt - firma posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i wartości do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz wykaże się listą referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem produkcja) w przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do końca czerwca 2013r. \ Minimalny wymóg dla wszystkich oferentów, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu to 30 kompleksowych wdrożeń (punkt 5 zapytania). Apla Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi Oferentów o wyniku postępowania ofertowego albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. Apla Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Apla Sp. z o.o. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c. Strona 11 z 11

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Warszawa, 07.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Aplikacja B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Brzozów, 18.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: System B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi Kraków, dnia 27.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi I. Wstęp zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14.POIG 8.2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14.POIG 8.2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14.POIG 8.2 Łódź, dn. 25.06.2015r W związku z realizacją umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-083/13-01 na Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo