Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK. Obsługa magazynów. wersja 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK. Obsługa magazynów. wersja 1"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK Obsługa magazynów wersja 1 grudzień

2 spis treści 1. Przegląd magazynów Przegląd pozycji magazynowych Przyjęcie pozycji magazynowej Wydanie pozycji magazynowej Użycie pozycji magazynowej Autonumeracja dokumentów PZ i PW

3 1. Przegląd magazynów W systemie nie ma odrębnego ekranu przeglądowego listy magazynów. Każdemu serwisowi w systemie odpowiada przypisany mu magazyn. Wszystkie serwisy pracują jako oddzielne i niezależne od siebie firmy, które zostały zrzeszone i objęte wspólnym systemem nadzoru QUADRA-LOGISTYK. Każdy zarejestrowany w systemie serwis staje się również magazynem. Istnieje zależność między magazynami centralnymi i podlegającym im sub- magazynom opartym o hierarchię serwisów. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest magazyn zwrotów, który nie jest serwisem, tylko funkcjonalnością obsługującą zwroty niewykorzystanych lub odzyskanych z demontażu części. Każdy pracownik serwisu posiada swoje odrębne Konto Technika, które stanowi odpowiednik magazynu przypisanego do konkretnego użytkownika. Realizując zlecenie, Technik w pierwszej kolejności będzie przeszukiwał własne zasoby znajdujące się na Koncie Technika. Jeżeli żądana część nie zostanie w nim odnaleziona, Technik ma możliwość przeszukania zasobów w magazynie serwisu, do którego przynależy, lub w zwrotach. W dalszej kolejności może przeglądać zasoby udostępnione przez inne serwisy. Jeśli dany produkt nie zostanie znaleziony, Technik będzie generował linie kierowane na zamówienie zakupu. 2. Przegląd pozycji magazynowych Użytkownik w roli TECHNIK w module mag/zam ma do dyspozycji wyłącznie listę przeglądową dostępnych pozycji magazynowych. W górnej części ekranu znajduje się filtr do wyszukiwania grupy lub pojedynczej pozycji magazynowej. Filtr został tak zaprojektowany, aby zapamiętał ustawienie zapytania po loginie użytkownika systemu. Przegląd dostępnych pozycji magazynowych można wykonać w dwojaki sposób: 1. Przez przegląd pozycji magazynowych na formatce mag/zam, lub 2. Przez przegląd dostępnych części rejestrując zlecenie naprawy na formatce Nowe zlecenie/ Kosztorys/rozliczenie / Użyte części. Czynności do wykonania: a. W menu wybrać formatkę mag/zam System wyświetli formatkę przygotowaną do przeglądania danych magazynowych. 3

4 b. W oknie Magazyn należy wskazać właściwy magazyn, którego dane mają być przeglądane. Domyślnie podpowiada się Konto Technika. Jeśli użytkownik chce ustawić inny typ magazynu jako domyślny, musi wybrać go z listy rozwijanej Magazyn i kliknąć pole D. system wyświetli dodatkowy komunikat zatwierdzający nowy wybór. c. Po wybraniu właściwego magazynu należy kliknąć przycisk szukaj. Aby zawęzić listę poszukiwanych pozycji można skorzystać z pozostałych pól filtra. W zależności od przeglądanego magazynu ilość pól filtra jest zróżnicowana. Lp Pole Dostępność* Opis 1 Magazyn KT, ZW, SR, MG Wybór z listy wartości właściwego magazynu: Konto Technika; zwroty; magazyn główny; inne serwisy; 2 Numer lub nazwa części KT, ZW, SR, MG Wyszukiwanie pozycji magazynowej po dowolnym ciągu znaków; 4

5 3 Model KT, ZW, SR, MG Wyszukiwanie pozycji magazynowej po dowolnym ciągu znaków; 4 Dostawca MG, ZW Wybór z listy wartości właściwego dostawcy; 5 Stany magazynowe/ status części KT, ZW, MG Wybór z listy wartości po właściwym statusie pozycji: dodatnie, aktualne, zwrócone, zerowe, wszystkie; 6 Przeznaczenie ZW, MG Wybór z listy wartości przypisania pozycji do: konta technika, magazynu centralnego, odbiorcy, lub zlecenia naprawy; 7 Odbiorca ZW, MG Wyszukiwanie pozycji magazynowej po dowolnym ciągu znaków; 8 Technik ZW, MG Wybór z listy wartości Technika, któremu dana pozycja jest przypisana; 9 Zamawiający ZW, MG Wybór z listy wartości właściwego zamawiającego; 10 Zlecenie KT Wyszukiwanie pozycji magazynowej po naprawy dowolnym ciągu znaków; 11 Login KT Wybór z listy wartości Technika, któremu dana pozycja jest przypisana; * Dostępność pól: KT Konto Technika MG - Magazyn główny SR Inny serwis ZW - Zwroty Przykładowe widoki filtra zapytań: Konto technika Zwroty Magazyn główny Inne serwisy 5

6 d. Zadane prawidłowo zapytanie powoduje wyświetlenie listy wynikowej pozycji magazynowych, lub komunikatu o braku wyników spełniających warunki zapytania. e. W zależności od typu przeglądanego magazynu tabela wyników posiada różną postać. Dla szybszej orientacji, wprowadzone są również kolory różne dla każdego z ekranów: 2.1 Przegląd - Konto technika Technik po wylistowaniu dostępnych pozycji magazynowych otrzymuje podstawowy zbiór informacji o ilości stanów magazynowych oraz zleceń, na które są alokowane dane pozycje. Po najechaniu kursorem na nr zlecenia użytkownik zostaje przeniesiony do szczegółów tego zlecenia. 6

7 Dodatkowo z poziomu ekranu zam/mag Technik może przeglądać dokumenty przyjęcia oraz poznać szczegóły zamówienia. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy występuje różnica w ilości wskazanej na liście pozycji magazynowych a ilości, jaką zapotrzebował Technik. W kolumnie Akcja/ zwróć części użytkownik ma możliwość szybkiego zwolnienia części do magazynu. 2.2 Inne serwisy Lista przedstawia zbiór pozycji magazynowych znajdujących się na magazynach poszczególnych serwisów. 7

8 2.3 Zwroty Na liście zwrotów Technik ma dostęp do dodatkowych informacji dotyczących pochodzenia danej części: dokumentu PW obrotu wewnętrznego oraz zlecenia, z którego pochodzi zwrot. Klikając na znak + użytkownik może podejrzeć szczegóły pozycji magazynowej i jej alokacji do zlecenia. Wartość w kolumnie Ilość pozycji oznacza z ilu różnych dokumentów PZ/PW pochodzi dana pozycja magazynowa. Wartość w kolumnie Stan na szczegółach + informują o stanach ilościowych: (X/Y/V)Z X ilość przypisana do konkretnego konta technika; 8

9 Y - ilość na dokumencie wydania; V ilość na zamkniętych dokumentach wydania; Z - ilość dostępna na magazynie. Poleceniem Wydaj użytkownik może wydać na właściwe zlecenie żądaną część z magazynu zwrotów. 2.4 Magazyn główny Lista pozycji wyświetlana z poziomu magazynu nadrzędnego zawiera informacje o ilości stanu magazynowego. Oprócz ilości w magazynie system zlicza również ilości zarezerwowane dla różnych zleceń na różnych Kontach Techników. Informację o stanie magazynowym należy odczytać w następujący sposób: (X/Y/V)Z X ilość przypisana do konkretnego konta technika; Y - ilość na dokumencie wydania; V ilość na zamkniętych dokumentach wydania; Z - ilość dostępna na magazynie. 9

10 Dla ułatwienia została dodana legenda dostępna po najechaniu na kolumnę Ilość. W pierwszej kolumnie listy pozycji znajduje się znak plus, który pozwala na wyświetlenie szczegółów dotyczących danej pozycji. Użytkownik otrzyma dodatkowe informacje dotyczące: modelu; magazynu oraz lokalizacji; dokumentu przyjęcia wraz z hyperlinkiem do niego; ceny magazynowej, zakupu oraz sprzedaży; stanu magazynowego; przyjętej marży oraz cen. Polecenia Dodaj do konta, Wydaj oraz Udostępnij dotyczą obrotu magazynowego dla pojedynczej pozycji magazynowej. Dodaj do konta - użytkownik przypisuje wybraną pozycję magazynową do swojego konta; Wydaj użytkownik rejestruje dokumentem PW/PZ wydanie pozycji na wskazane zlecenie; Udostępnij użytkownik udostępnia daną pozycję magazynową innym serwisom. Użytkownik ma również możliwość podejrzenia, do jakiego Konta Technika dana pozycja została przypisana. Klikając na liczbę X w nawiasie (X/Y/V)Z, system przywołuje okno szczegółów alokowanych części. 10

11 Jeśli liczba zapotrzebowanych części jest większa niż bieżący stan magazynowy, wówczas liczby określające ilość wyświetlane są na czerwono. Ostatnia kolumna Ilość pozycji jest kolumną informacyjną i wskazuje ilość dokumentów PZ zarejestrowanych dla danej pozycji magazynowej. Wszystkie polecenia są dostępne zgodnie z nadanymi w systemie uprawnieniami dla użytkowników pracujących z pozycjami magazynowymi. 3. Przyjęcie pozycji magazynowej Wszystkie pozycje magazynowe znajdujące się w bazie stanowią części i podzespoły wykorzystywane w ramach napraw serwisowych. Nowe pozycje magazynowe rejestrowane są na podstawie wykazu części przekazywanego przez producenta sprzętu, lub na podstawie składanych zapotrzebowań zakupu. W tym drugim przypadku również, przed zarejestrowaniem nowej pozycji magazynowej, wymagana jest autoryzacja właściwego Producenta. Wszystkie naprawy mogą odbywać wyłącznie w ramach znajdujących się w systemie pozycji magazynowych. Stosowanie innych zamienników nie jest przewidziane. Rejestracja nowej pozycji zawsze jest powiązana ze zleceniem serwisowym. Nie przewiduje się wprowadzanie nowej pozycji magazynowej bez dokumentu przyjęcia. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest rejestracja części w magazynie zwrotów. Są dwie opcje przyjęcia produktu do magazynu: a) ręczne użytkownik wypełnia wszystkie pola obowiązkowe i zapisuje zmiany; b) import pliku zewnętrznego - przyjęcie na podstawie dokumentu w postali elektronicznego pliku. Lista pozycji stanowi kolejne pozycje magazynowe. Jeśli plik jest poprawnie zbudowany, to po jego zatwierdzeniu automatyczne założone zostaną pozycje w magazynie. Innym podziałem jest sposób przyjęcia pozycji na stan: 11

12 a) z zamówienia zakupu; b) z przesunięcia magazynowego; c) z/na magazyn zwrotów. 3.1 Rejestracja pozycji magazynowej z zamówienia zakupu a. Należy otworzyć okno w module mag/zam - opcja Przyjęcie. Ekran rejestracji składa się z dwóch części: nagłówka dokumentu przyjęcia i pola z pozycjami do zarejestrowania. Dokument przyjęcia można zarejestrować dopiero wtedy, gdy w systemie będzie sparametryzowana autonumeracja dla dokumentów PZ. b. Rejestracja pozycji magazynowej wymaga wypełnienia poniższych pól: Lp. Etykieta pola Typ pola Opis pola NAGŁÓWEK 1 Rodz. dokumentu Lista wartości Pole obowiązkowe; Z listy wyboru należy wskazać typ dokumentu przyjęcia; 2 Numer dokumentu Pole tekstowe Należy wprowadzić numer dokumentu przyjęcia; 3 Data Pole kalendarza Data przyjęcia na magazyn. System podpowiada aktualną datę. Używając symbolu kalendarza można dokonać szybkiej korekty daty; 4 Dostawca Lista wartości Z listy wyboru należy wskazać Dostawcę części; 5 Waluta Lista wartości Z listy wyboru należy wskazać walutę, w jakiej będą przyjęte 12

13 na stan pozycje magazynowe; LISTA POZYCJI MAGAZYNOWYCH 6 Wyszukaj część Lista wartości Należy wprowadzić minimum dwa znaki, aby uruchomić podpowiedź systemu i wybrać z dostępnej listy właściwą część; 7 Numer części Pole tekstowe Należy wprowadzić nr systemowy części. Jeśli rejestrowana jest część dostępna już w systemie, Numer części zostanie automatycznie wypełniony; 8 Nazwa Pole tekstowe Należy wprowadzić nazwę systemową części. Jeśli rejestrowana jest część dostępna już w systemie, pole Nazwa zostanie automatycznie wypełniona; 9 Model Pole tekstowe Należy wskazać model/ modele urządzenia, do którego należy dany produkt; 10 Ilość Pole numeryczne Należy wpisać ilość zgodną z dokumentem przyjęcia; 11 Cena Cena w walucie Pole walutowe Należy wpisać cenę zgodną z dokumentem przyjęcia; 12 Stawka VAT Pole numeryczne Należy wskazać obowiązujący dla produktu VAT; 13 Lokalizacja Pole tekstowe Należy wprowadzić miejsce (regał, półka, szuflada...) przechowywania rejestrowanej części; c. Całość należy zatwierdzić klikając w pole Dodaj. Każda pozycja magazynowa posiada swój unikalny w całym systemie numer Numer części. Wszystkie pozycje magazynowe opatrzone są datą utworzenia i ostatniej modyfikacji. Data wprowadzana jest automatycznie na podstawie logu w systemie. Przy rejestracji dokumentu przyjęcia można wprowadzić datę inną niż podpowiada system, ale zawsze zgodną z datą dokumentu przyjęcia. 13

14 d. Domyślnie dla rejestrowanej pozycji system podpowiada walutę PLN, ale użytkownik może z listy wyboru wskazać inną walutę. e. Aby zarejestrować daną część w walucie różnej od PLN, należy wybrać w polu nagłówka Waluta dostępną walutę. System wyświetli dodatkowe pole Kurs waluty. f. W polu Kurs waluty należy ręcznie wprowadzić właściwy dla danego dnia przelicznik walut dla PLN. W polu rejestracji pozycji magazynowych wyświetlone zostaje również dodatkowe pole Cena w walucie, w którym użytkownik wprowadza oryginalną cenę produktu. System dokonuje automatycznego przemnożenia podanej ceny, ilości oraz przelicznika waluty i wypełnia pole Cena właściwą kwotą w PLN. Walutą domyślną oraz rozliczeniową w systemie jest waluta PLN. W tej też walucie odbywać się będzie obrót magazynowy. Wszystkie pozycje magazynowe rejestrowane są po cenie zakupowej zgodnie wartością netto widniejącą na załączonym dokumencie zakupu. g. Kliknięcie w pole zatwierdzające Dodaj powoduje utworzenie linii pozycji w magazynie. h. Klikniecie w pole Uaktualnij powoduje przeliczenie wartości dodanych pozycji i. Kliknięcie w pole Zatwierdź powoduje przeliczenie zarejestrowanych pozycji 14

15 oraz trwałe zapisanie dokumentu przyjęcia. Dokument taki nie można już edytować. j. Wszystkie zapisane dokumenty przyjęcia można przeglądać za pomocą opcji Lista przyjęć. Przy przeglądaniu dokumentów przyjęcia jako listy, umieszczono pole informacyjne o statusie danego dokumentu, czyli czy jest możliwa jego edycja, czy tylko przeglądanie. k. W systemie zaimplementowana jest tablica zmiennych z wprowadzonymi marżami dla produktów. Marża jest wartością procentową i na jej podstawie system wylicza cenę sprzedaży danej części. Marze są zbudowane w oparciu o wybór producenta części oraz przedziału cenowego, do którego kwalifikuje się cena danej pozycji magazynowej wynika z parametryzacji systemu. 3.2 Rejestracja pozycji magazynowej w magazynie zwrotów Magazyn zwrotów jest to globalny magazyn, do którego dostęp mają wszyscy Technicy i Magazynierzy korzystający z systemu Quadra-Logistyk. W magazynie zwrotów rejestrowane są części, pojedyncze podzespoły oraz całe moduły, które pochodzą z odzysku lub z niewykorzystanych zamówień. 15

16 Wszystkie zarejestrowane tutaj części fizycznie pochodzą z realizowanego zlecenia, które jest wskazane w szczegółach pozycji. Pobranie do nowego zlecenia odbywa się za pomocą funkcji Wydaj. Zarejestrować nową pozycję można wyłącznie z poziomu realizowanego zlecenia. a. Na przeglądzie zlecenia w zakładce Kosztorys/Rozliczenie przez opcję Dodaj nową część lub kod IRIS. b. Należy wypełnić pole Wyszukaj z oraz skorygować pozostałe pola, które system automatycznie wypełni danymi źródłowymi. c. Należy zaznaczyć pole check-box Zwrot/Utylizacja. d. Wyświetlone zostaną wtedy dodatkowe pola do wskazania lokalizacji dla części zwracanych oraz komentarza opisującego ich stan. Należy także uzupełnić dane dotyczące numerów seryjnych nowej i zwracanej części. e. Całość należy zatwierdzić klikając w pole Zapisz. 16

17 3.3 Rejestracja pozycji magazynowej przez import danych W systemie jest możliwość ładowania danych zewnętrznych przez Administratora lub użytkownika w roli SUPERVISOR. W przypadku pierwotnego parametryzowania systemu i przygotowania bilansu otwarcia oraz w późniejszym czasie użytkowania już systemu jest możliwość implementowania danych z plików zewnętrznych. Przyjęto zasadę, że w pliku wsadowym każda pozycja magazynowa będzie powiązana z właściwym dokumentem przyjęcia. Dzięki takiemu postępowaniu zachowana zostanie spójność danych wsadowych oraz tych rejestrowanych ręcznie w trakcie normalnej pracy w systemie. 17

18 4. Wydanie pozycji magazynowej Wydanie pozycji magazynowej odbywa się za pomocą formatki zam/mag Wydanie. Ekran składa się z dwóch części: nagłówka i pola części. Pola do wypełnienia: Lp Nazwa Typ pola Opis pola NAGŁÓWEK 1 Odbiorca Lista wartości System podpowiada zdefiniowanych odbiorców. Za pomocą + można zdefiniować nowego odbiorcę; 2 Dodatkowe Pole tekstowe Wpisać istotne informacje identyfikujące informacje 3 Nr listu przewozowego 4 Wyszukaj część Pole tekstowe POZYCJE DOKUMENTU Lista wartości dokument wydania; Wprowadzić nr listu przewozowego; Po wprowadzeniu minimum dwóch znaków system podpowie listę wyników spełniających zadane kryteria; 5 Nr części Pole tekstowe System uzupełni wpis na podstawie wyboru części; 6 Nazwa Pole tekstowe System uzupełni wpis na podstawie wyboru części; 7 Model Pole tekstowe System uzupełni wpis na podstawie wyboru części; 8 Ilość Pole numeryczne Wprowadzić ilość części do wydania; 9 Cena Pole walutowe System podpowie cenę jednostkową za części; 10 Dodatkowe informacje Pole tekstowe Wpisać istotne informacje identyfikujące pozycję do wydania; 18

19 Całość należy zatwierdzić klikając w pole Dodaj. Użytkownik ma do wykonania jeszcze trzy kroki: a. Każdorazowo po wprowadzeniu kolejnej pozycji, lub modyfikacji już zarejestrowanych, należy zapisać dokument klikając Zapisz w części nagłówka dokumentu wydania. b. Po uzupełnieniu wszystkich danych dokument należy zatwierdzić klikając w pole Zatwierdź dokument. System wyświetli komunikat ostrzegający o zablokowaniu dokumentu do dalszej edycji. c. Dokument wydania należy wydrukować. Wszystkie zarejestrowane dokumenty są widoczne w liście dokumentów wydania. 19

20 5. Użycie pozycji magazynowej Użycie pozycji magazynowej odbywa się wyłącznie za pomocą formatki Przegląd zlecenia/ Kosztorys/Rozliczenie przez opcję Dodaj nową część lub kod IRIS. a. System otworzy nowe okno do wyboru części 20

21 b. W górnym polu wyboru wskazać źródło pobrania części: konta/ magazynu lub od dostawcy. c. W polu Wyszukaj z należy wprowadzić min. dwa znaki, a system zacznie przeszukiwać zasoby i wyświetli wyniki spełniające kryteria filtru. d. Przy każdej pozycji z proponowanych części na wyświetlonej liście znajdują się informacje o stanie magazynowym i cenie zakupu. e. Jeśli po wybraniu listy części, ta właściwa nie zostanie znaleziona, lub jej stan magazynowy będzie mniejszy niż zapotrzebowana ilość, Technik musi skierować taką pozycję do zakupu. f. Całość należy zatwierdzić klikając w pole Zapisz. 6. Autonumeracja dokumentów PZ i PW Przyjmować i wydawać dokumenty w systemie tworząc obrót magazynowy można wyłącznie wtedy, gdy wcześniej dokona się parametryzacji ustawień systemu. 21

22 Aby sparametryzować format numeracji dokumentów PZ i PW należy: a. Otworzyć formatkę Ustawienia/Autonumeracja. b. Należy wybrać z listy wartości typ dokumentu. c. Podać początkowy numer, od którego nastąpi rejestracja dokumentów. d. Zaakceptować lub zmodyfikować format numeracji dokumentów. e. Całość zatwierdzić klikając w pole Dodaj nowy. Wszystkie zdefiniowane dokumenty zostaną wyświetlone w postaci listy. 22

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK. Rejestracja i obsługa zleceń. wersja 1

Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK. Rejestracja i obsługa zleceń. wersja 1 Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK Rejestracja i obsługa zleceń wersja 1 grudzień 2012 1 spis treści 1. Rejestracja nowego zlecenia... 3 2. Edycja formatki Dane zlecenia... 5 3. Obsługa zlecenia zakładka

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

Jak nadać dokumentowi żądany numer? Finanse Jak nadać dokumentowi żądany numer? Aplikacja Finanse automatycznie nadaje tworzonym dokumentom kolejne numery, zgodnie ze wzorcem numeracji zdefiniowanym dla danego typu dokumentów. Wzorce numeracji

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Sage e-audytor Podstawy

Sage e-audytor Podstawy Sage e-audytor Podstawy 1.0 Rejestracja 2 2.0 Pierwsze logowanie 2 3.0 Pakiet Sprawdź e-audytora 2 3.1 Obsługa platformy 3 3.1.1 Firma 3 3.1.2 Repozytorium 4 3.1.3 Wyniki 5 3.2 Ustawienia ogólne Organizacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Promocja

WellCommerce Poradnik: Promocja WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy.

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy. Arkusz Optivum Przechowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy z wykorzystaniem repozytorium arkuszy Jeśli program Arkusz Optivum funkcjonuje jako moduł aplikacji Sigma, to arkusze organizacyjne przygotowane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu

Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu Warszawa, 14 maja 2013 Załącznik nr 9. Interfejs WWW skrócona instrukcja użytkownika. Logowanie użytkownika do Repozytorium transakcji W celu zalogowania się do Repozytorium transakcji, należy na stronie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo