Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego"

Transkrypt

1 ISSN ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO NobliĂci zbekonomii BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Teoria bezrobocia Christopher A. Pissarides TEORIA BEZROBOCIA W STANIE RÓWNOWAGI w stanie równowagi Wkład Pissaridesa do najnowszych osiągnięć ekonomii pracy trudno przecenić. Jego teksty szczególnie te dotyczące teorii poszukiwań należą do pozycji wyznaczających kierunki rozwoju ekonomii. Książka Teoria bezrobocia w stanie równowagi nie tylko prezentuje dokonania ostatnich lat w ekonomii pracy, lecz jest ich twórczym uogólnieniem. Książkę powinni przeczytać wszyscy, którzy chcą, opierając się na dobrych podstawach, formułować opinie na temat rynku pracy. sen rten T. M o Dale Dale T. Mortensen DYSPERSJA PŁAC Badanie kształtowania się płac i analiza przyczyn ich zróżnicowania szczególnie jego części niezwiązanej bezpośrednio z indywidualną charakterystyką pracowników, to wciąż wielkie otwarte wyzwanie ekonomii. Znakomita książka Dale a Mortensena prezentuje wyniki głębokiej analizy tych zagadnień, pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, poszerza horyzonty naszego myślenia o gospodarce. BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2 (56) luty 2012 NobliĂci zbekonomii DLACZEGO PODOBNI PRACOWNICY ZARABIAJĄ RÓŻNIE? Numer 2 (56) luty 2012 Christopher A. Pissarides Teoria bezrobocia w stanie równowagi_okładka.indd 1 Dyspersja płac wydanie specjalne przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim FORU M M YŚLI STR ATEGICZN EJ 29/03/ :01:49 MYŚL STRATEGICZNA PUNKTY ZWROTNE SCENA GLOBALNA 18/04/ :03:54 Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w księgarni internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012_okładka.indd 1 16/05/ :09:53

2 GDAŃSK, , ul. DŁUGI TARG 46/47 tel , , faks GLIWICE, , ul. ZWYCIĘSTWA 47 tel./faks , i 82 KATOWICE, , ul. MISJONARZY OBLATÓW 27 tel./faks , tel faks KIELCE, , ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 21 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji tel./faks KOSZALIN, , ul. FRANCISZKAŃSKA 52 tel./faks KRAKÓW, , ul. LUBELSKA 21 tel , faks LEGNICA, , RYNEK 28 tel LUBLIN, ul. Przyjacielska 4 tel./faks , ŁÓDŹ, , ul. WÓLCZAŃSKA 51 tel , tel./faks Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego WARSZAWA, ul. Nowy Świat 49 tel , , faks OLSZTYN, , ul. 1 MAJA 13 tel , OPOLE, , ul. OZIMSKA 46a tel./faks , POZNAŃ , ul. KLASZTORNA 24/25 tel tel./faks RZESZÓW, , ul. HETMAŃSKA 15 tel , faks ODDZIAŁY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO SZCZECIN, , pl. KILIŃSKIEGO 3 tel , faks BIAŁYSTOK, , ul. CHOROSZCZAŃSKA 31 tel tel./faks TORUŃ, , ul. KOPERNIKA 21 tel BIELSKO-BIAŁA, , ul. WILLOWA 2, bud. B, pok. 307 tel , tel./faks WAŁBRZYCH, , ul. SZMIDTA 4a tel BYDGOSZCZ, , ul. DŁUGA 34 tel , faks WARSZAWA, , ul. Nowy Świat 49 tel , faks CZĘSTOCHOWA, , ul. KILIŃSKIEGO 32/34 tel , WROCŁAW, , ul. ŁACIARSKA 28 tel./faks ELBLĄG, , ul. GIERMKÓW 5 tel ZIELONA GÓRA, , ul. ŻEROMSKIEGO 3, skr. 165 tel , faks Recenzja naukowa: prof. dr hab. Bogumiła Szopa, dr Ryszard Kowalski Redakcja naukowa: prof. dr hab. Antoni Kukliński, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, dr Artur Pollok Redaktor prowadzący: Iwona Dudzik Zespół redakcyjny: Stanisław Gliński, Agnieszka Jarczyńska Redakcja merytoryczna: Danuta Jastrzębska Biuro ZK PTE Warszawa, ul. Nowy Świat 49, tel , faks Skład i łamanie: Elżbieta Giżyńska Druk i oprawa: sowadruk.pl Nakad: 3000 egz. Za poglądy i opinie wyrażone w zamieszczonych w,,biuletynie PTE artykułach odpowiadają wyłącznie ich autorzy, a Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i redaktorzy za ogólną koncepcję. Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012_okładka.indd 2 16/05/ :09:57

3 Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Antoni Kukliński, Elżbieta Mączyńska Pierwszy Kongres Polskiej Myśli Strategicznej CZĘŚĆ II PUNKTY ZWROTNE Zdzisław Sadowski Wielki kryzys a drogi ewolucji systemu rynkowego Jan Woroniecki U źródeł kryzysu: szansa czy zagrożenie dla kapitalizmu? Antoni Kukliński Czy jest wyjście z sytuacji bez wyjścia? Julian Auleytner Globalne problemy społeczne Elżbieta Mączyńska Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski Zbigniew Strzelecki Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej Stanisław Owsiak Społeczny wymiar kryzysu lekcja dla przyszłości CZĘŚĆ III SCENA GLOBALNA XXI W. Antoni Kukliński Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej XXI w Andrzej P. Wierzbicki Zderzenie cywilizacji czy ignorancja podstawowych wartości Innego? Ksawery Burski Rola Chin i Indii w kształtowaniu sceny globalnej XXI w Biuletyn PTE nr 2 (52) kwiecień

4 Andrzej Kassenberg Globalne problemy ekologiczne i ich konsekwencje dla rozwoju gospodarczego Julian Auleytner Gunter Pauli, The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs Antoni Kukliński Rekonfiguracja sceny globalnej XXI w CZĘŚĆ IV NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE ELEMENTY MYŚLENIA STRATEGICZNEGO Andrzej P. Wierzbicki Szkolnictwo polskie w perspektywie 2050 r Jan Kozłowski Ewaluacja programów i instrumentów (polityki naukowej) Dominika Czerniawska Otwarty dostęp nowe sposoby tworzenia i korzystania z wiedzy Bożena Bednarek-Michalska Otwarta nauka Paweł Szczęsny Otwieranie nauki lekcja z globalizacji Urszula Płowiec ( ) wspomnienie

5 Wstęp Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje do rąk Czytelników Biuletyn Specjalny pt. Myśl strategiczna. Punkty zwrotne scena globalna. Jest to już trzecia publikacja syntetyzująca dokonania organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wspólnie z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim cyklu seminariów w ramach Forum Myśli Strategicznej. Forum to utworzone zostało w PTE w celu przeciwstawiania się i przeciwdziałania niebezpiecznej marginalizacji myśli strategicznej, zarówno w skali krajowej, jak i globalnej. Wcześniejszy dorobek Forum Myśli Strategicznej został przedstawiony w formie dwóch specjalnych strategicznych Biuletynów PTE. Pierwszy z nich, zatytułowany Forum Myśli Strategicznej. Doświadczenia i perspektywy (2010, nr 6, wydanie specjalne), zawiera główne refleksje dotyczące dylematów kształtowania przyszłości. Drugi z kolei Biuletyn Specjalny pt. Polska myśl strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku ( 2011, nr 2) dotyczy kultury myślenia strategicznego. W Biuletynie tym co szczególnie istotne została po raz pierwszy przedstawiona wstępna koncepcja PIERWSZEGO KONGRESU POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ. Przedkładana wnikliwemu osądowi Czytelnika niniejsza publikacja powstała jako efekt współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Narodowego Banku Polskiego. Składa się z czterech części. Część pierwsza zawiera rozwiniętą koncepcję PIERWSZEGO KONGRESU POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ. Kreowanie i pobudzanie polskiej myśli strategicznej to obecnie wobec wszechogarniającego świat shorttermizmu i marginalizacji myślenia strategicznego jedno z fundamentalnych, wielkich wyzwań dla polskiej sceny społecznej, naukowej i politycznej. Część druga obejmuje artykuły, w których podejmowana jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obecny wielki kryzys światowy będzie źródłem zasadniczego punktu zwrotnego w historii globalnych układów gospodarczych, politycznych i społecznych. Część trzecia dotyczy rekonfiguracji sceny globalnej XXI w. Najważniejszym elementem tej rekonfiguracji jest kryzys Wspólnoty Atlantyckiej oraz wzrastająca rola Chin i Indii we współczesnym świecie. W części tej uwzględniane są ponadto kwestie ekologii oraz przemian i innowacji technologii w skali globalnej. Ponownie wobec wagi, kontrowersyjności problematyki i zainteresowania nią podejmowana jest dyskusja na temat możliwości i ograniczeń rozwoju blue economy (błękitnej gospodarki). Ta nowa dziedzina umożliwia synergiczne łączenie zielonej gospodarki i makrowikinomii. Blue economy tworzy proekologiczne możliwości przeformułowania modelu rozwoju gospodarki. Kwestie te charakteryzowane są w książce Guntera Pauli pt. The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs (Błękitna ekonomia, 10 lat, 100 wynalazków, 100 milionów miejsc pracy). Spośród Biuletyn PTE nr 2(56), luty

6 tytułowych 100 wynalazków przykładowo można wymienić technologie umożliwiające zastąpienie produkcji jakże drogiego, szeroko stosowanego m.in. w medycynie, tytanu jedwabiem. Książka Guntera Pauli była przedmiotem szczegółowej, krytycznej recenzji opracowanej przez Profesora Romana Galara (Biuletyn PTE, 2011, nr 2; pdf), a wcześniej recenzji Elżbiety Mączyńskiej i Zdzisława Sadowskiego (Biuletyn PTE, 2010, nr 6; Część czwarta niniejszego Biuletynu obejmuje dyskusję nad perspektywami rozwojowymi polskiego szkolnictwa wyższego oraz nad nowymi problemami transformacji nauki światowej. Tytuł i treść tomu Myśl strategiczna. Punkty zwrotne scena globalna należy rozpatrywać w kontekście inicjatywy zorganizowania PIERWSZEGO KONGRESU POLSKIEJ MYŚLI STRATE- GICZNEJ. Zwracamy się do Czytelników z zaproszeniem do wzięcia udziału w otwartej debacie poświęconej tematyce tego Kongresu. Zachęcamy do nadsyłania tekstów na adres owy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: Szczegółowe informacje na temat tego Kongresu oraz Forum Myśli Strategicznej przedstawiane są na bieżąco na stronie internetowej PTE (http:// Kierujemy ten Biuletyn do Czytelników z nadzieją, że jego lektura sprzyjać będzie pobudzaniu i rozwojowi myślenia strategicznego w Polsce w różnych jego wymiarach, w tym przede wszystkim naukowym, eksperckim i politycznym. Zachęcamy do lektury i dyskusji. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 4

7 PIERWSZY KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Część I Antoni Kukliński Elżbieta Mączyńska Myśl strategiczna w warunkach cywilizacji nietrwałości Myśl strategiczna rodzi się w polu kreatywnego napięcia pomiędzy realistyczną diagnozą doświadczeń historycznych a odważną wizją przyszłości. Takiego kreatywnego napięcia nie znajdujemy hinc et nunc ani w Waszyngtonie, ani w Brukseli. Można powiedzieć, że paraliż myśli strategicznej jest istotnym elementem obecnego kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej 1. Polska jest fragmentem tej Wspólnoty, w którym paraliż myśli strategicznej znajduje głębokie korzenie w świadomości polskiego społeczeństwa. W tej świadomości dominuje fascynacja myśleniem w kategoriach doświadczeń historycznych, co na drugi plan przesuwa myślenie futurologiczne stymulujące procesy myślenia strategicznego 2. Trzeba podjąć próbę przezwyciężenia paraliżu myśli strategicznej zarówno w skali Wspólnoty Atlantyckiej, jak i w skali Polski. W takim szerokim kręgu motywacyjnym powstała kon- 1 The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century?, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Nowy Sącz Polonia Quo Vadis, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Kraków cepcja PIERWSZEGO KONGRESU POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Polonia Quo Vadis 3 opublikowana w Biuletynie PTE Polska Myśl Strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI w. Sukces tego Kongresu może być punktem zwrotnym w historii polskiej myśli strategicznej. Można mówić o trzech wymiarach tego potencjalnego sukcesu: Pierwszym wymiarem jest stymulacja procesów poznania naukowego, z analizą przeszłości i przyszłości myśli strategicznej. Drugim wymiarem jest próba internalizacji myśli strategicznej poprzez struktury świadomościowe polskiego społeczeństwa. Trzecim wymiarem jest próba oddziaływania na modus operandi polskich elit politycznych oraz polskiego systemu władzy państwowej. Te trzy wymiary nawiązują do dokonujących się zarówno na świecie, jak i w Polsce przewartościowań oraz zmian uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Mimo że Fukuyamowska teza o końcu historii (czyli uznaniu 3 E. Mączyńska, A. Kukliński, Pierwszy Kongres Myśli Strategicznej Polonia Quo Vadis. Memorandum, Biuletyn PTE, kwiecień Biuletyn PTE nr 2(56), luty

8 Część I KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ neoliberalnej formy kapitalizmu za model ostateczny i niezastępowalny) oraz doktryna neoliberalna z założenia oznaczały marginalizowanie refleksji futurologicznej, pozostawiając przyszłość do uregulowania przez mechanizm wolnego rynku, to obecnie wobec niezwykle złożonych problemów świata potrzeba myślenia o przyszłości i działań na jej rzecz jest coraz powszechniej uznawana. Neoliberalne, ignorujące doświadczenie historyczne przekonanie o niezawodności, nieomylności i efektywności wolnego rynku oraz jego mechanizmów, a także marginalizowanie roli państwa i sprowadzania go do roli stróża nocnego jest obecnie weryfikowane (choć powoli), przede wszystkim pod naciskiem wymowy globalnych kryzysowych doświadczeń ostatnich lat. W Polsce nadanie myśli strategicznej stosownej rangi jest szczególnie istotne zwłaszcza wobec wciąż silnie objawiającego się niedostatku polityki długookresowej i dotkliwych oznak wypychania spraw i rzeczy ważnych, fundamentalnych przez błahe lub ważne jedynie z pozoru. Nie bez racji jest wyrażona w jednym z wywiadów opinia znanego polskiego pisarza Antoniego Libery, że żyjemy w epoce wielkiej gry pozorów. W pogoni za Zachodem bezkrytycznie ulegamy rozmaitym modom i trendom, co niekiedy przybiera formę żałosnego nuworyszostwa. Tymczasem świat od co najmniej kilku dekad znajduje się w stanie globalnie naruszonej równowagi. Naruszenie to wywoływane jest przez równoczesne tektoniczne ruchy podskórnych sił przemian. W okresach naruszonej równowagi teorie, ideologie i technologie przestają pasować do siebie. Stare dobrze ugruntowane systemy społeczne muszą zwykle ponieść wyraźną porażkę, zanim będzie możliwe ich przystosowanie do nowego środowiska. Bez widocznej porażki większość umysłów pozostaje zamknięta 4. 4 L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 22. Nawiązaniem do tej koncepcji są zawarte w książce Roubiniego i Mihma rozdziały Tektonika płyt i Wszystko w rozpadzie. Zob. N. Roubi- Jednym z najlepszych i zrazem najdotkliwszych przykładów globalnie naruszonej równowagi jest sytuacja demograficzna. Obok bezrobocia, ekologii, deficytu finansów publicznych i zmian w układzie sił światowych zajmuje czołowe miejsce w rankingu najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych nie tylko Polski, ale i świata. Nawiązując metaforycznie do filozoficznego wiersza Wisławy Szymborskiej Trzy słowa najdziwniejsze demografię, bezrobocie i deficyt można uznać nie tylko za najdziwniejsze, ale i najtrudniejsze słowa /problemy 5. Czyż bowiem nie jest dziwne, że współczesny, nafaszerowany wiedzą i technologiami informacyjnymi świat nie może sobie poradzić z tak starymi, znanymi niemalże od zarania gospodarki rynkowej, problemami. Wciąż nie chcą one odejść do przeszłości. Deficyty finansów publicznych to nasilające się zjawisko, wyniszczające całe kraje, zagrażające światu. Z bezrobociem nie radzi sobie w pełni żaden kraj i stanowi ono swego rodzaju dżumę współczesności, dotykającą w wymiarze światowym niemalże miliard osób. Zaś kwestie demograficzne, wymagające z natury podejścia długookresowego, są szczególnie narażone na wszelkie dysfunkcje związane z syndromem cyklu wyborczego i z tak charakterystycznym dla nowoczesnego świata cywilizacji wiedzy zjawiskiem shortermizmu, ze szkodliwą społecznie tendencją do marginalizacji refleksji i wyobraźni, wizji prognostycznej. Mimo dzielących ekonomistów różnic poglądów na temat polityki demograficznej, są oni zgodni co do tego, że wśród cywilizacyjnych zagrożeń na czołowym miejscu sytuują się zagrożenia wynikające z niebywale szybkiego wzrostu liczby ludności świata, z jednej strony, a z drugiej, narastający dynamizm procesu starzenia się społeczeństw w krajach wysoko ni, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Warszawa 2011, Wolters Kluwer business, s W. Szymborska, Trzy słowa najdziwniejsze: Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. 6

9 rozwiniętych. Przekłada się to niekorzystnie na perspektywy harmonijnego rozwoju i wzrostu gospodarczego, a zarazem to właśnie wzrost gospodarczy jest jednym z ważniejszych czynników determinujących procesy demograficzne, tak bardzo różne w krajach biednych i bogatych. Wskazuje to na wielką złożoność tego problemu 6. Demografia jest spektakularnym przykładem wagi myślenia strategicznego. Między rozwojem społeczno -gospodarczym a demografią występują wielorakie sprzężenia zwrotne, nie poddające się łatwo kompleksowej ocenie. Poprzestanie na ocenach ilościowych, bez pogłębionej, holistycznej analizy jakościowej, może prowadzić do nieuprawnionych wniosków, skutkujących kosztownymi błędami w polityce społeczno-gospodarczej. Wyjątkowo dobrze przystaje tu Einsteinowska maksyma, że nie wszystko, co się liczy, jest policzalne i nie wszystko, co jest policzalne, się liczy. Dlatego też obok analiz ilościowych niezbędne są pogłębione, holistyczne analizy jakościowe z uwzględnieniem rachunku kosztów i efektów zewnętrznych (externalities) i długookresowej perspektywy. Nie można zatem twierdzić, że skoro liczba ludności w skali światowej dynamicznie rośnie, to tym samym problemy demograficzne krajów i regionów o zmniejszającej się liczbie ludności (a do takich krajów należy Polska) rozwiążą się same. Jeśli nawet mogłoby do tego dojść w jakiejś bliżej nieokreślonej dłuższej perspektywie, co jednak nie jest pewne, to w żadnym razie na taki automatyzm nie można liczyć w najbliższych kilku dekadach. Stąd potrzeba długookresowej, konsekwentnej, wolnej od presji cyklu wyborczego, holistycznej polityki i strategii długookresowej. W zależności bowiem od jej kierunków i efektywności (czy zaniechania) sprzężenia zwrotne między demografią a wzrostem i rozwojem społeczno-gospo- 6 Kwestie te są omawiane m.in. w Biuletynie nr 55 Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2010 oraz w: Problemy demografi czne Polski i ich skutki ekonomiczne, Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa darczym mogą przynosić dodatnie efekty synergiczne, generowane przez kapitał ludzki, lub też mogą skutkować synergią ujemną, poprzez np. rosnące bezrobocie i narastanie deficytu finansów publicznych (m.in. wskutek niekorzystnej struktury demograficznej, wyrażającej się we wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym). Rodzaj, skalę i wymiar synergii determinuje wiele powiązanych ze sobą czynników, nie tylko ilościowych (jak np. struktura wiekowa ludności, struktura wykształcenia, aktywność zawodowa, inwestycje i ich struktura) ale i jakościowych (jak np. poziom edukacji, kwalifikacji, czynniki kulturowe, w tym kultura polityczna). Wymienione kwestie wymagają wizji strategicznej i odejścia od priorytetu dla krótkiego zysku, bez liczenia się z następstwami długookresowymi. Terror krótkiego zysku jest bowiem katalizatorem zjawisk kryzysowych. Przestrzegał przed tym już przed wieloma laty m.in. Lester Thurow: Dokładnie w momencie, kiedy sukces gospodarczy wymaga dłuższych horyzontów czasowych, szeroka gama czynników prowadzi do krótszych horyzontów czasowych 7. Niebywale szybkie tempo przemian, jakich doświadcza obecnie świat, sprawia bowiem, że przyszłość staje się coraz bardziej niejasna, a w związku z tym i teraźniejszość nie w pełni satysfakcjonująca. W wyniku rosnącej dynamiki przemian we współczesnym świecie gospodarka nabiera w coraz większym stopniu cech gospodarki nietrwałości 8. Wszystkie niemalże działalności, w tym gospodarcze, stają się nietrwałe, a ich cykle życia coraz krótsze. Dotyczy to nie tylko technologii, produktów, ale i stanowisk pracy, metod komunikowania się, produkowania i wymiany handlowej, edukacji, a nawet modeli życia rodzinnego oraz zawodowego. Niemalże wszystko staje się prowizoryczne. Rosnąca dynamika postępu technologicznego wskazuje, że trend nietrwałości będzie się umacniał. W takich warunkach nietrudno 7 L.C. Thurow, op.cit., s A. Toffler, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Część I Biuletyn PTE nr 2(56), luty

10 Część I KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ o zaburzenia i kryzysowe sytuacje w gospodarce, co potwierdza chociażby fakt, że w ostatnich trzydziestu latach w świecie doszło do ponad stu kryzysów bankowych. Tempo przemian jest obecnie tak wielkie, że przeszłość nie staje się historią, lecz od razu archeologią, (...) z którą już nie mamy żadnego emocjonalnego związku. To wielka słabość współczesnego człowieka, wielkie jego nieszczęście: nie może zakotwiczyć się w historii, bo minione zdarzenia znikają z jego świadomości 9. W takich warunkach nie tylko przyszłość, ale i teraźniejszość jawią się jako coraz mniej przejrzyste i coraz bardziej chaotyczne, trudne do zrozumienia, zwłaszcza w sytuacji mnożących się w wyniku rozwoju technik komunikacyjnych źródeł informacji. Jedną z konsekwencji tego są dysfunkcje w systemie etycznym i erozja systemu wartości. Problemem jest zacieranie się lub zanikanie wyrazistych punktów odniesienia w kształtowaniu systemów wartości w działalności gospodarczej, ale i w życiu ludzkim. W takich warunkach łatwo o niedocenianie myśli strategicznej i tym bardziej fundamentalne znaczenie ma przezwyciężanie terroru taktycznej myśli krótkookresowej oraz tworzenie klimatu dla pełnej absorpcji myśli strategicznej przez system polityczny. Aby podjąć tak wielkie wyzwania, proponowany Kongres musi zapewnić wysoką jakość intelektualną oraz dużą skalę oddziaływania społecznego. Czy w Polsce uda się stworzyć warunki materialne do przygotowania i realizacji takiego Kongresu? Przyszłość przyniesie pozytywną lub negatywną odpowiedź na to pytanie. Można jednak już w tej chwili z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że warunki naukowe i instytucjonalne do przygotowania i realizacji Kongresu są w bardzo wysokim stopniu spełnione. W takim klimacie optymizmu naukowego i instytucjonalnego chcielibyśmy naszkicować panoramiczną problematykę Kongresu. Pod- kreślamy panoramiczną problematykę, a nie program Kongresu, który wyłoni się w dalszej fazie naszej dyskusji. Myśl strategiczna główne tezy W dokumentach Kongresu powinny znaleźć się próby odpowiedzi na pytanie, jak określić istotę myśli strategicznej oraz warunki rozwoju tej myśli. W tym kontekście chcielibyśmy przedstawić osiem tez o myśli strategicznej 10 : 1 Myśl strategiczna rodzi się w procesie permanentnej konfrontacji diagnozy doświadczeń historycznych z wizją przyszłości. 2 Myśl strategiczna kształtuje się jako zjawisko długiego trwania, obejmujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 3 W długim trwaniu myśli strategicznej pojawiają się punkty zwrotne jako głębokie i szybkie zmiany struktury i sił napędowych rozwoju. 4 Myśl strategiczna jest myślą wyraźnie określonych podmiotów świata polityki, gospodarki, kultury, nauki i edukacji. 5 Postęp myśli strategicznej uzależniony jest nie tylko od zjawisk spontanicznego rozwoju społeczeństwa, gospodarki, nauki i kultury. Myśl strategiczna jest również tworem działań sterowanych przez systemy państwa i samorządu, korporacje transnarodowe oraz przez systemy organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OECD, Bank Światowy i Unia Europejska. 6 Punktem wyjścia myśli strategicznej jest odważna, uczciwa i możliwie obiektywna analiza doświadczeń historycznych. Rerum cognoscere causas jest być może najważniejszym motywem analizy diagnostycznej. 9 M. Szulc, R. Kapuściński, Raport o społeczeństwie. Dwa światy, 11 kwietnia edu.pl/raport_o_spoleczenstwie/raport_nadawca/dwa_ swiaty_ryszard_kapuscinski 10 Por. A. Kukliński, w: Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne, red. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec

11 7 Albert Einstein powiedział: Imagination is more important than knowledge (Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza). Trudno przecenić rolę wyobraźni w kształtowaniu wizji przyszłości, która staje się inspiracją do tworzenia strategii. W tym kontekście pojawia się kluczowe pytanie studiów strategicznych: Quo Vadis dokąd idziesz? 8 Myśl strategiczna jest umiejętnością określenia struktury i priorytetów w systemie celów rozwoju danego podmiotu. Formułując pytanie Polonia Quo Vadis?, mówimy jednocześnie o wizji rozwoju Polski oraz o systemie priorytetów, które stają się podstawą decyzji strategicznych, określających kierunki rozwoju kraju. Warto zacytować trzy zasady myślenia strategicznego sformułowane przez R. Kuźniara 11 : Po pierwsze, rzetelne myślenie oznacza nakaz niedopuszczenia do siebie iluzji myślenia życzeniowego czy ideologicznego. Strategia jest przeciwieństwem ideologii. Po drugie, myśleć strukturalne, czyli integrować poszczególne elementy analizy w jedną całość. Po trzecie, myślenie priorytetami oznacza dostrzeganie właściwej hierarchii spraw, problemów, zagrożeń. Myśl strategiczna jest delikatną rośliną rozwijającą się tylko w sprzyjających warunkach gleby i klimatu, zarówno w kategoriach materialnych jak i duchowych. Z inicjatywy Kongresu w przyszłości trzeba zainicjować opracowanie licznych case studies studiów powstania, rozwoju i upadku myśli strategicznej państw, organizacji międzynarodowych oraz korporacji transnarodowych. To jest fascynująca domena studiów, będąca wielkim wyzwaniem dla szerokiego systemu nauk społecznych. 11 R. Kuźniar, Polityka i siła, Studia Myśli Strategicznej, Scholar, Warszawa Problemowy zakres KONGRESU POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Na tle tych wstępnych uwag chcielibyśmy przedstawić koncepcję pięciu pól problemowych Kongresu. I polem problemowym jest tysiąclecie polskiej myśli strategicznej. Chcielibyśmy zaproponować skupienie uwagi na trzech historycznych pomnikach tej myśli. Pierwszym pomnikiem jest myśl strategiczna pierwszych Piastów strategia chrystianizacji Polski, innymi słowy strategia włączenia Polski do ówczesnej Unii Europejskiej. Drugim pomnikiem polskiej myśli strategicznej jest myśl strategiczna Polski Jagiellonów, będąca jednocześnie bardzo pięknym przykładem wielocywilizacyjnej integracji przestrzeni europejskiej. Trzecim pomnikiem polskiej myśli strategicznej jest długookresowa umiejętność wmontowania Polski w struktury Unii Europejskiej. II polem problemowym jest analiza trzech globalnych metropolii myśli strategicznej XX i XXI w. Waszyngtonu, Brukseli i Pekinu. 1. Waszyngton był niewątpliwą, wielką charyzmatyczną metropolią strategicznej myśli globalnej XX w. W Waszyngtonie powstały wielkie myśli strategiczne W. Wilsona, F. Roosevelta oraz G. Marshalla. Elity waszyngtońskie odegrały decydującą rolę w kształtowaniu nowego porządku globalnego po II wojnie światowej oraz tworzyły strategię zimnej wojny, która doprowadziła do upadku sowieckiego imperium. Po jego upadku cały świat stał się potencjalnym polem dominacji amerykańskiej myśli strategicznej. Niestety dominacja ta trwała bardzo krótko. Amerykańskie elity nie umiały replikować doświadczeń z końca II wojny światowej nie wygenerowały nowej, globalnej myśli strategicznej, która stworzyłaby nowy porządek glo- KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Część I Biuletyn PTE nr 2(56), luty

12 Część I KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ balny XXI w. Ten kryzys amerykańskiej myśli strategicznej był początkiem zmierzchu USA, jako największego supermocarstwa w dziejach świata. Na naszych oczach PAX Americana staje się zjawiskiem gasnącego trendu. Nie znaczy to oczywiście, że jeszcze przez kilkanaście lat Waszyngton nie będzie najbardziej potężną metropolią globalnej myśli strategicznej, dysponującą wspaniałym zapleczem intelektualnym i instytucjonalnym. W żadnej innej metropolii świata nie działa tak bogaty i sprawny zespół instytucji typu think tank, które są źródłem nowej myśli strategicznej. Niestety głęboko skłócony i podzielony świat amerykańskiej elity władzy stracił zdolność wchłaniania nowej myśli strategicznej tworzonej przez wspaniałe amerykańskie instytucje. Można mówić o paraliżu myśli strategicznej całego amerykańskiego aparatu władzy. W Waszyngtonie zarysowuje się dramatyczna luka oddzielająca świat refleksji intelektualnej od realnego świata polityki krótkiego okresu, a zwłaszcza od polityki elektoralnej. W blasku zachodzącego słońca będziemy jeszcze przez długie lata oglądali wybitne dokumenty amerykańskiej i globalnej myśli strategicznej tworzonej przez świat Waszyngtonu. Jednym z tych dokumentów jest raport przygotowany przez National Intelligence Council 12 pt. Global Trends A transformed World. Treść tego dokumentu powinna się stać przedmiotem uwagi jednego z naszych referatów kongresowych. Powstanie, rozwój i kryzys Waszyngtonu, jako wielkiej metropolii globalnej myśli strategicznej, może być przedmiotem jednego z najbardziej dramatycznych referatów naszego Kongresu. 2. Bruksela błyszczała na firmamencie XX w. jako wielka metropolia globalnej myśli strategicznej. W Brukseli kształtowały się środowiska intelektualne i instytucjonalne, które sterowały 12 Global trends A transformed World, NIC, Washington D.C., November procesem powstania Unii Europejskiej największej innowacji instytucjonalnej XX w. 13 W okresie założycielskim Unii Bruksela była symbolem innowacyjnej myśli strategicznej o znaczeniu globalnym. Panowało wówczas przekonanie, że brukselskie metody integracji znajdą twórczą adaptację w innych regionach świata, zwłaszcza w Azji i Ameryce Łacińskiej. Wydawało się, że Bruksela będzie równorzędnym partnerem Waszyngtonu w zakresie tworzenia i dyfuzji globalnej myśli strategicznej, jednak tak się nie stało. Bruksela w tej chwili jest partnerem najsłabszym w strategicznym trójkącie Waszyngton Bruksela Pekin. Podkreślając obecne słabości Brukseli w zakresie tworzenia globalnej myśli strategicznej, trzeba przypomnieć o niewątpliwych sukcesach Brukseli w zakresie tworzenia i wdrażania systemu efektywnego programowania krótko- i średniookresowego. Komisja Europejska stworzyła teorię i praktykę programowania jako jednego z ważnych instrumentów koordynacji bardzo różnorodnych procesów rozwojowych Unii Europejskiej. Ten sprawny system programowania powinien być przedmiotem pogłębionych studiów problemowo-monograficznych. Wracając do nurtu myślenia strategicznego, proponuję, aby uczestnicy Kongresu zwrócili szczególną uwagę na dokument Europa z 3 marca 2010 r. Dokument ten był przedmiotem wielogodzinnych adoracji, które przetoczyły się przez wszystkie państwa członkowskie. Niestety w czasie tych adoracji zabrakło głosu naiwnego dziecka, że król jest nagi. Innymi słowy, Europa 2020 nie jest dokumentem myślenia strategicznego, a tylko dokumentem w kategoriach programowania średniookresowego. Nie jest to dokument europejskiej godziny prawdy ani wielkiej europejskiej myśli strategicznej. 13 Por. Unia Europejska. Dylematy XXI w., IV Konferencja Krakowska, Kraków, czerwiec Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela , w: Forum Myśli Strategicznej. Doświadczenia i perspektywy, Biuletyn PTE, październik

13 Pozytywna lub negatywna ocena dokumentu Europa 2020 powinna być kontrowersyjnym przedmiotem jednego z referatów kongresowych. Mocny głos Kongresu w sprawie tego dokumentu usłyszy Bruksela, co otworzy drogę do dyfuzji rezultatów naszego Kongresu na scenie europejskiej. 3. W promieniach wschodzącego słońca można zobaczyć proces powstania nowej metropolii globalnej myśli strategicznej XXI w. Pekinu. Jest to metropolia nowego typu, w której działają mechanizmy nieznane w dziejach Waszyngtonu i Brukseli. Jednym z nich jest długookresowa mądrość strategicznego myślenia Komunistycznej Partii Chin obchodzącej jubileusz 90-lecia swego istnienia. Warto zwrócić uwagę na dwa artykuły, które ukazały się na łamach IHT 15 : China s Communist Party at 90 i Great Party, but where s the Communism? W odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule drugiego artykułu autor podkreśla, że Partia nie reprezentuje już utopijnej ideologii. Jeśli ideologia partii w ogóle istnieje, to jest nią ideologia władzy. Ta ideologia władzy jest jednak ideologią znacznie mocniej uzasadnioną i silniejszą niż sądzi autor artykułu. Dlatego warto przeanalizować wypowiedź R.L. Kuhna pt. CPC helps build confident nation 16. W tym kontekście chcielibyśmy przedstawić następujące tezy 17 : 1. Komunistyczna Partia Chin oferuje społeczeństwu chińskiemu dwie wizje dobrze ugruntowane doświadczeniem ostatnich 30 lat; a. pierwsza jest wizją Chin jako wiodącego supermocarstwa XXI w. (duma narodowa Chińczyków dobrze zinternalizuje tą wizję); b. druga jest wizją dynamicznego rozwoju gospodarczego Chin tworzącego 15 D. Shambaugh, M. Pei, IHT, July R.L. Kuhn, CPC helps build confident nation, China Watch, China Daily, IHT, June Por. A. Kukliński, Chapter VIII. The transformation of the megaspace of China, w: A. Kukliński, Megaspaces of the XXI century, Ministry of Regional Development, zatrudnienie i dobrobyt w skali niespotykanej w dotychczasowych doświadczeniach historycznych. 2. Interpretacja doświadczeń chińskich jako kolejnego rozdziału w historii demokracji i kapitalizmu jest niesłuszna. Chińczycy tworzą zupełnie nowy rozdział historii rozdział oświeconego i elastycznego totalitaryzmu, który adaptuje do swoich celów strategicznych niektóre rozwiązania demokracji i kapitalizmu, nie przyjmując jednak liberalnej istoty tych rozważań. 3. W interpretacji chińskiego modus operandi decydującą rolę odgrywa trójkąt: autokracja technokracja planowanie strategiczne. 4. W Pekinie, z wielkim sukcesem, rozwija się Centralna Szkoła Partii, która kształci jej liderów, wzmacniając ich wiedzę i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji strategicznych 18. W szkole istnieje zadziwiająca tolerancja dla wolności wypowiedzi oraz analizowania prawie wszystkich trudnych problemów kraju. Szkoła rozwija między innymi programy współpracy z The Kennedy School of Government at the Harvard University. Ulegając czarowi nieodpartego sukcesu Chin, trzeba jednak pamiętać o bogatej historii tego kraju, w którym po okresach długotrwałego rozwoju pojawiły się okresy chaosu i regresu. Czy można wykluczyć możliwość wystąpienia takiego regresu historii Chin XXI w.? 19 Zakładamy, że porównawcza analiza trzech globalnych metropolii myśli strategicznej XX i XXI w. z pewnością będzie ważnym fragmentem Kongresu, który wzbudzi szerokie zainteresowanie naukowe, społeczne i polityczne. 18 Por. L. Jing, P. Yininh, Shaping Lives. The training ground for the future leaders of the Communistic Party of China. Z. Yinan, Teaching modern governance skills, China Watch, IHT, June Przygotowanie referatu kongresowego wstępnie zatytułowanego Pekin jako nowa metropolia globalnej myśli strategicznej XXI w. jest zadaniem wykonalnym, choć trudnym z uwagi na dużą liczbę wydawanych publikacji dotyczących doświadczeń chińskich. Por. Special Report on China, The Economist, July KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ Część I Biuletyn PTE nr 2(56), luty

14 Część I KONGRES POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ III pole problemowe kongresu stanowić będzie potrójne Quo Vadis jako laboratorium myśli strategicznej. W naszym doświadczeniu termin laboratorium wiąże się raczej z problematyką nauk przyrodniczych, a zwłaszcza z problematyką fizyki i chemii. Myślimy jednak, że pojęcie to powinno być zinternalizowane przez nauki społeczne. W tym duchu chcielibyśmy zaproponować koncepcję potrójnego Quo Vadis jako laboratorium myśli strategicznej, jako wyzwania dla naszej wiedzy i wyobraźni. Chodzi o zintegrowaną analizę potrójnego Quo Vadis: strategicznej nie przesłoni syntetycznego spojrzenia na główną misję Kongresu, która powinna stać się punktem zwrotnym w historii polskiej myśli strategicznej. Czy uda się osiągnąć sukces na tym decydującym polu? Jest to pytanie otwarte dotyczące syntezy dorobku Kongresu. Prace przygotowawcze i główne wyznaczniki programu Kongresu Mundus Quo Vadis? Europa Quo Vadis? Polonia Quo Vadis? IV polem problemowym Kongresu będą trzy referaty: Problematyka i strategia skoku cywilizacyjnego Polski w XXI w. 20, Strategiczne problemy przyszłości Polski, Polska Trzecia fala nowoczesności 21. V polem problemowym Kongresu będą przyszłościowe problemy rozwoju polskiej myśli strategicznej, dzięki czemu Kongres stanie się rzecznikiem procesów szybkiego rozwoju regionalnej myśli strategicznej 22. Będzie to jednocześnie inspiracja dla polskich regionów, aby wzmocnić dorobek intelektualny i pragmatyczny Forum Myśli Strategicznej oraz KONGRESU POLSKIEJ MYŚLI STRATEGICZNEJ. Regiony Małopolski, Dolnego Śląska, Górnego Śląska i Lubelski już wkroczyły na tę drogę. Vivant sequentes! Oczywiście ten akcent regionalnej myśli 20 Por. Polska Myśl Strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI w., Biuletyn PTE, kwiecień 2011, s. 83; Polonia Quo Vadis, op.cit., s M. Boni, Polska 2030 trzecia fala nowoczesności, IV Konferencja Krakowska, Kraków, 13 czerwca Por. Na spotkanie z enigmą XXI w., op.cit.; Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne, op.cit. Przedstawione tu rozważania nie stanowią programu Kongresu, są zarysem jego problematyki, który zbliża nas do decyzji w sprawie jego programu. Kongres powinien być przedsięwzięciem wielkiej skali o szerokim oddziaływaniu społecznym. W tym ujęciu słuszna jest wizja włączenia kilkuset osób w proces przygotowania i realizacji Kongresu. Tak szeroki krąg nie stworzy jednak zintegrowanej konstrukcji tematycznej i pragmatycznej, która stałaby się punktem zwrotnym w historii polskiej myśli strategicznej. Trzeba zaprojektować węższy zespół ok. 30 osób, które będą kreatorami programu Kongresu. Propozycje ekspertyz to kwestia otwarta zarówno w ujęciu tematycznym, jak i osobowym. Na podstawie tych propozycji ustalony zostanie kalendarz rozmów z potencjalnymi referentami i współtwórcami programu Kongresu. Rozmowy te powinny być przeprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu będziemy mogli powiedzieć, że dysponujemy już realną wizją problematyki Kongresu. Niezależnie od tego, czy PTE znajdzie środki materialne na przygotowanie i realizację Kongresu, opublikuje polski i angielski tom na temat: Mundus Quo Vadis? Europa Quo Vadis? Polonia Quo Vadis? Problemy myśli strategicznej XXI w. 12

15 Wielki kryzys a drogi ewolucji systemu rynkowego Zdzisław Sadowski Wynaturzenie gospodarki rynkowej W debacie naukowej z okazji jubileuszu 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie nadano tytuł Wielki kryzys jako bilans otwarcia XXI wieku. Próba holistycznej interpretacji. Bez pretensji do nadawania kryzysowi finansowemu i gospodarczemu 2008 r. takiego znaczenia, warto zastanowić się nad takim zastosowaniem tego pojęcia. Bilans otwarcia w swoim podstawowym znaczeniu służy przedstawieniu obrazu jakiegoś osiągniętego stanu przez podsumowanie wyników dotychczasowej działalności i stworzeniu podstawy dla nowego planu działania. Czy wielki kryzys rzeczywiście spełnia taką rolę w odniesieniu do gospodarki światowej XXI wieku? Odpowiadając na to pytanie, trzeba spostrzec, że kryzys ten nie był ani jedynym, ani pierwszym doniosłym wydarzeniem początków XXI stulecia. Wydarzeniem, które zmieniło świat, był bezprzykładny atak terrorystyczny na nowojorskie wieżowce World Trade Center z 11 września 2001 r., który spowodował rozpoczęcie nieustającej wojny z terroryzmem. Wprowadził on atmosferę powszechnego zagrożenia i niepewności, zasadnicze zmiany warunków podróżowania oraz wzmocnienie aparatów nadzoru i kontroli życia społecznego, co w praktyce oznacza zmianę w kierunku ograniczenia swobód osobistych. Atak ten zaś nie był przypadkowym zdarzeniem, lecz wynikiem narastających napięć we współczesnym świecie. Nie odmawiając doniosłości kryzysowi, może jednak lepiej przyjąć, że stał się on nie tyle bilansem otwarcia XXI stulecia, ile jednym z ważnych elementów takiego bilansu. Można uznać, że wraz z innymi zdarzeniami kryzys rzeczywiście przyniósł swego rodzaju podsumowanie stanu ewolucji systemu rynkowego, a zwłaszcza pewnych bardzo istotnych przemian, jakim uległ światowy system i sposób działania gospodarki rynkowej w ciągu ostatnich paru dziesięcioleci. Kryzys 2008 r. nie był bowiem normalnym dla gospodarki rynkowej cyklicznym załamaniem koniunktury, lecz stał się wynikiem tego szczególnego kierunku przemian. Kierunek ten określam mianem wielkiego wynaturzenia. Gospodarka jest tą dziedziną działalności człowieka, która służy zaspokajaniu ludzkich potrzeb życiowych. Podstawą tej działalności jest praca, tworząca wartość w postaci najrozmaitszych dóbr i usług. Przed około 200 laty zaczął upowszechniać się sposób społecznej organizacji produkcji i wymiany tych PUNKTY ZWROTNE Część II Biuletyn PTE nr 2(56), luty

16 Część II PUNKTY ZWROTNE wartości zwany systemem rynkowym. Choć nie wolny od wad, system ten wykazał wielką sprawność dzięki zorientowaniu na przedsiębiorczość i innowacyjność, a także dzięki swym walorom autoregulacyjnym, zapewniającym szybkie dostosowywanie procesów gospodarczych do zmieniających się warunków. Grupie krajów przodujących zapewnił potężny rozwój gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny. W ciągu dwóch stuleci doprowadził do niebywałych zmian warunków życia w skali globu ziemskiego, a wreszcie otworzył drogę do nowej cywilizacji informacyjnej. Jednakże jak już wspomniałem w ciągu ostatniego ćwierćwiecza ewolucja tego systemu przyjęła szczególny kierunek. Doprowadziła mianowicie do niebywałego rozrostu rynków finansowych, służących bogaceniu się nie przez pracę tworzącą nowe wartości, lecz przez spekulacyjne obracanie kapitałem finansowym w dążeniu do osiągania zysków na zmianach giełdowych kursów akcji. Spekulacje giełdowe mają swoją długą historię, a wielki kryzys 1929 r. zaczął się od krachu giełdowego. Jednak przy wszystkich podobieństwach nie była to ta sama skala zjawisk. Historia 30 lat poprzedzających obecny kryzys pokazuje nieprawdopodobny rozwój rozmiarów i form spekulacji, opartej teraz na zastosowaniu coraz bardziej wymyślnych narzędzi lokat kapitałowych, tzw. derywatów, a wraz z tym ogromny wzrost obrotów na rynkach finansowych, przekraczający wielokrotnie rozmiary handlu światowego 1. Rynki finansowe stały się głównym ogniwem gospodarki, działającym niezależnie od tzw. sfery realnej, czyli od procesów produkcji i handlu. Powstała rozległa struktura obejmująca system bankowy, rozgałęziony układ giełd pieniężnych oraz aparat doradztwa finansowego z firmami ratingowymi, zajmującymi się profesjonalnie ocenami atrakcyjności różnych obszarów i form lokowania kapitału. Firmy ratingowe uzyskały w praktyce 1 Znakomity obraz historii tego procesu kreśli David Harvey (2010). Znajdujemy tam m.in. informację, że w 2008 r. światowe obroty na rynkach finansowych osiągnęły poziom 600 bilionów dolarów w skali rocznej. specjalny status organów sterujących międzynarodowymi ruchami kapitału. Działanie rynków finansowych ostatecznie sprowadza się do zaciągania i udzielania różnego rodzaju kredytów oraz tworzenia lokat inwestycyjnych. Transakcje te są związane ze znaczną niepewnością i ryzykiem, gdyż zależą od kształtowania się kursów walut i kursów giełdowych. Natomiast współczesne techniki informacyjne pozwalają na przemieszczanie kapitału w ciągu sekund. Taka ekspansja rynków finansowych z ciągłymi potężnymi ruchami kapitału musiała nadać gospodarce wielką wrażliwość na rozmaite zachwiania kursów giełdowych i kursów walut, wywoływane często przez zupełnie przypadkowe zjawiska lub wypowiedzi polityków. Gospodarka USA przeżyła w 2001 r. groźny kryzys firm internetowych (tzw. dot.com crisis). Było to poważne ostrzeżenie, ale nie zostało odpowiednio wykorzystane. Kryzys ten został przezwyciężony dzięki uruchomieniu nowego pola ekspansji finansowej opartego na akcji kredytowej skierowanej na budowę domów mieszkalnych. Rozwinięta została na wielką skalę akcja udzielania przez banki tanich kredytów hipotecznych, a następnie ich sekurytyzacji, czyli nadawaniu formy atrakcyjnych funduszy inwestycyjnych. Tworzono w ten sposób nowy kapitał o cechach wyraźnie wirtualnych, gdyż jego wartość opierała się wyłącznie na oczekiwaniach dotyczących kształtowania się kursu akcji tych funduszy, a ostatecznie na przewidywaniach dotyczących wzrostu cen mieszkań. Nie było nic dziwnego w tym, że w końcu nastąpiło nagłe załamanie tego rynku. Samo zjawisko załamania nie było nowe. Nowa była jego skala i szybkość rozprzestrzeniania się kryzysu. Pojawiły się kolosalne straty kapitałowe dla niefortunnych inwestorów oraz wielkie zagrożenie dla banków finansujących. Bankructwo dużego domu bankowego i groźba załamania się całego systemu bankowego zmusiła najpierw rząd USA, a następnie rządy europejskie do dofinansowania banków kosztem wzrostu własnego zadłużenia. Sytuację pogorszył spadek dochodów spowodowany przez załamanie się popytu ryn- 14

17 kowego i powszechną recesję. Kryzys finansowy przeniósł się na realną gospodarkę i stał się ogólnym kryzysem gospodarczym. Potrzeba przemiany systemowej Zadaniem bilansu otwarcia jest dostarczenie podstawy do nowego planu działania. Kryzys 2008 r. stworzył taką podstawę w postaci konstatacji, że nadmierna zależność od kapitału finansowego i rynków finansowych stanowi istotne zagrożenie systemowe dla gospodarki światowej. Powstała zatem potrzeba powrotu do właściwych zasad gospodarowania przez przebudowę systemu finansów międzynarodowych w kierunku zasadniczego ograniczenia swobody przepływu kapitałów i roli rynków finansowych. Zadaniem banków i biznesu finansowego nie może być dominacja i spekulacja, lecz świadczenie społeczeństwu usług, związanych z funkcjonowaniem sfery realnej. Światowy system finansowy powinno się zrekonstruować w taki sposób, aby przekształcić go w instrument promowania etycznego i trwałego rozwoju świata. Przez pewien czas mogło się zdawać, że teza ta stała się ogólnie przyjętym postulatem. Pojawiły się różne pomysły jego realizacji. Przywołane zostało pozytywne doświadczenie umowy międzynarodowej z Bretton Woods z 1944 r., która uporządkowała ówczesny system finansowy, wprowadzając mechanizm zapewniający stabilizację kursów walut. Zaczęto na nowo rozważać koncepcję wprowadzenia pieniądza światowego niezależnego od dolara czy jakiejkolwiek innej waluty krajowej. Znacznym zainteresowaniem zaczęła się cieszyć koncepcja wprowadzenia ogólnoświatowego podatku od transakcji finansowych, o tyle ciekawa, że wobec ogromnej skali tych transakcji mogłaby przy minimalnym obciążeniu przynosić bardzo wielkie środki nadające się do wykorzystania na ważne cele społeczne. Aby jednak dokonać przemiany systemowej w skali światowej, niezbędne jest osiągnięcie szerokiego porozumienia międzynarodowego, zdolnego do podporządkowania sobie interesów kapitału finansowego. Może kiedyś do tego dojdzie. Na razie dość szybko się okazało, że nie udaje się wypracować tego rodzaju wspólnego stanowiska i doprowadzić do podjęcia działań naprawczych z powodu różnic bieżących interesów. Przede wszystkim zaś ze względu na to, że wielkie centra finansowe świata nie są zainteresowane osłabianiem swego znaczenia. W rezultacie świat wszedł w pełen napięć okres zmagań z następstwami kryzysu. Po chwilowej niepewnej poprawie w 2010 r. stało się widoczne, że proces wychodzenia z wielkiego kryzysu XXI wieku będzie długi i trudny (zob. np. LINK Global Economic Outlook 2010). Czołowe kraje wysoko rozwinięte z USA na czele doświadczają słabości ekonomicznej, na którą składają się: chwiejność finansowa, ograniczenia kredytowe, duże bezrobocie, słaby popyt wewnętrzny. Towarzyszą temu programy konsolidacji fiskalnej, oznaczające restrykcyjne oszczędności budżetowe. Dotyczy to w szczególności europejskiej strefy euro, której kilka krajów znalazło się w sytuacji wymagającej pomocy ze strony innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z wielkich problemów gospodarki światowej pogłębionych przez kryzys jest nierównowaga finansowa, wynikająca z wieloletniego deficytu płatniczego USA i z nagromadzenia rezerw dolarowych przez Chiny. Już samo to, że w szybkim tempie kraj ten zaczął odgrywać coraz większą rolę w globalnej gospodarce, jest problemem światowym. Chiny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem gospodarczym, ich produkt krajowy brutto podwaja się co 7 8 lat, ich potencjał przemysłowy zwiększa się znacznie szybciej, jednocześnie zbliżają się do pozycji głównego światowego importera paliw i surowców, a przy tym ich eksport do niedawna znajdował się w fazie nieustannej ekspansji. Kryzys światowy wpłynął negatywnie na chiński eksport, ale nie na ogólny wzrost, gdyż ten PUNKTY ZWROTNE Część II Biuletyn PTE nr 2(56), luty

Wydanie dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego

Wydanie dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego ISSN 1507-1383 BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Wydanie specjalne przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Numer 2 (61) kwiecień 2013 Forum Myśli Strategicznej Paradoksy futurologii roku

Bardziej szczegółowo

Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak

Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak Polonia quo vadis? Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak Kraków 2010 Publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej Trzeciej Konferencji Krakowskiej Polonia quo vadis?,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ISSN 1507-1383 Nr 1 (35) STYCZEŃ 2008 Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 00-042 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 49 tel. 022 551 54 01, 022 551

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja Agnieszka Haber Maciej Szałaj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kryzysy finansowe. Jan Toporowski Paweł Bożyk Adam Gierek. POLSKIEGO TOWARZySTWA EKONOMICZNEGO NR 5/2012. Grudzień ISSN 1507-1383

Biuletyn. Kryzysy finansowe. Jan Toporowski Paweł Bożyk Adam Gierek. POLSKIEGO TOWARZySTWA EKONOMICZNEGO NR 5/2012. Grudzień ISSN 1507-1383 NR 5/2012 Biuletyn Grudzień POLSKIEGO TOWARZySTWA EKONOMICZNEGO ISSN 1507-1383 Kryzysy finansowe Jan Toporowski Paweł Bożyk Adam Gierek 1 Eksperci światowi o makroekonomii Makroekonomia Olivier Blanchard

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego isbn: 978-83-65269-00-3 ISSN 1507-1383 BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Numer 2 (69) czerwiec 2015 Wydanie specjalne przy udziale Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim Forum Myśli

Bardziej szczegółowo

Trzecia fala nowoczesności

Trzecia fala nowoczesności Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Warszawa, 11 stycznia 2013 r. Spis treści Streszczenie...3 Wstęp i diagnoza...9 Kontekst wyzwań

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Kongres Ekonomistów Polskich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych SESJA PLENARNA

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Dylematy XXI wieku

Unia Europejska. Dylematy XXI wieku Unia Europejska. Dylematy XXI wieku Unia Europejska. Dylematy XXI wieku Redakcja: Antoni Kukliński Jacek Woźniak Kraków 2011 Publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej Czwartej Konferencji Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE ISSN 1689-4774

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE ISSN 1689-4774 MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 4 nr ISSN 1689-4774 Warszawa 2010 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 4/2010 Rada Programowa: Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Opolski Członkowie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian.

STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian. STRATEGIE DLA POLSKI Dodatek poświęcony V Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. Kraków, 25 26 maja 2012 r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA E X C A T H E D R A SPIS TREŚCI Ex cathedra 3 Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? KATARZYNA ŻUKROWSKA 15 Znak zmian na polskim rynku pracy różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w dobie globalizacji

Gospodarka światowa w dobie globalizacji Gospodarka światowa w dobie globalizacji Gospodarka światowa w dobie globalizacji redakcja naukowa Marcin Lasoń Kraków 2011 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ISSN 1507-1383 Nr 6 (44) GRUDZIEŃ 2009 Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 00-042 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 49 tel. 022 551 54 01, 022 551

Bardziej szczegółowo

wobec nowych wyzwań globalnych alnych

wobec nowych wyzwań globalnych alnych A i UE owych Tomasz Paszewski Paszewski USAiUE UE wobec nowych wyzwań globalnych alnych 2 Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk iej Akademii Nauk Politycznych diów akład

Bardziej szczegółowo

Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Część I Warszawa, 9 maja 2012 r. Redakcja: Michał Boni Autorzy: Piotr Arak, Michał Boni, Maciej Bukowski, Maciej Duszczyk, Łukasz Hardt,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI Redakcja naukowa STEFAN M. KWIATKOWSKI ZDZISŁAW SIROJĆ Warszawa 2006 Rada Programowa prof. dr hab. Julian Auleytner

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo