Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing)"

Transkrypt

1 Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) 1 Oracle Produkcja Procesowa (OPM) Administracja Systemu Parametry systemu Podstawowe parametry modelu przedsiębiorstwa Uprawnienia Jednostki miar Gospodarka Materiałowa Szybka reakcja na zamówienia od klientów Rozszerzenie kontroli jakości poprzez szczegółową definicję pozycji materiałowej Obniżenie kosztów poprzez skuteczne zarządzanie pozycjami magazynowymi Gromadzenie danych o transakcjach magazynowych w całym przedsiębiorstwie Poprawienie widoczności stanów magazynowych poprzez elastyczną lokalizację pozycji Automatyzacja spisów z natury zapewnia dokładniejsze kontrolowanie zapasów Uproszczenie procesu uzupełniania zapasów przy pomocy procedur opartych o reguły uzupełnień Lepsza obsługa poprzez śledzenie zapasów w żądany sposób Poprawienie jakości produktu, obsługi klienta oraz zgodność z regulacjami ustawowymi dzięki kompleksowej kontroli oraz identyfikacji partii Rozwój Produktu Uproszczenie zarządzania cyklem życia wyrobu Zapewnienie spójności, dostępności oraz bezpieczeństwa danych Szybsze i tańsze opracowywanie nowych wyrobów Podnoszenie wydajności produkcji i jakości wyrobu Obsługa i zarządzanie zmianami Interfejsy API Realizacja produkcji Maksymalizacja elastyczności procesów wytwórczych w celu spełnienia unikatowych wymagań klienta Integracja modułu Realizacja produkcji w celu uzyskania spójnych produktów i procesów Elastyczna obsługa zleceń produkcyjnych oraz rejestracja przebiegu produkcji ciągłej Łatwa modyfikacja przebiegów produkcji w zależności od warunków Poprawa realizacji procesów wraz z jasnymi oraz szczegółowymi definicjami formuł Uruchomienie przebiegu produkcji z dokładnymi informacjami z receptury Zwiększenie wydajności zakładu oraz satysfakcji klienta poprzez zintegrowaną gospodarkę magazynową Usprawnienie harmonogramowania dzięki integracji planowania Alokacja i szacowanie zapasów przed uruchomieniem produkcji Rejestracja rzeczywistych wartości produkcji z częściowym lub całkowitym zakańczaniem zleceń Krokowa realizacja produkcji Obsługa dziennika audytu w gałęziach przemysłu objętych regulacjami prawnymi Uproszczenie raportowania rzeczywistych wielkości produkcji przy pomocy automatycznego rozliczenia wstecznego i otwartych interfejsów API Jednoczesne lub przyrostowe wydanie składników Uproszczenie obsługi ruchu zapasów z podwójną konwersją jednostek miary Zapewnienie elektronicznej wymiany danych przy pomocy standardowych interfejsów API (Application Programming Interfaces) Zarządzanie Kosztami Zwiększenie zysków poprzez dokładne określenie kosztów produktów Dokładne i elastyczne monitorowanie rzeczywistych kosztów produkcji Określenie kosztów wytworzenia poprzez alokacje w oparciu o metodologię kosztów działań Tworzenie środowiska do kalkulacji kosztów Optymalizacja marż przy pomocy wielu metod kalkulacji kosztów Usprawnienie szacowania zapasów magazynowych Szczegółowa analiza kosztów Harmonogramowanie Produkcji Uzyskanie łatwiejszego i dokładniejszego planowania na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa Wielopoziomowe podejście do efektywnego harmonogramowania produkcji Oracle ebs Process Manufacturing Strona 1/36

2 7.2 Maksymalizacja efektywności planowania przy pomocy dopasowanych do potrzeb obrazów popytu i podaży Tworzenie elastycznych przedziałów czasu dla potrzeb analizy potrzeb materiałowych Dostosowanie obrazu danych do potrzeb każdego planisty lub zaopatrzeniowca Definiowanie relacji zaopatrzenia przy pomocy relacji zakład-magazyn Tworzenie harmonogramów zgodnych z potrzebami Natychmiastowe szacowanie wpływu zmian harmonogramu Ocena planowanych zleceń produkcyjnych przed ich wykonaniem Procesowe Planowanie Potrzeb Materiałowych (Process MRP) Zabezpieczenie realizacji produkcji w przedsiębiorstwie Wykorzystanie bieżących informacji z całego przedsiębiorstwa Optymalizacja zarządzania stanami magazynowymi Optymalizacja planowania materiałowego w zależności od typu działalności Ustalenie reguł planowania Definiowanie idealnego horyzontu planowania Wykonywanie natychmiastowych lub planowanych przebiegów /MRP Uproszczenie procesu planowania Uzyskanie zwięzłych raportów o rekomendowanych działaniach Uproszczenie tworzenia kalendarza produkcji Zarządzanie Jakością Rozszerzenie kontroli jakości (KJ) na cały łańcuch zaopatrzenia Standaryzacja jakości produktu Definicja prób KJ Elastyczne zarządzanie specyfikacjami Dokładne pobieranie próbek Wyniki pomiarów Szybka reakcja na problemy dotyczące jakości Próbki KJ, testowanie, organizacja zatwierdzeń Śledzenie partii Zwiększenie wydajności produkcji Kontrola statusu partii Kontrola klasyfikacji Kontrola terminu ważności Poprawienie satysfakcji klienta Dopasowanie do specyfikacji wymagań klienta Interfejsy API (Application Program Interfaces) Interfejsy API umożliwiają wymianę danych Interfejsy API dla modułu Gospodarka Materiałowa (Gospodarka Magazynowa) Interfejsy API dla Modułu Rozwój Produktu Interfejsy API dla Modułu Uruchomienia Procesu Interfejsy API dla modułu Order Management Process Inventory Interfejsy API modułu Zarządzanie Kosztami (Zarządzanie Kosztami) Zalety interfejsów API Oracle ebs Process Manufacturing Strona 2/36

3 1 Oracle Produkcja Procesowa (OPM) Oracle Produkcja Procesowa (Oracle Proces Manufacturing - OPM) jest jedynym systemem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przeznaczonym wyłącznie dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją procesową. Produkcja taka jest najczęściej związana z przemysłem spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, metalowym, celulozowopapiernicznym oraz naftowym. Podstawowa wersja aplikacji składa się z następujących modułów: Administarcja Systemu Gospodarka Materiałowa Zarządzanie Formułami Zarzadzanie Produkcją Nadzór nad Procesem Kontrola Jakości Laboratorium Plan Spływu Produkcji Procesowe MRP Procesowe CRP Koszty Poniżej zamieszczono podstawowe informacje na temat modułów Oracle Produkcja Procesowa. 2 Administracja Systemu Moduł Administarcji Systemu pozwala dowolnie konfigurowaæ każdy moduł OPM, dostosowując go do potrzeb indywidualnych użytkowników i lokalnych wymagañ dotyczących wdrożenia. Administartor systemu może następnie zwiększyć efektywność pracy, korzystając z zestawu narzędzi systemowych, które znacznie ułatwiają obsługę systemu zabezpieczeń, środowiska użytkowników oraz innych zmiennych. 2.1 Parametry systemu Moduł Administracji Systemu zawiera podstawowy zestaw narzędzi i danych niezbędnych do administrowania systemem, zarówno podczas wdrożenia jak i w trakcie eksploatacji. Stąd administrator systemu ma dostęp do kluczowych stałych systemowych, których parametry decydują o sposobie działania systemu, jak np. ilość miejsc znaczących po przecinku lub zezwolenie na ujemne stany magazynowe etc. W tym module definiuje się także model przedsiębiorstwa w systemie - jakkolwiek jest to jeden z niezbędnych, podstawowych kroków podczas wdrożenia, to użytkownik może zmieniać kształt swojej organizacji w systemie zgodnie z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Administrator systemu może rejestrować użytkowników systemu i nadawać im lub cofać szczegółowe uprawnienia właśnie przy pomocy odpowiednich okien systemu. Również tutaj można definiować dodatkowe jednostki miar oraz kody geograficzne używane następnie np. do określania stawek podatkowych. W module tym określa sie także parametry dokumentów/transakcji wykorzystywanych w systemie. Podsumowując, jest to moduł, który pozwala na parametryzację systemu i jego łatwe przystosowanie do aktualnych potrzeb użytkownika. 2.2 Podstawowe parametry modelu przedsiębiorstwa Moduł Administracji Systemu pozwala na skonfigurowanie podstawowego modelu przedsiębiorstwa w systemie. W tym module wprowadza się poszczególne elementy organizacji definiując jednocześnie wystepujące pomiędzy nimi zależności. Informacje te są następnie wykorzystywane przez pozostałe moduły np. dla określenia zakresu obowiązywania i standaryzacji formuły w skali całego przedsiębiorstwa lub ograniczenia jej stosowania tylko do jednego zakładu. 2.3 Uprawnienia Moduł Administarcji Systemu pozwala na rejestrowanie użytkowników systemu, określanie np. okresu ważności hasła dla każdego indywidualnie i nadawanie im uprawnień związanych z funkcjami które pełnią w organizacji. Uprawnienia te dotyczą zarówno zakresu funkcji i czynności jak i szczebla hierarchii w organizacji. Oznacza to np., że poszczególni planiści mogą mieć uprawnienia lokalne lub globalne, dotyczące tylko określonych pozycji materiałowych, grupy pozycji lub całości zapasów materiałowych. W podobny sposób można definiować uprawnienia pozostałych użytkowników systemu. 2.4 Jednostki miar Poza standardowymi jednostkami miar dostępnymi w systemie Oracle Produkcja Procesowa, użytkownik może definiować dowolne jednostki miar, definiując jednocześnie ich przeliczniki w stosunku do jednostek standardowych. Pozwala to później korzystać ze specyficznych jednostek magazynowych (jak np. worki, beczki, pojemniki), lub np. uwzględniać specyficzne jednostki przeliczeniowe dostawców czy odbiorców. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 3/36

4 3 Gospodarka Materiałowa Moduł Gospodarka Materiałowa zapewnia kompleksowy wgląd i kontrolę stanów magazynowych w całym przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym. 3.1 Szybka reakcja na zamówienia od klientów Prowadzenie działalności e-business oznacza reagowanie w czasie rzeczywistym na zamówienia składane przez klientów. Zmienność i różnorodność materiałów znajdujących się w obrocie sprawia, że jest to szczególnie trudne wyzwanie w przypadku przedsiębiorstw, w których produkcja ma charakter procesowy. Surowce mnogą znacznie różnić się klasą, a specyfikacje norm jakości i wymagań klienta mogą różnić się dla tego samego produktu. Moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia dokładne śledzenie stanów magazynowych według klasyfikacji i wymagań odbiorcy. Dzięki temu można dotrzymywać zobowiązań i szybko przygotowywać wysyłki wyrobów dostosowane do każdego zamówienia klienta Rozszerzenie kontroli jakości poprzez szczegółową definicję pozycji materiałowej W odróżnieniu do systemów, które ograniczają definiowanie pozycji do podstawowych informacji, takich jak np. kod pozycji, opis pozycji, lokalizacja oraz seria, moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia także podanie danych dotyczących subpartii, statusu partii oraz klasyfikacji KJ, co zapewnia lepsze monitorowanie i możliwość kontrolowania zapasów. Dzięki temu można dostarczać klientom produkty odpowiedniej klasy. Definiowanie pozycji magazynowych z wykorzystaniem cech procesowych, jak np. podwójne jednostki miary w ekranie kartoteki materiałowej Moduł Gospodarka Materiałowa potrafi także zaalarmować użytkownika o zbliżającym się upływie daty ważności, lub terminie ponownego testowania, co redukuje konieczność ponownego przerobu zapasów i związane z tym koszty oraz ubytki ilościowe. Można zatem definiować wymagania i działania związane z ponownym testowania, które mają być podjęte w odniesieniu do partii, których termin ważności upływa. Pakiet OPM wykorzystuje mechanizmy Oracle Workflow do automatycznego powiadamiania o zatwierdzeniu pozycji, wygaśnięciu ważności partii oraz ponownym testowaniu partii, dzięki czemu można szybko decydować na podstawie otrzymanych informacji. Aby zapewnić łatwiejsze administrowanie, moduł Gospodarka Materiałowa pozwala także na grupowanie pozycji o podobnej charakterystyce w nieograniczoną liczbę zestawów kategorii definiowanych przez użytkownika. Zestawy kategorii mogą obejmować między innymi pozycje o podobnych wymaganiach w zakresie spedycji, struktury cenowej lub np. związane tym samym kontem księgi głównej. 3.2 Obniżenie kosztów poprzez skuteczne zarządzanie pozycjami magazynowymi Skutecznie śledzenie pozycji magazynowych oraz zarządzanie nimi umożliwia obniżenie kosztów utrzymania zapasów. Moduł Gospodarka Materiałowa oferuje szereg funkcji wspomagających osiąganie tych celów. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 4/36

5 3.2.1 Gromadzenie danych o transakcjach magazynowych w całym przedsiębiorstwie Wchodzący w skład pakietu Oracle Produkcja Procesowa, moduł Gospodarka Materiałowa automatycznie przekazuje bieżące dane o stanach magazynowych do innych modułów pakietu OPM, takich jak np. Zarządzanie Produkcją oraz Planowanie Potrzeb Materiałowych/Procesowych, a także innych aplikacji Oracle, takich jak np. Oracle Finanse. Dzięki otwartej architekturze internetowej, moduł łatwo integruje się z systemami kodów paskowych, gospodarki magazynowej oraz systemami automatyki. Moduł Gospodarka Materiałowa oferuje szybki dostęp do informacji o stanach magazynowych, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych o zapasach. Ponieważ dane te są gromadzone w trakcie zwykłych działań operacyjnych, występujących przy każdej transakcji, użytkownik uzyskuje funkcje kontrolne oraz możliwości prowadzenia audytu, tak ważne w gałęziach przemysłu objętych szczególnymi regulacjami prawnymi. Sprawdzenie stanu zapasów pozycji z dokładnością do partii/subpartii i lokalizacji oraz prezentacją ilości rzeczywistych w podwójnych jednostkach miary przy pomocy okna Ilości rzeczywiste Poprawienie widoczności stanów magazynowych poprzez elastyczną lokalizację pozycji Moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia określenie lokalizacji magazynowych dla poszczególnych pozycji, a także reguł magazynowych rządzących tymi pozycjami oraz lokalizacjami. Przykładowo, można dzielić i śledzić partie i subpartie w wielu lokalizacjach, zbiornikach czy magazynach, określając domyślne informacje, takie jak np. wymagania dotyczące stanów przejściowych. Można także objąć systemem zapasy klienta lub wyroby oddane mu w komis i przechowywane w jego własnym magazynie, w celu ułatwienia ich obsługi i kontroli wiekowania, co dotyczy również zapasów klienta przechowywanych na terenie przedsiębiorstwa Automatyzacja spisów z natury zapewnia dokładniejsze kontrolowanie zapasów Moduł Gospodarka Materiałowa posiada zintegrowane funkcje spisu z natury (inwentaryzacja) oraz spisów cyklicznych. Można ustalić harmonogramy inwentaryzacji, szeregować i klasyfikować pozycje magazynowe przy pomocy kodów ABC, a także definiować tolerancje dla ilości i wartości. Moduł Gospodarka Materiałowa generuje raporty odchyleń przed zaksięgowaniem, umożliwiając zbadanie problemów i rozbieżności. Moduł powiadamia także o wyjątkach, które wymagają spisania, włącznie z pozycjami o saldzie ujemnym i zerowym. 3.3 Uproszczenie procesu uzupełniania zapasów przy pomocy procedur opartych o reguły uzupełnień Moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia definiowanie różnych reguł ponownego zamawiania dla pozycji kupowanych lub wytwarzanych, w całym przedsiębiorstwie lub w określonych lokalizacjach. Można definiować stałe i zmienne czasy cykli realizacji, poziom zapasu bezpieczeństwa oraz punkty ponownego zamawiania, automatycznie wykorzystywane następnie, wraz z innymi regułami, w celu kalkulacji potrzeb materiałowych. Moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia nawet uzupełnianie zapasów konserwacyjnych przy pomocy prostych reguł uzupełniania zapasów. W przypadku bardziej kompleksowej gospodarki magazynowej można także ustalić bardziej zaawansowane reguły uzupełniania, wykorzystując moduły planowania pakietu OPM. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 5/36

6 3.4 Lepsza obsługa poprzez śledzenie zapasów w żądany sposób Można zakupić surowce w dostarczone następnie np. w postaci ładunku samochodowego i przechowywać go na paletach lub w dowolnych wybranych jednostkach dla każdej z pozycji. Moduł Gospodarka Materiałowa oferuje niezwykle zaawansowaną obsługę jednostek miar. Funkcja znana jako waga nieokreślona lub podwójna jednostka miary umożliwia śledzenie pozycji magazynowych w całym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem jednej lub wielu jednostek miar, przy zastosowaniu własnej terminologii i współczynników konwersji. Można także śledzić pozycje z wykorzystaniem naukowych jednostek miar, takich jak np. jednostki stężenia. Konwersji można dokonywać ręcznie lub automatycznie według typu jednostki miary, odrębnie dla pozycji, partii lub partii i subpartii. Określenie w całym przedsiębiorstwie oznacza natomiast, że można np. wytwarzać produkt dla klienta w tonach, przechowywać wyrób gotowy w standardowych beczkach, a sprzedawać go w litrach. Zapewnia to ścisła integracja modułu Gospodarka Materiałowa z modułami Zarządzanie Produkcją oraz Oracle Zarządzanie Sprzedażą. Działalność e-business pozwala klientowi zdecydować, w jaki sposób chce zakupić produkt, a dzięki modułowi Gospodarka Materiałowa można tę elastyczność klientom zaoferować. 3.5 Poprawienie jakości produktu, obsługi klienta oraz zgodność z regulacjami ustawowymi dzięki kompleksowej kontroli oraz identyfikacji partii Żaden system gospodarki materiałowej nie oferuje tak zaawansowanych funkcji kontroli partii jak moduł Inventory Management. Można dokonywać konwersji jednostek miar związanych z partią, np. konwertując całkowitą partię o objętości 400 litrów na 298 litrów substancji aktywnej, która ona zawiera, w zależności od wymagań operacyjnych. Można także ustalić specyfikacje jakościowe dla partii, ułatwiając dostosowanie produktu do wymagań różnych klientów. W przypadku pozycji o ograniczonym czasie trwałości, moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia kontrolowanie partii z uwzględnieniem uwarunkowań okresu trwałości i odrębnie czasu przechowywania. Aby maksymalizować wykorzystanie zapasów oraz minimalizować koszty, moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia ustalenie procedur alokacji (rezerwacji i wydań) opartych na regułach. Moduł może przeprowadzić automatyczną alokację pozycji według reguł FIFO (First In First Out pierwsze wchodzi pierwsze wychodzi) lub FEFO (Firts Expires First Out pierwsze traci ważność pierwsze wychodzi). Moduł Gospodarka Materiałowa zapewnia także pełną elastyczność w stosowaniu alokacji ręcznych. Aby zapewnić zgodność z regulacjami prawnymi, popytem na rynku lub z wewnętrznymi standardami jakości, moduł Gospodarka Materiałowa umożliwia kompleksowe śledzenie genealogii partii. Funkcje kontroli partii i subpartii zapewniają jasny dziennik audytu, począwszy od przyjęcia surowców, przez produkcję, aż do wysyłki gotowych produktów do klientów. Dodatkowo, moduł Gospodarka Materiałowa upraszcza księgowanie transakcji dla partii poprzez podpowiedzi, gdzie i kiedy należy zastosować dane partie, co wymaga tylko wskazania wyjątków od zalecanych działań. Szybkie i dokładne przeszukiwanie w przypadku zagrożenia przy pomocy intuicyjnych dwukierunkowych ( źródło partii oraz gdzie użyto ) zapytań dotyczących genealogii partii Oracle ebs Process Manufacturing Strona 6/36

7 GŁÓWNE FUNKCJE Oracle ebs Process Manufacturing Definiowanie pozycji Definiowanie pozycji z uwzględnieniem statusu partii i subpartii oprócz podstawowych informacji Definicje pozycji obejmują dodatkowe klasyfikacje KJ (np. gatunki), okres przechowywania oraz datę ważności Ustalenie wymagań dla ponownego testowania oraz działań przewidzianych w odniesieniu do partii, które straciły termin ważności Grupowanie pozycji o podobnej charakterystyce w nieograniczoną liczbę definiowanych przez użytkownika zestawów kategorii Identyfikacja pozycji niemagazynowych, takich jak np. palety czy woda Kontrola jednostek miary Rejestrowanie pozycji i związanych z nimi transakcji w wielu jednostkach miary Wykorzystanie własnej terminologii oraz współczynników konwersji Śledzenie pozycji w jednostkach fizycznych i jednostkach naukowych, takich jak np. stężenie Dokonywanie automatycznych i ręcznych konwersji różnych typów jednostek miary, dla pozycji, partii lub partii i subpartii Lokalizacja pozycji Definiowanie lokalizacji dla pozycji, partii i magazynu w całym przedsiębiorstwie Określenie lokalizacji magazynowych oraz reguł gospodarki magazynowej Dzielenie i śledzenie partii i subpartii w wielu lokalizacjach Ustalenie domyślnych informacji, takich jak np. okres przechowywania dla każdej lokalizacji Umieszczenie i kontrola pozycji klienta lub komisowych w ich własnym magazynie Kontrola partii Dokonywanie konwersji jednostek miar związanych z partią i pozycją Tworzenie specyfikacji jakościowych dla partii Kontrola okresu przechowywania partii z automatycznym alarmowaniem w przypadku upłynięcia terminu ważności partii lub terminu jej ponownego testowania Wykorzystanie procedur alokacji partii w oparciu o reguły, takie jak np. FIFO, FEFO Uproszczenie procedury rejestracji partii przy zachowaniu jej identyfikowalności Definiowanie reguł operacyjnych dla statusu partii, takich jak np. wstrzymana, poddana kwarantannie Obsługa historycznej bazy danych z narzędziami analitycznymi do śledzenia historii partii Stały podgląd sald stanów magazynowych według partii, subpartii, z uwzględnieniem statusu partii i zaszeregowania Przetwarzanie transakcji oraz zapytania Automatyczne gromadzenie w czasie rzeczywistym i archiwizacja danych dotyczących transakcji magazynowych z różnych obszarów funkcjonalnych w całym przedsiębiorstwie Ustanowienie zintegrowanego środowiska produkcyjnego poprzez naturalną integrację modułu Gospodarka Materiałowa z innymi modułami OPM Połączenie gospodarki magazynowej z systemami automatycznego składowania i wyszukiwania zapasów Obsługa dziennika audytu w przypadku wszelkich korekt stanów magazynowych i przesunięć zapasów Zapewnienie zintegrowanych funkcji spisu z natury i spisu cyklicznego Automatyczna aktualizacja zapisów w Księdze Głównej Oracle Wyświetlanie transakcji zakończonych lub oczekujących z wymaganym poziomem szczegółowości danych Spis z natury Prowadzenie spisów z natury w sposób ciągły lub okresowy Elastyczne metody księgowania spisów z natury Obsługa zapasów w czasie rzeczywistym (do ostatniej transakcji) Obsługa spisów cyklicznych w całym przedsiębiorstwie Przypisanie kodów ABC do pozycji lub grupy pozycji magazynowych, ustanowienie dopuszczalnych wartości tolerancji dla odchyleń w spisie w oparciu o ilość lub wartość Ustanowienie klas spisu do gromadzenia wyjątków wymagających zliczenia, włącznie z pozycjami mającymi saldo ujemne lub zerowe Definiowanie grup kontrolnych dla pozycji, które wymagają regularnego zliczania Generowanie raportów odchyleń przed zaksięgowaniem wyników spisu Automatyzacja rozliczeń sald magazynowych Tworzenie nowych spisów cyklicznych zgodnie ze zdefiniowanymi terminami, dla poszczególnych magazynów oraz z wykorzystaniem ustalonych formularzy Zamknięcie okresu oraz rejestrowanie sald zamknięcia stanów magazynowych dla wielu magazynów Generowanie raportów dotyczących szczegółowego wykorzystania pozycji oraz transakcji w danym dniu Oracle ebs Process Manufacturing Strona 7/36

8 Uzupełnianie zapasów Oracle ebs Process Manufacturing Definiowanie reguł ponownego zamawiania dla pozycji kupowanych lub wytwarzanych w całym przedsiębiorstwie Automatyczne uzupełnianie zapasów w oparciu o reguły wraz z ustalonymi lub zmiennymi czasami realizacji, kontrolą poziomu zapasów bezpieczeństwa lub punktów ponownego zamawiania oraz z uwzględnieniem innych zaawansowanych kryteriów Uzupełnianie zapasów konserwacyjnych zgodnie z logiką punktu zamawiania Otwarte interfejsy API Import transakcji magazynowych ze zdalnych terminali i urządzeń radiowych, urządzeń produkcyjnych lub innych istniejących systemów. 4 Rozwój Produktu Moduł Rozwój Produktu zapewnia szereg zintegrowanych narzędzi pozwalających producentom zarządzać pełnym cyklem życia produktu, od jego powstania poprzez produkcję, redukując w ten sposób czas cyklu rozwojowego produktu. 4.1 Uproszczenie zarządzania cyklem życia wyrobu Wyzwanie utrzymania istniejących klientów przy jednoczesnym przyciągnięciu nowych w przypadku wzrastającej konkurencji na rynku wymaga innowacyjnego podejścia do produktów i procesu produkcji. Moduł OPM Rozwój Produktu wykorzystuje wydajne narzędzia, jak np. kontrola statusu i zautomatyzowane przepływy zatwierdzania dokumentów, do uproszczenia przesuwania nowych wyrobów od wczesnego stadium eksperymentu, poprzez fazę pilotażową aż do pełnej produkcji Zapewnienie spójności, dostępności oraz bezpieczeństwa danych Moduł OPM Rozwój Produktu zapewnia doskonała kontrolę i elastyczność w trakcie opracowywania i zarządzania podstawowymi elementami, na których opiera się proces produkcji: recepturami, formułami, marszrutami, operacjami, działaniami oraz zasobami. Informacje te są dostępne w czasie rzeczywistym we wszystkich jednostkach badawczorozwojowych, magazynach, działach technologii, wydziałach produkcyjnych, w dziale prawnym oraz w kontroli jakości (KJ), co zapewnia wyższą jakość produktu przy pełnym zachowaniu spójności danych i parametrów, jednocześnie redukując znacznie wysiłek wkładany w administrowanie danymi. Zarządzanie recepturami zgodnie ze standardami przemysłowymi Pakiet OPM obsługuje strukturę receptur zgodną z przemysłowymi standardami w zakresie definicji receptur. Receptura zawiera formułę (definicję oraz ilości materiałów wejściowych i wyjściowych) oraz marszrutę (wyposażenie i sprzęt wraz zapotrzebowaniem na czas maszynowy i czas pracy) na poziomie ogólnym, kanalizując proces zatwierdzania formuły od statusu eksperymentalnego lub projektowego do statusu produkcyjnego. Receptura jest podstawą dla kolejnych czynności związanych z planowaniem, ewidencją produkcji, kalkulacją kosztów i obsługą tworzenia dokumentacji wymaganej przez regulacje prawne. Szeroki a zarazem bezpieczny dostęp do informacji poprzez pulpity technologów Moduł OPM Rozwój Produktu wykorzystuje pulpity opracowane dla użytkowników pełniących określone funkcje, które umożliwiają jednoczesny przegląd wszystkich składników technologii produktu, jak np. receptury, formuły, marszruty i operacje w formie ujednoliconego ekranu. Ponadto, z takiego pulpitu można uzyskać dostęp do informacji na temat właściwości materiałów, instrukcji technologicznych, specyfikacji norm jakości oraz wyników badań i testów, a także informacji o dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami. Zgodnie ze swoim zakresem odpowiedzialności, użytkownicy mogą mieć przyznany dostęp tylko do podglądu informacji technologicznych, co zabezpiecza przed ryzykiem utraty lub naruszenia stanu kluczowych danych. Wynikiem usprawnienia dostępu do danych oraz zebrania ich w jednym miejscu jest wygodniejsza praca i współpraca w dziedzinie rozwoju technologii i obsługi nowych oraz istniejących produktów. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 8/36

9 Pulpity technologów zapewniają łatwy dostęp do wszystkich informacji związanych z recepturą Zgodność z procedurami i standardami operacyjnymi Moduł OPM Rozwój Produktu umożliwia utrzymanie zgodności ze standardowymi procedurami operacyjnymi oraz standardami wymaganymi przez obowiązujące regulacje prawne dzięki systemowi kontroli powiązanemu z zakresem odpowiedzialności poszczególnych użytkowników, w odniesieniu do zasad wykorzystania, modyfikacji i kontroli zatwierdzeń receptur, formuł oraz innych komponentów technologii produktu. Kontrola i przepływ dokumentacji tych komponentów w całym cyklu ich życia jest możliwa dzięki zastosowaniu szeregu wydajnych narzędzi, takich jak np. kontrola ich statusu czy zautomatyzowane przepływy dokumentów w procesie ich zatwierdzania. Kontrola statusu - status określa, kiedy receptura lub inny składnik technologii może być wykorzystywany i w jaki sposób mają być wprowadzane i zatwierdzane zmiany. Przepływy dokumentacji technologicznej z zatwierdzaniem jej statusu gdy wymagana jest zmiana statusu, zautomatyzowane przepływy dokumentacji podlegającej procesowi j zatwierdzania zapewniają, że odpowiednie osoby weryfikują wnioski zmian zatwierdzając je lub odrzucając. Kontrola wersji można obsługiwać wiele wersji, a aktualizacje istniejących komponentów można ograniczyć przy pomocy automatycznej kontroli wersji. Dziennik audytu gdy dozwolone są aktualizacje istniejących danych, dziennik audytu zapewnia rejestrację każdej wprowadzonej zmiany wraz z datą/czasem jej dokonania. Wdrożenie strategii bezpieczeństwa formuł Dzięki wykorzystaniu wirtualnych prywatnych baz danych, funkcji jest dostępnej tylko w bazie Oracle wersja 8i lub wyższej, system zapewnia kontrolę dostępu do formuł i receptur na wielu poziomach: na poziomie użytkownika, jednostki organizacyjnej (zakład, laboratorium, itd.) oraz zakresu uprawnień. Dostęp do formuł można zabezpieczać indywidualnie lub na zasadzie praw własności (właściciel - jednostka organizacyjna). Zasady bezpieczeństwa są spójne bez względu na sposób dostępu do danych z poziomu aplikacji, przez interfejs API, raporty wszelkie zabezpieczenia działają bowiem na poziomie bazy danych. Zasady można definiować tak, by umożliwić tylko przeglądanie, aktualizację lub tworzenie, lub też całkowicie ukryć formuły. Jeśli formuła nie jest dostępna dla danego użytkownika, niedostępne są dla niego także wszystkie związane z nią receptury Szybsze i tańsze opracowywanie nowych wyrobów Moduł OPM Rozwój Produktu skraca czas reakcji na zmiany potrzeb rynkowych na nowe oraz istniejących wyroby poprzez skrócenie procesu opracowania wyrobu, dając w efekcie oszczędność czasu i pieniędzy. Umożliwiając ciągły rozwój produktu, moduł OPM Rozwój Produktu pozwala na modelowanie i analizę wpływu zmian formuł przed przeprowadzeniem drogich i czasochłonnych testów laboratoryjnych. Przedstawione poniżej funkcje rozszerzają możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, pozwalając na rozpoczęcie produkcji w wymaganym terminie, przy jednym utrzymaniu poziomu kosztów w ramach zakładanego budżetu i osiągnięciu wyniku zgodnego ze specyfikacjami wymagań: Oracle ebs Process Manufacturing Strona 9/36

10 Definicja eksperymentalnych pozycji i formuły Moduł OPM Rozwój Produktu zapewnia środowisko, które wspomagając część eksperymentalną przygotowania produkcji zwiększa produktywność prac badawczo-rozwojowych. Można zatem wskazać pozycje eksperymentalne, których będzie można użyć tylko w formułach eksperymentalnych. Gdy zatem status komponentów dokumentacji technologicznej jest ustawiany na nowy lub zatwierdzony do testów laboratoryjnych, można dalej bez obaw modelować nowe formuły, nie ryzykując, że przypadkowo którakolwiek z nich zostanie wykorzystana w produkcji. Personel działu badawczo-rozwojowego może wykorzystać moduł OPM Rozwój Produktu do: Tworzenia nowych formuł. Korekty ilości składników. Eksperymentowania z nowymi składnikami. Narzędzia do analizy i modelowania formuł Można lepiej radzić sobie ze zmiennością surowców, wykorzystując arkusz laboratoryjny do wykonania analizy cojeśli przy użyciu formuł laboratoryjnych. Osoby odpowiedzialne za opracowanie formuł mogą korygować ilości składników, składników zamiennych lub dodawać nowe składniki do formuły, przez jednoczesnym pomiarze wpływu każdej wprowadzonej zmiany na jakość produktu i produktów towarzyszących, a także ich właściwości techniczne. Testowaniu można poddać różne scenariusze, a także dokonać analizy kosztów wraz ze zmianą formuły, w celu określenia, która formuła zapewnia uzyskanie oczekiwanego rezultatu. W efekcie można wyeliminować konieczność produkowania partii próbnych, które potem należałoby poprawiać poddając ponownemu testowaniu, co umożliwia poprawienie produktywności i wpływa na ogólny wynik działalności. Ponadto można też korygować formuły tak, aby uwzględnić jakość i charakterystykę surowców, znajdujących się aktualnie na stanie zapasów. Po wprowadzeniu charakterystyki technicznej pozycji lub partii zaplanowanych do użycia w produkcji, arkusz kalkulacyjny automatycznie aktualizuje obliczone wartości dla wyrobu gotowego. Moduł OPM Rozwój Produktu wpływa zatem na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz jednolitego poziomu jakości wyrobów pozwalając na wprowadzania koniecznych modyfikacji formuł jeszcze przed użyciem ich w fazie produkcji. Poza technikami optymalizacji formuł, moduł OPM Rozwój Produktu udostępnia analizę wpływu parametrów składników używanych w danej formule. W trakcie opracowywania lub weryfikacji formuły osoby funkcyjne odpowiedzialne za przygotowanie formuły mogą więc przeglądać właściwości techniczne formuły produktu korzystając przy tym z definiowanych przez użytkownika klas lub podklas materiałów. Pulpit do opracowania receptury i marszruty Pulpit opracowania receptur znacznie upraszcza ich tworzenie i obsługę. Jest przeznaczony do zwiększenia produktywności prac projektowych poprzez zapewnienie zintegrowanego środowiska graficznego, w którym osoby odpowiedzialne za opracowanie technologii mogą ze sobą współpracować w trakcie tworzenia I modyfikacji receptur. Pulpit opracowywania receptur zapewnia dostęp do wszystkich komponentów receptury, włącznie z instrukcjami technologicznymi oraz parametrami procesu Oracle ebs Process Manufacturing Strona 10/36

11 Pulpit opracowania marszrut technologicznych jest komponentem pulpitu opracowania receptur. Narzędzie to udostępnia technologom graficzny obraz marszruty, umożliwiając prowadzenie prac projektowych obejmujących również obsługę zależności pomiędzy krokami operacji w marszrucie. Właściwości każdej zależności dla kroku operacji można definiować, aktualizować lub tylko przeglądać, mając poprzez okno nawigatora dostęp do wszystkich kroków, działań i zasobów Podnoszenie wydajności produkcji i jakości wyrobu Moduł OPM Rozwój Produktu uwzględnia typowe zmienne procesowe, włączając produkty towarzyszące i uboczne, w celu efektywnego zarządzania formułami w procesie produkcyjnym, sterowania potrzebami materiałowymi oraz przekazywania istotnych instrukcji technologicznych i jakościowych. Moduł OPM Rozwój Produktu upraszcza ustalanie standardowych receptur korporacyjnych, jak również dostosowanych do lokalnych potrzeb formuł zakładowych, planowanie oraz kalkulację kosztów. Do danej receptury można również przypisać wymagane zasoby, operacje oraz marszruty. Dla każdej receptury można także definiować reguły obowiązywania, w celu zapewnienia użycia w produkcji jej właściwej wersji. Obsługa produktów towarzyszących i ubocznych Ponieważ produkty towarzyszące i uboczne są integralnymi elementami produkcji procesowej, w każdej formule można definiować ich ilości i w dowolnych jednostkach miary, tak jak dla produktów podstawowych. W formułach produktów można również określić, czy w procesie składniki powinny być wydawane jednocześnie czy przyrostowo, a także uwzględnić specyfikacje norm i testy KJ, zasady podziału kosztów oraz inne istotne dane. Obsługa wielu wersji formuł umożliwia także zmianę ilości produktów towarzyszących i ubocznych uzyskiwanych w procesie produkcji. Skalowalność formuł i składników Moduł OPM Rozwój Produktu umożliwia zaklasyfikowanie formuły i jej składników jako skalowanych. Opierając się na informacji o aktualnym popycie, obsługa instalacji może automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć wielkość zużycia materiałów i surowców lub wielkości uzysków z procesu, w którym wykorzystuje się daną formułę. Skalowalność eliminuje zatem konieczność ponownego przeliczania i zapewnia elastyczność umożliwiającą spełniania zmiennych wymagań przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu materiałów i surowców. Automatyczne kalkulacje ilości dla kroku operacji zapewniają dokładną ewidencję całkowitego zużycia surowców Wszystkie ilości dla poszczególnych kroków są obliczane w oparciu o ich definicje zapisane w marszrucie oraz zużycie składnika w każdym kroku. Ilości te są następnie kumulowane, tzn. składniki z kroku 1 są dodawane do składników w kroku 2. Jeśli w danym kroku uzyskiwane są produkty towarzyszące lub uboczne, zmniejszają one całkowitą ilość uzysków z kroku. Moduł Rozwój Produktu uwzględnia te produkty w trakcie obliczania dokładnego całkowitego zużycia w kroku. Automatyczne kalkulacje obciążeń umożliwiają lepsze planowanie i zarządzanie kosztami W wielu zakładach produkcyjnych, zdolność produkcyjna dla kroku jest determinowana przez rodzaj użytego sprzętu. Przykładowo, maksymalna pojemność mieszalnika wynosi 1000 litrów. Jeśli do mieszalnika poda się więcej niż 1000 Oracle ebs Process Manufacturing Strona 11/36

12 litrów materiału, zostanie on przepełniony. Maksymalna pojemność mieszalnika pozwala więc określić liczbę napełnień lub iteracji (powtórzeń), niezbędnych do przetworzenia wszystkich składników wymaganych w celu wytworzenia zdefiniowanej partii wyrobu. Przy tym czas potrzebny do wymieszania dowolnej objętości materiału w tej operacji jest wartością stałą. Współczynniki działań upraszczają definiowanie zasobów Współczynnik działania określa krotność jego realizacji. Przykładowo, jeśli test KJ musi być wykonany na początku, w połowie i na końcu procesu mieszania, współczynnik działania wynosi 3. Współczynniki działania są stosowane do określania wykorzystania zasobów w trakcie planowania i kalkulacji kosztów zasobów. W szczególnym przypadku współczynnik może mieć wartość 0, aby można było wykluczyć dane działanie lub też wybrać do niego określony sprzęt czy zasób. Logika doboru receptur produkcyjnych w oparciu o reguły Dla tego samego produktu można utworzyć nieograniczoną liczbę receptur, umożliwiając zróżnicowanie zależne od sezonowości, lokalizacji produkcji, potrzeb klienta lub nawet zastosowanych działań. Moduł OPM Rozwój Produktu upraszcza zarządzanie wersjami receptur korzystając z reguł obowiązywania, czyli opisu dokładnych warunków, w których dana receptura powinna być użyta. Zastosowanie receptur zgodnie z regułami obowiązywania umożliwia precyzyjną kontrolę działalności, pozwalając na dobranie optymalnej formuły w każdej sytuacji. Ma to wpływ na większą jednolitość wyrobu przy jednoczesnym uproszczeniu obsługi produkcji dzięki umożliwieniu planistom, kontrolerom KJ oraz kontrolerom kosztowym określania warunków, w jakich należy stosować komponenty każdej receptury. Reguły obowiązywania mogą uwzględniać wiele czynników, jak np.: Data aby uwzględniać sezonowe zmiany w formułach produktów. Zakład aby brać pod uwagę ograniczenia produkcyjne w różnych zakładach. Laboratorium aby obsługiwać próbne przebiegi produkcji i/lub partie próbne. Ilość aby uwzględnić zmienność i straty procesowe w zależności od wielkości partii. Działanie aby zapewnić użycie właściwych formuł w produkcji, kalkulacji kosztów i planowaniu. Można nawet ustalić reguły obowiązywania uwzględniające nakładanie się określonych zestawów warunków. W takich przypadkach moduł OPM Rozwój Produktu automatycznie wykorzystuje wstępnie ustaloną logikę priorytetów w celu wybrania optymalnej formuły dla danego działania. Ta unikatowa logika doboru formuły w oparciu o reguły zwiększa bezpieczeństwo poprzez eliminację użycia formuł bez prawidłowej receptury, co uniemożliwia np. przypadkowe wstawienie formuły planistycznej do produkcji Obsługa i zarządzanie zmianami Wszelkie zmiany kluczowych komponentów receptury w trakcie fazy projektowania produktu podlegają kontroli zmian, a każda receptura wdrażana do produkcji musi być autoryzowana. Automatyzując proces zarządzania zmianami w recepturach, pakiet OPM wykorzystuje moduły Oracle Approvals Management, Oracle Workflow oraz statusy receptur do zabezpieczenia procesu zgodnie z wyznaczonym zakresem odpowiedzialności osób funkcyjnych, kontrolując poprawności stosowania procedur operacyjnych, a także przechowując dziennik audytu z żądaniami zmian oraz ich zatwierdzeń. Zapewnia to stosowanie zatwierdzonej polityki zarządzania zmianami receptur, dzięki czemu tylko zatwierdzone receptury mogą być używane do celów produkcyjnych. Wiele wersji i kontrola wersji Moduł OPM Rozwój Produktu umożliwia definiowanie i obsługę wielu wersji receptur, formuł, marszrut i operacji, pozwalając uwzględniać zmienność materiałów i procesów podczas wytwarzania tego samego produktu, produktów pośrednich oraz grup produktów. Można poprawić jakość produktu opracowując odrębne formuły w celu skompensowania zmienności surowców i składników - jest to czynnik krytyczny, jeśli używa się np. materiałów po recyklingu, których jakość i charakterystyka podlegają znacznym wahaniom. Można też poprawić wykorzystanie zasobów stosując wersje formuły dopasowane do procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Elastyczność systemu pozwala na równoległe utrzymywanie odrębnej wersji produkcyjnej, kosztowej i planowania dla tej samej formuły. Kontrola wersji pozwala wprowadzić dodatkową warstwę audytu i bezpieczeństwa do procesu zarządzania formułami, poprzez dezaktywację aktualizacji formuł, receptur, itd., a także automatyczne tworzenie nowych wersji. Funkcja kontroli wersji pozwala na określenie, czy istniejąca wersja może być modyfikowana, czy też należy utworzyć nową wersję. Moduł Rozwój Produktu umożliwia: Wymuszenia utworzenia nowych wersji, tak, że źródła transakcji pozostają nienaruszone. Zapewnienie opcji automatycznego tworzenia nowych wersji na życzenie użytkownika. Opcję aktualizacji bez kontroli wersji. Decyzje te są podejmowane na poziomie organizacji wraz z odpowiednim przypisaniem zakresów odpowiedzialności użytkowników. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 12/36

13 Funkcje grupowego wyszukiwania i zamiany pozwalają na użycie substytutów w normatywach technologicznych wraz z pełnym zastosowaniem kontroli zmian Funkcje Modułu Rozwój Produktu: Wyszukiwanie Grupowe oraz Zamiana, umożliwiają wyszukiwanie i zastępowanie kluczowych komponentów w formułach, marszrutach, operacjach i recepturach w jednej lub w wielu jednostkach organizacyjnych. Narzędzie pozwala na generowanie zapytań, prostych lub zaawansowanych. Krytyczne wymagania operacyjne, jak zamiana składników, pomagają producentowi spełnić surowe wymagania zawarte w specyfikacjach norm jakości wyrobów podczas wytwarzania każdej partii. W ramach zarządzania zmianami narzędzie to pozwala na zarządzanie statusem i wersją dla każdego zmienianego wymagania Wstrzymanie produkcji wyrobu, oznaczenie jako zapas zbędny i wycofanie z produkcji Wykorzystanie mechanizmów Kontroli Statusu oraz Ścieżki Zatwierdzeń w modułach Rozwój Produktu oraz Gospodarka Materiałowa pozwala na śledzenie produktu w całym jego cyklu życia. Może on być zarządzany przy pomocy standardowych kodów statusu, dostępnych w standardowej wersji systemu, lub kodów statusu zdefiniowanych przez użytkownika obie metody są objęte logiką przepływu informacji. Użycie receptur oraz ich komponentów może być wstrzymywane, zamrożone lub też można je wycofać całkowicie z użycia korzystając ze standardowych kodów statusu. Nie można utworzyć nowej receptury, jeśli którykolwiek z jej komponentów nie posiada statusu zatwierdzony. Poza tym, receptury nie mogą być używane do tworzenia nowych partii, do planowania lub kalkulacji kosztów, jeśli nie zostały wczesniej zatwierdzone. Element Aktywacji Pozycji poprzez Workflow może być także użyty do zabezpieczenia przed błędnym użyciem danej pozycji w innych tworzonych nowych formułach. 4.2 Interfejsy API Aby utworzyć wspólne środowisko umożliwiające jednolite opracowywanie formuł, pakiet OPM oferuje zestaw interfejsów API dla formuł i receptur. Interfejs API dla formuł importuje formuły z zewnętrznych źródeł (np., z istniejących systemów, arkuszy kalkulacyjnych, systemów innych producentów, itd.). Interfejsy te pozwalają tworzyć lub uzgadniajać/aktualizować formuły, ich komponenty oraz reguły obowiązywania. Interfejsy API dla receptur pozwalają pobierać receptury, odpowiednie reguły obowiązywania oraz inne reguły operacyjne (np. Straty w Procesie, Parametry Technologiczne, itd.) z zewnętrznych źródeł. Więcej informacji na temat interfejsów API pakietu OPM można znaleźć w instrukcji OPM dla interfejsów API. GŁÓWNE FUNKCJE Definicja laboratoryjna Wyznaczenie pozycji eksperymentalnych obsługiwanych niezależnie od obszarów formuł aktualnie dopuszczonych do wykorzystywania w produkcji Obsługa sieci laboratoriów przedsiębiorstwa przy pomocy tego samego rozwiązania do opracowywania formuł Definiowanie wielu laboratoriów do obsługi wielu produktów lub grup produktów Parametry techniczne Definiowanie właściwości technicznych lub parametrów składnika i produktu w oparciu o własne próby KJ lub określone typy danych, jak np. znaki, liczby oraz listy wartości Obliczenie wpływu poszczególnych składników na techniczne parametry produktu Określenie dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych zakresów wartości dla parametrów technicznych Zmiana parametrów technicznych w celu uwzględnienia nowych wymagań rynku lub zmienionych przepisów Przyporządkowanie danych technicznych do pozycji, partii lub subpartii Dostępność parametrów technicznych podczas pracy z formułami laboratoryjnymi Analiza co-jeśli Modelowanie w locie wielu wersji formuł laboratoryjnych poprzez kalkulację zmian składników w arkuszu laboratoryjnym, zawierającym ilości składnika, składniki zastępcze, lub w trakcie dodawanie nowych składników Projektowanie specyfikacji norm jakościowych i technicznych produktu przed pierwszą produkcją partii próbnych Korekta formuł w oparciu o charakterystykę jakościową i techniczną magazynowanych składników uzyskaną z modułu OPM Gospodarka Materiałowa w celu skompensowania wpływu odchyleń tych parametrów Przeglądanie wpływu zmian składników na produkty i produkty uboczne w arkuszu laboratoryjnym Prowadzenie analizy kosztów podczas tworzenia formuły oraz jej zmiany, Możliwości tworzenia formuł Obsługa wielu wersji formuł laboratoryjnych, wyrobów, składników oraz produktów ubocznych Rejestrowanie adnotacji i komentarzy na nowych formułach Przeformułowanie lub weryfikacja istniejących formuł w oparciu o wersje istniejące w module OPM Rozwój Produktu Wyszukiwanie i zastępowanie składników w module OPM Rozwój Produktu Prowadzenie analizy kosztów podczas tworzenia oraz zmiany formuły Oracle ebs Process Manufacturing Strona 13/36

14 Definiowanie formuły Oracle ebs Process Manufacturing Tworzenie formuł produkcyjnych, kosztowych i planistycznych Powiązanie szczegółowych specyfikacji jakościowych, wymagań testowych, instrukcji produkcyjnych oraz danych kosztowych z formułami Ustalenie ilości w formule oraz jednostki miary dla produktów, produktów ubocznych i towarzyszących Określenie jednoczesnego lub przyrostowego wydania składników w formule Rozszerzenie formuły o załączniki Definiowanie skalowalności formuły i składników Kontrola formuł w oparciu o reguły Definiowanie reguł w celu określenia dokładnych warunków daty, zakładu, klienta, regionu geograficznego lub rodzaju działania dla których zostanie zastosowana dana formuła Zarządzanie wieloma formułami dla tego samego produktu przy pomocy zdefiniowanej przez użytkownika logiki priorytetów Kalkulacja kosztów przy użyciu metody kosztów działań Definiowanie podstawowych działań w zakładzie przy pomocy kodów działań połączonymi z kodami analizy kosztów w module OPM Zarządzanie Kosztami Ustanowienie kodów dla kosztów związanych z wartością dodaną i kosztów, których poniesienie wartości takiej nie wnosi Definiowanie i obsługa sekwencji działań operacyjnych, a także wykorzystania zasobów oraz wielkości wydań i uzysków związanych z każdym działaniem Prowadzenie kalkulacji kosztów w oparciu o metodę kosztów działań w module OPM Zarządzanie Kosztami Marszruta procesowa Definiowanie i zarządzanie elementami składowymi procesu produkcji, włącznie z działaniami, zasobami, operacjami i marszrutami Dołączanie jednej marszruty do wielu formuł oraz wersji formuł Natychmiastowa aktualizacja danych marszruty w wielu formułach przy pomocy pojedynczej edycji rekordu marszruty. 5 Realizacja produkcji Moduł Realizacja produkcji zapewnia spójność procesów w całym cyklu produkcyjnym poprzez zapewnienie ścisłej kontroli składników i procesów, zrównoważonej elastycznością reakcji na zmieniające się warunki. 5.1 Maksymalizacja elastyczności procesów wytwórczych w celu spełnienia unikatowych wymagań klienta Elastyczność jest kluczem do sukcesu e-business. Wszechobecność Internetu daje klientom możliwość uzyskania dostępu 24x7 do konkurujących ze sobą dostawców na całym świecie, dlatego też współczesne przedsiębiorstwo musi kompleksowo spełniać wymagania klienta wobec wyrobów, bez względu na zmienny charakter procesów w zakładzie produkcyjnym. Moduł OPM Realizacja produkcji zapewnia zintegrowaną kontrolę wymaganą do zagwarantowania jednolitości, a także elastyczności w celu dostosowania się do niespodziewanych zmian wyrobu wraz z uwzględnieniem wymagań technologicznych Integracja modułu Realizacja produkcji w celu uzyskania spójnych produktów i procesów Wytwarzanie obejmuje często cykle produkcyjne o wysokim stopniu złożoności. Zmiany dostępności materiałów, jakości składników, warunków przetwarzania oraz wymagań jakości wobec wyrobu mogą skomplikować główne zadanie, czyli wytworzenie określonego wyrobu ze składników o zmiennych cechach fizyko-chemicznych i parametrach jakościowych przy wykorzystaniu zmiennych procesów produkcyjnych. Moduł Realizacja produkcji współpracuje z innymi modułami pakietu Oracle Produkcja Procesowa. Moduł ten wspomaga inicjalizację zaplanowanych partii dostarczając szczegółowych wymagań dotyczących składników oraz procesów wytwórczych z modułu OPM Rozwój technologii. W miarę zużywania składników podczas produkcji, zmniejszają się zapasy surowców rejestrowane w module OPM Zarządzanie zapasami, a zwiększają się stany magazynowe wyrobów gotowych po zakończeniu produkcji. W całym cyklu wykorzystywane są informacje z modułu OPM Kontrola jakości w celu zagwarantowania zachowania odpowiednich standardów jakości oraz jednolitości produktów. Ponadto, moduł Realizacja produkcji zapewnia dokładne księgowanie zużytych surowców i wytworzonych ilości wyrobów, półwyrobów i produktów towarzyszących. Moduł zapewnia także zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi standardami jakości Elastyczna obsługa zleceń produkcyjnych oraz rejestracja przebiegu produkcji ciągłej Moduł OPM Realizacja produkcji zapewnia obsługę produkcji wsadowej, ciągłej oraz hybrydowej zarówno w przypadku produkcji na magazyn jak i produkcji na zlecenie. Ta funkcja umożliwia odwzorowanie przebiegu produkcji, niezbędne do utrzymywania ekonomicznych stanów magazynowych. Zapewnia także elastyczność Oracle ebs Process Manufacturing Strona 14/36

15 harmonogramowania, umożliwiając planowanie przebiegów w określonych godzinach, zmianach, dniach czy tygodniach, w zależności od szczegółowych wymagań operacyjnych Łatwa modyfikacja przebiegów produkcji w zależności od warunków Moduł Realizacja produkcji ułatwia aktualizację i modyfikację odwzorowania przebiegów produkcji w zależności od wymagań klienta oraz warunków zakładowych. Przykładowo, można skalować wielkość partii (zwiększać/zmniejszać) w zależności od wymaganej ilości produktu lub dostępności składnika, aby dostosować się do nagłych braków magazynowych lub gwałtownych zmian popytu. Ilości składnika można zmieniać w zależności od wyników prowadzonych testów jakości, obsługiwanych przez moduł OPM Kontrola jakości. 5.2 Poprawa realizacji procesów wraz z jasnymi oraz szczegółowymi definicjami formuł Możliwa jest obsługa wielu wersji receptur służących do produkcji wyrobu. Poprzez określenie dokładnych warunków korzystania z każdej wersji receptury, pakiet OPM zapewnia narzędzia umożliwiające optymalne wykorzystanie dostępnych materiałów i zasobów w celu wytworzenia produktu o pożądanych cechach i właściwościach Uruchomienie przebiegu produkcji z dokładnymi informacjami z receptury Moduł OPM Realizacja produkcji rozpoczyna przebieg produkcji poprzez pobranie kompletnych danych wybranej receptury, włącznie z opisami technologicznymi, z modułu OPM Rozwój technologii. Moduł Realizacja produkcji, prowadzony przez unikatowe, definiowane przez użytkownika reguły obowiązywania z modułu Rozwój technologii (określające dokładne warunki, w których należy zastosować daną recepturę), automatycznie dobiera odpowiednią recepturę dla każdej wybranej partii. Przy pomocy modułu OPM Rozwój technologii można otworzyć przebieg produkcji, mając do dyspozycji więcej niż tylko listę wymaganych składników, ich wymaganych ilości, a także dat rozpoczęcia, zakończenia czy dostępności. Użytkownik uzyskuje informacje dotyczące typów oraz ilości produktów towarzyszących, produktów ubocznych oraz typowych braków i ubytków powstających w trakcie określonego proces produkcyjny. Informacje te mają istotny wpływ na koszty, stany zapasów oraz proces pakowania. Można także wykorzystać parametry skalowania receptury oraz dane dotyczące wydajności teoretycznej. Jeśli formuła powiązana z danym przebiegiem produkcji jest skalowalna, można łatwo zwiększyć lub zmniejszyć wielkość produkcji poprzez określenie nowej ilości do wytworzenia moduł OPM Realizacja produkcji automatycznie skaluje wówczas ilości potrzebnych składników, produktów towarzyszących i ubocznych. Można także skalować wielkość produkcji uwzględniając ograniczenia; jest to szczególnie korzystne, gdy brakuje wystarczającej ilości w zatwierdzonych partiach określonego składnika, a trzeba wyprodukować maksymalną możliwą ilość wyrobu gotowego z będących w dyspozycji zapasów. Dane dotyczące wydajności teoretycznej umożliwiają kompensację różnych czynników, takich jak np. odparowanie lub ubytki będące wynikiem określonych reakcji chemicznych, które często powodują, że formuła zapewnia mniejsze uzyski niż te wynikające z sumy ilości użytych składników. Moduł OPM Realizacja produkcji automatycznie oblicza i wyświetla spodziewaną wielkość procentową wydajności teoretycznej dla każdej zaplanowanej partii. 5.3 Zwiększenie wydajności zakładu oraz satysfakcji klienta poprzez zintegrowaną gospodarkę magazynową Akceptacja zamówień składanych przez klientów, zapewniająca ich usatysfakcjonowanie i dochodową sprzedaż, wymaga skoordynowania wielu czynników operacyjnych. Moduł OPM Realizacja produkcji jest zintegrowany z przepływem wszystkich istotnych informacji operacyjnych, co zapewnia uzyskiwanie dokładnych informacji na czas Usprawnienie harmonogramowania dzięki integracji planowania Zwiększanie wydajność rozpoczyna się od lepszego harmonogramowania produkcji. Planiści i zaopatrzeniowcy używający modułów OPM Planowanie produkcji oraz OPM Planowanie potrzeb materiałowych/proceswych) lub też Advanced Planning and Scheduling (APS - Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) do szacowania podaży i popytu oraz tworzenia i modyfikacji harmonogramów produkcji, mogą oni następnie wykorzystać moduł OPM Realizacja produkcji do tworzenia zleceń produkcyjnych, przy założeniu, że zlecenia te będą realizowane efektywnie i zgodnie z harmonogramem. Zaawansowane funkcje planowania pakietu OPM pozwalają na minimalizowanie zmian harmonogramów, ustawień linii produkcyjnych oraz ilości produkcji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na produktywność oraz być przyczyną powstawania straty w obrocie towarowym. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 15/36

16 Proces harmonogramowania produkcji przeglądanie zaplanowanej produkcji i obciążenia zasobów; przeharmonogramowanie odbywa się przy pomocy funkcji przeciągnij i upuść Alokacja i szacowanie zapasów przed uruchomieniem produkcji Przy otwarciu przebiegu, moduł OPM Realizacja produkcji umożliwia automatyczną lub ręczną alokację określonych zapasów lub wyrobów, zgodnie z regułami operacyjnymi zdefiniowanymi przez użytkownika. W celu automatycznej obsługi wydań na produkcję można także wprowadzać reguły przydzielania zapasów, takie jak np. FEFO ( pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi") czy FIFO ( pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi ). Gwarantuje to efektywne wykorzystanie zapasów i zapewnia stałe zabezpieczenie materiałowe z zachowaniem właściwej klasy jakości (gatunku) i terminu ważności dla każdej objętej planowaniem partii materiałów i wyrobów. Moduł OPM Realizacja produkcji kontroluje także stany magazynowe, sprawdzając dostępną ilość składników i surowców, a także powiadamiając automatycznie użytkownika o jakichkolwiek niedoborach. Istnieje zatem możliwość podjęcia decyzji o wstrzymaniu uruchomienia zleceń produkcyjnych do momentu przyjęcia odpowiednich ilości składników lub dokonania skalowania partii tak, aby dopasować się do poziomu dostępnych zapasów magazynowych. W każdym przypadku można wyeliminować niedogodności, zbędne koszty i obniżenie produktywności związane ze wstrzymaniem bieżącej produkcji spowodowanym nieprzewidzianym brakiem składników Rejestracja rzeczywistych wartości produkcji z częściowym lub całkowitym zakańczaniem zleceń Zakończenie przebiegu zlecenia pozwala na szczegółowe raportowanie wielkości zużycia surowców i składników, rodzaju i ilości wytworzonych wyrobów gotowych, produktów towarzyszących i ubocznych oraz braków. W instalacjach produkcji ciągłej, przyrostowy rozchód wsteczny umożliwia ukończenie częściowej ilości partii w przejściowym kroku produkcji. Jest to użyteczne, gdy produkcja jest prowadzona w sposób ciągły na kilku zmianach lub w czasie więcej niż jednego dnia. W trakcie zakańczania zlecenia moduł OPM Realizacja produkcji wyświetla wszystkie pozycje, które nie zostały przydzielone w trakcie realizacji przebiegu, oznaczając także dostępne pozycje materiałowe, które muszą być zostać przydzielone do tego zlecenia przed jego zakończeniem. Dodatkowo, moduł uaktualnia stany magazynowe wyrobów, produktów towarzyszących i ubocznych, wykorzystując rzeczywiste wielkości ze zlecenia produkcyjnego. Moduł zmniejsza także odpowiednio stany magazynowe pobieranych składników, zapewniając stałą dokładność i aktualność rejestracji stanów magazynowych Krokowa realizacja produkcji Zużycie składników i wielkość uzysków można planować i rejestrować w każdym kroku produkcji. Planowanie rozpozna wówczas, że składnik, który będzie użyty w późniejszym kroku procesu, nie będzie potrzebny podczas uruchomienia produkcji w jej wcześniejszej fazie, ale dopiero w zaplanowanym momencie uruchomienia danego kroku. Wskazanie momentu rozpoczęcia realizacji tego kroku powoduje dopiero wydanie i pobranie danego składnika. Podobnie, planowanie rozpozna, że produkty, które są uzyskiwane w kroku pośrednim, będą dostępne dopiero po zakończeniu całego cyklu produkcji Obsługa dziennika audytu w gałęziach przemysłu objętych regulacjami prawnymi Ponieważ dla określonych partii można zatwierdzać otwarcia, wydanie i zakończenia zlecenia, moduł OPM Realizacja produkcji spełnia wymagania dotyczące identyfikowalności w przypadku zastosowania OPM w branżach objętych regulacjami prawnymi, np. w przemyśle biochemicznym lub farmaceutycznym. W tych gałęziach przemysłu, dla Oracle ebs Process Manufacturing Strona 16/36

17 których identyfikowalność nie jest czynnikiem krytycznym, moduł oferuje opcję bezpośredniego zakończenia przebiegu, a następnie zastosowanie rozliczenia wstecznego stanów magazynowych, z pominięciem formalnych procedur wydania i pobrania. 5.4 Uproszczenie raportowania rzeczywistych wielkości produkcji przy pomocy automatycznego rozliczenia wstecznego i otwartych interfejsów API Gromadzenie szczegółowych danych produkcyjnych jest czynnikiem krytycznym dla zrozumienia istoty działalności oraz do podejmowania na podstawie zebranych informacji decyzji dotyczących zdolności do efektywnej i opłacalnej obsługi klientów. Gromadzenie tych danych jest procesem obarczonym ryzykiem popełnienia błędów i pracochłonnym dla pracowników wydziałów produkcyjnych, odrywającym ich ponadto od sprawy zasadniczej, jaką jest wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów. Moduł OPM Realizacja produkcji oferuje szereg funkcji, które mogą istotnie zmniejszyć pracochłonność tych zadań poprawiając jednocześnie dokładność gromadzonych danych Jednoczesne lub przyrostowe wydanie składników Podczas uruchamiania przebiegu, użytkownik ma możliwość jednoczesnego odjęcia odpowiednich ilości alokowanych pozycji lub składników od stanów magazynowych w momencie rozpoczęciu produkcji, lub przyrostowego ich odejmowania w miarę zużywania tychże składników. Przyrostowe raportowanie zużycia składników pozwala na aktualizację stanów magazynowych w sposób zgodny z rzeczywistością szczególnie tym producentom, u których przebiegi produkcyjne mogą trwać nawet kilka dni. Dzięki temu uzyskuje się dokładną wiedzę o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym. Moduł OPM Realizacja produkcji rejestruje uruchomione zlecenia produkcyjne jako produkcję w toku (PWT). Anulowanie zlecenia produkcyjnego spowoduje także, że wszystkie przydzielone i pobrane pozycje zostaną automatycznie zwrócone na stan dostępnych zapasów, o ile nie zapadnie inna decyzja Uproszczenie obsługi ruchu zapasów z podwójną konwersją jednostek miary Moduł OPM Realizacja produkcji wprowadza zdefiniowane przez użytkownika konwersje jednostek miary dla wszystkich pozycji, śledzonych przy pomocy wielu jednostek miar w module OPM Zarządzanie zapasami. Te zaawansowane funkcje konwersji umożliwiają generowanie list pobrań magazynowych, w których ilości mogą być wyspecyfikowane w masowych jednostkach miary, a nie koniecznie w mniejszych jednostkach miary używanych w bieżących zleceniach produkcyjnych. Umożliwia to stałą konsolidację pobrań magazynowych zwiększając wygodę i produktywności obsługi magazynu Zapewnienie elektronicznej wymiany danych przy pomocy standardowych interfejsów API (Application Programming Interfaces) W dzisiejszych czasach, integracja systemów używanych w wydziałach produkcyjnych jest koniecznością biznesową. Moduł OPM Realizacja produkcji zawiera interfejsy API pozwalające na łatwą i elastyczną integrację z systemami używanymi na wydziałach produkcyjnych. Gdy produkcja jest częściowo lub w pełni zautomatyzowana, można wykorzystać interfejsy API w celu umożliwienia wprowadzania danych bezpośrednio z ekranów OPM, do zapewnienia współpracy ze sprzętem lub pełną integrację z kompleksowym systemem zarządzania linią produkcyjną (MES). Ponieważ moduł OPM Realizacja produkcji jest standardowo przystosowany do integracji z produkcją, zapewnia szybki zwrot z inwestycji wraz z dodatkowymi korzyściami wynikającymi z lepszej bieżącej kontroli procesu wytwarzania. Szczegółowe monitorowanie operacji produkcyjnych jest podstawą dla szerszego wachlarza korzyści operacyjnych, włącznie z lepszym planowaniem produkcji, dokładniejszą kalkulacją kosztów w oparciu o metodę kosztów działań, a także zdecydowanie lepszą realizacją potrzeb odbiorców. GŁÓWNE FUNKCJE Zintegrowane planowanie Tworzenie i kontrola realizacji harmonogramów produkcji przy pomocy modułów Master Production Scheduling oraz Process/MRP lub Advanced Planning and Scheduling (APS) Minimalizacja zmian harmonogramów, przezbrojeń linii oraz wielkości produkcji Informacje dotyczące receptur W chwili otwierania zlecenia produkcyjne zawierają szczegółowe informacje pobrane z receptury Dobór właściwych receptur produkcyjnych z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika reguł ważności Określenie typów oraz ilości produktów towarzyszących, ubocznych oraz powstających w procesie braków na podstawie odpowiedniej formuły W razie potrzeby automatyczna korekta ilości poszczególnych składników w przypadku użycia formuł pozwalających na skalowanie Skalowanie z uwzględnieniem ograniczeń produkcyjnych Automatyczna kalkulacja i wyświetlanie teoretycznej wydajności dla każdej zaplanowanej partii Oracle ebs Process Manufacturing Strona 17/36

18 Alokacja i szacowanie zapasów Oracle ebs Process Manufacturing Wstępna alokacja określonych partii zapasów dla potrzeb produkcji zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika Wykonywanie automatycznych lub ręcznych alokacji partii Generowanie automatycznych powiadomień o niedoborach stanów zapasów przed rozpoczęciem produkcji Wydanie do produkcji Odejmowanie ilości zaalokowanych pozycji lub składników od stanów zapasów zarówno w momencie otwierania Zlecenia produkcyjne Obsługa produkcji wsadowej, ciągłej i hybrydowej Efektywna obsługa zleceń produkcyjnych Wytwarzanie wyrobów masowych na magazyn w ilościach ekonomicznych Elastyczność produkcji Obsługa dostępu online do statusu produkcji w toku (PWT) Skalowanie wielkości partii w górę i w dół celu uwzględnienia nagłych zmian stanów zapasów Wytwarzanie wyrobów masowych na magazyn w ilościach ekonomicznych Konwersja jednostek miary Wykorzystanie konwersji jednostek miary zdefiniowanych przez użytkownika w module OPM Zarządzanie zapasami Generowanie list pobrań magazynowych, z ilościami wyspecyfikowanymi w masowych jednostkach miary i powiadamianie obsługi magazynu o rzeczywistej potrzebnej ilości, zlecenia jak i w trakcie produkcji Automatyczny zwrot zaalokowanych pozycji do magazynu w przypadku anulowania przebiegu produkcyjnego Rejestrowanie rzeczywistych ilości wytworzonych wyrobów gotowych, produktów towarzyszących i ubocznych oraz braków Księgowanie rzeczywistego zużycia surowców i składników Raportowanie ciągłej produkcji z przyrostowym rozliczeniem wstecznym Oznaczanie dostępnych pozycji magazynowych, które muszą zostać zaalokowane przed zakończeniem zlecenia produkcyjnego Uaktualnianie stanów magazynowych wyrobów, produktów towarzyszących i ubocznych o rzeczywiste wielkości uzysków Odejmowanie zużytych ilości składnika od stanów magazynowych Zapewnienie niezbędnego śledzenia dla gałęzi przemysłu objętych regulacjami prawnymi, np. farmaceutycznego Ominięcie formalnych procedur pobrania i wydania w przypadku bezpośredniego zamykania zleceń. 6 Zarządzanie Kosztami Moduł Zarządzanie Kosztami (Zarządzanie Kosztami) pakietu zapewnia funkcje szczegółowego śledzenia kosztów wraz z elastycznymi narzędziami analitycznymi, które pomagają określić producentowi rzeczywiste koszty produkcji. 6.1 Zwiększenie zysków poprzez dokładne określenie kosztów produktów Dokładna wiedza o kosztach odgrywa zasadniczą rolę wspomagając przedsiębiorstwa, w których produkcja ma charakter procesowy, w prawidłowej ocenie przebiegu procesów wytwórczych oraz formułowaniu skutecznej strategii cenowej. Jednakże uzyskanie rzetelnych danych o kosztach jest często utrudnione, np. ze względu na takie czynniki jak zmieniające się rynkowe ceny składników oraz trudności z alokacją ogólnych kosztów produkcji do określonych produktów. Moduł OPM Cost Management, przeznaczony do obsługi wielu metod kalkulacji kosztów, udostępnia cztery możliwe metody uzyskania uśrednionych faktycznych kosztów produktu. Moduł obsługuje także kalkulację kosztów w oparciu o metodę kosztów działań (ABC), umożliwia wyczerpującą analizę wariantową (co-jeśli), generuje raporty odchyleń, przeprowadza analizę marży, a także poprawia dokładność szacowania stanów magazynowych. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 18/36

19 Moduł OPM umożliwia kalkulację kosztów normatywnych, kilka metod kalkulacji kosztów rzeczywistych, a także alokacje w oparciu o metodę kosztów działań Dokładne i elastyczne monitorowanie rzeczywistych kosztów produkcji Efektywne zarządzanie kosztami rozpoczyna się od dokładnego monitorowania rzeczywistych kosztów produkcji. Moduł Zarządzania Kosztami umożliwia akumulację wszystkich kosztów materiałowych, zasobów oraz obciążeń bezpośrednich, a także narzutów kosztów ogólnych związanych z procesem produkcji. Wszystkie te elementy są unikatowym rejestrem szczegółowych danych o produkcji dla każdego procesu związanego z wytworzeniem produktu, informacji o kosztach dla każdego zasobu, a także dodatkowych narzutów kosztów operacji w danej marszrucie. Można monitorować koszty materiałowe, wykorzystując rzeczywistą cenę przyjętych pozycji z faktury od dostawcy lub cenę z zamówienia zakupu w momencie odbioru. Dodatkowo, po alokacji całkowitych cen zakupu do odpowiednich zakupionych pozycji, można dokonywać kalkulacji rzeczywistych kosztów jednostkowych wykorzystując dowolną z czterech metod. Do kalkulacji rzeczywistych kosztów jednostkowych produktu moduł OPM Zarządzania Kosztami pobiera następujące dane: rzeczywiste koszty realizacji zleceń produkcyjnych(na podstawie kosztów składników) rzeczywiste koszty wykorzystania zasobów dla zleceń wraz z narzutami rzeczywiste alokowane koszty ogólne koszty produktów towarzyszących w oparciu o rozdzielnik procentowy. Po podsumowaniu kosztów materiałowych, zasobów oraz obciążeń w oparciu o ilości rzeczywiste dla danego zlecenia lub formuły, moduł OPM Zarządzanie Kosztami konwertuje je na koszt jednostkowy wytworzonego wyrobu Określenie kosztów wytworzenia poprzez alokacje w oparciu o metodologię kosztów działań Ponieważ koszty, które nie są bezpośrednio związane z wytwarzanymi produktami, mogą zawierać duży procent całkowitych kosztów produktu, wytwórcy muszą mieć możliwość efektywnego alokowania ogólnych kosztów zakładowych. Moduł OPM Zarządzanie Kosztami umożliwia łatwą alokację nakładów w danym okresie do odpowiednich produktów wytworzonych w tym okresie. Można powiązać produkty z określonymi miejscami powstawania kosztów wytwarzania lub kosztem sumarycznym w module Księgi Głównej, a następnie skalkulować rzeczywiste pośrednie składniki kosztów produktu w oparciu o całkowite nakłady w danym okresie, alokowane oddzielnie do każdego produktu. Aby mieć pewność, że dla wyrobu zostały naliczone wszystkie koszty wytwarzania, można segregować i alokować zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami koszty, które nie mogą być bezpośrednio konwertowane ani przypisane do określonych miejsc powstawania kosztów czy produktów. Moduł OPM Zarządzanie Kosztami umożliwia identyfikację określonych działań, które generują bezpośrednie i pośrednie składniki kosztów produktu, co zapewnia realizację potrzeb związanych z kalkulacją kosztów w oparciu o działania. 6.2 Tworzenie środowiska do kalkulacji kosztów Moduł OPM Zarządzanie Kosztami umożliwia utworzenie efektywnego środowiska pracy dla kontrolera kosztów, które może być używane do modyfikacji kosztów rzeczywistych, planowanych, budżetowanych lub normatywnych, poprzez korektę kosztów pozycji lub komponentów produktu w oparciu o zmiany planowanej ceny, stawki lub formuły. Środowisko pozwala także na tworzenie wielu kosztów poprzez konwersję istniejących kosztów, modelowanie nowych kosztów, lub też łączenie funkcji konwersji oraz modelowania. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 19/36

20 Można też dokonywać kalkulacji kosztów wyrobu poprzez akumulację rzeczywistych tymczasowych kosztów produktu pośredniego na koszt produktu wyższego poziomu, który odzwierciedla ostatnio kalkulowane rzeczywiste koszty jednostkowe. Można także konwertować skalkulowane koszty rzeczywiste na koszty planowane, normatywne lub budżetowane. 6.3 Optymalizacja marż przy pomocy wielu metod kalkulacji kosztów Usprawnienie szacowania zapasów magazynowych Przy pomocy modułu OPM Zarządzanie Kosztami można dokładnie przypisywać koszty, wykorzystując kilka metod ich kalkulacji. Moduł ułatwia zarówno bieżąco narastającą jak i sumaryczną wycenę zapasów poprzez odnoszenie odpowiednich składników kosztów do odpowiednich pozycji zapasów w danym okresie czasu księgując najpierw transakcje w odpowiednich księgach pomocniczych, a następnie w księdze głównej Oracle General Ledger. Moduł OPM Zarządzanie Kosztami zapewnia wysoką elastyczność wyceny. Można szacować koszt zużycia zapasów lub transakcji magazynowych w danym przedziale czasu według ich typu i procesu, lub księgować je zgodnie z wstępnie określonymi oznaczeniami kont magazynowych. Można także księgować odchylenia kosztów produkcji w każdym okresie poprzez kalkulację kosztów materiałowych, zasobów oraz kosztów ogólnych w stosunku do wyznaczonych standardowych i rzeczywistych kosztów jednostkowych. W przypadku księgowania, koszty wszystkich zakończonych i zamkniętych zleceń/raportów produkcyjnych w danym okresie są kalkulowane przy pomocy wybranej metody. Podobnie, koszty wszystkich wysyłek produktów gotowych są kalkulowane i księgowane jako koszty sprzedaży w każdym okresie. Gdy gotowa jest ostateczna aktualizacja kosztów dla danego okresu, moduł OPM Zarządzanie Kosztami dokonuje okresowego przeszacowania wartości wszystkich odpowiednich pozycji zapasów, zakupionych oraz wytworzonych i księguje je. Dodatkowo można też księgować wpływ rzeczywistego zużycia materiałów oraz wykorzystania zasobów w zleceniu produkcyjnym na wartość zapasów produkcji w toku z wykorzystaniem rzeczywistych kosztów jednostkowych okresu. Można także dokonać ponownej klasyfikacji kosztów wytwarzania w danym okresie dla zapasów produktu w celu dokonania ich okresowej wyceny oraz raportowania. 6.4 Szczegółowa analiza kosztów Można tworzyć zaawansowane zapytania analityczne oraz generować raporty analityczne transakcji kosztowych dla takich pozycji, jak np. bieżące i historyczne koszty zakupionych materiałów, zastosowane koszty zasobów oraz koszty zamykanych zleceń. Aby zapewnić lepszą analizę porównawczą, moduł OPM Zarządzanie Kosztami pozwala na porównywanie rzeczywistych oraz oszacowanych warunków operacyjnych, a także bieżących i historycznych kosztów normatywnych i rzeczywistych, kosztów budżetowanych i rzeczywistych, a także kosztów normatywnych i budżetowanych. Można także przeprowadzić rozległą analizę rozłożenia kosztów, która ukaże główne wskaźniki kosztowe i produkcyjne, wyznaczone przez kierownictwo lokalnego zakładu produkcyjnego. Główne wskaźniki kosztowe mogą służyć do raportowania szczegółów odchyleń produkcyjnych, kosztów wytwarzania, kosztów sprzedaży oraz produktywności. Moduł OPM Zarządzanie Kosztami zapewnia także obsługę różnorodnych pod względem funkcjonalnym zapytań, włącznie z podsumowaniami kosztów pozycji oraz ich odchyleń, raportami kosztów produkcji oraz wydajności produkcyjnej, a także analizami zużycia zapasów materiałowych. GŁÓWNE FUNKCJE Monitorowanie kosztów Akumulacja wszystkich kosztów materiałowych, zasobów oraz bezpośrednich obciążeń kosztowych związanych z produkcją Obsługa unikatowego rejestru szczegółów produkcji dla każdego procesu związanego z wytworzeniem określonego produktu Uzyskanie informacji o kosztach dla każdego działania na zasobach wraz z obciążeniami dla operacji w danej marszrucie Monitorowanie kosztów materiałowych zgodnie z ceną faktury dostawcy lub zamówienia zakupu w chwili odbioru Alokacja całkowitych cen zakupu do odpowiednich pozycji kupowanych Przeprowadzenie kalkulacji rzeczywistego kosztu jednostkowego przy pomocy jednej z czterech metod Kalkulacja rzeczywistych jednostkowych kosztów produktu Określenie rzeczywistych kosztów realizacji zleceń Alokacja kosztów Alokacja pośrednich kosztów zakładowych w danym okresie do odpowiednich wytworzonych produktów Kojarzenie produktów z określonymi miejscami powstawania kosztów (wytwarzania lub sumarycznymi) w księdze głównej Oracle General Ledger Kalkulacja rzeczywistych pośrednich składników kosztów produktów w oparciu o całkowite koszty w okresie przypisane do każdego produktu przez księgę główną Oracle General Ledger Oracle ebs Process Manufacturing Strona 20/36

21 Segregowanie oraz alokacja kosztów, których nie można bezpośrednio konwertować ani przypisać do określonych miejsc powstawania kosztów czy produktów Kalkulacja kosztów w oparciu o działania poprzez identyfikacje określonych działań, które tworzą pośrednie i bezpośrednie składniki kosztów produktu Kalkulacja kosztów Utworzenie efektywnego środowiska pracy dla kontrolera kosztów, które można użyć do modyfikacji kosztów rzeczywistych, prognozowanych, budżetowanych lub normatywnych, poprzez korektę kosztów pozycji lub komponentów wyrobu w oparciu o zmiany planowanej ceny, stawki lub formuły Kalkulacje wielu kosztów poprzez konwersję istniejących kosztów, modelowanie nowych lub kombinację obu metod Tworzenie kosztów wyrobu poprzez akumulację rzeczywistych kosztów produktów pośrednich Konwersja skalkulowanych kosztów rzeczywistych na koszty planowane, normatywne lub budżetowe, Analiza kosztów Tworzenie raportów analiz transakcji kosztowych, obejmujących bieżące i historyczne koszty zakupionych materiałów, zastosowane koszty zasobów, a także koszty realizacji zleceń Porównanie rzeczywistych i szacowanych warunków operacyjnych Przeprowadzenie analiz porównawczych bieżących i historycznych kosztów normatywnych i rzeczywistych, kosztów budżetowanych i rzeczywistych, kosztów normatywnych i budżetowanych Przeprowadzenie rozległej analizy rozkładu kosztów, ukazujacej główne wskaźniki kosztowe i produkcyjne, wyznaczone przez kierownictwo lokalnego zakładu produkcyjnego Obsługa różnorodnych pod względem funkcjonalnym zapytań, włącznie z podsumowaniami kosztów pozycji oraz ich odchyleń, a także analizami zużycia zapasów materiałowych Wycena zapasów Przypisanie kosztów do wszystkich pozycji magazynowych z wykorzystaniem wielu metod kalkulacji kosztów Segregowanie surowców, materiałów opakowaniowych, prac w toku, a także wyrobów gotowych według kodu produktu Wycena zapasów ciągła narastająca i sumaryczna Przypisanie określonych kosztów do odpowiednich pozycji zapasów w danym okresie. Księgowanie transakcji magazynowych w odpowiednich księgach pomocniczych oraz księdze głównej Oracle General Ledger Szacowanie kosztów zużycia zapasów lub transakcji magazynowych w danym przedziale czasu według ich typu i procesu, lub ich księgowanie zgodnie z wstępnie określonym oznaczeniami kont magazynowych Księgowanie odchyleń produkcyjnych w każdym okresie księgowym Szacowanie kosztów i księgowanie wszystkich zakończonych i zamkniętych zleceń produkcyjnych w danym okresie Szacowanie kosztów i księgowanie wszystkich wysyłek produktów gotowych w danym okresie Prowadzenie okresowych przeszacowań wszystkich zakupionych i wyprodukowanych zapasów po ostatecznej okresowej aktualizacji kosztów Księgowanie wpływu rzeczywistego zużycia materiałów dla zleceń, oraz zasobów do zapasów produkcji w toku z wykorzystaniem rzeczywistych kosztów jednostkowych w danym okresie Ponowna klasyfikacja kosztów okresu wytwarzania dla zapasów wyrobu w celu dokonania okresowej wyceny oraz raportowania. 7 Harmonogramowanie Produkcji Moduł Harmonogramowanie Produkcji umożliwia planowanie produkcji w wielu lokalizacjach oraz na wielu poziomach organizacyjnych w przedsiębiorstwie. 7.1 Uzyskanie łatwiejszego i dokładniejszego planowania na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa Równoważenie podaży i popytu wymaga ostrożnego planowania i monitorowania. Planiści muszą zapewnić nie tylko odpowiedni wyrób, aby spełnić wymagania klientów, ale zmagają się także z problemem minimalizowania aktualnych stanów magazynowych w celu obniżania kosztów. Skomplikowane wyzwania związane z planowaniem są zasadniczym problemem, szczególnie w przedsiębiorstwach obejmujących wiele lokalizacji Wielopoziomowe podejście do efektywnego harmonogramowania produkcji Moduł Harmonogramowanie Produkcji ułatwia zarządzanie złożonymi aspektami planowania w wielu lokalizacjach. Moduł udostępnia możliwość dokonywania globalnego przeglądu działań w całym przedsiębiorstwie, pozwalając na korygowanie harmonogramów produkcji w celu uzyskania lepszego wykorzystania zasobów, przy jednoczesnym pozostawieniu autonomii poszczególnych zakładów produkcyjnych, a wszystko po to, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję na zamówienia i oczekiwania klientów. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 21/36

22 Moduł Harmonogramowanie Produkcji umożliwia planowanie na wszystkich poziomach - zakładu, regionu, oddziału jak i całego przedsiębiorstwa. Moduł pozwala lokalnym planistom na tworzenie własnych harmonogramów produkcji, udostępniając jednocześnie planistom odpowiedzialnym za grupy wyrobów wglądać w harmonogramy poszczególnych zakładów pozwalając kumulować je w jeden wspólny harmonogram. Moduł Harmonogramowanie Produkcji współpracuje z modułami OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych oraz Zarządzanie Produkcją pozwalając na łatwą i efektywną konwersję planowanych zleceń na harmonogramowane zlecenia produkcyjne. Ścisła integracja modułu Harmonogramowanie Produkcji z modułem OPM Zarządzanie Zapasami umożliwia oszacowanie wpływu zmian dyrektywnych terminów rozpoczęcia produkcji zaplanowanych partii na dostępność zapasów i zabezpieczenie potrzeb. Zapewnia to w efekcie łatwiejsze i dokładniejsze planowanie na wszystkich poziomach. 7.2 Maksymalizacja efektywności planowania przy pomocy dopasowanych do potrzeb obrazów popytu i podaży Moduł Harmonogramowanie Produkcji umożliwia zdefiniowanie parametrów harmonogramu, zapewniając planistom i zaopatrzeniowcom dopasowany do ich potrzeb widok harmonogramu produkcji dla pozycji i zakładów, za które są odpowiedzialni Tworzenie elastycznych przedziałów czasu dla potrzeb analizy potrzeb materiałowych W przypadku rozszerzonej analizy potrzeb materiałowych, moduł Harmonogramowanie Produkcji pozwala planistom i zaopatrzeniowcom na ustalenie elastycznych przedziałów czasu przydatnych podczas przeglądania w harmonogramach związanych z tym działań. Wszystkie oczekujące transakcje popytu i podaży można wyświetlać dla danej pozycji w przedziałach obejmujących dane zagregowane dla dni, tygodni, miesięcy i kwartałów. Moduł Harmonogramowanie Produkcji udostępnia także obraz potrzeb materiałowych bez uwzględniania przedziałów czasowych, zapewniając szczegółowy fazowy widok bieżących i planowanych działań związanych z popytem i podażą, przewidywanych bieżących sald pozycji materiałowych oraz poziomu zapasów bezpiecznych. Aby umożliwić określenie skumulowanego popytu dla pozycji, moduł Harmonogramowanie Produkcji pozwala na wyświetlenie potrzeb związanych z uzupełnieniem bezpiecznego stanu netto jej zapasów w dowolnym momencie. Moduł sugeruje także podejścia do planowania, pozwalające na utrzymanie bezpiecznej ilości zapasów netto na odpowiednim poziomie. Oba typy raportów (w przedziałach czasowych i skumulowany), dostępne w module Harmonogramowanie Produkcji, mogą być dostosowane do specyficznych wymagań planistów. Raporty te są pomocne przy odszukiwaniu sytuacji krytycznych, które wymagają natychmiastowej uwagi i zapewniają narzędzia do bardziej efektywnego podejmowania decyzji. Raport bilansu potrzeb materiałowych bez przedziału czasowego może być też wykorzystany przy obsłudze zapytań ATP (Available-to-Promise). Przeglądanie zleceń produkcyjnych, zamówień sprzedaży, prognoz i przewidywanych bilansów potrzeb materiałowych dla potrzeb ATP Oracle ebs Process Manufacturing Strona 22/36

23 Przeglądanie przewidywanych bilansów zapasów dostępnych, zapasów bezpiecznych oraz oczekujących popytu i podaży dla pozycji w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych Dostosowanie obrazu danych do potrzeb każdego planisty lub zaopatrzeniowca Moduł Harmonogramowanie Produkcji umożliwia poszczególnym planistom i zaopatrzeniowcom definiowanie dostosowanych obrazów planowania w przedsiębiorstwie poprzez trzy główne elementy klasy planowania, relacja zakład-magazyn oraz parametry harmonogramu. Klasy planowania w module Harmonogramowanie Produkcji definiują wszelkie powiązania pomiędzy pozycjami magazynowymi oraz wybranymi planistami i zaopatrzeniowcami. Planiści i zaopatrzeniowcy mogą mieć jednoczesny dostęp do wielu klas planowania, natomiast każda pozycja magazynowa może należeć tylko do jednej klasy planowania umożliwia to wielu operatorom wspólne planowanie dla tej samej pozycji Definiowanie relacji zaopatrzenia przy pomocy relacji zakład-magazyn Każda organizacja posiada własną sieć relacji pomiędzy zakładami i magazynami. Aby rozszerzyć zarządzanie taką siecią, moduł Harmonogramowanie Produkcji umożliwia kodyfikację tych relacji przy pomocy relacji zakład-magazyn. Relacje zakład-magazyn zapewniają elastyczność definiowania powiązań, które odzwierciedlają strukturę operacyjną. Na pierwszy rzut oka, wskaźniki zużycia lub uzupełniania mówią, skąd dany zakład pozyskuje surowce, gdzie wysyła produkty gotowe, oraz jakie inne lokalizacje biorą udział w przesunięciach materiałowych. Dlatego też wiadomo, do którego magazynu zadzwonić, gdy w zakładzie brakuje składników, a do którego wysłać partię wyrobów gotowych Tworzenie harmonogramów zgodnych z potrzebami Moduł Harmonogramowanie Produkcji dostarcza planistom i zaopatrzeniowcom obrazu harmonogramów produkcji dla pozycji i zakładów, za które są odpowiedzialni, dając jednocześnie możliwość planistom lokalnym i odpowiedzialnym za grupy wyrobów, a także zaopatrzeniowcom dostęp do harmonogramów zbiorczych i harmonogramu danego zakładu. Parametry harmonogramu pozwalają planistom i zaopatrzeniowcom definiować reguły, według których moduły OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych i Harmonogramowanie Produkcji będą dokonywać kalkulacji planistycznych dla danych pozycji. Przykładowo, można określić, czy źródłem popytu mają być zamówienia sprzedaży i prognozy, czy tylko zamówienia sprzedaży. Moduł Harmonogramowanie Produkcji umożliwia produkcję zarówno na magazyn jak i na zlecenie. Pozwala na definiowanie wewnętrznych i zewnętrznych ram czasowych, dzięki czemu można się skupić tylko na informacjach, które są niezbędne do planowania. Moduł pozwala także na elastyczność tworzenia przedziałów czasu dla prezentacji danych zgodnie z wymaganiami operacyjnymi; np. przedziały dzienne można rozszerzać na tygodniowe, miesięczne czy kwartalne. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 23/36

24 Definiowanie parametrów harmonogramu w celu określenia horyzontu, w ramach którego moduły OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych oraz Harmonogramowanie Produkcji uwzględnią ruchy materiałowe 7.3 Natychmiastowe szacowanie wpływu zmian harmonogramu Obecne warunki rynkowe podlegają ciągłym i coraz szybszym zmianom. Dlatego też krytycznym czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe jest dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Moduł Harmonogramowanie Produkcji zapewnia wgląd w bieżące przepływy materiałowe, włącznie z planowanymi zleceniami, zleceniami produkcyjnymi, zamówieniami sprzedaży, zleceniami przesunięć oraz (opcjonalnie) z prognozami. Wpływ zmian któregokolwiek z tych komponentów na harmonogram jest widoczny natychmiast Ocena planowanych zleceń produkcyjnych przed ich wykonaniem Planowane zlecenia produkcyjne(pzp) umożliwiają długoterminowe planowanie produkcji przed ostatecznym ustaleniem składników, partii, marszrut oraz dokładnych terminów rozpoczęcia produkcji. Zlecenia PZP, podobnie jak zlecenia produkcyjne, reprezentują planowane przebiegi produkcyjne. Zlecenia PZP zawierają jednak informacje na temat kluczowych elementów, takich jak np. pozycja i formuła, wymagana wielkość produkcji oraz planowane dyrektywne terminy rozpoczęcia i zakończenia produkcji. Aby określić, czy brane pod uwagę składniki mogą mieć wpływ na harmonogramowane zlecenia FPO, moduł Harmonogramowanie Produkcji wyświetla składniki zlecenia FPO jeszcze przed jego realizacją. Można także kontrolować produkty uboczne, związane z użyciem w produkcji każdej formuły, co pozwala także zaplanować działania wynikające z procedury obsługi produktów ubocznych. Gdy planista zatwierdza planowane zlecenie do realizacji, moduł OPM zarządzania Produkcją tworzy zlecenie lub zlecenia produkcyjne na podstawie informacji zawartych w zleceniu planowanym. Pozwala to użytkownikom na jednoczesną alokację partii składników, w celu zabezpieczenia materiałowego zaplanowanej produkcji. Moduł Harmonogramowanie Produkcji pozwala także elastycznie w modyfikować terminy rozpoczęcia i/lub zakończenia zaplanowanych zleceń i zleceń PZP, odzwierciedlając wpływ każdej zmiany na stany zapasu składników lub wyrobów gotowych w module Zarządzanie Zapasami. Ta ważna analiza co-jeśli daje planistom i zaopatrzeniowcom narzędzia do symulowania scenariuszy realizacji nieprzewidzianych zleceń lub sytuacji gdy występują niedobory składników. GŁÓWNE FUNKCJE Dostosowanie obrazu danych Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji z obszaru sprzedaży, produkcji, zapasów oraz innych kluczowych obszarów funkcjonalnych Każdy planista i zaopatrzeniowiec może utworzyć własny obraz planowania Zapewnienie planistom grupy wyrobów obrazu harmonogramów w poszczególnych zakładach oraz zbiorczego harmonogramu produkcji wszystkich zakładów, za które są odpowiedzialni Wykorzystanie klas planowania do ustalenia powiązań pomiędzy pozycjami materiałowymi oraz określonymi planistami i zaopatrzeniowcami Umożliwienie wielu operatorom kontrolowania tej samej pozycji materiałowej Oszacowanie wpływu zamówień klienta na stan zapasów Oracle ebs Process Manufacturing Strona 24/36

25 Prowadzenie analiz co-jeśli w celu zapoznania się z wpływem niespodziewanych zamówień, niedoboru składników lub innych nieprzewidzianych sytuacji Realcje zakład-magazyn Definiowanie relacji pomiędzy poszczególnymi zakładami i magazynami Użycie zgrubnych wskaźników zużycia i uzupełniania do określenia, skąd poszczególne zakłady uzyskują surowce i gdzie wysyłają produkty gotowe Parametry harmonogramu Umożliwienie planistom i zaopatrzeniowcom przeglądania harmonogramów produkcji dla pozycji i zakładów, za które są odpowiedzialni Udostępnienie planistom lokalnym i odpowiedzialnym za grupy wyrobów oraz zaopatrzeniowcom harmonogramów zakładowych i harmonogramu zbiorczego Definiowanie reguł, według których moduły OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych i OPM Harmonogramowanie Produkcji dokonują kalkulacji planistycznych dla pozycji kontrolowanych przez danego planistę lub zaopatrzeniowca Opracowanie harmonogramów produkcji na zlecenie i na magazyn Ustanawianie zdefiniowanych przez użytkownika wewnętrznych i zewnętrznych granic planowania Ustanowienie przedziałów danych z dokładnością do dnia, miesiąca i kwartału, Planowane zlecenia produkcyjne (PZP) Tworzenie PZP, które zawierają pozycję lub formułę, żądaną wielkość produkcji oraz zaplanowane terminy rozpoczęcia i zakończenia produkcji Wyświetlanie listy składników PZP przed jego realizacją Podgląd produktów ubocznych związanych z użyciem w produkcji każdej formuły Tworzenie jednego lub więcej zleceń produkcyjnych bezpośrednio na podstawie danych zawartych w PZP Alokacja składników partii w momencie tworzeniu zlecenia produkcyjnego Wykonanie analizy co-jeśli poprzez zmianę terminów rozpoczęcia i/lub zakończenia zaplanowanych zleceń i PZP, odzwierciedlającej wpływ każdej zmiany na stany zapasu składników lub wyrobów gotowych w module Zarządzanie Zapasami Przepływy materiałowe Definiowanie elastycznych przedziałów czasu w celu zobrazowania przepływów materiałowych w ramach harmonogramu planisty lub zaopatrzeniowca Wyświetlanie wszystkich oczekujących pozycji popytu i podaży dla danej pozycji z opcjonalną dokładnością do dnia, tygodnia, miesiąca lub kwartału Tworzenie zagregowanego obrazu przepływów materiałowych bez uwzględniania przedziałów czasu Podgląd potrzeb netto na uzupełnienie zapasów do poziomu zapasów bezpiecznych dla każdej pozycji w dowolnym momencie. 8 Procesowe Planowanie Potrzeb Materiałowych (Process MRP) Moduł Procesowego Planowania Potrzeb Materiałowych (Process/MRP) zapewnia koordynację działań w całym przedsiębiorstwie w celu zrównoważenia podaży i popytu na materiały, a także zapewnienia terminowych dostaw wyrobów gotowych. 8.1 Zabezpieczenie realizacji produkcji w przedsiębiorstwie Aby zrównoważyć podaż zapasów oraz popyt na nie, moduł OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych kontroluje oczekujące transakcje magazynowe, dostosowuje wielkość popytu do bieżącego stanu zapasów pozycji magazynowych, sugeruje określone działania kierując się regułami zdefiniowanymi przez użytkownika, a także przewiduje dostępność zapasów w oparciu o rekomendacje P/MRP. Moduł OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych jest typowym systemem MRP, umożliwiającym tylko planowanie zapotrzebowania na materiały, bez uwzględniania zdolności produkcyjnej. Do celów CRP (planowanie zdolności produkcyjnych) OPM wykorzystuje pakiet Oracle APS Wykorzystanie bieżących informacji z całego przedsiębiorstwa Przed podjęciem kroków w celu zapewnienia, że poziom zapasów zaspokoi bieżący popyt, moduł OPM Process/MRP automatycznie zbiera bieżące informacje o oczekujących zamówieniach klientów (popyt) z modułu OPM Zarządzanie Sprzedażą, prognozach z modułu OPM Prognozowanie, zaplanowanych zleceniach (PZP) oraz zaplanowanej produkcji z modułu OPM Zarządzanie Produkcją, a także zamówienia zakupu surowców z modułu Oracle Zakupy. Następnie odnajduje odpowiednie formuły w module OPM Zarządzanie Formułami, aby określić składniki niezbędne do zaspokojenia popytu, a także kontroluje dostępność zapasów poprzez moduł OPM Zarządzanie Zapasami, aby oszacować dostępność niezbędnych surowców. Po oszacowaniu zapasów, moduł przekazuje planistom i Oracle ebs Process Manufacturing Strona 25/36

26 zaopatrzeniowcom listę pozycji wraz ilościami niezbędnymi dla celów zabezpieczenia produkcji, oraz sugerowany harmonogram. Dzięki pełnej integracji ze środowiskiem OPM moduł OPM Process/MRP umożliwia planistom i zaopatrzeniowcom terminowe podejmowanie decyzji na podstawie informacji zebranych w czasie rzeczywistym w całym przedsiębiorstwie Optymalizacja zarządzania stanami magazynowymi Aby dostarczyć wyrób zgodnie z harmonogramem, producent potrzebuje pełnej kontroli wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na jego zdolność do dotrzymania zobowiązań. Moduł OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych zapewnia producentowi niezbędną wiedzę i kontrolę umożliwiając efektywne zarządzanie stanami magazynowymi przy jednoczesnym zabezpieczeniu realizacji zobowiązań produkcyjnych. Moduł OPM Process/MRP umożliwia rekomendowanie, koordynowanie i harmonogramowanie niezbędnych działań tak, aby zapewnić wystarczający poziom zapasów i terminowe dostawy wyrobów. Zaprojektowany specjalnie do pracy w środowisku produkcji procesowej, pomaga kontrolować dostępność surowców, produktów pośrednich, towarzyszących i ubocznych, materiałów opakowaniowych oraz wyrobów gotowych. Aby rozszerzyć skuteczność planowania, moduł OPM Process/MRP kontroluje oczekujące transakcje magazynowe, odnosi dane popytu dla bieżących sald pozycji magazynowych, sugeruje odpowiednie działania w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika reguły, a także przewiduje terminy dostępności zapasów. Możliwość definiowania reguł przez użytkownika upraszcza decyzje dotyczące planowania i zwiększa całkowitą wydajność operacyjną. Moduł OPM Process/MRP dokonuje syntezy informacji pochodzących ze wszystkich modułów pakietu OPM w całym przedsiębiorstwie, włącznie z modułami Zarządzanie Zapasami, Zarządzanie Sprzedażą, Zakupy, Zarządzanie Produkcją oraz zarządzanie Formułami. Możliwość zapewnienia spójnego obrazu działalności przedsiębiorstwa sprawia, że jest ważnym narzędziem w procesie planowania potrzeb materiałowych. 8.2 Optymalizacja planowania materiałowego w zależności od typu działalności Nie ma dwóch takich samych typów działalności. W zależności od środowiska, bardziej ekonomiczna może się okazać produkcja na zamówienie niż produkcja na magazyn; można konsolidować zamówienia klientów w lokalnych magazynach dystrybucyjnych zamiast wysyłać wyroby bezpośrednio z zakładu produkcyjnego w celu minimalizacji kosztów transportu; bardziej ekonomiczne mogą też być różne sposoby zaspokajanie popytu na niektóre pozycje w różnych częściach świata. To tylko kilka możliwości wyboru, które oferuje moduł OPM Process/MRP podczas definiowania reguł, według których odbywać się będzie planowanie Ustalenie reguł planowania Aby zapewnić dostateczny poziom zapasów w każdym momencie, moduł OPM Process/MRP generuje różne rekomendacje uzupełnienia zapasów w oparciu o dobrany zestaw reguł. Reguły ponownego zamawiania, unikatowa funkcja modułu OPM Process/MRP, wprowadzają zdefiniowane przez użytkownika reguły w każdym module OPM w skali całego przedsiębiorstwa. Wykorzystując planowanie w oparciu o zdefiniowane reguły do zarządzania typem i terminem rekomendacji uzupełnienia zapasów, można precyzyjnie zdefiniować sposób prowadzenia całej działalności. Moduł OPM Process/MRP umożliwia definiowanie oddzielnych reguł uzupełnień dla produkcji, zaopatrzenia oraz transferów magazynowych. Można zdefiniować reguły zapewniające kontrolę nad terminem uzupełnienia stanu poszczególnych pozycji w określonych zakładach, umożliwiając oddziaływanie na czasy cyklu realizacji, uwarunkowania fizyczne lub charakterystykę określonych zakładów. Można ustalić domyślne reguły zarządzania warunkami ponownego zamawiania poszczególnych pozycji w całym przedsiębiorstwie, a także definiować reguły dla określonych kombinacji pozycji/lokalizacji, które są wyjątkami od reguł domyślnych. Można ustalić zestaw reguł produkcyjnych w celu określenia minimalnych i maksymalnych wielkości produkcji, a także standardowych poziomów wielkości produkcji. Dobrane reguły mogą być dostatecznie elastyczne do kontrolowania określonych rekomendacji zleceń produkcyjnych, generowanych przez moduł OPM Process/MRP, bez nakładania ograniczeń samego procesu produkcji w poszczególnych zakładach. W ramach zestawu reguł można definiować stałe części cyklu realizacji dla procedur, takich jak np. przezbrojenia i czyszczenie, a także zmienne części cyklu realizacji procesów związanych z przebiegiem produkcji. Można także określić dopuszczalne granice czasowe dla zmian harmonogramowania zaplanowanego przebiegu produkcji. Moduł OPM Process/MRP umożliwia wyznaczenie wielkości uzupełnień zapasów jako krotność standardowej wielkości partii ekonomicznej (ekonomiczna wielkość partii, od ang. EOQ - Economic Order Quantity) lub podpowiada sugerowaną wielkością uzupełnienia, która jest równa wielkości popytu (partia za partią). Planiści i zaopatrzeniowcy mogą wówczas planować uzupełnienie o dowolną ilość, która zmieści się w zdefiniowanym zakresie minimummaksimum dla danej pozycji. Reguły transferów magazynowych modułu OPM Process/MRP można wykorzystać do regulacji przesunięć pozycji pomiędzy magazynami. Obsługują one zarówno transfery z zakładu do zakładu, jak i transfery z zakładu produkcyjnego do magazynów regionalnych. Wykorzystując reguły obsługi pozycji w przedsiębiorstwie, jest się pewnym, że wszystko odbywa się zgodnie z wymaganiami. Moduł OPM Process/MRP zapewnia spójny obraz całości, co minimalizuje konieczność podejmowania doraźnych decyzji planistycznych. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 26/36

27 Ustalenie reguł, które będą używane w module OPM Process/MRP podczas generowania rekomendacji uzupełnień dla każdej kombinacji pozycji oraz lokalizacji magazynowej Definiowanie idealnego horyzontu planowania Aby zapewnić skuteczne zarządzanie harmonogramami, moduł OPM Process/MRP generuje wszystkie rekomendacje działań w ramach ustalonych granic czasowych. Definiując idealne wewnętrzne i zewnętrzne granice czasowe, można zdefiniować optymalny horyzont planowania wymagany do efektywnego prowadzenia działalności, a także uniknąć nieskuteczności wynikającej z rekomendacji planowania, które pojawią się zbyt wcześnie lub zbyt późno, aby można je było wykorzystać. Gdy moduł OPM Process/MRP rekomenduje inicjalizację działania w odniesieniu do pozycji przed zdefiniowanym horyzontem planowania, sugeruje rozpoczęcie działania w ramach wewnętrznej granicy czasowej i automatycznie dodaje odpowiedni czas cyklu w celu obliczenia terminu dostępności. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, można rozszerzać długoterminowe plany poza ustaloną zewnętrzną granicę czasową na okres równy zdefiniowanemu horyzontowi planowania. Moduł OPM Process/MRP, pozwalając określić, kiedy informacja może być przełożona na działanie, pomaga zwiększyć skuteczność planowania oraz uniknąć nadmiaru informacji Wykonywanie natychmiastowych lub planowanych przebiegów /MRP Aby zapewnić wymaganą elastyczność, moduł OPM Process/MRP umożliwia wykonywanie zarówno przebiegów MRP natychmiastowych lub przebiegów zaplanowanych, które odbywają się w tle. 8.3 Uproszczenie procesu planowania Dni nieformalnego i całkowicie ręcznego procesu planowania minęły. Przedsiębiorstwo musi szybko reagować na stale zmieniający się krajobraz gospodarczy, a skuteczne planowanie materiałowe jest istotnym czynnikiem konkurencyjności. Moduł OPM Process/MRP dostarcza planistom i zaopatrzeniowcom narzędzi, dzięki którym zakład ma zabezpieczone na czas właściwe materiały, co pozwala zaspokoić wymagania najbardziej wymagających klientów Uzyskanie zwięzłych raportów o rekomendowanych działaniach Na początku przebiegu moduł OPM Process/MRP sprawdza formuły w celu określenia relacji pomiędzy popytem zależnym i niezależnym. Na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika reguł, moduł analizuje każdy punkt, w którym wymagany jest dany składnik, oblicza całkowitą wymaganą ilość, a następnie rekomenduje działania w celu zrównoważenia popytu i podaży. Moduł OPM Process/MRP dostarcza rekomendacji działań poprzez raport zalecanych działań MRP, który jednocześnie łączy działania ze źródłem popytu. Tak zwięzłe i kompleksowe zarazem raporty ułatwiają ocenę określonych relacji popyt/podaż oraz formułowanie efektywnych odpowiedzi w reakcji na zmieniające się warunki, takie jak np. anulowanie przebiegu produkcji, gdy klient anuluje swoje zamówienie. Raporty komunikatów działań zawierają informacje, które nie są ujęte w harmonogramie produkcji. Rekomendacji tych można użyć do uzupełnienia lub modyfikacji istniejących planów działania. Po zakończeniu przebiegu MRP, można wykorzystać formularz OPM Process/MRP Zatwierdzenie/Konwersja Planowanych Zleceń Produkcyjnych do konwersji rekomendacji MRP na planowane zlecenie produkcyjne (PZP) lub Oracle ebs Process Manufacturing Strona 27/36

28 bezpośrednio na zlecenie produkcyjne, bądź też dopiero w kolejnym kroku dokonać konwersji zlecenia planowanego na zlecenie produkcyjne. Dodatkowo, integracja z modułem Oracle Zakupy umożliwia konwersję rekomendacji zakupu na zapotrzebowanie zaopatrzeniowe. Ekran komunikatów czynności wyświetla wszystkie rekomendacje planistyczne dla pozycji, zapewnia możliwość sprawdzenia szczegółów popytu, i pozwala także na konwersję rekomendacji na zlecenia produkcyjne lub zapotrzebowania zakupu Uproszczenie tworzenia kalendarza produkcji Kalendarz produkcyjny modułu OPM Process/MRP można wykorzystać do określenia terminów sugerowanych działań mających na celu uzupełnienie zapasów. Taki łatwo tworzony kalendarz umożliwia definiowanie określonych typów dni w przedsiębiorstwie, takich jak np. dni świąteczne, dni robocze oraz określonych zmian roboczych. Moduł OPM Process/MRP umożliwia także ustanowienie domyślnych typów dni kalendarzowych, takich jak np. ustalenie, że niedziele to dni świąteczne zaś poniedziałki to normalne dni robocze, a następnie automatyczne wstawienie ich do kalendarza. Aby zatem ostatecznie zdefiniować kalendarz, wystarczy podać wszystkie wyjątki. Moduł OPM Process/MRP automatycznie kojarzy wówczas domyślne typy dni kalendarzowych z określonymi datami w kalendarzu. Kalendarze produkcyjne można rozbudowywać automatycznie, odzwierciedlając datę dla każdego typu dnia kalendarzowego. Elastyczność ta umożliwia zmianę zakresu kalendarza, daty początkowej i końcowej, a także prowadzenie analizy co-jeśli przy pomocy zdefiniowanych uprzednio w tym celu kalendarzy hipotetycznych. Intuicyjny kalendarz produkcyjny ułatwia definiowanie dni roboczych i wolnych w zakładach produkcyjnych. GŁÓWNE FUNKCJE Informacje w całym przedsiębiorstwie Pobieranie informacji o zamówieniach sprzedaży z modułu OPM Zarządzanie Sprzedażą Pobieranie planowanych zleceń z modułu OPM Harmonogramowanie Produkcji Uwzględnieni formuł z modułu OPM Zarządzanie Formułami w celu określenia zapotrzebowania na składniki Oszacowanie dostępnych zapasów poprzez moduł OPM Zarządzanie Zapasami Dostarczanie planistom i zaopatrzeniowcom wykazu działań wraz z harmonogramem Reguły uzupełnień Przestrzeganie definiowanych przez użytkownika reguł pozycji, ustalanych w innych modułach OPM Ustalanie reguł uzupełnień dla produkcji, zaopatrzenia, i transferów magazynowych Definiowanie reguł uzupełnień dla poszczególnych pozycji w poszczególnych zakładach lub reguł domyślnych dla pojedynczych pozycji w wielu zakładach Ujmowanie w regułach produkcji wielkości minimalnych, maksymalnych i standardowych rekomendacji ilości Określenie stałych i zmiennych czasów cyklu w regułach produkcyjnych Oracle ebs Process Manufacturing Strona 28/36

29 Wyznaczenie granic czasowych, w ramach których można dokonywać zmian harmonogramu zaplanowanych przebiegów produkcyjnych Ustalenie wielkości uzupełnień jako krotność wielkości ekonomicznej w regułach uzupełnień dla zaopatrzenia Utworzenie reguł transferów magazynowych do obsługi transferów między zakładami i z magazynu do zakładu, Horyzonty planowania Definiowanie horyzontu planowania przy pomocy definiowanych przez użytkownika wewnętrznych i zewnętrznych granic czasowych Generowanie terminu dostępności dla pozycji w ramach przestrzeni czasowej wyznaczonej przez wewnętrzne i zewnętrzne granice czasowe z uwzględnieniem cyklu realizacji Rozszerzenie zakresu planowania długoterminowego poza zewnętrzną granicę czasową o okres objęty horyzontem planowania Kalendarze produkcyjne Definiowanie różnych typów dni kalendarzowych, z uwzględnieniem z dni świątecznych, roboczych oraz zmian roboczych Ustanowienie domyślnych typów dni kalendarzowych Automatyczne kojarzenie domyślnych typów dni kalendarzowych z określonymi datami kalendarza Lista dat w kalendarzu uwzględniająca wszystkie typy dni kalendarzowych Edycja zakresu kalendarza, dat początkowych i końcowych Prowadzenie analizy co-jeśli z wykorzystaniem kalendarzy hipotetycznych Połączenie gotowych kalendarzy z harmonogramami Przebiegi MRP Realizacja natychmiastowych lub planowanych przebiegów MRP Określenie relacji pomiędzy popytem zależnym i niezależnym na składniki do produkcji Dostarczanie rekomendacji działań, włącznie z zastosowaniem transferów magazynowych, inicjalizacją zleceń produkcyjnych lub zamówień zakupu, zmian w harmonogramie produkcji, modyfikacjami wielkości produkcji lub anulowaniem produkcji. 9 Zarządzanie Jakością Moduł Zarządzanie Jakością umożliwia kontrolę jakości procesów i produktów oraz przekazywanie wyników kontroli jakości w całej firmie. 9.1 Rozszerzenie kontroli jakości (KJ) na cały łańcuch zaopatrzenia Wszyscy producenci muszą stawiać czoła wyzwaniu wytwarzania jednolitych produktów ze składników i surowców, których jakość jest często różna. Dlatego też kontrola jakości jest czymś więcej, niż tylko celem samej produkcji jest istotną potrzebą z punktu widzenia praktyki biznesowej, która wymaga wysoce zaawansowanego i elastycznego zarządzania jakością w ramach całego łańcucha zaopatrzenia. Moduł OPM pozwala producentom na rozpowszechnianie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu podstawowych informacji na temat jakości z uwzględnieniem klasyfikacji, statusu partii lub innych charakterystyk pozycji materiałowych do wszystkich obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Moduł umożliwia stałe śledzenie jakości w procesie produkcyjnym poprzez zapewnienie możliwości podglądu parametrów jakości we wszystkich fazach łańcucha zaopatrzenia począwszy od zakupu surowców aż do wysyłki wyrobów gotowych zgodnie z zamówieniami. 9.2 Standaryzacja jakości produktu Moduł OPM zapewnia możliwość dokonania przeglądu jakości dostępnych materiałów przed rozpoczęciem produkcji, umożliwiając wprowadzania zmian w kolejnych formułach i zleceniach, tak, aby spełnić wymagania ujęte w specyfikacjach wymagań klienta oraz kryteria będące przedmiotem testów KJ. Moduł OPM umożliwia centralne stanowienie standardów jakości dla całego przedsiębiorstwa, ich rozpowszechnienie we wszystkich zakładach, a także dokonywanie oceny wyników kontroli w odniesieniu do każdego zakładu produkcyjnego. Dodatkowo, analiza otrzymanych wyników kontroli jakości stanowi bazę dla ciągłego doskonalenia produktu Definicja prób KJ Moduł OPM zapewnia elastyczność w identyfikowaniu wymagań dla prób prowadzonych w celu zapewnienia klientom odpowiedniej jakości produktów. Przykładowo, pozwala opracować próby mające na celu sprawdzenie nasycenia, temperatury, lepkości, koloru lub zapachu, czy też innych cech charakterystycznych. Umożliwia także definiowanie typy wyników w postaci zakresów wartości tekstowych lub numerycznych (od minimum do maksimum), list wartości lub też prób, których wyniki nie są brane pod uwagę. Moduł OPM pozwala także każdorazowo na określenie jednostki miary dla każdej próbki, tak aby zapewnić zgodność ze specyfiką wymagań wynikających z prowadzonej działalności. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 29/36

30 9.2.2 Elastyczne zarządzanie specyfikacjami Moduł OPM jest niezwykle elastyczny w zakresie ustanawiania standardów jakości. Pozwala określić cele jakościowe dla całego przedsiębiorstwa, ale także standardy dla poszczególnych zakładów czy lokalizacji, w zależności od wymagań operacyjnych lub uwarunkowań lokalnych. Moduł OPM pozwala na definiowanie wielu specyfikacji dla pozycji, lokalizacji, klientów, dostawców i produkcji. Pozwala także ustalić zakres obowiązywania specyfikacji norm jakości od daty do daty, umożliwiając odzwierciedlanie sezonowych zmian poziomu jakości surowców czy wyrobów gotowych. Specyfikacje identyfikują próby jakości (lub testy) wymagane do sprawdzenia zgodności z przyjętymi normami jakości, a także działania, jakie muszą być podjęte w odniesieniu do pozycji, dla których wyniki KJ nie spełniają postawionych wymagań. Poza zdefiniowaniem działań dla pozycji, które nie spełniają wymagań specyfikacji norm jakościowych, można też określać strefy działań dla błędów eksperymentalnych (lub wyników granicznych) w celu ustanowienia kryterium do podjęcia dalszych działań (np. ponowne testowanie próbki), zanim wyniki zostaną zaakceptowane umożliwiając dokonanie wysyłki wyrobu i zamieszczenie ich w Certyfikacie Analiz. Definiowanie i zarządzanie wymaganiami wobec testów jakości dla pozycji lub lokalizacji, ich wartościami docelowymi i granicznymi, a także rodzajem działań podejmowanych w przypadku uzyskania wyników wykraczających poza wartości wyznaczone specyfikacjami oraz dopuszczalną wielkością błędu Dokładne pobieranie próbek Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu jakości wymaga często pobieranie próbek materiału bezpośrednio z magazynów, u dostawców lub też z produkcji. Moduł OPM ułatwia weryfikację poziomu jakości lub wskazanie zapasów, wymagających szczególnej uwagi kontroli jakości. Można definiować próbki dla pozycji, lokalizacji, źródła, czasu i daty próbkowania, a także określić osoby zatwierdzające pobieranie próbek i odpowiedzialne za zapasy. Moduł OPM umożliwia powiązanie wyników z każdą próbką i gromadzi informacje o przechowywanych próbkach, zapewniając ich szczegółowe śledzenie Wyniki pomiarów Można prowadzić badania próbek zgodnie z ustalonymi specyfikacjami lub doraźnie, w sposób nieplanowany. Moduł OPM umożliwia wprowadzanie wyników dla każdej próbki. Pozwala także rejestrować wyniki iteracyjne (wielokrotne) dla tej samej próbki. Moduł OPM umożliwia oszacowanie wyników w odniesieniu do hierarchicznej struktury specyfikacji, co jest pomocne w określeniu statusu partii, jej klasyfikacji oraz dyspozycji w odniesieniu do badanego materiału. Pomiary jakości uzyskane przy pomocy modułu OPM mogą odegrać istotną rolę w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji dla potrzeb Certyfikatu Analiz, lub określenia działań, jakie należy podjąć w trakcie tworzenia formuł lub w innych obszarach produkcyji. Oracle ebs Process Manufacturing Strona 30/36

31 9.3 Szybka reakcja na problemy dotyczące jakości Moduł OPM z funkcją komunikacji WWW umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych problemów z jakością, proaktywne powiadomienie w systemie obiegu informacji, a także śledzenie historii partii w celu zweryfikowania zgodności z normami jakości Próbki KJ, testowanie, organizacja zatwierdzeń Aby redukować czas cykli KJ i zwiększyć jednocześnie satysfakcję klienta, system obiegu informacji i zatwierdzania próbek zapewnia automatycznie powiadamianie kluczowego osób spośród personelu, które mają wykonywać zadania związane z pobieraniem próbek KJ, testowaniem oraz zatwierdzaniem. Informacje związane z całym cyklem obsługi próbki począwszy od zapotrzebowania na pobrania próbki, poprzez powiadomienie osób testujących, które testy należy wykonać, odrzucenie lub ponowne testowanie, aż do zatwierdzenia pozycji zapasów są przekazywane automatycznie do odpowiednich osób lub zespołów. Wdrożenie obiegu informacji i zarządzania procesem związanych z przygotowaniem nowego produktu i opracowaniem dla niego specyfikacji norm jakości Śledzenie partii Moduł OPM oferuje także kompleksowe śledzenie historii partii, umożliwiające śledzenie materiałów od ich przyjęcia, aż do wysyłki do klienta. Moduł zapewnia łatwo dostępny rejestr online, który wskazuje, kiedy pobrano próbki danej pozycji do KJ oraz kiedy była ona wykorzystana w produkcji, przesunieta lub wysłana jako produkt końcowy informacje niezbędne do udokumentowania zgodności z uregulowaniami prawnymi, wymaganiami ISO 9000 lub własnymi standardami wewnętrznymi. 9.4 Zwiększenie wydajności produkcji Moduł OPM definiuje cechy charakterystyczne KJ, specyficzne dla danego procesu produkcyjnego, dla składników i produktów w celu zwiększenia wydajności zasobów i samego procesu Kontrola statusu partii Moduł OPM Kontrola Jakości udostępnia zaawansowane funkcje kontroli partii, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, gwarantujące także dostarczenie właściwych produktów klientom. Moduł oferuje niezawodne definiowanie oraz kompleksowy wgląd w status partii zapasów. Partie mogą być definiowane jako zatwierdzone do wszystkich zastosowań, zatwierdzone tylko dla pewnych klientów, odrzucone z jakichkolwiek przyczyn operacyjnych, lub wstrzymane z dowolnego powodu włącznie z kwarantanną, testowaniem, koniecznością przetworzenia lub ponownego przerobu. Dodatkowo, moduł OPM Kontrola Jakości umożliwia natychmiastową zmianę statusu partii, a także określenie klasyfikacji lub jej zmianę. Moduł OPM zapewnia kompleksową kontrolę statusu partii zapasów, zabezpieczając materiały przed nieodpowiednim ich wykorzystaniem. Kody statusu partii określają zapasy jako dostępne do wykorzystania (np. realizacja zleceń, wysyłka, produkcja oraz planowanie), jako niedostępne, czy też jako odrzucone z jakichkolwiek przyczyn operacyjnych. Zmiany statusu partii można natychmiast rejestrować jako dokumenty księgowe lub wprowadzać z Oracle ebs Process Manufacturing Strona 31/36

32 natychmiastowym skutkiem w całym przedsiębiorstwie, zapewniając kontrolę oraz powiadamianie wszystkich użytkowników, których to dotyczy Kontrola klasyfikacji Pakiet OPM oferuje opcję przypisywania klasyfikacji partii oraz jej zmiany. Klasyfikacja określa ogólną jakość lub przydatność partii do określonego zastosowania. Przykładowo, jajka są klasyfikowane w klasach AA do DD, w celu określenia kombinacji rozmiaru i wagi. Podobnie jak zmiany statusu partii, zmiany klasyfikacji można natychmiast rejestrować jako dokumenty księgowe lub wprowadzać z natychmiastowym skutkiem w całym przedsiębiorstwie, zapewniając kontrolę oraz powiadamianie wszystkich użytkowników, których to dotyczy Kontrola terminu ważności Moduł OPM umożliwia ustalenie automatycznych reguł alokacji ułatwiających terminową obsługę łatwo psujących się produktów. Można przypisywać daty ważności do odbieranych partii oraz ustalać reguły wykorzystania, jak np. pierwsza traci ważność, pierwsza wychodzi, w celu zapewnienia zdolności do automatycznej identyfikacji i zużycia łatwo psujących się materiałów zanim upłynie ich termin ważności. Przykładowo, można wykorzystać moduł OPM w celu zapewnienia wykorzystania w pierwszej kolejności świeże świeżych zamiast mrożonych, co pozwala na stosowanie proaktywnego podejścia do towarów o krótkich terminach ważności, a także minimalizuje straty przyczyniając się w ten sposób do wzrostu rentowności. 9.5 Poprawienie satysfakcji klienta Moduł OPM Quality Management, w połączeniu z modułem Oracle Order Management (Zarządzanie zamówieniami), jest rozwiązaniem pozwalającym na lepsze dopasowanie jakości gotowych wyrobów do oczekiwań i wymagań klientów, redukując ilość zwrotów oraz poprawiając ogólne wyniki przedsiębiorstwa Dopasowanie do specyfikacji wymagań klienta Moduł OPM zapewnia możliwość szybkiego określenia, czy jakość produktu jest zgodna ze specyfikacjami odbiorcy. Podczas alokacji zapasów w trakcie procesu wprowadzania zamówienia lub jego kompletacji, pakiet OPM zintegrowany z modułem Oracle Order Management pozwala na wyszukiwania dostępnych partii/subpartii wyrobów, których parametry są zgodne ze specyfikacjami ogólnymi lub szczegółowymi odbiorcy. GŁÓWNE FUNKCJE Definicja prób KJ Przeglądanie dostępności zapasów które mogą być alokowane do zamówienia Definiowanie charakterystyk jakości, aby spełnić wymagania wobec produktu Ustanawianie prób dla całego przedsiębiorstwa oraz zakładowych Określenie formatu wyników prób KJ Przypisywanie jednostek miary do prób Oracle ebs Process Manufacturing Strona 32/36

Oracle Process Manufacturing

Oracle Process Manufacturing Oracle Process Manufacturing 1 Oracle Produkcja Procesowa (OPM)... 4 2 Administracja Systemu... 4 2.1 Parametry systemu... 4 2.2 Podstawowe parametry modelu przedsiębiorstwa... 4 2.3 Uprawnienia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo