CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU"

Transkrypt

1 CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU WARSZAWA

2 Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. (Z Konstytucji 3 maja 1791 r. art. II)

3 ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY KRAJU BIULETYN CZATA NR 1/2012 WARSZAWA

4 Redaguje zespół: Zbysław Gontarz red. naczelny, Elżbieta Gaweł, Elżbieta Krzyżanowska, Błażej Pajda red. techniczny Warszawa, ul. Chocimska 14 Tel , , , w. 215, 290 Fax Internet: E mail: Wydawca: Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju Warszawa, ul. Chocimska 14 ISSN Skład komputerowy Studio GEMMA Druk LOK Druk Pleszew

5 SPIS TREŚCI Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polski Biały Krzyż poprzedniczkami LOK 4 Zarządzenie Nr 19 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 19 grudnia 2011 roku 7 Uchwała Nr 55/2011 r. Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. 12 Uchwała Nr 56/2011 Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. 13 W instancjach i ogniwach 14 Z obrad Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 14 Podsumowanie działalności Zarządu Rejonowego LOK w Kruszwicy 17 Służyli wszystkim nowohucianom lat Klubu Żeglarskiego Popiel 21 Powstał nowy Klub LOK 27 Akcja Zima 2012 z Ligą Obrony Kraju 29 Zima z Ligą w Krotoszyńskiej LOK 29 Uczniowskie ferie w Poznaniu 33 Akcja Zima na strzelnicach Warmińsko Mazurskiej LOK 36 I po feriach w LOK 37 Z życia Klubów Żołnierzy Rezerwy 38 Spotkanie świąteczno noworoczne KŻR w Warszawie lecie Klubu Oficerów Rezerwy w Ostrowie Wielkopolskim 39 Noworoczne spotkanie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Pucku 42 Z kart historii 45 Rozważania o naszej tradycji i symbolach w roku olimpijskim 45 Z żałobnej karty 54 Odszedł płk w st.sp. Mieczysław Dudek 54 Zmarł Stanisław Włodarczyk 54 W Dolnośląskiej LOK 55 W Lubelskiej LOK 60 W Łódzkiej LOK 65 W Śląskiej LOK 69 W Świętokrzyskiej LOK 73 W Wielkopolskiej LOK 75 Ze sportu 104 Okręgowe Zawody Modeli Pływających w Opolu 104 3

6 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polski Biały Krzyż poprzedniczkami LOK XIV Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w 2011 roku przyjął wniosek dyrektora Biura ZW LOK w Poznaniu płk. Janusza Dobrzańskiego o wpisanie do preambuły statutu LOK dwóch organizacji Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża jako jej poprzedniczek. Wniosek przeszedł bez żadnej dyskusji wśród delegatów Zjazdu, może dlatego, że wcześniej, w roku 2010 na łamach Czaty ukazały się obszerne artykuły na temat powstania, celów i zadań tychże organizacji, wywołując w środowiskach lokowskich niekiedy gorące dyskusje na ten temat. Według autora tych artykułów nie ma żadnych wątpliwości, że obie organizacje, a szczególnie TPŻP, wpisały się w historię powstania Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w 1944 roku. Przypomnijmy: W Lublinie, we wrześniu 1918 roku, spośród działaczy Wydziału Narodowego Lubelskiego, Ligi Kobiet, Towarzystwa Opieki nad Rodzinami Legionistów, a także spośród działaczy Komitetu Opieki nad Legionistami Inwalidami, Komitetu Opieki nad Superarbitrowanymi Legionistami, Komitetu Opieki nad Internowanymi w Szczypiornie, na Węgrzech i w Bolechowie, powołano komitet organizacyjny nowego towarzystwa, a mianowicie Towarzystwa Opieki nad Żołnierzem Polskim. Nazwa ta została zmieniona już 28 listopada 1918 roku i brzmiała: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego. W 1919 roku TPŻP weszło w skład federacyjnego Polskiego Białego Krzyża, który powstał 2 lutego 1918 roku w Nowym Jorku z inicjatywy Ignacego i Heleny Paderewskich. Organizacja ta miała na celu pomoc powracającym z długiej i wyniszczającej wojny rannym i chorym żołnierzom amerykańskiej Polonii. Ale wielu z tej europejskiej, rozpętanej na skalę całego świata wojny nie powracało, pomocy i opieki oczekiwały też pozostające po nich wdowy i sieroty. Celem PBK miało być też niesienie pomocy oraz sprawowanie opieki nad żołnierzami służącymi w Armii Polskiej gen. J. Hallera we Francji oraz polskimi jeńcami wojennymi z armii niemieckiej i austro węgierskiej. Pomoc obejmowała zarówno żołnierzy przebywających w obozach, jak i na polu walki, polegała na opiekowaniu się rannymi i rozdawaniu darów przesyłanych przez rodziny i znajomych. Oprócz niesienia pomocy sanitarnej PBK zajmowały się również rozdzielaniem listów i paczek przesyłanych z USA dla polskich żołnierzy. Kiedy w połowie lutego państwo Paderewscy opuścili Stany i przybyli do Paryża, już 1 marca 1918 roku w połączeniu z działającym tu Komitetem Pomocy Rannym Polakom rozwinęli działalność PBK. Jednak głównym terenem działań PBK stała się Polska. Już w styczniu 1919 roku wolontariusze PBK zaczęli samorzutnie, bez określonego planu i statutu organizować pierwsze koła i nieformalne struktury. Zbierano fundusze, odzież, opatrunki, które przekazywano na front. Pierwsze zebranie organizacyjne PBK w Polsce odbyło się 23 lutego 1919 roku w Warszawie. PBK podjął się roli koordynatora działań tych stowarzyszeń i organizacji, które miały zbieżny cel, uznając przy tym koordynującą rolę PBK. Formuła Polskiego Białego Krzyża była następująca: Jest to Liga, czyli związek związków jednoczących wszystkie instytucje i organizacje 4

7 społeczne niosące pomoc polskim żołnierzom, wdowom i sierotom po nich. W ramach PBK działało ponad sto stowarzyszeń, wśród nich Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego. PBK organizował szpitale polowe, punkty sanitarne, żywieniowe gospody, kantyny, noclegownie, świetlice odpoczynkowe dla przemieszczających się żołnierzy. To z inicjatywy PBK powstawały Komitety Budowy Domów Żołnierza. W 1919 roku w ramach PBK zaczęto organizować Komitety Wielkanocne i Gwiazdkowe, które przygotowywały świąteczne podarki dla wojska. Jedną z ważniejszych form działania PBK było roztaczanie opieki nad rodzinami żołnierzy i ofiarami wojny. Organizowano żłobki i ochronki. Powstawały pierwsze Koła Opieki nad Rodzinami Żołnierzy. 11 czerwca 1920 roku, na Zjeździe, PBK przyjął nazwę Związku Stowarzyszeń Społecznych dla Żołnierza Polskiego i Ofiar Wojny Polski Biały Krzyż. Zaczęto organizować Koła i Komitety Opieki nad Żołnierzem. W maju 1922 roku z PBK wyodrębnił się Główny Komitet Opieki nad Żołnierzem. Jego Komitety Okręgowe powołano w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Krakowie i w Lublinie. W latach , 1929 i 1936 następowały kolejne zmiany zapisów statutowych PBK, dostosowujące działalność białokrzyską do aktualnych potrzeb wojska: celem Stowarzyszenia jest opieka nad ofiarami wojny, pomoc w pracy kulturalno oświatowej dla żołnierza podczas pokoju oraz pomoc materialna żołnierzowi podczas wojny. PBK ściśle współpracował z władzami wojskowymi i: organizował nauczanie wśród żołnierzy, organizował i prowadził czytelnie i biblioteki żołnierskie, zakładał i prowadził Domy Żołnierza, świetlice, gospody itp., dokształcał pracowników oświatowych dla potrzeb wojska, organizował wycieczki turystyczno krajoznawcze dla wojska i ich rodzin, za pomocą wydawnictw, żywego słowa i pieśni propagował wśród społeczeństwa działania na rzecz wojska i oświaty w wojsku, organizował pomoc materialną dla żołnierzy (upominki świąteczne). To PBK w ramach zwalczania analfabetyzmu w wojsku zorganizował Żołnierskie Szkoły Nauczania Początkowego, szkoły powszechne dla wojska, kursy specjalistyczne i metodyczne 1 19 marca 1924 r. (N BB 1182/24) wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 1064, stowarzyszenie pod nazwą Polski Biały Krzyż. 5

8 oraz Uniwersytety Żołnierskie. Organizował, wspierał i prowadził świetlice, biblioteki i Domy Żołnierza Polskiego. Rozwinął działalność i sprawował opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym w wojsku. Największe osiągnięcia zanotowano we wspieraniu amatorskich teatrów żołnierskich, chórów i zespołów muzycznych. Od września 1936 roku zaczęto organizować szkolne koła PBK, zaczęto także organizować cykle różnorodnych przedsięwzięć pod hasłem Tydzień Polskiego Białego Krzyża, rozszerzając w ten sposób działalność propagandowo wychowawczą. W okresie prac organizacyjnych przed wybuchem II wojny światowej powołano do życia Koła Przyjaciół Oddziałów Obrony Kraju oraz Koła Przyjaciół Obrony Narodowej. Pierwsze z nich miały za zadanie powiązanie szerokich rzesz społeczeństwa z oddziałami wojskowymi oraz utrzymywanie kontaktów przy okazji uroczystości wojskowych i zapoznanie społeczeństwa poszczególnych powiatów z historią stacjonujących tam oddziałów, popularyzowanie tradycji oręża polskiego oraz wprowadzenie tradycji przekazywania dążności do odbywania służby wojskowej w lokalnym oddziale z ojca na syna. Po zakończeniu II wojny światowej polskie władze polityczne i wojskowe nie wyraziły zgody na reaktywowanie działalności PBK, a 28 listopada 1946 roku Rada Ministrów swoim rozporządzeniem nadając Towarzystwu Przyjaciół Żołnierzy nowy statut rozwiązała formalnie Polski Biały Krzyż i przekazała jego spadek Towarzystwu. Majowy Zjazd Delegatów LOK podjął dziejową uchwałę, przywracającą naszej organizacji jej historyczną tożsamość, stawiając jednocześnie przed Radą Krajową problem do rozstrzygnięcia: jaką datę powinniśmy uznać za symboliczne powstanie Ligi, czyli którą rocznicę jubileuszową obchodzić będzie Liga? Czy 21 sierpnia 1944 roku data rejestracji pierwszego statutu TPŻ przez gen. Rolę Żymierskiego (70 lecie Ligi kontynuatorki TPŻ)? Czy rok 1918 r. data powstania PBK i TPŻP, organizacji do których tradycji odwołujemy się w statucie LOK (95 lecie Ligi)? A może tylko Lubelska Organizacja LOK powinna obchodzić 95 lecie powstania TPŻP i 70 lecie powstania TPŻ jako organizacji ogólnopolskiej? 16 grudnia 2011 roku Rada Krajowa przyjęła zgłoszony przez prezesa Lubelskiej Organizacji LOK wniosek o powołanie zespołu historyczno redakcyjnego do przeanalizowania powyższych wątpliwości, i opracowania jubileuszowego wydania zarysu dziejów LOK od 1918 r. do 2012 r. włącznie (dotychczasowe opracowanie obejmuje lata ). Do pracy w zespole zgłosili się: Stanisław Dąbrowski prezes Lubelskiej Organizacji LOK, płk(r) Janusz Dobrzański dyrektor Biura ZW LOK w Poznaniu i płk(r) Józef Jagos kierownik Działu Organizacyjnego ZG LOK. Po zatwierdzeniu składu zespołu przez Zarząd Główny, członkowie zespołu, po zasięgnięciu pisemnej opinii dwóch niezależnych historyków, przedłożą Radzie Krajowej uzasadniony wniosek dotyczący symboliczno historycznej daty powstania Stowarzyszenia i przystąpią do przygotowania jubileuszowego wydawnictwa. Bez względu na to, jakie rozwiązanie i jaką datę zasugeruje zespół i jaką przyjmie Rada Krajowa, stoimy przed kolejnym jubileuszem Ligi i jej poprzedniczek, nawiązując do pięknych tradycji II Rzeczypospolitej służby Żołnierzowi Polskiemu. Stanisław Jan Dąbrowski 6

9 Zarządzenie Nr 19 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2012 roku Zgodnie z tradycją, dokonujemy podsumowania kolejnego 2011 roku działalności Ligi Obrony Kraju we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania oraz wytyczenia planu zamierzeń, który pragniemy realizować w przyszłym, 2012 roku w działalności statutowej i gospodarczej. Rok 2011 to przede wszystkim rok naszego XIV Krajowego Zjazdu Delegatów LOK, który odbył się w dniach 6 8 maja w Sękocinie k. Warszawy. Na Zjeździe dokonaliśmy podsumowania działalności za okres ostatnich 5 lat, wskazaliśmy osiągnięcia, ale również porażki i zagrożenia, wytyczyliśmy program działania na następną kadencję oraz wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia. XIV KZD dokonał m.in. zmian w statucie LOK, podejmując uchwałę nr 1 w spawie uchwalenia zmian w statucie LOK oraz uchwałę nr 2 w sprawie jednolitego tekstu statutu LOK. Na mocy ww. uchwał powstały m.in. zapisy o zmniejszeniu Rady Krajowej do 25 członków oraz GKR do 7 członków. Te organy będą podejmować uchwały i decyzje dotyczące realizacji zadań statutowych i gospodarczych. Rok 2011 nie był rokiem łatwym i sprzyjającym naszej działalności gospodarczej i finansowej był to bowiem czas pogłębiającej się sytuacji kryzysowej, która istnieje od kilku lat w skali ogólno krajowej, a która wpływa na nasze możliwości funkcjonowania ekonomicznego. Liga Obrony Kraju w 2011 roku zrealizowała ponad 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych, począwszy od szczebla rejonu, powiatu, przez szczebel wojewódzki, aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Z tej liczby 37 zadań zostało dofinansowane przez MON na kwotę zł ( zł na zakup amunicji dla Szkolnej Ligi Strzeleckiej). W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach Lato z Ligą, Zima z Ligą oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło ponad dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy ponad 2 mln 700 tys. zł. W mistrzostwach sportowo obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON, drużyna chłopców z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła I miejsce, drużyna chłopców z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK III miejsce. Drużyna dziewcząt z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła I miejsce, zaś drużyna z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła II miejsce. W 2011 roku w sporcie kwalifikowanym zorganizowano 5 wyjazdów dla modelarskiej kadry narodowej na mistrzostwa świata (klasa F5 i NS), Europy (klasa IC-8), Puchar Europy (klasa NSS) oraz zawody międzynarodowe (klasa M). Na mistrzostwach świata modeli pływających w klasie F5 odbywających się w Pichingersee Linz, Austria w dniach r. zdobyliśmy 5 medali (1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe), zaś na mistrzostwach świata redukcyjnych modeli pływających klas NS, rozgrywanych w dniach r. w Bánk, Węgry 2 srebrne i 1 brązowy. 7

10 W mistrzostwach Europy modeli samochodów z napędem spalinowym w klasie IC-8 w Hildes heim, Niemcy uczestniczyło trzech zawodników nie odnosząc sukcesów. W 2011 roku Ministerstwo Sportu i Turystki na sport kwalifikowany na ww. przedsięwzięcia przydzieliło z budżetu zł. Ponadto w sportach modelarskich zorganizowaliśmy, bądź nasi zawodnicy uczestniczyli w 10 imprezach najwyższej rangi, z mistrzostwami świata włącznie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości zł. Poszczególne sekcje rokrocznie poszukują na organizację imprez modelarskich coraz więcej środków, jak również bardziej aktywnie zabiegają w ich pozyskiwaniu od władz samorządowych i sponsorów prywatnych. W sportach łączności mijający rok był kolejnym pod względem osiągnięcia wielu sukcesów na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy w 18. Mistrzostwach Europy w Radioorientacji Sportowej w Baile Felix w Rumunii senior Zbigniew Mądrzyński w biegu sprinterskim w paśmie 3,5 MHz zdobył złoty medal, natomiast Mateusz Szczypior medal srebrny w kategorii M-19. Obaj zawodnicy to członkowie Klubu Łączności SP2KRS Grudziądz. W kategorii M-19 indywidualnie srebrny medal zdobył Patryk Niedźwiecki z Klubu Łączności LOK SP8KEA. Podczas trwania 12th IARU Regio 1 Youth ARDF Championship w paśmie 3,5 MHz Mateusz Nalepko z Klubu SP8KEA w kategorii M-14 zdobył srebrny medal. Młode zawodniczki trenujące w Klubie Łączności LOK SP2KRS zajęły drużynowo piąte miejsce. W roku 2011 w Otwartych Mistrzostwach Polski w Radiopelengacji dla młodzieży szkolnej oraz w Otwartych Mistrzostwach Polski w Wieloboju Łączności, które odbyły się w Rudniku k. Grudziądza wystartowało 110 zawodników. Wiele klubów łączności działających w strukturach naszej organizacji zdobywało czołowe miejsca w licznych zawodach i konkursach krótkofalarskich. Organizowane zawody sportów łączności w roku 2011 zostały przeprowadzone bez dotacji zewnętrznych. W płetwonurkowaniu rok 2011 był pierwszym, w którym szkolenia realizowaliśmy już tylko w systemie LOK CMAS. Stopniowe wprowadzanie standardów CMAS sprawdziło się i zostało zaakceptowane przez środowisko. Poziom szkolenia oceniamy jako wysoki, a przede wszystkim cieszy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W ubiegłym roku wyszkolono 1396 płetwonurków na poziomie P-1, 169 na poziomie P-2 oraz 79 na poziomie P-3. Wyszkolono 14 nowych instruktorów na M-1 i 6 na M-2. Komisja Płetwonurkowania opracowała programy szkolenia na wszystkie poziomy z uwzględnieniem standardów CMAS wprowadzonych w 2010 r. przez władze w Rzymie. Ze wszystkich federacji szkolących w Polsce LOK posiada dokumentację na najwyższym poziomie, na której wzorują się pozostałe federacje. 49. Konkurs Marynistyczny, pomimo nieobecności drużyny województwa podkarpackiego, potwierdził wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczestników oraz coraz lepszą organizację konkursu. Kluby Żołnierzy Rezerwy działały również bardzo prężnie we wszystkich organizacjach wojewódzkich LOK, wpisując się wyraźnie w dzieło krzewienia wiedzy obronnej wśród polskiego społeczeństwa, propagując sporty obronne, sprawnościowe i medyczne. 8

11 W 2011 roku XXXVII Centralne Zawody Strzeleckie KŻR LOK odbyły się w Bydgoszczy w dniach r., a realizatorem zawodów był Kujawsko Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy. Rezerwiści, członkowie KŻR LOK ambitnie i dzielnie walczyli w konkurencjach przewidzianych w tych zawodach, osiągając bardzo dobre wyniki w strzelaniu z broni bojowej. Drugą ważną imprezą KŻR był XIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państw NATO SNAJPER 2011 zorganizowany przez Wielkopolską OW LOK. Impreza odbyła się w dniach r. na poligonie Biedrusko k. Poznania, a uczestniczyło w niej wielu zawodników z państw NATO, między innymi z: Niemiec, Norwegii, Czech, Słowacji, W. Brytanii, Estonii, Rosji, Litwy i Łotwy. Tak jak poprzednie, również i ta impreza zorganizowana została na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Biorąc powyższe pod uwagę Liga Obrony Kraju jest na właściwej drodze dalszego jej funkcjonowania, działalności i zarządzania. Pomimo różnorakich trudności zewnętrznych, zmieniających się ekonomicznych uwarunkowań w kraju, w dobie istniejącego kryzysu, LOK utrzymuje dobrą, jak na te czasy, kondycję i płynność finansową. Zbieralność składek członkowskich również jest dobra, z tendencją wzrostową. Szkolenia samochodowe, szkolenia komercyjne, odpłatne statutowe, wynajem pomieszczeń, diagnostyka pojazdów oraz praca pracowni psychologicznych, a także właściwe gospodarowanie majątkiem pozwoliły na względnie dobrą kondycję LOK. W tym miejscu dziękuję wszystkim członkom, działaczom i pracownikom w imieniu władz naczelnych LOK i własnym za pracę i zaangażowanie, które pozwoliły nam na realizację celów statutowych w 2011 roku. Proszę jednocześnie o dalsze zaangażowanie i działania na rzecz realizacji Programu, który zamierzamy realizować w 2012 roku. Rok ten może być równie ciężki jak poprzedni, a poza tym jest to rok, w którym przyjdzie nam zmagać się z narastającym kryzysem gospodarczym. W związku z powyższym zarządzam: 1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się Programem działania LOK na lata Objąć stałą opieką wybrane miejsca pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK, a wykaz tych miejsc wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę jednostkami przesłać do BZG LOK do 15 marca 2012 roku. 3. Utrzymywać dobrą współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży. 4. Działać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie. 5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i lepiej niż dotychczas egzekwować zbieralność składek członkowskich. 9

12 6. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań. 7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie. 8. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą. 9. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych w szczególności uchwały Nr 14/2007 RK oraz Regulaminu wykorzystania środków z FC, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC. 10. Na bieżąco realizować cele i zadania Polityki Jakości wynikające z Systemu Zarządzania Jakością. 11. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami. 12. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny. 13. Kontynuować dbałość o właściwą estetykę i wyposażenie bazy szkoleniowej: w dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji; zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno funkcjonalnym (remonty, konserwacja bieżąca) oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego); w zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK widzianej perspektywicznie; zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu wydzierżawienia nieruchomości czasowo niewykorzystywanych, wdrożyć do praktyki działania w LOK procedury i postanowienia określone Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju, przeprowadzić, we współdziałaniu z Oddziałami BZG LOK kompleksową weryfikację bazy danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK i wprowadzić system informatyczny bieżącej aktualizacji tych danych wg ustalonej procedury i wzoru. 14. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego. 15. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów. 16. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księ 10

13 gować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie. 17. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn i dotacji rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami. 18. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty. 19. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez statut, w tym ze szkoleń odpłatnych. 20. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia. 21. Wprowadzać sukcesywnie szerszą niż dotychczas gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach. 22. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK. 23. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych. 24. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy. Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich na 2012 rok uwzględnić zadania wynikające z Planu Zamierzeń na 2012 rok oraz niniejszego zarządzenia. Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz JARZĄBEK 11

14 Uchwała Nr 55/2011 r. Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: wysokości minimalnej składki członkowskiej w 2012 roku Działając w oparciu o 44 ust. 3 pkt 7 Statutu LOK, a także uwzględniając opinie terenowego aktywu społecznego, na wniosek Zarządu Głównego, Rada Krajowa uchwala wysokość minimalnej składki dla członków zwyczajnych zrzeszonych w klubach (kołach) oraz członków wspierających LOK w 2012 roku, i tak dla: 1. Członków zwyczajnych zrzeszonych w: a) klubach (kołach) szkolnych 3,00 zł miesięcznie, b) klubach specjalistycznych grupujących młodzież 10,00 zł miesięcznie, c) klubach specjalistycznych grupujących dorosłych 20,00 zł miesięcznie, d) pozostałych klubach (kołach) 5,00 zł miesięcznie. 2. Członków wspierających: a) klubów specjalistycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 500 zł rocznie, b) klubów specjalistycznych prowadzących działalność gospodarczą 2000 zł rocznie, c) uczniowskich Klubów Sportowych 200 zł rocznie, d) innych osób prawnych lub fizycznych zgodnie z 26 Statutu LOK, e) podporządkowanie klubów wymienionych w pkt 2 ppkt. a, b, c określa 10 ust. 1 i 5 Statutu LOK. 3. Instruktorów płetwonurkowania 120 zł rocznie. 4. Klubów płetwonurkowania 200 zł rocznie. Składki wymienione w pkt. 3 opłacają również centra nurkowe oraz instruktorzy prowadzący działalność gospodarczą. 5. Składki wymienione w pkt. 3 należy wpłacać na rachunek BZG LOK nr , a wymienione w pkt. 4 wpłacać na rachunki wg ustaleń macierzystych BZW LOK. 6. Członkowie wspierający nabywają członkostwo zgodnie z 21, 22 i 26 Statutu LOK. 7. Członek wspierający uiszcza składkę, a także wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz jednostki, której jest członkiem lub której jest podporządkowany. 8. Wspierające kluby specjalistyczne i UKS y, korzystające ze sprzętu i obiektów LOK ponoszą ponadto koszty amortyzacji sprzętu i obiektów, właściwych podatków i danin oraz mediów, z których korzystają. Wysokość i zasady uiszczania tych opłat ustalają i określają w umowie prezesi klubów wspierających z dyrektorami BZW LOK, w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu lub właścicielem sprzętu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Za Radę Krajową LOK Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz jarząbek 12

15 Uchwała Nr 56/2011 Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: limitu odznaczeń organizacyjnych Ligi Obrony Kraju dla organizacji wojewódzkich Na podstawie 44 ust. 3 pkt 18 Statutu Ligi Obrony Kraju, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju uchwala, co następuje: 1 W celu uhonorowania w 2012 r. członków Ligi Obrony Kraju wyróżniających się w realizacji zadań statutowych, a także sympatyków i instytucji współpracujących z Ligą, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju ustala następujące limity odznaczeń dla organizacji wojewódzkich LOK: Za Wybitne Zasługi dla LOK wg ustaleń Kapituły Za Zasługi dla LOK złote 220 srebrne 290 brązowe 340 zbiorowe Rada Krajowa LOK upoważnia Prezesa LOK do dysponowania medalami Za Zasługi dla LOK przeznaczonymi do dyspozycji Zarządów Wojewódzkich w ilości wyszczególnionych w załączniku do uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za Radę Krajową LOK Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz jarząbek 13

16 Załącznik do Uchwały Nr 56/2011 Lp. Nazwa ZW LOK Medal złoty srebrny brązowy zbiorowy Uwagi Dolnośląski Kujawsko Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Opolski Dyspozycja LOK Razem W instancjach i ogniwach Z obrad Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK W dniu r. w budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego. Zaproszonych gości i członków Zarządu powitał prezes Wielkopolskiej Organizacji LOK im. Powstańców Wlkp. gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, który następnie poprosił sekretarza o zapoznanie zebranych z planem posiedzenia. W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Ligi Obrony Kraju i osób współpracujących ze stowarzyszeniem. Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju wręczyli dowódca Garnizonu Poznań i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 14

17 w Poznaniu gen. bryg. Włodzimierz Usarek oraz prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Srebrne medale otrzymali: Wieńczysław Oblizajek starosta kolski, Ryszard Borysiewicz wiceprezes Organizacji Powiatowej LOK w Kole, Mirosław Mikołajczyk skarbnik Organizacji Powiatowej LOK w Kole, Bogdan Paliński i Dariusz Tomczak z powiatowej policji w Kole. Brązowe medale otrzymali: Ryszard Miśko prezes Klubu LOK w Kole, Karol Biadasz wiceprezes Organizacji Powiatowej LOK w Słupcy, Eugeniusz Orman wiceprezes Organizacji Rejonowej LOK w Pile. Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek WZW LOK w Poznaniu uchwałą nr 11 z r. nadało honorowe odznaki organizacyjne Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP za działalność społeczną na rzecz środowiska rezerwistów następującym osobom: dowódcy Garnizonu Poznań i dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu gen. bryg. pil. Włodzimierzowi Usarkowi, dyrektorowi Biura WZW LOK w Poznaniu płk.(r) Januszowi Dobrzańskiemu, sekretarzowi WZW LOK w Poznaniu ppłk. Bogdanowi Mrowcowi. Odznaki wręczył WZW gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Zarząd Główny LOK w Warszawie uchwałą nr 48 z r. na wniosek WZW LOK w Poznaniu nadał wieloletniemu działaczowi Ligi Obrony Kraju na terenie powiatu słupeckiego Bogdanowi Koniecznemu odznakę honorową Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Odznakę wręczył prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz członek Rady Krajowej LOK dyrektor Biura WZW LOK płk(r) Janusz Dobrzański. Za całokształt pracy na rzecz WOW LOK podziękowanie otrzymał pan Bogusław Graliński poeta i kronikarz naszej organizacji, który został też wyróżniony przez Ministra Kultury 15

18 i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej za całokształt pracy kulturalno artystycznej na przestrzeni lat od 1957 do 2011 r. Podziękowanie otrzymał również fotoreporter WOW LOK Wiesław Leliwa Pruski, który za całokształt pracy społecznej i krzewienie idei pracy organicznej otrzymał od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego srebrny medal Labor Omnia Vincit. Podziękowania wręczył prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. W części merytorycznej posiedzenia Roczny Plan Zamierzeń Działalności Statutowej WOW LOK na 2012 r. przedstawił dyrektor BWZW LOK płk(r) Janusz Dobrzański, który zwrócił szczególną uwagę na organizację zawodów szczebla wojewódzkiego i udział w nich reprezentacji organizacji powiatowych rejonowych naszego województwa. Preliminarz budżetowy WOW LOK na 2012 r. przedstawiła księgowa BWZW LOK Eulalia Jankowska, zwracając szczególną uwagę na gromadzenie składek przez poszczególne organizacje powiatowe, rejonowe LOK i działające w ich strukturach kluby i koła. Wiceprezes WZW płk(r) Ryszard Wiliński zwrócił uwagę na szersze rozpropagowanie wśród członków LOK odpisu 1% z podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Członek WZW Jan Wilner, analizując kolejne lata preliminarzy budżetowych zauważył, iż na terenie WOW LOK są bardzo dobre organizacje powiatowe, rejonowe, pozyskujące dotacje na działalność statutową od samorządów. Są też takie organizacje, w tym jednostki podstawowe, które nie wnioskują o dotacje celowe i borykają się z problemami finansowymi w organizacji zawodów i imprez. W kolejnym punkcie skarbnik WZW LOK płk(r) Zbigniew Ornaf przedstawił wyniki gromadzenia składek członkowskich za trzy kwartały 2011 r. oraz plan gromadzenia składek członkowskich na 2012 r. przez poszczególne zarządy powiatowe, rejonowe. 16

19 Z ca dyrektora BWZW, mjr Stefan Muszyński zaprezentował wytyczne w sprawie akcji Zima z LOK 2012, które zostały przyjęte przez plenum. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił sekretarz Marek Stebach, informując, iż wszyscy przewodniczący rejonowych i powiatowych komisji rewizyjnych na terenie WOW LOK otrzymali stosowne materiały, a w roku 2012 planowane jest szkolenie dla członków terenowych komisji rewizyjnych. Członkowie WZW LOK zostali poinformowani przez kierunkowych specjalistów BWZW o przeprowadzonych zawodach sportowych szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego i udziale w nich reprezentacji. Na zakończenie posiedzenia prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk pogratulował wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej i wspomaganiu naszego stowarzyszenia. Podziękował wszystkim członkom WZW i pracownikom BWZW za pełną realizację przedsięwzięć wynikających z planu roku 2011, życząc samych sukcesów w trudnej działalności społecznej w roku Zaprosił zebranych na uroczyste spotkanie wigilijne do sali reprezentacyjnej Domu Żołnierza. Bogdan mrowiec Podsumowanie działalności Zarządu Rejonowego LOK w Kruszwicy Tradycyjnie w lutym, w zabytkowym pałacu w Kobylnikach dokonano podsumowania działalności Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy za 2011 rok. W uroczystości udział wzięli prezesi kół i klubów LOK, zaproszeni goście oraz członkowie LOK. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, prezes K P OW LOK w Bydgoszczy Andrzej Kornaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Kruszwicy Grzegorz Stanny, prezes Kom Rol Kobylniki Leszek Dereziński, dyrektorzy szkół Jacek Zalesiak i Włodzimierz Skrzypiński, dowódca inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego płk Artur Talik, komendant policji w Kruszwicy Karol Konopacki. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli członkowie K P ZW LOK w Bydgoszczy: Waldemar Szyperski i Eugeniusz Patyk. Obecna była również kierownik Klubu Popiel w Kruszwicy Jolanta Jachacy i referent do spraw promocji gminy Kruszwica Lidia Radulska. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok przedstawił Ryszard Greinert prezes Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy. Organizacja LOK w Kruszwicy skupia 262 członków zrzeszonych w 5 klubach i 5 kołach. W roku 2011 zorganizowano kilkadziesiąt imprez strzeleckich. W kalendarzu imprez znalazły się takie zawody jak: Międzypowiatowa Liga Strzelecka LOK, Miejskie Zawody Strzeleckie, zawody memoriałowe, turnieje strzeleckie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, zawody zakładowe oraz rocznicowe. Reprezentacje Klubu Strzeleckiego brały udział we wszystkich zawodach rangi wojewódzkiej, osiągając dobre wyniki. Młodzież szkolna uczestniczyła w wojewódzkiej szkolnej lidze strzeleckiej w Bydgoszczy, plasując się w czołówce. Reprezentacje miejscowych szkół startowały w młodzieżowym wojewódzkim konkursie wiedzy morskiej zajmując I miejsce, a tym samym reprezentowali województwo kujawsko pomorskie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Morskiej w Jastarni. 17

20 Najlepsi strzelcy 2011 roku z rejonu Kruszwicy wraz z prezesem Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy Ryszardem Greinertem Nagrody dla najlepszych strzelców 2011 roku z rejonu Kruszwicy 18

21 Klub Żeglarski LOK Popiel otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki nagrodę tytuł Przyjazdy Brzeg, a w rankingu przystani żeglarskich zdobył najwyższą notę 5 gwiazdek. Na jeziorze Gopło odbyło się szereg regat, w tym Mistrzostwa Polski. Nad wszystkim czuwał niestrudzony Komandor Pan Andrzej Kornaszewski, który jednocześnie jest prezesem K P OW LOK w Bydgoszczy. Bardzo prężnie działa modelarnia LOK Popiel w Kruszwicy. W roku 2011 w maju odbył się kolejny 13. Konkurs Modeli Kartonowych, w którym udział wzięło 90 zawodników, a wystawiono 198 modeli. Duży wkład w organizację konkursu mieli Jolanta Jachacy oraz Ryszard Bones. W 2011 roku najlepszych zawodników i działaczy wyróżniono medalami Za Zasługi dla LOK. Wyróżniających się strzelców: Jakuba Pieczyńskiego, Piotra Macioszka, Grzegorza Macioszka, Wiesława Zygmunta, Roberta Michalaka uhonorowano pucharami, medalami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszystkich uczestników uroczystości tradycyjnie podjęto smacznym obiadem sponsorowanym przez Kom Rol w Kobylnikach. Nad miłą swojską atmosferą podczas uroczystości czuwał niestrudzony prezes Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy Ryszard Greinert. Do zobaczenia za rok. EUGENIUSZ PATYK Służyli WSZystkim NOWOHUcianom 18 stycznia br. odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Miejskiego LOK w Krakowie Nowej Hucie, dotyczące organizacyjno statutowej działalności w roku Obrady prowadził prezes mgr Jerzy Wiewiórski, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. płk Marek Stasiak dyrektor Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie, radny dzielnicy XIV Zbigniew Ulmaniec, dyr. ZSO nr 14 Ewa Dziekan. Zarząd Miejski LOK w Krakowie Nowej Hucie terytorialnie swoim zasięgiem obejmuje dzielnice dawnej Nowej Huty, miasto i gminę Niepołomice, Nowe Brzesko, Słomniki, gminę Igołomia Wawrzeńce, Kocmyrzów Luborzyca, osiedla Bieżanów, Na Kozłówce, Prokocim oraz dawną Hutę im. T. Sendzimira, czyli krakowski oddział Arcelor Mittal Poland S.A. Na wyróżnienie i słowa uznania (w szczególności za udział w realizacji zadań statutowo organizacyjnych) zasługują zarządy: Zarząd Fabryczny LOK z Klubem Strzeleckim wraz z działającą tam Grupą Powszechną, ZMG LOK w Niepołomicach z Sekcją Strzelecką przy PTG Sokół, Zarząd Gminnego Koła LOK w Igołomii oraz Zarząd Miejsko Gminnego Koła LOK w Nowym Brzesku, jak również Klub Żołnierzy Rezerwy przy ZM LOK, Zarządy Szkolnych Kół LOK przy: III LO, XI LO, XII LO, ZSO nr 14, ZSEK nr 2, ZSO im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Gimnazjum nr 44 i Modelarskie Młodzieżowe Koło LOK przy Klubie 303. Do najważniejszych imprez organizowanych i przeprowadzonych przez LOK zaliczyć należy akcje Zima z LOK i Lato z LOK. W ramach zimowego oraz letniego wypoczynku młodzieży szkolnej prowadzone były Dni Otwarte Strzelnicy oraz Warsztaty Radiowe. Zajęcia strzeleckie prowadzone były w Szkolnej Strzelnicy LOK w ZSO nr 14, w Strzelnicy Klubu Strzeleckiego ZF LOK HTS, w PTG Sokół w Niepołomicach, w Igołomii i Nowym Brzesku, a warsztaty 19

22 Dekorowany Józef Placha, odznaczenie wręcza dyr. Biura MZW LOK płk Marek Stasiak, obok prezes MZW LOK Jerzy Wiewiórski radiowe w Klubie Radiowym ZF LOK HTS. W czasie tych zajęć instruktorzy strzelectwa sportowego prowadzili z młodzieżą naukę bezpiecznego obchodzenia się z bronią sportową, celowania i strzelania z broni pneumatycznej. Z tej formy wypoczynku w czasie ferii i wakacji skorzystało w roku 2011 około 2400 osób. W lutym i marcu ub. roku przeprowadzono eliminacje oraz finały konkursu wiedzy morskiej pn. Polska marynarka wojenna a historia polskiego Wybrzeża. W finałach udział wzięło 15 drużyn (w składach 3 osobowych) ze szkół ponadpodstawowych. W sumie w eliminacjach i finałach uczestniczyło 608 uczniów. W ramach Międzypowiatowej Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla szkół ponadpodstawowych z terenu działania Zarządu Miejskiego LOK przeprowadzono zawody strzeleckie. Zawody przeprowadzane były w czterech rundach strzeleckich trzy rundy z broni pneumatycznej krótkiej i długiej oraz runda KBKS. Zawody te zawsze cieszyły się dużym powodzeniem, a w roku 2011 wzięło w nich udział 45 drużyn strzeleckich (po trzech zawodników każda), które wyłaniane były w drodze eliminacji szkolnych. Licząc eliminacje, treningi i same zawody, odnotowano tzw. osobostartów. LOK była również organizatorem zawodów sprawnościowo obronnych na festynach i uroczystościach lokalnych, organizowanych przez organizacje związkowe huty, organizacje społeczne, jak również samorządowe z rejonu działania terenowych organizacji LOK w Niepołomicach, Nowym Brzesku i Igołomii. 20

23 Za działalność społeczną wiele osób zostało uhonorowanych odznaczeniami. Zarząd Główny LOK przyznał odznakę honorową Za Wybitne Zasługi dla LOK Tadeuszowi Plewniakowi, złoty medal Za Zasługi dla LOK otrzymał Stanisław Wójcik, srebrny medal Za Zasługi dla LOK otrzymali Małgorzata Łapińska Legutek, Beata Wójcik, Michał Litwiński, Jacek Sternal i Zbigniew Ulmaniec, złoty medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: Marek Bieżanowski i Zbigniew Szczepaniak, a medal brązowy Witold Giza. Nadto, w dowód uznania zasług dla rozwoju strzelectwa sportowego, Polski Związek Strzelectwa Sportowego nadał kilka odznak honorowych. Odznakę srebrną otrzymali: Józef Placha i Zbigniew Szczepaniak, a brązową: Tadeusz Plewniak i Łukasz Prostacki. Odznaczenia wręczali płk Marek Stasiak, prezes Jerzy Wiewiórski i wiceprezes Józef Placha. JÓZEF PLACHA 65 lat Klubu Żeglarskiego Popiel Historię jubilata Klubu Żeglarskiego LOK Popiel w Kruszwicy datuje się od przejęcia w 1946 roku przez inowrocławskich działaczy byłego ośrodka szkolenia Kriegsmarine, choć na Gople na łodziach żaglowych pływano od dawna, bo już na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Żeglarze organizowali się pod różnymi banderami. Były to: Liga Morska, Jacht Klub Polski, Inowrocławski Klub Sportowy. Od 1953 roku, tj. od zjednoczenia LM, LL, TPŻ są wierni Lidze Przyjaciół Żołnierza, która w 1962 roku przekształciła się w Ligę Obrony Kraju. Żeglarstwo w Kruszwicy rozwijało się dynamicznie. W przejętym ośrodku, po jego remoncie powstał Centralny Ośrodek Ligi Morskiej, w którym szkoliła się młodzież z całej Polski. Działający przy ośrodku klub, który skupiał wielu aktywnych działaczy, szkolił adeptów żeglarstwa i organizował regaty, z ogólnopolskimi włącznie. Klub miał wówczas największy na śródlądziu jacht kilowy o powierzchni żagli 54 m 2, który jego członkowie za zebrane pieniądze wykupili z Urzędu Likwidacyjnego. W 1956 roku Centralny Ośrodek przejęła Służba Polsce, i był to początek stagnacji, która doprowadziła pod koniec lat pięćdziesiątych do jego likwidacji, wyprzedaży baraków i sprzętu pływającego. Lata to działalność klubu w Janikowie, na przystani nad jeziorem Pakoskim, którą żeglarze wyremontowali po zniszczeniach wojennych. Ponownie nad Gopłem Po decyzji przebazowania klubu do Kruszwicy, żeglarze zastali tu tylko fragmenty byłego ośrodka. Po raz kolejny zmuszeni zostali do działań organizacyjnych, wykonania remontów, budowy obiektów i urządzeń przystani wszystko kosztem żeglarstwa. Dużym wysiłkiem i pracą społeczną wyremontowano hangary, ogrodzono teren, a z pomocą wojska wybudowano pomost. Zarządem klubu w tym okresie kierowali: Józef Jarosiński, Stanisław Jankowski, Bolesław Adanowicz, Krzysztof Świątkowski, Bohdan Kudzewicz. Żeglarstwo stawało się bardzo popularne. Do klubu wstępowało coraz więcej młodzieży. Młoda generacja, która także wchodziła do władz klubowych, na czele z prezesem Bolesławem Adanowiczem, napotykała na wiele 21

24 piętrzących się trudności, brak środków, materiałów, ale konsekwentnie, z uporem, rozbudowała przystań i rozwijała działalność, przyczyniając się do rozwoju żeglarstwa kujawsko pomorskiego. Wszystkie będące na stanie klubu łodzie pływały po Gople, i nie tylko. Organizowano dalsze rejsy, np. do Zatoki Gdańskiej. Systematycznie prowadzono szkolenia na stopnie żeglarskie, także w formie obozów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej. W działalności szkoleniowej wyróżniali się: Lucjusz Głowacki, Jan Brzuszkiewicz, Zyg Lata 50. otwarcie sezonu munt Hoffman, Alojzy Jankowski, Alojzy Ran, Stefan Zwierzykowski. Rozwijała się turystyka żeglarska. Klub organizował i uczestniczył w spływach i rejsach śródlądowych. W czerwcu 1966 roku, w ramach obchodów 1000 lecia Państwa Polskiego odbywających się w Kruszwicy, klub zorganizował Ogólnopolski Spływ Żeglarski. Z powodu braku środków finansowych i technicznych, a przede wszystkim coraz droższego, wyspecjalizowanego sprzętu regatowego, zaniechano uczestnictwa w regatach sportowych. W zimie uprawiano żeglarstwo bojerowe. Gdy akwen zamarzał, ścigano się na 3 monotypach XV, 2 siódemkach i jednym nietypowym bojerze. Klub Wodny LOK pozostał w Kruszwicy. Po okresie stagnacji władze wojewódzkie LOK stworzyły żeglarzom warunki do pracy i rozwoju. Przydzielono etat kierownika, którym przez wiele lat był Eugeniusz Szczutkowski. Jedna z wielu imprez żeglarskich w latach 60. Lata dziewięćdziesiąte W latach dziewięćdziesiątych klub znacznie ożywił swoją działalność. Przyjął nową nazwę Klub Żeglarski Popiel Ligi Obrony Kraju. Zarządem klubu w tych latach 22

25 Widok na przystań z lotu ptaka kierowali kolejno: Piotr Nowak i Zbigniew Rakoczy. W listopadzie 1994 roku do klubu wrócił po wielu latach Andrzej Kornaszewski. W krótkim czasie obejmuje ster, zostaje komandorem. Ten prężny działacz pozyskuje przychylność władz miasta Kruszwicy, wielu organizacji i Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Zorganizowany i zgrany kolektyw zarządu, braterstwo i zacieśniające się przyjaźnie członków klubu, zawsze gotowych do podejmowania najczęściej trudnych zadań, doprowadzają do wielu pozytywnych zmian. Klub organizował więc spływy i regaty wojewódzkie, a także regaty rangi mistrzostw Polski w klasie Omega oraz drużynowe w klasie Optimist, które były eliminacją do mistrzostw Europy w Berlinie. Startowało 100 jachtów. Żeglarze dużo pływali w tym okresie, wielu podjęło się trudu budowy własnych jednostek, lub kosztem wyrzeczeń decydowało się na kupno używanych lub nowych, najczęściej jachtów kabinowych. Kilku członków posiadało jachty motorowe, które były bardzo przydatne przy organizacji regat, zapewniając bezpieczeństwo startującym. Dwudziestopięciokilometrowe jezioro Gopło, z jedną niedostępną dla żeglarzy odnogą, znajdujące się na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia staje się zbyt małym akwenem dla nich. Oni chcieli poznawać inne wody i tereny, przeżywać żeglarskie przygody. Decydowali się więc na uczestnictwo w większych imprezach wodnych. W 1997 roku pięć jednostek wzięło udział w rejsie Kruszwica gdańsk Flis Wiślany z okazji 1000 lecia Gdańska. W następnym roku płynęli do Szczecina z okazji 80 lecia Marynarki Wojennej. Były jeszcze inne ciekawe rejsy, w których uczestniczyli klubowi żeglarze. Na przykład Europejski Rejs Integracyjny 23

26 Uroczystości 65 lecia Klubu; przemawia Grzegorz Kruk dyrektor Biura K-P ZW LOK w Bydgoszczy Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek dekoruje red. Marka Haltera medalem Zasłużony dla LOK 24

27 pod patronatem wojewody kujawsko pomorskiego na trasie Bydgoszcz Berlin Hanower Bruksela Amsterdam i z powrotem, zorganizowany przez Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski i KŻ Kliper w Bydgoszczy. Komandorem rejsu był nasz członek, Wojciech Borzyszkowski, prezes K POZŻ. Obowiązki kapitana w pięciu etapach z siedmiu, na które podzielona była trasa, pełnił Janusz Piwecki także członek KŻ Popiel. To tylko kilka ważniejszych rejsów, na które członkowie KŻ Popiel płynęli z banderą LOK. Działalność Klubu po 2000 r. Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski od kilku lat przeprowadza cykl otwartych regat pucharowych jachtów kabinowych i klasy Omega, które rozgrywane są na różnych akwenach, a przeprowadzane przez miejscowe kluby. We wszystkich sześciu dotychczasowych edycjach klub organizował regaty, jego członkowie aktywnie uczestniczyli w imprezach, odnosząc zwycięstwa w poszczególnych klasach i dwukrotnie w punktacji drużynowej. Żeglarze Popiela uczestniczą także w długodystansowych regatach na Wiśle, rozgrywanych na trasie Toruń Bydgoszcz, organizowanych przez te okręgi żeglarskie. Z okazji odbywających się Dni Kruszwicy KŻ Popiel od wielu lat organizuje też regaty O Błękitną Wstęgę Jeziora Gopło, w których puchary i nagrody funduje burmistrz miasta. W klubie prowadzone jest szkolenie na stopnie żeglarskie. Aby umożliwić uprawianie żeglarstwa wstępującej do klubu młodzieży, organizowane są kursy i egzaminy umożliwiające zdobycie wymaganego patentu. W 2003 roku klub otrzymał patent i licencję Szkoły Żeglarskiej PZŻ z nr 6. Od kilkunastu lat ściśle współpracuje z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Ma na tym polu znaczne osiągnięcia wychowawcze i szkoleniowe, zaskarbiając sobie wdzięczność wychowanków i ich rodzin. Zawsze bierze udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych i pomocowych. Wielu działaczy za duży wkład pracy, rozwój klubu i osiągane wyniki zostało uhonorowanych Złotą Odznaką Polskiego Związku Żeglarskiego i odznaczeniami Ligi Obrony Kraju. Przyjazna i coraz nowocześniejsza przystań Kolejne zarządy klubu czyniły dużo starań, aby przystań klubowa dysponowała dobrym wyposażeniem technicznym, odpowiednimi warunkami socjalno bytowymi i bezpieczeństwa. W okresie 10 ostatnich lat przystań nad Gopłem zmieniła się bardzo. Dużo prac wykonali własnoręcznie członkowie klubu, wykorzystując swoje przygotowanie zawodowe, ale materiały i wykonawstwo robót specjalistycznych wymagało zgromadzenia środków finansowych. Klubowi pomagali: Urząd Miasta, Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska, Zakład Energetyczny i inni. Wybudowano pomosty, sanitariaty z prysznicami, zmodernizowano nabrzeże. Poza wymienionymi robotami, bardzo ważne dla podniesienia standardu ośrodka było rozprowadzenie po terenie instalacji wodno kanalizacyjnej oraz ziemnego zasilania energetycznego. Przystań jest przyjazna dla wszystkich. Wielu członków ma na terenie kempingi. Niektórzy mieszkają w nich przez cały sezon. Ale każdy przepływający przez Gopło turysta może się tu zatrzymać. Dostępne jest pole namiotowe z przyłączami elektrycznymi i ciepłymi natryskami. Z przystani korzystają także grupy środowiskowe mieszkańców miasta, organizując ogniska i okolicznościowe imprezy. Przystań KŻ Popiel w 2005 roku otrzymała cztery gwiazdki 25

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU w latach 2003-2015 KRAKÓW 2016 autor: mgr Beata Wójcik O Lidze Obrony Kraju: Kontakt: (12)6340514 Kraków, ul. Pomorska 2 Liga Obrony Kraju- stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA REALIZOWANA PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO LOK POPIEL W KRUSZWICY

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA REALIZOWANA PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO LOK POPIEL W KRUSZWICY BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA REALIZOWANA PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO LOK POPIEL W KRUSZWICY DANE OGÓLNE: Klub Żeglarski LOK Popiel zrzesza ponad 130 członków, Członkowie klubu uprawiają aktywnie

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. I. ORGANIZATOR : - Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie. II. WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECKI KALIBER w Małaszewiczach, zwane dalej Klubem. 1. 2. Klub jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Bastion w Kętach ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny

STATUT. Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Bastion w Kętach ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny STATUT Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju Bastion w Kętach ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki L.O.K,,Bastion Kęty Zwany dalej Klubem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 UKS Kociewie Starogard Gdański jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Wprowadzenie systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne. Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K.

Sprawozdanie Roczne. Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K. Poznań, dnia 10.12.2014 r Sprawozdanie Roczne Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K. Poznań Kiekrz 1. Sprawy organizacyjne: Sekcja Radiojachtingu,,Wodnik

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Statut klubu sportowego NAUTICUS Yacht Club Olsztyn

Statut klubu sportowego NAUTICUS Yacht Club Olsztyn Statut klubu sportowego NAUTICUS Yacht Club Olsztyn utworzonego przez fundację o nazwie: NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ Gniezno 2015 str. 1 Spis treści 1. Kim jesteśmy str. 3 2. Tradycje str. 4 3. Cele str. 5 4. Sposoby realizacji celów str. 7 5. Zakładana

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŚWIDNICKI KLUB REGATOWY. Rozdział I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania.

STATUT STOWARZYSZENIA ŚWIDNICKI KLUB REGATOWY. Rozdział I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania. STATUT STOWARZYSZENIA ŚWIDNICKI KLUB REGATOWY Rozdział I Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania. 1. Stowarzyszenie o nazwie: Świdnicki Klub Regatowy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

6 Stowarzyszenie może ustanowić odznakę członkowską. Zasady nadawania i noszenia odznaki ustala Walne Zgromadzenie.

6 Stowarzyszenie może ustanowić odznakę członkowską. Zasady nadawania i noszenia odznaki ustala Walne Zgromadzenie. STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO - OŚWIATOWEGO ERUDITO ( tekst jednolity ) Przepisy ogólne Rozdział I 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Erudito, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10158 UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Strzelcy Wrocławia

STATUT Stowarzyszenia Strzelcy Wrocławia Preambuła My Członkowie Założyciele, stawiając sobie za cel głoszenie chlubnej historii Narodu Polskiego pośród Narodów Europy, upowszechnianie sportów strzeleckich, upowszechnianie kolekcjonerstwa broni

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY WIARUS

REGULAMIN KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY WIARUS REGULAMIN KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY WIARUS LIGA OBRONY KRAJU W PŁOCKU PŁOCK, luty 2013 str. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Klub Żołnierzy Rezerwy WIARUS w Płocku, w myśl postanowień Statutu Ligi Obrony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO (aktualizacja 10.03.2011 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Skorzewo, w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu.

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r.

Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim Naczelna Rada Łowiecka, działając w oparciu o 12

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość w 2012r.

Informacja na temat realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość w 2012r. Informacja na temat realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość w 2012r. Pakość, 19 marca 2013r. 1. Podmioty zajmujące się na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA UKS MixTeam Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę UKS MixTeam i w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 1. Stowarzyszenie działa na terytorium

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia ogólne NAZWA,OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTERYSTYKA PRAWNA 1 Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo

Bardziej szczegółowo