BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 ISSN X BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk 25 Gdańsk Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

2 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Nr 25 Gdańsk, kwiecień 2011 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 3

3 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Nr 25 marzec 2011 Materiały zebrał i biuletyn opracował: Ludwik Referowski Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel: Copyright by Ludwik Referowski tel: Wydawca: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretyczne i Stosowanej Oddział Gdańsk ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk Drukarnia: b3project ul. Jana Sobieskiego 14, Gdańsk Nakład 170 egzemplarz 4 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

4 Spis treści I. Uchwała Zarządu Głównego PTETiS.. 5 II. Wspomnienie o Profesorze Janie Kożuchowskim... 7 III. 50 Lecie powstania PTETiS IV. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice Harmonogram odczytów.. 21 Autorzy referatów Streszczanie referatów. 25 V. X Krajowa Konferencja Elektroniki VI. Wyniki konkursu Najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice VII. Wydawnictwa Oddziału Gdańskiego w roku VIII. Zeszyty naukowe WEiA PG w Internecie.. 40 IX. Nowa strona Internetowa Oddziału Gdańskiego X. Zaproszenie do udziału w XXII cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice XI. Information for 22 nd seminar Application of Computers in Science and Technology XII. Lista członków Oddział Gdańskiego PTETiS Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 5

5

6 I. UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTETiS Wobec nadchodzącej w 2011 roku setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kożuchowskiego, na plenarnym zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w Warszawie, w dniu 22 listopada 2010 roku, podjęto jednomyślnie uchwałę o następującej treści: "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej proklamuje rok 2011 Rokiem Profesora Jana Kożuchowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin" Zadanie to będzie koordynowane przez przewodniczącego PTETiS prof. K. Kluszczyńskiego i prof. J. Barglika z ramienia SEP Jan Kożuchowski Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 5

7 6 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

8 II. WSPOMNIENIE O JANIE KOŻUCHOWSKIM Profesor Jan Kożuchowski urodził się 19 V 1911 w Łodzi jako syn Bronisława, naczelnika ruchu w Dojazdowej Komunikacji Tramwajowej w Łodzi i Jadwigi z Wąsowskich. Po ukończeniu w 1931 r. matematyczno-przyrodniczego, Państwowego Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach uczęszczał do Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, uzyskując dyplom jej ukończenia w 1936 r. Od 1932 r. jednocześnie studiował na Wydziale Elektrycznym Oddziale Prądów Silnych Politechniki Warszawskiej (PW), który ukończył jako inż. elektryk w 1938 r. Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1938 r. w Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego jako inżynier, lecz już w marcu przeniósł się do firmy Elis w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej na stanowisko kierownika warsztatów: mechanicznego i elektrycznego. Był tu konstruktorem kilku urządzeń elektrycznych, np. prądnicy do ładowania akumulatorów napędzanej silnikiem samochodowym wojskowej elektrowni polowej. Po wybuchu wojny zgłosił się ochotniczo do wojska i został wcielony do 3. Baonu Przeciwpancernego Głównego Inspektoratu Sil Zbrojnych. Brał czynny udział w walkach, a potem gdy jego baon w dniu 18 września przekroczył granicę polsko-rumuńską, został internowany w Turno-Severin w Rumunii. Po ucieczce z obozu przedostał się przez Jugosławię do Francji i w grudniu 1939 r. wstąpił ochotniczo do 6 pułku piechoty 2. Dywizji. Strzelców Pieszych (DSP) dowodzonej przez gen. Prugar Ketlinga. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w randze kaprala zgłosił się na ochotnika do kompanii szturmowej, gdzie dowodził drużyną. Brał udział w ciężkich walkach kompanii szturmowej z grupą pancerną gen. H. Guderiana na wzgórzach Clos du Doubs w pobliżu Szwajcarii. Jego pluton, wchodzący w skład straży tylnej bronił miejscowości Saint Hippolite w Wogezach. Po ogłoszeniu przez Francuzów zawieszenia broni i wyczerpaniu amunicji resztki 2. DSP przedostały się 20 VI 1940 do Szwajcarii, gdzie zostały internowane. We wrześniu 1940 r. inż. J. Kożuchowski został przeniesiony do wojskowego obozu uniwersyteckiego dla internowanych w Winterthur koło Zurychu. Jako asystent prof. Schredera, z Politechniki w Zurychu, początkowo prowadził ćwiczenia, a następnie wykłady fizyki na kursie dla internowanych. W 1941 r. rozpoczął wykonywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Bauera, kierownika Katedry Urządzeń Elektrycznych, a pod kontrolą prof. Saksera, kierownika Katedry Matematyki. Jednocześnie pełnił funkcję kierownika grupy na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki ETH (Eidgenossische Technische Hochschule Związkowa Wyższa Szkoła Techniczna). W 1945 r. po nostryfikacji dyplomu, zdaniu pięciu egzaminów i obronie pracy otrzymał w dniu 10 V 1946 stopień doktora nauk technicznych Politechniki w Zurychu. W Szwajcarii ukończył też szkołę podchorążych i awansował na plutonowego. Bezpośrednio po uzyskaniu doktoratu wyjechał do Francji, gdzie został zdemobilizowany. Na zaproszenie prof. Kazimierza Drewnowskiego udał się do Ośrodka Wyższych Studiów Polskich w Brukseli prowadzonego przez prof. Drewnowskiego. W 1946 r. powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Departamencie Energetyki Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego jako radca. Po utworzeniu Centralnego Zarządu Energetyki pracował tam w okresie X 1946 X 1951 w charakterze specjalisty. Wykonał wtedy wiele cennych prac z dziedziny perspektyw rozwoju polskiej energetyki. Jednocześnie przyjął propozycję dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzego Skowrońskiego zatrudnienia w charakterze kierownika-organizatora nowej Katedry Gospodarki Elektrycznej z możliwością pracy naukowej o dość szerokim zakresie tematyki. Dr Kożuchowski nadał jej kierunek związany z powstającymi w świecie systemami energetycznymi, obejmujący nie tylko zagadnienia elektryczne, ale i mechaniczno-energetyczne (kotły, turbiny, generatory itp.). Przy Katedrze zorganizował w 1949 r. zespół inżynierów i studentów celem wykonywania analiz i projektów z dziedziny automatyki elektrowni i sieci, badań, analiz i obliczeń sieciowych. Przede wszystkim zaś przystąpił do zorganizowania bazy Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 7

9 laboratoryjnej i opracowania konstrukcji niezbędnej aparatury do prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych oraz konstrukcji aparatury zabezpieczającej. W 1950 r. otrzymał nominację na prof. nadzwyczajnego. Dzięki dużym zdolnościom organizacyjnym, wielkiej pracowitości i dużej wiedzy doprowadził do szybkiego, znaczącego rozwoju tego zespołu. W 1951 r. zespół został przekształcony w Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej przy Katedrze Gospodarki Elektrycznej. Prowadzone tam prace dotyczyły kompleksowych analiz z zakresu obliczania rozpływów mocy, obliczania prądów zwarciowych, równowagi statycznej i dynamicznej systemu, kompensacji ziemnozwarciowej, pomiarów, automatyki i analiz urządzeń elektrowni cieplnych, rekonstrukcji i zdalnego sterowania i automatyki elektrowni wodnych oraz produkowania nie wykonywanych w kraju elementów automatyki kotłowej. Zespół ten wykonywał również maszyny analogowe i cyfrowe (nazwa według ówczesnej nomenklatury) we własnym zakresie. Szczytowym osiągnięciem zespołu w tej dziedzinie było wykonanie analizatora sieciowego prądu przemiennego, stanowiącego najcenniejszy przyrząd nowo otwartego laboratorium Katedry. Za zaprojektowanie i wykonanie tego analizatora prądu przemiennego zespół pod kier. Profesora i mgr. inż. Zbigniewa Skoczyńskiego otrzymał w 1952 r. zespołową Nagrodę Państwową II stopnia. W okresie 1 X I 1959 pełnił równolegle funkcję dyrektora ds. naukowych resortowego Instytutu Energetyki w Warszawie. W obu tych ośrodkach rozpoczęto pionierskie prace z dziedziny systemu energetycznego i jego automatyzacji w skali całego kraju. Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej został na jego wniosek i wskutek jego starań przekształcony w 1962 r. w resortowy Instytut Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) podległy bezpośrednio Ministrowi Szkolnictwa Wyższego. W IASE, którego został pierwszym dyrektorem, i kierowanej przez niego Katedrze Systemów Energetycznych rozpoczęto pionierskie prace nad rozwiązywaniem problemów w zakresie regulacji częstotliwości i mocy oraz ekonomicznego rozdziału obciążeń w skali całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Zajmowano się także badaniami prognostycznooptymalizacyjnymi realizowanymi w ramach Komitetu Elektryfikacji Polski PAN, w szerokim zakresie automatyzacją systemu energetycznego i jego elementów. Zespół współpracowników Profesora przekształcił się w kierowaną przez niego szkołę naukową Kompleksowego Badania Systemów Elektroenergetycznych. Opracowano w niej układ automatycznej regulacji częstotliwości i mocy czynnej, za co zespół opracowujący otrzymał w 1968 r. nagrodę KNiT. Po raz pierwszy w kraju zastosowano tam z powodzeniem technikę cyfrową do modelowania urządzeń energetycznych oraz do rozwiązywania zagadnień ogólnosystemowych, np. model dynamiczny systemu, MCERO maszynę cyfrową dla ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie energetycznym, EMC do regulacji napięcia w sieciach rozdzielczych itp. IASE osiągnął bardzo wysoki poziom specjalizacji w swej dziedzinie badań, czego dowodem było choćby wygranie przetargu na automatyzację kotłów w Elektrowni Turów, gdzie konkurentem była angielska firma Bayley o europejskiej renomie. IASE wygrał również szereg przetargów na dostawę urządzeń pomiarowo-regulacyjnych na eksport do Jugosławii i krajów azjatyckich od Turcji do Chin. W 1969 r. w IASE było zatrudnionych ok. 600 pracowników, w tym 300 z wyższym wykształceniem. Natomiast w Jego Katedrze (od 1954 r. Układów Elektroenergetycznych, a od 1963 r. Systemów Energetycznych), w ciągu jej istnienia, ok. 700 absolwentów uzyskało dyplomy magistra bądź inżyniera. Jako dyrektor IASE i jednocześnie kierownik Katedry od 1954 r. Układów Elektroenergetycznych, a od 1963 r. Systemów Energetycznych) pełnił dodatkowo w latach 1960/1961 funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W 1961 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Jako utalentowany dydaktyk był zwolennikiem ścisłych związków nauki z przemysłem. Zaproponował więc szkolenie studentów dla potrzeb energetyki według dwu programów: uczelnianego w Politechnice Wrocławskiej i zawodowego w IASE. Studenci kierunku elektroenergetyka byliby jednocześnie zatrudnieni w IASE aż do chwili uzyskania dyplomów. Propozycja nie została przyjęta i wkrótce po niej IASE został przekazany z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego do Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Wtedy w 1970 r. zrezygnował z kierowania IASE, nie tracąc z nim jednak kontaktu, gdyż był 8 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

10 przewodniczącym jego Rady Naukowej (RN), a następnie, aż do śmierci Honorowym Członkiem RN IASE. W 1971 r. został przeniesiony na własną prośbę do Instytutu Elektroenergetyki Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych PW. Tam w 1972 r. utworzył Zespół Informatyki Energetycznej i nową specjalizację Informatyka, sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce i był ich kierownikiem aż do przejścia na emeryturę. Opracowany przez niego program tej specjalizacji obejmował problemy diagnozowania stanu złożonych obiektów energetycznych i ich wzajemnej współpracy, automatyzacji poszczególnych urządzeń energetycznych i ich zestawów oraz planowania rozwoju systemów energetycznych. Program realizowany był przy pomocy Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA i we współpracy z Polskim Towarzystwem Cybernetycznym (PTC) PAN. W PTC zorganizował roczne Kursy Doskonalenia Projektantów Systemów Informatycznych, które ukończyło ok. 360 osób. W latach był kierownikiem studium doktoranckiego energoelektryki na Wydz. Elektrycznym PW oraz studium doktoranckiego cybernetyki w PTC. Na emeryturę przeszedł w 1981 r. Profesor Kożuchowski brał czynny udział w licznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz radach naukowych różnych instytucji. Był m.in. członkiem kilku Komitetów PAN: Komitetu Elektrotechniki w I kadencji ( ), Komitetu Energetyki, Komitetu Automatyki i Cybernetyki, Komitetu Elektryfikacji Polski, członkiem Polskiego Komitetu Automatyki i Pomiarów NOT i jego prezesem przez 10 lat ( , członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, był organizatorem, a następnie przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego ( ), wiceprezesem ( ) i prezesem (1981) Zarządu Głównego PTC, członkiem Komisji Głównej Automatyzacji, Sterowania i Pomiarów przy KNiT, członkiem Rady Głównej ds. Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, ekspertem w Stałej Komisji Energetycznej RWPG. Był wieloletnim członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ( oraz ), przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ( ). W roku 1986 uzyskał godność Członka Honorowego PTETiS. Promował bardzo wielu doktorów nauk technicznych na Politechnikach: Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej, z których kilku zostało profesorami, pełniąc odpowiedzialne funkcje na uczelniach w kraju i za granicą, m.in.: prof. zw. dr hab. Marian Cegielski dziekan Wydz. Elektrycznego PWr. w latach ; prof G. S. Raju w Bonaras Hindu University, Varanasi (Indie) dziekan; prof. C. N. S. Murthy w J. M. Institute of Technology, Chitradurga (Indie) dziekan, prof. nzw Kazimierz Kinsner (PWr), prof. Tadeusz Halawa (IASE), prof. Jacek Malko, (PWr), Zygmunt Kozik prof. Pol. Opolskiej. Wychował kilka pokoleń energetyków systemowców, automatyków systemowych. Wprowadził w szerokim zakresie posługiwanie się w obliczeniach i automatyzacji systemu i jego elementów technikę EMC. Był odznaczony: Medalem Zwycięstwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie za udział w bitwach pod Saint Hippolite i Maiche (1945) Medalem 10-lecia PL (1955), Krzyżem Kawalerskim OOP (1956), Orderem Sztandar Pracy I kl. (1964), Medalem 1000-lecia Państwa Polskigo (1965), Medalem KEN (1977), Złotą Odznaką Honorową NOT (1966), Złotą Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska (1972), Medalem im. prof. Pożaryskiego (1978). W 1946 r. ożenił się z Zofią Bezdzik i miał z nią 2 synów: Wojciecha mgra inż. elektryka, dyrektora APP (Automation & Consulting) i Andrzeja mgra inż. elektryka, długoletniego pracownika Centrum Informatyki Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie. Powtórnie ożenił się w 1978 roku ze Stanisławą Nowak. Był czynny naukowo do ostatnich chwil życia. Zmarł 29 września 1994 r. w Warszawie i został pochowany na cmentarzu w Warszawie Włochach. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 9

11 Źródła: 1. Teczka osobowa prof. Kożuchowskiego w arch. Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie 2. T. Halawa, Przegląd Elektrotechniczny 1982, z J. Malko, Energetyka 1995, z 1 4. Autobiogram prof. Kożuchowskiego z 19 VI M. Cegielski, Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich, t. I SEP Wrocław R. Sroczyński, Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej , Wrocław Bibliografia publikacji pracowników Pol. Warszawskiej , Historia SEP , 1959, Zeszyt hist. nr 1 SEP 75 lat SEP , SEP lat działalności Oddziału Wrocławskiego SEP ( ), Wrocław Historia elektroenergetyki dolnośląskiej, SEP, Wrocław Zarys historii Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Historia Elektryki Polskiej, t. 1, 1976, t. 2, 1977 i Zarys historii i dokonań Instytutu Energetyki , Inst. Energet Kto jest kim w Polsce 1994, Interpress Informacje synów Wojciecha i Andrzeja oraz dr. Antoniego Klajna z Inst.Elektroenergetyki PWr, informacje prof. dr. Andrzeja Kłosa z PW 16. Wspomnienia osobiste Zbigniewa Białkiewicza 17. Z. Białkiewicz, Profesor Jan Kożuchowski ( ), Informator PTETiS nr 12, grudzień 2004, str Z. Białkiewicz, Jan Kożuchowski ( ), Polacy zasłużeni dla elektryki, Wyd. PTETiS Warszawa-Gliwice-Opole, 2009 str A Marusak 28. Prof.dr inż. Jan Kożuchowski ( ) Biuletyn historyczny nr. 5 OW PTETiS, str Strona internetowa Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, Pionierzy Dolnośląskiej Elektryki. Profesor Jan Wiktor Kożuchowski ( ).-biogram przedstawiony przez Jego ucznia i współpracownika prof. Mariana Cegielskiego. Wypowiedz prof. Mariana Cegielskiego na sesji okolicznościowej w 2009 r nt. prof. Jana Kożuchowskiego. Biogram Profesora Jana W. Kożuchowskiego oczyma Jego syna Andrzeja. Prof. Jan W. Kożuchowski ( ) (autor J Malko) Opracowali: Z. Białkiewicz, J. Hickiewicz 10 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

12 III. 50-LECIE POWSTANIA PTETiS Idea powołania do życia towarzystwa naukowego, którego celem było by stworzenie bodźców do rozwoju elektrotechniki na wyższym poziomie, zrodziła się w Polskiej Akademii Nauk w 1960 r. Członkowie ówczesnego kierownictwa nauki polskiej: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr inż. H. Golański, Wiceprezes PAN prof. W. Nowacki i Zastępca Sekretarza Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. B. Dubicki podjęli uchwałę o celowości stworzenia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Za oficjalną datę powstania PTETiS uznano 26 stycznia 1961 r. 1. Jak doszło do powstania Oddziału Gdańskiego Zebranie 32. Członków Założycieli Oddziału Gdańskiego PTETiS odbyło się w dniu 23 stycznia 1962 r. Na zebraniu tym wybrano władze Oddziału w osobach: Przewodniczący: prof. dr inż. Stanisław Trzetrzewiński Członkowie Zarządu: dr inż. Jerzy Dziedzic prof. dr inż. Józef Lenkowski doc. dr inż. Jerzy Seidler dr inż. Sławomir Wyszkowski Na pierwszym zebraniu Zarząd ukonstytuował się powierzając funkcje: Wiceprzewodniczącego prof. Józefowi Lenkowskiemu Sekretarza dr Jerzemu Dziedzicowi Skarbnika dr Stanisławowi Wyszkowskiemu Zarząd rozpoczął działalność od starań o legalizację Oddziału i uruchomienia akcji odczytowej. Starania o legalizację były przewlekłe i dopiero 18. października 1962 r. wydział spraw wewnętrznych Prezydium MRN w Gdańsku zawiadomił, że nie sprzeciwia się faktowi założenia Oddziału PTETiS. Tak późne zatwierdzenie uniemożliwiło uzyskanie dotacji Zarządu Głównego w roku 1962 i wpłynęło poważnie na ograniczenie działalności Oddziału, która była w pewnym sensie nielegalna. Mimo tych trudności w roku tym zorganizowano 5 zebrań odczytowych na których wygłoszono następujące referaty: 1. Jerzy Seidler.- Metody wydobywania elementów przenoszących informacje o dźwiękach mowy 2. Victor Doleżal -.Zastosowanie metod operatorowych do badania liniowych układów elektrycznych 3. Tadeusz Bartkowski Zastosowanie układu regulacji impulsowej do przekazywania przebiegów ciągłych w postaci skwantyzowanej 4. Jerzy Seidler Statystyczne metody optymalizacji układów regulacji impulsowej 5. Jan Kroszczyński Ostatnie osiągnięcia i tendencje rozwojowe radiolokacji 6. Jerzy Dziedzic Podstawowe równania pola elektromagnetycznego w zastosowaniu do generatorów magnetohydrodynamicznych 7. Jerzy Hryńczuk Własności udarowe pola elektromagnetycznego w obecności plazmy 2. Krótka historia Oddziału W chwili powołania Oddziału w jego skład weszły przede wszystkim osoby zatrudnione w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Łączności. W następnych latach doszły osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Morskiej, Instytucie Energetyki i Instytucie Elektrotechniki. Na początku lat dziewięćdziesiątych do Oddziału Gdańskiego wstąpiło kilku pracowników z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Dzięki inicjatywie profesora Ryszarda Borowskiego, liczba członków z tej uczelni wzrosła do 8 osób. Jego przedwczesna śmierć w Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 11

13 roku 2003 zniweczyła plan utworzenia kolejnego Oddziału PTETiS. W roku 1999 dr inż. Jan Mućko uaktywnił grupę kolegów z Bydgoszczy, organizującą wspólnie z Instytutem Elektrotechniki Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego zebrania naukowe, początkowo sporadycznie a od roku 2010 regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Grupa kolegów z Bydgoszczy jest traktowana przez Oddział Gdański jako Sekcja Bydgoszcz, która liczy 8. członków Po powołaniu Politechniki Koszalińskiej zatrudniło się w niej dwóch profesorów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Michał Białko i Włodzimierz Janke), członków Oddziału Gdańskiego PTETiS. Stworzyli oni bardzo aktywną, Sekcję Koszalin, która organizuje corocznie wspólnie z Politechniką Koszalińską Krajową Konferencję Elektroniki. W bieżącym roku odbędzie się kolejna dziesiąta konferencja. Sekcja Koszalin liczy 17 osób. Obie te sekcje w sensie organizacyjnym są ściśle związane z Oddziałem Gdańskim, mają jednak swobodę działania w sprawach organizacji zebrań naukowych. W minionym pięćdziesięcioleciu Oddziałem Gdańskim PTETiS kierowało jedenastu przewodniczących. Lata ich kadencji wraz z nazwiskami i zdjęciami przedstawiono poniżej. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTETiS Prof. dr inż. Stanisław Trzetrzewiński Prof. dr inż. Jerzy Jaczewski 1964 Prof. dr inż. Mieczysław Rodkiewicz 1965 Prof. dr inż. Jerzy Jaczewski Prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk Prof. dr hab. dr h.c. inż. Henryk Wierzba Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

14 Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki Prof. mgr inż. Włodzimierz Hellmann Doc. dr inż. Stefan Raczyński Prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski Doc. dr inż. Ludwik Referowski Obecny stan Oddziału W chwili obecnej Oddział Gdański liczy 102. Członków zwyczajnych, w tym: Profesorowie, Członkowie Członkowie Doktorzy Magistrowie Dr habilitowani Honorowi Wspierający Większość członków Oddziału to pracownicy Wyższych Uczelni Technicznych z Politechniki Gdańskiej 67 osób, Akademii Morskiej w Gdyni 5 - osób, Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - 8 osób, oraz Politechniki Koszalińskiej - 17 osób. Ponadto do Oddziału należy 5 osób reprezentujących różne instytucje. Zarząd Główny PTETiS przyznał członkostwo honorowe następującym naszym członkom: Włodzimierzowi Hellmannowi (1986), Jerzemu Sawickiemu (1990), Jerzemu Jaczewskiemu (1993), Walerianowi Gruszczyńskiemu (1999), Ludwikowi Referowskiemu (1999), Henrykowi Wierzbie (1999), z których trzech nadal aktywnie działa w naszym Oddziale. Zmarli członkowie honorowi to: Włodzimierz Hellmann, Jerzy Jaczewski, Henryk Wierzba. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 13

15 to: Oddział Gdański PTETiS posiada 4 członków wspierających w kolejności ich przyjęcia są 1. Politechnika Gdańska (11/1992) Członkowie Wspierający Oddział Gdański 2. Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG (20/1996) 3. Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG (21/1998) 4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk (2008) Złote odznaki PTETiS otrzymali: Ludwik Spiralski (2002), Włodzimierz Janke (2009), Dariusz Świsulski (2010) ponadto Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG (2001), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (2001) oraz Politechnika Gdańska z okazji jubileuszu 100-lecia nauczania elektrotechniki w Gdańsku i 60-lecia Politechniki Gdańskiej (2005). Srebrne odznaki PTETiS otrzymali: Krystyna Zielińska (2001), Lech Hasse (2005), Kazimierz Jakubiuk (2005), Bogdan Kosmowski (2005), Andrzej Grono (2008), Ryszard Strzelecki (2008), Zofia Wilk (2010) Zarząd Oddziału Gdańskiego PTETiS Kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Skarbnik Dr inż. Ludwik Referowski Prof. dr hab. inż. Bogdan Kosmowski Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk Doc. dr inż. Lech Hasse Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Dr hab. inż. Janusz Smulko Prof. dr hab. inż. Dariusz Świsulski Dr inż. Stanisław Witkowski 14 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

16 Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego PTETiS Kadencja Przewodniczący Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Prof. dr hab. inż. Andrzej Grono Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski Dr inż. Mirosław Mizan Adresy mailowe członków zarządu i komisji rewizyjnej Prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski 1. Andrzej Grono 2. Lech Hasse 3. Kazimierz Jakubiuk 4. Bogdan Kosmowski 5. Mirosław Mizan pg.gda.pl 6. Antoni Nowakowski 7. Ludwik Referowski 8. Janusz Smulko 9. Ludwik Spiralski 10. Dariusz Świsulski gda.pl 11. Stanisława Witkowski 4. Najważniejsze aktualne formy działalności Oddziału Celem PTETiS jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elektroniki teoretycznej i stosowanej, a zwłaszcza współdziałanie w ich szerzeniu i rozpowszechnianiu. Dla realizacji tego celu Oddział Gdański organizuje: 4.1 Zebrania naukowe, konferencje, sympozja, seminaria, odczyty Od początków swego powstania Oddział Gdański organizował zebrania naukowe. W kolejnych latach liczba zebrań zawierała się w granicach Wygłaszane na nich referaty miały charakter poznawczy lub szkoleniowy. Przykładem zebrań szkoleniowych może być cykl 6 referatów Wybrane działy matematyki stosowanej wygłoszonych przez profesora Jerzego Hryńczuka w roku 1964 lub 6 referatów Wstęp do zastosowań analizy funkcjonalnej wygłoszonych przez profesorów Jerzego Hryńczuka i Pawła Zimnego w roku Referaty o charakterze poznawczym wygłaszane były przez członków Oddziału oraz zaproszonych gości. W roku 1972 dużym sukcesem cieszyła się, zorganizowana przez profesora Henryka Wierzbę w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie, konferencja naukowa Wybrane zagadnienia nowych kierunków w teorii i technologii elektrotechniki i elektroniki. Do wygłoszenia referatów programowych zarząd zaprosił wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin. W tym samym roku odbyło się również seminarium Styki w elektrotechnice, któremu przewodniczył profesor Tadeusz Lipski. Cykliczne seminaria Fizyka i Elektronika w Medycynie zostały zainicjowane w roku 1973 przez profesora Jerzego Sawickiego, ówczesnego przewodniczącego Oddziału Gdańskiego PTETiS docenta Stefana Raczyńskiego z Politechniki Gdańskiej i profesora Józefa Terleckiego Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 15

17 reprezentującego Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Były one kontynuowane do roku Streszczenia referatów były wydawane w postaci broszur powielaczowych. W roku 1988 profesor Ludwik Spiralski zainicjował cykl seminaryjny Niepożądane oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Cykl ten był, kontynuowany w roku następnym. W ramach seminarium wygłoszono kilkanaście referatów. Część z nich została opublikowana w czasopismach naukowych. W roku 1991 docent Ludwik Referowski uruchomił seminarium ciągłe Zastosowanie komputerów w dydaktyce, które od roku 2001 ze względu na specyfikę wygłaszanych referatów zmieniło nazwę na Zastosowanie komputerów w nauce i technice. Spotkania seminaryjne odbywają się we wtorki od kwietnia do listopada i wygłaszanych jest na nich corocznie referatów. W roku 2011 realizowany jest kolejny 21. cykl seminaryjny. Referaty zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy publikowane są w kolejnych edycjach Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, które do roku 1995 zgodnie z nazwą Wydziału były publikowane jako Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego. Szersze informacje na temat tego cyklu i treści wygłaszanych referatów można znaleźć w referacie 20. Lat seminarium zastosowania komputerów w nauce i technice [Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki nr 28/2010] i na stronie internetowej: >Badania naukowe>zeszyty naukowe W roku 1993 docent Ludwik Referowski wraz z profesorem Leonem Swędowskim zorganizowali seminarium Nowe rozwiązania automatycznych systemów do diagnostyki łożysk i węzłów diagnostycznych. W seminarium tym brali czynny udział pracownicy Morskiego Technicznego Uniwersytetu i firmy VAST Inc. z Sankt Petersburga. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w nr 5 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrycznego PG. Na przełomie roku 1993/94 Oddział Gdańsk zorganizował kurs szkoleniowy Użytkowanie komputerowej sieci Ethernet. Dla członków PTETiS kurs był bezpłatny. W roku 1994 profesor Jacek Marecki wraz z docentem Ludwikiem Referowskim zorganizowali seminarium Methodological Issues of Probabilistic Safety Analysis 7 Human Reliability Analysis [Wydział Elektryczny PG i PTETiS OG]. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w nr 7 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku profesor Ludwik Spiralski był inicjatorem i przewodniczącym seminarium Miernictwo sygnałów przypadkowych zorganizowanym przez Katedrę Aparatury Pomiarowej Politechniki Gdańskiej pod patronatem: Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Kolejne seminaria o tej samej tematyce były kontynuowane w roku 1997 i W roku 1996 z okazji 50-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin profesora Tadeusza Lipskiego została zorganizowana przez Wydział Elektryczny PG i Oddział Gdański PTETiS sesja naukowa Perspektywy rozwoju technik przerywania prądu. Wygłoszone na niej referaty zostały opublikowane w nr 9 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. W roku 2000 profesor Ryszard Roskosz wraz z docentem Ludwikiem Referowskim zorganizowali w ramach Katedry Miernictwa Elektrycznego WEiA PG oraz Oddziału Gdańskiego PTETiS sympozjum Aktualne problemy w metrologii APM Referaty z tego sympozjum są opublikowane w nr 14 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. W roku 2001 docent Ludwik Referowski wraz z doktorem Dariuszem Świsulskim zorganizowali II Sympozjum Naukowe - Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki 2001, w trakcie którego odbyło się Plenarne zebranie Zarządu Głównego PTETiS. Materiały z tego sympozjum są opublikowane w nr 16 Zeszytów Naukowych WEiA PG. 16 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

18 W roku 2003 Oddział PTETiS-Gdańsk zorganizował w ramach organizacji EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) konferencję 14 th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, na której przedstawiciele Uniwersytetów Technicznych Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch zaprezentowali 50 referatów. Materiały z tej konferencji zostały wydane w postaci płyty CD (rys 1, 2). W roku 2007 wspólnie z Akademią Morską w Gdyni Oddział organizował The 5 th International Workshop CPE 2007 Compatibility in Power Electronics, w której uczestniczyło 80 osób. Wygłoszone referaty wydano w postaci płyty CD - CPE Compatibility in Power Electronics Oddział Gdański PTETiS był również członkiem wspierającym The 6 th International Workshop CPE 2009 zorganizowaną w roku 2009 w Badajoz w Hiszpanii. Logo PTETiS figurowało na stronie internetowej konferencji Rys. 1. Okładka materiałów konferencyjnych 14 th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering Rys. 2. CD-ROM materiałów konferencyjnych 14 th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering W tymże roku Oddział Gdański SEP, Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG i Oddział Gdański PTETiS zorganizowały seminarium Postępy w technice wysokich napięć 100. Rocznica urodzin profesora Stanisława Szpora. Wygłoszone referaty są wydrukowane w nr 23 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Od roku 2007 Oddział wspólnie z Politechniką Koszalińską organizuje Krajowa Konferencja Elektroniki (VI IX), które odbywają się w Darłówku Wschodnim. W roku 2010 w konferencji tej uczestniczyło ponad 200 osób. Pełny tekst referatów edytowany jest na płytach CD, większość referatów publikowana jest również w krajowych czasopismach naukowych: Metrology and Measurement Systems, Electronics and Telecommunication, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Optoelectronics Review, Przegląd Elektrotechniczny i Elektronika. W tym roku odbędzie się w czerwcu X Krajowa Konferencja Elektroników Działalność wydawnicza Przez wiele lat działalność wydawniczą Oddziału Gdańskiego ograniczała ogólnokrajowa sytuacja na rynku wydawniczym. W tym czasie materiały z seminariów i sympozjów były drukowane w postaci broszur wydawanych techniką powielaczową. W momencie inicjacji seminarium Zastosowanie Komputerów w Dydaktyce przewodniczący Oddziału Gdańskiego, ówczesny dziekan Wydziału Elektrycznego, uzyskał od Rektora PG zgodę na uruchomienie wydawnictwa pod nazwą Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 17

19 Zeszyty te stały się podstawą publikacji materiałów związanych z działalnością Oddziału Gdańskiego PTETiS. Z braku funduszów pierwsze sześć numerów Zeszytów w latach było opracowane i wydane techniką kserograficzną formacie A5 przez profesora Dariusza Świsulskiego, który od roku 1995 jest członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego. Grzbiety zeszytów były bindowane (rys. 3). Kolejne Zeszyty od nr 7 do nr 22 w formacie B5 z okładką w kolorze żółtym (rys. 4) były wydawane w Zakładzie Poligraficznym PG a następnie w drukarni, b3project w nakładzie 100 a następnie 150 egzemplarzy. Od nr 23 Zeszyty ukazują się w formacie A4 w nakładzie 170 egzemplarzy (rys. 5). Rys. 3. Strona tytułowa pierwszych Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrycznego PG (A5) Rys. 4. Strona tytułowa Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (format B5) Rys. 5. Strona tytułowa Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (formata4) Z inicjatywy dr Dariusza Świsulskiego od roku 1995 ukazuje się Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Gdańsku (ISSN X). Numery 1 22 wydawane były techniką kserograficzną, bez okładki, w formacie A5 w nakładzie 120 egzemplarzy (rys. 6), a od nr 23/2009 już ze sztywną okładką, w formacie B 5 i nakładzie 150 egzemplarzy (rys. 7) 4.3. Konkursy, nagrody W pierwszych latach działalności Oddziału przyznawane były sporadycznie nagrody za wyróżniające się referaty wygłaszane na spotkaniach naukowych. Dopiero od roku 1993 w ramach seminarium Zastosowanie Komputerów w Dydaktyce a następnie Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice jest organizowany corocznie konkurs na Najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego. Wyróżnieni autorzy otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną. Przykładowy dyplom z roku 2009 przedstawiony jest na rys Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

20 Rys. 6. Biuletyn Informacyjny w formacie A5 (od nr 1 do nr 22) Rys. 7. Biuletyn Informacyjny w formacie B5 (począwszy od nr 23) Rys. 8. Dyplom przyznawany za Najlepszy referat w cyklu seminaryjnym ZKwNiT (formata4) Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 19

21 20 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

22 IV. ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2011 W ramach XXI cyklu seminaryjnego Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2011 zaplanowano 31 odczytów, które zostaną wygłoszone na 17 zebraniach naukowych. Odczyty odbywają się we wtorki w Sali E-27 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (Gmach im. Profesora Kazimierza Kopeckiego). Początek wszystkich odczytów o godzinie 14:15. Sala wyposażona jest w środki audiowizualne sterowane z laptop, dostęp za pośrednictwem CD lub pamięci przenośnej ze złączem USB. Referaty po pozytywnej opinii recenzentów zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do druku w Nr 29 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który ukaże się w grudniu 2011 Opłata związana z wydaniem materiałów seminaryjnych za każdy referat wynosi: dla członków PTETiS PLN (opłata ulgowa) dla pozostałych osób PLN W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony formatu A4, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych stron w wysokości 70 PLN za dodatkową stronę nieparzystą. Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Gdańsk nr: Data Nr referatu Imię i nazwisko Harmonogram odczytów Tytuł referatu Kazimierz Jóźwiak Metody oceny jakości kondensatorów foliowych Sylwia Babicz, Janusz Smulko 4.2 Stanisław Czapp, Maciej Rogaluk 6.1 Karol Ligman, Stanisław Galla 6.2 Piotr Żółtowski, Stanisław Galla SPOTKANIEJUBILEUSZOWE Nonlinear tip and sample forces function in atomic force microscope Komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego klatki schodowej budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Zmniejszanie przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych w układzie indukcyjnego sytemu grzewczego małej mocy Ultradźwiękowy moduł antymaskingu dla czujników PIR 8.1 Leszek Dębowski Elastyczne wielokanałowe karty wejść/wyjść analogowych z przetwornikami A/C i C/A nowej generacji do systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów z procesorami DSP 8.2 Wojciech Bąchorek, Janusz Brożek Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach dystrybucyjnych Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 21

23 Mirosław Tomera, Jacek Kęska, Andrzej Kasprowicz 9.2 Sterowanie poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników przy użyciu procesora sygnałowego F Michał Porzeziński Laboratorium zarządzania i integracji systemów automatyki budynków - przeznaczenie i możliwości badawcze 10.2 Józef Daniecki, Michał Porzeziński 11.1 Jakub Furgał, Piotr Tokarz 11.2 Jakub Furgał, Maciej Kuniewski, Piotr Pająk 12.1 Jan Rogalski, Lech Hasse Zdalne monitorowanie obiektów wyposażonych w instalacje KNX Wpływ synchronizacji łączeń na przepięcia łączeniowe w układach elektroenergetycznych Symulacje i badania napięć i prądów podczas załączania transformatorów energetycznych Sterowanie głosem czujników w sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE Andrzej Wilk Representation of magnetic hysteresis in tape wound core using Preisach s theory 13.1 Adam Łukasz Kaczmarek 13.2 Andrzej Kwiatkowski, Janusz Smulko 14.1 Furgał Jakub, Piotr Pająk, Łukasz Fuśnik, 14.2 Jerzy Kaczmarek, Michał Wróbel 15.1 Bartłomiej Adamczyk, Barbara Florkowska Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL Oprogramowanie sterujące przenośnym spektrometrem Ramana Analiza rozkładów napięć przejściowych w uzwojeniach generowanych podczas łączenia transformatorów Mechanizmy zapewniania wiarygodności stron internetowych Analiza warunków sterowania pola elektrycznego w wysokonapięciowych izolatorach przepustowych 15.2 Daria Rybarczyk Systemy agentowe i ich zastosowanie w nawigacji 16.1 Leszek Dębowski Stanowisko do automatycznego testowania i uruchamiania zestawów sprzętowych złożonych z elementów elastycznego systemu pomiarowo 16.2 Mirosław Włas, Wojciech Mojsiewicz Model symulacyjny kogeneratora małej mocy 22 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

24 Piotr Leśniewski Model matematyczny bezpiecznika krótkotopikowego 17.2 Jerzy Kaczmarek, Michał Wróbel 18.1 Krystyna Maria Noga 18.2 Krzysztof Górski, Krystyna Maria Noga 19.1 Emil Śniadach, Andrzej Elert, Stanisław Galla Możliwości stosowania wirtualizacji w systemach komputerowych Nowe stanowiska dydaktyczne do nauki cyfrowego sterowania z wykorzystaniem układów programowalnych Staruszek timer 555 przykłady zastosowań Dydaktyczny zespół źródeł sygnałów zaburzających małych i wysokich częstotliwości 19.2 Longin Stolc Czynniki krytyczne w operacyjnym sterowaniu systemami 20.1 Marek Olesz, Lech Hasse 20.2 Barbara Florkowska, Wojciech Sorbian, Paweł Zydroń 20.3 Marek Kuciński, Leszek Jarzębowicz Diagnostyka średnionapięciowych warystorowych ograniczników przepięć Ocena niejednorodności struktury układu izolacyjnego elementów uzwojeń maszyn elektrycznych średniego napięcia Pomiar prędkości obrotowej z użyciem specjalizowanego interfejsu enkodera kwadraturowego Autorzy referatów: Lp. Imię i nazwisko Nr referatu Data odczytu 1 Bartłomiej Adamczyk Sylwia Babicz Wojciech Bąchorek Janusz Brożek Stanisław Czapp Józef Daniecki Leszek Dębowski 8.1, , Andrzej Elert Barbara Florkowska 15.1, , Jakub Furgał 11.1, 11.2, , Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 23

25 11 Łukasz Fuśnik Stanisław Galla 6.1, 6.2, , Krzysztof Górski Lech Hasse 12.1, , Leszek Jarzębowicz Kazimierz Jóźwiak Adam Łukasz Kaczmarek Jerzy Kaczmarek 14.2, , Andrzej Kasprowicz Jacek Kęska Maciej Kuniewski Marek Kuciński Andrzej Kwiatkowski Piotr Leśniewski Karol Ligman Wojciech Mojsiewicz Krystyna Maria Noga 18.1, Marek Olesz Piotr Pająk 11.2, , Michał Porzeziński 10.1, Jan Rogalski Maciej Rogaluk Daria Rybarczyk Janusz Smulko 4.1, 13, , Wojciech Sorbian Longin Stolc Emil Śniadach Piotr Tokarz Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

26 39 Mirosław Tomera Andrzej Wilk Mirosław Włas Michał Wróbel Paweł Zydroń Piotr Żółtowski Streszczenia referatów wygłaszanych w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice Nonlinear tip and sample forces function in atomic force microscope Sylwia Babicz, Janusz Smulko The atomic force microscope AFM is a powerful tool for observing various surfaces at the nanoscale. The tiny forces between a nanometer sized probe and sample have been intensively examined since the advent of atomic force microscopy AFM. As there are numerous applications of AFM to a wide range of surfaces, the forces involved need to be understood in order to give a quantitative interpretation of AFM images. However, obtaining true atomic resolution by AFM is much more difficult than by STM. In STM, the imaging signal is a tunneling current It that can be easily converted into a signal voltage for further processing. In AFM, the imaging signal is the force F ts between a sharp tip and a surface. The conversion of F ts into an electrical signal is usually done by measuring the deflection of a cantilever beam (CL). Because this measurement process is indirect, it is more difficult and more prone to experimental drift and error. This problem has been solved by frequency modulation AFM FM. In this technique, a CL is oscillating with a constant amplitude A 0 at frequency f. f depends on the eigen frequency f 0 of the CL determined by spring constant k, effective mass m* and F ts. It has been found that A 0 has to be very large compared to the range of F ts for obtaining optimal resolution, therefore the connection between f and F ts is complicated. f is calculated as a function of distance with a simple model for F ts. After providing for forces between tip and sample: f d, k, A, f, n 0 0 f 0 2 ka T 0 T0 d A CA 0 A cos 2 f t 0 cos 2 f t dt n 1 All experiment described in papers basic on linear function of the tip and sample forces. There is a hypothesis that there are nonlinear effects in the function. So that, there is a requirement of founding a new method for quantifying the elastic tip sample interaction forces from measured frequency vs. distance curves. The forces between a sharp tip and a sample are characteristic for different sample materials. This presentation describes model of nonlinear calculations. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 25

27 2. Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach dystrybucyjnych Wojciech Bąchorek, Janusz Brożek Stacje transformatorowe SN/nn spełniają podobną rolę w sieciach niskiego napięcia nn jak główne punkty zasilania GPZ w sieci średniego napięcia SN. Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn zmienia warunki pracy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej na danym terenie poprzez: zmniejszenie długości ciągów sieci dystrybucyjnej SN i nn, zmiany w rozpływie prądów, zmniejszenie spadków napięcia, zmniejszenie strat mocy i energii w istniejącym układzie sieci, powiększenia rezerwy mocy w transformatorach SN/nn możliwej do wykorzystania do zasilania odbiorców danego terenu, zwiększenie pewności zasilania. W referacie zostaną przedstawione wyniki obliczeń strat mocy dla różnych stanów pracy sieci średniego napięcia. Do analizy strat mocy i energii w sieci rozdzielczej zastosowano model liniowy sieci. Analizę prowadzono przy następujących założeniach: każdy odbiór pobiera taką samą moc szczytową P Z, odbiory oddalone są o stałą średnią odległość l śr, dla wszystkich odbiorów przyjmujemy jednakowy cos, na całej długości l c zakładamy jednakowy przekrój linii s, do obliczeń przyjmujemy liniowy rozkład obciążenia wzdłuż linii na długości l c. Obliczenia wykonano przy użyciu programów komputerowych. 3. Komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego klatki schodowej budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG Stanisław Czapp, Maciej Rogaluk W pracy przedstawiono komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego klatki schodowej budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano poszczególne etapy tworzenia modelu komputerowego klatki schodowej z wykorzystaniem programu DIALux. Przedstawiono kompletny model oraz wizualizację oświetlenia podstawowego klatki schodowej. 4. Zdalne monitorowanie obiektów wyposażonych w instalacje KNX Józef Daniecki Michał Porzezinski1 W ostatnich latach, wraz z rozwojem nowoczesnych instalacji elektrycznych zintegrowanych z rozproszonymi systemami automatyki budynków, wzrasta również zainteresowanie aplikacjami umożliwiającymi ich zdalne monitorowanie. W artykule przedstawiono idee i możliwości techniczne nadzorowania instalacji otwartego standardu KNX. Pokazano przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych oraz ich ograniczenia. Zaprezentowano prototyp aplikacji opracowanej dla systemu Windows w języku C# umożliwiającej nadzór za pośrednictwem przeglądarki internetowej nad wybranymi obiektami instalacji KNX. Oprogramowanie to wykorzystuje bibliotekę Falcon do komunikacji z magistrala KNX, gromadzi historie zdarzeń w bazie danych i prezentuje aktualne stany zdefiniowanych punktów alarmowych. Przedstawiono również możliwości nadzoru instalacji KNX z wykorzystaniem otwartych bibliotek i oprogramowania pracującego w systemie Linux i dokonano porównania obu rozwiązań. 26 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

28 5. Elastyczne wielokanałowe karty wejść/wyjść analogowych z przetwornikami A/C i C/A nowej generacji do systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów z procesorami DSP Leszek Dębowski We współczesnych rozwiązaniach torów analogowych stosowanych w większości standardowych aplikacji energoelektronicznych z powodzeniem wykorzystywane są przetworniki analogowo-cyfrowe o rozdzielczości bitowej. W wielokanałowych torach pomiarowych stosowanych w przekształtnikach bardzo często wykorzystywana jest konfiguracja w postaci szybkiego kontrolera DSP z wbudowanym wewnętrznym pojedynczym przetwornikiem A/C z multiplekserem na wejściu. Dzięki dużej szybkości przetwarzania (do kilkunastu MSPS) i odporności większości algorytmów sterowania na stosunkowo niewielkie przesunięcia fazowe takie rozwiązanie jest akceptowalne. W przypadku konieczności zwiększenia dokładności, co ma istotne znaczenie w technice pomiarowej i diagnostycznej, konieczne staje się zastosowanie precyzyjniejszych przetworników A/C (16-bitów i więcej) oraz zastosowanie jednoczesnego próbkowania sygnałów we wszystkich kanałach. W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na tory analogowe zakłóceń pochodzących z części cyfrowej stosowana jest separacja galwaniczna. Wiąże się to jednak często z ograniczeniem pasma przetwarzanych sygnałów. Podobne problemy występują w przypadku bloków cyfrowo-analogowych. W referacie przedstawiono nowe rozwiązania szybkich (500kHz) i precyzyjnych (16- bitów) kart wejść/wyjść analogowych (12-16 kanałów) przeznaczonych do specjalistycznych zastosowań z zakresu energoelektroniki, techniki pomiarowej i diagnostycznej. Omówiono kolejne bloki kondycjonujące sygnały analogowe oraz oryginalną architekturę interfejsu części cyfrowej umożliwiającą sprzężenie kart z systemami mikroprocesorowymi poprzez magistralę równoległą bądź szeregową. Podano wybrane przykłady zastosowań. 6. Stanowisko do automatycznego testowania i uruchamiania zestawów sprzętowych złożonych z elementów elastycznego systemu pomiarowo Leszek Dębowski Struktura stanowiska została dopasowana do architektury oraz standardów wykorzystywanych w elastycznym systemie pomiarowo-sterującym. W rozwiązaniach sprzętowych przeznaczonych do aplikacji związanych z energoelektroniką kluczową rolę odgrywają grupy wyjść sterujących (PWM) i wejść diagnostycznych (ERROR) związanych z półprzewodnikowymi elementami mocy oraz grupa analogowych sygnałów pomiarowych pochodzących z przetworników prądu i napięcia (np. typu LEM) o liczbie i parametrach zależnych od rodzaju przekształtnika. W niektórych zastosowaniach występują także sygnały pomiarowe prędkości bądź położenia pochodzące z enkoderów przyrostowych bądź absolutnych. Pozostałe grupy sygnałów obejmują interfejsy (USB, RS-232/422/485, CAN, LIN, IrDA) oraz wejścia i wyjścia pomocnicze. Rys. 1. Struktura stanowiska testująco-uruchomieniowego dla systemów pomiarowych i sterujących. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 27

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI (WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO) POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PAMIĘCI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI (WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO) POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PAMIĘCI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI (WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO) POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12,

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny ISSN 1642-1736 Nr 1/2009 (20) Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO (1887 1941)

Bardziej szczegółowo

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 30 POŻEGNANIA Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI AC 090/422/1635/2005 Nr 4/2014 (67) ISSN 2082-7377 Grudzień 2014 Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Ranachowski, Feliks Rejmund, Jerzy Etienne Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa

Przemysław Ranachowski, Feliks Rejmund, Jerzy Etienne Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa Przemysław Ranachowski, Feliks Rejmund, Jerzy Etienne Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa Spojrzenie na życie i twórczość wybitnego polskiego akustyka XX wieku

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH!

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! Tylko teraz zbierając punkty z wybranych produktów 3M* możecie Państwo wygrać atrakcyjne nagrody: I nagroda Wycieczka do Turcji dla dwóch osób II nagroda Palmtop z GPRS III nagroda

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Przegląd ITS ma już rok!

Przegląd ITS ma już rok! Zaawansowane technologie - praktyczne porady dla przedsiębiorców numer 10 październik 2008 www.przeglad-its.pl Przegląd ITS ma już rok! Wiodący partner w realizacji przedsięwzięć drogowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA. Biuletyn Informacyjny Głównego Urzędu Miar. Nr 3(11) grudzień 2008

METROLOGIA. Biuletyn Informacyjny Głównego Urzędu Miar. Nr 3(11) grudzień 2008 METROLOGIA Biuletyn Informacyjny Głównego Urzędu Miar Nr 3(11) grudzień 2008 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo radości w życiu prywatnym i zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2009 Roku życzy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

Profesor Krzysztof Pawłowski nagrodzony

Profesor Krzysztof Pawłowski nagrodzony W N U M E R Z E M. I N. Wydarzenia Profesor Pawłowski nagrodzony...2 Początki Informatyki...3 Jubileusz Informatyki...4 Delegacja z regionu West Midlands...6 Politechnika Łódzka w Paryżu...6 Nowi doktorzy

Bardziej szczegółowo

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info.

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info. 3 marzec 2012 (102) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761 Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) systemy pomiarowo-kontrolne w diagnostyce systemów przemysłowych ochrona odgromowa obiektów ze strefami

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo