BIULETYN INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 ISSN X BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk 25 Gdańsk Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

2 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Nr 25 Gdańsk, kwiecień 2011 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 3

3 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Nr 25 marzec 2011 Materiały zebrał i biuletyn opracował: Ludwik Referowski Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel: Copyright by Ludwik Referowski tel: Wydawca: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretyczne i Stosowanej Oddział Gdańsk ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk Drukarnia: b3project ul. Jana Sobieskiego 14, Gdańsk Nakład 170 egzemplarz 4 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

4 Spis treści I. Uchwała Zarządu Głównego PTETiS.. 5 II. Wspomnienie o Profesorze Janie Kożuchowskim... 7 III. 50 Lecie powstania PTETiS IV. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice Harmonogram odczytów.. 21 Autorzy referatów Streszczanie referatów. 25 V. X Krajowa Konferencja Elektroniki VI. Wyniki konkursu Najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice VII. Wydawnictwa Oddziału Gdańskiego w roku VIII. Zeszyty naukowe WEiA PG w Internecie.. 40 IX. Nowa strona Internetowa Oddziału Gdańskiego X. Zaproszenie do udziału w XXII cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice XI. Information for 22 nd seminar Application of Computers in Science and Technology XII. Lista członków Oddział Gdańskiego PTETiS Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 5

5

6 I. UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTETiS Wobec nadchodzącej w 2011 roku setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kożuchowskiego, na plenarnym zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w Warszawie, w dniu 22 listopada 2010 roku, podjęto jednomyślnie uchwałę o następującej treści: "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej proklamuje rok 2011 Rokiem Profesora Jana Kożuchowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin" Zadanie to będzie koordynowane przez przewodniczącego PTETiS prof. K. Kluszczyńskiego i prof. J. Barglika z ramienia SEP Jan Kożuchowski Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 5

7 6 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

8 II. WSPOMNIENIE O JANIE KOŻUCHOWSKIM Profesor Jan Kożuchowski urodził się 19 V 1911 w Łodzi jako syn Bronisława, naczelnika ruchu w Dojazdowej Komunikacji Tramwajowej w Łodzi i Jadwigi z Wąsowskich. Po ukończeniu w 1931 r. matematyczno-przyrodniczego, Państwowego Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach uczęszczał do Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, uzyskując dyplom jej ukończenia w 1936 r. Od 1932 r. jednocześnie studiował na Wydziale Elektrycznym Oddziale Prądów Silnych Politechniki Warszawskiej (PW), który ukończył jako inż. elektryk w 1938 r. Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1938 r. w Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego jako inżynier, lecz już w marcu przeniósł się do firmy Elis w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej na stanowisko kierownika warsztatów: mechanicznego i elektrycznego. Był tu konstruktorem kilku urządzeń elektrycznych, np. prądnicy do ładowania akumulatorów napędzanej silnikiem samochodowym wojskowej elektrowni polowej. Po wybuchu wojny zgłosił się ochotniczo do wojska i został wcielony do 3. Baonu Przeciwpancernego Głównego Inspektoratu Sil Zbrojnych. Brał czynny udział w walkach, a potem gdy jego baon w dniu 18 września przekroczył granicę polsko-rumuńską, został internowany w Turno-Severin w Rumunii. Po ucieczce z obozu przedostał się przez Jugosławię do Francji i w grudniu 1939 r. wstąpił ochotniczo do 6 pułku piechoty 2. Dywizji. Strzelców Pieszych (DSP) dowodzonej przez gen. Prugar Ketlinga. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w randze kaprala zgłosił się na ochotnika do kompanii szturmowej, gdzie dowodził drużyną. Brał udział w ciężkich walkach kompanii szturmowej z grupą pancerną gen. H. Guderiana na wzgórzach Clos du Doubs w pobliżu Szwajcarii. Jego pluton, wchodzący w skład straży tylnej bronił miejscowości Saint Hippolite w Wogezach. Po ogłoszeniu przez Francuzów zawieszenia broni i wyczerpaniu amunicji resztki 2. DSP przedostały się 20 VI 1940 do Szwajcarii, gdzie zostały internowane. We wrześniu 1940 r. inż. J. Kożuchowski został przeniesiony do wojskowego obozu uniwersyteckiego dla internowanych w Winterthur koło Zurychu. Jako asystent prof. Schredera, z Politechniki w Zurychu, początkowo prowadził ćwiczenia, a następnie wykłady fizyki na kursie dla internowanych. W 1941 r. rozpoczął wykonywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Bauera, kierownika Katedry Urządzeń Elektrycznych, a pod kontrolą prof. Saksera, kierownika Katedry Matematyki. Jednocześnie pełnił funkcję kierownika grupy na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki ETH (Eidgenossische Technische Hochschule Związkowa Wyższa Szkoła Techniczna). W 1945 r. po nostryfikacji dyplomu, zdaniu pięciu egzaminów i obronie pracy otrzymał w dniu 10 V 1946 stopień doktora nauk technicznych Politechniki w Zurychu. W Szwajcarii ukończył też szkołę podchorążych i awansował na plutonowego. Bezpośrednio po uzyskaniu doktoratu wyjechał do Francji, gdzie został zdemobilizowany. Na zaproszenie prof. Kazimierza Drewnowskiego udał się do Ośrodka Wyższych Studiów Polskich w Brukseli prowadzonego przez prof. Drewnowskiego. W 1946 r. powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Departamencie Energetyki Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego jako radca. Po utworzeniu Centralnego Zarządu Energetyki pracował tam w okresie X 1946 X 1951 w charakterze specjalisty. Wykonał wtedy wiele cennych prac z dziedziny perspektyw rozwoju polskiej energetyki. Jednocześnie przyjął propozycję dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzego Skowrońskiego zatrudnienia w charakterze kierownika-organizatora nowej Katedry Gospodarki Elektrycznej z możliwością pracy naukowej o dość szerokim zakresie tematyki. Dr Kożuchowski nadał jej kierunek związany z powstającymi w świecie systemami energetycznymi, obejmujący nie tylko zagadnienia elektryczne, ale i mechaniczno-energetyczne (kotły, turbiny, generatory itp.). Przy Katedrze zorganizował w 1949 r. zespół inżynierów i studentów celem wykonywania analiz i projektów z dziedziny automatyki elektrowni i sieci, badań, analiz i obliczeń sieciowych. Przede wszystkim zaś przystąpił do zorganizowania bazy Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 7

9 laboratoryjnej i opracowania konstrukcji niezbędnej aparatury do prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych oraz konstrukcji aparatury zabezpieczającej. W 1950 r. otrzymał nominację na prof. nadzwyczajnego. Dzięki dużym zdolnościom organizacyjnym, wielkiej pracowitości i dużej wiedzy doprowadził do szybkiego, znaczącego rozwoju tego zespołu. W 1951 r. zespół został przekształcony w Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej przy Katedrze Gospodarki Elektrycznej. Prowadzone tam prace dotyczyły kompleksowych analiz z zakresu obliczania rozpływów mocy, obliczania prądów zwarciowych, równowagi statycznej i dynamicznej systemu, kompensacji ziemnozwarciowej, pomiarów, automatyki i analiz urządzeń elektrowni cieplnych, rekonstrukcji i zdalnego sterowania i automatyki elektrowni wodnych oraz produkowania nie wykonywanych w kraju elementów automatyki kotłowej. Zespół ten wykonywał również maszyny analogowe i cyfrowe (nazwa według ówczesnej nomenklatury) we własnym zakresie. Szczytowym osiągnięciem zespołu w tej dziedzinie było wykonanie analizatora sieciowego prądu przemiennego, stanowiącego najcenniejszy przyrząd nowo otwartego laboratorium Katedry. Za zaprojektowanie i wykonanie tego analizatora prądu przemiennego zespół pod kier. Profesora i mgr. inż. Zbigniewa Skoczyńskiego otrzymał w 1952 r. zespołową Nagrodę Państwową II stopnia. W okresie 1 X I 1959 pełnił równolegle funkcję dyrektora ds. naukowych resortowego Instytutu Energetyki w Warszawie. W obu tych ośrodkach rozpoczęto pionierskie prace z dziedziny systemu energetycznego i jego automatyzacji w skali całego kraju. Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej został na jego wniosek i wskutek jego starań przekształcony w 1962 r. w resortowy Instytut Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) podległy bezpośrednio Ministrowi Szkolnictwa Wyższego. W IASE, którego został pierwszym dyrektorem, i kierowanej przez niego Katedrze Systemów Energetycznych rozpoczęto pionierskie prace nad rozwiązywaniem problemów w zakresie regulacji częstotliwości i mocy oraz ekonomicznego rozdziału obciążeń w skali całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Zajmowano się także badaniami prognostycznooptymalizacyjnymi realizowanymi w ramach Komitetu Elektryfikacji Polski PAN, w szerokim zakresie automatyzacją systemu energetycznego i jego elementów. Zespół współpracowników Profesora przekształcił się w kierowaną przez niego szkołę naukową Kompleksowego Badania Systemów Elektroenergetycznych. Opracowano w niej układ automatycznej regulacji częstotliwości i mocy czynnej, za co zespół opracowujący otrzymał w 1968 r. nagrodę KNiT. Po raz pierwszy w kraju zastosowano tam z powodzeniem technikę cyfrową do modelowania urządzeń energetycznych oraz do rozwiązywania zagadnień ogólnosystemowych, np. model dynamiczny systemu, MCERO maszynę cyfrową dla ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie energetycznym, EMC do regulacji napięcia w sieciach rozdzielczych itp. IASE osiągnął bardzo wysoki poziom specjalizacji w swej dziedzinie badań, czego dowodem było choćby wygranie przetargu na automatyzację kotłów w Elektrowni Turów, gdzie konkurentem była angielska firma Bayley o europejskiej renomie. IASE wygrał również szereg przetargów na dostawę urządzeń pomiarowo-regulacyjnych na eksport do Jugosławii i krajów azjatyckich od Turcji do Chin. W 1969 r. w IASE było zatrudnionych ok. 600 pracowników, w tym 300 z wyższym wykształceniem. Natomiast w Jego Katedrze (od 1954 r. Układów Elektroenergetycznych, a od 1963 r. Systemów Energetycznych), w ciągu jej istnienia, ok. 700 absolwentów uzyskało dyplomy magistra bądź inżyniera. Jako dyrektor IASE i jednocześnie kierownik Katedry od 1954 r. Układów Elektroenergetycznych, a od 1963 r. Systemów Energetycznych) pełnił dodatkowo w latach 1960/1961 funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W 1961 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Jako utalentowany dydaktyk był zwolennikiem ścisłych związków nauki z przemysłem. Zaproponował więc szkolenie studentów dla potrzeb energetyki według dwu programów: uczelnianego w Politechnice Wrocławskiej i zawodowego w IASE. Studenci kierunku elektroenergetyka byliby jednocześnie zatrudnieni w IASE aż do chwili uzyskania dyplomów. Propozycja nie została przyjęta i wkrótce po niej IASE został przekazany z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego do Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Wtedy w 1970 r. zrezygnował z kierowania IASE, nie tracąc z nim jednak kontaktu, gdyż był 8 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

10 przewodniczącym jego Rady Naukowej (RN), a następnie, aż do śmierci Honorowym Członkiem RN IASE. W 1971 r. został przeniesiony na własną prośbę do Instytutu Elektroenergetyki Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych PW. Tam w 1972 r. utworzył Zespół Informatyki Energetycznej i nową specjalizację Informatyka, sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce i był ich kierownikiem aż do przejścia na emeryturę. Opracowany przez niego program tej specjalizacji obejmował problemy diagnozowania stanu złożonych obiektów energetycznych i ich wzajemnej współpracy, automatyzacji poszczególnych urządzeń energetycznych i ich zestawów oraz planowania rozwoju systemów energetycznych. Program realizowany był przy pomocy Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA i we współpracy z Polskim Towarzystwem Cybernetycznym (PTC) PAN. W PTC zorganizował roczne Kursy Doskonalenia Projektantów Systemów Informatycznych, które ukończyło ok. 360 osób. W latach był kierownikiem studium doktoranckiego energoelektryki na Wydz. Elektrycznym PW oraz studium doktoranckiego cybernetyki w PTC. Na emeryturę przeszedł w 1981 r. Profesor Kożuchowski brał czynny udział w licznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz radach naukowych różnych instytucji. Był m.in. członkiem kilku Komitetów PAN: Komitetu Elektrotechniki w I kadencji ( ), Komitetu Energetyki, Komitetu Automatyki i Cybernetyki, Komitetu Elektryfikacji Polski, członkiem Polskiego Komitetu Automatyki i Pomiarów NOT i jego prezesem przez 10 lat ( , członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, był organizatorem, a następnie przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego ( ), wiceprezesem ( ) i prezesem (1981) Zarządu Głównego PTC, członkiem Komisji Głównej Automatyzacji, Sterowania i Pomiarów przy KNiT, członkiem Rady Głównej ds. Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, ekspertem w Stałej Komisji Energetycznej RWPG. Był wieloletnim członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ( oraz ), przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ( ). W roku 1986 uzyskał godność Członka Honorowego PTETiS. Promował bardzo wielu doktorów nauk technicznych na Politechnikach: Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej, z których kilku zostało profesorami, pełniąc odpowiedzialne funkcje na uczelniach w kraju i za granicą, m.in.: prof. zw. dr hab. Marian Cegielski dziekan Wydz. Elektrycznego PWr. w latach ; prof G. S. Raju w Bonaras Hindu University, Varanasi (Indie) dziekan; prof. C. N. S. Murthy w J. M. Institute of Technology, Chitradurga (Indie) dziekan, prof. nzw Kazimierz Kinsner (PWr), prof. Tadeusz Halawa (IASE), prof. Jacek Malko, (PWr), Zygmunt Kozik prof. Pol. Opolskiej. Wychował kilka pokoleń energetyków systemowców, automatyków systemowych. Wprowadził w szerokim zakresie posługiwanie się w obliczeniach i automatyzacji systemu i jego elementów technikę EMC. Był odznaczony: Medalem Zwycięstwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie za udział w bitwach pod Saint Hippolite i Maiche (1945) Medalem 10-lecia PL (1955), Krzyżem Kawalerskim OOP (1956), Orderem Sztandar Pracy I kl. (1964), Medalem 1000-lecia Państwa Polskigo (1965), Medalem KEN (1977), Złotą Odznaką Honorową NOT (1966), Złotą Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska (1972), Medalem im. prof. Pożaryskiego (1978). W 1946 r. ożenił się z Zofią Bezdzik i miał z nią 2 synów: Wojciecha mgra inż. elektryka, dyrektora APP (Automation & Consulting) i Andrzeja mgra inż. elektryka, długoletniego pracownika Centrum Informatyki Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie. Powtórnie ożenił się w 1978 roku ze Stanisławą Nowak. Był czynny naukowo do ostatnich chwil życia. Zmarł 29 września 1994 r. w Warszawie i został pochowany na cmentarzu w Warszawie Włochach. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 9

11 Źródła: 1. Teczka osobowa prof. Kożuchowskiego w arch. Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie 2. T. Halawa, Przegląd Elektrotechniczny 1982, z J. Malko, Energetyka 1995, z 1 4. Autobiogram prof. Kożuchowskiego z 19 VI M. Cegielski, Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich, t. I SEP Wrocław R. Sroczyński, Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej , Wrocław Bibliografia publikacji pracowników Pol. Warszawskiej , Historia SEP , 1959, Zeszyt hist. nr 1 SEP 75 lat SEP , SEP lat działalności Oddziału Wrocławskiego SEP ( ), Wrocław Historia elektroenergetyki dolnośląskiej, SEP, Wrocław Zarys historii Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Historia Elektryki Polskiej, t. 1, 1976, t. 2, 1977 i Zarys historii i dokonań Instytutu Energetyki , Inst. Energet Kto jest kim w Polsce 1994, Interpress Informacje synów Wojciecha i Andrzeja oraz dr. Antoniego Klajna z Inst.Elektroenergetyki PWr, informacje prof. dr. Andrzeja Kłosa z PW 16. Wspomnienia osobiste Zbigniewa Białkiewicza 17. Z. Białkiewicz, Profesor Jan Kożuchowski ( ), Informator PTETiS nr 12, grudzień 2004, str Z. Białkiewicz, Jan Kożuchowski ( ), Polacy zasłużeni dla elektryki, Wyd. PTETiS Warszawa-Gliwice-Opole, 2009 str A Marusak 28. Prof.dr inż. Jan Kożuchowski ( ) Biuletyn historyczny nr. 5 OW PTETiS, str Strona internetowa Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, Pionierzy Dolnośląskiej Elektryki. Profesor Jan Wiktor Kożuchowski ( ).-biogram przedstawiony przez Jego ucznia i współpracownika prof. Mariana Cegielskiego. Wypowiedz prof. Mariana Cegielskiego na sesji okolicznościowej w 2009 r nt. prof. Jana Kożuchowskiego. Biogram Profesora Jana W. Kożuchowskiego oczyma Jego syna Andrzeja. Prof. Jan W. Kożuchowski ( ) (autor J Malko) Opracowali: Z. Białkiewicz, J. Hickiewicz 10 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

12 III. 50-LECIE POWSTANIA PTETiS Idea powołania do życia towarzystwa naukowego, którego celem było by stworzenie bodźców do rozwoju elektrotechniki na wyższym poziomie, zrodziła się w Polskiej Akademii Nauk w 1960 r. Członkowie ówczesnego kierownictwa nauki polskiej: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr inż. H. Golański, Wiceprezes PAN prof. W. Nowacki i Zastępca Sekretarza Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. B. Dubicki podjęli uchwałę o celowości stworzenia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Za oficjalną datę powstania PTETiS uznano 26 stycznia 1961 r. 1. Jak doszło do powstania Oddziału Gdańskiego Zebranie 32. Członków Założycieli Oddziału Gdańskiego PTETiS odbyło się w dniu 23 stycznia 1962 r. Na zebraniu tym wybrano władze Oddziału w osobach: Przewodniczący: prof. dr inż. Stanisław Trzetrzewiński Członkowie Zarządu: dr inż. Jerzy Dziedzic prof. dr inż. Józef Lenkowski doc. dr inż. Jerzy Seidler dr inż. Sławomir Wyszkowski Na pierwszym zebraniu Zarząd ukonstytuował się powierzając funkcje: Wiceprzewodniczącego prof. Józefowi Lenkowskiemu Sekretarza dr Jerzemu Dziedzicowi Skarbnika dr Stanisławowi Wyszkowskiemu Zarząd rozpoczął działalność od starań o legalizację Oddziału i uruchomienia akcji odczytowej. Starania o legalizację były przewlekłe i dopiero 18. października 1962 r. wydział spraw wewnętrznych Prezydium MRN w Gdańsku zawiadomił, że nie sprzeciwia się faktowi założenia Oddziału PTETiS. Tak późne zatwierdzenie uniemożliwiło uzyskanie dotacji Zarządu Głównego w roku 1962 i wpłynęło poważnie na ograniczenie działalności Oddziału, która była w pewnym sensie nielegalna. Mimo tych trudności w roku tym zorganizowano 5 zebrań odczytowych na których wygłoszono następujące referaty: 1. Jerzy Seidler.- Metody wydobywania elementów przenoszących informacje o dźwiękach mowy 2. Victor Doleżal -.Zastosowanie metod operatorowych do badania liniowych układów elektrycznych 3. Tadeusz Bartkowski Zastosowanie układu regulacji impulsowej do przekazywania przebiegów ciągłych w postaci skwantyzowanej 4. Jerzy Seidler Statystyczne metody optymalizacji układów regulacji impulsowej 5. Jan Kroszczyński Ostatnie osiągnięcia i tendencje rozwojowe radiolokacji 6. Jerzy Dziedzic Podstawowe równania pola elektromagnetycznego w zastosowaniu do generatorów magnetohydrodynamicznych 7. Jerzy Hryńczuk Własności udarowe pola elektromagnetycznego w obecności plazmy 2. Krótka historia Oddziału W chwili powołania Oddziału w jego skład weszły przede wszystkim osoby zatrudnione w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Łączności. W następnych latach doszły osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Morskiej, Instytucie Energetyki i Instytucie Elektrotechniki. Na początku lat dziewięćdziesiątych do Oddziału Gdańskiego wstąpiło kilku pracowników z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Dzięki inicjatywie profesora Ryszarda Borowskiego, liczba członków z tej uczelni wzrosła do 8 osób. Jego przedwczesna śmierć w Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 11

13 roku 2003 zniweczyła plan utworzenia kolejnego Oddziału PTETiS. W roku 1999 dr inż. Jan Mućko uaktywnił grupę kolegów z Bydgoszczy, organizującą wspólnie z Instytutem Elektrotechniki Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego zebrania naukowe, początkowo sporadycznie a od roku 2010 regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Grupa kolegów z Bydgoszczy jest traktowana przez Oddział Gdański jako Sekcja Bydgoszcz, która liczy 8. członków Po powołaniu Politechniki Koszalińskiej zatrudniło się w niej dwóch profesorów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Michał Białko i Włodzimierz Janke), członków Oddziału Gdańskiego PTETiS. Stworzyli oni bardzo aktywną, Sekcję Koszalin, która organizuje corocznie wspólnie z Politechniką Koszalińską Krajową Konferencję Elektroniki. W bieżącym roku odbędzie się kolejna dziesiąta konferencja. Sekcja Koszalin liczy 17 osób. Obie te sekcje w sensie organizacyjnym są ściśle związane z Oddziałem Gdańskim, mają jednak swobodę działania w sprawach organizacji zebrań naukowych. W minionym pięćdziesięcioleciu Oddziałem Gdańskim PTETiS kierowało jedenastu przewodniczących. Lata ich kadencji wraz z nazwiskami i zdjęciami przedstawiono poniżej. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTETiS Prof. dr inż. Stanisław Trzetrzewiński Prof. dr inż. Jerzy Jaczewski 1964 Prof. dr inż. Mieczysław Rodkiewicz 1965 Prof. dr inż. Jerzy Jaczewski Prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk Prof. dr hab. dr h.c. inż. Henryk Wierzba Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

14 Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki Prof. mgr inż. Włodzimierz Hellmann Doc. dr inż. Stefan Raczyński Prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski Doc. dr inż. Ludwik Referowski Obecny stan Oddziału W chwili obecnej Oddział Gdański liczy 102. Członków zwyczajnych, w tym: Profesorowie, Członkowie Członkowie Doktorzy Magistrowie Dr habilitowani Honorowi Wspierający Większość członków Oddziału to pracownicy Wyższych Uczelni Technicznych z Politechniki Gdańskiej 67 osób, Akademii Morskiej w Gdyni 5 - osób, Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy - 8 osób, oraz Politechniki Koszalińskiej - 17 osób. Ponadto do Oddziału należy 5 osób reprezentujących różne instytucje. Zarząd Główny PTETiS przyznał członkostwo honorowe następującym naszym członkom: Włodzimierzowi Hellmannowi (1986), Jerzemu Sawickiemu (1990), Jerzemu Jaczewskiemu (1993), Walerianowi Gruszczyńskiemu (1999), Ludwikowi Referowskiemu (1999), Henrykowi Wierzbie (1999), z których trzech nadal aktywnie działa w naszym Oddziale. Zmarli członkowie honorowi to: Włodzimierz Hellmann, Jerzy Jaczewski, Henryk Wierzba. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 13

15 to: Oddział Gdański PTETiS posiada 4 członków wspierających w kolejności ich przyjęcia są 1. Politechnika Gdańska (11/1992) Członkowie Wspierający Oddział Gdański 2. Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG (20/1996) 3. Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG (21/1998) 4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk (2008) Złote odznaki PTETiS otrzymali: Ludwik Spiralski (2002), Włodzimierz Janke (2009), Dariusz Świsulski (2010) ponadto Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG (2001), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (2001) oraz Politechnika Gdańska z okazji jubileuszu 100-lecia nauczania elektrotechniki w Gdańsku i 60-lecia Politechniki Gdańskiej (2005). Srebrne odznaki PTETiS otrzymali: Krystyna Zielińska (2001), Lech Hasse (2005), Kazimierz Jakubiuk (2005), Bogdan Kosmowski (2005), Andrzej Grono (2008), Ryszard Strzelecki (2008), Zofia Wilk (2010) Zarząd Oddziału Gdańskiego PTETiS Kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Skarbnik Dr inż. Ludwik Referowski Prof. dr hab. inż. Bogdan Kosmowski Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk Doc. dr inż. Lech Hasse Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Dr hab. inż. Janusz Smulko Prof. dr hab. inż. Dariusz Świsulski Dr inż. Stanisław Witkowski 14 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

16 Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego PTETiS Kadencja Przewodniczący Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Prof. dr hab. inż. Andrzej Grono Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski Dr inż. Mirosław Mizan Adresy mailowe członków zarządu i komisji rewizyjnej Prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski 1. Andrzej Grono 2. Lech Hasse 3. Kazimierz Jakubiuk 4. Bogdan Kosmowski 5. Mirosław Mizan pg.gda.pl 6. Antoni Nowakowski 7. Ludwik Referowski 8. Janusz Smulko 9. Ludwik Spiralski 10. Dariusz Świsulski gda.pl 11. Stanisława Witkowski 4. Najważniejsze aktualne formy działalności Oddziału Celem PTETiS jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elektroniki teoretycznej i stosowanej, a zwłaszcza współdziałanie w ich szerzeniu i rozpowszechnianiu. Dla realizacji tego celu Oddział Gdański organizuje: 4.1 Zebrania naukowe, konferencje, sympozja, seminaria, odczyty Od początków swego powstania Oddział Gdański organizował zebrania naukowe. W kolejnych latach liczba zebrań zawierała się w granicach Wygłaszane na nich referaty miały charakter poznawczy lub szkoleniowy. Przykładem zebrań szkoleniowych może być cykl 6 referatów Wybrane działy matematyki stosowanej wygłoszonych przez profesora Jerzego Hryńczuka w roku 1964 lub 6 referatów Wstęp do zastosowań analizy funkcjonalnej wygłoszonych przez profesorów Jerzego Hryńczuka i Pawła Zimnego w roku Referaty o charakterze poznawczym wygłaszane były przez członków Oddziału oraz zaproszonych gości. W roku 1972 dużym sukcesem cieszyła się, zorganizowana przez profesora Henryka Wierzbę w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie, konferencja naukowa Wybrane zagadnienia nowych kierunków w teorii i technologii elektrotechniki i elektroniki. Do wygłoszenia referatów programowych zarząd zaprosił wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin. W tym samym roku odbyło się również seminarium Styki w elektrotechnice, któremu przewodniczył profesor Tadeusz Lipski. Cykliczne seminaria Fizyka i Elektronika w Medycynie zostały zainicjowane w roku 1973 przez profesora Jerzego Sawickiego, ówczesnego przewodniczącego Oddziału Gdańskiego PTETiS docenta Stefana Raczyńskiego z Politechniki Gdańskiej i profesora Józefa Terleckiego Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 15

17 reprezentującego Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Były one kontynuowane do roku Streszczenia referatów były wydawane w postaci broszur powielaczowych. W roku 1988 profesor Ludwik Spiralski zainicjował cykl seminaryjny Niepożądane oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Cykl ten był, kontynuowany w roku następnym. W ramach seminarium wygłoszono kilkanaście referatów. Część z nich została opublikowana w czasopismach naukowych. W roku 1991 docent Ludwik Referowski uruchomił seminarium ciągłe Zastosowanie komputerów w dydaktyce, które od roku 2001 ze względu na specyfikę wygłaszanych referatów zmieniło nazwę na Zastosowanie komputerów w nauce i technice. Spotkania seminaryjne odbywają się we wtorki od kwietnia do listopada i wygłaszanych jest na nich corocznie referatów. W roku 2011 realizowany jest kolejny 21. cykl seminaryjny. Referaty zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy publikowane są w kolejnych edycjach Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, które do roku 1995 zgodnie z nazwą Wydziału były publikowane jako Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego. Szersze informacje na temat tego cyklu i treści wygłaszanych referatów można znaleźć w referacie 20. Lat seminarium zastosowania komputerów w nauce i technice [Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki nr 28/2010] i na stronie internetowej: >Badania naukowe>zeszyty naukowe W roku 1993 docent Ludwik Referowski wraz z profesorem Leonem Swędowskim zorganizowali seminarium Nowe rozwiązania automatycznych systemów do diagnostyki łożysk i węzłów diagnostycznych. W seminarium tym brali czynny udział pracownicy Morskiego Technicznego Uniwersytetu i firmy VAST Inc. z Sankt Petersburga. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w nr 5 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrycznego PG. Na przełomie roku 1993/94 Oddział Gdańsk zorganizował kurs szkoleniowy Użytkowanie komputerowej sieci Ethernet. Dla członków PTETiS kurs był bezpłatny. W roku 1994 profesor Jacek Marecki wraz z docentem Ludwikiem Referowskim zorganizowali seminarium Methodological Issues of Probabilistic Safety Analysis 7 Human Reliability Analysis [Wydział Elektryczny PG i PTETiS OG]. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w nr 7 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku profesor Ludwik Spiralski był inicjatorem i przewodniczącym seminarium Miernictwo sygnałów przypadkowych zorganizowanym przez Katedrę Aparatury Pomiarowej Politechniki Gdańskiej pod patronatem: Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Kolejne seminaria o tej samej tematyce były kontynuowane w roku 1997 i W roku 1996 z okazji 50-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin profesora Tadeusza Lipskiego została zorganizowana przez Wydział Elektryczny PG i Oddział Gdański PTETiS sesja naukowa Perspektywy rozwoju technik przerywania prądu. Wygłoszone na niej referaty zostały opublikowane w nr 9 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. W roku 2000 profesor Ryszard Roskosz wraz z docentem Ludwikiem Referowskim zorganizowali w ramach Katedry Miernictwa Elektrycznego WEiA PG oraz Oddziału Gdańskiego PTETiS sympozjum Aktualne problemy w metrologii APM Referaty z tego sympozjum są opublikowane w nr 14 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. W roku 2001 docent Ludwik Referowski wraz z doktorem Dariuszem Świsulskim zorganizowali II Sympozjum Naukowe - Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki 2001, w trakcie którego odbyło się Plenarne zebranie Zarządu Głównego PTETiS. Materiały z tego sympozjum są opublikowane w nr 16 Zeszytów Naukowych WEiA PG. 16 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

18 W roku 2003 Oddział PTETiS-Gdańsk zorganizował w ramach organizacji EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) konferencję 14 th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, na której przedstawiciele Uniwersytetów Technicznych Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch zaprezentowali 50 referatów. Materiały z tej konferencji zostały wydane w postaci płyty CD (rys 1, 2). W roku 2007 wspólnie z Akademią Morską w Gdyni Oddział organizował The 5 th International Workshop CPE 2007 Compatibility in Power Electronics, w której uczestniczyło 80 osób. Wygłoszone referaty wydano w postaci płyty CD - CPE Compatibility in Power Electronics Oddział Gdański PTETiS był również członkiem wspierającym The 6 th International Workshop CPE 2009 zorganizowaną w roku 2009 w Badajoz w Hiszpanii. Logo PTETiS figurowało na stronie internetowej konferencji Rys. 1. Okładka materiałów konferencyjnych 14 th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering Rys. 2. CD-ROM materiałów konferencyjnych 14 th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering W tymże roku Oddział Gdański SEP, Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG i Oddział Gdański PTETiS zorganizowały seminarium Postępy w technice wysokich napięć 100. Rocznica urodzin profesora Stanisława Szpora. Wygłoszone referaty są wydrukowane w nr 23 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Od roku 2007 Oddział wspólnie z Politechniką Koszalińską organizuje Krajowa Konferencja Elektroniki (VI IX), które odbywają się w Darłówku Wschodnim. W roku 2010 w konferencji tej uczestniczyło ponad 200 osób. Pełny tekst referatów edytowany jest na płytach CD, większość referatów publikowana jest również w krajowych czasopismach naukowych: Metrology and Measurement Systems, Electronics and Telecommunication, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Optoelectronics Review, Przegląd Elektrotechniczny i Elektronika. W tym roku odbędzie się w czerwcu X Krajowa Konferencja Elektroników Działalność wydawnicza Przez wiele lat działalność wydawniczą Oddziału Gdańskiego ograniczała ogólnokrajowa sytuacja na rynku wydawniczym. W tym czasie materiały z seminariów i sympozjów były drukowane w postaci broszur wydawanych techniką powielaczową. W momencie inicjacji seminarium Zastosowanie Komputerów w Dydaktyce przewodniczący Oddziału Gdańskiego, ówczesny dziekan Wydziału Elektrycznego, uzyskał od Rektora PG zgodę na uruchomienie wydawnictwa pod nazwą Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 17

19 Zeszyty te stały się podstawą publikacji materiałów związanych z działalnością Oddziału Gdańskiego PTETiS. Z braku funduszów pierwsze sześć numerów Zeszytów w latach było opracowane i wydane techniką kserograficzną formacie A5 przez profesora Dariusza Świsulskiego, który od roku 1995 jest członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego. Grzbiety zeszytów były bindowane (rys. 3). Kolejne Zeszyty od nr 7 do nr 22 w formacie B5 z okładką w kolorze żółtym (rys. 4) były wydawane w Zakładzie Poligraficznym PG a następnie w drukarni, b3project w nakładzie 100 a następnie 150 egzemplarzy. Od nr 23 Zeszyty ukazują się w formacie A4 w nakładzie 170 egzemplarzy (rys. 5). Rys. 3. Strona tytułowa pierwszych Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrycznego PG (A5) Rys. 4. Strona tytułowa Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (format B5) Rys. 5. Strona tytułowa Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (formata4) Z inicjatywy dr Dariusza Świsulskiego od roku 1995 ukazuje się Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Gdańsku (ISSN X). Numery 1 22 wydawane były techniką kserograficzną, bez okładki, w formacie A5 w nakładzie 120 egzemplarzy (rys. 6), a od nr 23/2009 już ze sztywną okładką, w formacie B 5 i nakładzie 150 egzemplarzy (rys. 7) 4.3. Konkursy, nagrody W pierwszych latach działalności Oddziału przyznawane były sporadycznie nagrody za wyróżniające się referaty wygłaszane na spotkaniach naukowych. Dopiero od roku 1993 w ramach seminarium Zastosowanie Komputerów w Dydaktyce a następnie Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice jest organizowany corocznie konkurs na Najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego. Wyróżnieni autorzy otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną. Przykładowy dyplom z roku 2009 przedstawiony jest na rys Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

20 Rys. 6. Biuletyn Informacyjny w formacie A5 (od nr 1 do nr 22) Rys. 7. Biuletyn Informacyjny w formacie B5 (począwszy od nr 23) Rys. 8. Dyplom przyznawany za Najlepszy referat w cyklu seminaryjnym ZKwNiT (formata4) Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 19

21 20 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

22 IV. ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2011 W ramach XXI cyklu seminaryjnego Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2011 zaplanowano 31 odczytów, które zostaną wygłoszone na 17 zebraniach naukowych. Odczyty odbywają się we wtorki w Sali E-27 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (Gmach im. Profesora Kazimierza Kopeckiego). Początek wszystkich odczytów o godzinie 14:15. Sala wyposażona jest w środki audiowizualne sterowane z laptop, dostęp za pośrednictwem CD lub pamięci przenośnej ze złączem USB. Referaty po pozytywnej opinii recenzentów zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do druku w Nr 29 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który ukaże się w grudniu 2011 Opłata związana z wydaniem materiałów seminaryjnych za każdy referat wynosi: dla członków PTETiS PLN (opłata ulgowa) dla pozostałych osób PLN W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony formatu A4, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych stron w wysokości 70 PLN za dodatkową stronę nieparzystą. Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Gdańsk nr: Data Nr referatu Imię i nazwisko Harmonogram odczytów Tytuł referatu Kazimierz Jóźwiak Metody oceny jakości kondensatorów foliowych Sylwia Babicz, Janusz Smulko 4.2 Stanisław Czapp, Maciej Rogaluk 6.1 Karol Ligman, Stanisław Galla 6.2 Piotr Żółtowski, Stanisław Galla SPOTKANIEJUBILEUSZOWE Nonlinear tip and sample forces function in atomic force microscope Komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego klatki schodowej budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Zmniejszanie przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych w układzie indukcyjnego sytemu grzewczego małej mocy Ultradźwiękowy moduł antymaskingu dla czujników PIR 8.1 Leszek Dębowski Elastyczne wielokanałowe karty wejść/wyjść analogowych z przetwornikami A/C i C/A nowej generacji do systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów z procesorami DSP 8.2 Wojciech Bąchorek, Janusz Brożek Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach dystrybucyjnych Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 21

23 Mirosław Tomera, Jacek Kęska, Andrzej Kasprowicz 9.2 Sterowanie poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników przy użyciu procesora sygnałowego F Michał Porzeziński Laboratorium zarządzania i integracji systemów automatyki budynków - przeznaczenie i możliwości badawcze 10.2 Józef Daniecki, Michał Porzeziński 11.1 Jakub Furgał, Piotr Tokarz 11.2 Jakub Furgał, Maciej Kuniewski, Piotr Pająk 12.1 Jan Rogalski, Lech Hasse Zdalne monitorowanie obiektów wyposażonych w instalacje KNX Wpływ synchronizacji łączeń na przepięcia łączeniowe w układach elektroenergetycznych Symulacje i badania napięć i prądów podczas załączania transformatorów energetycznych Sterowanie głosem czujników w sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE Andrzej Wilk Representation of magnetic hysteresis in tape wound core using Preisach s theory 13.1 Adam Łukasz Kaczmarek 13.2 Andrzej Kwiatkowski, Janusz Smulko 14.1 Furgał Jakub, Piotr Pająk, Łukasz Fuśnik, 14.2 Jerzy Kaczmarek, Michał Wróbel 15.1 Bartłomiej Adamczyk, Barbara Florkowska Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL Oprogramowanie sterujące przenośnym spektrometrem Ramana Analiza rozkładów napięć przejściowych w uzwojeniach generowanych podczas łączenia transformatorów Mechanizmy zapewniania wiarygodności stron internetowych Analiza warunków sterowania pola elektrycznego w wysokonapięciowych izolatorach przepustowych 15.2 Daria Rybarczyk Systemy agentowe i ich zastosowanie w nawigacji 16.1 Leszek Dębowski Stanowisko do automatycznego testowania i uruchamiania zestawów sprzętowych złożonych z elementów elastycznego systemu pomiarowo 16.2 Mirosław Włas, Wojciech Mojsiewicz Model symulacyjny kogeneratora małej mocy 22 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

24 Piotr Leśniewski Model matematyczny bezpiecznika krótkotopikowego 17.2 Jerzy Kaczmarek, Michał Wróbel 18.1 Krystyna Maria Noga 18.2 Krzysztof Górski, Krystyna Maria Noga 19.1 Emil Śniadach, Andrzej Elert, Stanisław Galla Możliwości stosowania wirtualizacji w systemach komputerowych Nowe stanowiska dydaktyczne do nauki cyfrowego sterowania z wykorzystaniem układów programowalnych Staruszek timer 555 przykłady zastosowań Dydaktyczny zespół źródeł sygnałów zaburzających małych i wysokich częstotliwości 19.2 Longin Stolc Czynniki krytyczne w operacyjnym sterowaniu systemami 20.1 Marek Olesz, Lech Hasse 20.2 Barbara Florkowska, Wojciech Sorbian, Paweł Zydroń 20.3 Marek Kuciński, Leszek Jarzębowicz Diagnostyka średnionapięciowych warystorowych ograniczników przepięć Ocena niejednorodności struktury układu izolacyjnego elementów uzwojeń maszyn elektrycznych średniego napięcia Pomiar prędkości obrotowej z użyciem specjalizowanego interfejsu enkodera kwadraturowego Autorzy referatów: Lp. Imię i nazwisko Nr referatu Data odczytu 1 Bartłomiej Adamczyk Sylwia Babicz Wojciech Bąchorek Janusz Brożek Stanisław Czapp Józef Daniecki Leszek Dębowski 8.1, , Andrzej Elert Barbara Florkowska 15.1, , Jakub Furgał 11.1, 11.2, , Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 23

25 11 Łukasz Fuśnik Stanisław Galla 6.1, 6.2, , Krzysztof Górski Lech Hasse 12.1, , Leszek Jarzębowicz Kazimierz Jóźwiak Adam Łukasz Kaczmarek Jerzy Kaczmarek 14.2, , Andrzej Kasprowicz Jacek Kęska Maciej Kuniewski Marek Kuciński Andrzej Kwiatkowski Piotr Leśniewski Karol Ligman Wojciech Mojsiewicz Krystyna Maria Noga 18.1, Marek Olesz Piotr Pająk 11.2, , Michał Porzeziński 10.1, Jan Rogalski Maciej Rogaluk Daria Rybarczyk Janusz Smulko 4.1, 13, , Wojciech Sorbian Longin Stolc Emil Śniadach Piotr Tokarz Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

26 39 Mirosław Tomera Andrzej Wilk Mirosław Włas Michał Wróbel Paweł Zydroń Piotr Żółtowski Streszczenia referatów wygłaszanych w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice Nonlinear tip and sample forces function in atomic force microscope Sylwia Babicz, Janusz Smulko The atomic force microscope AFM is a powerful tool for observing various surfaces at the nanoscale. The tiny forces between a nanometer sized probe and sample have been intensively examined since the advent of atomic force microscopy AFM. As there are numerous applications of AFM to a wide range of surfaces, the forces involved need to be understood in order to give a quantitative interpretation of AFM images. However, obtaining true atomic resolution by AFM is much more difficult than by STM. In STM, the imaging signal is a tunneling current It that can be easily converted into a signal voltage for further processing. In AFM, the imaging signal is the force F ts between a sharp tip and a surface. The conversion of F ts into an electrical signal is usually done by measuring the deflection of a cantilever beam (CL). Because this measurement process is indirect, it is more difficult and more prone to experimental drift and error. This problem has been solved by frequency modulation AFM FM. In this technique, a CL is oscillating with a constant amplitude A 0 at frequency f. f depends on the eigen frequency f 0 of the CL determined by spring constant k, effective mass m* and F ts. It has been found that A 0 has to be very large compared to the range of F ts for obtaining optimal resolution, therefore the connection between f and F ts is complicated. f is calculated as a function of distance with a simple model for F ts. After providing for forces between tip and sample: f d, k, A, f, n 0 0 f 0 2 ka T 0 T0 d A CA 0 A cos 2 f t 0 cos 2 f t dt n 1 All experiment described in papers basic on linear function of the tip and sample forces. There is a hypothesis that there are nonlinear effects in the function. So that, there is a requirement of founding a new method for quantifying the elastic tip sample interaction forces from measured frequency vs. distance curves. The forces between a sharp tip and a sample are characteristic for different sample materials. This presentation describes model of nonlinear calculations. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 25

27 2. Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach dystrybucyjnych Wojciech Bąchorek, Janusz Brożek Stacje transformatorowe SN/nn spełniają podobną rolę w sieciach niskiego napięcia nn jak główne punkty zasilania GPZ w sieci średniego napięcia SN. Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn zmienia warunki pracy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej na danym terenie poprzez: zmniejszenie długości ciągów sieci dystrybucyjnej SN i nn, zmiany w rozpływie prądów, zmniejszenie spadków napięcia, zmniejszenie strat mocy i energii w istniejącym układzie sieci, powiększenia rezerwy mocy w transformatorach SN/nn możliwej do wykorzystania do zasilania odbiorców danego terenu, zwiększenie pewności zasilania. W referacie zostaną przedstawione wyniki obliczeń strat mocy dla różnych stanów pracy sieci średniego napięcia. Do analizy strat mocy i energii w sieci rozdzielczej zastosowano model liniowy sieci. Analizę prowadzono przy następujących założeniach: każdy odbiór pobiera taką samą moc szczytową P Z, odbiory oddalone są o stałą średnią odległość l śr, dla wszystkich odbiorów przyjmujemy jednakowy cos, na całej długości l c zakładamy jednakowy przekrój linii s, do obliczeń przyjmujemy liniowy rozkład obciążenia wzdłuż linii na długości l c. Obliczenia wykonano przy użyciu programów komputerowych. 3. Komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego klatki schodowej budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG Stanisław Czapp, Maciej Rogaluk W pracy przedstawiono komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego klatki schodowej budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano poszczególne etapy tworzenia modelu komputerowego klatki schodowej z wykorzystaniem programu DIALux. Przedstawiono kompletny model oraz wizualizację oświetlenia podstawowego klatki schodowej. 4. Zdalne monitorowanie obiektów wyposażonych w instalacje KNX Józef Daniecki Michał Porzezinski1 W ostatnich latach, wraz z rozwojem nowoczesnych instalacji elektrycznych zintegrowanych z rozproszonymi systemami automatyki budynków, wzrasta również zainteresowanie aplikacjami umożliwiającymi ich zdalne monitorowanie. W artykule przedstawiono idee i możliwości techniczne nadzorowania instalacji otwartego standardu KNX. Pokazano przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych oraz ich ograniczenia. Zaprezentowano prototyp aplikacji opracowanej dla systemu Windows w języku C# umożliwiającej nadzór za pośrednictwem przeglądarki internetowej nad wybranymi obiektami instalacji KNX. Oprogramowanie to wykorzystuje bibliotekę Falcon do komunikacji z magistrala KNX, gromadzi historie zdarzeń w bazie danych i prezentuje aktualne stany zdefiniowanych punktów alarmowych. Przedstawiono również możliwości nadzoru instalacji KNX z wykorzystaniem otwartych bibliotek i oprogramowania pracującego w systemie Linux i dokonano porównania obu rozwiązań. 26 Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk

28 5. Elastyczne wielokanałowe karty wejść/wyjść analogowych z przetwornikami A/C i C/A nowej generacji do systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów z procesorami DSP Leszek Dębowski We współczesnych rozwiązaniach torów analogowych stosowanych w większości standardowych aplikacji energoelektronicznych z powodzeniem wykorzystywane są przetworniki analogowo-cyfrowe o rozdzielczości bitowej. W wielokanałowych torach pomiarowych stosowanych w przekształtnikach bardzo często wykorzystywana jest konfiguracja w postaci szybkiego kontrolera DSP z wbudowanym wewnętrznym pojedynczym przetwornikiem A/C z multiplekserem na wejściu. Dzięki dużej szybkości przetwarzania (do kilkunastu MSPS) i odporności większości algorytmów sterowania na stosunkowo niewielkie przesunięcia fazowe takie rozwiązanie jest akceptowalne. W przypadku konieczności zwiększenia dokładności, co ma istotne znaczenie w technice pomiarowej i diagnostycznej, konieczne staje się zastosowanie precyzyjniejszych przetworników A/C (16-bitów i więcej) oraz zastosowanie jednoczesnego próbkowania sygnałów we wszystkich kanałach. W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na tory analogowe zakłóceń pochodzących z części cyfrowej stosowana jest separacja galwaniczna. Wiąże się to jednak często z ograniczeniem pasma przetwarzanych sygnałów. Podobne problemy występują w przypadku bloków cyfrowo-analogowych. W referacie przedstawiono nowe rozwiązania szybkich (500kHz) i precyzyjnych (16- bitów) kart wejść/wyjść analogowych (12-16 kanałów) przeznaczonych do specjalistycznych zastosowań z zakresu energoelektroniki, techniki pomiarowej i diagnostycznej. Omówiono kolejne bloki kondycjonujące sygnały analogowe oraz oryginalną architekturę interfejsu części cyfrowej umożliwiającą sprzężenie kart z systemami mikroprocesorowymi poprzez magistralę równoległą bądź szeregową. Podano wybrane przykłady zastosowań. 6. Stanowisko do automatycznego testowania i uruchamiania zestawów sprzętowych złożonych z elementów elastycznego systemu pomiarowo Leszek Dębowski Struktura stanowiska została dopasowana do architektury oraz standardów wykorzystywanych w elastycznym systemie pomiarowo-sterującym. W rozwiązaniach sprzętowych przeznaczonych do aplikacji związanych z energoelektroniką kluczową rolę odgrywają grupy wyjść sterujących (PWM) i wejść diagnostycznych (ERROR) związanych z półprzewodnikowymi elementami mocy oraz grupa analogowych sygnałów pomiarowych pochodzących z przetworników prądu i napięcia (np. typu LEM) o liczbie i parametrach zależnych od rodzaju przekształtnika. W niektórych zastosowaniach występują także sygnały pomiarowe prędkości bądź położenia pochodzące z enkoderów przyrostowych bądź absolutnych. Pozostałe grupy sygnałów obejmują interfejsy (USB, RS-232/422/485, CAN, LIN, IrDA) oraz wejścia i wyjścia pomocnicze. Rys. 1. Struktura stanowiska testująco-uruchomieniowego dla systemów pomiarowych i sterujących. Biuletyn informacyjny nr 25/ PTETiS Oddział Gdańsk 27

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Ur 10 I 1922 w Zagańsku Ojciec leśnik, żołnierz AK Brat Mieczysław Tobruk, Monte Casino, Virtuti Militari, podpułkownik Siostra Maria

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO

I. INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO BIULETYN INFORMACYJNY Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, e-mail: ptetis@ely.pg.gda.pl. WWW: http://www.ely.pg.gda.pl/~ptetis/ptetis.html

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015.

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. W dniach 29-30 czerwca 2015 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Sympozjum Historia Elektryki, którego organizatorem była Centralna Komisja Historyczna

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

15 III 2016 r. Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak

15 III 2016 r. Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak JAN STEFAN MANITIUS (1911-1996) Urodzony 19 kwietnia 1911 r. w Zduńskiej Woli jako syn Gustawa Hermana Romualda (pastora w Zduńskiej Woli; zamordowanego później przez Niemców w 1940 r.) i Marii Marty z

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Profesor Jan Wiktor KOŻUCHOWSKI (1911-1994)

Profesor Jan Wiktor KOŻUCHOWSKI (1911-1994) Profesor Jan Wiktor KOŻUCHOWSKI (1911-1994) Biogram przedstawiony przez Jego ucznia i współpracownika prof. Mariana Cegielskiego 1. Biogram zawodowy Jan Wiktor Kożuchowski (J.K.), prof. zw. Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o mgr inż. Andrzeju Pytlaku

Wspomnienie o mgr inż. Andrzeju Pytlaku Stefan JANUSZEWSKI Henryk ŚWIĄTEK Wspomnienie o mgr inż. Andrzeju Pytlaku dr inż. Stefan JANUSZEWSKI mgr inż. Henryk ŚWIĄTEK Zakład Przekształtników Mocy Instytut Elektrotechniki PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kierunek studiów Elektrotechnika Studia III stopnia Przedmiot: Przetwarzanie i użytkowanie energii Rok: II Semestr: III Forma studiów: Stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania) Redakcja naukowa Krzysztof Bzdyra Grzegorz Bocewicz KOSZALIN 2011 ISBN 978-83-7365-276-7 Przewodniczący Uczelnianej Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL 2004

III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL 2004 W dniach 22-23.04.2004 roku w Ośrodku Szkoleniowym Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. w Zdroisku odbyła się III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich FORUM Energia Efekt -Środowisko Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r. Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP e-mail: sep@sep.com.pl, http://www.sep.com.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Naukowo Techniczna ENERGOOSZCZĘDNE NAPĘDY PRZEKSZTAŁTNIKOWE W PRZEMYŚLE. Lądek Zdrój, 7-9 czerwca 2017 r.

II Konferencja Naukowo Techniczna ENERGOOSZCZĘDNE NAPĘDY PRZEKSZTAŁTNIKOWE W PRZEMYŚLE. Lądek Zdrój, 7-9 czerwca 2017 r. II Konferencja Naukowo Techniczna ENERGOOSZCZĘDNE NAPĘDY PRZEKSZTAŁTNIKOWE W PRZEMYŚLE Lądek Zdrój, 7-9 czerwca 2017 r. organizowana przez Katedrę Maszyn, Napędów Politechniki skiej we współpracy z: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Rok Odeszli do wieczności: Styczeń - Zenon Linke Czerwiec - Bolesław Kaleta Lipiec - Eugeniusz Laskowski

Rok Odeszli do wieczności: Styczeń - Zenon Linke Czerwiec - Bolesław Kaleta Lipiec - Eugeniusz Laskowski Rok 2013 Odeszli do wieczności: Styczeń - Zenon Linke Czerwiec - Bolesław Kaleta Lipiec - Eugeniusz Laskowski 1 Wrocław, 19.12.2013 2 Seminaria organizowane przez Koło nr 43. 1. Prowadzone przez Autorytety

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu Testowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TSI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki rdzeń: Automatyka i robotyka strumień: Systemy automatyki email: ksa@eti.pg.gda.pl, www.eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-automatyki PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr V semestr zimowy

Energetyka I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr V semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatic Protective of Power System Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. -

Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. - POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ Stowarzyszenie Elektryków Polskich ul. Świętokrzyska 14 A, 00-950 Warszawa, tel. 0-22-556 43 09 Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki 2014 - Gdańsk, dnia 14 listopada

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Elektronika pojazdowa Nazwa w języku angielskim: Electronics in car vehicles Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ SZKLARSKA PORĘBA, 25 27 września 2013 INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Patronat Honorowy Konferencji: POLSKI KOMITET BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 SEP Oddział Gdańsk zaprasza na jubileuszowe 40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 Gdańskie Dni Elektryki W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane zostaną przede wszystkim: Dzień 2. 06.11 KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku 1881-1958 Profesor Jan Obrąpalski urodził się 13.07.1885 roku w Warszawie ojciec Erazm

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 16.03.2016 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Automatyka Telekomunikacja Informatyka

Automatyka Telekomunikacja Informatyka XL Konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Instytut

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Systemy pomiarowe Measurement systems. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Systemy pomiarowe Measurement systems. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Systemy pomiarowe Measurement systems Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 20 kwietnia 2016r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu Spółki, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem

Bardziej szczegółowo