KOMANDOR DYPL. JERZY KŁOSSOWSKI SZEF BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMANDOR DYPL. JERZY KŁOSSOWSKI SZEF BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ (1893-1978)"

Transkrypt

1 prof. dr kpt. ż.w. Daniel DUDA Akademia Marynarki Wojennej bsm. pchor. Małgorzata PAJĄK Akademia Marynarki Wojennej KOMANDOR DYPL. JERZY KŁOSSOWSKI SZEF BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ ( ) Jerzy Kłossowski urodził się 19 kwietnia 1893 roku w Kielcach, w których spędził 17 lat swego życia. Uczęszczał do Polskiej Szkoły Handlowej, lecz ona nie posiadała uprawnień szkoły państwowej, a więc nie nadawała matury. Było to powodem podjęcia decyzji o wstąpieniu do powstałej w 1909 roku w Warszawie dwuklasowej Szkoły Handlowej imienia A. Jeżewskiego z rosyjskim językiem wykładowym. Były to dwie ostatnie klasy szkoły realnej z programem rozszerzonym. Jerzy Kłossowski kończy tę szkołę w 1912 roku z odznaczeniem i zdaje egzamin dojrzałości. W lipcu tego roku, po złożeniu odpowiednich egzaminów i załatwieniu licznych formalności, podjął naukę na młodszym kursie gardemarinów (podchorążych marynarki wojennej) w Morskim Korpusie w Petersburgu. Nim jesienią 1912 roku podjął naukę, musiał przejść normalny kurs rekrutacji i dodatkowo kandydackie pływanie na okręcie o nazwie Rynga, które sprowadzało się do wykonywania podstawowych czynności marynarskich. Przerywa edukację w Morskim Korpusie przenosi się na Politechnikę Petersburską 1. Jednak zainteresowanie morzem spowodowało ponowne podjęcie nauki, ale już w Otdielnyje Gardemarińskimi Kłassy w Petersburgu, którą kończy w 1916 roku, uzyskując pierwszy stopień oficerski miczmana. Służbę jako oficer rozpoczyna na froncie rosyjsko-niemieckim w carskiej Flocie Bałtyckiej, w rejonie Zatoki Fińskiej na kanonierce Gil, później na stanowisku komendanta transportowca Flotylli Transportowej Specjalnego Znaczenia, a następnie na starym pancerniku Pietr Wielikij jako oficer flagowy. W okresie od października 1916 roku do kwietnia 1917 roku był słuchaczem Szkoły Lotniczej w Baku, której nie ukończył z powodu wypadku. W roku 1917 służył w Armenii, natomiast w 1918 roku był artylerzystą wojsk Azerbejdżanu w Tbilisi i Giendzie. Przez Batumi, Konstantynopol, Gałacz i Czerniowce powrócił do Polski i znalazł się w Warszawie. Został zweryfikowany jako kapitan marynarki wojennej i w 1919 roku podjął służbę w Oddziale Zapasowym Marynarzy Portu Wojennego w Modlinie. Z dniem 21 kwietnia 1920 roku Oddział Zapasowy Marynarki Wojennej zostaje przeniesiony z Modlina do Torunia, jako zaczątek Kadry Marynarki. Na dowódcę tej jednostki zostaje 1 Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom II, Polska Marynarka Wojenna, red. J.K. Sawicki, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 1996, s

2 wyznaczony kapitan marynarki Antoni Wąsowicz. Jerzy Kłossowski pozostaje w Modlinie jako komendant Oddziału Portowego. Jednak już po pięciu miesiącach, dnia 26 kwietnia 1920 roku Klossowski zostaje przeniesiony do Portu Wojennego Puck, w charakterze oficera ordynansowego szefa Urzędu Hydrograficznego kapitana marynarki Józefa Unruga 2. Pismem z dnia 18 kwietnia 1920 roku szef Departamentu Spraw Morskich wiceadmirał Kazimierz Porębski zwrócił się do Ministra Spraw Wojskowych, wskazując na potrzebę szkolenia oficerów marynarki wojennej we Francji. Zaznaczał, że nie można w tej sprawie liczyć na Anglię. W odpowiedzi z dnia 12 maja 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych zgodziło się na wysłanie 2 oficerów na szkolenie do Francji. Oficerami tymi byli komandor podporucznik Eugeniusz Solski i kapitan marynarki Jerzy Kłossowski. Informację tę Kłossowskiemu przekazał osobiście admirał Kazimierz Porębski na spotkaniu w Departamencie Spraw Morskich. Podkreślał, że młodzi oficerowie powinni dołożyć starań, aby nie tylko pomyślnie je ukończyć, ale również wyrobić w środowisku francuskim dobrą opinię o Marynarce Wojennej Polski. Spotkanie admirał zakończył obietnicą mianowania Kłossowskiego szefem Biura Hydrograficznego w przypadku pomyślnego ukończenia edukacji. Zgodnie z rozkazem nr 9 Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych Jerzy Kłossowski wyjeżdża do słynnej Ecole Hydrographique i przebywa tam w okresie od listopada 1921 do listopada 1922 roku. Roczne studia kończy z wynikiem celującym i zgodnie ze słowami admirała Porębskiego po powrocie, z dniem 1 grudnia 1922 roku, obejmuje stanowisko szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Admirał obiecał daleko idącą pomoc w prawidłowym ustawieniu zadań Biura, rozwoju tej służby pod względem kadrowym, technicznym i wyposażenia. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej musiało w przyszłości spełnić zadania wynikające z rozbudowy Marynarki Wojennej, jej jednostek bojowych i pomocniczych, rozbudowy Flotylli Wiślanej i Pińskiej oraz różnych innych instytucji. Jak podaje Jerzy Kłossowski we wspomnieniach, już 30 listopada 1922 roku zameldował się w Pucku u komandora Jerzego Świrskiego, pełniącego obowiązki dowódcy floty. Biuro Hydrograficzne podlegało wówczas dowódcy Portu Wojennego Puck, którego komendantem był wówczas komandor Witold Panasewicz. Tutaj dopiero posiadł wiadomość, że Biuro Hydrograficzne zostało przeniesione do Gdyni i znajduje się w Gdyni w willi TUSIA. Ówczesne Biuro Hydrograficzne to minimalna liczba map morskich, locji, trochę starych instrumentów nawigacyjnych, parę stołów, stołków i jedna szafa tak Jerzy Kłossowski wspomina pierwsze swe kroki we wspomnianym gdyńskim biurze, składającym się jedynie z dwóch pokoi. Obejmując stanowisko szefa Biura Hydrograficznego od kapitana marynarki Tadeusza Bramińskiego kapitanowi Jerzemu Kłossowskiemu przyszło pracować w okresie ścisłego już podziału zadań hydrograficznych dokonanego pomiędzy 2 Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom II, Polska Marynarka Wojenna, red. J.K. Sawicki, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 1996, s

3 Urzędem Marynarki Handlowej z siedzibą w Wejherowie (Ministerstwa Przemysłu i Handlu) a Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Bowiem pod koniec 1921 roku w hydrografii polskiej nastąpiło ważne wydarzenie. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 1921 roku dokonano rozdziału kompetencji i odpowiedzialności za sprawy gospodarki morskiej, w tym hydrografii oraz bezpieczeństwa żeglugi, pomiędzy Służbą Hydrograficzną Marynarki Wojennej, a instytucjami cywilnej administracji morskiej reprezentowanej przez Urząd Marynarki Handlowej, działający w Wejherowie a powstały dnia 2 kwietnia 1920 r. Na mocy tego rozporządzenia nie tylko latarnie morskie, ale i również jednostki np. żaglowy statek szkolny Lwów przekazano do Szkoły Morskiej w Tczewie, a jednostkę hydrograficzną ORP Pomorzanin, która w związku z tym, z dniem 28 lutego 1922 roku została skreślona z etatu Marynarki Wojennej, przeniesiono do wspomnianego Urzędu Marynarki Handlowej, nazywając ją Kaszuba. Przy okazji zmian organizacyjnych w strukturach Polskiej Marynarki Wojennej, dokonujących się na przełomie listopada i grudnia 1921 roku, ale i również w 1922 roku, nastąpiły zmiany organizacyjne w dotychczas istniejącej Służbie Hydrograficznej Marynarki Wojennej. Od 18 stycznia 1922 roku szef Służby Hydrograficznej MW podlegał komendantowi Portu Wojennego Puck, a dodatkowo 2 czerwca 1922 roku zmieniono nazwę Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej na Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW). Kłossowski poświęcił się pracy; szczególnie pracował nad przygotowaniem statutu Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. W dniu 1 stycznia 1924 roku rozkazem szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej został uchwalony statut składający się z dwóch części: A Statut Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej i B Rozporządzenie Wykonawcze do Statutu. Było to wielkie osiągnięcie Jerzego Kłossowskiego, kraju i Marynarki Wojennej 3. Kolejne osiągnięcie Jerzego Kłossowskiego, to opracowanie programu kursu mierników morskich i wystąpienie do Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej o jego akceptację. Rozkazem nr 16 szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z dnia 14 marca 1924 wyrażono zgodę na zorganizowanie kursu dla 8 kandydatów spośród kandydatów szeregowych marynarzy o specjalności pokładowej lub sterników sygnalistów. Kurs miał być przeprowadzony siłami Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 4. Kurs ten (mierników hydrografów) rozpoczął się w Pucku dnia 15 października 1924 roku, a kierownikiem jego został kapitan marynarki Jerzy Kłossowski. Część praktyczna kursu prowadzona była na ORP Pomorzanin. W tym celu kursanci już 15 listopada zaokrętowali na tę jednostkę hydrograficzną. 3 Statut opracowano i przedstawiono w artykule D. Duda Przegląd Hydrograficzny, nr 6, s Stanisław M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej , Tom 1, Albany, N.Y s

4 Kolejnym ważnym osiągnięciem było rozpoczęcie pracy, z dniem 17 listopada 1924 roku, utworzonego w Pucku tzw. Depo Hydrograficznego. Była to lokalna komórka wydzielona z Biura Hydrograficznego dla zaspokajania bezpośrednich potrzeb oddziałów i instytucji podległych Dowódcy Floty. Depo podlegało bezpośrednio Dowódcy Floty, fachowo natomiast podlegało szefowi Biura Hydrograficznego w Pucku. Kierownikiem Depo, zgodnie z rozkazem nr 6 z dnia 12 stycznia 1925 roku, wyznaczony został porucznik marynarki Artur L. Reyman 5. Funkcję szefa BHMW Kłossowski pełnił do 19 czerwca 1925 roku, należy jednak zaznaczyć, że w okresie 11 stycznia 1924 do 14 maja 1925 roku jednocześnie pełnił obowiązki dowódcy okrętu hydrograficznego (Okrętu Wydzielonego) ORP Pomorzanin 6. Na początku czerwca 1925 roku wyszedł rozkaz personalny Kierownictwa Marynarki Wojennej z podpisem komandora Świrskiego, mocą którego Kłossowski został wyznaczony z dniem 1 lipca 1925 roku na stanowisko p.o. kierownika wydziału organizacyjno-mobilizacyjnego sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej. Było to jedno z dwóch pierwszych przeniesień z wybrzeża do centrali w Warszawie. Po dwóch miesiącach, po ogłoszeniu rozkazu szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej o zamierzeniu wysłania dwóch oficerów w stopniu kapitana na studia do Francji, przystępuje do kwalifikacji. Z trzech kandydatów jeden wycofuje się i tym samym Kłossowski wraz z Czeczotem zostaje wyznaczony do podniesienia kwalifikacji jako słuchacz Ecole de Guerre Navale w Paryżu. Studia kończy z pierwszą lokatą, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Po studiach powierzono mu dowództwo na kanonierce ORP Generał Haller podczas pierwszej oficjalnej wizyty okrętu Marynarki Wojennej w Kopenhadze. W sierpniu 1928 roku przychodzą trudne chwile dla człowieka morza jakim był Kłossowski. Na skutek zmian personalnych w Sztabie Generalnym, z dniem 1 lipca 1928 roku, zostaje przeniesiony na stanowisko w toruńskiej Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w charakterze dyrektora nauki i jednocześnie wykładowcy. Jak wspomina Opuszczałem Gdynię z ciężkim sercem. Przyzwyczaiłem się do floty i czułem się w niej na właściwym miejscu. Praca na nowym stanowisku z początku była trudna, lecz pozwoliła zrealizować Kłossowskiemu ideę, o której od dawna myślał podczas pływania we flocie. Wraz z por. dypl. Frankowskim i por. mar. Duraczem postanowili ożywić studiowanie w środowisku oficerskim morskich zagadnień operacyjno-taktycznych. W grudniu 1928 roku założyli miesięcznik Przegląd Morski o tematyce wojenno-morskiej, który miał poparcie ówczesnego szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kmdr. Jerzego Świrskiego. Kapitan marynarki Jerzy Kłossowski został członkiem komitetu redakcyjnego odpowiedzialnym za sprawy merytoryczne i wydawnicze. W 1958 r. w trzydziestą rocznicę ukazania się 5 Stanisław M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej , Tom 1, Albany, N.Y s Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom II, Polska Marynarka Wojenna, red. J.K. Sawicki, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia

5 pierwszego zeszytu Przeglądu Morskiego, zostało umieszczone kilkustronicowe wspomnienie na łamach Biuletynu Nautologicznego nr 11/12 wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne: W dziejach naszego czasopiśmiennictwa morskiego ukazanie się Przeglądu było wydarzeniem o dużym znaczeniu, a i dzisiaj jeszcze, z odległości kilku dziesiątków lat, jest zjawiskiem zastanawiającym. Ukazało się przecież czasopismo zupełnie nowego typu, w Polsce dotąd nie spotykanego, o specjalistycznym profilu tematycznym i wyraźnie określonych zadaniach 7. Służąc w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, z dniem 22 stycznia 1930 roku, został wyznaczony na wykładowcę zagadnień Strategia i polityka morska, na rozpoczynającym się z dniem 1 lutego 1930 roku kursie aplikacyjnym dla kapitanów i komandorów podporuczników w korpusie morskim. Kurs ten został zorganizowany jedynie dla 6 osób. W 1932 roku J. Kłossowski pracował nad programem powołanie nowego wydziału Wydziału Administracyjnego Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. W pierwszych miesiącach 1933 roku pełnił obowiązki komendanta SPMW podczas nieobecności komandora porucznika Karola Korytowskiego. 1 stycznia 1930 roku uzyskał oczekiwany awans na stopień kmdr ppor. i przeniesiony został na ORP Krakowiak na stanowisko dowódcy okrętu. Na przełomie lat 1933/1934 pełnił obowiązki dowódcy ORP Bałtyk. Z dniem 31 lipca 1934 roku został przeniesiony do rezerwy. Przed oficjalnym przeniesieniem do rezerwy został skierowany do Ministerstwa Komunikacji, gdzie w toruńskiej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych odbywał praktykę. Z dniem 1 lipca 1934 roku objął stanowisko naczelnika Biura Personalnego DOKP w Toruniu. Podjął społeczną pracę w Lidze Morskiej i Kolonialnej w charakterze członka prezydium i wiceprezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej okręgu toruńskiego i jednocześnie został prezesem pomorskiego Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Na ostatnim przedwojennym VIII Walnym Zjeździe Delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej, który odbył się w dniach maja 1939 roku w Toruniu, wszedł w skład Rady Głównej tej organizacji. W okresie okupacji mieszkał pod Łęczycą i pracował jako buchalter rolny. Z dniem 5 maja 1945 roku rozpoczął ponownie służbę w Marynarce Wojennej, a z dniem 1 czerwca 1945 roku powierzono mu stanowisko Szefa Oddziału Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Obrony Narodowej i jednocześnie pomocnika szefa Sztabu Głównego MW z siedzibą w Warszawie. W miesiącach sierpień październik 1945 roku był szefem misji w Sztokholmie, z zadaniem sprowadzenia do kraju internowanych tam trzech okrętów podwodnych: ORP Ryś, ORP Sęp i ORP Żbik, patrolowego kutra Batory i statku szkolnego Szkoły Morskiej w Gdyni s.v Dar Pomorza 8. 7 Encyklopedia Gdyni, red. M. Sokołowska, Wydawnictwo Oficyna Verdi Causa, Gdynia s Jan Kazimierz Sawicki (pod redakcją zespół autorski Julian i Małgorzata Czerwińscy, Maria Babnis, Alfons Jankowski), Kadry Morskie Rzeczypospolitej tom II, Polska Marynarka Wojenna, Wydanie nakładem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 1996 r. 115

6 Tak oto ocenił misję w Sztokholmie komandora Jerzego Kłossowskiego Stanisław M. Piaskowski: Rząd szwedzki w dniu 4 VIII [1945] nakazał przeprowadzenie internowanych oop i statków z dotychczasowego miejsca postoju do Sztokholmu celem przekazania ich przedstawicielom rządu warszawskiego. Komisja odbiorcza przybyła 23 VIII [1945] z komandorem Jerzym Kłossowskim na czele starając się zachęcić jak największą ilość internowanych marynarzy do powrotu. Rezultaty nie odpowiadały jednak życzeniom Komisji. Oficjalne przekazanie przez Rząd Szwedzki 3-ch OOP Sęp, Ryś i Żbik oraz szkolnego statku Dar Pomorza i motorówki Straży Granicznej Batory odbyło się 5 IX [1945]. Do Polski internowane okręty i statki odeszły w dniu 21 X [1945]. Wraz z okrętami powrócili: 1 oficer kmdr por. Władysław Salamon i 51 podofic[erów] i marynarzy na ogólną liczbę 16 oficerów, 149 podoficerów i marynarzy. Przeważająca część załogi i prawie wszyscy oficerowie pozostali na emigracji 9. Od stycznia do grudnia 1946 roku Kłossowski był attache morskim w Londynie, z zadaniem sprowadzenia do kraju okrętów pozostających na zachodzie i ich załóg. W roku 1949 zostaje delegowany do Harbinu, z zadaniem zorganizowania repatriacji do kraju Polaków tam przebywających; ostatecznie wysłał do kraju łącznie trzy transporty. W styczniu 1950 roku komandora Jerzego Kłossowskiego przeniesiono do rezerwy, gdzie podjął pracę w budownictwie i kolejno w inspekcji handlowej. Ściśle związał się z Polskim Towarzystwem Nautologicznym, był jej czynnym członkiem, swoje prace drukował w Nautologii, był również recenzentem 11 naukowych artykułów publikowanych w językach obcych. Był członkiem Prezydium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, pozostawił wspomnienia, które Towarzystwo przekazało do archiwum Ludzi Morza Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Opublikował cenną wspomnieniową książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w roku 1970, a nosi tytuł Wspomnienia z Marynarki Wojennej. Publikował w Wojskowym Przeglądzie Historycznym, w Polsce Zbrojnej, był współredaktorem Przeglądu Morskiego i publikował na łamach tego pisma. Komandor Jerzy Kłossowski odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, duńskim Orderem Danebroga IV klasy. Zmarł w Warszawie dnia 12 sierpnia 1978 roku, pochowany został na cmentarzu na Powązkach. 9 Stanisław M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej , Tom 3, Albany, NY 10 lutego 1990 r. s

7 BIBLIOGRAFIA 1. Duda D.: Funkcjonowanie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym, Biuletyn Hydrograficzny nr 6, Gdynia Sokołowska M.: Encyklopedia Gdyni, Wydawnictwo Oficyna Verdi Causa, Gdynia Sawicki J.K.: Kadry Morskie Rzeczypospolitej tom II. Polska Marynarka Wojenna, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia Piaskowski S.M.: Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej , Tom 1, Albany, N.Y Piaskowski S.M.: Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej , Tom 3, Albany, NY Źródła internetowe: 117

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ Kmdr Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ (Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego w materiałach,

Bardziej szczegółowo

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

FACHOWE CZASOPISMA WOJSKOWE W LATACH 1918 1939

FACHOWE CZASOPISMA WOJSKOWE W LATACH 1918 1939 Zdzisław G. Kowalski FACHOWE CZASOPISMA WOJSKOWE W LATACH 1918 1939 Polskie fachowe czasopiśmiennictwo wojskowe z okresu międzywojennego jest dla historyka wojskowości bardzo cennym źródłem informacji.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Tomasz Matuszak POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o lataniu w przestworzach na podobieństwo ptaków. Marzenia swoje próbował realizować poprzez konstruowanie

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia

Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 01.08.2015 Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH

60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH 60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH Zarys historii Warszawa 2011 Jan Ginowicz Zbigniew Kuśmierek Bronisław Peikert Adolf Stachula Kazimierz Walkowiak 60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH Zarys historii Szefostwo

Bardziej szczegółowo

Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej

Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej Studia Gdańskie, t. VII, s. 237 265 Zbigniew Machaliński * Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej Wstęp Po 1945 roku w Polsce nastąpił gigantyczny rozwój gospodarki i techniki morskiej, trwający

Bardziej szczegółowo

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964)

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk. dypl. Ludwik Sadowski Oddział II Sztabu Głównego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny Opracowanie Maciej Sobieraj Wstępem opatrzył

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym

Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY 2010, 73, 30 45 KAZIMIERZ JANICKI Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym Poznań Military Doctors in the Interwar Poradnia Alergologiczna, ul.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. POLSKI REJESTR 19 36 STATKÓW Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Tylko do użytku Nr 3/247 Gdańsk czerwiec 2004 POSIDONIA 2004 W dniach od 7 do 11 czerwca br. Polski Rejestr Statków S.A. uczestniczył w 19. Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R.

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego Opracowanie dedykowane jest Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS WARSZAWA FENIKSEM XX

Bardziej szczegółowo

System szkolenia funkcjonariuszy

System szkolenia funkcjonariuszy System szkolenia funkcjonariuszy Policji Państwowej mł. insp. Grzegorz Winnicki Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych CSP Powstanie ogólnopolskiej służby bezpieczeństwa w odrodzonej Polsce było jednym

Bardziej szczegółowo

morski Odradzanie się floty Z chwilą powstania flota polska stanęła przed wyzwaniem pozyskania okrętów. str. 53 Cena 6 zł (w tym 5% VAT)

morski Odradzanie się floty Z chwilą powstania flota polska stanęła przed wyzwaniem pozyskania okrętów. str. 53 Cena 6 zł (w tym 5% VAT) przegląd NR 03 (057) morski MIESIĘCZNIK MARZEC 2012 ISSN 1897-8436 Odradzanie się floty Z chwilą powstania flota polska stanęła przed wyzwaniem pozyskania okrętów. str. 53 Cena 6 zł (w tym 5% VAT) SPIS

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

Przygotowania obronne państwa 1935 1939

Przygotowania obronne państwa 1935 1939 14 Inspektor Juliusz Kozolubski, szef sztabu Komendy Głównej Policji Państwowej. Fragmenty sprawozdania pt. Uwagi i spostrzeżenia co do udziału Policji Państwowej w wojnie, Paryż, 15 listopada 1939 r.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA HISTORYCZNA. Grzegorz Grześkowiak RYS HISTORYCZNY POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922-1939

BIBLIOTECZKA HISTORYCZNA. Grzegorz Grześkowiak RYS HISTORYCZNY POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922-1939 BIBLIOTECZKA HISTORYCZNA Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r w Katowicach Grzegorz Grześkowiak RYS HISTORYCZNY POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922-1939 40-038 Katowice ul. Lompy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Piętnaście lat na kursie NATO K@waleria 3.0 Puste pole walki PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 4 / 2014 ISSN 2353-1975 POLSKA ZBROJNA

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ WSTĘPNY 60 rocznica Powstania Warszawskiego .

ARTYKUŁ WSTĘPNY 60 rocznica Powstania Warszawskiego . 1 2 ARTYKUŁ WSTĘPNY Rok 2004 znamionuje się okrągłymi historycznymi rocznicowymi datami ostatniej wojny światowej, a szczególnie dotyczącymi Polski; są nimi m in.: rocznica bitwy pod Monte Cassino, lądowanie

Bardziej szczegółowo

Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933

Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933 Joanna Sadowska Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933 Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii WSTĘP SPIS TREŚCI Rozdział I. SZKOLNICTWO POLSKIE W LATACH 1917-1932 1. Odbudowa szkolnictwa

Bardziej szczegółowo