IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010"

Transkrypt

1 IV KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2010 Poznań, Patronat honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

2 Opracowanie książki i projekt okładki Marek Nowicki Adres konferencji: Politechnika Poznańska Centrum Wykładowo-Konferencyjne Ul. Piotrowo Poznań 2

3 Komitet naukowy Przewodniczący Ryszard Czajka Politechnika Poznańska Feliks Stobiecki Instytut Fizyki Molekularnej PAN Stefan Jurga Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań Członkowie Tomasz Ciach Politechnika Warszawska Antoni Ciszewski Uniwersytet Wrocławski Danek Elbaum Instytut Fizyki PAN Mieczysław Jałochowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zbigniew Klusek Uniwersytet Łódzki Józef Korecki Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Tadeusz Kulik Politechnika Warszawska Krzysztof Kurzydłowski Politechnika Warszawska Witold Łojkowski Instytut Wysokich Ciśnień PAN Sebastian Maćkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Jan Misiewicz Politechnika Wrocławska Urszula Narkiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Anna Piotrowska Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Antoni Rogalski Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Tomasz Stobiecki Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Włodzimierz Strupiński Instytut Technologii Materiałów Elektronowych, Warszawa Bronisław Susła Politechnika Poznańska Jan Szmidt Politechnika Warszawska Jacek Szuber Politechnika Śląska, Gliwice Marek Szymoński Uniwersytet Jagielloński, Kraków Marek Tłaczała Politechnika Wrocławska Tomasz Wojtowicz Instytut Fizyki PAN Komitet Organizacyjny Wanda Polewska Przewodnicząca Maciej Kamiński organizacja sesji Wojciech Koczorowski wystawa Tadeusz Luciński sesja plakatowa Marek Nowicki redakcja książki streszczeń Arkadiusz Ptak promocja Stanisław Szuba strona internetowa Magdalena Wasilewska finanse Maciej Bazarnik Maciej Cęgiel Hubert Gojżewski Michał Hermanowicz 3

4 Sponsorzy Współorganizatorzy wspierający Patronat medialny 4

5 Przedmowa Witamy serdecznie uczestników i gości na corocznej, czwartej już, Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2010 organizowanej przez ośrodek poznański, w dniach od 28 VI do 2 VII 2010 roku. Poprzednio spotykaliśmy się we Wrocławiu, w Krakowie, a ostatnio w Warszawie. Współorganizatorami IV KKN są Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Wydział Fizyki Uniwersytetu im A. Mickiewicza oraz Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu. Konferencja NANO 2010, podobnie jak poprzednie Krajowe Konferencje Nanotechnologii, pomyślana jest jako interdyscyplinarne forum naukowo-techniczne, na którym spotykają się przedstawiciele różnych specjalności. Organizatorom konferencji wydaje się, że cel ten ponownie udało się zrealizować. Mamy liczną reprezentację chemików, biologów, fizyków, inżynierów materiałowych oraz technologów projektujących i wytwarzających urządzenia elektronowe czy struktury fotoniczne. Próbowaliśmy pogrupować sesje plenarne i tematyczne wg pewnych wspólnych cech np. metod badawczych, materiałów, czy stosowanych technologii. Poszczególne sesje plenarne są poświecone pewnej tematyce wiodącej - spintronice, nanochemii, nano-bio-medycynie oraz nanoelektonice i fotonice. Jednak nadrzędnym celem Konferencji jest stworzenie szerokiej, krajowej platformy dla prezentacji wyników i wymiany doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią w bardzo szerokim znaczeniu obu pojęć. Mamy nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty. Program Konferencji jest tak skonstruowany, że łączy wystąpienia wybitnych naukowców z zagranicy z liderami krajowych grup badawczych działających w obszarze nanotechnologii. Jesteśmy dumni, że do wygłoszenia referatów udało się zaprosić profesorów R. Wiesendangera (Hamburg), M. Antoniettiego (Poczdam), R. Duncan (Cardiff), D. Hommela (Brema) oraz laureatów nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za rok 2009 profesorów J. Barnasia (UAM), A. Kolińskiego (UW), B. Marcińca (UAM) oraz prof. M. Bugajskiego stypendystę FNP i przewodniczącego poprzedniej III Krajowej Konferencji Nanotechnologii. Program wystąpień plenarnych uzupełniliśmy referatami zaproszonymi 7 polskich wybitnych naukowców pracujących w kraju i za granicą. Ogółem zarejestrowało się 245 uczestników. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komitet Naukowy wyłonił 26 zaproszonych referatów sekcyjnych, 45 komunikatów ustnych oraz 144 komunikaty do prezentacji podczas dwu sesji plakatowych. Program uzupełni 6 komunikatów plenarnych oraz plenarna sesja producentów z udziałem przedstawicieli 14 firm produkujących sprzęt i materiały dla nanotechnologii. Będą też dwie sesje specjalne. Jedna dotycząca Nanotechnologii w edukacji oraz problemów etycznych związanych z nanotechnologią oraz druga poświęcona zagadnieniom związanym z pracą w laboratoriach o kontrolowanej czystości (ang. określenie - Clean Room). Dziękujemy wszystkim członkom Komitetu Naukowego IV KKN za ich zaangażowanie w przygotowanie listy zaproszonych wykładowców oraz całego programu Konferencji. Dziękujemy również wszystkim autorom za opracowanie streszczeń i materiałów promocyjnych umieszczonych w niniejszej książce. IV krajowej Konferencji nanotechnologii towarzyszą następujące imprezy: Erasmus Intensive Programme - Nanosized particles as building blocks for creation of Nanostructures Ampere NMR School on "Soft Matter and Nanoscience" I Warsztaty Metody Obliczeniowe NANO Od mikro- do nano- i makro- modelowanie multiskalowe z użyciem metody funkcjonału gęstości oraz Wystawa sprzętu i aparatury badawczej. Wszystkim uczestnikom Konferencji oraz imprez towarzyszących życzymy miłego i udanego pobytu w Poznaniu! Poznań, 28 czerwca 2010 r. Współprzewodniczący IV KKN: Ryszard Czajka, Feliks Stobiecki, Stefan Jurga 5

6 PROGRAM 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Sesja plakatowa I, wtorek 29 czerwca 19:15 21:15 Numer plakatu Imię Nazwisko Afiliacja Tytuł P-Wt- 1 Grażyna Bialek-Bylka Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Eliminacja fluorescencyjnego efektu filtru wewnętrznego w cieczach jonowych i ich roztworach z b-karotenem P-Wt- 2 Małgorzata Błaszyk Instytut Fizyki Molekularnej PAN Korelacja pomiędzy strukturą domenową a właściwościami magnetotransportowymi w wielowarstwach Ni-Fe/Au/Co/Au otrzymanych metodą naparowania termicznego P-Wt- 3 Łukasz Bujak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Spektroskopia optyczna nanostruktur półprzewodnikowych P-Wt- 4 Dagmara Chmielewska- Śmietanko Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Radiacyjna synteza nanostruktur srebra we włóknach celulozowych P-Wt- 5 Agata Czajka - Jakubowska Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Wpływ fluorków na oddziaływanie nanoprotein z powierzchnią kryształów izolowanych ze szkliwa P-Wt- 6 Joanna Czwartoś P-Wt- 7 Agnieszka Dąbrowska P-Wt- 8 Marcin Dokowicz P-Wt- 9 Paweł Dominik P-Wt- 10 Mariusz Drygaś P-Wt- 11 Mariusz Drygaś Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Wytwarzanie powłok buforowych typu a-c:h i a-cn:h na podłożach poliuretanowych metodą RF CVD Synteza spaleniowa otrzymywania nowych materiałów nanostrukturalnych: badania parametryczne oraz diagnostyka procesu Zwilżanie powierzchni heterogenicznych przez nano- i mikrokrople Zastosowanie nanokoloidu złota do otrzymywania nanodrutów azotku galu metodą SSMwpływ warunków prowadzenia procesu na wzrost nanodrutów Formowanie się rozwiniętej powierzchniowo warstwy nanokrysta-licznego azotku galu na monokrysta-licznym arsenku galu pod wpływem wysokotemperaturowej obróbki w amoniaku Modelowanie porowatości nanokrystalicznych proszków azotku galu GaN P-Wt- 12 Janusz Dubowik Instytut Fizyki Molekularnej PAN Odwrotny spinowy efekt Halla z pompowaniem spinów w cienkowarstwowych strukturach Co 2 Cr 0.4 Fe 0.6 Al/Pt P-Wt- 13 Olga Glotova Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Badanie szklistych system AS-Sb-Se metodami NQR i EPR P-Wt- 14 Jarosław Grobelny KTChiOŚr, Uniwersytet Łódzki Synteza i charakterystyka nanocząstek srebra do zastosowań antybakteryjnych P-Wt- 15 Mikhail Ignatiev Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Modification of surface layers of forging tools by solid lubricants nanoparticles P-Wt- 16 Peter Jakubowski Niezależny fizyk Duesseldorf, RFN Ekspresowa charakteryzacja nanomateriałów P-Wt- 17 Iwona Karbownik Instytut Włókiennictwa, Łódź Antybakteryjne właściwości tkanin PES, PA i PP z naniesionymi na ich powierzchnie TiO 2 P-Wt- 18 Iwona Karbownik Instytut Włókiennictwa, Łódź Osadzanie nanoprętów ZnO na włóknach polimerowych P-Wt- 19 Jarosław Kaszewski P-Wt- 20 Jarosław Kaszewski ITCh Nieorg. i Inż. Środ., Charakteryzacja powierzchni nanokrystalicznego ZrO Zachodniopomorski Uniw. Technol. w 2 :Tb otrzymanego metodą hydrotermalną mikrofalową Szczecinie ITCh Nieorg. i Inż. Środ., Wpływ temperatury wygrzewania na zachowanie domieszki w nanokrystalicznym Zachodniopomorski Uniw. Technol. w ZrO Szczecinie 2 :Tb w świetle badań strukturalnych i powierzchniowych P-Wt- 21 Justyna Kęczkowska Politechnika Świętokrzyska Charakteryzacja warstw Ni-C otrzymywanych w procesie PVD/CVD P-Wt- 22 Jakub Kolasiński Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Efekty nieporządku w jednowymiarowej sieci optycznej przy zewnętrznym potencjale pułapkującym P-Wt- 23 Monika Konieczna Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska Badanie dynamiki molekularnej kompozytów polimerowo-ceramicznych PET/PPS/BT P-Wt- 24 Joanna Korzekwa P-Wt- 25 Katarzyna Kośla P-Wt- 26 Mirosław Kozłowski Katedra Materiałoznawstwa, Uniwersytet Śląski Katedra Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Instytut Tele- i Radio-techniczny, Warszawa Wpływ parametrów elektroosadzania na zmiany nanostruktury warstw Al 2O 3/WS 2 o przeznaczeniu tribologicznym Wytwarzanie i charakterystyka ultracienkich warstw uzyskanych przy użyciu matryc polidimetylosiloksanowych Badania SEM i TEM nanorurek węglowych w warstwach C-Ni P-Wt- 27 Bartosz Krajnik Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mikroskop SIL do badania właściwości optycznych nanostruktur 15

16 P-Wt- 28 Mirosława Królikowska P-Wt- 29 Barbara Kucharska P-Wt- 30 Barbara Kucharska Inst. Techn. i Inż. Chem., Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska Kanały hydrofobowe i hydrofilowe - nanostrukturalne domeny w czwartorzędowych solach amoniowych Dyfraktometryczne badania struktury powłok na bazie stali żaroodpornej w różnych geometriach pomiaru Cechy mechanicznej degradacji powłok PVD-FeCrNi w badaniach metodą rysy P-Wt- 31 Edyta Kulej P-Wt- 32 Aldona Łowińska-Kluge P-Wt- 33 Jarosław Makowiecki P-Wt- 34 Dagmara Malina P-Wt- 35 Tomasz Małachowski P-Wt- 36 Henryk Manikowski Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Katedra Spektroskopii Optycznej, WFT, Politechnika Poznańska Charakterystyka topografii powierzchni i nanotwardości struktur wielowarstwowych Cu/Ni Charakterystyka wybranych nanododatków mineralnych przeznaczonych do modyfikacji materiałów budowlanych Nanostruktura warstw Langmuira-Blodgett barwnika perylenowego z kwasem arachidowym na mice Inst.Chemii i Technol. Nieorganicznej, Biologiczne metody syntezy nanocząsteczek srebra Politechnika Krakowska Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska System zarządzania dla laboratorium kompleksowej charakteryzacji struktur nanoelektronicznych, jako narzędzie archiwizacji i oceny jakościowej wyników pomiarów Analiza widmowa źródeł światła stosowanych w pomieszczeniach P-Wt- 37 Agnieszka Mańka Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Entropia konformacyjna polimeru w materiałach kompozytowych P-Wt- 38 Michał Mazur P-Wt- 39 Karolina Mikulska Politechnika Wrocławska, Wydział Właściwości optyczne i elektryczne nanokrystalicznych tlenków półprzewodnikowych Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki TiO 2 :Pd Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika W poszukiwaniu nowych materiałów badania nanomechaniki nici chruścików (Trichoptera) P-Wt- 40 Szymon Murawski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza P-Wt- 41 Ariadna Nowicka Katedra Spektroskopii Optycznej, WFT, Politechnika Poznańska Uporządkowania magnetyczne i ładunkowe w skończonych układach elektronów sieciowych. Wyniki symulacji Monte Carlo. Wpływ nanokrzemionki na właściwości sprężyste kompozytu poliakrylan hydroksyetylowy/a200 P-Wt- 42 Ewa Papis-Polakowska P-Wt- 43 Ewa Papis-Polakowska Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Analiza optyczna supersieci InAs/GaSb metodą różniczkowania ułamkowego widm elipsometrycznych Badanie wpływu pocieniania podłoża (100) GaAs na morfologię spodniej powierzchni laserów dyskowych z zewnętrzną wnęką rezonansową P-Wt- 44 Tomasz Piasecki P-Wt- 45 Swietlana Piotrowska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Instytut problemów materiałoznawstwa im. I. Francewicza P-Wt- 46 Łukasz Piskorski Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej Zastosowanie metod elektrycznych w badaniu procesu spiekania kompozytu z nanocząstkami srebra Osobliwości struktury elektronicznej porowatych nanomateriałów węglowych Porównanie charakterystyk fosforkowych laserów półprzewodnikowych typu VCSEL emitujących promieniowanie o długości fali równej 1.3 µm P-Wt- 47 Wanda Polewska Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Dyfuzja adsorbatów na granicy elektroda elektrolit P-Wt- 48 Joanna Prażmowska P-Wt- 49 Joanna Prażmowska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Badanie wpływu małych stężeń wodoru na potencjał powierzchniowy cienkich warstw palladu do zastosowań sensorowych Badanie wpływu absorpcji wodoru na naprężenia w cienkich warstwach metali katalitycznych P-Wt- 50 Agnieszka Priebe P-Wt- 51 Krzysztof Pyszniak Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Badanie właściwości i fotodegradacji nanokompozytów polimerowych metodami AFM oraz mikrospektroskopii ramanowskiej Nanostruktury InN wytwarzane metodami implantacji jonowej oraz wygrzewania milisekundowego P-Wt- 52 Maria Ramiączek- Krasowska Politechnika Wrocławska, Wydział Wytwarzanie wzorów o wysokiej rozdzielczości za pomocą nanoscratchingu Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki P-Wt- 53 Krzysztof Rola P-Wt- 54 Joanna Rymarczyk P-Wt- 55 Błażej Scheibe P-Wt- 56 Mikołaj Kajetan Schmidt P-Wt- 57 Daniel Sibera Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa Zakład Nanotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikolaja Kopernika Modyfikacja anizotropii trawienia podłoży krzemowych pod wpływem związków powierzchniowo czynnych Nanomechanical properties of Pd-C films Zastosowanie anionowych i kationowych surfaktantów w procesie separacji jednościennych nanorurek węglowych na metaliczne i półprzewodnikowe, metodą swobodnej elektroforezy w roztworze Teoria plazmonowego wzmocnienia fluorescencji w układzie nanocząstka metaliczna - chlorofil ITChNieorg. i Inż. Środ., Synteza i charakterystyka ZnO domieszkowanego CoO Zachodniopom.Uniw. Technologiczny P-Wt- 58 Andrzej Sikora Instytut Elektrotechniki, Wrocław Zastosowanie technik mikroskopii AFM do analizy struktury poliazometin o właściwościach ciekłokrystalicznych 16

17 P-Wt- 59 Andrzej Sikora Instytut Elektrotechniki, Wrocław P-Wt- 60 Renata Skrzela Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska Wykorzystanie oscylacji skrętnych belki skanującej w mikroskopii sił atomowych w ocenie parametrów mechanicznych powierzchni Nanokapsuły otrzymywane metodą sekwencyjnej adsorpcji polielektrolitów na ciekłym rdzeniu nanoemulsji typu olej-w-wodzie, stabilizowanej przez surfaktanty bis-amoniowe P-Wt- 61 Arkadiusz Sobczyk P-Wt- 62 Katarzyna Soliwoda Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Katedra Techn. Chem. i Ochr. Środowiska, Uniwersytet Łódzki Synteza mikrowłókien węglowych w wyładowaniu elektrycznym niskiej mocy Badania tribologiczne warstw zol-żel tlenku tytanu domieszkowanych nanocząstkami ceramicznymi P-Wt- 63 Beata Ściana P-Wt- 64 Helena Teterycz P-Wt- 65 Anna Włodarczyk P-Wt- 66 Patrycja Wojciechowska P-Wt- 67 Damian Wojcieszak P-Wt- 68 Damian Wojcieszak Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Modelowanie struktur fototranzystorów AlGaAs/GaAs Wpływ przygotowania włókien polimerowych na proces wzrostu mikrostruktur ZnO Aktywność cytotoksyczna nanocząstek tlenku cynku wobec komórek śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniw. Ekonomiczny Nanokompozyty na bazie octanopropionianu celulozy otrzymane metodą zol-żel w Poznaniu Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska Właściwości fotokatalityczne nanokrystalicznych cienkowarstwowych powłok TiO 2 domieszkowanych Tb Wpływ nanokrystalicznej struktury oraz składu materiałowego na twardość cienkich warstw na bazie TiO 2 P-Wt- 69 Ewelina Wolska Instytut Fizyki PAN, Warszawa Właściwości optyczne jonów ziem rzadkich w NANOZnO korzystne do zastosowań w medycynie i biologii P-Wt- 70 Marek Wzorek P-Wt- 71 Aliaksandr Zaleski P-Wt- 72 Lidia Zapór Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Badania HRTEM struktury warstw GaSb wytwarzanych metodą MBE na niedopasowanym sieciowo podłożu GaAs Międzywarstwowe sprzężenie wymienne w magnetycznych złączach tunelowych ze zmienną grubością warstwy Ru w syntetycznej warstwie swobodnej Porównanie cytotoksyczności nano- i mikrotlenku niklu w badaniach in vitro Sesja plakatowa II, środa 29 czerwca 19:00 21:00 Numer plakatu Imię Nazwisko Afiliacja Tytuł P-Śr- 1 Marek Bara Katedra Materiałoznaw. Uniwersytet Śląski Morfologia nanoceramicznych powłok w badaniach AFM, TEM, SEM P-Śr- 2 Piotr Bidziński Instytut Fizyki, Politechnika Śląska P-Śr- 3 Ewa Borowiak-Paleń ITChNiIŚr, ZUT w Szczecinie Analiza numeryczna zjawisk fotoelektronowych w detektorach promieniowania UV typu MIS na bazie n-gan Żelowa separacja jednościennych nanorurek węglowych na frakcje metaliczne oraz półprzewodnikowe P-Śr- 4 Joanna Breczko P-Śr- 5 Paulina Bunio P-Śr- 6 Paulina Bunio P-Śr- 7 Roman Cegielski P-Śr- 8 Krzysztof Cendrowski P-Śr- 9 Michał Cichomski Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku Zakład Technologii Organ., Politechnika Wrocławska Zakład Technologii Organ., Politechnika Wrocławska Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska ITCh Nieorgan i Inż.. Śr., Zachodniopom.Uniw. Technol. w Szczecinie Kat.Technologii Chem. i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Kompozyty zawierające małe nanocebulki węglowe ich właściwości i potencjalne zastosowanie Otrzymywanie nanocząstek polimerowych z zastosowaniem nowych surfaktantów polimeryzowalnych Nanoenkapsułowanie fotouczulacza typu hydrofobowej cyjaniny w nanokapsułach PLA i PLGA Termochromia pochodnych merocyjanin stilbazolowych Optymalizacja syntezy nanosfer krzemionkowych pokrytych warstwą TiO 2 Modyfikacja i właściwości tribologiczne warstw perfluoroalkilosilanów na powierzchni tytanu P-Śr- 10 Nikodem Czechowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wzbudzenie plazmonowe jako metoda kontroli fluorescencji układów fotosyntetycznych P-Śr- 11 Alicja Defort Wydz. Nauk Biolog., Uniwersytet Zielonogórski P-Śr- 12 Alina Domanowska Instytut Fizyki, Politechnika Śląska Otrzymywanie nanocząstek magnetycznych otaczanych pochodnymi kwasu borowego Profile składu chemicznego nanowarstw pasywacyjnych na podstawie analizy numerycznej widm elektronów Augera 17

18 P-Śr- 13 Mariusz Drygaś P-Śr- 14 Mariusz Drygaś P-Śr- 15 Mariusz Drygaś Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Adsorpcja azotu, pary wodnej, ditlenku węgla i wodoru na nanoproszkach azotku galu GaN Otrzymywanie nanoproszkowych kompozytów C/SiC z trietoksymetylosilanu i metylotrimetoksysilanu jako prekursorów materiałowych w syntezie aerozolowej Utlenianie w atmosferze powietrza nanoproszkowych kompozytów C/SiC otrzymanych metodą syntezy aerozolowej z prekursorów krzemoorganicznych P-Śr- 16 Helena Dudek P-Śr- 17 Viacheslav Dymarchuk Centrum Materiałów Polimerowych i Otrzymywanie oraz badanie właściwości kompozytów polianiliny Węglowych - Polska Akademia Nauk i wielościennych nanorurek węglowych Instytut problemów materiałoznawstwa im. I.M. Francewicza NAN Ukrainy P-Śr- 18 Anna Dyrdał Wydział Fizyki, UAM Characterization of carbon nanomaterials employing the method of X-ray emission spectra convolution Topologiczny Spinowy Efekt Halla w układach charakteryzujących się liniową zależnością dyspersyjną P-Śr- 19 Malgorzata Geszke P-Śr- 20 Hubert Gojżewski KiZ TPL, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Fotofizyczna charakterystyka kropek kwantowych rdzeń/otoczka ZnS:Mn/ZnS Szeroko-zakresowa dynamiczna spektroskopia sił w badaniu nanoadhezji P-Śr- 21 Serhii Grebinyk Taras Shevchenko National University Effects of C 60 on free cytosolic Ca 2+ con-centration in normal and transformed T-cells P-Śr- 22 Robert Hertmanowski P-Śr- 23 Wojciech Jaworski P-Śr- 24 Maciej Kamiński Katedra Spektroskopii Optycznej, WFT, Politechnika Poznańska Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Organizacja molekularna barwników peryle-nowych w nanorozmiarowych warstwach tworzonych techniką Langmuira-Blodgett Własności dwuwarstwy opisanej modelem Blume-Emery-Griffithsa oddziałującej z magnetycznym podłożem w ujęciu Gaussowskich fluktuacji pól molekularnych Badanie właściwości koloidalnych kropek kwantowych za pomocą skaningowej mikroskopii próbkującej P-Śr- 25 Piotr Karbownik Instytut Technologii Elektronowej P-Śr- 26 Marek Kolmer Warstwy dielektryczne dla laserów kaskadowych AlGaAs/GaAs emitujących w zakresie średniej podczerwieni NANOSAM, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński Metaliczne nanostruktury na powierzchni rutylu TiO 2 (110) P-Śr- 27 Agnieszka Kołodziejczak- Radzimska Instytut Technologii i Inżynierii Nanostrukturalny tlenek cynku strącany z układów emulsyjnych Chemicznej, Politechnika Poznańska P-Śr- 28 Michał Kotkowiak P-Śr- 29 Tomasz Koźlecki Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocł. Wpływ nanostruktur Au na właściwości spektralne barwnika porfirynowego w warstwach Langmuira-Blodgett Zastosowanie polietylenoiminy w syntezie nanocząstek srebra P-Śr- 30 Franciszek Krok NANOSAM, Instytut Fizyki UJ Obrazowanie sił lateralnych z atomową rozdzielczością na zrekonstruowanej powierzchni InSb(001) P-Śr- 31 Paulina Król Katedra Włókien Sztucznych, WTMiWT, Politechnika Łódzka Włókna alginianowe zawierające układ dwóch nanododatków P-Śr- 32 Maciej Kuc Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej P-Śr- 33 Anna Lankoff Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Wpływ zmian parametrów konstrukcyjnych matryc laserów azotkowych na wzrost temperatury w ich wnętrzu Analiza uszkodzeń DNA w limfocytach ludzkich narażonych na działanie nanocząstek krzemowych in vitro P-Śr- 34 Olga Łabędź P-Śr- 35 Łukasz Majchrzycki Wydział Chemii, Uniwesytet Warszawski Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Wpływ zawartości żelaza w elektrodzie węglowej na wydajność syntezy nanokapsułek metodą elektrołukową Pomiary przewodności elektrycznej wielowarstwowych nanorurek węglowych jako materiału na elektrody kondensatorów elektrochemicznych P-Śr- 36 Mirosław Malewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Wpływ rodzaju substratów na mikrostrukturę proszków tlenku cynku P-Śr- 37 Irena Maliszewska P-Śr- 38 Irena Maliszewska P-Śr- 39 Artur Małolepszy P-Śr- 40 Jacek Marczak P-Śr- 41 Monika Michalska P-Śr- 42 Monika Michalska Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska Katedra Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Bio-inspirowana synteza nanocząstek srebra i złota o przeciwbakteryjnych właściwościach Zastosowanie nanocząstek złota w terapii przeciwnowotworowej Wielościenne nanorurki węglowe funkcjonalizowane ciekłym amoniakiem w reaktorze mikrofalowym Wykorzystanie plazmy RF argonowo-perfluoroheksanowej do wykonywania kopi naturalnych powierzchni superhydrofobowych Chemiczne metody otrzymywania nanokrystalicznego spinelu litowo-manganowego (LiMn2O4) Badania strukturalne (XRD, SEM, DSC, AFM, TEM, Raman) materiałów katodowych do jonowych baterii litowych P-Śr- 43 Grzegorz Milczarek Inst. Chemii i Elektro-chemii Koloidalne srebro stabilizowane lignosulfonianami Technicznej, Politechnika Poznańska 18

19 P-Śr- 44 Michał Moritz P-Śr- 45 Iwona Mróz Zakład Kinetyki i Katalizy, Wydział Chemii, UAM Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski Modyfikowany materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik w systemie dostarczania leków W poszukiwaniu czynników wpływających na skrętność łańcuchów białkowych P-Śr- 46 Katarzyna Jagodzińska Wydział Chemii, UAM P-Śr- 47 Izabela Nowak Wydział Chemii, UAM Konwersja cukrów prostych do HMF oraz kwasów cukrowych z wykorzystaniem materiałów mezoporowatych bazujących na niobie Mezoporowate tlenki metali jako nośniki dla srebra synteza, właściwości fizykochemiczne i potencjalne zastosowania P-Śr- 48 Joanna Gościańska Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Koprernika Synteza i charakteryzacja optyczna nanocząstek metalicznych P-Śr- 49 Iwona Pełech ITChNiIŚr, ZUT w Szczecinie Oczyszczanie wielościennych nanorurek węglowych otrzymywanych metodą CVD P-Śr- 50 Anna Pietrasz ITChNiIŚr, ZUT w Szczecinie Zastosowanie nanorurek węglowych do usuwania SO 2 z gazów P-Śr- 51 Izabela Polowczyk Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska Wpływ poli(tlenku etylenu) na wytrącanie węglanu wapnia w roztworach wodnych P-Śr- 52 Jakub Prauzner-Bechcicki ZFNiN, Instytut Fizyki UJ Funkcjonalizacja powierzchni rutylu TiO 2 molekułami organicznymi P-Śr- 53 Dorota Rodewald Katedra Ekologii Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań Ile "nano" jest w rynkowych nanoproduktach P-Śr- 54 Jarosław Serafińczuk Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Pol.Wrocł. Badania strukturalne i optyczne warstw GaN na podłożu Ge(111) P-Śr- 55 Ewelina Sieczkowska IF PAN, Warszawa P-Śr- 56 Andrzej Sikora Instytut Elektrotechniki, Wrocław P-Śr- 57 Andrzej Sikora Instytut Elektrotechniki, Wrocław Procesy magnesowania kropek magnetycznych stabilizowanych w warstwach Co strukturyzowanym buforem Ocena korelacji magnetycznej struktury domenowej i parametrów cienkich warstw ekranujących pola EM Obserwacja struktury tkanek opony twardej z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych P-Śr- 58 Dariusz Smoleń Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Przebieg reakcji hydrolizy dla nano i mikro proszku azotku glinu P-Śr- 59 Magdalena Socha P-Śr- 60 Andrzej Stafiniak Instytut Technologii Matriałów Elektronicznych, Warszawa w Luminescencyjne nanokryształy do wytwarzania kompozytów optycznych stosowanych fotonice Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Warstwy AlN x nanoszone metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego do pasywacji bioczujników z nanowłóknami ZnO P-Śr- 61 Karolina Szwarc ITiICh, Politechnika Poznańska Synteza i właściwości dyspersyjne funkcjonalizowanych silseskwioksanów P-Śr- 62 Dominika Teklińska ITME, Warszawa Epitaksjalny grafen na podłożach SiC P-Śr- 63 Marcin Turek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Własności mikrostrukturalne i optyczne nanostruktur InAs wytworzonych metodami implantację jonową i wygrzewania milisekundowego P-Śr- 64 Katarzyna Walczak-Zeidler Wydział Chemii, UAM Krzemiany dotowane niobem i grupami organicznymi jako nośniki substancji aktywnych P-Śr- 65 Karolina Wielgus Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań Określenie właściwości acetylocelulozy wtórnej, wykorzystywanej w procesie elektroprzędzenia P-Śr- 66 Maria Wojewódzka P-Śr- 67 Marcin Wróblewski P-Śr- 68 Katarzyna Zabielska Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Instytut Fizyki, WFT, Politechnika Poznańska Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Badanie wnikania nanocząstek srebra oraz nanocząstek dwutlenku tytanu do komórek A549 in vitro Przewodność elektryczna w magnetycznych nanostrukturach (Ni 80 Fe 20 /Au/Co/Au) N Określenie wpływu działania nanocząstek na morfologię komórek raka mózgu P-Śr- 69 Karol Załęski Instytut Fizyki Molekularnej PAN, P-ń Przemiany magnetostrukturalne w cienkich warstwach stopu Heuslera Ni 51 Mn 36 Sn 13 P-Śr- 70 Ewa Zboińska P-Śr- 71 Anna Mykhailova Zakład Chemii Medy i Mikrobiologii, WCh, Politechnika Wrocławska Department of Biochemistry, Kyiv State University Antybakteryjna aktywność nizyny enkapsułowanej w mikroemulsjach typu woda-w-oleju Organic-inorganic films for nanotechnology prepared by co-evaporation in vacuum P-Śr- 72 Małgorzata Wawrzyniak Adamczewska Wydział Fizyki, UAM Ab inito analysis of electronic transport in short Au chains with non metallic impurities P-Śr- 73 Bartosz Bursa Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Układy donorowo - akceptorowe dla zastosowań w fotowoltaice na bazie kropka kwantowa-chromofor 19

20

21 Streszczenia 21

22 SPIS TREŚCI ZAPROSZONE REFERATY PLENARNE GOŚCI SPECJALNYCH ROLAND WIESENDANGER JÓZEF BARNAŚ ATOMIC-RESOLUTION SPIN MAPPING AND MAGNETOMETRY AT THE ATOMIC LEVEL INDUKOWANE PRĄDEM MAGNETYCZNE PRZEŁĄCZANIE I DYNAMIKA SPINOWA W NANOSTRUKTURACH BOGDAN MARCINIEC FUNKCJONALIZOWANE SILSESKWIOKSANY JAKO NANONAPEŁNIACZE I MODYFIKATORY NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH ANDRZEJ KOLIŃSKI WIELOSKALOWE MODELOWANIE MOLEKULARNE BIAŁEK MARKUS ANTONIETTI HYDROTHERMAL CARBONIZATION OF BIOMASS: SUSTAINABLE, HIGH END CARBON NANOSTRUCTURES RUTH DUNCAN APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE: TOWARDS IMPROVED DIAGNOSTICS AND TREATMENTS DETLEF HOMMEL WIDE GAP QUANTUM DOTS IN MICROCAVITIES: FROM BASIC PHYSICS TO DEVICE APPLICATIONS MACIEJ BUGAJSKI KWANTOWE LASERY KASKADOWE ZAPROSZONE REFERATY PLENARNE PIOTR PŁOTKA NANOTRANZYSTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE - OGRANICZENIA MINIATURYZACJI I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA ANTONI CISZEWSKI ZNACZENIE DOŚWIADCZALNYCH METOD CHARAKTERYZACJI POWIERZCHNI NA POZIOMIE ATOMOWYM DLA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII ZBIGNIEW KLUSEK GRAFEN TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ELŻBIETA FRĄCKOWIAK ŚWIAT NANOGRAFENOWY W ŹRÓDŁACH ENERGII

23 MARIAN W. RADNY MODELOWANIE KOMPUTEROWE SUKCES CZY PORAŻKA? MICHAEL GIERSIG RESEARCH, RESULTS AND FUTURE IN NANOTECHNOLOGY ANDRZEJ GAMIAN NANOTECHNOLOGIE W MEDYCYNIE ARKADIUSZ PTAK NANOADHEZJA W TECHNICE I BIOLOGII KOMUNIKATY PLENARNE STEFAN JURGA NOWE INICJATYWY EDUKACYJNO-BADAWCZE PRZY CENTRUM NANOBIOMEDYCZNYM FELIKS STOBIECKI CELE, ZAKRES INWESTYCYJNY I TEMATYCZNY PROJEKTU "KRAJOWE CENTRUM NANOSTRUKTUR MAGNETYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE SPINOWEJ - SPINLAB" JACEK DOSKOCZ WYKORZYSTANIE NANOTECHNOLOGII W NOWOCZESNYCH MATERIAŁACH NANOMAT PRZEMYSŁAW HAŁUB BARIERY W PROCESIE KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH WOJCIECH PACUSKI EMISJA ŚWIATŁA Z KROPKI KWANTOWEJ W STRUKTURZE FOTONICZNEJ NANOMATERIAŁY JACEK SZUBER NANOWARSTWY DWUTLENKU CYNY SNO 2 W ASPEKCIE ZASTOSOWAŃ KINGA KĄDZIOŁA OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SYNTEZY NANOCZĄSTEK SREBRA Z WYKORZYSTANIEM FOTOKATALITYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI TLENKU TYTANU ANATOL JAWOREK WYTWARZANIE MIKRO- I NANOCZĄSTEK METODĄ ELEKTROHYDRODYNAMICZNĄ JAKUB PRAUZNER-BECHCICKI SPEKTROSKOPIA RAMANA W SKALI NANOMETROWEJ GRZEGORZ DZIDO CIĄGŁE OTRZYMYWANIE NANOCZĄSTEK SREBRA Z WYKORZYSTANIEM IRRADIACJI MIKROFALOWEJ

24 EMILIA ŚMIECHOWICZ OZNACZENIE WIELKOŚCI NANOCZĄSTEK SREBRA WE WŁÓKNACH CELULOZOWYCH METODĄ DYNAMICZNEGO ROZPRASZANIA ŚWIATŁA (DLS) MATEUSZ WOJTASZEK WPŁYW KONTROLOWANEJ ATMOSFERY NA ZJAWISKO TARCIA W SKALI ATOMOWEJ NA POWIERZCHNI MONOKRYSZTAŁÓW NACL I MOS MICHAEL KAPPL TUNING THE MECHANICAL PROPERTIES OF SILICA MICROCAPSULES TEOFIL JESIONOWSKI ANNA OLEJNIK WYTWARZANIE HYBRYDOWYCH NANONAPEŁNIACZY TYPU SIO 2 /POSS ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW MEZOPOROWATYCH W TECHNICE MALDI MS AGATA WAWRZYŃCZAK SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA UPORZĄDKOWANYCH MATERIAŁÓW KRZEMIANOWYCH O STRUKTURZE REGULARNEJ I HEKSAGONALNEJ MODYFIKOWANYCH METALAMI STEFAN KROMPIEWSKI ZALEŻNY OD SPINU TRANSPORT ELEKTRONOWY W NANORURKACH WĘGLOWYCH I GRAFENIE BARBARA LISZKA SYNTEZA NANOMATERIAŁÓW WĘGLOWYCH Z TLENKU WĘGLA JUHARI AHMAD AZHAR TRIBLOCK AND MULTI-ARM STAR THERMOPLASTIC ELASTOMERS: THE NEXT GENERATION EMILIA TOMASZEWSKA SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NANOCZĄSTEK ZŁOTA, SREBRA I MIEDZI METODY CHARAKTERYZACJI NANOUKŁADÓW TOMASZ ŚLĘZAK MAGNETYZM CIENKICH WARSTW FE NA PODŁOŻU W(110) BADANY METODĄ JĄDROWEGO REZONANSOWEGO ROZPRASZANIA PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO VOLF LESHCHYNSKY OKREŚLANIE WIELKOŚCI NANOZIAREN METODAMI MIKROSKOPOWYMI MAŁGORZATA MALISZEWSKA-MAZUR ZASTOSOWANIE SPECYFICZNEJ TECHNIKI EPR ZNACZNIKOWANIA SPINOWEGO DO BADAŃ NANOSTRUKTUR LECH T. BACZEWSKI WYKORZYSTANIE REFLEKTOMETRII SPOLARYZOWANYCH NEUTRONÓW (PNR) DO BADANIA MAGNETYCZNYCH STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH

25 MAXIM KIREITSEU APPLICATION OF PLANAR IMAGING VELOCIMETRY (PIV) ACROSS THE LENGTH SCALES EWA PAPIS-POLAKOWSKA MIĘDZYPOWIERZCHNIA W SUPERSIECIACH INAS/GASB WYTWARZANYCH METODĄ EPITAKSJI Z WIĄZEK MOLEKULARNYCH AGNIESZKA SOZAŃSKA RAMAN SPECTROSCOPY PROBING THE NANOWORLD SPINTRONIKA I NANOMAGNETYZM FELIKS STOBIECKI TECHNOLOGIA WYTWARZANIA PERIODYCZNYCH SIECI MAGNETYCZNYCH NANOSTRUKTUR PETROUTCHIK ALEXEI MOMENT MAGNETYCZNY ATOMÓW CR I GD W CIENKICH WIELOWARSTWACH CR/GD MIERZONY METODĄ XMCD KATARZYNA BUCHTA MODYFIKACJA STRUKTURY, WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH WARSTW KOBALTU NANIESIONYCH POD KĄTEM TOMASZ STOBIECKI PAVEL BALÁŽ MAGNETYCZNE NANO-ZŁĄCZA TUNELOWE NIELINIOWY TRANSPORT W PODWÓJNYCH ZAWORACH SPINOWYCH TADEUSZ LUCIŃSKI MAGNETYCZNE ORAZ ELEKTRYCZNE WŁASNOŚCI UKŁADÓW WIELOWARSTWOWYCH (FE, CO)/(SI, GE) METODY OBLICZENIOWE W NANONAUCE RAFAŁ KOZUBSKI TECHNIKI MONTE CARLO W TERMODYNAMICE MATERIAŁÓW NANOSTRUKTURALNYCH MICHAŁ HERMANOWICZ WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONOWE NANOSTRUKTUR IN NA POWIERZCHNI SI(001) ZMODYFIKOWANEJ DEFEKTAMI TYPU C DAWID TOTON MODELOWANIE CIENKICH WARSTW KBR OSADZONYCH NA POWIERZCHNI INSB(001) Z REKONSTRUKCJĄ C(8 2)

26 NT W EDUKACJI ETYCZNE PROBLEMY NT RYSZARD NASKRĘCKI NANOTECHNOLOGIA W EDUKACJI - STAN OBECNY JAKUB JASICZAK KOMUNIKACJA Z KONSUMENTAMI W ROZWOJU NANOTECHNOLOGII MAŁGORZATA MALISZEWSKA-MAZUR EKONANORYZYKO PROBLEMY METODOLOGICZNE NANO-BIO-MEDYCYNA ELŻBIETA KRASICKA-CYDZIK ARTUR TUREK TYTAN POKRYTY NANURKAMI Z TIO 2 DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH WPŁYW KWASU TARTAROWEGO NA NANOSTRUKTURĘ OSIERDZIA WOŁOWEGO GRZEGORZ BRZEZINKA BADANIE WZROSTU FIBROBLASTÓW LUDZKICH NA POWIERZCHNIACH STOPÓW TYTANU TI-6AL-4V I TI-6AL-7NB ORAZ PLATYNY PRZY POMOCY MIKROSKOPII SIŁ ATOMOWYCH ANTONI ROGALSKI DETEKTORY TERAHERCOWE MARCIN KRUSZEWSKI TOKSYCZNE DZIAŁANIE NANOCZĄSTEK SREBRA NA KOMÓRKI HEPG MARIA GRODZIK INTERAKCJA NANOCZĄSTEK SREBRA ORAZ NANOCZĄSTEK DIAMENTUZ KOMÓRKAMI RAKA MÓZGU IN VITRO ORAZ IN OVO BARTŁOMIEJ JANKIEWICZ WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SUBMIKRONOWYCH KULEK KRZEMIONKOWYCH Z PŁASZCZEM W POSTACI NIECIĄGŁEJ NANOWARSTWY ZŁOTA MOLEKUŁY NA POWIERZCHNI PIOTR CYGANIK DESORPCJA JONOWA JAKO METODA BADANIA STABILNOŚCI CHEMICZNEJ INTERFEJSU MOLEKUŁA- METAL MACIEJ BAZARNIK FOTOIZOMERYZACJA POCHODNEJ AZOBENZENU W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PODŁOŻEM METALICZNYM

27 SZYMON GODLEWSKI PAWEŁ FIGIEL SAMOORGANIZACJA NANOSTRUKTUR MOLEKULARNYCH NA POWIERZCHNI TLENKU TYTANU (011) 118 SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NANOKRYSTALICZNYCH MATERIAŁÓW W UKŁADZIE TI-B-C-N NANOCHEMIA ZBIGNIEW ŁODZIANA BOROWODORKI JAKO MAGAZYN ENERGII SPOJRZENIE TEORETYKA MARCIN JANCZAREK MATERIAŁY FOTOKATALITYCZNE W DEGRADACJI ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA IZABELA NOWAK ACETALIZACJA GLICEROLU JAKO ŚRODOWISKOWO-PRZYJAZNA METODA SYNTEZY SOLWO- SURFAKTANTÓW NANOELEKTRONIKA JAN MARTINEK JAKUB RYSZ WĘGLOWA ELEKTRONIKA MOLEKULARNA: TRANSPORT ELEKTRYCZNY PRZEZ POJEDYNCZE MOLEKUŁY I KROPKI KWANTOWE SAMOORGANIZACJA W CIENKICH WARSTWACH POLIMEROWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO BUDOWY PLASTIKOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ADAM ŁASZCZ BADANIE WARSTW PTSI DO ZASTOSOWAŃ JAKO ŹRÓDŁO/DREN W TRANZYSTORACH MOS O NISKIEJ BARIERZE SCHOTTKY EGO JERZY WRÓBEL WYTWARZANIE I WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE PÓŁPRZEWODNIKOWYCH NANO-ZŁĄCZ BALISTYCZNYCH WITOLD RZODKIEWICZ METODA KONTROLI MOCY ŚWIATŁA DLA POMIARÓW FOTOELEKTRYCZNYCH STRUKTUR MOS NOWYCH GENERACJI MIROSŁAW KULIK ZMIANY WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA I EKSTYNKCJI WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWEJ GAAS WYWOŁANE IMPLANTACJĄ AL

28 NANOFOTONIKA ARTUR PODHORODECKI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W TECHNOLOGII KRZEMOWEJ LUDWIKA LIPIŃSKA ZASTOSOWANIE NANOKRYSTALICZNYCH PROSZKÓW W FOTONICEI URZĄDZENIACH MAGAZYNUJĄCYCH ENERGIĘ TOMASZ JAKUBCZYK WŁASNOŚCI OPTYCZNE MIKROWNĘK FILAROWYCH ZAWIERAJĄCYCH KROPKI KWANTOWE CDTE/ZNTE NANOCHARAKTERYZACJA BOLESŁAW MIELNICZUK MAGNETYZM MIĘDZY-METALICZNEGO ZWIĄZKU YCO2 ZALEŻNY OD NANOSTRUKTURY MACIEJ WAWRZYNIAK CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA NANODRUTÓW FORMOWANYCH W OBSZARZE ZŁĄCZA METAL-GERMAN TYPU N PAWEŁ BOROWICZ WYZNACZANIE NAPRĘŻEŃ W WARSTWACH DIELEKTRYCZNYCH STRUKTUR MOS ZA ROZPROSZENIA RAMANA NANOELEKTRONIKA GRZEGORZ KARCZEWSKI NIEULOTNE PAMIĘCI NA BAZIE NANOSTRUKTUR ZWIĄZKÓW II-VI ROBERT KUDRAWIEC INŻYNIERIA PASM ENERGETYCZNYCH STRUKTUR LASEROWYCH ZWIĄZKÓW III-V-N NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH MAREK NOWICKI WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE NANOSTRUKTUR BADANE METODĄ NANOINDENTACJI MICHAŁ BYRCZEK OTRZYMYWANIE NANOPRĘTÓW TLENKU CYNKU O ZMIENNEJ ŚREDNICY METODĄ OSADZANIA Z KĄPIELI CHEMICZNEJ

29 JAKUB DĄBROWSKI UDZIAŁ WIĄZAŃ WODOROWYCH W SZTYWNOŚCI α-helisy POLIPETYDU NANOTRYBOLOGIA FRANCISZEK KROK TARCIE W SKALI ATOMOWEJ NA KRAWĘDZIACH TARASÓW KRYSZTAŁU NACL(001) MARCIN MAKOWSKI WET ADHESION OF SYNTHESIZED MUSSEL PROTEIN CATECHOLIC AMINO ACID 3,4- DIHYDROXYPHENYLALANINE SESJA KPK SESJA CLEAN ROOM TECHNOLOGY ADAM BARTCZAK POMIESZCZENIA CZYSTE PLANOWANIE, BUDOWA I WYPOSAŻENIE R. JI, A. KRÜGER FULL FIELD NANOIMPRINT ON MASK ALIGNERS USING SUBSTRATE CONFORMAL IMPRINT LITHOGRAPHY TECHNIQUE SESJA PLAKATOWA-WTOREK GRAŻYNA BIALEK ELIMINACJA FLUORESCENCYJNEGO EFEKTU FILTRU WEWNĘTRZNEGO W CIECZACH JONOWYCH I ICH ROZTWORACH Z β-karotenem MAŁGORZATA BŁASZYK KORELACJA POMIĘDZY STRUKTURĄ DOMENOWĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI MAGNETOTRANSPORTOWYMI W WIELOWARSTWACH NI-FE/AU/CO/AU OTRZYMANYCH METODĄ NAPAROWANIA TERMICZNEGO DAGMARA CHMIELEWSKA-ŚMIETANKO RADIACYJNA SYNTEZA NANOSTRUKTUR SREBRA WE WŁÓKNACH CELULOZOWYCH AGATA CZAJKA JAKUBOWSKA WPŁYW FLUORKÓW NA ODDZIAŁYWANIE NANOPROTEIN Z POWIERZCHNIĄ KRYSZTAŁÓW IZOLOWANYCH ZE SZKLIWA AGNIESZKA DĄBROWSKA SYNTEZA SPALENIOWA OTRZYMYWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW NANOSTRUKTURALNYCH: BADANIA PARAMETRYCZNE ORAZ DIAGNOSTYKA PROCESU MARCIN DOKOWICZ ZWILŻANIE POWIERZCHNI HETEROGENICZNYCH PRZEZ NANO- I MIKROKROPLE

30 PAWEŁ DOMINIK ZASTOSOWANIE NANOKOLOIDU ZŁOTA DO OTRZYMYWANIA NANODRUTÓW AZOTKU GALU METODĄ SSM- WPŁYW WARUNKÓW PROWADZENIA PROCESU NA WZROST NANODRUTÓW MARIUSZ DRYGAŚ FORMOWANIE SIĘ ROZWINIĘTEJ POWIERZCHNIOWO WARSTWY NANOKRYSTALICZNEGO AZOTKU GALU NA MONOKRYSTALICZNYM ARSENKU GALU POD WPŁYWEM WYSOKOTEMPERATUROWEJ OBRÓBKI W AMONIAKU MARIUSZ DRYGAŚ MODELOWANIE POROWATOŚCI NANOKRYSTALICZNYCH PROSZKÓW AZOTKU GALU GAN JANUSZ DUBOWIK ODWROTNY SPINOWY EFEKT HALLA Z POMPOWANIEM SPINÓW W CIENKOWARSTWOWYCH STRUKTURACH CO 2 CR 0.4 FE 0.6 AL/PT OLGA GLOTOVA BADANIE SZKLISTYCH SYSTEM AS-SB-SE METODAMI NQR I EPR JAROSŁAW GROBELNY SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NANOCZĄSTEK SREBRA DO ZASTOSOWAŃ ANTYBAKTERYJNYCH MIKHAIL IGNATIEV MODYFIKACJA WARSTW WIERZCHNICH NARZĘDZI KUŹNICZYCH ZA POMOCĄ NANOCZĄSTEK SMARÓW STAŁYCH PETER JAKUBOWSKI EKSPRESOWA CHARAKTERYZACJA NANOMATERIAŁÓW IWONA KARBOWNIK ANTYBAKTERYJNE WŁAŚCIWOŚCI TKANIN PES, PA I PP Z NANIESIONYMI NA ICH POWIERZCHNIE TIO IWONA KARBOWNIK OSADZANIE NANOPRĘTÓW ZNO NA WŁÓKNACH POLIMEROWYCH JAROSŁAW KRASZEWSKI CHARAKTERYZACJA POWIERZCHNI NANOKRYSTALICZNEGO ZRO 2 :TB OTRZYMANEGO METODĄ HYDROTERMALNĄ MIKROFALOWĄ JAROSŁAW KASZEWSKI WPŁYW TEMPERATURY WYGRZEWANIA NA ZACHOWANIE DOMIESZKI W NANOKRYSTALICZNYM ZRO 2 :TB W ŚWIETLE BADAŃ STRUKTURALNYCH I POWIERZCHNIOWYCH JUSTYNA KĘCZKOWSKA CHARAKTERYZACJA WARSTW NI-C OTRZYMYWANYCH W PROCESIE PVD/CVD MONIKA KONIECZNA BADANIE DYNAMIKI MOLEKULARNEJ KOMPOZYTÓW POLIMEROWO-CERAMICZNYCH PET/PPS/BT182 JOANNA KORZEKWA 30 WPŁYW PARAMETRÓW ELEKTROOSADZANIA NA ZMIANY NANOSTRUKTURY WARSTW AL 2 O 3 /WS 2 O PRZEZNACZENIU TRIBOLOGICZNYM

31 KATARZYNA KOŚLA WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA ULTRACIENKICH WARSTW UZYSKANYCH PRZY UŻYCIU MATRYC POLIDIMETYLOSILOKSANOWYCH MIROSŁAW KOZŁOWSKI BADANIA SEM I TEM NANORUREK WĘGLOWYCH W WARSTWACH C-NI BARTOSZ KRAJNIK MIKROSKOP SIL DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH NANOSTRUKTUR MIROSŁAWA KRÓLIKOWSKA KANAŁY HYDROFOBOWE I HYDROFILOWE - NANOSTRUKTURALNE DOMENY W CZWARTORZĘDOWYCH SOLACH AMONIOWYCH BARBARA KUCHARSKA EDYTA KULEJ CECHY MECHANICZNEJ DEGRADACJI POWŁOK PVD-FECRNI W BADANIACH METODĄ RYSY CHARAKTERYSTYKA TOPOGRAFII POWIERZCHNI I NANOTWARDOŚCI STRUKTUR WIELOWARSTWOWYCH CU/NI ALDONA ŁOWIŃSKA-KLUGE CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH NANODODATKÓW MINERALNYCH PRZEZNACZONYCH DO MODYFIKACJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JAROSŁAW MAKOWIECKI NANOSTRUKTURA WARSTW LANGMUIRA-BLODGETT BARWNIKA PERYLENOWEGO Z KWASEM ARACHIDOWYM NA MICE DAGMARA MALINA BIOLOGICZNE METODY SYNTEZY NANOCZĄSTECZEK SREBRA TOMASZ MAŁACHOWSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA DLA LABORATORIUM KOMPLEKSOWEJ CHARAKTERYZACJI STRUKTUR NANOELEKTRONICZNYCH, JAKO NARZĘDZIE ARCHIWIZACJI I OCENY JAKOŚCIOWEJ WYNIKÓW POMIARÓW HENRYK MANIKOWSKI ANALIZA WIDMOWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA STOSOWANYCH W POMIESZCZENIACH AGNIESZKA MAŃKA ENTROPIA KONFORMACYJNA POLIMERU W MATERIAŁACH KOMPOZYTOWYCH MICHAŁ MAZUR WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE I ELEKTRYCZNE NANOKRYSTALICZNYCH TLENKÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH TIO 2 :PD KAROLINA MIKULSKA POSZUKIWANIU NOWYCH MATERIAŁÓW BADANIA NANOMECHANIKI NICI CHRUŚCIKÓW (TRICHOPTERA)

32 SZYMON MURAWSKI UPORZĄDKOWANIA MAGNETYCZNE I ŁADUNKOWE W SKOŃCZONYCH UKŁADACH ELEKTRONÓW SIECIOWYCH. WYNIKI SYMULACJI MONTE CARLO ARIADNA NOWICKA WPŁYW NANOKRZEMIONKI NA WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTE KOMPOZYTU POLIAKRYLAN HYDROKSYETYLOWY/A EWA PAPIS-POLAKOWSKA ANALIZA OPTYCZNA SUPERSIECI INAS/GASB METODĄ RÓŻNICZKOWANIA UŁAMKOWEGO WIDM ELIPSO METRYCZNYCH EWA PAPIS-POLAKOWSKA BADANIE WPŁYWU POCIENIANIA PODŁOŻA (100) GAAS NA MORFOLOGIĘ SPODNIEJ POWIERZCHNI LASERÓW DYSKOWYCH Z ZEWNĘTRZNĄ WNĘKĄ REZONANSOWĄ TOMASZ PIASECKI ZASTOSOWANIE METOD ELEKTRYCZNYCH W BADANIU PROCESU SPIEKANIA KOMPOZYTU Z NANOCZĄSTKAMI SREBRA SWIETLANA PIOTROWSKA OSOBLIWOŚĆI STRUKTURY ELEKTRONICZNEJ POROWATYH NANOMATERIAŁÓW WĘGLOWYCH ŁUKASZ PISKORSKI PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYK FOSFORKOWYCH LASERÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH TYPU VCSEL EMITUJĄCYCH PROMIENIOWANIE O DŁUGOŚCI FALI RÓWNEJ 1.3 µm WANDA POLEWSKA DYFUZJA ADSORBATÓW NA GRANICY ELEKTRODA ELEKTROLIT JOANNA PRAŻMOWSKA BADANIE WPŁYWU MAŁYCH STĘŻEŃ WODORU NA POTENCJAŁ POWIERZCHNIOWY CIENKICH WARSTW PALLADU DO ZASTOSOWAŃ SENSOROWYCH JOANNA PRAŻMOWSKA BADANIE WPŁYWU ABSORPCJI WODORU NA NAPRĘŻENIA W CIENKICH WARSTWACH METALI KATALITYCZNYCH KRZYSZTOF PYSZNIAK NANOSTRUKTURY INN WYTWARZANE METODAMI IMPLANTACJI JONOWEJ ORAZ WYGRZEWANIA MILISEKUNDOWEGO MARIA RAMIĄCZEK-KRASOWSKA WYTWARZANIE WZORÓW O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI ZA POMOCĄ NANOSCRATCHINGU KRZYSZTOF ROLA MODYFIKACJA ANIZOTROPII TRAWIENIA PODŁOŻY KRZEMOWYCH POD WPŁYWEM ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH JOANNA RYMARCZYK NANOMECHANICAL PROPERTIES OF PD-C FILMS

33 BŁAŻEJ SCHEIBE ZASTOSOWANIE ANIONOWYCH I KATIONOWYCH SURFAKTANTÓW W PROCESIE SEPARACJI JEDNOŚCIENNYCH NANORUREK WĘGLOWYCH NA METALICZNE I PÓŁPRZEWODNIKOWE, METODĄ SWOBODNEJ ELEKTROFOREZY W ROZTWORZE MIKOŁAJ KAJETAN SCHMIDT TEORIA PLAZMONOWEGO WZMOCNIENIA FLUORESCENCJI W UKŁADZIE NANOCZĄSTKA METALICZNA - CHLOROFIL DANIEL SIBERA SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA ZNO DOMIESZKOWANEGO COO ANDRZEJ SIKORA ZASTOSOWANIE TECHNIK MIKROSKOPII AFM DO ANALIZY STRUKTURY POLIAZOMETIN O WŁAŚCIWOŚCIACH CIEKŁOKRYSTALICZNYCH ANDRZEJ SIKORA WYKORZYSTANIE OSCYLACJI SKRĘTNYCH BELKI SKANUJĄCEJ W MIKROSKOPII SIŁ ATOMOWYCH W OCENIE PARAMETRÓW MECHANICZNYCH POWIERZCHNI RENATA SKRZELA NANOKAPSUŁY OTRZYMYWANE METODĄ SEKWENCYJNEJ ADSORPCJI POLIELEKTROLITÓW NA CIEKŁYM RDZENIU NANOEMULSJI TYPU OLEJ-W-WODZIE, STABILIZOWANEJ PRZEZ SURFAKTANTY BIS- AMONIOWE ARKADIUSZ SOBCZYK SYNTEZA MIKROWŁÓKIEN WĘGLOWYCH W WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNYM NISKIEJ MOCY KATARZYNA SOLIWODA BADANIA TRIBOLOGICZNE WARSTW ZOL-ŻEL TLENKU TYTANU DOMIESZKOWANYCH NANOCZĄSTKAMI CERAMICZNYMI BEATA ŚCIANA MODELOWANIE STRUKTUR FOTOTRANZYSTORÓW ALGAAS/GAAS HELENA TETERYCZ WPŁYW PRZYGOTOWANIA WŁÓKIEN POLIMEROWYCH NA PROCES WZROSTU MIKROSTRUKTUR ZNO ANNA JULIA WŁODARCZYK AKTYWNOŚĆ CYTOTOKSYCZNA NANOCZĄSTEK TLENKU CYNKU WOBEC KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA LUDZKIEJ ŻYŁY PĘPOWINOWEJ PATRYCJA WOJCIECHOWSKA NANOKOMPOZYTY NA BAZIE OCTANOPROPIONIANU CELULOZY OTRZYMANE METODĄ ZOL-ŻEL DAMIAN WOJCIESZAK WŁAŚCIWOŚCI FOTOKATALITYCZNE NANOKRYSTALICZNYCH CIENKOWARSTWOWYCH POWŁOK TIO2 DOMIESZKOWANYCH TB

34 DAMIAN WOJCIESZAK WPŁYW NANOKRYSTALICZNEJ STRUKTURY ORAZ SKŁADU MATERIAŁOWEGO NA TWARDOŚĆ CIENKICH WARSTW NA BAZIE TIO EWELINA WOLSKA WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE JONÓW ZIEM RZADKICH W NANOZNO KORZYSTNE DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE I BIOLOGII MAREK WZOREK BADANIA HRTEM STRUKTURY WARSTW GASB WYTWARZANYCH METODĄ MBE NA NIEDOPASOWANYM SIECIOWO PODŁOŻU GAAS ALIAKSANDR ZALESKI LIDIA ZAPÓR MIĘDZYWARSTWOWE SPRZĘŻENIE WYMIENNE W MAGNETYCZNYCH ZŁĄCZACH TUNELOWYCH ZE ZMIENNĄ GRUBOŚCIĄ WARSTWY RU W SYNTETYCZNEJ WARSTWIE SWOBODNEJ PORÓWNANIE CYTOTOKSYCZNOŚCI NANO- I MIKROTLENKU NIKLU W BADANIACH IN VITRO SESJA PLAKATOWA - ŚRODA MAREK BARA 34 MORFOLOGIA NANOCERAMICZNYCH POWŁOK W BADANIACH AFM, TEM, SEM PIOTR BIDZIŃSKI ANALIZA NUMERYCZNA ZJAWISK FOTOELEKTRONOWYCH W DETEKTORACH PROMIENIOWANIA UV TYPU MIS NA BAZIE N-GAN EWA BOROWIAK-PALEŃ ŻELOWA SEPARACJA JEDNOŚCIENNYCH NANORUREK WĘGLOWYCH NA FRAKCJE METALICZNE ORAZ PÓŁPRZEWODNIKOWE JOANNA BRECZKO KOMPOZYTY ZAWIERAJĄCE MAŁE NANOCEBULKI WĘGLOWE ICH WŁAŚCIWOŚCI I POTENCJALNE ZASTOSOWANIE PAULINA BUNIO OTRZYMYWANIE NANOCZĄSTEK POLIMEROWYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH SURFAKTANTÓW POLIMERYZOWANYCH PAULINA BUNIO NANOENKAPSUŁOWANIE FOTOUCZULACZA TYPU HYDROFOBOWEJ CYJANINY W NANOKAPSUŁACH PLA I PLGA ROMAN CEGIELSKI TERMOCHROMIA POCHODNYCH MEROCYJANIN STILBAZOLOWYCH KRZYSZTOF CENDROWSKI OPTYMALIZACJA SYNTEZY NANOSFER KRZEMIONKOWYCH POKRYTYCH WARSTWĄ TIO

35 MICHAŁ CICHOMSKI MODYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW PERFLUOROALKILOSILANÓW NA POWIERZCHNI TYTANU NIKODEM CZECHOWSKI WZBUDZENIE PLAZMONOWE JAKO METODA KONTROLI FLUORESCENCJI UKŁADÓW FOTOSYNTETYCZNYCH ALICJA DEFORT OTRZYMYWANIE NANOCZĄSTEK MAGNETYCZNYCH OTACZANYCH POCHODNYMI KWASU BOROWEGO ALINA DOMANOWSKA PROFILE SKŁADU CHEMICZNEGO NANOWARSTW PASYWACYJNYCH NA PODSTAWIE ANALIZY NUMERYCZNEJ WIDM ELEKTRONÓW AUGERA MARIUSZ DRYGAŚ ADSORPCJA AZOTU, PARY WODNEJ, DITLENKU WĘGLA I WODORU NA NANOPROSZKACH AZOTKU GALU GAN MARIUSZ DRYGAŚ OTRZYMYWANIE NANOPROSZKOWYCH KOMPOZYTÓW C/SIC Z TRIETOKSYMETYLOSILANU I METYLOTRIMETOKSYSILANU JAKO PREKURSORÓW MATERIAŁOWYCH W SYNTEZIE AEROZOLOWEJ MARIUSZ DRYGAŚ UTLENIANIE W ATMOSFERZE POWIETRZA NANOPROSZKOWYCH KOMPOZYTÓW C/SIC OTRZYMANYCH METODĄ SYNTEZY AEROZOLOWEJ Z PREKURSORÓW KRZEMOORGANICZNYCH HELENA DUDEK OTRZYMYWANIE ORAZ BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIANILINY I WIELOŚCIENNYCH NANORUREK WĘGLOWYCH VIACHESLAV DYMARCHUK CHARACTERIZATION OF CARBON NANOMATERIALS EMPLOYING THE METHOD OF X-RAY EMISSION SPECTRA CONVOLUTION ANNA DYRDAŁ TOPOLOGICZNY SPINOWY EFEKT HALLA W UKŁADACH CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LINIOWĄ ZALEŻNOŚCIĄ DYSPERSYJNĄ MALGORZATA GESZKE FOTOFIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA KROPEK KWANTOWYCH RDZEŃ/OTOCZKA ZNS:MN/ZNS HUBERT GOJŻEWSKI SZEROKO-ZAKRESOWA DYNAMICZNA SPEKTROSKOPIA SIŁ W BADANIU NANOADHEZJI SERHII GREBINYK EFFECTS OF C 60 ON FREE CYTOSOLIC CA 2+ CONCENTRATION IN NORMAL AND TRANSFORMED T- CELLS

36 ROBERT HERTMANOWSKI ORGANIZACJA MOLEKULARNA BARWNIKÓW PERYLENOWYCH W NANOROZMIAROWYCH WARSTWACH TWORZONYCH TECHNIKĄ LANGMUIRA-BLODGETT WOJCIECH JAWORSKI WŁASNOŚCI DWUWARSTWY OPISANEJ MODELEM BLUME-EMERY-GRIFFITHSA ODDZIAŁUJĄCEJ Z MAGNETYCZNYM PODŁOŻEM W UJĘCIU GAUSSOWSKICH FLUKTUACJI PÓL MOLEKULARNYCH MACIEJ KAMIŃSKI BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KOLOIDALNYCH KROPEK KWANTOWYCH ZA POMOCĄ SKANINGOWEJ MIKROSKOPII PRÓBKUJĄCEJ PIOTR KARBOWNIK WARSTWY DIELEKTRYCZNE DLA LASERÓW KASKADOWYCH ALGAAS/GAAS EMITUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚREDNIEJ PODCZERWIENI MAREK KOLMER METALICZNE NANOSTRUKTURY NA POWIERZCHNI RUTYLU TIO 2 (110) AGNIESZKA KOŁODZIEJCZAK-RADZIMSKA NANOSTRUKTURALNY TLENEK CYNKU STRĄCANY Z UKŁADÓW EMULSYJNYCH MICHAŁ KOTKOWIAK WPŁYW NANOSTRUKTUR AU NA WŁAŚCIWOŚCI SPEKTRALNE BARWNIKA PORFIRYNOWEGO W WARSTWACH LANGMUIRA-BLODGETT TOMASZ KOŹLECKI ZASTOSOWANIE POLIETYLENOIMINY W SYNTEZIE NANOCZĄSTEK SREBRA FRANCISZEK KROK PAULINA KRÓL MACIEJ KUC OBRAZOWANIE SIŁ LATERALNYCH Z ATOMOWĄ ROZDZIELCZOŚCIĄ NA ZREKONSTRUOWANEJ POWIERZCHNI INSB(001) WŁÓKNA ALGINIANOWE ZAWIERAJĄCE UKŁAD DWÓCH NANODODATKÓW WPŁYW ZMIAN PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH MATRYC LASERÓW AZOTKOWYCH NA WZROST TEMPERATURY W ICH WNĘTRZU ANNA LANKOFF OLGA ŁABĘDŹ ANALIZA USZKODZEŃ DNA W LIMFOCYTACH LUDZKICH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE NANOCZĄSTEK KRZEMOWYCH IN VITRO WPŁYW ZAWARTOŚCI ŻELAZA W ELEKTRODZIE WĘGLOWEJ NA WYDAJNOŚĆ SYNTEZY NANOKAPSUŁEK METODĄ ELEKTROŁUKOWĄ ŁUKASZ MAJCHRZYCKI POMIARY PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WIELOWARSTWOWYCH NANORUREK WĘGLOWYCH, JAKO MATERIAŁU NA ELEKTRODY KONDENSATORÓW ELEKTROCHEMICZNYCH

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2014

o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2014 WNIOSEK Strona 1 z 104 o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2014 A. DANE WNIOSKODAWCY 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa i adres jednostki naukowej: Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. M.

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty

Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty Wydział Chemii Zespoły, badania, aparatura, granty Wydział Chemii Ingardena 3, 30-060 Kraków www.chemia.uj.edu.pl Dziekan: Prof. dr hab. Grażyna Stochel Prodziekan ds. nauki i współpracy Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej jacek.ulanski@p.lodz.pl II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Sylwia Żołądek Hybrydowe materiały elektrokatalityczne zawierające nanocząstki złota stabilizowane polioksometalanami Praca doktorska wykonana w Pracowni Elektroanalizy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOMATERIAŁY I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOTECHNOLOGII 1. Wprowadzenie 1.1. Historia Fizyk Richard P. Feynmanpierwszy opisał koncepcję nanonaukiw czasie wykładu na posiedzeniu American Physical

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo