KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW"

Transkrypt

1 NR 1 (06) MARZEC POD ZNAKIEM OPIEKUŃCZEGO WĘŻA FIRMA MIKRO RUSZA PO PIENIĄDZE KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW POLSKICH INNOWATORÓW KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM

2 SPIS TREŚCI TEMAT NUMERU / 4 POD ZNAKIEM OPIEKUŃCZEGO WĘŻA NA TY Z TWÓRCZOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ / 6 KONSEKWENCJE ZASADY 20/80 Z POZNANIA / 8 FIRMA MIKRO RUSZA PO PIENIĄDZE Z NAMI WYBIJESZ SIĘ POZA PRZECIĘTNOŚĆ POLSKA / 11 KOMERCJALIZACJA FUNDUSZEM Z PERSPEKTYWY MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY FORUM INWESTYCYJNE KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW POLSKICH INNOWATORÓW FUNDUSZE WKROCZYŁY DO GRY INNOWACYJNA EUROPA / 18 PLATO CZYLI PLATON INNOWACJE Z DOSTAWĄ DO DRZWI PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH / 20 WSPARCIE DLA INNOWACJI I WIEDZY W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ IINOWACYJNOŚĆ INSPIRUJE PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ INFORMACJE, WYDARZENIA, ZAPROSZENIA / 22 REDAKCJA: Anna Tórz (red. nacz.), Jacek Guliński, Paweł Bartoszek, Maciej Nowak PROJEKT, SKŁAD: Morski Studio Grafi czne DRUK: Zakłady Poligrafi czne Serigraf ISSN / IQ / NR 1 / 2008

3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, Gdy ponad dwa miesiące temu zastanawiałam się nad koncepcją tego numeru kwartalnika IQ zadzwonił telefon. Kolejna osoba pytała, w jaki sposób mogłaby zdobyć pieniądze na rozkręcenie własnej fi rmy. Była to jedna z dziesiątek rozmów na ten temat. Pomyślałam, że warto zebrać w jednym miejscu informacje o różnych źródłach pozyskiwania środków na założenie i prowadzenie własnej fi rmy. Efektem tych rozważań i rozmów jest numer IQ, który oddaję w Państwa ręce. Zapraszam do lektury artykułów napisanych przez młodych przedsiębiorców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z kontaktów z instytucjami fi nansującymi działalność początkujących fi rm. Uzupełnieniem tych relacji są materiały charakteryzujące poszczególne formy wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorstw, artykuły przybliżające programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz kolejny odcinek cyklu Na ty z twórczością i przedsiębiorczością tym razem poruszający kwestię skutków niedbałości w prowadzeniu biznesu. Zapraszam także do zapoznania się z pierwszą częścią listy instytucji fi nansowych wspierających rozwój MŚP. W tym numerze przedstawiamy spis funduszy poręczeń kredytowych. W numerze kolejnym znajdą Państwo listę funduszy pożyczkowych oraz funduszy kapitału zalążkowego. Polecam też opowieść o pytonie oraz rozrastającej się pajęczynie. Anna Tórz IQ / NR 1 / 2008 / 3

4 TEMAT NUMERU Agnieszka Fiedler Zespół projektu CambridgePYTHON CAMBRIDGEPYTHON TO PROJEKT WSPIERAJĄCY INNOWACYJNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKĄ REALIZOWANY Z WYKORZY- STANIEM METOD WYPRACOWANYCH W CAMBRIDGE. W CENTRUM ZAINTERESOWANIA PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ GŁÓWNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DZIE- DZINY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (ICT INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY). POD ZNAKIEM OPIEKUŃCZEGO WĘŻA Cambridge Nazwa tego sławnego brytyjskiego uniwersytetu znalazła się w tytule projektu nie bez przyczyny. Inspiracją do powstania CambridgePYTHON była bowiem działalność tej uczelni i skupionej wokół niej Doliny Krzemowej oraz specyfi czna fi lozofi a patrzenia na naukę i biznes, w myśl której traktuje się je jak dwa dopełniające się elementy nauka inspiruje menedżerów, a biznes poprzez komercjalizację odkryć naukowych przyczynia się do rozwoju gospodarczego. W modelu anglosaskim podkreśla się szczególny charakter współpracy nauki i biznesu. Co więcej, współpraca ta musi być osadzona w odpowiednim środowisku. Owo otoczenie to społeczność ludzi otwartych i pragmatycznych, wśród których są zarówno badacze, jak i przedsiębiorcy, menedżerowie i przedstawiciele instytucji fi nansowych. Siłą tej grupy nie są poszczególni jej członkowie, ale relacje pomiędzy nimi. I właśnie łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych, dostępność kapitału, bliskość młodych naukowców i ekspertów przesądza o efektywności inkubacji przedsięwzięć innowacyjnych. Python Również drugi człon nazwy słowo PYTHON ma swoje korzenie w Cambridge. Wykładający tam prof. Shailendra Vyakarnam (Shail), użył pojęcia pythoning, jako terminu opisującego bardziej zaawansowany system wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Według niego samo wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w tradycyjnym rozumieniu, której synonimem jest inkubator, to za mało. Shail porównał proces inkubowania innowacyjnych fi rm do opieki pytona nad swoim potomstwem. Ten gatunek węża składa jaja, które natychmiast po złożeniu sklejają się ze sobą. Dzięki temu pyton może owinąć się wokół nich i zapewnić im odpowiednią temperaturę do rozwoju. Po około stu dniach wykluwają się młode są silne i gotowe do samodzielnego życia. Model Cambridge jest w swej istocie stworzony na podobieństwo tego doskonałego inkubatora biologicznego. Zdaniem prof. Vyakarnama, infrastruktura jakkolwiek bardzo ważna ma znaczenie Wykład prof. Shailendra Vyakarnam (Shail) podczas inauguracji projektu CambridgePYTHON 4 / IQ / NR 1 / 2008

5 TEMAT NUMERU drugorzędne, natomiast najważniejszymi elementami w procesie inkubacji są odpowiednia atmosfera oraz ludzie zaangażowani we wspieranie startujących przedsięwzięć. Shail twierdzi, że powstające przedsięwzięcia potrzebują przede wszystkim osadzenia w odpowiedniej kulturze przedsiębiorczości i oparcia swoich działań na życzliwym otoczeniu społecznym. Stąd idea oplatania powstających przedsięwzięć siecią kontaktów i oparcie tego pomysłu na sposobie, w jaki pyton opiekuje się potomstwem. Projekt Celem projektu CambridgePYTHON jest nauczanie młodych ludzi przedsiębiorczego myślenia, a także stworzenie sieci połączeń społecznych między innowatorami a ludźmi biznesu. Nad jego realizacją czuwa ponad dwudziestoosobowa grupa młodych naukowców oraz studentów wiodących warszawskich uczelni, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, sprawdzonych we wcześniejszych działaniach. Zespół zarządzający to specjaliści z różnych dziedzin mający doświadczenie zarówno w biznesie jak i nowych technologiach. Projekt jest wspierany przez: Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, University of Cambridge, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich inwestorów wysokiego ryzyka oraz kilka, działających pro publico bono, fi rm konsultingowych, prawniczych, public relations oraz innych instytucji i przedsiębiorstw. 3xW albo 4xI Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2007 r. Wówczas to odbyła się pilotażowa edycja konkursu Wiesz, Wymyśl, Wygraj!. Konkurs skierowany głównie do studentów i młodych naukowców miał wskazać najlepsze pomysły na biznes, głównie z dziedziny technologii informacyjnych (ICT), i pomóc w uzyskaniu funduszy ze strony kapitału prywatnego. Zwycięzcy, zamiast coraz powszechniejszej umiejętności tworzenia biznesplanu i kilku tysięcy złotych na start, mieli szansę otrzymać fundusze na wprowadzenie swojej fi rmy na rynek, a od specjalistów z innych dziedzin, know-how jak skutecznie na nim funkcjonować. Pierwsza edycja konkursu została podzielona na trzy etapy. W trakcie pierwszego - Information&Inspiration trwającego od marca do czerwca 2007 r. przyjmowane były zgłoszenia. Spośród prawie 50 aplikacji (wszystkie z obszaru ICT) do drugiego etapu (Improvement) wybrano ostatecznie 14 pomysłów. Ich autorzy, przy wsparciu fi rm konsultingowych (McKinsey&Company, Grupa Strategia, Milstar) oraz zespołu CambridgePYTHON, przez całe wakacje dopracowywali swoje propozycje inwestycyjne. Po trzech miesiącach intensywnej pracy, w trzecim etapie (Investment) znalazło się 7 zespołów. Jesienią zaprezentowały one swoje projekty potencjalnym inwestorom. W rezultacie 5 pomysłów otrzymało propozycje fi nansowania. Niektóre z nich od kilku równocześnie! W chwili obecnej część zespołów jest już na etapie zaawansowanych negocjacji. Edukacja Aby dodatkowo propagować tematykę przedsiębiorczości w środowisku akademickim, zespół projektu CambridgePYTHON przeprowadził na Politechnice Warszawskiej ogólnouczelniany wykład pt. Nauka i biznes, czyli jak robią to w Cambridge. Wykład, który odbył się w semestrze zimowym 2007/2008, był dostępny również dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Jego formuła oparta została na programie Enterprise Tuesday, którego autorem jest prof. Shailendra Vyakarnam. Zajęcia wzorowano na wykładach prowadzonych w Judge Business School University of Cambridge. Ich celem było zapoznanie uczestników z metodami komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wzorców zaczerpniętych z University of Cambridge oraz zaprezentowanie możliwości przeniesienia doświadczeń anglosaskich na grunt polski. II edycja 14 lutego br. zainaugurowana została IIedycja konkursu Wiesz, Wymyśl, Wygraj!. Uroczystość, która odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., swoją obecnością uświetnili m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz konsul generalny Wielkiej Brytanii Paul Fox. Gościem honorowym był prof. Shailendra Vyakarnam. Obecna edycja konkursu jest przeprowadzana analogicznie do poprzedniej. W tym roku organizatorzy chcieliby zachęcić do udziału w konkursie osoby z pomysłami z pogranicza ICT, np. inżynierii materiałowej lub biotechnologii. Powinny one zgłaszać się do końca maja, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej projektu IQ / NR 1 / 2008 / 5

6 NA TY Z TWÓRCZOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ Jan D. Antoszkiewicz Prof. zw. dr hab. Dziekan Wydziału w Warszawie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Clark University, Prezes i współwłaściciel Leo May Consulting Sp. z o.o. Dyrektor Ośrodka Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości JESTEŚMY MŁODZI, CHCEMY DZIAŁAĆ, SZYBKO, JAK NAJSZYB- CIEJ OSIĄGAĆ IMPONUJĄCE WYNIKI! UWAŻAMY, ŻE MYŚLIMY GLOBAL- NIE, ALE NIE ZWRACAMY UWAGI NA SZCZEGÓŁY. ODCINEK TRZECI KONSEKWENCJE ZASADY 20/80, CZYLI PRAWO PARETO W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA Diabeł ukryty w szczegółach W pierwszym odcinku podkreślałem, że dobrze mieć pomysł, najlepiej dobry pomysł. Jeszcze lepiej, gdy nasz pomysł daje się szybko urzeczywistnić bez stresów i specjalnych utrudnień. Niestety, w praktyce gospodarczej jest to rzadki przypadek. Zwróciłem także uwagę, że myślenie pozytywne to główny motor myślenia twórczego (czyli znajdowania pomysłów) i katalizator postaw przedsiębiorczych. W drugim odcinku omówiłem zasadę Pareto, inaczej zwaną zasadą 20/80. Innymi słowy, wskazywałem gdzie szukać, aby mieć najlepsze wyniki. W tym odcinku pragnę się zająć pewnym ważnym zjawiskiem, które jest konsekwencją zasady Pareto, a w szczególności konsekwencją braku dbałości o szczegóły. Brak dbałości o szczegóły, zarówno w wykonywanej pracy, w podejmowanych działaniach, jak i w życiu codziennym, jest zaprzeczeniem i odwrotnością nastawienia pozytywnego. Puszczenie spraw na żywioł, czy brak zadbania w pracy o detale, w konsekwencji zawsze wiedzie do negatywnych wyników. Przedsiębiorczy człowiek student, menedżer przywiązuje ogromną wagę do szczegółów, wiedząc że w ostatecznym rozrachunku mają one zasadnicze znaczenie dla jakości efektów. Innymi słowy odpuszczanie sobie w dowolnej dziedzinie życia, ma istotne znaczenie dla efektywności i skuteczności w osiąganiu rezultatów. Rozbite okna Na początku lat 80-tych XX w., w artykule Broken Windows w Atlantic Monthly, James Q. Wilson i George L. Kelling, na potrzeby kryminologii sformułowali Teorię rozbitych okien. Szybko okazało się, że ma ona znacznie szersze zastosowanie. Z powodzeniem może być odniesiona do funkcjonowania biznesu czy aktywności studenckiej. Ma także swoje olbrzymie znaczenie w działaniach związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Autorzy tego podejścia zauważyli, że rozbite okno, które nie zostało naprawione, wysyła niezwykle ważny sygnał pokazuje, że właściciel budynku nie zauważa problemu, bądź że nie zależy mu na jego rozwiązaniu. W danej okolicy wszystko jest dozwolone, bezkarnie można robić czy mówić co nam się podoba (mówienie co nam się podoba wcale nie oznacza demokracji). Taka postawa, nie tylko coraz bardziej oddala nas od zdrowej demokracji, lecz niebezpiecznie popycha nas w stronę anarchii. Stąd podświadomy przekaz w tej okolicy nikt o nie dba o porządek, nie ma gospodarza, mogą zatem bezkarnie uchodzić drobne nieprawości, kradzieże, napaści, niszczenie ścian budynków... Sytuacja sugeruje: rób to co ci się podoba, nikogo to nie obchodzi. Dlatego szybko dochodzi do eskalacji przemocy. Wilson i Kelling wykazali, że rozbite okno zdawałoby się samo w sobie będące drobnym incydentem może szybko doprowadzać do lawiny problemów znacznie poważniejszych. To pozornie drobne zdarzenie, mały szczegół wyraźnie sygnalizuje, że ludzie odpowiedzialni za ten teren albo nie radzą sobie z sytuacją, albo nie są nią zainteresowani (czytaj: nie obchodzą ich szczegóły), a więc każdy może robić co mu się rzewnie podoba, a to prowadzi do bezprawia. Bezkarność może lawinowo przekształcić się w poważne naruszenia prawa. Praktyka Krytycy przyjęli tę teorię ze sceptycyzmem, wychodząc z założenia, że poświęcenie uwagi drobnym wykroczeniom, których zawsze jest dużo (Uwaga! Pareto obowiązuje!) spowoduje, że mniej czasu poświęcimy na znacznie poważniejsze przestępstwa. Praktyka jednak bardzo wyraźnie potwierdziła słuszność teorii Wilsona i Kellinga. Szczególnie zaświadczyły o tym działania, które wprowadził w 1994 r. w Nowym Yorku, jego burmistrz Rudolf Guliani twórca i konsekwentny realizator polityki zero tolerancji. Polityka ta była stosowana w odniesieniu do wszystkich przestępstw popełnianych w tej metropolii, a celem było bezpieczniejsze miasto. Tak się stało! Działania rozpoczął od zwalczania drobnych wykroczeń, pozbycia się prostytutek i sutenerów z Times Square, czy usunięcia graffiti z wagonów metra. Statystki potwierdziły słuszność tej polityki w ciągu kolejnych lat spadła liczba morderstw, pobić, rozbojów i innych przestępstw z użyciem siły. A wszystko zaczęło się od graffi ti w wagonach metra! W tym miejscu należy zauważyć, iż nie powinno się porównywać polityki Gulianiego z podejściem zero tolerancji sformułowanym przez pewnego ministra, gdyż jego stosunek do tego ważnego problemu był wybiórczym potraktowaniem zagadnienia. Skutki niedbałości Na rozbite okno należy patrzeć, jak na zdarzenie, któremu nie poświęciliśmy należytej uwagi, a które zachęca do odpuszczania sobie. Ten mechanizm można zaobserwować także w biznesie. Bez profesjonalnej opieki (czytaj: sprawnego zarządzania), fi rma przestaje należycie funkcjonować. Brak 6 / IQ / NR 1 / 2008

7 NA TY Z TWÓRCZOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ menedżera powoduje stopniowe rozprężanie funkcjonowania fi rmy, a w efekcie obniżone wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Brak dbałości o pozornie mało ważne szczegóły może stać się istotną informacją dla otoczenia. Klient otrzymuje negatywny sygnał o relacjach wewnątrz przedsiębiorstwa. Postrzega fi rmę, jako podmiot, któremu nie zależy na dobrym imieniu, który nie potrafi dotrzymywać zobowiązań, jest źle zarządzany. Dochodzi do wniosku, że przedsiębiorstwo tak się rozrosło, że przestało troszczyć się o klienta, pozostawiając istotne sprawy swojemu losowi. Każda taka opinia może być początkiem końca fi rmy. Osoba przedsiębiorcza dba o szczegóły intuicyjnie wyczuwając, że każde odpuszczenie sobie zachęca innych, aby czynili podobnie. W takim przypadku przedsięwzięcie, zamiast prowadzić do sukcesu, powoli rozmywa się i rozpada. Wielu menedżerów uważa, że drobiazgi nie mają znaczenia, a potem dziwi się, że zamiast spodziewanych sukcesów przychodzą niespodziewane porażki. Staropolskie przysłowie powiada, że diabeł jest ukryty w szczegółach. Jego nowa wersja mówi o rozbitych oknach. Od diabła do okien Staropolskie przysłowie powiada, że diabeł jest ukryty w szczegółach. Jego nowa wersja mówi o rozbitych oknach. Oba te stwierdzenia można interpretować poprzez zasadę Pareto. Obowiązuje tu jej szczególny przypadek 5/50, czyli zdarzenia dotyczące zachowań w sferze trywialnej. Oznacza to, że połowa naszych zachowań czy działań daje tylko do 5% efektów. W tym przypadku poprzez małe zaniechania powstają znaczące efekty (negatywne). Warto więc raz jeszcze przypomnieć wybitną intuicję Johanna Wolfganga von Goethe, który zauważył, że rzeczy najbardziej istotnych, nigdy nie wolno zostawiać na łasce rzeczy najmniej istotnych. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się odkryć ciekawe zdarzenia w Waszym życiu, które układały się lub podlegały zasadzie 20/80, jak również zidentyfi kować szczegóły, które zgodnie z zasadą 5/50 prowadziły na manowce. IQ / NR 1 / 2008 / 7

8 Z POZNANIA FIRMA MIKRO RUSZA PO PIENIĄDZE Magdalena Mejer Medic-Travel Wojciech Przygocki Inkubator Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM CZY DOSKONAŁY POMYSŁ WYSTARCZY, ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES W BIZNESIE? BYĆ MOŻE. JEDNAK BEZ WYSTARCZA- JĄCEGO KAPITAŁU NAWET NAJLEPIEJ ROKUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE MOŻE NIE SPROSTAĆ TRUDNOŚCIOM, JAKIE NA NIE CZYHAJĄ. WARTO SPRAWDZIĆ O JAKIE ŚRODKI, GDZIE I NA JAKICH WARUNKACH MOŻE STARAĆ SIĘ POCZĄT- KUJĄCY PRZEDSIĘBIORCA. O ZALETACH I WADACH POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OPOWIE MAGDALENA MEJER WSPÓŁWŁAŚCICIELKA FIRMY MEDIC-TAVEL, LAUREATKA KONKURSU POMYSŁ NA BIZNES. Początek drogi W ubiegłym roku brałam udział w VI edycji konkursu Pomysł na biznes fi nansowanego w ramach działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości wspomina Magdalena Mejer. Na decyzję o wzięciu udziału w tym przedsięwzięciu wpływ miała na pewno możliwość uczestniczenia w szkoleniach i skorzystania z doradztwa. Jednak tym, co ostatecznie zaważyło była szansa otrzymania wsparcia fi nansowego. Okazało się ono znaczącą pomocą i impulsem do rozpoczęcia własnej ddziałalności gospodarczej w branży turystyki zdrowotnej. Niestety wsparcie uzyskanie w ramach Działania 2.5 ZPORR nie zaspokoiło w pełni potrzeb fi nansowych mojego przedsiębiorstwa. Problemem okazał się fakt, że środki pochodzące z funduszy strukturalnych mogły zostać przeznaczane wyłącznie na zakup środków trwałych, np. sprzętu, oprogramowania, wyposażenia biura. Nie mogłam ich przeznaczać na działania marketingowe, reklamę, a nawet na przygotowanie strony internetowej czy obowiązkowe ubezpieczenie organizatorów turystyki. Przygoda z WARP-em Własne środki również okazały się niewystarczające. Dlatego zdecydowałam się na skorzystanie z oferty Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., gdzie można pozyskać kapitał także na środki obrotowe. Brałam również pod uwagę pożyczkę w Funduszu Mikro, ale oferowane tam kwoty okazały się dla mnie niewystarczające. Początkowo planowałam zaciągnięcie pożyczki w wysokości ok. 17 tys zł, ale szybko okazało się, że nie mam wystarczających zabezpieczeń wymaganych przez WARP, aby otrzymać taką kwotę. Na szczęście niespodziewanie z pomocą fi nansową przyszli przyjaciele i mogłam wnioskować o mniejszą kwotę. Pożyczanie od znajomych jest może niezręczne, ale za to o wiele tańsze, gdyż nie wiąże się z koniecznością płacenia prowizji czy odsetek. W WARP odsetki należą wprawdzie do jednych z najniższych, ale mimo wszystko stanowią dość wysoki dodatkowy koszt. Na etapie kompletowania wniosku o pożyczkę okazało się, że trzeba do niego załączyć ogromną ilość dokumentów, których uzyskanie jest czasochłonne i kosztowne. Na szczęście pracownicy WARP byli bardzo życzliwi i służyli radą. Po zebraniu wszystkich dokumentów, udokumentowaniu wkładu własnego oraz wskazaniu, na co chcę przeznaczyć pieniądze, w ciągu kilkunastu dni przyznano mi pożyczkę. Wszystkie formalności trwały około półtora miesiąca. Korzystając ze środków przyznanych przez WARP mam możliwość 3-miesięcznej karencji w spłacie. Na wydanie pieniędzy mam pół roku. Po tym okresie muszę wykazać, jakie wydatki poniosłam i czy są one zgodne z przedstawionymi wcześniej planami. Fundusze strukturalne wczoraj i dziś Konkurs Pomysł na biznes i wsparcie dla osób rozpoczynających działalność umożliwiły mi łagodny start w biznesie, jednak potrzebne były kolejne inwestycje w fi rmę. Dokładnie przeanalizowałam wszystkie za i przeciw poszczególnych źródeł pozyskania. Miałam obawy związane ze spłatą pożyczki. Jednak w moim przypadku pozytywy przeważyły. Zresztą bez reklamy i promocji nie mielibyśmy szansy osiągnięcia naszego celu, jakim jest rozwój biura podróży i działania w branży turystyki zdrowotnej oraz spełnienia marzenia bycia przedsiębiorcą. Gdzie szukać pieniędzy? Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W ramach projektów udzielone zostanie wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które będzie obejmowało m.in.: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków fi nansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł na osobę; wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji na obejmujące fi nansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Projekty będą realizowane przez instytucje wspierające przedsiębiorczość na terenie Wielkopolski, które uzyskają dofi nansowanie 8 / IQ / NR 1 / 2008

9 Z POZNANIA w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w III kwartale 2008 r. Fundusz Pożyczkowy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. O udzielenie pożyczki w Funduszu Pożyczkowym Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ubiegać mogą się mali przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego oraz absolwenci i bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie tego województwa. Zasady udzielania pożyczek w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.: Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych pożyczkobiorcy, minimalna wielkość wkładu własnego wynosi 25% przedsięwzięcia inwestycyjnego. Maksymalna jednostkowa kwota pożyczki wynosi nie więcej niż 120 tys. zł. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6,42% w skali roku (od 2 stycznia 2008 r.). Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję. Rozpatrzenie przez Agencję wniosku o pożyczkę nie może przekroczyć 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. terytorium województwa wielkopolskiego; Poziom dofi nansowania może wynosić maksymalnie 60%. Wsparcie może być przeznaczone na projekty inwestycyjne (poziom dofi nansowania wynosi maksymalnie 200 tys. zł), lub projekty doradcze (poziom dofi nansowania wynosi maksymalnie 60 tys. zł). W 2008 r. w ramach I konkursu 7,5 mln zł zostało przeznaczonych na projekty inwestycyjne, a 0,5 mln zł na projekty doradcze. Terminy: konkurs I r. konkurs II planowany jest na III kwartał 2008 r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Z oferty Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych mogą skorzystać przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego zaliczane do grupy MŚP, które prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy. Maksymalna kwota jednego poręczenia nie może obecnie przekroczyć 650 tys. zł. Z tytułu udzielonego poręczenia Fundusz odpowiada do kwoty nie większej niż 60% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki bankowej (kapitału). Fundusz udziela poręczenia na okres spłaty kredytu lub pożyczki powiększony o jeden miesiąc. Maksymalny okres poręczenia nie może przekroczyć 5 lat. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw O dofi nansowanie mogą starać się podmioty, które: posiadają status mikroprzedsiębiorstwa i które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku, prowadzą działalność i/lub mają siedzibę na IQ / NR 1 / 2008 / 9

10 Z POZNANIA Aneta Murakowska CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia CHCESZ SKUTECZNIE PROMOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ? ZAWRZEĆ CIEKAWE ZNAJOMOŚCI? SZUKASZ KONTAKTÓW, PRACY, ZLECEŃ? A MOŻE PO PROSTU MASZ OCHOTĘ NA SMACZNE ŚNIADANIE? JEŚLI NA CHOĆ JEDNO PYTANIE ODPOWIEDZIAŁEŚ TWIERDZĄCO, TO KLUB NETWORKINGU, ORGA- NIZOWANY PRZEZ CREATIVEMEDIA WIZERUNEK-DORADZTWO-SZKOLENIA W HOTELU SHERATON JEST INICJATYWĄ DLA CIEBIE! Z NAMI WYBIJESZ SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ Budowanie marki to przede wszystkim promowanie talentów, pasji oraz umiejętności. Bezpośrednia rozmowa, czy wspólne spędzanie czasu, na równi z tradycyjną aktywnością zawodową, pozwalają budować wysoką pozycję fi rmy. Największym problemem jest pozyskiwanie kontrahentów, kiedy strony się nie znają mówi Marta Gierlińska, właścicielka agencji reklamowej GreatFruits. Mnóstwo ofert dostajemy drogą elektroniczną i często uznajemy je za spam. Podczas spotkań, takich jak śniadanie Klubu Networkingu, dystans skraca się w sposób naturalny i łatwiej prowadzić rozmowy. To kwestia zaufania. Spotkałam kilka fi rm, z którymi już współpracowałam, nawiązałam kontakty z nowymi, myślę, że to dobry znak! Rozbudowana sieć kontaktów, to większe możliwości informowania o sukcesach swojej fi rmy. W porównaniu z Warszawą czy Krakowem w Poznaniu nie było efektywnej współpracy w środowisku przedsiębiorców wynika z wypowiedzi wielkopolskich biznesmenów. To z myślą o nich fi rma CreativeMedia wizerunekdoradztwo-szkolenia stworzyła i prowadzi Klub Networkingu Poznań mój biznes, który działa od 2006 r. i spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Moim celem jest stworzenie w Poznaniu rosnącej grupy przedsiębiorczych ludzi, którzy będą wzajemnie rekomendować swe usługi wyjaśnia Aneta Murakowska, właścicielka fi rmy CreativeMedia. Na całym świecie wiadomo, że klientów, nowe zlecenia i kontrakty najskuteczniej zdobywa się dzięki referencjom. Zasadą działania klubu jest, by każdy z zaproszonych gości przyprowadzał znajomego zajmującego się inną branżą. Prawnik przyprowadza lekarza, rolnik nauczyciela, kucharz księgowego. Chodzi o jak największą różnorodność wyjaśnia Murakowska. Śniadania biznesowe odbywają się raz w miesiącu, wczesnym rankiem, w gościnnych wnętrzach Sheraton Poznań Hotel. Najpierw następuje swobodna wymiana wizytówek. Każda stojąca samotnie osoba od razu przedstawiana jest któremuś z gości a zatem i osoby przebojowe, i te nieśmiałe mają okazję zaprezentować swoją fi rmę i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Następnie goście zasiadają do śniadania. Prezentowana jest idea klubu, po czym każdy z obecnych wygłasza mowę windującą, czyli trwającą kilka sekund, zwięzłą i atrakcyjnie przedstawioną, prezentację swojej fi rmy lub jej osiągnięć. Na każdym spotkaniu poznańscy biznesmeni mają także okazję wziąć udział w krótkim warsztacie prowadzonym przez profesjonalnego trenera biznesu. Doskonalą zatem umiejętności negocjacyjne, autoprezentację, sztukę uwodzenia. Spotkania zaplanowane są na półtorej godziny, ale zazwyczaj trwają o wiele dłużej, gdyż uczestnicy śniadania zostają, by omówić z potencjalnymi partnerami biznesowymi wspólne przedsięwzięcia nowe znajomości biznesowe szybko owocują wymiernymi korzyściami. Co najmniej dwie osoby zgłosiły się do mnie na lekcje języka angielskiego. Pomysł z Klubem to strzał w dziesiątkę. Uważam, że ta inicjatywa była bardzo potrzebna na poznańskim rynku mówi Joanna Olejnik, z Centrum Nauczania Języków Obcych Friends. To zupełnie nowa forma nawiązywania kontaktów i to jest najcenniejsze. Druga kwestia to możliwość skonfrontowania podczas warsztatów swoich umiejętności i dowiedzenia się wielu nowych rzeczy dodaje Piotr Jordanowski, z Impact Consulting. Networking to także forum, na którym organizatorzy propagują ideę odpowiedzialnego biznesu. Klub ułatwia młody ludziom start w życie zawodowe. Dzięki klubowi znacznie wzrosło zainteresowanie młodych ludzi praktykami oraz stażami. Na spotkaniach pojawiają się również oferty pracy, które normalnie nie zaistnieją na rynku. To niesamowite! Przyszedłem tu, ponieważ szukam pracy. Mam doświadczenie jako asystent. Jedną z pierwszych osób, z którą wymieniłem wizytówki był Wojciech Winkel, z fi rmy Tempus Telecom, który poszukiwał właśnie... asystenta! Zdaje się, że dostałem pracę cieszył się Tomasz Paulus, stały bywalec spotkań. Organizatorzy planują także rozpoczęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz niepełnosprawnych. Ich udział w śniadaniach i bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi pracodawcami ułatwią niepełnosprawnym szukanie pracy. 10 / IQ / NR 1 / 2008

11 Grzegorz Gromada Prezes Zarządu MCI.BioVentures Sp. z o.o. POLSKA PRZEKSZTAŁCANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W PRZED- SIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE JEST FASCYNUJĄCYM PROCESEM. EMOCJE Z TYM ZWIĄZANE WYNIKAJĄ Z NIEPEWNOŚCI ORAZ SKALI POTENCJALNYCH KORZYŚCI, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ ZASTOSOWANIE NOWOŚCI. KOMERCJALIZACJA Z FUNDUSZEM J ednym ze sposobów przekształcania odkryć i pomysłów w innowacje, jest komercjalizowanie ich przez samych twórców m.in. poprzez zakładanie własnych fi rm. Doskonałym sprzymierzeńcem w tych przedsięwzięciach są fundusze inwestycyjne typu seed capital, które na całym świecie rozwinęły umiejętności rozpoznawania wartościowych odkryć naukowych i dokonywania inwestycji w ich rozwój. Tego typu fundusze angażują się w budowanie wartości fi rmy poprzez dostarczanie kapitału oraz kompetencji i działania w opisanych poniżej obszarach. Zarządzanie/doradztwo personalne Kluczowym czynnikiem każdego przedsięwzięcia jest kadra zarządzająca. Dlatego fundusz przywiązuje szczególną wagę do jakości kadry menedżerskiej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w spółkach portfelowych aktywnie wspomaga przedsiębiorstwa doradzając im w zakresie systemów wynagrodzeń, kontraktów menedżerskich, systemów oceny pracy zarządu i menedżerów czy polityki motywowania. Mając szerokie kontakty na rynku, fundusze wspierają lub prowadzą proces rekrutacji członków Zarządu. Ważną rolę pełnią też powoływani przez fundusz niezależni członkowie Rad Nadzorczych, będący często osobami o uznanej renomie i doświadczeniu w branży. Bogate relacje biznesowe i osobiste funduszu ułatwiają także spółkom portfelowym pozyskanie nowych partnerów biznesowych. Niemałe znaczenie w codziennej działalności spółek, w które inwestuje fundusz ma mentoring. Regularne comiesięczne spotkania z kadrą zarządzającą, monitoring wyników oraz przekazywanie doświadczeń i sugestii w zakresie rozwiązywania problemów, to ważne elementy sprzyjające sukcesowi każdej fi rmy na wczesnym etapie rozwoju. Strategiczne planowanie rozwoju Fundusz angażuje się również w formułowanie średnio- i długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, co jest szczególnie przydatne spółkom portfelowym w procesie rozwoju i budowy wartości. Fundusze często aktywnie wspierają i nadzorują: sporządzanie szeroko rozumianych analiz (np. rynkowych i ekonomicznych, konkurencji i otoczenia, analizy SWOT); wykonanie ekspertyz prawnych; budowę biznesplanów przedsiębiorstw i projektów; formułowanie strategii produktowych i marketingowych. Aktywny udział funduszu w tym zakresie pozwala na precyzyjne określenie strategicznych celów przedsiębiorstwa, pomiar i ocenę realizacji oraz na korekty dostosowujące do zmieniających się warunków rynkowych. Najlepsze praktyki Nieodłącznym elementem wspomagania rozwoju przedsiębiorstw w portfelu jest efektywne wykorzystywanie efektu synergii. Doświadczenia zebrane w spółkach portfelowych funduszu pozwalają na wykorzystanie najlepszych doświadczeń w ramach całego portfela, skutecznie przyczyniając się do wzrostu wartości i eliminacji ryzyka. Szczególnie cenne mogą być doświadczenia funduszu i spółek portfelowych w obszarach takich jak: rozwój i wprowadzenie produktów i usług na rynek; krótko- i średnioterminowe fi nansowanie rozwoju; zarządzanie ryzykiem fi nansowym; organizacja i zarządzanie procesami sprzedaży; promocja i marketing. Standardy finansowe Inwestując w przedsiębiorstwa fundusz wprowadza w spółkach portfelowych standardy fi nansowe, pozwalające na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Elementy rachunkowości fi nansowej i zarządczej są konstruowane zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości i dostosowane do indywidualnych potrzeb modelu biznesowego przedsiębiorstw. Fundusz doradza spółkom portfelowym m.in. przy zarządzaniu gotówką, ryzykiem kursowym i należnościami; w zakresie rozwiązań rachunkowości zarządczej i problemów księgowych. Współpracuje także przy tworzeniu i korektach budżetów fi nansowych. Kolejne rundy finansowania Fundusz uczestniczy również w fi nansowaniu rozwoju spółek portfelowych poprzez aranżowanie kolejnych rund fi nansowania. Opisane powyżej wsparcie funduszu udzielane nowo utworzonej spółce jest często tak samo ważne jak dofi nansowanie. I to ono jest czynnikiem decydującym o szybkim wzroście i sukcesie fi rmy. IQ / NR 1 / 2008 / 11

12 POLSKA Adam Okoń Ximplant medical systems Warszawa POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOS- PODARCZEJ JEST DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW BARDZO FRUSTRUJĄCE. PIENIĄDZE NAJŁATWIEJ UZYSKAĆ TYM, KTÓRZY ICH JUŻ NIE POTRZEBUJĄ... KIEDY FIRMA DZIAŁA, BANKI I POTENCJALNI INWESTORZY PCHAJĄ SIĘ DRZWIAMI I OKNAMI, PRZY WYJŚCIU CZATUJE PRZEDSTAWICIEL FIRMY LEASIN- GOWEJ, A TELEFON URYWA SIĘ OD OFERT KREDYTÓW BEZ ZABEZPIECZENIA. Z PRESPEKTYWY MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY FORUM INWESTYCYJNE 12 / IQ / NR 1 / 2008

13 POLSKA Trudne początki Niestety, kiedy młody przedsiębiorca nie posiada nic poza doskonałym pomysłem, sprawa jest cokolwiek trudniejsza, choć nie beznadziejna. Pierwszym i podstawowym źródłem fi nansowania, którego nie można lekceważyć, są własne oszczędności oraz pomoc rodziny. Trzeba też pamiętać, że młode fi rmy mają niesamowitą zdolność przetrwania na rynku dysponując niewielką ilością gotówki. Czy nowo zakładanej firmie internetowej naprawdę potrzebny jest serwer z RAID i klimatyzowaną salą? Może nie warto obciążać fi rmowego budżetu wysokimi kosztami i uruchomić fi rmę na tanim serwerze wynajętym w centrum kolokacyjnym za kilkanaście euro miesięcznie? Działającej już fi rmie znacznie łatwiej będzie kupić wymarzony sprzęt, a na początku nie będzie specjalną ujmą korzystanie z mniej wyrafi nowanych urządzeń. Przestrzegam jednak przed typowym dla młodych niedoszacowaniem tzw. kosztów minimalnych. Kiedy uruchamiałem swoją pierwszą w życiu poważną fi rmę gabinet implantologiczny koszty jego otwarcia (do momentu przyjęcia pierwszego pacjenta) oceniłem na zł. Dysponowałem połową tej kwoty, resztę miałem zamiar pozyskać w postaci kredytów, a cały sprzęt zamierzałem leasingować. Tak naprawdę wydałem cztery razy tyle gotówki i gdyby nie pomoc rodziny pewnie bym przepadł. Uwaga na pułapki! Będąc właścicielem stabilnej, dającej utrzymanie mojej rodzinie, firmy medycznej, postanowiłem spełnić marzenia. Chciałem uruchomić innowacyjną firmę, produkującą implanty, które wymyśliłem w trakcie pracy nad moim doktoratem (niedokończonym z powodu uruchamiania pierwszej działalności Trwa nabór uczestników do III edycji Forum Inwestycyjnego Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zorientowaną na innowacje lub nowe technologie, którzy poszukują wsparcia merytorycznego ekspertów oraz pieniędzy na rozwój fi rmy i realizację nowych pomysłów biznesowych. Najbliższe Forum zaplanowane jest na czerwiec br. Udział w nim jest nieodpłatny. Pomysły na biznes są chronione klauzulą poufności. Zainteresowanych zapraszamy do pobrania aplikacji ze strony i przesłania jej mailem na adres do dnia 31 maja 2008 r. gospodarczej). Poprzez moich przyjaciół na Zachodzie i dzięki ich poleceniu, zostałem zaproszony na rozmowę z właścicielem jednej z najpotężniejszych niemieckich fi rm medycznych. W spotkaniu wziąłem udział ja i, jako drugi oferent, jeden z szacownych profesorów polskich, którego miałem zaszczyt przy okazji poznać, a wcześniej kojarzyłem z rewelacyjnych publikacji z mojej dziedziny. Obaj nie mieliśmy pieniędzy na opatentowanie swoich pomysłów. Przed prezentacją nie podpisaliśmy żadnej umowy w sprawie ochrony naszych pomysłów przed ich ujawnieniem. Mieliśmy tylko krótkie, 30-minutowe wykłady. Swoje wystąpienie ograniczyłem do przedstawienia pomysłu w wersji, której nie można było łatwo ukraść, czyli zrealizować bez mojego udziału. Ze zgrozą patrzyłem na profesora, który przedstawił cały pomysł, ze wszystkimi wzorami, rysunkami, a już z prawdziwym przerażeniem na szybkość robienia notatek przez inne osoby na sali. Mój pomysł został odrzucony jako niedochodowy (leczenie rozszczepu podniebienia za mało takich pacjentów). Jednocześnie polski profesor, który jako jedyny rozumiał drugie dno mojego wykładu przestał mnie nagle traktować jak uczniaka, tylko z fascynacją zaczął snuć wizje wspólnych prac naukowych. Dwa lata później dowiedziałem się, że zgodnie z moim przeczuciem fi rma niemiecka ukradła pomysł profesora, a mój pozostawał nie zrealizowany. Mam nadzieję spotkać się z nim ponownie, kiedy to ja będę właścicielem fi rmy produkcyjnej. Inne drogi W międzyczasie poszukiwałem innych możliwości sfi nansowania moich pomysłów. Dostałem się do warszawskiego inkubatora technologii Technoport i uruchomiłem tam za niewielkie pieniądze małe laboratorium. Zostałem też zaproszony przez poznański Inkubator Technologiczny PPNT FUAM do udziału w drugiej edycji Forum Inwestycyjnego. Podobało mi się podpisanie profesjonalnej umowy o nieujawnianiu informacji. Tak to powinno wyglądać... Jako starszy i lepiej przygotowany kolega, skupiłem na sobie zainteresowanie obecnego tam przedstawiciela funduszu inwestycyjnego. Na pocieszenie innym mogę powiedzieć, że fundusz miał w nazwie Bio, a moja fi rma była jedynym przedsiębiorstwem z branży medycznej. Fundusz zaproponował mi kolejne spotkanie w Warszawie, na które przybyłem ze swoimi przyjaciółmi profesorami. Mieliśmy założyć spółkę, produkującą nasze wspólne pomysły. Pomysły zostały przedstawione i okazały się bardzo interesujące dla funduszu. Należy podkreślić aktywny udział przedstawiciela funduszu w przygotowaniu profesjonalnego biznesplanu i jego nieocenione dla mnie lekarza, a nie biznesmena wsparcie merytoryczne w zaplanowaniu fi nansów. Schody zaczęły się na etapie ustalania udziałów w spółce i wkładu funduszu. Fundusz zaproponował ze swojej strony ogromne pieniądze i nasz wkład w postaci patentów, jednak z zastrzeżeniem kontrolnego pakietu akcji dla siebie. Jak to się skończyło? Jeszcze się nie skończyło, ale zaczęło toczyć się w tempie przyprawiającym mnie o zawrót głowy. Jak napisałem we wstępie, teraz kiedy już możemy swobodniej działać, zgłosili się: fundusz, prywatny polski inwestor, bank i fi rma leasingowa. Przeliczamy teraz wartość udziałów w fi rmie na koszt zainwestowanych przez potencjalnego kontrahenta pieniędzy. To czysta inżynieria fi nansowa i prawdopodobnie temat na następny artykuł... Młodzi przedsiębiorcy: trzymam kciuki również za wasze negocjacje! IQ / NR 1 / 2008 / 13

14 POLSKA dr Piotr Tamowicz niezależny doradca ekonomiczny, w latach pracownik gdańskiego IBnGR MÓWIENIE O KLĘSCE KAPITAŁOWEGO URODZAJU JEST JESZCZE PRZEDWCZESNE, ALE NIEWĄTPLIWIE UBIEGŁY ROK MOŻNA UZNAĆ ZA PRZEŁOMOWY W TWORZENIU INFRASTRUKTURY FINANSOWA- NIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. PO WIELU LATACH UTYSKIWANIA NA KRÓTKOWZROCZNOŚĆ I KONSERWATYZM RYNKÓW FINANSOWYCH NA NASZYCH OCZACH RODZĄ SIĘ TRZY SEGMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO, KLUCZOWE DLA FINANSOWANIA MAŁYCH FIRM, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACYJNYCH START- UP ÓW. KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW POLSKICH INNOWATORÓW Mam tu na myśli sektor funduszy seed i venture capital oraz rynek nieformalnych inwestorów kapitałowych popularnie zwanych business angels (aniołowie biznesu). Dopełnieniem tego jest rynek New- Connect, stanowiący przedsionek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Te trzy segmenty tworzą kompleksową, wzajemnie się uzupełniającą ofertę kapitałową pozwalającą na coraz bardziej efektywne dopasowanie zróżnicowanych preferencji obu stron rynku (przedsiębiorców i inwestorów). Aniołowie z pieniędzmi Chronologicznie pierwszym elementem nowej kapitałowej rzeczywistości byli polscy business angels. Ślady ich działalności można odnaleźć w transakcjach z połowy ubiegłej dekady. Jednak dopiero za sprawą nowego pokolenia aniołów wyrosłego na fali internetowej hossy rynek ten nabrał wigoru i stał się bardziej widoczny. Olbrzymie znaczenie dla spopularyzowania tej formy fi nansowania i nadania jej elementarnego ładu organizacyjnego miało powstanie w grudniu 2003 roku stowarzyszenia PolBAN (Polska Sieć Aniołów Biznesu) oraz kilkanaście miesięcy później (kwiecień 2005) Lewiatan Business Angels. Zainteresowanie tym rynkiem znalazło obecnie także swój regionalny wymiar w postaci trzech nowych organizacji: SILBAN (Śląska Sieć Aniołów Biznesu), RESIK (małopolska Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych) oraz LSAB (Lubelska Sieć Aniołów Biznesu). Z dosyć skąpych danych na temat transakcji zawieranych przez business angels można wnosić, że na rynku funkcjonuje najprawdopodobniej około inwestorów (aktywnych i potencjalnych), w tym około inwestorów zaawansowanych (takich, którzy posiadają na swoim koncie 3-4 zrealizowane projekty). Ich inwestycje na ogół kształtują się w przedziale 0,5-1 mln zł, sporadycznie wykraczając w górę poza ten przedział. Niewątpliwie preferencje sektorowe business angels są i będą skoncentrowane wokół biznesów z tradycyjnej ekonomii. Myli się jednak ten, kto sądzi, iż unikają oni innowacji i technologicznych startup ów. Przykłady na potwierdzenie tej tezy nietrudno znaleźć. Dzięki inwestycji Krzysztofa Wingerta wieloletniego prezesa polskiej filii koncernu SHARP spółka Cama Soft z Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdyni wytwarzająca zaawansowany software, bazujący na sieciach neuronowych, zyskała niepowtarzalną szansę dynamicznego rozwoju. Dokapitalizowanie przez 14 / IQ / NR 1 / 2008

15 POLSKA anioła biznesu Piotra Wilama, współzałożyciela portalu Onet.pl warszawskiej spółki KTE dra Krzysztofa Kucharczyka (wynalazcy prawdopodobnie najlepszego na świecie analizatora białek i DNA tzw. DNA POINTER II) stworzyło możliwość wejścia tej fi rmy na rynki zachodnie. Taką samą szansę od losu otrzymała spółka MedicAlgorithmics z warszawskiego Technoportu, wprowadzająca na rynek własny wynalazek w postaci supernowoczesnego kieszonkowego analizatora EKG do zdalnego wykrywania arytmii serca. Zalążki Oferta kapitałowa polskich business angels w połowie ubiegłego roku została uzupełniona dzięki uruchomieniu w ramach poddziałania SPO WKP sześciu funduszy zalążkowych dysponujących łącznie kapitałem (publicznym i prywatnym) 136 mln zł. Dzięki tym środkom w ciągu najbliższych 2-3 lat zasilonych zostanie najprawdopodobniej około 60 projektów (przy inwestycjach w granicach 2-3,5 mln zł). Na tym jednak nie koniec. Pod koniec ubiegłego roku swoją aktywność zapoczątkował Krajowy Fundusz Kapitałowy. Dwóm funduszom przydzielił on blisko 47 mln zł, a w ciągu najbliższych 2-3 lat rozdzieli dodatkowe 180 mln euro. Jeśli więc zsumujemy tą podaż kapitału, pamiętając że na rynku są jeszcze inne fundusze inwestujące w innowacje (np. MCI Management, BMP), to okazuje się, że w sumie na rynku na polskich technostarterów oczekuje grubo ponad miliard złotych kwota o jakiej jeszcze niedawno nikt nie marzył. O tym, w jakim kierunku może pójść lokowanie środków, może świadczyć przykład jednej z pierwszych inwestycji, jakiej dokonał Business Angel Seedfund (jeden ze wspomnianej szóstki funduszy zalążkowych) w spółkę Polymem założoną przez kilku profesorów Politechniki Warszawskiej produkującą membrany polipropylenowe. NewConnect Elementem uzupełniającym kapitałowy i menedżerski wigor business angels oraz rosnący jak na drożdżach sektor funduszy seed i venture capital jest niewątpliwie New- Connect. Utworzony pod koniec sierpnia 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynek NewConnect, mający status tzw. alternatywnego systemu obrotu, w założeniu Chronologicznie pierwszym elementem nowej kapitałowej rzeczywistości byli polscy business angels. Ślady ich działalności można odnaleźć w transakcjach z połowy ubiegłej dekady. Problemem, który obecnie spędza sen z powiek przedstawicielom funduszy i inwestorów jest dostęp do szerokiego strumienia ciekawych i gotowych do inwestycji projektów. został uruchomiony z myślą o innowacyjnych spółkach znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Głównym atutem rynku są niskie koszty dostępu do kapitału (wymóg sporządzenia jedynie tzw. dokumentu informacyjnego) oraz niewielkie bieżące wymogi informacyjne. O atrakcyjności tego rozwiązania dla spółek technologicznych mogą świadczyć plany wejścia na NewConncect ogłoszone przez takie start-upy jak Euroimplant (materiały do inżynierii tkankowej), ATHON HT (wdrożenie technologii MTT do utylizacji niebezpiecznych odpadów) czy Denco Logic (właściciel patentu na Slidepad, komputerowe urządzenie, które może zastępować klasyczną mysz). NewConnect może wspierać technostarterów także pośrednio, jako platforma do uruchamiania funduszy venture capital. Takie właśnie rozwiązanie wybrały fundusze Inwest Connect S.A. oraz Blumerang Pre IPO, które w ten sposób zgromadzone środki inwestują następnie w spółki portfelowe. Haczyk Problemem, który obecnie spędza sen z powiek przedstawicielom funduszy i inwestorów, jest dostęp do szerokiego strumienia ciekawych i gotowych do inwestycji projektów. Szkoda, że o budowaniu tzw. gotowości inwestycyjnej nie pomyślano kilka lat wcześniej. No cóż, będzie trochę trudniej, ale miejmy nadzieję, że te opóźnienia uda się szybko nadrobić. Wielkie tu pole do popisu dla naszych parków naukowo-technologicznych. Regularny i kompleksowy przegląd stanu regionalnych zasobów przedsiębiorczości i przyciąganie do siebie najciekawszych projektów pozwoli na stworzenie zagłębi innowacyjnego biznesu, co wydatnie ułatwi inwestorom alokację kapitału. Parki powinny też tworzyć sieci eksperckie służące funduszom i aniołom biznesu za zaplecze do pozyskiwania wiarygodnych ocen (ekspertyz) rozpatrywanych aplikacji. IQ / NR 1 / 2008 / 15

16 POLSKA Krzysztof B. Matusiak Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Maciej Nowak Inkubator Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY, SZUKAJĄC ŹRÓDEŁ FINANSOWA- NIA DZIAŁALNOŚCI SWOICH FIRM, ZWRACAJĄ SIĘ DO BANKÓW, NIE WAHAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ STANĄĆ DO WYŚCIGU O FUNDUSZE UNIJNE. OSTATNIO JEDNAK OBSERWUJE SIĘ NOWĄ TENDENCJĘ CORAZ WIĘKSZĄ ROLĘ W DOSTARCZANIU KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO PRZEDSTAWICIELOM SEKTORA MŚP ODGRYWAJĄ FUNDUSZE POŻYCZKOWE, FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH ORAZ FUNDUSZE KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO (SEED CAPITAL). POTENCJAŁ TYCH INSTYTUCJI ZOSTAŁ PODDANY DOGŁĘBNEJ ANALIZIE W NAJNOWSZYM RAPORCIE STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE (SOOIPP). FUNDUSZE WKROCZYŁY DO GRY Lokalne i regionalne Fundusze Pożyczkowe (FP) Lokalne i regionalne Fundusze Pożyczkowe są jednostkami parabankowymi, które z założenia wspierają lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny (por: tab.1). Cel ten osiągają poprzez wspomaganie powstawania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz propagowanie postaw przedsiębiorczych. Tym, co wyróżnia FP spośród podobnych instytucji (np. banków komercyjnych), jest łączenie oferty informacyjno-szkoleniowej z udzielaniem wsparcia fi nansowego. FP są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z ofert banków komercyjnych. Istotą ich funkcjonowania jest pomoc fi nansowa, udzielana w formie preferencyjnych pożyczek. Kredyty są dostępne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dobrze rokujących mikrusów oraz innych fi rm z sektora MŚP. Koncepcja tworzenia powiązań pomiędzy FP a ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, przyczynia się do wyeliminowania pośrednictwa banków. Tym samym zredukowane zostają koszty obsługi kredytu. Niemniej ważny jest również fakt angażowania w działania podejmowane przez FP przedstawicieli społeczności lokalnych. Dzięki temu FP są bardziej wiarygodne i cieszą się większym zaufaniem. Na pytanie, jak wygląda funkcjonowanie krajowych FP w praktyce, odpowiada wspomniany wcześniej raport SOOIPP. Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy fi nansowej jest udzielanie pożyczek, które w przypadku większości FP łączą się z proponowaniem przedsiębiorcom usług uzupełniających doradztwa, pomocy w uzyskaniu kredytu, montażu fi nansowego. Do preferowanych zabezpieczeń zaliczają się: weksel własny in blanco, poręczenie osób fi zycznych oraz hipoteka. Zazwyczaj stosowane są co najmniej dwie formy zabezpieczeń. Średni wskaźnik opłacalności kształtuje się na poziomie 95,9%, co świadczy o zasadności funkcjonowania FP. Fundusze Poręczeń Kredytowych (FPK) Formą zbliżoną do FP są Fundusze Poręczeń Kredytowych. Świadczą one pomoc fi nansową w formie poręczeń małym, rozwojowym fi rmom nieposiadającym odpowiedniej historii kredytowej lub wystarczających zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne. FPK tworzone są głównie z inicjatywy władz samorządowych (od szczebla lokalnego po wojewódzki). O zaangażowaniu samorządów świadczy fakt, iż co czwarta złotówka ze środków zgromadzonych w ramach systemu fi nansowego, została przekazana właśnie przez samorządy gmin, województw lub powiatów. Z opracowania wynika, iż poręczenia dotyczą zazwyczaj 50-80% wielkości wnioskowanego kredytu. Poziom tego zaangażowania zależny jest od wewnętrznych ustaleń poszczególnych funduszy oraz rodzaju poręczanego przedsięwzięcia. Jak wynika z analizy dotychczas udzielonych poręczeń, korzystały z nich głównie fi rmy handlowe (39%), usługowe (31%), produkcyjne (18%) oraz budowlane (8%). Poręczane kredyty wykorzystano przede wszystkim na sfi nansowanie kapitału obrotowego (70%), rzadziej na cele inwestycyjne (30%). Jeżeli chodzi o wielkość fi rm korzystających z oferty FPK, to aż 72% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Przeciętnie do funduszu zgłasza się 10 osób miesięcznie, z czego co druga podejmuje decyzję o złożeniu wniosku. Pomimo istnienia barier, o większej lub mniejszej wadze (por: tab.2), dzięki tej formie pomocy fi nansowej zostało utworzonych ponad 12 tys. miejsc pracy. Należy jednak zaznaczyć, iż duża część funduszy nie jest w stanie na bieżąco monitorować skutków działalności, stąd możliwe, iż w rzeczywistości efekty te są jeszcze bardziej imponujące. Fundusze Kapitału Zalążkowego (FKZ) Istotą funkcjonowania Funduszy Kapitału Zalążkowego (Seed Capital) jest dokonywanie inwestycji w niewielkie fi rmy ( mikrusy, 16 / IQ / NR 1 / 2008

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Pod znakiem opiekuńczego węża

Pod znakiem opiekuńczego węża NR 1 (06) MARZEC 2008 www.inqbator.pl Pod znakiem opiekuńczego węża Firma mikro rusza po pieniądze Koniec finansowych problemów polskich innowatorów NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007 AGENDA Business Angel Seedfund Inwestor zewnętrzny dla kogo? Rady O BUSINESS ANGEL SEEDFUND (BAS) BAS to prywatny fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość WYKŁAD III. Plan wykładu

Przedsiębiorczość WYKŁAD III. Plan wykładu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Przedsiębiorczość kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Z nami Twój pomysł. stanie się. biznesem. Inkubowanie nowych. innowacyjnych spółek. w Krakowskim Parku Technologicznym

Z nami Twój pomysł. stanie się. biznesem. Inkubowanie nowych. innowacyjnych spółek. w Krakowskim Parku Technologicznym Z nami Twój pomysł stanie się biznesem. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Spis treści

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r.

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r. Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Racibórz 12 maja 2015 r. Możliwości wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Środki obecnie dostępne Pierwszy biznes Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed Start - up Ekspansja + CFs 0 Czas - CFs 1 2013-12-05 Finansowanie Środki własne, rodzina, przyjaciele Inkubatory

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 20 listopada Wrocławski Park Technologiczny organizuje wystawę firm działających na jego terenie.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE?

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen. Józefa Bema 3, Tel. 089 521 12 89/79 www.wmarr.olsztyn.pl, E-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo