Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607)."

Transkrypt

1 Projekt, dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się wykaz chorób dla świadczeniobiorców chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte: 1) akromegalię, 2) aktywną postać reumatoidalnego zapalenia stawów, 3) astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli, 4) chorobę afektywną dwubiegunową. 5) chorobę Alzheimera, 6) chorobę i zespół Parkinsona, 7) chorobę Leśniowskiego-Crohna, 8) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, 9) ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50 % oraz ujemną próbą rozkurczową, cukrzycę, 11) epidermolysis bullosa, 12) fenyloketonurię, 13) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy, 14) hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej, 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz i Nr 182, poz

2 15) jaskrę, 16) leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków 17) miastenię, 18) miażdżycę objawową naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, 19) moczówkę prostą przysadkową, 20) mukowiscydozę, 21) neuralgię popółpaścową przewlekłą, 22) niedoczynność tarczycy, 23) nowotwory złośliwe, w tym również: a) neutropenię w chorobach nowotworowych, b) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych, c) raka piersi i raka trzonu macicy, d) raka piersi w II rzucie hormonoterapii, e) raka prostaty, 24) osteoporozę, 25) padaczkę, 26) padaczkę oporną na leczenie, 27) pierwotną dyskinezę rzęsek, 28) przerost gruczołu krokowego, 29) przewlekłe owrzodzenia, 30) schizofrenię, 31) schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego, 32) stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku, 33) stan po resekcji trzustki, 34) stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania, 35) stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania, 36) stwardnienie rozsiane, 37) stwardnienie zanikowe boczne, 38) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA II- NYHA IV, 39) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA III NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem, 40) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II kauzalgia, 41) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 42) zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110. dnia po przeszczepie, 43) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe, 44) zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia, 45) zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym, 46) żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna, 2

3 - dla których leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. 2. Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w 1: 1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia. 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 212, poz. 1647). 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2010 r. MINISTER ZDROWIA 3

4 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.2010 r. (poz..) Załącznik nr 1 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH BEZPŁATNIE, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W 1 ROZPORZĄDZENIA 07) Choroba Leśniowskiego-Crohna Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Mercaptopurinum 2 Rp Methotrexatum 3 Rp Methotrexatum 4 Rp Methotrexatum Mercaptopurinum VIS; tabl.; 0,05 g Methotrexat-Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml Methotrexat-Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/5 ml Methotrexat-Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 5 mg/1 ml 08) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe 30 tabl amp. à 1 ml amp. à 5 ml amp. à 1 ml Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Acidum valproicum 2 Rp Acidum valproicum 3 Rp Acidum valproicum 4 Rp Amitriptylinum Convulex 150; kaps.; 150 mg Convulex 300; kaps.; 300 mg Convulex; kaps.; 500 mg Amitriptylinum; drażetki; 0,01 g 100 kaps kaps kaps drażetek

5 Rp Amitriptylinum 6 Rp Amitriptylinum 7 Rp Amitriptylinum Amitriptylinum; drażetki; 0,025 g Amitriptylinum; tabl. powl.; 0,01 g Amitriptylinum; tabl. powl.; 0,025 g 8 Rp Carbamazepinum Amizepin; tabl.; 0,2 g 9 Rp Carbamazepinum 10 Rp Carbamazepinum 11 Rp Carbamazepinum Finlepsin 200 Retard; tabl. o uwalnianiu; 0,2 g Finlepsin 400 Retard; tabl. o uwalnianiu; 0,4 g Finlepsin 400 Retard; tabl. o uwalnianiu; 0,4 g 60 drażetek tabl tabl tabl. (5 blistrów x tabl tabl tabl Rp Carbamazepinum Finlepsin; tabl.; 0,2 g 50 tabl Rp Carbamazepinum 14 Rp Carbamazepinum 15 Rp Carbamazepinum 16 Rp Carbamazepinum 17 Rp Carbamazepinum 18 Rp Carbamazepinum 19 Rp Carbamazepinum 20 Rp Carbamazepinum 21 Rp Carbamazepinum 22 Rp Carbamazepinum 23 Rp Carbamazepinum 24 Rp Chlorpromazinum 25 Rp Chlorpromazinum 26 Rp Chlorpromazinum 27 Rp Chlorpromazinum 28 Rp Chlorpromazinum 29 Rp Clomipraminum 30 Rp Clomipraminum 31 Rp Clomipraminum 32 Rp Clozapinum 33 Rp Clozapinum Neurotop retard 300; tabl. o uwalnianiu; 0,3 g Neurotop retard 600; tabl. o uwalnianiu; 0,6 g Tegretol CR 200; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g Tegretol CR 400; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,4 g Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml Timonil 150 retard; tabl. o uwalnianiu; 0,15 g Timonil 200; tabl.; 0,2 g Timonil 300 retard; tabl. o uwalnianiu; 0,3 g Timonil 600 retard; tabl. o uwalnianiu; 0,6 g Timonil; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml Fenactil 4 %; krople; 0,04 g/1 g Fenactil; drażetki; 0,025 g Fenactil; drażetki; 0,025 g Fenactil; drażetki; 0,1 g Fenactil; drażetki; 0,1 g Anafranil SR 75; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,075 g Anafranil; tabl. powl.; 0,01 g Anafranil; tabl. powl.; 0,025 g Clozapine 25; tabl.; 0,025 g Clozapine 25; tabl.; 0,025 g 50 tabl tabl tabl tabl ml ml tabl tabl tabl tabl ml g drażetek drażetek drażetek drażetek tabl tabl tabl tabl tabl. (pojemnik)

6 Rp Clozapinum 35 Rp Clozapinum 36 Rp Clozapinum 37 Rp Clozapinum 38 Rp Clozapinum Clozapine 25; tabl.; 0,025 g Clozapine 50; tabl.; 0,05 g Clozapine 50; tabl.; 0,05 g Klozapol; tabl.; 0,025 g Klozapol; tabl.; 0,025 g 60 tabl. (blister) tabl. (blister) tabl. (pojemnik) tabl tabl. (2 blistry x 25) Rp Clozapinum Klozapol; tabl.; 0,1 g 50 tabl. (2 blistry x 25) Rp Clozapinum Klozapol; tabl.; 0,1 g 50 tabl Rp Fluphenazinum Mirenil; tabl. drażowane; 1 mg 60 draż Rp Haloperidolum Haloperidol UNIA; krople doustne; 10 ml mg/1 ml 43 Rp Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2 %; krople doustne, 10 ml roztwór; 2 mg/1 ml 44 Rp Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2 %; krople doustne, 30 ml roztwór; 2 mg/1 ml 45 Rp Haloperidolum Haloperidol WZF, Haloperidol; tabl.; 40 tabl. (2 blistry x 20) mg 46 Rp Haloperidolum Haloperidol WZF, Haloperidol; tabl.; 30 tabl. (2 blistry x 15) mg 47 Rp Haloperidolum Haloperidol; tabl.; 1 mg 40 tabl. (fiolka) Rp Haloperidolum Haloperidol; tabl.; 5 mg 30 tabl. (fiolka) Rp Levomepromazinum Tisercin; roztwór do wstrzykiwań; 10 amp. à 1 ml ,025 g/1 ml 50 Rp Levomepromazinum Tisercin; tabl. powl.; 0,025 g 50 tabl Rp Lithium Lithium carbonicum; tabl.; 0,25 g 60 tabl Rp Natrii valproas Orfiril retard; tabl. dojelitowe o 50 tabl uwalnianiu; 0,3 g Depakine Chrono 53 Rp 300; tabl. powl. o Natrii valproas + Acidum valproicum działaniu; 0,2 g ,087 g 54 Rp Depakine Chrono 300; tabl. powl. o Natrii valproas + Acidum valproicum działaniu; 0,2 g + 30 tabl. (butelka) ,087 g 55 Rp Depakine Chrono 500; tabl. powl. o Natrii valproas + Acidum valproicum działaniu; 0,333 g ,145 g 56 Rp Depakine Chrono 500; tabl. powl. o Natrii valproas + Acidum valproicum działaniu; 0,333 g + 30 tabl. (butelka) ,145 g 57 Rp Depakine Chronosphere 100; granulat o Natrii valproas + Acidum valproicum uwalnianiu; (0,06666 g + 0,02903 g)/saszetkę 30 saszetek

7 Rp 59 Rp 60 Rp 61 Rp Natrii valproas + Acidum valproicum Natrii valproas + Acidum valproicum Natrii valproas + Acidum valproicum Natrii valproas + Acidum valproicum 62 Rp Perazinum 63 Rp Perazinum 64 Rp Perazinum 65 Rp Perazinum 66 Rp Perazinum 67 Rp Perazinum 68 Rp Perphenazinum 69 Rp Perphenazinum 70 Rp Perphenazinum 71 Rp Perphenazinum 72 Rp Perphenazinum 73 Rp Sulpiridum 74 Rp Sulpiridum 75 Rp Sulpiridum 76 Rp Sulpiridum 77 Rp Sulpiridum 78 Rp Thioridazinum 79 Rp Thioridazinum 80 Rp Thioridazinum Depakine Chronosphere 1000; granulat o uwalnianiu; (0,6666 g + 0,29027 g)/saszetkę Depakine Chronosphere 250; granulat o uwalnianiu; (0,16676 g + 0,07261 g)/saszetkę Depakine Chronosphere 500; granulat o uwalnianiu; (0,3333 g + 0,14514 g)/saszetę Depakine Chronosphere 750; granulat o uwalnianiu; (0,50006 g + 0,21775 g)/saszetkę Peragal, Perazyna 100; tabl.; 0,1 g Peragal, Perazyna 25; tabl.; 0,025 g Perazin 0,025; tabl.; 0,025 g Perazin 0,1; tabl.; 0,1 g Pernazinum; tabl.; 0,025 g Pernazinum; tabl.; 0,1 g Trilafon enanthate; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/1 ml Trilafon; tabl. powl.; 2 mg Trilafon; tabl. powl.; 4 mg Trilafon; tabl. powl.; 4 mg Trilafon; tabl. powl.; 8 mg Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; kaps. twarde; 0,05 g Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; kaps. twarde; 0,1 g Sulpiryd Pliva, Sulpiryd; syrop; 0,1 g/5 ml Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; tabl.; 0,2 g Sulpiryd PLIVA, Sulpiryd; tabl.; 0,2 g Thioridazin prolongatum; tabl. o uwalnianiu; 0,2 g Thioridazin; drażetki; 0,01 g Thioridazin; drażetki; 0,025 g 30 saszetek saszetek saszetek saszetek tabl tabl. (2 bistry x tabl tabl tabl tabl amp. à 1 ml tabl. (5 blistrów x 20) tabl tabl. (5 blistrów x 20) 100 tabl. (5 blistrów x 20) 24 kaps. (2 blistry x 12) 24 kaps. (2 blistry x 12) ml tabl. (2 blistry x 15) tabl. (1 blister x 12) tabl drażetek drażetek

8 Rp Thioridazinum 82 Rp Trifluoperazinum 83 Rp Trifluoperazinum 84 Rp Trifluoperazinum 85 Rp Zuclopenthixolum 86 Rp Zuclopenthixolum 87 Rp Zuclopenthixolum 88 Rp Zuclopenthixolum Cukrzyca Thioridazin; drażetki; 0,1 g Apo-Trifluoperazine 10; tabl. powl.; 10 mg Apo-Trifluoperazine 5; tabl. powl.; 5 mg Apo-Trifluoperazine 5; tabl. powl.; 5 mg Clopixol Depot; roztwór do wstrzykiwań; 200 mg/1 ml Clopixol Depot; roztwór do wstrzykiwań; 200 mg/1 ml Clopixol; tabl. powl.; 10 mg Clopixol; tabl. powl.; 25 mg 20 drażetek tabl tabl tabl amp. à 1 ml amp. à 1 ml tabl tabl Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp 5 Rp 6 Rp 7 Rp 8 Rp Insulini cum zinco suspensio Insulini cum zinco suspensio Insulini injectio neutralis Insulini injectio neutralis Insulini injectio neutralis Insulini injectio neutralis Insulini injectio neutralis Insulini injectio neutralis Ins. Humulin U; zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. Lente "WO-S" alto depur., Ins. Lente "WO-S" alto depur. TZF; zawiesina do wstrzykiwań; 80 j.m./ml Ins. Actrapid; roztwór do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin R; roztwór do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin R; roztwór do wstrzykiwań; 40 j.m./1 ml Ins. Humulin R; roztwór do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. Maxirapid "WO- S" alto depur., Ins. Maxirapid "WO-S" alto depur. TZF; roztwór do wstrzykiwań; 80 j.m./ml Ins. Sol.neutr. "CHO- S"; roztwór do wstrzykiwań; 80 j.m./ml 1 fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml

9 Rp 10 Rp 11 Rp 12 Rp 13 Rp 14 Rp 15 Rp 16 Rp 17 Rp 18 Rp 19 Rp 20 Rp 21 Rp 22 Rp 23 Rp Insulini injectio neutralis Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. Insulini injectio neutralis hum.+ Insul.isoph.hum. Insulinum isophanum Insulinum isophanum Insulinum isophanum Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm Ins. Sol.neutr. "WO- S" alto depur., Ins. Sol.neutr. "WO-S" alto depur. TZF; roztwór do wstrzykiwań; 80 j.m./ml Ins. gensulin M10 (10/90); zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin M20 (20/80); zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin M30 (30/70); zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin M30 (30/70); zawiesina do wstrzykiwań; 40 j.m./1 ml Ins. gensulin M40 (40/60); zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin M50 (50/50); zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin N; zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Ins. gensulin N; zawiesina do wstrzykiwań; 40 j.m./1 ml Ins. Humulin N; zawiesina do wstrzykiwań; 100 j.m./1 ml Strzykawka do insuliny Strzykawka insulinowa BD Micro- Fine Plus Strzykawka insulinowa Myjector Strzykawka insulinowa trzyczęściowa do insuliny Strzykawka insulinowa trzyczęściowa 1 fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 10 ml szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 9

10 Rp Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm 11) Epidermolysis bullosa Strzykawka insulinowa 1 szt. brak kodu EAN Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp 5 Rp 6 Rp 7 Rp 8 Rp 9 Rp 10 Rp 11 Rp 12 Rp 13 Rp 14 Rp 15 Rp alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste alginianowe i hydrowłókniste antybakteryjne Aquacel Hydrofibre; opatrunek; 10 cm x 10 cm Aquacel Hydrofibre; opatrunek; 15 cm x 15 cm Aquacel Hydrofibre; opatrunek; 5 cm x 5 cm Kaltostat; opatrunek; 10 cm x 20 cm Kaltostat; opatrunek; 5 cm x 5 cm Kaltostat; opatrunek; 7,5 cm x 12 cm Medisorb A; opatrunek z alginianu wapnia; 10 cm x 10 cm Medisorb A; opatrunek; 6 cm x 6 cm Sorbalgon; opatrunek z włókien alginianów wapnia; 10 cm x 10 cm Sorbalgon; opatrunek z włókien alginianów wapnia; 5 cm x 5 cm Sorbalgon; opatrunek; 10 cm x 20 cm Suprasorb A ; opatrunek alginianowy, sterylny; 10 cm x 10 cm Suprasorb A; opatrunek alginianowy, sterylny; 10 cm x 20 cm Suprasorb A; opatrunek alginianowy, sterylny; 5 cm x 5 cm Aquacel AG; płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra; 10 cm x 10 cm 1 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt

11 Rp 17 Rp 18 Rp 19 Rp 20 Rp 21 Rp 22 Rp 23 Rp 24 Rp 25 Rp 26 Rp 27 Rp 28 Rp 29 Rp 30 Rp 31 Rp 32 Rp 33 Rp 34 Rp 35 Rp antybakteryjne antybakteryjne antybakteryjne antybakteryjne antybakteryjne antybakteryjne antybakteryjne hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe Aquacel AG; płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra; 15 cm x 15 cm Aquacel AG; płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra; 20 cm x 30 cm Biatain-Ag nieprzylepny; opatrunek piankowy ze srebrem; 15 cm x 15 cm Suprasorb A + Ag; opatrunek alginianowy; 10 cm x 10 cm Suprasorb A + Ag; opatrunek alginianowy; 10 cm x 20 cm Vliwaktiv Ag; opatrunek węglowy, ze srebrem, chłonny, sterylny; 10 cm x 10 cm Vliwaktiv Ag; opatrunek węglowy, ze srebrem, chłonny, sterylny; 10 cm x 15 cm Comfeel Podstawowy; opatrunek; 10 cm x 10 cm Comfeel Podstawowy; opatrunek; 15 cm x 15 cm Comfeel Podstawowy; opatrunek; 20 cm x 20 cm Granuflex Bordered; opatrunek; 10 cm x 10 cm Granuflex Bordered; opatrunek; 10 cm x 13 cm Granuflex Bordered; opatrunek; 15 cm x 15 cm Granuflex Bordered; opatrunek; 6 cm x 6 cm Granuflex Extra Thin; opatrunek; 10 cm x 10 cm Granuflex Extra Thin; opatrunek; 15 cm x 15 cm Granuflex Extra Thin; opatrunek; 7,5 cm x 7,5 cm Granuflex pasta; pasta; 30 g Granuflex Signal; obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki; 18,5 cm x 19,5 cm Granuflex Signal; obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki; 20 cm x 22,5 cm 1 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt

12 Rp 37 Rp 38 Rp 39 Rp 40 Rp 41 Rp 42 Rp 43 Rp 44 Rp 45 Rp 46 Rp 47 Rp 48 Rp 49 Rp 50 Rp 51 Rp 52 Rp 53 Rp 54 Rp 55 Rp 56 Rp 57 Rp hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrokoloidowe hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz Granuflex; opatrunek; 10 cm x 10 cm Granuflex; opatrunek; 15 cm x 15 cm Granuflex; opatrunek; 15 cm x 20 cm Granuflex; opatrunek; 20 cm x 20 cm Hydrocoll Concave; opatrunek; 8 cm x 12 cm Hydrocoll Sacrall; opatrunek; 12 cm x 18 cm Hydrocoll Thin; opatrunek; 10 cm x 10 cm Hydrocoll Thin; opatrunek; 15 cm x 15 cm Hydrocoll; opatrunek; 10 cm x 10 cm Hydrocoll; opatrunek; 15 cm x 15 cm Hydrocoll; opatrunek; 20 cm x 20 cm Medisorb H; opatrunek hydrokoloidowy; 10 cm x 10 cm Medisorb H; opatrunek hydrokoloidowy; 15 cm x 15 cm Suprasorb H; opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny; 10 cm x 10 cm Suprasorb H; opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny; 5 cm x 10 cm Suprasorb H; opatrunek hydrokoloidowy, na okolicę krzyżową, sterylny; 14 cm x 16 cm Suprasorb H; opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny; 10 cm x 10 cm Suprasorb H; opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny; 15 cm x 15 cm Suprasorb H; opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny; 20 cm x 20 cm Aqua-Gel; opatrunek hydrożelowy; 10 cm x 12 cm Aqua-Gel; opatrunek hydrożelowy; 12 cm x 12 cm Aqua-Gel; opatrunek hydrożelowy; 12 cm x 24 cm 1 szt szt szt szt szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt

13 Rp 59 Rp 60 Rp 61 Rp 62 Rp 63 Rp 64 Rp 65 Rp 66 Rp 67 Rp 68 Rp 69 Rp 70 Rp 71 Rp 72 Rp 73 Rp 74 Rp hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) Aqua-Gel; opatrunek hydrożelowy; 6 cm x 12 cm 1 szt Granugel; żel; 15 g 1 szt Purilon gel; jałowy żel; 25 g Suprasorb g; opatrunek hydrożelowy w kompresie, sterylny; 10 cm x 10 cm Suprasorb g; opatrunek hydrożelowy w kompresie, sterylny; 20 cm x 20 cm Suprasorb g; żel amorficzny w strzykawce, sterylny; 20 g Allevyn NON ADHESIVE chłonny; opatrunek; 10 cm x 10 cm Allevyn NON ADHESIVE chłonny; opatrunek; 10 cm x 20 cm Allevyn NON ADHESIVE chłonny; opatrunek; 20 cm x 20 cm Allevyn NON ADHESIVE chłonny; opatrunek; 5 cm x 5 cm CombiDerm; opatrunek; 10 cm x 10 cm CombiDerm; opatrunek; 14 cm x 14 cm Medisorb P; opatrunek polimerowy; 10 cm x 10 cm Medisorb P; opatrunek polimerowy; 15 cm x 15 cm Medisorb P; opatrunek polimerowy; 20 cm x 20 cm Suprasorb M; opatrunek hydropolimerowy, elastyczna membrana poliuretanowa, sterylna; 10 cm x 20 cm Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 10 cm x 10 cm 1 szt. brak kodu EAN 1 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt

14 Rp 76 Rp 77 Rp 78 Rp 79 Rp 80 Rp 81 Rp 82 Rp 83 Rp 84 Rp 85 Rp 86 Rp 87 Rp 88 Rp 89 Rp 90 Rp 91 Rp 92 Rp 93 Rp 94 Rp 95 Rp 96 Rp 97 Rp poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) poliuretanowe (piankowe) złożone Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 10 cm x 10 cm Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 15 cm x 15 cm Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 15 cm x 15 cm Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 18 cm x 20,5 cm Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 7,5 cm x 7,5 cm Suprasorb P; opatrunek hydropolimerowy; 7,5 cm x 7,5 cm Tielle Sacrum; opatrunek; 18 cm x18 cm Tielle; opatrunek; 11 cm x 11 cm Tielle; opatrunek; 15 cm x 15 cm Tielle; opatrunek; 15 cm x 20 cm Tielle; opatrunek; 18 cm x 18 cm Tielle; opatrunek; 7 cm x 9 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 10 cm x 10 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 11 cm x 11 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 14 cm x 14 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 15 cm x 15 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 18,5 cm x 20,5 cm (pięta) Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 19 cm x 19 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 20 cm x 20 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 21 cm x 25 cm (kość krzyżowa) Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 22 cm x 22 cm Versiva XC; żelujący opatrunek piankowy; 7,5 cm x 7,5 cm Suprasorb C; opatrunek kolagenowy, sterylny; 6 cm x 8 cm x 0,8 cm 1 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt

15 Rp 99 Rp 100 Rp 101 Rp 102 Rp 103 Rp 104 Rp 105 Rp 106 Rp 107 Rp 108 Rp 109 Rp złożone złożone złożone złożone złożone złożone złożone złożone złożone złożone złożone złożone 110 Rp Sulfadiazinum Suprasorb C; opatrunek kolagenowy, sterylny; 8 cm x 12 cm x 0,8 cm Suprasorb X ; opatrunek hydrocelulozowy; 14 cm x 20 cm Suprasorb X ; opatrunek hydrocelulozowy; 9 cm x 9 cm Suprasorb X + PHMB; opatrunek hydrocelulozowy; 14 cm x 20 cm Suprasorb X + PHMB; opatrunek hydrocelulozowy; 5 cm x 5 cm Suprasorb X + PHMB; opatrunek hydrocelulozowy; 9 cm x 9 cm Suprasorb X; opatrunek hydrocelulozowy; 2 cm x 21 cm Tender Wet 24; opatrunek; 10 cm x 10 cm Tender Wet 24; opatrunek; 7,5 cm x 7,5 cm Tender Wet; opatrunek; 10 cm x 10 cm Tender Wet; opatrunek; 7,5 cm x 7,5 cm Vliwaktiv; opatrunek węglowy, chłonny, sterylny; 10 cm x 10 cm Dermazin; krem; 0,01 g/1 g 1 szt szt szt szt szt szt szt szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt. brak kodu EAN 1 szt g (tuba) ) gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Ethambutolum 2 Rp Isoniazidum 3 Rp 4 Rp Isoniazidum + Rifampicinum Isoniazidum + Rifampicinum 5 Rp Ofloxacinum Ethambutol PLIVA, Ethambutol; kaps.; 0,25 g Nidrazid; tabl.; 100 mg Rifamazid; kaps.; 0,15 g + 0,1 g Rifamazid; kaps.; 0,3 g + 0,15 g Oflodinex; tabl. powl.; 0,2 g 250 kaps tabl kaps kaps tabl. (blister) Rp Ofloxacinum Tarivid 200; tabl. 10 tabl

16 powl.; 0,2 g 7 Rp Pyrazinamidum Pyrazinamid; tabl.; 0,5 g Rifampicyna, 8 Rp Rifampicinum Rifampicyna TZF; kaps.; 0,15 g Rifampicyna, 9 Rp Rifampicinum Rifampicyna TZF; kaps.; 0,3 g Streptomycinum, Streptomycinum TZF; 10 Rp Streptomycinum proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań; 1 g 15) Jaskra 250 tabl kaps kaps fiolka suchej substancji Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Betaxololum 2 Rp Betaxololum 3 Rp Betaxololum 4 Rp Betaxololum 5 Rp Betaxololum 6 Rp Carteololum 7 Rp Carteololum 8 Rp Metipranololum 9 Rp Metipranololum 10 Rp Pilocarpinum 11 Rp Timololum 12 Rp Timololum 13 Rp Timololum Betabion; krople do oczu, roztwór; 5 mg/1 ml Betabion; krople do oczu, roztwór; 5 mg/1 ml Betoptic S; krople do oczu, zawiesina; 2,5 mg/1 ml Betoptic S; krople do oczu, zawiesina; 2,5 mg/1 ml Optibetol 0,5 %; krople do oczu, roztwór; 5 mg/1 ml Carteol LP 2 %; krople do oczu; 0,02 g/1 ml Carteol LP 2 %; krople do oczu; 0,02 g/1 ml Betamann 0,1 %; krople do oczu; 1 mg/1 ml Betamann 0,3 %; krople do oczu; 3 mg/1 ml Pilocarpinum WZF 2 %, Pilocarpinum 2 %; krople do oczu, roztwór; 0,02 g/1 ml Cusimolol 0,5 %; krople do oczu; 5 mg/1 ml Oftensin; krople do oczu, roztwór; 2,5 mg/1 ml Oftensin; krople do oczu, roztwór; 5 mg/1 ml 2 pojemniki à 5 ml ml (pojemnik) ml ml ml (butelka) pojemniki à 3 ml opakowanie à 3 ml pojemnik à 5 ml pojemnik à 5 ml ml (2 x 5 ml) flakon à 5 ml flakon à 5 ml flakon à 5 ml

17 Rp Timololum 15 Rp Timololum 16 Rp Timololum 17 Rp Timololum 18 Rp Timololum 19 Rp Timololum 20 Rp Timololum 17) Miastenia Timohexal 0,1 %; krople do oczu; 1 mg/1 ml Timohexal 0,25 %; krople do oczu; 2,5 mg/1 ml Timohexal 0,5 %; krople do oczu; 5 mg/1 ml Timolol POS 0,25 %; krople do oczu; 2,5 mg/1 ml Timolol POS 0,25 %; krople do oczu; 2,5 mg/1 ml Timolol POS 0,5 %; krople do oczu; 5 mg/1 ml Timolol POS 0,5 %; krople do oczu; 5 mg/1 ml 1 fiolka à 5 ml fiolka à 5 ml fiolka à 5 ml butelka à 5 ml butelka à 5 ml butelka à 5 ml butelka à 5 ml Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Ambenonii chloridum 2 Rp Neostigminum 3 Rp Pyridostigminum Mytelase; tabl.; 10 mg Polstigminum; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 mg/1 ml Mestinon; tabl. powl.; 0,06 g 50 tabl amp. à 1 ml tabl ) Mukowiscydoza Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Acetylcysteinum Syntemucol; kaps. twarde; 0,1 g 2 Rp Acetylcysteinum Syntemucol; kaps. twarde; 0,2 g Tussicom 100; 3 Rp Acetylcysteinum proszek do sporządzania roztworu; 0,1 g/2,5 g 20 kaps kaps saszetek à 2,5 g

18 4 Rp Acetylcysteinum 5 Rp Acetylcysteinum 6 Rp Acetylcysteinum 7 Rp 8 Rp 9 Rp 10 Rp Amylasum, Lipasum, Proteasum Amylasum, Lipasum, Proteasum Amylasum, Lipasum, Proteasum Amylasum, Lipasum, Proteasum 11 Rp Carbocisteinum 12 Rp Carbocisteinum 13 Rp Carbocisteinum 14 Rp Dieta w mukowiscydozie Tussicom 200; granulat; 0,2 g/5 g Tussicom 400; proszek do sporządzania roztworu; 0,4 g/5 g Tussicom 600; proszek do sporządzania roztworu; 0,6 g/5 g Kreon 25000; kaps. z mikrosferami; j.f.i.p. Kreon 25000; kaps. z mikrosferami; j.f.i.p. Lipancrea ; kaps. dojelitowe; j.ph.eur. Panzytrat 25000; kaps.; j.m. Mucopront; syrop; 0,25 g/5 g Mukolina; syrop; 0,1 g/5 ml Mukolina; syrop; 0,25 g/5 ml Milupa Cystilac; proszek; - 20 saszetek à 5 g saszetek à 5 g saszetek à 5 g kaps kaps. (butelka HDPE) kaps. (pojemnik) kaps ml (242 g) ml ml g (puszka) ) Neuralgia popółpaścowa przewlekła Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rpw Buprenorphinum Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,2 mg 2 Rpw Buprenorphinum Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,4 mg Transtec 35 mcg/h; 3 Rp Buprenorphinum 20 mg Transtec 52,5 mcg/h; 4 Rp Buprenorphinum 30 mg Transtec 70 mcg/h; 5 Rp Buprenorphinum 40 mg Doltard; tabl. o 6 Rpw Morphinum uwalnianiu; 0,01 g Doltard; tabl. o 7 Rpw Morphinum uwalnianiu; 0,01 g Doltard; tabl. o 8 Rpw Morphinum uwalnianiu; 0,03 g Doltard; tabl. o 9 Rpw Morphinum uwalnianiu; 0,03 g 60 tabl. (fiolka) tabl. (fiolka) szt szt szt tabl. (2 blistry x tabl. (słoik) tabl. (2 blistry x tabl. (słoik) Rpw Morphinum Doltard; tabl. o 100 tabl. (słoik)

19 Rpw Morphinum 12 Rpw Morphinum 13 Rpw Morphinum 14 Rpw Morphinum 15 Rpw Morphinum 16 Rpw Morphinum 17 Rpw Morphinum 18 Rpw Morphinum 19 Rpw Morphinum 20 Rpw Morphinum 21 Rpw Morphinum 22 Rpw Morphinum 23 Rpw Morphinum 24 Rpw Morphinum 25 Rpw Morphinum 26 Rpw Morphinum 27 Rpw Morphinum 28 Rpw Morphinum 29 Rpw Morphinum uwalnianiu; 0,06 g Doltard; tabl. o 20 tabl. (2 blistry x uwalnianiu; 0,06 g Doltard; tabl. o 100 tabl. (słoik) uwalnianiu; 0,1 g Doltard; tabl. o 20 tabl. (2 blistry x uwalnianiu; 0,1 g Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do 10 amp. à 1 ml wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do 10 amp. à 1 ml wstrzykiwań; 0,02 g/1 ml MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym 60 tabl uwalnianiu; 0,01 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym 60 tabl uwalnianiu; 0,03 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym 60 tabl uwalnianiu; 0,06 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym 60 tabl uwalnianiu; 0,1 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym 60 tabl uwalnianiu; 0,2 g Oramorph O.D. 120; kaps. twarde o 14 kaps. (2 blistry x 7) uwalnianiu; 120 mg Oramorph O.D. 20; kaps. twarde o 14 kaps. (2 blistry x 7) uwalnianiu; 20 mg Oramorph O.D. 200; kaps. twarde o 14 kaps. (2 blistry x 7) uwalnianiu; 200 mg Oramorph O.D. 40; kaps. twarde o 14 kaps. (2 blistry x 7) uwalnianiu; 40 mg Oramorph O.D. 60; kaps. twarde o 14 kaps. (2 blistry x 7) uwalnianiu; 60 mg Sevredol; tabl. powl.; 0,02 g 60 tabl. (6 blistrów x Vendal retard; tabl. powl. o 30 tabl uwalnianiu; 0,01 g Vendal retard; tabl. powl. o 10 tabl uwalnianiu; 0,01 g Vendal retard; tabl. powl. o 10 tabl uwalnianiu; 0,03 g 19

20 Rpw Morphinum 31 Rpw Morphinum 32 Rpw Morphinum 33 Rpw Morphinum 34 Rpw Morphinum 35 Rpw Morphinum 36 Rpw Morphinum 23) Nowotwory złośliwe Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,03 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,06 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,06 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,1 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,1 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,2 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,2 g 30 tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl Lp. Kategoria dostępności Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kod EAN 13 opakowania Rp Azathioprinum 2 Rp Azathioprinum 3 Rp Azathioprinum 4 Rp Azathioprinum 5 Rp Azathioprinum 6 Rp Azathioprinum 7 Rpw Buprenorphinum 8 Rpw Buprenorphinum 9 Rp Buprenorphinum 10 Rp Buprenorphinum 11 Rp Buprenorphinum Azathioprine VIS; tabl.; 0,05 g Azathioprine VIS; tabl.; 0,05 g Immunoprin; tabl. powl.; 50 mg Immunoprin; tabl. powl.; 50 mg Imuran; tabl. powl.; 0,025 g Imuran; tabl. powl.; 0,05 g Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,2 mg Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,4 mg Transtec 35 mcg/h; 20 mg Transtec 52,5 mcg/h; 30 mg Transtec 70 mcg/h; 40 mg 50 tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl. (fiolka) tabl. (fiolka) szt szt szt Rp Busulfanum Myleran; tabl.; 2 mg 25 tabl Rp Busulfanum Myleran; tabl.; 2 mg 100 tabl Rp Calcii folinas Calciumfolinat- Ebewe 15; kaps. twarde; 0,015 g 20 kaps

21 Rp Calcii folinas 16 Rp Calcii folinas 17 LzRp Calcii folinas 18 Rp Calcii folinas 19 Rp Calcii folinas 20 Rp Calcii folinas 21 Rp Calcii folinas 22 Rp Calcii folinas 23 Rp Calcii folinas 24 Rp Chlorambucilum 25 Rp Cyclophosphamidum 26 Rp 27 Rp 28 Rp Dihydrocodeini tartras Dihydrocodeini tartras Dihydrocodeini tartras 29 Rp Doxorubicinum Calciumfolinat- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,03 g/3 ml Calciumfolinat- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/10 ml Calciumfolinat- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/10 ml Calciumfolinat- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,2 g/20 ml Calciumfolinat- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 3 mg/1 ml Leucovorin Ca Pliva, Leucovorin Ca; proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 0,01 g Leucovorin Ca Pliva, Leucovorin Ca; proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 0,025 g Leucovorin Ca, Leucovorin Ca Pliva; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml Leucovorin Ca, Leucovorin Ca Pliva; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml Leukeran; tabl. powl.; 2 mg Endoxan; drażetki; 0,05 g DHC Continus; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 120 mg DHC Continus; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 60 mg DHC Continus; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 90 mg Doxorubicin-Ebewe; roztwór do infuzji; 2 mg/1 ml 5 amp. à 3 ml amp. à 10 ml fiolka à 10 ml fiolka à 20 ml amp. à 1 ml fiolek suchej substancji 10 fiolek suchej substancji fiolka à 50 ml fiolka à 20 ml tabl drażetek tabl tabl tabl fiolka à 5 ml Rp Etoposidum Lastet; kaps.; 0,025 g 40 kaps Rp Etoposidum Lastet; kaps.; 0,05 g 20 kaps Rp Etoposidum Lastet; kaps.; 0,1 g 10 kaps Rp Etoposidum 34 Rp Etoposidum Vepesid; kaps.; 0,05 g Vepesid; kaps.; 0,05 g 20 kaps. (2 blistry x kaps. (butelka) Rp Etoposidum Vepesid; kaps.; 0,1 g 10 kaps. (butelka) Rp Etoposidum Vepesid; kaps.; 0,1 g 37 Rp Fluorouracilum 5-Fluorouracil- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań i 10 kaps. (1 blister x fiolka à 20 ml

22 Rp Fluorouracilum 39 Rp Fluorouracilum 40 Rp Fluorouracilum 41 Rp Fluorouracilum 42 Rp Fluorouracilum 43 Rp Fluorouracilum 44 Rp Fluorouracilum 45 Rp Flutamidum 46 Rp Flutamidum 47 Rp Flutamidum 48 Rp Hydroxycarbamidum 49 Rp Hydroxycarbamidum 50 Rp Letrozolum 51 Rp Letrozolum 52 Rp Melphalanum 53 Rp Mercaptopurinum 54 Rp Methotrexatum 55 Rp Methotrexatum 56 Rp Methotrexatum 57 Rp Methotrexatum 58 Rp Methotrexatum 59 Rp Methotrexatum 60 Rp Methotrexatum 61 Rp Methotrexatum wlewów; 0,05 g/1 ml 5-Fluorouracil- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań i wlewów; 0,05 g/1 ml 5-Fluorouracil- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań i wlewów; 0,05 g/1 ml 5-Fluorouracil- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań i wlewów; 0,05 g/1 ml 5-Fluorouracil- Ebewe; roztwór do wstrzykiwań i wlewów; 0,05 g/1 ml Fluorouracil 1000 medac; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 1 g/20 ml Fluorouracil 500 medac; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,5 g/10 ml Fluorouracil; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml Apo-Flutam; tabl. powl.; 0,25 g Apo-Flutam; tabl. powl.; 0,25 g Flutamid; tabl.; 0,25 g Hydroxycarbamid PLIVA, Hydroxycarbamid; kaps.; 0,5 g Hydroxyurea Medac; kaps. twarde; 0,5 g Lostar; tabl. powl.; 2,5 mg Mionic; tabl. powl.; 2,5 mg Alkeran; tabl. powl.; 2 mg Mercaptopurinum VIS; tabl.; 0,05 g Methotrexat-Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml Methotrexat-Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/5 ml Methotrexat-Ebewe; roztwór do wstrzykiwań; 5 mg/1 ml Methotrexat-Ebewe; tabl.; 0,01 g Methotrexat-Ebewe; tabl.; 0,01 g Methotrexat-Ebewe; tabl.; 2,5 mg Methotrexat-Ebewe; tabl.; 2,5 mg Methotrexat-Ebewe; tabl.; 5 mg 1 fiolka à 5 ml amp. à 10 ml amp. à 5 ml fiolka à 10 ml fiolka à 20 ml fiolka à 10 ml fiolek à 5 ml tabl tabl tabl kaps kaps tabl tabl tabl tabl amp. à 1 ml amp. à 5 ml amp. à 1 ml tabl tabl tabl tabl tabl Rp Methotrexatum Methotrexat-Ebewe; 30 tabl

23 tabl.; 5 mg 63 Rp Methotrexatum Trexan; tabl.; 10 mg 100 tabl Rp Methotrexatum Trexan; tabl.; 2,5 mg 100 tabl Rp Metoclopramidum 66 LzRp Mitoxantronum 67 Rpw Morphinum 68 Rpw Morphinum 69 Rpw Morphinum 70 Rpw Morphinum 71 Rpw Morphinum 72 Rpw Morphinum 73 Rpw Morphinum 74 Rpw Morphinum 75 Rpw Morphinum 76 Rpw Morphinum 77 Rpw Morphinum 78 Rpw Morphinum 79 Rpw Morphinum 80 Rpw Morphinum 81 Rpw Morphinum 82 Rpw Morphinum 83 Rpw Morphinum Metoclopramidum Polpharma, Metoclopramidum; tabl.; 10 mg Mitoxantrone; roztwór do wstrzykiwań; 2 mg/1 ml Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,01 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,01 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,03 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,03 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,06 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,06 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,1 g Doltard; tabl. o uwalnianiu; 0,1 g Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,02 g/1 ml MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,01 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,03 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,06 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,1 g MST Continus; tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g Oramorph O.D. 120; kaps. twarde o uwalnianiu; 120 mg Oramorph O.D. 20; kaps. twarde o 50 tabl. (blister) fiolka à 10 ml tabl. (2 blistry x tabl. (słoik) tabl. (2 blistry x tabl. (słoik) tabl. (2 blistry x tabl. (słoik) tabl. (2 blistry x tabl. (słoik) amp. à 1 ml amp. à 1 ml tabl tabl tabl tabl tabl kaps. (2 blistry x 7) kaps. (2 blistry x 7)

24 Rpw Morphinum 85 Rpw Morphinum 86 Rpw Morphinum 87 Rpw Morphinum 88 Rpw Morphinum 89 Rpw Morphinum 90 Rpw Morphinum 91 Rpw Morphinum 92 Rpw Morphinum 93 Rpw Morphinum 94 Rpw Morphinum 95 Rpw Morphinum 96 Rpw Morphinum 97 Rpw Morphinum uwalnianiu; 20 mg Oramorph O.D. 200; kaps. twarde o uwalnianiu; 200 mg Oramorph O.D. 40; kaps. twarde o uwalnianiu; 40 mg Oramorph O.D. 60; kaps. twarde o uwalnianiu; 60 mg Sevredol; tabl. powl.; 0,02 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,01 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,01 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,03 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,03 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,06 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,06 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,1 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,1 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,2 g Vendal retard; tabl. powl. o uwalnianiu; 0,2 g 14 kaps. (2 blistry x 7) kaps. (2 blistry x 7) kaps. (2 blistry x 7) tabl. (6 blistrów x tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl Rp Prednisonum Encorton; tabl.; 1 mg 20 tabl Rp Prednisonum 100 Rp Prednisonum 101 Rp Prednisonum 102 Rp Prednisonum Encorton; tabl.; 10 mg Encorton; tabl.; 10 mg Encorton; tabl.; 20 mg Encorton; tabl.; 20 mg 20 tabl. (fiolka) tabl. (2 blistry x tabl. (fiolka) tabl. (2 blistry x Rp Prednisonum Encorton; tabl.; 5 mg 20 tabl Rp Prednisonum Encorton; tabl.; 5 mg 100 tabl Rp Tamoxifenum 106 Rp Tamoxifenum Nolvadex D; tabl. powl.; 20 mg Tamofen; tabl.; 10 mg 30 tabl tabl

25 Rp Tamoxifenum 108 Rp Tamoxifenum 109 Rp Tamoxifenum 110 Rp Tamoxifenum 111 Rp Tamoxifenum 112 Rp Tamoxifenum 113 Rp Tamoxifenum 114 Rp Tamoxifenum 115 Rp Tamoxifenum 116 Rp Tamoxifenum 117 Rp Tamoxifenum 118 Rp Tamoxifenum 119 Rp Tamoxifenum 120 Rp Tamoxifenum Tamofen; tabl.; 20 mg Tamoxifen 10 Hexal; tabl. powl.; 10 mg Tamoxifen 10 Hexal; tabl. powl.; 10 mg Tamoxifen 20 Hexal; tabl. powl.; 20 mg Tamoxifen 30 Hexal; tabl. powl.; 30 mg Tamoxifen; tabl.; 10 mg Tamoxifen; tabl.; 10 mg Tamoxifen; tabl.; 10 mg Tamoxifen; tabl.; 20 mg Tamoxifen; tabl.; 20 mg Tamoxifen; tabl.; 30 mg Tamoxifen; tabl.; 40 mg Tamoxifen-Ebewe 10; tabl.; 10 mg Tamoxifen-Ebewe 20; tabl.; 20 mg 30 tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl Rp Tioguaninum Lanvis; tabl.; 0,04 g 25 tabl Rp Tramadolum 123 Rp Tramadolum 124 Rp Tramadolum 125 Rp Tramadolum 126 Rp Tramadolum 127 Rp Tramadolum 128 Rp Tramadolum 129 Rp Tramadolum 130 Rp Tramadolum 131 Rp Tramadolum 132 Rp Tramadolum 133 Rp Tramadolum 134 Rp Tramadolum 135 Rp Tramadolum 136 Rp Tramadolum Adamon SR 100; kaps. o uwalnianiu; 100 mg Adamon SR 150; kaps. o uwalnianiu; 150 mg Adamon SR 200; kaps. o uwalnianiu; 200 mg Adamon SR 50; kaps. o uwalnianiu; 50 mg Noax Uno; tabl. o uwalnianiu; 100 mg Noax Uno; tabl. o uwalnianiu; 200 mg Noax Uno; tabl. o uwalnianiu; 200 mg Noax Uno; tabl. o uwalnianiu; 300 mg Noax Uno; tabl. o uwalnianiu; 300 mg Oratram 100; tabl.; 100 mg Oratram 100; tabl.; 100 mg Oratram 100; tabl.; 100 mg Oratram 150; tabl.; 150 mg Oratram 150; tabl.; 150 mg Oratram 150; tabl.; 150 mg 50 kaps kaps kaps kaps tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl tabl

KATALOG LEKÓW. I. Informacje ogólne... 2. II. Podstawa prawna... 2. III. Karencja... 2. IV. Katalog Leków... 3

KATALOG LEKÓW. I. Informacje ogólne... 2. II. Podstawa prawna... 2. III. Karencja... 2. IV. Katalog Leków... 3 KATALOG LEKÓW Spis treści I. Informacje ogólne... 2 II. Podstawa prawna... 2 III. Karencja... 2 IV. Katalog Leków... 3 Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refleksowej... 3 Leki przeciwcukrzycowe,

Bardziej szczegółowo

KATALOG LEKÓW UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA

KATALOG LEKÓW UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA KATALOG LEKÓW UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA Spis treści 1 Informacje ogólne... 2 2 Podstawa prawna... 2 3 Karencja... 2 4 Katalog Leków... 3 Leki stosowane w chorobie wrzodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r. Nr 11* )

Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r. Nr 11* ) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r. Nr 11* ) TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA: 78 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 4 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 4 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 4 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. decyzji

Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. decyzji Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 19) Załącznik nr 1 Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia: Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 1. Leki refundowane dostępne w aptece

Bardziej szczegółowo

40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego 15,74 18,38 5,4

40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego 15,74 18,38 5,4 Wykaz refundowanych leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów edycznych. 1. Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w cały zakresie wskazan i przeznaczen lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 52 3291 Poz. 270 270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilość na okres 1,5 roku

Ilość na okres 1,5 roku PAKIET 1 na okres % 1 ACCUPRO tabl. powl. 0,005g x 30 op. 15 2 Acenol tabl. 300 mg x 20 op. 1100 3 Aciclovir inj. 250mg x 5 op. 25 4 Acidum folicum tabl. 0,005g x 30 op. 25 5 Acidum folicum tabl. 0,015g

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Meprelon, 250 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Meprelon, 250 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Meprelon, 250 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Meprelon, 1000 mg, proszek i rozpuszczalnik

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydział Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydział Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny leku Xgeva (denosumab) we wskazaniu: leczenie dorosłych chorych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 27/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych. Wydział Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych. Wydział Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Wydział Oceny Technologii Medycznych Wniosek o objęcie refundacją leku APO-go PFS (apomorfina, roztwór do infuzji) we wskazaniu: leczenie fluktuacji ruchowych, które

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Płyny dożylne 2015/S 081-142980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Płyny dożylne 2015/S 081-142980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/56 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142980-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Płyny dożylne 2015/S 081-142980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 670 Poz. 42 Załącznik B.1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W BADANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA - szpitale, - inne zakłady opieki zdrowotnej, - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, - regionalne

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn 1/2012 Nagrody czekają! 14 luty - Walentynki! Zadbaj o serce! Suplementy diety potrzebne czy nie? Stłuczenie, skręcenie, złamanie pierwsza pomoc w urazach Nowe czasopismo Programu Ochrony Zdrowia Żyj zdrowo

Bardziej szczegółowo