Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu w zł 1. PBR X NR Rozwój nowej technologii ink-jet printing dla potrzeb mikro czujników i mikrosystemów pomiarowych - opracowanie metod projektowania i procesów technologicznych PBR X NR Odcisk palca izolacji celulozowej syconej syntetycznymi estrami organicznymi oparty na analizie odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości. Poznańska PBR X NR Opracowanie pojazdu z napędem elektrycznym, osobowotowarowego o masie całkowitej do 1 tony. Instytut Elektrotechniki PBR X NR Opracowanie przenośnego przyrządu do badania charakterystyk metrologicznych głowic stykowych stosowanych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych i obrabiarkach PBR X NR Plazmowy system ciągłej syntezy nanorurek węglowych na podłożu ruchomym Łódzka

2 6. PBR X NR Opracowanie systemu rozróżniania ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii indywidualnej w oparciu o dwuwymiarowy pomiar termoluminescencji. Instytut Fizyki Jądrowej PAN PBR X NR System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych Zielonogórski PBR X NR Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi Wrocławska PBR X NR Badania rozwojowe nad wzorcowaniem ( z wykorzystaniem Laser Tracera) i wyznaczaniem niepewności pomiarów dla systemów współrzędnościowych Krakowska PBR X NR Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej generacji do szybkiej spektroskopii impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych, zwłaszcza w terenie Gdańska PBR X NR Agrotechniczna poprawa produktywności lnu transgenicznego stanowiącego źródło nowych związków bioaktywnych do zastosowań przemysłowych Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Dwukierunkowe przekształtniki wielopoziomowe dużej mocy i średniego napięcia, w szczególności do czterokwadrantowych układów napędowych oraz sprzęgów MVDC rozproszonych systemów dystrybucyjnych Instytut Elektrotechniki

3 13. PBR X NR Badanie parametrów tarcia i zużycia przy różnym ustawieniu wzajemnym elementów endoprotez. Instytut Obróbki Plastycznej PBR X NR Hybrydowy, bimodalny napęd spalinowo-elektryczny dla samochodów transportu osobowego i towarowego o masie całkowitej do 3.5t Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL PBR X NR Opracowanie technologii wytwarzania struktur elektrycznie przewodzących techniką Ink-Jet z wykorzystaniem cząstek srebra o rozdrobnieniu nanometrowym do zastosowań w elektronice elastycznej Wrocławska PBR X NR Bezemisyjny napęd elektryczny nowej generacji (E-Kit) do samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3.5 t. Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL PBR X NR Mikroprzyrządy pomiarowe zintegrowane z aktuatorami dla zastosowań nanometrologicznych i nanodiagnostycznych Instytut Technologii Elektronowej PBR X NR Bezinwazyjny system monitoringu i diagnozowania konstrukcji żelbetowych ze szczególnym uwgzlędnieniem drogowych obiektów inżynierskich Świętokrzyska PBR X NR Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych

4 20. PBR X NR Doskonalenie łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet) - perspektywicznej rośliny uprawnej w Polsce Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Ego - Virtual Identity Ekonomiczny w Poznaniu PBR X NR Elektryczny tomograf pojemnościowy ET(V)4 do trójwymiarowego obrazowania procesów dynamicznych PBR X NR SYSTEM KALIOPE - konwersja brajlowskich (typograficznych) formatów nutowych na postać typograficzną (brajlowską) Instytut Podstaw Informatyki PAN PBR X NR Endoproteza krążka międzykręgowego kręgosłupakonstrukcja, badania, technologia wytwarzania i przygotowania do zastosowań klinicznych. Instytut Obróbki Plastycznej PBR X NR Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych Instytut Badawczy Dróg i Mostów PBR X NR Opracowanie systemu z mikrofalową glowicą pomiarową w postaci rezonatora dielektrycznego do badań wlaściwości elektrycznych grafenu

5 27. PBR X NR Etalon napięcia przemiennego. Śląska PBR X NR Integracja i sprzęganie światłowodów telekomunikacyjnych ze światłowodami specjalnymi i mikrostrukturalnymi Wojskowa Akademia Techniczna PBR X NR Dyfrakcyjne elementy optyczne do formowania wiązek światła emitowanych przez lasery półprzewodnikowe Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PBR X NR Implementacja kodeków wizyjnych o wysokiej efektywności kompresji Poznańska PBR X NR System ułatwiający samodzielne poruszanie się i dostęp do infrastruktury miejskiej dla osób niewidomych i słabowidzących, integrujący technologie bezprzewodowej transmisji danych oraz systemy nawigacji globalnej i lokalnej Łódzka PBR X NR Femtosekundowy laser terawatowy bazujący na wzmacnianiu parametrycznym Instytut Chemii Fizycznej PAN PBR X NR Hybrydowy system monitorowania procesów obróbki plastycznej Instytut Technologii Eksploatacji

6 34. PBR X NR Opracowanie narzędzi komputerowych do wspomagania projektowania maszyn flotacyjnych Śląska PBR X NR Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne Śląska PBR X NR Opracowanie metod badań łożysk tocznych w aspekcie współczesnych wymagań wyrobów o wyższych parametrach eksploatacyjnych Świętokrzyska PBR X NR Technologiczny system innowacyjnych metod obróbki materiałów o specjalnych właściwościach Krakowska PBR X NR System diagnostyczny energetycznych linii przesyłowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Nowe ekologiczne łożysko foliowe smarowane wodą - metodyka projektowania i badania doświadczalne prototypów Gdańska PBR X NR Innowacyjny produkt probiotyczny o działaniu antyalergicznym Łódzka

7 41. PBR X NR Tłumiki magnetoreologiczne z elektromagnetycznymi przetwornikami energii mechanicznej. Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Komputerowy trójwymiarowy system projektowania oceny użytkowej elementów zaopatrzenia ortopedycznego u pacjentów z zaburzeniami statyki i kinematyki ciała w przebiegu cywilizacyjnych schorzeń narządu ruchu. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń PBR X NR Mechatroniczne projektowanie robotów do diagnostyki i konserwacji zbiorników z cieczą. Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Lokomotywa manewrowa z hybrydowym układem napędowym z wykorzystaniem wysokowydajnych zasobników energii Instytut Pojazdów Szynowych TABOR PBR X NR Opracowanie projektu nowej generacji układu urabiającego koparki kołowej Wrocławska PBR X NR Pięcioosiowa frezarka na bazie robota równoległego Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Metalopolimerowy kompozyt regeneracyjny odporny na działania erozyjne, przeznaczony do niskoodpadowej technologii regeneracji prowadnic płaskich obrabiarek skrawających Instytut Technologii Eksploatacji

8 48. PBR X NR Wysokotemperaturowa technologia przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEE) przy użyciu reaktora plazmowego, umożliwiająca odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP PBR X NR Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa dla wyrobisk korytarzowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR System szybkiego przygotowania odlewów do obróbki i minimalizacji naddatków obróbkowych Poznańska PBR X NR Opracowanie nowej geometrii i technologii kształtowania przekładni, w której ślimak walcowy współpracuje z dwoma uzębieniami czołowymi oraz badania jej w aplikacjach nowej generacji typoszeregu precyzyjnych i silnie obciążonych stołów obrotowych NC Poznańska PBR X NR Opracowanie prototypów aktywnych sprzęgieł i tłumików magnetoreologicznych o zerowym magnetyźmie szczątkowym - modelowanie, analiza dynamiczna, termiczna i magnetyczna oraz badania prototypów PBR X NR System komputerowy wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn Śląska PBR X NR Mechatroniczne urządzenie do mobilizacji i reedukacji stawu kolanowego Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

9 55. PBR X NR Mobilny system diagnostyczny dla oceny efektu sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona. Instytut Tele- i Radiotechniczny PBR X NR Modyfikacja komórek szlaku płciowego i uzyskanie ptaków nosicieli genów białek terapeutycznych Instytut Biotechnologii i Antybiotyków PBR X NR Prefabrykowane elementy żelbetowe z betonów zwykłych na kruszywie z recyklingu ze wzmocnioną strefą ściskaną wykonaną z BWW Białostocka PBR X NR Niskotemperaturowe kształtowanie metodami obróbki plastycznej wyrobów z trudno odkształcalnych stopów lekkich Instytut Obróbki Plastycznej PBR X NR UIR-skaner - mobilny, zintegrowany skaner do diagnostyki elementów betonowych za pomocą metod nieniszczących PBR X NR Nowa generacja past opartych na nanoproszku srebra do zastosowań w elektronice Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PBR X NR Opracowanie jednoetapowej metody otrzymywania sorbentu węglowego na bazie odpadów polimerowych, zawierającego aktywne domieszki nieorganiczne Zachodniopomorski Technologiczny

10 62. PBR X NR Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych z różnego rodzaju instalacji przemysłowych Instytut Nawozów Sztucznych PBR X NR Technologia wprowadzania mikroelementów do nawozów i dodatków paszowych z wykorzystaniem procesu biosorpcji Wrocławska PBR X NR Mikrobiogniwo i współpracujący z nim czujnik warstwowy Warszawski PBR X NR Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych do hodowli odmian mieszańcowych żyta Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Opracowanie bezściekowej i niskotemperaturowej technologii bielenia z jednoczesną dezynfekcją włókien celulozowych Instytut Włókiennictwa PBR X NR Opracowanie bezazbestowej diafragmy do procesu elektrolizy solanki Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych PBR X NR Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

11 69. PBR X NR Technologia recyklingu odpadów baterii cynkowowęglowych i alkalicznych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego PBR X NR Opracowanie laboratoryjnej metodyki oceny stabilności biopaliw uwierzytelnionej w symulacyjnych badaniach silnikowych Instytut Nafty i Gazu PBR X NR Zastosowanie w benzynach substancji aktywnej o działaniu detergentowym, pochodnej karbaminianów Instytut Nafty i Gazu PBR X NR Opracowanie technologii produkcji pianek poliuretanowych nowej generacji o zwiększonej odporności termicznej na bazie polieteroli z melaminy i węglanów alkilenowych Rzeszowska PBR X NR Badania utleniającej degradacji wybranych poliolefin w układach wielofazowych Śląska PBR X NR Opracowanie otrzymywania kompozytów elastomerowych do redukcji dawek w diagnostyce techniką tomografii komputerowej Łódzka PBR X NR Konwersja produktów syntezy Fischera-Tropscha do komponentów olejów napędowych Wrocławska

12 76. PBR X NR Strukturalne taśmy samoprzylepne na bazie klejów bezrozpuszczalnikowych Zachodniopomorski Technologiczny PBR X NR Nowa technologia chłodniczego obiegu kaskadowego sprężarkowo-sorpcyjnego z ekologicznymi czynnikami roboczymi Krakowska PBR X NR Technologia plazmowego zgazowania biomasy i odpadów dla wytwarzania paliw płynnych Wrocławska PBR X NR Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Śląska PBR X NR Nowe techniki medyczne oparte o immunoterapię Gdański Medyczny PBR X NR Zagospodarowanie krajowych zasobów gazów niskokalorycznych - badania i optymalizacja spalania gazów ziemnych niskokalorycznych w układach kogeneracyjnych opartych o turbiny gazowe i silniki tłokowe małych mocy Poznańska PBR X NR Nowa technologia wytwarzania i przetwarzania wybranych stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX i 8XXX Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

13 83. PBR X NR Nowy materiał kompozytowy diament/wcco na narzędzia do obróbki kamienia budowlanego PBR X NR Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie poddanych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy warunków pracy Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Opracowanie teoretycznych podstaw nowej technologii odzysku miedzi z żużli zawiesinowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Innowacyjne technologie nanoszenia warstw diamentowych i diamentopodobnych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej Rzeszowska PBR X NR System do oceny materiałów konstrukcyjnych urzadzeń pracujących w warunkach zmiennych obciążeń i w wysokich temperaturach Krakowska PBR X NR Opracowanie technologii walcowania asymetrycznego płyt i blach oraz walcowania regulowanego z przyśpieszonym chłodzeniem blach grubych po procesie walcowania z nowych gatunków stali Częstochowska PBR X NR Ocena zachowania się i prognoza długotrwałej pracy stali nowych generacji na elementy kotłów eksploatowanych powyżej temperatury granicznej Instytut Metalurgii Źelaza im. Stanisława Staszica

14 90. PBR X NR Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznychstacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych Instytut Transportu Samochodowego PBR X NR Wodne dyspersje nanocząstek polimerowych o zaprojektowanej budowie zawierających silikon oraz nanoproszki otrzymywane z takich dyspersji w zastosowaniu do modyfikacji materiałów powłokowych i tworzyw Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego PBR X NR Opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów optycznych i laserowych, nowej generacji Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Odtworzenie technologii produkcji ceramicznych elementów XIX wiecznej architektury ogrodowej Chaussestaub dla potrzeb rekonstrukcji rzeźb i elementów architektonicznych na przykładzie orła z Wilanowa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Opracowanie technologii wytwarzania oraz stosowania ogniotrwałych tworzyw do wyłożeń monolitycznych kadzi w przemyśle odlewniczym Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Bezchromowa, monolityczna ceramika ogniotrwała o zmodyfikowanej osnowie do zastosowania w metalurgii miedzi Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej opartej na stłuczce odpadowej z kineskopów telewizyjnych i komputerowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

15 97. PBR X NR Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesów recyklingu Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich PBR X NR Wytwarzanie biodegradowalnych, hybrydowych kompozytów na bazie nanowłókien laktydowych i alginianowych włókien nanokompozytowych do zastosowań medycznych Łódzka PBR X NR Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne przeznaczona do stosowania zwłaszcza w przemyśle wydobywczym węgla, rud miedzi i surowców skalnych Wrocławska PBR X NR Program ograniczania ryzyka w podsystemie społecznym kopalń węgla kamiennego Główny Instytut Górnictwa PBR X NR Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS Wojskowa Akademia Techniczna PBR X NR Opracowanie i wdrożenie technologii energetycznego wykorzystania odpadowej gliceryny technicznej Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla PBR X NR Odwzorowanie struktur wgłębnych w ośrodkach anizotropowych metodą migracji sejsmicznej Instytut Nafty i Gazu

16 104. PBR X NR Opracowanie i wykonanie lasera impulsowego Yb:KYW z półprzewodnikowym lustrem SDCM Instytut Technologii Elektronowej PBR X NR Opracowanie inteligentnej, wysokoczułej, niskoszumnej kamery CCD z wewnętrzna analizą sygnału do obserwacji naukowych oraz monitoringu. Centrum Badań Kosmicznych PAN PBR X NR Bezpieczeństwo stosowania obudowy podporowo-kotwiowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu Główny Instytut Górnictwa PBR X NR Opracowanie metodyautomatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej Instytut Łączności PBR X NR Komputerowe wspomaganie procesu przygotowania produkcji w grupie kopalń węgla kamiennego Śląska PBR X NR Określenie parametrów flash point i explosion point dla wybranych paliw ciekłych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo magazynowania i transportu tych paliw PBR X NR Opracowanie modelu hodowli zachowawczej dla małych populacji bydła w systemie użytkowania krów mamek (na przykładzie bydła polskiego czerwonego) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

17 111. PBR X NR Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko Krakowska PBR X NR Mechatroniczny pojazd nowej generacji z gąsienicami elastomerowymi do serwisowania lin odciągowych i transportu linowego Wrocławska PBR X NR Opracowanie modułu wentylacji indywidualnej do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. Centralny Instytut Ochrony Pracy PBR X NR Budowa zintegrowanego nieautonomicznego symulatora nawigacyjno-manewrowego jednostek śródlądowych Akademia Morska w Szczecinie PBR X NR Opracowanie standardów postępowania w relacjach z interesariuszami w procesie planowania i realizacji projektów infrastruktury drogowej i kolejowej Instytut Badawczy Dróg i Mostów PBR X NR Badanie i optymalizacja modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą Akademia Morska w Szczecinie PBR X NR Opracowanie techniki in vitro zweryfikowanej w warunkach in vivo do oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji Medyczny im. Piastów Śląskich

18 118. PBR X NR Opracowanie urządzeń do ograniczenia emisji pyłów z tarczowych i bębnowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych Przemysłowy Instytut Motoryzacji PBR X NR Opracowanie topników do bezołowiowego lutowania selektywnego oraz zbadanie niezawodności połączeń lutowanych z użyciem tych topników Instytut Tele- i Radiotechniczny PBR X NR Opracowanie typoszeregu dyskowych zastawek mechanicznych dla pediatrycznych komór wspomagania serca Łódzka PBR X NR Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości Krakowska PBR X NR Opracowanie warunków procesu wytwarzania warstw żaroodpornych na łopatkach turbiny z nadstopu niklu z zastosowaniem fenomenologicznych modeli dyfuzji i termodynamiki procesów nieodwracalnych. Rzeszowska PBR X NR Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up-screening fazy inicjacyjnej w Polsce Zachodniopomorska Szkoła Biznesu PBR X NR Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych Instytut Psychologii PAN

19 125. PBR X NR Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego. Warszawski Medyczny PBR X NR Opracowanie i uruchomienie platformy Internetowej INNOPENA-INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI dla udrożnienia przepływu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce Ekonomiczny w Poznaniu PBR X NR Indeks wyprzedzający fluktuacje cykliczne konsumpcji energii elektrycznej w Polsce Ekonomiczny w Poznaniu PBR X NR Opracowanie zautomatyzowanych procedur do monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków Łódzka PBR X NR Budowa wielosektorowych modeli ekonomicznoekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy Instytut Metalurgii Źelaza im. Stanisława Staszica PBR X NR Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach Instytut Rozwoju Miast PBR X NR Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej Lubelska

20 132. PBR X NR Otrzymywanie oryginalnego polskiego leku przeciwnowotworowego o nowym mechanizmie działania - badania przedkliniczne Gdańska PBR X NR Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P do kalibracji nasion Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich PBR X NR Symulacyjny analizator akustyczno-emisyjnych właściwości produktów spożywczych Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o PBR X NR Opracowanie nowej metody zmniejszenia śmiertelności zarodków u świń poprzez ograniczenie występowania dysfunkcji lutealnej jajników Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Źywności PAN PBR X NR Utworzenie banku danych o produktach oryginalnych dla sektora sokowniczego, na potrzeby polskiego rynku i producentów, w oparciu o metodę izotopów stabilnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PBR X NR Wprowadzenie zmodyfikowanej metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych w Polsce Instytut Zootechniki PBR X NR Produkcja i zastosowanie prolaktyny do poprawy zdrowotności oraz przyrostów masy ciała prosiąt Instytut Zootechniki

21 139. PBR X NR Wprowadzenie nowych wskaźników jakości i tekstury mięsa do oceny wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej Instytut Zootechniki PBR X NR Produkcja jagnięciny w cyklu całorocznym i zagospodarowanie jej na rynku krajowym - Przyrodniczy w Lublinie PBR X NR Ekstrakty inuliny jako prebiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN PBR X NR Sterowanie frontem krystalizacji łopatek turbin niskiego ciśnienia z nadstopów niklu odlewanych w próżni poprzez zmianę cech geometrycznych formy ceramicznej, sposobu jej wyżarzania i ocieplania Rzeszowska PBR X NR Określenie wartości pokarmowej materiałów paszowych i opracowanie mieszanek dla królików ras mięsnych Instytut Zootechniki PBR X NR Określenie wpływu eksperymentalnej mikotoksykozy fuzaryjnej na wybrane wskaźniki diagnostycznomorfologiczne przewodu pokarmowego świni Warmińsko- Mazurski PBR X NR Odporność przędziorka chmielowca Tetranychus urticae (Koch) na METI akarycydy - ocena stanu zagrożenia sadów jabłoniowych w Polsce przy pomocy metod klasycznych oraz wybranych metod molekularnych i biochemicznych Instytut Ogrodnictwa

22 146. PBR X NR Opracowanie optymalnej technologii chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rolnictwa Instytut Zootechniki PBR X NR Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp. Instytut Badawczy Leśnictwa PBR X NR Stosowanie fosforanów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach Instytut Badawczy Leśnictwa PBR X NR System automatycznego zbierania danych o pojazdach samochodowych z wykorzystaniem analizy obrazów stereoskopowych Poznańska PBR X NR Sposób wytwarzania nowej generacji preparatów fitomineralnych i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych Instytut Górnictwa Odkrywkowego PBR X NR System bezpiecznego przechowywania i współdzielenia danych oraz składowania kopii zapasowych i archiwalnych w Krajowym Magazynie Danych Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PBR X NR System do analizy wpływu parametrów ruchu drogowego na zanieczyszczenie środowiska z wykorzystaniem modelu ruchu oraz badań emisji w warunkach rzeczywistych Poznańska

23 153. PBR X NR Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego PBR X NR Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne rozprowadzenia dymu w komorze wędzarniczej redukujące nadmierną kumulację związków WWA w obrabianych przetworach mięsnych Koszalińska PBR X NR System do oceny i poprawy jakości powietrza w kabinie samochodu osobowego w oparciu o emisję związków lotnych z elementów jej wyposażenia Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o PBR X NR Zwierzęta wolno żyjące jako wskaźnik zanieczyszczeń środowiskowych i ważny element w strategii bezpieczeństwa żwynościowego kraju Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy PBR X NR Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego PBR X NR System do optymalizacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych i dziko żyjących populacji norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota Przyrodniczy w Lublinie

24 160. PBR X NR Przetrwalniki B. subtilis jako nośniki antygenów w doustnych szczepionkach Gdański Medyczny PBR X NR System hybrydowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów Krakowska PBR X NR Zastosowanie preparatów ziołowo-mineralnych w intensywnym chowie fermowym jadalnego ślimaka małego szarego (Helix aspersa aspersa) Instytut Zootechniki PBR X NR Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych Rolniczy im. Hugona Kołłątaja PBR X NR System kontroli i badań właściwości ekologicznych pojazdów o zastosowaniach pozadrodowycyh (non-road) z uwzględnieniem specyfiki ich warunków eksploatacji Poznańska PBR X NR Opracowanie i wdrożenie mat grzewczych dla potrzeb poprawy dobrostanu i komfortu termicznego zwierząt gospodarskich Instytut Zootechniki PBR X NR System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu, kolejowo drogowym Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

25 167. PBR X NR Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć komunalnych wód w dolinach rzek Instytut Górnictwa Odkrywkowego PBR X NR Neuroproteza do wspomagania funkcji porażonej kończyny górnej w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego PBR X NR Opracowanie innowacyjnej metody regeneracji ubytków kostnych za pomocą biowitalnych, resorbowalnych wszczepów zasiedlonych komórkami pochodzenia autogennego - do zastosowania w chirurgii stomatologicznej Warszawski Medyczny PBR X NR Opracowanie nieinwazyjnej metody wczesnej diagnostyki jaskry w oparciu o badanie korelacji dynamiki przedniego odcinka oka i aktywności układu sercowo-naczyniowego Wrocławska PBR X NR Technologia pozyskiwania bioaktywnych tłuszczów i peptydów oraz ich pochodnych jako składników aktywnych komponentów żywności funkcjonalnej i neutraceutyków. Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Pęseta optyczna w zastosowaniach biomedycznych Wrocławska PBR X NR Kompaktowy, przenośny system rehabilitacyjny dla stawu kolanowego Poznańska

26 174. PBR X NR Utworzenie Nefropedii.pl - krajowej biblioteki obrazów biopsji nerek u dzieci, będącej uniwersalną, otwartą i repozytoryjną platformą hostingową i komunikacyjną. Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu PBR X NR Stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka zaawansowanych metod endoskopowej chirurgii podstawy czaszki i kręgosłupa Medyczny w Białymstoku PBR X NR Kardiostymulatory zewnętrzne do stymulacji czasowej Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM PBR X NR Telemedyczny system do nadzoru kardiologicznego nad pacjentami ze zintegrowanym modułem dedykowanym dla ratowników medycznych Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM PBR X NR Procesowanie i kliniczne wykorzystanie autogennego lub alloplastycznego bioreaktora z autologicznymi komórkami macierzystymi/preosteoblastami w leczeniu defektów kości szczęk. Warszawski Medyczny PBR X NR Mobilny system bezpieczeństwa dla niewidomych - MOBIAN Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Technologiczne aspekty zastosowania nowej generacji stali (AHSS) na elementy nadwozi samochodowych Wrocławska

27 181. PBR X NR Uprawy odmian wierzby na nieużytkach oraz na terenach zdegradowanych i chemicznie zanieczyszczonych, celem efektywnego pozyskania biomasy, surowca budowlanego i energetycznego oraz fitoremediacji środowiska Przyrodniczy w Poznaniu PBR X NR Opracowanie metod diagnostycznych i podstaw do leczenia zapalenia śródmiąższowego, łagodnego przerostu stercza,raka stercza,w oparciu o analizę stanu zapalnego w drogach moczowych jako czynnika sprawczego zmian miejscowych i ogólnoustrojowych. Warszawski Medyczny PBR X NR Zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien jako opatrunków aktywnych w zapobieganiu pourazowym zmianom w tkance mózgowej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN PBR X NR Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych. Warszawski Medyczny PBR X NR Urządzenie mechatroniczne do treningu lokomotorycznego Śląska PBR X NR Wspomaganie komputerowe procesu optymalizacji cech konstrukcyjnych kombajnu ścianowego Śląska

28 188. PBR X NR Analiza bezurazowych zdarzeń wypadkowych na potrzeby działań prewencyjnych w gospodarstwach Agencji Nieruchomości Rolnych Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR System diagnostyczny wspomagający proces leczenia ran oparzeniowych i przewlekłych Śląska PBR X NR Wykorzystanie linii mieszańcowych pszenicy o zredukowanej liczbie frakcji omega gliadyn w produkcji żywności hipoalergicznej Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PBR X NR Opracowanie materacy antyodleżynowych z tekstyliów o wysokiej wielokierunkowej elastyczności z kontrolowanym uciskiem na powierzchnię ciała. Instytut Włókiennictwa PBR X NR Wykorzystanie metody Różnicowej Analizy Odkształceń (RAO) w diagnostyce kruszyw i materialów kamiennych pod kątem ich mrozoodporności Świętokrzyska PBR X NR Opracowanie metod: profilowania metabollicznego i ilościowego oznaczania w materiale klinicznym panelu leków immunosupresyjnych, oraz oceny ryzyka podania pacjentowi azatiopryny. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN PBR X NR Opracowanie metody otrzymywania receptorowego radiofarmaceutyku diagnostycznego do obrazowania raka sutka typu Her-2 - Lapatinibu znakowanego technetem-99m Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

29 195. PBR X NR Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt Instytut Chemii Organicznej PAN PBR X NR Synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej związków z grupy podstawionych hydroksyarylo(heteroarylo)-1,2,4-triazoli Instytut Przemysłu Organicznego PBR X NR Otrzymywanie nawozów typu NPK z gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem metodyki czystszych technologii Krakowska PBR X NR Wykorzystanie ogniw mikrobiologicznych do produkcji energii, wodoru i w miniaturowych systemach detekcji PBR X NR Opracowanie kompleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców Rzeszowska PBR X NR Innowacyjny system kompleksowego zarządzania siecią wodociągową i kontroli jakości wody w miejskim systemie zaopatrzenia w wodę Instytut Badań Systemowych PAN PBR X NR Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

30 202. PBR X NR Redukacja emisji węglowodorów (produktów niepełnego spalania) z kotłów małej mocy poprzez poprawę procesów spalania za pomocą katalizatorów Wrocławska PBR X NR Opracowanie metody chemicznej ekstrakcji gleby do oceny fitodostępności mikroelementów oraz prognozowania zanieczyszczenia środowiska Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Kontrola i regulacja parametrów powietrza wewnętrznego przez kształtowanie i optymalizację strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w pomieszczeniu Wrocławska PBR X NR Opracowanie technologii i techniki wytwarzania membran do separacji gazowej PBR X NR Zwiększenie efektywności nowych nawozów fosforowych opartych na procesach mikrobiologicznych udostępniania fosforu z fosforytów w aspekcie ochrony środowiska Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PBR X NR Budowa infrastruktury monitoringu bilansu wodnego użytków rolnych i leśnych w Polsce Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PBR X NR Moduł mikrofalowego urządzenia plazmowego z separatorem gazów odlotowych do produkcji wodoru z węglowodorów Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

31 209. PBR X NR Opracowanie technologii oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych w bioreaktorze strużkowym Instytut Inżynierii Chemicznej PAN PBR X NR Opracowanie hybrydowego procesu separacji adsorpcyjno - membranowej do wysokosprawnego wydzielania ditlenku węgla z gazów odlotowych Instytut Inżynierii Chemicznej PAN PBR X NR Oczyszczanie odlotowych gazów przemysłowych z lotnych związków organicznych (LZO) za pomocą plazmy niskotemperaturowej z zastosowaniem reaktorów koronowych i/lub reaktorów hybrydowych koronowo - katalitycznych Zachodniopomorski Technologiczny PBR X NR Nowy, impulsowy proces plazmowej inżynierii powierzchni do zastosowań w technologii przyrządów elektronicznych PBR X NR Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN PBR X NR Opracowanie podstaw technologii wytwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl przeznaczonych na elementy silników lotniczych Śląska PBR X NR Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomocą płynów Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

32 216. PBR X NR Zastosowanie nowych aktywatorów w procesie usuwania CO2 roztworem węglanów potasu - poprawa wskaźników energetycznych procesu Instytut Nawozów Sztucznych PBR X NR Materiały elastyczne do zastosowania w konstrukcjach implantu dysku międzykręgowego PBR X NR Innowacyjna metodyka diagnozowania trwałości eksploatacyjnej warstwowych materiałów metalicznych w stanie dostawy, w warunkach obciążeń mechanicznych, otrzymywanych w technologii platerowania wybuchowego PBR X NR Metodyka charakteryzowania w czasie rzeczywistym stanu degradacji materiału konstrukcyjnego reaktorów instalacji petrochemicznych pod kątem monitorowania ich zdolności eksploatacyjnej i prognozowania zagrożenia bezpieczeństwa technicznego PBR X NR Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez odkształcenie w procesie walcowania Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Opracowanie nowej serii stopów magnezu dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym Częstochowska PBR X NR Badania nad syntezą nowej palety farb ceramicznych od purpurowej do fioletowej Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

33 223. PBR X NR Zastosowanie nowych stopów na odlewane elementy maszyn zwiększające ich trwałość eksploatacyjną Śląska PBR X NR Innowacyjny system badawczy do detekcji i lokalizacji nieciągłości w materiale konstrukcyjnym przemysłowych podziemnych rurociągów przesyłowych PBR X NR Technologia wytwarzania wolframowych spieków ciężkich z przeznaczeniem na osłony radiacyjne źródeł promieniowania, stosowanych w szczególności w medycynie PBR X NR Zintegrowany system obróbki termicznej biomasy za pomocą utleniacza odpadowego Śląska PBR X NR Nanokompozyty ceramiczno-metalowe. Wytwarzanie MMC z zastosowaniem metod generatywnych Zachodniopomorski Technologiczny PBR X NR Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia surowców skalnych Instytut Górnictwa Odkrywkowego PBR X NR Opracowanie założeń technologicznych odlewania ciśnieniowego kompozytu stop magnezu-zbrojenie węglowe Śląska

34 230. PBR X NR Opracowanie składu i technologii wytwarzania, nowej generacji cieczy obróbkowych Technologiczno- Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu PBR X NR Opracowanie nowej generacji nano-kompozytów lakierniczych sieciowanych fotochemicznie Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego PBR X NR Opracowanie ciągłej metody zabezpieczania łańcuchów ogniwowych przeznaczonych do pracy w szczególnie agresywnych środowiskach korozyjnych Śląska PBR X NR Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monitoringu aktywności procesów korozyjnych i szczelności metodą emisji akustycznej (AE) zbiorników magazynowych na media płynne Krakowska PBR X NR Badania tarcia i zużycia w zespoleniach kości Białostocka PBR X NR Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej Poznańska PBR X NR Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo Krakowska

35 237. PBR X NR Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lider 3 Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Prof. Leszek Rafalski Przewodniczący RG JBR Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Kongres PPT Warszawa 20.06.2008 Wprowadzenie JBR prowadzą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REGIONALNYCH AGEND NAUKOWO-BADAWCZYCH

ZAKRES REGIONALNYCH AGEND NAUKOWO-BADAWCZYCH Warszawa, 30 maja 2016 r. ZAKRES REGIONALNYCH AGEND NAUKOWO-BADAWCZYCH Zakres tematyczny Regionalnych Agend Badawczych (RANB) powstał w oparciu o zagadnienia badawcze wpisujące się w regionalne specjalizacje,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia)

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA

Spis treści PRZEDMOWA Spis treści PRZEDMOWA 1. ODPADY NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU 1.1. Odpady niebezpieczne a środowisko 1.2. Definicja odpadów niebezpiecznych oraz ich klasyfikacja 1.3. Źródła powstawania odpadów 1.4. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Etapy badawcze związane z technologiami biogazowymi realizowane przez ENERGA SA

Etapy badawcze związane z technologiami biogazowymi realizowane przez ENERGA SA Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Zadanie badawcze nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, 12 listopad 2012 r. Definicja biomasy w aktach prawnych Stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych

Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych dr Małgorzata Woźnicka - 29.10.2013 r., Warszawa Poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków - etapy realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia Specjalność Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska TOŚ Wpływ eksploatacji

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług AGENDA 1. Czym są programy sektorowe? 2. Czym są projekty B+R, jak je konstruować i realizować? 3. Program

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo