Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit"

Transkrypt

1 Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit Volksbund Obóz MŁodziežowy Miešcisko Dokumentacja Praca projektowa ze świadkami czasu Volksbund Молодежный лагерь Местиско Документация Проектная работа со свидетелями времени August 2006 Sierpieñ 2006 август 2006

2 2 Wazne! Achtung! Leider sind in dieser Version an einigen Stellen polnische Sonderzeichen verloren gegangen. Daher kann der Sinn mancher Sätze entstellt sein. Wir bitten um Entschuldigung und hoffen dennoch auf Verständnis!

3 3 Den Hunderttausend, die kein Grabstein nennt, Und die Gott nur allein beim Namen kennt. Saß er doch wahrlich strenge zu Gericht, Sie alle aus dem Lebensbuch zu streichen. Herr, möge der Bäume Beten Dich erreichen. Wir zünden heute unser letztes Licht. Mascha Kaleko Setkom tysicy, co imion nie maj a na grobie, A tylko Bóg jedyny wie, jak kto si zowie. Siadłszy na sdzie, trwa z niezłomn moc, Aby kadego z Ksigi ycia skrelić. Panie, niech drzew wołanie do ciebie doleci. Ostatnie wiatło zapalamy dzi w nocy. Masza Kaleko Inschrift auf der Gedenkstätte zur Erinnerung an die nicht mehr existierenden Friedhöfe in Danzig Napis ku pamięci nieistniejących cmentarzy w Gdańsku

4 4 Vorwort Herzlich Willkommen zu unserer Projektarbeit die das Thema Deutschland und Polen behandelt. Wir sind eine Gruppe von 6 Jugendlichen aus Polen, Weißrussland und Deutschland. Wir haben mit verschiedenen Zeitzeugen aus Deutschland und Polen gesprochen. Wir besuchten zudem noch eine Gedenkstätte und informierten uns mit Hilfe verschiedener Quellen die deutsch-polnische Geschichte. Unser Ziel war es die Gefühle der Menschen, die im Krieg lebten besser verstehen zu können und die Deutsch-Polnisch-Weißrussische Freundschaft zu fördern und zu festigen. Wir hoffen dass sie an unserer Arbeit gefallen finden. Wir wollen folgenden Personen hiermit unseren Dank aussprechen: Hr. Kurt Jeske Hr. Roman Jaroszynski Hr. Jan Glusz Hr. Jan Wojtyszyn Wir hoffen für die Volksverständigung unseren Beitrag geleistet zu haben. In diesem Sinne Предисловие Мы рады представить нашу проектную работу на тему "Германия и Польша во времиа второй мировой войны" Мы - группа из шести молодых людей из Польши, Беларуси и Германии. Мы общались с несколькими свидетелями того времени из Германии и Польши. Кроме того, мы посетили музей и воспользовалис другими источниками информации. Наша цель - понять чувства людей, живших во время второй мировой войны, укрепить немецко-польско-белорусскую дружбу. Надеемся, наша работа вам понравится. Мы хотим высказать искреннюю благодарность следующим лицам: Гн. Курт Йеске Гн. Роман Ярожиньски Гн. Ян Гулч Гн. Ян Войтыжин Мы надеемся, что внесли свой вклад в развитие взаимопонимания между народами.

5 5 До свидания!

6 6 Wstęp Serdecznie witamy w naszym projekcie, który ma tytuł "Niemcy i Polska". Jesteśmy sześcioosobowa grupą młodzieży z Polski, Białorusi i Niemiec. Rozmawialismy z róznymi świadkami czasu z Niemiec i Polski. Poza tym odwiedziliśmy miejsce pamieci i szukalismy w wielu źródłach informacji na temat polsko-niemieckiej historii. Naszym celem było lepsze poznanie uczuć osób, które żyły w czasie wojny oraz wspieranie i umacnianie przyjażni polskoniemiecko-białoruskiej. Mamy nadzieję, ze spodoba się Państwu nasza praca. W tym miejscu chcielibysmy podziękować następującym osobom: Panu Kurtowi Jeske Panu Romanowi Jaroszyńskiemu Panu Janowi Gulczowi Panu Janowi Wojtyszynowi. Mamy nadzieje, że mamy poprzez to swój wkład w porozumienie miedzy narodami. Wencke Rodig Felix Uelsmann Ania Rjobokow Ivan Vishiniakou Frauke Früchtenicht Andreas Beneke Katarzyna Bruss Sylwia Górska

7 7 Vorgehensweise bei der Projektarbeit Die Projektarbeit enthielt mehrere Elemente. Neben der von dem Projektinhalt vor dem Beginn der Arbeit bereits vorgegebene Zeitzeugenbefragung sollten auch andere Möglichkeiten einbezogen werden, sich der deutsch-polnischen Geschichte zu nähern. Hierbei sollten insbesondere die Wünsche und Vorlieben der Teilnehmer berücksichtigt werden. In einer zu Beginn der Projektarbeit durchgeführte Erwartungsabfrage wurden folgende Erwartungen und Wünsche genannt: Kontakte und Gespräche zu Zeitzeugen, 8 Nennungen Recherchen (insbesondere zur polnischen Geschichte), 5 Nennungen Besuch verschiedener Friedhöfe, 2 Nennungen Geschichte besser verstehen/ neue Erkenntnisse, 2 Nennungen Kontakte mit anderen Menschen, 1 Nennung Erstellung einer Dokumentation, 1 Nennung Besonderer Schwerpunkt bei der Projektarbeit lag auf der gründlichen Vorbereitung der durchgeführten Zeitzeugeninterviews. So wurden die zusammengetragenen Fragen zu einem strukturierten Interviewleitaden zusammengeführt. So konnte die sichergestellt werden, dass keine Fragen offen blieben und alle Interviews mit dem gleichem Inhalt geführt wurden. Ergänzt wurde die Zeitzeugenarbeit durch Besuche der evangelischen, deutschen Friedhöfen in Miescisko und Wagrowiec sowie der Gedenkstätten in Bukowiec sowie in Danzig. Zur weiteren Erkundung der gemeinsamen Geschichte wurde zu ausgewählten Meilensteinen der deutsch-polnischen Geschichte in der örtlichen Gemeindebibliothek auf Internetplätzen recherchiert.

8 8 Sposób działania w pracy projektowej Praca projektowa zawierała wiele elementów. Obok projektu, który na samym poczatku był juz dobrze znany, czyli praca ze świadkami czasu, powinny być włączone również inne możliwości zbliżenia sie do polsko-niemieckiej historii. Tutaj powinny być brane pod uwagę życzenia i upodobania uczestników. Na początku pracy została przeprowadzona ankieta, która wykazała nnastepujące życzenia i oczekiwania: kontakty i rozmowy ze świadkami czasu, 8 chętnych poszukiwania, przede wszystkim materiałów dot. polsko-niemieckiej historii, 2 chętnych wizyty na różnych cmentarzach, 2 chętnych zrozumieć lepiej historię, 2 chętnych kontakty z innymi ludzmi, 1 chętny sporządzenie dokumentacji Bardzo duży nacisk kładło się na gruntowne przygotowanie przeprowadzonych wywiadów ze świadkami czasu. Powstał tekst zasadniczy,prowadzący poszczególne wywiady. W ten sposób miało się pewność, że żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi i wszystkie wywiady bedą miały ten sam skład, jeśli chodzi o pytania. Praca nad tym projektem została uzupełniona o odwiedziny ewangelickich cmentarzy w Mieścisku, Wagrowcu jak równiez w miejscach pamięci w Bukowcu i Gdańsku. Dalsze poszukiwania informacji na temat niemiecko-polskiej historii odbywały się w gminnej bibliotece. Составные части проектной работы. Проектная работа состоит из множества элементов.кроме работы со свидетелями времени это была еще и польско-немецкая история. Кроме того нужно учитывать желания и предпочтения участников.проведенный в начале работы опрос показал,что хотят получить участники от этой работы: контакт и встречи с очевидцами-8 человек поиск информации(особенно о польской истории ) -5 человек посещение кладбищ -2 человека лучше понять историю,новые знания-2 человека контакт с другими людьми-1 чеповек документация-1 человек Основное место в этом проекте занимают интервью с очевидцами.отдельные вопросы были структурированы в один опросник.это означает,что ни один вопрос не останется открытым и все интервью имеют одно и тоже содержание. Работа с очевидцами продолжилось посещением евангелического и немецкого кпадбищ в Местиско и Вонгровце и Воинских захоронений в Буковце и Гданьске.Для исследования польско-немецкой истории использовались библиотека и интернет.

9 9 Zeitzeuge Kurt Jeske Persönliche Daten und die Zeit vor dem Krieg: Mein Name ist Kurt Jeske, bin vor 82 Jahren in Werkowo, etwa 12 km von hier, geboren. Wir waren vier Geschwister. Meine Eltern bewirtschafteten einen etwa 20 ha großen landwirtschaftlichen Betrieb. Die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft war auch damals ähnlich schwer wie heute. Das bedeutete für uns Kinder, dass wir schon früh mithelfen mussten. Mit 7 Jahren wurden auch damals die Kinder eingeschult. Trotz der Mithilfe in der Landwirtschaft hat mir der Besuch der Schule viel Freude gemacht, was sicher auch an den Lehrern gelegen hat. In den ersten drei Schuljahren fand der Unterricht noch teilweise in Deutsch statt. Dazu muss ich sagen, in unserem Werkowo waren die Bewohner etwa zu Hälfte Polen und zur Hälfte Deutsche. Gewissermaßen ein multikulturelles Idealverhältnis. Da in unserer näheren Nachbarschaft mehr Polen wohnten, entwickelten sich zwischen uns auch nähere Beziehungen und Kontakte. Rückschauend vielleicht auch manches heimliche Liebesverhältnis. Auch mein altes Herz schlägt nochhöher, wenn ich an eine meiner Mitschülerinnen denke, Haluta hieß sie. Das gute oder normale Verhältnis zwischen Polen verschlechterte sich erheblich, nachdem das Hitlerregime das Sudetenland und Österreich besetzte und in der Folgezeit mit eindeutigen Forderungen Polen drohte, die deutsche Volksgruppe auch heim ins Reich zu holen. Diese Drohung blieb für uns Deutsche nicht ohne Repressalien. Das bedeutete auch, dass in den Schulen kein Unterricht in Deutsch für uns gegeben werden durfte. Diese Anordnung kam ja von oben, in Werkowo übte man trotz eines gewissen gegenseitigen Misstrauens Zurückhaltung. Das lag sicher auch an dem damaligen Dorfschulzen Florian Zmudzinski und seinem Gemeinderat. Auch mein Vater gehörte ihm an. Dieser Zustand hielt auch bis zum 1. September 1939, wo am Morgen dieses Tages Hitler mit sich überschlagender Stimme im Radio verkündete: Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen!

10 10 Da war der Beginn des blutigsten Krieges, der ganz Europa erfasste und mehr als 50 Millionen Opfer forderte. Die ersten Opfer waren die Polen. Sie waren praktisch rechtlos. Das Hitlerregime ordnete ihre Enteignung an. Ihre Betriebe übernahmen Deutsche aus Bessarabien, der Ukraine oder den Baltenländern, die schon kurz zuvor heim ins Reich umgesiedelt worden waren. Die polnischen Familien wurden ins so genannte Generalgouvernement, ein unter deutscher Verwaltung stehendes Rumpf-Polen, zwangsumgesiedelt oder zur Zwangarbeit in der deutschen Industrie gezwungen. Wir hatten nun neue Nachbarn und das Leben wurde weitgehend reglementiert. Ich wurde Hitlerjunge und musste mit anderen Jugendlichen ein- bis zweimal wöchentlich an Sport- und vormilitärischen Übungen teilnehmen. Persönlicher Kriegsverlauf: Den Kriegsanfang erlebte ich mit Angst auf Grund polnischer Übergriffe, denn Deutsche waren seit dem Kriegsanfang bei Polen verhasst. Es dauerte eine Woche bis die deutschen Soldaten in meinem Heimatort ankamen. Dann allerdings begannen in der Folgezeit Übergriffe von Seiten der deutschen gegenüber der polnischen Bevölkerung. In den Wintermonaten besuchte ich die Landwirtschaftsschule. Im März 1942 wurde ich Soldat und kam nach kurzer Ausbildung nach Russland zum Einsatz. Unser Frontgebiet lag im Raum Stalingrad, jedoch nicht in der Festung selbst. Bei einem Gefecht wurde ich durch einen Lungenschuss schwer verletzt. Durch den hohen Blutverlust und 30 Grad Kälte glaubte ich nicht mehr an ein Überleben. Doch die sprichwörtlich guten Kameraden haben mich verbunden und versorgt und mich ins Hinterland gebracht. Von dort begann der Rücktransport in die Heimat, wo ich nach einem halben Jahr Krankenhausaufenthalt wieder genesen war und erneut zum Kriegseinsatz kam, diesmal nach Jugoslawien. Der Tagesablauf war jeden Tag unterschiedlich. An der Front neben Charkow mussten wir nach vorne rücken. Deshalb haben wir jeden Tag patrollieren geübt. Darüber haben sich die Russen sehr gewundert, weil wir anscheinend sinnlose Übungen durchführen mussten, ob-

11 11 wohl es in dieser Stadt nur noch Zivilbevölkerung gab. Überhaupt mussten wir den ganzen Tag das tun, was uns gesagt wurde. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen.. In der Zeit als ich mit meiner Gruppe in Hannover stationiert war, wurde Bombenalarm ausgelöst und wir mussten uns alle in einen Keller schützen. In dem Keller waren Fenster, die wir irgendwie abdecken mussten, damit sie von dem Druck der Bombe nicht kaputtgehen. Dafür benutzten wir Bretter, die wir die ganze Zeit festhalten mussten. Ich hatte große Angst, da die Fenster doch kaputtgingen, so dass über uns die Decke einstürzen würde und wir in diesem Keller lebendig begraben werden würden. Gefühle während des Krieges: In schweren Momenten, in denen es um Leben oder Tod ging, lebten wir nach dem Motto: Rette sich wer kann. Dann haben wir weniger auf die anderen als auf uns selbst geschaut. Jedoch war auch immer die Hoffnung oder die Illusion vorhanden, wenn es gefährlich wurde immer zu denken, mich wird es schon nicht erwischen. Nach einer Zeit, wenn man sich an den Krieg und das immer wiederkehrende Sterben gewöhnt hatte, war eine Abgebrühtheit vorhanden, dass man alles nicht an sich heranläßt. Ich habe im Krieg wenige, aber dafür sehr intensive Freundschaften geschlossen. Jedoch habe ich seit etwa vier Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem letzten österreichischen Freund. Ich befürchte, dass er verstorben ist. Mit Waffen mussten wir gegen Ende des Krieges sparsam umgehen, da alles nur sehr dürftig vorhanden war und nur im Notfall verwendet werden durfte. Zu dieser Zeit kamen Panzerfäuste zum Einsatz, da es keine Panzer mehr auf unserer Seite gab. Das Verhältnis zum Krieg war gespalten. Die Angst vor dem Tod war überall anwesend. Erst nach dem Krieg führte ich mich glücklich, weil ich überlebt habe. Endlich konnte ich das Leben genießen. Wir hatten endlich freies Radio und Zeitungen. Man konnte seine Meinung ganz offen sagen. Es begann das neue Leben. Wir mußten allerdings sparsam leben. Die Mahlzeiten waren reglementiert, aber trotzdem hatten wir keinen Hunger. Wir waren glücklich Nach dem Krieg: Als der Krieg zu Ende war, gab es für mich kein Heimatdorf mit lieben Schulfreunden und Nachbarn mehr. Nach langen Nachforschungen fand sich meine Familie in Dahlenburg, im lüneburgischen, wieder zusammen. Dort sind wir sesshaft geworden mit selbst erbauten eigenen Häusern. Ich habe hier meine Frau gefunden, eine Tochter und einen Sohn und inzwischen sechs Enkelkinder. Da wir zu Hause Landwirtschaft hatten habe ich Landwirt gelernt. Meine Frau kam auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb und so kam es dass ich wieder als Landwirt arbeitete.

12 12 Schon vor über 30 Jahren habe ich mit zwei Freunden meinen ersten Besuch nach Werkowo zu einigen noch Lebenden polnischen Schul- und Jugendfreunden gemacht. Eine bewegende Begegnung nach so vielen Jahren mit den wenigen, die den Krieg überlebt haben. Inzwischen sind diese, meine alten Schulfreunde und Nachbarn auch schon von uns gegangen, der letzte, Wincente Flodarczyk, ist im vergangenen Februar verstorben. Doch mit ihren Kindern und Enkelkindern wird dieser herzliche Kontakt weiter gepflegt, sei es privat und familiär oder offiziell im Schüler-, Sport- oder Besuchaustausch. Durch das unendliche Leid, das durch den Krieg über ganz Europa hineinbrach, sind sich unsere Länder inzwischen erfreulich näher gekommen nicht zuletzt auch durch die Arbeit des Volksbundes, die von so viel Idealismus getragen wird. Ich bin dankbar, daß ich diese hoffnungsvolle und gute Entwicklung noch erleben konnte.

13 13 Świadek czasu Kurt Jeske Nazywam się Kurt Jeske, urodziłem się przed 82 laty w Werkowie, ok. km. 12 stąd. Było nas czworo rodzeństwa. Moi rodzice mieli 20 hektarowe gospodarstwo. Sytuacje na wsi była podobna do dzisiejszej- było ciężko. Dla nas, dzieci, oznaczało to, że bardzo wcześnie musieliśmy zacząć pomagać w pracach w pracach polowych. W wieku 7 lat dzieci zaczynały naukę w szkole. Pomimo tego, że pomagałem w gospodarstwie, szkoła sprawiała mi dużo radości. Myślę, że to też zasługa nauczycieli, w pierwszych trzech latach nauki lekcje odbywały się częściowo w języku niemieckim. Do tego warto dodać, że połowa mieszkańców Werkowa to Niemcy. W pewnym sensie było to społeczeństwo multikulturowe. Ponieważ w naszej okolicy żyło wielu Polaków, rozwijały się między nami bliższe kontakty. Również moje serce bije szybciej, kiedy myślę o mojej rówieśnicy Helucie. Dobre i normalne stosunki pomiędzy Polakami i Niemcami pogorszyły się znacznie, kiedy Hitler zajął Sudety i Austrię oraz zagroził, że wyśle grupę narodowościową Do Ojczyzny Ta zapowiedź została dla nas, Niemców, bez wpływu. To oznaczało też, że w szkołach nie było już lekcji w j. niemieckim. Takie zarządzenie przyszło z góry. W Werkowie jednak zachowano dystans. To zależało też od ówczesnego sołtysa Floriana Żmudzińskiego i jego rady gminy. Ponieważ mój ojciec jemu podlegał. Taki stan utrzymywał się do , kiedy to Hitler rankiem tego dnia zakomunikował w radio: od 5 45 trwa wojna! To był początek najkrwawszej wojny, która objęła całą Europę i pochłonęła więcej niż 50 milionów ofiar. Pierwszymi ofiarami byli Polacy. Byli praktycznie pozbawieni praw. Hitlerowski reżim zarządził ich wywłaszczenie. Polskie zakłady przejęli Niemcy z Bessarabii, Ukrainy oraz krajόw nadbałkańskich, ktόrzy już krόtko przed tym zostali przesiedleni do Ojczyzny. Polskie rodziny zostały przymusowo przesiedlone do tzw. Generalnej Guberni zarządzanej przez Niemcόw lub zmuszane do przymusowej pracy w niemieckim przemyśle. Mieliśmy nowych sąsiadów a życie było racjonowane ja zostałem Hitlerjunge i musiałem raz do dwóch razy tygodniowo brać udział w ćwiczeniach sportowych i paramilitarnych. Osobisty przebieg wojny: Początek wojny przeżyłem w strachu przed napadami Polakόw, ktόrzy od początku wojny nienawidzili Niemcόw. Tydzień minął zanim do mojej rodzinnej wioski wkroczyli żołnierze niemieccy. Jednak w następnym okresie zaczęły sie napady ze strony niemieckiego społeczeństwa na społeczeństwo polskie.

14 14 W miesiacach zimowych uczeszczalem do szkoly rolniczej. W marcu 1942 zostalem zolnierzem i po krotkim przeszkoleniu zostalem powolany na front w Rosji. Nasz obszar znajdowal sie w rejonie Staliningradu, ale nie w samym miescie. Podczas jednej z walk zostalem ciezko raniony w pluca. Po tak duzej utracie krwi oraz przy tak silnym mrozie /30 o C, nie wierzylaem ze przezyje. Jednak dobrzy koledzy opatrzyli moje rany, zaopiekowali sie mna i odeslali w bezpieczne miejsce. Stamtad rozpoczal sie transport do ojczyzny. Po polrocznym pobycie w szpitalu ponownie zostalem zaciagniety do wojska. Tym razem do Jugoslawii. Kazdy dzien wygladal inaczej. Na froncie, w okolicach Charkowa musielismy przec na przod. Dlatego kazdego dnia cwiczylismy patrolowanierosjanie bardzo sie temu dziwili, ze zajmujemy sie bezsensownymi cwiczeniami, podczas gdy w mniescie mieszkaja sami cywile. W ogole caly dzien musielismy robic to, co nam kazano, od crana do nocy. W czasie kiedy bylem za swoja grupa w Hanowerze, byl alarm bombowy i wszyscy musielismy sie schowac w piwnicy. Byly tam okna, ktore musielismy przykryc, aby nie pekly pod wplywem bomby. Uzylismy do tego desek ktore caly czas trzymalismy. Bardzo sie balem ze te okna zostely jednak zostaly zniszczone, tak, ze sufit spadnie nam na glowy i zostaniemy pogrzebani w piwnicy. Uczucia podczas wojny: W ciezkich chwilach, kiedy chodzilo o zycie czy o smierc, zylismy wg motta ratuj sie kto moze. Dlatego mniej uwago zwracalo sie na drugiego czlowieka, jednekze zawsze byla nadzieja, czy iluzja ze kiedy robilo sie niebezpiecznie czlowiek myslal mnie to nie dotknie. Po czasie, kiedy przyzwyczajono sie do stale powracajacej smierci, wypracowano w sobie pewna metode: niedopuszczenie wszystkiego do siebie. Ja podczas wojny nawiazalem wiele nowych przyjazni. Jednakze nie mam kontaktu do mojego ostatniego austriackiego przyjaciela. Obawiam sie, ze on zmarl. Pod koniec wojny musielismy obchodzic sie oczszednie w bronia, poniewaz ze wszysrkiego trzeba bylo korzystac w uiarze i tylko w kniecznosci. Stosunek do wojny byl podzielony. Strach przed smiercia byl wrzechobecny. Dopiero po wojnie czulem sie szczesliwy, poniewaz przezylem. Wreszcie moglem korzystac z zycia. Mielismy wolne radio i gazety. Wyrazac swoje zdanie. Zaczelo sie nowe zycie. Musielismy jednek zyc oszczednie. Posilki byly porcjowane, ale nie bylismy glodni. Bylismy szczesliwi. Po wojnie; Kiedy wojna sie skonczyla nie bylo dla mnie juz mojej wioski. Z przyjaciolmi ze szkoly i z sasiedctwa. Po dlugim poszukiwaniu znalazlem rodzine w Dahenburgu. Tam sie osiedlilsmy we wlasnych, przez siebie wybudowanych domach. Tam znalazlem zone, corke i syna. W mniedzyczasie pojawila sie szostka wnuczat. Poniewaz pochodzilem z domu, w ktorym pracowano w rolnictwie, wyuczylem sie tego zawodu. Moja zona tez pochodzila z rolniczej rodziny, wiec nadal w rolnctwie. Juz 30 lat temu odwiedzilem wraz z dwoma przyjaciolmi Werkowo i zyjacych tam jeszcze przyjaciol. Poruszajace spotkanie po tylu latach z tymi, ktorzy przezyli wojne. W miedzyczasnie wielu z moichstarych szkolnych przyjaciol i sasiadow odeszlo, ostatni z nich Wincent Wlodarczyk znarl w lutym tego roku. Jednak kontakt z jego dziecmi i wnukami jest nadal podtrzymywany. Zarowno na plaszaczyznie prywatnej, oficjalnej w przyypadki wymiany szkolnej czy sportowej. Poprzez niekonczace sie cierpienie, ktore obecne bylo w calej Europie, nasze kraje zblizaly sie do siebie/ nie tylko poprzez prace Volksbundu, ktora przepelniona jest idealizmem. Jestem wdzieczny, ze dane mi bylo dozyc tak dobrego, pelnego nadziji rozwo.

15 15 Курт Еске Меня зовут Курт Еске, родился 82 года назад в Верково в 12 км от Месциско. У меня было трое братьев и сестёр. У моих родителей был участок земли в 20 га. Экономическая ситуация была тогда тяжолой. Это значило, что мы, дети, должны были очень рано помогать по хозяйству. В 7 лет я пошёл в школу. Несмотря на помощь по хозяйству, посещение школы доставляло мне радость. Это, конечно, в первую очередь зависило от учителей. Первые три года в школе занятия проходили на немецком. Я хочу добавить, что в Верково население было наполовину немцы, наполовину поляки. Поскольку с нами по соседству жило больше поляков, между нами развивались довольно близкие отношения и контакты, иногда даже тайная любовь. И сегодня моё старое сердце бьётся быстрее, когда я думаю об одной моей однокласснице, которую звали... Хорошие отношения с поляками значительно испортились, когда гитлеровская власть охватила Судеты и Австрию и начала грозить Польше, что вернёт немцев на их родину. Это так же означало, что в школе больше не будет занятий на немецком. Этот приказ был сверху, но люди в Верково уже держали дистанцию. Такое положение вещей сохранялось до первого сентября 1939 года, когда утром по радио объявили, что Гитлер начал войну. Это было начало кровопролитной войны, которая охватила всю Европу и принесла более 50 млн. Жертв. Первыми жертвами были поляки. Они были практически бесправны. Гитлеровский режим ввёл распоряжение об эспроприации, и польскую промышленность переняли немцы из Бессарабии, Украины или Прибалтики, которые незадолго до этого, по призыву Домой в Рейх, были туда переселены. Польские семьи были принудительно переселены в так называемые генералгубернаторства, которые находились под немецким командованием ( польский корпус ), или на принудительные работы в немецкой индустрии. Наш

16 16 У нас были новые соседи и жизнь была полностью регламентирована. Я был в гитлерюгенд и должен был с другой молодёжью один два раза в неделю заниматься спортивной и военной подготовкой. Начало войны я пережил со страхом по причине злоупотребления властью поляками, так как с наступлением войны поляки стали ненавидеть немцев. Это длилось неделю, пока немецкие солдаты не пришли туда, где мы жили. Разумеется, потом началось злоупотребление властью немцами по отношению к польскому населению. Зимой я ходил в сельскохозяйственную школу. В марте 1942 года меня призвали на войну, и после необходимого обучения, я поехал в Россию где и был ранен. Из-за большой потери крови и тридцатиградусного мороза я уже не верил, что выживу. Но мои товарищи перевязали меня и отправили в тыл. Оттуда меня транспортировали домой, где после полугода в госпитале я выздоровел, и меня снова отправили на службу, на этот раз в Югославию. Каждый день на войне не был похож на другой. Когда фронт возле Харькова продвинулся вперёд, мы должны были патрулировать территорию и каждый день тренероваться. Русские очень удивлялись, что мы продолжали этим заниматься, ведь в городе осталось только мирное население. Целый день мы должны были делать то, что нам прикажут, от подъёма до отбоя......когда моя группа была в Ганновере, обьявили воздушную тревогу, и мы спрятались в подвале. Там были окна, которые мы должны были как-то закрыть, чтобы их не выбило взрывом. Для этого мы использовали доски, которые приходилось держать. Мне было страшно, что окна не выдержат, потолок обрушится, и мы останемся заживо похороненными в этом подвале. Чувства В тяжёлых моментах, когда речь шла о жизни и смерти, мы жили по правилу: Спасайся кто может!. Поэтому мы были осторожны. Кроме того, всегда была иллюзия, надежда, что тебя это обойдёт. Спустя время, когда ты уже привык к войне и постоянным смертям, всё уже воспринималось не так близко к сердцу. Во время войны у меня появились друзья. Но вот уж четыре года, как у меня пропала связь с моим австрийским другом. Боюсь, что его уже нет в живых.

17 17 Оружием в конце войны мы должны были пользоваться очень экономно, только в крайнем случае. Тогда мы пользовались противотанковыми гранатомётами, поскольку не имели ни одного танка. Страх перед смертью чувствовался во всём. И после войны я почувствовал себя счастливым потому, что выжил. Наконец-то мы смогли в полной мере наслаждаться жизнью. У нас было радио, газеты, можно было свободно высказывать своё мнение. Началась новая жизнь. После войны Когда закончилась война, у меня не было ни родины, ни друзей, ни соседей. После долгих поисков мои родственники нашли друг друга в... Тут же мы построили себе дом, и я познакомился со своей будущей женой. У меня есть, дочь и шесть внуков. Болле 30-ти лет назад я с друзьями посетил Верково, встретился с ещё тогда живыми польскими друзьями. Волнующая встреча после стольких лет с теми, кто пережил войну. Между тем, многие старые друзья и соседи ушли из жизни. Последний друг умер в феврале прошлого года. Но мы поддерживаем отношения с детьми и внуками. Через бесконечные страдания, которые принесла война во всю Европу, многие народы сблизились, народный союз Германии (Folksbund) играет в этом не последнюю роль. Я очень рад, что могу переживать и видеть это полное надежд развитие.

18 18 Zeitzeuge Jan Gulcz Mein Name ist Jan Gulcz. Ich bin am in Sarba geboren, 7 km von Miescisko entfernt, als zweit jüngster von 6 Brüdern. Zusätzlich hatte ich 7 Schwestern. Ich habe 7 Enkel und 9 Urenkel. Ich arbeite mein ganzes Leben n der Landwirtschaft, da ich auf einem Bauernhof groß geworden bin liegt mir das so ziemlich im Blut. An meine Kindheit erinnere ich mich trotz der schweren Zeit gerne zurück. Da es zu meiner Zeit kaum eine andere Berufsmöglichkeit gab außer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten, waren wir zwar sehr arm aber glücklich. Ich liebte es meine Geige oder meine Trompete zu spielen. Dazu kam, daß ich mit meinem musikalischen Talent die hübschen Mädchen bezirzen konnte. Als der Krieg anfing war das für mich das Schlimmste was passieren konnte, denn ich bin gerade 22 Jahre alt geworden. Für meine Mutter war es nicht weniger schlimm, da sie alle ihre Söhne in den Krieg schicken mußte. Tagelang stand sie am Fenster und weinte einfach nur. Das machte es mir nicht minder schwer zu gehen. Doch ich musste- denn das Vaterland rief mich in den Krieg! Auf die Frage, ob es intensive Beziehungen zwischen Polen und Deutschen gab kann ich nur sagen, daß ich mich gerne an nachbarschaftliche Verhältnisse erinnere. Alle meine Brüder bis auf mich und meinen älteren Bruder und meine Schwager fielen im Krieg. Ein Bruder fiel in Frankreich, zwei an unbekannten Orten. In meiner Gemeinde wurden über 40 Leute von der Waffen SS erschossen. Ich sah im Krieg viele schreckliche Dinge. Am griffen uns die deutschen Soldaten an. Doch wir konnten uns unserer Haut erwehren, da wir gut ausgerüstet waren. Nach langem Frontkampf zogen sich die Deutschen schließlich zurück und wir dachten wir hätten gewonnen. Doch da lagen wir falsch, denn die Deutschen wollten uns in Sicherheit wiegen, um uns mit voller Kraft in den Rücken zu fallen.

19 19 Doch wir konnten uns in den Schützengräben verstecken und unsere Bajonette auf unseren Gewehren befestigen. Die deutschen Soldaten kannten diese Taktik von den Polen und zogen sich nach einem nicht sehr langen Gefecht zurück. Danach bewegte sich unser Truppenverband Richtung Warschau. Auf dem Weg dorthin verbündete sich unsere Armee Pommern mit der Polnischen. In einer weiteren Schlacht kreisten uns die Deutschen wieder einmal ein und so flüchteten wir in einen nahe gelegenen Wald. Dort trafen wir auf deutsche Bauern, die allerdings nicht zugaben Deutsche zu sein. Durch Informationen die wir von den deutschen Bauern erhielten, konnten wir feststellen, daß wenn man HURRA ruft die Deutschen aufhören zu schießen. Durch diesen Trick konnten wir die Soldaten gefangen nehmen. Doch als wir zu ihnen stießen, um sie festzunehmen stellten sie sich tot, denn Hitler hatte ihnen gesagt wenn sie in polnische Gefangenschaft geraten würden, würde man sie sofort erschieße. Doch wir erklärten ihnen, daß dies nicht der Fall wäre und so schmissen sie ihre Gewehre weg und wollten sich uns anschließen. Doch das kam mit unseren Gewissen nicht im Einklang, denn unsere beiden Völker kämpften gegeneinander und es wäre moralisch nicht vertretbar gewesen hätten wir uns zusammengeschlossen. Als wir nun endlich in Warschau angekommen waren, kämpften wir dort vom bis Polen kapitulierte und alle polnischen Soldaten wurden im Lager Belvedere gesammelt. Vor diesem Lager stand ein Denkmal, das ein deutscher General küsste. Danach wurde Warschau den Deutschen übergeben, sie wurden jedoch nur ohne Waffen in die Stadt gelassen. Ich geriet in deutsche Gefangenschaft in der Nähe von Bromberg. Ich wollte aber zum Heimaturlaub nach Hause. Ich hatte große Angst, daß ich nicht aus dem Lager rauskommen würde, da jeder der sich vor dem General nicht bewährte (Nichtbeherrschen der deutschen Sprache, zu leise Stimme, etc.), bestraft wurde- meistens mit einer Ohrfeige oder ähnlichem. Ich schaffte es. In unserem Tagesablauf war Ordnung der springende Punkt. Die Stimmung war allzeit düster und bedrückt den jeder redete nur noch über den Krieg und kaum jemand konnte fassen was Polen in nur ein paar Tagen wiederfahren ist.

20 20 Świadek czasu Jan Gulcz Nazywam się Jan Gulcz. Urodziłem się r. w Sarbi, miejscowości oddalonej od Mieściska o 7 km. Miałem sześciu braci oraz siedem sióstr. Teraz mam czworo dzieci, siedmioro wnuków i dziewięć prawnuków. Pracowałem w rolnictwie, podobnie jak wielu innych ludzi w tamtym czasie. Chętnie wracam do czasów mojego dzieciństwa, pomimo cieżkich warunków, które wówczas panowały. Rozwój postępował wtedy bardzo wolno, praca na roli była częstym sposobem na życie. Żyłem w biedzie, ale moje dzieciństwo było piękne. Mój czas wtedy wypełniała muzyka. Chętnie grałem na skrypcach i na trąbce jak również tańczyłem. Poza tym było wiele pięknych dzieczyn. Kiedy rozpoczęła się wojna miałem 22 lata.moja matka często płakała w tym czasie, ponieważ bała się o swoich synów. Iść na wojnę to było dla mnie bardzo ciężkie przeżycie, gdyż wiedziałem, że mogę nie wrócić z tej wojny. Przyjemnie i chętnie wspominam stosunki panujące między Polakami a Niemcami. Żyliśmy w dobrosąsiedzkich kontaktach, pomagaliśmy sobie i wszyscy się znali. Podczas wojny moi bracia zostali rozstrzelani. Podobnie było z moimi szwagrami. Jeden z braci zginął we Francji inny z kolei zaginął bez wieści. Tylko ja i jeden za starszych braci przeżyliśmy. W naszej gminie rozstrzelanych zostało 40 osób. Podczas wojny doświadczyłem wielu nieprzyjemnych chwil zaatakowali nas Niemcy. Byliśmy jednak dobrze wyposażeni i zmusiliśmy ich do wycofania się. Ostatecznie byli silniejsi i uderzyli z innej strony. Musieliśmy ukryć się w okopach. Gdy Niemcy się zbliżyli zaczęliśmy walkę bagnetami, która była dla nich nowością. W strachu przed klęską uciekali. My natomiast maszerowaliśmy do Warszawy i spotkaliśmy Armię Poznań, do której się przyłączyliśmy. Ja należałem do Armii Pomorze. Raz zostaliśmy otoczeni przez Niemców. Próbowaliśmy dostać się do lasu. Tam spotkaliśmy niemieckich rolników, którzy nie przyznawali się, że nie są Polakami. Niemcy strzelali bez przerwy, ale wiedzieliśmy, że jeśli ktoś krzyknie Hurra przestaną. Wzięliśmy ich do niewoli. Kiedy się do nich zbliżaliśmy udawali że nie żyją. Robili to, ponieważ bali się Polaków. Hitler powiedział im, że zostaną natychmiast rozstrzelani przez nas. Tak się nie stało. Postanowili oni przyłączyć się do nas, ale nie mogliśmy ich ze sobą zabrać. W Warszawie byliśmy od 23 do 28 września 39. Następnie Polska skapitulowała, a my zostaliśmy zebrani przed Belwederem. Stał tak pomnik Piłsudzkiego, przed który zasalutował niemiecki generał. Potem Warszawa została przekazana Niemcom. Jako obrońca Warszawy miałem przepustkę, ale i tak mogłem trafić do niewoli. Wystarczyło narazić się generałowi, słabo mówić po niemiecku lub po prostu być nieśmiałym. Mnie się udało. Nastrój był przytłaczający, a przyjaciele i sąsiedzi mówili tylko o wojnie. Nikt nie mógł pojąć co tak naprawdę w ciągu kilku dni wyrządzono Polakom.

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit www.niemiecki.co auch brauchen dauern euch hier ihn immer lesen; er liest mit Monat (der), die Monate noch schon sehr seit so Sohn (der), die Söhne też potrzebować trwać was, wami tutaj go (jego) zawsze

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Nacht (die); die Nächte

Nacht (die); die Nächte www.niemiecki.co Abend(der), die Abende alles als Lehrer Eltern (die) fahren; er fährt Frau (die); die Frauen gern; gern haben jetzt Kind (das); die Kinder klein lustig Mann (der); die Männer nach; nach

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Lista dialogowa: Ała! Jeszcze trochę... Wiem że boli... Już jesteśmy. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kollege hatte einen Unfall auf der Baustelle,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Das ist mein Bruder.Wer ist? Meine Schwester spricht Deutsch. Wer spricht? Wir mögen Mathematik. Was mögt? Meine Muttersprache ist Deutsch. Was ist?

Das ist mein Bruder.Wer ist? Meine Schwester spricht Deutsch. Wer spricht? Wir mögen Mathematik. Was mögt? Meine Muttersprache ist Deutsch. Was ist? www.niemiecki.co aber Bruder(der), die Brüder Ball (der), die Bälle euer Familie (die), die Familien Fuß (der), die Füße Fußball (der), die Fußbälle groß hundert lieben Mathematik (die) mögen, er mag Million

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin?

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin? Wie heißt du? Ich heiße Anna. Nett dich kennen zu lernen. Ich freue mich auch. Wer bist du? Ich bin Anna. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Wo wohnst du? Ich wohne in Szczecin. Wo liegt Szczecin? Szczecin

Bardziej szczegółowo

iść, chodzić dokąd, gdzie

iść, chodzić dokąd, gdzie www.niemiecki.co Arbeit (die), die Arbeiten dir; mit dir; zu dir es gibt essen, er isst; zu Mittag essen geben, er gibt gehen mir; mit mir; zu mir Mittag (der); der Vormittag; der Nachmittag Park (der),

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Zamość Rotunde im Museum des Martyriums

Zamość Rotunde im Museum des Martyriums Zamość Rotunde im Museum des Martyriums Geschichte Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer deutscher Verbrechen im ehemaligen Artilleriegefechtsstand der Festung Zamość, an der ul. Męczenników [Straße

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. uczeń umie przetłumaczyć zdania, słowa i zwroty z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie,

SCENARIUSZ LEKCJI. uczeń umie przetłumaczyć zdania, słowa i zwroty z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, SCENARIUSZ LEKCJI Nauczyciel prowadzący: Przedmiot: Klasa: Wymiar godzin tygodniowo: Czas trwania lekcji: Temat lekcji: Podręcznik: Cele lekcji: mgr Izabela Skórcz język niemiecki I 3 godziny 45 minut

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

arbeiten Auf Wiedersehen! bitten um Buch (das), die Bücher danken für H l a lo! Haus (das), die Häuser kein Lehrer (der), die Lehrer

arbeiten Auf Wiedersehen! bitten um Buch (das), die Bücher danken für H l a lo! Haus (das), die Häuser kein Lehrer (der), die Lehrer www.niemiecki.co arbeiten Auf Wiedersehen! bitten um Buch(das), die Bücher danken für Hallo! Haus(das), die Häuser kein Lehrer (der), die Lehrer Lehrerin (die), die Lehrerinnen Mutter (die), die Mütter

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży?

Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży? ODCINEK 25 Wszystko na nic Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży? Do ukończenia misji zostało Annie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję. ODCINEK 14 Powrót do przyszłości Anna widzi wehikuł czasu. Dowiaduje się, że gang terrorystów przemieszczających się w czasie chce wymazać z historii pewne wydarzenie. Ale które? Gracz mówi jej, by cofnęła

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 Imi ę i nazwi sko kandydata : Zaznacz przy ka żdym zadaniu ty l k o j edn ą prawid łową odpowied ź! 1. Jak odpowiesz na

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zdanie z poprzedniej lekcji.

Zdanie z poprzedniej lekcji. Zdanie z poprzedniej lekcji. 1. Autobus przyjeżdża o godzinie 7. 2. Wieczorem długo oglądam telewizję. 3. Muszę to rozpakować. 4. On na pewno wróci. 5. Czy Pan/Pani mnie odbierze? 6. Ich muss schon aufstehen.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Danuta Kubińska

Opracowanie: Danuta Kubińska Opracowanie: Danuta Kubińska Scenariusz lekcji. Przedmiot: język niemiecki Podręcznik: Alles klar 2b rozdział 9 Czas: 2 godziny lekcyjne Miejsce: pracownia języka niemieckiego Temat: Das Wichtigste in

Bardziej szczegółowo

Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP. Temat: Das kann ich schon lekcja powtórzeniowa - metoda stacji.

Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP. Temat: Das kann ich schon lekcja powtórzeniowa - metoda stacji. KONSPEKT LEKCJA OTWARTA KLASA: V d PROWADZĄCY: EWA SZÓSTAK 14.01.2010 Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP Temat: Das kann ich schon lekcja powtórzeniowa -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir Tworzenie pytań i odpowiedzi Powtórzenie zaimków pytających Dni tygodnia, pory roku Budowanie zdań kolejność,

Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir Tworzenie pytań i odpowiedzi Powtórzenie zaimków pytających Dni tygodnia, pory roku Budowanie zdań kolejność, www.niemiecki.co Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir Tworzenie pytań i odpowiedzi Powtórzenie zaimków pytających Dni tygodnia, pory roku Budowanie zdań kolejność, odmiana czasownika Zaimki dzierżawcze po

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 1. Unser Hobby? Fußball! 1. Przeczytaj wypowiedzi piłkarzy. Jakie jest ich hobby? Ich heiße Jakub Błaszczykowski.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 8 Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Poziom podstawowy Zestaw 1: Aller Anfang ist schwer 5

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego)

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna ¹ 2 minuty Guten Tag./Guten Morgen. Mein Name ist, und das ist meine Kollegin/mein Kollege.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada Dwudziesta trzydzieści pięć. Masz 15 minut, by ukończyć misję. Ale musisz oglądać się za siebie.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada Dwudziesta trzydzieści pięć. Masz 15 minut, by ukończyć misję. Ale musisz oglądać się za siebie. ODCINEK 24 Tykający zegar Anna odnajduje metalową puszkę ukrytą w 1961 roku, ale nie może jej otworzyć, ponieważ zardzewiała. Gdy wreszcie udaje jej się otworzyć puszkę, znajduje w niej stary klucz. Czy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße Anna zmierza w kierunku Kantstraße. Traci jednak sporo czasu pytając o drogę. Zjawiają się mężczyźni na motorach i rozlegają się kolejne strzały, a zegar nieubłagalnie

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin, 13 siepnia Osiemnasta zero zero. Masz tylko 55 minut, by ocalić Niemcy.

COMPUTER: Misja Berlin, 13 siepnia Osiemnasta zero zero. Masz tylko 55 minut, by ocalić Niemcy. ODCINEK 16 Znam twoją przyszłość Anna cofa się do roku 1961. Tu również ścigają ją motocykliści. Gdy znajduje się w niebezpieczeństwie, zaprzyjaźnia się z nią pewna kobieta. Ale dlaczego to robi? Czy Anna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Egzamin maturalny z języka niemieckiego Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę Wypełnia zespół nadzorujący KOD ZDAJĄCEGO dysleksja PESEL ZDAJĄCEGO MJN-R1_4P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Können Sie mir bitte helfen? Proszenie o pomoc Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Sprechen

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006; dziesiąta dwadzieścia pięć. Masz 90 minut i dwie szanse. Wydaje się, że ktoś już wie o tobie.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006; dziesiąta dwadzieścia pięć. Masz 90 minut i dwie szanse. Wydaje się, że ktoś już wie o tobie. ODCINEK 06 Powiew przeszłości Anna wpada na kolejną osobę, która zdaje się ją znać. Tym razem to kobieta, która mówi, że w 1961 roku były zaprzyjaźnione. Annę ogrania jeszcze większe zdziwienie, gdy dowiaduje

Bardziej szczegółowo

1. Napisz opowiadanie rozpoczynające się słowami An einem grauen Novembertag kam Detektiv Köppke wie immer in sein Büro in der Bachstraße 3...

1. Napisz opowiadanie rozpoczynające się słowami An einem grauen Novembertag kam Detektiv Köppke wie immer in sein Büro in der Bachstraße 3... 1. Napisz opowiadanie rozpoczynające się słowami An einem grauen Novembertag kam Detektiv Köppke wie immer in sein Büro in der Bachstraße 3... 2. In der Stadt oder auf dem Lande leben? Nenne die Vor- und

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt

Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt Czas przeszły prosty Imperfekt, inaczej zwany też Präteritum, jest jednym z trzech czasów przeszłych w języku niemieckim (obok Perfektu i Plusquamperfektu). Jeśli

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Geschichte Das Museum befindet sich in der ehemaligen Fabrik von Samuel Abbe an der Ecke der Straßen ul. Sowińska und ul. Zgierska. Ab Dezember

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 1989. Dwudziesta trzydzieści. Masz 30 minut, aby ocalić Niemcy. Teraz twój ruch.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 1989. Dwudziesta trzydzieści. Masz 30 minut, aby ocalić Niemcy. Teraz twój ruch. ODCINEK 23 Do zobaczenia Anna łapie okazję i na skuterze dostaje się na Bernauer Straße. Dobrym samarytaninem okazuje się być Emre Ogur, który życzy jej szczęścia, Glück, w Berlinie. Czy będzie jej ono

Bardziej szczegółowo

wszyscy kwiat, kwiaty dopiero, najpierw; pierwszy dla, za

wszyscy kwiat, kwiaty dopiero, najpierw; pierwszy dla, za www.niemiecki.co alle Blume (die), die Blumen erst; der Erste für was für Geburtstag (der), die Geburtstage Glück(das); glücklich ihm; mit ihm; zu ihm;von ihm mit ihr;zu ihr;von ihr ohne Onkel (der), die

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5 Kontrollarbeit 1A Testy do rozdzia³ów Klasse... Vorname und Name... / 25 Note... A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4 wie wie wer wo... ist das? Das ist mein Onkel.... heißt er? Er heißt Ralf Schmidt....

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: nazwa szkoły... nauczyciel j. niemieckiego...

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: nazwa szkoły... nauczyciel j. niemieckiego... POLIGLOTA XIV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KANDYDATÓW DO LICEUM I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu dnia 19. 03. 2012r. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: nazwa szkoły...... nauczyciel

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

1. Gabi hat 5. Die Schwester von Gabi a) zwei Schwestern. a) ist blöd. b) nur eine Schwester b) hat eine gute Figur. c) keine Schwester c) ist alt.

1. Gabi hat 5. Die Schwester von Gabi a) zwei Schwestern. a) ist blöd. b) nur eine Schwester b) hat eine gute Figur. c) keine Schwester c) ist alt. I. Przeczytaj tekst, a następnie wybierz prawidłowe informacje. 7 pkt Ich heiße Gabi und ich habe zwei Geschwister. Mein Bruder ist ein Baby, er ist erst sieben Monate alt. Er trinkt und lacht gern. Er

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Stutthof Staatliches Museum in Sztutowo bei Danzig

Stutthof Staatliches Museum in Sztutowo bei Danzig Stutthof Staatliches Museum in Sztutowo bei Danzig Geschichte Die ersten Häftlinge kamen schon am 2. September 1939 in das deutsche Lager bei Sztutowo. Bis 30. September 1941 hieß es Zivillager Stutthof.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki w przedszkolu

Język niemiecki w przedszkolu Język niemiecki w przedszkolu W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą dwa razy w tygodniu w zajęciach j. niemieckiego jako mniejszości narodowej. Zajęcia odbywają się w godzinach realizowania podstawy

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 13 sierpnia 1961, osiemnasta piętnaście. Na rozwiązanie zagadki masz tylko 40 minut.

COMPUTER: Misja Berlin. 13 sierpnia 1961, osiemnasta piętnaście. Na rozwiązanie zagadki masz tylko 40 minut. ODCINEK 19 Miłość w czasie zimnej wojny Do końca gry pozostało 40 minut. Paulowi i Annie udaje się uciec przed kobietą w czerwieni, ale wkrótce odkrywają, że znaleźli się w Berlinie Zachodnim, czyli po

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp polski Szanowny Panie Prezydencie, niemiecki Sehr geehrter Herr Präsident, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Szanowny Panie, Sehr geehrter Herr,

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie się i poznawanie innych

Przedstawianie się i poznawanie innych Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Dialog 1 Nowi sąsiedzi Guten Tag, ich bin gestern neu eingezogen und wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andrea Wagner. Wir sind jetzt Nachbarn!

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 16.11.2016 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zestaw 1 podróżowanie sport jedzenie Zadanie 1 / 3 minuty Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej w Niemczech. Wspólnie ustalacie plan

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

die Pflege [di Pflejge] opieka: der Familienstand [der Familiensztand] stan cywilny:

die Pflege [di Pflejge] opieka: der Familienstand [der Familiensztand] stan cywilny: Begrüβung [Begrusung] pozdrawianie: Guten Morgen [Guten Morgen] dzieo dobry (do południa) Guten Tag [Guten Tag] dzieo dobry (po południu) auf Wiedersehen [ałfwiderzejen] do widzenia Tschüss [czus] cześd

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 17.11.2014 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język rosyjski Język rosyjski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F P P F F Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo