CZĘŚĆ VI PODYPLOMOWA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ VI PODYPLOMOWA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ VI PODYPLOMOWA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

2 I. Kursy ustawiczne dla lekarzy dentystów organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WSPÓŁCZESNE CEMENTY SZKŁO-JONOMEROWE, MATERIAŁY ZŁOŻONE I WKŁADY Z WŁÓKNA SZKLANEGO W PRAKTYCE KLINICZNEJ nr kursu: AKP/U1/2009 planowany termin kursu: 10 stycznia 2009 r. opłata: 200 PLN Cementy szkło-jonomerowe podział, właściwości i zastosowanie kliniczne prof. dr hab. med. Leopold Wagner Cementy szkło-jonomerowe w praktyce lek. stom. Marcin Aluchna Materiały złoŝone podział, właściwości i zastosowanie kliniczne prof. dr hab. med. Leopold Wagner Materiały złoŝone w praktyce lek. stom. Marcin Aluchna Fabryczne i indywidualne wkłady z włókna szklanego prof. dr hab. med. Leopold Wagner Wkłady z włókna szklanego w praktyce klinicznej lek. stom. Marcin Aluchna Chore oszczędności. Czyli jak zaoszczędzić grosz, tracąc czas i zaufanie pacjenta lek. Dariusz Miśkiewicz, lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

3 PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB TWARDYCH TKANEK ZĘBÓW nr kursu: AKP/U2/2009 planowany termin kursu: 21 lutego 2009 r. opłata: 200 PLN Aspekty profilaktyki chorób i urazów zmineralizowanych tkanek zębów dr Michał Sobczak Profilaktyka fluorkowa. Czy fluor jest bezpieczny? dr Agnieszka Wal Metody postępowania profilaktyczno-terapeutycznego, uwzględniając ocenę ryzyka próchnic zębów dr Ewa Rusyan Leczenie ubytków próchnicowych i niepróchnicowego pochodzenia lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM (OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE OKRESOWE) * nr kursu: AKP/U3/2009 planowany termin kursu: 7 marca 2009 r. opłata: 200 PLN - kurs podstawowy Planowane tematy kursu podstawowego dla pracowników**: 250 PLN - kurs rozszerzony dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) Identyfikacja, analiza i ocena zagroŝeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŝliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagroŝeniami w gabinecie stomatologicznym Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposaŝonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych lekarzy dentystów Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy lekarzy dentystów (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) Problemy ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska naturalnego w gabinecie stomatologicznym Zasady postępowania w razie wypadku ** Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kurs rozszerzony) szkolenie obejmuje łącznie 16 godzin w tym, 8 godzin wykładów i ćwiczeń (program kursu podstawowego) oraz 8 godzin samokształcenia na podstawie otrzymanych materiałów (wersja elektroniczna lub drukowana do wyboru). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie i uzyskaniu 8 punktów edukacyjnych, Dodatkowo uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŝarowej dla pracowników lub dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Warunkiem otrzymania materiałów uzupełniających dla osób zainteresowanych rozszerzoną wersją kursu jest wniesienie podanej poniŝej opłaty na minimum 2 tygodnie przed kursem i przesłanie karty zgłoszenia z zaznaczeniem w jakiej wersji (elektronicznej czy drukowanej) mają zostać przesłane materiały. * Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (Art ). Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (Art. 211). Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciąŝących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (Art.237³. 2¹). Zgodnie Art Kodeksu karnego Kto będąc odpowiedzialnym, za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraŝa pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5 OBJAWY CHORÓB OGÓLNOUSTROJOWYCH W OBRĘBIE JAMY USTNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ nr kursu: AKP/U4/2009 planowany termin kursu: 21 marca 2009 r. opłata: 200 PLN Zdrowie jamy ustnej i wczesne rozpoznawanie nowotworów prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz Czego przegapić nie wolno i o czym pamiętać trzeba! Zmiany w tkankach twardych zębów dr Ewa Rusyan Badanie radiologiczne rozpoznanie z niespodzianką dr hab. Ingrid RóŜyło-Kalinowska Spojrzenie dermatologa na zmiany w obrębie czerwieni wargowej i błon śluzowych dr BoŜena BieŜniewska Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

6 KURS O TEMATYCE STOMATOLOGICZNEJ nr kursu: AKP/U5/2009 planowany termin kursu: 4 kwietnia 2009 r. opłata: 200 PLN Tkanki miękkie fundament stomatologii estetycznej dr hab. med. Małgorzata Pietruska Sekrety okluzji dr n. med. Jan Pietruski Prewencja bólu w zabiegach stomatologicznych dr n. med. Krzysztof Gończowski W trosce o zachowanie naturalnej doskonałości lek. stom. Michał Ganowicz Jak dyskretnie i trwale naprawić ubytki tkanek twardych lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

7 KURS O TEMATYCE STOMATOLOGICZNEJ nr kursu: AKP/U6/2009 planowany termin kursu: 9 maja 2009 r. opłata: 200 PLN Co lekarz stomatolog powinien wiedzieć o chorobach przyzębia prof. dr hab. Renata Górska Problemy powrotu do fizjologii po jatrogennym leczeniu protetycznym prof. dr hab. n. med. Stefan Baron Szlifowanie zębów czy implanty? prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz Stomatologia zachowawcza ograniczać interwencję, zwiększyć skuteczność lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

8 ENDODONCJA I WŁÓKNA SZKLANE INACZEJ nr kursu: AKP/U23/2009 planowany termin kursu: 24 października 2009 r. opłata: 200 PLN Część I Skuteczna i bezpieczna endodoncja Jakie są zalety mechanicznego opracowania kanału? Czy potrzebne są jeszcze instrumenty do pracy ręcznej wykład i pokaz Szczelne wypełnienie kanału gwarancją powodzenia leczenia kanałowego porównanie róŝnych metod wypełniania wykład i pokaz Część II Włókna szklane inaczej Estetyczna odbudowa kompozytowa na modelowanych wkładach z włókna szklanego po leczeniu endodontycznym wykład i pokaz Zastosowanie włókien szklanych w urazach zębów wykład i pokaz. Pozostałe planowane kursy o tematyce stomatologicznej DATA NR KURSU 20 czerwca 2009 r. AKP/U38/2009 Chory na cukrzycę wymagający opieki stomatologicznej 3 października 2009 r. AKP/U22/2009 Kurs o tematyce stomatologicznej 21 listopada 2009 r. AKP/U24/2009 Kurs o tematyce stomatologicznej 12 grudnia 2009 r. AKP/U25/2009 Świąteczny kurs o tematyce stomatologicznej grudzień 2009 r. AKP/U7/2009 Kurs dla lekarzy dentystów poświęcony problemom internistycznym w gabinecie stomatologicznym Szczegółowe informacje o kursach są dostępne na stronie

9 II. Kursy ustawiczne dla lekarzy dentystów współorganizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Kursy w Warszawie JESZCZE ENDODONCJA CZY JUŻ IMPLANTOLOGIA? nr kursu: AKP/U26/2009 planowany termin kursu: 28 lutego 2009 r. miejsce odbywania kursu: WARSZAWA Hotel BOSS, ul. śwanowiecka 20 opłata: 300 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Rewizja leczenia endodontycznego czy jest metodą z wyboru? Kiedy ratować zęba za wszelką cenę? MoŜliwości współczesnej endodoncji. Ograniczenia współczesnej endodoncji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Mikrochirurgia endodontyczna wskazania, moŝliwości, prognoza leczenia. Dlaczego w powiększeniu? dr n. med. Michał Łęski Kiedy leczenie implantologiczne? Wskazania, planowanie leczenia, ryzyko, moŝliwe powikłania. Implant funkcjonalny i estetyczny jak unikać błędów? dr n. med. Hubert Kubica Kompromisowe przypadki kliniczne dr n. med. Hubert Kubica

10 LEKARZ I BIZNESMEN INWESTYCJA WE WŁASNY WIZERUNEK I ROZWÓJ GABINETU. JAK POŁĄCZYĆ ETYKĘ LEKARSKĄ Z ZARABIANIEM PIENIĘDZY nr kursu: AKP/U27/2009 planowany termin kursu: 10 października 2009 r. miejsce odbywania kursu: WARSZAWA Hotel BOSS, ul. śwanowiecka 20 opłata: 300 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

11 Kursy poza Warszawą WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM (OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE OKRESOWE) * Planowany program kursu podstawowego dla pracowników**: opłata: 195 PLN - kurs podstawowy 245 PLN - kurs rozszerzony dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) Identyfikacja, analiza i ocena zagroŝeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŝliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagroŝeniami w gabinecie stomatologicznym Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposaŝonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych lekarzy dentystów Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy lekarzy dentystów (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) Problemy ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska naturalnego w gabinecie stomatologicznym Zasady postępowania w razie wypadku ** Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kurs rozszerzony) szkolenie obejmuje łącznie 16 godzin w tym, 8 godzin wykładów i ćwiczeń (program kursu podstawowego) oraz 8 godzin samokształcenia na podstawie otrzymanych materiałów (wersja elektroniczna lub drukowana do wyboru). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie i uzyskaniu 8 punktów edukacyjnych, Dodatkowo uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŝarowej dla pracowników lub dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Warunkiem otrzymania materiałów uzupełniających dla osób zainteresowanych rozszerzoną wersją kursu jest wniesienie podanej poniŝej opłaty na minimum 2 tygodnie przed kursem i przesłanie karty zgłoszenia z zaznaczeniem w jakiej wersji (elektronicznej czy drukowanej) mają zostać przesłane materiały. * Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (Art ). Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (Art. 211). Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciąŝących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (Art.237³. 2¹). Zgodnie Art Kodeksu karnego Kto będąc odpowiedzialnym, za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraŝa pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

12 Planowane miejsca i terminy kursów dotyczące kursu Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy MIASTO DATA NR KURSU MIEJSCE Poznań 07 luty 2009 r. AKP/U14/2009 Ośrodek Nauki PAN ul. Wieniawskiego 17/ Poznań Łódź 21 luty 2009 r. AKP/U15/2009 Hotel Centrum ul. Kilińskiego 59/ Łódź Gdańsk 28 luty 2009 r. AKP/U16/2009 Hotel Posejdon ul. Kapliczna Gdańsk Katowice 19 września 2009 r. AKP/U17/2009 Biuro Centrum ul. Mickiewicza Katowice Wrocław 03 października 2009 r. AKP/U18/2009 Politechnika Wrocławska Budynek D-20 ul. Janiszewskiego Wrocław Szczecin 24 października 2009 r. AKP/U19/2009 Radisson SAS Hotel Plac Rodła Szczecin Lublin 07 listopada 2009 r. AKP/U20/2009 Collegium Maius A.M. ul. Jaczewskiego Lublin Kraków 28 listopada 2009 r. AKP/U21/2009 Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej Budynek Wydziału Leśnego Al. 29 Listopada Kraków

13 HARMONIA UŚMIECHU WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ nr kursu: AKP/U29/2009 planowany termin kursu: 31 stycznia 2009 r. miejsce odbywania kursu: KRAKÓW Nowohuckie Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 232 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Małe cuda spektakularny efekt. Estetyczna korekta w odcinku przednim z wykorzystaniem technik adhezyjnych dr n. med. Maciej śarow lub lek. stom. Marcin Aluchna Bielszy odcień bieli mikroinwazyjny zabieg, doskonały efekt. Wybielanie zębów Ŝywych i martwych, wskazania, metody. Wybielanie w aspekcie adhezji dr n. med. Jacek Iracki lub dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Pokaz praktyczny wybielania na wizycie stomatologicznej Estetyka w odcinku przednim Panie doktorze poproszę białe i duŝe zęby. Złote zasady w zderzeniu z rzeczywistością. Jak poprawić naturę, unikając błędów? Zadowolony lekarz, nie zawsze zadowolony pacjent jak osiągnąć konsensus w aspekcie funkcji i estetyki? Omówienie wybranych przypadków klinicznych dr med. Rafał Mędzin Wokół ust czyli harmonia dolnego odcinka twarzy. MoŜliwości współczesnej medycyny estetycznej, jako uzupełnienie zabiegu stomatologicznego. Poprawa uśmiechu pacjenta niezbędna konieczność, wymóg czasów, czy dodatkowe moŝliwości? dr n. med. Małgorzata Lis

14 JESZCZE ENDODONCJA CZY JUŻ IMPLANTOLOGIA? nr kursu: AKP/U30/2009 planowany termin kursu: 14 marca 2009 r. miejsce odbywania kursu: POZNAŃ Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Rewizja leczenia endodontycznego czy jest metodą z wyboru? Kiedy ratować zęba za wszelką cenę? MoŜliwości współczesnej endodoncji. Ograniczenia współczesnej endodoncji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Mikrochirurgia endodontyczna wskazania, moŝliwości, prognoza leczenia. Dlaczego w powiększeniu? dr n. med. Sebastian Mazur lub dr n. med. Michał Łęski Kiedy leczenie implantologiczne? Wskazania, planowanie leczenia, ryzyko, moŝliwe powikłania. Implant funkcjonalny i estetyczny jak unikać błędów? dr n. med. Hubert Kubica Kompromisowe przypadki kliniczne dr n. med. Hubert Kubica

15 HARMONIA UŚMIECHU WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ nr kursu: AKP/U31/2009 planowany termin kursu: 23 maja 2009 r. miejsce odbywania kursu: ŁÓDŹ Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Małe cuda spektakularny efekt. Estetyczna korekta w odcinku przednim z wykorzystaniem technik adhezyjnych lek. stom. Marcin Aluchna Bielszy odcień bieli - mikroinwazyjny zabieg, doskonały efekt. Wybielanie zębów Ŝywych i martwych, wskazania, metody. Wybielanie w aspekcie adhezji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk lub dr n. med. Jacek Iracki Pokaz praktyczny wybielania na wizycie stomatologicznej Estetyka w odcinku przednim - Panie doktorze poproszę białe i duŝe zęby. Złote zasady w zderzeniu z rzeczywistością. Jak poprawić naturę, unikając błędów? Zadowolony lekarz, nie zawsze zadowolony pacjent - jak osiągnąć konsensus w aspekcie funkcji i estetyki? Omówienie wybranych przypadków klinicznych dr med. Rafał Mędzin Wokół bieli czyli harmonia dolnego odcinka twarzy. MoŜliwości współczesnej medycyny estetycznej, jako uzupełnienie zabiegu stomatologicznego. Poprawa uśmiechu pacjenta niezbędna konieczność, wymóg czasów, czy dodatkowe moŝliwości? dr med. ElŜbieta Podgórska

16 JESZCZE ENDODONCJA CZY JUŻ IMPLANTOLOGIA? nr kursu: AKP/U34/2009 planowany termin kursu: 3 października 2009 r. miejsce odbywania kursu: GDAŃSK Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Rewizja leczenia endodontycznego czy jest metodą z wyboru? Kiedy ratować zęba za wszelką cenę? MoŜliwości współczesnej endodoncji. Ograniczenia współczesnej endodoncji. Mikrochirurgia endodontyczna wskazania, moŝliwości, prognoza leczenia. Dlaczego w powiększeniu? Kiedy leczenie implantologiczne? Wskazania, planowanie leczenia, ryzyko, moŝliwe powikłania. Implant funkcjonalny i estetyczny jak unikać błędów? Kompromisowe przypadki kliniczne.

17 ENDODONCJA DZIŚ ENDODONCJA JUTRO? PRACA ERGONOMICZNA. PRACA W POWIĘKSZENIU. nr kursu: AKP/U35/2009 planowany termin kursu: 14 listopada 2009 r. miejsce odbywania kursu: WROCŁAW Politechnika Wrocławska, Budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Chemo-mechaniczne opracowanie systemu korzeniowego. Porównanie narzędzi ręcznych i mechanicznych. Dlaczego nie istnieje narzędzie idealne? Metody wypełnienia kanałów korzeniowych gutaperka termoplastyczna. (krótki pokaz praktyczny opracowania kanału korzeniowego rotacyjnymi, narzędziami niklowotytanowymi i wypełnienia kanału). Mikrokosmos w endodoncji. Po co nam mikroskop? Na co zwrócić uwagę przy wyborze mikroskopu? Elementy ergonomii w leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu. Ergonomia w zabiegach endodontycznych praca na 4 ręce, na 6 rąk (elementy pokazu praktycznego zespołu stomatologicznego). Powikłania leczenia endodontycznego w trakcie opracowywania systemu korzeniowego. Złamane instrumenty endodontyczne jak temu zapobiec? Jak je usunąć? (pokaz na usuniętym zębie).

18 nr kursu: AKP/U36/2009 planowany termin kursu: 21 listopada 2009 r. miejsce odbywania kursu: KATOWICE Biuro Centrum, ul. Mickiewicza 29 opłata: 250 PLN LECZENIE STOMATOLOGICZNE W ASPEKCIE INTERDYSCYPLINARNYM LUB ENDODONCJA DZIŚ ENDODONCJA JUTRO? PRACA ERGONOMICZNA. PRACA W POWIĘKSZENIU. Ostateczny temat i program kursu zostanie podany na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

19 ENDODONCJA DZIŚ ENDODONCJA JUTRO? PRACA ERGONOMICZNA. PRACA W POWIĘKSZENIU. nr kursu: AKP/U37/2009 planowany termin kursu: 12 grudnia 2009 r. miejsce odbywania kursu: SZCZECIN Radisson SAS Hotel, Plac Rodła 10 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Chemo-mechaniczne opracowanie systemu korzeniowego. Porównanie narzędzi ręcznych i mechanicznych. Dlaczego nie istnieje narzędzie idealne? Metody wypełnienia kanałów korzeniowych- gutaperka termoplastyczna. (krótki pokaz praktyczny opracowania kanału korzeniowego rotacyjnymi, narzędziami niklowotytanowymi i wypełnienia kanału). Mikrokosmos w endodoncji. Po co nam mikroskop? Na co zwrócić uwagę przy wyborze mikroskopu? Elementy ergonomii w leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu. Ergonomia w zabiegach endodontycznych praca na 4 ręce, na 6 rąk (elementy pokazu praktycznego zespołu stomatologicznego). Powikłania leczenia endodontycznego w trakcie opracowywania systemu korzeniowego. Złamane instrumenty endodontyczne jak temu zapobiec? Jak je usunąć? (pokaz na usuniętym zębie).

20 Dodatkowe informacje i zapisy: DZIEKANAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. świrki i Wigury 61; Warszawa; tel./fax: (0-22) tel. (0-22) ; (0-22) strona internetowa: Wszystkie szkolenia w 2009 r. odbywają się w soboty w godzinach Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w kursie i uzyskaniu 7 punktów edukacyjnych, które stanowią potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Zasady zgłaszania uczestnictwa: 1. Przesłanie karty zgłoszenia (faksem, em lub listownie) do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego, nie później niŝ na dwa tygodnie przed planowanym terminem kursu. Druk karty zgłoszenia i formularz przelewu moŝna takŝe pobrać ze strony internetowej 2. Dokonanie wpłaty (nie później niŝ na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia, po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na szkolenie). 3. W przypadku przesłania karty zgłoszenia, potwierdzającej chęć uczestnictwa w kursie, a następnie konieczności zrezygnowania z udziału w szkoleniu prosimy o obowiązkowe, niezwłoczne, telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego (nie później niŝ do godziny 12:00 dnia poprzedzającego szkolenie). 4. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. Informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej na tydzień przed planowanym terminem szkolenia lub będzie ją moŝna uzyskać telefonicznie w Dziekanacie Centrum. Osoby zakwalifikowane na kurs, które prześlą swoje zgłoszenia z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem, otrzymają pisemne lub telefoniczne zaproszenie. W przypadku, gdy na dwa dni przed planowanym terminem kursu nie otrzymacie Państwo zaproszenia, prosimy o telefoniczny kontakt z Dziekanatem w celu sprawdzenia, czy jesteście Państwo na liście osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu. UWAGA: Tylko osoby, które prześlą wypełnioną kartę zgłoszenia mogą zostać wpisane na listę uczestników i otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność napływu zgłoszeń do Dziekanatu. Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM CZĘŚĆ IV KURSY USTAWICZNE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 201 INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM 202 XXX. Podyplomowa Szkoła Stomatologiczna Centrum Kształcenia Podyplomowego Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWEGO WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

PODYPLOMOWEGO WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY CZĘŚĆ V KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 207 INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM 208 XXXI. W r. planowane są 3 4 konferencje naukowo-szkoleniowe, w tym jedno sympozjum

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami LP LOKALIZACJA WYKŁADOWCA TEMAT WYKŁADU 1 ŁÓDŹ Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Marcin Aluchna mgr Agnieszka Królczyk 2 KATOWICE Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Magdalena Kukurba mgr

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

www.szkoleniabhp.net

www.szkoleniabhp.net Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń! Zaproszenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, w ramach realizacji zadań dotyczących prewencji wypadkowej, przy współpracy z firmą ASEKOR, zaprasza chętnych

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2017 r.

z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 35/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie ust. i 5 ust. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjnobiurowych

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjnobiurowych Temat: Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjnobiurowych Czas trwania: Cena netto: Termin: Zgłoszenia prosimy nadsyłać: Nabór: 1 dzień 129 zł w każdy roboczy poniedziałek Na 7 dni przed planowanym

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Organizacja szkolenia BHP

Organizacja szkolenia BHP Organizacja szkolenia BHP 1. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych - Program ramowy: Lp. Temat szkolenia 1. Wybrane regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

SZKOLENIA OKRESOWE BHP SZKOLENIA OKRESOWE BHP DEDAL I. SZKOLENIE PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ

SZKOLENIA BHP DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ SZKOLENIA BHP DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ Kilka słów o nas 2 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno technicznych Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych

Bardziej szczegółowo

DENTOPOLIS 2016 program konferencji

DENTOPOLIS 2016 program konferencji DENTOPOLIS 2016 program konferencji CZWARTEK, 12 maja 18:00 21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY EXTRA Bezpośrednie licówki kompozytowe praktyczny kurs wprowadzający Ćwiczenia na modelach Dr n. med. Maciej ŻAROW

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r.

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, dn. 15.12.2010 r. Wydział Farmaceutyczny 02-097, ul. Banacha 1 (tel./fax 57-20-974) Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) 1 z 18 2011-02-14 00:32 Dziennik Ustaw rok 2004 nr 180 poz. 1860 wersja obowiązująca od 24.11.2007, ost.zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 196 poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM:

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM: PROGRAMY ZAJĘĆ dla studentów IV i V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego w ramach projektu pn. COMPETENTIA - Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zajęcia,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 lipca 2014 r.

z dnia 25 lipca 2014 r. UCHWAŁA Nr 91/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. VI Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu akcja reaktywacja

KOMUNIKAT II. Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. VI Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu akcja reaktywacja WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I ALERGOLOGII KIEROWNIK: PROF. DR HAB. BOLESŁAW K. SAMOLIŃSKI KOMUNIKAT II Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA SPOTKANIA INTERAKTYWNE STOMATOLOGICZNE Nowa formu³a spotkañ wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017 SYLABUS rok akademicki 2016/2017 Nazwa przedmiotu/modułu Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest Zakład Stomatologii Dziecięcej przedmiot realizowany e-mail jednostki stdzieci@umb.edu.pl Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ KAMPANIA LATO 2014

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ KAMPANIA LATO 2014 REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ KAMPANIA LATO 2014 1. ORGANIZATOR AKCJI KAMPANIA LATO 2014 UPRAWNIAJĄCEJ DO ZNIŻEK Organizatorem akcji Kampania LATO 2014 (dalej: Kampania) jest Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy na: SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. w dniach 26.05.-28.05.2010 w BRENNEJ

Serdecznie zapraszamy na: SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. w dniach 26.05.-28.05.2010 w BRENNEJ Serdecznie zapraszamy na: SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI w dniach 26.05.-28.05.2010 w BRENNEJ W GÓRACH BESKIDZKICH Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

26-27 kwietnia 2017, godz

26-27 kwietnia 2017, godz ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na IX WARSZAWSKIE

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ KAMPANIA JESIEŃ 2014

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ KAMPANIA JESIEŃ 2014 REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ KAMPANIA JESIEŃ 2014 1. ORGANIZATOR AKCJI KAMPANIA JESIEŃ 2014 UPRAWNIAJĄCEJ DO ZNIŻEK Organizatorem akcji Kampania Jesień 2014 (dalej: Kampania) jest Centrum Medyczne ENEL-MED.

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szanowni Państwo ORGANIZACJA SZKOLENIA Szanowni Państwo Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku wspolnie z Centrum Szkoleniowym Dexteritas zaprasza na szkolenie okresowe BHP przygotowane z myślą o pracodawcach oraz innych osobach

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lipca 2016 r.

z dnia 29 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr 130/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

18 listopada, godziny od do 16.30

18 listopada, godziny od do 16.30 18 listopada, godziny od 10.00 do 16.30 Powtórne leczenie kanałowe - nowoczesne techniki usuwania wypełnienia z kanału Warsztat teoretyczno-praktyczny (jednoosobowe stanowiska warsztatowe) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

Gwarancja dobrej organizacji! KALENDARIUM SPOTKAŃ 2009 www.symposion.pl K O K, Z K M

Gwarancja dobrej organizacji! KALENDARIUM SPOTKAŃ 2009 www.symposion.pl K O K, Z K M KALENDARIUM SPOTKAŃ 2009 www.symposion.pl K O K, Z K M Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Nowoczesna Alergologia MIESIĄC MIASTO LOKALIZACJA Styczeń 17.01.09 Poznań Centrum PAN, ul.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bezpłatnych szkoleń naukowych dla lekarzy

Zestawienie bezpłatnych szkoleń naukowych dla lekarzy MIP Pharma Polska Sp. z o.o. Zestawienie bezpłatnych szkoleń naukowych dla lekarzy Data Miejscowość Godz. Wykładowca Temat wykładu Informacje i potwierdzenia 26.01.2017 Opole 16:00 dr n. med. Mariusz Szuta

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR Zielona Góra, 20.11.2007r. DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR na stanowisko STARSZEGO INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Miejskim Przedszkolu Nr 19 przy

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.80.860 007..4 zm. Dz.U.007.96.40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 004

Bardziej szczegółowo

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent Endosympozjum8 Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy VIII Międzynarodowe Sympozjum Endodontyczne Szczecin 19-20.11.2012 Gdańsk 22-23.11.2012 ORGANIZATOR SPONSOR Dr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na Konferencje Lekarzy Estetycznych

Zaproszenie na Konferencje Lekarzy Estetycznych Zaproszenie na Konferencje Lekarzy Estetycznych Szanowni Państwo! W imieniu dr nauk med. Wojciecha Maruszy, Medycznego Portalu FeelBeauty.eu oraz Akademii Rzeźbienia Twarzy mamy zaszczyt zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąŝe się z naraŝeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciąŝliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Stomatologia dziecięca z profilaktyką stomatologiczną Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy VI-Nauki kliniczne,

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 1 Źródła obowiązków i praw w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Katowice: Usługi zdrowotne dla pacjentów Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Numer ogłoszenia: 366413-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card

WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card Kilka ważnych informacji : WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wyłącznie Full Medical Card uprawnia w Irlandii do bezpłatnego dostępu do niektórych usług stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r.

KARTA PRAW PACJENTA. przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r. KARTA PRAW PACJENTA przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r. I. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483) 1. KaŜdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59 25-002 Kielce tel./fax 41 344 7163, 343 11 71 www.tarbonus.pl

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59 25-002 Kielce tel./fax 41 344 7163, 343 11 71 www.tarbonus.pl SZKOLENIE WYJAZDOWE OTWARTE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59 25-002 Kielce tel./fax 41 344 7163, 343 11 71 www.tarbonus.pl ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

22-23 PAŹDZIERNIKA 2013R. USTROŃ KOMPLETNA CENA SZKOLENIA NETTO NETTO. * cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat

22-23 PAŹDZIERNIKA 2013R. USTROŃ KOMPLETNA CENA SZKOLENIA NETTO NETTO. * cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego i systemu EMAS 22-23 PAŹDZIERNIKA 2013R. USTROŃ 2 250 PLN/OS* KOMPLETNA CENA SZKOLENIA NETTO NETTO * cena obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie, materiały

Bardziej szczegółowo