CZĘŚĆ VI PODYPLOMOWA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ VI PODYPLOMOWA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ VI PODYPLOMOWA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

2 I. Kursy ustawiczne dla lekarzy dentystów organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WSPÓŁCZESNE CEMENTY SZKŁO-JONOMEROWE, MATERIAŁY ZŁOŻONE I WKŁADY Z WŁÓKNA SZKLANEGO W PRAKTYCE KLINICZNEJ nr kursu: AKP/U1/2009 planowany termin kursu: 10 stycznia 2009 r. opłata: 200 PLN Cementy szkło-jonomerowe podział, właściwości i zastosowanie kliniczne prof. dr hab. med. Leopold Wagner Cementy szkło-jonomerowe w praktyce lek. stom. Marcin Aluchna Materiały złoŝone podział, właściwości i zastosowanie kliniczne prof. dr hab. med. Leopold Wagner Materiały złoŝone w praktyce lek. stom. Marcin Aluchna Fabryczne i indywidualne wkłady z włókna szklanego prof. dr hab. med. Leopold Wagner Wkłady z włókna szklanego w praktyce klinicznej lek. stom. Marcin Aluchna Chore oszczędności. Czyli jak zaoszczędzić grosz, tracąc czas i zaufanie pacjenta lek. Dariusz Miśkiewicz, lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

3 PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB TWARDYCH TKANEK ZĘBÓW nr kursu: AKP/U2/2009 planowany termin kursu: 21 lutego 2009 r. opłata: 200 PLN Aspekty profilaktyki chorób i urazów zmineralizowanych tkanek zębów dr Michał Sobczak Profilaktyka fluorkowa. Czy fluor jest bezpieczny? dr Agnieszka Wal Metody postępowania profilaktyczno-terapeutycznego, uwzględniając ocenę ryzyka próchnic zębów dr Ewa Rusyan Leczenie ubytków próchnicowych i niepróchnicowego pochodzenia lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM (OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE OKRESOWE) * nr kursu: AKP/U3/2009 planowany termin kursu: 7 marca 2009 r. opłata: 200 PLN - kurs podstawowy Planowane tematy kursu podstawowego dla pracowników**: 250 PLN - kurs rozszerzony dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) Identyfikacja, analiza i ocena zagroŝeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŝliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagroŝeniami w gabinecie stomatologicznym Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposaŝonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych lekarzy dentystów Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy lekarzy dentystów (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) Problemy ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska naturalnego w gabinecie stomatologicznym Zasady postępowania w razie wypadku ** Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kurs rozszerzony) szkolenie obejmuje łącznie 16 godzin w tym, 8 godzin wykładów i ćwiczeń (program kursu podstawowego) oraz 8 godzin samokształcenia na podstawie otrzymanych materiałów (wersja elektroniczna lub drukowana do wyboru). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie i uzyskaniu 8 punktów edukacyjnych, Dodatkowo uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŝarowej dla pracowników lub dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Warunkiem otrzymania materiałów uzupełniających dla osób zainteresowanych rozszerzoną wersją kursu jest wniesienie podanej poniŝej opłaty na minimum 2 tygodnie przed kursem i przesłanie karty zgłoszenia z zaznaczeniem w jakiej wersji (elektronicznej czy drukowanej) mają zostać przesłane materiały. * Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (Art ). Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (Art. 211). Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciąŝących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (Art.237³. 2¹). Zgodnie Art Kodeksu karnego Kto będąc odpowiedzialnym, za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraŝa pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5 OBJAWY CHORÓB OGÓLNOUSTROJOWYCH W OBRĘBIE JAMY USTNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ nr kursu: AKP/U4/2009 planowany termin kursu: 21 marca 2009 r. opłata: 200 PLN Zdrowie jamy ustnej i wczesne rozpoznawanie nowotworów prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz Czego przegapić nie wolno i o czym pamiętać trzeba! Zmiany w tkankach twardych zębów dr Ewa Rusyan Badanie radiologiczne rozpoznanie z niespodzianką dr hab. Ingrid RóŜyło-Kalinowska Spojrzenie dermatologa na zmiany w obrębie czerwieni wargowej i błon śluzowych dr BoŜena BieŜniewska Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

6 KURS O TEMATYCE STOMATOLOGICZNEJ nr kursu: AKP/U5/2009 planowany termin kursu: 4 kwietnia 2009 r. opłata: 200 PLN Tkanki miękkie fundament stomatologii estetycznej dr hab. med. Małgorzata Pietruska Sekrety okluzji dr n. med. Jan Pietruski Prewencja bólu w zabiegach stomatologicznych dr n. med. Krzysztof Gończowski W trosce o zachowanie naturalnej doskonałości lek. stom. Michał Ganowicz Jak dyskretnie i trwale naprawić ubytki tkanek twardych lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

7 KURS O TEMATYCE STOMATOLOGICZNEJ nr kursu: AKP/U6/2009 planowany termin kursu: 9 maja 2009 r. opłata: 200 PLN Co lekarz stomatolog powinien wiedzieć o chorobach przyzębia prof. dr hab. Renata Górska Problemy powrotu do fizjologii po jatrogennym leczeniu protetycznym prof. dr hab. n. med. Stefan Baron Szlifowanie zębów czy implanty? prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz Stomatologia zachowawcza ograniczać interwencję, zwiększyć skuteczność lek. stom. Marcin Aluchna Planowane miejsce odbywania kursów: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a (róg ul. świrki i Wigury 61, obok budynku Rektoratu WUM)

8 ENDODONCJA I WŁÓKNA SZKLANE INACZEJ nr kursu: AKP/U23/2009 planowany termin kursu: 24 października 2009 r. opłata: 200 PLN Część I Skuteczna i bezpieczna endodoncja Jakie są zalety mechanicznego opracowania kanału? Czy potrzebne są jeszcze instrumenty do pracy ręcznej wykład i pokaz Szczelne wypełnienie kanału gwarancją powodzenia leczenia kanałowego porównanie róŝnych metod wypełniania wykład i pokaz Część II Włókna szklane inaczej Estetyczna odbudowa kompozytowa na modelowanych wkładach z włókna szklanego po leczeniu endodontycznym wykład i pokaz Zastosowanie włókien szklanych w urazach zębów wykład i pokaz. Pozostałe planowane kursy o tematyce stomatologicznej DATA NR KURSU 20 czerwca 2009 r. AKP/U38/2009 Chory na cukrzycę wymagający opieki stomatologicznej 3 października 2009 r. AKP/U22/2009 Kurs o tematyce stomatologicznej 21 listopada 2009 r. AKP/U24/2009 Kurs o tematyce stomatologicznej 12 grudnia 2009 r. AKP/U25/2009 Świąteczny kurs o tematyce stomatologicznej grudzień 2009 r. AKP/U7/2009 Kurs dla lekarzy dentystów poświęcony problemom internistycznym w gabinecie stomatologicznym Szczegółowe informacje o kursach są dostępne na stronie

9 II. Kursy ustawiczne dla lekarzy dentystów współorganizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Kursy w Warszawie JESZCZE ENDODONCJA CZY JUŻ IMPLANTOLOGIA? nr kursu: AKP/U26/2009 planowany termin kursu: 28 lutego 2009 r. miejsce odbywania kursu: WARSZAWA Hotel BOSS, ul. śwanowiecka 20 opłata: 300 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Rewizja leczenia endodontycznego czy jest metodą z wyboru? Kiedy ratować zęba za wszelką cenę? MoŜliwości współczesnej endodoncji. Ograniczenia współczesnej endodoncji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Mikrochirurgia endodontyczna wskazania, moŝliwości, prognoza leczenia. Dlaczego w powiększeniu? dr n. med. Michał Łęski Kiedy leczenie implantologiczne? Wskazania, planowanie leczenia, ryzyko, moŝliwe powikłania. Implant funkcjonalny i estetyczny jak unikać błędów? dr n. med. Hubert Kubica Kompromisowe przypadki kliniczne dr n. med. Hubert Kubica

10 LEKARZ I BIZNESMEN INWESTYCJA WE WŁASNY WIZERUNEK I ROZWÓJ GABINETU. JAK POŁĄCZYĆ ETYKĘ LEKARSKĄ Z ZARABIANIEM PIENIĘDZY nr kursu: AKP/U27/2009 planowany termin kursu: 10 października 2009 r. miejsce odbywania kursu: WARSZAWA Hotel BOSS, ul. śwanowiecka 20 opłata: 300 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

11 Kursy poza Warszawą WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM (OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE OKRESOWE) * Planowany program kursu podstawowego dla pracowników**: opłata: 195 PLN - kurs podstawowy 245 PLN - kurs rozszerzony dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) Identyfikacja, analiza i ocena zagroŝeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŝliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagroŝeniami w gabinecie stomatologicznym Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposaŝonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych lekarzy dentystów Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy lekarzy dentystów (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) Problemy ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska naturalnego w gabinecie stomatologicznym Zasady postępowania w razie wypadku ** Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kurs rozszerzony) szkolenie obejmuje łącznie 16 godzin w tym, 8 godzin wykładów i ćwiczeń (program kursu podstawowego) oraz 8 godzin samokształcenia na podstawie otrzymanych materiałów (wersja elektroniczna lub drukowana do wyboru). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie i uzyskaniu 8 punktów edukacyjnych, Dodatkowo uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŝarowej dla pracowników lub dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Warunkiem otrzymania materiałów uzupełniających dla osób zainteresowanych rozszerzoną wersją kursu jest wniesienie podanej poniŝej opłaty na minimum 2 tygodnie przed kursem i przesłanie karty zgłoszenia z zaznaczeniem w jakiej wersji (elektronicznej czy drukowanej) mają zostać przesłane materiały. * Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (Art ). Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (Art. 211). Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciąŝących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (Art.237³. 2¹). Zgodnie Art Kodeksu karnego Kto będąc odpowiedzialnym, za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraŝa pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

12 Planowane miejsca i terminy kursów dotyczące kursu Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy MIASTO DATA NR KURSU MIEJSCE Poznań 07 luty 2009 r. AKP/U14/2009 Ośrodek Nauki PAN ul. Wieniawskiego 17/ Poznań Łódź 21 luty 2009 r. AKP/U15/2009 Hotel Centrum ul. Kilińskiego 59/ Łódź Gdańsk 28 luty 2009 r. AKP/U16/2009 Hotel Posejdon ul. Kapliczna Gdańsk Katowice 19 września 2009 r. AKP/U17/2009 Biuro Centrum ul. Mickiewicza Katowice Wrocław 03 października 2009 r. AKP/U18/2009 Politechnika Wrocławska Budynek D-20 ul. Janiszewskiego Wrocław Szczecin 24 października 2009 r. AKP/U19/2009 Radisson SAS Hotel Plac Rodła Szczecin Lublin 07 listopada 2009 r. AKP/U20/2009 Collegium Maius A.M. ul. Jaczewskiego Lublin Kraków 28 listopada 2009 r. AKP/U21/2009 Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej Budynek Wydziału Leśnego Al. 29 Listopada Kraków

13 HARMONIA UŚMIECHU WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ nr kursu: AKP/U29/2009 planowany termin kursu: 31 stycznia 2009 r. miejsce odbywania kursu: KRAKÓW Nowohuckie Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 232 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Małe cuda spektakularny efekt. Estetyczna korekta w odcinku przednim z wykorzystaniem technik adhezyjnych dr n. med. Maciej śarow lub lek. stom. Marcin Aluchna Bielszy odcień bieli mikroinwazyjny zabieg, doskonały efekt. Wybielanie zębów Ŝywych i martwych, wskazania, metody. Wybielanie w aspekcie adhezji dr n. med. Jacek Iracki lub dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Pokaz praktyczny wybielania na wizycie stomatologicznej Estetyka w odcinku przednim Panie doktorze poproszę białe i duŝe zęby. Złote zasady w zderzeniu z rzeczywistością. Jak poprawić naturę, unikając błędów? Zadowolony lekarz, nie zawsze zadowolony pacjent jak osiągnąć konsensus w aspekcie funkcji i estetyki? Omówienie wybranych przypadków klinicznych dr med. Rafał Mędzin Wokół ust czyli harmonia dolnego odcinka twarzy. MoŜliwości współczesnej medycyny estetycznej, jako uzupełnienie zabiegu stomatologicznego. Poprawa uśmiechu pacjenta niezbędna konieczność, wymóg czasów, czy dodatkowe moŝliwości? dr n. med. Małgorzata Lis

14 JESZCZE ENDODONCJA CZY JUŻ IMPLANTOLOGIA? nr kursu: AKP/U30/2009 planowany termin kursu: 14 marca 2009 r. miejsce odbywania kursu: POZNAŃ Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Rewizja leczenia endodontycznego czy jest metodą z wyboru? Kiedy ratować zęba za wszelką cenę? MoŜliwości współczesnej endodoncji. Ograniczenia współczesnej endodoncji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Mikrochirurgia endodontyczna wskazania, moŝliwości, prognoza leczenia. Dlaczego w powiększeniu? dr n. med. Sebastian Mazur lub dr n. med. Michał Łęski Kiedy leczenie implantologiczne? Wskazania, planowanie leczenia, ryzyko, moŝliwe powikłania. Implant funkcjonalny i estetyczny jak unikać błędów? dr n. med. Hubert Kubica Kompromisowe przypadki kliniczne dr n. med. Hubert Kubica

15 HARMONIA UŚMIECHU WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ nr kursu: AKP/U31/2009 planowany termin kursu: 23 maja 2009 r. miejsce odbywania kursu: ŁÓDŹ Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Małe cuda spektakularny efekt. Estetyczna korekta w odcinku przednim z wykorzystaniem technik adhezyjnych lek. stom. Marcin Aluchna Bielszy odcień bieli - mikroinwazyjny zabieg, doskonały efekt. Wybielanie zębów Ŝywych i martwych, wskazania, metody. Wybielanie w aspekcie adhezji dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk lub dr n. med. Jacek Iracki Pokaz praktyczny wybielania na wizycie stomatologicznej Estetyka w odcinku przednim - Panie doktorze poproszę białe i duŝe zęby. Złote zasady w zderzeniu z rzeczywistością. Jak poprawić naturę, unikając błędów? Zadowolony lekarz, nie zawsze zadowolony pacjent - jak osiągnąć konsensus w aspekcie funkcji i estetyki? Omówienie wybranych przypadków klinicznych dr med. Rafał Mędzin Wokół bieli czyli harmonia dolnego odcinka twarzy. MoŜliwości współczesnej medycyny estetycznej, jako uzupełnienie zabiegu stomatologicznego. Poprawa uśmiechu pacjenta niezbędna konieczność, wymóg czasów, czy dodatkowe moŝliwości? dr med. ElŜbieta Podgórska

16 JESZCZE ENDODONCJA CZY JUŻ IMPLANTOLOGIA? nr kursu: AKP/U34/2009 planowany termin kursu: 3 października 2009 r. miejsce odbywania kursu: GDAŃSK Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Rewizja leczenia endodontycznego czy jest metodą z wyboru? Kiedy ratować zęba za wszelką cenę? MoŜliwości współczesnej endodoncji. Ograniczenia współczesnej endodoncji. Mikrochirurgia endodontyczna wskazania, moŝliwości, prognoza leczenia. Dlaczego w powiększeniu? Kiedy leczenie implantologiczne? Wskazania, planowanie leczenia, ryzyko, moŝliwe powikłania. Implant funkcjonalny i estetyczny jak unikać błędów? Kompromisowe przypadki kliniczne.

17 ENDODONCJA DZIŚ ENDODONCJA JUTRO? PRACA ERGONOMICZNA. PRACA W POWIĘKSZENIU. nr kursu: AKP/U35/2009 planowany termin kursu: 14 listopada 2009 r. miejsce odbywania kursu: WROCŁAW Politechnika Wrocławska, Budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Chemo-mechaniczne opracowanie systemu korzeniowego. Porównanie narzędzi ręcznych i mechanicznych. Dlaczego nie istnieje narzędzie idealne? Metody wypełnienia kanałów korzeniowych gutaperka termoplastyczna. (krótki pokaz praktyczny opracowania kanału korzeniowego rotacyjnymi, narzędziami niklowotytanowymi i wypełnienia kanału). Mikrokosmos w endodoncji. Po co nam mikroskop? Na co zwrócić uwagę przy wyborze mikroskopu? Elementy ergonomii w leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu. Ergonomia w zabiegach endodontycznych praca na 4 ręce, na 6 rąk (elementy pokazu praktycznego zespołu stomatologicznego). Powikłania leczenia endodontycznego w trakcie opracowywania systemu korzeniowego. Złamane instrumenty endodontyczne jak temu zapobiec? Jak je usunąć? (pokaz na usuniętym zębie).

18 nr kursu: AKP/U36/2009 planowany termin kursu: 21 listopada 2009 r. miejsce odbywania kursu: KATOWICE Biuro Centrum, ul. Mickiewicza 29 opłata: 250 PLN LECZENIE STOMATOLOGICZNE W ASPEKCIE INTERDYSCYPLINARNYM LUB ENDODONCJA DZIŚ ENDODONCJA JUTRO? PRACA ERGONOMICZNA. PRACA W POWIĘKSZENIU. Ostateczny temat i program kursu zostanie podany na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

19 ENDODONCJA DZIŚ ENDODONCJA JUTRO? PRACA ERGONOMICZNA. PRACA W POWIĘKSZENIU. nr kursu: AKP/U37/2009 planowany termin kursu: 12 grudnia 2009 r. miejsce odbywania kursu: SZCZECIN Radisson SAS Hotel, Plac Rodła 10 opłata: 250 PLN Kierownik naukowy: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk Chemo-mechaniczne opracowanie systemu korzeniowego. Porównanie narzędzi ręcznych i mechanicznych. Dlaczego nie istnieje narzędzie idealne? Metody wypełnienia kanałów korzeniowych- gutaperka termoplastyczna. (krótki pokaz praktyczny opracowania kanału korzeniowego rotacyjnymi, narzędziami niklowotytanowymi i wypełnienia kanału). Mikrokosmos w endodoncji. Po co nam mikroskop? Na co zwrócić uwagę przy wyborze mikroskopu? Elementy ergonomii w leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu. Ergonomia w zabiegach endodontycznych praca na 4 ręce, na 6 rąk (elementy pokazu praktycznego zespołu stomatologicznego). Powikłania leczenia endodontycznego w trakcie opracowywania systemu korzeniowego. Złamane instrumenty endodontyczne jak temu zapobiec? Jak je usunąć? (pokaz na usuniętym zębie).

20 Dodatkowe informacje i zapisy: DZIEKANAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. świrki i Wigury 61; Warszawa; tel./fax: (0-22) tel. (0-22) ; (0-22) strona internetowa: Wszystkie szkolenia w 2009 r. odbywają się w soboty w godzinach Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w kursie i uzyskaniu 7 punktów edukacyjnych, które stanowią potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Zasady zgłaszania uczestnictwa: 1. Przesłanie karty zgłoszenia (faksem, em lub listownie) do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego, nie później niŝ na dwa tygodnie przed planowanym terminem kursu. Druk karty zgłoszenia i formularz przelewu moŝna takŝe pobrać ze strony internetowej 2. Dokonanie wpłaty (nie później niŝ na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia, po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na szkolenie). 3. W przypadku przesłania karty zgłoszenia, potwierdzającej chęć uczestnictwa w kursie, a następnie konieczności zrezygnowania z udziału w szkoleniu prosimy o obowiązkowe, niezwłoczne, telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego (nie później niŝ do godziny 12:00 dnia poprzedzającego szkolenie). 4. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. Informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej na tydzień przed planowanym terminem szkolenia lub będzie ją moŝna uzyskać telefonicznie w Dziekanacie Centrum. Osoby zakwalifikowane na kurs, które prześlą swoje zgłoszenia z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem, otrzymają pisemne lub telefoniczne zaproszenie. W przypadku, gdy na dwa dni przed planowanym terminem kursu nie otrzymacie Państwo zaproszenia, prosimy o telefoniczny kontakt z Dziekanatem w celu sprawdzenia, czy jesteście Państwo na liście osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu. UWAGA: Tylko osoby, które prześlą wypełnioną kartę zgłoszenia mogą zostać wpisane na listę uczestników i otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność napływu zgłoszeń do Dziekanatu. Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną.

Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Oferta specjalna Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp Opracowano: 10 lutego 2014 r. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Będzie ono także okazją do konfrontacji

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.stomatologia-polska.pl S OMA I 2007/2008 O OG A NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.oralb.com.pl www.3mespe.pl Stomatologia polska

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące zagadnień BHP (W5) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. KODEKS PRACY: definicja prawa pracy Art. 9. 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Opracował: opracowano

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01].Z3.04

Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wanda Bukała Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X WRZESIEŃ 2010 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 8, NR 9 DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA

KARTA PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA Załącznik Nr 1 do Regulaminu Porządkowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE zgodne z Kartą Praw Pacjenta przygotowaną

Bardziej szczegółowo

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK. Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje

KWARTALNIK. Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje Nr 3-4/2013 (52/53, vol.15) KWARTALNIK Cena 130,00 PLN (VAT = 5%) ISSN 1506-8757 INDEKS 354430 Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 7 punktów za publikacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo