Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

2 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem objęte zostaną kobiety (30K i 90M). Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję (+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50% z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e. Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. Mat. szkol.: skrypt. d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB.Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie desant ratowniczy, podpływanie do osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a, pozytywny wynik badań lekarskich.

3 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego WND-POKL /11 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

4 Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M). Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów. Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste ratownika, liny rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a., pozytywny wynik badań lekarskich.

5 Tytuł Projektu Nowoczesny personel WND-POKL /11 Beneficjent Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach Dane teleadresowe biura projektu ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 42/319, Tychy tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Sykta Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

6 Opis projektu Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska w wieku [78 K - min. 65%, 42 M], charakteryzujących się relatywnie niskim wykształceniem (średnie) i kwalif.typowymi dla sposobu pracy w minionych latach i sektorze przemysłowym (ndst obsługa komputera, brak komunikacji w jęz. obcych, komunikacja pionowa, brak indywid. inicjatywy i efektyw.planowania pracy zespole). Funkcjonują one na trudnym, konkuren.rynku pracy i żeby zachować zatrud., awansować lub zmienić pracodawcę muszą nieustannie podnosić kwalifikacje. Ze względu na długi okres projektu przyjęto, że projekt ukończy cn. 95 % UP, 114 (74k, 40m) ze 120 os. [5 % ryzyk]. Cel główny projektu: Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności co najmniej 114 os. pracujących z terenu WŚl (74K,40M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do k. 12/2014 Rekrutacja: prowadzona w 4 turach naboru (4 edycje x po 3 grupy szkol. x 10 os) w okresie od 4-5, i 3-4, , poprzedzona kampanią promocyjną [ogłoszenia, plakaty, ulotki, spotkania informacyjne w zakładach pracy, mailing do firm członkowskich i współpracujących blisko 150 firm zatr. ok. 6 tys. osób], posiadająca charakter bezstronny, z jasnymi zasadami aplikowania, przebiegająca w następujących fazach: a) ogłoszenie terminów rekrutacji, udostępnienie w siedzibie Wnioskodawcy, na stronie www Projektu regulaminu, wzorów umów oraz dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, oświadczeń. b) przyjmowanie wniosków w biurze projektu, osobiście, drogą pocztową. Wypełnienie testu motywacyjnego, zbadanie poziomu umiejętności językowych osobiście, w trakcie spotkań grupowych; c) selekcja formalna [zaśw. z zakładu pracy, miejsce zameldowania, wiek; poprawność wypełnienia wniosku aplikacyjnego, kompletność]. d) selekcja merytoryczna wg nast. kryteriów: niskie doświadczenie zawodowe, do 10 lat +5 pkt, do 5 lat + 10 pkt, wykształcenie maks. średnie +10 pkt, zawodowe + 20 pkt, wynik testu motywacyjnego +20. W przypadku równej ilości punktów decyduje wysokość uzyskana w ramach testu, następnie kolejność zgłoszeń. e) ogłoszenie wyników list rankingowych oraz rezerwowych osobno dla K i M w celu uzyskania wsk. projektowych (78K-42M). f) podział uczestników wg grup zaawansowania - w każdym naborze na 3 grupy po średnio 10 osób (łącznie 4 nabory x 3 grupy x 10 os os.) W przypadku problemów z naborem nastąpi intensyfikacja spotkań informacyjnych, zakup dodatkowych ogłoszeń, marketing bezpośredni. Formy wsparcia: - warsztaty motywacyjno-interpersonalne; - kurs językowy (angielski, niemiecki, francuski, włoski); - kurs komputerowy.

7 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Profesjonalny księgowy POKL /11 FHU Józef Król Spółka Jawna ul. Pelczara 6c/6, Rzeszów Tel./fax Osoba do kontaktu: Anna Balicka Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014 Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pracujących w działach księgowych sektora górnictwa i energetyki. Celem głównym projektu jest Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy140 osób pracujących w sektorze górnictwa i energetyki w działach księgowości do r. Grupę docelową projektu stanowią pracujące osoby dorosłe zamieszkujące województwo śląskie lub też pracujące na jego terenie. Ze względu na specyfikę szkolenia uczestnicy będą posiadali co najmniej wykształcenie średnie. Opis projektu Nabór do projektu odbędzie się osobno dla każdego szkolenia. W ramach każdego naboru zostaną rekrutowane 4 grupy szkoleniowe 15 osobowe (I-III poziom) lub 10 osobowe (IV poziom). Formularze zgłoszeniowe będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, faks-u. Będzie możliwe również złożenie zgłoszenia osobiście w biurze projektu w godzinach od 10.00do Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone 10 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo. Etap formalny: zatrudnienie w sektorze energetycznym lub górniczym (weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub

8 cywilnoprawnej), zamieszkiwanie lub pracowanie na terenie województwa śląskiego (oświadczenie). posiadanie co najmniej wykształcenia średniego - (weryfikacja na podstawie dyplomu). ponadto aby zostać zakwalifikowanym na poszczególne szkolenia uczestnicy będą musieli również spełniać wymagania w zgodne z Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zwodu księgowego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kryteria merytoryczne to: preferowane będą osoby, które w ostatnich trzech latach nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu księgowym (oświadczenie), pracownicy, których staż pracy w księgowości jest krótszy niż dwa lata (umowa o pracę, cywilnoprawna), Szczegółowe kryteria rekrutacji wraz z wagami punktowymi zostaną zapisane w regulaminie rekrutacji. Następnie zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa. FORMY WSPARCIA: Szkolenie księgowy I poziom Szkolenie specjalista ds. rachunkowości II poziom Szkolenie główny księgowy - III poziom Szkolenie dyplomowany księgowy" IV poziom

9 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Barman z wyższej półki POKL /11 Fricco Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, Katowice Tel Fax Osoba do kontaktu: Justyna Misiołek Okres realizacji projektu Od Do Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności wspomagających rozwój kariery zawodowej na stanowisku barman/ka, poprzez objęcie wsparciem z zakresu szkoleń zawodowych i językowych 40 UP zatrudnionych w branży gastronomiczno - noclegowej z woj. śląskiego, podregion katowicki, przez 6 miesięcy. Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. Śląskiego - podregion katowicki (w przypadku os. fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu KC) -40(12K,28M) pracujących osób dorosłych (pow.18 lat oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Rekrutacja (09 i oraz ) zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi, które są dopasowane do GD zakresem i formą. Opracowane zostaną ulotki i plakaty-rozwieszone w różnych punktach obszaru projektu - głównie miejsca licznie uczęszczane - centra miast, przystanki. Ulotki zostaną rozdystrybuowane w lokalach gdzie pracują potencjalni UP. Plakaty i ulotki będą zawierać wizerunek zarówno K jak i M, tak by promować aktywność K, i przełamywać stereotyp barmana-mężczyzny. Etapy rekrut:

10 1. Akcja promocyjno-informacyjna 2. Wypełnienie i złożenie dokumentów aplikacyjnych. Weryfikacja kwalifikowalności do proj. przy wyk. kryteriów obligatoryjnych: zatrudnienie, miejsce zamieszkania/pracy na obszarach zasięgu projektu. Kryteria rekrutacyjne fakultatywne: znajomość języka angielskiego: test on-line (brak - 3 pkt., podstawowa - 2 pkt., średnio-zaawansowana - 1 pkt., biegła - 0 pkt.); zatrudnienie w lokalu z branży gastronomicznej, noclegowej, kasyna 2pkt, w innej branży (zgodnie z PKD) - 0 pkt. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez kilka osób, do projektu dostaje się osoba o niższym wykształceniu. Jeśli wykształcenie jest równe, decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych: zaświadczenie o zatrudnieniu, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podpisany regulamin rekrutacji, oświadczenia. 3. Stworzenie list UP i listy UP Rezerwowej 4. Podpisanie deklaracji udziału w projekcie Wymagania rekrutacji zostaną zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie WWW projektu, razem z wszystkimi dokumentami potrzebnymi do zgłoszenia chęci udziału. Dokumenty te będą także dostępne w formie papierowej w biurze projektu czynnym od pn do pt w godz.8-16 oraz min. jeden dzień tyg. od 12 do 20, tak by wyrównać dostęp do projektu osobom pracującym w różnych godz. i częściach woj. Chęć zgłoszenia uczestnictwa będzie można zgłosić osobiście, drogą mailową, pocztową, tel., lub faxem tak by ułatwić dostęp do projektu bez konieczności brania urlopu w pracy. FORMY WSPARCIA: 1. Blok szkoleń barmańskich: I blok Sylwetka barmana, wizerunek, organizacja pracy, standard obsługi Savoir vivre w miejscu pracy Barman szefem lokalu

11 Praca z klientem, różne typy klienta Terminologia Jak prawidłowo przyjąć zamówienie Zasady przyjmowania napiwków II blok Bar jako miejsce pracy. Alkohol jako używka albo atrybut kultury Podział na typy barów Umeblowanie i wyposażenie, aranżacja Wyposażenie podręczne Podział alkoholi Wpływ alkoholu na organizm człowieka III blok Podstawy miksologii Cocktaile, rodzaje drinków long, short i inne Drinki światowe i lokalne Dodatki, składniki dekoracyjne Szkło barowe, miary, dodatki uzupełniające IV blok V blok Nauka sporządzania wybranych drinków Kawa w barze. Nauka sporządzania drinków na bazie kawy Ekspres do kawy Zasady parzenia i serwowania kawy Drinki na bazie kawy Nauka sporządzania wybranych drinków

12 VI blok Free style Czym jest free style? Zasady i techniki free style 2. Blok szkoleń z języka angielskiego

13 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Z angielskim na podbój Europy! angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników WND-POKL /12 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

14 Opis projektu W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 mikroprzedsiębiorstw z woj. śl. poprzez udział ich pracowników w liczbie 192 w szkoleniu jęz. (116K/76M). Ponadto wśród 96 mikroprzedsiębiorstw 50% stanowić będą osoby samozatrudnione (tj K/19M). Grupa docelowa projektu charakteryzować się będzie w szczególności następującymi cechami: a. motywacją do rozwoju lub rozpoczęcia biznesowej współpracy międzynarodowej b. posiadaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2, co pozwoli realnie wesprzeć kadrę mikroprzedsiebiorców w ich dążeniach do skuteczniejszego komunikowania się z partnerami zagranicznymi REKRUTACJA (I tura: I-II.13, II tura:xi-xii.13) 1.opracowanie Regulaminu udziału w projekcie i powołanie Komisji Rekrutacyjnej (koordynator i jego zastępca) 2.złożenie Formularza Aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność potencjalnych UP, oświadczenia dot. pomocy de minimis, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) 3. wybór UP: a. ocena formalna b. ocena merytoryczna na podstawie złożonych Formularzy Aplikacyjnych i testu językowego w oparciu o następujące KRYTERIA: - opis doświadczenia lub planowanych działań w zakresie współpracy międzynarodowej wymagającej komunikowania się w j. ang. - poziom znajomości języka ang. kandydata (co pozwoli dopasować osobę do odpowiedniej grupy szkoleniowej) 4. Podpisanie przez wybranych do udziału w projekcie mikroprzedsiebiorców stosownej umowy uwzględniającej: imienny wykaz pracowników kierowanych do udziału w danym szkoleniu oraz regulującą uczestnictwo w projekcie przed rozpoczęciem udziału osoby w szkoleniu (objęciem wsparciem) co będzie stanowiło spełnienie EFEKTU ZACHĘTY. Kurs Business English przeprowadzony w 2 edycjach I edycja - rekrutacja: I-II.2013, szkolenie: II-XII.2013 II edycja - rekrutacja: XI-XII.2013, szkolenie: I-XI.2014 Kurs polegać będzie na uczestnictwie w 120 h (45-min.) zajęć stacjonarnych. W każdej edycji kursu powstanie 8 grup (12 os.). Elementem uzupełniającym i wspomagającym uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych będzie komponent e-learningowy polegający na udostępnieniu uczestnikom dodatkowego kursu/ćwiczeń internetowych do samodzielnej pracy. Zagadnienia związane z ćwiczeniami w obrębie komponentu e-learningowego można będzie w razie potrzeby omówić w ramach indywidulanych konsultacji. Przewidziano, że dla każdej grupy w każdej z edycji przeprowadzonych zostanie 30h konsultacji (8 grup x 30h = 240 h). Dodatkowo w okresie VII-VIII (2013 i 2014) prowadzone będą konsultacje uzupełniające w wymiarze 110h dla każdej edycji. Niezwykle pożądanym i atrakcyjnym elementem kursu są zajęcia z native speakerem. Projekt zakłada przeprowadzenie 30h zajęć konwersacyjnych dla każdej z grup. Lektor prowadzący będzie native speakerem z wieloletnim doświadczeniem również w przygotowaniu do egzaminów (w tym BULATS). Każdy z UP po zakończeniu szkolenia przystąpi do wszystkich 3 części egzaminu BULATS

15 Tytuł Projektu edugrant z projektem po nowe technologie POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi ul. Wolności 345A, Zabrze tel fax Osoba do kontaktu: Magdalena Tomala Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

16 Opis projektu Grupa docelowa to mikro-mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność wpisującą się w technologie medyczne (ochrony zdrowia) PKD: C.21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne M.72 Badania naukowe i prace rozwojowe P B Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, którzy nie byli dotychczas objęci wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i ich pracownicy/ce) wykonujący(e) pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. śląskim. Wsparcie otrzymają 80 MMŚP oraz 168 pracownic/ków MMŚP. Kryteria rekrutacji: 1.Brak wykluczenia z pomocy de minimis oraz kwalifikacja do sektora MMŚP; 2.Czy firma należy do grupy docelowej (np. lokalizacja, PKD zgodny z OT, brak udziału w innych projektach); Punkty ustalające kolejność na listach: +2 pkt dla mikro firm +1 pkt dla małych firm W przypadku tej samej liczby punktów kolejność zgłoszeń. W ramach projektu przewidziano: Szkolenie j.angielski z elementami jęz. specjalistycznego Szkolenie z zakresu zarządzania proj. badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy

17 Tytuł Projektu Pro Doctore Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL /11 Beneficjent Śląska Izba Lekarska Dane teleadresowe biura projektu ul. Grażyńskiego 49a, Katowice tel. (032) fax: (32) osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2015

18 Opis projektu Grupę docelową stanowią lekarze zamieszkujący na terenie województwa śląskiego i/lub zatrudnieni w placówkach służby zdrowia województwa śląskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi rocznie ok.500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim. Rekrutacja: Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru: 1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez: -rozesłanie materiałów inform.(ulotki, plakaty)do placówek służby zdrowia wg listy MZ jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w regionie ok.115); -ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 11/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej- 5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok) oraz na stronie www. Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www. 2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia),poprzez i fax lub osobiście w Biurze Projektu. 3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący i/lub zamieszkały lekarz na terenie województwa śląskiego podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów),zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie. 4.Kwalifikacja,wpisanie na listę uczestników. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. W tym celu rozeznana została sytuacja kobiet i mężczyzn na podstawie rejestru ewid-inform. lekarzy, lekarzy dentystów odbywających specjalizację na terenie woj. śląskiego prowadzonego przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Formy wsparcia: Szkolenia pn. Zdrowie Publiczne (16 edycji) - każdy uczestnik weźmie udział w 64 godz. zajęć dydaktycznych.11 spotkań, rozpoczęcie zajęć o 9tej (5 do 8 godz. zajęć w ramach 2 lub 3 tematów w ciągu dnia,każdy prowadzi jeden lub dwóch specjalistów z danej dziedziny).jedna półgodzinna przerwa na poczęstunek. Tematy (łącznie 23) to m.in.: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski; Ochrona zdrowia w UE; Promocja zdrowia; Opiniowanie sądowo-lekarskie; Farmakoekonomika. Ostatnie spotkanie - kolokwium.

19 Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka ul. Dębowa 2, Szczyrk Tel lub Fax Osoba do kontaktu: Jan Górniak Okres realizacji projektu 01/06/ /02/2015

20 Uczestnikami projektu będą dorosłe osoby pracujące (60 K i M),mieszkające/pracujące na ter. woj. śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zaw. w obszarze ratownictwa. Projekt jest skierowany do ratowników/osób pracujących lub działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym (KSRG) kryt.formalne. Opis projektu Rekrutacja odbywać się będzie równolegle poprzez: stronę internetową pr., stronę GOPR, Facebook, kontakty instytucjami działającymi w KSRG, dystrybucję mat. promoc. Formularz zgł. dostępny będzie na stronie internetowej Proj. Preferowane będą osoby z niewielkim doświadczeniem w ratownictwie, jednak warunkiem przystąpienia do projektu będzie posiadanie podstawowych umiejętności niezbędnych do udziału w szkoleniach. Selekcja przeprowadzana będzie w oparciu o 1.wymogi formalne 2.ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydata/ki oraz motywacji do udziału w szkoleniu(kryt. meryt.). Szczegóły dot. wymaganych kwalifikacji zawarte będą w Regulaminie proj. Weryfikacja wymogów nastąpi poprzez analizę formularzy zgł.,w razie potrzeby przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne (w przypadku dużej liczby zgłoszeń na szkolenie lub wątpliwości dot. kwalifikacji/predyspozycji kandydata/ki); w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na niski udział kobiet w tego typu szkoleniach, zgłaszające się panie, spełniające wymogi, będą kwalifikowane w pierwszej kolejności. W oparciu o uzyskane dane tworzone będą listy rankingowe kandydatów i listy rezerwowe. Rekrutacja prowadzona będzie do skompletowania grup i utworzenia list rez. Formy wsparcia: W projekcie planowane jest kompleksowe przeszkolenie 60 ratowników (4 grupy po 15 os.), w następujących tematach: - medyczne ocena podst. funkcji życiowych, ćwiczenia m.in. sposobów unieruchomienia kończyn, zastosowanie tlenu i AED, reanimacja, resuscytacja, urazówka -16h (uaktualnienie wiedzy już posiadanej przez UP) - psychologia i etyka działań ratowniczych - stres sytuacyjny i pourazowy, łagodzenie objawów paniki, histerii i depresji, komunikacja z poszkodowanymi, interwencje kryzysowe 24h - org. działań poszukiwawczo-rat. - taktyka akcji P-R, zdarzenia masowe, zarządzanie i współpraca z zespołem, systemy łączności, wyk. psów rat. 28h

21 - ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych (WSiP): a.podstawowe pływanie ofensywne i defensywne, wyk. sprzętu ratowniczego - 16h, b.zaawansowane - obóz letni praktyka pływania i ratownictwa w warunkach białej wody o IV i V ST. trudności 40h - rat.wysokościowe - doskonalenie technik linowych, wspinaczki, akcje rat. na wysokości, trudne ratownictwo: ścianowe, jaskiniowe, ewakuacja z kolejek, drzew i konstrukcji 40h (2 x 20h), - śmigłowcowe - bezpieczna współpraca ze śmigłowcem, zastosowanie długiej liny, działania rat. z pokładu śmigł., ewakuacja z nurtów wodnych z wyk.śmigł. - 24h - rat. zimowe - poruszanie się i radzenie sobie w trudnym terenie w zimowych warunkach, nauka jazdy na skuterach śnieżnych 32h, - szkol.lawinowe 16h - szkol.(obóz) kondycyjne zimowe doskonalenie jazdy na nartach 40h

22 Tytuł Projektu Rozwój przez zmianę kwalifikacji zawodowych WND-POKL /13 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Z.U.W.H. ELPAX ul. Łużycka 11, Bytom Tel Fax: osoba do kontaktów: Mariusz Sidor Okres realizacji projektu 01/10/ /04/2015

23 Opis projektu Projekt skierowany jest do 90 śl. Przedsiębiorstw (pracodawców) i 360 (min. 165 K) pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Ze względów formalno prawnych będą to os. Delegowane z przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. Śląskiego. Będą to firmy z sektora MMSP. Głównym celem projektu jest umożliwienie do przedsiębiorstwom przechodzącym procesy restrukturyzacyjne dostosowanie kompetencji zawodowych 360 prac. Do ich potrzeb oraz regionalnej gospodarki. Rekrutacja ciągła do momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników i stworzenia listy rezerwowej maks. Do marca 2014 i sukcesywne uruchamianie form wsparcia po skompletowaniu poszczególnych grup. Procedura rekrutacji: kampania informacyjna, opracowanie regulaminu rekrutacji i dokumentów rekrutacji, przyjmowanie dokumentów, weryfikacja formalna spełnienia kryteriów o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów określonych w regulaminie, Formy wsparcia: - szkolenia z kompetencji kluczowych i zawodowe: j. angielski, szkolenie ECDL Start, księgowość komputerowa, prawo jazdy C, kwalifikacja wstępna przyspieszona z zakresu C,C+E,C1,C1+E.

24 Tytuł Projektu Energia Kompetencji WND-POKL /13 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu WS Finance Aleksander Stiller ul. Św. Urbana 5/D Zabrze tel: (32) fax: (32) osoba do kontaktów: Aleksander Stiller Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014 Opis projektu Projekt skierowany jest do 120 osób mikro, mali, średni przedsiębiorcy i ich pracownicy (PKD F.41 i F.43), niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dla Poddziałania i w latach Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 pracowników i 80 przedsiębiorców z woj. śląskiego prowadzących działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu. Rekrutacja otwarta, obejmująca etapy: akcja promocyjna; analiza potrzeb szkoleniowych (w formie testów wiedzy/kompetencji i ankiet).decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane do r. Formy wsparcia: - szkolenie instalatorów pomp ciepła teoria wraz z praktyką.

25 Tytuł Projektu KUŹNIA ZAWODÓW dla śląskiej branży budowlanej WND-POKL /13 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Igrzyskowa 3/73, Bydgoszcz tel. 52/ fax. 52/ osoba do kontaktów roboczych: Mariusz Lachor Okres realizacji projektu 01/11/ /06/2015

26 Grupę docelową projektu stanowi 240 pełnoletnich pracowników i przedsiębiorców (w tym 8 kobiet) zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie woj..śląskiego, w 100% o wykształceniu co najwyżej średnim (spełnia kryt.strat.4),zatrudnionych w 60 MP-BB (sekcja F PKD2007), prowadzących działalność (posiadających siedzibę/filię/oddział lub jednostkę organizacyjną) na obszarze woj. śląskiego. Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy BB zatrudnieni na umowę o pracę, właściciele, wspólnicy. Cel główny projektu: Podniesienie do V 2015r kompetencji 240 (232M;8K) przedsiębiorców i pracowników 60 firm sektora MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY BUDOWLANEJ z woj. śląskiego poprzez organizację kursów zawodowych i egzaminów umożliwiających zdobycie nowych uprawnień i kwalifikacji w budownictwie. Opis projektu Proces rekrutacji: Nabór będzie otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równych szans. REKRUTACJA , biuro projektu, osoba odpowiedzialna - Kierownik Projektu; ETAP I-Pracownicy i przedsiębiorcy dostarczą do biura projektu komplet dokumentów tj.: -formularz zgłoszeniowy(z danymi firmy i kandydatów wraz z opisem stanowisk pracy) -oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, -wpis do ewidencji dział. gosp/krs weryfikacja przynależności do BB; - oświadczenia o przetwarzaniu danych os. kandydatów, -formularza inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -kserokopia prawa jazdy kat. B kandydatów na: kop-ładowarkę, spycharkę (wymagane ustawowo) oraz na C+KWP+HDS -kserokopia certyfikatu SEP do 1kV kandydatów na SEP powyżej 1kV (wymagane ustawowo) ETAP II selekcja: Z firm,które pozytywnie przeszły Etap I na 7dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria/wagi punktowe: a)k(min8os) pierwszeństwo w rekrutacji-8pkt b) os.z wykszt. podstawowym, gimnazjalnym, niższym -pierwszeństwo po K - 4pkt b) os.w wieku pkt c) os.z wykszt.zawodowym-2pkt. pozostałe wg kolejności zgłoszeń.

27 Po wyborze,firmy podpisują umowę szkol. z załącznikami a uczestn. podpisują deklarację uczestn. w proj. Zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniając e kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os. zakwalifik. lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu. Rekrutacja uzupełniająca - w przypadku przerwania udziału w proj. zostanie przeprowadzona wg w/w kryteriów przez Koordynatora projektu. Formy wsparcia: - szkolenia zawodowe, tj.: operator koparko-ładowarki, operator spycharki, operator urządzeń dźwigowotransportowych, spawacz MIG, spawacz TIG, elektryk budowlany.

28 Tytuł Projektu TWARDE UPRAWNIENIA podstawą rozwoju kadr branży transportowej WND-POKL /13 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Igrzyskowa 3/73, Bydgoszcz tel. 52/ fax. 052/ osoba do kontaktów roboczych: Anna Guzik Okres realizacji projektu 01/11/ /04/2015

29 Grupę docelową projektu stanowi 45 mikroprzedsiębiorstw z BT (sekcja H.49 PKD 2007) prowadzących działalność(posiadających jednostkę organizacyjną) na terenie woj. śląskiego i ich 150 pracowników(w tym min.6k)mieszkających(zgodnie z KC) i pracujących na obszarze WŚ, w 100% o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym (spełnia kryt.strat.nr4). Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy BT zatrudnieni na umowę o pracę, właściciele, wspólnicy. Cel główny projektu: Nabycie do IV 2015r umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych w formie certyfikatów i egzaminów zawodowych niezbędnych dla celów spełnienia wymogów formalnych prowadzenia pracy w danym zakresie przez 150 (144M;6K) pracowników i przedsiębiorców z 45 Mikro Przedsiębiorstw branży transportowej z woj. śląskiego. Opis projektu Proces rekrutacji: Nabór będzie otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równych sznas. REKRUTACJA(R) , biuro projektu, Kierownik Projektu: ETAP I-Pracownicy i przedsiębiorcy dostarczą do biura projektu komplet dokumentów, tj.: -formularz zgłoszeniowy(z danymi firmy i kandydatów) -oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, -wpis do ewidencji/krs weryfikacja przynależności do branży; -podpisane oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów, -formularza inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -kserokopia prawa jazdy kat.b od kandydatów na pakiet kursów C,C+E,KWP oraz prawa jazdy kat.c od kandydatów na ADR,HDS. KP zweryfikuje możliwość udzielenia pomocy de minimis na podstawie przedłożonych dok. ETAP II selekcja: Z firm,które pozytywnie przeszły Etap I na 7dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria/wagi punktowe: a)k(min6os) pierwszeństwo w rekrutacji-8pkt b) os.z wykszt. podstawowym,gimnazjalnym,niżs zym -pierwszeństwo po K - 4pkt b) os.w wieku pkt c) os.z wykszt.zawodowym-2pkt. pozostałe wg kolejności zgłoszeń.

30 Po wyborze, firmy podpisują umowę szkol.z załącznikami i otrzymują zaświad.o pomocy de minimis a uczestn. podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniające kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os. zakwalifikowanych lub braku zgody lekarza lub psychologa na wykonywanie zawodu. Formy wsparcia: - szkolenia w zakresie: 1) kierowca samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego (4 cykle kursów kat. C, C+E, KWP); 2) przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach ADR; 3) operatora żurawia hydraulicznego HDS.

31 Tytuł Projektu KIEROWCA ZAWODOWY podstawą branży transportowej WND-POKL /13 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Igrzyskowa 3/73, Bydgoszcz tel. 52/ fax. 052/ osoba do kontaktów roboczych: Artur Grzeszczyk Okres realizacji projektu 01/11/ /04/2015

32 Grupę docelową projektu stanowi 45 MMŚP z BT (sekcja H.49 PKD 2007) czyli z branży prowadzącej działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki WŚ (6.Transport i infrastruktura transportowa); prowadzących działalność(posiadających jednostkę organizacyjną) na terenie WŚ i ich 150 pracowników(w tym min.6k)mieszkających(zgodnie z KC) i pracujących na obszarze WŚ, w 100% o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym (kryt.strat.nr4). Wsparciem zostaną objęci pracownicy BT zatrudnieni na umowę o pracę,właściciele,wspólnicy. GD stanowią wyłącznie MMŚP niekorzystające ze wsparcia w ramach projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach. Cel główny projektu: Nabycie do IV 2015r umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych w formie certyfikatów i egzaminów zawodowych niezbędnych dla celów spełnienia wymogów formalnych prowadzenia pracy w danym zakresie przez 150 (144M;6K) pracowników i przedsiębiorców z 45 MMŚP BT z woj. śląskiego. Opis projektu Proces rekrutacji: Nabór będzie otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równych sznas. REKRUTACJA(R) , biuro projektu, Kierownik Projektu(KP): ETAP I-Pracownicy i przedsiębiorcy dostarczą do biura projektu komplet dok.tj. -formularz zgłoszeniowy(z danymi firmy i kandydatów) -oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, o niekorzystaniu z 8.1.1/ wpis do ewidencji/krs weryfikacja przynależności do BT; -formularza inf przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis -kserokopia prawa jazdy kat.b od kandydatów na C,C+E,KWP oraz prawa jazdy kat.c od kandydatów na ADR,HDS. KP zweryfikuje możliwość udzielenia pomocy de minimis na podstawie przedłożonych dok. ETAP II analiza potrzeb szkoleniowych i testy wiedzy/umiejętności a)przedsiębiorstw; rozmowy z os.zarządzającymi firmami; właścicielami w zakresie zapotrzebowania na kierowców z kat. C,CE,KWP i podwyższania uprawnień obecnych kierowców o operatorów HDS,ADR b)pracowników; rozmowy z kandydatami w zakresie ich predyspozycji i oceny motywacji uzyskania uprawnień C,CE,KWP lub HDS i ADR, następnie przeprowadzenie testów wiedzy o ruchu drogowym na poziomie: -kat.b dla kandydatów na C,C+E,KWP

33 -kat.c dla kandydatów na HDS,ADR Test będzie w obu przypadkach zakładał 20pytań; umożliwi to tworzenie jednolitych grup szkoleniowych pod względem wiedzy i umiejętności kandydatów/ek. c) badanie zdolności psychofizycznych-badania lekarskie i psychotechniczne kandydatów/ek ETAP III selekcja: Z firm,które pozytywnie przeszły Etap I i II na 7dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria/wagi punktowe: a)k(min6os) pierwszeństwo w rekrutacji-8pkt b) os.z wykszt. podstawowym,gimnazjalnym,niżs zym -pierwszeństwo po K - 4pkt c) os.w wieku pkt d) os.z wykszt.zawodowym-2pkt. pozostałe wg kolejności zgłoszeń i wielkości firm (3.2.1). Po wyborze,firmy podpisują umowę szkol.z załącznikami i otrzymują zaświad.o pomocy de minimis a uczestn.podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie.zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniające kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os.zakwalifikowanych lub braku zgody lekarza lub psychologa na wykonywanie zawodu. Formy wsparcia: - szkolenia w zakresie: 1) kierowcy samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego (4 cykli kursów kat.c,c+e,kwp) 2) przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach ADR (3 cykle) 3) operatora żurawia hydraulicznego HDS (3 cykle).

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL.08.01.01-24-283/09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Vademecum Menedżera - Nowoczesne zarządzanie w MŚP WND-POKL.08.01.01-24-202/10 Dane teleadresowe biura projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo