Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

2 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem objęte zostaną kobiety (30K i 90M). Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję (+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50% z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e. Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. Mat. szkol.: skrypt. d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB.Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie desant ratowniczy, podpływanie do osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a, pozytywny wynik badań lekarskich.

3 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego WND-POKL /11 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

4 Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M). Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów. Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste ratownika, liny rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a., pozytywny wynik badań lekarskich.

5 Tytuł Projektu Nowoczesny personel WND-POKL /11 Beneficjent Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach Dane teleadresowe biura projektu ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 42/319, Tychy tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Sykta Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

6 Opis projektu Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska w wieku [78 K - min. 65%, 42 M], charakteryzujących się relatywnie niskim wykształceniem (średnie) i kwalif.typowymi dla sposobu pracy w minionych latach i sektorze przemysłowym (ndst obsługa komputera, brak komunikacji w jęz. obcych, komunikacja pionowa, brak indywid. inicjatywy i efektyw.planowania pracy zespole). Funkcjonują one na trudnym, konkuren.rynku pracy i żeby zachować zatrud., awansować lub zmienić pracodawcę muszą nieustannie podnosić kwalifikacje. Ze względu na długi okres projektu przyjęto, że projekt ukończy cn. 95 % UP, 114 (74k, 40m) ze 120 os. [5 % ryzyk]. Cel główny projektu: Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności co najmniej 114 os. pracujących z terenu WŚl (74K,40M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do k. 12/2014 Rekrutacja: prowadzona w 4 turach naboru (4 edycje x po 3 grupy szkol. x 10 os) w okresie od 4-5, i 3-4, , poprzedzona kampanią promocyjną [ogłoszenia, plakaty, ulotki, spotkania informacyjne w zakładach pracy, mailing do firm członkowskich i współpracujących blisko 150 firm zatr. ok. 6 tys. osób], posiadająca charakter bezstronny, z jasnymi zasadami aplikowania, przebiegająca w następujących fazach: a) ogłoszenie terminów rekrutacji, udostępnienie w siedzibie Wnioskodawcy, na stronie www Projektu regulaminu, wzorów umów oraz dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, oświadczeń. b) przyjmowanie wniosków w biurze projektu, osobiście, drogą pocztową. Wypełnienie testu motywacyjnego, zbadanie poziomu umiejętności językowych osobiście, w trakcie spotkań grupowych; c) selekcja formalna [zaśw. z zakładu pracy, miejsce zameldowania, wiek; poprawność wypełnienia wniosku aplikacyjnego, kompletność]. d) selekcja merytoryczna wg nast. kryteriów: niskie doświadczenie zawodowe, do 10 lat +5 pkt, do 5 lat + 10 pkt, wykształcenie maks. średnie +10 pkt, zawodowe + 20 pkt, wynik testu motywacyjnego +20. W przypadku równej ilości punktów decyduje wysokość uzyskana w ramach testu, następnie kolejność zgłoszeń. e) ogłoszenie wyników list rankingowych oraz rezerwowych osobno dla K i M w celu uzyskania wsk. projektowych (78K-42M). f) podział uczestników wg grup zaawansowania - w każdym naborze na 3 grupy po średnio 10 osób (łącznie 4 nabory x 3 grupy x 10 os os.) W przypadku problemów z naborem nastąpi intensyfikacja spotkań informacyjnych, zakup dodatkowych ogłoszeń, marketing bezpośredni. Formy wsparcia: - warsztaty motywacyjno-interpersonalne; - kurs językowy (angielski, niemiecki, francuski, włoski); - kurs komputerowy.

7 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Profesjonalny księgowy POKL /11 FHU Józef Król Spółka Jawna ul. Pelczara 6c/6, Rzeszów Tel./fax Osoba do kontaktu: Anna Balicka Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014 Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pracujących w działach księgowych sektora górnictwa i energetyki. Celem głównym projektu jest Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy140 osób pracujących w sektorze górnictwa i energetyki w działach księgowości do r. Grupę docelową projektu stanowią pracujące osoby dorosłe zamieszkujące województwo śląskie lub też pracujące na jego terenie. Ze względu na specyfikę szkolenia uczestnicy będą posiadali co najmniej wykształcenie średnie. Opis projektu Nabór do projektu odbędzie się osobno dla każdego szkolenia. W ramach każdego naboru zostaną rekrutowane 4 grupy szkoleniowe 15 osobowe (I-III poziom) lub 10 osobowe (IV poziom). Formularze zgłoszeniowe będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, faks-u. Będzie możliwe również złożenie zgłoszenia osobiście w biurze projektu w godzinach od 10.00do Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone 10 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo. Etap formalny: zatrudnienie w sektorze energetycznym lub górniczym (weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub

8 cywilnoprawnej), zamieszkiwanie lub pracowanie na terenie województwa śląskiego (oświadczenie). posiadanie co najmniej wykształcenia średniego - (weryfikacja na podstawie dyplomu). ponadto aby zostać zakwalifikowanym na poszczególne szkolenia uczestnicy będą musieli również spełniać wymagania w zgodne z Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zwodu księgowego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kryteria merytoryczne to: preferowane będą osoby, które w ostatnich trzech latach nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu księgowym (oświadczenie), pracownicy, których staż pracy w księgowości jest krótszy niż dwa lata (umowa o pracę, cywilnoprawna), Szczegółowe kryteria rekrutacji wraz z wagami punktowymi zostaną zapisane w regulaminie rekrutacji. Następnie zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa. FORMY WSPARCIA: Szkolenie księgowy I poziom Szkolenie specjalista ds. rachunkowości II poziom Szkolenie główny księgowy - III poziom Szkolenie dyplomowany księgowy" IV poziom

9 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Barman z wyższej półki POKL /11 Fricco Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, Katowice Tel Fax Osoba do kontaktu: Justyna Misiołek Okres realizacji projektu Od Do Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności wspomagających rozwój kariery zawodowej na stanowisku barman/ka, poprzez objęcie wsparciem z zakresu szkoleń zawodowych i językowych 40 UP zatrudnionych w branży gastronomiczno - noclegowej z woj. śląskiego, podregion katowicki, przez 6 miesięcy. Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. Śląskiego - podregion katowicki (w przypadku os. fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu KC) -40(12K,28M) pracujących osób dorosłych (pow.18 lat oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Rekrutacja (09 i oraz ) zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi, które są dopasowane do GD zakresem i formą. Opracowane zostaną ulotki i plakaty-rozwieszone w różnych punktach obszaru projektu - głównie miejsca licznie uczęszczane - centra miast, przystanki. Ulotki zostaną rozdystrybuowane w lokalach gdzie pracują potencjalni UP. Plakaty i ulotki będą zawierać wizerunek zarówno K jak i M, tak by promować aktywność K, i przełamywać stereotyp barmana-mężczyzny. Etapy rekrut:

10 1. Akcja promocyjno-informacyjna 2. Wypełnienie i złożenie dokumentów aplikacyjnych. Weryfikacja kwalifikowalności do proj. przy wyk. kryteriów obligatoryjnych: zatrudnienie, miejsce zamieszkania/pracy na obszarach zasięgu projektu. Kryteria rekrutacyjne fakultatywne: znajomość języka angielskiego: test on-line (brak - 3 pkt., podstawowa - 2 pkt., średnio-zaawansowana - 1 pkt., biegła - 0 pkt.); zatrudnienie w lokalu z branży gastronomicznej, noclegowej, kasyna 2pkt, w innej branży (zgodnie z PKD) - 0 pkt. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez kilka osób, do projektu dostaje się osoba o niższym wykształceniu. Jeśli wykształcenie jest równe, decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych: zaświadczenie o zatrudnieniu, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podpisany regulamin rekrutacji, oświadczenia. 3. Stworzenie list UP i listy UP Rezerwowej 4. Podpisanie deklaracji udziału w projekcie Wymagania rekrutacji zostaną zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie WWW projektu, razem z wszystkimi dokumentami potrzebnymi do zgłoszenia chęci udziału. Dokumenty te będą także dostępne w formie papierowej w biurze projektu czynnym od pn do pt w godz.8-16 oraz min. jeden dzień tyg. od 12 do 20, tak by wyrównać dostęp do projektu osobom pracującym w różnych godz. i częściach woj. Chęć zgłoszenia uczestnictwa będzie można zgłosić osobiście, drogą mailową, pocztową, tel., lub faxem tak by ułatwić dostęp do projektu bez konieczności brania urlopu w pracy. FORMY WSPARCIA: 1. Blok szkoleń barmańskich: I blok Sylwetka barmana, wizerunek, organizacja pracy, standard obsługi Savoir vivre w miejscu pracy Barman szefem lokalu

11 Praca z klientem, różne typy klienta Terminologia Jak prawidłowo przyjąć zamówienie Zasady przyjmowania napiwków II blok Bar jako miejsce pracy. Alkohol jako używka albo atrybut kultury Podział na typy barów Umeblowanie i wyposażenie, aranżacja Wyposażenie podręczne Podział alkoholi Wpływ alkoholu na organizm człowieka III blok Podstawy miksologii Cocktaile, rodzaje drinków long, short i inne Drinki światowe i lokalne Dodatki, składniki dekoracyjne Szkło barowe, miary, dodatki uzupełniające IV blok V blok Nauka sporządzania wybranych drinków Kawa w barze. Nauka sporządzania drinków na bazie kawy Ekspres do kawy Zasady parzenia i serwowania kawy Drinki na bazie kawy Nauka sporządzania wybranych drinków

12 VI blok Free style Czym jest free style? Zasady i techniki free style 2. Blok szkoleń z języka angielskiego

13 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Z angielskim na podbój Europy! angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników WND-POKL /12 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

14 Opis projektu W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 mikroprzedsiębiorstw z woj. śl. poprzez udział ich pracowników w liczbie 192 w szkoleniu jęz. (116K/76M). Ponadto wśród 96 mikroprzedsiębiorstw 50% stanowić będą osoby samozatrudnione (tj K/19M). Grupa docelowa projektu charakteryzować się będzie w szczególności następującymi cechami: a. motywacją do rozwoju lub rozpoczęcia biznesowej współpracy międzynarodowej b. posiadaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2, co pozwoli realnie wesprzeć kadrę mikroprzedsiebiorców w ich dążeniach do skuteczniejszego komunikowania się z partnerami zagranicznymi REKRUTACJA (I tura: I-II.13, II tura:xi-xii.13) 1.opracowanie Regulaminu udziału w projekcie i powołanie Komisji Rekrutacyjnej (koordynator i jego zastępca) 2.złożenie Formularza Aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność potencjalnych UP, oświadczenia dot. pomocy de minimis, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) 3. wybór UP: a. ocena formalna b. ocena merytoryczna na podstawie złożonych Formularzy Aplikacyjnych i testu językowego w oparciu o następujące KRYTERIA: - opis doświadczenia lub planowanych działań w zakresie współpracy międzynarodowej wymagającej komunikowania się w j. ang. - poziom znajomości języka ang. kandydata (co pozwoli dopasować osobę do odpowiedniej grupy szkoleniowej) 4. Podpisanie przez wybranych do udziału w projekcie mikroprzedsiebiorców stosownej umowy uwzględniającej: imienny wykaz pracowników kierowanych do udziału w danym szkoleniu oraz regulującą uczestnictwo w projekcie przed rozpoczęciem udziału osoby w szkoleniu (objęciem wsparciem) co będzie stanowiło spełnienie EFEKTU ZACHĘTY. Kurs Business English przeprowadzony w 2 edycjach I edycja - rekrutacja: I-II.2013, szkolenie: II-XII.2013 II edycja - rekrutacja: XI-XII.2013, szkolenie: I-XI.2014 Kurs polegać będzie na uczestnictwie w 120 h (45-min.) zajęć stacjonarnych. W każdej edycji kursu powstanie 8 grup (12 os.). Elementem uzupełniającym i wspomagającym uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych będzie komponent e-learningowy polegający na udostępnieniu uczestnikom dodatkowego kursu/ćwiczeń internetowych do samodzielnej pracy. Zagadnienia związane z ćwiczeniami w obrębie komponentu e-learningowego można będzie w razie potrzeby omówić w ramach indywidulanych konsultacji. Przewidziano, że dla każdej grupy w każdej z edycji przeprowadzonych zostanie 30h konsultacji (8 grup x 30h = 240 h). Dodatkowo w okresie VII-VIII (2013 i 2014) prowadzone będą konsultacje uzupełniające w wymiarze 110h dla każdej edycji. Niezwykle pożądanym i atrakcyjnym elementem kursu są zajęcia z native speakerem. Projekt zakłada przeprowadzenie 30h zajęć konwersacyjnych dla każdej z grup. Lektor prowadzący będzie native speakerem z wieloletnim doświadczeniem również w przygotowaniu do egzaminów (w tym BULATS). Każdy z UP po zakończeniu szkolenia przystąpi do wszystkich 3 części egzaminu BULATS

15 Tytuł Projektu edugrant z projektem po nowe technologie POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi ul. Wolności 345A, Zabrze tel fax Osoba do kontaktu: Magdalena Tomala Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

16 Opis projektu Grupa docelowa to mikro-mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność wpisującą się w technologie medyczne (ochrony zdrowia) PKD: C.21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne M.72 Badania naukowe i prace rozwojowe P B Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, którzy nie byli dotychczas objęci wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i ich pracownicy/ce) wykonujący(e) pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. śląskim. Wsparcie otrzymają 80 MMŚP oraz 168 pracownic/ków MMŚP. Kryteria rekrutacji: 1.Brak wykluczenia z pomocy de minimis oraz kwalifikacja do sektora MMŚP; 2.Czy firma należy do grupy docelowej (np. lokalizacja, PKD zgodny z OT, brak udziału w innych projektach); Punkty ustalające kolejność na listach: +2 pkt dla mikro firm +1 pkt dla małych firm W przypadku tej samej liczby punktów kolejność zgłoszeń. W ramach projektu przewidziano: Szkolenie j.angielski z elementami jęz. specjalistycznego Szkolenie z zakresu zarządzania proj. badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy

17 Tytuł Projektu Pro Doctore Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL /11 Beneficjent Śląska Izba Lekarska Dane teleadresowe biura projektu ul. Grażyńskiego 49a, Katowice tel. (032) fax: (32) osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2015

18 Opis projektu Grupę docelową stanowią lekarze zamieszkujący na terenie województwa śląskiego i/lub zatrudnieni w placówkach służby zdrowia województwa śląskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi rocznie ok.500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim. Rekrutacja: Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru: 1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez: -rozesłanie materiałów inform.(ulotki, plakaty)do placówek służby zdrowia wg listy MZ jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w regionie ok.115); -ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 11/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej- 5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok) oraz na stronie www. Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www. 2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia),poprzez i fax lub osobiście w Biurze Projektu. 3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący i/lub zamieszkały lekarz na terenie województwa śląskiego podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów),zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie. 4.Kwalifikacja,wpisanie na listę uczestników. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. W tym celu rozeznana została sytuacja kobiet i mężczyzn na podstawie rejestru ewid-inform. lekarzy, lekarzy dentystów odbywających specjalizację na terenie woj. śląskiego prowadzonego przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Formy wsparcia: Szkolenia pn. Zdrowie Publiczne (16 edycji) - każdy uczestnik weźmie udział w 64 godz. zajęć dydaktycznych.11 spotkań, rozpoczęcie zajęć o 9tej (5 do 8 godz. zajęć w ramach 2 lub 3 tematów w ciągu dnia,każdy prowadzi jeden lub dwóch specjalistów z danej dziedziny).jedna półgodzinna przerwa na poczęstunek. Tematy (łącznie 23) to m.in.: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski; Ochrona zdrowia w UE; Promocja zdrowia; Opiniowanie sądowo-lekarskie; Farmakoekonomika. Ostatnie spotkanie - kolokwium.

19 Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka ul. Dębowa 2, Szczyrk Tel lub Fax Osoba do kontaktu: Jan Górniak Okres realizacji projektu 01/06/ /02/2015

20 Uczestnikami projektu będą dorosłe osoby pracujące (60 K i M),mieszkające/pracujące na ter. woj. śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zaw. w obszarze ratownictwa. Projekt jest skierowany do ratowników/osób pracujących lub działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym (KSRG) kryt.formalne. Opis projektu Rekrutacja odbywać się będzie równolegle poprzez: stronę internetową pr., stronę GOPR, Facebook, kontakty instytucjami działającymi w KSRG, dystrybucję mat. promoc. Formularz zgł. dostępny będzie na stronie internetowej Proj. Preferowane będą osoby z niewielkim doświadczeniem w ratownictwie, jednak warunkiem przystąpienia do projektu będzie posiadanie podstawowych umiejętności niezbędnych do udziału w szkoleniach. Selekcja przeprowadzana będzie w oparciu o 1.wymogi formalne 2.ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydata/ki oraz motywacji do udziału w szkoleniu(kryt. meryt.). Szczegóły dot. wymaganych kwalifikacji zawarte będą w Regulaminie proj. Weryfikacja wymogów nastąpi poprzez analizę formularzy zgł.,w razie potrzeby przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne (w przypadku dużej liczby zgłoszeń na szkolenie lub wątpliwości dot. kwalifikacji/predyspozycji kandydata/ki); w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na niski udział kobiet w tego typu szkoleniach, zgłaszające się panie, spełniające wymogi, będą kwalifikowane w pierwszej kolejności. W oparciu o uzyskane dane tworzone będą listy rankingowe kandydatów i listy rezerwowe. Rekrutacja prowadzona będzie do skompletowania grup i utworzenia list rez. Formy wsparcia: W projekcie planowane jest kompleksowe przeszkolenie 60 ratowników (4 grupy po 15 os.), w następujących tematach: - medyczne ocena podst. funkcji życiowych, ćwiczenia m.in. sposobów unieruchomienia kończyn, zastosowanie tlenu i AED, reanimacja, resuscytacja, urazówka -16h (uaktualnienie wiedzy już posiadanej przez UP) - psychologia i etyka działań ratowniczych - stres sytuacyjny i pourazowy, łagodzenie objawów paniki, histerii i depresji, komunikacja z poszkodowanymi, interwencje kryzysowe 24h - org. działań poszukiwawczo-rat. - taktyka akcji P-R, zdarzenia masowe, zarządzanie i współpraca z zespołem, systemy łączności, wyk. psów rat. 28h

21 - ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych (WSiP): a.podstawowe pływanie ofensywne i defensywne, wyk. sprzętu ratowniczego - 16h, b.zaawansowane - obóz letni praktyka pływania i ratownictwa w warunkach białej wody o IV i V ST. trudności 40h - rat.wysokościowe - doskonalenie technik linowych, wspinaczki, akcje rat. na wysokości, trudne ratownictwo: ścianowe, jaskiniowe, ewakuacja z kolejek, drzew i konstrukcji 40h (2 x 20h), - śmigłowcowe - bezpieczna współpraca ze śmigłowcem, zastosowanie długiej liny, działania rat. z pokładu śmigł., ewakuacja z nurtów wodnych z wyk.śmigł. - 24h - rat. zimowe - poruszanie się i radzenie sobie w trudnym terenie w zimowych warunkach, nauka jazdy na skuterach śnieżnych 32h, - szkol.lawinowe 16h - szkol.(obóz) kondycyjne zimowe doskonalenie jazdy na nartach 40h

22 Tytuł Projektu Rozwój przez zmianę kwalifikacji zawodowych WND-POKL /13 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Z.U.W.H. ELPAX ul. Łużycka 11, Bytom Tel Fax: osoba do kontaktów: Mariusz Sidor Okres realizacji projektu 01/10/ /04/2015

23 Opis projektu Projekt skierowany jest do 90 śl. Przedsiębiorstw (pracodawców) i 360 (min. 165 K) pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Ze względów formalno prawnych będą to os. Delegowane z przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. Śląskiego. Będą to firmy z sektora MMSP. Głównym celem projektu jest umożliwienie do przedsiębiorstwom przechodzącym procesy restrukturyzacyjne dostosowanie kompetencji zawodowych 360 prac. Do ich potrzeb oraz regionalnej gospodarki. Rekrutacja ciągła do momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników i stworzenia listy rezerwowej maks. Do marca 2014 i sukcesywne uruchamianie form wsparcia po skompletowaniu poszczególnych grup. Procedura rekrutacji: kampania informacyjna, opracowanie regulaminu rekrutacji i dokumentów rekrutacji, przyjmowanie dokumentów, weryfikacja formalna spełnienia kryteriów o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów określonych w regulaminie, Formy wsparcia: - szkolenia z kompetencji kluczowych i zawodowe: j. angielski, szkolenie ECDL Start, księgowość komputerowa, prawo jazdy C, kwalifikacja wstępna przyspieszona z zakresu C,C+E,C1,C1+E.

24 Tytuł Projektu Energia Kompetencji WND-POKL /13 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu WS Finance Aleksander Stiller ul. Św. Urbana 5/D Zabrze tel: (32) fax: (32) osoba do kontaktów: Aleksander Stiller Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014 Opis projektu Projekt skierowany jest do 120 osób mikro, mali, średni przedsiębiorcy i ich pracownicy (PKD F.41 i F.43), niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dla Poddziałania i w latach Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 pracowników i 80 przedsiębiorców z woj. śląskiego prowadzących działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu. Rekrutacja otwarta, obejmująca etapy: akcja promocyjna; analiza potrzeb szkoleniowych (w formie testów wiedzy/kompetencji i ankiet).decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane do r. Formy wsparcia: - szkolenie instalatorów pomp ciepła teoria wraz z praktyką.

25 Tytuł Projektu KUŹNIA ZAWODÓW dla śląskiej branży budowlanej WND-POKL /13 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Igrzyskowa 3/73, Bydgoszcz tel. 52/ fax. 52/ osoba do kontaktów roboczych: Mariusz Lachor Okres realizacji projektu 01/11/ /06/2015

26 Grupę docelową projektu stanowi 240 pełnoletnich pracowników i przedsiębiorców (w tym 8 kobiet) zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie woj..śląskiego, w 100% o wykształceniu co najwyżej średnim (spełnia kryt.strat.4),zatrudnionych w 60 MP-BB (sekcja F PKD2007), prowadzących działalność (posiadających siedzibę/filię/oddział lub jednostkę organizacyjną) na obszarze woj. śląskiego. Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy BB zatrudnieni na umowę o pracę, właściciele, wspólnicy. Cel główny projektu: Podniesienie do V 2015r kompetencji 240 (232M;8K) przedsiębiorców i pracowników 60 firm sektora MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY BUDOWLANEJ z woj. śląskiego poprzez organizację kursów zawodowych i egzaminów umożliwiających zdobycie nowych uprawnień i kwalifikacji w budownictwie. Opis projektu Proces rekrutacji: Nabór będzie otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równych szans. REKRUTACJA , biuro projektu, osoba odpowiedzialna - Kierownik Projektu; ETAP I-Pracownicy i przedsiębiorcy dostarczą do biura projektu komplet dokumentów tj.: -formularz zgłoszeniowy(z danymi firmy i kandydatów wraz z opisem stanowisk pracy) -oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, -wpis do ewidencji dział. gosp/krs weryfikacja przynależności do BB; - oświadczenia o przetwarzaniu danych os. kandydatów, -formularza inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -kserokopia prawa jazdy kat. B kandydatów na: kop-ładowarkę, spycharkę (wymagane ustawowo) oraz na C+KWP+HDS -kserokopia certyfikatu SEP do 1kV kandydatów na SEP powyżej 1kV (wymagane ustawowo) ETAP II selekcja: Z firm,które pozytywnie przeszły Etap I na 7dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria/wagi punktowe: a)k(min8os) pierwszeństwo w rekrutacji-8pkt b) os.z wykszt. podstawowym, gimnazjalnym, niższym -pierwszeństwo po K - 4pkt b) os.w wieku pkt c) os.z wykszt.zawodowym-2pkt. pozostałe wg kolejności zgłoszeń.

27 Po wyborze,firmy podpisują umowę szkol. z załącznikami a uczestn. podpisują deklarację uczestn. w proj. Zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniając e kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os. zakwalifik. lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu. Rekrutacja uzupełniająca - w przypadku przerwania udziału w proj. zostanie przeprowadzona wg w/w kryteriów przez Koordynatora projektu. Formy wsparcia: - szkolenia zawodowe, tj.: operator koparko-ładowarki, operator spycharki, operator urządzeń dźwigowotransportowych, spawacz MIG, spawacz TIG, elektryk budowlany.

28 Tytuł Projektu TWARDE UPRAWNIENIA podstawą rozwoju kadr branży transportowej WND-POKL /13 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Igrzyskowa 3/73, Bydgoszcz tel. 52/ fax. 052/ osoba do kontaktów roboczych: Anna Guzik Okres realizacji projektu 01/11/ /04/2015

29 Grupę docelową projektu stanowi 45 mikroprzedsiębiorstw z BT (sekcja H.49 PKD 2007) prowadzących działalność(posiadających jednostkę organizacyjną) na terenie woj. śląskiego i ich 150 pracowników(w tym min.6k)mieszkających(zgodnie z KC) i pracujących na obszarze WŚ, w 100% o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym (spełnia kryt.strat.nr4). Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy BT zatrudnieni na umowę o pracę, właściciele, wspólnicy. Cel główny projektu: Nabycie do IV 2015r umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych w formie certyfikatów i egzaminów zawodowych niezbędnych dla celów spełnienia wymogów formalnych prowadzenia pracy w danym zakresie przez 150 (144M;6K) pracowników i przedsiębiorców z 45 Mikro Przedsiębiorstw branży transportowej z woj. śląskiego. Opis projektu Proces rekrutacji: Nabór będzie otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równych sznas. REKRUTACJA(R) , biuro projektu, Kierownik Projektu: ETAP I-Pracownicy i przedsiębiorcy dostarczą do biura projektu komplet dokumentów, tj.: -formularz zgłoszeniowy(z danymi firmy i kandydatów) -oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, -wpis do ewidencji/krs weryfikacja przynależności do branży; -podpisane oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów, -formularza inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -kserokopia prawa jazdy kat.b od kandydatów na pakiet kursów C,C+E,KWP oraz prawa jazdy kat.c od kandydatów na ADR,HDS. KP zweryfikuje możliwość udzielenia pomocy de minimis na podstawie przedłożonych dok. ETAP II selekcja: Z firm,które pozytywnie przeszły Etap I na 7dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria/wagi punktowe: a)k(min6os) pierwszeństwo w rekrutacji-8pkt b) os.z wykszt. podstawowym,gimnazjalnym,niżs zym -pierwszeństwo po K - 4pkt b) os.w wieku pkt c) os.z wykszt.zawodowym-2pkt. pozostałe wg kolejności zgłoszeń.

30 Po wyborze, firmy podpisują umowę szkol.z załącznikami i otrzymują zaświad.o pomocy de minimis a uczestn. podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniające kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os. zakwalifikowanych lub braku zgody lekarza lub psychologa na wykonywanie zawodu. Formy wsparcia: - szkolenia w zakresie: 1) kierowca samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego (4 cykle kursów kat. C, C+E, KWP); 2) przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach ADR; 3) operatora żurawia hydraulicznego HDS.

31 Tytuł Projektu KIEROWCA ZAWODOWY podstawą branży transportowej WND-POKL /13 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Igrzyskowa 3/73, Bydgoszcz tel. 52/ fax. 052/ osoba do kontaktów roboczych: Artur Grzeszczyk Okres realizacji projektu 01/11/ /04/2015

32 Grupę docelową projektu stanowi 45 MMŚP z BT (sekcja H.49 PKD 2007) czyli z branży prowadzącej działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki WŚ (6.Transport i infrastruktura transportowa); prowadzących działalność(posiadających jednostkę organizacyjną) na terenie WŚ i ich 150 pracowników(w tym min.6k)mieszkających(zgodnie z KC) i pracujących na obszarze WŚ, w 100% o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym (kryt.strat.nr4). Wsparciem zostaną objęci pracownicy BT zatrudnieni na umowę o pracę,właściciele,wspólnicy. GD stanowią wyłącznie MMŚP niekorzystające ze wsparcia w ramach projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach. Cel główny projektu: Nabycie do IV 2015r umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych w formie certyfikatów i egzaminów zawodowych niezbędnych dla celów spełnienia wymogów formalnych prowadzenia pracy w danym zakresie przez 150 (144M;6K) pracowników i przedsiębiorców z 45 MMŚP BT z woj. śląskiego. Opis projektu Proces rekrutacji: Nabór będzie otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równych sznas. REKRUTACJA(R) , biuro projektu, Kierownik Projektu(KP): ETAP I-Pracownicy i przedsiębiorcy dostarczą do biura projektu komplet dok.tj. -formularz zgłoszeniowy(z danymi firmy i kandydatów) -oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, o niekorzystaniu z 8.1.1/ wpis do ewidencji/krs weryfikacja przynależności do BT; -formularza inf przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis -kserokopia prawa jazdy kat.b od kandydatów na C,C+E,KWP oraz prawa jazdy kat.c od kandydatów na ADR,HDS. KP zweryfikuje możliwość udzielenia pomocy de minimis na podstawie przedłożonych dok. ETAP II analiza potrzeb szkoleniowych i testy wiedzy/umiejętności a)przedsiębiorstw; rozmowy z os.zarządzającymi firmami; właścicielami w zakresie zapotrzebowania na kierowców z kat. C,CE,KWP i podwyższania uprawnień obecnych kierowców o operatorów HDS,ADR b)pracowników; rozmowy z kandydatami w zakresie ich predyspozycji i oceny motywacji uzyskania uprawnień C,CE,KWP lub HDS i ADR, następnie przeprowadzenie testów wiedzy o ruchu drogowym na poziomie: -kat.b dla kandydatów na C,C+E,KWP

33 -kat.c dla kandydatów na HDS,ADR Test będzie w obu przypadkach zakładał 20pytań; umożliwi to tworzenie jednolitych grup szkoleniowych pod względem wiedzy i umiejętności kandydatów/ek. c) badanie zdolności psychofizycznych-badania lekarskie i psychotechniczne kandydatów/ek ETAP III selekcja: Z firm,które pozytywnie przeszły Etap I i II na 7dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria/wagi punktowe: a)k(min6os) pierwszeństwo w rekrutacji-8pkt b) os.z wykszt. podstawowym,gimnazjalnym,niżs zym -pierwszeństwo po K - 4pkt c) os.w wieku pkt d) os.z wykszt.zawodowym-2pkt. pozostałe wg kolejności zgłoszeń i wielkości firm (3.2.1). Po wyborze,firmy podpisują umowę szkol.z załącznikami i otrzymują zaświad.o pomocy de minimis a uczestn.podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie.zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniające kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os.zakwalifikowanych lub braku zgody lekarza lub psychologa na wykonywanie zawodu. Formy wsparcia: - szkolenia w zakresie: 1) kierowcy samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego (4 cykli kursów kat.c,c+e,kwp) 2) przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach ADR (3 cykle) 3) operatora żurawia hydraulicznego HDS (3 cykle).

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL.08.01.01-24-320/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL.08.01.01-24-320/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Pro Doctore Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL.08.01.01-24-734/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, projektu pt. Profesjonalny nauczyciel WND-POKL.08.01.01-20-214/11 realizowanego przez Łomżyńską

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski.

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski. REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do Projektu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku.

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku. Regulamin rekrutacji dla osób chcących uczestniczyć w projekcie Kierowca wykwalifikowany dobra LOKata na przyszłość!, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji w projekcie, określa zasady rekrutacji stosowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski zwane dalej: Realizatorem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Mobilni i kompetentni na europejskim rynku pracy

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Mobilni i kompetentni na europejskim rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Mobilni i kompetentni na europejskim rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa 4 Languages Nicolas E. T. Weatherill (Partner)

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt KOMPETENCJE NA MIARĘ POTRZEB współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Tytuł projektu : Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Rafał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestnictwa w Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska województwa zachodniopomorskiego etap II, określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży budowlanej

KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży budowlanej REGULAMIN PROJEKTU KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży budowlanej 1 Pojęcia Ilekroć w niniejszym Regulaminie projektu jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt realizowany przez firmę EKSPERT

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, 30-616 Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu Rzemieślnicze e-kw@lifikacje (WND-POKL.09.06.01-24-019/12) nr umowy UDA-POKL.09.06.01-24-019/2-00 REGULAMIN Uczestnictwa w projekcie: Rzemieślnicze e-kw@lifikacje realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Ona i On - otwarci na wiedzę, gotowi do zmian realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo