promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze"

Transkrypt

1 Studia niestacjonarne II stopnia Semestr 2 Wybór specjalności, przedmiotów obieralnych oraz promotorów

2 Wybór promotorzy, przedmioty obieralne i specjalności Zgodnie z Regulaminem Studiów wybór promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze specjalnością na której studiuje dyplomant Student zobowiązany jest do wyboru promotora do dnia 31 maja 2011 Student kontaktuje się z promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy, a następnie zgłasza to do administracji

3 Wybór promotorzy, przedmioty obieralne i specjalności Proszę zgłaszać wybór promotora do Pani: Joanna Szypulska Ul. Strzelecka 11 pokój 207 Tel Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, zostaną przypisani automatycznie do promotorów z danej specjalności

4 Wybór promotora Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. kierownik katedry prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. dr inż. Piotr Cyplik dr inż. Ireneusz Gania dr inż. Paulina Golińska dr inż. Agnieszka Grzelczak

5 Wybór promotora Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr inż. Katarzyna Grzybowska dr inż. Łukasz Hadaś dr Agnieszka Krugiełka dr inż. Piotr Lubiński dr inż. Jerzy Mazurczak dr inż. Paweł Pawlewski dr inż. Agnieszka Ponikierska dr inż. Agnieszka Stachowiak

6 Wybór promotora Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk Kierownik katedry dr hab. inż. Aleksandra Jasiak, prof. nadzw. dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw. dr Maria Tarniowa - Bagieńska dr inż. Marcin Butlewski dr inż. Grzegorz Dahlke dr inż. Wiesław Grzybowski dr inż. Hanna Gołaś dr inż. Adam Górny

7 Wybór promotora Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości doc. dr Wiesława Horst dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek dr Jerzy S. Marcinkowski dr inż. Bogna Mateja dr inż. Anna Mazur dr inż. Agnieszka Misztal dr inż. Beata Mrugalska dr inż. Krzysztof Piotrowski dr Waldemar Prussak dr inż. Małgorzata Sławińska dr inż. Małgorzata Wejman

8 Wybór promotora Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Władysław Mantura kierownik katedry dr hab. Jan Jabłonski, prof. nadzw. dr inż. Karolina Bondarowska dr inż. Mariusz Branowski dr inż. Marek Goliński dr Krzysztof Kubiak dr inż. Marek Miądowicz dr Halina Portalska dr inż. Maciej Szafrański dr Ewa Więcek-Janka

9 Wybór promotora Katedra Nauk Ekonomicznych prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska kierownik katedry doc. dr hab. Tadeusz Lemańczyk doc. dr Przemysław Bartkiewicz dr Ewa Badzińska dr inż. Arkadiusz Borowiec dr Tomasz Brzęczek dr Małgorzata Gajowiak dr Marek Szczepański

10 Wybór promotora Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. kierownik pracowni dr hab. Ryszard Nazar, prof. nadzw. dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw. dr hab. Artur Dobosz dr Radosław Kot dr Jerzy Przybysz dr inż. Małgorzata Spychała dr Tadeusz Żuk

11 Wybór promotora Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. kierownik pracowni dr inż. Andrzej Borucki dr Ryszard Danecki dr inż. Krzysztof Hankiewicz dr inż. Aleksander Jurga dr inż. Joanna Kałkowska dr inż. Edmund Pawłowski dr inż. Mirosława Przybylska dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka dr inż. Maciej Siemeniak dr Hanna Włodarkiewicz Klimek dr inż. Zbigniew Włodarczak

12 Wybór promotora Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego dr hab. Olgierd Lisowski kierownik pracowni dr hab. Teresa Łuczka prof. nadzw. dr Katarzyna Blanke-Ławniczak dr Lechosław Cichowski dr Paulina Kubera dr Paweł Przepióra dr Janusz Zawadzki

13 Wybór przedmioty obieralne i specjalności Student zobowiązany jest do wyboru specjalności oraz obieralnych przedmiotów specjalnościowych do dnia 30 kwietnia 2010 Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie złożą deklaracji specjalności zostaną przypisani automatycznie do specjalności, na których będą wolne miejsca

14 Wybór przedmioty obieralne i specjalności Proszę dostarczać karty wybory specjalności oraz przedmiotów obieralnych do Pani: Joanna Szypulska Ul. Strzelecka 11 pokój 207 Tel

15 Zarządzanie przedsiębiorstwem Specjalność przygotowuje absolwenta do kompetentnego pełnienia funkcji właściwych dla naczelnego kierownictwa firmy. W tym celu dobór i proporcja przedmiotów podporządkowane są uzyskaniu wiedzy o całości funkcjonowania organizacji biznesowych.

16 Zarządzanie przedsiębiorstwem W ramach tej specjalności pogłębiana jest wiedza z zakresu: techniczno-ekonomicznych zagadnień projektowania i funkcjonowania zakładów, koncepcji i metod zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, a w tym jego zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i wiedzą, obrotu międzynarodowego, socjo-psychologii zarządzania i negocjacji, rachunkowości i analizy działalności gospodarczej oraz komputerowych systemów wspomagających zarządzanie. Absolwent uzyskuje też wiedzę o nowoczesnych formach organizacji biznesu, takich jak przedsiębiorstwo szczupłe (lean enterprise), zwinne (agile enterprise) i wirtualne.

17 Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwent tej specjalności znajduje zatrudnienie na stanowiskach naczelnego kierownictwa w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw dużych, średnich jak i małych. Jest w pełni przygotowany do utworzenia własnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Przykłady stanowisk zajmowanych przez absolwentów specjalności: Prezes Multimedia Polska S.A. Dyrektor Biura Zarządu Philips Lighting Poland Sekretarz Biura Zarządu ENEA S.A.

18 Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmioty specjalności Planowanie biznesu Przedsiębiorstwo w obrocie międzynarodowym i integracja europejska Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Zintegrowane systemy informatycznych zarządzania Zarządzanie przedsięwzięciami

19 Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmioty obieralne dla specjalności Metody promocji negocjacji i techniki sprzedaży Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Etyka w biznesie Zarządzanie środowiskiem Elementy kwalitologii Projektowanie ergonomiczne Statystyka matematyczna - 2 Programowanie aplikacji internetowych Kreatywne myślenie Business English

20 Biznes międzynarodowy Przedmioty specjalnościowe rozszerzają wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem o aspekty prawne (prawo wspólnotowe i pomocowe UE), aspekty ekonomiczne (internacjonalizacja biznesu, międzynarodowe instytucje finansowe), aspekty marketing i handlu międzynarodowego, organizację i zarządzanie korporacjami międzynarodowymi. W ramach przedmiotów obieralnych oferowany jest między innymi specjalistyczny kurs językowy Business English.

21 Biznes międzynarodowy Specjalność przygotowuje absolwentów do przekształcania firm działających na rynku krajowym w przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz do pracy w firmach działających na rynkach zagranicznych, a w tym w dywizjach firm międzynarodowych i globalnych.

22 Biznes międzynarodowy Przedmioty specjalności Marketing i handel międzynarodowy Prawo wspólnotowe UE Programy pomocowe UE Internacjonalizacja biznesu Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi

23 Biznes międzynarodowy Przedmioty obieralne dla specjalności Międzynarodowe instytucje finansowe Międzynarodowe stosunki polityczne E - biznes Dyrektywy UE w zakresie warunków pracy Dyrektywy UE w zakresie przemysłu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Programowanie aplikacji internetowych Kreatywne myślenie Business English

24 Gospodarka Elektroniczna Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę informatyczną, ekonomiczną a także dotyczącą prawnych aspektów prowadzenia biznesu z wykorzystaniem technologii tele-informatycznych (e-biznes). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych technologiami informatycznymi a także w zakresie zarządzania biznesem internetowy i wykorzystania technologii internetowych (w tym umiejętność projektowania stron WWW oraz aplikacji internetowych z uwzględnieniem inżynierii wymagań). Jest przygotowany do diagnozowania rozwiązań informatycznych i prowadzenia doradztwa w zakresie doboru systemów komputerowych wspomagających zarządzanie.

25 Gospodarka Elektroniczna Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne kwalifikują absolwenta tej specjalności do pracy w służbach informatycznych przedsiębiorstw, w służbach organizatorskich - w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, w firmach konsultingowych, oraz do prowadzenia własnego biznesu informatycznego i internetowego.

26 Gospodarka Elektroniczna Przedmioty specjalności Internet-technologie i usługi Techniki opracowania stron WWW Inżynieria wymagań Zastosowanie Internetu do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Współczesne przedsiębiorstwo

27 Gospodarka Elektroniczna Przedmioty obieralne dla specjalności Niezawodność i bezpieczeństwo systemów informatycznych Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Techniki programowania w środowisku internetu Sieciowe systemy operacyjne Dyrektywy UE w zakresie przemysłu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Kreatywne myślenie Business English

28 Systemy projakościowe i ergonomia W specjalności tej położono szczególny nacisk na zagadnienia szeroko rozumianej jakości w funkcjonowaniu firmy. Jakość to to, czego oczekują klienci i użytkownicy produktów. Na jej kształtowanie wpływ mają wszyscy pracownicy i wszystkie jednostki organizacyjne firmy. Jakość ludzkich działań zależy między innymi od warunków środowiska pracy. Zarządzanie firmą w taki sposób, aby była ona przyjazna dla jej pracowników i otoczenia a produkty spełniały oczekiwania klientów i przynosiły zysk, to umiejętności rozwijane w ramach tej specjalności. Są one wymagane przy działaniu przedsiębiorstwa na jednolitym rynku europejskim.

29 Systemy projakościowe i ergonomia Przedmioty specjalności Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy Diagnozowanie i projekt. ergonomiczne Makroergonomia Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Projektowanie systemów zarządzania jakością

30 Systemy projakościowe i ergonomia Przedmioty obieralne dla specjalności Badania marketingowe 2 TQM i reengineering Ergonomia systemów zautomatyzowanych Ochrona pracy Organizacja procesów pomocniczych Dyrektywy UE w zakresie warunków pracy Techniki bezpieczeństwa pracy Business English

31 Marketing przemysłowy Pojęcie marketingu przemysłowego jest szeroko rozumiane przez Zakład Marketingu i Sterowania Ekonomicznego. Marketing przemysłowy jest definiowany jako marketing produktów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych. Takie podejście gwarantuje przygotowanie absolwentów specjalności MARKETING PRZEMYSŁOWY do pracy zarówno na rynku produktów konsumpcyjnych jak i niekonsumpcyjnych - z pewnością jednak przede wszystkim do pracy w służbach marketingowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz w firmach świadczących usługi marketingowe na rzecz tej grupy przedsiębiorstw.

32 Marketing przemysłowy Dlatego też szczególny nacisk położono na zagadnienia rynku odbiorców wyrobów charakteryzujących się dużą złożonością i wartością. Jest to cecha wyróżniająca naszą specjalność. Obsługa takiego rynku wymaga dobrej znajomości zagadnień technicznych, organizacji i eksploatacji zasobów, kosztów i finansów firmy. Przede wszystkim wymaga jednak znajomości technik i narzędzi badania i kształtowania rynku użytkowników wyrobów przemysłowych. Tylko szeroka wiedza z pogranicza techniki, handlu i ekonomii pozwoli absolwentowi na znaczną samodzielność działania, gwarantującą sprawną obsługę klientów i zysk firmie.

33 Marketing przemysłowy Przedmioty specjalności Decyzje i gry marketingowe Badania marketingowe 2 Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Organizacja systemu dystrybucji Marketing międzynarodowy

34 Marketing przemysłowy Przedmioty obieralne dla specjalności Analiza działalności gospodarczej TQM i reengineering Zarządzanie przedsięwzięciami Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Ergonomia produktów Techniki twórczego myślenia i uczenia się Elementy kwalitologii Statystyka matematyczna - 2 Programowanie aplikacji internetowych Business English

35 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Umiejętność porozumienia się odgrywa olbrzymią rolę zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Komunikujemy się gdy chcemy uzyskać informacje na temat nowego projektu jak również wynegocjować lepsze warunki danej transakcji. Umiejętność efektywnego komunikowania się ma oczywiście znaczący wpływ na proces osiągania wyznaczonych celów. Dlatego głównym zadaniem specjalizacji Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations jest poszerzenie repertuaru posiadanych umiejętności interpersonalnych: aktywne słuchanie, jasne i precyzyjne mówienie oraz poprawne reagowanie na komunikaty werbalne i niewerbalne rozmówcy.

36 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Wiadomo, że jakość komunikacji w przedsiębiorstwach wywiera wpływ na motywację pracowników i ich zadowolenie z pracy, wpływa również na ich zaangażowanie i efektywność. Dlatego w ramach specjalizacji zostaną Dlatego w ramach specjalizacji zostaną omówione zagadnienia związane z systemami zarządzania komunikacją w organizacjach. Szczególna uwaga zostanie skierowana na public relations w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstwa.

37 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Specjalność Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations oferuje obok poszerzenia wiedzy teoretycznej jednocześnie praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju scenkach rodzajowych, opracowanie własnej prezentacji dotyczącej danego przedsiębiorstwa, jak również zaprojektowanie reklamy.

38 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Przedmioty specjalności Public relations Zarządzanie komunikacją w organizacji Negocjacje i techniki negocjacji Projektowanie kampanii Komunikacja interkulturowa

39 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Przedmioty obieralne dla specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Etyka w biznesie Socjotechnika komunikacji i zarządzania - techniki obrony przed manipulacją Projekt. systemów informacyjnych zarządzania Metodyka organizacji działalności biznesowej Konsulting Techniki twórczego myślenia i uczenia się Statystyka matematyczna - 2 Business English

40 Logistyka Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat analizy, projektowania oraz eksploatacji systemów logistycznych. Duży blok zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych prowadzonych w ramach tej specjalności obejmuje problemy projektowania systemów logistycznych. Drugim wielkim blokiem wiadomości, jaki przekazujemy studentom w ramach tej specjalności jest wiedza z zarządzania sferą logistyki w przedsiębiorstwie. Omawiane tu są zarówno strategie logistyczne jak i instytucjonalne aspekty funkcjonowania logistyki. Trzeci blok zajęć zawiera przedmioty związane ze specyficznymi zastosowaniami logistyki w wybranych obszarach działalności biznesowej a także poza biznesem. Do grupy tej należą przedmioty takie jak Logistyka miejska czy Projektowanie systemów dystrybucji

41 Logistyka Współczesna logistyka nie może funkcjonować bez wykorzystania osiągnięć informatyki. Sporo miejsca w programie studiów poświęcamy problemom systemów informatycznych wspomagających działalność logistyczną. Uzupełnieniem kształcenia na tej specjalności są zajęcia z zakresu metod i technik wykorzystywanych w analizie i doskonaleniu systemów logistycznych, takich jak reengineering, symulacja czy zarządzanie przedsięwzięciami. Podstawowym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności są działy logistyki, zaopatrzenia czy kooperacji w przedsiębiorstwach. Znajdą pracę również w firmach konsultingowych zajmujących się wdrażaniem nowych rozwiązań w sferze logistyki.

42 Logistyka Przedmioty specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Logistyka 2 Logistyka 3 Organizacja systemu dystrybucji Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

43 Logistyka Przedmioty obieralne dla specjalności Badania marketingowe 2 Projektowanie systemów produkcyjnych Reengineering Logistyka miejska Elastyczne systemy produkcyjne Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Programowanie aplikacji internetowych Business English

44 Organizacja i zarządzanie produkcją Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat analizy, projektowania oraz eksploatacji systemów produkcyjnych. Duży blok zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych prowadzonych w ramach tej specjalności obejmuje problemy projektowania systemów produkcyjnych zarówno konwencjonalnych, to znaczy takich, w których maszyny i urządzenia produkcyjne obsługiwane są przez ludzi, jak i elastycznych w których pracą stanowisk, robotów i środków transportu sterują komputery. Uczymy naszych studentów, jak projektować zarówno tradycyjne formy organizacji produkcji gniazda, linie czy wydziały jak i systemy produkcyjne oparte na koncepcji Just-in-Time, czy też najbardziej współczesne systemy szczupłego i zwinnego wytwarzania.

45 Organizacja i zarządzanie produkcją Drugim wielkim blokiem wiadomości, jaki przekazujemy studentom w ramach tej specjalności jest wiedza z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. Zapoznajemy naszych studentów zarówno wiedzę na temat tradycyjnych ( ręcznych ) systemów planowania i sterowania produkcją jak i współczesnych rozwiązań wspomaganych informatycznie systemów planowania i sterowania produkcją opartych na koncepcji MRP, OPT czy Just-in-Time. Uzupełnieniem kształcenia na tej specjalności są zajęcia z zakresu metod i technik wykorzystywanych w analizie i doskonaleniu systemów produkcyjnych, takich jak reengineering, symulacja czy zarządzanie przedsięwzięciami. Podstawowym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności są służby planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem w przedsiębiorstwach. Znajdą pracę również w firmach konsultingowych zajmujących się wdrażaniem nowych rozwiązań w produkcji lub wdrażających systemy klasy ERP w sferze produkcji.

46 Organizacja i zarządzanie produkcją Przedmioty specjalności Zarządzanie produkcją 3 Organizacja procesów pomocniczych Projektowanie systemów produkcyjnych Elastyczne systemy produkcyjne Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

47 Organizacja i zarządzanie produkcją Przedmioty obieralne dla specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Ergonomia systemów zautomatyzowanych Reengineering Współczesne koncepcje zarządzania Informatyka 3 Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Programowanie aplikacji internetowych Business English

48 Przedmioty obieralne modułowe Niezależnie od wybranej specjalności, studenci są zobowiązani wybrać przedmioty wspólnie dla całego kierunku tzw. przedmioty modułowe. W ramach każdego modułu znajdują się 2 przedmioty z podobnego zakresu wiedzy, spośród których należy wybrać jeden. W semestrze 3 ostatni moduł zawiera przedmioty, które dają promotorowi podstawę do ocenienia pracy swoich podopiecznych. W zależności od charakteru pracy, student otrzymuje ocenę z projektu przemysłowego lub z konsultingu organizacyjnego.

49 Informacja o programie studiów Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i obieralnych są dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania: Strona zawiera karty ECTS wraz z opisem przedmiotów

Wydział Inżynierii Zarządzania. promotorów. Wybór. prac magisterskich

Wydział Inżynierii Zarządzania. promotorów. Wybór. prac magisterskich Wydział Inżynierii Zarządzania Wybór promotorów prac magisterskich Zgodnie z Regulaminem realizacji prac dyplomowych wybór promotora pracy magisterskiej powinien być ustalony nie później niż do końca semestru

Bardziej szczegółowo

Protokół II i III posiedzenia Rady Wydziału. w dniu 22 czerwca 2010 r.

Protokół II i III posiedzenia Rady Wydziału. w dniu 22 czerwca 2010 r. Politechnika Poznańska WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Protokół II i III posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 22 czerwca 2010 r. Lista obecności i porządek obrad

Bardziej szczegółowo

Protokół V posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Protokół V posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 31 sierpnia 2010 r. Politechnika Poznańska WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Protokół V posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 31 sierpnia 2010 r. Lista obecności i porządek obrad w

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych

Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych Kontakt: zif_ti@ue.wroc.pl jerzy.korczak@ue.wroc.pl http://kti.ue.wroc.pl http://citi-lab.pl Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych konsultantów strategii i projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

210/ECTS 210/ECTS (Z4: P1510, D960, M640)

210/ECTS 210/ECTS (Z4: P1510, D960, M640) Załącznik do uchwały nr 162/I/2011 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 16 września 2011 r. SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNKU ZARZĄDZANIE Zarządzanie przedsiębiorstwem Finanse i ryzyko w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych Logistyka, studia stacjonarne I stopnia Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI: dr Dorota Miszczyńska Katedra Badań Operacyjnych pok. E138, tel. 635-50-62 dmiszczynska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania

Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania Zespół projektowy w składzie: Artur Gąsiorkiewicz Edyta Malicka Łukasz Pojezierski Katarzyna Rostek Kamil Sitarski Agnieszka Skala

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12. 11. 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Profile dyplomowania na studiach I stopnia

Profile dyplomowania na studiach I stopnia 1 Profile dyplomowania na studiach I stopnia Trzy profile dyplomowania: Inżynieria systemów produkcji (ISP) Technologie informatyczne w zarządzaniu (TIwZ) Inżynieria środowiska pracy (ISRP) Zajęcia na

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Edukacja Techniczno-Informatyczna - studia I-go stopnia SPECJALNOŚĆ: Technologie Internetowe i Multimedialne

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Edukacja Techniczno-Informatyczna - studia I-go stopnia SPECJALNOŚĆ: Technologie Internetowe i Multimedialne SPECJALNOŚĆ: Technologie Internetowe i Multimedialne 2007-0-30 1 Multimedia w internecie 30 45 3 2 1 3 2 Inżynieria dźwięku 30 45 3 2 1 3 3 Inzynieria obrazu 30 45 3 2 1 3 4 Techniki multimedialne 30 30

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA Profil Absolwenta Absolwenci specjalności Logistyka Międzynarodowa są przygotowani

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Profil Absolwenta Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metody i techniki Public Relations Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Specjalność Nowoczesny marketing

Specjalność Nowoczesny marketing Specjalność Nowoczesny marketing Zajęcia na specjalności Nowoczesny marketing prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Lp. Nazwa przedmiotu Razem godzin Wykład Ćwiczenia 1. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Moduł 1 Historia społeczna i gospodarcza Europy 30 30 - - - E Ogólny 5 Moduł 2 Nauka o państwie i polityce

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie produkcją, personelem i usługami Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo