promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze"

Transkrypt

1 Studia niestacjonarne II stopnia Semestr 2 Wybór specjalności, przedmiotów obieralnych oraz promotorów

2 Wybór promotorzy, przedmioty obieralne i specjalności Zgodnie z Regulaminem Studiów wybór promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze specjalnością na której studiuje dyplomant Student zobowiązany jest do wyboru promotora do dnia 31 maja 2011 Student kontaktuje się z promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy, a następnie zgłasza to do administracji

3 Wybór promotorzy, przedmioty obieralne i specjalności Proszę zgłaszać wybór promotora do Pani: Joanna Szypulska Ul. Strzelecka 11 pokój 207 Tel Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, zostaną przypisani automatycznie do promotorów z danej specjalności

4 Wybór promotora Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. kierownik katedry prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. dr inż. Piotr Cyplik dr inż. Ireneusz Gania dr inż. Paulina Golińska dr inż. Agnieszka Grzelczak

5 Wybór promotora Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr inż. Katarzyna Grzybowska dr inż. Łukasz Hadaś dr Agnieszka Krugiełka dr inż. Piotr Lubiński dr inż. Jerzy Mazurczak dr inż. Paweł Pawlewski dr inż. Agnieszka Ponikierska dr inż. Agnieszka Stachowiak

6 Wybór promotora Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk Kierownik katedry dr hab. inż. Aleksandra Jasiak, prof. nadzw. dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw. dr Maria Tarniowa - Bagieńska dr inż. Marcin Butlewski dr inż. Grzegorz Dahlke dr inż. Wiesław Grzybowski dr inż. Hanna Gołaś dr inż. Adam Górny

7 Wybór promotora Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości doc. dr Wiesława Horst dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek dr Jerzy S. Marcinkowski dr inż. Bogna Mateja dr inż. Anna Mazur dr inż. Agnieszka Misztal dr inż. Beata Mrugalska dr inż. Krzysztof Piotrowski dr Waldemar Prussak dr inż. Małgorzata Sławińska dr inż. Małgorzata Wejman

8 Wybór promotora Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Władysław Mantura kierownik katedry dr hab. Jan Jabłonski, prof. nadzw. dr inż. Karolina Bondarowska dr inż. Mariusz Branowski dr inż. Marek Goliński dr Krzysztof Kubiak dr inż. Marek Miądowicz dr Halina Portalska dr inż. Maciej Szafrański dr Ewa Więcek-Janka

9 Wybór promotora Katedra Nauk Ekonomicznych prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska kierownik katedry doc. dr hab. Tadeusz Lemańczyk doc. dr Przemysław Bartkiewicz dr Ewa Badzińska dr inż. Arkadiusz Borowiec dr Tomasz Brzęczek dr Małgorzata Gajowiak dr Marek Szczepański

10 Wybór promotora Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. kierownik pracowni dr hab. Ryszard Nazar, prof. nadzw. dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw. dr hab. Artur Dobosz dr Radosław Kot dr Jerzy Przybysz dr inż. Małgorzata Spychała dr Tadeusz Żuk

11 Wybór promotora Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. kierownik pracowni dr inż. Andrzej Borucki dr Ryszard Danecki dr inż. Krzysztof Hankiewicz dr inż. Aleksander Jurga dr inż. Joanna Kałkowska dr inż. Edmund Pawłowski dr inż. Mirosława Przybylska dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka dr inż. Maciej Siemeniak dr Hanna Włodarkiewicz Klimek dr inż. Zbigniew Włodarczak

12 Wybór promotora Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego dr hab. Olgierd Lisowski kierownik pracowni dr hab. Teresa Łuczka prof. nadzw. dr Katarzyna Blanke-Ławniczak dr Lechosław Cichowski dr Paulina Kubera dr Paweł Przepióra dr Janusz Zawadzki

13 Wybór przedmioty obieralne i specjalności Student zobowiązany jest do wyboru specjalności oraz obieralnych przedmiotów specjalnościowych do dnia 30 kwietnia 2010 Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie złożą deklaracji specjalności zostaną przypisani automatycznie do specjalności, na których będą wolne miejsca

14 Wybór przedmioty obieralne i specjalności Proszę dostarczać karty wybory specjalności oraz przedmiotów obieralnych do Pani: Joanna Szypulska Ul. Strzelecka 11 pokój 207 Tel

15 Zarządzanie przedsiębiorstwem Specjalność przygotowuje absolwenta do kompetentnego pełnienia funkcji właściwych dla naczelnego kierownictwa firmy. W tym celu dobór i proporcja przedmiotów podporządkowane są uzyskaniu wiedzy o całości funkcjonowania organizacji biznesowych.

16 Zarządzanie przedsiębiorstwem W ramach tej specjalności pogłębiana jest wiedza z zakresu: techniczno-ekonomicznych zagadnień projektowania i funkcjonowania zakładów, koncepcji i metod zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, a w tym jego zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i wiedzą, obrotu międzynarodowego, socjo-psychologii zarządzania i negocjacji, rachunkowości i analizy działalności gospodarczej oraz komputerowych systemów wspomagających zarządzanie. Absolwent uzyskuje też wiedzę o nowoczesnych formach organizacji biznesu, takich jak przedsiębiorstwo szczupłe (lean enterprise), zwinne (agile enterprise) i wirtualne.

17 Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwent tej specjalności znajduje zatrudnienie na stanowiskach naczelnego kierownictwa w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw dużych, średnich jak i małych. Jest w pełni przygotowany do utworzenia własnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Przykłady stanowisk zajmowanych przez absolwentów specjalności: Prezes Multimedia Polska S.A. Dyrektor Biura Zarządu Philips Lighting Poland Sekretarz Biura Zarządu ENEA S.A.

18 Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmioty specjalności Planowanie biznesu Przedsiębiorstwo w obrocie międzynarodowym i integracja europejska Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Zintegrowane systemy informatycznych zarządzania Zarządzanie przedsięwzięciami

19 Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmioty obieralne dla specjalności Metody promocji negocjacji i techniki sprzedaży Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Etyka w biznesie Zarządzanie środowiskiem Elementy kwalitologii Projektowanie ergonomiczne Statystyka matematyczna - 2 Programowanie aplikacji internetowych Kreatywne myślenie Business English

20 Biznes międzynarodowy Przedmioty specjalnościowe rozszerzają wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem o aspekty prawne (prawo wspólnotowe i pomocowe UE), aspekty ekonomiczne (internacjonalizacja biznesu, międzynarodowe instytucje finansowe), aspekty marketing i handlu międzynarodowego, organizację i zarządzanie korporacjami międzynarodowymi. W ramach przedmiotów obieralnych oferowany jest między innymi specjalistyczny kurs językowy Business English.

21 Biznes międzynarodowy Specjalność przygotowuje absolwentów do przekształcania firm działających na rynku krajowym w przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz do pracy w firmach działających na rynkach zagranicznych, a w tym w dywizjach firm międzynarodowych i globalnych.

22 Biznes międzynarodowy Przedmioty specjalności Marketing i handel międzynarodowy Prawo wspólnotowe UE Programy pomocowe UE Internacjonalizacja biznesu Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi

23 Biznes międzynarodowy Przedmioty obieralne dla specjalności Międzynarodowe instytucje finansowe Międzynarodowe stosunki polityczne E - biznes Dyrektywy UE w zakresie warunków pracy Dyrektywy UE w zakresie przemysłu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Programowanie aplikacji internetowych Kreatywne myślenie Business English

24 Gospodarka Elektroniczna Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę informatyczną, ekonomiczną a także dotyczącą prawnych aspektów prowadzenia biznesu z wykorzystaniem technologii tele-informatycznych (e-biznes). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych technologiami informatycznymi a także w zakresie zarządzania biznesem internetowy i wykorzystania technologii internetowych (w tym umiejętność projektowania stron WWW oraz aplikacji internetowych z uwzględnieniem inżynierii wymagań). Jest przygotowany do diagnozowania rozwiązań informatycznych i prowadzenia doradztwa w zakresie doboru systemów komputerowych wspomagających zarządzanie.

25 Gospodarka Elektroniczna Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne kwalifikują absolwenta tej specjalności do pracy w służbach informatycznych przedsiębiorstw, w służbach organizatorskich - w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, w firmach konsultingowych, oraz do prowadzenia własnego biznesu informatycznego i internetowego.

26 Gospodarka Elektroniczna Przedmioty specjalności Internet-technologie i usługi Techniki opracowania stron WWW Inżynieria wymagań Zastosowanie Internetu do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Współczesne przedsiębiorstwo

27 Gospodarka Elektroniczna Przedmioty obieralne dla specjalności Niezawodność i bezpieczeństwo systemów informatycznych Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Techniki programowania w środowisku internetu Sieciowe systemy operacyjne Dyrektywy UE w zakresie przemysłu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Kreatywne myślenie Business English

28 Systemy projakościowe i ergonomia W specjalności tej położono szczególny nacisk na zagadnienia szeroko rozumianej jakości w funkcjonowaniu firmy. Jakość to to, czego oczekują klienci i użytkownicy produktów. Na jej kształtowanie wpływ mają wszyscy pracownicy i wszystkie jednostki organizacyjne firmy. Jakość ludzkich działań zależy między innymi od warunków środowiska pracy. Zarządzanie firmą w taki sposób, aby była ona przyjazna dla jej pracowników i otoczenia a produkty spełniały oczekiwania klientów i przynosiły zysk, to umiejętności rozwijane w ramach tej specjalności. Są one wymagane przy działaniu przedsiębiorstwa na jednolitym rynku europejskim.

29 Systemy projakościowe i ergonomia Przedmioty specjalności Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy Diagnozowanie i projekt. ergonomiczne Makroergonomia Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Projektowanie systemów zarządzania jakością

30 Systemy projakościowe i ergonomia Przedmioty obieralne dla specjalności Badania marketingowe 2 TQM i reengineering Ergonomia systemów zautomatyzowanych Ochrona pracy Organizacja procesów pomocniczych Dyrektywy UE w zakresie warunków pracy Techniki bezpieczeństwa pracy Business English

31 Marketing przemysłowy Pojęcie marketingu przemysłowego jest szeroko rozumiane przez Zakład Marketingu i Sterowania Ekonomicznego. Marketing przemysłowy jest definiowany jako marketing produktów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych. Takie podejście gwarantuje przygotowanie absolwentów specjalności MARKETING PRZEMYSŁOWY do pracy zarówno na rynku produktów konsumpcyjnych jak i niekonsumpcyjnych - z pewnością jednak przede wszystkim do pracy w służbach marketingowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz w firmach świadczących usługi marketingowe na rzecz tej grupy przedsiębiorstw.

32 Marketing przemysłowy Dlatego też szczególny nacisk położono na zagadnienia rynku odbiorców wyrobów charakteryzujących się dużą złożonością i wartością. Jest to cecha wyróżniająca naszą specjalność. Obsługa takiego rynku wymaga dobrej znajomości zagadnień technicznych, organizacji i eksploatacji zasobów, kosztów i finansów firmy. Przede wszystkim wymaga jednak znajomości technik i narzędzi badania i kształtowania rynku użytkowników wyrobów przemysłowych. Tylko szeroka wiedza z pogranicza techniki, handlu i ekonomii pozwoli absolwentowi na znaczną samodzielność działania, gwarantującą sprawną obsługę klientów i zysk firmie.

33 Marketing przemysłowy Przedmioty specjalności Decyzje i gry marketingowe Badania marketingowe 2 Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Organizacja systemu dystrybucji Marketing międzynarodowy

34 Marketing przemysłowy Przedmioty obieralne dla specjalności Analiza działalności gospodarczej TQM i reengineering Zarządzanie przedsięwzięciami Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Ergonomia produktów Techniki twórczego myślenia i uczenia się Elementy kwalitologii Statystyka matematyczna - 2 Programowanie aplikacji internetowych Business English

35 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Umiejętność porozumienia się odgrywa olbrzymią rolę zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Komunikujemy się gdy chcemy uzyskać informacje na temat nowego projektu jak również wynegocjować lepsze warunki danej transakcji. Umiejętność efektywnego komunikowania się ma oczywiście znaczący wpływ na proces osiągania wyznaczonych celów. Dlatego głównym zadaniem specjalizacji Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations jest poszerzenie repertuaru posiadanych umiejętności interpersonalnych: aktywne słuchanie, jasne i precyzyjne mówienie oraz poprawne reagowanie na komunikaty werbalne i niewerbalne rozmówcy.

36 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Wiadomo, że jakość komunikacji w przedsiębiorstwach wywiera wpływ na motywację pracowników i ich zadowolenie z pracy, wpływa również na ich zaangażowanie i efektywność. Dlatego w ramach specjalizacji zostaną Dlatego w ramach specjalizacji zostaną omówione zagadnienia związane z systemami zarządzania komunikacją w organizacjach. Szczególna uwaga zostanie skierowana na public relations w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstwa.

37 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Specjalność Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations oferuje obok poszerzenia wiedzy teoretycznej jednocześnie praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju scenkach rodzajowych, opracowanie własnej prezentacji dotyczącej danego przedsiębiorstwa, jak również zaprojektowanie reklamy.

38 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Przedmioty specjalności Public relations Zarządzanie komunikacją w organizacji Negocjacje i techniki negocjacji Projektowanie kampanii Komunikacja interkulturowa

39 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations Przedmioty obieralne dla specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Etyka w biznesie Socjotechnika komunikacji i zarządzania - techniki obrony przed manipulacją Projekt. systemów informacyjnych zarządzania Metodyka organizacji działalności biznesowej Konsulting Techniki twórczego myślenia i uczenia się Statystyka matematyczna - 2 Business English

40 Logistyka Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat analizy, projektowania oraz eksploatacji systemów logistycznych. Duży blok zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych prowadzonych w ramach tej specjalności obejmuje problemy projektowania systemów logistycznych. Drugim wielkim blokiem wiadomości, jaki przekazujemy studentom w ramach tej specjalności jest wiedza z zarządzania sferą logistyki w przedsiębiorstwie. Omawiane tu są zarówno strategie logistyczne jak i instytucjonalne aspekty funkcjonowania logistyki. Trzeci blok zajęć zawiera przedmioty związane ze specyficznymi zastosowaniami logistyki w wybranych obszarach działalności biznesowej a także poza biznesem. Do grupy tej należą przedmioty takie jak Logistyka miejska czy Projektowanie systemów dystrybucji

41 Logistyka Współczesna logistyka nie może funkcjonować bez wykorzystania osiągnięć informatyki. Sporo miejsca w programie studiów poświęcamy problemom systemów informatycznych wspomagających działalność logistyczną. Uzupełnieniem kształcenia na tej specjalności są zajęcia z zakresu metod i technik wykorzystywanych w analizie i doskonaleniu systemów logistycznych, takich jak reengineering, symulacja czy zarządzanie przedsięwzięciami. Podstawowym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności są działy logistyki, zaopatrzenia czy kooperacji w przedsiębiorstwach. Znajdą pracę również w firmach konsultingowych zajmujących się wdrażaniem nowych rozwiązań w sferze logistyki.

42 Logistyka Przedmioty specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Logistyka 2 Logistyka 3 Organizacja systemu dystrybucji Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

43 Logistyka Przedmioty obieralne dla specjalności Badania marketingowe 2 Projektowanie systemów produkcyjnych Reengineering Logistyka miejska Elastyczne systemy produkcyjne Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Programowanie aplikacji internetowych Business English

44 Organizacja i zarządzanie produkcją Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat analizy, projektowania oraz eksploatacji systemów produkcyjnych. Duży blok zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych prowadzonych w ramach tej specjalności obejmuje problemy projektowania systemów produkcyjnych zarówno konwencjonalnych, to znaczy takich, w których maszyny i urządzenia produkcyjne obsługiwane są przez ludzi, jak i elastycznych w których pracą stanowisk, robotów i środków transportu sterują komputery. Uczymy naszych studentów, jak projektować zarówno tradycyjne formy organizacji produkcji gniazda, linie czy wydziały jak i systemy produkcyjne oparte na koncepcji Just-in-Time, czy też najbardziej współczesne systemy szczupłego i zwinnego wytwarzania.

45 Organizacja i zarządzanie produkcją Drugim wielkim blokiem wiadomości, jaki przekazujemy studentom w ramach tej specjalności jest wiedza z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. Zapoznajemy naszych studentów zarówno wiedzę na temat tradycyjnych ( ręcznych ) systemów planowania i sterowania produkcją jak i współczesnych rozwiązań wspomaganych informatycznie systemów planowania i sterowania produkcją opartych na koncepcji MRP, OPT czy Just-in-Time. Uzupełnieniem kształcenia na tej specjalności są zajęcia z zakresu metod i technik wykorzystywanych w analizie i doskonaleniu systemów produkcyjnych, takich jak reengineering, symulacja czy zarządzanie przedsięwzięciami. Podstawowym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności są służby planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem w przedsiębiorstwach. Znajdą pracę również w firmach konsultingowych zajmujących się wdrażaniem nowych rozwiązań w produkcji lub wdrażających systemy klasy ERP w sferze produkcji.

46 Organizacja i zarządzanie produkcją Przedmioty specjalności Zarządzanie produkcją 3 Organizacja procesów pomocniczych Projektowanie systemów produkcyjnych Elastyczne systemy produkcyjne Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

47 Organizacja i zarządzanie produkcją Przedmioty obieralne dla specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Ergonomia systemów zautomatyzowanych Reengineering Współczesne koncepcje zarządzania Informatyka 3 Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Programowanie aplikacji internetowych Business English

48 Przedmioty obieralne modułowe Niezależnie od wybranej specjalności, studenci są zobowiązani wybrać przedmioty wspólnie dla całego kierunku tzw. przedmioty modułowe. W ramach każdego modułu znajdują się 2 przedmioty z podobnego zakresu wiedzy, spośród których należy wybrać jeden. W semestrze 3 ostatni moduł zawiera przedmioty, które dają promotorowi podstawę do ocenienia pracy swoich podopiecznych. W zależności od charakteru pracy, student otrzymuje ocenę z projektu przemysłowego lub z konsultingu organizacyjnego.

49 Informacja o programie studiów Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i obieralnych są dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania: Strona zawiera karty ECTS wraz z opisem przedmiotów

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo