Mechanizm Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) Spotkanie informacyjne. Konstancin-Jeziorna, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizm Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) Spotkanie informacyjne. Konstancin-Jeziorna, r."

Transkrypt

1 Mechanizm Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) Spotkanie informacyjne Konstancin-Jeziorna, r.

2 Agenda spotkania Część ogólna Rozwiązania funkcjonalne Harmonogram kontraktacji Odpowiedzi na pytania 2

3 Operatorskie środki zaradcze bilansowania KSE Operatorskie środki zaradcze Podstawowe Bieżące Usługa interwencyjnej rezerwy zimnej (IRZ) Odpowiedź strony popytowej (DSR) GWS Regulacyjne usługi systemowe Operatorski import energii 3

4 Interwencyjne Programy DSR w ramach DSM Zarządzanie stroną popytową (DSM) Odpowiedź strony popytowej (DSR) Efektywność Energetyczna (EE) Dysponowalne Niedysponowalne Niezawodnościowe Ekonomiczne Interwencyjne Usługi Systemowe Bilansowanie Program Gwarantowany Program Bieżący Rezerwa operacyjna (regulacyjna) Energia Bilansująca 4

5 Obecnie dostępne usługi DSR Interwencyjna redukcja zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP Wolumen: ok. 200 MW Wykonawcy: 3 Odbiorców Końcowych, 1 Agregator Opłata za wykorzystanie Aktywny udział odbiorców w Rynku Bilansującym Wolumen: wynikający z ofert Wykonawcy: 1 Odbiorca Końcowy Opłata za wykorzystanie 5

6 Cechy interwencyjnych programów DSR pożądane z punktu widzenia zarządzania pracą KSE Adekwatny wolumen Pewność realizacji Elastyczność produktów Racjonalny koszt 6

7 Czynniki wpływające na udział w DSR negatywne całą dobę arbitralne, nieprzewidywalne sekundy nieustalona nieograniczona niemożliwa niedokładny, niezrozumiały tylko wykonanie dotkliwe dostępność zasobów wydanie polecenia redukcji czas osiągnięcia redukcji długość bloku redukcji liczba poleceń redukcji agregacja profil bazowy należności konsekwencje niewykonania usługi pozytywne w szczycie transparentne godziny ustalona ograniczona możliwa dokładny, zrozumiały gotowość i wykonanie rozsądne 7

8 Charakterystyka projektowanych IP-DSR Cecha \ Program Program Gwarantowany Program Bieżący Opłata za gotowość TAK NIE Odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży Reakcja na polecenie redukcji, o ile zaakceptowano propozycję sprzedaży Główne parametry oferty na etapie kontraktacji usługi Dedykowany podmiotom obowiązkowo obowiązkowo Cena za gotowość [zł/mw-h] Maksymalna cena za wykonanie [zł/mwh] Czas osiągnięcia redukcji [h] Elastyczność Uczestnicy pewni swoich możliwości redukcyjnych w całym zakontraktowanym okresie dobrowolnie obowiązkowo (o ile złożono propozycję sprzedaży) Maksymalna cena za wykonanie [zł/mwh] Uczestnicy mogący świadczyć usługi okresowo 8

9 Procesy projektowanych IP-DSR Kontraktacja Wykonanie Rozliczenie Certyfikacja Zawieranie umów Aktywacja Realizacja Pozyskiwanie danych pomiarowych Wyznaczanie wartości rozliczeniowych Fakturowanie 9

10 Rozwiązania funkcjonalne 10

11 CO? produkt KTO? CZYM? struktura, wymagania techniczne JAK? KIEDY? harmonogram ILE? wielkość redukcji planowanie koordynacyjne aktywacja programu propozycje sprzedaży polecenie redukcji wykonanie redukcji ZA ILE? wynagrodzenie 11

12 CO? produkt KTO? CZYM? struktura, wymagania techniczne JAK? KIEDY? harmonogram ILE? wielkość redukcji planowanie koordynacyjne aktywacja programu propozycje sprzedaży polecenie redukcji wykonanie redukcji ZA ILE? wynagrodzenie 12

13 Produkt i jego parametry Produkt jest definiowany przez następujące parametry: Oferowaną moc redukcji (P RZ, P G ). Długość bloku redukcji ( b). Czas osiągnięcia redukcji ( t). Oferowaną cenę za redukcję (C RZ ). Oferowaną cenę za gotowość do świadczenia usługi (C G ) dotyczy wyłącznie Programu gwarantowanego. Typ (S-stały, E-elastyczny). Lokalizację. 13

14 Przedział gwarancji Zapewnia dyspozycyjność w Programie gwarantowanym Przedział gwarancji inny w zależności od okresu (pory roku, sezonu, miesiąca) Odcinek czasu w każdej dobie objętej gwarancją dyspozycyjności do odpowiedzi na wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży i wykonania redukcji na polecenie OSP. Przedział gwarancji dotyczy wyłącznie Programu gwarantowanego. 14

15 Przedział redukcji Przedział redukcji może wykraczać poza granice Przedziału gwarancji Odcinek czasu w dobie, w której OSP przekazał wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży. Przedział redukcji dotyczy Programu gwarantowanego i Programu bieżącego. 15

16 Typy produktów stałe i elastyczne Produkt elastyczny: o okresie sprzedaży decyduje OSP Produkt stały: o okresie sprzedaży decyduje Uczestnik programu 16

17 CO? produkt KTO? CZYM? struktura, wymagania techniczne JAK? KIEDY? harmonogram ILE? wielkość redukcji planowanie koordynacyjne aktywacja programu propozycje sprzedaży polecenie redukcji wykonanie redukcji ZA ILE? wynagrodzenie 17

18 Struktura podmiot, przedmiot, obiekt, zasób OSP (IP-DSR) Uczestnik programu 1 Uczestnikiem programu jest podmiot posiadający umowę na świadczenie usługi 1 lub więcej Produkt 1 1 lub więcej Obiekt redukcji 1 1 lub więcej Odbiory energii elektrycznej Generacja wewnętrzna Magazyny energii 18

19 Certyfikat techniczny DSR Przedmiotem certyfikacji jest Obiekt redukcji. Obiekt redukcji jest określony przez jedno lub kilka PPE/MD, przypisanych do jednego adresu, tworzących kompletny układ zasilania. Certyfikat techniczny DSR potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych przez Obiekty redukcji do świadczenia usługi DSR. Podmiot wnioskujący właściciel Obiektu redukcji. Podmiot certyfikujący właściwy do miejsca przyłączenia do sieci: OSP, OSDp lub pary OSDp/OSDp i OSP/OSDp. 19

20 Warunki techniczne świadczenia usługi IP-DSR Wolumen mocy redukcji (dotyczy produktu): minimalny: 10 MW, maksymalny: 100 MW. Obiekty redukcji są definiowane na zasobach odbiorczych w okresie przejściowym, tj. do czasu wdrożenia AMI, na zasobach zaliczanych do I, II lub III grupy przyłączeniowej. Punkty Poboru Energii (PPE)/Miejsca Dostarczania (MD): są zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są opomiarowane z dokładnością do 1 kwh w rozdzielczości godzinowej, są opomiarowane w obu kierunkach, jeśli energia jest oddawana do sieci. 20

21 CO? produkt KTO? CZYM? struktura, wymagania techniczne JAK? KIEDY? harmonogram ILE? wielkość redukcji planowanie koordynacyjne aktywacja programu propozycje sprzedaży polecenie redukcji wykonanie redukcji ZA ILE? wynagrodzenie 21

22 Harmonogram aktywacji i realizacji programów IP-DSR Aktywacja: Wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży Odpowiedź na wezwanie w Programie gwarantowanym Przedział redukcji 19:00 21:00 doba n-1 doba n Komunikat o aktywacji IP-DSR zawiera następujące informacje: Tryb aktywacji, Datę redukcji, Przedział redukcji, Oczekiwany wolumen redukcji. Istnieją dwa tryby aktywacji IP-DSR: Zwyczajny, Specjalny. 22

23 Harmonogram aktywacji i realizacji programów IP-DSR Uczestnik programu Zwyczajny do godz. 19:00 doby n 1 Tryb aktywacji Specjalny po godz. 19:00 doby n 1 Uczestnik Programu gwarantowanego obowiązek złożenia propozycji sprzedaży do godz. 21:00 doby n 1 prawo złożenia propozycji sprzedaży do momentu wydania przez OSP polecenia redukcji zapotrzebowania Uczestnik Programu bieżącego prawo złożenia propozycji sprzedaży do momentu wydania przez OSP polecenia redukcji zapotrzebowania 23

24 Zasady komunikacji między OSP i Uczestnikami programu IP-DSR Komunikacja odbywa się podstawowo za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego. Tym kanałem komunikacji są przekazywane Uczestnikom IP-DSR wszystkie informacje i komunikaty. Informacje o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia wykonania usługi IP-DSR są przekazywane Uczestnikom programu równolegle za pośrednictwem drugiego kanału komunikacji. Do takich informacji należą: Komunikat o aktywacji IP-DSR. Komunikat o dezaktywacji propozycji sprzedaży. Komunikat o wydaniu polecenia redukcji zapotrzebowania. W systemie informatycznym są publikowane przez OSP dane systemowe na temat prognozowanej i aktualnej sytuacji w KSE, na podstawie których Uczestnicy IP-DSR we własnym zakresie mogą dokonywać analiz i szacować prawdopodobieństwo wykorzystania programów IP-DSR. 24

25 CO? produkt KTO? CZYM? struktura, wymagania techniczne JAK? KIEDY? harmonogram ILE? wielkość redukcji planowanie koordynacyjne aktywacja programu propozycje sprzedaży polecenie redukcji wykonanie redukcji ZA ILE? wynagrodzenie 25

26 Wyznaczanie profilu bazowego W programach IP-DSR metody wyznaczania wielkości redukcji służą do monitorowania odpowiedzi Uczestników programu na wezwanie OSP. Wolumen redukcji wyznaczany jest jako różnica profilu bazowego i rzeczywistego pomiaru obciążenia dane pomiarowe [wolumen redukcji] = [profil bazowy] [rzeczywiste obciążenie] rozliczenie Produktów 26

27 Wyznaczanie profilu bazowego przewidywalność kształtu profilu bazowego minimalizacja możliwości do gry strategicznej prostota dokładność minimalizacja błędu systematycznego Metody wyznaczania profilu bazowego: Metoda profilu planowego, Metoda historyczna (XofY) z korektą, Metoda wykładniczej średniej kroczącej z korektą, Metoda podobnego dnia, Metoda średniej okołoredukcyjnej (before-after). Pożądane cechy metod wyznaczania profilu bazowego (ilościowe i jakościowe) 27

28 Produkt i profil redukcji dni n k dzień n moc redukcji PRZ produkt Δb długość bloku redukcji Dostarczenie Produktu polega na wykonaniu redukcji o wielkości i jakości zgodnych z parametrami Produktu 28

29 Metoda profilu planowanego Wymaga aktywnego udziału Uczestnika programu (terminowego dostarczania planu). Wymaga spełnienia warunków poprawności planowania. Oferuje Uczestnikowi programu największą kontrolę nad wynikiem oszacowania wolumenu redukcji. 29

30 Korekta poziomu profilu bazowego (adjustment) rzeczywiste (zmierzone) obciążenie w godzinie referencyjnej profil bazowy Z korektą poziomu profil bazowy w godzinie referencyjnej godzina referencyjna profil bazowy BEZ korekty poziomu 30

31 Metoda historyczna z profilem godzinowym i korektą Profil bazowy wykazuje zmienność godzinową, a każda godzina jest średnią wybranych 8 spośród 10 pomiarów dokonanych w ciągu 10 ostatnich dni (z pominięciem pomiarów skrajnych). 31

32 Metoda wykładniczej średniej kroczącej z korektą Profil bazowy wykazuje zmienność godzinową i wyznaczony jest na podstawie wykładniczej średniej kroczącej liczonej na podstawie danych historycznych. Waga coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy. 32

33 Metoda podobnego dnia Godzinowy profil bazowy równy historycznemu profilowi obciążeniu wybranemu spośród danych historycznych na podstawie podobieństwa profili w przedziałach referencyjnych. 33

34 Metoda średniej okołoredukcyjnej (before-after) Profil bazowy jest stały i równy średniej z przedziałów referencyjnych przed i po przedziale redukcji. 34

35 Dokładność metod historycznych Zbadano dokładność metod historycznych Żadna metoda nie odpowiada charakterystyce obciążenia wszystkich odbiorców Metoda historyczna profilu historycznego (X of Y) wykładniczej średniej kroczącej Typ odbiorcy RAZEM 4,38% 7,14% 10,56% 8,19% 8,72% 4,35% 6,96% 10,36% 7,80% 8,41% podobnego dnia 4,96% 6,78% 9,12% 8,15% 8,03% Wniosek: potrzeba przyporządkowania metody ustalania profilu bazowego do poszczególnych Produktów IP-DSR 35

36 Wybór metod ustalania wielkości redukcji Uczestnik Programu Rozliczenie wg planu pracy Rozliczenie wg historii obciążenia Automat Automat profil planowy metoda historyczna #1 metoda historyczna #2 metoda historyczna #3 metoda awaryjna 36

37 CO? produkt KTO? CZYM? struktura, wymagania techniczne JAK? KIEDY? harmonogram ILE? wielkość redukcji planowanie koordynacyjne aktywacja programu propozycje sprzedaży polecenie redukcji wykonanie redukcji ZA ILE? wynagrodzenie 37

38 System motywacyjny IP-DSR Należności Kary Program Gwarantowany Za gotowość N G [zł/mw h] Za wykonanie N W [zł/mw h] Za brak gotowości K G [zł/mw h] Za niewykonanie K W [zł/mw h] Program Bieżący Za wykonanie N W [zł/mw h] Za niewykonanie K W [zł/mw h] 38

39 Profil wypłaty % redukcja wykonana godzinie h 100 współczynnik zachęty wyraz wolny cena za wykonanie redukcji 1 MWh 0 BEP 100 Kryterium wykonania usługi % 39

40 Należność za gotowość i zgłaszanie niedyspozycyjności cena gotowości za 1 MW-h wielkość Produktu liczba dni gotowości N G K G niedyspozycyjność całkowita lub częściowa x Należność za gotowość do świadczenia usługi Limit [%] 40 t

41 Kary za brak gotowości K G Warunki naliczenia kary za brak gotowości K G Stawka kary Okres Test redukcji Niedyspozycyjność zgłoszona po wyczerpaniu limitu przed wezwaniem OSP do składania propozycji sprzedaży Niedyspozycyjność zgłoszona po wezwaniu OSP do składania propozycji sprzedaży Brak wykonania redukcji po złożeniu propozycji sprzedaży x Według zgłoszenia Nie y z Od ostatniej wykonanej redukcji, max n dni Od ostatniej wykonanej redukcji, max n dni Tak Tak Gradacja kar Parametry spełniają zależność x y z 41

42 Weryfikacja zdolności redukcji podlega mu Produkt dostarczany w ramach Programu gwarantowanego jego celem jest weryfikacja rzeczywistych zdolności redukcji zadeklarowanych jako parametr Produktu Test redukcji koszt wykonania jest uwzględniony w opłacie za gotowość obowiązkowo wykonywany 1 raz oraz dodatkowo: w przypadku niepomyślnego wyniku Testu obowiązkowego, w przypadku weryfikacji po niezgłoszonej niedyspozycyjności 42

43 Czynniki wpływające na udział w DSR negatywne całą dobę arbitralne, nieprzewidywalne sekundy nieustalona nieograniczona niemożliwa niedokładny, niezrozumiały tylko wykonanie dotkliwe dostępność zasobów wydanie polecenia redukcji czas osiągnięcia redukcji długość bloku redukcji liczba poleceń redukcji agregacja profil bazowy należności konsekwencje niewykonania usługi pozytywne w szczycie transparentne godziny ustalona ograniczona możliwa dokładny, zrozumiały gotowość i wykonanie rozsądne 43

44 Kontraktowanie oceniane cechy produktu cena jednostkowa za gotowość maksymalna cena jednostkowa za wykonanie moc redukcji produkt premia za elastyczność długość bloku redukcji premia za czas osiągnięcia redukcji 44

45 Harmonogram kontraktacji 45

46 Plan działania Ogłoszenie postępowań Plan przetargowych działania na Interwencyjne Programy DSR: Gwarantowany i Bieżący Zawarcie Umów o świadczenie usług redukcji Interwencyjne Programy DSR (IP-DSR)

47 Kontraktacja JEDZ Postępowanie przetargowe: Tryb postępowania nieograniczony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 ustanawiające standardowy formularz zbiorcze oświadczenie dotyczące sytuacji wykonawcy Kto składa JEDZ? Program Gwarantowany Program Bieżący Wykonawca TAK TAK Podwykonawcy TAK NIE 47

48 Odpowiedzi na pytania Uwagi prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres: do 9 grudnia 2016 roku - z dopiskiem w tytule DSR 48

49 Dziękuję za uwagę

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany.

Załącznik 4. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany. Załącznik 4 do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany zawartej pomiędzy nazwa Wykonawcy.. a Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany.

Załącznik 6. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany. Załącznik 6 do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany zawartej pomiędzy nazwa Wykonawcy.. a Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP PSE S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 13 1 Opis ogólny

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ II SIWZ Opis

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 16 1 Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany.

Załącznik 3. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany. Załącznik 3 Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany zawartej pomiędzy nazwa Wykonawcy.. a Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka

Bardziej szczegółowo

MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, WARSZAWA

MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, WARSZAWA MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, 00-682 WARSZAWA Karta Aktualizacji Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym RYNEK NEGAWATÓW Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu SMART GRID PSE Operator S.A. Konferencja EUROPOWER Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017 KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7 70-603

Bardziej szczegółowo

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań KARTA AKTUALIZACJI NR 6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data wejścia w życie: 1 maja 2017 r. Niniejsza Karta aktualizacji nr 6/2017 zmienia

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 15.05.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 1 czerwiec 2017r. 3. Przedmiot i przyczyna

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 10.04.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 30 maja 2017r. 3. Przedmiot i przyczyna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /... / /2014

UMOWA Nr.. /... / /2014 UMOWA Nr.. /... / /2014 zawarta w dniu [ ] 2014 roku w Gdańsku pomiędzy: ENSPIRION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-309, przy al. Grunwaldzkiej 472A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

to sprawdzone rozwiązania i otwartość na nowe potrzeby Sprawdzone rozwiązania i otwartość na nowe potrzeby

to sprawdzone rozwiązania i otwartość na nowe potrzeby Sprawdzone rozwiązania i otwartość na nowe potrzeby to sprawdzone rozwiązania i otwartość na nowe potrzeby Sprawdzone rozwiązania i otwartość na nowe potrzeby Nowe rozwiązania oparte o diagnozę potrzeb Koncepcja Wspieranie nowych technologii Modelowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DSR/GL/GZ/./.../2017 O ŚWIADCZENIE USŁUGI REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA NA POLECENIE OSP PROGRAM GWARANTOWANY

UMOWA NR DSR/GL/GZ/./.../2017 O ŚWIADCZENIE USŁUGI REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA NA POLECENIE OSP PROGRAM GWARANTOWANY Część IV SIWZ Wzór Umowy UMOWA NR DSR/GL/GZ/./.../2017 O ŚWIADCZENIE USŁUGI REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA NA POLECENIE OSP PROGRAM GWARANTOWANY Niniejsza Umowa o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi spotkanie informacyjne dotyczące modyfikacji zasad Rynku Bilansującego zawartych w Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJACYM

ANKIETA. Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJACYM ANKIETA Ankieta określająca zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym (RB) oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP Część III - Wzory formularzy PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE

Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce ETAP III: Opracowanie szczegółowego rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE Opracowanie wykonane na zlecenie PSE Operator S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej

Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej Jerzy Dudzik Warszawa, lipiec 2012 Energia w dobrych rękach Aktualna struktura źródeł wytwórczych w KSE Typ źródła Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

DSM i DSR. stan obecny jako punkt wyjścia do rozwiązań na mono rynku energii elektrycznej OZE

DSM i DSR. stan obecny jako punkt wyjścia do rozwiązań na mono rynku energii elektrycznej OZE DSM i DSR stan obecny jako punkt wyjścia do rozwiązań na mono rynku energii elektrycznej OZ TAURON Polska nergia S.A. LKTROWNI 5 LKTROCIPŁOWNI 4 LKTROWNI WODN 35 LKTROWNI WIATROW 4 KOPALNI 3 Największy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJĄCYM W POLSCE

AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJĄCYM W POLSCE AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJĄCYM W POLSCE materiał informacyjny na warsztaty organizowane przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) dn. 16 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce Aktywny odbiorca energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce Koncepcja rozwiązania Konstancin-Jeziorna, 16 listopada 2011 roku Plan Prezentacji Wprowadzenie do mechanizmów DSR Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce Andrzej Midera PSE Operator S.A. Wprowadzenie W ramach prac OSP w obszarze Reakcji Strony Popytowej jest prowadzony projekt pt. Analiza

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Konferencja III Kongres PORT PC - Technologia jutra dostępna już dzisiaj Wojciech Lubczyński Ekspert PSE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV. Marek Kulesa dyrektor biura TOE ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV Marek Kulesa dyrektor biura TOE Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2016 r. Zakres referatu/prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r.

Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Agenda Historyczne zapotrzebowanie na energię i moc Historyczne zapotrzebowanie pokrywane przez jednostki JWCD oraz

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Konrad Kula Koordynator Rozwoju Biznesu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Partnerzy projektu Problematyka Wykres średnich każdego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I.B. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. do Umowy nr DSR/B/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Bieżący.

Załącznik 1. do Umowy nr DSR/B/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Bieżący. Załącznik 1 do Umowy nr DSR/B/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Bieżący zawartej pomiędzy nazwa Wykonawcy.. a Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Model rynku mocy w Polsce

Model rynku mocy w Polsce Model rynku mocy w Polsce Pobierz alert w wersji PDF W dniu 4 lipca 2016 r. Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji założeń do regulacji rynku mocy w oparciu o dokument pod nazwą RYNEK MOCY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego - spotkanie konsultacyjne - Konstancin-Jeziorna, 27 marca 2009 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania usługi redukcji mocy na wezwanie ENSPIRION

Regulamin wykonywania usługi redukcji mocy na wezwanie ENSPIRION Regulamin wykonywania usługi redukcji mocy na wezwanie ENSPIRION Niniejszy regulamin wykonywania usługi redukcji mocy na wezwanie ENSPIRION wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy o wykonanie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową Umowa zawarta w dniu.09.2013 r. pomiędzy schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, NIP 555-15-70-026, reprezentowanym przez: Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 A.1.

Bardziej szczegółowo

Zachowania odbiorców na przykładzie projektu pilotażowego wdrożenia innowacyjnych taryf

Zachowania odbiorców na przykładzie projektu pilotażowego wdrożenia innowacyjnych taryf Zachowania odbiorców na przykładzie projektu pilotażowego wdrożenia innowacyjnych taryf Konferencja Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych Wojciech Lubczyński Ekspert Warszawa, 13 maj 2014 r. Krzywa zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Energetyki, Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby:... adres do korespondencji: (jeśli jest inny

Bardziej szczegółowo

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r.

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MT

UMOWA NR MT Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR MT.2371...2014 W dniu... 2014 roku pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej reprezentowanym przez: st. bryg. Adama Caputę Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:,

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta zimowa 2014 dla biznesu nr 3 z dnia 18.12.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP...

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:,

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016) Funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej -model a polska rzeczywistość Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek energii w Polsce Debata Nagroda czy kara czyli jak regulować, Lis_2008 2 Cechy prawidłowo funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD

Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD Materiał do dyskusji rozwiązań dotyczących wydzielenia OSD Warszawa 12 kwietnia 2007 r. Przykładowe relacje umowne

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy:

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy: W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy: UMOWA Nr Głubczyckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy nr. zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym w...

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy nr. zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym w... Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy nr. zawarta w dniu..... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Powiatem Grodziskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GM

Umowa nr GM Umowa nr GM.271.85.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez Z ałąc znik Nr 4 do S IWZ UMO WA Nr pomiędzy: zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul....., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a z siedzibą w..., przy ul, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DT/3/2013. W dniu...r. w Głubczycach pomiędzy:

UMOWA Nr DT/3/2013. W dniu...r. w Głubczycach pomiędzy: UMOWA Nr DT/3/2013 W dniu...r. w Głubczycach pomiędzy: Głubczyckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH FIRM Oszczędzaj światłem dla małych firm z dnia r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH FIRM Oszczędzaj światłem dla małych firm z dnia r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH FIRM Oszczędzaj światłem dla małych firm z dnia 0.0.07 r.. INFORMACJE OGÓLNE.. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI: A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą...

UMOWA Nr. z siedzibą... Załącznik nr 1 do specyfikacji UMOWA Nr W dniu..... pomiędzy Gminą Miastem Przasnysz z siedzibą: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego, NIP:..., reprezentowaną przez:....... zwaną dalej Zamawiającym a

Bardziej szczegółowo

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U Nr 193/06 poz. 1423)

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A

T A R Y F A D L A C I E P Ł A T A R Y F A D L A C I E P Ł A Nr 4 S P I S T R E Ś C I 1. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. 2. Część II Zakres działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło. 3. Część

Bardziej szczegółowo

Rynek mocy przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne. r.pr. Arkadiusz Ratajczak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 26 maja 2014 r.

Rynek mocy przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne. r.pr. Arkadiusz Ratajczak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 26 maja 2014 r. Rynek mocy przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne r.pr. Arkadiusz Ratajczak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 26 maja 2014 r. Geneza i przesłanki wprowadzania rozwiązań dotyczących rynków

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych

Wzór umowy. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych Wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Murów z siedzibą przy ul Dworcowej 2, 46-030 Murów NIP: 9910494972 reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa 18 września 2012 Działania na rzecz budowy inteligentnej sieci (1) Fundamentalne cele: poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO Warunki techniczne dot. układów pomiarowych oraz zasad prowadzenia pomiarów w punktach wejścia i punktach wyjścia - Projekt

Bardziej szczegółowo

L.dz. 5524/2017 Koronowo, ZP

L.dz. 5524/2017 Koronowo, ZP L.dz. 5524/2017 Koronowo, 2017.08.29 ZP.261.14.2017 Do Wykonawców Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o., działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Nr... W dniu.. w.. pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a...

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór umowy. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór umowy Załącznik nr 11a do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy NIP: reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM a..., z siedzibą w przy ul.., NIP.. REGON. zarejestrowaną w rejestrze.. prowadzonym

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja GZ S.A. KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I KSPLOATCJI SICI DYSTRYBUCYJNJ CZĘŚĆ SZCZGÓŁOWA: BILANSOWANI SYSTMU DYSTRYBUCYJNGO I ZARZĄDZANI OGRANICZNIAMI SYSTMOWYMI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy: pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. zawarta w dniu r. w.pomiędzy: z siedzibą w.,.., kod pocztowy 05-240, posiadającą NIP:., REGON:.. nazwa banku i nr konta bankowego.. Nr., reprezentowaną przez :.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do dnia

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do dnia Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do dnia 29.03.2017 Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach informuje, że w niniejszym postępowaniu w dniach 27-29.03.2017 roku, wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo