ImpExp ISO2709. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zakład Informacji Naukowej, Technicznej I Ekonomicznej. UNESCO lipiec 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ImpExp ISO2709. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zakład Informacji Naukowej, Technicznej I Ekonomicznej. UNESCO lipiec 2002"

Transkrypt

1 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zakład Informacji Naukowej, Technicznej I Ekonomicznej ImpExp ISO2709 UNESCO lipiec 2002 Wersja programu 1.00/8 Wersja dokumentacji Warszawa, listopad 2003

2 Przekład z języka angielskiego: Zbigniew M. Nowicki UNESCO 2002 For Polish translation IMBiGS 2003

3 Spis treści Wprowadzenie 5 Wymagania systemowe 5 Pliki 5 Format wymiany danych ISO Etykieta rekordu 6 Tablica adresów 6 Separator pola 6 Wskaźniki pola 6 Identyfikatory podpól 6 Pole danych 6 Okno parametrów importowania 7 Nazwa wejściowego pliku ISO 7 Typ wejściowego pliku ISO 7 Ustawienia 7 Tablica konwersji 8 Numeruj rekordy poczynając od 8 Wyróżnik pola zawierającego MFN 8 Plik parametrów przeformatowania 8 Separator podpól 8 Wyróżnik etykiety rekordu 8 Tablica konwersji znaków 8 Okno parametrów eksportowania 9 Nazwa wyjściowego pliku ISO 9 Typ wyjściowego pliku ISO 9 Zakres rekordów 10 Eksportuj 10 Numeruj rekordy poczynając od 10 Wyróżnik pola zawierającego MFN 10 Plik parametrów przeformatowania 10 Separator pól 10 Separator rekordów 10 Separator podpól 10 Format wyprowadzanych wierszy 10 Tablica konwersji znaków 10 Okno Ustawienia 11 Język 11 Max bajtów w polu /rekordzie 11 Wskaźniki pól 11 Pola pliku ISO 11 Pola bazy danych 12 Wiersz tablicy FST 12 Tworzenie nowej wersji językowej 12 Tworzenie tablicy konwersji znaków 12

4

5 Wprowadzenie Program ImpExp umożliwia wymianę danych między CDS/ISIS i innymi systemami przy użyciu międzynarodowego formatu wymiany danych ISO 2709 w jego czterech postaciach (więcej informacji zawiera dokumentacja formatu ISO 2709). Wymagania systemowe procesor Pentium lub równoważny mu minimum 16 MB pamięci RAM system operacyjny Windows 95/98/ME/NT/2000 lub Windows XP przynajmniej 1MB wolnej przestrzeni na dysku Pliki ImpExp.exe plik programu ImpExp.ini plik parametrów konfiguracyjnych ImpExp.lng plik z tekstami komunikatów Isis32.dll biblioteka dynamiczna wersja 5.2D UNESCO dostarcza program ImpExp bez żadnej gwarancji, udzielonej ani bezpośrednio ani pośrednio, w szczególności nie gwarantuje przydatności programu do żadnego określonego zastosowania. Pełną odpowiedzialność za jakość i wydajność programu bierze na siebie użytkownik tego programu. W żadnym wypadku ani UNESCO ani Dystrybutor nie będą odpowiadać za szkody poniesione przez użytkownika programu, włączając w to straty finansowe oraz inne niezamierzone lub zamierzone szkody związane z użyciem lub brakiem możliwości użycia programu ImpExp. Program ImpExp jest wolnym oprogramowaniem może on być dystrybuowany i/lub modyfikowany zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation w wersji 2 lub jednej z następnych. Program ten jest rozpowszechniany w przekonaniu, że może on być użyteczny, ale BEZ ŻADNYCH GWARANCJI udzielonej ani bezpośrednio ani pośrednio, w szczególności nie gwarantuje się jego CECH HANDLOWYCH ani PRZYDATNOŚCI DO ŻADNEGO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. Więcej szczegółów zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU. Licencja ta jest dystrybuowana wraz z programem. Kopię licencji można też uzyskać od: Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330 Boston, MA USA Format wymiany danych ISO 2709 W ogólnym ujęciu rekord ISO 2709 składa się z etykiety rekordu (ang. header, label), tablicy adresów (ang. directory) i pola danych. Norma ISO 2709 określa cztery alternatywne postacie rekordu: 1. Etykieta, tablica adresów, separator pola, pole danych i separator rekordu (z tego formatu korzysta zazwyczaj system CDS/ISIS). 2. Etykieta, tablica adresów, separator pola, pole danych, w którego skład wchodzą wskaźniki i podpola z identyfikatorami, oraz separator rekordu (ten format jest wykorzystywane przez aplikacje stosujące format typu MARC). 3. Etykieta, tablica adresów, separator pola, pole danych, w którego skład wchodzą wskaźniki, oraz separator rekordu

6 4. Etykieta, tablica adresów, separator pola, pole danych, w którego skład wchodzą podpola z identyfikatorami, oraz separator rekordu. Etykieta rekordu Etykieta rekordu pełni bardzo ważną rolę, zawiera ona bowiem szczegółowe informacje o rekordzie, takie jak jego długość (5 znaków), jego status (1 znak), jego typ (1 znak), długość wskaźników pól (1 znak) itd. (pełny opis etykiety rekordu zawiera dokumentacja formatu ISO 2709). Przy eksportowaniu danych z systemu CDS/ISIS do pliku w formacie MARC trzeba pamiętać, że niektóre z danych etykiety rekordu nie są przechowywane w zwykłych polach. W celu przechowywania tych danych trzeba utworzyć pole o długości 8 znaków, któremu zostanie nadany określony wyróżnik. Z tego powodu program ImpExp pozwala użytkownikowi na podanie wyróżnika pola zawierającego etykietę rekordu zarówno w oknie parametrów importowania jak i eksportowania (patrz opis tych okien). Tablica adresów Tablica ta ma tyle pozycji ile pól zawiera rekord. Każda z tych pozycji podaje wyróżnik pola, jego długość i względne położenie. Separator pola Jest to znak umieszczany na początku każdego pola. Wskaźniki pola Są to dwa znaki, które niosą informację o zawartości pola. Ponieważ system CDS/ISIS nie używa wskaźników pola, na odpowiedniej pozycji etykiety rekordu system wpisuje zero. Wskaźniki muszą być jednak utworzone przy eksportowaniu do pliku w formacie MARC i muszą mieć stałą długość dwóch znaków. Program ImpExp pozwala na zdefiniowanie domyślnej wartości wskaźników, która zostanie automatycznie użyta przy eksportowaniu. Identyfikatory podpól Identyfikator podpola składa się z dwóch znaków pierwszym jest zazwyczaj symbol $, po którym następuje symbol alfanumeryczny identyfikujący podpole (np. : $a, $z, $1 itd.). W systemie CDS/ISIS jest stosowana podobna konwencja ((^a, ^z, ^1 itd.), ale identyfikatory podpól nie są eksportowane. W tym celu w etykiecie rekordu identyfikatorom podpól jest przypisywane zero. Pole danych W jego skład mogą wchodzić poza właściwymi danymi wskaźniki i identyfikatory podpól. Główne okno Po wybraniu bazy danych CDS/ISIS jest wyświetlane przedstawione wyżej okno, które umożliwia dostęp do następujących funkcji: Importowanie danych do wybranej bazy Eksportowanie danych z wybranej bazy - 6 -

7 Baza danych: wybór innej bazy danych Ustawienia wartości domyślnych, z których korzysta się w programie Edycja FST: tworzenie lub modyfikacja tablicy FST z parametrami przeformatowywania Zakończ: koniec pracy programu ImpExp Okno parametrów importowania Wybór pliku Nazwa wejściowego pliku ISO Do tej rubryki nie można wprowadzać danych z klawiatury. W celu wyboru pliku należy użyć przycisku z żółtą ikonką. Dzięki temu program będzie mógł sprawdzić typ pliku ISO zawierającego dane przeznaczone do importowania. Typ wejściowego pliku ISO W tej rubryce zostanie wyświetlony typ wybranego pliku ISO. Będzie to jedno z poniższych określeń: 1. CDS/ISIS (bez wskaźników pól, bez identyfikatorów podpól): standardowy plik eksportowany przez system CDS/ISIS 2. MARC (ze wskaźnikami pól, z identyfikatorami podpól): plik wykorzystywany w formatach typu MARC/UNIMARC 3. Ze wskaźnikami pól, bez identyfikatorów podpól : wykorzystywany przez niektóre aplikacje 4. Bez wskaźników pól, z identyfikatorami podpól: wykorzystywany przez niektóre aplikacje Stosownie do typu pliku ISO program uaktywnia lub nie okienka wyboru Wskaźniki pól i Identyfikatory podpól, co umożliwia później uwzględnianie lub pomijanie tych elementów w importowanych danych. Ustawienia Te same możliwości udostępnia standardowe okno parametrów importowania systemu CDS/ISIS: o Dołączanie: powoduje dodanie importowanych rekordów na końcu bazy (o ile nie podano Wyróżnika pola zawierającego MFN w takim przypadku istniejące rekordy nie zostaną zastąpione) o Ładowanie: powoduje zastąpienie istniejących rekordów rekordami importowanymi - 7 -

8 o Wymiana: tak jak dołączanie, przy czym rekordy istniejące zostaną zastąpione importowanymi. Tablica konwersji Jeśli plik wejściowy ISO zawiera standardowe kody znaków systemu Windows, należy wybrać przycisk radiowy Windows. W systemie CDS/ISIS zazwyczaj korzysta się z zestawu znaków MS DOS. Jednakże system WinISIS może korzystać z tablic konwersji znaków w celu użycia innego zestawu znaków (jest to uwidocznione w Ustawieniach systemowych pakietu WinISIS). Numeruj rekordy poczynając od Wyróżnik pola zawierającego MFN Plik parametrów przeformatowania Separator podpól Te same rubryki zawiera standardowe okno parametrów importowania CDS/ISIS. Wyróżnik etykiety rekordu Na początku każdego rekordu ISO zgodnego z formatem MARC/UNIMARC znajduje się ośmioznakowa etykieta rekordu, zawierająca szczegółowy opis tego rekordu (patrz dokumentacja formatu MARC). W tej rubryce można podać wyróżnik specjalnego pola, w którym zostanie zapisana etykieta rekordu. Etykieta rekordu MARC zawiera następujące dane (w nawiasie pozycja w etykiecie rekordu ISO 1 ): Znak 1: status rekordu (05) Znak 2: Typ rekordu (06) Znak 3: Poziom bibliograficzny (07) Znak 4: Poziom kontroli (08) Znak 5: System kodowania znaków (09) Znak 6: Poziom opisu (17) Znak 7: Sposób katalogowania (18) Znak 8: Dane rekordu połączonego (19) Pole zawierające etykietę rekordu będzie zawsze zawierać 8 znaków Znaki zawarte na pozycjach 10 (długość wskaźników) i 11 (długość identyfikatora podpola) etykiety rekordu ISO nie powinny być wprowadzane ręcznie. Program ImpEXp automatycznie zapisze na tych pozycjach odpowiednie wartości stosownie do wybranego typu pliku ISO. Tablica konwersji znaków Do tej rubryki można wpisać nazwę tablicy konwersji znaków. Alternatywnie można użyć przycisku z żółtą ikonką (patrz rozdział Tworzenie tablicy konwersji znaków) Należy użyć przycisku OK aby rozpocząć czynność importowania lub Anuluj aby powrócić do głównego okna. 1 Etykieta rekordu ISO zawiera 24 znaki zawartość 16 znaków jest ustalana automatycznie, wartości pozostałych 8 znaków są podane w etykiecie rekordu zgodnej z formatem MARC (przyp. tłum)

9 Okno parametrów eksportowania Wybór pliku Nazwa wyjściowego pliku ISO Do tej rubryki można wpisać nazwę wyjściowego pliku ISO, który będzie zawierał wyeksportowane rekordy. Można także użyć przycisku z żółtą ikonką w celu wyboru jednego z istniejących plików ISO. Jeśli plik istnieje, program zapyta czy ma dodać na jego końcu nowe dane i albo wykona tę operację albo zastąpi dotychczasową zawartość tego pliku. Typ wyjściowego pliku ISO W tej rubryce zostanie wyświetlony typ wybranego pliku ISO. Będzie to jedno z poniższych określeń: 1. CDS/ISIS (bez wskaźników pól, bez identyfikatorów podpól): standardowy plik eksportowany przez system CDS/ISIS 2. MARC (ze wskaźnikami pól, z identyfikatorami podpól): plik wykorzystywany w formatach typu MARC/UNIMARC 3. Ze wskaźnikami pól, bez identyfikatorów podpól : wykorzystywany przez niektóre aplikacje 4. Bez wskaźników pól, z identyfikatorami podpól: wykorzystywany przez niektóre aplikacje Jeśli w pliku wyjściowym są stosowane wskaźniki pól, ale brak ich w rekordach bazy danych, można oznaczyć okienko wyboru Dołącz wskaźniki pól, co spowoduje automatyczne dołączenie domyślnych wskaźników pól (patrz okno Ustawienia). Zgodnie z regułami formatu MARC, wskaźniki zostaną dołączone do pól o wyróżnikach większych od 9. Należy dołączać domyślne wskaźniki tyko wtedy, gdy pola bazy nie zawierają wskaźników! - 9 -

10 Zakres rekordów Eksportuj Numeruj rekordy poczynając od Wyróżnik pola zawierającego MFN Plik parametrów przeformatowania Separator pól Separator rekordów Separator podpól Te same rubryki zawiera standardowe okno parametrów eksportowania CDS/ISIS. W szczególności, jako separatora pola, rekordu lub podpola można użyć dowolnego znaku ASCII posługując się następującą notacją: \xxx gdzie xxx jest trzycyfrowym kodem znaku od 000 do 255. Format wyprowadzanych wierszy W celu umożliwienia wymiany danych z różnymi pakietami wskazuje się sposób zapisu danych w wierszach pliku ISO: 1. Stała długość: w celu wyprowadzania wierszy stałej długości zakończonych znakami LF + CR (przykładowo, system CDS/ISIS wyprowadza wiersze długości 80 znaków): <LF+CR> <LF+CR> am ABB ITA IT ^aafrica o morte^eviaggi di mis<lf+cr> sionari italiani verso le sorgenti del Nilo, ^fa cura di Luigi Gaffuri <LF+CR> ^amilano^cunicopli^d1996 ^a265 p.^d22 cm ^abiblioteca africana^v1 ^n1^1missioni <LF+CR> italiane^2diari e memorie^3sudan^ ^n2^1sudan^2esplorazioni^ ^<lf+cr> 4Diari e memorie ^agaffuri^bluigi <LF+CR> <LF+CR> am ABB ITA IT ^aafrica, Oce<LF+CR> ania e terre polari ^amilano^cgruppo editoriale Fabbri^d1983 ^a111 p.^cill.^d30 <LF+CR> cm ^a<le >ricerche di Conoscere 916 <LF+CR> 2. Jeden wiersz: każdy rekord ISO zostanie zapisany jako jeden wiersz zakończony znakami LF + CR am ABB ITA IT ^aafrica o morte^eviaggi di missionari italiani verso le sorgenti del Nilo, ^fa cura di Luigi Gaffuri ^amilano^cunicopli^d1996 ^a265 p.^d22 cm ^abiblioteca africana^v1 ^n1^1missioni italiane^2diari e memorie^3sudan^ ^n2^1sudan^2esplorazioni^ ^4diari e memorie ^agaffuri^bluigi <LF+CR> am ABB ITA IT ^aafrica, Oceania e terre polari ^amilano^cgruppo editoriale Fabbri^d1983 ^a111 p.^cill.^d30 cm ^a<le >ricerche di Conoscere 916 <LF+CR> 3. Bez LF+CR: zapis wszystkich danych wyjściowych w jednym długim wierszu bez znaków LF + CR (z tego układu często korzystają programy obsługujące formaty typu MARC) am ABB ITA IT ^aafrica o morte^eviaggi di missionari italiani verso le sorgenti del Nilo, ^fa cura di Luigi Gaffuri ^amilano^cunicopli^d1996 ^a265 p.^d22 cm ^abiblioteca africana^v1 ^n1^1missioni italiane^2diari e memorie^3sudan^ ^n2^1sudan^2esplorazioni^ ^4diari e memorie ^agaffuri^bluigi am ABB ITA IT ^aafrica, Oceania e terre polari ^amilano^cgruppo editoriale Fabbri^d1983 ^a111 p.^cill.^d30 cm ^a<le >ricerche di Conoscere 916 <LF+CR> Tablica konwersji znaków Do tej rubryki można wpisać nazwę tablicy konwersji znaków. Alternatywnie można użyć przycisku z żółtą ikonką (patrz rozdział Tworzenie tablicy konwersji znaków) Należy użyć przycisku OK aby rozpocząć czynność eksportowania lub Anuluj aby powrócić do głównego okna

11 Okno Ustawienia Język Z tego wykazu można wybrać bieżący język konwersacji (patrz także rozdział Tworzenie nowej wersji językowej). Max bajtów w polu /rekordzie W tej rubryce podaje się maksymalną liczbę znaków zawartych w importowanym polu lub rekordzie. Rekordy eksportowane z bazy danych CDS/ISIS zawierają co najwyżej znaków (wersja dla DOS) lub znaków (wersja dla Windows). Wskaźniki pól W tej rubryce zapisuje się dwa znaki, które będą automatycznie wstawiane 2 na początku każdego pola eksportowanego z bazy CDS/ISIS do pliku w formacie MARC. Okno edycji tablicy FST Funkcja Edycja FST udostępnia narzędzie do tworzenia tablic FST zawierających parametry przeformatowania. Tablica FST jest zapisana jako zwykły plik tekstowy. Osoba znająca język formatowania CDS/ISIS może woleć edytować tablice FST przy użyciu prostego edytora tekstowego, takiego jak Notatnik. Pola pliku ISO W wykazie są zamieszczone pola, jakie będą zawarte w pliku ISO. Pierwsza kolumna podaje oryginalny wyróżnik pola, a druga wyróżnik, który zostanie nadany polu. Przeformatowanie lub zmiana struktury polega w zasadzie na zmianie wyróżników przypisanych polom lub ich elementom składowym. 2 Znaki te są domyślnymi wartościami pierwszego i drugiego wskaźnika pola dla rekordu MARC. Są one wstawiane na początku każdego pola o wyróżniku większym od 9 tylko wtedy, gdy oznaczono pole wyboru Dołącz wskaźniki pól (przyp. tłum.)

12 Pola bazy danych Z tego wykazu wybiera się pole bazy, które zostanie przypisane polu pliku ISO. Po dokonaniu połączenia tych pól, należy użyć przycisk Dodaj. Wiersz tablicy FST Należy wybrać wypełniony wiersz tablicy FST. Można zmienić zawartość tego wiersza, przypisując mu inne wyrażenie w języku formatowania CDS/ISIS. Tworzenie nowej wersji językowej Plik ImpExp.LNG zawiera komunikaty programu ImpExp w różnych wersjach językowych. Komunikaty w danym języku są zapisane w sekcji, którą rozpoczyna wiersz nagłówka zawierający nazwę języka w nawiasach kwadratowych. Kolejne wiersze zawierają poszczególne komunikaty oznaczone numerami. Przykładowo: [English] 1=Import 2=Export... 70=Add W celu dodania nowej wersji językowej, należy poddać plik ImpExp.LNG edycji przy użyciu prostego procesora tekstowego (takiego Notatnik systemu Windows) i wykonać następujące kroki: 1. skopiować jedną z istniejących sekcji (nagłówek i wszystkie wiersze) na koniec pliku (operacja Kopiuj i Wklej), 2. zastąpić nazwę podaną w nagłówku nazwą nowego języka, 3. przetłumaczyć komunikaty zawarte w poszczególnych wierszach skopiowanej sekcji 3. Należy UNIKAĆ zbyt długich komunikatów ponieważ mogą one nie być wyświetlane w całości Tworzenie tablicy konwersji znaków Pliki ISO, utworzone na komputerach korzystających z innych systemów operacyjnych niż DOS lub Windows lub wygenerowane przy użyciu innego oprogramowania, mogą zawierać pewne znaki (symbole diakrytyczne, tylda itp.) zapisane przy użyciu specjalnych kombinacji znaków. W celu uniknięcia importowania tych kombinacji znakowych lub umieszczania ich w eksportowanych rekordach, które będą przetwarzane przez inne oprogramowanie, należy utworzyć tablicę zapewniającą właściwą konwersję znaków. Przy użyciu zwykłego edytora tekstów, takiego jak Notatnik, należy utworzyć nowy plik i zapisać w nim reguły konwersji zgodnie ze składnią 4 @ü 3 W szczególności, nie wolno zmieniać numerów służących do identyfikacji komunikatów przez program ImpExp. Polscy użytkownicy tego programu otrzymują go z plikiem ImpExp.LNG zawierającym komunikaty w języku polskim (przyp. tłum.). 4 Jest to postać ogólna wiersza tablicy konwersji znaków programu ImpExp. W tablicy należy umieścić tyle wierszy ile jest kombinacji znaków podlegających konwersji. Z tego powodu taka tablica bardziej przypomina tablicę konwersji Gizmo stosowaną w systemie CDS/ISIS dla DOS niż tablicę konwersji znaków systemu WinISIS (przyp. tłum)

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

XML2ISIS. UNESCO Czerwiec 2001. Tłumaczenie z jęz. ang.: Stanisław Romański Instytut INTE. Wersja dokumentacji 1.004

XML2ISIS. UNESCO Czerwiec 2001. Tłumaczenie z jęz. ang.: Stanisław Romański Instytut INTE. Wersja dokumentacji 1.004 XML2ISIS UNESCO Czerwiec 2001 Współpraca: Autor programu: DBA, Włochy Giovanni Santini Wersja dokumentacji 1.004 Tłumaczenie z jęz. ang.: Stanisław Romański Instytut INTE Spis treści 1. Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów.

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów. Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT- oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi masowego przetwarzania transakcji. W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW Aby wejść na zakładkę Nowy szablon importu Użytkownik wybiera zakładkę Płatności, która znajduje się w górnym menu. Następnie z menu bocznego należy wybierać Import danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 2 INFORMACJE POUFNE I ZASTRZEŻONE Copyright Verax Systems Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Listopad 2003 Zakład Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

BIULETYN Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Listopad 2003 Zakład Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej BIULETYN Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Listopad 2003 Zakład Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Program IsisASCII. UNESCO Maj 2004. Wersja 0.95 Dokumentacja 1.005. Programista Davide Storti Przekład z języka angielskiego Michał Ostrowski (IMBiGS)

Program IsisASCII. UNESCO Maj 2004. Wersja 0.95 Dokumentacja 1.005. Programista Davide Storti Przekład z języka angielskiego Michał Ostrowski (IMBiGS) Program IsisASCII UNESCO Maj 2004 Wersja 0.95 Dokumentacja 1.005 Programista Davide Storti Przekład z języka angielskiego Michał Ostrowski (IMBiGS) Spis treści 1. Instalacja i wymagania......... 3 2. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Instrukcja programu epit WALIDATOR Grudzień Historia modyfikacji Data Wersja Opis Autor 2003 1 Utworzenie dokumentu DI/NWK 2007 Aktualizacja RI/GST/JNM 2008 Aktualizacja RI/GST/JNM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Kraj/region i język Ustawienia regionalne Liczby Waluta Czas i data Inne...

Spis treści. 1 Kraj/region i język Ustawienia regionalne Liczby Waluta Czas i data Inne... 2 Spis treści 1 Kraj/region i język 4 1.1 Ustawienia regionalne................................... 4 1.2 Liczby............................................ 4 1.3 Waluta............................................

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA MOBILNY WERYFIKATOR ETYKIET 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA MOBILNY WERYFIKATOR ETYKIET 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA MOBILNY WERYFIKATOR ETYKIET 1.0 OPIS FUNKCJONALNOŚCI I WYMOGÓW SYSTEMOWYCH Oprogramowanie MWE v 1.0 jest przygotowane do współdziałania z urządzeniami mobilnymi posiadającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Słownik. Instrukcja obsługi programu

Słownik. Instrukcja obsługi programu Słownik Instrukcja obsługi programu Instalacja i pierwsze uruchomienie Przed użyciem programu wymagana jest instalacja pakietu redistributable.net 4.0. Sam program nie wymaga instalacji. Program dostępny

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach. Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert Zawartość dokumentu: Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów.

Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów. Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów. Blokom można przyporządkować tzw. atrybuty, zawierające dane tekstowe. Atrybuty to pewne informacje związane z blokiem. Może to być np. nazwa elementu rysunkowego,

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików CSV

Import danych z plików CSV Import danych z plików CSV Program Moje kolekcje umożliwia importowanie danych zgromadzonych w innych aplikacjach, w tym z plików formatu *.csv Opis procedury importu danych Przed przystąpieniem do importu

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo