Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego"

Transkrypt

1 Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (odtąd Licencja lub Umowa ) zostaje zawarta pomiędzy Uniblue Systems Ltd (C32567), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Malcie, z siedzibą pod adresem Orange Point, Dun Karm Street, BʼKara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (odtąd Uniblue ) i użytkownikiem końcowym (odtąd Użytkownik ). 1. Zgoda Instalacja Oprogramowania Uniblue oraz zaznaczenie pola wyboru Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy jako jej strona oraz stanowi oświadczenie, że użytkownik ma prawo zawrzeć niniejszą Umowę. W przypadku braku zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy należy kliknąć przycisk Anuluj i odstąpić od instalacji Oprogramowania Uniblue. W przypadku gdy użytkownik nabył licencję na Oprogramowanie Uniblue na nośniku materialnym lub niematerialnym bez możliwości zapoznania się z niniejszą Licencją i nie akceptuje on niniejszej Umowy, użytkownik może zażądać zwrotu poniesionych środków, jeśli (i) użytkownik nie będzie używał Oprogramowania Uniblue oraz (ii) zwróci je do dostawcy, od którego zostało uzyskane lub do firmy Uniblue, wraz z dowodem płatności w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Firma Uniblue nie zwróci poniesionych środków ani nie spowoduje takiego zwrotu w przypadku, gdy dostawca nie posiada autoryzacji firmy Uniblue na sprzedaż lub odsprzedaż niniejszej Licencji, lub na dystrybucję Oprogramowania Uniblue. Dla celów niniejszej Umowy Oprogramowanie Uniblue oznacza oprogramowanie, które wyświetla niniejszą Licencję, dowolną kolejną wersję tego Oprogramowania udostępnioną podczas Okresu obowiązywania Umowy, Dokumentację oraz wszystkie kopie do sporządzenia których uprawniony jest użytkownik na mocy niniejszej Umowy, z wyłączeniem Oprogramowania innych firm. Firma Uniblue zaleca zachowanie egzemplarza niniejszej Umowy Licencyjnej. 2. Przyznanie Licencji Zgodnie z warunkami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem opłacenia obowiązujących opłat ( Opłaty licencyjnej ), firma Uniblue udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji bez prawa udzielania dalszych licencji, uprawniającej podczas Okresu obowiązywania Umowy do instalowania do wyłącznie prywatnego użytkowania trzech (3) kopii Oprogramowania Uniblue oraz powiązanych materiałów pisemnych w wersji drukowanej lub do odczytu maszynowego ( Dokumentacja ). Dowolne użycie większej ilości kopii Oprogramowania Uniblue od tej, na którą udzielona zostaje licencja, jest zabronione. Licencja na Oprogramowanie Uniblue nie może być dzielona poprzez wykorzystanie oprogramowania Uniblue na zmianę na różnych komputerach. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy Użytkownik może zatrzymać jedną kopię oprogramowania Uniblue na warunkach ostatniej zaakceptowanej Licencji. Ograniczenia niniejsze mają zastosowanie nawet w przypadku otrzymania Oprogramowania Uniblue na kilku nośnikach (np. gdy zostało ono pobrane w wersji elektronicznej i nabyte na płycie CD). Dla celów niniejszej Umowy Kopia obejmuje oryginalną instalację oprogramowania Uniblue. Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim na sporządzanie lub uzyskiwanie kopii Oprogramowania Uniblue oraz musi takie działania osób trzecich udaremniać. 3. Ograniczenia licencji Jeśli warunki niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może (i) kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego,

2 dezasemblować lub w inny sposób uzyskiwać kodu źródłowego lub danych wewnętrznych Oprogramowania Uniblue lub jego dowolnej części; (ii) usuwać ani w dowolny inny sposób ukrywać informacji na temat własności lub znaków towarowych w Oprogramowaniu Uniblue; (iii) udzielać dalszych licencji, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przekazywać, cedować, prezentować, udostępniać na swoim serwerze, przekazywać podmiotom zewnętrznym, ujawniać, rozprowadzać lub wykorzystywać Oprogramowania Uniblue w inny sposób w celach komercyjnych; (iv) obchodzić zabezpieczenia numerem seryjnym lub innym mechanizmem, który zastosowała firma Uniblue w celu ochrony Oprogramowania Uniblue przed nielicencjonowanym użyciem, kopiowaniem lub dystrybucją; (v) umieszczać ani udostępniać w inny sposób w Internecie lub w innej ogólnie dostępnej formie Oprogramowania Uniblue lub dowolnej jego części; (vi) eksportować lub reeksportować Oprogramowania Uniblue lub dowolnych powiązanych informacji lub technologii w sposób naruszający prawa eksportowe Stanów Zjednoczonych, Wspólnoty Europejskiej lub dowolne inne obowiązujące prawa i przepisy lub (vii) wykorzystywać Oprogramowania Uniblue w dowolny sposób, który stanowiłby naruszenie dowolnego obowiązującego prawa. 4. Licencjonowane kopie i sieci Równoczesne przechowywanie, utrzymywanie lub używanie Oprogramowania Uniblue jest zabronione. Użytkownik zgadza się, w celu uniemożliwienia równoczesnego użycia, stosować mechanizmy chroniące dostęp lub pokryć dodatkową opłatę w zależności od liczby użytkowników posiadających dostęp do sieci, umożliwiającej użycie Oprogramowania Uniblue przez wiele komputerów równocześnie. 5. Nowe wersje i aktualizacje zawartości oprogramowania W stosownym czasie podczas Okresu obowiązywania Umowy firma Uniblue może udostępnić Użytkownikowi darmowe, nowe wersje i/lub aktualizacje zawartości Oprogramowania. Dla celów niniejszej Umowy, Nowa wersja oznacza nową wersję Oprogramowania Uniblue, zawierającą modyfikacje techniczne, aktualizacje informacji, zmienioną funkcjonalność lub dowolne inne zmiany, które firma Uniblue wprowadzi w celu poprawienia, dodania, usunięcia lub innej modyfikacji dowolnego aspektu Oprogramowania Uniblue. Aktualizacja oznacza aktualizację zawartości Oprogramowania Uniblue, w przypadku którego może zachodzić konieczność okresowej aktualizacji. Nowe wersje i/lub Aktualizacje zawartości mogą być udostępniane przez firmę Uniblue w Internecie. Niniejsza Licencja nie pozwala Użytkownikowi na uzyskiwanie lub używanie Nowych wersji i/lub Aktualizacji zawartości w inny sposób. Uwaga: Oprogramowanie Uniblue może wymagać Aktualizacji zawartości w celu zapewnienia jego efektywnego działania. 6. Kopia testowa Użytkownik może otrzymać darmową kopię testową Oprogramowania Uniblue ( Kopia testowa ). W Kopii testowej niektóre funkcje i/lub funkcjonalność Oprogramowania Uniblue mogą być zablokowane lub niedostępne. Aby móc rozpocząć korzystanie ze wszystkich funkcji i pełnej funkcjonalności Oprogramowania Uniblue, Użytkownik musi zapłacić Opłatę licencyjną i wprowadzić poprawny numer seryjny. Po wykonaniu powyższych czynności, Kopia testowa przestaje być uważana za Kopię testową i zaczynają obowiązywać w całości wszystkie warunki niniejszej Umowy. Jednakże do Kopii testowej zastosowanie mają punkty 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 20 niniejszej Umowy. 7. Aktywacja i inne środki technologiczne Po nabyciu licencji Użytkownik otrzymuje numer seryjny. Na żądanie Oprogramowania Uniblue należy wykonać jego aktywację, polegającą na wprowadzeniu numeru seryjnego. Oprogramowanie Uniblue może zawierać inne środki technologiczne, włącznie z rozwiązaniami wymuszającymi pewne zachowania Użytkownika, zapobiegające nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu. Użytkownik zgadza się na stosowanie takich środków przez firmę Uniblue, gdy z uzasadnionych przyczyn firma Uniblue uzna to za niezbędne.

3 8. Ochrona własności intelektualnej Oprogramowanie Uniblue jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami ochrony własności intelektualnej, zarówno krajowymi jak i na mocy zapisów umów międzynarodowych. Niezależnie od wszelkich innych postanowień, Oprogramowanie Uniblue nie zostaje sprzedane, a jedynie zostaje przyznana licencja na jego użycie. Niniejsza Umowa licencyjna nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Oprogramowania Uniblue lub Oprogramowania innych firm, nie zostaje ponadto udzielona Użytkownikowi żadna licencja, prawo lub udział dotyczące żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej lub znaku usługowego firmy Uniblue ani żadnej innej firmy. Firma Uniblue posiada i zachowuje całość praw, tytułów i udziałów w i do Oprogramowania Uniblue, wszystkich Kopii lub części Oprogramowania Uniblue oraz dowolnych dzieł pochodnych stworzonych na podstawie tego Oprogramowania. 9. Ograniczona gwarancja Oprogramowanie Uniblue zostaje udostępnione Użytkownikowi na mocy niniejszej Licencji w stanie w jakim jest, bez gwarancji lub zapewnień żadnego rodzaju. Oprogramowanie Uniblue zostaje udostępnione jako oprogramowanie do zastosowań ogólnych, nieprzeznaczone do żadnego konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Uniblue nie zapewnia ani nie gwarantuje tego, że Oprogramowanie Uniblue spełni wymagania Użytkownika lub pozbawione będzie błędów lub defektów, ani że dowolne defekty działania lub funkcjonalności Oprogramowania Uniblue będą usuwane. Ponadto firma Uniblue jednoznacznie wyłącza wszelkie gwarancje lub warunki, zarówno wyraźne jak i dorozumiane, a w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej. Okres obowiązywanie wszystkich dorozumianych gwarancji, które nie mogą zostać wyłączone, zostaje ograniczony do dłuższego z dwóch okresów: trzydziestu (30) dni lub najkrótszego dopuszczalnego prawem okresu. Użycie Oprogramowania Uniblue odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje i działania podjęte na podstawie wskazań Oprogramowania Uniblue, niezależnie od rodzaju zaleceń wydawanych przez Oprogramowanie. Firma Uniblue nie składa żadnych zapewnień dotyczących Oprogramowania firm zewnętrznych, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Oprogramowania Uniblue lub które może być jego częścią. 10. Ograniczenie odpowiedzialności W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWEM ZAKRESIE, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ANI NIE OPIERAJĄC SIĘ NA ŻADNYCH PODSTAWACH/ZASADACH PRAWNYCH, FIRMA UNIBLUE I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ ANI ŻADNEJ INNEJ W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEGOKOLWIEK BENEFICJENTA NIEBĘDĄCEGO STRONĄ NINIEJSZEJ UMOWY ZA DOWOLNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, PODLEGAJĄCE WYPŁACIE NAWIĄZKI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ LUB WTÓRNE SZKODY (A W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOWOLNE POGORSZENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, AWARIE LUB NIEPOPRAWNE DZIAŁANIE KOMPUTERA ORAZ ZA DOWOLNE INNE STRATY PIENIĘŻNE LUB INNE) WYNIKŁE LUB W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻY- CIA OPROGRAMOWANIA UNIBLUE, DOSTARCZANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ DOSTARCZENIA USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ LUB ZWIĄZANE W DOWOLNY INNY SPOSÓB Z JAKIMKOLWIEK ASPEKTEM DZIAŁANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WINY, DELIKTU (Z ZANIEDBANIEM WŁĄCZNIE), ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, NARUSZENIA UMOWY LUB NARUSZENIA GWARANCJI, I NAWET W PRZYPADKU GDY FIRMA UNIBLUE LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, UMOWNA LUB INNA FIRMY UNIBLUE LUB JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKROCZY WYSOKOŚCI KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE UNIBLUE ( OPŁATY LICENCY-

4 JNEJ ). UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA LICENCYJNA UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ ŻE OGRANICZENIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM UMOWY MIĘDZY STRONAMI. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku pewnych użytkowników. 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć i zwolnić firmę Uniblue z odpowiedzialności za wszelkie bez wyjątku roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, grzywny, kary, koszty i wydatki (włącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikłe lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika Oprogramowania Uniblue. Zobowiązania użytkownika wynikające z tej sekcji Umowy pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 12. Prywatność Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez firmę Uniblue informacji przesyłanych przez Oprogramowanie Uniblue w celu doskonalenia jej produktów i usług. Wszystkie informacje osobowe dotyczące Użytkownika, które może posiadać firma Uniblue (np. w związku z usługami pomocy technicznej świadczonymi Użytkownikowi) będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą w danym czasie Polityką prywatności firmy Uniblue. Polityka prywatności firmy Uniblue jest zawsze dostępna pod adresem: 13. Oprogramowanie innych firm Wraz z Oprogramowaniem Uniblue może zostać udostępnione oprogramowanie innych firm (zwane dalej Oprogramowaniem osób trzecich ). W każdym bez wyjątku przypadku udostępnienia oprogramowania osób trzecich mogą być wymagane odpowiednie powiadomienia i może ono podlegać innym warunkom licencyjnym. Wymagane powiadomienia i warunki licencyjne dotyczących oprogramowania osób trzecich są dostępne w folderze Third Party Terms znajdującym się w folderze aplikacji Oprogramowania Uniblue lub w samym oprogramowaniu osób trzecich. Wyrażenie zgody na warunki niniejszej Umowy oznacza także wyrażenie zgody na warunki licencji, jeśli istnieją, na mocy których jest udostępniane oprogramowanie osób trzecich. Między Użytkownikiem a spółką Uniblue nie zostaje zawarta żadna umowa dotycząca oprogramowania osób trzecich i spółka Uniblue nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego oprogramowania przez Użytkownika. 14. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie Okres obowiązywania niniejszej Licencji trwa jeden rok od dnia zakupu, z wyjątkiem Kopii testowej, w przypadku której domyślny okres obowiązywania trwa przez czas, na jaki firma Uniblue udostępnia Kopię testową Użytkownikowi. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy Użytkownik zgadza się odinstalować i zniszczyć lub trwale usunąć wszystkie kopie Oprogramowania Uniblue z wyjątkiem jednej w ciągu piętnastu (15) dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy niektóre funkcje Oprogramowania Uniblue mogą przestać działać, a jego funkcjonalność zostać ograniczona lub Oprogramowanie Uniblue może przestać działać zupełnie. Niezależnie od powyższego, Licencja wygasa automatycznie w przypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do jej dowolnych warunków, zarówno podczas Okresu obowiązywania Umowy, jak i po jego upływie, bez uszczerbku dla praw firmy Uniblue do odszkodowania za szkody na mocy obowiązującego prawa. Natychmiast po takim wygaśnięciu wygasa także dowolna licencja przyznana na mocy niniejszej Umowy, a Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić firmie Uniblue lub zniszczyć wszystkie posiadane kopie Oprogramowania Uniblue.

5 Warunki niniejszej Umowy, które mają pozostać w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, nadal będą obowiązywać. 15. Pomoc techniczna Firma Uniblue może świadczyć Użytkownikowi usługi pomocy technicznej związane z Oprogramowaniem Uniblue. Wszystkie zobowiązania firmy Uniblue dotyczące pomocy technicznej dla wcześniejszych wersji Oprogramowania Uniblue wygasają wraz z wystąpieniem wcześniejszego z dwóch zdarzeń: wygaśnięcia Okresu obowiązywania Umowy lub rozwiązania Licencji. Pomoc techniczna może być niedostępna w języku, w którym uzyskano Oprogramowanie Uniblue. 16. Modyfikacje W przypadku udostępnienia Nowych wersji będzie do nich dołączona niniejsza lub nowa Licencja. Udostępnienie Nowej wersji nie powoduje wydłużenia Okresu obowiązywania Licencji przyznanej na mocy niniejszej Umowy. Gdy do Nowej wersji załączona jest nowa Licencja, a Użytkownik nie akceptuje jej warunków, Użytkownik musi powiadomić firmę Uniblue w ciągu trzydziestu (30) dni od udostępnienia Nowej wersji. W przypadku niepowiadomienia firmy Uniblue umowa Użytkownika z firmą Uniblue podlegać będzie niniejszej lub ostatniej Licencji zaakceptowanej przez Użytkownika do końca Okresu obowiązywania Umowy. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy, przedłużenie przez Użytkownika ważności licencji lub dalsze opłacanie Opłaty licencyjnej będzie równoznaczne z akceptacją nowej licencji. 17. Postanowienia ogólne Wszystkie prawa, które nie zostają wyraźnie przyznane niniejszą Umową Licencyjną, zostają niniejszym zastrzeżone. Niniejsza Licencja stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i firmą Uniblue w przedmiotowym zakresie i zastępuje wszystkie bez wyjątku wcześniejsze lub zawarte równocześnie ustne lub pisemne umowy, zapewnienia, negocjacje, dowolne dodatkowe warunki lub inne podobne porozumienia między stronami. W przypadku gdy dowolna część niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub nieprawomocną, część taka zostanie uznana za wykreśloną i nie będzie miała wpływu na ważność innych postanowień Licencji. Niewykonanie przez jedną ze stron dowolnego postanowienia niniejszej Licencji nie zostanie uznane za rezygnację w przyszłości z wykonania takiego lub dowolnego innego postanowienia. 18. Prawo właściwe Niniejsza Umowa Licencyjna podlega i jest interpretowana zgodnie z prawami Malty, z wyłączeniem mocy sprzecznych przepisów prawnych. 19. Arbitraż UŻYTKOWNIK BĘDĄCY OBYWATELEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZGADZA SIĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z FIRMĄ UNIBLUE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A. Cel. Jeżeli Spór (zgodnie z poniższą definicją) pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue nie może zostać rozstrzygnięty na drodze polubownej, Użytkownik albo firma Uniblue mogą zdecydować o rozstrzygnięciu tego Sporu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego bez wnoszenia sprawy do sądu. Arbitraż oznacza, że Użytkownik zostanie w sposób rzetelny wysłuchany przez bezstronnego arbitra, a nie przez sędziego czy ławę przysięgłych w sądzie. B. Definicje. Termin Spór oznacza każdy spór, roszczenie lub brak zgody pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu relacji Użytkownika z firmą Uniblue opartej na umowie, statucie, rozporządzeniu, zarządzeniu, czynie niedozwolonym (włączając w to oszustwo,

6 wprowadzenie w błąd, nakłanianie do oszustwa, zaniedbanie lub inny zamierzony, lub niezamierzony czyn niedozwolony) lub jakąkolwiek teorię prawną lub równoważną, włączając w to ważność, wykonalność lub zakres niniejszego Zapisu arbitrażowego. Terminowi Spór należy nadać możliwie najszersze znaczenie, które może być egzekwowane. W ramach niniejszego Zapisu arbitrażowego Uniblue oznacza firmę Uniblue i jej spółki dominujące, zależne i stowarzyszone, a także każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli. C. Prawo do rezygnacji. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYM ZAPISEM ARBITRAŻOWYM, POWINIEN POWIADOMIĆ O TYM FIRMĘ UNIBLUE NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAMÓWIENIA PRODUKTU W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE NA ADRES FIRMY UNIBLUE ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. PISEMNE POWIADOMIENIE FIRMY UNIBLUE MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO, ADRES I NUMER ZAMÓWIENIA NADANY PRZEZ FIRMĘ UNIBLUE, A TAKŻE JED- NOZNACZNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE ROZWIĄZYWAĆ SPORÓW Z FIRMĄ UNIBLUE W DRODZE ARBITRAŻU. DECYZJA O REZYGNACJI Z NINIEJSZEGO ZAPISU AR- BITRAŻOWEGO NIE BĘDZIE MIAŁA NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA RELACJE UŻYTKOWNIKA Z FIRMĄ UNIBLUE ANI NA DOSTAWY PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG FIRMY UNIBLUE. D. Wszczęcie postępowania arbitrażowego/wybór arbitra. Jeśli Użytkownik lub firma Uniblue zdecyduje się na rozwiązanie Sporu w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszym Zapisem arbitrażowym, strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe może założyć sprawę w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym (American Arbitration Association, AAA ) pod adresem: Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , zgodnie z zasadami arbitrażu komercyjnego AAA. E. Procedura arbitrażowa: 1. Ponieważ dostarczenie użytkownikowi Licencji, produktu/produktów i/lub świadczenie usługi/usług przez firmę Uniblue ma charakter handlu międzystanowego i/lub międzynarodowego, do określenia zdatności arbitrażowej wszelkich Sporów ma zastosowanie federalna ustawa w sprawie arbitrażu (Federal Arbitration Act, FAA ), a nie stanowe przepisy arbitrażowe. Jednakże odpowiednie przepisy prawa federalnego lub przepisy stanu/kraju, w którym Użytkownik otrzymał produkt lub skorzystał z usługi od firmy Uniblue, mogą mieć zastosowanie do przedmiotu Sporu, jeśli z jakiegoś powodu postanowienia niniejszej Umowy dotyczące prawa właściwego nie mają zastosowania. Zgodnie z niniejszym Zapisem arbitrażowym nie będą miały zastosowania żadne przepisy prawa stanowego dotyczące arbitrażu. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego a zasadami wybranej organizacji arbitrażowej wiążące są przepisy niniejszego Zapisu arbitrażowego. Jeśli AAA nie będzie egzekwować przepisów Zapisu arbitrażowego, nie będzie ono mogło służyć jako organizacja arbitrażowa dla celów rozwiązania Sporu pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue. Jeśli taka sytuacja wystąpi, strony wspólnie wybiorą zastępczą organizację arbitrażową. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, wspólnie złożą wniosek do sądu odpowiedniej jurysdykcji o wyznaczenie organizacji arbitrażowej, która będzie egzekwować postanowienia niniejszego Zapisu arbitrażowego. W razie konfliktu między postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego a pozostałą częścią Umowy z firmą Uniblue wiążące są przepisy niniejszego Zapisu arbitrażowego. 2. Spór zostanie rozstrzygnięty przez jednego arbitra. Arbiter ma wyłączne prawo do określenia, czy dany Spór podlega postępowaniu arbitrażowemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że udział w postępowaniu arbitrażowym może spowodować, iż postępowanie dowodowe będzie miało ograniczony charakter w zależności od zasad organizacji arbitrażowej, którą wybrano do rozstrzygnięcia Sporu. Arbiter będzie honorował uznane przez przepisy prawne prawo do nieujawniania informacji oraz podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony informacji o kliencie oraz innych informacji poufnych lub zastrzeżonych. 3. Arbiter wyda oświadczenie w formie pisemnej, ale nie musi przedłożyć uzasadnienia, chyba że zażąda tego jedna ze stron. Orzeczenie arbitra może być zgłoszone w każdym sądzie sprawującym jurysdykcję nad stronami w celu jego egzekucji.

7 4. Jeśli odszkodowanie określone w orzeczeniu arbitra przekracza kwotę dolarów, każda ze stron może odwołać się od tego orzeczenia do trzyosobowego sądu arbitrażowego wyznaczonego przez tę samą organizację arbitrażową na drodze pisemnego odwołania wniesionego w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejścia w życie pisemnego orzeczenia arbitrażowego. Członkowie trzyosobowego sądu arbitrażowego zostaną wybrani zgodnie z zasadami danej organizacji arbitrażowej. Organizacja arbitrażowa powiadomi drugą stronę o wniesieniu odwołania od orzeczenia. Trzyosobowy sąd arbitrażowy wyda decyzję w ciągu stu dwudziestu (120) dni od daty złożenia odwołania przez stronę odwołującą się. Decyzja trzyosobowego sądu arbitrażowego będzie ostateczna i wiążąca, chyba że FAA stanowi inaczej. F. Ograniczenia: 1. UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ UNIBLUE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LUB OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORU. W PRZECIWNYM RAZIE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ OPARTYCH NA TAKIM ZDARZENIU, OKOLICZNOŚCI LUB SPORZE. 2. WSZYSTKIE STRONY ARBITRAŻU MUSZA BYĆ NAZWANE ODDZIELNIE. NIE UZNAJE SIĘ PRAWA ANI UPOWAŻNIEŃ DO WYSUWANIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ DO ROZSTRZYGNIĘCIA NA DRODZE ARBITRAŻU LUB SĄDOWEJ NA ZASADZIE POWÓDZTWA GRUPOWEGO LUB ROSZC- ZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ OSOBĘ PODAJĄCĄ SIĘ ZA REPREZENTANTA OGÓŁU SPOŁEC- ZEŃSTWA (NP. PRYWATNĄ STRONĘ WNOSZĄCĄ SPRAWĘ W INTERESIE OGÓLNYM), INNYCH KLIENTÓW FIRMY UNIBLUE LUB INNYCH OSÓB W PODOBNEJ SYTUACJI. G. Miejsce arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w dogodnym dla Użytkownika miejscu w regionie, w którym zakupiono produkt lub usługę od firmy Uniblue. H. Opłaty i koszty związane z arbitrażem. FIRMA UNIBLUE Z GÓRY POKRYJE WSZYSTKIE OPŁATY ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM ARBITRAŻU, KOSZTY POWOŁANIA ARBITRA ORAZ INNE WYDATKI NA PISEMNĄ PROŚBĘ UŻYTKOWNIKA ZGŁOSZONĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SIEBIE W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM ARBITRAŻOWYM, WŁĄCZAJĄC TO KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ LUB HONORARIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH. JEŚLI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE NA KORZYŚĆ FIRMY UNIBLUE, UŻYTKOWNIK ZWRÓCI FIRMIE UNIBLUE Z GÓRY UISZCZONE OPŁATY I KOSZTY, ALE TYLKO W TAKIM ZAKRE- SIE, JAKI MOGŁOBY OBEJMOWAĆ ORZECZENIE WYDANE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM. JEŻELI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE NA KORZYŚĆ UŻYT- KOWNIKA, NIE BĘDZIE ON ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU FIRMIE UNIBLUE ŻADNYCH KOSZTÓW I OPŁAT Z GÓRY PONIESIONYCH PRZEZ FIRMĘ UNIBLUE. JEŻELI KTÓRAKOLWIEK ZE STRON ZDECYDUJE SIĘ ODWOŁAĆ OD ORZECZENIA DO TRZYOSOBOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO, STRONA WYGRYWAJĄCA POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE BĘDZIE UPRAWNIONA DO OTRZY- MANIA ZWROTU WSZELKICH UZASADNIONYCH OPŁAT I KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ PONIE- SIONYCH W ZWIĄZKU Z TYM POSTĘPOWANIEM. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM ZAPISIE ARBITRAŻOWYM FIRMA UNIBLUE PONIESIE WSZELKIE OPŁATY I KOSZTY WYMAGANE PRZEZ PRAWO. I. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszego Zapisu arbitrażowego okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, klauzula ta zostanie wyłączona z Zapisu arbitrażowego, a pozostałe postanowienia Zapisu arbitrażowego pozostaną w pełnej mocy. Jeżeli klauzula dotycząca zrzeczenia się praw do postępowania na zasadzie powództwa zbiorowego okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, cały Zapis arbitrażowy zostanie uznany za niewykonalny, a spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej. W razie uznania całego Zapisu arbitrażowego za niezgodny z prawem lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu lub w przypadku gdy sąd uzna roszczenie wynikłe ze Sporu za wyłączone z zakresu niniejszego Zapisu arbitrażowego, Użytkownik i firma Uniblue zgadzają się odstąpić w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo od procesu prowadzonego przez ławę przysięgłych. J. Wyłączenie z postępowania arbitrażowego. UŻYTKOWNIK I FIRMA UNIBLUE ZGADZAJĄ SIĘ NA WYŁĄCZENIE Z ARBITRAŻU NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ: (1) WSZELKIE ROSZCZENIA WNIE-

8 SIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB FIRMĘ UNIBLUE, KTÓRE NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z ROSZCZENIEM INNEGO KLIENTA I W PRZYPADKU KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU MIEŚCI SIĘ W JU- RYSDYKCJI SĄDU ORZEKAJĄCEGO W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, (2) WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KTÓREJKOLWIEK STRONY; ORAZ (3) WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE LUB WYNIKAJĄCE Z ZARZUTÓW NIEAUTORYZOWANEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USŁUGI LUB TEŻ ICH UZYSKANIA W SPOSÓB NIEAUTO- RYZOWANY. K. Obowiązywanie. Niniejszy Zapis arbitrażowy pozostanie w mocy po rozwiązaniu Umowy i/lub zakończeniu świadczenia jakiejkolwiek usługi firmy Uniblue. 20. Miejsce rozstrzygania innych sporów Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które (a) nie obejmują obywateli Stanów Zjednoczonych jako strony lub (b) dotyczą roszczenia, które nie podlega postanowieniom Zapisu arbitrażowego z punktu 19 z jakiegokolwiek powodu, w tym terminowego złożenia rezygnacji z arbitrażu zgodnie z punktem 19(C) powyżej, będą poddane wyłącznej jurysdykcji sądów Malty, pod warunkiem jednak, że firma Uniblue zachowuje prawo, według własnego uznania, do prowadzenia postępowania sądowego wynikającego z korzystania przez Użytkownika z oprogramowania firmy Uniblue w sądzie kraju Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie jest obywatelem Malty. V End User License Agreement This End-User License Agreement (the "License" or "Agreement") is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter "Uniblue") and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the "I accept the terms of the License Agreement" checkbox, You are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and You represent that You have the authority to enter into this Agreement. If You do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the 'Cancel' button and do not install the Uniblue Software. If You purchased a license to the Uniblue Software on tangible or intangible media without the opportunity to review this License and You do not accept this Agreement, You may obtain a refund of the amount You originally paid if You (i) do not use the Uniblue Software and (ii) return it to the vendor from which it was acquired, or to Uniblue, together with proof of payment within thirty (30) days from the date of purchase. Uniblue has no obligation to make or cause a refund if the vendor is not authorized by Uniblue to sell or resell this License or to distribute the Uniblue Software. For the purposes of this Agreement, "Uniblue Software" shall mean the software displaying this License, any Upgrade thereof granted during the Term, Documentation and any Copies You are permitted to make under this Agreement, excluding Third Party Software. Uniblue recommends that You keep a copy of this Agreement for Your records. 2. Grant of the License Subject to the terms and conditions of this License, and subject to payment of applicable fees ("License Fee"), Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable and revocable license to install during the Term and solely for Your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials in either printed text or machine readable version (the "Documentation"). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The

9 license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue Software between different computers. Following expiry of the Term, You may keep one copy of the Uniblue Software under the terms of the last License that You accepted. These limitations apply even if You receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, "Copy" shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the United States, the European Community or any other applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited. You agree either to implement access security mechanisms to prevent simultaneous use or to pay an additional fee according to the number of users with access to a network enabling use of the Uniblue Software by multiple computers simultaneously. 5. Upgrades and Content Updates Uniblue may provide You with Upgrades and/or Content Updates from time to time at no charge during the Term of this Agreement. For the purposes hereof, "Upgrade" means a new version of the Uniblue Software containing technical modifications, updated information, altered functionality, or any other changes that are intended by Uniblue to improve or to add to, delete or otherwise modify any aspect of the Uniblue Software; and "Content Update" means an update of the content used by the Uniblue Software that might need to be updated from time to time. Upgrades and/or Content Updates may be provided by Uniblue via on-line services. This License does not otherwise permit You to obtain and use Upgrades and/or Content Updates. Note: The Uniblue Software may require Content Updates in order to work effectively. 6. Evaluation Copy You may be granted an evaluation copy of the Uniblue Software free of charge (the "Evaluation Copy"). Certain features and/or functionality of the Uniblue Software may be locked or unavailable in the Evaluation Copy. In order to benefit from all features and functionality of the Uniblue Software, You must pay the License Fee and input a valid serial number. Upon such actions being taken, the Evaluation Copy shall cease from being considered an Evaluation Copy and all the terms of this Agreement shall commence to apply in their entirety. Clauses 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 and 20 shall apply equally to an Evaluation Copy. 7. Activation and other Technological Measures When You purchase a license You will be provided with a serial number. You must activate the Uniblue Software by entering the serial number as prompted by such Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion.

10 8. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. Notwithstanding anything else, the Uniblue Software is licensed and not sold. This License does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software, and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 9. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an "as is" basis, without warranty or representation of any kind. The Uniblue Software is provided as general purpose software and not for Your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet Your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at Your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 10. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, IN- DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (IN- CLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COM- PUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHAT- SOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE UNIBLUE SOFTWARE ("LICENSE FEE"). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LICENSE FEE RE- FLECTS THIS ALLOCATION OF RISK AND THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 11. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney's fees) arising from or relating to Your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement.

11 12. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information transmitted through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 13. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the "Third Party Software"). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this License Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 14. Term and Termination The Term of this License is for a period of one year from the date of purchase except with regards to an Evaluation Copy for which the default term shall be for so long as Uniblue makes such Evaluation Copy available to You. At the end of the Term, You agree to de-install and destroy or permanently erase all but one copy of the Uniblue Software within fifteen (15) days of termination or expiration. Following expiry of the Term, some features and functionality of the Uniblue Software may cease to function or the Uniblue Software may cease to function altogether. Notwithstanding the above, the License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, both during and following the Term of the License, without prejudice to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, any license granted hereunder shall terminate and You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 15. Support Uniblue may provide You with support services related to the Uniblue Software. Any obligation Uniblue may have to support the previous version of the Uniblue Software ends upon the expiration of the Term or the termination of the License, whichever is the earlier. Support may not be available in the language in which the Uniblue Software was acquired. 16. Modifications If Upgrades are granted, such Upgrades shall be accompanied by this or a new License. Such grant shall not extend the Term of the License granted hereunder. If the Upgrade is accompanied by a new License, and You do not accept the terms of such new License, You must notify Uniblue within thirty (30) days of such grant. If You do so notify Uniblue, Your agreement with Uniblue shall continue to be governed by this or the last License that You accepted, until the end of the Term. Following expiry of the Term, if You renew Your license of the Uniblue Software or You continue to pay Your License Fee, You will be deemed to have accepted the new license. 17. General Provisions Any rights not expressly granted under this License are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to this subject matter and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provi-

12 sions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 18. Choice of Law This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 19. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVI- SION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PROD- UCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATION- SHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern.

13 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the threearbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PUR- PORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRI- VATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FIL- ING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDI- TIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL REASONABLE ATTORNEYS FEES AND COSTS INCURRED IN THAT APPEAL. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTRO-

14 VERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICAT- ING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS AS- SOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/ or any Service(s) with Uniblue. 20. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 19 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 19(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V300911

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem),

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Kierunek Software- Defined Data Center

Kierunek Software- Defined Data Center Kierunek Software- Defined Data Center W jaki sposób działa centrum danych sterowane programowo, jakie są niezbędne elementy, jak współdziałają ze sobą i co dostarcza SUSE (komponenty do budowy) Marcin

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu..

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. 2016, pomiędzy: KRONOSPAN OSB sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą

Bardziej szczegółowo

1. General Provisions (Postanowienia ogólne)

1. General Provisions (Postanowienia ogólne) 1. General Provisions (Postanowienia ogólne) The following End User License Agreement contains contractual conditions between you (End User, Licensee) and ULTREC Tomasz Warsztocki, Ryszarda 31, 05-800

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

L I C E N C J A. 1. Definicje

L I C E N C J A. 1. Definicje Integralną częścią Aplikacji mobilnej Banku jest Oprogramowanie mwallet SDK umożliwiające dokonywanie transakcji za pomocą Karty mobilnej Banku. Właścicielem praw do tego oprogramowania jest spółka Bell

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W oraz Nawigacja Navicore (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Przegląd produktu Wpisz adres którego szukasz i pozwól aby telefon doprowadził

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług Wszystkie dokonywane przez Klienta (w rozumieniu niniejszej umowy) zakupy usług oferowanych przez firmę Symbol Technologies, Inc. (Enterprise Mobility dla przedsiębiorstw firmy Zebra Technologies UK Limited)

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE UMOWA ABONENCKA

SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE UMOWA ABONENCKA SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE UMOWA ABONENCKA Niniejsza umowa abonencka dotycząca wykorzystania sieci Mobile RTK Signal Network ( Umowa ) została zawarta pomiędzy Użytkownikiem (którym

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW

INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW Wstęp W tej instrukcji dowiesz się, jak przejść do różnych kart w portalu zamówienia napraw oraz jak tworzyć i zarządzać zleceniami napraw. Cel Celem tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Umowa konsorcyjna Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Umowa konsorcyjna Prywatna umowa zawarta miedzy uczestnikami projektu Obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

bla bla Connector for Business Mobility podręcznik użytkownika

bla bla Connector for Business Mobility podręcznik użytkownika bla bla Connector for Business Mobility podręcznik użytkownika Connector for Business Mobility Connector for Business Mobility: podręcznik użytkownika Publication date 24 March 2016 Version 7.8.0 Copyright

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych ZAGADNIENIA Jaki protokół jest wykorzystywany do sporządzania kopii zapasowych plików konfiguracyjnych i systemów operacyjnych urządzeń sieciowych?

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 25 February 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD.

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki, TÜV SÜD oferuje usługi techniczne w formie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

Exact Terms and Conditions 2012 Warunki Licencji i Serwisu Exact 2012

Exact Terms and Conditions 2012 Warunki Licencji i Serwisu Exact 2012 Exact Terms and Conditions 2012 Warunki Licencji i Serwisu Exact 2012 Dear Exact Licensee, Thank you for purchasing Exact software. This part describes the terms and restrictions that apply to the use

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

EaglePCB_2_FreeCAD (beta)

EaglePCB_2_FreeCAD (beta) EaglePCB_2_FreeCAD (beta) Import your boards to FreeCAD marmni (marmni@onet.eu) Copyright 2013, 2014 http://sourceforge.net/projects/eaglepcb2freecad/ [ENG] Mod EaglePCB_2_FreeCAD allow you to import PCB

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo