Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii"

Transkrypt

1 Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften in dänischen Umweltzonen ab dem 1. November 2011 Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii 1 listopada 2011 r. w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące jazdy w duńskich strefach ograniczonego ruchu

2 Now all buses and trucks must display a Danish lowemission-zone label From 1 November 2011, all foreign buses and trucks, driving in the low emission zones in large Danish cities, must carry a Danish low-emissionzone label. In addition to having an approved retrofit particle filter, or, as a minimum, meeting the 4 standard, diesel-powered vehicles of more than 3.5 tonnes must display a certified Danish low-emission-zone label in the window of the driver s cab. The Danish low emission zones are in the cities of Copenhagen, Aarhus, Odense and Aalborg. As a driver or haulage contractor, you can order your low-emission-zone label on the internet. Delivery time is up to two weeks from submission of application. So make sure you order your low-emission-zone label early from The following pages include more information about the Danish low-emission-zone label. Jetzt brauchen alle Busse und LKW die dänische Umweltplakette Wszystkie autobusy i pojazdy ciężarowe muszą mieć plakietkę ekologiczną Fahrer und Fuhrunternehmer können die Umweltplakette im Internet bestellen. Die Lieferzeit beträgt bis zu 14 Tage ab dem Tag der Bestellung. Bestellen Sie Ihre Umweltplakette also rechtzeitig unter Właściciele pojazdów mogą zamówić plakietkę ekologiczną przez Internet. Czas dostawy wynosi do 14 dni od daty złożenia wniosku. Dlatego warto już dziś zamówić plakietkę na stronie Ab dem 1. November 2011 benötigen alle ausländischen Busse und LKW, die durch die Umweltzonen der größten dänischen Städte fahren wollen, eine dänische Umweltplakette. Dieselbetriebene Fahrzeuge über 3,5 t müssen dann nicht nur mit einem nachträglich eingebauten, zugelassenen Partikelfilter ausgestattet sein oder mindestens die -4-Norm erfüllen; darüber hinaus muss dann auch die zertifizierte dänische Umweltplakette gut sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht sein. Umweltzonen gibt es in den dänischen Städten Kopenhagen, Aarhus, Odense und Aalborg. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die dänische Umwelt plakette. Od 1 listopada 2011 r. wszystkie zagraniczne autobusy i pojazdy ciężarowe poruszające się w strefach ograniczonego ruchu największych duńskich miast muszą być opatrzone duńską plakietką ekologiczną. Oprócz posiadania zatwierdzonego filtra cząsteczek stałych lub co najmniej spełniania wymogów normy 4, wszystkie pojazdy z silnikiem Diesla o masie powyżej 3,5 tony muszą mieć w widoczny sposób umieszczoną za przednią szybą zatwierdzoną duńską plakietkę ekologiczną. Strefy ograniczonego ruchu znajdują się w następujących duńskich miastach: Kopenhaga, Aarhus, Odense i Aalborg. Na kolejnych stronach można dowiedzieć się więcej o duńskich plakietkach ekologicznych.

3

4 Get your low-emission-zone label before 1 November 2011 The statutory requirement for an approved low-emission-zone label in Danish and foreign vehicles means that it will no longer be enough for your truck or bus just to meet the 4 standard or to have an approved particle filter. If the vehicle does not comply with the environmental requirements, this can result in a fine of up to DKK 20,000 for the driver and haulage contractor. The vehicle can be detained until the fine has been paid. The law will be enforced by the Da nish police in cooperation with municipal authorities in the four low-emission-zone cities. Besorgen Sie sich Ihre Umweltplakette vor dem 1. November 2011 Die gesetzliche Vorschrift, dass alle dänischen und ausländischen Fahrzeuge eine zugelassene Umweltplakette haben müssen, bedeutet, dass es nicht mehr ausreicht, wenn Ihr LKW oder Bus die -4-Norm erfüllt oder einen zugelassenen Partikelfilter hat. Entspricht Ihr Fahrzeug nicht den Umweltvorschriften, kann dies mit einem Bußgeld von bis zu DKK für Fahrer und Fuhrunternehmen geahndet werden. Ihr Fahrzeug kann außerdem beschlagnahmt werden, bis ein eventuelles Bußgeld bezahlt ist. Durchgesetzt wird das Gesetz durch die dänische Polizei in Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden in den vier Städten mit Umweltzonen. Uzyskaj plakietkę ekologiczną przed 1 listopada 2011 r. Prawny wymóg opatrywania duńskich i zagranicznych pojazdów zatwierdzoną plakietką ekologiczną oznacza, że nie wystarcza już fakt, że ciężarówka lub autobus spełniają wymagania normy 4 lub mają zamontowany zaaprobowany filtr cząsteczek stałych. Jeśli pojazd nie spełnia wymagań ekologicznych, jego właściciel może zostać ukarany grzywną w wysokości do koron duńskich, a pojazd może zostać zarekwirowany do momentu uregulowania ew. grzywny. Przepisy egzekwowane są przez duńską policję we współpracy z władzami gminnymi w czterech istniejących strefach ograniczonego ruchu.

5 Requirements from 1 November 2011 for driving in Danish low emission zones Requirements in Danish low emission zones standard from 1 November Mandatory2011 from*for driving Requirement Requirements from 1 November 2011 for driving in Danish low emission zones standard Mandatory from* Requirement Free access with retrofit filter** and 3 standard and 1 November 2011 standard Mandatory from* Requirement Danish low-emission-zone label. Free access with retrofit filter** and previous standards 3 standard and 1 November 2011 Danish low-emission-zone label. Free access with retrofit filter** and previous standards 3 standard and 1 November 2011 Free access with Danish low1 November , 5 and 6 Danish low-emission-zone label. previous standards emission-zone label. Free access with Danish low1 November 2011 standards 4, 5 and 6 emission-zone label. Free access with Danish low1 November 2011 standards 4, 5 and 6 emission-zone label. standards *Irrespective of the year of your vehicle, it must carry an approved low-emission-zone label in order to use aofdanish lowofemission zone.itthis irrespective what standard yourin *Irrespective the year your vehicle, mustapplies carry an approvedoflow-emission-zone label vehicletobelongs to. year order use aofdanish lowofemission zone.itthis irrespective what standard yourin *Irrespective the your vehicle, mustapplies carry an approvedoflow-emission-zone label **Read more about requirements for retrofit particle filters on vehicletobelongs to. order use a Danish low emission zone. This applies irrespective of what standard your **Read more about requirements for retrofit particle filters on vehicle belongs to. **Read more about requirements for retrofit particle filters on Vorschrift per 1. November über den Verkehr in den dänischen Umweltzonen Vorschrift per 1. November den dänischen Umweltzonen -Norm Pflichtüber ab* den Verkehr in Vorschrift Vorschrift per 1. November über Verkehr in den dänischen Umweltzonen -Norm Pflicht ab* den Vorschrift Freie Fahrt mit nachträglich einge 3 oder früher 1. November Norm Pflicht ab* Vorschrift bautem Filter** und dänischer Freie Fahrt mit nachträglich einge 3 oder früher 1. November 2011 Umweltplakette. bautem Filter** und dänischer Freie Fahrt mit nachträglich einge 3 oder früher 1. November 2011 Umweltplakette. bautem Filter** und dänischer Freie Fahrt mit dänischer 4, 5 und 6 1. November 2011 Umweltplakette. Freie Fahrt mit dänischer 4, 5 und 6 1. November 2011 Umweltplakette. Freie Fahrt mit dänischer 4, 5 und 6 1. November 2011 *Unabhängig davon, woher Ihr Fahrzeug kommt und wieumweltplakette. alt es ist, muss es eine zugelassene weltplakette haben, in den fahren dürfen. gilt auch unabhängig davon, *Unabhängig davon,um woher Ihr Umweltzonen Fahrzeug kommt undzu wie alt es Das ist, muss es eine zugelassene welche -Norm Fahrzeug erfüllt. kommt weltplakette haben, um in den fahren dürfen. gilt auch unabhängig davon, *Unabhängig davon,ihr woher Ihr Umweltzonen Fahrzeug undzu wie alt es Das ist, muss es eine zugelassene ** Weitere Informationen eingebaute Sieunabhängig unter welche -Norm erfüllt. weltplakette haben,ihr umfahrzeug inüber dennachträglich Umweltzonen fahren zupartikelfilter dürfen. Dasfinden gilt auch davon, ** Weitere Informationen über nachträglich eingebaute Partikelfilter finden Sie unter welche -Norm Ihr Fahrzeug erfüllt. ** Weitere Informationen über nachträglich eingebaute Partikelfilter finden Sie unter Obowiązujące od 1 listopada wymogi dot. jazdy w duńskich strefach ograniczonegood ruchu Obowiązujące 1 listopada wymogi dot. jazdy w duńskich strefach ograniczonegood ruchu Obowiązujące 1 listopada wymogi w duńskich strefach Norma Obowiązuje od* dot. jazdy Wymóg ograniczonego ruchu Norma Obowiązuje od* r. Wymóg Wjazd dozwolony z zamontowanym 3 i poprzednie 1 listopada 2011 Norma Obowiązuje od* r. Wymóg filtrem**dozwolony i duńską plakietką Wjazd z zamontowanym 3 i poprzednie 1 listopada 2011 ekologiczną. filtrem** i duńską plakietką Wjazd dozwolony z zamontowanym 3 i poprzednie 1 listopada 2011 r. ekologiczną. filtrem** i duńską plakietką 4, 5 i 6 1 listopada 2011 r. Wjazd dozwolony z duńską plakietką ekologiczną. 4, 5 i 6 1 listopada 2011 r. Wjazd dozwolony z duńską plakietką ekologiczną. 4, 5 i 6 1 listopada 2011 r. Wjazd dozwolony z duńską plakietką *Pojazd niezależnie od daty produkcji musi być opatrzony zatwierdzoną plakietką ekologiczną, ekologiczną. aby móc wjeżdżać do od duńskich stref ograniczonego ruchu. Wymóg ten obowiązuje niezależnie od *Pojazd niezależnie daty produkcji musi być opatrzony zatwierdzoną plakietką ekologiczną, tego,móc którą normę pojazd spełnia. aby do od duńskich stref ograniczonego ruchu. Wymóg ten obowiązuje niezależnie od *Pojazd wjeżdżać niezależnie daty produkcji musi być opatrzony zatwierdzoną plakietką ekologiczną, **Więcej informacji o wymogach dot. montażu filtra cząsteczek stałych można uzyskać na stronie tego, którą normę pojazd spełnia. aby móc wjeżdżać do duńskich stref ograniczonego ruchu. Wymóg ten obowiązuje niezależnie od **Więcej informacji o wymogach dot. montażu filtra cząsteczek stałych można uzyskać na stronie tego, którą normę pojazd spełnia. **Więcej informacji o wymogach dot. montażu filtra cząsteczek stałych można uzyskać na stronie

6 One unique label for each bus or truck The Danish low-emission-zone label is recognised by its green colour and is unique for each vehicle. The label will either be fitted by a Danish inspection enterprise or delivered by mail with the vehicle s nationality and the vehicle registration number (VRN). The label can therefore not be transferred or apply to several vehicles at the same time. Each vehicle must have its own low-emission-zone label. Temporary exemption In special cases, your vehicle can be granted temporary exemption from the Danish low-emission-zone regulations. For more information about temporary exemption, go to the Da nish Environmental Protection Agency website (www.mst.dk/lez). If your application is accepted, you will receive a red label, showing that your vehicle has permission to drive in the Da nish low emission zones for a limited period. Eine eigene Plakette für jeden Bus und PKW Osobna plakietka dla każdego autobusu lub ciężarówki Zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung In besonderen Fällen können Sie eine zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung für Ihr Fahrzeug beantragen, um für eine gewisse Zeit von den dänischen Umweltzonenregeln ausgenommen zu werden. Auf der Website der dänischen Umweltbehörde finden Sie genauere Informationen über solche zeitlich begrenzten Ausnahmegenehmigungen. Wird Ihrem Antrag stattgegeben, erhalten Sie eine rote Plakette, die zeigt, dass Ihr Fahrzeug die Erlaubnis hat, in einem begrenzten Zeitraum in den dänischen Umwelt zonen zu fahren. Czasowe uchylenie wymogu W szczególnych przypadkach pojazd może zostać na czas określony zwolniony z duńskich przepisów dot. stref ograniczonego ruchu. Więcej informacji na temat czasowego uchylenia tych wymogów znaleźć można w serwisie internetowym duńskiego Głównego Urzędu ds. Ochrony Środowiska. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kierowca otrzymuje czerwoną plakietkę oznaczającą, że pojazd jest przez określony czas uprawniony do wjazdu do duńskich stref ograniczonego ruchu. Die dänische Umweltplakette ist an ihrer grünen Farbe erkennbar und muss für jedes Fahrzeug einzeln beantragt werden. Die Plakette ist mit der Nationalität und dem amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs versehen und wird entweder von einer dänischen Fahrzeugprüforganisation angebracht oder per Post zugeschickt. Sie ist also nicht übertragbar und kann nicht für mehrere Fahrzeuge gleichzeitig benutzt werden. Jedes Fahrzeug braucht eine eigene Umweltplakette. Duńską plakietkę ekologiczną można rozpoznać po zielonym kolorze. Poszczególne pojazdy otrzymują własne osobne plakietki. Plakietka może zostać założona przez duńską stację diagnostyczną lub przesłana pocztą (z informacjami o narodowości pojazdu i jego numerze rejestracyjnym). Z tego powodu niemożliwe jest przeniesienie plakietki na inny pojazd; nie można też użyć jednej plakietki do kilku pojazdów. Każdy pojazd musi być opatrzony własną indywidualną plakietką ekologiczną.

7

8 How to order your lowemission-zone label You can order your low-emission-zone label on When ordering, you must document that your vehicle meets the low-emission-zone requirements. An administration fee of DKK 89 is payable for each registered vehicle for which you order a label, as well as postage if relevant. You can also order your label by post from the following address: Applus, Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre, Denmark. Once your request for the low-emission-zone label has been approved by the Danish authorities, your label will be sent by post. Guidelines are enclosed in the letter on how to fit the label correctly in your vehicle. The label cannot be removed after fitting. Processing time from receiving your application until you hear from us is up to two weeks. Therefore, we encourage you to apply for the low-emissionzone label in good time, before you need to drive in a Danish low emission zone. So beantragen Sie die Umweltplakette Sie können Ihre Umweltplakette unter beantragen. Bei der Antragstellung müssen Sie nachweisen, dass Ihr Fahrzeug den Anforderungen für eine Fahrerlaubnis in den Umweltzonen genügt. Für jedes zugelassene Fahrzeug, für das Sie eine Plakette beantragen, fällt eine Bearbeitungsgebühr von DKK 89,00 an. Hinzu kommen die Kosten für den Versand, wenn die Plakette per Nachnahme geschickt wird. Sie können die Plakette auch per Post beantragen. Schicken Sie in dem Fall den Antrag an folgende Adresse: Applus, Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre, Dänemark. Wenn die dänischen Behörden Ihrem Antrag auf Zuteilung einer Umweltplakette stattgeben, wird Ihnen die Plakette per Post zugeschickt. Dem Brief ist eine Anleitung beigelegt, aus der hervorgeht, wo in Ihrem Fahrzeug Sie die Plakette korrekt anbringen sollen. Die Plakette lässt sich nach dem Ankleben nicht mehr entfernen. Die Bearbeitungszeit zwischen Antragstellung und Zusenden der Plakette beträgt bis zu 14 Tage. Daher möchten wir Sie dazu auffordern, Ihre Umweltplakette rechtzeitig zu beantragen, wenn Sie vorhaben, in eine dänische Umweltzone zu fahren.

9 Jak zamówić plakietkę ekologiczną? Plakietki ekologiczne zamawia się w serwisie Składając wniosek należy udokumentować, że pojazd spełnia wymagania stref ograniczonego ruchu. Za każdy zarejestrowany pojazd, dla którego zamawiana jest plakietka ekologiczna, należy uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 89 duńskich koron oraz jeśli plakietka wysyłana jest za pobraniem opłatę pocztową. Plakietkę można również zamówić drogą pocztową wysyłając wniosek na adres: Applus, Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre, Dania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez duńskie władze wnioskodawca otrzymuje plakietkę ekologiczną pocztą. Do przesyłki dołączana jest też instrukcja poprawnego umieszczenia plakietki w pojeździe. Plakietki po naklejeniu nie można zdjąć. Czas przetwarzania wniosku od momentu jego wpłynięcia do udzielenia odpowiedzi wynosi do 14 dni. Dlatego zaleca się złożenie wniosku o przydzielenie plakietki ekologicznej odpowiednio wcześnie, aby móc planowo wjechać do duńskich stref ograniczonego ruchu.

10 How to get the low-emissionzone label in Denmark If you arrive in Denmark without a lowemission-zone label, you will not be allowed to drive into the low emission zone. You can then drive to the nearest Danish vehicle inspection facility, where the label can be fitted for a fee laid down by the individual inspection enterprise. At the vehicle inspection facility, you must be able to document that your vehicle meets the environmental requirements in order to get a low-emission-zone label. For a list of Danish vehicle inspection facilities go to The easiest thing to do is to order the label from home through the website, so you have it before you drive into one of the Danish low emission zones for the first time after the regulations have entered into force on 1 November So bekommen Sie die Umweltplakette in Dänemark Wenn Sie ohne Umweltplakette nach Dänemark einreisen, ist es Ihnen nicht erlaubt, in die ausgewiesenen Umweltzonen hinein zu fahren. In dem Fall haben Sie die Möglichkeit, die nächste dänische Fahrzeugprüforganisation anzufahren, wo man Ihnen die Plakette gegen eine Gebühr, die von der jeweiligen Organisation festegelegt wird, anbringen kann. Um die Umweltplakette zu bekommen, müssen Sie bei der Fahrzeugprüforganisation nachweisen können, dass Ihr Fahrzeug den Umweltvorschriften genügt. Eine Auflistung der dänischen Fahrzeugprüforganisationen finden Sie unter Der bequemste Weg, eine Umweltplakette zu bekommen, ist, sie von zu Hause aus auf unserer Website zu beantragen. Dann können Sie sie schon anbringen, bevor Sie zum ersten Mal nach Inkrafttreten der neuen Regeln am 1. November in eine dänische Umweltzone fahren. Jak uzyskać plakietkę ekologiczną w Danii? Pojazdy przybywające do Danii bez plakietki ekologicznej nie mogą wjeżdżać do stref ograniczonego ruchu. Można w takim wypadku udać się do najbliższej stacji diagnostycznej i uzyskać tam plakietkę za opłatą o wysokości ustalonej przez daną stację. Aby otrzymać w stacji plakietkę, należy udokumentować spełnianie przez pojazd wymogów ochrony środowiska. Lista duńskich stacji diagnostycznych dostępna jest pod adresem Najprostszym rozwiązaniem jest jednak zamówienie plakietki ekologicznej z domu przez stronę internetową. W ten sposób można uzyskać plakietkę jeszcze przed pierwszym wjechaniem do duńskiej strefy ograniczonego ruchu, zanim 1 listopada 2011 r. wejdą w życie nowe przepisy.

11 What benefits does this new label have? Low-emission-zone labels help facilitate registration and control of vehicles in the Danish low emission zones. An approved low-emission-zone label shows the Danish authorities that your vehicle has been approved to drive into Danish low emission zones. This is to facilitate control of heavy vehicles in Danish low emission zones to the benefit of drivers as well as the authorities. Health benefits Since 2008, Danish cities have had low emission zones. Danish authorities are constantly working to clean urban air, and these new regulations are an important step in the right direction for everyone living in and using Danish cities. In Copenhagen alone, the number of early deaths is expected to be reduced by up to 150 a year as a result of low emission zones. Welche Vorteile hat die neue Plakette? Die Umweltplakette erleichtert die Registrierung und Kontrolle von Fahrzeugen in den dänischen Umweltzonen. Mit einer anerkannten Umweltplakette machen Sie gegenüber den dänischen Behörden kenntlich, dass Ihr Fahrzeug die Erlaubnis hat, in den dänischen Umweltzonen zu fahren. Das erleichtert die Kontrolle des Schwerlastverkehrs in den dänischen Umweltzonen - zum Vorteil für sowohl Fahrer als auch Behörden. Ein großer Gewinn für die Gesundheit 2008 wurden in den dänischen Großstädten Umweltzonen eingerichtet. Die dänischen Behörden arbeiten beständig daran, die Luft in den Städten zu verbessern, und die neuen Vorschriften sind für alle, die in den Großstädten Dänemarks leben und sich bewegen, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es wird erwartet, dass sich allein in Kopenhagen durch die Durchsetzung der Umweltzonen und der damit verbundenen Vorschriften die Zahl der vorzeitigen Todesfälle um bis zu 150 Menschen im Jahr verringert. Korzyści z nowych plakietek Plakietki ekologiczne ułatwią rejestrację i kontrolę pojazdów w duńskich strefach ograniczonego ruchu. Zatwierdzona plakietka ekologiczna informuje duńskie władze, że dany pojazd ma prawo do poruszania się w duńskich strefach ograniczonego ruchu. Usprawnia to kontrolę ciężkich pojazdów w tych strefach, z czego korzyść wynoszą zarówno kierowcy, jak i administracja. Znaczne korzyści zdrowotne Strefy ograniczonego ruchu istnieją w dużych duńskich miastach od roku Duńskie władze nieustannie pracują nad czystością powietrza w miastach. Nowe przepisy to krok we właściwym kierunku dla wszystkich mieszkających i poruszających się w duńskich aglomeracjach. W samym tylko stołecznym mieście Kopenhadze oczekuje się w wyniku wprowadzenia strefy ograniczonego ruchu zmniejszenia liczby przedwczesnych śmierci o 150 w skali roku.

12 The Danish Environmental Protection Agency / Dänemarks Umweltschutzamt / Duńska Agencja Ochrony Środowiska, Strandgade 29 DK-1401 Copenhagen K, Denmark / Kopenhagen K, Dänemark / Kopenhaga K, Dania Tel.: / / Aalborg Copenhagen Aarhus Odense Visit for more information. Here you will find further information about low emission zones in the Danish cities of Copenhagen, Aarhus, Odense and Aalborg. Besuchen Sie auch unsere Website unter Hier bekommen Sie weitere Informationen über die Umweltzonen in den dänischen Städten Kopenhagen, Aarhus, Odense und Aalborg. Więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronie W serwisie znajduje się szersze omówienie kwestii stref ograniczonego ruchu w czterech duńskich miastach: Kopenhaga, Aarhus, Odense oraz Aalborg.

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego)

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna ¹ 2 minuty Guten Tag./Guten Morgen. Mein Name ist, und das ist meine Kollegin/mein Kollege.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

A500Flash. Skrócona instrukcja instalacji... 2 Quick Guide... 5 A500Flash Kurzanleitung... 8

A500Flash. Skrócona instrukcja instalacji... 2 Quick Guide... 5 A500Flash Kurzanleitung... 8 A500Flash Skrócona instrukcja instalacji... 2 Quick Guide... 5 A500Flash Kurzanleitung... 8 1 Skrócona instrukcja instalacji Proces podłączenia adaptera dokonujemy zawsze przy wyłączonym zasilaniu Amigi.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Lista dialogowa: Ała! Jeszcze trochę... Wiem że boli... Już jesteśmy. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kollege hatte einen Unfall auf der Baustelle,

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Einführung / Wprowadzenie Nasze cele: Poznanie naszych odmiennych kultur Poznanie ludzi z innych krajow Porownanie naszych miast Zabawa Einführung / Wprowadzenie Wir wollen: Kennenlernen einer anderen

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

Niemiecki podatek drogowy za polski samochód

Niemiecki podatek drogowy za polski samochód UWAGA!!! Zgodnie z zapisem 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG za polskie samochody znajdujące się w Niemczech w celach użytku na drogach publicznych trzeba zapłacić niemiecki podatek drogowy Kfz-Steuer. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit www.niemiecki.co auch brauchen dauern euch hier ihn immer lesen; er liest mit Monat (der), die Monate noch schon sehr seit so Sohn (der), die Söhne też potrzebować trwać was, wami tutaj go (jego) zawsze

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Ich möchte mich für den anmelden. Grundkurs Aufbaukurs Doktorandenkurs Vollzeitkurs Teilzeitkurs Onlinekurs

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

die Sicherheit die Notrufnummer 112

die Sicherheit die Notrufnummer 112 . Schreibe alle deine Ideen zum Thema Polizei auf und ergänze so das Assoziogramm. Wypisz wszystkie skojarzenia związane z policją uzupełniając asocjogram. die Sicherheit die Notrufnummer. Ordnet in Partnerarbeit

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Anfrage AGENCJA-KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Faks +49 32223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Kassel, Niemcy Tłumaczenie Kobieta

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJN-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska .

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska  . Nr.rej.08/07/1391 Materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych objęty kontrolą PIORiN PL. Chciałbym przedstawić państwu ofertę dotyczącą zieleni ciętej (gałęzi) materiału z drzew i krzewów ozdobnych (świerk,

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zestaw 1 podróżowanie sport jedzenie Zadanie 1 / 3 minuty Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej w Niemczech. Wspólnie ustalacie plan

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

Odc. 5. Praca w ogrodnictwie

Odc. 5. Praca w ogrodnictwie Odc. 5. Praca w ogrodnictwie Lista dialogowa: So, das wären die wichtigsten Informationen zu unserer Firma. Bevor ich Ihnen etwas über die eigentliche Arbeit erzähle, rufe ich den Dieter, er spricht polnisch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Container & Compactor Components Übersicht Overview Orientacja Schritt

Bardziej szczegółowo

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość:

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość: Halle B7, Stand B7. 319 Anmeldeformular für den Polnischen Gemeinschafsstand auf der WindEnergy Hamburg 2016, 27.-30. September, Hamburg Formularz rejestracyjny na polskie wspólne stoisko podczas WindEnergy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę Wypełnia zespół nadzorujący KOD ZDAJĄCEGO dysleksja PESEL ZDAJĄCEGO MJN-R1_4P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

iść, chodzić dokąd, gdzie

iść, chodzić dokąd, gdzie www.niemiecki.co Arbeit (die), die Arbeiten dir; mit dir; zu dir es gibt essen, er isst; zu Mittag essen geben, er gibt gehen mir; mit mir; zu mir Mittag (der); der Vormittag; der Nachmittag Park (der),

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

dodatkowych opłat? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

dodatkowych opłat? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt - Allgemeines Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt Welche

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy

Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy Informationen für polnische Staatsbürger Informacje dla obywateli polskich Gesund werden, wo die Familie lebt Rehabilitation in Polen Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy Rehabilitacja w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO OBS UGI KLAWIATURY GALILEO KCINSTRUKCJA 600 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE GALILEO TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY GALILEO. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay Abb. 2007-3/472 Allegro Polen... http://www.allegro.pl/26013_antyki_i_sztuka.html... Suche nach Glas: Antyki i Sztuka... Antyki... Szkło SG September 2007 Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Gdzie mogę znaleźć formularz? Pytanie o formularze Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o datę wydania dokumentu Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Wo kann ich das Formular für finden? Pytanie o formularze Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Pytanie o datę wydania dokumentu Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt? Pytanie o miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo