Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi"

Transkrypt

1 Drodzy Uczniowie! Od nowego roku szkolnego rozpoczniecie już trzeci etap edukacyjny - naukę w gimnazjum. Edukacja na poziomie gimnazjum trwa 3 lata i ma na celu dobrze przygotować Was do kolejnego etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalnej. Proponujemy Wam dalszą edukację w 10 publicznych gimnazjach funkcjonujących w Opolu, w których kształci się obecnie blisko 3 tysiące młodzieży w wieku lat. Stawiając na jakość, zaangażowanie i rozwój wszechstronnych kompetencji naszych uczniów, dążymy do zapewnienia każdemu z Was: zarówno rozwoju uzdolnień, jak i wsparcia w wyrównywaniu szans, sukcesu potwierdzonego wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, dostępności do oferty edukacyjnej dostosowanej do możliwości i aspiracji. Staramy się wspierać działania szkół poszerzające ich ofertę edukacyjną w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, tworzenie i wyposażanie tematycznych gabinetów i pracowni doświadczalnych. Należy także pamiętać, że edukację w szkołach gimnazjalnych skutecznie wspomagają placówki oświatowe działające na rzecz rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży. Edukację możecie kontynuować w swoim gimnazjum obwodowym, czyli w tej szkole, w obwodzie której mieszkacie. W Opolu jest 6 publicznych gimnazjów z ustalonym obwodem szkolnym. W przypadku gdy Wasze predyspozycje i zainteresowania edukacyjne umożliwiają podjęcie nauki w oddziałach specjalistycznych (np. dwujęzyczne, sportowe, integracyjne) możecie kształcić się w jednym z dwóch gimnazjach dwujęzycznych lub w oddziałach sportowych i integracyjnych funkcjonujących w gimnazjach ogólnodostępnych. Aby pomóc Wam w dobrym rozeznaniu się w możliwościach edukacyjnych i we właściwym wyborze szkoły opracowaliśmy Informator o ofercie edukacyjnej opolskich publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015. Jak wynika z niego każda ze szkół ma bardzo interesującą ofertę edukacyjną i stwarza jak najlepsze warunki nauki dla uczniów. Dąży do tego, aby wszyscy uczniowie mieli takie same szanse edukacyjne i takie same możliwości startu w dorosłe życie. Ponadto zwraca szczególną uwagę na organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W informatorze znajdziecie, oprócz informacji na temat gimnazjów i ich oferty edukacyjnej, także decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów. Mam nadzieję, że opracowany Informator stanowić będzie istotną pomoc w wyborze szkoły gimnazjalnej. Życzę każdemu z Was, aby ten wybór był trafny i satysfakcjonujący. Życzę Wam także sukcesów w zdobywaniu wiedzy i powodzenia w umiejętnym z niej korzystaniu. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje wiele satysfakcji, inspiruje i przyniesie jak najlepsze wyniki. Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola Irena Koszyk

2 Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Majora Hubala 2, Opole; tel ;.g1opole.wodip.opole.pl Opis szkoły Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dysponuje bardzo dobrą bazą: przestronne sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne z dobrze wyposażoną biblioteką, przestronna aula i salka teatralna oraz sale z tablicami interaktywnymi. Posiadamy bogatą bazę sportową, w skład której wchodzą: sala gimnastyczna, basen oraz dwa boiska zewnętrzne (jedno z nawierzchnią tartanową i jedno trawiaste). Szkoła wdrożyła rozwiązania architektoniczne umożliwiające swobodne poruszanie się uczniom niepełnosprawnym (winda, podjazdy, schodołazy). Dysponuje również specjalistycznym sprzętem do nauki niewidomych, dobrze wyposażoną świetlicą i salą do rehabilitacji, gabinetem lekarskim oraz stomatologicznym. Oferta edukacyjna Szkoła prowadzi szereg działań innowacyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów szczególnie w zakresie biologii i chemii oraz informatyki z elementami robotyki. Proponuje realizację programów własnych w dziedzinie matematyki, języka polskiego z elementami dziennikarstwa, zajęć teatralnych, rozwijania umiejętności posługiwania się językami obcymi a w szczególności językiem angielskim. Jako drugi obowiązkowy język obcy proponuje język niemiecki lub język francuski. Szkoła prowadzi oddziały oraz sportowe w zakresie szkolenia sportowego z pływania z elementami ratownictwa wodnego oraz szkolenia sportowego z piłki nożnej. Koła zainteresowań Zajęcia: wyrównujące szanse edukacyjne, rozwijające zainteresowania np.: TV PG1, koło dziennikarskie, teatralne, fotograficzne, robotyka, Klub Europejski, zespół wokalny oraz koła przedmiotowe. Dodatkowa oferta edukacyjna Współpraca z zagranicznymi szkołami partnerskimi, etwinning, wolontariat; dodatkowa oferta edukacyjna zależy od potrzeb uczniów

3 Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego ul. 1 Maja 151; Opole; tel ; Opis szkoły Jesteśmy Szkołą, która przede wszystkim rozwija pasje i wspiera talenty każdego ucznia. Posiadamy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, a także należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad uczniem. Szkoła działa w programie Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń oraz Szkoła bez przemocy, który jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Oferta edukacyjna Prowadzimy klasy sportowe - piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, judo, szermierka, które współpracują z opolskimi klubami sportowymi. Dla naszych Uczniów mamy do wyboru cztery języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski. W każdej klasie realizujemy innowacyjne podejście pedagogiczne z wybranych przedmiotów: języków obcych, humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno-informatycznych. Do wyboru są także fakultety z wychowania fizycznego, w tym fakultety turystyczne przy współpracy z PTTK. Dbając o rozwój talentów naszych Uczniów, umożliwiamy im kontakty z ośrodkami naukowymi, jednostkami kulturalno-artystycznymi i klubami sportowymi. Koła zainteresowań Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają talenty i zainteresowania Uczniów: sportowe, artystyczne oraz ścisłe. W ramach kół zainteresowań organizujemy Festiwale Nauki, Dni Otwarte, lekcje pokazowe, przeglądy i konferencje. Odnosimy liczne sukcesy, jak np. zdobycie przez naszego ucznia tytułu Mistrza Polski w judo. Dodatkowa oferta edukacyjna Prowadzimy międzynarodową wymianę Uczniów ze szkołami w Moskwie(Rosja), Rudolstadt (Niemcy) i Javorniku (Czechy). Wspieramy edukacyjnie naszych Uczniów także poprzez liczne projekty finansowane z UE. U nas każdy Uczeń może korzystać z indywidualnych konsultacji z każdego przedmiotu. Do dyspozycji mamy kompleks sportowy: boisko wielofunkcyjne, dwa boiska do koszykówki, specjalną salę do judo oraz szermierki.

4 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego ul. Ozimska 48a; Opole tel ; Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi. Posiadamy 16 sal multimedialnych, pracownię komputerową i 50 mobilnych notebooków. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki i czytelni połączonej z siecią internetową, centrum multimedialnego, sali gimnastycznej, nowego wielofunkcyjnego kompleksu boisk do wszystkich gier zespołowych z bieżnią i skocznią. W szkole są gabinet pielęgniarki i stomatologiczny, doradcy zawodowego, psychologa, pedagogów. Funkcjonuje również pracownia profilaktyczno - wychowawcza, stołówka, sklepik. Kształcimy uczniów w oddziałach z innowacjami pedagogicznymi oraz programami własnymi: z języka angielskiego, biologii i chemii, matematyki i informatyki, matematyki i przedsiębiorczości. Innowacja z zakresu wiedzy o teatrze i mediach realizowana jest w klasie artystyczno medialnej. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, a dodatkowo mogą wybrać niemiecki, francuski i hiszpański. Od wielu lat osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, które świadczą o znacznym przyroście wiedzy naszych uczniów. Bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych. W szkole działa Szkolny Klub Europejski, zespół teatralny, klub filmowy i fotograficzny, Szkolna TV SNC, klub dziennikarski, zespół wokalny, szkolne koło PCK. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych z różnych dziedzin, działać w młodzieżowym wolontariacie, należeć do drużyny harcerskiej. Dodatkowa oferta edukacyjna: Szkoła uczestniczymy w projekcie Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości, posiadamy własną Platformę Edukacyjną, funkcjonuje dziennik elektroniczny umożliwiający bieżące informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów. Oferujemy specjalistyczną opiekę i pomoc psychologiczno pedagogiczną.

5 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3; Opole; tel ; Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Powstańców Śląskich wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika. Szkoła dysponuje dwoma budynkami: przy ulicy Licealnej 3 i Powstańców Śląskich 19. W ramach Zespołu funkcjonuje także Centrum Nauk Przyrodniczych, które posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie :matematyczną, fizyczną, biologiczną oraz informatyczną. Gimnazjum posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej oraz należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W szkole uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia te odbywają się w oparciu o bazę Centrum Nauk Przyrodniczych. Do realizacji zajęć wykorzystywane są autorskie rozwiązania nauczycieli tworzone m.in. w ramach projektu Comenius Regio Matematyka Nowego Wymiaru oraz opracowanych innowacji pedagogicznych. Klub Młodego Odkrywcy (fizyka, biologia, chemia), koło teatralne, koło fotograficzne zajęcia integracyjne, wolontariat, zespół muzyczny, koło dziennikarskie. Dodatkowa oferta edukacyjna: Zajęcia w Centrum Nauk Przyrodniczych, realizacja edukacyjnych projektów unijnych, udział w międzynarodowej wymianie młodzieży (Francja), nauka języka hiszpańskiego (możliwość kontynuacji nauki tego języka w Liceum Nr I).

6 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa ul. Oleska 68, Opole; tel. 77/ ; Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami i salami lekcyjnymi. Uczniowie mogą korzystać z: biblioteki, czytelni, centrum multimedialnego, pracowni komputerowych, sali gimnastycznej i hali namiotowej oraz stołówki i sklepiku szkolnego. Do dyspozycji uczniów są szafki uczniowskie i stojaki na rowery. Pomoc zapewniają uczniom: pedagodzy szkolni, psycholog, doradca zawodowy, nauczyciele biblioteki, pielęgniarka szkolna. Szkoła ma wypracowany rytuał szkolny obejmujący m.in. takie wydarzenia jak: Rajd Pierwszaka, Integracyjny Dzień Sportu, Karnawałowy Bal Gimnazjalny czy Złote Klucze. PG 7 należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, posiada certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie i Bezpiecznej Szkoły. Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Szkoła umożliwia swoim uczniom pełny rozwój poprzez realizację podstawy programowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania. Realizujemy innowacje pedagogiczne z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, języka polskiego, języka angielskiego, edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć artystycznych. Uczniowie mają możliwość doskonalenia umiejętności językowych i poszerzania wiedzy o kulturze innych krajów poprzez udział w wycieczkach zagranicznych, m. in. do Londynu, Paryża, Berlina, Monachium. Talenty sportowe mogą rozwijać w klasie sportowej o profilu lekkoatletycznym. Uczniowie siódemki mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w kołach przedmiotowych, zajęciach sportowych, zajęciach Szkolnego Koła Wolontariatu i Klubu Humanitarnego. W szkole działa koło teatralne realizujące m.in. projekt: Teatr. Poczuj to!, koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę Kleks, koło artystyczne, origami, Klub Europejski, koło matematyczne, biologiczne, informatyczne, chemiczne, ratownictwa medycznego, techniczne, SKS i inne. Realizowane są liczne projekty i programy edukacyjne i profilaktyczne. Dodatkowa oferta edukacyjna: - indywidualne programy nauczania, - nauka języka francuskiego, włoskiego i rosyjskiego, - zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, - zajęcia dyslektyczne, dysortograficzne, rewalidacyjne, logopedyczne, - zajęcia przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego, - współpraca partnerska ze szkołą w Ingolstadt, - obóz narciarsko-snowboardowy, - współpraca z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską, muzeami i teatrami opolskimi.

7 Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Lelewela 9, Opole, tel , Szkoła stale podnosi jakość oferowanych usług, jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, środki audiowizualne. Pracownie wyposażone są w tablice interaktywne, w salach lekcyjnych korzysta się z terminali. Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe oraz mobilną pracownię z notebookami, pracownię fizyczną, chemiczną, biologiczną. W bibliotece korzystać można z centrum multimedialnego, a na terenie całego kompleksu szkolnego uczniowie korzystają z bezprzewodowego Internetu. Gimnazjaliści mają swobodny dostęp do bazy sportowej, w tym boiska piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Ponadto uczniowie mogą korzystać z gabinetu stomatologicznego, gabinetu pielęgniarki oraz sklepiku szkolnego. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, który pomaga w kontaktach rodzica ze szkołą. W placówce, zainstalowano monitoring wizyjny. Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach: ogólnych, sportowym oraz integracyjnym. Uczniom proponuje się klasy z innowacją z języka angielskiego oraz języka polskiego, jak również z programem autorskim z matematyki i fizyki. W oddziale sportowym prowadzone jest szkolenie sportowe piłki nożnej i ręcznej. Gimnazjum oferuje naukę języków obcych: kontynuowanego ze szkoły podstawowej języka angielskiego, języka niemieckiego oraz drugiego do wyboru języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, angielskiego. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych, interdyscyplinarnych, sportowych, artystycznych. Uczniowie realizują projekty i programy edukacyjne, profilaktyczne, prozdrowotne, rozwijające kreatywność, uczestniczą w konkursach szkolnych, na etapie miasta, województwa i kraju. Dodatkowa oferta edukacyjna: - Zajęcia sportowe nauki i doskonalenia technik pływania na basenie Wodna Nuta pod kierunkiem ratowników i instruktorów pływania - Zajęcia sportowe (m.in. piłka siatkowa) - Nauka języka mniejszości narodowej języka niemieckiego - Dziennik elektroniczny - Opieka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane do potrzeb uczniów - Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego - Realizacja projektów unijnych

8 Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu ul. Dubois 28, Opole, tel , fax , Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. M. Skłodowskiej Curie. Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim. Wieloletnie doświadczenia innowacyjności i najwyższej jakości kształcenia i wychowania oraz systemowe rozwiązania w kształceniu uczniów uzdolnionych to wyróżniki naszej szkoły w środowisku edukacyjnym, podobnie jak efektywność nauczania wskazywana m.in. przez wyniki egzaminów zewnętrznych oraz Edukacyjna Wartość Dodaną. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w olimpiadach i konkursach, zdobywając laury od etapu miejskiego po ogólnopolski. Szkoła umiejscowiona w centrum miasta, jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne środki edukacji, bezpieczna dla uczniów ze względu na swą kameralność, charakteryzująca się przyjaznym klimatem nauki i wychowania, doświadczoną i kreatywną kadrą nauczycieli i wychowawców. Uczniowie korzystają z szerokiego dostępu do technologicznych udogodnień współczesności, biblioteki i czytelni szkolnej, pracowni przedmiotowych i multimedialnych, boiska lekkoatletycznego oraz hali sportowej i gimnastycznej, zaplecza gastronomicznego, opieki pielęgniarskiej. Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach bilingwalnych z korelacją przedmiotów ścisłych (matematyka biologia, chemia) zgodnie z praktyką programu CLIL ( Content and Language Integrated Learning) UE: zintegrowanego kształcenia przedmiotowo językowego w języku angielskim oraz rozszerzonej edukacji językowej). Uczniowie kontynuują naukę j. angielskiego oraz mogą wybrać II język spośród: j. niemieckiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego nauczanych w grupach międzyklasowych. Blokowa organizacja wychowania fizycznego daje możliwość wyboru zajęć zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz zainteresowaniami ( np. lekkoatletyka, gry zespołowe, joga, pływanie). Oferujemy szeroki program kilkunastu grup zajęć pozalekcyjnych: od przedmiotowych poprzez językowe, wyrównawcze, artystyczne, warsztatowe i laboratoryjne, aż do sportowych. Uczniowie realizują projekty tematyczne (np. w ramach programów UE) i edukacyjne, profilaktyczne, rozwijające kreatywność, pracują jako wolontariusze na rzecz innych, uczestniczą w programach stypendialnych. Dodatkowa oferta edukacyjna m.in. Objęcie uczniów opieką psychologiczno - pedagogiczną oraz programem wychowawczym i profilaktycznym, Prowadzenie wyjazdowych warsztatów tematycznych: naukowych, językowych w krajach europejskich, obozów narciarskich, Współpraca z opolskimi uczelniami wyższymi, Współorganizowanie wielu imprez tematycznych, środowiskowych, Działalność w ogólnopolskim Towarzystwie Szkół Twórczych, Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

9 Publiczne Gimnazjum nr 10 Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu ul. Pułaskiego 3, Opole, tel , fax , Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Marii Konopnickiej. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami przedmiotowymi. Ponadto w szkole uczniowie mogą korzystać z : biblioteki i czytelni połączonej z siecią internetową, dwóch sal komputerowych, ośmiu sal z tablicami interaktywnymi, dwóch sal gimnastycznych, kompleksu boisk, gabinetów lekarskiego i stomatologicznego, kawiarenki i stołówki. W szkole prowadzone jest kształcenie dwujęzyczne z językami: niemieckim (klasa a), francuskim (klasa b) i hiszpańskim (klasa c). Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w kołach przedmiotowych oraz zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto w szkole prowadzone są: chór, zajęcia tańca towarzyskiego, koncerty charytatywne, spotkania z poezją Ogrody Poezji, wernisaż prac plastycznych i fotograficznych, sesje popularno-naukowe, dyskusyjny klub filmowy, teatr, szkolna agencja fotograficzna. Dodatkowa oferta edukacyjna m.in.: Szkoła prowadzi prężną współpracę zagraniczną, jak również realizuje projekty edukacyjne w ramach programu Erazmus+.

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY

MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. Wstęp Informacje o rodzajach szkół Pracownia Doradztwa Zawodowego Postanowienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl 2 Gimnazja 1 Wrocław PUBLICZNE GIMNAZJA i cz.mat-przyr.) Gimnazjum nr 1 im.hugona 578, w 8-15.20 programy własne: angielski, zajęcia artystyczne:chór, przy dwie pracownie pielęgniarka, 4 x tyg. bufet duża

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Absolwenci Gimnazjów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Absolwenci Gimnazjów Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Absolwenci Gimnazjów Przed Wami i Waszymi dziećmi ważny okres podejmowania kluczowych, życiowych decyzji związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Dzisiaj podjęte

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty...6 2. Informacje dla absolwenta szkoły

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty...6 2. Informacje dla absolwenta szkoły

Bardziej szczegółowo