Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe Menadżer Europejskich Szkół Tańca, Teatrów Tańca i Zespołów Baletowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe Menadżer Europejskich Szkół Tańca, Teatrów Tańca i Zespołów Baletowych"

Transkrypt

1 Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe Menadżer Europejskich Szkół Tańca, Teatrów Tańca i Zespołów Baletowych ORGANIZACJA: Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Studia realizowane są przy kierunku Taniec, Wydział Artystyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Program studiów został opracowany przez dr. Alexandra Azarkevitcha twórcy i prodziekana kierunku Taniec. CEL STUDIÓW: Głównym celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych menadżerów o wysokich kwalifikacjach przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi szkołami tańca, teatrami tańca, zespołami baletowymi oraz innymi instytucjami związanymi z działalnością artystyczną oraz prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w strukturach Unii Europejskiej. ADRESACI: Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci szkół wyższych: tancerze, choreografowie, aktorzy teatrów tańca, instruktorzy tańca, pedagodzy baletu, dyrektorzy szkół tańca i szkół baletowych, kierownicy zespołów baletowych i zespołów tańca, nauczyciele i inni. Studia adresowane także do osób pracujących w organizacjach i firmach zajmujących się działalnością kulturalną. W PROGRAMIE: 1. Regulamin organizacyjny instytucji kultury. 2. Prawo Unii Europejskiej w zakresie kultury. 3. Współpraca z mediami ogólnopolskimi i międzynarodowymi. 4. Planowanie strategii public relations. 5. Marketing i promocja szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych. 6. Organizacja warsztatów tańca i festiwali tańca, produkcja spektakli tanecznych. 7. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 8. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9. Zakres sprawozdawczości finansowej samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających w sferze kultury. 10. Zarządzanie teatrem i innymi instytucjami artystycznymi w warunkach gospodarki rynkowej. 11. Podstawowe zasady tworzenia budżetów podmiotów działających w sferze kultury, podatek VAT w instytucjach kultury. 12. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej i działalności statutowej odpłatnej. 13. Organizacja działalności szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych. 14. Fundusze umożliwiające dofinansowanie projektów (fundusze Unii Europejskiej, inne fundusze zagraniczne, programy krajowe, programy międzyrządowe). 15. Zasady i procedury aplikowania o dotacje. 16. Opracowanie lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy. 17. Podstawy prawne współpracy partnerskiej.

2 18. Współpraca ze sponsorami. 19. Seminarium dyplomowe. KORZYŚCI: Absolwent zdobędzie umiejętności menadżerskie niezbędne do prawidłowego zarzadzania nowoczesną szkołą tańca, teatrem tańca i zespołem baletowym w warunkach gospodarki rynkowej. Będzie znać zasady konstruowania budżetu wydarzeń artystycznych i jego praktycznego zastosowania w realizacji. Będzie znał przepisy prawa autorskiego mające szczególny wpływ na konstrukcję umów z autorami dzieła artystycznego. Potrafi pozyskiwać środki finansowe i prawidłowo zarządzać projektami. Będzie orientować się w przepisach prawnych Unii Europejskiej w zakresie kultury. Świadectwo ukończenia studiów pozwoli na samodzielne prowadzenie szkoły tańca, teatru tańca i zespołu baletowego oraz innych instytucji kultury związanych z działalnością artystyczną. OPIEKUN MERYTORYCZNY STUDIÓW: dr Alexandr Azarkevitch KADRA: Wykłady poprowadzą specjaliści z dziedziny prawa i reklamy, zarządzania, programów europejskich, menadżerowie teatrów tańca i szkół tańca, dyrektorzy teatrów oraz organizatorzy ogólnopolskich i międzynarodowych imprez artystycznych, przedstawiciele stowarzyszeń i środowisk twórczych. dr Barbara Sier-Janik - przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) w Warszawie. Tancerka, pedagog tańca. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W Balecie Teatru Wielkiego w Warszawie była zatrudniona od 1966 do 1986 roku, gdzie jako Pierwsza Solistka tańczyła główne role w baletach m.in.: Kopciuszek, Dziadek do orzechów, Córka źle strzeżona, Pietruszka, Historia żołnierza, Grand Pas de Quatre (Lucille Grahn), Wesele w Ojcowie, Biała Suita, Fedra (Arycja), Popołudniowa sjesta (Esperanza). W latach była nauczycielem tańca klasycznego w Państwowej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, a w latach była wykładowcą tańca klasycznego i współczesnego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Odbyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Kopenhadze (Technika Bournonville a, 1986) i w Paryżu (École de Danse de l'opéra, 1995). W 2000 roku została umieszczona na liście ekspertów oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinach: taniec klasyczny i taniec współczesny. Jest autorką książki Post Modern Dance Zarys problematyki, twórcy i techniki wydanej w 1995 roku przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W 2008 roku otrzymała stopień doktora sztuk teatralnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Od 2007 roku do 2011 roku była wykładowcą tańca klasycznego na Wydziale Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Obecnie jest członkiem Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca.

3 mgr Marek Szyjko - zastępca Dyrektora Naczelnego - Dyrektor ds. Administracyjno- Ekonomicznych Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury SGH. Swoją karierę rozpoczął w 1981 roku jako dziennikarz i publicysta radomskiego oddziału Życia Warszawy", a następnie Tygodnika Radomskiego" i Radia Rekord". W latach , będąc dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, przeprowadził restrukturyzację podległych instytucji kultury. Był również inicjatorem i współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego organizowanego od 1993 roku przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Znany jest także jako animator społecznego ruchu klubów filmowych w Radomiu i regionie oraz współpracownik Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od roku 1997 do 1999 pełnił funkcję redaktora naczelnego TV DAMI. W roku 1999 został zastępcą dyrektora warszawskiego Teatru Muzycznego Roma", gdzie wspólnie z Wojciechem Kępczyńskim opracował i wdrożył program gruntownej reformy Teatru. Za tę reformę w 2005 r. Roma" otrzymała nagrodę w kategorii Mistrzowskie Zarządzanie Kulturą" w konkursie Arts & Business Awards. Uczestniczył również m.in. w stażu International Visitor Program, organizowanym przez Departament Stanu USA, na temat funkcjonowania instytucji kultury oraz powiązań pomiędzy światem biznesu i sztuki. Marek Szyjko ma na swoim koncie także doświadczenia związane z produkcją teatralną. Był kierownikiem produkcji największych przebojów musicalowych Teatru Muzycznego Roma" w Warszawie: Piotrusia Pana", Miss Sajgon", Kotów" czy Tańca Wampirów". W latach piastował stanowisko dyrektora finansowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, wprowadzając szereg rozwiązań służących stabilizacji ekonomicznej tej największej instytucji kultury. W latach zarządzał, na podstawie kontraktu menedżerskiego, Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym - na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego - opracował i zrealizował "Program zmian, usprawnień, rozwoju i funkcjonowania Teatru Wielkiego". W 2010 roku pełnił obowiązki Dyrektora Naczelnego Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, przeprowadzając restrukturyzację operacyjną instytucji. Od lipca 2011 r. jest Zastępcą Dyrektora Naczelnego - Dyrektorem ds. Administracyjno-Ekonomicznych Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. mgr Elżbieta Szlufik-Pańtak - Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. Tancerka, pedagog tańca i choreografka. Kielecki Teatr Tańca założyła początkowo jako prywatny w 1995 roku, a w 1998 roku przekształciła w stowarzyszenie na stałe zatrudniające tancerzy na etatach. W 2004 roku uchwałą Rady Miasta Kielce powołano Kielecki Teatr Tańca jako miejską instytucję kultury. Aktualnie w Teatrze zatrudnionych jest 36 pracowników etatowych, 25 pedagogów tańca w Szkole Tańca działającej przy Teatrze, do której na stałe uczęszcza miesięcznie około 1000 dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Kulturoznawstwo specjalizacja: teatrologia; Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wiedzę z zakresu stylów tańca jazzowego poszerza od 1994 u pedagogów paryskich szkół tańca Centre International de

4 danse Jazz i Studio Harmonic. Jest współzałożycielką Polskiej Federacji Tańca. Ukończyła wiele kursów dokształcających z dziedziny tańca jazzowego i charakterystycznego. Pracuje w Polsce i zagranicą jako choreograf, nauczyciel tańca, wykładowca, sędzia konkursów tanecznych. Posiada nagrody: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki Talenty (1998r.); Nagroda Miasta Kielc (1999r.); Srebrny Krzyż Zasługi (2000r.); Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego W Labiryntach Sztuki w Kategorii Świętokrzyska Instytucja Kultury Roku 2006 dla Kieleckiego Teatru Tańca; Nagroda pierwszego stopnia Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2006r.; Nominacja do nagrody telewizyjnej: 2009 INTERNATIONAL EMMY AWARD w kategorii: ARTS PROGRAMMING za film muzyczny Siedem Bram Jerozolimy TVP; Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji podsumowania Roku Chopinowskiego za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury - za realizację widowiska i programu telewizyjnego Chopin4 (2011); Nagroda Miasta Kielce 2011 dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. mgr Grzegorz Pańtak - wicedyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. Tancerz-solista Kieleckiego Teatru Tańca, pedagog tańca i choreograf. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wiedzę z zakresu stylów tańca jazzowego poszerza systematycznie u pedagogów paryskich szkół tańca. Tańczył partie solowe w spektaklach Kieleckiego Teatru Tańca w choreografiach: Elżbiety Szlufik Pańtak, Iry Nadii Kodiche, Zofii Rudnickiej, Piotra Galińskiego, Thierrego Vergera, Alaina Bernarda, Jacka Tyskiego, Bill a Goodson a oraz własnych. Wspólnie z Elżbietą Szlufik-Pańtak stworzył i prowadzi Kielecki Teatr Tańca, jeden z trzech instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce, w którym zrealizował jako choreograf kilkanaście spektakli, w tym spektakle kameralne oraz widowiska z udziałem chóru i orkiestry symfonicznej m.in. prawykonania z Filharmonią Świętokrzyską: Pasja muzyka Paweł Łukowiec (2006), Zdarzyło się w Jeruzalem muzyka Krzesimir Dębski, scenografia Borys Kudlička (2008). Ma na swym koncie choreografię do mega produkcji opery Turandot w reżyserii Michała Znanieckiego (Opera Wrocławska 2010). Jako choreograf realizował także programy rozrywkowe i koncerty telewizyjne: finał Miss Polonia TVP 1 (2000), koncert teatralny Femme Fatale Justyny Steczkowskiej TVP 2 (2004), Sopot Festiwal TVP 1 Koncert Przeboje Lata Jedynki (2006), You Can Dance polska, pierwsza i druga edycja TVN (2007, 2008), film muzyczno-taneczny Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego w Operze Narodowej, reżyseria Jarosław Minkowicz, animacje Tomasz Bagiński, scenografia Borys Kudlička, zrealizowany z okazji 75 urodzin kompozytora dla TVP (2008). Z okazji Roku Chopinowskiego był organizatorem, scenarzystą i choreografem widowiska taneczno-muzycznego Chopin4 zrealizowanym wspólne z TVP 2 (2010). Nagrody: Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego W Labiryntach Sztuki w Kategorii Świętokrzyska Instytucja Kultury Roku 2006 dla Kieleckiego Teatru Tańca; Nagroda pierwszego stopnia Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2006); Nominacja do nagrody telewizyjnej w USA: 2009 INTERNATIONAL EMMY AWARD

5 w kategorii: ARTS PROGRAMMING za film muzyczno-taneczny Siedem Bram Jerozolimy TVP; Nagroda Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca z rok 2010; Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji podsumowania Roku Chopinowskiego za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury - za realizację widowiska i programu telewizyjnego Chopin4 (2011). mgr Aleksandra Mysiakowska - specjalista ds. public relations. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Studiów Podyplomowych z zakresu Public Relations. Karierę zawodową rozpoczynała jako reporter i dziennikarz w łódzkim oddziale Telewizji TVN, a następnie w Telewizji Puls (reporter i prezenter programu informacyjnego Wydarzenia). Od 6 lat zawodowo zajmuje się public relations oraz zagadnieniami związanymi z promocją i marketingiem: najpierw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, następnie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Teatrze Wielkim w Łodzi (do jej obowiązków należało m.in.: kształtowanie pozytywnego wizerunku Teatru Wielkiego w Łodzi; kreowanie i realizacja działań promocyjnych i public relations; nadzór i realizacja kampanii reklamowych; organizacja eventów, konferencji prasowych, wydarzeń specjalnych; utrzymywanie relacji i współpraca z mediami; promocja Teatru Wielkiego w środowisku Internetowym media społecznościowe, portale dziennikarstwa obywatelskiego; pozyskiwanie partnerów i sponsorów, pozyskiwanie reklamodawców). Jest współtwórcą wielu udanych akcji promocyjnych i autorem projektów antykryzysowych. Od lat skutecznie współpracuje z mediami. Prowadzi także szkolenia z zakresu media relations. Jest członkiem PR i Promocji Uczelni Polskich PRom oraz laureatką prestiżowego konkursu PRotony WYMAGANE DOKUMENTY: formularz zgłoszeniowy kopia dowodu osobistego odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia REKRUTACJA: Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku: Rekrutacja na semestr zimowy czerwiec-wrzesień (planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik / listopad 2013) Rekrutacja na semestr letni - styczeń / luty 2014 CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry h KOSZT: 4500 PLN płatne w 8 ratach

6 ADRES: Centrum Kształcenia Podyplomowego ul. Sterlinga 26, pokój K Łódź telefony: , fax: Biuro CKP jest czynne w godzinach: poniedziałek-piątek: przerwa: :15

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Szlufik -Pańtak Prezentacja: Kursy instruktorskie jak zapewnić kwalifikacje i jakość

Elżbieta Szlufik -Pańtak Prezentacja: Kursy instruktorskie jak zapewnić kwalifikacje i jakość Elżbieta Szlufik -Pańtak Prezentacja: Kursy instruktorskie jak zapewnić kwalifikacje i jakość W związku ze zmianą ustawy z dnia 31.08.2012 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów i Przewodzenia Zmianom POCZĄTEK CYKLU: KWIECIEŃ 2011 ZAKOŃCZENIE: KWIECIEŃ 2012

Szkoła Trenerów i Przewodzenia Zmianom POCZĄTEK CYKLU: KWIECIEŃ 2011 ZAKOŃCZENIE: KWIECIEŃ 2012 Zespół Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kontakt: tel. 602-155-485 e-mail: agnieszka.rosinska@ppnt.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Akredytacja: 150.00 od osoby, Ilość uczestników: 15 osób, Zapewniamy: obiad,

Bardziej szczegółowo

Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny. Poznań Konin Kalisz Piła Leszno

Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny. Poznań Konin Kalisz Piła Leszno Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego Budzik kulturalny Ochrona własności intelektualnej Finansowanie projektów Psychologiczne aspekty zarządzania Strategie rozwoju i polityka

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój 14-15 maja 2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna GAZETA TARGOWA str. 2 GAZETA TARGOWA Edytorial Magdalena Lis redaktor naczelna Motyl i skafander U pierwszych Majów reprezentują całą Świadomość, która kiedykolwiek powstała na Drodze. Uwodzi pięknem i

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015 1 Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 1. Dane rejestracyjne: Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 89 B,

Bardziej szczegółowo

Zmierzając ku doskonałości

Zmierzając ku doskonałości MATERIAŁY KONFERENCYJNE Zmierzając ku doskonałości Konferencja inauguruje Samorządowe Forum Wymiany Dobrych Praktyk w ramach projektu Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Społecznych Społecznych

Umiejętności Społecznych Społecznych Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział

Bardziej szczegółowo