EDUKACJA W TR WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA W TR WARSZAWA"

Transkrypt

1 EDUKACJA W TR WARSZAWA

2 MISJA 1. Edukacja artystyczna i likwidowanie barier dostępu do sztuki różnych grup społecznych. 2. Zwiększanie liczby świadomych odbiorców kultury oraz ich uczestnictwa w kulturze. 3. Przybliżanie wartościowych, a często nieznanych dzieł polskiej i światowej dramaturgii. 4. Prezentowanie nowatorskich i burzących schematy myślowe interpretacji tekstów klasycznych.

3 ADRESACI OFERTY EDUKACYJNEJ 1. Gimnazjaliści i licealiści, czyli nowe pokolenie odbiorców kultury 2. Studenci i osoby dorosłe, zainteresowane problematyką wybranego przedstawienia 3. Studenci i absolwenci wydziałów aktorskich 4. Uczniowie i nauczyciele warszawskich liceów 5. Rodzice z małymi dziećmi, szukający możliwości uczestniczenia w kulturze 6. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną 7. Sąsiedzi TR, mieszkańcy Warszawy, przyjezdni oraz turyści 8. Początkujący i teatralnie wkręceni ;)

4 EDUKACJA W TR Program EDUKACJA w TR WARSZAWA prowadzony jest od 2006 roku. To warsztaty, wykłady i spotkania dające możliwość głębszego, bardziej aktywnego kontaktu z teatrem, będące bodźcem do dalszych poszukiwań i twórczych postaw. Od 2009 roku projekty są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach działań edukacyjnych TR WARSZAWA współpracuje z: Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Uniwersytetem Dzieci, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Stowarzyszeniem Rozwiń się. W 2013 ROKU: Dotacja PLN NCK Dotacja PLN MKiND Liczba wydarzeń edukacyjnych: 55 Liczba osób biorących udział: 1300 Liczba godzin zrealizowanych warsztatów: 110 Od 2006 roku zrealizowano ponad 500 warsztatów!

5 EDUKATOR Program EdukaToR to dwugodzinne warsztaty lub wykłady powiązane tematycznie lub merytorycznie z konkretnym spektaklem z repertuaru TR Warszawa, które mają na celu przygotowanie młodzieży do odbioru sztuki. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla grup zorganizowanych (gimnazjalistów, licealistów, studentów oraz nauczycieli), ale chętnie gościmy również indywidualnych uczestników. Spotkania prowadzone są w siedzibie teatru w trybie comiesięcznym tak, aby każda chętna grupa miała szansę zapoznać się z propozycjami TR Warszawa. Wykład lub warsztat odbywa się w siedzibie TR Warszawa, w wyjątkowych sytuacjach może odbyć się poza teatrem. Godziny wykładu i/lub warsztatu uzgadniane są z konkretną grupą, tak, aby dopasować się do potrzeb i możliwości obu stron. Wykład/warsztat dotyczy kontekstu przedstawienia, jego formuła uzależniona jest od spektaklu, którego dotyczy. W 2013 ROKU: Dotacja PLN M. St. Warszawa (dzielnica Śródmieście) Liczba wydarzeń edukacyjnych 19 Liczba osób biorących udział: 400 Liczba godzin zrealizowanych warsztatów: 38 Liczba biletów zakupionych na spektakle: 130

6 TR BEZ BARIER TEATR BEZ BARIER to oferta skierowana dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Widzom niewidomym i niedowidzącym czytana jest na żywo audiodeskrypcja, czyli opis tego, co dzieje się na scenie, zaś dla osób niesłyszących wyświetlane są polskie napisy. Dzięki temu, widzowie z niepełnosprawnością sensoryczną, mogą bez przeszkód uczestniczyć w spektaklu. Wieczór z audiodeskrypcją rozpoczyna się warsztatami przygotowującymi do odbioru spektaklu a kończy się spotkaniem dyskusyjnym, często z udziałem artystów. W trakcie warsztatów uczestnicy wchodzą na scenę, gdzie mają możliwość zapoznania się ze scenografią i kostiumami. Następnie warsztaty przenoszą się na scenę warsztatową, gdzie podczas teatralnych ćwiczeń performatywnych widzowie dotykają tematów ważnych w spektaklu, bądź też jego formy. Podczas warsztatów oraz spotkania obecny jest tłumacz języka migowego. W 2013 ROKU: Dotacja PLN M. St. Warszawa - Biuro Kultury 7 premier audiodeskrypcyjnych 14 warsztatów i spotkań dyskusyjnych (z udziałem artystów) Liczba osób biorących udział: 140

7 FINANSOWANIE PLN dotacja TR bez barier na poprawę infrastruktury dla osób niepełnosprawnych PLN - dotacja TR bez barier na przygotowanie audiodeskrypcji i warsztatów dla osób niewidomych i niesłyszących PLN - zwiększenie dotacji podmiotowej M. St. Warszawy na zakup odbiorników do audiodeskrypcji, na przygotowanie audiodeskrypcji oraz szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami Program w 2014 roku współfinansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Generacja TR WARSZAWA, we współpracy z TR Warszawa oraz przy wsparciu merytorycznym Fundacji Kultury Bez Barier.

8 MAMA, TATA DO TEATRU! Mama, tata do teatru! To projekt TR Warszawa skierowany do rodzin z małymi dziećmi. W czasie trwania wybranych spektakli teatralnych, na które zapraszamy rodziców i opiekunów, organizowane są tematyczne warsztaty dla dzieci. Warsztaty, które oferujemy to ciekawe i dostosowane do różnych grup wiekowych zajęcia edukacyjne pomyślane jako seria Podróży po obcych krajach. W czasie zajęć dzieci poznają kulturę, zwyczaje, zabawy i język danego kraju. Na spotkania zapraszani są specjalni goście, którzy opowiadają ciekawostki, uczą tańczyć lub przyrządzać potrawy z różnych regionów. Zajęcia prowadzone są we współpracy z ambasadami i instytutami kultury. Warsztaty odbywają się na scenie warsztatowej TR Warszawa. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 do 12 roku życia

9 TR WIZJA TRwizja to kreatywne warsztaty filmowo-teatralne. Projekt z zakresu edukacji filmowej i teatralnej skierowany jest do grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką teatralną. W 2013 ROKU: Dotacja MKiDN Liczba wydarzeń edukacyjnych: 6 cykli warsztatowych Liczba osób bezpośrednio biorących udział: 30 Liczba odbiorców pośrednich: 200 Liczba godzin zrealizowanych warsztatów: 160

10 POZA TR Program POZA TR jest propozycją wykładów i warsztatów teatralnych zogniskowanych wokół repertuaru i estetyki TR WARSZAWA dla licealistów i gimnazjalistów z terenów podwarszawskich, prowadzonych nowoczesnymi metodami z ducha berlińskiej pedagogiki teatru. Na cykl składają się cztery spotkania: "TR WARSZAWA - co to za miejsce na ziemi" multimedialny wykład wprowadzający Warsztat dramaturgiczny - ćwiczenia wokół dramatu Doroty Masłowskiej "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" Warsztat teatralny do spektaklu, który młodzież będzie miała okazję obejrzeć w TR Grupa przyjeżdża do Teatru na spektakl. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury program Kultura Interwencje. W 2013 ROKU: Dotacja PLN NCK Dotacja PLN MKiDN Liczba wydarzeń edukacyjnych: 45 Liczba osób biorących udział: 1047 Liczba godzin zrealizowanych warsztatów: 108 Liczba kupionych biletów na spektakle przez uczestników: 156

11 WARSZTATY MISTRZOWSKIE w warsztaty mistrzowskie Warsztaty mistrzowskie to warsztaty skierowane do studentów i absolwentów wydziałów aktorskich (absolwentów max. do dwóch lat po ukończeniu studiów), prowadzone przez Grzegorza Jarzynę lub zaproszonego reżysera teatralnego, mające na celu rozwój warsztatu aktorskiego, umiejętności i wrażliwości teatralnej. Spotkania adresowane są do adeptów sztuki aktorskiej, którzy pragną nauczyć się nowych, innowacyjnych form pracy na scenie. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 ROKU: Dotacja PLN MKiDN 3 weekendy warsztatowe 15 młodych adeptów wydziałów aktorskich 200 zgłoszeń

12 TR/TISZ TR/TiSZ to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli warszawskich LO. TR Warszawa otwiera swoje podwoje dla młodzieży, której w ciągu trzech lat ścisłej współpracy proponuje warsztaty oraz zajęcia edukacyjne. Celem programu jest zainteresowanie ogółu uczniów szkoły partnerskiej propozycjami TR Warszawa. Z każdą szkołą pracuje jeden pedagog teatru oraz jeden artysta. Młodzież szkolna zapraszana jest na wszystkie propozycje repertuarowe TR Warszawa, ma okazję poznawać teatr od kuchni, przyglądać się pracy akustyków, mechaników sceny a także uczestniczyć w próbach. Bierze udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników TR Warszawa oraz zaprzyjaźnionych artystów teatru. Zaplanowane są warsztaty: dramaturgiczne aktorskie reżyserskie reżyserii świateł performatywne

13 TR/TISZ w 2014 ROKU Projekt zakłada ścisłą współpracę w ciągu roku z uczniami trzech warszawskich liceów. W wyniku rekrutacji do projektu zaprosiliśmy: I SLO Bednarska, VII LO im. Słowackiego oraz XLIV LO im. A. Dobiszewskiego Na cały projekt w każdej szkole składa się: wykład wprowadzający w krótką, lecz bardzo ciekawą historię TR WARSZAWA 2h dla szerokiego audytorium; warsztat dla nauczycieli 3h dla wszystkich chętnych; warsztaty dla uczniów 6x2h dla całych klas; poznawanie repertuaru TR wyjścia klas na spektakle (uczniowie pokrywają koszt biletów); przygotowanie przedstawienia 7x3h spotkania z reżyserem; W 2014 ROKU: Dotacja PLN MKiDN Druga część projektu to praca młodzieży i edukatora. Efektem warsztatów jest spektakl teatralny. Wszystkie trzy przedstawienia zostały pokazane na scenie TR Warszawa w grudniu 2014 roku.

14 WARSZATATY OTWARTE Program WARSZTATY OTWARTE stanowią wprowadzenie do spektakli TR Warszawa i adresowane są do wszystkich widzów teatru. Pod okiem profesjonalnych performerów, pedagogów teatru i aktorów uczestnicy spotkań zapoznają się z problematyką wybranego przedstawienia.

15 STARTER TR Program starter to propozycja dla najmłodszych widzów, których na spektakle zaprosimy za kilka lat, kiedy dorosną do repertuaru TR Warszawa. To program zainicjowany w 2009 roku będący propozycją warsztatów dla pięciolatków oraz uczniów szkół podstawowych. Warsztaty rozpoczynają się od zwiedzania teatru (od foyer i widowni, po garderoby, scenę, miejsce inspicjenta, kulisy) a kończą zajęciami performatywnymi na scenie teatru. Warsztat prowadzi pedagog teatru wraz z pracownikami różnych teatralnych specjalności. Wiek uczestników od klasy 0. Czas trwania warsztatów uzależniony jest od wieku uczestników i ich żywiołowości i waha się od 1 do 2 godzin. Terminy i godziny uzgodnione są z nauczycielem i dopasowane do możliwości obu stron.

16 TEATRALNE SPIĘCIE teatralne spięcie Teatralne spięcie to projekt warsztatów dla nauczycieli zainicjowany przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, powstały we współpracy z TR Warszawa. W trakcie dwóch weekendów 15 osobowa grupa nauczycieli pracuje z pedagogami teatru nad stworzeniem własnych scenariuszy warsztatów teatralnych. Pierwszy weekend ogniskuje się wokół jednego spektaklu z repertuaru TR Warszawa. Pedagodzy oglądają spektakl a następnie na sobie doświadczają pracy warsztatowej. Drugi weekend ma na celu pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z możliwymi metodami pracy nad warsztatem. Efektem spotkań jest przygotowanie pracy końcowej, czyli stworzenie własnych warsztatów teatralnych. Docelowo mamy w planach stale poszerzać grupę nauczycieli, którzy sami pracują ze swoją młodzieżą, przyprowadzając ją na spektakle do TR Warszawa.

17 EDUKACJA W TR WARSZAWA Od kilku lat scena przy Marszałkowskiej udowadnia, jak ważna jest edukacja w teatrze. TR Warszawa ma w swojej ofercie stałe programy, jak również wakacyjne warsztaty. Planujemy kontynuować programy istniejące, gdyż mają ogromny potencjał i jest na nie zapotrzebowanie społeczne. Ale oczywiście mamy też kolejne projekty, które dojrzewają do realizacji jedne już prawie gotowe, inne dopiero w fazie przygotowania. Autorką i koordynatorką projektów edukacyjnych w TR Warszawa jest Anna Rochowska pedagog teatru.

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! TR WARSZAWA ul. Marszałkowska Warszawa facebook.com/trwarszawa

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej Programy edukacji kulturalnej w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Definicja programowa edukacji kulturalnej. - edukacja

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951 O stowarzyszeniu Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK) tworzą animatorzy i artyści działający na polu kultury żywej takiej, z której mogą czerpać wszyscy i która może być udziałem każdego. Łączy nas przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

European Language Label o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych

European Language Label o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych European Language Label o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych Anna Grabowska Języki to nasza pasja, Języki integrują, Włącz się w języki, nie bądź offline, Języki motywują to przykłady

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Raport 2013 1 Spis treści Słowo wstępne ------------------------------------------------------------- 3 O Stowarzyszeniu ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ Wyróżnienia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych - w piątej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK

PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK Edukacja kulturalna od bardzo dawna stanowi ważny aspekt w życiu i rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych Raport z badań Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań Autorka koncepcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

kultura dla dzieci Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z edukacją kulturalną i artystyczną

kultura dla dzieci Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z edukacją kulturalną i artystyczną kultura dla dzieci Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z edukacją kulturalną i artystyczną www.mkidn.gov.pl kultura dla dzieci 3 spis treści Edukacja kulturalna i artystyczna

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Program Festiwalu Filmoteki Szkolnej

Program Festiwalu Filmoteki Szkolnej Program Festiwalu Filmoteki Szkolnej Poniedziałek, 10 czerwca 2013 Centrum Konferencyjne, ul. Bobrowiecka 9 10:00-11:00 Rejestracja i zakwaterowanie w hotelu 11:00-11:30 Gala powitalna 11:30-13:00 Warsztaty

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres gmina powiat województwo Lekcje Kultury Wizualnej Grupa nieformalna Wizualne Miasto

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 2 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2006 D 1600 Zeszyt nr 2. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych. Pokazujemy młodym, jak twórczo wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS WARSZATÓW I SPOTKAŃ

OPIS WARSZATÓW I SPOTKAŃ OPIS WARSZATÓW I SPOTKAŃ Blok POKAŻ SIĘ! warsztaty Coming Out! czy biblioteka może być wiralna? Kamil Śliwowski (Fundacja Nowoczesna Polska) czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00, piątek, 14 października,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Program Edukacja Przedsiębiorczości nazwa gminy/powiatu Gmina Wrocław dokładny adres Pl. Nowy Targ 1-8, 50 141 Wrocław województwo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa

Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo