LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE. Głupich dzieła, mądrych żniwo wyprawa w świat Aleksandra Fredry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE. Głupich dzieła, mądrych żniwo wyprawa w świat Aleksandra Fredry"

Transkrypt

1 LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Głupich dzieła, mądrych żniwo wyprawa w świat Aleksandra Fredry Warszawa 2013

2 Afisz spektaklu Teatru Szkolnego PARADOX 2

3 SPIS TREŚCI 1. O PROJEKCIE 2. NOTA BIOGRAFICZNA ALEKSANDRA FREDRY - życie - twórczość - recepcja 3. SKRZYDLATE SŁOWA - dzieje pojęcia 4. PAN JOWIALSKI - krótkie omówienie treści komedii - tradycja wykonawcza i słynni wykonawcy tej komedii 5. SKRZYDLATE SŁOWA Z PANA JOWIALSKIEGO - zasady wyboru - wybór 6. WYNIKI BADANIA RECEPCJI SKRZYDLATYCH SŁÓW Z PANA JOWIALSKIEGO - opis grupy badawczej - wykresy - wnioski 7. WIELCY AKTORZY POLSCY W ROLACH FREDROWSKICH 8. GŁUPICH DZIEŁA, MĄDRYCH ŻNIWO SPEKTAKL TEATRU SZKOLNEGO PARADOX ZREALIZOWANY W RAMACH WARSZTATÓW TEATRALNYCH PROJEKTU - koncepcja spektaklu - prezentacje, nagrody - plakat - dokumentacja fotograficzna spektaklu 9. ZWYCIĘZCY KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ROLĘ FREDROWSKĄ W SPEKTAKLU SZKOLNYM 10. NOTATKA Z WIZYTY UCZNIÓW NA PREMIERZE ZEMSTY W WARSZAWSKIM TEATRZE POLSKIM 11. NOTATKA ZE SPOTKANIA Z AKTOREM - JAROSŁAWEM GAJEWSKIM 12. WYSTAWA FREDROWSKA W SZKOLE - założenia wystawy - realizatorzy 13. UCZESTNICY PROJEKTU 14. PODSUMOWANIE PROJEKTU - omówienie wyników ewaluacji 3

4 4

5 O PROJEKCIE CELE PROJEKTU 1. Pogłębienie znajomości twórczości Aleksandra Fredry w kontekście biograficznym i historycznym. 2. Poznanie realizacji teatralnych utworów Fredry oraz wybitnych kreacji scenicznych polskich aktorów w rolach fredrowskich. 3. Zapoznanie z dziejami frazeologii polskiej, czyli wpływ języka Fredry na polszczyznę. 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umiejętności czytelniczych, badawczych, aktorskich. 5. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez angażowanie ich we wspólne działania przy pracach badawczych nad językiem Fredry oraz przygotowaniem inscenizacji fragmentów jego dzieł. 6. Ćwiczenie umiejętności redakcyjno edytorskich oraz plastycznych przy przygotowaniu scenografii i kostiumów do teatralnej inscenizacji. 7. Poznanie pracy teatru od kulis, rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży. 8. Upowszechnianie wiedzy o twórczości A. Fredry wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 9. Integracja młodzieży różnych szkół i środowisk. OPIS PROJEKTU Pomysł na projekt jest efektem długoletnich doświadczeń szkoły w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rozwijaniu artystycznych zainteresowań uczniów. Wiąże się z 220. rocznicą urodzin Aleksandra Fredry. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przybliżenie sylwetki twórczej pisarza, a kontakt z jego twórczością ma znacznie wykraczać poza szkolną interpretację i wejść w obszar badań nad językiem oraz historią polskiego teatru. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i realizowany jest w korelacji międzyprzedmiotowej. Do jego realizacji zaangażowana została młodzież trzech klas pierwszych i pięciu klas drugich naszego Liceum. W ramach lekcji języka polskiego i wiedzy o kulturze uczniowie poznawali wybitne inscenizacje fredrowskie oraz język utworów A. Fredry. Każda klasa podzielona na grupy zadaniowe zapoznawała się z wybranym dramatem Aleksandra Fredry. W wyniku samodzielnej pracy badawczej nad tekstem uczniowie opracowali zestawy zwrotów frazeologicznych, które przeniknęły do współczesnej polszczyzny. Młodzież realizowała projekt w kilku grupach: badawczej, redakcyjno-wystawowej i teatralnej. Na podstawie zebranego materiału grupa uczniów opracowała ankietę, której celem było zbadanie percepcji języka fredrowskiego przez współczesną młodzież. Badanie sondażowe przeprowadzono w zaprzyjaźnionych szkołach gimnazjalnych i naszym Liceum w terminie od do roku. Wyniki ankiety młodzież prezentowała na lekcjach języka 5

6 polskiego podsumowujących pracę badawczą nad językiem Fredry. Efektem tych działań była prezentacja zbioru skrzydlatych słów Fredry. Ważnym elementem realizacji projektu były warsztaty teatralne, prowadzone przez pana Ryszarda Jakubisiaka opiekuna szkolnego teatru Paradox i dyrektora teatru amatorskiego Parabuch. Podczas warsztatów młodzież opracowała montaż najciekawszych scen z komedii A. Fredry pod wspólnym tytułem Głupich dzieła, mądrych żniwo. Uczniowie przygotowali spektakl teatralny, scenografię oraz oprawę muzyczną inscenizacji. Grupa redakcyjna opracowała, plakat i program przedstawienia. Inscenizację prezentowano społeczności szkolnej i rodzicom podczas Praskiego Pikniku Artystycznego, dni otwartych, Festiwalu Dzielnicowego ROZWIŃ TALENT w Centrum Promocji Kultury oraz w ramach IV edycji Pragnienia czytania w Klubie Kultury Saska Kępa. Ważnym aspektem aktywnego uczestnictwa w projekcie było przeprowadzenie przez młodzież konkursu na najlepszą interpretację aktorską roli fredrowskiej. W ramach lekcji wiedzy o kulturze uczniowie zapoznali się z tradycją wykonawczą ról fredrowskich w polskim teatrze. Młodzież wzięła udział w spotkaniu z aktorami scen warszawskich: p. Jarosławem Gajewskim (Teatr Polski) oraz p. Tomaszem Marzeckim (Teatr Polskiego Radia), których celem było poznanie pracy scenicznej aktorów. Uczniowie odwiedzili Instytut Teatralny i Teatr Powszechny, poznając pracę teatru od kulis. Efektem spotkań i wycieczek tematycznych było przygotowanie zdjęć i informacji na temat kreacji aktorskich w rolach fredrowskich do publikacji i wystawy. Pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu (przeniesiony ze Lwowa). 6

7 ALEKSANDER FREDRO NOTA BIOGRAFICZNA ŻYCIE Aleksander hrabia Fredro - komediopisarz, bajkopisarz, pamiętnikarz, poeta - urodził się 20 czerwca 1793 u stóp Karpat, w Surochowie niedaleko Przemyśla, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Żył jak na owe czasy długo, bo 82 lata, a jak na polskiego pisarza w wieku XIX - zamożnie i wygodnie. Młodość miał bujną. Nauki pobierał w domu, ale niezbyt głębokie i niezbyt długo, bo jako 16-letni chłopak wstąpił do armii napoleońskiej Księstwa Warszawskiego. Pełnił funkcję oficera ordynansowego sztabu generalnego. Wędrował z tą armią przez 6 lat - aż do upadku cesarstwa. Po opuszczeniu wojska osiadł w Bieńkowej Wiszni, majątku ojca niedaleko Lwowa. Za zasługi wojenne został odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Legii Honorowej. Około 1817 poznał Zofię hr. Skarbkową, z domu Jabłonowską, i zakochał się od pierwszego wejrzenia. Na jej poślubienie Aleksander czekał przeszło 10 lat, małżeństwo zostało zawarte w 1828 i było bardzo szczęśliwe. Dochowało się też dwojga dzieci o aspiracjach literackich: Zofii, późniejszej hr. Szeptyckiej, autorki Wspomnień z lat ubiegłych i syna, Jana Aleksandra, także komediopisarza. A. Fredro bardzo skutecznie zarządzał rodzinnym majątkiem. Brał czynny udział w społecznym życiu ziemiaństwa, po 1831 reprezentował jego interesy w galicyjskim Sejmie Stanowym. W okresie Wiosny Ludów został oskarżony o zdradę stanu za wystąpienia przeciw Austrii. Śledztwo ostatecznie umorzono. Lata spędził z rodziną w Paryżu. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 1873 członkiem Akademii Umiejętności. Ostatnie lata życia spędził we Lwowie, którego był honorowym obywatelem. Tam zmarł 15 lipca

8 DZIEŁO Najważniejsze utwory 1815 Intryga naprędce, Damy i huzary komedia prozą 1818 Pan Geldhab 1820 Mąż i żona 1822 Cudzoziemszczyzna 1825 Odludki i poeta Komedie (cztery tomy) 1832 Śluby panieńskie, Pan Jowialski komedia prozą (w tej komedii zawarte są bajki, m. in. : Małpa w kąpieli, Osiołkowi w żłoby dano, Paweł i Gaweł ) 1833 Zemsta, wystawiona w teatrze lwowskim w 1834 roku 1835 Dożywocie, później Fredro, urażony przez krytykę, tworzy do szuflady i pisze pamiętnik Trzy po trzy ( ) wydany w całości w 1968 roku 1839 Nocleg w Apeninach operetka z muzyką Stanisława Moniuszki Wielki człowiek do małych interesów, Wychowanka, Ożenić się nie mogę, Rewolwer - utwory pisane do szuflady dla siebie i najbliższych. RECEPCJA Komedie Aleksandra Fredry są stale obecne w repertuarze polskich teatrów. Nie ma teatru, który by nie wystawił którejś z komedii, a wiele z nich kilkakrotnie sięgało po te same utwory. Takie, jak chociażby Zemsta czy Śluby panieńskie, grane są niemal w każdym sezonie na polskich scenach, inne są grane znacznie rzadziej, jak Dożywocie czy Rewolwer, a jednoaktówki prawie zupełnie zapomniane przez sceny zawodowe pojawiają się jedynie na scenach amatorskich i szkolnych. (Pierwsza lepsza, Świeczka zgasła czy Zrzędność i przekora) Wielki aktor i reżyser polskiego teatru Jerzy Kreczmar wyróżnił dwa okresy w dziejach scenicznych sztuk Fredry. W pierwszym datującym się od momentu prapremier do mniej więcej końca XIX wieku grano te komedie jako utwory współczesne (oczywiście z wyjątkiem Zemsty). Okres drugi otwiera symbolicznie przedstawienie Ślubów panieńskich w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1893 rok. Od tego momentu zaczęto sztuki Fredry traktować jako utwory historyczne. Zwracano uwagę na realia, dbano o stylowe kostiumy i dekoracje. Dzisiejszy teatr zaczął lekceważyć realia epoki fredrowskiej. Komedie A. Fredry często traktowane są jako zbiór zabawnych fabuł, które są kanwą do komediowych, czy wręcz farsowych przedstawień. Czasem są to tylko wariacje na tematy zaczerpnięte z fredrowskich utworów scenicznych. Oprac. Dominika Duda, kl.iia 8

9 SKRZYDLATE SŁOWA WYJAŚNIENIE POJĘCIA Skrzydlate słowa powszechnie znane i często przytaczane wypowiedzi, których autorstwo lub okoliczności powstania da się ustalić. Są obrazowe, barwne i aluzyjne. Skrzydlate słowa zazwyczaj składają się z niewielu komponentów (zazwyczaj od jednego do czterech wyrazów). Pole semantyczne skrzydlatych słów oprócz warstwy dosłownego znaczenia (denotacji) obejmuje warstwę konotacyjną. Oznacza to, że aby zrozumieć sens skrzydlatego słowa w kontekście wypowiedzi, odbiorca powinien znać treści nadpisane na nich kulturowo. Na przykład znaczenie sformułowania Jesień średniowiecza nie kończy się na znaczeniu dosłownym, a więc pory roku w średniowieczu, ani nawet na metaforze schyłku wieków średnich. Przenośnia ta przywołuje na myśl również jej autora, Johana Huizingę, a także fragment polskiego tłumaczenia dialogu z filmu Pulp fiction). Źródła skrzydlatych słów Skrzydlatymi słowami stawać się mogą między innymi teksty takie jak: autorskie terminy i pojęcia (np. globalna wioska, zasada nieoznaczoności) tytuły np. książek (Paragraf 22) czy filmów (Zezowate szczęście) imiona czy nazwiska postaci fikcyjnych używane zamiast rzeczowników pospolitych (Batman, Raskolnikow, Mała Mi, Wielki Brat) slogany i hasła (Reklama jest dźwignią handlu) cytaty np. biblizmy (Cenniejsi jesteście niźli wróble), cytaty z literatury (mędrca szkiełko i oko) z filmów (Ciemność, widzę ciemność), piosenek (All you need is love), wypowiedzi znanych osób (Nie chcę, ale muszę) Historia skrzydlatych słów Skrzydlate słowa to kalka niemieckiego sformułowania Geflűgelte Worte, którym Georg Büchmann w 1864 r. zatytułował niemiecki zbiór skrzydlatych słów. Do dzisiaj zbiór ten uzupełniano i wydawano ponad 40 razy. To dzięki Büchmannowi termin zaczął być tłumaczony na różne języki i zauważono jego przydatność w języku. Büchmann znalazł to określenie u Homera. W Iliadzie i Odysei wielokrotnie mówi się o lotnych, uskrzydlonych, skrzydlatych słowach (epea pteronea), które rozchodzą się pomiędzy ludźmi w zaskakującym tempie. Przenośnię tę stosował również Heinrich von Meissen w XIV wieku, w XVI wieku Friedrich Klopstock, a w 1838 r. Thomas Carlyle w eseju o Walterze Scotcie, ale nie był to jeszcze wtedy termin literacki. 9

10 W Polsce sformułowanie skrzydlate słowa zaczęło się upowszechniać dopiero pod koniec lat 50. dwudziestego wieku, dzięki Henrykowi Markiewiczowi, który opublikował w tygodniku "Przekrój" cykl artykułów pt. Kto tak powiedział? czyli skrzydlate słowa literatury polskiej, w których wymieniane były najbardziej znane i lubiane cytaty m.in. z literatury, filmu, historii. Dzięki serii artykułów o takim właśnie nagłówku, termin skrzydlate słowa upowszechnił się najpierw wśród czytelników "Przekroju", a potem wśród większej grupy użytkowników języka. W 1968 roku hasło skrzydlate słowa pojawiło się w słowniku. Po raz pierwszy zdefiniowane było w II tomie "Słownika frazeologicznego języka polskiego" Stanisława Skorupki (Warszawa ) jako utarte wyrażenia i zwroty, utarte przenośnie. W 1990 roku wydany został słownik Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego pt. "Skrzydlate słowa", w którym zgromadzone zostały tysiące znanych i powtarzanych cytatów, sloganów i tytułów. Słownik ten cieszy się dużą popularnością wśród czytelników, był kilkakrotnie rozbudowywany i wznawiano jego wydania (w 1998, 2005 i 2007 roku). W ten sposób skrzydlate słowa zyskały w Polsce status terminu. Modyfikacje skrzydlatych słów Skrzydlate słowa są dość elastycznymi jednostkami języka. Oznacza to, że możliwe jest modyfikowanie ich struktury (np. Przeminęło z wiadrem, Miłość ci wszystko wypaczy) czy znaczenia (A jednak się kręci! w odniesieniu do ekonomii, Gwiezdne wojny jako kłótnia celebrytów), a mimo to nie przestają być one dla czytelników aluzyjne i czytelne. Skrzydlate słowa są strukturalnie modyfikowane w 50-90% wypadkach ich użycia. Możliwość ciągłych modyfikacji skrzydlatych słów i twórczego ich użycia, sprawia, że sformułowania te, choć ze względu na swoje rozpowszechnienie są oklepane i znane wszystkim, to szybko się nie nudzą. Skrzydlate słowa ze względu na swoją aluzyjność, obrazowość i metaforyczność są chętnie używane jako nagłówki artykułów prasowych. Pałac Fredrów w Beńkowej Wiszni. 10

11 PAN JOWIALSKI ALEKSANDRA FREDRY KRÓTKIE STRESZCZENIE PAN JOWIALSKI (1832), napisany prozą, jest jedną z najciekawszych komedii A. Fredry. W Pustakówce, majątku Jowialskiego, przebywa przedziwna galeria typów. On sam, zdziecinniały starzec (albo takiego udający), jego żona, syn Szambelan, jakby ograniczony w rozwoju, zajmujący się wyłącznie łapaniem ptaków i budowaniem klatek, Szambelanowa zajmująca się wspominaniem pierwszego męża. Jest też Helena, siostrzenica Szambelana i starający się o jej rękę prowincjonalny szlachcic Janusz. Szambelanowa nalega na to małżeństwo, Helena się waha, gdyż związek bez miłości wydaje się jej mało romantyczny, ale z drugiej strony latka lecą... Pan Jowialski kocha zabawę i zmusza do niej otoczenie. Okazję dostrzega Janusz, znajdując śpiącego człowieka. Komedia tak się zaczyna: poeta Ludmir i malarz Wiktor odpoczywają na łące. Są w trakcie wędrówki krajoznawczej, która - jak się wydaje - przebiega od karczmy do karczmy. Ludmir udaje sen, kiedy Janusz planuje figiel: porwą śpiącego i wmówią mu, że jest sułtanem. Ludmir podejmuje zabawę i udaje szewca Kurka, tajemniczo przemienionego we władcę. Daje mu to możliwość manipulowania otoczeniem, mówienia wszystkim niemiłej prawdy, a także wkradania się w łaski Heleny, przy czym nie bez znaczenia jest fakt, że Helena jest majętna. Sprzeciwy Szambelanowej ustają, kiedy okazuje się, że Ludmir jest jej zaginionym w niemowlęctwie synem. W komedii wykorzystał Fredro wątki różnej proweniencji: wspomnianej już przebieranki, beztroskich wędrówek wśród natury, romantycznej panienki, sentymentalny motyw zaginionego niemowlęcia, odnalezionego po latach dzięki myszce na biodrze. Głównym jednak atutem jest postać tytułowa. Pan Jowialski zmusza otoczenie do wygłupów, mówi sentencjami i przysłowiami, na każdą okoliczność ma stosowną bajeczkę. Lecz do końca nie wiadomo, czy jest zdziecinniałym staruszkiem, czy kpi ze wszystkich, czy tą błazenadą pokrywa jakąś istotną pustkę życia w Pustakówce lub gorycz z obserwowania degenerującego się rodu. TRADYCJA WYKONAWCZA I SŁYNNI WYKONAWCY RÓL W TEJ KOMEDII Komedia Pan Jowialski dość często gości na deskach scenicznych polskich teatrów. Ta komiczna galeria rozmaitych dziwacznych typów budzi stałe zainteresowanie twórców przedstawień i aktorów. Role Pani Jowialskiej, Pana Jowialskiego, Szambelanowej i Szambelana grali najwięksi polscy aktorzy. Szczególnym upodobaniem artystów, z okazji jubileuszów pracy twórczej, cieszą się role: Pana Jowialskiego, który jak z rękawa sypie dykteryjkami i przysłowiami oraz Szambelanowej, która po wielokroć wspomina swego pierwszego męża, śp. jenerał-majora Tuza. Najsłynniejszymi Panami Jowialskimi byli: Ludwik Solski, Artur Młodnicki, Marian Wyżykowski, Zdzisław Mrożewski, Marian Opania. Największe Szambelanowe to: Mieczysława Ćwiklińska, Irena Eichlerówna, Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Kalina Jędrusik, czy współcześnie Krystyna Janda. Oprac. Ryszard Jakubisiak 11

12 SKRZYDLATE SŁOWA Z KOMEDII ALEKSANDRA FREDRY PAN JOWIALSKI Aforyzmy Humor Fredry jest przede wszystkim sytuacyjny i językowy. Najbogatszy zbiór aforyzmów, skrzydlatych słów znajduje się w komedii Pan Jowialski. Oto przykłady wybrane przez uczniów: Co się odwlecze, to nie uciecze. d Lepszy wróbel w garści niż kanarek na powietrzu. d Stary, ale jary. d Co nagle, to po diable. d Co bardziej dokuczy, to rychlej nauczy. d Dobra żona, męża korona, ale zła krzyż to wielki, mój panie. Zła żona, zły sąsiad, diabeł trzeci jednej matki dzieci. d 12

13 Jak ty komu, tak on tobie. d Wolność Tomku w swoim domku. d Wyszło szydło z worka. d Dobry chleb, kiedy nie ma kołacza. d Im dalej w las, tym więcej drzew. d Ani tak, ani siak. d Wleziesz między wrony, krakaj jak i ony. d Złe oczy wszystko krzywo widzą. d Młodzi myślą, że starzy nigdy młodymi nie byli. d Pierwej sobie, potem tobie. d 13

14 BADANIE RECEPCJI SKRZYDLATYCH SŁÓW Z KOMEDII ALEKSANDRA FREDRY OPIS GRUPY BADAWCZEJ Wśród dwustu gimnazjalistów oraz stu osiemdziesięciu licealistów została przeprowadzona ankieta na temat stopnia zrozumienia sentencji pochodzących ze znanych i mniej znanych komedii Fredry. Ankietowany otrzymał dziesięć sentencji i miał wyjaśnić ich sens. Ankietowanie przeprowadzono w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie, Miejskim Gimnazjum w Zielonce oraz Gimnazjum nr 19 w Warszawie. Ankietowanymi licealistami byli uczniowie LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. BADANIA "Złe oczy wszystko krzywo widzą" Gimnazjum Liceum 50% 54% 50% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba" Gimnazjum 53% 47% Liceum 76% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" Gimnazjum 50% 50% Liceum 68% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Młodzi myślą, że starzy nigdy młodymi nie byli" Gimnazjum 57% 43% Liceum 78% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

15 "Taka to dumy zwykle jest zapłata: Nadzieje zawsze próżne i wzgarda świata" Gimnazjum Liceum 20% 30% 80% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Jak ty komu, tak on tobie" Gimnazjum 33% 67% Liceum 89% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Wyszło szydło z worka" Gimnazjum 68% 32% Liceum 89% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Stary, ale jary" Gimnazjum 50% 50% Liceum 65% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Wolnoć Tomku w swoim domku" Gimnazjum 66% 34% Liceum 86% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Dobry chleb, kiedy nie ma kołacza" Gimnazjum 3% 97% Liceum 16% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 GIMNAZJALIŚCI Spośród przebadanych uczniów 45% potrafiło wyjaśnić znaczenie wszystkich sentencji. Gimnazjalistom było łatwiej wyjaśnić sens frazeologizmów, które funkcjonują w języku potocznym np.: Wyszło szydło z worka. Wolnoć Tomku w swoim domku. (Pan Jowialski) Trudna do wyjaśnienia dla 80% badanych była sentencja charakteryzująca się stylem romantycznym np.: Taka to dumy zwykle jest zapłata: Nadzieje zawsze próżne i wzgarda u świata. (Pan Geldhab) Gimnazjaliści nie potrafili wyjaśnić znaczenia przysłowia, w którym pojawia się regionalizm np.: Dobry chleb, kiedy nie ma kołacza. (Pan Jowialski) LICEALIŚCI Wyniki badań przeprowadzone wśród licealistów są znacznie lepsze. 65% uczniów potrafiło bez problemu wyjaśnić znaczenie dziesięciu wybranych sentencji fredrowskich. Wynik świadczy o wyższych kompetencjach językowych młodzieży szkół ponadgimnazjanych. 80% uczniów nie ma problemu ze zrozumieniem popularnych sentencji z komedii Fredry np. Jak Ty komu, tak on tobie. Wyszło szydło z worka. Pewną trudność sprawiają, podobnie jak u gimnazjalistów, sentencje, w których pojawiają się regionalizmy albo styl romantyczny. Uczniowie nie rozumieją znaczenia słowa: kołacz. Lepiej niż gimnazjaliści radzą sobie z wyjaśnieniem sentencji charakteryzującej się stylem romantycznym. WYNIKI BADAŃ Język komedii Fredry charakteryzujący się dowcipem, grą słów, finezją stwarza barierę dla współczesnego młodego odbiorcy, która jednak maleje wraz z bogaceniem się warsztatu interpretacyjnego zdobywanego w szkole. Uczeń na poziomie liceum jest bardziej doświadczonym i świadomym użytkownikiem polszczyzny (również literackiej) niż jego gimnazjalny kolega. Podczas pracy nad językiem w komediach Fredry uczniowie zauważyli zamiłowanie tego pisarza do aforyzmów. Najbogatszy zbiór przysłów i sentencji znajduje się w komedii Pan Jowialski. Tytułowy bohater utworu ma szczególny rys charakterologiczny, mianowicie posługuje się wielką ilością frazeologizmów. W całej komedii znaleziono ich ponad sto. Aforyzmy Fredry mają różne źródła. Wiele pochodzi z języka gminnego np. Przyszła kryska na Matyska. Kpisz czy drogi pytasz? Pisarz przez lata gromadził przysłowia i wydał je pod wspólnym tytułem Zapiski starucha. Te zainteresowania maksymami, aforyzmami, sentencjami podzielał z innymi twórcami romantyzmu, przywołać tu można na przykład Zdania i uwagi Adama Mickiewicza. Przysłowia w komediach Fredry pełnią najczęściej funkcję służącą charakterystyce postaci i nadaniu jej indywidualnych cech. Tak jest w przypadku wspomnianego bohatera pana Jowialskiego. Uczniom sprawia trudność zrozumienie wyrażeń metaforycznych. Wniosek ten odnosi się zarówno do gimnazjalistów jak i licealistów, co ilustruje pierwszy przykład: Złe oczy wszystko widzą. To spostrzeżenie potwierdza się na poziomie gimnazjalnym przy analizie kolejnego przykładu: Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Na poziomie licealnym sprawność uczniów w interpretacji metafor wynosi 76%. Podobne spostrzeżenia nasuwają się przy interpretacji aforyzmów z archaizmami. Przykładem jest sentencja Stary, ale jary, której zrozumienie na poziomie gimnazjum wynosi 50%, zaś liceum 65%. 16

17 Powyższe dane ilustrują świadomość językową i czytelnictwo wśród młodzieży. Braki erudycyjne utrudniają percepcję tekstów z innych epok. WNIOSKI Aleksander Fredro, nietypowy romantyk, unikający najważniejszych tematów epoki, stworzył galerię ponadczasowych postaci literackich, których częstą cechą jest komizm językowy, polegający na umiejętnym, nieraz zaskakującym wobec sytuacji, posługiwaniu się frazeologizmami. Uczniowie uczestniczący w projekcie bez trudu potrafili wydobyć z analizowanych komedii sentencje, aforyzmy, przysłowia. Wiele z nich znajduje się w zasobach polszczyzny użytkowej współczesnej młodzieży. Jednak stylizacja literacka, używanie regionalizmów, archaizmów powodują, że aforystyka Fredry nie jest w całości czytelna dla dzisiejszych odbiorców komedii romantycznych. Pomnik Aleksandra Fredry przed Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. WIELCY AKTORZY POLSCY W ROLACH FREDROWSKICH Jerzy Leszczyński Cześnik w Zemście

18 Sylwester Maciejewski, Kazimierz Kaczor, Piotr Machalica, Błażej, Kasper, Tobiasz w Gwałtu, co się dzieje! 2006 Tadeusz Fijewski i Tadeusz Łomnicki Twardosz i Łatka w Dożywociu 1963 Marian Kociniak, Jacek Borkowski i Gustaw Holoubek Cześnik, Wacław i Rejent w Zemście

19 Krystyna Janda Szambelanowa w Panu Jowialskim 2012 Danuta Szaflarska, Marek Walczewski, Ryszarda Hanin, Zofia Kucówna Orgonowa, Major, Dyndalska, Aniela w Damach i huzarach 1973 Roman Polański Papkin w Zemście

20 GŁUPICH DZIEŁA, MĄDRYCH ŻNIWO SPEKTAKL TEATRU SZKOLNEGO PARADOX ZREALIZOWANY W RAMACH WARSZTATÓW TEATRALNYCH PROJEKTU KONCEPCJA SPEKTAKLU Szkolny Teatr PARADOX przystępując do realizacji Projektu rozpoczął pracę od wyboru komedii, która miałaby być ukoronowaniem ich pracy. W wyniku burzliwej dyskusji członków teatru stwierdziliśmy, że realizacja jednej komedii z nawet największą obsadą nie pozwala zaistnieć w niej wszystkim chętnym. Wybór zatem był tylko jeden, zrobić kolaż ze scen z różnych komedii Fredry. Zaczęliśmy czytać te utwory pod kątem ich komizmu i możliwości warsztatowych aktorów naszego PARADOXU. Tytuł do widowiska znalazł się sam, podczas czytania, rzadko wystawianej CIOTUNI. Cytat z tego utworu Głupich dzieła mądrych żniwo wydał się nam najodpowiedniejszy do zatytułowania całości, a jednocześnie wskazywał na charakter tego wyboru. Perypetie tych głupich postaci pokazywały wcale niegłupią mądrość życiową ich charakterów. Zdecydowaliśmy również, że w przypadku wyboru kilku scen z jednej komedii, będziemy dobierać do nich odrębną obsadę. I zaczęliśmy pracę PREZENTACJE Zanim powstało widowisko w końcowym kształcie prezentowaliśmy przygotowane sceny przy różnych szkolnych okazjach. Na przykład podczas dni otwartych dla gimnazjalistów, czy comiesięcznym zebraniu rodziców. Nasz występ wybranych scen uświetnił również Dzień Aleksandra Fredry i gen. Piotra Szembeka zorganizowany w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. Wzięliśmy także udział w Dzielnicowym Festiwalu Rozwiń talent organizowanym przez Centrum Promocji Kultury, w którym zaprezentowaliśmy wybrane sceny z widowiska. W pełnym kształcie zaprezentowaliśmy nasz spektakl podczas organizowanego przez nasze Liceum Praskiego Pikniku Artystycznego połączonego z dniem otwartym szkoły w dniu 11 maja 2013 r. Ta prezentacja była okazją do wybrania spośród zagranych ról tych najlepszych. Wybierała młodzież oraz Jury nauczycielskie. NAGRODY W Dzielnicowym Festiwalu Rozwiń talent organizowanym przez Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe młodzież została uhonorowana PIERWSZĄ NAGRODĄ w kategorii teatralnej szkół ponadgimnazjalnych. 20

21 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INSCENIZACJI Wioletta Jakuczek i Sebastian Wesołowski - Podstolina i Wacław w Zemście Sara Rostecka i Patryk Kubat Panna Marta i Alfred w Pierwszej lepszej Anna Giejsztowt i Sebastian Jaworski Klara i Papkin w Zemście 21

22 Szymon Kwilman i Kamil Nowicki Gustaw i Albin w Ślubach panieńskich Irmina Bielnicka-Job i Robert Głowacki Aniela i Rotmistrz w Damach i Huzarach Robert Głowacki, Sebastian Wesołowski i Sebastian Jaworski Pan Jan, Służący i Pan Piotr w Zrzędności i przekorze 22

23 Robert Głowacki i Karolina Budny Alfred i Zosia w Pierwszej lepszej Andrea Majsterek i Jurek Nawrocki Łatka i Filip w Dożywociu Ina Klimas i Dominik Fedele Aniela i Radost w Ślubach panieńskich Sara Rostecka i Jarosław Szymański Zofia i Doręba w Gwałtu, co się dzieje! 23

24 Anna Giejsztowt i Sebastian Wesołowski Gustaw i Aniela w Ślubach panieńskich Klaudia Jendrzej i Jarosław Szymański Barbara i Doręba w Gwałtu, co się dzieje! Olga Błachnio i Robert Głowacki Helena i Szambelan z Pana Jowialskiego 24

25 ZWYCIĘZCY KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ROLĘ FREDROWSKĄ W SPEKTAKLU SZKOLNYM I MIEJSCE - SARA ROSTECKA, kl. Id I MIEJSCE ROBERT GŁOWACKI, kl. II II MIEJSCE ANNA GIEJSZTOWT, kl. IId II MIEJSCE KAMIL POZOREK, kl. IIa III MIEJSCE OLGA BŁACHNIO, kl. IIa III MIEJSCE SZYMON KWILMAN, kl. Id 25

26 NOTATKA Z WIZYTY UCZNIÓW NA PREMIERZE ZEMSTY W WARSZAWSKIM TEATRZE POLSKIM 9 marca na zaproszenie pana Jarosława Gajewskiego, Dyrektora Artystycznego Teatru Polskiego w Warszawie, znaleźliśmy się na premierze komedii Aleksandra Fredry ZEMSTA. Na widowni zasiadła śmietanka towarzyska Warszawy. Wśród widzów dostrzegliśmy znane twarze, między innymi kompozytora Piotra Rubika z małżonką, polityka Leszka Millera, znanego wszystkim Jurka Osiaka. A między nimi my. Przedstawienie zaczęło się jak komedia muzyczna w rytm bardzo hałaśliwej muzyki Piotra Rubika. A potem jeszcze niejednokrotnie nas zaskakiwało: Daniel Olbrychski w roli Cześnika zażywał półnagi kąpieli w beczce z prawdziwą wodą, Papkin grany przez Jarosława Gajewskiego ujeżdżał krokodyla, a Podstolina, w którą wcieliła się Joanna Trzepiecińska mówiła z kresowym akcentem i prezentowała swe kobiece wdzięki Nie wszystkie te pomysły przypadły nam do gustu. Spektakl był mocno kontrowersyjny, natomiast końcowe oklaski były z owacją na stojąco. Drugą częścią tego premierowego wieczoru był zwyczajowy bankiet popremierowy, podczas którego mieliśmy możliwość podzielenia się uwagami o przedstawieniu i podziękowania za zaproszenie panu Dyrektorowi Jarosławowi Gajewskiemu, odtwórcy roli Papkina. Jego gra podobała nam się najbardziej z całej obsady. Wiele ciekawostek o Fredrze i Zemście dowiedzieliśmy się również z rozmowy z panią Anną Kuligowską-Korzeniewską, historykiem teatru i profesorem Akademii Teatralnej. Udało nam się również zamienić kilka słów z Danielem Olbrychskim Cześnikiem, który chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Nasza wizyta w Teatrze Polskim zakończyła się późnym wieczorem. Pozostanie dla nas na zawsze miłym wspomnieniem, nie zawsze przecież bywa się na premierze. Zapewniają Was o tym Sara Rostecka i Patryk Kubat, kl.id Na zdjęciu od lewej: Sara Rostecka, Daniel Olbrychski, Sebastian Jaworski, Patryk Kubat. 26

27 NOTATKA ZE SPOTKANIA Z AKTOREM - JAROSŁAWEM GAJEWSKIM Grupa uczniów z LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego wybrała się do Liceum im. St. I. Witkiewicza na spotkanie ze znanym aktorem teatralnym Jarosławem Gajewskim, obecnie dyrektorem artystycznym i wicedyrektorem naczelnym Teatru Polskiego, w którym możemy zobaczyć wspaniale odegraną przez niego rolę Papkina z Zemsty bądź też Gonzala z Burzy. Aktor gra u boku Andrzeja Seweryna, dyrektora naczelnego Teatru Polskiego, który to wcielił się w postać "Prospera". Spotkanie rozpoczęło sie w sali teatralnej obłożonej w dość specyficzny sposób począwszy od ścian po sufit makulaturą gazetową. Licznie zgromadzona młodzież z rożnych szkół jak i grupy teatralne chcące spróbować swoich sił w konkursie poprzedzającym spotkanie z aktorem, uważnie słuchały pana Jarosława Gajewskiego, gdyż podzielił sie on z nami swoimi refleksjami na temat sztuki aktorskiej, mówił o stosunkach i hierarchii między aktorem a reżyserem, o wadze warsztatu, o tym, czy istnieje jeszcze teatr zaangażowany. Wypowiadał się także o radościach i smutkach wynikających z zawodu aktora, poruszył kwestie przystępowania do egzaminu do szkoły teatralnej, sposobu przygotowania się do niego oraz podzielił się swoimi uwagami na temat roli teatru w kulturze. Z sali padały różnorodne rodzaju pytania, na które ze swadą odpowiadał. Jedną z myśli, którą najbardziej zapamiętałem była definicja określająca, czym jest prawda w sztuce. Prawdę w sztuce określił on jako adekwatność formy do treści, wydaje mi się, że myśl ta jest warta zapamiętania i stosowania. Robert Głowacki, kl.ii Joanna Trzepiecińska i Jarosław Gajewski Podstolina i Papkin w Zemście w Teatrze Polskim w Warszawie

28 NOTATKA Z WIZYTY UCZNIÓW W INSTYTUCIE TEATRALNYM W WARSZAWIE W ramach projektu Głupich dzieła, mądrych żniwo - wyprawa w świat Fredry grupa uczniów z klasy pierwszej postanowiła zwiedzić Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Pracownię Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej. Zadaniem zespołu było wyszukanie w Instytucie materiałów do publikacji oraz wystawy. W Instytucie Teatralnym znajduje się największe w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Do dyspozycji mieliśmy olbrzymi zbiór artykułów prasowych, recenzji, zdjęć, programów teatralnych, afiszy, plakatów, dokumentów związanych z działalnością poszczególnych scen. Także teczki z wycinkami prasowymi dotyczącymi pracy poszczególnych artystów, edycji festiwali teatralnych i filmowych, szkół teatralnych, pism branżowych. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzenia biblioteki, gdzie dowiedzieliśmy się kim jest patron Instytutu, Zbigniew Raszewski - profesor zwyczajny i długoletni wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, redaktor naczelny Pamiętnika Teatralnego, profesor PWST w Warszawie. Był jednym z największych uczonych w najnowszej historii kultury polskiej. Napisał książki, które można nazwać kamieniami milowymi w dziejach wiedzy o teatrze, bez wątpienia zasługuje na miano patrona wybitnej instytucji. Kolejnym punktem wizyty była Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej. Największe w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego (powojennego) teatru: recenzje, zdjęcia, programy teatralne, artykuły prasowe, afisze, plakaty, dokumenty i wydawnictwa związane z działalnością wszystkich scen (dramatycznych, muzycznych, lalkowych, alternatywnych) oraz indywidualnych artystów (aktorów, reżyserów, scenografów, kompozytorów, tancerzy, choreografów). Dokumentacja obejmuje także szkolnictwo teatralne, festiwale, czasopiśmiennictwo, działalność instytucji związanych z teatrem. W zbiorach znajdują się także archiwa prywatne artystów, muzealia, kostiumy. Wyodrębniony zbiór stanowią rejestracje przedstawień teatralnych zgromadzone w mediotece. Byliśmy pod wrażeniem ogromnego zbioru dokumentów, który znajduje się w Instytucie. Wizyta w tym magicznym miejscu to niewiarygodne przeżycie i nieoceniona pomoc przy realizacji zadań projektowych. oprac. Ewelina Beńko-Kaczkowska Gmach Instytutu Teatralnego w Warszawie. 28

29 WYSTAWA FREDROWSKA W SZKOLE W dniach maja 2013 została zaprezentowana wystawa W zwierciadle fredrowskich komedii. Wyeksponowano na niej materiały fotograficzne prezentujące wybitne inscenizacje i kreacje aktorskie zarówno artystów scen polskich, jak i młodzieży licealnej. Uzupełnieniem ikonografii są sentencje i aforyzmy zaczerpnięte z komedii Aleksandra Fredry. 29

30 UCZESTNICY PROJEKTU PROJEKT ZREALIZOWANO POD KIERUNKIEM Bożeny Kozak dyrektora LXXII LO Joanny Staniszewskiej wicedyrektora LXXII LO NAUCZYCIELE Renata Skoczylas koordynator Ewelina Beńko-Kaczkowska Ryszard Jakubisiak Andrzej Kosiec Marcin Satora GRUPA BADAWCZA Karolina Bednarczyk Irmina Bielnicka-Job Asia Cudny Agata Domańska Kinga Głuchowska Katarzyna Grzeszczak Kinga Grzyb Ula Hajt Emilia Hulet Anna Kaczorowska Małgorzata Katarwicka Monika Konowrocka Paulina Literska Laura Łysik-Salo Natalia Napiórkowska Natalia Nowek Justyna Oniśk Joanna Osiak Katarzyna Pazio Patrycja Procentko Patrycja Róg Anita Ryńska Monika Sawczyńska Patrycja Słowik Marta Szulim Iga Tokarska Sandra Trzcińska Justyna Wieczorek Czarek Dreksler Mateusz Kostrzewa Tomek Kuczewski Adam Wojtczuk Bartek Zalewski GRUPA REDAKCYJNO-PLASTYCZNA Karolina Bednarczyk Marta Szulim Sandra Trzcińska Piotr Stachewicz Cezary Dreksler Anna Kaczorowska Weronika Sobolewska Agnieszka Werner Justyna Wieczorek Dominika Duda GRUPA TEATRALNA Irmina Bielnicka-Job Olga Błachnio Karolina Budny Ewelina Burczyńska Dominika Duda Joanna Gawryszewska Anna Giejsztowt Emma Hulet Wiola Jakuczek Klaudia Jendrzej Ina Klimas Justyna Oniśk Paula Panek Kinga Pyryt Sara Rostecka Patrycja Róg Ada Trojan Helena Wężyk Dominik Fedele Robert Głowacki Seweryn Górski Sebastian Jaworski Maciej Kaczorek Mateusz Karski Patryk Kubat Szymon Kwilman Andrea Majsterek Jerzy Nawrocki Kamil Nowicki Kamil Osowski Majka Pawlik Paweł Piotrowski Kamil Pozorek Patryk Ratajczak Jarosław Szymański Michał Szymański Sebastian Wesołowski Helena Wężyk Bartłomiej Zalewski 30

31 PODSUMOWANIE PROJEKTU. EWALUACJA W terminie od lutego 2013 r. do czerwca 2013 r. młodzież LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego realizowała projekt w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Projekt dotyczył twórczości Aleksandra Fredry i prace nad nim były prowadzone we współpracy z wybranymi gimnazjami warszawskimi. Realizacja przedsięwzięcia została podsumowana ewaluacją w formie wywiadu grupowego, który zastąpił planowaną ankietę. Uczniowie przyznali, że został spełniony podstawowy cel projektu, jakim było pogłębienie znajomości twórczości Aleksandra Fredry. W czasie prac czytelniczych i interpretacyjnych dostrzegli uniwersalizm treści komedii fredrowskich, żywotność humoru pisarza i szczególny urok jego języka, charakteryzującego się licznymi frazeologizmami. Zapoznali się z historią aforyzmów w polszczyźnie. Większość pytanych podkreśliła możliwość doskonalenia swych kompetencji językowych podczas ćwiczeń w analizie fragmentów dzieł Fredry. Kolejnym zrealizowanym celem było zapoznanie się przez młodzież z kreacjami scenicznymi polskich aktorów w rolach fredrowskich. Grupa uczniów odwiedziła Instytut Teatralny, doskonaląc swe umiejętności w wyszukiwaniu informacji na temat tradycji wykonawczej ról fredrowskich w polskim teatrze. Uczniowie wysoko ocenili spotkanie z Jarosławem Gajewskim, które przybliżyło im specyfikę pracy profesjonalnego aktora oraz działanie teatru od kulis. Ponadto w wypowiedziach młodzieży pojawia się refleksja o możliwościach rozwijania różnorodnych zainteresowań. W opinii młodzieży realizacja projektu stała się okazją do wspierania uczniów mających trudności w nauce poprzez pozyskiwanie ich do wspólnych działań badawczych, czytelniczych i aktorskich. Uczestnicy projektu wysoko ocenili możliwość doskonalenia swoich umiejętności scenicznych podczas warsztatów teatralnych, na których pracowano nad montażem najciekawszych scen z komedii A. Fredry. Projekt dał uczniom nowe spojrzenie na twórczość romantycznego komediopisarza, był okazją do doskonalenia umiejętności pracy zespołowej, poszerzył horyzonty poznawcze młodych ludzi oraz zainspirował do twórczych działań. Oprac. Renata Skoczylas Stoją od lewej: Olga Błachnio Helena (Pan Jowialski), Karolina Budny Zosia (Pierwsza lepsza). Siedzą od lewej: Wioletta Jakuczek - Podstolina (Zemsta), Irmina Bielnicka-Job Aniela (Damy i huzary) Anna Giejsztowt Klara (Zemsta) 31

32 Wydawca: LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego Warszawa 32

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Metody pracy: burza mózgów, elementy heurezy, praca z tekstem lektury, problemowa, elementy dramy,

Metody pracy: burza mózgów, elementy heurezy, praca z tekstem lektury, problemowa, elementy dramy, Maria Porucznik SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM. Temat: Z kogo, z czego i dlaczego śmiejemy się czytając,,zemstę? O rodzajach komizmu w dramacie i w życiu. Cel główny: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Poznajemy sylwetkę autora Zemsty i elementy świata przedstawionego utworu.

Poznajemy sylwetkę autora Zemsty i elementy świata przedstawionego utworu. Poznajemy sylwetkę autora Zemsty i elementy świata przedstawionego utworu. 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: 1. zna sylwetkę Aleksandra Fredry, 2. zna elementy świata przedstawionego Zemsty, 3. zna kontekst

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Kobiety teatru. Konkurs Zwyczajne i nadzwyczajne kobiety w historii Polski

Kobiety teatru. Konkurs Zwyczajne i nadzwyczajne kobiety w historii Polski II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13 pod patronatem Miejskiego Zarządu Oświaty Konkurs Zwyczajne i nadzwyczajne kobiety w historii Polski Kobiety teatru Szanowni

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600 Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach niezwykle pracowicie uczcili przypadającą w 2010 roku 600. rocznicę bitwy pod

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU MINISTERIALNEGO KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim r. szk.

PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU MINISTERIALNEGO KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim r. szk. PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU MINISTERIALNEGO KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim r. szk. 2015 / 2016 Założenia projektu: Problem czytania w dobie kultury obrazkowej

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. "Pan Tadeusz"

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do świata baśni, bajek i wierszy

Zaproszenie do świata baśni, bajek i wierszy Zaproszenie do świata baśni, bajek i wierszy W krainie baśni J. Ch. Andersena, W. J. L. Grimm i Ch. Perrault Projekt edukacyjno - profilaktyczny realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz. Obsada. Adam Mickiewicz. Premiera: 16 kwietnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw)

Pan Tadeusz. Obsada. Adam Mickiewicz. Premiera: 16 kwietnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Wszyscy znamy PANA TADEUSZA. Naszą epopeję narodową, w której nasz wieszcz Adam opisuje wspaniałym trzynastozgłoskowcem piękno naszej ojczyzny. To prawda. Ale można też przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zasady wyszukiwania zbiorów i informacji w bazach on-line (katalogu książek Opac i bibliografii Proweb oraz zasobach bibliotek cyfrowych)

Zasady wyszukiwania zbiorów i informacji w bazach on-line (katalogu książek Opac i bibliografii Proweb oraz zasobach bibliotek cyfrowych) Zasady wyszukiwania zbiorów i informacji w bazach on-line (katalogu książek Opac i bibliografii Proweb oraz zasobach bibliotek cyfrowych) 60 min. Adresat szkoleniowe Nauczyciele wszystkich etapów nauczania

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego i liceum Autor: Bogumiła Pilszak Temat: Adama Mickiewicza apoteoza młodości. Zadania lekcji w zakresie: 1) wiadomości: - Uczeń zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

Odpowiednie dać rzeczy słowo!

Odpowiednie dać rzeczy słowo! Lekcje języka polskiego w Społecznym Gimnazjum STO nr 27 Odpowiednie dać rzeczy słowo! Cyprian Kamil Norwid Justyna Walczak i Małgorzata Białek Nasi uczniowie: poznają siebie, swoje możliwości, rozwijają

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szkolnego Przeczytaj moją ulubioną książkę Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym 22 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE

FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE /cykl zajęć poświęconych polskiemu kompozytorowi w 200 rocznicę urodzin w ramach obchodów Roku Chopinowskiego dla uczniów SOSW w Mosinie- rok szkolny 2010-2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W LABIRYNCIE TEATRU (kl. 5)

PROJEKT W LABIRYNCIE TEATRU (kl. 5) PROJEKT W LABIRYNCIE TEATRU (kl. 5) WE WSPÓŁPRACY Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ We wrześniu 2015 MBP filia15 zaprosiła uczniów naszej szkoły na zajęcia warsztatowe W labiryncie teatru w ramach 1. Sosnowieckiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz 1.Jak powstaje film? Ustal właściwą kolejność. Etapy powstawania filmu Montaż i udźwiękowienie 1. Pomysł, projekt 2. Scenopis 3. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi JANUSZ KORCZAK NASZYM AUTORYTETEM Dziś widziałem Janusza Korczaka Jak szedł z dziećmi w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

NIEZWYKŁE WESELE W ATOMICACH

NIEZWYKŁE WESELE W ATOMICACH NIEZWYKŁE WESELE W ATOMICACH (propozycja lekcji na temat utworu Sławomira Mrożka Wesele w Atomicach w klasie I gimnazjum) Zoperacjonalizowane cele edukacyjne : - wiedza : wykorzystanie opisów dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Faza podsumowująca konkursowa odbywać się będzie w czterech obszarach:

Faza podsumowująca konkursowa odbywać się będzie w czterech obszarach: I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku i Miejski Dom Kultury w Radomsku zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych wraz ze swoimi opiekunami do udziału w fazie podsumowującej, o charakterze konkursowym, przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T rzy opowieści z Doliny Muminów

T rzy opowieści z Doliny Muminów T rzy opowieści z Doliny Muminów Spektakl dla dzieci Trzy opowieści z Doliny Muminów wg. Tove Jansson w reż. Katarzyny Skansberg to najnowsza premiera... Teatru Dramatycznego im. Józefa Piłsudskiego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ADAM MICKIEWICZ NASZ PATRON

PROJEKT EDUKACYJNY ADAM MICKIEWICZ NASZ PATRON PROJEKT EDUKACYJNY ADAM MICKIEWICZ NASZ PATRON Świat ten jest czysta bajka A. Mickiewicz Instrukcja do projektu Temat projektu: "ADAM MICKIEWICZ - NASZ PATRON" I. Cele projektu: Celem projektu jest uczczenie

Bardziej szczegółowo

T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu "Pan Tadeusz". Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum

T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu Pan Tadeusz. Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu "Pan Tadeusz". Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum Beata Walczak, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Opublikowano 20.06.2003 Czas

Bardziej szczegółowo

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ Kolejna, ósma już edycja Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych odbyła się 26.02.2015 r., w gościnnych murach VI Liceum

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Recytatorski. R e g u l a m i n

Szkolny Konkurs Recytatorski. R e g u l a m i n Szkolny Konkurs Recytatorski konkursy recytatorskie stały się dla ich uczestników impulsem, aby mówić o Polsce i sprawach narodu, a także o metafizycznych nastrojach człowieka, o prawdach odwiecznych,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r.

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Działania Osoba odpowiedzialna Termin Akademia Zaruskiego dla klas I-VI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr6 2012

Szkoła Podstawowa nr6 2012 Szkoła Podstawowa nr6 2012 Izabela Dąbrowska Arleta Goryszewska Elżbieta Komassa Małgorzata Łukaszewska SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGŁOSIŁ ROK 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA "Nie ma dzieci - są ludzie"

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Sanok MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c CELE: - poznanie wybranych, ciekawych miejsc w okolicach Sanoka

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Henryk Sienkiewicz. Potop

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Henryk Sienkiewicz. Potop Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Henryk Sienkiewicz Potop Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk

,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk ,PUŁTUSKIE TEATRY AMATORSKIE KONKURS PTA-K pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu Teatralne tradycje Pułtuska,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Wolność ponad wszystko

Wolność ponad wszystko Wolność ponad wszystko Czas realizacji: od października 2010 do 31 maja 2011 Opiekunowie : P. Beata Binkowska P. Edyta Zygmunt-Jędrzejak Realizacja : Dominika Guzenda, Daria Jastrzębska, Adam Jurczyński,

Bardziej szczegółowo

Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum nr 14. XII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa

Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum nr 14. XII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 14 XII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 1) fizyka Jakubowski Eryk kl. II GB II miejsce indywidualnie Kaznowska Julia kl. II GB III miejsce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 /Kontynuacja projektu z roku szkol. 2015/2016/

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie?

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie? Wyniki ewaluacji projektu Tolerancja nasz wspólny cel w ramach Programu Comenius dotyczącej wizyty uczniów z Niemiec w terminie 17.09. 27.09.2014 r. przeprowadzonej wśród nauczycieli (październik 2014)

Bardziej szczegółowo

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej W Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku w lutym 2012 roku gościła Pani Prezydentowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 konkursu. "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 konkursu. Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 konkursu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel uczeń,

Bardziej szczegółowo

"Teatr pod chmurą" To nasze próby i praca z tekstem.

Teatr pod chmurą To nasze próby i praca z tekstem. "Teatr pod chmurą" 3 czerwca 2016r. o godz. 18 30 w naszym gimnazjum odbyła się premiera spektaklu zatytułowanego Bajka o zamążpójściu. Zaczęło się od marzeń, od pomysłu. Potem pozostało napisanie scenariusza,

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów

Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów Prezentacja powstała na podstawie sprawozdań przygotowanych przez nauczycieli. 29 kwietnia uczciliśmy w ten sposób 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji! p.

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/11 realizowany był w szkole projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Człowiek w teatrze Ŝycia. W ramach projektu zrealizowano

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić Zintegrowany plan godzin wychowawczych dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Rok szkolny 2010/2011 Hasło Roku: Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

12. Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych

12. Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych Szklany ekran Pilkingtona 2. warsztaty filmowo-dziennikarskie PROGRAM SZCZEGÓŁ0WY Sandomierz, 29.04-3.05. 2015 r. Artystą jest się dopiero wtedy, gdy umie się coś zrobić dobrze na pięć sposobów i umie

Bardziej szczegółowo

15 czerwca 2015r. w Zespole Szkół w Kuźnicy odbyła się konferencja,,józef Rybiński i jego wspomnienia zawarte w,,słońcu na miedzy.

15 czerwca 2015r. w Zespole Szkół w Kuźnicy odbyła się konferencja,,józef Rybiński i jego wspomnienia zawarte w,,słońcu na miedzy. Po drugiej stronie miedzy. Konferencja poświęcona pamięci Józefa Rybińskiego 15 czerwca 2015r. w Zespole Szkół w Kuźnicy odbyła się konferencja,,józef Rybiński i jego wspomnienia zawarte w,,słońcu na miedzy.

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo