Nowym Korczynie, ul.partyzantów Nowy Korczyn Tel./fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowym Korczynie, ul.partyzantów 13 28-136 Nowy Korczyn Tel./fax 041 37714 37"

Transkrypt

1 Nazwa szkoły /placówki, dane teleadresowe Imię i nazwisko dyrektora Samorządowe Gimnazjum im. Św.Kingi w Nowym Korczynie, ul.partyzantów Nowy Korczyn Tel./fax Barbara Karnawalska Dobra praktyka (nazwa programu/działań) Szkolne Koło Teatralne Sokole OkO realizujące program autorski Teatr to nie tylko zabawa w cyklu trzyletnim Ilość uczniów objętych programem/działaniami Chętni uczniowie klas I-III gimnazjum (corocznie ok.50 uczniów) Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy Polonista/instruktor teatralny Grażyna Kańska, aktor/instruktor teatralny Lech Sulimierski z WDK w Kielcach, nauczyciel muzyki Marek Kwaśniewski, instruktor techniczny Jerzy Wilk z GOK-u w N. Korczynie, nauczyciel informatyki/obsługa komputera Leszek Chrobot, nauczyciel religii/obsługa komputera Krzysztof Błach, polonista/koło dziennikarskie Jolanta Kulik, anglista/klub 4H Zofia Dybała, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Urząd Gminy w N.Korczynie, Parafia N.Korczyn, ZBOWiD oddział w N.Korczynie Okres czasowy realizacji dobrej praktyki Lata Cel podjętych działań Program autorski koła teatralnego Teatr to nie tylko zabawa został skonstruowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacji. Jego celem jest podnoszenie świadomości w zakresie ogromnej roli kultury teatralnej w życiu człowieka poprzez: - doskonalenie sprawności mówienia (dykcji), słuchania, pisania i odbioru różnych tekstów kultury; - rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i talentów artystycznych uczniów; - zachęcanie do poznawania dziedzictwa kulturowego skarbnicy wiedzy o człowieku, jego minionym i teraźniejszym świecie kształtowanie szacunku dla tradycji i kultury; -nabywanie umiejętności w zakresie komunikowania się z ludźmi w kontaktach bezpośrednich i poprzez media; - budzenie kreatywności w zdobywaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu wiedzy: językowej, literackiej, historycznej i teatralnej; - uczenie świadomego odbioru dzieła scenicznego; - integrację środowiska lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli, władz, innych mieszkańców gminy) i kształtowanie jego potrzeb w zakresie kultury poprzez prezentowanie efektów pracy członków koła teatralnego oraz jego współpracowników; - budzenie wiary we własne siły poczucie

2 swojej wartości i godności. Opis realizacji dobrej praktyki Dzisiejszej młodzieży XXI wieku zagubionej w dobie rozwijających się mass mediów, multimediów: telewizji, wideo, komputerów, Internetu, kompaktowych odtwarzaczy CD, DVD, MP-3, komórek itd.- szczególnie potrzeba pięknych, ambitnych idei edukacyjnych, a jedną z nich jest właśnie wielostronne rozwijanie osobowości młodego człowieka, czemu sprzyjają pozalekcyjne zajęcia teatralne (zwłaszcza w dni wolne od zajęć lekcyjnych w piątkowe popołudnia lub soboty). Ta forma pracy okazuje się bliska młodzieży. Lubi wspólnie z instruktorem bawić się w teatr tworzyć coś, a nie tylko konsumować. Przyswaja sobie wówczas nowe pojęcia i lepiej przygotowuje do świadomego odbioru sztuki w szerokim kontekście, bo poznaje ją od przysłowiowej kuchni. Rozwija przy tym swą aktywność: emocjonalną, praktyczną i intelektualną. Istotne jest to, że ów proces przebiega niepostrzeżenie dzięki metodom opartym na zabawie i wspólnej twórczej pracy nad realizacją powziętego przedsięwzięcia scenicznego. Dlatego edukacja teatralna obejmuje wszystkich chętnych uczniów bez względu na ich predyspozycje i przygotowanie do roli inteligentnych widzów, miłośników sztuki teatralnej i godnych odbiorców sztuki w ogóle. Staramy się, aby prowadzone zajęcia dawały możliwość twórczej ekspresji, tworząc warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego młodych ludzi, wzbogacając ich osobowość i dając okazję do doświadczania radości tworzenia i cieszenia się efektami swej pracy. Co roku zgłasza się na zajęcia teatralne o wiele więcej chętnych uczniów niż później zostaje i systematycznie, aktywnie uczestniczy w pracach koła. Uczniowie zawsze jednak mają wolny wstęp na zajęcia teatralne i możliwość przyjrzenia się, zorientowania na czym polega praca warsztatowa. Wtedy sami podejmują decyzję i przychodzą tylko ci, którzy poczuli potrzebę zgłębienia wiedzy scenicznej, zabawy w teatr poprzez doskonalenie swoich umiejętności artystycznych, szukali kulturalnej rozrywki w wolnym czasie i byli zainteresowani wspólną twórczą, często mozolną, pracą sceniczną. Zajęcia warsztatowe odbywają się cotygodniowo po 1-2 godziny w piątki po lekcjach lub w soboty ( w razie potrzeby częściej). W czasie spotkań stopniowo realizowane są założone treści programowe dopasowane do poszczególnych zajęć. Obok

3 ćwiczeń emisji głosu, dykcji, mimiki, gestu i ruchu scenicznego, poprzez dramę uczniowie opracowują różne formy artystyczne. Czas ich przygotowania jest uzależniony od charakteru imprezy oraz długości i stopnia trudności scenariusza. Prace nad przygotowaniem przedstawień polegają na: - gromadzeniu materiału do scenariusza; - wspólnym redagowaniu scenariusza (czasem indywidualnie lub w mniejszych grupach w zależności od pomysłów i chęci uczniów) lub wyszukaniu gotowego i adaptacji go do własnych potrzeb; - zapisaniu tekstu scenariusza na komputerze i wydrukowaniu potrzebnej ilości egzemplarzy; - zapoznaniu całego zespołu teatralnego z treścią i wymową nowego scenariusza; - wyodrębnieniu postaci głównych i pobocznych oraz rozdzieleniu ról; - czytaniu tekstu scenariusza z podziałem na role, zwracając uwagę na prawidłową dykcję; - doskonaleniu interpretacji scenicznej tekstu do poszczególnych ról; - opracowaniu i nagraniu tła muzycznego lub playbacku w razie potrzeby; - wielu próbach przygotowywanej inscenizacji lub części artystycznej (doskonaleniu dykcji, ruchu scenicznego i pamięciowego opanowania tekstów do przydzielonych ról); - zaprojektowaniu i przygotowaniu kostiumów i rekwizytów teatralnych; - opracowaniu i wykonaniu scenografii; - zredagowaniu, wydrukowaniu i rozkolportowaniu afiszy i zaproszeń; - premierze widowiska dla zaproszonego audytorium ( często bardzo licznego zwłaszcza przy okazji plenerowych imprez środowiskowych); - sfilmowaniu występów, przegraniu materiału na taśmę wideo lub płytki DVD dla szkoły, uczniów czy gości; - obejrzeniu nagrania wspólnie z całym zespołem i podjęciu próby obiektywnej oceny występu, dostrzegając jego plusy i minusy, służące do wyciągania wniosków, wskazówek do dalszej pracy i samodoskonalenia się; - utrwalaniu śladu naszej pracy artystycznej w formie artykułów ( krótkich notatek informacyjnych, recenzji) do lokalnych mediów prasowych i Internetu. Aby dopełnić satysfakcję i radość z w/w efektów pracy teatralnej ważne jest stosowanie systematycznej różnorodnej oceny/nagradzania uczniów poprzez: - werbalną (ustną lub pisemną) pochwałę,

4 Efekty realizacji przedsięwzięć: co zrobiliśmy, korzyści i sukcesy w kontekście -uczeń, -rodzic, - nauczyciele np.dyplom uznania lub ozdobne pisemne podziękowanie; - akceptację opinii uczniów na temat zaprezentowanej realizacji scenicznej; - wspólną rozmowę, która pozwala uzewnętrznić doznania i odreagować stres powstały w czasie występów; - wysokie cząstkowe oceny z przedmiotów humanistycznych tj. j.polski, plastyka, muzyka czy dodatkowo informatyka; - przyznanie punktów dodatnich z zachowania w ilości określonej w regulaminie szkolnym; - zorganizowanie wycieczki do profesjonalnego teatru lub kina dla członków koła teatralnego. Efekty/sukcesy - Przygotowanie przy świecach wieczoru poezji twórców ludowych Ponidzia (naszych gimnazjalistów, mieszkańców gminy N.Korczyn oraz z regionu Ponidzia); - Wydanie zebranych wierszy i fraszek w tomiku poetyckim pt.: Ślady naszych stóp w ramach pozyskanych funduszy unijnych; - Zorganizowanie promocji w/w książki w połączeniu z częścią artystyczną pt.: Byli tacy jak my, do przygotowania której zostały wykorzystane utwory zamieszczone w wydanym tomiku oraz prezentacja multimedialna przybliżająca miejsca pamięci narodowej w obrębie naszej Małej Ojczyzny; - Premiera widowiska historycznego pt.: Księżna Kinga matką narodu z okazji uroczystości nadania imienia naszemu gimnazjum: - Prezentacja trzech scenek folklorystycznych pt.: O Jaśku i Maryśce z Ponidzia na uroczystościach dożynkowych powiatu buskiego, które odbyły się w Nowym Korczynie; - Wspólne przygotowanie z młodzieżą i nauczycielami korczyńskich i buskich szkół różnych typów (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych), studentami oraz instruktorami tańca i teatru z Kielc widowiska plenerowego pt.: Tramwajem na wojnę na temat historii powstania warszawskiego (wystawionego najpierw w N.Korczynie a później w Busku-Zdroju z okazji Zjazdu Dziennikarzy Polonijnych we wrześniu 2006 r.; - Zaprezentowanie w kościele parafialnym w N.Korczynie montażu słowno-muzycznowokalnego po uroczystej mszy odprawionej z okazji Święta Niepodległości; - Coroczne (od śmierci Papieża Jana Pawła II) przygotowywanie na drugiego kwietnia plenerowej części artystycznej (z prezentacją multimedialną) poświęconej pamięci naszego

5 Wielkiego Rodaka; - Gościnny występ z okazji V Spotkania Młodzieży Diecezji Kieleckiej w Wiślicy prezentacja historycznej scenki teatralnej o Św. Kindze patronce naszej szkoły i parafii N.Korczyn; - Tradycyjne (ok.20-letnie ) przygotowywanie plenerowego widowiska folklorystycznego pt.: Sobótkowe ognie na ludowy festyn gminny organizowany z okazji nocy świętojańskiej ; - Cykliczne scenki kabaretowe, części artystyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Otrzęsin uczniów klas pierwszych; - Organizowanie wyjazdów do teatrów i kin w Kielcach i w Krakowie (oglądanie spektakli, zwiedzanie zaplecza, spotkania z aktorami); - Zorganizowanie wycieczki do Warszawy, szlakiem pamiątek z powstania warszawskiego, w nagrodę dla uczniów aktywnych w kole teatralnym i dziennikarskim (za pozyskane fundusze unijne) ; - Zorganizowanie spotkań i warsztatów teatralnych z zawodowymi aktorami tj.: - Agnieszka Podsiadlik Teatr Rozmaitości w Warszawie, - Sebastian Łach Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, - Halina Kosela Teatr im. S.Witkacego w Zakopanem, - Lech Sulimierski Teatr im.s.żeromskiego w Kielcach, WDK w Kielcach; Udział w konkursach wojewódzkich -III miejsce w: I Wojewódzkich Prezentacjach Gimnazjów Mała Ojczyzna Świętokrzyskie przygotowanie scenki reklamowej: Zapraszamy do Nowego Korczyna ; - I miejsce w: Konkursie Wojewódzkim dla Klubów 4H Ziemi Świętokrzyskiej Przywrócić Tradycje Regionu (21 maja 2005r. w Bukowie gm. Krasocin) prezentacja scenki folklorystycznej pt.: Maryśka, gotuj pirogi ; Udział w konkursach powiatowych - III miejsce w: Powiatowym Konkursie Moje Ponidzie zorganizowanym w roku 2004 przez PODiDN w Busku-Zdroju przygotowanie scenki reklamowej w formie reportażu: Z kamerą po urokliwych zakątkach Nowego Korczyna ; - I miejsce w: Powiatowym Konkursie Ponidzie moja mała ojczyzna zorganizowanym w roku 2009 przez Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku- Zdroju przygotowanie scenki historycznej o swojej miejscowości: Księżna Kinga pani Korczyńska ;

6 Udział w przeglądach - Wyróżnienie w: Przeglądzie Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej (2005r. w Busku-Zdroju); - Coroczny udział w Przeglądzie Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych Gminy Nowy Korczyn; Uczeń: - możliwość rozwoju swoich zainteresowań i doskonalenie talentów artystycznych; - zyskanie wielu cennych wskazówek odnośnie dykcji, mimiki i ruchu scenicznego; - procentowanie zdobytej wiedzy w przygotowywaniu się do konkursów teatralnych i występów artystycznych; -zetknięcie się z zawodowymi aktorami, zainteresowanie się ich profesją; - rozwinięcie wielostronnej aktywności: emocjonalnej, praktycznej i intelektualnej; - poznanie nowych środków ekspresji, rozwinięcie swej wyobraźni, spostrzegawczości, inwencji twórczej; - wykształcenie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji; - pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego; - nabycie umiejętności pracy w zespole, szlachetnego współzawodnictwa, konfrontacji swych możliwości i umiejętności scenicznych poprzez wchodzenie w rolę raz zwycięzcy, raz pokonanego zakosztowanie radości z sukcesu i goryczy porażki oraz wyrobienie umiejętności godzenia się z nią; - otwarcie się na drugiego człowieka, podniesienie samooceny; -nabranie pewności siebie, pozbycie się kompleksów; - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem; -przygotowanie się do wystąpień na forum publicznych; Rodzic: - zadowolenie z możliwości pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego dziecka i rozwijania jego zainteresowań i zdolności; - wzbogacenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego swego regionu; - integrowanie się z lokalnym środowiskiem uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych oraz innych mieszkańców ; -podniesienie świadomości na temat ogromnej roli kultury w życiu człowieka;

7 Nauczyciele: - poczucie dobrze spełnionego obowiązku zasiania ziarnka oświaty w zakresie wiedzy teatralnej; - zadowolenie z postępów i sukcesów uczniów; - integracja lokalnego środowiska: uczniów, rodziców, nauczycieli, władz, pozostałych mieszkańców gminy; - współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi pracownikami szkoły itd. - doskonalenie swej wiedzy na temat teatru, sztuki aktorskiej; - podnoszenie świadomości mieszkańców lokalnego środowiska na temat ważnej roli kultury w życiu człowieka; Dotychczasowy sposób propagowania i upowszechniania - Ogłoszenia, afisze, zaproszenia; - Artykuły do prasy lokalnej ( Tygodnik Ponidzia, Głos z Gminy Nowy Korczyn ), szkolnej ( Gimnazjon ) i na szkolną stronę internetową: - dyskusje, rozmowy z przedstawicielami środowiska lokalnego; - udział w wielu konkursach i przeglądach teatralnych.

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka FORUM REGIONALISTÓW Szanowni Czytelnicy, na łamach naszego pisma rozpoczynamy prezentację dorobku stowarzyszeń, organizacji i grup społecznych, które działają na rzecz swojej małej ojczyzny i które powstały

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning

My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie Gimnazjum im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna NR 2 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013

SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013 Winiary, dnia 30.01.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013 DZIAŁ I Ogólna charakterystyka Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach Placówka Opiekuńczo-

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Dialog międzykulturowy

Dialog międzykulturowy 2 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i Zeszyt tematyczny w p r o g r a m i e Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej uczenie SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Edukacja teatralna-platforma dobrych praktyk - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edukacja teatralna-platforma dobrych praktyk - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport ewaluacyjny Edukacja teatralna-platforma dobrych praktyk - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Justyna Kostuchowska Bielsko-Biała, grudzień 2011r. 1 Ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Wstęp Metody promocji bezpośredniej są skuteczne i tanie. Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne,

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo