WISŁA TURČIANSKE TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WISŁA TURČIANSKE TEPLICE"

Transkrypt

1 Czerwiec 2011 (147) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski WISŁA TURČIANSKE TEPLICE W maju w naszym mieście odbyły się Dni Wisły i Turczańskich Teplic. Podczas trzech dni mieszkańcy naszego miasta oraz turyści bawili się wspólnie z gośćmi ze Słowacji. Były występy grup z obu miast, można było spróbować specjałów regionalnej kuchni, odbył się towarzyski mecz pomiędzy reprezentacjami obu miejscowości połączony z festynem. Impreza został zrealizowana przy wsparciu funduszy europejskich w ramach projektu Pejzaże polsko słowackie: Wisła Turčianske Teplice. Więcej na temat imprezy na str. 13 REKLAMA OGŁOSZENIA

2 W czerwcowy weekend w dniach 18 i 19 (sobota, niedziela) odbędzie się impreza poświęcona Adamowi Małyszowi Wisła Adamowi Małyszowi. Program: 18 czerwca (sobota) Pl. B. Hoffa od godz. 12:00: koncerty zespołów: PECTUS i MARKOLM BAND; otwarty turniej komputerowy skoków narciarskich DeLuxe Ski Jump (zapisy od 12:00, najlepsi zmierzą się z Adamem Małyszem o godz. 16:15); wielka ściana podziękowań Podziękujmy Adamowi za wspaniałą karierę ; wystawa dokumentująca najważniejsze momenty kariery Adama Małysza; finał konkursów literacko muzycznego, plastycznego i fotograficznego dla dzieci i młodzieży; akcja rajdowa Automobilklubu Cieszyńskiego; gra terenowa Zdobądź Wisłę dla Adama Małysza. REKLAMA OGŁOSZENIA Amfiteatr im. St. Hadyny w Parku Kopczyńskiego od godz. 18:00: Gala Wspomnień z udziałem Adama Małysza i czołowych dziennikarzy sportowych; koncert zespołu FEEL; koncert zespołu ICH TROJE Impreza w amfiteatrze w dniu 18 czerwca będzie biletowana. Bilety w cenie 90 zł miejsca siedzące i 60 zł miejsca stojące można zakupić na stronie oraz w Wiślańskim Centrum Kultury. Od godz. 18:00 na telebimie przy scenie na pl. Hoffa będzie można oglądać transmisję Gali. 19 czerwca (niedziela) Amfiteatr im. St. Hadyny w Parku Kopczyńskiego od godz. 14:00: występy zespołów: WISŁA, TORKA i RÓWNICA (wstęp wolny). Dzieci i młodzież zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach: literacko muzycznym, plastycznym i fotograficznym Adam Malysz wielka kariera skoczka z Wisły rodem. Dodatkową atrakcją będzie gra terenowa Zdobądź Wisłę dla Adama Małysza. Szczegóły i regulamin konkursów i gry terenowej na stronie REKLAMA OGŁOSZENIA Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (033) , e mail: Redaktor Naczelna: Izabela Pustówka; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (033) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo handlowy) tel./fax: 33 / fuchs.pl Gabinet okulistyczny / wtorek lek. med. Krystian Czajkowski / / czwartek lek. med. Władysława Broda / / piątek lek. med. Izabela Frencl / OKULARY JUŻ OD 50 ZŁ! wykonujemy do 1 godziny Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi druga para GRATIS! Bezpłatne komputerowe badanie wzroku WYKONUJE MGR OPTOMETRYSTA 2 echo WISŁY

3 Czerwiec 2011 Z prac Rady Miasta Wisły W maju Radni na posiedzeniach Komisji zajmowali się m.in.: przeglądem stanu dróg po zimie, analizą oświetlenia i możliwościami jej rozbudowy, omówieniem stanu prawnego i możliwości remontów cieków wodnych, rozpatrzeniem wniosków dotyczących wyłonienia kandydata do Nagrody Miasta Wisły w Dziedzinie Kultury i Sztuki, omówieniem kwestii związanych z działalnością Zarządów Osiedli, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, funkcjonowaniem przedszkoli oraz warunkami lokalowymi i potrzebami ich modernizacji, a także analizą zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach i żłobku. Podczas posiedzenia wyjazdowego radni zapoznali się z planem modernizacji dróg gminnych na lata , przy okazji oglądając drogi we wszystkich siedmiu zarządach osiedli. Radni zapoznali się również z materiałem przygotowanym przez Wiślańskie Centrum Kultury, dotyczącym tematu Kontrola jednostki kultury WCK w zakresie finansowo organizacyjnym. Sesja Rady Miasta odbyła się 26 maja. podczas obrad Rady Miasta gościliśmy przedstawicieli służb mundurowych komendanta Komisariatu Policji w Wiśle Marka Legierskiego, komendanta miejskiego OSP Jana Pilcha i zastępcę komendanta JRG Ustroń Polana Grzegorz Sroczyk, którzy przedstawili Radzie informacje dotyczące bezpieczeństwa naszego miasta i jego mieszkańców. Radni przyjęli informacje o przygotowaniu miasta do sezonu letniego pod względem artystycznym, turystycznym i bezpieczeństwa oraz o działalności Straży Miejskiej pod kątem finansowo organizacyjnym w 2011 roku. Podjęto uchwałę w sprawie przyznania Nagrody Miasta Wisły w Dziedzinie Kultury i Sztuki w roku 2011, które otrzymają Aleksandra Oczkowska i Grupa Śpiewacza Uścieńkowianie. Ponadto podjęto uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły, zmian budżetu na 2011 rok oraz wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Wisła prawa własności nieruchomości stanowiącej fragment drogi miejskiej. Z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie, uznając, że ten temat wymaga dodatkowych ustaleń i analiz. Jednym z głównych tematów majowej sesji Rady Miasta było odwołanie i powołanie Skarbnika Miasta Wisły. Ze względu na uchylenie przez Wojewodę Śląskiego w dniu 6 maja uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 31 marca 2011r. powołującej na to stanowisko Damiana Cieślara (w związku z zaistniałą sytuacją Damian Cieślar złożył rezygnację), Rada Miasta na wniosek Burmistrza Jana Poloczka w drodze głosowania odwołała Skarbnika Miasta. Brak Skarbnika Miasta spowodowałby, że funkcjonowanie Gminy byłoby utrudnione, dlatego Burmistrz Miasta zaproponował na to stanowisko Dorotę Pilch, wieloletniego pracownika Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Wiśle. Tą kandydaturę Rada Miasta poparła w głosowaniu, powołując Dorotę Pilch na Skarbnika Miasta Wisły. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl.hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! ZAPRASZAMY! Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Na sesji kwietniowej Rada Miasta Wisły na wniosek Burmistrza Miasta podjęła dwie uchwały wynikające z przepisów nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa ta weszła w życie 4 kwietnia i została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 45 pod pozycją 235. Jedna uchwała określa wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły opłata ta wynosi 600 zł. Druga uchwała z kolei określa plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzącymi działalność na terenie Miasta Wisły. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi, że żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Aby jednak te podmioty mogły prowadzić taką działalność, oprócz spełnienia wielu innych wymagań, muszą także uzyskać stosowny wpis do rejestru. Zatem aby nie tamować ewentualnej inicjatywy w utworzeniu żłobka lub klubu dziecięcego przez np. zainteresowanych mieszkańców Wisły lub organizacje działające na terenie Wisły została podjęta ta uchwała. Brak uchwały regulującej tą kwestię mógłby skutkować brakiem możliwości zarejestrowania takiej działalności. Powyższa ustawa nałożyła także na Burmistrza Miasta obowiązki związane z prowadzeniem nadzoru nad tymi placówkami. Nadzór ten ma być prowadzony zgodnie z planem, który ustaliła Rada Miasta. Przepisy nowej ustawy normują cały system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa ta określa cztery możliwe sposoby opieki i zgodnie z art. 2 ust. 1 opieka taka może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego, sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W ramach opieki pełnionej przez te instytucje realizowane powinny być funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Spośród tych czterech instytucji najbardziej znaną z pewnością są żłobki, które w systemie opieki już funkcjonowały, choć ich funkcjonowanie, do czasu wejścia w życie w/w ustawy, opierało się na zupełnie innej podstawie prawnej. Pozostałe stanowią swego rodzaju nowość, choć w codziennej praktyce funkcjonowały też np. nianie. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia, zaś w klubie dziecięcym nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia. Główne zadania żłobków i klubów dziecięcych to: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka. Zgodnie z ustawą w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar ten, na wniosek rodziców, może zostać wydłużony za dodatkową opłatą. W klubach dziecięcych czas tej opieki jest krótszy, gdyż wynosi do pięciu godzin dziennie względem każdego dziecka. Zarówno w żłobku, jak i w klubie dziecięcym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Dzienny opiekun oraz niania świadczą usługi opieki na podstawie stosownych umów. W przypadku dziennego opiekuna jest to umowa z gminą, która może być zawarta po wyborze takiej osoby w drodze konkursu, a w przypadku niani umowa taka zawierana jest pomiędzy rodzicami a nianią. Zarówno dzienny opiekun, jak i niania mogą sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, a liczbę dzieci, nad którą sprawowana jest opieka określa umowa, przy czym w przypadku dziennego opiekuna może to być maksymalnie 5 dzieci, a jeżeli w grupie jest dziecko niepełnosprawne lub takie, które nie ukończyło roku maksymalnie nad 3 dzieci. Do ustawy zostały także wydane dwa rozporządzenia jedno określające wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, a drugie dotyczące szkoleń dla osób pracujących w żłobkach i klubach dziecięcych. Szczegółowe informacje na temat nowych regulacji dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Wiśle, nr tel. 33/ Sylwester Foltyn Dyrektor MZEAS w Wiśle echo WISŁY 3

4 WISŁA MA NOWEGO SKARBNIKA Dwie klasy w Centrum Po przeanalizowaniu ilości zgłoszeń do wiślańskich szkół, 5 maja burmistrz Wisły Jan Poloczek podjął decyzję o utworzeniu dwóch klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Centrum. Nieprawdziwe informacje na ten temat zbudziły wiele niepotrzebnych emocji wśród mieszkańców. Mam nadzieję, że podana informacja rozwieje wszelkie wątpliwości i uspokoi rodziców mówi gospodarz Wisły. Komisja zakończyła pracę Zakończyła pracę Komisja do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czy dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury w Wiśle ponosi winę w postaci braku nadzoru nad pracą podległych mu pracowników prowadzących sprzedaż biletów na Letnie Grand Prix w skokach narciarskich na skoczni im. A. Małysza w 2010 roku. Po przeanalizowaniu wniosków Komisji burmistrz Wisły Jan Poloczek podjął decyzję o nałożeniu na dyrektora WCK kary finansowej, stanowiącej naprawienie szkody wyrządzonej zakładowi pracy. Bezpłatna mammografia w Wiśle! W dniach 1 3 lipca Urząd Miejski w Wiśle zaprasza na bezpłatną mammografię. Z badania mogą skorzystać kobiety między 50 a 69 rokiem życia (populacyjny program profilaktyki raka piersi). Badania są bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia upłynęły pełne dwa lata. Mammobus stanie na placu Hoffa w następujących terminach: 1 lipca 2011 r. godz. 14:00 16:00 2 i 3 lipca 2011 r. godz. 10:00 16:00 Zapisy i rejestracja w Urzędzie Miejskim w Wiśle pod numerami telefonu: 33/ lub 33/ wew Już po raz drugi w tym roku doszło w Wiśle do zmiany na stanowisku Skarbnika Miasta. Powołany w marcu tego roku na tą funkcję Damian Cieślar złożył na ręce burmistrza Jana Poloczka rezygnację. Przypomnijmy fakty. Na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca ze stanowiska Skarbnika Miasta został odwołany Jarosław Głowinkowski a na jego miejsce, na wniosek burmistrza Jana Poloczka, został powołany Damian Cieślar. Gospodarz Wisły motywował swoją decyzję przekonaniem o kompetencjach kandydata do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Potwierdziła je później pozytywna opinia prawna, o którą burmistrz poprosił niezależną Kancelarię Prawną w Bielsku Białej, gdy Wydział Nadzoru Prawnego wszczął postępowanie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały o powołaniu Skarbnika Miasta Wisła. Bez pewności, że Damian Cieślar posiada odpowiednie kompetencje nie wysuwałbym jego kandydatury na tak odpowiedzialne stanowisko. Niestety Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego był innego zdania mówi Jan Poloczek. Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 6 maja stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Wisły w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wisła (głównego księgowego budżetu), jako niezgodnej z art. 54 ust. 2 pkt 5. lit a, w związku z art. 54. ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W uzasadnieniu Wojewoda Śląski podnosił kwestię braku u Damiana Cieślara wymaganej 3 letniej praktyki w księgowości. Burmistrz, posiadając wspomnianą opinię prawną, interweniował u Wojewody Śląskiego i jego służb w tej sprawie, ale nie dało to pozytywnego efektu. Grupa pewnych ludzi poświęciła czas, by przenieść dyskusję na temat obsady stanowiska Skarbnika Miasta Wisły do Wojewody Śląskiego i jego służb. Próbowałem bez zbędnych emocji rozwiązać ten problem, zgodnie z przekonaniem, że Damian Cieślar jest odpowiednim kandydatem na głównego księgowego miasta, ale mimo moich starań uchwałę uchylono mówi Jan Poloczek. Miasto od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody mogło się odwoływać, ale tego nie zrobi, ponieważ Damian Cieślar w wyniku zaistniałego zamieszania złożył rezygnację ze stanowiska, uznając wraz z burmistrzem Poloczkiem, że taka decyzja będzie najkorzystniejsza dla miasta. W związku z tym burmistrz na ostatniej sesji Rady Miasta wnioskował o jego odwołanie. Radni przychylili się do jego wniosku i głosowali za odwołaniem Damiana Cieślara z funkcji Skarbnika. Po jego odwołaniu na kluczowe stanowisko w naszym mieście powołano w głosowaniu Dorotę Pilch, wieloletniego pracownika Referatu Finansów UM, która posiada wszelkie kwalifikacje i kompetencje do pełnienia tej funkcji. Z kolei w dniu 27 maja Damian Cieślar został zatrudniony na stanowisku Zastępcy Skarbnika Miasta. W całej sprawie bulwersuje jedna rzecz. Otóż w zamieszanie wokół uchylenia uchwały została wciągnięta radna Joanna Nogowczyk. Przykro powiedzieć, że moja osoba została w to wszystko wmieszana. Otrzymałam pismo z Wydziału Nadzoru Prawnego, adresowane na moją osobę i z moimi danymi osobowymi, które teraz przeczytam: W związku z pismem z dnia 30 marca 2011 roku wnioskującym o przeprowadzenie postępowania nadzorczego zmierzającego do uchylenia uchwały Rady Miasta Wisły w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Pana Damian Cieślara zwracam uwagę, że wskazane wyżej pismo nie zostało opatrzone własnoręcznym podpisem. Proszę zatem o potwierdzenie, że jest Pani autorem pisma i ewentualne przesłanie własnoręcznie podpisanego egzemplarza. W przeciwnym razie odpowiedź na pismo z dnia 30 marca nie zostanie udzielona. Te osoby, które chciały bardzo namieszać, nawet nie miały na tyle cywilnej odwagi, żeby napisać pismo w swoim imieniu tylko posunęły się do napisania anonimu, używając mojej osoby. Jestem tym faktem bardzo zbulwersowana i już złożyłam w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że prokurator wyjaśni, kto i w jakim celu posłużył się moim nazwiskiem w piśmie? Przykre to, że są osoby, które posuną się nawet do takich czynów, by namieszać i oczernić Wisłę mówiła na sesji wyraźnie podenerwowana radna. Takie działania pozostawiam do oceny mieszkańcom kwituje burmistrz Poloczek. Łukasz Bielski ZBIERALI ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY 24 maja Urząd Miejski w Wiśle zorganizował dla mieszkańców bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego. Zbiórka po raz kolejny cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy oddawali urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne, itp.), sprzęt informatyczny (komputery, monitory), urządzenia audiowizualne (telewizory, kamery), elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd. W sumie zebrano 21,8 tony sprzętu! Miejscami zbiórki tradycyjnie już były place obok budynków OSP w Wiśle Malince, Czarnym, Centrum i Jaworniku. Akcja organizowana była przy współudziale Fundacji CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z odpadami (www.czystaziemia.org). Zbiórkę odpadów prowadziła firma Elektrozłom sp. z o.o. fot. Łukasz Bielski 4 echo WISŁY

5 GRUPA TWÓRCÓW WIŚLANIE MA 20 LAT 27 kwietnia w Muzeum Beskidzkim odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20 lecia działalności Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie. Jubileusz odbył się pod patronatem starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy. Podczas spotkania zgromadzeni goście mogli wysłuchać występu Dziecięcego Zespołu Regionalnego Wisełka oraz poezji autorstwa członków stowarzyszenia. W części oficjalnej prezes stowarzyszenia Aleksandra Oczkowska wręczyła statuetki Przyjaciel Stowarzyszenia GTW, które otrzymali: Urząd Miejski w Wiśle, Muzeum Beskidzkie, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wiśle, Wiślańskie Centrum Kultury, Franciszek Juroszek, Karol Troszok, Jerzy Kufa, Leszek Podżorski, Urszula Słowiok i Maciej Oczkowski. Z kolei Aleksandra Oczkowska otrzymała z rąk Andrzeja Kamińskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jestem bardzo zaskoczona i wzruszona, bo nigdy nie robiłam nic dla pieniędzy i odznaczeń. Było to bardzo miłe powiedziała prezes stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się w Muzeum Beskidzkim. Wszystko się zaczęło w Muzeum. Początkowo, zanim otrzymaliśmy do użytkowania budynek Galerii U Niedźwiedzia, grupa nieformalnie działała właśnie przy Muzeum, dlatego jest to dobre miejsce, by uczcić jubileusz naszej grupy powiedziała Aleksandra Oczkowska. Uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić Galerię, by zobaczyć prace twórców, jak również zwiedzić wystawę Kolorowe 20 lat Wiślan. Podziękowania za propagowanie kultury regionalnej oraz gratulacje z okazji jubileuszu stowarzyszenia złożyli przedstawiciele władz: Czesław Gluza starosta cieszyński, Jan Poloczek burmistrz Wisły i Janusz Podżorski przewodniczący Rady Miasta Wisły, a także przedstawiciele środowisk kultury i lokalnego biznesu. Cała uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w Karczmie Wiślanka Łukasz Bielski KOLOROWE 20 LAT WIŚLAN fot. Łukasz Bielski Wszystko zaczęło się od wystawy Poznaj sąsiada... twórczość plastyczna mieszkańców Wisły, którą w 1991 roku zorganizował w Muzeum Beskidzkim w Wiśle jego ówczesny kierownik mgr Maciej Oczkowski. W wystawie wzięło udział około 30 osób, które w większości do tej pory nie ujawniały publicznie swoich talentów. Pomysł Aleksandry Oczkowskiej by z uczestników wystawy stworzyć grupę twórców działających przy muzeum został przez nich przyjęty jednogłośnie i zaaprobowany z radością. Zaczęto spotykać się w każdą pierwszą środę miesiąca, tak powstała nieformalna Grupa Plastyczna Wiślanie. Rok później Maciej Oczkowski zorganizował kolejną wystawę pt. Haft i koronka współczesnych wiślanek. Tym razem do grupy dołączyły hafciarki i koronkarki. Komisarzem obu wystaw była mgr etnografii Małgorzata Kiereś, obecny kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Podczas comiesięcznych zebrań okazało się, że wśród twórców są także poeci, którzy umilali nam nasze spotkania swoimi wierszami dotąd pisanymi do szuflady. Początkowe zebrania prowadził Maciej Oczkowski, wybierano honorowych prezesów grupy ale zebrania zawsze organizowała i przygotowywała Aleksandra Oczkowska, która później całkowicie przejęła ich organizację i prowadzenie. Z czasem wyłoniła się potrzeba wydania tomiku poezji członków grupy, którzy ubolewali, że w Wiśle nikt nie chce wydać ich wierszy. W związku z tym w roku 1999 Grupa Plastyczna Wiślanie zarejestrowała się jako Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie, by móc zbierać środki na wydanie książki Od źródeł Wisły... wiersze i gawędy Wiślan. Przez dwadzieścia lat swojej działalności od roku Stowarzyszenie GTW działało na rzecz rozwoju kultury, promowało Wisłę. Zasadniczymi kierunkami działania stowarzyszenia jest integrowanie środowiska twórców wiślańskich i inspirowanie ich działalności. Aktualnie grupa liczy 43 członków w większości amatorów mieszkających w Wiśle. W ciągu 20 lat ogółem do stowarzyszenia należało 81 osób, 29 osób wypisało się z różnych powodów osobistych a 9 osób zmarło. Członkowie stowarzyszenia z potrzeby serca uprawiają różne dziedziny twórczości: malarstwo olejne, akwarelowe, witrażowe, na szkle, pastele, grafikę, rzeźbę, płaskorzeźbę, wypalanki na drewnie, pisanki, zdobienie szkła, bukiety z suszu i bibuły, stroiki, hafciarstwo, koronkarstwo i poezję. Kolejnym kierunkiem działalności jest utrwalanie folkloru wiślańskiego poprzez wydanie książek: Od źródeł Wisły... wiersze i gawędy Wiślan oraz płyty CD pod tym samym tytułem książka zawiera wiersze i gawędy członków stowarzyszenia pisane gwarą, przedstawiające dawne życie wiślańskich górali, ich tradycje i obrzędy a płyta CD jest jedynym nagraniem wierszy gwarowych recytowanych przez ich autorów; Kolorowy świat Wiślan książka zawiera biogramy, działalność i prace twórców; Zabytki Wisły w twórczości wiślan (broszura wydana z okazji 15 lecia) zabytek namalowany przez malarza i opisany wierszem przez poetę. Stowarzyszenie wydało też serię kolorowych widokówek i folderek w 5 językach, informujący o działalności galerii. Poza tym członkowie wydali we własnym zakresie tomiki wierszy: Irena Branc Kamienie z wiślańskich zboczy i Zerwane liście wspomnień, Władysława Maryniok Cieślarowa Z serca i pamięci, Maria Szturc Spod smrekowych groni, Anna Złotek Złotkiewicz Trawa, Kwiaty, Drzewa, Zioła, Ludzie i Imiennik. Ukazało się też wiele artykułów w prasie na temat działalności stowarzyszenia. Głos Ziemi Cieszyńskiej, Informator Miejski Wisły i Echo Wisły drukowały biogramy, wiersze poetów i informacje na temat działalności twórców. Wielokrotnie członkowie stowarzyszenia brali udział w różnych konkursach m.in: malarskich (im. Ignacego Bieńka w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku Białej, im. Emilii Michalskiej w Strumieniu, w Muzeum i Miejskim Ośrodku Kultury w Żywcu, Stowarzyszenia PAX w Krakowie, Galerii Sztuki Ludowej we Wrocławiu), poetyckim (im. Tadeusza Staicha w Zakopanem) czy na najpiękniejszą kroszonkę (w Muzeum Miejskim w Gliwicach, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach i w Domu Kultury w Tułowicach). W roku 2001 Stowarzyszenie GTW zorganizowało i udostępniło stałą galerię w budynku U Niedźwiedzia, która cieszy się dużym powodzeniem u turystów o czym świadczą wpisy do księgi pamiątkowej. Wyroby twórców cieszą oko zwiedzających, którzy zachwycają się różnorodnością i niepowtarzalnością pomysłowych prac. Galeria otwarta jest codziennie od 10:00 14:00 a w czasie ferii zimowych i w sezonie letnim do godziny 16:00. Każdy dyżurujący twórca może poinformować zainteresowanych o szczegółach działalności stowarzyszenie. Galeria stanowi również siedzibę stowarzyszenia i jest miejscem regularnych spotkań twórców obecnie w każdy drugi poniedziałek miesiąca. REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 5

6 fot. Łukasz Bielski W okresie swojej działalności stowarzyszenie GTW zorganizowało na terenie Wisły i poza nią 30 wystaw grupowych i 58 wystaw indywidualnych. Twórcy biorą też udział w kiermaszach organizowanych przez WCK oraz w Targach Turystycznych, czynnie promują Wisłę w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej projektując i wykonując upominki dla występujących zespołów. Współpracują też ze szkołami i parafiami wiślańskimi. Prezentują twórczość i prowadzą zajęcia praktyczne z młodzieżą (malarstwo na szkle, rzeźba, bibułkarstwo) również w czasie wakacji na obozach, koloniach czy zielonych szkołach. Współpracują z analogicznymi grupami w Strumieniu i Jastrzębiu Zdroju, propagując Wisłę. Biorą też udział w wycieczkach poznawczych, plenerach plastycznych, wernisażach wystaw, ogniskach oraz różnych spotkaniach okolicznościowych. Całość działalności stowarzyszenia udokumentowana jest w 4 kronikach ze zdjęciami, wycinkami prasowymi, dyplomami i folderkarni. 31 maja 2007 roku uchwałą Rady Miasta Wisły stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Miasta Wisły za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Za twórczą działalność Nagrodę Miasta Wisły przyznano w różnych okresach członkom stowarzyszenia: Irenie Branc, Zuzannie Bujok, Władysławie Maryniok Cieślarowej, Janowi Kocyanowi, Pawłowi Lazarowi, Mieczysławie Lisowskiej, Jerzemu Szarcowi i Marii Szturc. Władysława Maryniok Cieślarowa otrzymała też Laur Srebrnej Cieszynianki. Członkowie biorą również udział w programie rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 współfinansowanym ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku tego projektu przyznano dla pięciu członków certyfikaty potwierdzające prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym Beskidzki produkt na 5. Aleksandra Oczkowska * Tekst pochodzi z książki Kolorowe 20 lat Wiślan REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO RACHUNKOWE ul. Willowa 11 Wisła 33/ mgr Barbara Zniszczoł DORADCA PODATKOWY AKTYWIZUJĄ SIĘ Uczestnicy projektu systemowego pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła uczestniczą regularnie, w dwóch grupach, w zajęciach organizowanych przez MOPS. Dziewięcioosobowej grupie, spotykającej się w każdy poniedziałek, wtorek i środę, oprócz służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej zajęć na basenie, czas wypełniają warsztaty artystyczne, podczas których wykonywano już m.in. stroiki i ozdoby wielkanocne, koszyczki wstążkowe, krokusy z bibuły krepiny i kartki okolicznościowe. Uczestnicy zajęć próbowali także swoich sił w ozdabianiu przedmiotów techniką decoupage. Inspirująca okazała się także wizyta w Muzeum Beskidzkim w Wiśle i Galerii U Niedźwiedzia. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach z doradcą zawodowym na temat Poruszania się po rynku pracy oraz w cyklu zajęć z psychologiem poświęconych zwiększeniu poziomu samooceny i motywacji do pracy oraz poprawie umiejętności komunikacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (AC) II edycja Konkursu FIRMA ROKU 201 Starosta Cieszyński Czesław Gluza, Prezydent Miasta Bielska Białej Jacek Krywult, Starosta Bielski Andrzej Płonka i Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński zapraszają przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w II edycji Konkursu FIRMA ROKU 2011 pod hasłem Samorządy Przedsiębiorcom. Uroczystość wręczenia nagród będzie Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu. Tytuł FIRMA ROKU 2011 promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska, Starostów Bielskiego i Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2011 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2011 Miasta Bielska Białej, Firma Roku 2011 Ziemi Bielskiej, Firma Roku 2011 Ziemi Żywieckiej. Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu Firma Roku oraz statuetka Dedala autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia. Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro, małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Zgłoszenia można składać (e mail, fax, poczta lub osobiście) do dnia r. w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej przy ul. Wzgórze 19 w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej w Wydziale Promocji Miasta, Starostwach Powiatowych w Bielsku Białej, Cieszynie i Żywcu. Szczegółowe informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronach: cieszyn.pl, fot. MOPS w Wiśle 6 echo WISŁY

7 fot. Krystian Piszczek DRUHOWIE W PRZEDSZKOLU 30 maja druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Centrum odwiedzili wychowanków z Przedszkola przy ul. Wodnej. Celem spotkania było pokazanie sprzętu, znajdującego się na samochodzie pożarniczym oraz zapoznanie dzieci z ubiorem ochronnym strażaka. Przedszkolaki mogły przymierzyć hełmy i pasy z toporkami a także zwiedzić samochód. Największą frajdą było strącanie piłki przy pomocy strumienia wody. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zostały poczęstowane cukierkami. Krystian Piszczek ECHO SIĘ ZMIENIA Jak zapewne Państwo zauważyli czerwcowy numer Echa Wisły nieco różni się od poprzednich. By więcej zdjęć mogło być w kolorze postanowiliśmy dać naszym Czytelnikom dodatkowe cztery kolumny w pełnej gamie barw. Dodatkowo postaramy się, by w gazecie znalazło się coraz więcej informacji. Zmieni się również cena Echa, od numeru lipcowego gazeta będzie kosztować 3 zł. Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika a także do jego współredagowania poprzez nadsyłanie ciekawych artykułów i materiałów prasowych. Redakcja KRONIKA POLICYJNA 13 kwietnia nie był szczęśliwym dniem dla konkubiny jednego z mieszkańców ulicy Przylesie. Kobieta została przez niego uderzona w głowę siekierą i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Poszkodowana przeżyła a krewki wiślanin będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 29 kwietnia na ulicy Rastoki doszło do rozboju. Dwóch mieszkańców Wisły przewoziło samochodem pasażera, również mieszkańca naszego miasta, którego obezwładnili i zabrali telefon komórkowy. Policjanci namierzyli sprawców, którym za rozbój grozi do 12 lat więzienia. 1 maja Komisariat Policji w Wiśle został zawiadomiony przez jednego z mieszkańców, iż na terenie jego posesji znajoma z Ustronia pozostawiła bez opieki trzymiesięczne dziecko. Sprawa jest w toku. 1 maja przy ulicy Kolejowej zatrzymano dwóch mieszkańców Katowic, którzy wcześniej dokonali kradzieży banera reklamowego. 5 maja dokonano kradzieży kabla zasilającego wyciąg oraz kabla telekomunikacyjnego przy stacji narciarskiej Soszów. Policja ustaliła sprawców, którymi byli mieszkańcy Wisły, ale kabla nie udało się odzyskać. 7 maja z ulicy Na Stoku skradziono dwa ule z pszczołami. 10 maja w restauracji przy ulicy 1 Maja zatrzymano dwóch mieszkańców Śląska, którzy posiadali susz marihuany. 16 maja z ulicy Czarna Wisełka skradziono 3 tony cementu. Szkodę poniosła firma z Wisły. We współpracy z Komendantem KP w Wiśle Markiem Legierskim opracował Łukasz Bielski STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE W maju strażnicy miejscy nasilili kontrole sanitarno porządkowe wytypowanych posesji. Właściciele tych posesji zgodnie z posiadaną bazą danych nie zawarli stosownych umów na wywóz odpadów stałych lub płynnych, bądź nie zlecali w bieżącym roku wywozu odpadów. Kontrole potwierdziły te fakty. Strażnicy w każdym stwierdzonym przypadku nakazali dopełnienie stosownych formalności oraz wykonywanie obowiązków jakie nakłada na właścicieli lub użytkowników posesji Uchwała Rady Miasta Wisły z 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wywozu odpadów z posesji. Chciałbym przypomnieć, że wywóz odpadów z posesji musi być potwierdzony poprzez okazanie podczas kontroli stosownych faktur. W czasie kontroli w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zastosowano wobec właścicieli nieruchomości 9 pouczeń oraz nałożono 7 mandatów karnych. W miesiącu czerwcu będziemy kontynuować kontrole wytypowanych posesji. Andrzej Gańczarczyk Komendant Straży Miejskiej 3. miejsce drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Konkursie BRD 14 maja w Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym nasz region reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach. Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że drużyna chłopców w składzie: Paweł Maziec, Witold Legierski, Patryk Demkowski i Kamil Korecki zajęła w Czeladzi znakomite 3. miejsce! Opiekunem zespołu jest Jerzy Wrzecionko. Gratulujemy! Podziękowania Serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu oraz dzieciakom za pomoc w zorganizowaniu w dniu 6 kwietnia br. kiermaszu Dania z Dziczyzny oraz gościom za przybycie na nasz kiermasz. Szczególne podziękowania kierujemy do miłych Pań z kuchni szkolnej, Pana Edka Wisełki i Pani Bogusi Bujok za przygotowanie pysznych potraw. Gorąco dziękujemy również naszym sponsorom za pomoc rzeczową. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przekazane na potrzeby naszej szkoły. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum REKLAMA OGŁOSZENIA Komandor Ustroń, Rynek 3a Szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... ATRAKCYJNE CENY PROMOCYJNE Bezpłatny pomiar! tel , tel. 33/ ustron.pl echo WISŁY 7

8 Technika militarna i popularyzowanie historii, oczywiście wszystko w patriotycznym wydaniu, jest przedmiotem żywego zainteresowania hobbystów militarystów. Dla niektórych jest to połączenie pracy zawodowej z życiową pasją. Zbierają prawie wszystko, co ma jakikolwiek związek z wojskiem. Interesują ich książki historyczne o konfliktach zbrojnych. Należą do klubów wojskowych, gdzie prowadzą działalność patriotyczną i historyczną. Taką działalność uprawiam z bratem od najmłodszych lat, a zaczęliśmy już w czasie okupacji. Najpierw w wieku dziecięcym, następnie w szkolnym, w klubach LPŻ i w wojsku a dzisiaj w klubach wojskowych. Technika i pojazdy wojskowe drążyły nas przez całe życie i tak pozostało do dzisiaj. Jak się to zaczęło? Wiele ludzi przeżyło II wojnę światową, ale nie wszyscy mieli to szczęście, żeby zobaczyć bardzo ciekawe pojazdy, przeróżne konstrukcje a szczególnie Kettenkrada bardzo rzadki pojazd na arenie walk w Europie i Afryce. Był rok Koniec wiosny i początek lata miałem wówczas pięć lat i uczęszczałem do ochronki Sióstr Boremeuszek w Łańcucie a brat miał siedem lat i chodził do szkoły podstawowej z Markiem Potockim (wnuk z rodziny właścicieli Zamku w Łańcucie). Tak się złożyło, że ojciec był ogrodnikiem u hrabiego Potockiego w Łańcucie, a mieszkaliśmy na terenie parku w tzw. ogrodniczówce dzisiaj jest tam Państwowa Szkoła Muzyczna. W latach okupacji na terenie Zamku znajdował się sztab Wehrmachtu i w związku z tym razem z bratem mieliśmy możność oglądać wiele różnych pojazdów militarnych, które często stacjonowały pod trzecią bramą, a żołnierze udawali się na piechotę do sztabu znajdującego w lewym skrzydle Zamku. Na terenie parku obowiązywał zakaz wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, którego na ogół Niemcy przestrzegali. Zdarzały się jednak przypadki, że samochody ważnych osobistości wjeżdżały za bramę w alejkę, aby zaparkować. Pewnego razu byłem naocznym świadkiem takiego wydarzenia. Przyjechał oficer wyższy rangą, prawdopodobnie generał dużym, czarnym, dwudrzwiowym Mercedesem typu kabriolet dwa koła zapasowe na przednich błotnikach, mnóstwo chromu z wiśniową, skórzaną tapicerką. Oficer ten udał się na piechotę do sztabu a w samochodzie pozostał kierowca. Jako dzieci tak byliśmy zafascynowani tym Mercedesem, że prawie nosem dotykaliśmy karoserii, oglądając go. Był to model 230 albo 320. Kierowca widząc nasze zainteresowanie otworzył długie drzwi od strony pasażera i kiwnął do nas palcem, mówiąc: komm, komm. Pamiętam, z biciem serca usiedliśmy na przednie siedzenie, kierowca zatrzasnął drzwi i ruszyliśmy w aleje wokół ogrodniczówki i Zamku. Samochód jechał na pierwszym biegu bardzo wolno. Byliśmy oszołomieni i wniebowzięci. Obok bramy, za którą parkowały samochody Wehrmachtu, była i jest do dzisiaj figura Św. Jana a obok ławka, na której to jako dzieci przesiadywaliśmy i oglądaliśmy parkujące samochody i motocykle. Pewnego razu przyjechał półgąsienicowy transporter pancerny KFZ 251 i zaparkował przy naszej ławce. Żołnierze przewieźli nas po parku i byliśmy bardzo szczęśliwi, że jechaliśmy samochodem pancernym. Muszę dodać, że wiele razy żołnierze Wehrmachtu wozili nas różnymi pojazdami a nawet ciężarowym Oplem Blitz na tzw. holzgaz. Kierowca tego auta poczęstował nas nawet chlebem, który już zaczął pleśnieć i miał częściowo kolor zielony, ale jedliśmy go chętnie, bo był to chleb wojskowy. I tak zaraziliśmy się bakcylem motoryzacji do tego stopnia, że często obwąchiwaliśmy maski samochodów i rury wydechowe motocykli tak, tak tamta benzyna pachniała nam jak perfumy, a dzisiejsza po prostu śmierdzi, bo zawiera antydetonator czteroetylek ołowiu. Pewnego dnia, późną wiosną w 1944 roku, zauważyliśmy dziwny motocykl na gąsienicach. Nie można było oderwać od niego wzroku. Kierowców nie było, być może wcześniej poszli do sztabu zostawiając same pojazdy. Potem po latach dowiedzieliśmy się, że nie obawiali się kradzieży. To były czasy, kiedy mało kto w Polsce potrafił jeździć i uruchamiać pojazdy samochodowe. Kierowca w tamtych czasach, to był ktoś. Oglądaliśmy z bliska ten motocykl na gąsienicach, delektowaliśmy się tym widokiem, interesowały nas nawet szczegóły. Nie mogliśmy się nadziwić dlaczego koło przednie nie ma szprych, podczas gdy stojące obok DKW i BMW Sahara miały wszystkie koła szprychowe. Tak się nam ten motocykl gąsienicowy spodobał, że 8 echo WISŁY Moja pasja do techniki militarnej fot. Z archiwum autora głowiliśmy się jak go zaciągnąć za bramę w rosnące obok krzaki, ale byliśmy na to za młodzi i za słabi. Od tego czasu marzyliśmy o takim motocyklu. Marzenia spełniły się dopiero po latach, gdy udało się go zdobyć. Wracając do tematu okupacji, byliśmy wdzięczni losowi, że mieszkaliśmy blisko sztabu Wehrmachtu, gdzie było bezpiecznie (nie było wolno rozstrzeliwać Polaków w mieście i okolicach taki był rozkaz sztabu) i mogliśmy oglądać z bliska różne ciekawe samochody militarne i motocykle. Dopiero po zakończeniu wojny dowiedzieliśmy się że ojciec nasz należał do AK i miał funkcję magazyniera broni. Magazyn znajdował się w cieplarni ogrodowej hrabiego Potockiego. W nocy ojciec często wychodził do magazynu i na akcje, aby zabezpieczyć zdobyczną broń przewożoną konnymi furmankami z ogrodnictwa hrabiego Potockiego. Na różne akcje zbrojne broń ta była wydawana. Nocne wędrówki ojca powodowały jednak nieporozumienia rodzinne, gdyż matka podejrzewała go, że ma kochankę. Przypuszczalnie hrabia Alfred Potocki wiedział o tym magazynie broni tak słyszałem od rodziców. Na początku lata w 1944 roku byłem świadkiem ewakuacji sztabu Wehrmachtu i załadunku sprzętu na samochody ciężarowe. Stojąc za ogrodzeniem koło figury Św. Jana, obserwowaliśmy to wydarzenie podczas gdy żołnierze niemieccy siedzący już na załadowanych samochodach tuż przed odjazdem rzucali nam przez płot cukierki i czekolady. Po ich uradowanych twarzach widać było, że wracają do Heimatu. Wtedy po raz pierwszy w życiu jedliśmy czekoladę. Obrazki z tamtych lat mam mocno zakodowane w głowie. W telegraficznym skrócie wspomniałem o tym, jak zaczęła się od dzieciństwa nasza pierwsza miłość do techniki wojskowej i militariów w ogóle. Jesteśmy z bratem dumni z eksponatów, które na imprezach krajowych i międzynarodowych mamy do pokazania a są to: pojazd wojskowy z 1942 roku marki NSU Kettenkrad (motocykl na gąsienicach), samochód Dixi DA1 z 1928 roku (w trakcie renowacji), samochód BMW Dixi DA2 z 1930 roku (pierwszy model BMW), motocykl BMW R2 z 1944 roku oraz... akordeon zabytkowy, który przeszedł szlak bojowy w armii generała Andersa. Posiadamy również wiele drobnych akcesoriów i umundurowania. Jako militarysta jestem dumny również z tego, że nie jestem przebierańcem, tylko marynarzem Marynarki Wojennej, o czym świadczą moje odznaczenia, dyplomy i wystawa fotografii marynistycznej z lat mojej służby na okrętach bojowych podczas trałowania w celu rozbrajania zapór minowych na okręty podwodne (większość akwenów wodnych na Bałtyku w latach powojennych była zaminowana). Ponadto służba naszych okrętów polegała na udzielaniu pomocy w morzu potrzebującym jednostkom, przejmowaniu torped wyłowionych w sieciach rybackich oraz dozorach i wspomaganiu na pełnym morzu służby okrętów patrolowych WOP u. Aktualnie prowadzę działalność patriotyczno wojskową w Klubach Wojskowych Skorpiona Pancernego w Opolu i współpracuję z Klubem Marynarki Wojennej, skąd otrzymuję materiały wydawnicze i umundurowanie. Zanim przejdę do opisania mojej działalności militarnej w 2010 roku, pragnę złożyć oświadczenie, ażeby wyjaśnić konieczność występowania w mundurze Wehrmachtu na niektórych imprezach, gdzie odbywa się rekonstrukcja działań bojowych (wymóg reżysera i koordynatora). My jako militaryści pragniemy zaznaczyć, iż w zdecydowany sposób odcinamy się od totalitarnych i zbrodniczych ideologii, nie propagujemy żadnej z nich oraz nie identyfikujemy się z jakimikolwiek ich elementami. Prezentowana przez nas symbolika nie nosi znamion propagowania żadnych treści, a służy jedynie celom historycznym i edukacyjnym. Jesteśmy apolityczni. Mamy świadomość tego, z czym kojarzy się II wojna światowa, jak wiele przyniosła ofiar dlatego rekonstrukcje traktujemy poważnie, jako żywą lekcję historii, a nie wyrażanie swoich przekonań, czy dążeń politycznych. Nie jesteśmy organizacją paramilitarną, ani żadną inną o zbliżonym charakterze. Wszelka posiadana i użytkowana przez nas broń to repliki niebędące bronią w rozumieniu Ustawy z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, z późniejszymi zmianami. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej od blisko 8 lat zajmuje się promocją historii w tzw. żywych lekcjach i razem z innymi tego typu stowarzyszeniami oraz grupami przedstawiają wydarzenia z okresu II wojny

9 światowej. Nie można zapominać historii trzeba ją pokazywać w taki sposób, ażeby trafiała do ludzi. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest: przybliżenie historii II wojny światowej, w tym zwrócenie uwagi szerszej publiczności na znaczną obecność polskich akcentów w wojskach zachodnich aliantów i naszej polskiej armii, promocja pozytywnych wzorców wśród młodzieży oraz ukazanie rekonstrukcji jako remedium na nudę i sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu, rekonstrukcja elitarnych oddziałów nie tylko z nazwy i wyglądu, ale również jak najwierniejszą rekonstrukcję umiejętności wojskowych i zachowania oraz oczywiście dobra zabawa. Rekonstrukcja historyczna to prawdziwa lekcja historii, która najbardziej trafia do widza. Świadczy o tym wielki najazd turystów na Hel, w czasie gdy odbywają się tam wielkie rekonstrukcje działań bojowych. Może będę nieskromny, ale pochwalę się, że za działalność patriotyczno wojskową otrzymałem odznaczenie (krzyż zasługi) ze Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymałem również odznaczenie z Muzeum Broni Pancernej w Bielsku Białej (złoty medal) za uczestnictwa w imprezach militarnych i pomoc przy odrestaurowywaniu pojazdów militarnych. Natomiast za uczestnictwo w rekonstrukcjach działań bojowych na wspomnianym Helu otrzymałem odznakę z Muzeum Obrony Wybrzeża. Impreza pod nazwą D Day Hel i parada historii to 7 dniowa impreza plenerowa otwarta dla publiczności. To wielkie widowisko historyczne z udziałem grup rekonstrukcji historycznych (około 200 uczestników statystów i kaskaderów, pojazdy historyczne z okresu II wojny światowej, w tym unikatowe, wykorzystane w produkcji S. Spielberga pt. Szeregowiec Ryan, profesjonalne efekty pirotechniczne, dźwięk i światło). Pokaz desantu z morza i powietrza, inscenizacja i parady zlokalizowane są na terenie miasta Helu, na plaży i na fortyfikacjach helskich. Wydarzeniu towarzyszy szereg imprez takich jak np. festyn, zabawa dla publiczności z muzyką i aktorami w strojach w stylu epoki. D Day Hel 2010 nawiązało do desantu aliantów w Normandii w 1944 roku. Lądowała tam także I Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. Maczka. Ponadto było jeszcze wiele epizodów z II wojny światowej. Nie sposób to wszystko opisać. Wspomnę jeszcze, że od kolegów z Marynarki Wojennej otrzymałem propozycję wejścia w skład załogi okrętu (jako obca załoga) na czas wzięcia udziału w obchodach 71. rocznicy Bitwy o Narwik w Norwegii. Uroczystość ta odbywa się w co roku na wodach Fiordu Rombaken i w Narwiku. Dla uczczenia pamięci niszczyciela ORP Grom składane są wieńce na wodzie w miejscu gdzie 4 maja 1940 roku został zatopiony przez niemieckie lotnictwo. Zginęło wówczas 59 członków załogi. Dla mnie ta propozycja jest podwójną sprawą, bo budzi wspomnienia i wzruszenia z lat mojej służby na okrętach. Wspomnę tylko, że w 1940 roku nasze niszczyciele ORP Błyskawica, ORP Burza i ORP Grom działały na wodach norweskich. W latach mojej służby na trałowcu ORP Żbik, pływałem razem z ORP Błyskawicą na różne wizyty, rewizyty i ćwiczenia w morzu. ORP Błyskawica była wówczas flagowym okrętem naszej floty a najnowszy trałowiec ORP Żbik był flagowym okrętem dywizjonu trałowców. ORP Burza była muzeum do roku 1967, od roku 1967 muzeum została ORP Błyskawica. Wspomnienia z wydarzeń tamtych lat zawsze budziły we mnie wielkie uczucie, ponieważ na co dzień stacjonując w porcie wojennym na Helu i wychodząc na pomost nawigacyjny, kiedy zawsze rano robiłem meteorologię za falochronem obserwowałem maszt i radary zatopionego ORP Wichra. W zależności od pogody a czasem wydawało mi się, że słyszę jęki członków załogi, były to odgłosy radarów i wantów, po których hulał wiatr i fale. Czasem tylko mój wiatromierz kręcił się szybciej i zagłuszał te jęki. Jak był odpływ morza to górna część masztu Wichra wystawała ponad lustro wody. Nie wiem czy mi czas pozwoli na wzięcie udziału we wszystkich propozycjach. Ryszard Szczepanik Odszedł dyplomata z Wisły 11 maja w Warszawie zmarł Paweł (Adek) Cieślar, aktywny członek warszawskiego oddziału Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomata, poliglota (znał j. angielski, czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, szwedzki). Urodził się w 1930 r. w Wiśle, ukończył Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie, w Wydziale Handlu Zagranicznego. W latach pracował w Pradze, od maja 1968 r. w Londynie, jako radca ambasady ds. prasy i informacji. Od stycznia 1978 był ambasadorem Polski w Szwecji. Wraz z żoną Irminą r. towarzyszył Czesławowi Miłoszowi w trakcie uroczystości wręczenia poecie literackiej nagrody Nobla. Czesław Miłosz posiadał obywatelstwo amerykańskie i polskie opowiadał. Ale Szwedom zależało, by podkreślić, że to przede wszystkim polski poeta. Poproszono więc Irminę, by towarzyszyła nobliście w trakcie całej uroczystości (Czesław Miłosz przybył do Sztokholmu sam). W czasie bankietu zasiedliśmy więc przy głównym stole obok króla Szwecji i jego małżonki, noblisty i ostatniej żyjącej wtedy członkini rodu fundatora nagrody, dziewięćdziesięcioletniej Margarety Nobel, urodzonej i wykształconej w Petersburgu. Przy stole rozbrzmiewały więc języki słowiańskie, rosyjski, polski, a także szwedzki, niemiecki, angielski. Był to piękny, niezapomniany wieczór. Przed przejściem na emeryturę Paweł Cieślar pełnił funkcję ambasadora Indonezji. Pogrzeb ś.p. Pawła Cieślara odbył się na cmentarzu komunalnym południowym w Antoninowie pod Warszawą w czwartek 19 maja. Marek P. Cieślar CZESŁAW LASOŃ 5 maja tego roku swoje 91. urodziny obchodził Czesław Lasoń porucznik AK ps. Szczery. Urodzony w Czeladzi kombatant w latach 70. osiadł w Wiśle i mieszka tu do dziś. Urodził się w Czeladzi 5 maja 1920 roku. Syn Józefa i Katarzyny z domu Rutkiewicz, gdzie wychowywał się wraz szóstką rodzeństwa. W 1933 r. ukończył Szkolę Podstawową nr 1 w Czeladzi. Później rozpoczął kurs zawodowy na ucznia stolarskiego. Aby pomóc rodzinie podejmował się różnych dorywczych zajęć, jako murarz, kamieniarz, handlarz. Od najmłodszych lat pasjonował się sportem, był jednym ze sportowców i działaczy Klubu Sportowego Brynica. W wieku 16 lat został członkiem zarządu tegoż klubu. W czasie II wojny światowej, jego starszy brat Marian został wzięty do niemieckiej niewoli, najpierw do obozu, potem do przymusowej pracy na gospodarstwie. Dzięki znaczącej pomocy Czesława, wydostał się na wolność, wrócił do Polski i podjął pracę w gliwickiej fabryce. Od początku wojny brał czynny udział w walkach, jako partyzant, aktywnie włączając się w działania przeciw niemieckiemu okupantowi. W roku 1940 wstąpił do organizacji Orzeł Biały, następnie należał do Związku Walki Zbrojnej pod dowództwem Czesława Nowickiego ps. Garbaty w Będzinie a później wstąpił do największego zgrupowania partyzanckiego AK na Śląsku oddział Surowiec, pod dowództwem Gerarda Woźnicy, pseudonim Hardy. Zgrupowanie partyzantów działało na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, powiatu olkuskiego, a po przegrupowaniu oddziału w okolicach Sułkowic i Myślenic. W mieszkaniu Czesława Lasonia w Czeladzi, przy ulicy Bocznej znajdował się punkt konspiracyjno kontaktowy. Przez cały czas okupacji Czesław Lasoń brał udział w operacjach bojowych. W grudniu 1944 roku za wykonanie ryzykownego rozkazu został awansowany na stopień kaprala. Po likwidacji AK został mianowany na stopień porucznika. W kwietniu 1945 roku ożenił się z Janiną Kowalską i zamieszkał w Chorzowie, gdzie znalazł pracę w fabryce czyszczenia pierza. Trzy tygodnie później, 5 maja, został aresztowany przez UB. Był brutalnie przesłuchiwany. W wiezieniu w Katowicach był przetrzymywany do 30 sierpnia 1945 roku. Po usilnych staraniach żony i wartościowej łapówce, został zwolniony. Później był wielokrotnie wzywany na trwające kilka dni przesłuchania do Urzędu Bezpieczeństwa w Będzinie. Namawiany do współpracy ze służbami PRL nigdy nie wyraził zgody na współpracę z UB, jak również na współpracę z innymi organizacjami działającymi na szkodę Polski. Był za to prześladowany. Przed wojną Czesław Lasoń działał w Klubie Sportowym Brynica, jak już wspomnieliśmy na początku niniejszego artykułu był jego współzałożycielem i sportowcem. Po wojnie ponownie zaangażował się w pracę na rzecz czeladzkiego sportu, biorąc udział w reaktywacji Górniczego Klubu Sportowego Brynica w Czeladzi, którego był członkiem zarządu w latach Największą zasługą Czesława Lasonia dla klubu było powołanie sekcji żużlowej. Działali w niej sami pasjonaci tego sportu, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i wsparciu kopalni wybudowali stadion wraz z oświetleniem. Czesław Lasoń czynnie pracował w organizacjach kombatanckich, takich jak Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. W latach był członkiem zarządu tego Związku a przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy prezesa. W 1973 przeprowadził się do Wisły, gdzie aktywnie działał w strukturach ZBoWiD. W latach był wiceprezesem Zarządu Kombatantów w Wiśle. Od 1989 czynnie włączył się w formowanie organizacji kombatanckich zrzeszających byłych żołnierzy AK. Był współzałożycielem Związku Armii Krajowej w Cieszynie oraz członkiem zarządu Armii Krajowej i przedstawicielem Armii Krajowej w Wiśle. Prócz działalności zawodowej i w organizacjach kombatanckich, Czesław Lasoń udzielał się w wielu organizacjach społecznych. Za swoje zasługi został odznaczony takimi medalami jak: Krzyż Armii Krajowej nadany przez dowódcę AK gen. Tadeusza Bór Komorowskiego, Medal Żołnierza AK, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki czy Medal Zwycięstwa i Wolności oraz wiele odznaczeń za zasługi sportowe, w tym Medal 50 lecia Klubu Sportowego Wisła, którego przez wiele lat był działaczem. echo WISŁY 9

10 fot. Przedszkole Integracyjne w Malince fot. Przedszkole Integracyjne w Malince DZIEŃ MATKI NA WESOŁO 24 maja wychowankowie z Przedszkola Integracyjnego wraz z wychowawcami zaprezentowali program z okazji Dnia Matki. W tym roku impreza miała zupełnie inny charakter. Przedszkolaki zaprezentowały bogaty program artystyczny, wypełniony tańcem, śpiewem i wierszykami. Uroczystość rozpoczęto piosenką o gotowaniu oraz tańcem. Nie zabrakło również wspólnych zabaw rodziców ze swoimi pociechami, m.in. podczas piosenki na przywitanie wszyscy są, witam was, tańca na gazecie czy zabawy w kalambury. Na koniec podopieczni przedszkola wręczyli upominki Mamom obrazki na ścianę i serce przypominające kwiat. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Grono pedagogiczne pragnie podziękować rodzicom za wspólną zabawę i pyszny poczęstunek. Marzena Lach nauczyciel Przedszkola Integracyjnego Światowy Dzień Ziemi w Przedszkolu Integracyjnym Wychowankowie Przedszkola Integracyjnego w Wiśle kolejny rok realizują treści rocznego planu pracy o tematyce przyrodniczo ekologiczno zdrowotnej pt.: Kształtowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie świadomości ekologicznej i sprawności ruchowej z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności. W ramach realizacji tego planu w dniach 28 i 29 kwietnia z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi w Przedszkolu Integracyjnym odbyło się przedstawienie ekologiczne,,czysta Ziemia Zdrowi Ludzie w wykonaniu wychowanków w wieku 2,5 do 6 lat pod opieką nauczycieli i dyrektora placówki Marzeny Popek. Pierwszego dnia na występ dzieci do przedszkola przybyli licznie rodzice oraz zaproszeni goście: Lidia Forias zastępca burmistrza Wisły, Magdalena Mijal pracownik do spraw edukacji w Nadleśnictwie Wisła oraz Maciej Żabicki leśniczy z Nadleśnictwa Wisła. Dzieci ochoczo wystąpiły przed rodzicami i gośćmi, recytując wiersze, przedstawiając inscenizacje oraz śpiewając piosenki z improwizacją ruchową o tematyce przyrodniczo ekologicznej. W drugim dniu występu dzieci gościły rodziców oraz uczniów z klasy 0 ze Szkoły Podstawowej nr 3 z wychowawcą Alicją Pęcak oraz dyrektor placówki Grażyną Staniek. Dyrektor Przedszkola Integracyjnego bardzo dziękowała rodzicom za zaangażowanie w pracę przedszkola, wyróżniając Halinę Cieślar, mamę Karoliny, za uszycie chustek oraz strojów do występu artystycznego (ekoludki, mikroby, bakterie, woda, powietrze). Dyrektor Marzena Popek podsumowując dotychczasową pracę podkreśliła, że praca wychowawczo dydaktyczna z dziećmi w konkursie Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2009/2010 została doceniona przez Fundację Ekologiczną Silesia w Katowicach. Przedszkole Integracyjne w Wiśle za udział w w/w konkursie otrzymało siedemnaście książek przyrodniczo ekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Marzena Popek Dyrektor Przedszkola Integracyjnego MAJ W MALINCE, czyli co słychać w Trójce? Maj był bardzo ciekawym i atrakcyjnym miesiącem w naszej szkole. Odbyło się wiele interesujących imprez. Było szkolne spanie, na które najprawdopodobniej nasza szkoła ma wyłączność, wycieczka do stolicy, turystyczny mini rajd Wiosna 2011, Dzień Matematyki i oczywiście Dzień Matki i Ojca. Jak co roku, w maju, szóstoklasiści pojechali zdobywać Warszawę. Wycieczka jest organizowana zawsze przez wychowawcę, którym pomagają rodzice, nieodpłatnie przewożąc dzieci do Bielska i z powrotem. Z Bielska Białej jedziemy pociągiem, który jest dodatkową atrakcją dla dzieci. Trzy dni w stolicy minęły szybko. Uczniowie zaliczyli wszystkie najważniejsze zabytki Pałac w Łazienkach, Wilanów, Grób Nieznanego Żołnierza czy spacer po Starówce. Uczniowie obejrzeli również Warszawę z lotu ptaka, czyli z najwyższego piętra Pałacu Kultury. Duże wrażenie na dzieciach wywarła też wizyta na Pawiaku a wiele radości przyniosła przejażdżka metrem. Noce spędzane w szkole to już nasza tradycja od kilku lat. Cieszy się ona wielką popularnością u naszych milusińskich. W maju nocne buszowanie zaliczyły klasy 3 i 4. Rozpoczynały się one popołudniowymi rozgrywkami sportowymi na szkolnym boisku. Po tym wycieńczającym pojedynku był czas na posiłek. Przed spaniem odbyły się integrujące zespół klasowy gry i zabawy, było wiele śmiechu i zabawnych sytuacji. Było też karaoke, w którym dzieci sprawdzały swe wokalne talenty. Po umyciu się każdy wsunął się do swego śpiwora i na materacach oglądaliśmy filmy. Dzięki tablicy interaktywnej, która była naszym kinowym ekranem, zakupionej ze środków UE w ramach realizacji przez szkołę projektu Mała szkoła wielkie możliwości, wszyscy czuli się prawie jak na seansie w prawdziwym kinie. Noc okazała się za krótka, bo po trzech godzinach snu trzeba było wstawać. Dzieci mogły spędzić te szkolne nocne chwile, jakże inne od tradycyjnych szkolnych dni, dzięki nauczycielom pasjonatom, którzy swój wolny nocny czas postanowili spędzić ze swoimi wychowankami. Nie tylko noce malinczańscy rechtorzy spędzają z uczniami. Wolne soboty także często upływają im razem. 21 maja, właśnie w sobotę, silna grupa pod opieką Alicji Pęcak, Elżbiety Bujok, Magdaleny Saneckiej i Krzysztofa Hatlasa wyruszyła ze szkoły na górską wycieczkę. Dzięki uprzejmości właścicieli wyciągu Nowa Osada, cała grupa bezpłatnie wjechała kanapami na szczyt góry Wróblonki. Piękna pogoda sprzyjała wędrówce, zdobyliśmy Czupel i Dolinki. Jednak nie tylko przyjemnościami żyją uczniowie i nauczyciele w Malince. W środę, 11 maja, w SP3 rządziła Królowa Nauk MATEMATYKA. Pod hasłem Z matematyką za pan brat, odbył się kolejny Dzień Matematyki. Wszyscy uczniowie zmagali się z matematycznymi zagadkami, odbyły się rozgrywki sportowo matematyczne między klasami, rozwiązywano sudoku, tangramy oraz przeprowadzono konkurs Mistrz rachunków. Maj to także miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Matki i Ojca. W czwartek, 26 maja, szkoła otworzyła swoje podwoje dla mam i ojców. Uczniowie klas 0 3 w czasie uroczystej akademii śpiewali i tańczyli dla zaproszonych przez siebie na to spotkanie rodziców. Po występach wszyscy udali się na przygotowany wcześniej poczęstunek. Szczególne zachwyt wzbudzały przygotowane przez dzieci dla rodziców wielkie, piernikowe serca. Elżbieta Bujok fot. Szkoła Podstawowa nr 3 w Malince 10 echo WISŁY

11 Święto Europy i Ziemi w Szkole Podstawowej nr 5 13 maja w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku odbyło się Święto Europy i Ziemi. Część pierwsza uroczystości poświęcona była tematyce europejskiej. Później uczennice klasy VI wraz z Renatą Czyż poprowadziły wszystkich w świat baśni z różnych krajów Europy. Przedstawienie, okraszone prezentacją multimedialną, zakończyło się egzaminem ze znajomości baśni i ich autorów, który uczniowie zdali śpiewająco. Następnie Maria Drobisz Masny podsumowała całoroczny konkurs dla uczniów SP 5 Moja Europa, którego celem jest propagowanie wiedzy o Europie. Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązywaniu zagadek Co to za kraj?, publikowanych co miesiąc w gazetce uczniowskiej Heca. W tej konkurencji zwyciężyły Paulina Cieślar, Patrycja Czyż, Agnieszka Bujok, Maria Sitkiewicz, Justyna Niemczyk, Marzena Niemczyk i Daria Darosz. Z kolei pod koniec kwietnia przeprowadzony został wśród wszystkich uczniów konkurs wiedzy Tyle wiem o Europie. W grupie młodszej (klasy I III) zwyciężył Tomasz Gogółka, a w starszej Marek Goryczka i Tomasz Goryczka. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu konkursach otrzymali z rąk dyrektora szkoły Lidii Bolechowicz i organizatorki konkursu Marii Drobisz Masny dyplomy i nagrody. Po zsumowaniu punktów za oba konkursy przyznano tytuł Super Europejczyka. W tegorocznej edycji konkursu Moja Europa mamy dwóch zwycięzców: Marysię Sitkiewicz i Damiana Pilcha. Oprócz nagród i dyplomów zostali oni wyróżnieni błękitną szarfą Super Europejczyka Organizatorem części drugiej apelu, którą poświęcono tematyce Dnia Ziemi była Marta Pilch. Apel ekologiczny podsumowujący pracę uczniów w tym roku przebiegał pod hasłem: Las całkiem blisko nas. Uczniowie klasy I przygotowali przedstawienie pt Głosy mieszkańców lasu oraz pięknie wyrecytowali apel przyrody do ludzi, klasa II przygotowała bogatą wystawkę o zwierzętach zamieszkujących las, uczniowie klasy III wykonali plakaty dotyczące warstwowej budowy lasu oraz przeprowadzili konkurs dotyczący znajomości drzew liściastych i iglastych, klasa IV zaprezentowała KULTURA WIELKIEJ BRYTANII I USA NIE MA DLA NICH TAJEMNIC 11 maja w Zespole Szkół Nr 1 w Wiśle Centrum odbył się Pierwszy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas IV VI z wszystkich wiślańskich szkół podstawowych. Konkurs odbył się w formie pisemnej i dotyczył zakresu materiału, który uczniowie musieli wcześniej opracować i przyswoić. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie Joanna Michalik, Joanna Magiera i Anna Cieślar. Podczas obrad jury, dla uczestników i ich opiekunów przygotowany został poczęstunek. W konkursie zwyciężyła Patrycja Klimowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, drugie miejsce zajęła Simona El Sayed ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach, a trzecie Dominika Gucwa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano dyplomy, a na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody książkowe oraz podwójne bilety wstępu do Parku Wodnego Tropikana w Hotelu Gołębiewski. Dziękujemy dyrekcji hotelu za ufundowanie biletów oraz Radzie Rodziców SP nr 1 za wsparcie finansowe. Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się do kalendarza imprez szkoły w Wiśle Centrum. Anna Cieślar Organizator Konkursu plakat znaczenie lasu a klasy V i VI przygotowały plakaty i informacje dotyczące form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów, pomników ochrony przyrody oraz parków krajobrazowych. Apel uświetnił występ chórku szkolnego. Już po raz siódmy odbył się w naszej szkole konkurs ekologiczny, którego organizatorem jest Krystyna Pilch. Na uroczysty apel podsumowania tegorocznej akcji Ratuj drzewa, zbierając makulaturę przybyła Magdalena Mijal, pracownik do spraw edukacji w Nadleśnictwie Wisła. Przewodnicząca szkoły Paulina Cieślar zdała jej meldunek z tegorocznej zbiórki makulatury (w roku 2010/11 szkoła zebrała łącznie 6820 kg makulatury). Najwięcej uzbierała obecna klasa VI, dlatego też Komisja konkursu zbiórki makulatury postanowiła nadać tym uczniom zasłużony tytuł Przyjaciela przyrody i wręczyć im pamiątkowe odznaki. Dyrektor szkoły Lidia Bolechowicz wraz z Magdaleną Mijal wręczyły poszczególnym klasom dyplomy, nagrody oraz pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury. Ponadto nasza szkoła otrzymała od Nadleśnictwa Wisły nagrodę rzeczową w postaci książek i gier o tematyce ekologicznej, natomiast Rada Rodziców nagrodziła wkład pracy uczniów słodyczami a najaktywniejszym z nich Michałowi Czyżowi (I miejsce), Mateuszowi Zmełty (II miejsce) i Tomaszowi Samcowi (III miejsce) zasponsorowała nagrody rzeczowe. Wszystkim zaangażowanym w tegoroczną zbiórkę makulatury uczniom, ich rodzicom, mieszkańcom Jawornika i Wisły oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy. Podczas Święta Europy i Ziemi cała szkoła miała wziąć udział w akcji Sprzątania Świata, jednakże deszczowa pogoda pokrzyżowała te plany. Świętowanie zakończyło ognisko z pysznymi kiełbaskami, które ufundowała Rada Rodziców. Maria Drobisz Masny, Marta Pilch, Krystyna Pilch REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Anna Cieślar fot. Szkoła Podstawowa nr 5 echo WISŁY 11

12 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnem Francuzi w Wiśle Czarnem W dniach maja Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarnem gościła grupę dwunastu uczniów i trzech nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Mauron z Francji. Z wymienioną szkołą współpracujemy w ramach projektu Lifestyle across Europe w programie Comenius. W ramach wizyty zapewniliśmy gościom bogaty program i zadbaliśmy też, aby uczniowie naszej szkoły mieli z nimi jak najwięcej kontaktu. Po przyjeździe goście zwiedzili centrum Wisły a następnego dnia razem z uczniami klasy szóstej naszej szkoły wybrali się do Wieliczki i Krakowa. Kolejny dzień, to czas spędzony w szkole. Po krótkim przywitaniu gości i przedstawieniu się podczas apelu szkolnego, Francuzi uczestniczyli w lekcji prac ręcznych prowadzonych przez Ewę Lazar. Dalej, mieli okazję zwiedzić szkołę poprzez wykonywanie kolejnych zadań przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem Marty Procner. Popołudnie tego dnia to przejazd zaprzęgiem konnym, zabawy, a następnie nauka tańców regionalnych przy akompaniamencie zespołu Wisełka. Goście mieli też okazję spędzić kilka godzin z rodzinami uczniów naszej szkoły. W kolejny dzień zorganizowaliśmy wycieczkę do Chlebowej Chaty w Górkach Małych i na Równicę. Tutaj gościom towarzyszyli uczniowie z klasy piątej. Francuzi pełni wrażeń, nauczeni wielu słów w języku polskim i żałujący, że czas tak szybko minął, pożegnali się z nami 21 maja. Organizacja takich spotkań wymaga dużo wysiłku, poświęcenia czasu i zaangażowania wielu osób. Jednak korzyści płynące ze współpracy takie jak możliwość kontaktu w języku angielskim, rozbudzenie ciekawości językiem francuskim, nawiązanie przyjaźni, czy chociażby zadowolenie gości i naszych uczniów są warte dodatkowej pracy. Gabriela Polok Otawa Podsumowanie konkursu Podsumowano konkurs pt.: Złote zasady dla zdrowia w każdym wieku. Do konkursu zgłoszono łącznie 182 plakaty, 58 prezentacji i 19 ulotek. Autorami byli uczniowie szkół różnych profili z terenu całego powiatu. Dobre miejsca w konkursie zajmowali również uczniowie wiślańskich szkół. W kategorii plakat w grupie szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Barbara Szlauer uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wiśle a II miejsce zdobyła wiślanka Natalia Bujok uczennica Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. W kategorii prezentacja w grupie szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przyznano Marii Niebudek uczennicy Zespołu REKLAMA OGŁOSZENIA SKUP AUT STARYCH, ZGNITYCH, USZKODZONYCH tel.: SKUP ZŁOMU, METALI KOLOROWYCH I INNYCH tel.: echo WISŁY Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle, natomiast w kategorii ulotka II miejsce zajęła Agnieszka Cieślar a III miejsce Paulina Olszowska uczennice Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy! PIKNIK RYCERSKI 30 kwietnia przy Hotelu Stok w Jaworniku odbył się I Piknik Rycerski. Kto przybył na tą niezwykłą imprezę mógł przez moment poczuć klimat średniowiecza. Organizatorzy pikniku przygotowali dla gosci masę atrakcji. Były prezentacje strojów, walk i tańców średniowiecznych. Szczególną frajdę miały dzieci, które mogły sfotografować się z rycerzami i dobyć miecza, oczywiście pod baczną opieką rodziców. Były również stoiska z gadżetami, w których goście pikniku mieli możliwość kupić pamiątki związane z tematyką imprezy. Oczywiście dużą popularnością cieszyły się bardzo oryginalne konkursy z zacnymi nagrodami, w których chętnie brały udział nie tylko dzieci, ale również dorośli (m.in. kręcioła czyli zakręcenie się wokół osi miecza, który uczestnik trzyma w dłoniach, a następnie przebiegnięcie określonego dystansu tam i z powrotem, w jak najkrótszym czasie czy bieg rycerski uczestnik musiał toczyć wielkim kijem kapustę a następnie przebiec wyznaczony dystans trzymając w ręce róg z wodą tak, by jej nie wylać). Zabawa była przednia! ZARZĄD MIEJSKI UKONSTYTUOWANY 14 maja w strażnicy OSP Wisła Malinka odbyło się posiedzenie konstytuującego się Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wiśle. Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Wiśle: Jan Poloczek Prezes, Jacek Suszka Wiceprezes, Andrzej Cieślar Wiceprezes, Jan Pilch Komendant gminny, Tadeusz Chmiel Sekretarz, Paweł Kubala Skarbnik, Marek Sodzawica Członek Zarządu, Andrzej Szturc Członek Zarządu, Zbigniew Kocyan Członek Zarządu, Damian Skibiński Członek Zarządu, Jan Cieślar Członek Zarządu, Stanisław Cieślar Członek Zarządu, Jerzy Polok Członek Zarządu, Marcin Pilch Członek Zarządu, Władysław Pilch Członek Zarządu i Adam Pilch Członek Zarządu. Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP przedstawiciela w osobie druha Tadeusza Chmiela. fot. Łukasz Bielski fot. Natalia Bujok

13 fot. Iwona Pinkosz fot. Iwona Pinkosz fot. Iwona Pinkosz Święto Konstytucji Święto Konstytucji 3 Maja w Wiśle tradycyjnie obchodzono pod Pomnikiem Poległym i Walczącym za Polskość i Wolność Ojczyzny. Uroczystości rozpoczął dokładnie w południe koncert Orkiestry Dętej pod kierunkiem Henryka Itnera, która zadbała o oprawę muzyczną tego wydarzenia. Odegrano Mazurka Dąbrowskiego a następnie harcerze złożyli meldunek burmistrzowi Wisły Janowi Poloczkowi. Gospodarz naszego miasta wystąpił z okolicznościowym przemówieniem. Po powitaniu program artystyczny zaprezentowała młodzież licealna pod opieką Beaty Mendrek. Zaraz potem tradycyjnie złożono kwiaty pod Pomnikiem. Składały je delegacje Urzędu Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisły, przedstawiciele Zarządów Osiedli, przedstawiciele Armii Krajowej, kombatantów i inwalidów wojennych oraz Marynarki Wojennej, delegacja Nadleśnictwa Wisła, delegacje Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele partii politycznych i stowarzyszeń, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewanglickiego i Klubu Inteligencji Katolickiej, przedstawiciele Zespołu Regionalnego Wisła, PTTK o/wisła i Koła Przewodników Beskidzkich, delegacja Młodzieżowej Rady Miasta oraz delegacje wszystkich wiślańskich szkół. DNI WISŁY I TURČIANSKICH TEPLIC W dniach od 13 do 15 maja odbyła się wspaniała impreza polsko słowacka: Dni Wisły i Turčianskich Teplic. Zarówno na mieszkańców Wisły jak i turystów czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Urząd Miejski oraz Wiślańskie Centrum Kultury. Impreza odbyła się w ramach unijnego projektu Pejzaże polsko słowackie: Wisła Turčianskie Teplice. W pierwszym dniu imprezy w OS Jonidło odbył się mecz towarzyski pomiędzy amatorskimi reprezentacjami Wisły i Turčianskich Teplic. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3 dla gospodarzy. Jednak było to jedno z tych spotkań, w którym nie ma pokonanych. Zarówno zawodnicy jak i kibice świetnie się bawili a po emocjach sportowych wszyscy integrowali się na festynie. W drugim dniu spotkania polsko słowackiego, czyli w sobotę 14 maja, już od godziny 11:00 na Placu Hoffa można było oglądać bogate stoiska z rękodziełem ludowym, prezentowanym przez Grupę Twórców Wiślanie. Ważnym elementem prezentacji rodzimej kultury słowackiej i wiślańskiej były stoiska z przysmakami regionalnymi, prezentowanymi i przygotowanymi do degustacji przez przybyłych na zaproszenie gości z Turčianskich Teplic oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Wisły Czarne i Wisły Głębce a także wiślańskiej Agrogościny. Przez cały dzień odbywały się również występy grup regionalnych z obu miast na małej scenie na Placu Hoffa. Dodatkową atrakcją były zabawy i konkursy z nagrodami. Z kolei od godziny 17:00 w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny mieliśmy okazję usłyszeć i obejrzeć energetyzujący występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łodygowic, musical Czy bestia do bestia? grupy tanecznej PeDeBe oraz występ młodzieżowego zespołu rockowego Antyrama z Ustronia. Odbyła się również konferencja prasowa poświęcona projektowi. Z kolei w ostatnim dniu spotkania delegacja z Turčianskich Teplic zwiedzała Wisłę i jej atrakcje. To bardzo duży projekt, który przyniósł obu gminom dużo korzyści, tych materialnych i niematerialnych. Projekt w 85 procentach jest dofinansowany z funduszy europejskich, w 10 procentach z budżetu państwa i w 5 procentach przez gminy a jest realizowany od 2010 roku i kończy się w roku bieżącym. Dzięki niemu udało nam się zakupić sprzęt i materiały promocyjne, mogły się spotkać ze sobą grupy młodzieży z obu miast no i oczywiście była możliwość zorganizowania dużej imprezy. Ponadto wydaliśmy informator oraz album o obu miejscowościach. Mieliśmy również fundusze na kampanię promocyjną w środkach masowego przekazu opisuje projekt Ewa Zarychta, kierownik referatu promocji, turystyki i sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle. Cieszę się, że możemy się wspólnie bawić i integrować. Jesteśmy bardzo radzi, że goście ze Słowacji nas odwiedzili i mamy nadzieję na dalsze spotkania oraz kolejne wspólne projekty mówiła podczas konferencji prasowej Lidia Forias, zastępca burmistrza Wisły. Wisła jest piękna i cieszymy się, że możemy tutaj być i że ten projekt został zrealizowany dodał z uśmiechem Michal Sygut, burmistrz Turčianskich Teplic. (dj, kris, luki) fot. Aneta Berdychowska fot. Aneta Berdychowska echo WISŁY 13

14 PIKNIK NA 66 LECIE fot. Syzmon Brodacki fot. Syzmon Brodacki GÓRALSKIE WESELE 31 kwietnia sakramentalne tak powiedzieli sobie Maria Kłósko i Marek Czyż członkowie Zespołu Wisła. Para ta poznała się na próbach zespołu i jak widać połączyła ich nie tylko miłość do tańca, ale również do siebie. To pierwsze tego typu zespołowe wesele, na które dzięki przychylności Pary Młodej cały Zespół Wisła został zaproszony. Członkowie Wisły wraz w nowożeńcami bawili się w tradycyjnych strojach góralskich, nie zabrakło regionalnych tańców, przyśpiewek oraz tradycyjnych oczepin o północy. Jeszcze raz pragniemy złożyć najlepsze życzenia na nowej drodze życia dla Marysi i Marka, dziękując za to, iż mieliśmy możliwość uczestnictwa w tym najważniejszym dla Nich dniu. Danuta Pinkas Prezes Zespołu Wisła REKLAMA OGŁOSZENIA 30 kwietnia odbył się w wiślańskim amfiteatrze I Piknik LO im. P. Stalmacha, zorganizowany przez Radę Rodziców oraz Dyrekcję, nauczycieli i uczniów szkoły. Impreza była związana z obchodami 66 lecia wiślańskiego Liceum. Piknik, który odbył się w amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, obfitował w szereg ciekawych wydarzeń. Program rozpoczął się od występu chóru szkolnego pod kierownictwem Elżbiety Śliwki. Następnie wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor LO im. P. Stalmacha Danuta Kozyra. Kolejnymi punktami programu były: występ Zespołu Pieśni i Tańca Goleszów, prezentacja skeczu Open the door (wystąpili: Adam Jędrzejewski, Piotr Biłko i Przemysław Małyjurek), pokaz tańca współczesnego dziewcząt (tańczyły: Ada Wojtaszek, Justyna Wacławek, Daria Czyż i Magdalena Setnik) i prezentacja skeczu W czasie lekcji dzieci się nudzą (wystąpili: Michał Madzia i Tomasz Małyjurek). Potem zrobiło się nieco poważniej, gdyż uczniowie wiślańskiego Liceum laureaci powiatowego konkursu 4 minuty ratujące życie wraz z harcerzami ZHP Hufiec Śląska Cieszyńskiego przedstawili sposoby udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Jak ratować ludzkie życie w takich sytuacjach pokazywali Marta Wojtaszek, Dominika Legierska, Magdalena Pilch, Dominika Mońka i Jakub Postrzednik. Po tym pokazie publiczność mogła wysłuchać występu Anny Cieślar w dwóch utworach Patrycji Makowskiej a następnie zobaczyć scenkę Wzgórza jak białe słonie na podstawie opowiadania Ernesta Hemingway a, wykonaną przez Zuzannę Mitręgę, Mateusza Wawrzacza i Mateusza Tomiczka. Kolejnym muzycznym akcentem był występ Karoliny Cieślar, która zaśpiewała utwory Edyty Geppert i Natalii Kukulskiej. Jednym z gwoździ programu był zorganizowany przez Radę Rodziców pokaz mody barokowej i wieczorowej, podczas którego w pięknych strojach prezentowały się uczennice szkoły. Pokaz mody oraz fryzur i makijażu przygotowali: Iwona i Albert Kohut oraz Barbara Bestwina. Po tym wydarzeniu nastąpił powrót do teraźniejszości, czyli: pokaz tańca współczesnego w choreografii i wykonaniu Magdaleny Górnickiej i Michała Czyża, występ raperski Pawła Czyża i Roberta Wójcika, występ taneczny do piosenki Gdzie ci mężczyźni (wykonali: Michał Madzia, Mateusz Greń, Mateusz Wawrzacz, Mateusz Tomiczek i Tomasz Małyjurek) oraz piosenka z repertuaru Kabaretu Starszych Panów zatytułowana Tanie dranie, którą zaśpiewali Mateusz Wawrzacz i Mateusz Tomiczek. Na zakończenie bogatego programy wystąpił Zespół Regionalny Istebna, prowadzony przez absolwenta wiślańskiego LO Tadeusza Papierzyńskiego, oraz zespół rockowy Markom Band Marka Krakowskiego, również absolwenta Stalmacha. Podczas imprezy rodzice sprzedawali przygotowane przez siebie ciasta i różnorodne potrawy regionalne (żebroczka, kubuś, chleb ze smalcem, grochówka itp.). Nad sprawnym przebiegiem całości pikniku czuwały Krystyna Cieślar i Edyta Cieślar. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne LO im. P. Stalmacha dziękują Radzie Rodziców oraz licznym sponsorom, bez których wsparcia impreza nie mogłaby się odbyć. fot. LO im. P. Stalmacha w Wiśle fot. LO im. P. Stalmacha w Wiśle 14 echo WISŁY

15 fot. Łukasz Bielski 25 LECIE KLASY FLETU W dniach 21 i 23 maja Społeczne Ognisko Muzyczne im. J. Drozda w Wiśle zorganizowało koncerty z okazji jubileuszu 25 lecia klasy fletu. Pierwszy z pięknych koncertów odbył się w sali koncertowej Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle. Koncert otworzyła Barbara Drozd, dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle. Następnie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać występu gości z Czech flecistów z klasy Aleny Kostkovej. Później swoje umiejętności i kunszt muzyczny zaprezentowali uczniowie i absolwenci klasy fletu prowadzonej przez Igę Baranowską Jagiełło a byli to: grający na saksofonie Wojciech Wrzecionko, kwartet fletowy Edyta Cieślar, Ewa Długosz, Katarzyna Pilch i Aleksandra Cieślar Szalbot, Natalia Kobyłecka, Karolina Czyż, Marta Colosenco, Adelina Kasperska, Eliza Dziadek, Konrad Szturc. Na zakończenie na flecie traverso zagrała Magdalena Kania. Koncertowi towarzyszyła wystawa fletów, literatury fletowej oraz programów egzaminacyjnych, wykonanych przez uczniów SOM w Wiśle. Druga uczta muzyczna miała już miejsce w sali parafialnej Domu Zborowego. Koncert, który otworzyła Barbara Drozd a prowadził Paweł Sowa, rozpoczął śpiewem zespół wokalny z Malinki pod dyrekcją Aleksandry Cieślar Szalbot. Następnie piękne utwory zaprezentowali: Edyta Cieślar, Ewa Długosz, Katarzyna Pilch i Aleksandra Cieślar Szalbot kwartet fletowy, Elżbieta Szajtauer i Paweł Branc, Wojciech Wrzecionko, Agnieszka Cieślar i Gabriela Cendrzak. W tym roku w Wiśle obchodzony jest Rok Sztwiertni, dlatego podczas koncertów organizowanych przez Społeczne Ognisko Muzyczne i Filie Państwowej Szkoły Muzycznej nie brakuje utworów tego wybitnego kompozytora. Tym razem kompozycje Jana Sztwiertni do słów Leopolda Staffa wykonały uczennica klasy fletu Eliza Dziadek, która zagrała na flecie poprzecznym utwór Łąkami idę oraz solistka Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk Magdalena Zając, pięknie śpiewając Dziewicze brzozy i Powiew w sadzie. Po akcencie sztwiertniowskim kolejne utwory zaprezentowali Samantha Pinkas, Konrad Szturc, Joanna Pilch, duety Eliza Dziadek i Konrad Szturc oraz Adelina Kasperska i Marta Colosenco. Finał koncertu to efektowne wykonania różnych kompozycji przez uczniów klasy fletu (Joanna Pilch, Konrad Szturc, Samantha Pinkas, Natalia Kobyłecka, Karolina Czyż, Adelina Kasperska, Marta Colosenco, Eliza Dziadek i Agnieszka Cieślar) w towarzystwie zespołu instrumentalnego Orffa pod dyrekcją Ireny Kmieć oraz zespołu wokalno instrumentalnego, również pod dyrekcją Ireny Kmieć. Na zakończenie występów list gratulacyjny oraz kwiaty od Burmistrza Miasta Wisły dla Społecznego Ogniska Muzycznego przekazała na ręce dyrektor Barbary Drozd zastępca burmistrza Lidia Forias. Dzień Dziecka w Wiśle Pomimo deszczowej aury 28 maja w Wiśle czekało na dzieci wiele niespodzianek. W tym dniu Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało dla najmłodszych Dzień Dziecka. Dzieci mogły wziąć udział w wyjątkowej zabawie interakcyjnej prowadzonej przez klownów i szczudlarzy z Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop, którzy poprzez animacje teatralne odsłonili zaczarowany świat sztuki cyrkowej w programie zatytułowanym Kolorowy Cyrk. Najmłodsi mogli spróbować spaceru po linie, uczestniczyć w warsztatach szczudlarskich, zobaczyć pokaz gigantycznych baniek mydlanych czy też animacje z kolorową chustą. Oprócz tego na uczestników czekały inne niespodzianki, takie jak malowanie twarzy czy zamykanie w bańce. Tego dnia na scenie na placu Hoffa wystąpiła również grupa teatralna Półmrok z Domu Kultury w Wiśle w sztuce Opowieści króla Wysp Hebanowych. Później impreza przeniosła się do kina Marzenie, gdzie układ tańca nowoczesnego zaprezentowała grupa taneczna działająca przy Domu Kultury w Wiśle a specjalnie dla dzieci zespół Ploom przedstawił spektakl muzyczny Z muzyką bezpieczniej. Występ ten miał na celu promowanie wśród dzieci zasad bezpieczeństwa oraz sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych. Zarówno dzieci jak i dorośli bawili się wyśmienicie. Dorota Jamrozińska REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Łukasz Bielski fot. Dorota Jamrozińska echo WISŁY 15

16 MAJÓWKA W WIŚLE Pomimo pochmurnej aury tegoroczna wiślańska Majówka udała się w pełni. Podczas dwudniowego szaleństwa nie zabrakło wielu atrakcji, które przykuwały uwagę turystów i mieszkańców naszego miasta. W pierwszym dniu Majówki było muzycznie, tanecznie i... smacznie. 1 maja w amfiteatrze odbyły się pokazy kulinarne wraz z degustacją a publiczność w dobry nastrój wprowadził zespół Lokomotywa z Cieszyna, grający muzykę bluesowo rockową. Kolejnym barwnym elementem imprezy był spektakl poetycki Poezja śpiewem podszyta utrzymany w atmosferze literackiego, kawiarnianego kabaretu 20 lecia międzywojennego. Ciekawym akcentem tanecznym były pokaz tańca break dance grupy młodych tancerzy z Domu Kultury w Ustroniu. W namiocie dla dzieci najmłodsi mogli skorzystać z wiosennego malowania twarzy. Występy zakończył wesoły spektakl Teatru na Walizkach pt. Odyseja Komiczna, który miał interaktywny charakter w dużej mierze brała w nim udział publiczność. Tradycyjnie w pierwszym dniu Majówki w holu Domu Zdrojowego odbyła się IV Symultana Szachowa im. Jana Knoppka. fot. Dorota Jamrozińska Z kolei 2 maja w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny publiczność miała okazję wysłuchać trzech koncertów. Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół Moment z Joachimem Perlikiem na czele. W wykonaniu grupy usłyszeliśmy wiele niezapomnianych melodii oraz interpretacji muzycznych piosenek autorstwa Marka Grechuty. W repertuarze koncertu znalazły się najpopularniejsze poetyckie utwory legendarnego artysty, m.in.: Będziesz moja panią, Serce, W dzikie wino zaplątani czy Dni których nie znamy. Następnie wystąpiła Ela Dębska z zespołem. Jej koncert zatytułowany W hołdzie Janis Joplin mógł się podobać, gdyż artystka jest osobą mogącą poszczycić się charakterystycznym, silnym i wyrazistym głosem, idealnie wpasowującym się w klimaty muzyczne piosenek Joplin. Podczas występu mogliśmy usłyszeć m.in. takie przeboje amerykańskiej piosenkarki jak: Me And Bobby McGee, Piece Of My Heart, Mercedes Benz czy Cry Baby a także autorskie piosenki Eli Dębskiej REKLAMA OGŁOSZENIA oraz ballady Leonarda Cohena. Program majówkowych koncertów zamknął występ Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Jest to zespół, który może poszczycić się siedemnastoma wydanymi płytami, nagraniami z amerykańskimi gwiazdami bluesa oraz niezliczoną liczbą koncertów w Polsce i całej Europie. Zespół wykreował swój własny, niepowtarzalny styl łączący różne gatunki muzyczne: blues, folk, jazz. W Wiśle mogliśmy usłyszeć świetne piosenki zespołu oraz jego lidera, który jest autorem całego repertuaru grupy. Oprócz działalności w zespole frontman Nocnej Zmiany Bluesa znany jest również ze swojej działalności jako dziennikarz radiowy i prasowy (m.in. z audycji w radiowej Trójce pt. Chory na bluesa ). Utwory wszystkich wykonawców zdecydowanie przypadły do gustu publiczności zgromadzonej w amfiteatrze a ich pozytywna energia na dobre rozpoczęła sezon letni. Dorota Jamrozińska fot. Dorota Jamrozińska fot. Dorota Jamrozińska fot. Dorota Jamrozińska 16 echo WISŁY

17 fot. Dorota Jamrozińska fot. Krystian Piszczek ARTUR ANDRUS W WIŚLE 24 maja w wiślańskim kinie Marzenie wystąpił wraz z zespołem muzyków wyjątkowy artysta sceny kabaretowej Artur Andrus. Artur Andrus to artysta multimedialny. Na co dzień redaktor trójkowej Powtórki z rozrywki, co tydzień gospodarz spotkań w warszawskiej Piwnicy pod Harendą, co jakiś czas konferansjer różnych imprez kabaretowych, a poza tym poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy, komentator Szkła kontaktowego, Mistrz Mowy Polskiej. Był to wyjątkowy spektakl kabaretowo muzyczny a publiczność mogła na żywo wysłuchać znakomitych uwag na temat naszego języka, polskich obyczajów, z życia wziętych zabawnych dowcipów sytuacyjnych oraz wpadek językowych przeplatanych poezją pełną humoru oraz dystansu do świata. Dorota Jamrozińska KONCERT WIELKANOCNY WIŚLAŃSKICH CHÓRÓW 30 kwietnia w kościele Ap. Piotra i Pawła odbył się piękny Koncert Wielkanocny, w którym wystąpiły wiślańskie chóry. Koncert rozpoczęło preludium organowe w wykonaniu Adama Pilcha. Następnie wszystkich zgromadzonych gości powitał ks. Marek Michalik. Podczas koncertu pięknym śpiewem uraczyły publiczność chóry z Wisły Centrum pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer, Wisły Czarne pod dyrekcją Elzbiety Bujok, Wisły Głębce pod dyrekcją Tadeusza Poloka, Wisły Jawornika pod dyrekcją Janiny Polok oraz Wisły Malinki pod dyrekcją Aleksandry Cieślar Szalbot. Po występach chórów słowo rozważania wygłosił ks. Wiesław Łyżbicki a program zakończył występ Orkiestry Misyjnej pod dyrekcją Lidii Niemczyk oraz wspólne wykonanie pieśni Barankowi Cześć i Odwiecznym Bogiem przez wszystkie chóry. Koncert Wielkanocny zakończyła wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo. DOCENILI GRÓNIE Męska Grupa Śpiewacza Grónie z Wisły otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca w kategorii zespołów inscenizujących zwyczaje i obrzędy ludowe podczas XXXII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych WICI Przegląd jak co roku odbył się w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie 22 maja. Gratulujemy! WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz. 9 17, w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: wystawa geologiczna Kamień skarb ziemi (wernisaż 26 czerwca o godz. 13:30). Galeria U Niedźwiedzia, ul. P. Stellera 2, czynna w godz , tel.: 033/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/ Ekspozycja stała: wystawa Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Wystawa Maria Dąbrowska Człowiek i dzieło. Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Galeria U Dziadka Hotel Centrum, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Ekspozycja stała. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 033/ Ekspozycja stała. Galeria w restauracji Strzecha pod Dębem, ul. 1 Maja 67, czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała: Malarstwo na szkle Maria Gatnar Guzy. Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/ , czynna codziennie. Ekspozycja stała wystawa eksponatów japońskich. KALENDARIUM OBCHODÓW 100 LECIA URODZIN JANA SZTWIERTNI Prezentujemy kalendarium obchodów Roku Sztwiertniowskiego. W ramach obchodów 100 lecia urodzin Jana Sztwiertni już odbyły się następujące wydarzenia: koncert wiosenny Zespołu Wisełka, konkurs wiedzy o Wiśle Zacni Wiślanie W hołdzie Janowi Sztwiertni, koncert w wykonaniu uczniów Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Janowi Sztwiertni w setną rocznicę urodzin, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Sztwiertni w parku Kopczyńskiego i Opera Ludowa Jana Sztwiertni Sałasznicy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Przed nami jeszcze wiele ciekawych wydarzeń, do udziału w których serdecznie zachęcamy! DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE, GODZ ORGANIZATOR XXXV Wiślańskie Dni Kościół Ewangelicko Wiślańskie Muzyki Organowej. W programie koncertów Augsburski ap. Piotra i Pawła w Centrum Kultury, Parafia przewidziano twórczość Wiśle Centrum, godz. Ewangelicko Jana Sztwiertni 17:00 Augsburska w Lato z filharmonią; 14 lipca koncert poświęcony Janowi Sztwiertni Powiatowy rajd szkolny Na Równe, Śladami Jana Sztwiertni Koncert pieśni Jana Sztwiertni w wykonaniu chórów październik Spotkanie z Janem Sztwiertnią (referat Marii Bujok) Święto Niepodległości, Tragiczne losy Wiślan w okresie II Wojny Światowej Amfiteatr im. Stanisława Hadyny, godz. 16:00 Wisła Czarne, godz. 9:00 Kościół Ewangelicko Augsburski Ap. Piotra i Pawła w Wiśle Centrum, godz. 16:00 Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny Wiśle Centrum Wiślańskie Centrum Kultury Towarzystwo Miłośników Wisły, Szkoła Podstawowa nr 2 Wisła Czarne Parafia Ewangelicko Augsburska w Wiśle Centrum Miejska Biblioteka Publiczna Wiślańskie Centrum Kultury, Zespół Szkół nr 1 w Wiśle Grażyna Pruska echo WISŁY 17

18 fot. MBP w Wiśle TYDZIEŃ BIBLIOTEK W ramach obchodów VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, którego tegoroczne hasło brzmiało Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle zorganizowała szereg imprez bibliotecznych. 9 maja w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie autorskie, w którym udział wzięły dzieci z klas drugiej i trzeciej. Gościem młodych czytelników była Renata Piątkowska, autorka książek dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, która w 2007 roku otrzymała nagrodę w konkursie literackim im. Astrid Lindgren, organizowanym przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Pisarka opowiadała o swoich książkach: powieściach, opowiadaniach, bajkach i pracach na temat przysłów i obyczajów, których fragmenty podczas spotkania czytała Elżbieta Kożurno. Młodzi czytelnicy nie tylko słuchali, ale mieli także możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi. Na koniec nagrodzili autorkę gromkimi brawami i ustawili się w kolejce po autografy. Duma i nieskrywana satysfakcja z odbytego spotkania malowały się na twarzach dzieci, kiedy opuszczały salę. Książki autorstwa Renaty Piątkowskiej cieszą się dużym powodzeniem i można wypożyczyć je w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. 10 maja odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej. Tym razem temat REKLAMA OGŁOSZENIA SKLEP U PAKUŁKI USTROŃ HERMANICE, ul. Skoczowska 23 Drewno podpałkowe, kominkowe (pakowane na paletach), brykiet, węgiel groszek workowany łupek granitowy, art. metalowe plastik, szkło i inne sól drogowa tel.: 33/ , echo WISŁY ZAPRASZAMY! rozmowy brzmiał Goście wiślańskich pensjonatów, cz. I. Świat polityki. Wprowadzeniem do dyskusji był referat Danuty Szczypki przedstawiający postacie najważniejszych polityków odwiedzających Wisłę od XIX wieku po dzień dzisiejszy. Ważni goście przyjeżdżali do miejscowości pod Baranią Górą nie tylko na polowania i wypoczynek, ale również po to, by uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach naukowych i spotkaniach politycznych. Za czasów panowania Habsburgów w Wiśle pojawiała się głównie arystokracja, a najwyższej rangi gośćmi byli arcyksiążęta i cesarz Prus Wilhelm II Hohenzollern. Budując sobie wille osiedlali się tu przedstawiciele Narodowej Demokracji i Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach międzywojennych, gdy wzniesiony został obecny Zamek Prezydenta RP, najznamienitszym gościem Wisły był prezydent Ignacy Mościcki, a wraz z nim władcy państw, dyplomaci, ministrowie i wojskowi. Lista nazwisk jest długa i warta bliższej analizy. Brakuje natomiast wiadomości na temat dygnitarzy hitlerowskich zjeżdżających do Zamku w okresie II wojny światowej, choć wiadomo że przebywał w nim Heinrich Himmler. Niewiele wiadomo również na temat gości z okresu PRL, kiedy Zamek był obiektem zamkniętym i dostępnym jedynie dla najwyższych rangą dygnitarzy partyjnych. Przedstawiciele PZPR wypoczywali również w innych ośrodkach, m.in. willach takich jak Almira i Wiślanka. Nowy okres w dziejach kontaktów Wisły ze światem polityki rozpoczął się całkiem niedawno wraz z powrotem Zamku do Kancelarii Prezydenta RP. Współcześnie w Wiśle goszczą czołowi politycy krajowi, ale także goście zagraniczni, w tym przywódcy państw. Wydarzenia te odnotowujemy jako mieszkańcy Wisły na bieżąco, ale ciągle odczuwamy brak informacji na temat przeszłości. W dyskusji wzięli udział i historycy, i przewodnicy po Zamku Prezydenta RP, co być może zaowocuje poszukiwaniami dokumentacji i badaniami w tym ważnym dla Wisły temacie. Z kolei 12 maja odbyła się promocja książki pt. Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach Słownik biograficzny oraz spotkanie z jej autorem Jerzym Klistałą. Wydarzenie to stanowiło kolejną okazję, aby do biblioteki wstąpić i poświęcić chwilę na refleksję historyczną: zastanowić się lub wspomnieć mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, którzy zginęli lub byli represjonowani w okresie II wojny światowej. Sylwetkę autora przedstawił Ryszard Macura, prezes Stowarzyszenia Wszechnica z Cieszyna, które wydało publikację. Następnie Jerzy Klistała podzielił się z czytelnikami refleksją nad niedostatecznym stanem udokumentowania tragicznych wydarzeń i ofiar wojny. Jego celem jest bowiem zachowanie pamięci o zwykłych ludziach, których życie naznaczyła historia, czy których los zmienił hitleryzm. Dlatego w słowniku znalazły się krótkie biogramy nie tylko tych, którzy zginęli, ale także osób przetrzymywanych w więzieniach i obozach. Znaczną ich część stanowią mieszkańcy Wisły, ale lista ta z pewnością nie jest zamknięta. W rozmowie jaka wywiązała się po prezentacji książki uczestniczyli także historycy, podkreślający potrzebę dalszych badań i poszukiwań. Listę wiślan ofiar II wojny światowej można jeszcze, póki trwa o nich pamięć w poszczególnych rodzinach, uzupełnić. Być może w ten sposób powstanie kolejna cenna praca i książka dla przyszłych pokoleń. Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jego celem jest zwrócenie uwagi szerokiej opinii publicznej na problematykę upowszechniania czytelnictwa oraz rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym. Akcja służy popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami i angażuje wszystkie rodzaje bibliotek po to, by ukazać znaczenie książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego oraz rozwoju intelektualnego społeczeństwa. Renata Czyż Więcej na stronie Wieści z biblioteki Biblioteka poleca Adam Pilch. Byłem przechodniem. Wybór kazań Świat Książki, Warszawa Byłem przechodniem to zbiór kazań pochodzącego z Wisły księdza pułkownika Adama Pilcha, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w ubiegłym roku. Był proboszczem luterańskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a do prezydenckiego samolotu wsiadł wykonując swoje obowiązki w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Książka powstała z inicjatywy żony Kornelii, zawiera notę biograficzną awansowanego pośmiertnie do stopnia generała brygady Adama Pilcha oraz wstęp wspomnienie autorstwa Jerzego Pilcha. Kinga Choszcz. Pierwsza wyprawa. Nepal Poznaj Świat, Pelplin Pierwsza wyprawa. Nepal to zapiski z blisko 8 miesięcznej podróży Kingi do krajów Bliskiego Wschodu na przełomie 1995 i 1996 roku. Wtedy jeszcze autorka nie przypuszczała, że zostaną one wydane w formie książki. Pisała pamiętnik dla siebie, dla bliskich, dla utrwalenia wspomnień. Książka została opublikowana po śmierci autorki, w niezmienionej formie, takiej, jaką po sobie pozostawiła. Warto sięgnąć po Pierwszą wyprawę. Nepal i przenieść się w inny, nieopisany w przewodnikach, świat wszędobylskich małp, świętych krów i niestety świat biedy i ubóstwa. Zubrzycka Elżbieta. Chcę mieć przyjaciela. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot Mała dziewczynka, jak każde dziecko, szuka przyjaciela. Chciałaby zaprzyjaźnić się z miłym puchatym misiem koala, ale przypadkiem spotyka kogoś zupełnie innego krokodyla o smutnych oczach. Zostaje jego przyjaciółką, bo on tego chce i wydaje się, że potrzebuje pomocy. Co wyniknie z tej przyjaźni? Głównym przesłaniem książki jest ostrzeżenie: jeśli przypadkiem zaprzyjaźnisz się z krokodylem, nie czekaj, aż on się zmieni i nie licz na to, że nauczysz go zachowywać się inaczej. Po prostu trzymaj się od niego z daleka i pozwól mu żyć tak jak chce. Dziecko nauczy się z tej książki, czym jest i na czym polega przyjaźń oraz czego można oczekiwać od prawdziwego przyjaciela. Więcej na stronie MBP w Wiśle fot. MBP w Wiśle

19 ZAPOWIEDZI Wykaz zajęć Domu Kultury 2011 Poniedziałek: 15:30 17:00 Próby grupy teatralnej Półmrok 16:00 18:00 Zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży 17:00 19:00 Spotkanie Wiślańskiej Grupy Fotograficznej 19:00 21:00 Próby Zespołu Regionalnego Wisła Wtorek: 14:30 15:45 Zajęcia plastyczne dla dzieci 16:00 17:30 Zajęcia plastyczne dla dorosłych 16:30 17:30 Próby Zespołu Regionalnego Wisełka 16:30 18:00 STREET DANCE (gr.młodsza) 18:00 19:30 STREET DANCE (gr.starsza) Środa: 16:00 17:00 Zajęcia baletowe dla dzieci (3 6 lat) grupa I 17:00 18:00 Zajęcia baletowe dla dzieci (3 6 lat) grupa II 16:30 17:30 Próby zespołu gitarowego 19:00 21:00 Próby Zespołu Regionalnego Wisła Czwartek: 9:00 10:30 Zajęcia Mam z bobasami 18:00 19:30 Próby Chóru Mieszanego WCK Piątek: zbiórki gromady zuchowej Zajęcia szachowe 16:00 18:00 Próby Orkiestry Dętej zbiórki drużyny harcerskiej Tafadu w Gołębniku (budynek WCK) echo WISŁY 19

20 RYSUNKI JANUSZA KOŻUSZNIKA 6 maja w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy prac Janusza Kożusznika. Na ekspozycji, która była prezentowana w maju, można było zobaczyć rysunki satyryczne autora, publikowane m.in. na łamach miesięcznika Echo Wisły. Janusz Kożusznik pochodzi z Bytomia. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracował jako projektant Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla Kamiennego i Brunatnego. Od 1999 roku jego karykaturalne rysunki można oglądać w kilkunastu czasopismach, a od dwóch lat rysunki artysty są emitowane w programie Szkło Kontaktowe w stacji TVN24. Janusz Kożusznik należy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury i Partii Dobrego Humoru. Od 2002 r. stale współpracuje z Wiślańskim Centrum Kultury, publikując rysunki satyryczne w naszym miesięczniku. Dorota Jamrozińska SZUKAJĄ SCHRONIENIA Wiślańskie Centrum Kultury pomaga zwierzakom znaleźć nowy dom Diana mieszkała ponad półtora roku w schronisku, zanim ktoś się nią zainteresował i zaadoptował. Niestety jej szczęście trwało zaledwie parę tygodni. jej nowy opiekun został bez dachu nad głowa i niestety nie mógł zatrzymać suczki. Diana ponownie trafiła do schroniska, co bardzo przeżywa. Jest łagodna, wesoła, bardzo posłuszna i grzeczna. Szybko się przywiązuje. Lubi się bawić i biegać. Może mieszkać zarówno w domu, jak i w ciepłej budzie w ogrodzie. Ma około 5 lat. Jest zdrowa, zaszczepiona i odrobaczona. Rudy jest około 5-letnim spokojnym, nieco wystraszonym kocurkiem. Został podrzucony pod płot jednego z domów w Ustroniu. Na pewno był kotem domowym, jest przyzwyczajony do mieszkania i kontaktu z człowiekiem. Jest kotem towarzyskim, lubiącym pieszczoty. Idealnie nadaje się dla starszej osoby. Może mieszkać w mieszkaniu lub domu z możliwością wychodzenia. Jest zdrowy, wykastrowany, odrobaczony. Kontakt z wolontariuszem: Kasia, , Paryżu Kocham Cię 28 maja zebrana w Kinie Marzenie publiczność mogła poczuć paryski klimat i przenieść się w magiczny świat piosenki francuskiej. A to wszystko dzięki wyśmienicie wykonanym przez Janusza Zbiegieła piosenkom Brela i Reggianiego. Koncert ten zadedykowany był przede wszystkim Matkom z okazji Ich święta. Mogliśmy usłyszeć wiele piosenek przedstawiających zawiły świat uczuć oraz wiele odmian miłości zarówno tej skierowanej do ludzi, których kochamy jak i do miejsca Paryża które zarówno autorzy piosenek jak i wykonawca pokochali nad życie. Dorota Jamrozińska Z NATURĄ NA TY fot. Dorota Jamrozińska fot. Dorota Jamrozińska REKLAMA OGŁOSZENIA 20 echo WISŁY

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA Włączając się w obchody 26-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zaproszą nauczycieli, rodziców i uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą Plebiscyt - II Dzierżoniowska Gala Sportu 2016 na terenie Miasta Dzierżoniowa.

w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą Plebiscyt - II Dzierżoniowska Gala Sportu 2016 na terenie Miasta Dzierżoniowa. ZARZĄDZENIE NR 622/ 2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą Plebiscyt - II Dzierżoniowska Gala Sportu 2016 na terenie Miasta Dzierżoniowa. Na

Bardziej szczegółowo

Formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Wychowujesz małe dziecko? Pracując zawodowo nie masz możliwości sprawowania nad nim całodobowej opieki? A może chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy, aby połączyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Starosta Pszczyński REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNIE, BO W KASKU"

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zapraszają młodych sympatyków sportów zimowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: BEZPIECZNIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają w dniach 19-23.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI Organizator : Przedszkole Anglojęzyczne First Steps Bielsko Biała ul. Br. Czecha 5 43-300 Bielsko Biała Cele festiwalu: 1. Prezentacja twórczości artystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Szczegółowych informacji udziela Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 22 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA z dnia 22 grudnia 2016 r. Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLII/512/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) PROCEDURA REJESTRACJI ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) INFORMACJE OGÓLNE Żłobki i kluby dziecięce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą.

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 25 lutego 2010 r. Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI Załącznik do Uchwały nr 37/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2009 ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI art. 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami plebiscytu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starostę Tatrzańskiego, Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania - nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania - nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3 Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania - nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3 Od dnia 4 kwietnia 2011 r. obowiązuje nowa ustawa z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat trzech (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net Mrocza, 17.06.2014 r. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Szczegółowych informacji udziela Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin Są tacy którzy w głowie hodują ogrody a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych ( ) moja wyobraźnia to kawałek deski a za cały instrument mam drewniany patyk Zbigniew Herbert XIII Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 1. Hasło konkursu:,, Każdy papieros niszczy Twoje Zdrowie 2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie 3.Patronat : Tadeusz Kopeć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR g Burmistrza Mia5ta Mrągowo z dnia S r.

ZARZĄDZENIE NR g Burmistrza Mia5ta Mrągowo z dnia S r. ZARZĄDZENIE NR g...12017 Burmistrza Mia5ta Mrągowo z dnia S-04 2017 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

I JESIENNY TURNIEJ BAJKOWYCH STROF pod Honorowym Patronatem Jeża spod Miasta Zgierza - 26 października 2009 roku -

I JESIENNY TURNIEJ BAJKOWYCH STROF pod Honorowym Patronatem Jeża spod Miasta Zgierza - 26 października 2009 roku - I JESIENNY TURNIEJ BAJKOWYCH STROF pod Honorowym Patronatem Jeża spod Miasta Zgierza - 26 października 2009 roku - Zapraszamy serdecznie do udziału w nowym konkursie adresowanym do dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 1314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań REGULAMIN KONKURSU LADY D. 2013 imienia Krystyny Bochenek z dnia 15 lutego 2013 roku 1 1. Organizatorem Konkursu Lady D. 2013 imienia Krystyny Bochenek, zwanego dalej Konkursem jest Parlamentarny Zespół

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska 23, Warszawa tel./fax: ,

Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska 23, Warszawa tel./fax: , III edycja MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO IMIENINY MARSZAŁKA Honorowy patronat: Minister Obrony Narodowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Mazowiecki Kurator Oświaty Burmistrz Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144941,w-dniu-ojca-mundurowi-rywalizowali-w-turnieju-pilki-noznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 17:08 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Klub Fotograficzny START

Klub Fotograficzny START PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie Klub Fotograficzny PTTK Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn tel./fax: 033/852-11-86 Regulamin VI ODDZIAŁOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr.0050.Z.19.2011 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2011

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr.0050.Z.19.2011 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2011 Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr.0050.Z.19.2011 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2011 L.p Wnioskodawca Nazwa projektu Kwota dotacji Ilość punktów 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski III Wernisaż

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. pn. BĄDŹ WIELKIM. Dąbrowa Tarnowska 2012 r.

V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. pn. BĄDŹ WIELKIM. Dąbrowa Tarnowska 2012 r. V REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II pn. BĄDŹ WIELKIM Dąbrowa Tarnowska 2012 r. To, co głosi Papież, staje się sprawą nie tylko ludzi jednego wyznania,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IX / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. STATUT ŻŁOBKA. ZŁOTY PROMYK w Nowym Tomyślu

Załącznik do Uchwały Nr IX / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. STATUT ŻŁOBKA. ZŁOTY PROMYK w Nowym Tomyślu Załącznik do Uchwały Nr IX / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. STATUT ŻŁOBKA ZŁOTY PROMYK w Nowym Tomyślu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Żłobek Złoty Promyk w Nowym Tomyślu,

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA i OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH zapraszają na:

REGULAMIN INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA i OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH zapraszają na: INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA i OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH zapraszają na: V Konkurs Poetycki Rozwijamy Skrzydła GRANICE. Organizatorem Konkursu Poetyckiego Rozwijamy Skrzydła

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA!

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA! konkurs strażacki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zapobiegajmy Pożarom" w woj. podkarpackim I. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 23 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 23 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.105.2017 BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.165.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia imprez i kiermaszy organizowanych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Ewangelickie Dni Kościoła

Ewangelickie Dni Kościoła Powód W 2017 roku cały świat świętuje 500 lat Reformacji. Opublikowanie 95 tez przez Marcina Lutra 31 października 1517 roku przyjmuje się za początek Reformacji, czyli odnowy chrześcijaństwa. Cel Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE

OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE OFERTA PROGRAMOWA 2013 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE LEKCJE MUZEALNE Szanowni Państwo, Zapraszamy do uczestnictwa w lekcjach muzealnych, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013 Przemyśl, dnia 23 stycznia 2013 r. Decyzją Kapituły Artystycznej Nagrody im. Mariana Strońskiego od roku 2013 Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego przyznawana będzie co dwa lata i przyjmuje

Bardziej szczegółowo