Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich. dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich. dla klas IV-VI szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich dla klas IV-VI szkoły podstawowej autor: mgr Jolanta Kuczyńska nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach 1

2 Wstęp Inspiracją do napisania programu zajęć koła teatralno-dziennikarskiego stały się moje doświadczenia związane z prowadzeniem takowych zajęć. Skutkiem spotkań z uczniami są liczne przedstawienia, wystąpienia oraz powstanie gazetki lokalno-szkolnej MISZMASZ. Nauczycielem jestem od 1998 roku i wtedy też rozpoczęła się moja przygoda z uczniem i teatrem. Z dziennikarstwem nieco później. Praca ta pozwoliła przełamać własne zahamowania, otworzyć się na drugiego człowieka i podzielić własnym doświadczeniem. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa, nauka i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralno-dziennikarskie poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. Dziennikarstwo to też swego rodzaju teatr z tym, że później należy go przenieść na papier i tu przede wszystkim jest pole do popisu nauczyciela polonisty. Zajęcia z dziennikarstwa mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem pisanym, w tym różnymi formami dziennikarskimi oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych wśród uczniów. Kolejnym powodem napisania programu była chęć uporządkowania sobie wszystkiego, co do tej pory wypracowałam i pogłębienie wiedzy do tej pory zdobytej. Staram się rozkochać uczniów w żywym słowie, teatrze oraz wyczulić na pułapki słowa, manipulację. Wykształcić w uczniu postawę uczestnika i odbiorcy kultury oraz promować postawę aktywną i twórczą. Program jest zgodny z podstawą programową, standardami osiągnięć i zadaniami szkoły. Program przeznaczony jest dla uczniów klas: IV, V, VI szkoły podstawowej, aktywnych i uzdolnionych humanistycznie ale i tych którzy, chcieliby przełamać zahamowania oraz rozwinąć skrzydła literackie. 2

3 Cele ogólne: Wszechstronny rozwój dziecka w obrębie edukacji humanistycznej (dziennikarskoteatralnej) Kształtowanie w uczniu postawy uczestnika i odbiorcy kultury Kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, umiłowanie ojczystego języka Rozwijanie umiejętności pracy w zespole Integracja zespołu Nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem Promowanie postawy aktywnej i twórczej. Cele szczegółowe: Uczeń powinien: nabyć umiejętność świadomego korzystania z różnych źródeł informacji uczestniczyć w życiu szkoły poprzez świadomy udział w akademiach, apelach, konkursach żywego słowa doskonalić czytanie ze zrozumieniem poznać pracę dziennikarza, reżysera, scenarzysty, choreografa i aktora rozwinąć umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji nabyć poczucie odpowiedzialności za słowo budować pozytywne więzi pomiędzy rówieśnikami i nauczycielem stać się otwartym na innych wyrażać stany emocjonalne za pomocą gestu, mimiki, słowa. Procedury osiągnięcia celów Formy pracy indywidualna grupowa zespołowa Metody pracy: podające: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wykład aktywizujące: burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, portfolio eksponujące: film, ekspozycja, pokaz, sztuka teatralna Przewidywane osiągnięcia Uczeń : świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych (Internet, gazeta, dziennik telewizyjny, i telewizja w ogóle, radio, film, sztuka teatralna, plotka ) zna podstawową terminologię związaną z dziennikarstwem i teatrem chętnie bierze udział w akademiach, apelach, konkursach recytatorskich. Przeglądach teatralnych czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty samodzielnie pisze teksty twórcze trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne rozwinąć umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji 3

4 Szczegółowy rozkład zajęć Tematyka zajęć została przewidziana na jedną godzinę tygodniowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że może się to wydawać niewiele. Dlatego program może być realizowany przez rok, dwa a nawet trzy lata, tyle ile trwa II etap edukacyjny, czyli klasę IV, V, VI. Wystarczy tylko uszczegółowić zagadnienia. Program ma spiralny charakter, co oznacza, że każdego roku poruszając tę samą tematykę, możemy ją poszerzać o kolejne terminy, zadania czy umiejętności. Wszystko zależeć będzie od zespołu z jakim będziemy pracować oraz od napływu nowych członków. Zajęcia można podzielić np.: I półrocze zajęcia z dziennikarstwa, II teatralne. Ja prowadzę od kilku lat na zasadzie przemienności, aby uczniowie mieli czas na opanowanie roli czy napisanie tekstu 4

5 wrzesień Miesiąc Liczba godzin Tematyka Przebieg zajęć Oczekiwane osiągnięcia Materiał, wykorzystane środki 1 Planujemy pracę na nowy rok Przedstawienie się, Przełamanie wstydu, Środki plastyczne, szkolny przedstawienie oczekiwań, ustalenie składu zespołu, piłka, karton, ustalenie zasad pracy. rozpoznanie oczekiwań i flamastry. Ustalenie regulaminu zajęć. możliwości uczniów. Zapis 2-3 Teatr i prasa, a cóż to takiego? Poszukiwania ciekawych tematów. 1 Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne. Od tych zajęć przygotowanie Zapis na tablicy lub na kartkach najważniejszych pojęć związanych z teatrem i prasą. Odszukanie haseł w słownikach. Czytelny zapis. Rozmowa. Wybór redaktora naczelnego, osoby odpowiedzialnej za oprawę graficzną. Przedstawienie propozycji tematów, wywiadów, artykułów, które zostaną zamieszczone w gazetce szkolno-lokalnej MISZMASZ Ćwiczenia szczęki, języka, warg, wymawianie samogłosek, i samogłosek regulaminu. Uczeń zna terminy takie jak: aktor, scenarzysta, scenariusz, choreografia, reżyser, sufler, scena, akt, prasa, radio, telewizja, teatr, Internet, wywiad, notatka prasowa, recenzja, sondaż, redaktor naczelny, opracowanie graficzne, redaktor, reporter, kierownik działu, redaktor naczelny... świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych (Internet, gazeta, dziennik telewizyjny, i telewizja w ogóle, radio, film, sztuka teatralna, plotka ) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wykrycie wady wymowy, wyraźna wymowa z odpowiednim oddechem.. Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słowniki poprawnej polszczyzny, Słownik terminów teatralnych, różnego rodzaju czasopisma i gazety, scenariusze,, dramat. Teksty ćwiczeń 5

6 październik aparatu mowy będzie stałym elementem spotkań 10 min. 1 Przeprowadzamy sondaż czy wywiad? nosowych, spółgłosek Zabawy integrujące grupę. Po grach dramatycznych próba przeprowadzenia sondażu i wywiadu na wrażeń po zabawie. Zabawy: lustro, chwalony, rzeźbiarz, pomniki, kartka, samodzielnie pisze teksty twórcze, trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne Kartka A4, notatniki, coś do pisania. 1 Opracowujemy nasz pierwszy scenariusz ( z myślą o zimowej imprezie środowiskowej ) 1 Pierwsze artykuły, oryginalne pomysły. Spotkanie z dziennikarzem gazetki gminnej (nawiązanie kontaktu, jego osiągnięcia, rady dla młodego zespołu) 1 Moja pierwsza rola... Spotkanie z aktorem 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... Prezentacja kilku scenariuszy. Wybór trzech najlepszych. Wybór jednego. Argumentacja. Prezentacja tego, co do tej pory udało się uczniom stworzyć: zebranych materiałów, szkiców artykułów,... Przydział czynności, ról. Pierwsze czytanie. Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, Czytanie ze zrozumieniem Wybór najlepszego scenariusz przez zespół. Dostrzeżenie jego mocnych i słabych stron. Ustalenie czego powinny dotyczyć poprawki. Wyszukiwanie potrzebnych informacji Ocena pracy, konstruktywna krytyka, mocne i słabe strony. Poczucie odpowiedzialności za słowo Rozumienie i identyfikowanie się z rolą. Wysłuchanie rad i pomysłów związanych z przyznaną rolą. Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie Wcześniej przygotowane scenariusze oraz charakterystyka dobrego scenariusza. Słowniki różnego typu, notatnik Scenariusz, notatki powstałe na spotkaniu. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 6

7 Grudzień listopad dopracowanie szczegółów. 1 I co dalej? Ekspresja sceniczna. Naśladowanie zachowania zwierząt, zjawisk przyrody,, odtwarzanie ludzkich zachowań, zabawy zmieniające funkcje przedmiotów. 1 Pierwsze składanie numeru Ocena tekstów, opracowanie gazetki MISZMASZ strony graficznej Regularna współpraca ze szkolnym informatykiem. Wizyta w drukarni. słów krytyki. Pozbycie się zahamowań, wstydu związanego ze śmieszną rolą czy pomyłką. Ożywienie przedstawienia ruchem. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Potrafi wstawić klipart, zastosować odpowiednio akapity, nagłówki, tytuły... Rekwizyty Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1 Próba z gestem, ruchem i z elementem kostiumu. Wybór kilku bożonarodzeniowych tekstów na spotkanie opłatkowe. Uczniowskie prezentacje: samopoczucie w roli, krytyczne omówienie własnych wrażeń, wskazówki prowadzącego i zespołu. Wybór tekstów. 1-2 Wydanie gazetki MISZMASZ Zapis na płycie, dyskietce..., obróbka komputerowa, oprawa graficzna, wydruk, powielenie. Rozprowadzenie nowego numeru gazetki wśród uczniów i mieszkańców Janowic Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Uświadomienie sobie własnych możliwości, współpraca, wyrozumiałość, podniesienie sprawności wyraźnego mówienia. Uczeń zna główne etapy powstawania gazety, posiada umiejętność zapisu dokumentu, obrobienia go graficznie, wklejenia na strony gazety, wydrukowania i skserowania. Umiejętność argumentowania, przekonywania o wartości nabycia gazetki, Teksty scenariusza, wybór tekstów o tematyce Bożego Narodzenia. Pracownia komputerowa, odpowiednie programy: Word, Power Point, Exel,..., drukarka, papier, kserokopiarka. 7

8 styczeń 1 Spotkanie opłatkowe zespołu teatralno-dziennikarskiego oraz zaproszonych gości. 1 Pomysł na scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę. Spotkanie ze scenografem lub kostiumologiem - warsztaty Przygotowanie wystroju, prezentacji prac, tekstów kolęd. Wykonanie scenografii, dopracowanie kostiumów, wybór odpowiedniego podkładu muzycznego Integracja zespołu, docenienie włożonej pracy. Rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych w ogóle, kreatywność,. Choinka, magnetofon, teksty kolęd, nagrania kolęd, opłatek... Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji, kostiumów, rekwizyty, 1-2 Próba generalna Prezentacja opanowania tekstów, dopracowanie szczegółów. Konstruktywna krytyka, samoocena, twórcze podejście do problemu. Teksty scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, Rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Prezentacja przedstawienia Występ młodych aktorów Przełamanie zahamowań, wstydu, dobra zabawa, integracja zespołu, rozmiłowanie się w słowie i teatrze. Tekst scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 8

9 marzec luty 1 Podsumowanie spektaklu, spotkanie przy herbatce i ciastku. 1 Planujemy nowy numer gazety MISZMASZ. Ćwiczenia stylistyczne. Spotkanie z dziennikarzem telewizyjnym. Omówienie przedstawienia: gry aktorów, opanowania przez nich tekstu, wykorzystania gestu i mimiki. Przedstawienie propozycji tematów, wywiadów, artykułów, wybieranie cytatów. Samoocena, krytyka, dokonanie analizy błędów, wnioski na przyszłość. Dokonywanie selekcji, udział w dyskusji, argumentowanie. Umiejętne posługiwanie się cytatem, umiłowanie języka ojczystego. Herbata, ciasto Notatki, słowniki, cytaty, 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, dopracowanie szczegółów. 1 Moja kolejna rola... Przydział czynności, ról. Pierwsze czytanie scenariusza. 1 Gwara uczniowska Stworzenie słowniczka gwary uczniowskiej, omówienie rodzajów gwar środowiskowych, wykorzystanie zdobytych materiałów do nowego artykułu Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie słów krytyki. Rozumienie i identyfikowanie się z rolą. Wysłuchanie rad i pomysłów związanych z przyznaną rolą. Uświadomienie sobie roli języka w życiu człowieka, sposobów komunikacji, różnorodności słów, kultury języka. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. Scenariusz, notatki powstałe na spotkaniu. Słowniki, teksty, notatki 1 Ton, tempo i akcent. Wysłuchanie wybranych Dostrzega specyfikę Teksty scenariusza, 9

10 kwiecień 1(1-2) Plakat i reklama. Zajęcia z udziałem plastyka szkolnego. 1 Próba z gestem, ruchem i z elementem kostiumu. Wybór kilku tekstów o tematyce wiosennej, wielkanocnej oraz próba stworzenia własnego tekstu. 1 Pierwsze składanie numeru gazetki MISZMASZ fragmentów recytowanych tekstów oraz fragmentów przedstawień, słuchowisk. Analiza. Wygłaszanie z pamięci tekstu inscenizacji z zastosowaniem zmian tonu, tempa głosu, pauz i akcentu logicznego, doskonalenie dykcji Wyjaśnienie terminologii: plakat, reklama. Próba stworzenia plakatu odnoszącego się tematycznie do przygotowywanego spektaklu oraz reklamy gazetki MISZMASZ Uczniowskie prezentacje: samopoczucie w roli, krytyczne omówienie własnych wrażeń, wskazówki prowadzącego i zespołu. Wybór tekstów. Ocena tekstów, opracowanie strony graficznej wygłaszanego tekstu. Potrafi z pamięci wygłosić własną rolę z zastosowaniem zmian tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego Wykonanie i zastosowanie w praktyce plakatu i reklamy. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Uświadomienie sobie własnych możliwości, współpraca, wyrozumiałość, podniesienie sprawności wyraźnego mówienia. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Potrafi wstawić klipart, zastosować odpowiednio akapity, nagłówki, tytuły... nagrania Słownik języka polskiego, Słownik terminów literackich, materiały potrzebne do wykonania plakatu. Teksty scenariusza, wybór tekstów o tematyce wielkanocnowiosennej Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1 Co lubimy czytać? Wizyta w bibliotece publicznej. Poszerzanie horyzontów myślowych, prezentacja przeczytanych utworów, Umiejętne argumentowanie, obrona własnego zdania, prezentacja przeczytanych lektury 10

11 maj 1 Zapraszamy! Próba wszystkich aktorów. 1 Pomysł na scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę. zachęcenie do czytania. Przygotowanie zaproszeń, elementy dobrego zaproszenia, formy grzecznościowe, oprawa graficzna, estetyka. Zaprezentowanie tego, czego już nauczyliśmy się. Wykonanie scenografii, dopracowanie kostiumów, wybór odpowiedniego podkładu muzycznego utworów, zamiłowanie do czytania. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo oryginalne zaproszenie. Samoocena, wnioski nad czym jeszcze trzeba popracować. Rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych w ogóle, kreatywność,. Materiały plastyczne, Słownik ortograficzny, notatki Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji, kostiumów, rekwizyty, 1-2 Próba generalna Prezentacja opanowania tekstów, dopracowanie szczegółów. Konstruktywna krytyka, samoocena, twórcze podejście do problemu. Teksty scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, Rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Prezentacja przedstawienia Występ młodych aktorów Przełamanie zahamowań, wstydu, dobra zabawa, integracja zespołu, rozmiłowanie się w słowie i teatrze. Tekst scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Podsumowanie spektaklu Omówienie przedstawienia: gry aktorów, opanowania przez nich tekstu, Samoocena, krytyka, dokonanie analizy błędów, wnioski na przyszłość. 11

12 czerwiec 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... wykorzystania gestu i mimiki. Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, dopracowanie szczegółów. Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie słów krytyki. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1-2 Wydajemy kolejny numer gazetki, co już umiemy... 1 Oceniamy naszą pracę. Bierzemy udział w imprezie środowiskowej Janowicki Piknik Rodzinny, prezentujemy nasze dokonania. Zapis na płycie, dyskietce..., obróbka komputerowa, oprawa graficzna, wydruk, powielenie. Rozprowadzenie nowego numeru gazetki wśród uczniów i mieszkańców Janowic Podsumowanie rocznej pracy, wnioski, ocena i samokrytyka, propozycje zmian, ewaluacja. Umiejętność zapisu dokumentu, obrobienia go graficznie, wklejenia na strony gazety, wydrukowania i skserowania. Umiejętność argumentowania, przekonywania o wartości nabycia gazetki, Uczeń zauważa mocne i słabe strony rocznej pracy, wyciąga wnioski, planuje, ocenia, wypełnia ankietę. Pracownia komputerowa, odpowiednie programy: Word, Power Point, Exel,..., drukarka, papier, kserokopiarka. Przygotowane ankiety. 12

13 Ewaluacja Efekty działań kółka dziennikarsko-teatralnego trudno jest ocenić, jednak bieżąca ewaluacja pozwoli krytycznie spojrzeć na swój warsztat pracy i styl uczenia. Dostarcza informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by jeszcze lepiej wpłynąć na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność, kolejne numery gazetki MISZMASZ, a także ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli. Dołączam wstępnie opracowane ankiety, ale zastrzegam prawo naniesienia zmian. 13

14 Ankieta skierowana do Ucznia Zaznacz jak często podczas zajęć teatralno-dziennikarskch pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania. 1. Chętnie uczestniczę w zajęciach : 2. Czuję się pewnie podczas zajęć, ponieważ mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie: zawsze Często czasami rzadko nigdy 3. Wiem, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę: 4. Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela: 5. Chętnie wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: 6. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem przedstawienia: 7. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem gazetki: 8. Czuję się kimś ważnym w zespole: 9. Co chciałbyś/abyś zmienić w zajęciach? 14

15 Ankieta skierowana do Rodziców Szanowni Państwo! Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralno-dziennikarskiego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby Waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety. Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania dziecka. 1. Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach teatralno-dziennikarskich: 2. W domu demonstrowało ćwiczenia poznane na zajęciach: 3. Chętnie prezentowało swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi: 4. Przeżywało sukcesy i porażki całej grupy: 5. Chętnie wykonywało ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: 6. Czuło się kimś ważnym w zespole: Moje uwagi : 15

16 Ankieta dla Uczniów 1) Czy oferta zajęć dziennikarskich odpowiada Twoim zainteresowaniom i potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Tak. c. Nie. d. Zdecydowanie nie. e. Nie mam zdania. 2) Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ a. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce, b. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, c. pozwalają rozwijać zainteresowania, d. pozwalają rozładować stres związany z nauką, e. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. 3) Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 4) Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 5) Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 6) Inne uwagi

17 1) Czy oferta zajęć teatralnych odpowiada Twoim zainteresowaniom i potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Tak. c. Nie. d. Zdecydowanie nie. e. Nie mam zdania. 2) Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ a. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce, b. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, c. pozwalają rozwijać zainteresowania, d. pozwalają rozładować stres związany z nauką, e. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. 3) Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 4) Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 5) Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 6) Inne uwagi

18 Literatura : J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1981 J. Awgulowa, Dziecko widzem i aktorem, WSiP, Warszawa 1979 U. Wierzbicka, Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym, WSiP, Warszawa 1979 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, PWN, Kraków 1974 J. U. Ciarkowska, M. Sienkiewicz, A. Wilczewski, Baśniowy świat na scenie, Wydawnictwo Innowacje 1999 Jadwiga Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, Klasy 1-3, WSIP, Warszawa 1999 Jan Kropiwnicki, Koniec... a może reinkarnacja?, Nowe w szkole 2004 nr 6 Zofia Baniewska, Alina Płaziak - Janiszewska, Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I - III, Wszystko dla Szkoły 2002 nr 9 ABC młodego dziennikarza. Język Polski w Liceum nr 3, 2002/2003 Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa, Stentor Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Bauera Z. i Chludzińskiego E., Kraków 2000 Dziennikarstwo od kuchni pod red. A. Niczyperowicza Dziennikarz w szkole. Język Polski w Gimnazjum nr 1, 2001/2002 Garlicki B., Metodyka dziennikarstwa, Kraków 1974 Program nauczania elementów wiedzy dziennikarskiej w klasie humanistycznej. Biblioteka w Szkole nr 11, 2003 Przyrowski Z., Słowo drukowane, Warszawa 1975 Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej, pod red.malcoma F.Mallette, w tłum.barbary Stanisławczyk-Żyły, World Press Freudom Committee Ryszard Jedliński, Gatunki publicystyczne w szkole średniej, WSiP, W-wa Antologia polskiego reportażu w opracowaniu szkolnym, pod red. Krystyny Heska- Kwaśniewicz i Bogdana Zelera, wyd. Książnica Katowice

19 Dziedzic A., Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa Iłowski S., Vademecum teatru amatorskiego, Kraków Lubienicka A. ( red. ), Przygoda z dramą, Wrocław Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieżowy, Warszawa Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa Wroński J., Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN Autor: Bożena Prażmo, Zespół Szkół w Kocku Okres realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/12, I i II semestr 2012/2013 1 WSTĘP Teatr szkolny jest ciekawym i atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR Uczestnicy: uczniowie gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Iwona Woźniczka I. Cel główny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 OGÓLNE ZAŁOZENIA KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Cele ogólne: Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod. Zachęcenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła teatralnego. Wstęp. Autor: Elżbieta Tomana

Program szkolnego koła teatralnego. Wstęp. Autor: Elżbieta Tomana Autor: Elżbieta Tomana Program szkolnego koła teatralnego Wstęp Teatr jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój dzicka w wieku szkolnym, szczególnie na etapie gimnazjum, kiedy procesy odkrywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA POLONISTYCZNEGO W GIMNAZJUM WYSTĘPUJEMY W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA POLONISTYCZNEGO W GIMNAZJUM WYSTĘPUJEMY W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA POLONISTYCZNEGO W GIMNAZJUM WYSTĘPUJEMY W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH Autor programu: Irena Rusin nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. Program przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

Czytać, słuchać i oglądać

Czytać, słuchać i oglądać Czytać, słuchać i oglądać czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji ZAŁOŻENIE PROJEKTU i informacji. Nadrzędnym założeniem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętność sprawnego poruszania się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE! Wraz ze swoimi uczniami będącymi aktywnymi członkami kółka literackiego Lekcje twórczości dla klas I-III wydaję czasopismo Alfabet. W tym roku szkolnym 2010/11 tworzą je uczniowie klasy 2b, a ostatnio

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO zmodyfikowany ze względu na działalność Kabaretu Barwnych Marynarek autor: Agnieszka Wiśniewska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Spis treści: Wstęp Cele

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO KÓLKA JĘZYKA ANGIESLKIEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA POCIASK

PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO KÓLKA JĘZYKA ANGIESLKIEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA POCIASK PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO KÓLKA JĘZYKA ANGIESLKIEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA POCIASK WSTĘP Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA mgr Jadwiga Zaborowska Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III I. WSTĘP Program ten przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

"Nasza szkoła w poezji uczniów"

Nasza szkoła w poezji uczniów Monika Kowalik "Nasza szkoła w poezji uczniów" szkolny projekt edukacyjny WSTĘP Projekt edukacyjny Nasza szkoła w poezji uczniów skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WARSZTATÓW MEDIALNYCH. Na przedmiocie warsztaty medialne uczeń otrzymuje oceny z następujących form:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WARSZTATÓW MEDIALNYCH. Na przedmiocie warsztaty medialne uczeń otrzymuje oceny z następujących form: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WARSZTATÓW MEDIALNYCH Na przedmiocie warsztaty medialne uczeń otrzymuje oceny z następujących form: 1) Wypowiedź ustna (przemówienie na wybrany temat) Przemówienie jest oceniane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE Opracowała: Maria Radomska Monika Jamska Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Zabawa z teatrem - terapia poprzez sztukę teatralną

Zabawa z teatrem - terapia poprzez sztukę teatralną Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu ul. X-lecia PL 19-21 68-100 Żagań PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Zabawa z teatrem - terapia poprzez sztukę teatralną DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie Szkolny Program Profilaktyki Rok szkolny 2011/2012 Cele główne: 1. Stwarzanie właściwych relacji między uczniami. 2. Promowanie zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz Plan pracy kółka dziennikarskiego rok szkolny 2007/2008 opiekun mgr Urszula Warmuz Cele główne: tworzenie gazetki szkolnej WOJKO redagowanej przez uczniów, współpraca z redakcją gazety lokalnej Kurier

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

"Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010

Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010 Harmonogram zajęd W świecie teatru realizowanych w projekcie "Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/200 Moduł I Popularyzacja dzieła sztuki pisarskiej - inscenizacji adaptacji LP. TEMAT FORMA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I. Przedmiotem oceniania są: II. Cele oceniania 1. Ocenianie bieżące: pomóc

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM I. WSTĘP Udział z zajęciach teatralnych umożliwia wielokierunkowy rozwój młodego człowieka. Pobudza do aktywności twórczej, rozwija wyobraźnię, zdolność widzenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU: Agata Kudełka Nauczyciel mianowany Prawa autorskie: Agata Kudełka PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Z UCZNIEM SŁABYM JĘZYK POLSKI KLASY I GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA WSTĘP Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program -,,W tym cała sztuka - Marzena Kwiecień 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 21 Gimnazjum nr 8 Rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 21 Gimnazjum nr 8 Rok szkolny 2016/2017 Program wychowawczy Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 21 Gimnazjum nr 8 Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: -Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6), -Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM PROGRAM AUTORSKI KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM dla uczniów klas I III gimnazjum English Drama Club Opracowała mgr Aleksandra Chilewicz I WSTĘP Stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program zajęć wyrównawczych w Gimnazjum Matematyka J1 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Warsztatów Teatralnych

Przedmiotowy System Oceniania z Warsztatów Teatralnych Przedmiotowy System Oceniania z Warsztatów Teatralnych Spis treści I Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania II Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania III Narzędzia służące sprawdzaniu osiągnięć uczniów

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Język polski. Temat Aktywizujące metody i techniki czytania tekstów literackich.

Język polski. Temat Aktywizujące metody i techniki czytania tekstów literackich. Język polski Temat Aktywizujące metody i techniki czytania tekstów literackich. Model uczenia Johna Kellera. Metoda kontekstowa w nauczaniu. Aktywizujące techniki analizy tekstu, np. Zacznij od kontekstu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy

Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy I.SŁOWO WSTĘPNE Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się, czy też wysławiania. Dobre maniery,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania Zajęcia artystyczne - teatralne / gimnazjum/ Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ

GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 0-III GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ Dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję, proszę - te słowa codziennie na ustach noszę. AUTORZY PROJEKTU: JADWIGA ZALEWSKA, ANETA SAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH, BUDOWANIE WARTOŚCI Lp. Zadania Forma realizacji/działania Spodziewane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Anna Wiśniewska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Anna Wiśniewska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Anna Wiśniewska OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna dzieje książki, zna zasady redagowania recenzji, zna reguły gromadzenia argumentów i sposoby ich uzasadniania. b) Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO DLA KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO DLA KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO II Liceum Ogólnokształcące i m. M i k o ł a j a K o p e r n i k a w e W ł o c ł a w k u 87-800 WŁOCŁAWEK tel. (054) 236 02 23, fax. (054) 236 74 02 NIP: 888 10 34-580 ul. Urocza 3 e-mail: lo2.wloclawek@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających. zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie

Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających. zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu Innowacja pedagogiczna DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Innowacja programowo metodyczno - organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM Opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Koło matematyczne 2abc

Koło matematyczne 2abc Koło matematyczne 2abc Autor: W. Kamińska 17.09.2015. Zmieniony 08.12.2015. "TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE, ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ, KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE" G. CH.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

Tematyka i zadania Metody i formy pracy Odpowiedzialni Terminy/Uwagi

Tematyka i zadania Metody i formy pracy Odpowiedzialni Terminy/Uwagi Plan zajęć profilaktyczno-dydaktyczno-wychowawczych Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Piwnicznej-Zdroju 2016 Tematyka i zadania Metody i formy pracy Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo