Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2"

Transkrypt

1 AMME th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika lska, ul. Konarskiego 18a, Gliwice W artykule przedstawiono wyniki bada technologii laserowego proszkowego oraz plazmowego powierzchni roboczej (przylgni) grzybków zaworów silników okrtowych ze stali X40CrSiMo10-2. Wykazano, e jest moliwe wykonanie wysokiej jakoci napoin proszkami na osnowie kobaltu, przy czym proces laserem HPDL zapewnia wysz dokładno sterowania jakoci i kształtem napoin oraz energi liniow (udziałem materiału podłoa w napoinie) w stosunku do procesu PTA. 1. BADANIA TECHNOLOGII NAPAWANIA LASEROWEGO PROSZKOWEGO Badania nad opracowaniem technologii laserowego proszkowego powierzchni roboczej (przylgni) grzybków zaworów silników okrtowych ze stali X40CrSiMo10-2, przeprowadzono za pomoc lasera diodowego duej mocy HPDL firmy ROFIN SINAR DL 020, o maksymalnej mocy wizki 2,3 kw. Laser ROFIN SINAR DL 020 zawiera głowic wyposaon w dwa pakiety diod zasilanych z oddzielnych ródeł prdu, układ sterowania moc wizki laserowej oraz układ chłodzenia pakietów diod, rys. 1 i tabl. 1 [1,2]. Głowica lasera zamocowana jest na prowadnicy liniowej układu pozycjonowania firmy ISEL AUTOMATION sterowanym numerycznie, a napawane krki oraz zawory ze stali X40CrSiMo10-2 mocowano w obrotniku, na stole krzyowym tego układu. Dokładno pozycjonowania układu wynosi 0,20 [µm] / 100. Stanowisko do laserowego proszkowego wyposaono dodatkowo w układ podawania proszku do obszaru, z dokładnie sterowanym nateniem podawania proszku w zakresie 0,8-25 [g/min]. W celu opracowania warunków technologicznych laserowego proszkowego przylgni grzybków zaworów, przeprowadzono wstpne próby ciegami w pozycji podolnej po torze kołowym, krków o gruboci 8,0 i rednicy 75 mm, ze stali zaworowej X40CrSiMo10-2, symulujc w ten sposób warunki przylgni grzybków zaworów. W czasie prób wizk laserow ogniskowano na górnej powierzchni napawanego krka, przy odległoci ogniskowej 82 i wielkoci ogniska 1,8 6,8. Do bada warunków technologicznych laserowego proszkowego wytypowano trzy proszki na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, przeznaczone oryginalnie do plazmowego proszkowego grzybków zaworów silników spalinowych, tabl. 2 [3]. Jako kryteria oceny jakoci procesu laserowego proszkowego przyjto:

2 470 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki wysoka jako napoin oceniana na podstawie ogldzin zewntrznych, bada penetracyjnych i bada ultradwikowych (brak wad, a zwłaszcza pkni oraz gładkie i równe lico ), pojedynczy cieg napoin o szerokoci 6,0-6,5 i gruboci 1,0-1,5, grubo 4,0-4,5. Na podstawie bada wpływu podstawowych parametrów laserowego proszkowego na jako i kształt napoin: mocy wizki lasera, połoenia ogniska wizki, prdkoci, połoenia dyszy podajcej proszek do jeziorka spawalniczego, rodzaj proszku, natenie podawania proszku, natenie przepływu gazu ochronnego oraz temp. podgrzewania wstpnego, ustalono optymalne warunki technologiczne płaskiej powierzchni krków ze stali X40CrSiMo10-2, tabl. 3. Badania wykazały, e skład chemiczny badanych proszków na osnowie kobaltu nie wywiera wpływu na jako napoin i nie jest konieczne podgrzewanie wstpne. Nastpnie przeprowadzono badania nad ustaleniem warunków technologicznych laserowego proszkowego przylgni grzybków zaworów, w oparciu o warunki technologiczne ciegów kołowych na płaskiej powierzchni krków, tabl. 3. Zawory o powierzchni roboczej (przylgni) grzybka przygotowanej przez podtoczenie o szerokoci ok. 4,0 i głbokoci ok. 0,8, mocowano w obrotniku sterowanym numerycznie, a dwa ciegi o zakładce rzdu 30-40% (ok. 3,0 ), układano w pozycji podolnej. Okazało si, e w przypadku kadego z proszków konieczne jest podgrzewanie wstpne zaworów, w celu uniknicia pkni poprzecznych ciegów. Na podstawie bada wpływu temp. podgrzewania wstpnego na jako napoin wykazano, e dopiero przy podgrzewaniu do temp. powyej C ciegi napoin s wolne od pkni, tabl. 4. Twardo napoin po obróbce wykaczajcej grzybka zaworu mieci si w granicach HRC. Dalsze badania wykazały, e w celu zapewnia wymaganego naddatku na obróbk wykaczajc zaworów próbnych do bada eksploatacyjnych oraz ograniczenia wpływu ciepła na grzybek zaworu o małej pojemnoci cieplnej, konieczne jest wykonanie napoin o gruboci ok. 4,5-5,0 i szerokoci ok. 8,0. Takie wymiary napoin wymagały opracowania warunków technologicznych dwuwarstwowego z dwoma ciegami w kadej warstwie, tabl. 5. Parametry (energi liniow ) dobrano w ten sposób, aby spełniajc kryterium jakoci, uzyska w pierwszej warstwie moliwie najniszy udział materiału rodzimego. Widok zaworów próbnych, o przylgni grzybka zaworu napawanej dwuwarstwowo proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, tabl. 2 i 5, przedstawiono na rys. 2. Tablica 1. Dane techniczne lasera diodowego duej mocy ROFIN DL 020 Parametr Wielko Długo fali Max moc wyjciowa wizki (promieniowanie cigłe) Zakres płynnej regulacji mocy wizki roboczej 808 [nm] ± 5[nm] lub 940 [nm] ± 10 [nm] 2500 [W] [W] Sprawno energetyczna [%] Długo ogniska wizki Wymiary ogniska wizki Zakres gstoci mocy wizki na powierzchni ogniska 82 / 32 1,8 6,8 / 1,8 3, ,5 [kw/cm 2 ]

3 Badania technologii laserowego i plazmowego 471 a) b) Rys. 1. Widok stanowiska do grzybków zaworów oraz przebieg procesu : a) laserem HPDL, wyposaonym w oprzyrzdowanie do laserowego proszkowego, b) PTA proszkowego urzdzeniem CASTOLIN EUTRONIC GAP Tablica 2. Skład chemiczny i twardo napoin PTA wykonanych proszkami stosowanymi w badaniach procesu laserowego i PTA przylgni grzybków zaworów Rodzaj Skład chemiczny w % mas. Twardo proszku C Si Cr W Ni Mo Fe Co ,2 1,2 28,8 4,9 2,2 <0,1 2,0 reszta HRC ,55 1,21 29,7 9,0 2,0 0,01 1,7 reszta HRC PG5218 1,32 1,25 29,0 5,3 2,1 <0.1 1,9 reszta HRC Tablica 3. Warunki technologiczne laserowego proszkowego laserem HPDL ROFIN DL020, proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, ciegów kołowych napoin na krkach ze stali X40CrSiMo10-2, rys. 2 Technika Moc lasera [kw] Prdko [m/min] podawania proszku [g/min] Grubo Szeroko 1 warstwa 1,0-1,4 0,20-0,30 5,0-6,0 1,0-1,5 ok. 6,0-6,5 Uwagi: Długo ogniskowa wizki lasera - 82,0, szeroko wizki lasera na powierzchni napawanej płytki - ok. 6,8, natenie gazu transportujcego proszek argonu 2,0 [l/min], natenie gazu ochronnego argonu 6 [l/min], rednica dyszy podajnika proszku - 1,2, kt pochylenia dyszy ok. 40 [ o ], odległo dyszy od jeziorka spawalniczego ok. 10,0. Nie jest wymagane podgrzewanie wstpne krków. Tablica 4. Wpływ temp. podgrzewania wstpnego na jako napoin laserowych przylgni grzybka zaworu, rys. 4 Rodzaj Temperatura podgrzewania wstpnego zaworów [ o C] proszku PG5218

4 472 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Rys. 2. Widok zaworów próbnych napawanych laserem HPDL proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, tabl. 5 Tablica 5. Warunki technologiczne laserowego proszkowego laserem HPDL ROFIN DL020, proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2, rys. 5 Technika Moc lasera [kw] Prdko [m/min] podawania proszku [g/min] Grubo Szeroko 1 warstwa 1,0-1,2 0,20 5,0 1,0-1,2 ok. 6,0 2 ciegi 2 i 3 warstwa 1,1-1,2 0,20 5,0 1,3-1,5 ok. 6,0 2 ciegi Uwagi: Długo ogniskowa wizki lasera - 82,0, szeroko wizki lasera na powierzchni napawanej płytki - ok. 6,8, natenie gazu transportujcego proszek argonu 2,0 [l/min], natenie gazu ochronnego argonu 6 [l/min], rednica dyszy podajnika proszku - 1,2, kt pochylenia dyszy ok. 40 [ o ], odległo dyszy od jeziorka spawalniczego ok. 10,0. Zakładka ciegów 30-40% (ok. 3,0 ). Wymagane podgrzewanie zaworu wstpne do temp C. 2. BADANIA TECHNOLOGII NAPAWANIA PLAZMOWEGO PROSZKOWEGO Napawanie plazmowe proszkowe PTA, powierzchni roboczej (przylgni) grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 prowadzono automatycznie za pomoc urzdzenia do plazmowego proszkowego EUTRONIC GAP 200 firmy CASTOLIN, rys. 1. Stanowisko do wyposaono w sterowany numerycznie obrotnik, w którego uchwycie mocowano napawane zawory. W badaniach zastosowano podobnie jak do laserowego proszkowego, trzy proszki na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218, tabl. 2. W celu ustalenia warunków technologicznych PTA powierzchni roboczej grzybków zaworów, okrelono wpływ parametrów PTA na kształt i jako napoin. Wstpne próby przeprowadzono ciegami po torze kołowym na krkach ze stali X40CrSiMo10-2, symulujc w ten sposób proces napawanie przylgni grzybka zaworu. Jako kryteria oceny jakoci procesu PTA przyjto:

5 Badania technologii laserowego i plazmowego 473 wysoka jako napoin oceniana na podstawie ogldzin zewntrznych, bada penetracyjnych i bada ultradwikowych (brak wad, a zwłaszcza pkni oraz gładkie i równe lico ), pojedynczy cieg napoin o szerokoci ok. 6,0 i gruboci 1,2-1,5, grubo 4,5-5,0. Na podstawie bada wpływu podstawowych parametrów PTA na jako i kształt napoin kołowych na krkach ze stali X40CrSiMo10-2: natenie prdu łuku plazmowego, prdkoci, natenie podawania proszku, natenie przepływu gazu podajcego proszek, gazu plazmowego i gazu ochronnego, ustalono wstpne warunki technologiczne grzybków zaworów. Próby PTA z ruchem wahadłowym palnika wykazały, e moliwe jest wykonanie warstw o wymaganej szerokoci kształcie, lecz w wyniku duej energii liniowej nastpuje nadmierne nagrzewanie grzybka zaworu i jego odkształcenia. Zawory próbne o powierzchni roboczej grzybka przygotowanej przez podtoczenie o szerokoci ok. 4,0 i głbokoci ok. 1,0, mocowano w obrotniku sterowanym numerycznie, rys. 1. Na postawie wstpnych prób grzybków zaworów stwierdzono, e w celu zapewnienia wymaganego naddatku na obróbk wykaczajc zaworów próbnych do bada eksploatacyjnych oraz, konieczne jest wykonanie napoin o gruboci ok. 4,5-5,0 i szerokoci ok. 10,0, rys. 3. Takie wymiary napoin oraz konieczno ograniczenia wpływu ciepła na grzybek zaworu o małej pojemnoci cieplnej, wymagały opracowania warunków technologicznych PTA trzema warstwami zawierajcymi trzy ciegi, tabl. 6. Proces zaworów próbnych prowadzono w pozycji podolnej, a w celu zapobieenia pkniciom poprzecznym, zawory przed napawaniem podgrzewano wstpnie do temp. ok. 250 o C, a temp. midzyciegow utrzymywano na poziomie ok. 200 o C. Temperatury te ustalono na postawie bada przeprowadzonych podobnie jak w przypadku laserowego proszkowego, tabl. 4. Twardo napoin PTA po obróbce wykaczajcej grzybka zaworu mieci si w granicach HRC. Widok zaworów próbnych napawanych automatycznie PTA proszkami 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Widok zaworów próbnych napawanych PTA proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, urzdzeniem EUTRONIC GAP 200, rys. 8 i tabl. 7

6 474 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Tablica 6. Warunki technologiczne ciegów kołowych automatycznie PTA na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin powierzchni roboczej grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2, rys. 9 i 11 Rodzaj proszku PG 5218 Warstwa prdu [A] 1 40,0-55,0 2 45,0-55,0 3 45,0-55,0 1 45,0-55,0 2 45,0-60,0 3 45,0-60,0 1 40,0-45,0 2 45,0-50,0 przepływu gazu ochronnego [l/min] przepływu gazu transportujcego [l/min] podawania proszku [g/min] 7,0 3,0 10,0-12,0 7,0 3,0 10,0-12,0 7,0 3,0 10,0-12,0 3 45,0-50,0 Uwagi: Gaz plazmowy argon o nateniu przepływu 3,0 [l/min], gaz podajcy proszek i gaz ochronny mieszanka MIX 5 argon + 5% H 2, odległoci dyszy palnika od materiału 4,0-5,0. Temperatura podgrzewania wstpnego 250 o C. Temperatura midzyciegowa 200 o C. Prdko obrotowa stołu 0,8 [obr/min]. Szeroko napoin ok. 8,0, grubo 4,0-4,5. 3. PODSUMOWANIE Na podstawie przyprowadzonych bada technologii laserowego oraz PTA proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin stwierdzono: 1. Proces laserem HPDL zapewnia wysz dokładno sterowania jakoci i kształtem napoin oraz energi liniow (udziałem materiału podłoa w napoinie) w stosunku do procesu PTA, rys. 5 i 11. W przypadku obu technologii zapewniona jest wysoka jako napoin oraz twardo warstwy wierzchniej w granicach: laserowe HRC, PTA HRC. 2. W celu zapewnienia wymaganej jakoci i kształtu napoin, tak w przypadku laserowego, jak i PTA konieczne jest napawanie wielowarstwowe, z ograniczeniem energii liniowej, tabl. 5 i Z uwagi na odmienne właciwoci fizyczne badanych proszków na osnowie kobaltu, w przypadku PTA konieczny jest dokładny dobór parametrów, w zalenoci od rodzaju zastosowanego proszku, tabl. 7. Prac wykonano w ramach projektu badawczego Nr 4 T08C finansowanego przez Komitet Bada Naukowych. LITERATURA 1. Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie. WNT, W-wa. 2000, 2. Klimpel A.: Lasery diodowe duej mocy w spawalnictwie. Przegld Spawalnictwa. 1999, nr 8, 3. Katalog firmy Castolin Eutectic.

Platerowanie laserowe zaworów wylotowych silnika lotniczego wykonanych ze stali X53CrMnNiN 21-9

Platerowanie laserowe zaworów wylotowych silnika lotniczego wykonanych ze stali X53CrMnNiN 21-9 BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Platerowanie laserowe zaworów wylotowych silnika lotniczego wykonanych ze stali X53CrMnNiN 21-9 ZDZISŁAW BOGDANOWICZ, WOJCIECH NAPADŁEK*, KRZYSZTOF GRZELAK Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr SP-5. Laboratorium Spajalnictwa

ĆWICZENIE Nr SP-5. Laboratorium Spajalnictwa Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Spajalnictwa ĆWICZENIE Nr SP-5 Opracowali: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY NA GORCO STOPOWANEJ CZSTKAMI TIC I WC

PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY NA GORCO STOPOWANEJ CZSTKAMI TIC I WC 11/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY

Bardziej szczegółowo

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI Obróbka Plastyczna Metali Nr 1, 2005 Materiałoznawstwo i obróbka cieplna mgr in. Henryk Łobza, in. Marian Stefaniak, mgr in. Sławomir Sosnowski Instytut Obróbki Plastycznej, Pozna TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Produkcja Regeneracja Napawanie

Produkcja Regeneracja Napawanie Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez

Bardziej szczegółowo

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.441 Mgr inż. Marta WIJAS, dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI (Politechnika Świętokrzyska): FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO Streszczenie Praca przedstawia wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Odporne na ścieranie proszki do napawania laserowego i PTA

Odporne na ścieranie proszki do napawania laserowego i PTA Odporne na ścieranie proszki do napawania laserowego i PTA Firma DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GmbH (DURUM) powstała w 1984 w Mettmann w pobliżu Dusseldorfu i zajmowała się produkcją materiałów ochraniających

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII TEST PRZED MATUR 007 MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ZAKRES ROZSZERZONY Numer zadania......3. Punktowane elementy rozwizania (odpowiedzi) za podanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wpływ parametrów laserowego napawania proszkowego stali zaworowej na właściwości napoiny

Wpływ parametrów laserowego napawania proszkowego stali zaworowej na właściwości napoiny BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wpływ parametrów laserowego napawania proszkowego stali zaworowej na właściwości napoiny ZDZISŁAW BOGDANOWICZ, KRZYSZTOF GRZELAK Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

Struktura i własnoci magnetyczne kompozytów typu nanokrystaliczny proszek stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 - polimer *

Struktura i własnoci magnetyczne kompozytów typu nanokrystaliczny proszek stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 - polimer * AMME 2002 11th Struktura i własnoci magnetyczne kompozytów typu nanokrystaliczny proszek stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 - polimer * B. Zibowicz a, D. Szewieczek b, L.A. Dobrzaski a a Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

8. MAT SPAW - program wspomagajcy analiz spawalnoci stali i opracowanie technologii spawania

8. MAT SPAW - program wspomagajcy analiz spawalnoci stali i opracowanie technologii spawania 124 8. MAT SPAW - program wspomagajcy analiz spawalnoci stali i opracowanie technologii spawania Podsumowaniem przedstawionych w niniejszej pracy rozwaa jest program komputerowy MAT SPAW. Nazwa programu

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Wojciech NAPADŁEK 1 Tadeusz BURAKOWSKI 2 Agnieszka LABER 3 mikrona pawanie laserowe, przylgnie zaworów, proszki

Bardziej szczegółowo

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu AMME 2002 11th Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu R. Nowosielski, S. Griner Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej.

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej. CIĘCIE TLENOWE I PLAZMOWE O N A S NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACUJĄ NA TWÓJ SUKCES Początki naszej działalności związanej z maszynami do cięcia sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy uruchomiliśmy pierwsze

Bardziej szczegółowo

, S. Griner a, J. Konieczny a,#

, S. Griner a, J. Konieczny a,# AMME 2002 11th Własnoci magnetyczne i struktura nanokrystalicznych materiałów proszkowych magnetycznie mikkich otrzymanych na drodze kombinowanej nanokrystalizacji termicznej i wysokoenergetycznego mielenia

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO DOI: 10.2478/v10077-008-0022-5 K. Szymlek Centrum Techniki Okrętowej S.A., Zakład Badawczo Rozwojowy, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk SPAWANIE

Bardziej szczegółowo

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

EN 450B. EN 14700: E Z Fe3. zasadowa

EN 450B. EN 14700: E Z Fe3. zasadowa EN 450B EN 14700: E Z Fe3 Grubootulona elektroda do regeneracji zużytych części maszyn o wymaganej twardości napawanej powierzchni w stanie surowym minimum 40 HRC. UDT C Si Mn Mo 0,06 0,40 0,75 0,50 Twardość

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL Obróbka Plastyczna Metali t. XVII nr 2 (26) Mgr inŝ. Zygmunt GARCZYŃSKI, mgr inŝ. Andrzej KARPIUK, dr inŝ. Stanisław ZIÓŁKIEWICZ Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Badania wpływu obróbki i azotowania

Bardziej szczegółowo

NOŻE OBROTOWE SEM-NO

NOŻE OBROTOWE SEM-NO KARTA KATALOGOWA NOŻE OBROTOWE SEM-NO SPIS TREŚCI 1. NOŻE GÓRNICZE SEM-NOG...2 1.1. KARTA KATALOGOWA... 2 1.2. PROCES TECHNOLOGICZNY I KONTROLA JAKOŚCI... 5 1.3. DANE MATERIAŁOWE... 6 1.4. ŚWIADECTWA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN 287-1 I PN-EN ISO 9606-2 Przykład : PN-EN 287-1 135 P FW 3.3 S t8.0 PB sl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. NUMER NORMY : PN-EN 287-1 - Egzamin kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia AMME 2003 12th Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia J. Sucho Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZONYCH WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII SPAWANIA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY TURBOCARE

NAPRAWA USZKODZONYCH WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII SPAWANIA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY TURBOCARE NAPRAWA USZKODZONYCH WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII SPAWANIA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ FIRMY TURBOCARE Specjalista ds. spawania mgr inż. Marek Nogalski TURBOCARE Sp. z o.o., Wrocław

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa Prezentacja alternatywnych możliwości uzyskania wysokiej efektywności procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

Jak poprawić jakość cięcia plazmą Jak poprawić jakość cięcia plazmą Poniższe porady wskazują kilka rozwiązań pomagających poprawić jakość cięcia. Jest ważne, aby wykonywać próby pracy zgodnie z zaleceniami ponieważ często występuje wiele

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC PORTALOWE MASZYNY DO CIĘCIA PLAZMOWEGO PLASMATOME. PLASMATOME HPC to seria urządzeń sterowanych numerycznie, specjalnie zaprojektowanych do cięcia łukiem plazmowym.

Bardziej szczegółowo

X703, X1103, X40 PC 31 INVERTER, PC 51 INVERTER, PRK KOMPRESOR, PLASMA 707 DP, PLASMA 909 DP

X703, X1103, X40 PC 31 INVERTER, PC 51 INVERTER, PRK KOMPRESOR, PLASMA 707 DP, PLASMA 909 DP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRANSFORMATOROWYCH PRZECINAREK PLAZMOWYCH X703, X1103, X40 INWERTOROWYCH PRZECINAREK PLAZMOWYCH PC 31 INVERTER, PC 51 INVERTER, PRK KOMPRESOR, PLASMA 707 DP, PLASMA 909 DP - 1 - SPIS

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ Załcznik 1 a do siwz Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw o wartoci zamówienia mniejszej od kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Dostawa i monta maszyn

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Sprawa Nr: NA-P/ 44 /2008 CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Komora laminarna Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *)

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *) AMME 03 12th Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali * W. Sitek, L.A. Dobrzaski Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Instytut Materiałów

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Cięcie strumieniem wody umożliwia

Cięcie strumieniem wody umożliwia Cięcia strumieniem wody Technologia i zastosowania przemysłowe cz. II prof. Andrzej Klimpel PRACOWNIK KATEDRY SPAWALNICTWA NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo-

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- ródła energii dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- cz), kolektory słoneczne i fotoogniwa (AR Kraków, P Zakłady Mechaniczne Tarnów), energetyka geotermalna i pompy ciepła (PAN Kraków, Polska aków,

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

2A. ZAŁĄCZNIK do Wniosku AUTOREFERAT

2A. ZAŁĄCZNIK do Wniosku AUTOREFERAT Dr inż. Aleksander Lisiecki Katedra Spawalnictwa Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska 2A. ZAŁĄCZNIK do Wniosku AUTOREFERAT przedstawiający opis osiągnięć naukowych, w szczególności określonych

Bardziej szczegółowo

Centrum tokarskie TBI VT 410

Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48 32 777 43 60 e-mail: biuro@tbitech.pl NIP: 639-192-88-08 KRS 0000298743 Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI VT 630/2000 S t r o n a 2 Dbamy

Bardziej szczegółowo

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

Ś W IA T Ł O W O D O W Y L A S E R Ś W IA T Ł O W O D O W Y POLSKIPRODUCENT OBRABIAREKCNC Dlaczego. firmy,którepracująnaobrabiarkachkimla. odnosząsukces? NaszafirmajakojedynawPolsceprojektujeiprodukujetakwydajneorazszybkie,ajednocześniestabilneiproste

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Badania struktury i własnoci magnetycznych stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 w postaci proszku*

Badania struktury i własnoci magnetycznych stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 w postaci proszku* AMME 2002 11th Badania struktury i własnoci magnetycznych stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 w postaci proszku* P. Gramatyka, S. Griner, R. Nowosielski Zakład Materiałów Funkcjonalnych, Nanokrystalicznych

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Inżynieria powierzchni i metody spawalnicze w inżynierii powierzchni Wydział Inżynierii

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Inżynieria powierzchni i metody spawalnicze w inżynierii powierzchni Wydział Inżynierii Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Inżynieria powierzchni i metody spawalnicze w inżynierii powierzchni Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria Spawalnictwa Opracował:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ O KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZOWENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% O Idealne, oszczędne ogrzewanie i wentylacja: hal przemysłowych sklepów

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 1(6) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011 Henryk Bieszk Wymiennik ciepła Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego Gdańsk 2011 H. Bieszk, Wymiennik ciepła, projekt 1 PRZEDMIOT: APARATURA CHEMICZNA TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Usługę badawczo rozwojowa w ramach POIG 1.4 05.05.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE MINIAGREGAT SPALINOWY KAH-2.8HP-R-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 12 LUB 24 VDC KAH-12VDC-A-Z10 KAH-24VDC-D-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM TRÓJFAZOWYM LUB JEDNOFAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Laser jasna strona energii. Zastosowania i dobór gazów

Laser jasna strona energii. Zastosowania i dobór gazów Laser jasna strona energii Zastosowania i dobór gazów Laser ujarzmiona energia Rosnące wymagania w zakresie wydajności i jakości procesów produkcyjnych skłaniają do poszukiwania coraz nowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Autor: Jerzy Sarbiewski TEST PRZED MATUR 2007 PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdajcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:

Załcznik nr 3 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia: Sprawa Nr : NA-P/ 59 /2008 Załcznik nr 3 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. LAMPA OPERACYJNA POTRÓJNA Z KAMER NA TRZECIM RAMIENIU 1 komplet ( główna + satelitarna + kamera na trzecim ramieniu)

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA : Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/34/2010 Załcznik nr 3b do SIWZ Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. APARAT DO ELEKTROFEREZY HORYZONTALNEJ

Bardziej szczegółowo

W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów:

W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów: Eksperymentalne wyniki pomiarów twardoci i testów zuyciowych materiałów poddanych obróbce laserowej powierzchni tj. laserowemu hartowaniu, przetapianiu, stopowaniu i napawaniu. W tabelach zawierajcych

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Cięcie blach CNC - MAZAK Spacegear 510MKII 3D - moc: 2,5kW - maksymalne gabaryty blachy: 1525 x 3050mm

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

www.lasertec.pl www.lasertec.pl Materiały do hartowania: Spawane materiały: OPIS TECHNOLOGII:

www.lasertec.pl www.lasertec.pl Materiały do hartowania: Spawane materiały: OPIS TECHNOLOGII: LaserTec Sp. z o. o. intensywnie działa i rozwija się od 1998 roku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, a także wykwalifi kowanej i kompetentnej kadrze inżynierskiej oraz menadżerskiej staliśmy się liderem

Bardziej szczegółowo