WYCENA WARTOŚCI WYKRAWARKI WODNEJ BYJET L3060 Z POMPĄ 50APC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA WARTOŚCI WYKRAWARKI WODNEJ BYJET L3060 Z POMPĄ 50APC"

Transkrypt

1 WYCENA WARTOŚCI WYKRAWARKI WODNEJ BYJET L3060 Z POMPĄ 50APC OT NR 2765/2014 Opracował: dr inż. Tadeusz Klimek EUR ING rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń biegły sądowy KATOWICE, 19 marca 2014 r.

2 01. ZAMAWIAJĄCY Andrzej Radzicki /Pekao L Restrukturyzacja i Windykacja/ ul. Puławska WARSZAWA 02. WŁADAJĄCY I UŻYTKOWNIK JT Stal Serwis ul. Wojska Polskiego ŚWIĘTOCHŁOWICE 03. PRZEDMIOT WYCENY Wycinarka wodna Bystronic ByJet 6030 z pompą 50APC 04. CEL WYCENY Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej megaukładu technicznego złożonego m.in. z wycinarki wodnej, pompy, układu odzyskiwania ścierniwa, układu przesiewania ścierniwa i oprogramowania dla potrzeb transakcji sprzedaży przez firmę leasingową. Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy oszacować wartość rynkową megaukładu wycinarki wodnej. WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym i danym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie, rynku. Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie megaukładu wycinarki, wytwórców składowych środków technicznych, ich konstrukcje, stan techniczny i wiek. Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są, w zakresie możliwym do przeprowadzenia: identyfikacja przedmiotu wyceny, ustalenia dotyczące kompletności i sprawności, analiza rynku wtórnego. Wycena zostanie wykonana w podejściu porównawczym metodą porównania parami i w podejściu kosztowym metodą analizy wieku i okresu życia megaukładu. Bystronic ByJet 2

3 05. DATA I MIEJSCE OGLĘDZIN Megaukład poddano oględzinom w dniu r. na terenie hali użytkownika. 06. INFORMACJE DODATKOWE 1. W oględzinach uczestniczyli m.in. panowie: Witold Kalinowski i operator wycinarki. 2. Do oględzin udostępniono uruchomioną wycinarkę na której prowadzono cięcie produkcyjne. 3. Udostępniono m. in: fakturę zakupu i kilka tomów dokumentacji technicznej. 07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI 7.1. Nazwa środków technicznych, wytwórcy, modele: 1. Wycinarka wodna, prod. Bystronic Laser AG, Szwajcaria, model ByJet L 6030 (na podstawie tabliczki znamionowej); 2. Pompa, prod. Bystronic Laser AG, Szwajcaria, model Bypump 50APC (na podstawie tabliczki znamionowej); 3. Układ odzyskiwania ścierniwa, 4. Układ przesiewania ścierniwa; 5. Szafy zasilające i sterujące; 6. Oprogramowanie ByVision Water i BySoft v , Bypart i Bywork, prod. Bystronic Laser AG, Szwajcaria Numery fabryczne: Wycinarka: W414 na podstawie tabliczki znamionowej Pompa: na podstawie tabliczki znamionowej 7.3. Rok produkcji: Wycinarka: na podstawie tabliczki znamionowej Pompa: na podstawie tabliczki znamionowej 7.4. Skrócony opis techniczny oraz dane podstawowe: Jest to zagregowany megaukład do wycinania z blach elementów o złożonych postaciach geometrycznych sterowany numerycznie (CNC). Głównymi środkami technicznymi są: wycinarka wodna i pompa wody z hydraulicznym wzmacniaczem ciśnienia. Wycinarka obejmuje stół z prowadnicami, portal z dwustronnym napędem i poruszające się po belce portalu 2 głowice z dyszami, układ odzyskiwania ścierniwa, układ przesiewania ścierniwa oraz układ sterujący zawierający konsolę operatora z monitorem i komputerem z oprogramowaniem, w tym m.in. makra. Bystronic ByJet 3

4 Oprogramowanie CNC firmy Bystronic: ByVison i Bysoft jest uruchomione na komputerze technologów programujących wycinanie. Cały megaukład jest obsługiwany przez szafy zasilającą i sterującą CNC. Zespół pompy i szafy sterujące są wyposażone w układy chłodzenia niemieckiej firmy Rittal Top Therm. Podstawowe dane nominalne megaukładu wycinarki: Megaukład do cięcia wodą model BYJET Typ 6030 Powierzchnia robocza 6000 x 3000 mm Maksymalny przesuw osi 230 mm Tolerancja obróbki według VDI/DGQ 3441 ± 0.05 mm/oś Powtarzalność ± mm/oś Maksymalna szybkość pozycjonowania jednoczesnego 56 m/ min osi X i Y Maksymalna szybkość cięcia 30 m/ min Waga kompletnego systemu patrz: plan posadowienia Maksymalna grubość materiału do obróbki 200 mm Maksymalna nośność korpusu kg Maksymalna nośność rusztu 790 kg/m 2 Ilość kaset 1 Maksymalna waga arkusza płaskiego 4500 kg Maksymalna grubość materiału do mocowania 50 mm Waga maszyny (z opcjami ) łącznie z agregatami kg Drugie narzędzie wycinające Obszar roboczy Minimalna/ maksymalna odległ. Głowicy 6000 x 2640 mm 360 mm / 1500 mm Obszar cięcia Pełny obszar roboczy Przedni obszar roboczy Tylny obszar roboczy 6000 x 3000 mm 2 x 3 m 2 x 3 m Dane techniczne pompy wysokociśnieniowej BYPUMP 50 APC Maksymalne ciśnienie dynamiczne Ciśnienie robocze na dwie głowice (dysza szafirowa 0.3 mm) Przepływ przy ciśnieniu roboczym 3600 Maksymalny wymiar dyszy (przy jednej głowicy) Maksymalny wymiar dyszy (przy dwóch głowicach) Rekomendowany wymiar dyszy (przy dwóch głowicach) Olej hydrauliczny (mineralny ISO VG DIN 51524) 3800 bar bar l/min 1 x 0.40 mm 2 x 0.30 mm 2 x 0.28 mm około 280 l 7.5. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji. Wg oświadczenia przedstawiciela użytkownika megaukład do cięcia został zakupiony przez PEKAO Leasing Sp. z o.o. od dostawcy Bystronic Polska Sp. z o.o w październiku 2008 r. jako nowy. Zleceniodawca udostępnił fakturę z r. na kwotę EUR netto. W latach 2008 do 2011 wycinarka pracowała w firmie Prostal w Rudzie Śląskiej. Bystronic ByJet 4

5 U obecnego użytkownika megaukład pracuje od roku 2011 w trybie jednozmianowym i dwuzmianowym. Ostatnio średnio 3 dni w tygodniu. Od roku 2011 zostały zakupiono elementy do wycinarki za łączną kwotę zł brutto. Ostatni serwis był wykonywany r. W roku 2012 wymieniony został jeden cylinder wody pompy 50APC a w roku 2013 drugi. Dla głowicy 1 zdarzają się błędy pozycjonowania siłownikiem w osi Z. Występują też błędy pozycjonowania względnego obu głowic (oś x). Połatane są osłony harmonijkowe stołu. Na podstawie oględzin zewnętrznych i podczas prac wycinania nie stwierdzono innych wad ani usterek. Układ odzyskiwania ścierniwa nie jest praktycznie używany. Stan liczników wykazał następujące wartości: pompa: czas cięcia: ,9 godzin, czas pracy pompy: ,5 godz., czas załączeń: godz. Głowica 1 przepracowała godzin, a głowica 2: godzin. Okazano m.in.: dokumentację techniczną, w tym Instrukcję Obsługi Informacje o rynku i cenach Istnieje relatywnie niewielki rynek tego typu używanych wycinarek wodnych. Na rynku wtórnym w czasie wykonywania wyceny znaleziono następujące oferty wycinarek Byjet. Nr oferty Rok produkcji: Typ wycinarki Byjet 4020 Byjet 4022 Byjet 3015 Byjet Pro 3015 Byjet Pro 3015 Pole pacy 4 x 2 m 4 x 2,2 m 3 x 1,5 m 3 x 1,5 m 3 x 1,5 m Liczba głowic: Czas cięcia: godz Inf. dodatkowe Oferent, lokalizacja Cena netto [EUR]: ukł. uzdatniania wody World Machinery Ltd, Wlk. Brytania ukł. uzdatniania Machinery Network, USA wody Machinery Network USA ExaPro, Polska Reiffeisen Leasing, Polska Wartość rynkowa oszacowana w podejściu porównawczym metodą porównania parami Atrybuty porównawcze i korekty Do analizy przyjęto 2 ostatnie oferty pochodzące z Polski i dotyczące maszyn z roku 2008 ponieważ pierwsze 3 mają duże różnice odpowiednio: lat produkcji (1) i pochodzą z rynku amerykańskiego (2 i 3). Dla potrzeb wyceny metodą porównania parami przyjęto następujące atrybuty i parametry atrybutów: Atrybut Przedmiot wyceny Oferta 4 Oferta 5 Model L 6030 Pro 3015 Pro 3015 Pole pracy 6 x 3 m 3 x 1,5 3 x 1,5 Użytkowanie: działa działa Poleasingowa, zdemontowana Cena ofertowa [EUR]??? Bystronic ByJet 5

6 atrybut korekty wartości względem oferty 4 Model - 10 % - 10 % Pole pracy + 20 % + 20 % Uzytkowanie 0 % - 20 % korekt + 10 % - 10 % korekty wartości względem oferty Wartość rynkowa oszacowana w podejściu porównawczym metodą porównania parami Cena ofertowa wycinarki wycenianej w porównaniu z ofertą nr 4 wynosi: 1,1 * = EUR Wartość wycinarki wycenianej w porównaniu z ofertą nr 5 wynosi: 0,9 * = EUR Daje to średnią cenę ofertową wynoszącą: ( ) / 2 = EUR netto. W celu uzyskania średniej wartości wycenianej wycinarki średnią cenę ofertową należy skorygować odejmując korektę z tytułu różnicy pomiędzy ceną ofertową i ceną transakcyjną, tu szacowaną na około -10 %. Daje to średnią wartość rynkową przedmiotu wyceny wynoszącą: 0,90 * = EUR netto. W celu uzyskania indywidualnej wartości rynkowej wycenianej wycinarki wartość średnią należy skorygować uwzględniając korektę indywidualną z tytułu kosztu koniecznych napraw i przegladu, tu szacowaną na około EUR. Powyższe daje wartość rynkową przedmiotu wyceny wynoszącą: EUR EUR = EUR Przy średnim kursie NBP z dnia wynoszącym 1 EUR = 4,2065 PLN wartość rynkowa megaukładu wycinarki jest równa: 4,2065 * EUR = zł, po zaokrągleniu zł netto Wartość rynkowa megaukładu oszacowana w podejściu kosztowym metodą analizy okresu życia Jako koszt zastąpienia nowego megaukładu przyjęto kwotę o około 20% wyższą od ceny zakupu w roku Oznacza to koszt zastąpienia w wysokości 1,2 * = EUR netto. Bystronic ByJet 6

7 Okres życia megaukładu szacuje się na około 20 lat przy założeniu normalnej eksploatacji i prawidłowej konserwacji. Po tym okresie osiąga on wartość resztkową. Przebieg zmian wartości megaukładu w okresie życia obrazuje poniższy wykres. wartość 50% 30% ok. 5 lat ok. 6 lat ok. 10 lat Jak widać z wykresu megaukład do cięcia wodą wykazuje po około 6 latach eksploatacji skumulowany ubytek wartości wynoszący około 70 % kosztu zastąpienia megaukładu nowego. Oznacza to, że wartość rynkowa megaukładu wycinarki oszacowana w podejściu kosztowym wynosi: 0,30 * = EUR Przy średnim kursie NBP z dnia wynoszącym 1 EUR = 4,2065 PLN daje to kwotę * 4,2065 = zł, po zaokrągleniu zł netto. Indywidualna wartość rynkowa megaukładu do wycinania wodą oszacowana w podejściu kosztowym wynosi zł netto Rekomendowana wartość rynkowa megaukładu do wycinarki około 20 lat W wyniku oszacowania wartości rynkowej megaukładu do wycinania uzyskano następujące wyniki: w podejściu porównawczym: zł netto, w podejściu kosztowym: zł netto. Jako miarodajne przyjmuje się oszacowanie będące średnią arytmetyczną i jako wartość przedmiotu wyceny podaje się kwotę zł netto. wiek 08. OPINIA KOŃCOWA Wartość rynkowa megaukładu do wycinania wodą Bystronic Byjet 6030 wynosi zł netto. Bystronic ByJet 7

8 09. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE 1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową netto. 2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzenia wyceny. 3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. 4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny. 5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny bez weryfikacji megaukładu przez serwis wytwórcy. 6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane. 7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość. 8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Załączniki: 1. kpl. fotografii cyfrowych Opracował uprawniony rzeczoznawca, ds. wyceny maszyn i urządzeń dr inż. Tadeusz Klimek EUR ING Katowice, 19 marca 2014 r. Bystronic ByJet 8

KARTA INFORMACYJNA. Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014. Ploter znaków graficznych

KARTA INFORMACYJNA. Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014. Ploter znaków graficznych OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Ploter znaków graficznych Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. ROLAND VersaArt RS-640, S/N:ZZ83703 OPINIA TECHNICZNA NR 1732/AB/06/2014 PLOTER. Opracował: inż. Artur Baran

KARTA INFORMACYJNA. ROLAND VersaArt RS-640, S/N:ZZ83703 OPINIA TECHNICZNA NR 1732/AB/06/2014 PLOTER. Opracował: inż. Artur Baran OPINIA TECHNICZNA NR 1732/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA ROLAND VersaArt RS-640, S/N:ZZ83703 Opracował: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 28.06.2014 r. 2 01. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C

WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C WYCENA TECHNICZNA NR 168 / 2013 Zleceniodawca: PKO Leasing S. A. Al. Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź Zlecenie z dnia: 08 maj 2013 r. Zakres wyceny: Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/36441/14/07/01 Nr zlecenia Biura: 10526 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 01-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/14241/14/03/13 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 13-03-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/32301/14/06/09 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 09-06-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Uwaga: Oszacowane

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Zmywarka do szkła Stalgast 804352 nr 5665

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Zmywarka do szkła Stalgast 804352 nr 5665 TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E- 054/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

2.0. DANE UZUPEŁNIAJĄCE.

2.0. DANE UZUPEŁNIAJĄCE. TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: Idea Money SA ul.

Bardziej szczegółowo

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Półka chromowana ze słupkiem 1825x610

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Półka chromowana ze słupkiem 1825x610 TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS 0000152811; REGON 000671540 00166; NIP 526-000 -11-05

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E - 053/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012 Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/41862/12/10/08 Nr zlecenia/szkody: WP76921(27/0060/09)7/04273/09 Data zlecenia: 08-10-2012 Zleceniodawca: Karolina Kasprzak Pekao Leasing Sp. z o.o. ul. Puławska 182

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401390-2011:text:pl:html PL-Katowice: Lasery przemysłowe 2011/S 247-401390 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Power to create. Wycinarki. laserowe

Power to create. Wycinarki. laserowe Power to create. Wycinarki laserowe Spółka Eagle specjalizuje się w produkcji systemów wycinania laserowego, wykorzystujących najnowszą technologię laserową źródła lasera fiber (włókowego). Polityka najwyższej

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61-003 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61-003 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E- 067/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/27279/15/05/19 Nr zlecenia/szkody: 192098 Data zlecenia: 19-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 18.08.2015 r.

Pytania z dnia 18.08.2015 r. Toszek, 07.09.2015 r. dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AS/2015 na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA ROK 2012 Marzec 2013 WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A.... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH

Bardziej szczegółowo