SYSTEM POZYCJONOWANIA GŁOWIC PAMIĘCI MASOWEJ Z PRZEGUBAMI PRYZMATYCZNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM POZYCJONOWANIA GŁOWIC PAMIĘCI MASOWEJ Z PRZEGUBAMI PRYZMATYCZNYMI"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN X,. 8, Gliwie SYSEM POZYCJONOWANIA GŁOWIC PAMIĘCI MASOWEJ Z PRZEGUBAMI PRYZMAYCZNYMI OMASZ RAWIŃSKI Kter Mehtronii, Wyził Eletryzny, Politehni Ślą e mil: Strezzenie. W pry przetwiono wie przyłowe trutury łńuhów inemtyznyh ytemów pozyjonowni łowi pmięi mowyh. W łńuhh inemtyznyh wytępują przeuy orotowe i pryzmtyzne. Przetwiono ih mierze przeztłeń jenoronyh orz truturę mierzy ezwłnośiowyh l nlizownyh łńuhów inemtyznyh.. WSĘP ypowe ytemy pozyjonowni łowi yów twryh wypożone ą w jeen ilni npęowy tzw. VCM. Przy oerwownym oroznie intenywnym wzrośie pojemnośi yów twryh, o z tym izie, wzrośie powierzhniowyh ętośi nyh zyli ilozynu liniowej ętośi itów i lizy śieże znie prwiłoweo ślezeni śieże przez ytem pozyjonowni, wypożony tylo w jeen ilni npęowy, jet rzo trune lu wręz niemożliwe o zrelizowni. Stą też oniezne jet wprowznie o łńuh inemtyzneo ytemu pozyjonowni otowyh ilniów pomonizyh tutorów piezoeletryznyh, eletrottyznyh, umożliwijąyh zwięzenie zolnośi ślezeni śieże z nymi. W hwili oenej njwięzą powierzhniową ętość nyh ztoowno w yh twryh firmy Wetern Diitl jet to wrtość G / in. N ry. przetwiono otowy ilni piezoeletryzny, tóry jet toowny w ytemh pozyjonowni łowi firmy Wetern Diitl. Ry.. Atutory piezoeletryzne w ytemie pozyjonowni łowi yów erii WB B Bl. Fot. Miej Mizzu

2 . RAWIŃSKI Powyżzy ryune przetwi zzeółowo uowę tutor piezoeletryzneo o wymirh ~,,5 mm zinterowneo z przeuem typu Φ. Atutor piezoeletryzny ł ię z płyti mteriłu piezoeletryzneo wioznej w entrlnej zęśi zjęi. Wiozne ą również miej lutownize oprowzenie npięć ziljąyh. N ry. przetwiono wzrot powierzhniowyh ętośi nyh w oreie ottnih lt [, ]. G/in ,5, lt Ry.. Powierzhniowe ętośi nyh n przełomie ottnih lt [, ]. ętośi powierzhniowe toowne, ętośi powierzhniowe uzyne w lortorih Dlzy wzrot powierzhniowyh ętośi nyh jet iąle możliwy, le oniezne ęzie terownie wyoośią lotu łowi zpiująyh i ozytująyh ne [] n powierzhnią nośniów nyh, eliminująą mięzy innymi wpływ flitośi powierzhni nośniów n wyoość lotu ślizz. Stą wnioe, że ytem pozyjonowni łowi ęzie muił yć wypożony w o njmniej w lu trzy ilnii tutory npęowe. W niniejzej pry przetwiono trutury łńuhów inemtyznyh pozwljąyh n wprowzenie otowyh ilniów miroilniów tutorów umożliwijąyh zwięzenie zolnośi prwiłoweo ślezeni śieże z nymi.. PRZYJĘE SRUKURY ŁAŃCUCHÓW KINEMAYCZNYCH Anlizują proponowne w literturze trutury łńuhów inemtyznyh, njzęśiej poty ię rozwiązni, w tóryh ztoowno o njwyżej w ilnii tutory npęowe. W prh [5, 8] zproponowno truturę łńuh inemtyzneo złożoną z przeuu orotoweo i pryzmtyzneo. W pry [6] przetwiono truturę łńuh inemtyzneo złożoneo z wóh przeuów orotowyh. Jeynie w [7] przetwiono moel mtemtyzny opiny równnimi trnmitnyjnymi l trutury, tórą możn trtowć jo złożenie trzeh przeuów. Zwięzenie lizy przeuów, w tóryh oziłują otowe ilnii tutory, umożliwi eliminję: wpływu rń zewnętrznyh, rń wywołnyh powtrzlnymi i niepowtrzlnymi iimi łoży, itp. N ry. przetwiono wie przyłowe trutury rozłęzionyh łńuhów inemtyznyh. Rozłęziony łńuh inemtyzny przetwiony n ry.. złożony jet z przeuów orotowyh i pryzmtyznyh, le oie orotu przeuów i ą protopłe o pozotłyh oi orotu. Łńuh ten w lzej zęśi ęzie oznzny ymolem xgy_rrp o oznz x łęzi, y topni wooy, rrp onfiurj przeuów. Oie orotu przeuów rozłęzioneo łńuh inemtyzneo prezentowneo n ry.. ą o ieie równolełe. eo typu łńuh oznzć ęziemy w lzej zęśi ymolem xgy_rrp.

3 SYSEM POZYCJONOWANIA GŁOWIC PAMIĘCI MASOWEJ W ou przyph ieruni wyunięi przeuów pryzmtyznyh ą protopłe o powierzhni nośniów nyh. W ou przyph łńuhów złożono, że przeuy pryzmtyzne npęzją ślizze, ntomit nie m więzyh przezó, y zmit ślizzy moły yć npęzne ezpośrenio me łowie [,, ]. Zwiezenie Zwiezenie Potw E-lo 6 7 Zwiezenie Ślizz 5 y Ślizz Potw E-lo Zwiezenie Ślizz y Ślizz Ry.. Rozłęzione łńuhy inemtyzne milimnipultorów ytemów pozyjonowni łowi z przeumi pryzmtyznymi. Łńuh typu xgy_rrp, łńuh typu xgy_rrp We wzytih prouownyh oenie rozwiąznih ontruyjnyh ytemów pozyjonowni łowi potwowym źrółem npęu w przeuie pierwzym jet tzw. ilni VCM zyli łuowy ilni prąu tłeo wzuzony o mneów trwłyh. Przeuy i łńuh typu xgy_rrp nie poleją npęzniu. Są one przeumi pywnymi ziłją w nih jeynie momenty wytworzone przez ytem prężyteo zwiezeni ślizzy. Pozotłe przeuy moą zrówno w jenym j i ruim przypu prezentownym n ry., yć npęzne przez miroilnii tutory piezoeletryzne lu eletrottyzne [8, 9]. W pry [9] zproponowno npę przeuów i 5 z wyorzytniem oowyh ilniów eletrottyznyh w elu ompenji tzw. ou łowiy ompenj ąt pomięzy oią łowi tyzną o trjetorii śieżi, le nie wpomin ię ni n temt npęów innyh przeuów. Firm Hithi zproponowł i optentowł ezpośreni npę łowi z wyorzytniem rozzerzlnośi ieplnej mteriłów ontruyjnyh jrzm myh łowi [, ], tóry może yć interpretowny, jo npę liniowy przeuów pryzmtyznyh. Firm Wetern Diitl touje o npęów przeuów i, w łńuhu typu xgy_r pozotłyh przeuów łowiie nie wyorzytuje ię, ilnii piezoeletryzne ry... KINEMAYKA MILIMANIPULAORÓW ROZGAŁĘZIONYCH Człony łńuh inemtyzneo znjująe ię pomięzy przeumi, i 6 możn trtowć w ten poó, że przynleżą one o tzw. łęzi włązją ślizz łęzi, poonie j złony znjująe ię pomięzy przeumi, 5 orz 7 to łąź. Stą też w łńuhh inemtyznyh przetwionyh n ry. mmy po wie łęzie. Przeu potwowy, złon potwy i E lo tworzą tzw. onr. Zmienne przeuowe przeuów i to tzw. zmienne złązeniowe pomięzy onrem łęzimi. Stą też mierze przeztłeń jenoronyh opiująyh położenie i orientję łowi w zowym ułzie wpółrzęnyh w funji zmiennyh przeuowyh moą yć przetwione jo złożenie mierzy jenoronyh onr i łęzi: n i Ai i

4 . RAWIŃSKI zie: n liz topni wooy łńuh inemtyzneo jenotowej łęzi, {,,, } ine łęzi, i mierz mierze przeztłeni jenoroneo onr, A i elementrne mierze przeztłeń jenoronyh pomięzy ułmi wpółrzęnyh łęzi. W poó orzowy en wzoru złożenie inemtyi onr i łęzi przetwiono n ry.. n i i i A Głęzie Konr n i i i A Głęzie Konr Ry.. Złożenie inemtyi onr i łęzi Mierzy przeztłeń jenoronyh wytępuje tyle, ile jet łęzi tron nośniów nyh, z tórymi wpółprują łowie. W przypu łńuhów inemtyznyh prezentownyh n ry. mmy ntępująe, ońowe poti mierzy przeztłeń jenoronyh: przype pierwzy łńuh typu xgy_rrp: zie:, łuość złonu onr, ounięi przeuów l łęzi ; i, i róty nzw funji inu i oinu l ąt Θ. przype rui łńuh typu xgy_rrp: zie: zn przehozi w zn l łęzi leżąyh powyżej śro zoweo ułu wpółrzęnyh. l łęzi łńuh inemtyzneo z ry..: i i A, zie: zn przehozi w zn l łęzi órnej;, róty nzw funji inu i oinu l umy ątów Θ i Θ ; i ounięi przeuów l łęzi. l łęzi łńuh inemtyzneo z ry..:

5 SYSEM POZYCJONOWANIA GŁOWIC PAMIĘCI MASOWEJ 5 i i A, 5 zie: zni przehozą w zni l łęzi órnej, i łuośi złonów łęzi.. MACIERZE BEZWŁADNOŚCIOWE MILIMANIPULAORÓW ROZGAŁĘZIONYCH Równni ynmii rozłęzionyh milimnipultorów moą yć przetwione w poti mierzowej, jo: G Cq Q D q & & & r, 6 zie: D r mierz ezwłnośiow, C mierz ił ośroowyh i Corioli, G wetor ił/momentów orwityjnyh, Q wetor uoólnionyh wymuzeń, q& &, q& wetory uoólnione opowienio: przyśpiezeni i pręośi. Oólne trutury mierzy ezwłnośiowyh, formułowne n potwie [,, ], l nlizownyh trutur łńuhów inemtyznyh ą ntępująe: l łńuh typu xgy_rrp ry..: ym D r 7 l łńuh typu xgy_rrp ry..: ym D r 8 W mierzh 7 i 8 wyrźnie możn zuwżyć truturę loową opowijąą przyjętemu wześniej poziłowi milimnipultor rozłęzioneo n onr i łęzie. Czyli możn w nih wyróżnić ntępująe pomierze: ezwłnośi włnyh onr jet to mierz jenoelementow, ezwłnośi włnyh łęzi w nlizownyh przyph ą to mierze ziewięioelementowe leżąe n przeątnej łównej orz mierze przężeń onr łąź ą to mierze wierzowe trójelementowe. N ry. 5. przetwiono w poó orzowy położenie pozzeólnyh mierzy.

6 6. RAWIŃSKI mierze przężeń onr- łąź mierz mierze ezwłnośiow ezwłnośi włn włnyh łęzi onr ym Ry. 5. Bloow trutur mierzy ezwłnośiowyh Mierze leżąe n przeątnej łównej ą mierzmi ymetryznymi wrtowymi. Wyrżeni opiująe pozzeólne elementy mierzy ezwłnośiowyh ą znznie rozuowne [,, ]. Njrziej rozuowną formę mją elementy element mierzy ezwłnośi włnej onr: l łńuh typu xgy_rrp: m I { {,,...} z i, {,,...} m i i i i I zi } I z } 9 przy zym może zhozić, l łńuh typu xgy_rrp: m I m,...,...,...,... z {,,...} I I z z } } I I z z } } zie: i, i, i, i opowienio: łuośi złonów, położeni śroów iężośi, ounięi przeuów orz ounięi śroów iężośi l łęzi ; i, i róty nzw funji inu i oinu l ątów Θ i ;, róty nzw funji inu i oinu l umy ątów Θ i Θ ; m m złonu onr; m i my złonów łęzi ; I z mowy moment ezwłnośi złonu onr; I zi mowe momenty ezwłnośi łęzi. Wyrżeni n pozotłe elementy mierzy 7 i 8 ą również rozuowne, przy zym protzą potć mją elementy mierzy ezwłnośiowej łńuh typu xgy_rrp.

7 5. PODSUMOWANIE SYSEM POZYCJONOWANIA GŁOWIC PAMIĘCI MASOWEJ 7 Zproponowne trutury rozłęzionyh łńuhów inemtyznyh ułów przenieieni npęu ytemów pozyjonowni łowi, n ute możliwośi wprowzeni otowyh tutorów, ją rzo zeroie możliwośi w ierunu poprwini zolnośi ślezeni śieże z nymi. W nlizownyh łńuhh możliwe jet wprowznie otowyh tutorów piezoeletryznyh wpółprująyh z przeumi i, teo typu rozwiąznie jet oenie toowne w prouth omeryjnyh ry.. Zrówno jeen ji i rui przetwiony łńuh inemtyzny może yć wypożony w otowe tutory eletrottyzne, zpewnijąe ompenję ou łowiy w ou przyph tutory powinny npęzć przeuy i 5. Kontrol wyoośi lotu ślizzy, wzlęnie myh łowi, jet również możliw w tyh rozwiąznih prowzć ię ęzie on o wprowzeni npęu przeuów pryzmtyznyh 6 i 7, zrelizownyh poprzez tutory eletrottyzne lu termizne [, ]. Przetwione łńuhy moą yć porównne ze oą w świetle ilu ryteriów, wynijąyh ze peyfii pry ytemu pozyjonowni łowi orz ftu ślezeni śieże o niewielih wymirh eometryznyh rzęu 5 nm i wynijąej z teo onieznośi eliminji wpływu złóeń np. rń zewnętrznyh i wewnętrznyh, rń truturlnyh ontruji pozzeólnyh złonów. W świetle powyżzyh uw njrziej orzytnie prezentuje ię łńuh typu xgy_rrp, tóry njpełniej pełni wzytie wymni umożliwi ompenję wpływu rń oywjąyh ię w ierunu protopłym i poprzeznym o nośniów nyh, możliw jet ompenj ou łowiy i reulj wyoośi lotu łowi/ślizz. Nieo orzej wyp tutj łńuh typu xgy_rrp, tóry przenoi iężr ompenji rń oziływjąyh w ierunu protopłym o nośni nyh n npę przeuu pryzmtyzneo. Łńuh ten jen umożliwi roziie funji ompenji ou łowiy i ompenji wypływu rń oziływjąyh w ierunu poprzeznym o oi orotu nośni nyh n w ozielne npęy przeuów. Porównują wyrżeni opiująe elementy mierzy ezwłnośiowyh, rziej orzytnie prezentuje ię rozłęziony łńuh inemtyzny typu xgy_rrp, o zyni o rzo intereująą propozyją o ontruji ułów przenieieni npęów ytemów pozyjonowni łowi. LIERAURA. rwińi.: Moel mtemtyzny ytemu pozyjonowni łowi pmięi mowyh z otowymi przeumi pryzmtyznymi. W: XIII Seminr Funmentl Prolem of Eneroeletroni, Eletromehni n Mehtroni PPEEm 9, CD ROM, Wił, Novemer 9, p. 5,. rwińi.: Expreion erie element of invere inertil mtrie of poitionin he ytem of m tore evie. W: Seminr Funmentl Prolem of Eneroeletroni, Eletromehni n Mehtroni PPEEm 7, om II, Wił, Novemer 7, p.,. Unite Stte Ptent Di rive Slier Dein for herml Fly heiht Control n Burnihin on emn, Ferury 9,. Shirmtu., Atumi., Kurit M., Shimizu Y., n H.: Dynmilly ntrolle therml flyin heiht ontrol lier. IEEE rntion on Mneti 8, Vol., No., p Hun X., Horowitz R., Li Y.: Dein n nlyi of rout tr followin ontroller for ul te ervo ytem with n intrumente upenion. Amerin Control Conferene, Portln, USA, June 5, p.6.

8 8. RAWIŃSKI 6. Sn Min Suh, Chun Choo Chun, Seun Hi Lee: Direte time LQG/LR ul te ontroller ein in mneti i rive. IEEE rntion on Mneti, Vol. 7, No., p Hun X., Horowitz R., Li Y.: r followin ontrol with tive virtion mpin n ompention of ul te ervo ytem. Miroytem ehnoloy 5,, p Horley D.A., Cohn M.B., Sinh A., Horowitz R., Pino A.P.: Dein n frition of n nulr mirotutor for mneti i rive. Journl of Miroeletromehnil Sytem 998, Vol. 7, No., p Srjli E., Ymht C., Corero M., Fujit H.: Eletrotti rotry tepper miromotor for ew nle ompention in hr i rive. MEMS 9 n IEEE Int. Conf. on Miro Eletro Mehnil Sytem, p rwińi.: Owrnie mierzy o wyrnyh truturh przy pomoy mierzy loowyh. Przelą Eletrotehnizny 9, nr 6,.98, Pr nuow finnown ze śroów n nuę w lth 9 jo projet wzy N N HEAD POSIIONING SYSEM OF MASS SORAGE DEVICES WIH PRISMAIC JOINS Summry. In the pper the iue of mthemtil moel of he poitionin ytem of m tore evie, o lle hr i rive HDD h een preente. ypil he poitionin ytem in hr i rive re equippe with only one rivin motor o lle VCM Voie Coile Motor. Aorin to nnully oerve row of hr i rive pity, n wht follow inree of t rel enity prout of liner it enity n t tr enity, the im of proper tr followin y he poitionin ytem, equippe only with one motor, i very iffiult or lmot impoile to relize. It follow tht it i neery to nother uxiliry motor tutor piezoeletri or eletrotti into inemti hin of he poitionin ytem tht inree t tr followin ility. Nowy the t rel enity rehe the vlue of G/in in ommeril prout of Wetern Diitl ompny. Hene in the rtile the mthemtil moel ynmi mtrie of he poitionin ytem, expree y two ifferent inemti hin, whih llow for introuin into inemti hin itionl motor h een formulte. hi mthemtil moel llow u for nlyi of mutul intertion etween uxiliry motor tutor n min motor.

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia Prmysłw OSIOŁEK Poltchn Łó, Instytut Automty Strown ptcyjn slnm PS owolnym rołm strumn Strscn. W rtyul prstwono lgorytm strown ptcyjngo slnm mgnsm trwłym owolnym rołm strumn. Do synty lgorytmu stosowno

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

POZYCYJNE STEROWANIE RUCHEM STATKU Z RÓŻNYMI TYPAMI OBSERWATORÓW. BADANIA SYMULACYJNE

POZYCYJNE STEROWANIE RUCHEM STATKU Z RÓŻNYMI TYPAMI OBSERWATORÓW. BADANIA SYMULACYJNE Mirosław omera Aademia Morsa w Gdyni POZYCYJNE SEROWANIE RUCHEM SAKU Z RÓŻNYMI YPAMI OBSERWAORÓW. BADANIA SYMULACYJNE W pracy przedstawiono wynii badań symulacyjnych uładu sterowania wielowymiarowego ruchem

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ Meriły konferencji nukowo-echnicznej PPM 0 Poliechnik Lubelsk Kedr Auomyki i Merologii POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W prcy porusz się problemykę pomiru młych częsoliwości w obecności

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over pst ontinuous prft - Znjomość środów języowyh ozumini tstów pisnyh tp ozumini z słuhu pilot poli offir nurs journlist thr stwys prdis isnds isni łownitwo łuhni gowni ustn som food zytni Znjomość funji języowyh

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

THE EVIDENTIAL VALUE OF TRANSFER EVIDENCES A HIT-AND-RUN ACCIDENT

THE EVIDENTIAL VALUE OF TRANSFER EVIDENCES A HIT-AND-RUN ACCIDENT by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 THE EVIDENTIAL VALUE OF TRANSFER EVIDENCES A HIT-AND-RUN ACCIDENT Grzegorz ZADORA, Beata M. TRZCIÑSKA In sti tute of Fo ren sic Re search, Krakow, Po

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo