Aneks 2. Warianty wdrożeń PPP różnice i zastosowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks 2. Warianty wdrożeń PPP różnice i zastosowanie"

Transkrypt

1 108 Aneks 2. Warianty wdrożeń PPP różnice i zastosowanie

2 109

3 110

4 Zarządzanie a PPP Umowy o zarządzanie (kontrakty menedżerskie).! Stosowane w celu podniesienia efektywności działania komunalnych podmiotów gospodarczych.! Stosowane głównie wobec spółek kapitałowych.! Jednostka samorządu terytorialnego lub też rada nadzorcza spółki może zawrzeć z osobą lub osobami fizycznymi lub prawnymi umowę, na podstawie której zleca kierowanie określonym podmiotem komunalnym.! Zleceniobiorca może wykonywać swoje obowiązki: na zasadzie umowy o pracę, jako osoba fizyczna; pracownik; w ramach umowy cywilno-prawnej, jako podmiot gosp. 111

5 112 Budowa = Projekt techniczny + kosztorys Nadzór wdrożenia Organizacja i prowadzenie przetargów Finansowanie kosztów budowy Wykonanie budowy

6 Typy umów PPP 1 BOT: Buduj + Eksploatuj + Przekaż Buduj + Eksploatuj + Przekaż Zarządzaj Posiadaj Najmuj Zaprojektuj Modernizuj Dzierżaw Stwórz Utrzymuj Odnawiaj Finansuj Typy umów PPP 1 BOT: Buduj + Eksploatuj eksploatuj + Przekaż Buduj + Eksploatuj + Przekaż Model ma zastosowanie, gdy: Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie ze współudziałem* podmiotu publicznego Tytuł własności pozostaje po stronie publicznej Przedsięwzięcie pozostaje/ nie pozostaje na bilansie fin.publ.** * Współudział: przekazanie składnika majątkowego, współfinansowanie, udzielenie praw do pobierania pożytku. * * Umowa eksploatacji = ujęcie ryzyka dostępu oraz ryzyka popytu 113

7 Typy umów PPP 2 BOO: Buduj + Posiadaj + Eksploatuj Buduj + Posiadaj + Eksploatuj Manage Lease Design Modernise Rent Create Maintain Transfer Renew Finance Typy umów PPP 2 BOO: Buduj + Posiadaj + Eksploatuj Buduj + Posiadaj + Eksploatuj Model ma zastosowanie, gdy: Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie finansowane jest wspólnie Tytuł własności przekazany jest partnerowi prywatnemu Przedsięwzięcie nie pozostaje na bilansie fin.publ. 114

8 Typy umów PPP 3 BOR: Buduj + Eksploatuj + Odnów (koncesję) Buduj + Eksploatuj + Odnawiaj Manage Own Lease Design Modernise Rent Create Maintain Transfer Finance Typy umów PPP 3 BOR: Buduj + Eksploatuj + Odnów (koncesję) Buduj + Eksploatuj + Odnawiaj Model ma zastosowanie, gdy: Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie finansowane jest przez podmiot publiczny Tytuł własności pozostaje publiczny Przedsięwzięcie pozostaje / nie pozostaje na bilansie fin.publ.* * Umowa eksploatacji = ujęcie ryzyka dostępu oraz ryzyka popytu 115

9 Typy umów PPP 4 BOOT: Buduj + Posiadaj + Eksploatuj + Przekaż Buduj + Posiadaj + Eksploatuj + Przekaż Manage Lease Design Modernise Rent Create Maintain Renew Finance BOOT / Koncesja! Koncesja jest metodą używaną już w XIX wieku dla rozwoju infrastruktury. Kanał Sueski jest przykładem prywatnie finansowanej koncesji.! Formuła BOOT wzbogaca koncesję o nowe możliwości, odciążające bezpośredni nacisk na budżet. Celem koncesji jest transfer ryzyka kredytowego w stopniu możliwym do zaakceptowania do prywatnego sektora. Promotor BOOT musi sfinansować przedsięwzięcie. (W tym celu wykorzystywane są konsorcja prywatnych banków, instytucji finansowych, agencje kredytu eksportowego). Finansowanie uzależnione jest od trwałości projektu, prognozowanych przychodów i wartości majątku z włączeniem wkładu promotora. 116

10 Typy umów PPP 4 BOOT: Buduj + Posiadaj + Eksploatuj + Przekaż Buduj + Posiadaj + Eksploatuj + Przekaż Model ma zastosowanie, gdy: Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie finansowane jest wspólnie lub przez podmiot publiczny Tytuł własności zostaje przeniesiony na partnera prywatnego Przedsięwzięcie nie pozostaje na bilansie fin.publ. Warunki przekazania zostały sprecyzowane 117

11 Typy umów PPP 5 BLT: Buduj + Najmuj + Przekaż Buduj + Najmuj + Przekaż Manage Own Operate Design Modernise Rent Create Maintain Renew Finance 118

12 Typy umów PPP 5 BLT: Buduj + Najmuj + Przekaż Buduj + Najmuj + Przekaż Model ma zastosowanie, gdy: Pracownicy sektora publicznego lub zakład budżetowy są najmowani do obsługi przedsięwzięcia Partner prywatny jest jedynie zarządcą Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie finansowane jest przez podmiot publiczny w ratach* Tytuł własności zostaje u podmiotu publicznego Przedsięwzięcie pozostaje na bilansie fin.publ. Warunki przekazania zostały sprecyzowane Typy umów PPP 6 BRT: Buduj + Dzierżaw + Przekaż Buduj + Dzierżaw + Przekaż Manage Own Operate Lease Design Modernise Create Maintain Renew Finance 119

13 Typy umów PPP 6 BRT: Buduj + Dzierżaw + Przekaż Buduj + Dzierżaw + Przekaż Model ma zastosowanie, gdy: Partner prywatny jest odpowiedzialny za budowę i przekazanie Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków prywatnych i zostanie przekazane po spłacie rat Tytuł własności pozostaje do czasu spłaty u partnera prywatnego Warunki przekazania zostały sprecyzowane Typy umów PPP 7 BTO: Buduj + Przekaż + Eksploatuj Buduj + Przekaż + Eksploatuj Manage Own Design Modernise Lease Rent Create Maintain Renew Finance 120

14 Typy umów PPP 7 BTO: Buduj + Przekaż + Eksploatuj Buduj + Przekaż + Eksploatuj Model ma zastosowanie, gdy: Partner prywatny jest odpowiedzialny za budowę Projekt został wskazany przez podmiot publiczny Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków publicznych Tytuł własności po wybudowaniu wraca do podmiotu publicznego Partner prywatny pozostaje operatorem na majątku podmiotu publicznego Typy umów PPP 8 DBFO: Zaprojektuj + Buduj + Finansuj + Eksploatuj Zaprojektuj + Buduj + Finansuj + Eksploatuj Manage Own Lease Create Modernise Rent Maintain Transfer Renew 121

15 Typy umów PPP 8 DBFO: Zaprojektuj + Buduj + Finansuj + Eksploatuj Zaprojektuj + Buduj + Finansuj + Eksploatuj Model ma zastosowanie, gdy: Partner prywatny jest odpowiedzialny za koncepcję, projekt i budowę Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków prywatnych (lub wspólnie) Tytuł własności najczęściej prywatny Partner prywatny pozostaje operatorem Typy umów PPP 9 MOT: Zmodernizuj + Eksploatuj/Posiadaj + Przekaż Modernizuj Eksploatuj + + Posiadaj Przekaż Model ma zastosowanie, gdy: Partner publiczny dysponuje infrastrukturą (projekty rewitalizacji) Partner prywatny jest odpowiedzialny za koncepcję Przedsięwzięcie sfinansowano w 100% ze środków prywatnych Tytuł własności na czas trwania umowy pozostaje prywatny Warunki przekazania zostały ustalone 122

16 Typy umów PPP 10 ROO: Zmodernizuj + Eksploatuj/Posiadaj + Przekaż Modernizuj + Eksploatuj + Posiadaj Model ma zastosowanie, gdy: Partner publiczny dysponuje infrastrukturą (projekty rewitalizacji) Partner prywatny jest odpowiedzialny za koncepcję Przedsięwzięcie sfinansowano w 100% ze środków prywatnych Tytuł własności na czas trwania umowy pozostaje prywatny Warunki przekazania nie zostały ustalone 123

17 124

18 Aneks 2A. Struktura organizacyjna PPP w Wielkiej Brytanii z perspektywy rządu Z punktu widzenia perspektywy historycznej organizacje rządowe w Wielkiej Brytanii mają małe doświadczenie w prowadzeniu negocjacji komercyjnych i rzadko zawierały umowy komercyjne, podczas gdy firmy prywatne posiadają tego typu doświadczenie nie tylko na terenie UK, ale na arenie międzynarodowej. Widząc te niedostatki sektora publicznego, firmy prywatne zostały początkowo zaangażowane dla pomocy departamentom samorządowym dla realizacji projektów. Uproszczony schemat struktury organizacyjnej PPP z perspektywy rządu brytyjskiego został przedstawiony poniżej. Jak z niego wynika, nie wszystkie organizacje opisane w nim odnoszą się do wszystkich sektorów gospodarki. Niektóre mają specyficzne zadania w dziedzinie służby zdrowia lub dziedzinach, stanowiących określone pole działalności samorządowej. Rysunek 4 **Skarb Państwa ponosi całkowitą odpowiedzialność za finanse sektora publicznego, Skarb Państwa nadzoruje wiele aspektów PPP. Szczególnie bierze bezpośredni udział w analizie projektów o większej wartości, aby bezspornie stwierdzić czy reprezentują one korzyści kosztowe w porównaniu z wdrożeniem metodą tradycyjną. Jednostki niezależne - 4ps*/OGC/ PUK Rząd Centralny Urząd Wicepremiera ("ODPM") i Skarb Państwa** Departament Opieki Zdrowotnej Departament Transportu Departament Edukacji i Szkolnictwa Departament Kultury, Mediów i Sportu Jednostka Prywatnych Finansów Służby Zdrowia Lokalne Samorządy Fundusz Powierniczy Służby Zdr. Jednostka Prywatnych Finansów Obecnie większość centralnych departamentów rządowych posiada wydzieloną Jednostkę Prywatnych Finansów z zadaniem promocji metody PFI wewnątrz swojego departamentu. Każda z tych jednostek określa politykę PFI dla swojego departamentu. Ważna jest współpraca tych jednostek dla stworzenia spójnej polityki dla wszystkich służb rządowych. * 4ps (oznacza: Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) 125

19 1. Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o. jest firmą założoną przez Stowarzyszenie Lokalnych Samorządów Anglii i Walii dla Promocji koncepcji PFI na terenie lokalnych samorządów dla wspomagania konkretnych projektów, oferowania niezależnego doradztwa samorządom oraz polepszenia ich zdolności formułowania procesu przetargowego przez doradztwo i rozpowszechnianie standardów best practice. Rola firmy włącza funkcje wspierania i pomocy departamentom rządowym w rozpowszechnianiu wzorców postępowania, doświadczeń pochodzących z poprzednich projektów, ekspertyzy przypadków możliwych projektów, branie czynnego udziału w zarządzaniu specyficznymi projektami (w funkcji członków zarządu), zakładaniem grup współpracy (network groups) i przygotowaniem tzw. Pakietów Zamówień Publicznych (Procurement Packs). (Usługi kancelarii prawnych i ekspertów zostały zakontraktowane do pomocy w przygotowaniu niektórych takich pakietów). Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o. odgrywa ważną rolę w przygotowaniu najlepszych metod pracy w Wielkiej Brytanii oraz rozwijaniu współpracy pomiędzy projektami, jak również przygotowania i rozpowszechniania Pakietów Zamówień Publicznych opisanych wyżej. 2. Biuro Rządu I Komercji ( OGC ) OGC jest jednostką niezależną od Skarbu Państwa i podlega bezpośrednio ministrowi skarbu. Spośród swoich wielu różnorodnych zadań, OGC jest odpowiedzialne za polepszenie efektywności systemu zamówień publicznych na szczeblu rządu Wielkiej Brytanii. Pracownicy OGC pomagają departamentom rządowym we wprowadzaniu zasad UE i przepisów międzynarodowych do brytyjskiego systemu zamówień publicznych, wspomagają doradztwem w kluczowych zagadnieniach (dotyczących również PPP/PFI) i inicjują procesy polepszające system zamówień publicznych. Spośród ostatnich inicjatyw OGC warto wymienić: Zorganizowanie Centrów Doskonałości w każdym z rządowych departamentów. Wdrożenie systemu analizy projektów znanego jako Gateway Process. Wszystkie projekty są analizowane w tzw. kluczowych punktach, aby zapewnić, że wciąż przynoszą oczekiwane korzyści kosztowe. OGC przejęła odpowiedzialność za PPP/PFI, która uprzednio spoczywała na organizacji zwanej Treasury Taskforce (międzynarodowy skrót: TTF). OGC ulepszyła system zaleceń autorstwa TTF na temat standaryzacji PFI w sierpniu 2002, kwietniu 2003, oraz w Dodatkowo OGC oferuje usługi doradcze dla specyficznych projektów oraz wspomaga proces informowania sektora publicznego o projektach. 3. Partnerships UK ( PUK ) PUK jest samą w sobie organizacją utworzoną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Została ona powołana do życia w marcu 2001 r. Sektor publiczny posiada mniejszość akcji, a sektor prywatny większość. Początkowo istniały obawy konfliktu interesu pomiędzy realizacją zysku a wspomaganiem projektów dla osiągnięcia niezależnego dobra projektu, ale zostały one zażegnane. PUK posiada ekspertyzę sektora prywatnego połączoną z misją sektora 126

20 publicznego i struktura zarządzania PUK odzwierciedla taki stan rzeczy. Rada Doradcza składa się z reprezentantów najważniejszych udziałowców sektora publicznego reprezentujących szeroko pojęty interes społeczny. Zysk wypracowany przez PUK wypłacany jest po odjęciu kosztów własnych partnerowi prywatnemu, który wygrał przetarg. Oprócz wspomnianych wyżej funkcji PUK wspiera działania Skarbu Państwa, departamentów rządowych oraz OGC w dziedzinie PPP i PFI. 4. Najwyższa Izba Kontroli National Audit Office ( NAO ) Dodatkowo Najwyższa Izba Kontroli w przeszłości wszczęła dochodzenia w sprawach operacyjnych PPP i PFI i zajmuje się takimi dochodzeniami obecnie. Rezultatem działań NAO jest szereg rekomendacji, które zostają wdrożone przez różne departamenty, jak również szerzej przez cały rząd. Podsumowanie Struktura opisana powyżej przyczynia się do osiągania głównych celów obu partnerów, które można określić, jak następuje: Zwiększenie doświadczenia komercyjnego w sektorze publicznym rząd brytyjski wprowadził kilka niezależnych organizacji dla wspierania działalności samorządów we wdrażaniu projektów (konkretnie są to Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o. i OGC). Jedną z kluczowych ról tych organizacji jest rozpowszechnianie informacji pośród podmiotów sektora publicznego w taki sposób, aby każdy nowy projekt opierał się na schematach projektów przeprowadzonych wcześniej. Ten proces umożliwia również gromadzenie danych i informacji dotyczących finansowania projektów i rozkładu ryzyka pomiędzy partnerów. Również powstała standartowa metodologia, pozwalająca ocenić skalę korzyści, w sektorze dotyczącym oświetlenia ulicznego wprowadzono nieformalną grupę, której zadaniem jest rozpowszechnianie informacji pomiędzy projektami. Korzyści kosztowe (value for money) wymiana informacji pomiędzy departamentami rządowymi, które historycznie raczej nie współpracowały ze sobą również pomogła w uzyskaniu korzyści kosztowych. W wyniku wymiany informacji rząd może już obecnie określić najtańsze projekty i realizować oszczędności w przyszłych przetargach na bazie konkurencyjności otrzymywanych ofert porównywalnych z istniejąca informacją branżową. W dodatku do ram instytucjonalnych, jakie zostały stworzone w Wielkiej Brytanii, istnieje już obecnie dostatecznie wysoki poziom ekspertyzy branżowej zaangażowany w doradztwie dla władz odpowiedzialnych za przetargi publiczne. W każdym projekcie zaangażowani są doradcy finansowi i prawni. Zasadą jest również zatrudnianie doradców technicznych, którzy jednocześnie są ekspertami doradców w danej dziedzinie oraz doradców ubezpieczeniowych. Firma Pinsents jest wiodącym doradcą prawnym dla władz kontraktujących, które podejmują projekty w formule PFI/PPP. 1. STANDARYZACJA MODELU PPP Na początku PPP było świadkiem różnorodności, zarówno jeżeli chodzi o doradców, jak i standardy umów dotyczących bardzo podobnych projektów. Biorąc pod uwagę skalę i wymagania dokumentacyjne poszczególnych projek- 127

21 tów prowadziło to do zbyt długich okresów przygotowania projektów i związanych z nimi kosztów, które nie mogły być zaakceptowane. Te same kwestie były przedmiotem powtórnych negocjacji i nie wiadomo było, jaka jest właściwa linia postępowania. W ostatnich latach rząd Wielkiej Brytanii przedsięwziął szereg kroków, zmierzających do podwyższenia efektywności PPP/PFI. Zalecenia OGC w wyniku skoncentrowanego wysiłku, zmierzającego do standaryzacji dokumentacji dla wszystkich projektów, rząd powołał tzw. Treasury Taskforce (obecnie jej rolę pełni OGC). OGC przygotowała zalecenia (powszechnie nazywane Zaleceniami OGC ), które dają jasne wskazówki dla wszystkich ważnych części umów dla projektów PPP i zawierają projekty paragrafów takich umów. Te zalecenia stanowią fundament dla większości ostatnio zawartych umów PPP. Zalecenia Służby Zdrowia (NHS Guidance) dla niektórych sektorów zostały przygotowane specyficzne zalecenia na bazie zaleceń OGC. Najlepszym przykładem takich branżowych zaleceń są Zalecenia Służby Zdrowia (NHS Guidance), które stanowią pełny komplet dokumentacji projektowej. W sektorze ochrony zdrowia, w projekcie PPP, ten komplet zaleceń formuje nienegocjowane prawo (chyba że specyfika projektu daje powody do odstępstwa), według którego należy zawierać umowy. Ta twarda linia postępowania w obrębie sektora ochrony zdrowia zaowocowała szybszym i bardziej sprawnym wdrażaniem projektów, niż miało to miejsce w innych sektorach. Zalecenia Samorządowe (Local Government Guidance) również sektory edukacji i budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb społecznych wprowadziły swoje własne zalecenia. Programowi Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o. w sprawach zaleceń dla wspólnych projektów pomiędzy sektorem służby zdrowia i sektorem usług socjalnych doradzają eksperci branżowi oraz kierownicy projektów, które już weszły w fazę eksploatacji. Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o. Pakiet dla Zamówień publicznych jak wcześniej opisano, Program Partnerstwa Publiczno- -Prywatnego Sp. z o.o. wykonał szereg pakietów dla umów PPP obowiązujących w różnych sektorach, na przykład budownictwo i oświetlenie ulic). Te pakiety, tak jak standardy dla służby zdrowia, zawierają formularze dokumentów, modele umów, na których można bazować dokumentację projektową dla projektów typowych w tych sektorach. 2. ZAPEWNIENIE KORZYŚCI KOSZTOWYCH Prowadzenie negocjacji 2.1. Sposób prowadzenia negocjacji w przeważającej części określają przepisy UE, zapewniając zasady otwartości, transparentności i równości, ale w wypadku kiedy rząd chce wprowadzić spójną procedurę dla wszystkich umów PPP, istnieją już w Wielkiej Brytanii standartowe procedury, które są wykorzystywane jako podstawowe zasady dla PPP Najważniejszymi z nich (a także lekcją dla innych) są środki i zaangażowanie, na które musi sobie pozwolić sektor publiczny, powołując zespół projektowy. Podstawą powodzenia jest zespół posiadający środki i możliwości działania (jako że negocjacje i ocena 3 uczestników przetargu w tym samym czasie wymaga czasu i umiejętności). Członkowie zespołu 128

22 muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i praktykę prowadzenia negocjacji komercyjnych Tak jak w negocjacjach w sektorze publicznym, ich przebieg musi być przedmiotem szczegółowego sprawozdania, umożliwiającego późniejszy audyt. Zapewnienie korzyści kosztowych 2.4. Czy korzyść kosztowa jest osiągnięta i w jakim stopniu, w danym projekcie jest generalnie sprawą, za którą odpowiada doradca finansowy. Zjawisko konkurencji w procesie przetargowym wspomaga osiągnięcie korzyści kosztowych, ponieważ uczestnicy przetargu są świadomi, że uczestniczą w konkurencji o zdobycie kontraktu i muszą zapewnić cenę oraz warunki atrakcyjne dla władz prowadzących przetarg Kiedy władze przetargowe rozpoczną negocjacje z wybranym uczestnikiem przetargu, przewaga, wynikająca z konkurencyjności, przestaje być czynnikiem decydującym i nie istnieją już inne możliwości, aby wpływać na obniżenie ceny (chyba że chce się ponieść ryzyko, że kontrakt nie będzie opłacalny, a władze nie będą mogły go zawrzeć, a to jest mało prawdopodobne, kiedy przedmiotem kontraktu są usługi publiczne) Dlatego też jest zalecane, aby w ramach mierzenia korzyści kosztowych wszelkie zagadnienia komercyjne, które mają wpływ na cenę, zostały rozwiązane zanim przystąpi się do negocjacji z pojedynczym uczestnikiem przetargu. W rezultacie takiego postępowania cena jest bardziej stabilna i zagrożenie, że wzrośnie, jest mniejsze, co prowadzi do zwiększonego prawdopodobieństwa przyznania kontraktu Jednakże oczekiwania rozwiązania wszelkich problemów na etapie przetargu muszą być realistycznie zrównoważone kosztem dojścia do takiej sytuacji. Oferenci są bowiem zwykle mniej zainteresowani schematami, w ramach których ich przygotowanie wymaga dużych nakładów i kosztów wraz z towarzyszącym ryzykiem niewygrania kontraktu. Na początku procesu w Wielkiej Brytanii często napotykano na trudności w skłonieniu uczestników projektu do przeprowadzenia dodatkowych analiz, zanim zostali oni wyłonieni do ostatecznych negocjacji jako najodpowiedniejszy partner. W kontekście tego doświadczenia wszystko, co jest możliwe, powinno być zrobione w Polsce w celu dobrego przygotowania projektu. Władze kontraktowe natomiast powinny szukać oferentów w pełni gotowych podjąć wysiłek towarzyszący przygotowaniu oferty. 3. CIĄGŁOŚĆ PPP W WARUNKACH ZMIAN POLITYCZNYCH 3.1. Władza w rękach samorzadów i prawa wynikające z umowy W Wielkiej Brytanii przyjęto specjalne ustawodawstwo, które wspomaga działania w trybie PFI/PPP. Najważniejszym motywem wprowadzenia takiego ustawodawstwa byłoby danie poczucia bezpieczeństwa instytucjom finansowym pożyczającym środki na takie projekty inwestorom branżowym. Konieczne było prawne zapewnienie, że siła umowy PPP nie może zostać w żadnym wypadku osłabiona przez wolę polityczną. Dlatego pożądane jest, aby instytucje publiczne, mające prawo podejmowania inicjatyw typu PPP, były znane, a ich uprawomocnieni reprezentanci mieli 129

23 prawo do zawierania długoterminowych umów typu PPP. Ten wariant jednakże nie daje możliwości wszystkim podmiotom publicznym w warunkach zmieniającej się struktury służb publicznych. Brytyjska służba zdrowia podlega licznym zmianom strukturalnym, których wymaga adaptacja do odmiennych warunków. W tym kontekście ustawowe określenie osoby lub stanowiska, mającego prawo do zawierania umów PPP może nie być rozwiązaniem praktycznym PPP w opiece zdrowotnej W dodatku do zamówień publicznych typu PPP, których rezultatem są nowe szpitale i centra medyczne w Wielkiej Brytanii, PPP jest wykorzystywane jako metoda pozyskiwania usług publicznych w sektorze ochrony zdrowia są to centra opieki ambulatoryjnej. Praca takich centrów koncentruje się zwykle na pacjentach niehospitalizowanych, którzy mogą o własnych siłach dostać się do takich centrów, aby poddać się zabiegowi lub otrzymać opiekę. Model ten używany jest w Wielkiej Brytanii, aby zmniejszyć ilość pacjentów hospitalizowanych. Zjawiskiem towarzyszącym tendencji odchodzenia od zwiększania ilości pacjentów w szpitalach są również centra zdrowia, które organizowane i pozyskiwane są wspólnie przez kilka służb publicznych, takich jak samorząd, służba opieki społecznej i departament zdrowia. Takie centra organizowane są w trybie PPP z użyciem struktury nazywanej NHS LIFT". W ramach takiej struktury łatwo powstają inwestycje w budynki opieki zdrowotnej PFI w warunkach nowych inwestycji typu budynek szpitalny Niezmiernie ważne jest zachowanie takiego trybu postępowania, aby budowa nowego szpitala w jak najmniejszym stopniu miała wpływ na bieżące usługi medyczne. Równie ważne jest, aby zarówno jakość, jak i zakres usług medycznych nie uległy zmniejszeniu podczas przeniesienia usług ze starego do nowego budynku szpitalnego. Zwykle osiąga się tego typu ciągłość usług przez wcześniejsze zakontraktowanie partnera prywatnego do świadczenia usług w starym obiekcie, a potem przeniesienia miejsca ich wykonywania. W Wielkiej Brytanii istnieją konkretne przykłady i metodologia osiągnięcia poprawnej zmiany lokalizacji szpitala i zmiany operatora bez naruszania całokształtu opieki zdrowotnej. Pomimo że przeprowadzka do nowego szpitala w Worcester była jednym z pierwszych tego typu (w której Pinsents doradzał służbie zdrowia), wygrała ona nagrodę za wzorowe zarządzanie przeniesieniem szpitala Działania na styku sektora publicznego i prywatnego Istnieją pewne aspekty pracy służby zdrowia, które nie nadają się do obsługi przez sektor prywatny, w opiece zdrowotnej dotyczy to zabiegów medycznych. Zdarza się często, że w imię dobra pacjenta redukuje się ilość sytuacji, w których służby sektora publicznego stykają się lub są uzależnione od sektora prywatnego i odwrotnie Zastosowanie prawa pracy i zatrzymywanie pracowników W każdym projekcie typu PFI, w wyniku którego następuje transfer pracowników do sektora prywatnego, zachowanie przepisów prawa pracy ma pierwszorzędne znaczenie specjalnie dla ochrony praw pracowników służby zdrowia, których to bezpośrednio dotyczy. Jest obszar o wielkiej 130

24 wrażliwości politycznej i musi być bardzo profesjonalnie traktowany. Często taki transfer odbywa się z zachowaniem wszelkich nabytych przez pracowników praw. Uwzględnione zostaje również nabyte prawo do emerytury i innych świadczeń. W sektorze ochrony zdrowia wprowadzono ostatnio mechanizm, który zapobiega tego typu transferom. Model ten można nazwać utrzymaniem pracowników (Retention of Employment Model REM ). Zagadnienie to znajduje się w szczególnym centrum uwagi firmy Pinsents i jest przedmiotem porad dla służby zdrowia w Anglii. Model REM został zastosowany przez projekt nazwany Walsgrave New Hospital Project, który został zrealizowany jesienią 2002 roku. Projekt ten został nagrodzony jako najlepsze partnerstwo roku oraz największy projekt PFI w sektorze ochrony zdrowia zakończony do tej pory. Walsgrave New Hospital Project był projektem nowatorskim i powstał na bazie polityki opieki zdrowotnej przygotowanej przez rząd brytyjski w czerwcu 2001 r. REM polega na zapewnieniu pracy pracowników służby zdrowia w sektorze prywatnym, podczas gdy sektor publiczny formalnie pozostaje pracodawcą. Taki model być może byłby zgodny z polskim ustawodawstwem, ale niezależnie od tego ilustruje on sposób rozwiązania problemu, który wcześniej był prawdziwą przeszkodą w procesie transferu pracowników w ramach PFI. Nie jest jeszcze możliwe zastosowanie takiej metody w stosunku do wszystkich kategorii pracowników. Obecnie objętych zostało 5 służb: kuchnia i odżywianie, pralnia, bezpieczeństwo i portiernia. Objęte kategorie pracowników otrzymują nowy kontrakt o pracę ze wskazanym miejscem wykonywania obowiązków w firmie prywatnej. Jeżeli pracownicy nie zgłaszają obiekcji, transfer jest wykonany zgodnie z prawem. Zasadą sukcesu jest pełna i wiarygodna informacja redukująca stopień niepewności u pracowników podlegających transferowi Sprzęt medyczny Zwykle schemat PFI zawiera w sobie pewną ilość sprzętu medycznego. Jednakże w większości modeli partnerstwa, partner prywatny unika ryzyka posiadania bardziej kosztownego i złożonego sprzętu (wyposażenie sal operacyjnych itp.). Problem zostaje zwykle rozwiązany przez subkontraktację zarządzania sprzętem medycznym, co pomaga uniknąć ryzyka, kiedy specyfikacja wyposażenia medycznego szybko się zmienia, a jego cena rośnie. Firma Pinsens doradza w modelach PFI, gdzie sprzęt medyczny wchodzi w obowiązki partnera prywatnego: Walsgrave i Worcester projekty, z których drugi jest już w pełni zakończony i działa. Zagadnienie wymiany sprzętu medycznego za cenę, która pozwala zachować korzyści kosztowe jest trudne do oceny dla partnera prywatnego i pozostaje jednym z trudnych etapów PFI. Wnioski końcowe Wraz z powiększaniem się zasięgu metody PPP, rola tej metody w dostarczaniu usług publicznych gwałtownie rośnie. PPP jako metoda stała się ważnym elementem planowania gospodarczego w Wielkiej Brytanii. Istnieje wciąż duża grupa zagadnień, które muszą być rozwiązane, ale biorąc pod uwagę stopień 131

25 dojrzałości rynku w Wielkiej Brytanii, cała gama potencjalnych przeszkód znalazła swoje rozwiązania. Jednakże zastosowanie opisanej struktury w innych niż brytyjski systemach prawnych wymaga znajomości niuansów i wymagań, które muszą zostać spełnione, aby umożliwić powodzenie w wykonywaniu umów PPP. Prawodawstwo polskie już obecnie daje pewne możliwości zastosowania PPP, po usunięciu zaś pozostałych barier możliwości te ulegną znacznemu zwiększeniu, a ryzyko z czasem ulegnie zmniejszeniu. Patrząc na przykłady brytyjskie, gdzie schemat rozłożenia ryzyka jest znany i wypróbowany, pewne etapy formowania umów typu partnerstwa publiczno- -prywatnego przygotowane dla rynku polskiego będą mogły posiłkować się gotowymi wzorcami. Pomimo że potrzeba zaangażowania sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w Polsce jest oczywista i raczej niecierpiąca zwłoki, musi ona być poprzedzona prawidłowym procesem identyfikacji i przygotowania projektów, jak również udoskonalenia ustawodawstwa, tak aby można było zmniejszyć ryzyko podmiotów gotowych realizować zadania publiczne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 132

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r.

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r. Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. 1 Agenda 1. Platforma PPP cele i działania 2. PPP w gospodarce odpadami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r.

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r. Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu 23 kwietnia 2013r. Charakterystyka inwestycji Koncepcja nowego szpitala zakłada,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014 Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC.

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC. 1. Ramy prawne Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych stanowią fundament krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Dyrektywy nabierają mocy prawnej poprzez statutowe instrumenty ustanowione przez

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno, Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych Jan Jarmusz Świerzno, 28.05.2014 Zakres prezentacji Podstawowe pojęcia Model tradycyjny Tryb zaprojektuj i wybuduj Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa Prelegent: Witold Grzybowski Przygotowanie PPP analizy poprzedzające zawiązanie zanie partnerstwa 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dr Anna Górczyńska. WPiA, Uniwersytet Łódzki

Znaczenie zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dr Anna Górczyńska. WPiA, Uniwersytet Łódzki Znaczenie zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Dr Anna Górczyńska WPiA, Uniwersytet Łódzki Fundusze unijne W latach 2007-2013 Polska z funduszy strukturalych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza dr Rafał Cieślak radca prawny Zgierz, 27 sierpnia 2015 r. KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ Kancelaria świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dr Henryk Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podstawy prawne PPP w Polsce Pojęcie

Bardziej szczegółowo

POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. dr Rafał Cieślak radca prawny

POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. dr Rafał Cieślak radca prawny POLSKI MODEL INWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO dr Rafał Cieślak radca prawny PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Czy warto korzystać z interim managera Jak to wygląda w Polsce Cena Korzyści Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Promocja inwestycji na rzecz zrównowa onej gospodarki energetycznej w budownictwie - sesja informacyjna DG REGIO 19 czerwca 2009

Promocja inwestycji na rzecz zrównowa onej gospodarki energetycznej w budownictwie - sesja informacyjna DG REGIO 19 czerwca 2009 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ I ENERGIĘ ODNAWIALNĄ W BUDOWNICTWIE : DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) Promocja inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Uwagi BGK w zakresie funkcjonowania PPP w Polsce. I. Ułomności polskiego PPP

Załącznik 1. Uwagi BGK w zakresie funkcjonowania PPP w Polsce. I. Ułomności polskiego PPP Załącznik 1. Uwagi BGK w zakresie funkcjonowania PPP w Polsce I. Ułomności polskiego PPP Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego zdobyte podczas prac nad projektami finansowania przedsięwzięć proponowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA TRANSPORTOWA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA TRANSPORTOWA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Modele finansowania nowoczesnych inwestycji transportowych Krzysztof Kałuża An ARCADIS company Model finansowy zakładający współpracę z

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej

Partnerstwo Publiczno Prywatne w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej Partnerstwo Publiczno Prywatne w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej Problemy rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i pocztowej w Polsce w przededniu akcesji do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Mateusz Urasiński Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Płock, 22.11.2012 r. www.ppp.gov.pl Plan prezentacji Platforma

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inwestycji rzeczowych: Partnerstwo Publiczno-Prywatne w projektach inwestycyjnych wykład 3. dla 5. roku HMiT i RMiGG zaoczne

Projektowanie inwestycji rzeczowych: Partnerstwo Publiczno-Prywatne w projektach inwestycyjnych wykład 3. dla 5. roku HMiT i RMiGG zaoczne Projektowanie inwestycji rzeczowych: Partnerstwo Publiczno-Prywatne w projektach inwestycyjnych wykład 3. dla 5. roku HMiT i RMiGG zaoczne dr Adam Salomon Projektowanie inwestycji rzeczowych: Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r.

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r. Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich w województwie dolnośląskim. śywiec, dnia 15 września 2011r. Podmiot publiczny Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei, za pośrednictwem doradcy,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia.

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. PPP w gospodarce ściekowej Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. Budowa oczyszczalni ścieków Obecny stan w Polsce ETAP I - Przetarg

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Dr hab. Michał Kania Uniwersytet Śląski Katedra PPG WPiA Wsparcie Naukowe PPP 1. Rynek PPP w UE i w Polsce 2. Geneza PPP 3. Pojęcie PPP 4. Warianty PPP 5. Korzyści oraz zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r.

Platforma PPP. PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r. Platforma PPP PPP W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Warszawa, 15 listopada 2011r. PPP jest równoprawnym modelem gospodarczym Zalety PPP: Kompleksowość pełen cykl życia projektu Podział ryzyk według kompetencji strony

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem Proces oceny projektów Małgorzata Świderska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny dr Mateusz Grabiec adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GROMNIK NA LATA ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GROMNIK NA LATA ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA 16.1. IDENTYFIKACJA RYZYKA Odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego podział między partnerów jest trzonem współpracy w ramach partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Symulacja jako innowacyjna metoda analityczna Symulacje Zapoznanie się z możliwymi skutkami podjętych decyzji.

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa,

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa, Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, 23.06.2015 2 Założenia wystąpienia 1. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie ustawy o partnerstwie publiczno

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo