Ulotka dla pacjenta. LIGNOCAINUM WZF 5% GRAVE (Lidocaini hydrochloridum) 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka dla pacjenta. LIGNOCAINUM WZF 5% GRAVE (Lidocaini hydrochloridum) 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań"

Transkrypt

1 Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. LIGNOCAINUM WZF 5% GRAVE (Lidocaini hydrochloridum) 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 1 ml roztworu zawiera jako substancję czynną: 50 mg lidokainy chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: glukozę, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia ph), wodę do wstrzykiwań. Ciężar właściwy roztworu wynosi 1,030-1,035 g/ml. Opakowania 50 ampułek po 2 ml. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; Warszawa Spis treści: 1. Co to jest lek Lignocainum WZF 5% Grave i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek Lignocainum WZF 5% Grave 3. Jak stosować lek Lignocainum WZF 5% Grave 4. Możliwe działania niepożądane 5. Przechowywanie leku Lignocainum WZF 5% Grave 6. Inne informacje 1. Co to jest lek Lignocainum WZF 5% Grave i w jakim celu się go stosuje Lek zawiera lidokainę substancję o działaniu znieczulającym o budowie amidowej. Ze względu na skład jest tzw. roztworem hiperbarycznym - cięższym od płynu mózgowo - rdzeniowego, dzięki czemu przemieszcza się zawsze ku dołowi od miejsca wstrzyknięcia do kanału kręgowego. Lek stosuje się w znieczuleniu regionalnym - podpajęczynówkowym - w chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii, położnictwie, ponadto w różnych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych. 2. Zanim zastosuje się lek Lignocainum WZF 5% Grave Nie należy stosować leku Lignocainum WZF 5% Grave: 1/6

2 w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Ogólne przeciwwskazania do stosowania znieczulenia podpajęczynówkowego, niezależnie od rodzaju środka znieczulającego to: - ostre choroby ośrodkowego układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowordzeniowych, guzy, zapalenie istoty szarej rdzenia, krwawienie śródczaszkowe); - zwężenie kanału rdzenia kręgowego, czynne choroby kręgosłupa (np. proces zapalny, gruźlica kręgosłupa, guzy) lub niedawno przebyte urazy kręgosłupa (np. złamania); - sepsa; - podostre zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu niedokrwistości złośliwej; - zakażenie skóry w miejscu wykonywania znieczulenia lub w jego okolicy; - wstrząs kardiogenny lub hipowolemiczny; - zaburzenia krzepnięcia lub leczenie lekami przeciwzakrzepowymi. Zachować szczególną ostrożność stosując lek Lignocainum WZF 5% Grave: - u pacjentów z niedoborem wzrostu, z blokiem serca, a także z zaburzeniami neurologicznymi, zniekształceniami kręgosłupa, ciężkim nadciśnieniem tętniczym. - do znieczulenia podpajęczynówkowego, zwłaszcza u pacjentów otyłych, z nadciśnieniem brzusznym, u kobiet w zaawansowanej ciąży, ponieważ u tych osób może wystąpić wysokie znieczulenie podpajęczynówkowe; - do znieczulenia podpajęczynówkowego i nie podawać tą drogą dużej dawki środka znieczulającego, ponieważ może wystąpić całkowite znieczulenie rdzeniowe i w rezultacie niewydolność układu krążenia i oddechowego; - u pacjentów z hipowolemią (zmniejszoną objętością krwi krążącej), niezależnie od rodzaju i dawki leku znieczulającego może wystąpić nagłe i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego; - u osób z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, porażenie połowicze, porażenie poprzeczne, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, mimo że nie obserwowano nasilenia tych zaburzeń po wykonaniu znieczulenia podpajęczynówkowego. Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Stosowanie leku Lignocainum WZF 5% Grave u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami wątroby lekarz zastosuje mniejsze dawki lidokainy. Stosowanie leku Lignocainum WZF 5% Grave u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku, wyniszczonych lekarz dostosuje (zmniejszy) dawki leku odpowiednio do wzrostu, masy ciała i stanu zdrowia. Stosowanie leku Lignocainum WZF 5% Grave u dzieci Doświadczenie ze stosowaniem leku u dzieci jest ograniczone. Lekarz zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu leku, biorąc pod uwagę wzrost, masę ciała i stan zdrowia. Ciąża Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. 2/6

3 Karmienie piersią Ponieważ lidokaina przenika do mleka kobiecego, jej zastosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności. Jednak ze względu na niewielką dawkę zastosowanego leku w przypadku znieczulenia podpajęczynówkowego, nie ma to większego praktycznego znaczenia. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Pacjent po zabiegu z użyciem lidokainy nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez minimum 24 godziny od momentu jego zakończenia. Stosowanie innych leków Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Poniżej zamieszczono interakcje, które są najbardziej istotne z klinicznego punktu widzenia. Ryzyko wystąpienia interakcji jest dużo większe w przypadku pomyłkowego podania lidokainy do naczynia krwionośnego niż po podaniu podpajęczynówkowo ze względu na małą dawkę leku, którą się stosuje. Leki, które nasilają działanie lidokainy: - antybiotyki i chemioterapeutyki: cyprofloksacyna, klarytromycyna, erytromycyna, norfloksacyna, sparfloksacyna; - leki przeciwgrzybicze: flukonazol, ketokonazol, itrakonazol; - leki z grupy inhibitorów proteazy HIV: indynawir, rytonawir, sakwinawir; - leki przeciwdepresyjne: cytalopram, fluoksetyna, flawoksamina, nefazodon, norfluoksetyna, paroksetyna, sertralina; - antagoniści kanału wapniowego, np.: diltiazem, werapamil, nifedypina; - leki przeciwarytmiczne, np. amiodaron, ajmalina; - inne leki i substancje: bromokryptyna (lek stosowany w chorobie Parkinsona i zespołach ginekologicznych), cymetydyna, omeprazol (leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy), cyklosporyna (lek stosowany w chorobach autoimmunologicznych), metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnień od opioidów i leczeniu bólu nowotworowego), metyloprednizolon (lek przeciwzapalny), midazolam (lek nasenny), tamoksyfen (lek przeciwnowotworowy), kwas walproinowy (lek przeciwdrgawkowy), zafirlukast, zyleuton (leki przeciwastmatyczne), sok grapefruitowy. - inne środki miejscowo znieczulające lub leki o budowie strukturalnej przypominającej amidowe środki miejscowo znieczulające (działania toksyczne mogą się sumować). - doustne środki antykoncepcyjne; - paracetamol (lek przeciwbólowy). Leki, które zmniejszają działanie lidokainy: - deksametazon, fenobarbital, karbamazepina (leki stosowane m.in. w padaczce), ryfampicyna (lek stosowany w gruźlicy), hydantoina (lek stosowany m.in. w padaczce) oraz jej pochodne (np. fenytoina podawana dożylnie). Lidokaina hamuje działanie leków stosowanych w leczeniu miastenii. Jeżeli lidokainę stosuje się jednocześnie z guanetydyną, mekamylaminą, guanadrelem (leki stosowane w ciężkim nadciśnieniu), trimetafanem (lek stosowany w celu uzyskania kontrolowanego obniżenia ciśnienia tętniczego) występuje znaczne niebezpieczeństwo spadków ciśnienia tętniczego. Jeżeli lidokainę stosuje się jednocześnie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi występuje zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń oddechowych. Duże dawki lidokainy mogą nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie. 3/6

4 Acetazolamid, hydrochlorotiazyd, furosemid, kwas etakrynowy oraz inne leki obniżające stężenie potasu we krwi, działają antagonistycznie w stosunku do lidokainy. Leki beta-adrenolityczne (np. propranolol) mogą spowalniać przemiany lidokainy w wątrobie oraz nasilać jej toksyczność; lidokaina nasila bradykardię (spowolnienie rytmu serca) i hipotonię (niedociśnienie tętnicze) wywoływaną przez leki beta-adrenolityczne. 3. Jak stosować lek Lignocainum WZF 5% Grave Lek przeznaczony jest do podawania podpajęczynówkowego. Dawkę lidokainy określa lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stanu zdrowia, wieku, czynności serca, nerek i (lub) wątroby. W przypadku zastosowania większej dawki leku Lignocainum WZF 5% Grave niż zalecana Mogą wystąpić objawy wynikające z nieprawidłowej techniki podania leku zbyt wysoki zakres znieczulenia podpajęczynówkowego, bóle głowy i pleców, spadek ciśnienia tętniczego, nudności, niewydolność oddechowa. Działania niepożądane (wymienione w punkcie 4. ulotki) związane z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń w surowicy są mało prawdopodobne ze względu na małe wchłanianie leku do krwi po podaniu podpajęczynówkowym. Lekarz zastosuje leczenie objawowe zgodnie z zasadami intensywnej terapii. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, Lignocainum WZF 5% Grave może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nie należy mylić działań niepożądanych towarzyszących podaniu lidokainy z powikłaniami, które mogą wynikać z techniki wykonania znieczulenia podpajęczynówkowego. Zbyt mały lub zbyt rozległy obszar znieczulenia jest zazwyczaj rezultatem podpajęczynówkowego podania niewłaściwej objętości roztworu, niewłaściwego ułożenia znieczulanego pacjenta, niewłaściwej szybkości podawania leku. W trakcie znieczulenia mogą się pojawić: spadek ciśnienia tętniczego, nudności, wymioty. Natomiast po jego zakończeniu: popunkcyjne bóle głowy, bóle pleców. Opisywane są przemijające zespoły neurologiczne: zapalenie pajęczynówki i rdzenia oraz aseptyczne zapalenie opon mózgowych. Po podaniu podpajęczynówkowym we krwi pojawia się niewielka dawka leku. W związku z tym jest bardzo mało prawdopodobne, aby doszło do przekroczenia dopuszczalnych stężeń lidokainy w surowicy, które miałyby kliniczne znaczenie. Działania niepożądane lidokainy są zazwyczaj rezultatem nadmiernego zwiększenia jej stężenia w płynach ustrojowych w wyniku zastosowania zbyt dużej dawki (przedawkowanie względne lub bezwzględne), zaburzeń kinetyki lub niewłaściwej techniki wstrzykiwania. Objawy zatrucia lidokainą: Ośrodkowy układ nerwowy - metaliczny smak w ustach, uczucie oszołomienia, pobudzenie, niepokój, euforia, drżenia mięśniowe, zaburzenia świadomości, bóle i zawroty głowy, nudności, szumy uszne, zaburzenia widzenia, wymioty, uczucie gorąca, chłodu lub odrętwienia, utrata świadomości, drgawki, depresja ośrodkowego układu nerwowego; Układ krążenia spadek ciśnienia tętniczego, zwolnienie czynności serca, a w skrajnie ciężkich przypadkach zatrzymanie czynności serca; Reakcje alergiczne po zastosowaniu lidokainy występują niezwykle rzadko i zwykle mają charakter zmian skórnych, pokrzywki, obrzęków, objawów anafilaktoidalnych (kołatanie 4/6

5 serca, szumy uszne, trudności w oddychaniu z powodu obrzęku krtani lub skurczu oskrzeli, rzadko - nudności, wymioty, biegunka). U niektórych osób w czasie stosowania leku Lignocainum WZF 5% Grave mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 5. Przechowywanie leku Lignocainum WZF 5% Grave Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Chronić od światła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 6. Inne informacje W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; Warszawa Data opracowania ulotki: INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PERSONELU SŁUŻBY ZDROWIA Lek Lignocainum WZF 5% Grave przeznaczony jest do podawania podpajęczynówkowego. Lidokainę należy dawkować indywidualnie. Siła i czas działania lidokainy zależy od stężenia i objętości roztworu. Zwiększenie objętości i stężenia przyspiesza, przedłuża i nasila działanie miejscowo znieczulające, jednak może powodować spadek ciśnienia tętniczego. Należy zawsze stosować minimalne skuteczne dawki lidokainy zapewniające odpowiedni zakres znieczulenia. Dawkowanie Zwykle stosowana, jednorazowa dawka dla dorosłego pacjenta w dobrym stanie ogólnym i bez chorób współistniejących, pozwalająca na uzyskanie znieczulenia trwającego od 60 do 90 minut wynosi od 25 mg do 100 mg (od 0,5 ml do 2 ml roztworu). Nie zaleca się powtarzania dawki. Populacje specjalne Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Na kinetykę nie mają wpływu zaburzenia czynności nerek, chociaż w tych przypadkach stwierdza się podwyższone stężenie metabolitów we krwi. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Kinetyka lidokainy zmienia się u osób z zaburzeniami czynności wątroby i w tych przypadkach okres półtrwania może być wydłużony nawet dwukrotnie. U tych pacjentów dawkę lidokainy należy zmniejszyć. 5/6

6 Pacjenci z chorobami serca: Dawkę lidokainy należy zmniejszyć. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat): U pacjentów wyniszczonych, w podeszłym wieku należy dostosować (zmniejszyć) dawkę lidokainy do wzrostu, masy ciała i stanu zdrowia. Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat): Doświadczenie ze stosowaniem leku u dzieci jest ograniczone. Zalecane dawki dla młodzieży w wieku powyżej 16 lat, bez współistniejących chorób i w dobrym stanie fizycznym są takie jak dla dorosłych. Brak zaleceń dawkowania u młodszych dzieci. Dawka dla dzieci powinna być dostosowana do wzrostu, masy ciała (do 5 mg/kg mc.) i stanu zdrowia. U dzieci o dużej masie ciała często konieczne jest zmniejszenie dawki do ilości odpowiedniej dla prawidłowej masy ciała. Podczas stosowania leku Lignocainum WZF 5% Grave: należy zapewnić dostęp do żyły, tlenu, odpowiedniej aparatury resuscytacyjnej i niezbędnych leków; konieczne jest stałe monitorowanie czynności serca i oddechu, stanu świadomości i innych ważnych czynności życiowych. Wczesnymi objawami działania toksycznego lidokainy na ośrodkowy układ nerwowy mogą być: metaliczny smak w ustach, niepokój, szum w uszach, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drżenia lub senność. Zakres znieczulenia po podpajęczynówkowym podaniu leku zależy od kilku czynników, w tym: od objętości podanego roztworu, pozycji pacjenta podczas wykonywania znieczulenia i jego ułożenia po wykonaniu iniekcji. Jeżeli w trakcie wykonywania znieczulenia (miejsce punkcji w przestrzeni międzykolcowej L 3 -L 4 ) pacjent pozostaje w pozycji siedzącej, znieczulenie obejmie dermatomy poniżej poziomu Th 7 -Th 10. Natomiast jeżeli znieczulenie zostanie wykonane u pacjenta leżącego na boku, a po ukończeniu wstrzyknięcia zostanie on ułożony płasko na wznak, to wówczas górny zakres znieczulenia może sięgać dermatomów Th 4 -Th 7. Przed wstrzyknięciem leku, należy upewnić się, że igła tkwi w przestrzeni podpajęczynówkowej. W tym celu zaleca się aspirację płynu mózgowo-rdzeniowego, który służy również do rozcieńczenia leku. Objętość leku powinna być równa objętości rozcieńczającego go płynu mózgowo-rdzeniowego. Podawać powoli. Uwaga: roztwór należy zużyć natychmiast po otwarciu ampułki. Pozostałą, niewykorzystaną część roztworu należy wylać. 6/6

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta {logo sanofi} CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DIFADOL 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla Pacjenta. Methadone Hydrochloride Molteni 1 mg/ml, syrop. (Methadoni hydrochloridum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla Pacjenta. Methadone Hydrochloride Molteni 1 mg/ml, syrop. (Methadoni hydrochloridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla Pacjenta Methadone Hydrochloride Molteni 1 mg/ml, syrop (Methadoni hydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Dexamethasoni phosphas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Finlepsin, 200 mg, tabletki (Carbamazepinum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Finlepsin, 200 mg, tabletki (Carbamazepinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Finlepsin, 200 mg, tabletki (Carbamazepinum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE MINICAPS 400 mg, kapsułki miękkie. (Ibuprofenum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE MINICAPS 400 mg, kapsułki miękkie. (Ibuprofenum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBUM FORTE MINICAPS 400 mg, kapsułki miękkie (Ibuprofenum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta 61 Produkty lecznicze zawierające metoklopramid Charakterystyka Produktu Leczniczego dołączona do pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki Carvedilolum

Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki Carvedilolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki Carvedilolum Należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE 200 mg/5 ml, zawiesina doustna (Ibuprofenum) Zawiesina doustna o smaku malinowym

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE 200 mg/5 ml, zawiesina doustna (Ibuprofenum) Zawiesina doustna o smaku malinowym Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBUM FORTE 200 mg/5 ml, zawiesina doustna (Ibuprofenum) Zawiesina doustna o smaku malinowym Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika OxyContin, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu OxyContin, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu OxyContin, 20 mg, tabletki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Simvastatin Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane Simvastatin Genoptim, 20 mg, tabletki powlekane Simvastatin Genoptim, 40 mg,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. AMIGRENEX, tabletki, 100 mg Sumatriptanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. AMIGRENEX, tabletki, 100 mg Sumatriptanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AMIGRENEX, tabletki, 100 mg Sumatriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nebicard, 5 mg, tabletki. Nebivololum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nebicard, 5 mg, tabletki. Nebivololum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nebicard, 5 mg, tabletki Nebivololum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta. Polopiryna Complex, 500 mg + 15,58 mg + 2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta. Polopiryna Complex, 500 mg + 15,58 mg + 2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta Polopiryna Complex, 500 mg + 15,58 mg + 2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego Acidum acetylsalicylicum + Phenylephrini bitartras + Chlorphenamini

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITAMINUM B 12 WZF 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań VITAMINUM B 12 WZF 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Cyanocobalaminum Należy

Bardziej szczegółowo

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg, tabletki powlekane

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Pantoprazol Nazwa leku to Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Nurofen dla dzieci, 125 mg czopki, (Ibuprofenum)

ULOTKA DLA PACJENTA. Nurofen dla dzieci, 125 mg czopki, (Ibuprofenum) ULOTKA DLA PACJENTA Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zemplar, 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Paricalcitolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zemplar, 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Paricalcitolum 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Zemplar, 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Paricalcitolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotką,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 100 mg czopki. Diclofenacum natricum. Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 100 mg czopki. Diclofenacum natricum. Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg czopki Diclofenacum natricum Voltaren 100 mg czopki Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metoprololum 123ratio, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

AMPICILLIN Ampicillinum. 250 mg, 500 mg, 1g, 2 g Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych

AMPICILLIN Ampicillinum. 250 mg, 500 mg, 1g, 2 g Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki. Glimepiridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki. Glimepiridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki Glimepiridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Primacor, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

Nazwa własna. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cardoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Nazwa własna. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cardoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW / PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo