MOSTY Szwajcarska Tolerancja PAWIE. Warszawski Park Technologiczny. prawdy i mity. O zagrożonym autorytecie świata nauki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOSTY 2007. Szwajcarska Tolerancja PAWIE. Warszawski Park Technologiczny. prawdy i mity. O zagrożonym autorytecie świata nauki"

Transkrypt

1 Miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie publikacja bezpłatna PAWIE Jerzego Gospodarka numer 02/07 (231), marzec 2007 MOSTY 2007 Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych Warszawski Park Technologiczny O zagrożonym autorytecie świata nauki pisze ks. Andrzej Szostek Szwajcarska Tolerancja prawdy i mity Dwa puchary dla SGH Innowatorzy rynku kapitałowego GOEuroMed

2 STRUCTURAL AND CULTURAL DETERMINANTS OF FERTILITY IN EUROPE Magdalena Muszyńska Chcielibyśmy na bieżąco informować Państwa o publikacjach wydawanych w Oficynie Wydawniczej SGH. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię reklamową opisy publikacji są lakoniczne. Wszystkich zainteresowanych naszymi publikacjami zapraszamy na strony Oficyny (www.wydawnictwo.waw. pl), gdzie znajdą Państwo szczegółowy, niejednokrotnie obszerny opis publikacji, ze spisem treści, skrótami recenzji i innymi informacjami. Ponieważ nie posiadamy na terenie budynków SGH punktu sprzedaży książek, nie możemy bezpośrednio zaprezentować Państwu całej naszej bogatej oferty, zainteresować rabatami i ciekawymi promocjami, a także odnieść się do Państwa spostrzeżeń, czy być może propozycji innych form dotarcia do Państwa. Jedyną drogą kontaktu i atrakcyjną formą sprzedaży zostaje księgarnia on-line Minęła sesja, podczas której wszystkie publikacje sprzedawaliśmy udzielając rabatu od 25 do 50%. Chwila oddechu i znów proponujemy Państwo kolejną promocję. Tym razem zobaczymy na ile nasi studenci są zgrani, czy potrafią się porozumieć. Proponujemy sprzedaż trzech książek w cenie dwóch. Przykładowo jeśli Ekonometria kosztuje 45 zł, to wpłacając na nasze konto bankowe 90 zł otrzymasz 3 egzemplarze Ekonometrii. Takiego rabatu nigdzie nie uzyskacie. Odwiedzajcie naszą stronę i piszcie do nas, jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Może wspólnie wypracujemy jakieś ciekawe formy współpracy. NOWOŚCIACH OFICYNY WYDAWNICZEJ SGH Marketing OW SGH MECHANIZMY CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Maria Aluchna P u b l i k a c j a p o ś w i ę c o n a jest zagadnieniom nadzoru korporacyjnego w Polsce i na świecie. Nadzór k o r p o r a c y j ny (ang. corporate g o v e r n a n c e ) odnosi się do wzajemnych relacji grup zaangażowanych w powodzenie przedsięwzięcia, jakim jest przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo w tym ujęciu nie jest postrzegane jako monolit, lecz jako miejsce współpracy różnych grup, takich jak inwestorzy, menedżerowie, pracownicy, kredytodawcy, dostawcy, klienci czy szeroko rozumiana opinia publiczna i, co jest z tym związane, jako miejsce ścierania się różnych interesów. Struktura (instytucje i mechanizmy) nadzorcza określa układ i pozycje poszczególnych grup oraz ich możliwości wpływu zarówno na losy przedsiębiorstwa, jak i podział zysków rezydualnych. W publikacji: Teoria agencji jako teoretyczna podstawa nadzoru korporacyjnego (corporate governance) Podstawowe mechanizmy i instytucje nadzoru korporacyjnego (corporate governance) System nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w Polsce Mechanizmy nadzoru korporacyjnego (corporate governance) wykorzystywane przez polskie spółki akcyjne Publikacja dofinansowana przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego 35,00 zł Publikacja napisana została w języku angielskim. Celem analizy przedstawionej w monografii jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczyny zróżnicowania poziomu płodności w Europie w drugiej połowie lat 90 XX wieku. Autorka odwołuje się do rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych dotyczących konkurencyjności roli rodzinnej i zawodowej kobiet. The aim of the work presented in the monograph, written in English, is to find an answer to the question why differences in the fertility levels between European countries were still significant in the second half of the The answer to this research question is based on various theoretical concepts, as well as, on results of empirical studies concerning the level of incompatibility between women s employment and fertility. 30,00 zł PROCESY INTEGRACYJNE I DEZINTEGRACYJNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ red. Katarzyna Żukrowska W publikacji: Główne tendencje zmian współczesnej polityki handlowej stopień integracji przez handel Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka Integracja monetarna wobec braku integracji fiskalnej Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie Mercosur jako ugrupowanie umacniające kraje członkowskie w ramach procesu integracyjnego obu Ameryk Obwód kaliningradzki wyzwaniem dla europejskich procesów integracyjnych Integracja krajów byłej Jugosławii z gospodarką światową Procesy integracyjne w Afryce Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju jako odpowiedź na rozwój technologiczny 30,00 zł

3 od redakcji SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 3 DZIEJE SIĘ O PROJEKCIE KODEKSU DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH SŁÓW KILKA WYKŁADY PUBLICZNE W SGH LUSTRACYJNE WĄTPLIWOŚCI 9 WPORZO ZIOM 10 MOSTY EKONOMICZNE 2007 ROZMOWA GAZETY SZWAJCARSKA TOLERANCJA PRAWDY I MITY KONFERENCJE/SEMINARIA GDZIE ŁĄCZĄ SIĘ WODY BOSFORU I ZŁOTEGO ROGU BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W SGH W STRASBURGU 20 NOWE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU ZAPOWIEDZI 22 EUROMANAGER BROKEROWNIA UMIEJĘTNOŚCI PROJECT MANAGEMENT DAYS BLIŻEJ NAS OLIMPIADA 26 PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SGH DWA PUCHARY DLA SGH 28 INNOWATORZY RYNKU KAPITAŁOWEGO CZYTELNIA 29 PRASA UCZELNIANA 30 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KONIECZNOŚĆ CZY FIKCJA WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 32 CENTRUM ROZWOJU 35 PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAPRASZA AKTUALNOŚCI EDUKACYJNE NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU WARSZAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY POLSCY DOKTORANCI MAJĄ JUŻ SWOJĄ REPREZENTACJĘ W EUROPIE To już jest czwarte oblicze Gazety SGH, która ukazuje od czternastu lat. Stopniowo - z formuły zbliżonej do typowego biuletynu - uczelniane pismo przeradza się w klasyczny magazyn, zarówno w jego zewnętrznej, graficznej postaci, jak i urozmicenia zawartości merytorycznej. Zmienia się także częstotliwość wychodzenia, od marca br. Gazeta SGH jest miesięcznikiem o objętości co najmniej 40 stron, kolorowymi okładkami oraz kolorowym środkiem. Zmiany te wynikają ze zwiększającej się roli uczelnianego periodyku. Wiemy, że obok swoich specyficznych funkcji, jakimi są przepływ informacji, integrowanie GAZETA SGH Miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie al. Niepodległości 162, Warszawa budynek główny, pokój 146, tel. (0 22) Wydawca Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, Warszawa Redaktor naczelna Lidia Jastrzębska, środowiska, prezentacja ludzi i spraw Uczelni oraz ważnych wydarzeń edukacyjnych, powinniśmy coraz intensywniej promować naszą Uczelnię na coraz bardziej konkurencyjnym rynku akademickim. Jednak fakt, że w nowym otwarciu Gazeta SGH przedstawia wszystkie pisma, które ukazują się w SGH, świadczy o tym, że nie uzurpujemy sobie prawa do wyłączności w promowaniu naszej Uczelni. Przeciwnie, cenimy różnorodność uczelnianej działalności edytorskiej, czego wyrazem jest właśnie ta zmiana. Życzymy ciekawej lektury. Lidia Jastrzębska redaktor naczelna Dear English-speaking Readers International scholars and students have been playing an increasing role in the life of the academic community of the Warsaw School of Economics (SGH). Therefore, together with the brand new layout of our monthly magazine Gazeta SGH, we are happy to present the first issue that includes summaries of articles in English for our foreign readers. In the coming year we also intend to deliver special English issues of the magazine to sum up the celebrations of the centenary of SGH, Poland s oldest university of economics. I truly hope you will find our pages informative and inspiring. Together with my colleague editors, I look forward to receiving your feedback. Sekretarz redakcji Katarzyna Growiec, Serwis internetowy Skład CB4 Sp. z o. o. ul. Granitowa 1a, Warszawa Nakład: 2000 egz. ISSN: Tomasz Rusek SGH Spokesperson head of PR Office marzec

4 dzieje się O projekcie kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych słów kilka Świat nauki w Polsce zna już i ma do dyspozycji kilka ważnych kodeksów zawierających standardy etycznie poprawnego postępowania w dziedzinie badań naukowych i pracy naukowo-dydaktycznej 1 Odnosząc się z szacunkiem i uznaniem do tych kodeksów, świadczących o rosnącej świadomości znaczenia etyki w nauce, zauważyć można, że wymagają one dopełnienia o katalog dobrych praktyk, jakimi kierować się winny jednoosobowe i kolegialne organy kierujące i zarządzające uczelniami. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak ważna jest rola rektora i senatu, dziekana i rady wydziału, dyrektora instytutu naukowego i rady tegoż instytutu w określaniu kierunku, dynamizmu i poziomu badań naukowych oraz działalności dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w uczelniach. Pomysł opracowania kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych zgłosił prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, który zauważył, jak pożyteczną rolę w działalności spółek publicznych odgrywa opublikowany jeszcze w 2002 roku, a znowelizowany w styczniu 2005 roku, dokument Dobre praktyki w spółkach publicznych, wspomagający etyczne i racjonalne społecznie sprawowanie władztwa korporacyjnego ( good governance ). Oczywiście, uczelnie to nie spółki publiczne; w refleksji nad tym, co godzi się, a co się nie godzi w kierowaniu uczelnią i jej kluczowymi z naukowo-dydaktycznego punktu widzenia jednostkami (wydziałami, instytutami), trzeba wziąć pod uwagę to, co określa i wyróżnia uczelnię i jej znaczenie w życiu społecznym. Rozważny namysł nad etycznymi standardami kierowania uczelnią jest tym potrzebniejszy, że w planowanym kodeksie nie ma sensu powtarzać takich zasad, które są już objęte obowiązującym prawem. Chodzi raczej o to, co w tym prawie formalnie się nie mieści, a jednak pożądane jest, jeśli zależy nam na utrzymaniu, a może nawet fot. archiwum KUL podniesieniu autorytetu, którym cieszy się w naszym społeczeństwie świat nauki (co jest zasługą wielu uczciwych i prawych profesorów, rektorów, członków senatów uczelnianych i innych przedstawicieli władz uczelni, którymi słusznie możemy się chlubić). Trzeba więc wskazać na to, co wykracza ponad obowiązujące prawo powszechne, co jest specyficzne dla uczelni i kierowania nią, co określa właściwą uczelniom kulturę instytucjonalną. Trzeba też starać się nadać dokumentowi taki charakter, by jego ewentualne przyjęcie przez senaty poszczególnych uczelni pociągało za sobą wyraźne i sprawdzalne zobowiązania; nikomu nie zależy przecież na mnożeniu deklaracji tyleż szczytnych, co bezużytecznych w praktyce. Inicjatywa Fundacji Rektorów Polskich spotkała się z bardzo przychylną reakcją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, co znalazło wyraz w uchwale Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 23 maja 2005 r. 2. We wrześniu 2005 roku FRP powołała Komisję do opracowania kodeksu dobrych praktyk w szkołach wyższych. Komisja pracowała przez ponad rok, jej efektem jest projekt kodeksu, dostępny już na stronie internetowej FRP (www.frp.org.pl). Obecnie projekt ten prezentowany jest w różnych 4 GAZETA SGH 02/07 (231)

5 dzieje się 1 Por. zwłaszcza: Dobre obyczaje w nauce z 1994 r., autorstwa Komitetu Etyki w Nauce PAN (ostatnia edycja: 2001 r.), Dobra praktyka badań naukowych z 2004 r., dokument opracowany przez Zespół ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Informatyzacji, a także szereg kodeksów etycznych przyjętych przez senaty niektórych wyższych uczelni (np. Akademicki Kodeks Wartości, przyjęty przez Senat UJ w 2003 r.). 2 Oto pełny tekst stosownej uchwały KRASP: Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dążąc do ugruntowania tradycyjnych wartości akademickich w życiu szkół wyższych wskazuje na potrzebę opracowania i ogłoszenia dokumentu PN. Kodeks dobrych praktyk uczelni akademickich. Kodeks dotyczyłby zasad gremiach akademickich (był już dyskutowany na spotkaniach w ramach FRP i KRASP), a jego ewentualne oficjalne ogłoszenie planowane jest na czerwiec 2007 roku, w ramach uroczystego zgromadzenia plenarnego KRASP w 10-lecie jego istnienia. Kodeks nie jest dokumentem obszernym (ok znaków), żaden komentarz nie zastąpi jego lektury. Dla jej ułatwienia i dla lepszego poznania tego projektu warto jednak zwrócić uwagę na: 1. strukturę kodeksu. Stanowi ją: Preambuła, Zasady fundamentalne oraz Dobre praktyki w działaniach rektora i Dobre praktyki w działaniach senatu. Preambuła przywołuje istotne wartości akademickie, na czele których stoi prawda i obowiązek jej rzetelnego poszukiwania oraz upowszechniania. Zasady fundamentalne to dyrektywy odnoszące się do całego życia akademickiego, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia uczelni w życiu społecznym. Preambuła i zasady fundamentalne są ważne, ponieważ wyznaczają podstawowe ramy interpretacyjne następującego po nich, bardziej szczegółowego katalogu dobrych praktyk rektora i senatu; 2. tendencję do konkretyzowania dobrych praktyk. Autorzy projektu przekonani są o tym, że tylko w ten sposób kodeks może dotknąć aktualnych i żywotnych problemów związanych z kierowaniem uczelnią (w znaczeniu governance właśnie, a nie tylko jej administrowania). Praktyka musi sprawdzać trafność takich regulacji. Dlatego z góry zakłada się, że zapisy proponowane w obecnie prezentowanym kodeksie będą w przyszłości poddane korekcie i dokument ten będzie periodycznie aktualizowany (jak to się dzieje w przypadku innych tego typu kodeksów); 3. intencję wspierania odpowiedzialnej troski rektora i senatu o uczelnię. Formalnie biorąc kodeks zawiera wymogi pod adresem jednostkowych i kolegialnych organów władzy w uczelniach, co brzmi jak ich pouczanie, tak jakby rektor i senat sami nie chcieli tych wymogów spełniać. Ale jeśli senaty poszczególnych uczelni przyjmą ten kodeks jako wiążący, to jego zapisy chronią zarazem rektora i senaty przed zakusami (po ludzku zrozumiałymi, ale narażający etos uczelni na szwank) wykorzystania ich do realizacji celów partykularnych lub wręcz korupcji. Dla przykładu: p. 5 Dobrych praktyk rektorów zawiera dyrektywę, by rektor nie preferował jednostki organizacyjnej, w której sam wykonuje zadania jako nauczyciel akademicki. Wiemy, jakie bywają naciski wydziałów, z których wywodzi się aktualny rektor, w nadziei, że ich człowiek wspierać będzie nade wszystko jego wydział. Kodeks ma pomóc rektorowi bronić się przed takimi, zgubnymi dla uczelni, naciskami; 4. normy końcowe. Rozszerzają one zakres ważności kodeksu na organy władzy analogiczne do instytucji rektora i senatu, co ważniejsze jednak: proponują sposób egzekwowania praktyk zawartych w kodeksie. Każda uczenia może go przyjąć (w części lub w całości) odpowiednią uchwałą senatu, tyle że będzie publicznie wiadome, które uczelnie dokument ten przyjęły w całości, które w części, a które wcale i dlaczego. Jeśli jednak uczelnia kodeks ten przyjmie, to stanie się on obowiązującym prawem. Jego naruszenie podlegać będzie wewnętrznej kontroli (kodeks przewiduje w p. 28. powołanie wewnętrznego audytu kontrolującego jego respektowanie). Można oczekiwać, że jeśli KRASP dokument ten przyjmie, to powoła komisję, która rozpatrywać będzie zarówno skargi związane z naruszeniem kodeksu, jak i wnioski dotyczące jego ulepszenia. Chodzi o to, by dokument ten skutecznie przyczyniał się do zachowania i podnoszenia właściwego etosu uczelni. Na koniec jeszcze jedna uwaga: mędrcy powiadają, iż lepsze jest wrogiem dobrego. Z pewnością projekt kodeksu nie jest wolny od usterek, zresztą pomyślany jest tak, by podlegał stałej korekcie. Jego autorzy z wdzięcznością przyjmą każdą konstruktywną propozycję jego ulepszenia. Ale ideału nigdy osiągnąć się nie da. Przestrzegałbym przed taką krytyką, która w imię ulepszenia kodeksu faktycznie postępowania jednoosobowych i kolegialnych organów uczelni i ich jednostek, nauczycieli akademickich i studentów. Zgromadzenie z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie prac nad projektem takiego Kodeksu przez Fundację Rektorów Polskich i apeluje do przyszłych władz KRASP o wsparcie tej cennej inicjatywy. Ostatecznie (po nieznacznych zmianach personalnych) w skład Komisji wchodzili: ks. prof. Andrzej Szostek (przewodniczący), prof. Ewa Chmielecka (sekretarz), profesorowie: Wojciech Gasparski, Andrzej Koźmiński, Zbigniew Szawarski, Jerzy Woźnicki oraz mgr Marcin Chałupka jako przedstawiciel Parlamentu Studentów RP (członkowie). Ostateczny kształt projektu Kodeksu opracował zespół w składzie: E. Chmielecka, A. Szostek, J. Woźnicki. prowadziłaby do jego zaprzepaszczenia w toku niekończących się dyskusji. Potrzeba bowiem opracowania takiego kodeksu wydaje się naprawdę ważna, jeśli zależy nam na utrzymaniu zaszczytnego dla nas, ale zarazem zobowiązującego, kredytu zaufania, jakim obdarza uczelnie opinia publiczna; jeśli co ważniejsze zależy nam na tym, by uczelnie przyczyniały się, we właściwy sobie sposób, do uszlachetniania naszego życia publicznego. Andrzej Szostek MIC Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( ) kierownik Katedry Etyki KUL przewodniczący Komisji FRP ds. opracowania projektu kodeksu SUMMARY: A project of Good Practices at Higher Education Institutions codex has been prepared by the commission of Polish Rectors Foundation (Fundacja Rektorów Polskich). The project refers to an analogues document recommended for the state owned companies. It aims at supporting good governance at higher education institutions and strengthening an academic ethos. The document consists not only of the norms dealing with the special role the higher education institution plays in the public life but also concrete recommendations to a rector and a senate. The codex will be optional for higher education institutions to implement but the reasons why an institution rejects it will be publicly known. marzec

6 dzieje się WYKŁADY PUBLICZNE W SGH Wykłady publiczne wystartowały od lewej Andrzej Herman, Irena Lichniak, Jerzy Kleer fot. Ibh luptat W SGH rozpoczął się cykl wykładów publicznych, zorganizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Instytut Przedsiębiorstwa Chodzi o stworzenie forum wymiany informacji o badaniach prowadzonych w uczelni przez poszczególnych pracowników, katedry, zespoły badawcze, instytuty a także o badaniach innych ośrodków naukowych. Chodzi również o stworzenie miejsca dysput o ważnych publikacjach, z udziałem przedstawicieli szerokiego środowiska naukowego, doktorantów, studentów, praktyków gospodarczych. Bez dyskusji naukowej, bez środowiska naukowego nie ma dobrej uczelni. Środowiskowe dyskusje naukowe powinny sprzyjać integracji badań, tworzeniu międzykatedralnych zespołów badawczych. Łączenie w zespoły badawcze osób o podobnych zainteresowaniach i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych pozwala zwykle na intensyfikację badań i osiąganie efektu synergii. Inicjatywa ta nawiązuje do tradycji wykładów publicznych na naszej uczelni, zorganizowanych przez profesor Barbarę Prandecką, gdy pełniła funkcję jej prorektora wyjaśniał ideę publicznych wykładów dziekan KNoP prof. Andrzej Herman. Pierwszy z serii wykładów nt.: Globalne dobra publiczne a państwa narodowe, został wygłoszony przez profesora Jerzego Kleera (21 lutego br.). Duża sala dydaktyczna w nowym gmachu SGH była wypełniona po brzegi. Profesor Kleer mówił o tym, co to są globalne dobra publiczne, jaka jest ich rola we współczesnym rozwoju w porównaniu z funkcjami krajowych dóbr publicznych, podkreślając, że zadania i funkcje tych dóbr, podobnie jak globalizacja, podlegają dynamice i załamaniom. Dlatego problemy te nie są i nie mogą być w pełni opisane, nawet teoretycznie. Kategoria globalnych dóbr publicznych pojawiła się w analizach teoretycznych w latach 90. XX wieku i, jak dotąd, nie ma jednolitej i jednoznacznej ich definicji. Są to te dobra i usługi publiczne, zaspokajające potrzeby zbiorowe społeczeństw i ludności, które nie są finansowane przez państwa narodowe i samorządy, ale z funduszów ponadpaństwowych i międzynarodowych. Prob- 6 GAZETA SGH 02/07 (231)

7 dzeje się lemy, których dotyczą, są rozwiązywane w skali globalnej i dlatego nazywa się je globalnymi dobrami publicznymi. Cechami wyróżniającymi są instytucje oraz normy, które są wynikiem współdziałania co najmniej kilku państw, a ich celem jest łagodzenie sprzeczności między państwami narodowymi a rynkiem globalnym. Ogólnie rzecz ujmując, są one wynikiem coraz silniej kształtującej się dwupoziomowej struktury współczesnej gospodarki światowej, globalnego rynku światowego o względnie jednolitych regułach gry oraz państw suwerennych (narodowych) o zróżnicowanych regułach gry i często odmiennych interesach, nie tylko ekonomicznych. Cechą wspólną tych dwóch struktur jest gospodarka rynkowa, a różnice, często bardzo zasadnicze, między państwami suwerennymi dotyczą: obszaru działania, stopnia dojrzałości gospodarki rynkowej, systemu celów, powiązań, rządzenia, systemów instytucjonalnych i kulturowych. Globalne dobra publiczne wywodzą się z krajowych dóbr publicznych, jednak istnieją między nimi istotne różnice. Krajowe dobra publiczne cechuje pełny zakres podaży, umacniają one suwerenność, nikt z obywateli nie może być wykluczony z ich korzystania, konsumpcja jednych, nie ogranicza konsumpcji innych, wprowadzane są do obiegu drogą nakazu lub zakazu, są określone pewne źródła ich JERZY KLEER [MAGISTERIUM (1952 R.), HABILITACJA (1961 R.) W SGPIS/SGH] finansowania, są systemem spójnym w układzie krajowym. Natomiast globalne dobra publiczne przy ograniczonym zakresie ich podaży ograniczają suwerenność państwową, umożliwiają (a w pewnym zakresie zakładają) wykluczenie z konsumpcji pewnej grupy państw, oparte są na dobrowolności w ich podaży oraz korzystania z nich, ich finansowanie nie jest ani pewne, ani wyraźne, w układzie globalnym ich system nie jest spójny. Cechą szczególną globalnych dóbr publicznych jest to, że upowszechniane są metodą negocjacyjną, gdyż ich akceptacji dokonują poszczególne państwa w sposób dobrowolny. Globalne dobra publiczne są specyficzną formą infrastruktury globalnej, stwarzającej ramy dla łagodzenia napięć i sprzeczności między rynkiem globalnym a państwami narodowymi, związane z odmiennością interesów państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, ale też między podmiotami gospodarczymi, do których Profesor zalicza korporacje ponadnarodowe, sektor finansowo-bankowy i mafie, zorganizowane na podobieństwo korporacji ponadnarodowych. Pomocne w realizowaniu tych funkcji są instytucje i reguły, które tworzą globalne dobra publiczne. Mają one rozwiązywać różne problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne, takie jak: walka Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych; rektor OLYMPUS Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego, kierownik Katedry Ekonomii Sfery Publicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W pracy naukowej koncentruje się głównie na teorii transformacji, teorii funkcjonowania sektora publicznego oraz globalizacji. Autor ponad 300 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą. SUMMARY In the Warsaw School of Economics public lectures has begun. Organizes admit that this initiative creates a good opportunity for the circulation of ideas and discussion of current publications. The first lecture that took place on 21th of February was given by Professor Jerzy Kleer. The topic of the presentation was strongly connected with Professor s book and was dedicated to the issue of the global public goods. The lecture hall was full. Next three meetings will take place once a month until July. z biedą, poprawa warunków zdrowotnych, bezpieczeństwo, ochrona środowiska. Globalne dobra publiczne mogą, powinny i muszą funkcjonować w czterech obszarach: polityki, gospodarki, w sferze społecznej i kulturowej. Do obszaru polityki należą instytucje i organizacje, których zadaniem jest przeciwdziałanie konfliktom, pomoc przy wprowadzaniu porządków prawnych i budowie instytucji niezbędnych dla funkcjonowania państwa, walka z terroryzmem, nielegalnym handlem, organizacje nadzorujące przestrzeganie prawa międzynarodowego i prawa jednostek w skali krajowej i międzynarodowej. Do obszaru gospodarki należą instytucje działające na rzecz liberalizacji rynku światowego i przestrzegania zasad obowiązujących na tym rynku, instytucje i organizacje związane z ochroną praw własności, międzynarodowe sądownictwo gospodarcze, organizacje i instytucje stabilizujące gospodarkę światową. Do obszaru sfery społecznej należą organizacje i instytucje walczące z chorobami, klęskami żywiołowymi, przemocą i dyskryminacją, zwalczające analfabetyzm, upowszechniające wiedzę, świadczące najbardziej zacofanym państwom pomoc ekonomiczną, techniczną, edukacyjną, medyczną, prawną i in. W obszarze kultury chodzi o działania na rzecz zrozumienia odmienności kulturowych, poszukiwania w różnych systemach kulturowych wspólnych wartości, wpływania na zmniejszanie sprzeczności na styku tych elementów kultury, które pozostają w największej kolizji z regułami gospodarki globalnej. marzec

8 dzieje się Sala dydaktyczna w budynku C była wypełniona po brzegi Teoria globalnych dóbr publicznych jest nową częścią teorii globalizacji. Trudności towarzyszące powstawaniu tej teorii wynikają głównie z bardzo skomplikowanej struktury gospodarki globalnej. Jej wielowymiarowość powoduje, że na teorię globalizacji składa się wiele teorii cząstkowych Jedną z nich jest teoria globalnych dóbr publicznych. Dyskusja, uczestnikami której byli profesorowie: Adam Kurzynowski, Piotr Jeżowski, Wojciech Pacho, Mirosława. Rybak, Jan Kulig, Hanna Godlewska- -Majkowska, koncentrowała się na definicji globalnych dóbr publicznych. Zdaniem dyskutantów, bardzo ogólne określenie cech tych dóbr uniemożliwia ich identyfikację i odróżnienie np. od usług społecznych takich jak edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, czy takich dóbr jak nauka, upowszechnianie wiedzy, ekologia. Zagadnienia te zostały szerzej naświetlone w książce wydanej w 2006 roku przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus pt. Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, którą zaprezentowano przy okazji wykładu jej autora. Tłem dla analizy globalnych dóbr publicznych jest charakterystyka trzech rodzajów krajowych dóbr publicznych: czystych dóbr publicznych, uniwersalnych dóbr mieszanych i lokalnych dóbr publicznych. Globalne dobra publiczne są w znacznym stopniu jednoimienne z czystymi dobrami publicznymi, którymi w państwach z gospodarką rynkową i systemem demokratycznym są: obrona, bezpieczeństwo wewnętrzne, trwałość i stabilizacja ładu instytucjonalno-prawnego, prawo własności i prawa jednostki. Różnią się one jednakże od czystych dóbr publicznych tym, że mają mniejszy zakres i słabszą egzekutywę, są zatem mniej od nich efektywne. Globalne dobra publiczne pełnią też inne funkcje niż czyste dobra publiczne, a mianowicie upowszechniają reguły i zasady, umożliwiające poszerzenie się globalizacji w jej pozytywnych przejawach oraz wprowadzają rygory, tworzące zręby instytucjonalnego ładu gospodarki globalnej. Globalne dobra publiczne, w pewnym sensie, są na poziomie światowym substytutem państwa narodowego. Uniwersalne dobra mieszane nie są związane z państwem narodowym, a z sektorem publicznym, różny też jest zakres usług społecznych w poszczególnych krajach. Profesor rozróżnia następujące uniwersalne dobra mieszane: edukację, ochronę zdrowia, infrastrukturę, ekologię, naukę i działalność badawczo-rozwojową, opiekę społeczną. Stają się one w części globalnymi dobrami publicznymi, gdy ich funkcje podlegają globalizacji. WYKŁADY PUBLICZNE PROGRAM NIEKOMPLETNY PROCES GLOBALIZACJI I JEGO SKUTKI Prof. dr hab. Władysław Szymański 19 kwietnia 2007 r. (czwartek), godz GLOBALIZACJA JAKO POLARYZACJA W SKALI ŚWIATOWEJ Red. Przemysław Wielgosz Le Mode diplomatique Polska 10 maja 2007 r. (czwartek), godz Na przykład upowszechnianie wiedzy sprawia, że edukacja w coraz większym stopniu nabiera charakteru globalnego dobra publicznego. W ochronie zdrowia ciężar walki z chorobami w krajach najsłabiej rozwiniętych przejmują organizacje międzynarodowe. Inwestycje infrastrukturalne wykraczające poza granice państw są w jakimś stopniu przedsięwzięciami ponadnarodowymi, obiekty infrastruktury pozostają pod nadzorem państw, aby nie zostały naruszone interesy korzystających z tych obiektów. Ekologia jest powszechnie uznawana za globalne dobro publiczne z uwagi na globalny charakter zagrożeń oraz konieczność koordynowania i wspólnego finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska. W sferze opieki społecznej określenie globalne dobra publiczne można zastąpić określeniem solidaryzm społeczny, polegającym na pomocy w pokonywaniu zacofania gospodarczego i społecznego, na zmniejszaniu różnic i łagodzeniu dysproporcji cywilizacyjnych. Globalnego charakteru nie mają lokalne dobra publiczne związane z działalnością samorządów lokalnych, ale znaczenie globalne może mieć propagowanie idei samorządności jako wzorca samoregulacji i samopomocy. Dziękuję profesorowi Kleerowi za interesujący wykład. Dziękuję za zainteresowanie i aktywny udział wszystkim, którzy w nim uczestniczyli. Konspekty wykładów zamieszczamy na stronie internetowej Instytutu Przedsiębiorstwa. Prof. Irena Lichniak dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa PRZEMIANY STRUKTURALNE NA RYNKU PRACY Prof. dr hab. Andrzej Karpiński 14 czerwca 2007 r. (czwartek), godz organizatorzy: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa Wykłady odbywają się: w budynku C, SGH, al. Niepodległości 128, sala nr 1A więcej informacji na stronach: 8 GAZETA SGH 02/07 (231)

9 dzeje się Lustracyjne wątpliwości Świat nauki protestuje przeciwko zagrożeniom zasad państwa prawnego Pierwsza głos w sprawie zagrożeń demokratycznego państwa zabrała Rada Wydziału Prawa na UW. Demokracja jest zagrożona, prawo traktowane instrumentalnie, a instytucje publiczne zawłaszczane przez rządzące partie polityczne protestuje w drugiej połowie marca br. elita polskich prawników. Następnie Senat UW podjął Uchwałę w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego. Warszawscy akademicy piętnują nasilające się w życiu społecznym i politycznym przejawy instrumentalnego traktowania prawa, zawłaszczanie instytucji publicznych przez rządzące partie polityczne, ograniczanie niezależności mediów. Niepokój władz UW budzą: obniżający się poziom legislacji, podważanie autorytetu sądów, ataki na niezależność Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja służby cywilnej, nadużywanie instytucji tymczasowego aresztowania. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem posługiwania się regulacjami represyjnymi w celu sterowania życiem społecznym uchwale prezydium KRASP W przyjętej 23 marca br. rektorzy piszą: Pośpieszne tworzenie prawa wynikające z doraźnych potrzeb politycznych oraz będąca tego konsekwencją niska jakość rozwiązań legislacyjnych idzie w parze z kwestionowaniem tradycyjnych wartości, na których oparte jest państwo prawa. Wynika stąd jak to wskazano w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawa podważanie autorytetu niezawisłych sądów, kwestionowanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego czy też nierespektowanie zasady domniemania niewinności. Takie działania pozostają w wyraźnej sprzeczności z kształtowanymi od wieków fundamentami kultury europejskiej, na gruncie której rozwinęły się uniwersytety, a także rodzą negatywne i trudne do odwrócenia skutki dla wychowania młodego pokolenia. Nie możemy pozostawać obojętni wobec tego zagrożenia. To głos trzech tysięcy naukowców, którzy kształcą 65-tysięczną rzeszę studentów. Pod koniec marca br. podobne uchwały przyjmuje prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, prezydium PAN. NIEZWŁOCZNIE, CZYLI PO USTANIU WĄTPLIWOŚCI Rektorzy uniwersytetów (którzy spotkali się 23 marca br. w Rzeszowie) skrytykowali wady ustawy lustracyjnej, w tym: niewspółmierność sankcji do przewinienia; pozbawienie prawa do sądu w przypadku niezłożenia oświadczenia lustracyjnego; brak definicji rodzajów współpracy ze służbami. Jednocześnie rektorzy podkreślają, że mimo swoich zastrzeżeń podporządkują się ustawie lustracyjnej, bo jest to obowiązujące prawo. Częściowo inne zdanie wyraża prof. Karol Musioł, rektor UJ, który zapowiada, że nie wyśle oświadczeń lustracyjnych wypełnianych przez pracowników naukowych UJ-u do R **** ektorzy zgromadzeni na spotkaniu KRUP stwierdzają, że przepisy dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych wprowadzone przez ustawę z 18 X 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat oraz o treści tych dokumentów budzą zastrzeżenia natury prawnokonstytucyjnej i stawiają osoby poddane lustracji przed trudnymi dylematami moralnymi... Rektorzy uważają również, że procedury przewidziane w zakresie składania oświadczeń i konsekwencje niezłożenia oświadczenia naruszają zasady autonomii szkół wyższych i swobodę prowadzenia badań naukowych, a także pozostają w sprzeczności z ustawą o szkolnictwie wyższym. S **** enat Akademicki SGH przyjął do wiadomości informację prof. Adama Budnikowskiego, rektora SGH w sprawie wykonania ustawy lustracyjnej. Instytutu Pamięci Narodowej do czasu, gdy sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny. PAN TEŻ PRZECIW Prezydium PAN uważa, że istotą państwa prawa jest system norm prawnych zgodnych z Konstytucją, tworzonych w sposób odpowiadający regułom dobrej legislacji i pozostających w zgodzie z normami etycznymi przyjętymi w demokratycznych społeczeństwach. W PAN lustracji będzie podlegać kilka tysięcy pracowników. - Modlę się, aby nikt nie odmówił. Na dziś moja odpowiedź jest taka: jeśli nie złożą oświadczeń, to zaakceptuję ich zwolnienie. Ale gdybym miał jutro stwierdzić, że nie potrafię tego zrobić, to sam złożę dymisję. Nie podoba mi się demonstracyjne nieskładanie oświadczeń, ale każdy człowiek ma swój system wartości. Mogę krytykować prawo, ale będę się do niego stosował uważa prof. Michał Kleiber, prezes PAN. Prof. Karol Modzelewski, wiceprezes PAN i znany opozycjonista w PRL, napisał w Gazecie, że ustawa stawia rektorów w sytuacji posłusznych wykonawców politycznych represji. opr. Lidia Jastrzębska Będę działał zgodnie z prawem mówił rektor. Z tym, że chciałbym przeprowadzić to w taki sposób, żeby zachować maksymalną poufność tych oświadczeń, zadbam o to, żeby nikt na Uczelni ich nie czytał, łącznie ze mną. W ciągu najbliższych dni kilkaset osób (ponad 500) otrzyma pismo, w którym zawiadomię o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, które mogą złożyć osobiście w tajnej kancelarii SGH albo za pośrednictwem poczty. Oświadczenia należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, na której powinno się znaleźć własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, że mieści się tam oświadczenie lustracyjne, co oznacza, że każdy sam bierze odpowiedzialność za złożenie swojego oświadczenia. Rektor zaznaczył także, że nie zamierza osądzać osób, które postanowią nie złożyć oświadczenia. W trakcie dyskusji senatorowie wyrazili chęć wrócenia do tej sprawy i ewentualnego oświadczenia Senatu SGH podczas kolejnego posiedzenia Senatu. marzec

10 dzieje się NA DYPLOMIE ZNALAZŁA SIE ciekawa anegdotka o dwóch wykładowcach SGH na pustyni. Nawiązuje ona stylem do anegdot o dwóch studentach SGH na pustyni, którymi od pewnego czasu rozpoczynam swoje wykłady. Najnowsza z nich jest taka: Spotyka się dwóch studentów SGH na pustyni. Student Myślikuj (taki mywporzo ziom i w ogóle w deche :) Średnio raz na pięćset egzaminów studenci otrzymują pawia Tekst ten powstał na służbowe polecenie prof. dr hab. Marii Romanowskiej, prorektora ds. studenckich. Z racji swoich funkcji pani Prorektor dobrze zna moje nieszablonowe metody dydaktyczne i kazała o nich napisać na wesoło. Jak jednak pisać śmiesznie o sobie, żeby samemu nie wystawić się na śmieszność? fot. Jerzy Gospodarek Trudne zadanie. Moi studenci wiedzą, że na wykładach z prawa wcale nie musi być drętwo, a czasem bywa nawet wesoło. Tylko w semestrze zimowym obecnego roku akademickiego tych studentów miałem na ośmiu wykładach ok (!), a do egzaminów w terminie zerowym i pierwszym przystąpiło 930. Chyba jestem rekordzistą w SGH pod tym względem. Szkoda, że za egzaminy już się nie płaci, bo byłbym bogaty, a tak jestem po prostu bogaty inaczej OBLAŁEM W NORMIE, bo niecałe 15 proc. Na łatwiznę puszczania studentów, którzy nie wykazują się minimum wiedzy i myślenia, nie idę nawet w sytuacji, gdy mam setki studentów do przeegzaminowania. Zapewne jestem naiwniakiem, ale z zasadami. Studenci chyba to doceniają, bo masowo wybierają moje wykłady i przepisują się od innych, choć oznacza to z reguły konieczność zdania trudniejszego egzaminu. Tylko dwie osoby otrzymały oceny celujące, co u mnie wiąże się z nagrodą w postaci zrobionej przeze mnie fotografii puszącego się pawia w Łazienkach Królewskich wraz z odpowiednim certyfikatem. Można powiedzieć, że średnio raz na pięćset egzaminów studenci zdobywają tę nagrodę, która stanowi w rezultacie dosyć rzadkie i pożądane trofeum. W sumie przez 18 lat organizowania egzaminów testowych z prawa wręczyłem studentom SGH tylko kilkanaście takich fotografii. Z danych statystycznych wynika więc, że te pawie są większym rarytasem niż nawet złota moneta 200-złotowa wybita z okazji 100-lecia SGH, której nakład wyniósł 8 tys. sztuk. A przy tym tej mojej fotografii nigdzie nie można kupić W MINIONEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ spotkało mnie coś wyjątkowego, bo sam dostałem fotografię pawia i dyplom od studenta, który z przedmiotu Prawo gospodarcze nie uzyskał u mnie oceny celującej, a tylko mocną czwórkę. Uznał jednak, że na moich wykładach czegoś wartościowego nauczył się i odwrócił tradycyjne na uczelni role: ocenianego i oceniającego. Jak wynika z reprodukowanego obok dyplomu, mogę się nim chwalić przed wykładowcami. Chwalę się zatem! Nie będę czekał aż w nekrologu napiszą mi, jaki to byłem wyjątkowy i wspaniały Po śmierci zainteresowanego już to nie cieszy. Spoty drugi podob wykład student by oni GAZETA SGH 02/07 (231)

11 dzieje się Dyplom dla dr Jerzego Gospodarka Za to, że podczas swych wykładów potrafi zainteresować studentów, ale także za to, iż przekazuje im zarówno wiedzę związaną ściśle z wykładanym przedmiotem, jak również poprzez swe anegdotki wiedzę na temat życia codziennego. Posiadaczowi dyplomu przysługują następujące prawa i obowiązki: Prawo do chwalenia się tą nagrodą wśród wykładowców, w sposób zgodny z prawem, a także uwzględniający normy moralne oraz zasady współżycia społecznego. Obowiązek powieszenia dyplomu nad łóżkiem i wpatrywania się w niego, co najmniej 5 minut dziennie (by osoba uhonorowana nagrodą upewniała się, że jest dobrym wykładowcą), a maksymalnie 10 min dziennie (by osoba uhonorowana nagrodą nie wpadła w samozachwyt). Obowiązek prowadzenia swych zajęć w niezmienionej formie, - to jest zawierającej anegdotki na wstępie i dobrze wyselekcjonowaną wiedzę merytoryczną podczas reszty wykładu. SUMMARY Dr Jerzy Gospodarek is known among colleagues and students for his nonstandard teaching methods at his lectures. On his lectures students not only learn about the law issues but also have a lot of fun. Dr Jerzy Gospodarek tells jokes and makes up anecdotes. Besides, excellent students have an honor to get from him a special certificate and a photo of a puffed peacock. This distinction became a valuable, rare good among the students. His lectures are very popular with students - in the previous semester he had 1100 of them on 8 lectures. Spotyka się dwóch wykładowców SGH na pustyni. Jeden z nich to wykładowca historii gospodarczej, drugi zaś to wykładowca prawa gospodarczego. Wykładowca historii mówi: Nasze przedmioty są bardzo podobne, bo zarówno u ciebie jak i u mnie studenci muszą bezmyślnie wykuwać fakty i regułki. Na to wykładowca prawa odpowiada: Niestety nie mogę się z tobą całkowicie zgodzić. Co prawda uczymy studentów pewnych faktów i regułek, jednak ja nie wymagam od nich wkucia ich na pamięć, ja chcę, by oni myśleli podczas nauki, a wtedy lepiej poznają istotę przedmiotu i całego życia. Konrad Perz ślący kujonek) mówi: Słyszałeś, wicepremier Andrzej Lepper dostał tytuł honorowego profesora! Na to student Picuś (taki przemądrzały cwaniaczek) odpowiada: Ja słyszałem nawet o burym kocie Profesorze, który publikował artykuły. Kot ten uznał, że różnych profesorów i doktorów jest teraz jak psów i przestał reagować na wołanie do niego PROFESOR. Trzeba było wołać na niego po prostu BURAS, bo był to zwykły, bury dachowiec. Student Myślikuj zrozumiał: Eureka! Do burasa trzeba mówić BURASIE, a nie PRO- FESORZE Moje anegdoty nie wszystkim studentom podobają się i to oczywiście normalne. Nie wszyscy też je rozumieją. Jedna studentka napisała na stronie internetowej Proferencje, na której studenci SGH mogą anonimowo i bezkarnie oceniać wykładowców łącznie z Jego Magnificencją, że moje anegdoty mają taaaaaaką długą brodę Czy rzeczywiście? Wymyślam je zwykle dopiero w drodze na wykład i nawiązują one do aktualnych wydarzeń w SGH oraz w IV RP. Były już m.in. o wyborach miss SGH, piciu przez studentów, ściąganiu na egzaminach, złamanej ręce premiera, seksaferze A o czym będą w przyszłości? Nie wiem. Życie pokaże. Skoro o seksie mowa, to chyba tylko na moich wykładach z prawa gospodarczego studenci SGH mogą dowiedzieć się, czy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości świadczenie usług przez panie wykonujące najstarszy zawód świata może być uznane za działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia Myślę, że tylko nieliczni wykładowcy SGH znają odpowiedź na to pytanie. Jak widać, nie boję się poruszać na wykładach nawet trudnych i delikatnych spraw. Może dlatego jeden ze studentów napisał na stronie internetowej Proferencje, że jestem wporzo ZIOM i w ogóle w deche :). Kto nie wierzy, niech sprawdzi i wyrazi swoją opinię dr Jerzy Gospodarek Katedra Prawa Gospodarczego SGH SGH KUŹNIĄ KADR POLSKIEGO BIZNESU SGH zajęła pierwsze miejsce w rankingu wyższych uczelni Gazety Finansowej, opublikowanym 9 marca br. Tygodnik poprosił rzeczników 1000 największych firm w Polsce o wskazanie uczelni, które ukończyli prezesi i członkowie zarządów instytucji. Na 700 odpowiedzi 250 wskazań przypadło na SGH. Drugie miejsce zajęła Politechnika Warszawska (190 wskazań), a na trzeciej pozycji uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (150 wskazań). Przyglądając się temu, co dzieje się wokół rankingów wyższych uczelni, Gazeta Finansowa postanowiła znaleźć sposób, który być może nie ocenia uczelni samych w sobie, nie daje pełnego obrazu tego jak funkcjonują, ale świadczy o tym, czy i jakie miejsce w życiu zawodowym znaleźli ich absolwenci. Poprosili rzeczników prasowych firm z listy 1000 największych firm w Polsce o przekazanie informacji, jakie uczelnie wyższe ukończyli prezesi i członkowie zarządów instytucji. Na ankietę odpowiedziało blisko 700 firm. Dało to możliwość wyłonienia szkół, których absolwenci piastują najbardziej eksponowane stanowiska w największych firmach w Polsce. Zanim otrzymaliśmy ostateczny wynik naszego sondażu typowaliśmy, które z uczelni mogą znaleźć się na pierwszych miejscach. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że na samym szczycie znajdzie się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dlaczego? Zakładając, że średnia wieku osób zarządzających w dużych spółkach to ok. 55 lat, że warszawskie uczelnie zawsze były najbardziej pociągające dla przyszłych studentów z całej Polski i w końcu, że lat temu trzydzieści pięć, kiedy obecni prezesi studia zaczynali, była to jedna z nielicznych uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych, trudno nam było wytypować innego kandydata na zwycięzcę. Wynik nie był więc dla nas zaskoczeniem czytamy w komentarzu w Gazecie Finansowej. marzec

12 dzieje się Mosty Ekonomiczne Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych 2007 Przykładem lat poprzednich, Samorząd Studentów SGH zorganizował projekt Mosty Ekonomiczne 2007, tym razem na niespotykaną do tej pory skalę Projekt polegał na tygodniowej wymianie studentów, pomiędzy pięcioma państwowymi szkołami wyższymi w kraju. 11 marca 2007 roku do Warszawy przyjechało po 20 studentów z każdego z miast. Kolejnego dnia odbyły się zajęcia dydaktyczne, wykłady, warsztaty, case study prowadzone przez studentów, wykładowców SGH, zaprzyjaźnione firmy oraz przez osoby cieszące się ogromnym szacunkiem i autorytetem na polu ekonomii m.in. Kazimierza Marcinkiewicza, Pawła Poncyliusza i Tadeusza Mosza. Po wykładach studenci wszystkich uczelni mieli zapewnione rozrywki integracyjne. 14 marca zakończyła się część warszawska projektu. W dniach marca 2007, 80 studentów SGH uczestniczyło w zajęciach realizowanych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Uczestnictwo w Mostach Ekonomicznych nie wiąże się z żadnymi kosztami, prócz kosztów przejazdu pomiędzy miastami oraz kosztami komunikacji miejskiej. Studenci mają zapewnione przez IDEA MOSTÓW JEST PIĘKNA Łukasz Karasek, SGH, II rok, przewodniczący komisji ds. nauki w Samorządzie Studentów SGH Pierwszy Most Ekonomiczny odbył się trzy lata temu. Pomysłodawcą tego projektu była Agnieszka Czupryk studentka SGH, ona również wymyśliła nazwę Mosty Ekonomiczne i była koordynatorem pierwszej edycji. Ideą Mostów była wymiana studentów uczelni ekonomicznych, jednak zaczęło się to na małą skalę, ponieważ pierwsza edycja dotyczyła jedynie SGH i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W każdym roku na Mosty przyjeżdża coraz więcej uczelni. Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie rozwijał się na zasadzie kuli śnieżnej chcemy zaangażować państwowe uczelnie ekonomiczne, również uczelnie niepubliczne oraz kierunki ekonomiczne na uniwersytetach. W Mostach chodzi o dostrzeganie różnic między uczelniami, uczenie się od siebie nawzajem, wymianę doświadczeń. Cenne jest to, że samorządy z różnych uczelni nawiązują ze sobą współpracę. Organizując Mosty, widzimy, że możemy coś sami zorganizować i mimo potknięć nasz projekt wspaniale się rozwija. szkoły uczestniczące w projekcie: zakwaterowanie oraz wyżywienie. Spotkanie studentów z pięciu najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce jest szansą na wymianę doświadczeń, poznania zasad studiowania na innych uczelniach, promocji miast, a także okazją do szeroko pojętej integracji i nawiązania wielu ciekawych znajomości. Poza tym, jest to niezapomniane przeżycie i świetna zabawa! Po raz pierwszy Mosty Ekonomiczne zorganizowane zostały w 2005 r. Wzięły w nich udział tylko dwie uczelnie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu oraz SGH. W roku kolejnym dołączyła do Mostów Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Teraz organizujemy trzecią edycję ME, poprzednie zyskały dużą popularność, mamy nadzieję, że w tym roku projekt zyska jeszcze większe zainteresowanie studentów. W tym roku integralną częścią Mostów Ekonomicznych będzie Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych. Uczestnikami Konferencji będą 4 5-osobowe reprezentacje najlepszych szkół ekonomicznych w kraju (państwowych i prywatnych). Studenci SGH, AE z Wrocławia, Katowic, Krakowa i Poznania, WSZiP im. L. Koźmińskiego z Warszawy oraz wielu innych szkół spotkają się razem, by przez 3 dni wymieniać swoje doświadczenia, dyskutować i pogłębiać wiedzę związaną z szeroko pojętą ekonomią. Szereg merytorycznych wykładów, ale przede wszystkim zajęć typu case study pozwoli zaprzyjaźnić się przedstawicielom różnych uczelni, co z pewnością zaowocuje rozwojem kontaktów międzyuczelnianych na szczeblu studenckim. Jako integralna część Mostów Ekonomicznych przewidujemy, że Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych odbędzie się ok. 3 4 tygodnie po ich zakończeniu. Inaczej jak w roku ubiegłym planujemy zorganizować ją logistycznie. Chcielibyśmy, aby uczestnicy KPUE razem zamieszkali w ośrodku konferencyjnym pod Warszawą, gdzie odbyłyby się też wszystkie wykłady i zajęcia. Radosław Michaluk Tomasz Wierzbicki, SGH, II rok, wiceprzewodniczący komisji ds. nauki w Samorządzie Studentów SGH Na początku nie sądziliśmy, że idea Mostów spotka się z takim oddźwię- 12 GAZETA SGH 02/07 (231)

13 dzieje się kiem. Pomysł był bardzo prosty chodziło o poznanie studentów z innych uczelni. W pierwszym projekcie było 40 uczestników, w drugim około 80. Teraz mamy ponad 100 osób. W przyszłym roku będzie może 200 uczestników. Cały projekt podlega pod komisję nauki w samorządzie studenckim. Pierwsza edycja obejmowała Wrocław i Warszawę. Rok później dołączył Kraków. W tym roku Poznań i Katowice. W tym roku przez trzy dni SGH gościła studentów w Warszawie, na kolejne trzy dni rozjechali się do innych uczelni ekonomicznych. W czasie trwania Mostów myślimy już o tym, co zrobić za rok. Zastanawiamy się m.in. nad zorganizowaniem międzynarodowego spotkania lub połączeniem konferencji polskich uczelni ekonomicznych i Mostów. Celem Mostów jest także obalanie mitów na temat SGH. Rozmawiamy o profesorach, o tym co się dzieje w naszych szkołach. Uczymy się od siebie nawzajem. Część osób jest na Mostach po raz kolejny, więc widać, że ta impreza bardzo im się podoba. Maciej Jarosz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, II rok, koordynator Mostów w Poznaniu - Mieliśmy żal, że nie zaproszono nas do pierwszej i drugiej edycji Mostów, ale jesteśmy w trzeciej i zaskoczeni, że tak życzliwie nas tu przyjęto, dostaliśmy pomocnych koordynatorów-opiekunów. W SGH czujemy się świetnie i uważamy, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Przy Parlamencie Studentów RP nie ma forum kierunków ekonomicznych Mosty stwarzają więc okazję do tego, żeby lepiej w tym gronie się poznać. Należy też pamiętać o specyfice uczelni ekonomicznych tu rywalizacja jest największa wśród różnych kierunków studiów. Dlatego imprezy integrujące to środowisko są bardzo potrzebne. Podczas Mostów wymieniamy się doświadczeniami. Zobaczyliśmy, że samorządy studenckie z różnych uczelni mają trochę inną strukturę. Możemy powielać poznane wzorce u nas, inni mogą uczyć się od nas. Rozmawiamy o wprowadzaniu systemu bolońskiego na naszych uczelniach i planujemy kolejną edycję Mostów. Magdalena Janiecka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, III rok, koordynator Mostów w Krakowie Idea Mostów jest piękna. Możemy pobyć na innej uczelni, lepiej ją poznać. Na ogół sądzimy, że wszystkie uczelnie ekonomiczne są takie same. Tymczasem w trakcie Mostów widzimy, że studiowanie na SGH wygląda zupełnie inaczej niż w Krakowie. My mamy grupy, tu tego nie ma, my od razu studiujemy na kierunkach, a tutaj studenci najpierw poznają szerszy zakres wiedzy ekonomicznej. Rozwiązanie przyjęte na SGH podoba mi się, ale brakowałoby mi grup. Bardzo się cieszę, że coraz więcej uczelni ekonomicznych jest zaangażowanych w Mosty, bo dają szerszą perspektywę, można poznać ciekawych ludzi. Niektórzy z nas planują po studiach szukać pracy w Warszawie, więc dobrze mieć tutaj jakichś znajomych. W tym roku po warszawskim etapie Mostów część uczestników pojedzie na ciąg dalszy do Krakowa, inni do Poznania lub Wrocławia, w kwietniu studenci pojadą również do Katowic. W Krakowie zaoferujemy około 50, 60 studentom wykład prof. Jerzego Hausnera i warsztaty. Zadbamy też o stronę kulturalną zorganizujemy wyjście do teatru i Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Jacek Kluczyk, SGH, III rok Jestem po raz drugi na Mostach Ekonomicznych. Bardzo ciekawe były wykłady zaproponowane w tym roku przez organizatorów aule na wykładach były pełne. Wiele wyniosłem ze spotkania z Tadeuszem Moszem na temat giełdy. Wieczorami są imprezy, które dają możliwość poznania osób z innych uczelni. Spotkałem też osoby z Krakowa, które poznałem roku temu na Mostach i bardzo się z tego ucieszyłem. Na drugą część imprezy wyjeżdżam w tym roku do Poznania. Żeby wziąć udział w Mostach, trzeba było wypełnić ankietę składającą się z 5 6 pytań. Na pytania trzeba było odpowiedzieć niekonwencjonalnie, żeby przekonać do siebie organizatorów. Kandydatów było dwa razy więcej niż miejsc. To super impreza i zachęcam wszystkich do udziału. Konrad Zawodziński, SGH, I rok, SKN Krajów Hiszpańskojęzycznych Mosty to ciekawa inicjatywa i bardzo dobrze, że SKN Krajów Hiszpańskojęzycznych ma w nich swój udział. Cieszę się, że dostałem się do tego projektu, choć nie było łatwo. Mieliśmy możliwość wyboru wyjazdu do różnych miast po zakończeniu warszawskiego etapu Mostów; Krakowa, Poznania, Wrocławia lub Katowic. Najbardziej obleganym kierunkiem wyjazdu na wymianę był Kraków. Duże wrażenie zrobiły na mnie wykłady. Choć miały charakter raczej popularnonaukowy, a przez to cieszyły się dużą frekwencją, prowadzący byli bardzo profesjonalni. Na wykładzie Kazimierza Marcinkiewicza zajęte były wszystkie miejsca siedzące, a niektórzy siedzieli na schodach. Tadeusz Mosz miał bardzo udany wykład zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu prezentacji. Zawiedziony byłem tylko zajęciami organizowanymi przez Procter&Gamble. Były pomyślane z myślą o studentach wyższych lat, ale w mojej grupie większość stanowiły osoby z I i II roku. Case study polegał na żmudnym dłubaniu w cyferkach, co wydaje mi się mało zachęcające. Natomiast bardzo podobała mi się gra giełdowa, organizowana przez Klub Inwestora. Wziąłem w niej udział i jestem z tego bardzo zadowolony. Rozmawiała Katarzyna Growiec marzec

14 rozmowa gazety SZWAJCARSKA TOLERANCJA prawdy i mity Skąd wzięła się idea zorganizowania seminarium Współczesne koncepcje etyczne, które prowadzi pan od ponad roku w SGH? J.Z.: Idea ta ma związek z moimi studiami za granicą. W czasie tych studiów zauważyłem, że na zachodnich uniwersytetach znaczna część zajęć z filozofii dotyczy koncepcji współczesnych, które u nas są niemal zupełnie nieznane. Studiując jakieś dwadzieścia lat temu na Uniwersytecie Jagiellońskim, niewiele mogłem się dowiedzieć o filozofii współczesnej. Na ostatnim roku miałem zajęcia z fenomenologii i ze współczesnej metodologii nauk, ale nikt nie mówił np. o późnym Wittgensteinie, którego idee wywarły olbrzymi wpływ na kształt filozofii XX wieku. Nie wspominano, oczywiście, o koncepcjach, które omawiamy na naszym seminarium w SGH. Dzisiaj jest chyba inaczej. Ale mam wrażenie, że na niektórych polskich uniwersytetach w dalszym ciągu rzadko dyskutuje się o tym, co wydarzyło się w filozofii po II wojnie światowej. A przecież koncepcje współczesne są ogólnie rzecz biorąc bardziej przekonujące niż te sprzed wieków. Na naszym seminarium zyskujemy wiedzę o koncepcjach dobrze znanych za granicą, które nam trudno było poznać dotychczas z uwagi na niedostatek polskich publikacji o myśli współczesnej i braki polskich studiów filozoficznych. Wybraliśmy koncepcje etyczne, ponieważ te bardziej niż koncepcje z zakresu metafizyki czy epistemologii interesują większość osób tworzących Katedrę Filozofii. Z dr. Jackiem Ziobrowskim z Katedry Filozofii rozmawia Katarzyna Growiec Jakie tematy do tej pory były omawiane i jakie są w planie? J.Z.: Uczestnicy seminarium zapoznają się z wypracowanymi w drugiej połowie XX w. i szeroko komentowanymi na Zachodzie, koncepcjami z zakresu etyki i filozofii społecznej. Seminarium ma charakter otwarty. Biorą w nim udział przede wszystkim pracownicy Katedry Filozofii, ale mile widziani są również reprezentanci innych katedr, studenci, a także osoby spoza SGH zajmujące się etyką. Tematy dotychczasowych spotkań dotyczyły koncepcji takich filozofów jak Karl-Otto Apel, Thomas Nagel, Hans Jonas, Ernst Tugendhat, Richard Mervyn Hare, John Rawls. Są to w dużej mierze koncepcje etycznego działania, odpowiadające na pytanie, jakie czyny są etycznie słuszne. Na następnych spotkaniach rozważane będą zagadnienia z zakresu filozofii polityki. Będziemy mówić o debacie między współczesnymi liberałami a komunitarystami. Teorię Rawlsa reprezentanta liberałów w zarysie już znamy. Wkrótce przyjrzymy się zarzutom wysuwanym wobec liberałów przez komunitarystów, w szczególności Charlesa Taylora. Zapoznamy się też z etyką cnót związanego z komunitaryzmem Alasdaira MacIntyre a. A potem wrócimy do liberalizmu tym razem w wersji Richarda Rorty ego. Zapraszam. A czy zaprasza pan też na seminarium specjalistów z danej tematyki spoza uczelni? J.Z.: Tak, zazwyczaj spotkanie rozpoczyna się od wypowiedzi osoby, która dobrze zna daną tematykę. Zapraszamy wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, ale też z uniwersytetów w Toruniu, w Szczecinie, we Wrocławiu. Kiedy i gdzie studiował pan za granicą? J.Z.: W latach studiowałem na Uniwersytecie w Bazylei. Uczestniczyłem też w zajęciach z filozofii w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Norwegii, ale w tych krajach przebywałem znacznie krócej. Kilka lat temu zostałem przyjęty w Bazylei na studia doktoranckie, zamierzałem bronić tam swojej dysertacji. W moim kolegium odmawiano mi jednak zgody na wyjazd do Szwajcarii w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Mówił pan, że na studiach filozoficznych w Polsce jest znacznie mniej zajęć dotyczących myśli współczesnej niż za granicą. Jakie jeszcze różnice w studiowaniu tu i tam są warte uwagi? J.Z.: Mogę mówić o studiach humanistyczych i to z zastrzeżeniem, że moja wiedza o studiach w kraju pochodzi w jakiejś mierze sprzed dwudziestu lat i może być nieaktualna. Na wydziałach humanistycznych na uniwersytetach szwajcarskich i niemieckich studiuje się równocześnie dwa lub trzy kierunki, w wersji z trzema kierunkami jeden jest główny a dwa dodatkowe. Filozofia często wybierana jest jako kierunek dodatkowy, studenci uczestniczą wtedy w dwóch lub trzech seminariach w semestrze. U nas nie funkcjonuje taka forma studiów filozoficznych. Od różnic organizacyjnych ważniejsze wydają się jednak inne, dotyczące metod i treści studiów. W Polsce rdzeń programu studiów filozoficznych stanowią wykłady i ćwiczenia z historii filozofii. Co roku studenci zdają kilka egzaminów sprawdzających, w jakim stopniu przyswoili sobie informacje przekazywane na wykładzie. W Bazylei wykłady nie kończyły się egzaminami. Studenci filozofii zdawali tylko jeden 14 GAZETA SGH 02/07 (231)

15 rozmowa gazety egzamin kończący studia. Najważniejsze były tam seminaria związane z wymogiem napisania pracy dotyczącej omawianej na nich problematyki. W pracach tych należało w możliwie pełny sposób zaprezentować swój warsztat filozoficzny, nie wystarczało o ile wiem zreferowanie jakiegoś zagadnienia. W Krakowie można rzec studiowałem nie tyle filozofię, ile historię filozofii obejmującą okres do początku dwudziestego wieku. Wymagano ode mnie przede wszystkim zapamiętywania wykładanych treści. W Bazylei natomiast kształcono przede wszystkim umiejętności wypracowywania własnego stanowiska w danej kwestii, wyrażania go i polemiki ze stanowiskami innych. Dla Polaka pobyt w Szwajcarii w roku 1990 musiał być dużym przeżyciem. J.Z.: Szwajcarię pierwszy raz zobaczyłem w sierpniu 1989 roku, wkrótce po naszych wyborach parlamentarnych z 4 czerwca. Wydawało mi się wtedy, że znalazłem się w jakimś bajkowym, nie do końca realnym świecie. Kontrasty między polskimi miastami w roku 1989, a Bazyleą czy Zurychem były olbrzymie. Kraków wyglądał wtedy szaro i smutno. Zniszczone kamienice domagały się remontu. O świcie ludzie ustawiali się w długie kolejki przed obskurnymi sklepami. Czasem można było kupić mleko w butelkach, czasem żółty ser pakowany w szary papier zapisany przez ekspedientki ręcznie robionymi obliczeniami. Miasta szwajcarskie od razu zrobiły na mnie duże wrażenie. Wydawały mi się zbudowane tak, że niepotrzebne były już żadne korekty, ulepszenia, renowacje. Najpierw zachwycałem się architekturą Zurychu. Potem zauroczyły mnie brzegi Renu w Bazylei: jeden nieco stromy, ze skarpą, na której wznosi się katedra, drugi płaski, z kawiarenkami. Bardzo polubiłem okolice uniwersytetu z ogrodem botanicznym, biblioteką i wąskimi uliczkami Starówki. Chyba te różnice, tak wyraźne przed laty, uległy już zatarciu... J.Z.: Nie wszystkie. Miasta są coraz bardziej zadbane, ale wielu nieudanych budynków nie można wyburzyć. Istotne różnice zachodzą w dalszym ciągu między ludźmi tu i tam ich zainteresowaniami, sposobami myślenia, hierarchiami wartości. Różnice te wyrażają się w sposobie spędzania wolnego czasu i w tematach rozmów. Moi szwajcarscy znajomi rozmawiali często o wydarzeniach społecznych i politycznych za granicą, a rzadko o polityce władz w Bernie, stosunkowo często też o sprawach lokalnych (miejscowości, wspólnoty) i ochronie środowiska. Opowiadali chętnie o swoich wrażeniach z wycieczek do innych krajów i o przeczytanych książkach. Nierzadko zastanawiali się, jak komuś pomóc. W rozmowach z nimi udzielała się jakaś afirmacja świata, radość życia. Niezmiernie mile wspominam te interesujące rozmowy i organizowane przez nich wycieczki do Szafuzy, St. Gallen, nad Jezioro Genewskie, do Tessynu. Wdzięczny im jestem za wsparcie i wspaniałomyślność, które mi okazywali. Tak na przykład Susanne, pracująca jako pielęgniarka Czerwonego Krzyża w Afryce, jeszcze mnie nie znając (słyszała tylko o mnie od swego brata), udostępniła mi za darmo swoje mieszkanie w Bazylei, dzięki czemu mogłem tam dłużej studiować. Życzliwość Szwajcarów w stosunku do mnie nie była dla nich chyba czymś wyjątkowym. Moi znajomi często angażowali się w działalność na rzecz innych. I tak, Kathi z Dornach, niedaleko Bazylei, na zmianę ze swoimi przyjaciółkami odwiedzała mieszkające w okolicy osoby starsze i samotne; przynosiła im obiad, robiła zakupy, znajdywała czas na rozmowę. Nadja z Bazylei pomagała wielu, niezwykle wielu ludziom w różnych trudnych sytuacjach, w latach osiemdziesiątych pracowała m.in. wśród osób uzależnionych od narkotyków. Susanne, o której już wspomniałem, niosła pomoc osobom prześladowanym w Afryce. W 1993 roku została zastrzelona w Sierra Leone. JACEK ZIOBROWSKI Studiował filozofię na UJ w Krakowie. Ukończył też studia techniczne (budownictwo). W latach uzupełniał swoje wykształcenie studiując na Uniwersytecie w Bazylei, m.in. jako stypendysta rządu szwajcarskiego. W roku 2003 prowadził badania naukowe (jako stypendysta Komisji Europejskiej) w Archiwum Ludwiga Wittgensteina przy Uniwersytecie w Bergen. Zajmuje się etyką, filozofią religii, filozofią języka, teorią argumentacji, zagadnieniem form demokracji. Jego publikacje dotyczą najczęściej filozofii Wittgensteina i Kierkegaarda. Tłumaczy z języka niemieckiego teksty filozoficzne i wiersze. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Filozofii SGH. Czy fakt, że Szwajcarzy rzadko rozmawiają o polityce swych władz, wiąże się ze specyfiką systemu politycznego Szwajcarii? J.Z.: Niewątpliwie tak. W Szwajcarii władza centralna ma kolegialny charakter, a zakres jej kompetencji jest bardzo ograniczony. Stąd to, kto rządzi w Bernie, nieszczególnie ludzi interesuje. Zadaniem władzy centralnej jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, utrzymywanie kontaktów dyplomatycznych z innymi państwami; ma ona wyłączne prawo ustawodawcze w dziedzinach takich, jak emisja pieniądza, cła, poczta i telekomunikacja. Je- marzec

16 rozmowa gazety śli chodzi o inne dziedziny, to w dużej mierze władza pozostaje w gestii kantonów. Rząd centralny zwany Radą Związkową składa się z siedmiu osób, reprezentujących cztery najważniejsze partie polityczne. Członkowie Rady Związkowej kierują siedmioma departamentami. Parlament nie ma prawa odwołać szefów departamentów, dlatego rząd szwajcarski stanowi jeden z najbardziej trwałych gabinetów rządowych na świecie. Co roku jeden z siedmiu członków rządu sprawuje funkcję prezydenta Związku. Stanowisko to nie posiada tej rangi, co stanowisko prezydenta lub premiera w innych państwach. Prezydent Związku spełnia funkcje reprezentacyjne i przewodniczy zebraniom Rady, zachowując kierownictwo swoim departamentem. Goście zagraniczni są z reguły przyjmowani przez całą Radę Związkową. SUMMARY: Doctor Jacek Ziobrowski member of the Philosophy Department at the Warsaw School of Economics organizes a unique seminar dedicated to the contemporary ethics and social thought. Participation in the seminar is open to students of the Warsaw School of Economics but also students from other universities are welcomed. The idea to organize such a seminar was inspired by doctor Ziobrowski experience with philosophy studies in Switzerland. He was impressed by the program of philosophical studies and their organization. Moreover, he still remembers the contrast between Switzerland and Poland at the beginning of the 90s when he studied in Basel. Jako że rząd ma charakter kolegialny, politycy najważniejszych partii zdani są na współpracę. Kampanie wyborcze mają spokojny przebieg, liderzy ugrupowań rzadziej niż w innych krajach uciekają się do demagogii, pustych obietnic, oszczerstw, złośliwych insynuacji. Szwajcaria stanowi federację w dużej mierze niezależnych państewek kantonów. Wyjątkowo dużo decyzji politycznych podejmuje się na szczeblu kantonu lub gminy. Kantony mają własne rządy, parlamenty, ustawy zasadnicze i systemy wymiaru sprawiedliwości. Szwajcarzy są bardziej otwarci na siebie nawzajem Wypracowały też własne systemy podatkowe, własne systemy edukacji. Władzy centralnej nie podlegają nawet uniwersytety. Całkowicie w gestii kantonu pozostają m.in.: opieka społeczna, budownictwo socjalne, policja i polityka wyznaniowa. System polityczny Szwajcarii cechują też różne formy demokracji bezpośredniej, takie jak: inicjatywa ustawodawcza, referendum i tzw. Landesgemeinde. Na drodze inicjatywy ustawodawczej obywatele mogą dokonać rewizji konstytucji, dzięki prawu do referendum mogą odrzucać zmiany w konstytucji i projekty ustaw zaakceptowane przez parlament. Czy jest w społeczeństwie szwajcarskim taka grupa, na temat której tworzą się negatywne stereotypy? J.Z.: Słyszałem w Bazylei lub w Zurychu nieco lekceważące wypowiedzi o konserwatywnych mieszkańcach Szwajcarii centralnej. Mówi się niekiedy o dwóch Szwajcariach. Jedną miałaby tworzyć część francuskojęzyczna z kantonem Bazylea oraz ewentualnie z Zurychem i Bernem, a drugą reszta kraju. Tę pierwszą miałyby zamieszkiwać osoby o poglądach liberalnych, otwarte na świat, dużo podróżujące, bardziej tolerancyjne, drugą natomiast osoby o poglądach bardziej konserwatywnych, niechętne zmianom, często związane mocno z katolicyzmem. Różnice między mentalnością i światopoglądami Szwajcarów znalazły swój wyraz w głosowaniu dotyczącym przystąpienia kraju do UE w 1993 roku. Za przystąpieniem do Unii głosowali głównie mieszkańcy części zachodniej. Zurych był podzielony. W części centralnej i wschodniej głosowano przeciw integracji. Jednym z częściej wysuwanych argumentów przeciw przystąpieniu Szwajcarii do Unii było stwierdzenie, że akcesja spowodowałaby szybkie zniszczenie funkcjonujących od wieków i dobrze zdających egzamin form demokracji bezpośredniej. Czego możemy nauczyć się od Szwajcarów? J.Z.: Szwajcarzy są bardziej otwarci na siebie nawzajem. Z reguły mają wielu przyjaciół, z którymi spotykają się wieczorami przy kolacji, wyjeżdżają na wycieczki, podejmują różne inicjatywy służące lepszemu funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty. My jesteśmy częściej zamknięci w kręgu rodziny, znajdujemy niewiele czasu dla znajomych. Szwajcarzy, ogólnie rzecz biorąc, wydają się też bardziej otwarci na świat, zainteresowani tym, co dzieje się w innych krajach, życzliwie nastawieni do osób wychowanych w innych kręgach kulturowych, myślących i żyjących po swojemu. U nas inni spotykają się nierzadko z objawami nietolerancji, nawet ksenofobii. Warto może wspomnieć jeszcze o dużej wrażliwości moralnej moich znajomych przejawiającej się w rozmowach i w czynach. Czy nie idealizuje pan nieco Szwajcarii? J.Z.: Zapewne miałem szczęście, że trafiłem na grupę szczególnych Szwajcarów, którzy nie są reprezentatywni dla szerszej społeczności. Słyszałem, że na ogół Szwajcarzy są zimni, nieprzystępni i nie tak bardzo życzliwi jak mi się wydaje. W tej rozmowie przedstawiłem swój subiektywny obraz Szwajcarii, ale mam nadzieję nie wymagano ode mnie obiektywizmu, bezstronności. Istotnie, nie wymagano. Dziękuję serdecznie za rozmowę. 16 GAZETA SGH 02/07 (231)

17 konferencje/seminaria Gdzie łączą się wody Bosforu i Złotego Rogu Tam Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH spotkała się z pozostałymi partnerami konsorcjum projektu GO-EuroMed The Political Economy of Euro-Med Governance na konferencji naukowej poświęconej Pratnerstwu Eurośródziemnomorskiemu Już w drodze z lotniska do hotelu mogliśmy podziwiać piękno i różnorodność Istambułu, gdzie obok położonych na wzgórzach podświetlonych meczetów i pałaców, biegnących środkiem miasta akweduktów oraz plątaniny wąskich uliczek, ujrzeliśmy piękne kamienice w europejskim stylu, wysokie, nowoczesne biurowce oraz wyglądającą na typowo amerykańską zabudowę sieć outletów z odzieżą i stacji benzynowych. Wpływ amerykańskich inwestycji i kultury widoczny był także na kampusie prywatnego Uniwersytetu Sabanci, gospodarza spotkania, który zwiedzaliśmy pierwszego dnia konferencji. Nowoczesne, świetnie wyposażone budynki uniwersyteckie, piękne tereny z małym jeziorem i symbolem uniwersytetu wysoką wieżą, wywołały u wszystkich podziw i zazdrość. Jednak młodzi naukowcy nie ukrywali rozczarowania z tak odległego od centrum miasta położenia, utrudniającego studentom korzystanie z nocnego życia metropolii. Konferencja podzielona była na dwie części. Pierwszy dzień poświęcony był projektowi GO-EuroMed, jego osiągnięciom w 2006 r., a przede wszystkim wyzwaniom, jakie stoją przed konsorcjum w 2007 r. Następnego dnia miały miejsce wystąpienia oraz dyskusja dotycząca roli Turcji w regionie, przede wszystkim w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz w pogłębianiu integracji gospodarczej krajów MENA (Middle East and North Africa), która nadal pozostaje na niskim poziomie a przez to jest czynnikiem utrudniającym korzystanie z dobrodziejstw zachodzących procesów globalizacji i integracji z Unią Europejską. W trakcie dyskusji poruszano wiele problemów bardzo ważnych z perspektywy samej UE, jak i jej południowych sąsiadów. Padły m.in. następujące pytania: czy proces rozszerzenia Unii ma pozytywny czy negatywny wpływ na Partnerstwo Eurośródziemnomorskie? Jaki jest poziom zaawansowania krajów MENA we wprowadzanie reform gospodarczych i politycznych? Czy państwa MENA stanowią region w sensie innym, niż tylko geograficznym? Czy energia może być czynnikiem integrującym te kraje, tak jak to miało miejsce kiedyś w Europie? Wreszcie padło pytanie o to, jakiej Europy chcemy my sami, w jakich kierunkach i czy w ogóle powinniśmy się dalej integrować... Te istotne pytania, które wymagają zarówno głębokiej analizy naukowej, jak i debaty publicznej, będą przyświecały badaniom i działaniom konsorcjum Go-EuroMed w obecnym roku badawczym. Ostatecznym celem tych badań będzie wypracowanie propozycji strategii współpracy w ramach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego na poziomie multilateralnym, regionalnym i bilateralnym. Mamy nadzieję, że dzięki pracy i wysiłkom grupy naukowców biorących udział w projekcie będzie możliwe odnalezienie odpowiedzi przynajmniej na część z tych kluczowych pytań. Mamy również nadzieję, że uda nam się rozpowszechnić w Polsce wiedzę na temat regionu, który zaczyna coraz częściej pojawiać w planach wakacyjnych Polaków, ale wciąż za mało się o nim mówi w kontekście współpracy gospodarczej Polski z krajami MENA i prowadzenia naszej polityki zagranicznej na forum UE. Tu, gdzie łączą się wody Bosforu i Złotego Rogu odbyliśmy po konferencji podróż przez wieki historii, europejskiej historii, spacerując od Błękitnego Meczetu, do kościoła Mądrości Bożej, ulicą zimnego źródła do Pałacu Topkapi z fascynującym haremem, aby na koniec dać się uwieść setkom błyszczących kramów Wielkiego Bazaru (Kapali Çarşi). Jednak najbardziej autorka tego testu została uwiedziona przez Cysternę Bazylikową (Yerebatan Sarayi), gdzie spacerowała pośród 336 kolumn zanurzonych w wodzie, przy dźwiękach muzyki klasycznej. Zachwycające! Ola Galek Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH marzec

18 konferencje/seminaria Bankowość Spółdzielcza w SGH Powstała pierwsza sejmowa komisja śledcza ds. banków, sektor bankowy zmienia swojego lidera, coraz więcej banków zachodnich otwiera aktywną działalność w Polsce, a małe banki spółdzielcze osiągają coraz lepsze wyniki. Kondycja polskiego sektora bankowego oraz jego przyszłość są szeroko komentowane w mediach, kuluarach sejmowych i na uczelniach ekonomicznych. Jedną z gałęzi tego sektora bankowością spółdzielczą zajęło się Studenckie Koło Naukowe Bankowości działające przy Katedrze Bankowości SGH Sympozjum naukowe pt.: Bankowość Spółdzielcza wobec wyzwań sektora (15 listopada ub.r.) złożone było z dwóch części: wykładu Waldemara Borka pt.: Rola Departamentu Rynków Finansowych banku zrzeszającego oraz panelu dyskusyjnego: Rola i przyszłość bankowości spółdzielczej, moderowanego przez prof. Małgorzatę Zaleską, kierownika Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych Katedry Bankowości SGH. Konferencja była skierowana do studentów naszej uczelni, jednak rozreklamowanie jej przez patronów medialnych sprawiło, że na spotkaniu pojawiło się wielu prezesów banków spółdzielczych oraz osób związanych z tym rodzajem bankowości. Temat zainteresował gości nie tylko z okolic Warszawy, ale również z Wielkopolski, Śląska czy Podkarpacia, a podczas panelu dyskusyjnego na sali konferencyjnej zabrakło wolnych miejsc siedzących. Celem wykładu Waldemara Borka było przedstawienie struktury Departamentu Rynków Finansowych w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., przedstawienie nowoczesnych rozwiązań tego departamentu oraz jego służebnej roli wobec zrzeszonych banków spółdzielczych. Szczególną uwagę prelegent poświęcił wyjaśnieniu procesu realizacji operacji w sieci SWIFT i działalności wydziału skarbu na rzecz banków spółdzielczych, a także funkcjonowaniu wydziału Western Union i przekazach pieniężnych jako nowej usłudze banków spółdzielczych. Dzięki wykładowi Waldemara Borka studenci dowiedzieli się, co może mieć wspólnego niewielki bank spółdzielczy z handlem papierami skarbowymi oraz na jakich zasadach wchodzą do tego sektora fundusze inwestycyjne. W panelu prowadzonym przez prof. Zaleską wystąpili: Danuta Kowalczyk, wiceprezes Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. (wystąpiła nie tylko jako reprezentantka sponsora imprezy, ale również Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jako wiceprezes zarządu tej instytucji); Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Jan Szambelańczyk, prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Dariusz Twardowski, dyrektor Biura Bankowości Spółdzielczej GINB. Prof. Zaleska, moderator panelu, wskazała na nowe wyzwania oraz zagrożenia dla banków spółdzielczych. Istotnym wyzwaniem jest wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej oraz lepsze wykorzystanie środków płynących z Unii Europejskiej. Blisko 80 proc. środków pochodzących z dopłat unijnych było ulokowanych w bankach spółdzielczych, a tylko w grudniu 2005 z tytułu dopłat do gruntów rolnych, na rachunki banków spółdzielczych trafiło ponad 600 mln zł. Poważnym zagrożeniem jest możliwość utraty klientów, co wynika z małej skłonności BS-ów do rozwijania elektronicznych kanałów dystrybucji oraz niekorzystnej struktury wiekowej klientów. W praktyce banki spółdzielcze nie przyciągają młodych osób, a są narażone na odchodzenie ich dotychczasowych, starszych klientów. Problemem jest również konieczność implementacji zmian przepisów, co pociąga za sobą większe koszty finansowe i problemy kadrowe. Taki wstęp dał możliwość do dalszej dyskusji o sektorze bankowości spółdzielczej. Każdy z panelistów wskazał problemy oraz szanse sektora bankowości spółdzielczej z innego punktu widzenia. Prezes Pietraszkiewicz nacisk położył na wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi: Nową Umowę Kapitałową, redukcję kosztów, wprowadzeniem nowoczesnych technik prosprzedażowych, zmianę ewolucyjną roli banków zrzeszających oraz kwestię zmiany pokoleniowej (wiele osób z kadry zarządzającej w BS-ach to osoby przekraczające 60 rok życia). Aby sprostać tym wyzwaniom banki spółdzielcze powinny zadbać o ujednolicenie systemów informatycznych, częściej korzystać z baz danych Biura Informacji Kredytowej i wprowadzać wspólne produkty. Pomocy w budowie lepszego wizerunku bankowości spółdzielczej powinny udzielać banki zrzeszające, poprzez wspólne akcje marketingowe, wdrażanie orientacji prosprzedażowej oraz kształcenie młodej, kompetentnej i zdolnej do konkurowania kadry. Prof. Szambelańczyk wskazał na problem braku efektu skali w procesie konsolidacji tego sektora, udowodnił jednak, że banki spółdzielcze są coraz efektywniej zarządzane, a głównym ich problemem jest słaba pozycja BS-ów jako pośredników finansowych. Porównał stan bankowości spółdzielczej 18 GAZETA SGH 02/07 (231)

19 konferencje/seminaria w Polsce z krajami Europy Zachodniej, wykazując, że w naszym kraju ta bankowość wiele straciła w okresie transformacji. W Polsce wygrywały te banki, które istniały samodzielnie, nie przejmowały innych podmiotów. Według prelegenta istnieją cztery modele opisujące działalność banków spółdzielczych: pośrednik, menedżer, interesariusz, udziałowiec. Po analizie wynika, że najbardziej efektywnym modelem jest model menedżera, którego nakłady ograniczały się do kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych. Jako jedyny model nie wymagał nakładów na zatrudnienie, a efektywność jego przewyższała inne modele o ponad 10 p.p. Dariusz Twardowski wyraził nadzieję, że poziom wiedzy o bankowości spółdzielczej wśród studentów będzie wzrastał. Zachęcał do zainteresowania się tym sektorem, wskazując między innymi na to, że według stanu na koniec czerwca banki spółdzielcze posiadały 30,6 proc. placówek sektora bankowego na terytorium Polski, a liczba zatrudnionych w nich osób stanowiła 18,4 proc. ogólnego zatrudnienia w sektorze. Obrazowo przedstawił wielkość sektora, pokazując udział sektora bankowości spółdzielczej w całym systemie bankowym w naszym kraju. Banki spółdzielcze posiadają 6 proc. aktywów całego sektora bankowości, taki udział w funduszach własnych to już 7,8 proc., a odsetek posiadania depozytów gospodarstw domowych to aż 10,9 proc. Dokonując analizy sytuacji sektora spółdzielczości bankowej, dyrektor Twardowski Blisko 80 proc. środków pochodzących z dopłat unijnych było ulokowanych w bankach spółdzielczych stwierdził, że obecnie największym wyzwaniem dla banków jest efektywne zagospodarowanie tych środków, w tym zwłaszcza wykorzystanie olbrzymich funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Przekonywał, że bankowość spółdzielcza dawno przestała być bankowością egzotyczną i jako taka może być atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych, wykształconych i aktywnych osób pragnących podjąć pracę w bankowości. Opinię tę potwierdzili pozostali uczestnicy panelu i obecni na sali przedstawiciele sektora. Ostatnim wystąpieniem przed dyskusją była prezentacja sektora na przykładzie zrzeszenia dokonana przez Danutę Kowalczyk. Pani prezes scharakteryzowała działalność banków spółdzielczych, podkreślając ich wpływ na rozwój środowisk lokalnych, ich rolę społeczną, wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. Wytłumaczyła też rolę banku zrzeszającego jako sojusznika i doradcy BS-ów, a nie tylko nadzorcy i konkurenta. Wskazała na ryzyko prawne towarzyszące działalności sektora jako największe zagrożenie dla banków spółdzielczych. Analiza SWOT sektora oraz krótka prezentacja banku zrzeszającego przedstawiona przez prezes Kowalczyk zobrazowała studentom otoczenie banków spółdzielczych. Drugą część panelu stanowiła dyskusja. Wśród zaproszonych znalazły się tak znane postaci bankowości spółdzielczej jak prezesi Bajno, Myrczek czy Swacha. Prezesi banków spółdzielczych potwierdzili ich dobrą kondycję ekonomiczną. Wskazali jednak na problemy natury instytucjonalnej, które powinny być rozwiązane przez polityków, aby banki spółdzielcze mogły realizować swoją misję społeczną i zarabiać dla swoich członków. Pytania z sali dotyczyły m.in. akcji marketingowych BSów oraz produktów skierowanych do studentów. Odpowiedzią był przykład wspólnej reklamy telewizyjnej trzech banków zrzeszających. Jest ewenementem na skalę światową, aby trzy konkurujące banki komercyjne realizowały wspólnie akcję reklamową dla swoich banków zrzeszonych. Na koniec dyskusji prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego wraz z prezesami banków reprezentujących wszystkie zrzeszenia zobligowali się do promowania bankowości spółdzielczej wśród studentów. Pani Kowalczyk dodatkowo przypomniała o praktykach, które MR Bank przyznaje studentom naszej Szkoły od Dnia Praktyk w Bankowości i Ubezpieczeniach, który odbył się w marcu tego roku. Zdaniem studentów, gości oraz prelegentów tego typu spotkania powinny się powtarzać częściej z bardziej precyzyjnymi tematami. Imprezy takie mogą zaowocować większą świadomością bankowości spółdzielczej wśród studentów, dobrymi pracami naukowymi na ten temat oraz obopólnymi korzyściami studentów i prezesów banków, czyli wspólną pracą na korzyść banków spółdzielczych. Współpraca między bankami spółdzielczymi a SGH będzie kontynuowana, obie strony zobligowały się do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Powstał pomysł, żeby zorganizować spotkanie na temat Nowej Umowy Kapitałowej w bankowości spółdzielczej, implementacji funduszy inwestycyjnych do tego sektora oraz rozwoju bankowości elektronicznej. Goście oraz prelegenci byli zgodni, że spotkanie było ciekawe i konieczne są spotkania praktyków bankowości spółdzielczej na polu naukowym. Impreza odbyła się pod patronatem Związku Banków Polskich, a sponsorami byli: Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz firma Asseco Poland, która wspiera banki spółdzielcze od strony informatycznej. SUMMARY: Michał Wilk SKN Bankowości SGH On the 15th of November 2006 a symposium Cooperative Banking System and It s Challenges took place in the Warsaw School of Economics. A lecture and a panel discussion about the role and development of cooperative banking system was hold. So many participants from Warsaw, Silesia, Podkarpacie and Wielkopolska took part in the event that the conference hall run out of free seats. The aim of the symposium was to promote the cooperative banking system within the students and enhance them to further investigate this issue. marzec

20 konferencje/seminaria W STRASBURGU Fundacja FRANCE POLOGNE POUR L EUROPE FRANCJA POLSKA NA RZECZ EUROPY zorganizowała w lutym br. polsko-francusko-niemiecką konferencję: Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu globalnej mobilności siły roboczej Jednym z wiodących działań Fundacji jest organizacja dorocznego forum w formule Uniwersytetu Otwartego. Temat: Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu globalnej mobilności miejsc pracy i pracowników w perspektywie do 2015 roku zainicjowany został w dniach maja 2006 r. na seminarium w Strasburgu., następnie był przedmiotem obrad I Sesji Uniwersytetu Otwartego ( października 2006 r. we Wrocławiu) i kontynuowany podczas II Sesji Uniwersytetu Otwartego na opisywanej konferencji w Strasburgu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji europejskich, środowisk naukowych i uniwersyteckich, związków zawodowych, firm i przedsiębiorstw, organów samorządowych, organizacji pozarządowych i mediów. Licznie reprezentowani byli studenci, między innymi z uczelni w Katowicach i Wrocławiu (uczelnie prowadzą wspólne programy z Uniwersytetem w Strasburgu), Uniwersytetu w Viadrinie oraz Ecole Nationale d Administration (ENA). Nie zabrakło studentek SGH. Alicja Barasiewicz oraz Aleksandra Krajewska po raz drugi brały udział jako przedstawicielki SGH w obradach Uniwersytetu Otwartego. Program konferencji obejmował trzy główne nurty problemowe: Swobodny przepływ, migracje ekonomiczne i rozwój regionów w Europie: tendencje i perspektywy; Wprowadzenie w życie wolnego przepływu i sprzyjanie tworzeniu europejskiego rynku pracy; Unia Europejska w procesie globalizacji: migracje, wektor zmian stosunków społecznych w skali światowej i dźwignia rozwoju. W dyskusji tak obszernie zarysowanej problematyki, aktualny stan prawny i swoje poglądy zaprezentowali przedstawiciele instytucji regulujących przepływ siły roboczej, w tym Komisji Europejskiej (DG ds. Zatrudnienia), OECD, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji i Polski, Niemieckiej Narodowej Agencji Pracy, Francuskiej Agencji Pracy (ANPF), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce. Wyniki badań i prognoz oraz ciekawe informacje przedstawili badacze ze Środkowo-Europejskiego Forum Badań Migracyjnych oraz akademicy z ośrodków uniwersyteckich polskich francuskich i niemieckich, a także praktycy z regionów reprezentowanych na konferencji (m. in. Alzacji, Akwitanii, Offenburga, Dolnego Śląska itd.) Bardzo aktywni w dyskusji byli reprezentanci różnorodnych związków zawodowych z Polski, Niemiec i Francji. Swoją obecność zaznaczyli obecni na konferencji studenci, prezentując śmiałe opinie i zadając prelegentom trudne pytania. Taka otwarta wymiana poglądów między uczestnikami konferencji wywodzącymi się z różnych środowisk stworzyła przestrzeń autentycznego dialogu i refleksji w duchu europejskim. Podkreślił to w podsumowaniu II Sesji Uniwersytetu Otwartego dr Sławomir Pietras, były szef UKIE. Zwrócił uwagę, iż mimo różnic poglądów, uczestnicy tego dialogu społecznego posługiwali się kategoriami europejskimi. Podkreślił także wysiłki, jakie są podejmowane w Unii Europejskiej dla zapewnienia swobodnego przepływu siły roboczej, konstatując, iż praca stała się we 20 GAZETA SGH 02/07 (231)

21 Klub Partnerów SGH Razem już dziewiąty rok

22 Klub Partnerów SGH W styczniu br. odbyło się spotkanie ważne dla współpracy SGH z instytucjami polskiego życia gospodarczego: Zgromadzenie Członków Klubu Partnerów SGH MICHAŁ NASTULA członek zarządu Eureko Polska sp. z o. o. Eureko przystąpiło do Klubu Partnerów SGH w 2006 roku uznając, iż jest to ciekawa inicjatywa na włączenie biznesu w proces edukacji przyszłych menedżerów. W ramach współpracy, firma, przy wsparciu Uczelni, zorganizowała konkurs dla studentów Eureko - Akademia Przyszłości. Wspólny sukces w realizacji tego projektu zaowocuje jego II edycją w 2007 roku. Eureko miało również przyjemność wesprzeć obchody 100 rocznicy powstania SGH. POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE DLA ROZWOJU Głównym celem zgromadzenia było podsumowanie współpracy w 2006 roku, przedstawienie zmian w Klubie Partnerów oraz przyszłych zasad współpracy. Partnerzy dowiedzieli się jak zostały wykorzystane środki przekazane przez nich Uczelni w 2006 r. oraz o planach na bieżący rok. Została także przedstawiona nowa treść Karty Partnerstwa, w której zostały doprecyzowane zapisy określające przywileje i zobowiązania Członków Klubu Partnerów i Szkoły Głównej Handlowej. Nowa Karta Partnerstwa daje większe możliwości działania w SGH. Członkowie Klubu Partnerów są uprawnieni do współudziału w konstruowaniu programów nauczania, współorganizowania i organizowania w SGH szkoleń, warsztatów, zajęć, wykładów i seminariów, podejmowania współpracy w zakresie badań naukowych. Ponadto Partnerzy SGH mają dostęp do wyników badań prowadzonych przez jednostki SGH, bazy informacji o studentach i absolwentach SGH (w zakresie obowiązujących przepisów) oraz możliwość współdecydowania o sposobach wydatkowania środków finansowych przekazanych Uczelni. Mogą również nieodpłatnie korzystać z nośników reklamowych, przestrzeni ekspozycyjnej oraz sal i auli Uczelni.

23 KLUB PARTNERÓW SGH ISTNIEJE OD 1998 ROKU. OBECNIE SKUPIA 13 FIRM: A.T. Kearney, Bank BGŻ S.A., Bank PEKAO S.A., Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A., EUREKO B.V., Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., McKinsey&Company Poland Sp. z o.o., Polskie Linie Lotnicze LOT, PKN Orlen S.A., PKO Bank Polski S.A., Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., Procter&Gamble Operations Polska Sp. z o.o., Schenker Sp. z o.o. Firmy z Klubu Partnerów wspomagają materialnie rozwój SGH, stymulują rozwój Uczelni poprzez współudział w tworzeniu lub opiniowaniu strategii jej rozwoju oraz wymianę doświadczeń, a także przekazują świadczenie rzeczowe lub pieniężne na rzecz rozwoju SGH, zwane składką członkowską. CO ZROBIONO W MINIONYM ROKU W ubiegłym roku kilka firm partnerskich zaangażowało się w obchody jubileuszu 100-lecia Uczelni, które wieńczy uroczystość Święta SGH w dniu 18 kwietnia br. - PKN Orlen był patronem strategicznym obchodów jubileuszu SGH. Sponsorami 100-lecia byli także Centralny Dom Maklerski PEKAO, EUREKO i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Firma Eureko przy współpracy z SGH zorganizowała także konkurs Eureko Akademia Przyszłości, który dotyczył Aula B wyremontowana i wyposażona dzięki firmie PKN Orlen ALEKSANDER KWIATKOWSKI prezes zarządu A.T. Kearney Szkoła Główna Handlowa to dla A.T. Kearney naturalny partner. Jest to nie tylko najlepsza uczelnia tego typu w Polsce, która kształci naszych przyszłych klientów lub pracowników. Również nasi obecni pracownicy są tu wykładowcami. Współpraca z SGH przebiega na kilku płaszczyznach. Nosimy tytuł Partnera SGH i w ramach umowy partnerskiej wyremontowaliśmy jedną z sal oraz ufundowaliśmy stanowiska komputerowe. Ponadto współpracujemy z Klubem CEMS, między innymi przy organizacji Skills Seminar. W ramach tego samego programu uruchomimy na uczelni autorskie zajęcia uczestnictwo w nich pozwoli studentom poznać zagadnienia strategii i konsultingu od strony praktycznej. Wspieramy też działalność kół naukowych i organizacji studenckich. ekonomiii i wiedzy o zarządzaniu, którego finał odbył się w grudniu ub. r.. Główną nagrodą było stypendium w wysokości do 50 tys. euro, do wykorzystania na dowolnie wybranej uczelni na świecie oraz roczny, płatny staż w jednej ze spółek Eureko w Europie. Konkurs wygrał Daniel Dziurdziak, student IV roku zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalnym gościem, zaproszonym na wręczenie nagród był profesor C.K. Prahalad, światowej sławy autorytet w dziedzinie strategii korporacyjnej z Uniwersytetu w Michigan. Profesor Prahalad wygłosił w SGH wykład pt. Competing in the New Economy. Firmy partnerskie zaangażowały się w remonty oraz doposażenie sal i auli przeprowadzone w SGH w 2006 r.. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacja Edukacji Rynków Kapitałowych całkowicie sfinansowały remont sal 8,9,10 w budynku A. W wyniku remontu zostały połączone sale 8 i 9 - powiększona sala 8 mieści obecnie 73 słuchaczy, a sala 9 (dawna 10) 40. Od października 2006 r. odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne w ramach studiów stacjonarnych, a w weekendy działa tam Szkoła Giełdowa (kursy Instrumenty pochodne i Podstawy Inwestowania) zorganizowana przez GPW i SGH. Klub Partnerów SGH

24 Klub Partnerów SGH JACEK DZIERWA dyrektor generalny Procter&Gamble SGH była pierwszą uczelnią ekonomiczną, z którą firma Procter&Gamble nawiązała współpracę w Polsce natychmiast po swoim wejściu na polski rynek na początku lat 90-tych. Absolwenci SGH zajmują wiele wiodących stanowisk kierowniczych w naszej firmie, a Procter&Gamble stał się jedną z firm założycielskich Klubu Partnerów SGH. W ramach Klubu Partnerów sfinansowaliśmy remont sali konferencyjnej i wsparliśmy urozmaicenie zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej. Chcielibyśmy, aby ta współpraca nie ograniczała się do finansowania projektów dotyczących infrastruktury uczelni, ale obejmowała także dzielenie się praktycznymi doświadczeniami przedsiębiorstw w ramach wykładów, seminariów czy studiów przypadków. Firma PKN Orlen przekazała SGH środki na remont i wyposażenie auli B. Aula zyskała dostojny, historyczny wygląd. PKN Orlen przekazała także środki na remont Auli VI (jednak Uczelnia szuka dalszych środków na remont tej auli, ponieważ nadal są niewystarczające. Bank BGŻ całkowicie sfinansował remont Auli IV im. Ludwika Krzywickiego. W ubiegłych latach Bank BGŻ sfinansował również remont auli III im. Konstantego Krzeczkowskiego. PKO BP S.A. i ABB sfinansowały w ubiegłym roku remont auli V im. Aleksego Wakara. Z kolei firma Procter&Gamble przekazała środki na remont i wyposażenie sali 222 A, której uroczyste otwarcie odbyło się 26. marca br. Sali tej nadano imię Michała Piskiewicza, wieloletniego wykładowcy SGH pracującego często w tej właśnie sali. Firma Procter&Gamble wpłaciła również środki na doposażenie i uzupełnienie zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece SGH. PLANY NA 2007 ROK Plan inwestycji ze środków firm partnerskich na 2007 obejmuje remont auli II, modernizację Dziekanatu Studium Licencjackiego, wyposażenie i remont siłowni SGH. Środki zostaną również CEL WSPÓŁPRACY Celem współpracy SGH z firmami partnerskimi jest umacnianie więzi między instytucjami życia akademickiego i gospodarczego. SGH i firma partnerska podpisują dokument, Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH, który wskazuje, że celem współpracy jest efektywniejsze wykorzystanie posiadanych przez SGH oraz członków Klubu Partnerów SGH zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniem praktyki gospodarczej ( 2 pkt. 1. Karty Partnerstwa, załącznika do Porozumienia o Partnerstwie dla Rozwoju SGH). przeznaczone na system informacyjny SGH oraz elektroniczne nośniki reklamowe w budynku C. Ponadto planuje się wyposażenie czytelni SGH w kabiny do pracy zespołowej dla niepełnosprawnych, remont i wyposażenie sali komputerowej 213 F, remont sal dydaktycznych sali 107 w budynku A, sal 60 i 61 w budynku W oraz sal 12 i 13 w budynku S. Mamy nadzieję, że partnerzy wesprą Zespół Pieśni i Tańca SGH, turniej szachowy na 100-lecie SGH, 55. Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Języka Francuskiego i regaty The Tall Ships Races Baltic SGH poszukuje również sponsora, który sfinansuje stypendia, nagrody i praktyki w ramach studium magisterskiego w języku angielskim International Business, IX Konferencję Stowarzyszenia PR Polskich Uczelni i projekt Ekostudent. W porównaniu z 1998 rokiem, kiedy Klub Partnerów rozpoczął działalność, wpłaty firm partnerskich na rzecz Uczelni podwoiły się. SGH współpracuje z firmami partnerskimi dla obopólnych korzyści i mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się nadal rozwijać. Katarzyna Growiec

25 konferencje/seminaria współczesnym świecie globalna, a pracownicy ciągle nie. Unia Europejska powinna być otwarta na świat zewnętrzny i sprzyjać przepływom siły roboczej w skali globalnej. Temat obrad Uniwersytetu Otwartego jest bardzo ważny dla społeczeństw europejskich i wymaga szerszego uwzględnienia poglądów ludzi młodych, dla których przyszłość zawodową dzisiaj kształtujemy. Na zakończenie konferencji prezes Claude Sardais poinformował, że najprawdopodobniej Fundacja zakończy działalność w połowie roku, bowiem wygasa jej finansowanie. Bez względu na to, jak potoczą się jej losy, zasługi na polu wzajemnej współpracy i przełamywania stereotypów są bezdyskusyjne. Nawiązane kontakty, podpisane umowy, owocują budowaniem europejskiej sieci i zwyczajną ludzką sympatią. To kapitał społeczny, który na pewno zaowocuje. Czego Fundacji, szczerze życzymy i jednocześnie składamy podziękowania za zorganizowanie kolejnej, bardzo ciekawej konferencji. tekst i zdjęcie: dr Izabela Bergel (KT KZiF) dr Małgorzata Molęda (ISM KES) dr Anna Kwiatkiewicz (KNOP) HISTORIA FUNDACJI Warto przypomnieć historię fundacji. W 1989 r. rząd francuski utworzył Fundację Francja-Polska, której zadaniem była pomoc w transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej Polski; w budowaniu państwa prawa, demokracji samorządowej i gospodarki wolnorynkowej. Fundacja wspierała współpracę między samorządami terytorialnymi, wyższymi uczelniami, partnerami społecznymi i gospodarczymi na poziomie lokalnym i krajowym. W latach Fundacja otrzymała od rządu francuskiego około 50 milionów euro subwencji, które pozwoliły nieść pomoc merytoryczną i finansową przy realizacji różnorodnych projektów. Jaki jest bilans współpracy? - podpisano ponad 150 umów partnerskich między radnymi i urzędnikami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi; - zostało zrealizowanych ponad 1000 projektów gospodarczych, społecznych i dotyczących rolnictwa; - ponad 4000 polskich studentów francuskojęzycznych ukończyło różne programy studiów, głównie z zakresu zarządzania w gospodarce rynkowej i nauk politycznych. Warto zaznaczyć, że realizacja polsko-francuskich studiów podyplomowych Master International de Management et d Economie HEC/SGH (których 12 edycja zostanie zainaugurowana oficjalnie 24 marca br.) przez pierwszych pięć lat realizacji, to jest w latach , dofinansowywana była właśnie przez Fundację France- Pologne. Jako stowarzyszenie dwóch kultur i dwóch narodów, FRANCE-POLOGNE POUR L EUROPE działa na rzecz pogłębiania i ożywiania partnerskiej współpracy, tworzenia i realizacji projektów europejskich. Partnerom politycznym, społeczno-gospodarczym i stowarzyszeniom stwarza perspektywy współpracy. Celami «France-Pologne pour l Europe» są przede wszystkim budowa i umacnianie tożsamości europejskiej oraz ułatwianie wzajemnego zrozumienia społeczeństw: francuskiego i polskiego. Od początku, we władzach Fundacji jest pan Claude Sardais, obecny prezes, a funkcję wiceprezesa pełni pani Francoise Allaire. Oboje to niestrudzeni przyjaciele i sympatycy naszego kraju. Spotkania kwietnia, w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się kolejna edycja spotkań Twarzą w Twarz z Pracodawcą wyjątkowego wydarzenia łączącego targi pracy z warsztatami i doradztwem personalnym Spotkanie, objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, skierowane jest do studentów i absolwentów stołecznych uczelni wyższych i szkół średnich. Podczas targów uczestnicy będą mogli spotkać się z przyszłymi pracodawcami oraz wziąć udział w licznych bezpłatnych warsztatach, między innymi kształcących umiejętności autoprezentacji, skorzystać z porad doradców personalnych, poznać zasady zakładania własnej firmy czy nauczyć się jak pozyskać dotacje unijne. Uczestnicy Targów Pracy Twarzą w Twarz z Pracodawcą będą mogli spotkać się z poszukującymi pracowników, przedstawicielami polskich i zagranicznych przedsiębiorstw jak Vattenfall, Carrefour, Hrk.pl, Benefia, Informedia Polska oraz wieloma innymi. Przedstawiciele firm będą udzielać informacji dotyczących rekrutacji, ofert pracy i wymagań w stosunku do kandydatów. Równolegle do targów pracy dobywać się będzie cykl wykładów-warsztatów, podzielonych na 4 części tematyczne, prowadzonych przez autorytety w swojej dziedzinie, jak gość honorowy targów Michał Boni, doradca PKKP Lewiatan oraz specjaliści z Hrk.pl. Cykl wykładów przybliży słuchaczom, jak radzić sobie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, poznać oczekiwania pracodawców oraz sztuczki autoprezentacji. Podczas drugiej części, dotyczącej poszukiwania pracy za granicą, poprowadzonej w języku angielskim uczestnicy nauczą się jak pisać CV, odbyć rozmowę kwalifikacyjną czy skutecznie znaleźć pracę za granicą. Można będzie również uzyskać informacje i rady dotyczące rozkręcania własnego biznesu, z czym związana jest część cyklu. Czwarty temat wykładów będzie o tym, jak korzystać z funduszy europejskich, a także w jaki sposób można je pozyskać. Catering dla zgłodniałych zapewnia LOT Catering. Twarzą w Twarz z Pracodawcą wspiera Samorząd Studentów SGH. Organizatorami spotkania są: Europejskie Forum Studentów AEGEE- Warszawa oraz Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o. więcej informacji na stronie marzec

26 konferencje/seminaria Nowe kierunki badań w naukach o zarządzaniu Zarówno proces globalizacji, jak i rewolucja multimedialna wywierają ogromny wpływ na systemy zarządzania przedsiębiorstwem Nowe kierunki badań w naukach o zarządzaniu są niezbędne dla tworzenia trwalszych i efektywniejszych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W rozwoju nauk o zarządzaniu uczestniczą zarówno naukowcy, jak i praktycy. Jakie rozwiązania proponują naukowcy z dziedziny zarządzania? Jakie są opinie praktyków wobec obserwowanych trendów rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem? Dyskusja na styczniowym seminarium z okazji X-lecia Katedry Systemów Zarządzania SGH toczyła się wokół właśnie takich zagadnień, jak zmiany otoczenia przedsiębiorstw, które mają wpływ na nauki o zarządzaniu, rozwój technologii informatyczno- -komunikacyjnych i zarządzanie wiedzą. Ponadto dyskutowano o problemach zarządzania zaufaniem i nowych trendach w naukach o zarządzaniu. ZMIANY OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW Zagadnienie obserwowanej zmienności otoczenia przedsiębiorstw dotyczy niemal wszystkich dziedzin jego funkcjonowania. Dotyczy również rozwoju nauki, który jest procesem dynamicznym. Pojawiają się nawet opinie, że zasoby wiedzy odnawiają się co cztery miesiące, niektórzy uważają, że co dwa lata. Współcześnie obserwujemy wzrastającą polaryzację świata. Rośnie przepaść między krajami dobrze rozwiniętymi i mało rozwiniętymi. Należy zauważyć, że rośnie mobilność ludzi, idei oraz przedsięwzięć gospodarczych. Oznacza to, że we współczesnych uwarunkowaniach menedżer musi sprostać szansom i wyzwaniom o charakterze międzynarodowym. Szybkie tempo zmian niemal w każdej dziedzinie życia wydaje się mieć swoje źródło właśnie w tendencji do stałego podnoszenia poziomu wiedzy. Zmienność otoczenia firmy implikuje konieczność zmian w podejściu do zagadnień zarządzania. Nie ma obecnie działu firmy, który nie byłby dotknięty zmiennością. Nie chodzi tu już o zmienność rynku czy produktu firmy, ale o zmienność, która odnosi się do wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W odniesieniu do zarządzania obserwujemy dużą różnicę między jej teoretycznym opisem a praktyką obserwowaną w przedsiębiorstwach. Wydaje się, że zmiany organizacyjne wyprzedzają opis teoretyczny, ponieważ to praktyczne pomysły organizacyjne prowadzą do przełomów w tej dziedzinie. Możemy zatem mówić o opóźnionym opisie w teorii zarządzania w odniesieniu do praktyki zarządzania. Z zagadnieniem tym jest również związane zjawisko coraz słabszego dostępu do danych, co powoduje spadek publikacji naukowych z zakresu zarządzania, zawierających dane empiryczne oraz ich statystyczne opracowanie. Często dane, które docierają do środowiska naukowego, są wtórne i opóźnione. Najważniejsze obszary nowych kierunków badań w naukach o zarządzaniu, w których seminarium wniosło największą wartość dodaną: 1. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy. 2. Wykorzystanie technologii multimedialnych. 3. Ustalenie jasnych zasad zarządzania funkcjonowaniem sieci internetowej. 4. Zagadnienie zaufania. 5. Odejście od koncepcji struktury hierarchii do prostego funkcjonalnego układu. 6. Bezpośredni dostęp do praktyki zarządzania. 7. Wirtualność szybka wymiana informacji, pamiętając o wiarygodności. ROZWÓJ TECHNOLOGII INFORMATYCZNO- -KOMUNIKACYJNYCH Rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Organizacje wirtualne nabierają większego znaczenia w środowisku rynkowym. Coraz więcej przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie technologii multimedialnych. Tego rodzaju rozwiązania, nie do uniknięcia we współczesnym świecie, z jednej strony wspomagają rozwój, przekazywanie informacji, szybkość funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednak z drugiej strony niosą pewne zagrożenia. Do tej pory nie udało się wypracować jasnych zasad zarządzania funkcjonowaniem sieci internetowej. Zagadnienie weryfikacji treści, oddzielenia wiedzy od informacji, często nieprawdziwej, staje się coraz bardziej utrudnione. Również w zakresie zarządzania operacyjnego dostrzegana jest tendencja przesunięcia akcentu od procesów operacyjnych w kierunku procesów biznesowych. Przedsiębiorstwa, które same tworzą procesy, posiadają większą efektywność. Ten trend wskazuje, że praktyka zarządzania koncentruje się bardziej na procesach. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Rozwój każdej dziedziny nauki jest niezbędny nie tylko dla rozwoju przedsiębiorstwa, ale także dla sprawnego funkcjonowania w zmiennym otoczeniu. Postęp techniczny i technologiczny w zakresie usług ma istotne znaczenie dla kształtowania nowych form usług oraz rozwoju kapitału intelektualnego. To wszystko wpływa na rozwój firmy. W procesie zarządzania wiedzą należy odpowiedzieć na pytanie: jakie struktury powołać, aby umiejętnie nimi zarządzać? Najszybszy rozwój obserwuje się w przedsiębiorstwach wirtualnych. Wzrasta znaczenie wiedzy i sposobów podnoszenia poziomu wiedzy nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw, ale także formalnych sposobów jej przekazywania, jak system szkolnictwa wyższego, które w zakresie zarządzania powinno posiadać charakter międzynarodowy oraz uwzględniać praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem. Każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w obecnych warunkach dużego poziomu zmienności otoczenia, bez względu na swoją 22 GAZETA SGH 02/07 (231)

27 konferencje/seminaria wielkość, osobowość prawną czy rodzaj działalności, musi uwzględnić zagadnienie podnoszenia poziomu wiedzy wewnątrz swojej organizacji. Bez wypracowania stałego sposobu podnoszenia poziomu wiedzy nie jest możliwe konkurencyjne funkcjonowanie we współczesnej gospodarce, którą coraz częściej uznaje się za opartą na rozwoju wiedzy. Obserwujemy zatem wzrost znaczenia podnoszenia poziomu wiedzy w każdej organizacji. Właśnie szybkie tempo zmian niemal w każdej dziedzinie życia wydaje się mieć swoje źródło w tendencji do stałego podnoszenia poziomu wiedzy. Jednocześnie należy podkreślić, że współczesna wiedza rozwija się w sposób interdyscyplinarny. XXX Z okazji X-lecia Katedry Systemów Zarządzania SGH, odbyło się seminarium naukowe poświęcone tematyce nowych kierunków badań w naukach o zarządzaniu ( ). Organizatorem seminarium była prof. dr hab. Irena Hejduk, kierownik Katedry Systemów Zarządzania SGH. Seminarium miało charakter dyskusji panelowej, w której brali udział wybitni przedstawiciele nauk o zarządzaniu, między innymi: prof. dr hab. inż. Wiesław M. Grudzewski, prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. dr hab. Marcin Nowakowski, prof. dr hab. Piotr Płoszajski, wiceprezes firmy Solaris Pani Solange Olszewski. Dyskusję panelową prowadził prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski. W drugiej części ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM Obserwowana transinformacja, czyli tendencja do utożsamiania wiedzy z informacją, prowadzi do zacierania różnic między przekazem informacyjnym, multimedialnym, a prawdziwą wiedzą. Zjawisko to sprawia, że dramatycznie spada poziom zaufania do wszystkich i wszystkiego. Coraz częściej za deklaracjami nie stoją rzeczywiste działania. Organizacje deklarują otwartość, ale sposoby ich funkcjonowania są weryfikowane przez otoczenie. Coraz częściej obserwujemy, że taka firma funkcjonuje jako organizacja zamknięta. Współczesny rynek dość szybko weryfikuje takie postawy, niestety często ze szkodą dla klienta. W konsekwencji obserwujemy zanik zaufania do producentów dobór materialnych i niematerialnych, partii politycznych, mediów, rządów i samorządów oraz osób, zawodów i instytucji, które z natury rzeczy winny cieszyć się zaufaniem publicznym, jak np. służba zdrowia. Coraz trudniej odnaleźć zaufanie w organizacjach. Coraz częściej dominuje nastawienie na zysk. Natomiast brak zaufania wydaje się sprzyjać wzrostowi korupcji. Jednocześnie obserwujemy mniejsze zainteresowanie przedsiębiorstw wytworami dóbr niematerialnych, które budują wartości w otoczeniu gospodarczym. Dlatego zagadnienie zaufania, a w zasadzie jego odbudowy, powinno stanowić nowe wyzwanie dla rozwoju nauk o zarządzaniu. Wiadomo, że o wiele łatwiej jest zaufanie stracić niż je odzyskać, dotyczy to również środowiska gospodarczego. seminarium odbyła się dyskusja okrągłego stołu, w czasie której słuchacze mieli możliwość ustosunkowania się do wypowiedzi członków panelu. W seminarium udział wzięło ok. 150 uczestników, reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Panelistom zadawano wiele pytań z różnych dziedzin. Frekwencja była bardzo wysoka, stąd niewątpliwy fakt ogromnego zainteresowania poruszanymi problemami. W trakcie dyskusji podkreślano konieczność kontynuowania tego typu seminariów i dyskusji w środowisku akademickim, z szerokim udziałem praktyków. Podniesiono również problem przygotowania wspólnej publikacji będącej podsumowaniem dyskusji. NOWE TRENDY Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu winny uwzględniać ciągłe uczenie się organizacji, akcentować zaufanie, odpowiedzialność i wiarygodność jako istotne cechy funkcjonowania przedsiębiorstw, umiejętność uczestnictwa w organizacji na różnych poziomach, nowe, większe znaczenie roli nieformalnego przywództwa w organizacji oraz pogłębić rozumienie zagadnienia przedsiębiorczości jako działalności zorganizowanej, gdzie znajdują swoje miejsce wartości etyczne. W swojej działalności przedsiębiorstwo musi wypracować własne sposoby funkcjonowania. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wartości, jakie przyświecają każdemu członkowi organizacji czy pracownikowi przedsiębiorstwa. Od tego zależy osobiste zaangażowanie w rozwijanie wiedzy indywidualnej i organizacyjnej. Jednocześnie podkreślano, że na przyszłość nauk o zarządzaniu mogą wpłynąć trzy kierunki działań: odejście od koncepcji katedry (instytucji) w kierunku filozofii braku struktury, hierarchii, prostego funkcjonalnego układu; bezpośredni dostęp do praktyki zarządzania, co pozwoliłoby na szybszy przepływ informacji między teorią a praktyką zarządzania oraz wirtualność, która pozwala na szybszą wymianę informacji i wiedzy. Jednak ważne jest zagadnienie dbałości o wiarygodność. Kolejnym wyzwaniem, jakie niejednokrotnie było przytaczane, jest innowacyjność. Zagadnienie to stanowi istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa, które w dobie wirtualizacji zawsze powinno być postrzegane z perspektywy międzynarodowej. W zakresie badań operacyjnych zostały wymienione trzy istotne obszary: walka ze złożonością i poprawa elastyczności, integracja pionu IT, ryzyko i niepewność w firmach. Należy zauważyć, że zagadnienie zarządzania ryzykiem stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko firm, ale także znajduje swoje odbicie w skali krajów. DYSKUSJE PANELOWE Przedstawiciele nauk o zarządzaniu mówili zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych trendach, jakie obserwujemy w naukach o zarządzaniu. Zdania były podzielone, jedni przypisywali nauce wysoki poziom zaangażowania w odniesieniu do praktyki, inni prezentowali stanowisko krytyczne wobec aktualnej sytuacji. Przytoczone powyżej zagadnienia świadczą jak różnorodne aspekty były poruszane podczas seminarium. Każdy z uczestników mógł znaleźć w tych wypowiedziach uniwersalne wskazówki do dalszej pracy naukowej, a także zastosować przytaczane rozwiązania w praktyce zawodowej. Szczególnie ważnym aspektem jest przekonanie, że seminarium stanowiło istotny wkład do ukierunkowania młodej kadry naukowej, która w swoich warsztatach naukowych nieustannie poszukuje nowych kierunków oraz trendów. Wygłoszone referaty były inspiracją do ożywionej dyskusji naukowej. mgr Katarzyna Wójcik Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ marzec

28 zapowiedzi Andrzej Kargul Koordynator promocji Global Management Challenge Euromenager 2007 Zapraszamy do ósmej polskiej edycji konkursu Global Management Challenge Euromanager 2007 Global Management Challenge to nowatorska i wielowymiarowa forma szkoleniowa łącząca zalety strategicznej gry biznesowej oraz e-learningu. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy pragną przez praktyczne doświadczenia rozwijać kompetencje z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Idea konkursu narodziła się 27 lat temu w Portugali w firmie SDG, która stworzyła zaawansowaną grę strategiczną z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przy współpracy z profesorami prestiżowej szkoły biznesu Strathclyde University z Wielkiej Brytanii. Pomysłodawca konkursu, firma SDG(Strategy Decisions Group), należy do największych światowych firm specjalizujących się w szeroko rozumianym zarządzaniu strategicznym. Fakt ten gwarantuje wysoki profesjonalizm konkursu. W chwili obecnej Global Management Challenge jest największym międzynarodowym przedsięwzięciem opartym na symulacjach biznesowych, w którym uczestniczyło już ponad 40 tys. osób na całym świecie. W tym roku uczestnicy będą pochodzić aż z 23 państw świata. W Polsce projekt ten ma także przebogatą historię, a z roku na rok liczba osób nim zainteresowanych zwiększa się. W roku 2006 uczestniczyło w nim blisko 1200 menedżerów i studentów, reprezentujących 60 firm oraz ponad 40 uczelni wyższych z całego kraju. Konkurs ten jest unikalnym przedsięwzięciem, ponieważ oprócz studentów jest także skierowany do kadry menedżerskiej. Fakt ten daje studentom niebywałą okazję do zawarcia cennych kontaktów oraz do obserwacji prawdziwych praktyków biznesu w akcji. Uczestnikami mogą być 3 5-osobowe drużyny złożone ze studentów 4, 5 oraz ewentualnie( w szczególnych przypadkach) 3 roku. Zadaniem zespołów jest takie poprowadzenie firmy działającej na rynku Unii Europejskiej oraz w obszarze NAFTA, aby osiągnęła ona jak najwyższą wartość akcji. Wymaga to od uczestników zarówno podejmowania bieżących działań operacyjnych jak i opracowania długookresowej strategii rozwoju firmy. Zespoły muszą więc objąć swoim zainteresowaniem takie obszary działalności firmy jak: sprzedaż, logistyka, marketing czy analiza kondycji finansowej. Co roku z zalet symulatora korzystają setki menedżerów i studentów ostatnich lat uczelni ekonomicznych z całej Polski. GMC to bez wątpienia jedyny w Polsce organizowany na tak szeroką skalę projekt menedżerski, który rozgrywa się w wirtualnej rzeczywistości. Konkurs jest jak symulator lotu, w którym można podejmować decyzje, bez ponoszenia dotkliwych konsekwencji. Założeniem konkursu jest nauka przez praktykę powszechnie uznawana za jedną ze skuteczniejszych metod zapamiętywania zdobytej wiedzy. Uczestnicy, spotykając się z różnymi realistycznymi sytuacjami, są prowokowani do kreatywnego myślenia, wyciągania wniosków. Ucząc się na błędach, doskonalą metody zarządzania firmą na międzynarodowym rynku. Każdy zespól, po zarejestrowaniu u organizatora otrzyma szczegółowy podręcznik dotyczący funkcjonowania fikcyjnego przedsiębiorstwa a także cykliczne raporty finansowe. Studenci mają możliwość bezpłatnego startu w konkursie dzięki sponsorom, m.in. Bankowi Millennium, Deloitte, METRO Group, Telekomunikacji Polskiej, Rzeczpospolitej, qpracy.pl i innym. Jest on także objęty honorowym patronatem GPW oraz NBP. Global Management Challenge jest też poprzez wsparcie NBP, jednym z elementów Programu Edukacji Ekonomicznej, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Trzykrotnym przewodniczącym jury tego konkursu był prezes NBP prof. L. Balcerowicz. Dla studentów konkurs jest pomostem do świata biznesu, oprócz zdobycia cennych doświadczeń najlepsi uczestnicy mogą otrzymać oferty od firm zaangażowanych w konkurs. Udział w konkursie to niepowtarzalna okazja do zarządzania własnym biznesem, do weryfikacji wiedzy akademickiej i uzupełnienia jej o praktyczne doświadczenia. Uczestnicy mają też okazję nawiązać ciekawe kontakty również na poziomie międzynarodowym i zdobyć wartościowe nagrody. Konkurs składa się z dwóch etapów: rozgrywanego on-line przy ciągłym wsparciu organizatora oraz finału krajowego. Finał to jednodniowa sesja ośmiu najlepszych drużyn. Zwycięzca edycji 2007 roku zdobędzie prawo reprezentowania Polski na Finałach Światowych w Brukseli w kwietniu 2008 roku. Dodatkowo laureaci otrzymają cenne nagrody w postaci laptopów, a wicemistrzowie zaproszenie na seminarium z cyklu Autorytety. W tym roku po raz pierwszy zostaje wprowadzony program treningowy. Pozwoli on uczestnikom rozegrać między sobą trzy kwartały finansowe gry bez konsekwencji dla konkursu. W zeszłorocznej edycji zwyciężył zespół SIGMA sponsorowany przez Bank Millennium. SIGMA będzie reprezentować Polskę na 27 Finałach Światowych, które odbędą się w kwietniu w Makao. Warto przypomnieć, iż ostatnie lata to pasmo sukcesów polskich drużyn. W Finałach Światowych 2004 zwyciężył zespół Index studencki Akademii Ekonomicznej z Krakowa, a w roku 2005 warszawsko-łódzka drużyna studencka GRoM zajęła drugie miejsce, ustępując tylko zespołowi konsultantów z Chin. Oczywiście w konkursie nie może zabraknąć studentów SGH najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Na tym polu jest zresztą się czym pochwalić. W zeszłorocznej edycji największa liczba zespołów (26) biorących udział w konkursie pochodziła właśnie z SGH. 2 drużyny spośród nich dotarły do drugiego etapu gry. W tym roku pozostaje nam liczyć na jeszcze lepszy wynik. Więcej informacji jest na stronie Rejestracja drużyn studenckich potrwa do 30 marca 2007 roku. Organizator w Polsce: BIGRAM Personnel Consulting Patroni honorowi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski Sponsorzy: Bank Millennium, Deloitte, METRO Group, Telekomunikacja Polska Patroni medialni: Rzeczpospolita, Manager Magazin, Personel i Zarządzanie Partner promocyjny na SGH: SKN Konsultingu Współpraca: Bankier.pl, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, qpracy.pl 24 GAZETA SGH 02/07 (231)

29 zapowiedzi KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ W ramach wdrażanego programu edukacyjnego Brokerownia umiejętności Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń lub zarządzania ryzykiem Project Management DAYS Impreza odbędzie się w dniach od 25 do 27 kwietnia 2007 roku. W jej ramach zostaną zorganizowane szkolenia kierowane do studentów z całej Polski oraz targi firm propagujących rozwiązania zarządzania projektami. Poniżej prezentujemy merytoryczną oprawę szkoleń, a także szczegóły dotyczące targów. W odróżnieniu do zeszłorocznej edycji, w tym roku impreza będzie bardziej rozbudowana. Zamierzamy zorganizować ją na 3 uczelniach: Szkole Głównej Handlowej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Na każdej z uczelni prowadzone będą szkolenia z tematyk odpowiadających profilowi uczelni. W trakcie trwania szkoleń będą odbywać się targi firm zarządzających projektowo. Taka forma prezentacji ma na celu ukazanie promowanych rozwiązań jako decydujących o sukcesie różnorodnych przedsięwzięć, a także samego przedsiębiorstwa. Konkurs adresowany jest do studentów czwartego i piątego roku studiów wyższych specjalności ubezpieczeniowej. Mogą w nim wziąć udział osoby, które w terminie obroniły lub złożyły (i posiadają wyznaczony termin obrony) pracę magisterską poświęconą problematyce ubezpieczeniowej. Rozstrzygnięcie nastąpi do roku, a na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych. Więcej szczegółów na Brokerownia umiejętności to program edukacyjny skierowany do studentów najbardziej renomowanych szkół wyższych w kraju. Jego założeniem jest umożliwienie słuchaczom nabycia praktycznych kompetencji podczas studiów, organizacja praktyk, wykładów, konkursów oraz stypendiów naukowych, a także wymiana doświadczeń między firmą brokerską a uczelniami wyższymi. Na wyróżniających się uczestników programu czeka praca w jednej z największych polskich firm doradztwa ubezpieczeniowego. STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1998 roku. Zajmuje się tworzeniem kompleksowych programów ubezpieczeniowych oraz zarządzania ryzykiem. Aktualnie obsługuje ponad 500 przedsiębiorstw i grup zawodowych różnych branż. Klientami firmy są podmioty, które z uwagi na specyfikę działalności bądź wartość majątku potrzebują niestandardowej ochrony ubezpieczeniowej. Spółka zatrudnia 40 osób, w tym ponad 20 licencjonowanych brokerów. Siedziba firmy mieści się w Sopocie, posiada także biura w Warszawie i Gliwicach. W roku 2005 STBU uplasowało blisko 140 mln zł składek swoich Klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Wojciech Markiewicz, Specjalista ds. relacji z rynkiem, tel , Kontakt: Szkoła Główna Handlowa Katedra Zarządzania w Gospodarce ul. Madalińskiego 31/ Warszawa fax: (0-22) marzec

30 blisko nas Olimpiada Przedsiębiorczości w SGH W SGH odbył się finał zawodów okręgowych drugiej edycji olimpiady przedsiębiorczości. Stawką finału okręgowego, który odbył się 1 marca br. były miejsca w finale centralnym, a tym samym walka o indeksy uczelni organizujących olimpiadę oraz nagrody rzeczowe wartości ponad 60 tysięcy złotych Olimpiada Przedsiębiorczości jest organizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Najlepsi uczestnicy olimpiady otrzymają indeksy uczelni organizujących olimpiadę oraz laptopy, palmtopy i aparaty cyfrowe (nagrody rzeczowe otrzymują uczniowie i nauczyciele). Inicjatywę wspierają między innymi: Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Konfederacja Pracodawców Polskich. Zakres tematyczny olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Tegorocznym hasłem przewodnim jest Tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W ramach bloku zmiennego poruszane są przede wszystkim zagadnienia związane z: kapitałem intelektualnym jako źródłem wartości przedsiębiorstwa, sposobami rozwoju przedsiębiorstw problematyką pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do finansowania strategii rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego oraz oszczędności własnych przedsiębiorstw). Mimo dużej pojemności tegorocznego hasła przewodniego olimpiady (a przez to większego stopnia trudności całego konkursu), liczba uczestników drugiej edycji Olimpiady wzrosła do ponad 19 tysięcy (z 14 tysięcy uczniów biorących udział w I edycji), co stawia olimpiadę przedsiębiorczości w gronie najbardziej popularnych olimpiad przedmiotowych w szkołach średnich. Rywalizacja uczniów w ramach olimpiady została podzielona na trzy etapy. 11 stycznia w 930 szkołach biorących udział w zawodach odbył się etap szkolny. Na podstawie 50 pytań testowych o zróżnicowanym stopniu trudności zostało wyłonionych 250 uczniów, którzy zakwalifikowali się do zawodów okręgowych (po 50 najlepszych zawodników z pięciu okręgów). 1 marca w pięciu uczelniach organizujących olimpiadę odbył się etap okręgowy. W ramach tego etapu rywalizacja została podzielona na dwie części. Na początku uczniowie zmierzyli się indywidualnie z testem 50 pytań, a następnie w zespołach od 2 do 5 osób rozwiązywali pisemnie 3 zadania sytuacyjne, z czego jedno rozwiązanie dodatkowo musieli zaprezentować przed komisją w trakcie siedmiominutowej prezentacji. O wejściu do finału decydowała suma zdobytych punktów z testu, zadań sytuacyjnych oraz prezentacji (do finału centralnego wchodziło 10 najlepszych uczniów z każdego okręgu). Finał centralny drugiej edycji Olimpiady odbędzie się 12 kwietnia 2007 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z okręgu SGH do finału zakwalifikowali się następujący zawodnicy: Lp Imię Jacek Grzegorz Daniel Piotr Łukasz Piotr Piotr Marek Michał Adam Nazwisko Barecki Bitowt Bałazy Sieliwonik Korona Jodko Szcześ Stańdo Karolak Grzyb Suma punktów 89 Liczba punktów za test Liczba punktów za zadania ,5 85, , ,5 50, , , ,5 34 Szkoła Ulica Miasto VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Łomży Liceum Ogólnokształcące im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie XLIX Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Goethego w Warszawie LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku ul. Jagiellońska 38 ul. Grójecka 93 ul. Kopernika 16 ul. Pałacowa 2/1 ul. Bernatowicza 4 ul. B. Prusa 10 ul. F. Joliot-Curie 14 ul. Elbląska 51 ul. Brukowa 2 ul. Pałacowa 2/1 Warszawa Warszawa Łomża Białystok Łomża Węgorzewo Warszawa Warszawa Białystok Białystok 26 GAZETA SGH 02/07 (231)

31 Najpilniejsi olimpijczycy zjawili się na SGH jeszcze przed 8.00, ale do auli głównej wszyscy byli wpuszczani od W sprawnym przebiegu zawodów pomagali członkowie działającego przy Katedrze Zarządzania w Gospodarce SKN-u Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa. O rozmieszczeniu uczniów na Auli decydował los. O godzinie pani prof. dr hab. Maria Romanowska prorektor SGH, przewodnicząca podkomitetu naukowego Komitetu Głównego olimpiady oraz prof. dr hab. Marek Rocki, przewodniczący podkomitetu organizacyjnego Komitetu Głównego olimpiady, powitali uczestników i dokonali uroczystego otwarcia zawodów. Członkami Komisji okręgowej olimpiady przedsiębiorczości byli: prof. dr hab. Marta Juchnowicz (przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz, dr Rafał Mrówka oraz mgr Bartosz Majewski (sekretarz). W imieniu Komisji uczestników powitał prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz I etapem zawodów okręgowych był 60-minutowy test (pytań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności, z punktami ujemnymi za udzielenie złych odpowiedzi). W czasie gdy uczniowie rozwiązywali test, nauczyciele pod opieką Marcina Dąbrowskiego, dyrektora zarządzającego Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zapoznawali się z historią szkoły oraz dyskutowali nad optymalnym sposobem przygotowań uczniów do startu w olimpiadach. Specjalne warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości przeprowadził dr Rafał Mrówka. Kolejnym etapem było zespołowe rozwiązanie 3 z przygotowanych przez organizatorów 5 zadań sytuacyjnych. Zespół mógł liczyć od 2 do 5 osób W przerwie między poszczególnymi konkurencjami II etapu olimpiady w SGH odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu GiMGAME Gimnazjaliści dla przedsiębiorczości. Konkurs GiMGAME był odpowiedzią na sygnały zgłaszane przez nauczycieli przedsiębiorczości i uczniów o potrzebie zorganizowania konkursu promującego przedsiębiorczość na niższych poziomach edukacji. Współorganizatorami konkursu obok SGH była Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, NBPortal oraz działające przy Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH Studenckie Koło Naukowe Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa. Formuła konkursu GiMGAME nieznacznie różniła się od olimpiady przedsiębiorczości dodatkowym celem było zachęcenie do udziału (uczniowie dobierali się samodzielnie). Dobór zespołów odbywał się głównie poprzez forum internetowe na stronie olimpiady. Praca w zespołach nad zadaniami sytuacyjnymi i prezentacją. W czasie, gdy zawodnicy pracowali w zespołach nad przypadkami i prezentacją, nauczyciele otrzymali do rozwiązania test, z którym dwie godziny wcześniej zmagali się ich uczniowie. Wynik nie był zaskoczeniem test nauczyciele rozwiązali bezbłędnie. uczniów ze wszystkich szkół, a nie tylko tych, w których organizowane są nieobowiązkowe zajęcia z przedsiębiorczości czy ekonomii. Konkurs GiMGAME miał charakter drużynowy i polegał na współzawodnictwie trzyosobowych zespołów reprezentujących mazowieckie gimnazja. Konkurs składał się z trzech etapów rozgrywek internetowych oraz styczniowego finału w SGH. Najlepszym zespołem okazał się zespół reprezentujący Gimnazjum nr 25 w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie w składzie: Krzysztof Kowalczyk, Grzegorz Simborowski, Piotr Waluk. Opiekunem zespołu był mgr Michał Konopacki. Więcej o Olimpiadzie Przedsiębiorczości na stronie Więcej o konkursie GiMGAME na stronie Bartosz Majewski sekretarz Olimpiady Przedsiębiorczości SGH Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej marzec

32 blisko nas Dwa puchary dla SGH Pływacka sztafeta SGH zajęła drugie i trzecie miejsce w Mistrzostwach Akademickich i Szkolnych Sztafet Pływackich zawodów (17 stycznia 2007 r., na pływalni SGGW) or- Do ganizowanych przez Klub Uczelniany AZS SGGW każda uczelnia mogła wystawić tylko jedną drużynę, składającą się z sześciu zawodników: pracownika samodzielnego, adiunkta, asystenta(ki), doktoranta(ki), studenta i studentki. Za każdego studenta(kę) oraz doktoranta(kę) powyżej proponowanego składu sztafety do jej wyniku dodawano 10 sekund. W rywalizacji o miano najlepszej sztafety akademickiej na dystansie 6 razy 50 metrów sztafeta SGH wystartowała w składzie: prof. dr hab. Marek Rocki, dr Jana Pieriegud, dr Marek Chrzanowski, mgr Małgorzata Grotte, Paweł Suchiński oraz Olga Sępka. W gronie konkurentów naszej uczelni znalazły się, oprócz drużyny gospodarzy z SGGW, drużyna Akademii Medycznej, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz sztafeta szkolna reprezentująca licealistów. Ze względu na dużą liczbę drużyn starty odbywały się w dwóch seriach. Po emocjonującej walce sztafeta naszej uczelni wygrała swoją serię. Jednak w ostatecznym zestawieniu wyników z obu serii zwycięzcą zawodów zarówno w kategorii prestiżowej, jak i sportowej (bez bonifikat czasowych) została Akademia Wychowania Fizycznego. Sztafeta SGH zdobyła w kategorii prestiżowej puchar za drugie miejsce oraz puchar za trzecie miejsce w kategorii sportowej. Po zawodach uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie do rektora SGH. Prof. dr hab. Adam Budnikowski serdecznie pogratulował sztafecie sukcesu oraz wręczył pamiątkowe upominki. Zawodnicy obiecali, że będą jeszcze mocniej trenować, aby w przyszłym roku stanąć na najwyższym stopniu podium. Marek Chrzanowski Zakład Polityk Unii Europejskiej Katedra Polityki Gospodarczej 28 GAZETA SGH 02/07 (231)

33 blisko nas Konkurs Innowatorzy Rynku Kapitałowego Laureatami drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Innowatorzy Rynku Kapitałowego organizowanego dla studentów przez UniCredit CA IB Polska S.A. zostali: Adam Olszewski z Sosnowca, student SGH, który otrzymał nagrodę główną, Michał Potyra z Warszawy, student SGH (II miejsce) oraz Grzegorz Banaszek z Warszawy, student SGH i Radosław Gałecki z Lubieszcz koło Brańska, student UW, którzy ex aequo zajęli trzecie miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Rafał Ałasa z Warszawy, student SGH oraz Piotr Jaworski z Puław, student UW. Jury, któremu przewodniczyłem mówi Tomasz Bardziłowski, członek zarządu UniCredit CA IB Polska S.A. długo zastanawiało się nad wyborem zwycięzców, ponieważ wszystkie prace miały wysoki poziom merytoryczny, z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni. Ocenialiśmy głównie wiedzę i nowatorskie podejście do zadań konkursowych. Pytania nie były łatwe. Dotyczyły efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, innowacji na rynku instrumentów pochodnych oraz wykorzystania giełdowych instrumentów pochodnych do zabezpieczania pozycji na rynku kasowym. Jestem przekonany, że był to świetny trening dla adeptów rynku kapitałowego, a udział w naszym konkursie to pierwszy krok po stopniach kariery. Do wzięcia udziału w konkursie skłoniły mnie ciekawe pytania konkursowe, które w dużej mierze były zbieżne z moimi zainteresowaniami. W przyszłości chciałbym pracować na rynkach kapitałowych. Szczególnie interesuje mnie zarządzanie ryzykiem. Nagrodę przeznaczę na realizację swoich pasji sportowych żeglarstwo i kitesurfing odpowiedział laureat konkursu, Adam Olszewski z Sosnowca, student 4 roku SGH. Inicjatywa UniCredit CA IB Polska S.A. ma na celu wspieranie zdolnych polskich studentów zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Drugim istotnym celem jest edukacja w zakresie zasad rządzących rynkami kapitałowymi. Wygrana w konkursie to możliwość poznania świata międzynarodowych finansów. Jak widać na przykładzie Izabeli Rokickiej z Siedlec, warto inwestować w swoją przyszłość nie tylko poprzez rozsyłanie cv do czołowych firm na rynku, ale również poprzez uczestnictwo w programach i konkursach promujących zdolnych studentów. Iza Rokicka, zeszłoroczna laureatka, pracuje w UniCredit CA IB Polska S.A. do dzisiaj. Swój 6-tygodniowy staż w UniCredit CA IB Polska S.A. odbyła w dziale analiz giełdowych, gdzie pracuje do chwili obecnej. Konkurs Innowatorzy Rynku Kapitałowego, rozpoczął się 4 grudnia 2006 roku i trwał do 12 stycznia 2007 roku. Wzięli w nim udział studenci czwartego i piątego roku studiów dziennych kierunków ekonomicznych. Konkurs miał charakter ogólnopolski, dzięki czemu szansę otrzymała również młodzież z mniejszych ośrodków akademickich. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 15 tys. złotych, laureat drugiego miejsca otrzymuje 10 tys., a trzeciego 5 tys. złotych. Nagrodzeni studenci będą mieli również możliwość odbycia staży w CA IB. W jury konkursu zasiadali: Tomasz Bardziłowski, członek zarządu UniCredit CA IB Polska S.A. (Deputy Head of EMEA Research); ze strony CFA Society of Poland: prof. Krzysztof Jajuga prof. dr. hab. nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prezes CFA Society of Poland oraz Wojciech Gudaszewski prezes zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., sekretarz CFA Society of Poland; ze strony FERK: dr Piotr Szeliga prezes Rady Fundacji, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach , prof. Andrzej Madera członek Rady Fundacji, wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, prezes Zrzeszenia Prawników Polskich oddział Warszawa Centrum, dr Iwona Sroka członek Rady Fundacji, Dyrektor Biura Promocji i Informacji Publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. opr. Lidia Jastrzębska marzec

34 czytelnia Prasa uczelniana EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW Czasopismo Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty wydawane jest od 2005 roku przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Dotychczas ukazały się cztery numery, a piąty znajduje się w druku. Cena 24 zł Profil naukowy czasopisma związany jest z szeroko pojętą edukacją oraz permanentnym rozwojem zawodowym ekonomistów i menedżerów. Jego łamy są otwarte na nowości i inspiracje wzbogacające potencjał kompetencyjny tej grupy osób aktywnych zawodowo. KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE To nowe pismo naukowe Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. Pierwszy numer ukazał się w październiku 2006 roku, drugi w styczniu Pragniemy, aby kwartalnik stał się atrakcyjnym medium wymiany opinii naukowych, a także pismem, w którym będą prezentowane najnowsze prądy w naukach ekonomicznych, Publikowane są także artykuły poświęcone rozwijaniu kompetencji społeczno-psychologicznych oraz dydaktycznych pracowników naukowych, którzy pragną doskonalić swój warsztat zawodowy. Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy Autorów z różnych ośrodków naukowych. Podejmuje także współpracę redakcyjną i sponsorską z biznesem, m.in. z firmą WYG International Sp. z o.o. Komitet programowy czasopisma tworzą: prof. dr hab. Andrzej Herman, prof. dr hab. Marta Juchnowicz (przewodnicząca), prof. dr hab. Kazimierz Kloc, dr Stanisław Konarski, dr Stanisław Macioł, prof. dr hab. Piotr Płoszajski, dr Anna Rokicka-Broniatowska, prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Funkcję sekretarza pełni dr Agnieszka Wojtczuk-Turek. Czasopismo kierowane jest do pracowników szkół wyższych, studentów szkół ekonomicznych, a także menedżerów działających w praktyce gospodarczej. Każdy numer pisma zawiera artykuły, które mieszczą się w następujących działach tematycznych: teorie, koncepcje, refleksje, diagnozy; projekty edukacyjne i jakość kształcenia; raporty z badań, a także recenzje, sprawozdania z konferencji, opis studiów podyplomowych. Wszystkie artykuły są recenzowane, ich streszczenia zamieszczone są na stronie internetowej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego. odnoszące się do nauk o przedsiębiorstwie. wyjaśnia prof. Andrzej Herman, redaktor naczelny. Nie mniej ważne dla nas jest prezentowanie w nim przydatności tych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym uczynienie z kwartalnika intelektualnego pomostu między różnymi środowiskami naukowymi i praktykami biznesu. Wiodącym tematem pierwszego numeru jest zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Numer drugi, czyli 1/2007 poświęcony jest przede wszystkim dylematom sprawozdawczości biznesowej i jakości, związanych z nią relacjach inwestorskich. Kwartalnik jest pismem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, ale ambicją zespołu jest, aby stał się pismem ogólnopolskim. Jak zapewnia prof. Andrzej Herman, łamy pisma są otwarte dla autorów z innych kolegiów SGH oraz innych uczelni, a także praktyków gospodarczych i ludzi biznesu. E-MENTOR E-mentor to dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo ukazuje się od października 2003 roku od początku w dwóch wersjach internetowej (do chwili obecnej na stronach e-mentora zanotowano niemal 900 tys. unikalnych odwiedzin) i drukowanej (nakład egz.). W wersji internetowej dodatkowo publikowane są streszczenia artykułów w języku angielskim. Czasopismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Publikowane artykuły mają w większości charakter naukowy i popularnonaukowy oraz podlegają procesowi recenzji, warunkującemu ich ukazanie się w danym numerze. Poza tym w każdym numerze e-mentora można znaleźć informacje o bieżących i minionych wydarzeniach związanych tematycznie z profilem pisma oraz recenzje najnowszych publikacji z tego zakresu. Pieczę nad e-mentorem sprawuje Rada Programowa, która ma charakter międzyuczelniany i międzynarodowy, zaś w skład redakcji wchodzą: Marcin Dąbrowski (redaktor naczelny), Marta Sachajko (sekretarz redakcji), Beata Mierzejewska (redaktor działu zarządzanie wiedzą), Roksana Neczaj (redaktor działu kształcenie ustawiczne), Dariusz Nojszewski (redaktor działu e-biznes). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z internetową wersją pisma oraz lektury zamieszczonych tam artykułów. 30 GAZETA SGH 02/07 (231)

35 czytelnia POLITYKA GOSPODARCZA Półrocznik gromadzący i upowszechniający dorobek polskich naukowców zajmujących się teorią i praktyką polityki gospodarczej. Jego celem jest także integrowanie środowiska badaczy tej dziedziny nauk ekonomicznych. Re- MAGIEL Niezależny Miesięcznik Studentów Szkoły Głównej Handlowej MAGIEL powstał w 1996 roku z inicjatywy grupy studentów SGH z zacięciem dziennikarskim. Na początku powstawał na kserokopiarce i wychodził w zaledwie kilkuset egzemplarzach. Jednak determinacja jego twórców sprawiła, że przez 11 lat MAGIEL urósł w siłę i w tej chwili jest to najważniejsze medium studenckie na uczelni. Miesięcznik zawiera informacje uczelniane, aktualności organizacji studenckich i kół naukowych, a także komentarze do aktualnych wydarzeń ze świata polityki i gospodarki. Poza tym ponad połowę objętości gazety zajmują działy kulturalne, takie jak film, teatr, muzyka, gdzie młodzi dziennikarze recenzują koncerty, spektakle, książki i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia studenckiego w Warszawie. Praca w gazecie daje studentom również szansę poznania ciekawych ludzi z wielkiego świata. Reporterzy działu Człowiek z pasją i cyklu Nasi na Wiejskiej co miesiąc mają okazję do przeprowadzenia wywiadu z politykami, praktykami biznesu, a także osobowościami nie związanymi ściśle z tematyką ekonomiczno-gospodarczą. daktorem naczelnym Polityki Gospodarczej jest prof. zw. dr hab. Jan Kaja. W skład redakcji wchodzą nie tylko naukowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale także autorytety z ośrodków naukowych z całej Polski. swojej obecnej formie Polityka W Gospodarcza jest wydawana od 1999 roku, a w chwili obecnej trwają prace nad jej piętnastym numerem, który ukaże się w czerwcu 2007 roku. Jednak idea czasopisma o tym tytule nie jest nowa. Powstała ona już w okresie międzywojennym. W latach w Łodzi ukazywał się dwutygodnik Polityka Gospodarcza, którego redaktorem naczelnym był Stanisław Lauterbach. Było to czasopismo poważane i cenione w środowisku ekonomistów i polityków (publikował w nim m.in. Michał Kalecki). Redakcja Polityki Gospodarczej mieści się w Katedrze Polityki Gospodarczej SGH. Można tu nabyć zarówno bieżące, jak i archiwalne numery półrocznika. Ale MAGIEL to nie tylko gazeta. Dla członków redakcji i Stowarzyszenia Akademickiego MagPress, wydawcy pisma, stanowi miejsce spotkań, nawiązywania znajomości, okazję do szlifowania warsztatu dziennikarskiego, doskonalenia swoich umiejętności w działach takich jak fundraising, marketing czy PR. NMS SGH MAGIEL jest wydawany w nakładzie 3000 egzemplarzy, 7 razy w roku. Kolportowany jest bezpłatnie na terenie Szkoły Głównej Handlowej. Druk pokrywają w całości reklamodawcy i sponsorzy. GOSPODARKA NARODOWA Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej. Jest to jedno z najstarszych czasopism ekonomicznych w Polsce o uznanej pozycji na rynku. Kontynuuje tradycje pisma, sięgające lat trzydziestych. Na jego łamach publikowali i publikują swoje prace najwybitniejsi przedstawiciele polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej o różnej orientacji teoretycznej. Od 2000 r. miesięcznik jest wydawany przez Szkołę Główną Handlową. W Gospodarce Narodowej można przeczytać zarówno artykuły teoretyczne, jak i zapoznać się z wynikami badań empirycznych. Autorzy charakteryzują tendencje rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie. Istotnymi działami pisma są publikacje na temat integracji Polski w ramach Unii Europejskiej oraz prezentujące dorobek światowej myśli ekonomicznej. Ważną tematyką poruszaną na jego łamach są także zagadnienia rozwoju regionalnego i funkcjonowania samorządów lokalnych. Artykuły publikowane w Gospodarce Narodowej mogą być przydatne dla pracowników wyższych uczelni, urzędów centralnych, przedstawicieli samorządów lokalnych i samorządów gospodarczych, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach średnich, a także dla przedsiębiorców, chcących mieć dostęp do aktualnych informacji na temat kierunków rozwoju polskiej gospodarki i tendencji w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Również studenci i uczniowie mogą znaleźć publikacje, pomagające im zrozumieć współczesną gospodarkę. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, zastępcą redaktora naczelnego prof. dr hab. Marek Lubiński, zaś sekretarzem redakcji dr Tadeusz Smuga. marzec

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny al. J. Ch. Szucha 12 A 00-918 Warszawa W n i o skoda wc a : Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji według załączonej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ KATEDR MARKETINGU

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ KATEDR MARKETINGU POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ KATEDR MARKETINGU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO I UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W listopadzie 2014r. katedry

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Zapraszamy na XI Konferencję Naukową pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 która odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki

Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki Załącznik nr 1 Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki Analiza zbiorcza jednostki obowiązkowa i podlegająca upowszechnieniu ANALIZA ZBIORCZA JEDNOSTKI: Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

STATUT. Koło fotograficzne KONTRAST Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze STATUT Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie Termin 1: 18-20.05.2016, Termin 2: 13-15.06.2016, Termin 3: 28-30.09.2016, Miejsce: kurs Warszawa Termin: 5-6.05.2016, Miejsce: kurs Kraków Termin:

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Studia Master

Ankieta - Studia Master Ankieta - Studia Master Internationales Hochschulinstitut Zittau został założony w roku 1993. Ten najmłodszy uniwersytet Saksonii oferuje 4 kierunki studiów: naukę o przedsiębiorstwie, inżyrię ekonomiczną,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne

Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne Studia podyplomowe dwusemestralne (200 godz. lekc.) Edycja VII em Kierunku jest przygotowanie do zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial

Bardziej szczegółowo

Zasady, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Biznesu w Pile...

Zasady, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Biznesu w Pile... Załącznik nr 2 do Uchwały nr 034/RWAZ/12 Rady Wydziału Administracji i Zarządzania z dnia 06.07.2012 r. Zasady, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Biznesu w Pile...

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 1 WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 2 Warszawa 2007-04-02 Szanowny Pan Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Szanowny Panie Rektorze Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej (każdy poziom w jednostce) Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Włochy Avv. Carmelo Franco

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Włochy Avv. Carmelo Franco Projekt: Dwa modele rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni Łazarskiego, 2011/2012 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe Studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej adresowane są głównie do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1987) 100. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 27 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1987) 100. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 27 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1987) 100. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 27 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo