W numerze: Od Redakcji. Quidquid discis, tibi discis Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Od Redakcji. Quidquid discis, tibi discis Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz"

Transkrypt

1

2 Od Redakcji W numerze: Quidquid discis, tibi discis Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz dr inż. Tomasz Malczyk Prorektor ds. ogólnych Szanowni Czytelnicy! Wstęp do obecnego wydania specjalnego czasopisma Alma Mater poświęconego V Nyskiemu Festiwalowi Nauki, wzbudza u piszącego te słowa ogromne emocje. Jest to spowodowane wciąż jeszcze dobrze słyszaną sentymentalną nutą festiwalową, która barwnie i żwawo podskakuje na festiwalowej pięciolinii. Ten specyficzny zapis nutowy buduje wspaniałą linię melodyczną, do której słowa dopisują uczestnicy festiwalu, młodzież i dorośli, pojedyncze osoby i cała społeczność. Czy może być piękniejszy utwór barwnie opisujący ideę festiwalu? Czy niewypowiedziane może być wypowiedziane? Nyski Festiwal Nauki to prawdziwa orkiestra pomysłów i barw, wiedzy i doświadczenia, radości i aktywności. Jest to specyficzny organizm, którego realizacja zależy od istnienia nauki, doświadczenia i chęci poznawania. Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że do naszego festiwalu aktywnie włączają się osoby i jednostki wprost nie związane ze strukturą uczelni. Muzeum w Nysie, Związek Krótkofalowców, Związek Harcerstwa Polskiego, Narodowy Bank Polski, Władze Miasta i Powiatu, a także młodzież z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Należy także pamiętać, że Nyski Festiwal Nauki aktywnie prezentuje swoje osiągnięcia na rynku międzynarodowym. To szerokie oddziaływanie jest w pełni akceptowane przez lokalną społeczność, a to jest dla nas najważniejsze. Dziękujemy za poparcie festiwalu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które co roku wspiera, także finansowo, nasz festiwal. Dziękujemy za poparcie Marszałkowi Województwa Opolskiego, Wojewodzie Opolskiemu, Staroście Nyskiemu, Burmistrz Nysy, Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, a także mediom ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnym, które treściwie informowały o wydarzeniach festiwalowych. To wspaniałe uczucie organizować i uczestniczyć w tak szeroko wspieranym działaniu. Jednak najważniejsze podziękowania należy skierować do Młodzieży uczestniczącej w festiwalu, a także do Nauczycieli i Dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których zainteresowanie i przychylność ułatwiła młodzieży uczestniczenie w tworzeniu bezprecedensowej historii akademickiego ruchu festiwalowego w naszym mieście i regionie. Już dziś przygotowujemy się do kolejnego VI Nyskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w 2010 roku, jest to jednocześnie 10 rok istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Obecnie opracowywane jest specjalne wydawnictwo poświęcone pięcioletniej historii naszego festiwalu nauki, z jednoczesnym odniesieniem do światowego, europejskiego i polskiego ruchu festiwalowego. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącym numerem czasopisma, i zachęcamy do udziału i współtworzenia kolejnego Nyskiego Festiwalu Nauki. dr inż. Tomasz Malczyk Redaktor Naczelny Zakończył się V Nyski Festiwal Nauki... 3 Konferencja Popularnonaukowa pt: Problematyka edukacji żywieniowej... 5 Fotorelacja z konferencji... 6 Projekt edukacyjno - badawczy ŻYJ ZDROWO JEDZ KOLOROWO... 8 Festiwal w mediach Wykłady instytucji zewnętrznych: Muzeum w Nysie i NBP O/Opole Instytut Architektury Instytut Dietetyki Instytut Finansów Instytut Historii Instytut Informatyki Instytut Jazzu Instytut Kosmetologii Instytut Neofilologii Instytut Pielęgniarstwa Instytut Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego Studium Nauk Podstawowych laboratorium chemiczne Studium Wychowania Fizycznego Turniej siatkówki juniorów Futsal Ergometr wioślarski Turniej Unihokeja Turniej Koszykówki Dział Współpracy Międzynarodowej Centrum Konserwacji Zabytków Podpowiedzi na przyszłość - wyniki ankiet festiwalowych Kolegium Redakcyjne: Redaktor Naczelny - dr inż. Tomasz Malczyk Z-ca Redaktora Naczelnego - mgr Agata Krycia-Chomińska Rada Redakcji: Adjustacja - mgr Ewa Bernat Biblioteka - mgr Bogumiła Wojciechowska-Marek Sport - inż. Mirosław Mazguła Adres Redakcji: ALMA MATER Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania redakcyjnego nadesłanych tekstów. Numer zamknięto: 6 listopada

3 Zakończył się V Nyski Festiwal Nauki Przede wszystkim promocja nauki Nyski Festiwal Nauki trwał trzy dni od 15 do 17 września 2009 roku i składał się z wielu godnych polecenia wykładów, pokazów, ćwiczeń, zajęć w laboratoriach, a także zawodów sportowych. W sumie nyska uczelnia przygotowała blisko 100 różnych form aktywności przewidzianych dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz lokalnej społeczności. W V NFN uczestniczyło w sumie prawie 4000 osób, w szczególności reprezentujących szkoły z regionu nyskiego. Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że idea naszego festiwalu dotarła także poza województwo opolskie. Gościliśmy uczniów z województwa śląskiego - Radomsko oraz województwa śląskiego - Bystrzyca Kłodzka. Młodzież odwiedzała mury nyskiej Alma Mater razem ze swoimi nauczycielami, których było ponad stu. To dla nas wielki zaszczyt gościć uczestników festiwalu i wyjątkowa zachęta do przygotowania kolejnego Nyskiego Festiwalu Nauki. W ten sposób rodzi się zainteresowanie osiągnięciami nauki, nauki użytecznej, które najczęściej pozostaje na całe życie i daje siłę i motywację do pracy nad sobą. Do tej pory w festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób, wiele jednostek pozauczelnianych, administracja państwowa szczebla krajowego, wojewódzkiego i regionalnego, specjaliści wielu branż życia społecznego i gospodarczego, przedsiębiorcy i naukowcy. Właśnie tak definiujemy ideę festiwalu i dokładamy wszelkich starań, bo z roku na rok przygotować nową i atrakcyjną ofertę. Wydarzenia festiwalowe obejmowały wszystkie instytuty naszej uczelni. Pracownicy i studenci instytutów medycznych, technicznych, humanistycznych i artystycznych uczelni, oraz pracownicy innych jednostek organizacyjnych i administracyjnych, zostali zaangażowani do przygotowania i realizacji programu festiwalu. W sumie kilkadziesiąt osób aktywnie budowało ten szczególny, bo jubileuszowy Nyski Festiwal Nauki. Do festiwalu dołączyły także, niektóre po raz pierwszy, jednostki pozauczelniane jak Muzeum w Nysie, Klub Krót- kofalowców, Narodowy Bank Polski i harcerze ZHP Nysa. Poprzez to uczestnictwo NFN mógł jeszcze szerzej uczestniczyć w promocji działań popularnonaukowych. III Festiwalowa Konferencja Popularnonaukowa Już tradycyjnie festiwal rozpoczęła kolejna Festiwalowa Konferencja Popularnonaukowa tym razem w całości poświęcona systemowi edukacji żywieniowej. Podczas konferencji poruszano istotne dla każdego człowieka zagadnienia związane ze zdrowymi nawykami żywieniowymi. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie, które obejmowały młodzież szkół gimnazjalnych, a ukierunkowane były na edukację żywieniową uczniów. Konferencje festiwalowe zawsze poruszają problemy o istotnym znaczeniu dla społeczności oraz budują świadomość i zobowiązania do realizacji postanowień przedstawionych podczas obrad i dyskusji. Duże i wielopłaszczyznowe zainteresowanie konferencją potwierdza trafność przyjętego tematu. Ożywione i trudne w swojej tematyce dyskusje jednoznacznie wskazały, jak ważny jest to problem zarówno z punktu widzenia bezpośrednio zainteresowanych, czyli młodzieży i ich rodziców, a także nauczycieli, władz regionalnych i krajowych, oraz jednostek zajmujących się promocją zdrowego życia i odżywiania się. Wskazywali na to szczególnie specjaliści z Instytutu Żywności i Żywienia z Warszawy, lekarze i dietetycy, a także nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronaty Patronat nad V NFN objęli m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Powiatowej Stacji 3

4 Sanitarno-Epidemiologicznej, festiwal wsparli także Burmistrz Nysy i Starosta Nyski. O naszym festiwalu pisały gazety, portale internetowe, mówiono w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje związane z festiwalem oraz jego podsumowanie ukaże się w specjalnym wydaniu czasopisma PWSZ w Nysie ALMA MATER. Jednocześnie z uwagi na pięciolecie festiwalu przygotowywana jest publikacja podsumowująca wszystkie dotychczasowe Nyskie Festiwale Nauki oraz Festiwalowe Konferencje Popularnonaukowe. Festiwal to wydarzenie, które ma dwa najważniejsze filary nośne: Uczestników festiwalu, którym bardzo serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie, zaufanie i chęci poznawania tajników wiedzy, oraz Pracowników PWSZ w Nysie, których pasja i zaangażowanie pozwalają przygotować i zrealizować festiwal, za co wszystkim serdecznie dziękuję! dr inż. Tomasz Malczyk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nyskiego Festiwalu Nauki Patroni honorowi 5. Nyskiego Festiwalu Nauki prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. n. med. Aleksandra Szczygła dr n. med. Jarosław Pinkas Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Józef Sebesta Marszałek Województwa Oplskiego Patroni medialni 5. Nyskiego Festiwalu Nauki Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Edukacja.net Euroregio Glacensis Forum Akademickie Forum Nysa.info.pl Nauka w Polsce - serwis PAP Nowiny Nyskie NTO Nysa 24 Perspektywy Radio Opole Radio Supernova studia.net TVP Opole Halina Bilik Opolski Kurator Oświaty lek. med. Krystian Kościów Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu dr n. med. Kazimierz Łukawiecki Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu Adam Fujarczuk Starosta Powiatu Nyskiego Jolanta Barska Burmistrz Miasta Nysa Małgorzata Kopczyńska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie 4

5 Konferencja Popularnonaukowa pt: Problematyka edukacji żywieniowej Festiwalowa Konferencja Popularnonaukowa pt: Problematyka edukacji żywieniowej, to kolejna konferencja promująca osiągnięcia nauki. Celem spotkań jest poruszanie tematów istotnych z punktu widzenia potrzeb społecznych zarówno o zasięgu regionalnym jak i ponadregionalnym. Poprzez te spotkania uczelnia nyska postrzegana jest jako partner w rozmowach przebiegających zwykle na innych forach i szczeblach, które jednak swoimi wnioskami i działaniami wpływają na jakość życia lokalnej społeczności. Uczelnia jako jednostka skupiająca potencjał edukacyjny i naukowy, a także posiadająca dużą bazę dydaktyczną, jest partnerem merytorycznym w wielu tematach i problemach. Stanowi tym samym platformę do budowania współpracy między różnymi podmiotami nakierowaną na definiowanie i rozwiązywanie wielu problemów. Konferencje festiwalowe to szczególny instrument, bowiem realizując przedstawiony wyżej cel, skupiają uwagę wielu osób z różnych jednostek i środowisk. Z roku na rok poruszane są inne tematy, spotykają się inni ludzie, przedstawiają czasami sprzeczne poglądy, prezentują swoje osiągnięcia i problemy. Jednak za każdym razem, pracując w klimacie akademickim, podkreślają jednoznacznie sens konferencji, wyrażają zadowolenie ze spotkania, akcentują sensowność poruszanego tematu i deklarują chęci do dalszego działania i współpracy. Podczas tegorocznej konferencji gościliśmy wielu specjalistów z dziedziny dietetycznej, medycznej, edukacyjnej, gospodarczej, a także władze miejskie i powiatowe. Poruszany temat nie należy do łatwych i szybkich do rozwiązania, co z jednej strony utrudnia pracę, ale z drugiej motywuje do głębokich przemyśleń i aktywnych działań. Szczególnie, że dotyczy zdrowia i wypracowania dobrych nawyków żywieniowych. Nawyki tworzą się przez lata, niestety mogą być dobre jak i złe, a z tymi drugimi walka jest wyjątkowo trudna. Temat zdrowego odżywiania wydaje się popularny, znany, a wręcz oczywisty. Niestety badania, które zaprezentowano podczas konferencji, nie zawsze wskazują na pełne zrozumienie tematu. Dlatego jednoznacznie wskazano na potrzebę edukacji żywieniowej prowadzonej już od najmłodszych lat, jednak pod słowem edukacja kryje się także to, co nie jest wprost wypowiedziane w szkole, prasie czy specjalistycznej książce. Chodzi o przyzwyczajenia żywieniowe dziadków i rodziców, które najmocniej wpływają na dzieci. Podczas konferencji studenci koła naukowego Set Point Diet działającego w Instytucie Dietetyki, zaprezentowali wyniki swojej pracy badawczej. Obejmowała ona szeroką ankietyzację młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz próbę wnioskowania na podstawie otrzymanych wyników. Na szczególną uwagę zasługiwała wyjątkowo ożywiona i rzeczowa dyskusja przeprowadzona w podsumowaniu konferencji. dr inż. Tomasz Malczyk 5

6 Fotorelacja z konferencji Fot. 1. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie Rektor PWSZ w Nysie Fot. 2. dr inż. Tomasz Malczyk - PWSZ w Nysie Idea konferencji festiwalowych w ramach NFN Fot. 3. dr n. med. Elżbieta Grochowska-Niedworok Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie Problematyka edukacji żywieniowej Fot. 4. Studenci dietetyki: Jagoda Rydelek i Bartosz Konopiński - SKN Set Point Diet, Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie Prezentacja wyników badań programu Żyj zdrowo - jedz kolorowo! Fot. 5. dr n. med. Lucyna Pachocka - Instytut Żywności i Żywienia Algorytmy postępowania dietetycznego w leczeniu otyłości Ogólnopolski system poradnictwa dietetycznego Fot. 6. Renata Konrad-Dratwa - Kierownik Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie Założenia programu Trzymaj formę 6

7 Fot. 8. Jolanta Kowalczyk-Bukowska Kierownik Działu Żywienia ZOZ w Nysie Znaczenie żywienia w profi laktyce chorób Fot. 7. Adam Fujarczuk - Starosta Nyski Fot. 12. Michał Baziuk - Urząd Miejski w Nysie Fot. 11. dr n. med. Beata Całyniuk Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie Żywność genetycznie modyfi kowana Fot. 10. dr inż. Joanna Wyka Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie Piramida zdrowego żywienia Fot. 9. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec Instytut Dietetyki PWSZ w Nysie Prezentacja żywności dietetycznej w pracowni technologicznej 7

8 Projekt edukacyjno - badawczy ŻYJ ZDROWO JEDZ KOLOROWO Sposób odżywiania jest jednym z elementów stylu życia, wpływającym na funkcjonowanie i stan zdrowia człowieka. Na wybory żywieniowe wpływa wiele wzajemnie nakładających się czynników. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży jest skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń w wieku dojrzałym. Błędy żywieniowe dotyczące tego okresu życia predysponują do rozwoju licznych schorzeń. Złe nawyki żywieniowe zwiększają ryzyko występowania w młodym wieku takich zaburzeń jak próchnica zębów, niedokrwistość, otyłość, opóźnienie wzrastania i dojrzewania. Zdrowe odżywianie w dzieciństwie sprzyja kontynuowaniu go w wieku dorosłym, co istotnie wpływa na długość, jak i jakość życia człowieka. Prawidłowe żywienie to przede wszystkim właściwe nawyki żywieniowe, zwyczaje żywieniowe. Organizator projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Dietetyki, Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet, Urząd Miejski w Nysie. Cele projektu: Projekt dotyczy realizacji zadań edukacyjnych i badawczych, związanych ze sformułowanymi celami głównymi: 1. Kształtowanie właściwych nawyków, zachowań żywieniowych i podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej wśród młodzieży w wieku lat. 2. Kształtowanie właściwych zachowań żywieniowych i podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej osób odpowiedzialnych za model diety stosowanej przez młodzież w wieku lat. 3. Określenie aktualnego stanu wiedzy żywieniowej i nawyków żywieniowych młodzieży w wieku lat. Materiał badawczy: Badania przeprowadzono w 16 szkołach gimnazjalnych na terenie Powiatu Nyskiego. 1. Nysa Gimnazjum nr Nysa - Gimnazjum nr Nysa - Gimnazjum nr Nysa - Gimnazjum Sportowe Nysa - Gimnazjum Diecezjalne Głuchołazy Gimnazjum nr Głuchołazy Gimnazjum nr Paczków Gimnazjum Publiczne Paczków - Gimnazjum Niepubliczne Ścinawa Mała Korfantów Łambinowice Otmuchów Jarnołtów Pakosławice Skoroszyce Łącznie badaniem objęto 2193 uczniów. Metodyka badań: Opracowano autorskie kwestionariusze ankiety, dostosowane dla młodzieży lat: ankieta badająca nawyki i zachowania żywieniowe, ankieta badająca poziom wiedzy żywieniowej. Ankiety zostały opracowane zgodnie z przyjętą metodyką badań w tej dziedzinie i poddane walidacji, polegającej na sprawdzeniu trafności i rzetelności. Wnioski: Wiedza gimnazjalistów dotycząca składników odżywczych (znaczenie, źródło) jest zadawalająca. Jednak większość badanych (ok. 70%) nie potrafi wskazać prawidłowo zaleceń dotyczących częstości spożycia ważnych w rozwoju młodego organizmu produktów spożywczych lub wskazać prawidłowy zestaw stanowiący posiłek. Połowa osób ankietowanych wie, że powinna spożywać 4 5 posiłków na dzień i tyleż samo deklaruje spożycie. 88,7% ankietowanych wie, że przed pójściem do szkoły należy zjeść śniadanie. Jednak z badań do- 8

9 tyczących nawyków żywieniowych wynika, że tylko 43,3% osób spożywa śniadanie przed pójściem do szkoły. Badanie wykazało występowanie następujących nawyków żywieniowych mogących w długim okresie czasu mieć niekorzystny wpływ dla zdrowia: brak w codziennej diecie ciemnego pieczywa, odpowiedniej ilości warzyw, produktów dostarczających pełnowartościowego białka i wartościowych napojów; brak pełnowartościowych posiłków w godzinach rannych I i II śniadanie oraz dojadanie przekąskami słodkimi kilka razy dziennie. Badanie wykazało również występowanie nawyków korzystnych dla zdrowia w długim okresie czasu, jak mała częstotliwość spożycia dań typu fast food, dań gotowych do spożycia oraz soli. Rekomendacje: 1. Działania edukacyjne zmierzające do poprawy stanu wiedzy i wykształcenia prawidłowych zachowań żywieniowych młodzieży należy kontynuować w formie zajęć warsztatowych. 2. Kształtowanie zachowań żywieniowych należy rozpocząć w wieku przedszkolnym i kontynuować na kolejnych szczeblach edukacji. 3. W celu poprawy nawyków żywieniowych młodych mieszkańców powiatu nyskiego należy skonsolidować działania z innymi ośrodkami w zakresie zdrowia publicznego. 4. Kształtowanie wiedzy żywieniowej dzieci i młodzieży w ujęciu nowoczesnej koncepcji zdrowia przyczyni się do utrwalenia zachowań prozdrowotnych. Serdecznie dziękujemy Dyrektorom Szkół Gimnazjalnych za możliwość przeprowadzenia Projektu Żyj zdrowo jedz kolorowo. Jagoda Rydelek, Bartosz Konopiński Fot. 13. Studenci dietetyki - Jagoda Rydelek i Bartosz Konopiński podczas prezentowania wynków badań w ramach programu Żyj zdrowo - jedz kolorowo! 9

10 10 Nyski Festiwal Nauki

11 11

12 Festiwal w mediach 12

13 Wykłady instytucji zewnętrznych Muzeum w Nysie i NBP O/Opole Fot. 14. Wprowadzenie do wystawy przygotowanej przez nyskie Muzeum w ramach 5. NFN 5. Nyski Festiwal Nauki wzbogacony został wykładami instytucji związanych z regionem nyskim: Muzeum w Nysie oraz Opolskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Nyskie Muzeum przygotowało we współpracy z Instytutem Historii PWSZ w Nysie wystawę Cywilizacyjne przełomy nowożytności. Owoce wynalazku druku i odkryć geograficznych w zbiorach Muzeum w Nysie. Prelekcję wstępną prowadzili: mgr Adriana Mikołajczyk z Muzeum w Nysie oraz dr Grzegorz Mazur z Instytutu Historii PWSZ w Nysie. Fot. 15. Uczestnicy festiwalowego wernisażu Sławomir Kusz z NBP O/Opole prowadził prezentacje multimedialne dot. roli NBP w gospodarce. Prezentacja, jak i sama osoba Prowadzącego, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i sympatią ze strony młodzieży, czego dowodem są, wielokrotnie powtarzane w ankietach podsumowujących Festiwal, opinie o wysokiej jakości i doskonałym przygotowaniu prezentacji. Młodzież uczestnicząca w prezentacjach otrzymała materiały związane z bankowością centralną w Polsce. mgr Agata Krycia-Chomińska Fot. 16. Prelekcje o roli NBP w gospodarce prowadzi Sławomir Kusz Fot. 17. Multimedialne prezentacje o bankowości spotkały się z zainteresowaniem młodzieży 13

14 Instytut Architektury Instytut Architektury PWSZ po raz kolejny uczestniczył w Nyskim Festiwalu Nauki. Odwiedzająca go młodzież i osoby dorosłe mogli zapoznać się ze specyfiką studiów oraz z zawodem architekta. Przygotowana przez Pana mgr. Andrzeja Jaworskiego wystawa prac studentów, obejmująca projekty, makiety, rysunki oraz prace z historii architektury i urbanistyki, była dla nich źródłem wiedzy, przyczynkiem do dyskusji, dzielenia się spostrzeżeniami oraz do zastanowienia. Dopełaniały ją warsztaty projektowe i wykład. Warsztaty pt. Przygoda z projektowaniem prowadzili: dr inż. arch. Grażyna Lasek i mgr Ryszard Szymończyk. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie na bazie siatki modularnej znaku graficznego, małej formy architektonicznej lub prostego obiektu. Uczniowie, poszukując inspiracji projektowych, wykonywali szkice obrazujące założenia ideowe. W dalszej kolejności rozwijano je w postaci projektów wykonywanych w formie rysunku płaskiego lub aksonometrycznego. Prowadzący warsztaty konsultowali oraz korygowali prace na każdym etapie ich powstawania. Poruszane w dyskusjach zagadnienia nia i zadawane pytania wielokrotnie wykraczały poza zakres ćwiczenia projektowego. Pan mgr Andrzej Jaworski przeprowadził wykład pt. Przygoda z perspektywą w chitekturze. Zapoznał słucha- arczy z historią i rozwojem perspektywy, z fizjologią strzegania, z rodzajami per- pospektywy, możliwościami odwzorowania owania rowej rzeczywistości trójwymia- na płaskiej kartce papieru. łość wzbo- Cagacałzentacjpre- różnych technik rysunkowych oraz zasad konstruowania przedmiotów i brył. Wystawa, warsztaty i wykład spotkały sie z dużym zainteresowaniem. Łącznie przybyło na nie około 170 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Zajęcia prowadzone były w różnych grupach wiekowych. dr Grażyna Lasek 14

15 15

16 Instytut Dietetyki Instytut Dietetyki po raz trzeci miał przyjemność uczestniczyć w Nyskim Festiwalu Nauki. Tematyka przewodnia tegorocznego Festiwalu była szczególnie związana z problematyką racjonalizacji żywienia. Festiwal otwierała konferencja popularnonaukowa podejmująca tematykę edukacji żywieniowej. Spotkali się na niej specjaliści z zakresu żywienia. Głównym prelegentem była dr n. med. Lucyna Pachocka z Instytutu Żywności i Żywienia. Na konferencji głos zabrali pracownicy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, władze powiatowe i miejskie oraz pracownicy ZOZ. Konferencja dała możliwość wymiany informacji na temat działań regionu i kraju w zakresie poprawy sposobu żywienia i stanu odżywienia młodzieży. Na konferencji studenci Koła Naukowego przy Instytucie Dietetyki prezentowali wyniki projektu badawczo-edukacyjnego Żyj zdrowo jedz kolorowo realizowanego w szkołach gimnazjalnych powiatu nyskiego. W kolejnych dniach Festiwalu prezentowaliśmy tajniki wiedzy żywieniowej i dietetycznej w formie wykładowe i warsztatowej. Oferta skierowana była do osób w różnym wieku. Największym zainteresowaniem cieszyła się oferta skierowana do młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Dwa wykłady multimedialne Pierwszy wykład przedstawiła dr Beata Całyniuk. Tematyka wykładu dotyczyła żywności genetycznie modyfikowanej. Celem prezentacji było zainteresowanie młodzieży postępami inżynierii genetycznej oraz wskazanie argumentów przemawiających zarówno za, jak i przeciw żywności transgenicznej. Ważkość problemu i konieczność dokonywania wyborów żywieniowych wymusza poszerzenie wiedzy z tego tematu. Świadczyła o tym wysoka frekwencja na wykładzie. Sala wykładowa była zajęta do ostatniego miejsca. Kolejny wykład prezentowała dr Joanna Wyka. Tematem przewodnim wykładu było poznanie zasad prawidłowego żywienia ze szczególnym uwzględnieniem budowy najnowszej piramidy zdrowia. Poszczególne grupy produktów żywnościowych i ich porcje charakteryzowane są szerokością kolorowego paska w piramidzie. Dodatkowym elementem, szczególnie podkreślanym w wykładzie, była aktywność fizyczna, zaznaczona na piramidzie symbolem człowieka wchodzącego na schody. Prelekcje prowadzone przez studentów Do organizacji Festiwalu bardzo aktywnie włączyli się studenci. Studenci drugiego i trzeciego roku prezentowali swoją wiedzę w formie prelekcji z zakresu: zasad żywienia młodzieży szkolnej, zasad żywienia ludzi starszych oraz żywienia w sporcie. Od początku istnienia Instytutu Dietetyki postawiliśmy sobie cele związane z szerzeniem zasad racjonalnego żywienia różnych grup ludności. Sukcesywnie cel ten realizujemy, chcąc dotrzeć do szerokiej grupy społeczeństwa Nysy i regionu. Warsztaty Warsztaty prowadzili studenci działający w Kole Naukowym. Obejmowały one dwa rodzaje zagadnień: ilościowa i jakościowa ocena jadłospisów oraz badanie i ocena nawyków żywieniowych. Uczestnicy warsztatów oceniali swój sposób żywienia. Mogli sprawdzić, czy prawidłowo się odżywiają. Celem tych warsztatów była ocena sposobu żywienia i weryfikacja błędów. Uczestnicy mogli również skorzystać z warsztatów żywieniowych. Uczniów podzielono na kilka grup 5-6 osobowych. Zadaniem każdej grupy było scharakteryzowanie wartości odżywczej np. mleka i jego przetworów, warzyw lub owoców. Ze zgromadzonych gazet reklamujących żywność, uczniowie wycinali tylko te produkty spożywcze, których charakterystykę omawiali, następnie 16

17 przyklejali wycinki w prawidłowych miejscach papierowej piramidy. Kolejnym zadaniem było ułożenie racjonalnego jadłospisu dla nastolatka z uwzględnianiem odpowiednich porcji wszystkich grup produktów spożywczych. Uczniowie układali w odpowiednich miejscach w drewnianej piramidzie przyniesione przez siebie opakowania po produktach spożywczych, które najczęściej spożywają i lubią. Warsztaty umożliwiły wykorzystanie w sposób praktyczny zdobytej na wykładzie wiedzy o budowie piramidy żywieniowej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Wszyscy bardzo chętnie współpracowali z prowadzącym. Łączna liczba uczestników warsztatów wynosiła około 100 osób. krążenia. Uczestnicy obserwowali proces produkcji oraz degustowali potrawy. Nasza pracownia, ze względu na unoszące się już od wczesnych godzin porannych przyjemne zapachy przygotowywanych potraw, przyciągała wszystkich uczestników Festiwalu. Podczas degustacji uczestnicy wzięli udział w quizach żywieniowych i konkursach. dr Beata Całyniuk Prezentacja potraw Instytut Dietetyki prezentował również swoją pracownię technologiczną, w której pod kierunkiem dr inż. Marzeny Zołoteńkiej-Synowiec i mgr inż. Marty Misiarz studenci prezentowali potrawy o szczególnych walorach zdrowotnych, które zalecamy w profilaktyce chorób układu 17

18 Instytut Finansów W dniach września po raz piąty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbył się Nyski Festiwal Nauki. Czynnie brał w nim udział również Instytut Finansów. Bogata oferta zachęciła uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ale również studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie do aktywnego uczestnictwa w festiwalu. V Nyski Festiwal Nauki w Instytucie Finansów rozpoczynała Zabawa w giełdę Symulacja inwestycji giełdowych prowadzony przez mgr inż. Adrianę Halikowską i mgr Joannę Szczepańską. Warsztaty te zgromadziły około 100 osób z różnych szkół, które chciały spróbować swoich sił na giełdzie. Atmosfera podczas sesji giełdowej była niemal identyczna z atmosferą na prawdziwej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emocje w niektórych momentach były tak duże, że ciężko było je powstrzymać. Wszyscy z wypiekami na twarzach obserwowali skoki notowań giełdowych. Każdy inwestor oczywiście chciał jak najwięcej zarobić. I tutaj należy zaznaczyć, iż zwyciężczyni o 100% zwiększyła zawartość swojego portfela. Dla wszystkich zwycięzców oczywiście przewidziane były nagrody w postaci cennych książek z dziedziny finansów. W zabawę, poza uczniami włączyli się również ich opiekunowie, co świad- czyć może o profesjonalnie przygotowanych warsztatach. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Anna Miękina, Adam Akielaszek, Edyta Jasińska, Paulina Barańska, Sabina Morawczyńska, Karolina Mirowska. Po emocjach giełdowych uczniowie wraz z opiekunami udali się na wykład dr Grzegorza Chodaka pt. Ceny urzędowe, czyli jak zrobić obywatelowi dobrze. W wykładzie brało udział około 60 osób. Dotyczył on skutków wprowadzenia cen maksymalnych i minimalnych. Jego celem było pokazanie, w jaki sposób ingerencja państwa w rynek odbija się na efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw oraz jakie przynosi negatywne skutki dla konsumentów. Na wykładzie pokazano także materiały audiowizualne zawierające kroniki filmowe z czasów PRLu, opisujące zagadnienia cen urzędowych. Jak co roku czynny udział w NFN wzięli członkowie Koła Naukowego BO- NUS. Podczas dwudniowej imprezy studenci wygłosili referaty pt. Wpływ mediów na kreowanie wizerunku kryzysu gospodarczego oraz Istota i funkcje NBP. Tematy pracy spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczniów miejscowych szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizowany został także test wiedzy ekonomicznej, do którego przystąpiło 50 uczestników, którzy zmierzyli się z 45 pyta- 18

19 niami. Wyniki były zaskakujące, biorąc pod uwagę poziom wiedzy ekonomicznej, którym dysponują licealiści. Największą ilość punktów, tj. 34, zdobyli Damian Bujak oraz Paweł Wandzel, na drugim miejscu z 33 punktami uplasowali się Marek Margielewski i Paweł Katerla. Ostatnie miejsce na podium zajęła Anna Wronowicz z 32 punktami. Osoby te otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez PWSZ w Nysie w postaci: książek, plecaków i gadżetów reklamowych. Studenci pomogli także w organizacji konkursu z zakresu matematyki finansowej Matematyka finansowa w życiu, którego głównymi prowadzącymi były mgr inż. Danuta Seretna-Sałamaj i mgr Agnieszka Szpara. Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych konkursów tak i tutaj nie brakowało emocji, a wiedza jaką posiadali uczniowie mile zaskoczyła prowadzące konkurs. Wśród oferty, z której mogli skorzystać uczniowie znalazły się również wykłady: profesora Mariusza Czekały Wybrane oferty kredytowe w Polsce, dr Aldony Dereń Kiedy podpisujesz umowę przeczytaj! oraz dr Marleny Rogus Rachunkowość dla każdego. Każdy z tych wykładów poruszał różne, odmienne aspekty finansów i rachun- kowości, ukazując uczniom jak ważne w życiu codziennym są właściwe wybory dotyczące sfery finansowej oraz jak bardzo sfera ta wpływa na całe nasze codzienne życie. Jak zatem widać kadra Instytutu Finansów w sposób bardzo obrazowy starała się przekonać uczniów do studiowania na kierunku fi nanse i rachunkowość, pokazując im, że wiedza zdobyta w trakcie studiów będzie przydatna nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Jak co roku atmosfera towarzysząca festiwalowi byłą przesycona wiedzą, a wszyscy uczniowie na pewno będą miło wspominać doświadczenia zdobyte w murach w naszej uczelni. mgr inż. Adriana Halikowska 19

20 Instytut Historii Jak co roku Instytut Historii włączył się aktywnie w organizowanie Nyskiego Festiwalu Nauki. Nowością tegorocznego uczestnictwa była różnorodność form zaproponowanych przez pracowników instytutu, gdyż oprócz klasycznych wykładów przygotowano także prezentacje. Wśród wykładowców był ł prof. Krzysztof Grygajtis, który licznie zgromadzonej młodzieży opowiedział o stosunku Stalina do Polski. Dowodził, że niechęć kiego dyktatora do naszego państwa wynikała z faktu, że stało ono na radziec- drodze światowej rewolucji komunistycznej. Z kolei dr Janusz Kawalec alec zapoznał bliczność z funkcjonowaniem samorządu tery- putorialnego w praktyce. Zgromadzeni mogli się dowiedzieć, jakie sprawy załatwią w urzędzie gminy, z czym muszą udać się do starostwa wiatowego, a w czym pomogą im pracownicy urzędu mar- po- szałkowskiego. Drugi wykład tego prelegenta poświęcony ony został głównym ideologiom współczesności: konserwatyzmowi, liberalizmowi i socjalizmowi. Słuchacze usłyszeli jakie są różnice, a jakie podobieństwa, między tymi doktrynami wobec takich kwestii jak: jednostka, społeczeństwo, państwo, gospodarka i zmiana. Ciekawostką związaną prezentacją Czytanie obrazów historycznych jest to, że została ona przygotowana przez studentów II roku historii z Koła Naukowego Historyków Colloseum : Bar- barę Kuchnio, Sandrę Pache i Łukasza Bilińskiego. Na przykładzie trzech obrazów: miniatury z ewangeliarza Ottona III, Panoramy racławickiej oraz Batorego pod Pskowem opowiedzieli jak należy analizować obraz i jakie ciekawe informacje można z tego uzyskać. Ponieważ myślą przewodnią tegorocznego Festi- walu Nauki była nauka i jej znaczenie dla człowieka, Instytut Historii wraz z nyskim Muzeum przygotowały wspólną prezentację: Cywiliza- cyjne przełomy nowożytności. Owo- ce wynalazku druku i odkryć geograficznych w zbiorach nyskiego Muzeum. Prezentacja rozpoczęła się od krótkiego wstępu dra Grzegorza Mazura, w którym zasygnalizował on charakter i konsekwencje przemian na progu epoki nowożytnej oraz wskazał związki między tytułowym wynalazkiem druku i odkryciami geograficznymi. Po tej części mgr Adrianna Mikołajczyk rozpoczęła niezwykle interesującą prezentację zbiorów Muzeum, specjalnie przygotowanych na tę okazję. Przedstawiono między innymi przykłady wczesnych druków, czyli inkunabułów, a także cenne grafiki, jak np. Albrechta Dűrera Melancholię. Grafika bowiem, jako dziedzi- na sztuki, rozwinęła się właśnie na skutek upowszechnienia się druku. W drugiej części prezentacji muzealnej pokazane zosta- ły przykłady chińskiej ceramiki sprowadzanej do Europy w epo- ce nowożytnej. dr Janusz Kawalec 20

21 21

22 Instytut Informatyki W dniach września 2009 kolejny raz odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Nyski Festiwal Nauki. Wśród instytutów biorących w nim czynny udział nie mogło oczywiście zabraknąć Instytutu Informatyki. Tradycyjnie już przygotowaliśmy ofertę, która nie tylko poprzez naukę, ale także poprzez zabawę miała trafić do umysłów naszych gości. Należy podkreślić, iż kolejny raz osoby uczestniczące w festiwalu przybyły do nas nie tylko z naszego województwa, ale także spoza jego granic. V Nyski Festiwal Nauki w Instytucie Informatyki rozpoczynał dr Tomasz Piłot niezwykle ciekawym wykładem na temat Systemów inteligentnych. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem przybyłych gości. Słuchacze, widząc zaangażowanie i profesjonalizm naszego wykładowcy, udali się później na wykład o Programowaniu urządzeń mobilnych dra Tomasza Walkowiaka. Bardzo interesujący wykład - jak co roku - przygotował mgr Michał Malski. Jak zawsze z niezwykłą precyzją wyjaśnił zagadnienia związane z bezprzewodowymi sieciami komputerowymi i konfiguracją sieci VLAN. Po tak ciekawych propozycjach obecni na festiwalu goście mieli okazję spróbować swoich sił w programowaniu. Mgr Tomasz Trawka wyjaśnił jak programować robota Lego, mgr Adam Dudek pomógł własnoręcznie stworzyć prostą grę komputerową, a mgr Daniel Halikowski w konkursie algorytmicznym sprawdził, który z jego uczestników najlepiej programuje. Podsumowaniem pierwszego dnia był jeszcze jeden quiz, dotyczący wiedzy informatycznej, w którym każda z osób biorących w nim udział mogła wykazać się zarówno podstawową, jak i zaawansowaną wiedzą z tej dziedziny. Zwycięzcy konkursów nagradzani byli ciekawymi nagrodmi. Wśród nich był osprzęt komputerowy, książki z dziedziny informatyki naszych wykładowców oraz gadżety związane z ziemią nyską oraz naszą uczelnią. W gronie osób, które wygrały znaleźli się: Ewa Magierowska, Kamil Bar, Kornel Korcz, Marcin Urbaniak, Bartosz Jasiński, Paweł Oleksik, Adrian Drzazga, Łukasz Kulak, Kamil Wojnarowski, Kamil Zbroja, Artur Powroźnik, Anna Kanafa, Małgorzata Piotrowswka, Jędrzej Pełka. Drugi dzień Festiwalu, podobnie jak pierwszy, zgromadził ogromną liczbę słuchaczy, którzy znów mogli liczyć na kadrę Instytutu Informatyki. Kolejny Festiwal Nauki, jak zwykle wywarł ogromny wpływ na naszych gości. Jeszcze raz udowodniliśmy, iż przekazywanie wiedzy to nasza pasja, a okazją do tego jest nie tylko kilka festiwalowych dni, a cały rok akademicki. mgr inż. Daniel Halikowski 22

23 23

24 Instytut Jazzu Tegoroczny Nyski Festiwal Nauki udał się znakomicie także w Instytucie Jazzu. Spotkania z młodzieżą miały charakter zajęć synkretyzujących wykład z warsztatami. Obawy o frekwencję okazały się płonne, ilość słuchaczy przerosła śmiałe i optymistyczne oczekiwania Dyrekcji Instytutu, natomiast różnorodność tematyki oraz zaangażowanie emocjonalne prowadzących nagradzane były na koniec zajęć szczerymi oklaskami. Dr hab. Wojciech Niedziela, prof. PWSZ (Dyrektor Instytutu Jazzu) przedstawił znakomity wykład Sztuka jazzowego tria fortepianowego. Nagrania artystów takich jak: (chronologicznie) Art Tatum, Erroll Garner, Nathaniel Nat King Cole, Oscar Peterson, Bill Evans, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarret i - last, but not least - Brad Mehldau, opatrzone ultrafachowym komentarzem (prof. Wojciech Niedziela jest liderem własnego, znakomitego tria fortepianowego), stanowiły swoisty melange sztuki i wiedzy, obie najwyższej próby i niekwestionowanego piękna. Trio fortepinowe będące najszlachetnejszą formą jazzowej kameralistyki przestało być dla słuchaczy wykładu tajemnicą i z pewnością powrócą oni jeszcze nieraz do autorów prezentowanych nagrań. Mgr Adam Buczek przedstawił obficie ilustrowany nagraniami i własną sztuką perkusyjną rzadko poruszany temat: Technika linearna i rola akompaniamentu perkusyjnego w jazzie. Wykład ten można po krótce określić jako praktyczne rozważania w kwestii zastosowania techniki linearnej w grze na perkusji, w akompaniamencie wspomagającym i interakcyjnym. Omawiana była głównie przewaga linearnej techniki realiza- 24

25 cji rytmu w tworzeniu własnej stylistyki i melodycznego traktowania rytmu, który staje się czynnikiem emocjogennym dla solisty. Przy tak odkrywczym spojrzeniu na realizację powyższego, perkusista to bez wątpienia równoprawny melodyk w zespole. Gość Instytutu Jazzu, mgr Adam Milwiw-Baron (trębacz i producent) przedstawił arcyciekawy workshop na temat Nowoczesne techniki komputerowe we współczesnej produkcji muzycznej przy użyciu komputera Apple. Zagadnienia poruszone w trakcie zajęć dotyczyły zastosowania nowoczesnych technik komputerowych we współczesnej muzyce imrowizowanej. Omówione zostały zasady działania wirtualnych instrumentów: samplerów, syntezatorów oraz wirtualnych modulatorow brzmienia, a także aplikacji typu DAW. Część wykładu traktowała o urządzeniach umożliwających wykorzystanie komputera jako instrumentu oraz efektu w studiu i na scenie, czyli o interfejsach oraz kontrolerach MIDI. Na temat MIDI pojawiły się wzmianki o powstaniu i ewolucji tego protokołu. Niestety, ku ubolewaniu młodszej części słuchaczy czas nie pozwolił na kontynuowanie zajęć, bowiem do wykładu szykował się następny prelegent, czyli piszący te słowa. Złote lata jazzowego saksofonu, czyli królewska era swingu - tak zatytułował swoją sesję mgr Piotr Baron (przyp. autora). Zaprezentowano nagrania ojców saksofonu takich jak: Coleman Hawkins, Lester Young, Ben Webster, następnie ich wiernych epigonów: Texas Tenors (czyli Budd Johnson, Buddy Tate, Arnett Cobb i Illinois Jacquett), by zakończyć triumfalnym pochodem we współczesność Benny ego Golsona, Scotta Hamiltona, Benny ego Wallace a, Archiego Sheppa, Jamesa Cartera i Davida Murraya. Prowadzący przeplatał nagrania oryginalne własną muzyką, improwizując na saksofonie z podkładami minus one (Jamey Aebersold Edition), imitując poszczególne szkoły i style, oraz tłumacząc różnice między nimi. Sukcesja, wynikanie, rozwój, korzenie i kontekst - to słowa najczęściej powtarzające się w wykładzie. Jazz ma wiele kolorów. Dotknęliśmy zaledwie kilku i to koniuszkiem pędzla. Zatem już możemy zacząć się cieszyć na kolejny Nyski Festiwal Nauki, by znowu móc podzielić się kolejnym fragmentem tęczy. Instytut Jazzu - do usług. mgr Piotr Baron 25

26 Instytut Kosmetologii 26

27 27

28 Instytut Neofilologii , w ramach 5. Nyskiego Festiwalu Nauki, w Instytucie Neofilologii, odbyły się następujące imprezy: 1. Prezentacja specjalności filologia angielska przeprowadzona przez mgr. D. Kuglarza. 2. Spotkanie z Irlandią zajęcia interaktywne przygotowane przez mgr Marzenę Kosmaczewską. Była to multimedialna prezentacja Irlandii, w której aktywnie uczestniczyły dwie klasy gimnazjalne i dwie grupy z I LO Carolinum. Najaktywniejsi uczestnicy zostali nagrodzeni gadżetami. Pod koniec zajęć zorganizowany został quiz, a jego zwycięzcy zdobyli nagrody książkowe. Trzy pierwsze miejsca zdobyli: I Rafał Bałasz z I LO Carolinum, II Agata Gocka z I LO Carolinum, III Małgorzata Szul z I LO Carolinum. 3. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, zorganizowany przez mgr. Dariusza Kuglarza i mgr Agnieszkę Kaczmarek. Pięć pierwszych miejsc zajeli: I - Małgorzata Lisowska z I LO Carolinum, II - Karolina Bogucka z I LO Carolinum, III - Piotr Telak z I LO Carolinum, IV - Marcin Liszka z I LO Carolinum. V - Szczepan Paszkowski z I LO Carolinum, 28

29 4. Prezentacja: Make friends with Shakespeare, którą przygotowała mgr Marlena Marciniak. 5. Wykład w kościele Św. Piotra i Pawła, przeprowadzony przez dr. Jana Pacholskiego Kościół Św. Piotra i Pawła perła śląskiego baroku. 6. Wykład Czy Goethe był tylko pisarzem?, przeprowadzony przez dr. Jana Pacholskiego. 7. Wykład Typy i strategie tłumaczenia biznesowego, który przeprowadził prof. dr hab. J. Maliszewski. 8. Dr A. Bryll, przy zaangażowaniu studentów, przygotowała scenki rodzajowe: prezentacja produktu, pokaz negocjacji oraz zajęcia interaktywne wymyślanie nazwy i sloganu reklamowego dla firmy. 9. Dr M. Witt i dr A. Kowalczyk przygotowały gry i zabawy prowadzone przez studentów germanistyki. 10. Od godziny 9:00 do 13:00 działał również punkt informacyjny prowadzony przez mgr M. Kamińską, dr M. Kamińskiego, mgr A. Kaczmarek oraz mgr D. Kuglarza. Wszystkie przygotowane przez nas prezentacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją. Instytut Neofilologii pragnie złożyć podziękowania dla: Ks. Ibroma, proboszcza Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, za ogromną życzliwość i udostępnienie kościoła do zwiedzania w ramach Festiwalu, mgr Marzeny Kosmaczewskiej za przeprowadzenie zajęć interaktywnych oraz przekazanie nagród książkowych. mgr Dariusz Kuglarz 29

30 Instytut Pielęgniarstwa 30

31 Instytut Zarządzania Podczas V Nyskiego Festiwalu Nauki w warsztatach przygotowanych przez Instytut Zarządzania PWSZ udział wzięły zorganizowane grupy młodzieży ze szkół średnich. Odbyło się wiele prezentacji tego, czym żyją studenci na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i co jest realizowane w Instytucie w ramach działalności naukowej i praktyki zawodowej. Przedstawione zostały prace opracowane przez studentów ZIP-u w ramach prac przejściowych i prac dyplomowych. Podczas spotkania z młodzieżą swoje osiągnięcia zaprezentowali studenci działający w kołach naukowych: Młodzi Projektanci i ABACULUS. Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziły narzędzia i techniki modelowania 3D prowadzone w ramach pokazu - Moja wyobraźnia i cyfrowe prototypowanie tworzą... nowy wymiar rzeczywistości. W trakcie prezentacji młodzież zapoznała się z oprogramowaniem (Autodesk Inventor 2009, EdgeCAM 2009) stosowanym przez współczesnych inżynierów. Po krótkiej prezentacji multimedialnej każdy z uczestników wykonał samodzielnie model bryłowy, a na koniec wspólnie z prowadzącym zajęcia przeprowadzono symulację obróbki danego modelu oraz wygenerowano kod NC na wirtualnej obrabiarce CNC w programie MTS. Podczas V Nyskiego Festiwalu Nauki duże zainteresowanie również wzbudziło nowoczesne laboratorium z zakresu badań podstawowych, w którym odbył się pokaz pod tytułem Elementy optyki geometrycznej. Pokaz przygotowano dla czterech grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnikom zaprezentowano podstawowe zjawiska optyczne bez wnikania w naturę światła. Dokonano pomiaru kąta padania, odbicia i załamania wiązki promieniowania świetlnego. Źródłem tego promieniowania był laser diodowy pięciowiązkowy. Przedstawiono również optyczne mechanizmy widzenia oraz sposoby korekcji krótko i nadwzroczności z użyciem soczewek stymulujących. Uczniowie chętnie wykonywali ćwiczenia, co pozwala sądzić, że były one dla nich ciekawe i zajmujące. Stwierdzić zatem można, że przygotowana propozycja zmierzająca do propagowania nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych była adekwatna do ich umiejętności i poziomu wiedzy. mgr inż. Jacek Tomasiak 31

32 Instytut Zdrowia Publicznego Instytut Zdrowia Publicznego w czasie V Nyskiego Festiwalu Nauki był reprezentowany przez mgr Wiktorię Orłowską, mgr. Ireneusza Szafrańca i mgr. Ireneusza Barziej a także studentów, członków Koła Naukowego COR. Wykładem inaugurującym V NFN w Instytucie była prezentacja Łańcuch przeżycia czy umiemy udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia. Następnie w czasie trwania warsztatów Pierwsza pomoc resuscytacja dorosłych i dzieci wszyscy zainteresowani mogli poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy i zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, zachłyśnięcia, urazów oraz innych zdarzeń wymagających interwencji świadków zdarzenia przed przybyciem ambulansu. W kolejnym dniu trwania Festiwalu goście mogli zaznajomić się z historią Instytutu, poznać kilku jego absolwentów i przekonać się, że studia na Zdrowiu Publicznym mogą być początkiem udanej kariery zawodowej. Innymi atrakcjami tego dnia była prezentacja na temat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie i roli, jaką odgrywa on w kształceniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Czy potrafię udzielić pierwszej pomocy - gra terenowa z nagrodami (min. książka A. Mikołajczaka Pierwsza Pomoc ). Młodzi ludzie bardzo interesowali się problemami 32

33 prezentowanymi w czasie trwania Festiwalu. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, zadawali dużo pytań i chętnie ćwiczyli. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się podstawowe zabiegi resuscytacyjne - można było osobiście wykonać masaż pośredni serca oraz zabieg Heimlicha i układanie w pozycji bezpiecznej. Wszyscy goście Instytutu Zdrowia Publicznego poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieli się jak ważna jest rola świadka zdarzenia w niesieniu pomocy poszkodowanym, ale też, że najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby ratującej. Na pamiątkę każdy otrzymał maseczkę do sztucznej wentylacji metoda usta usta. Szczególne podziękowania składam dla studentów, którzy pomogli w organizacji Festiwalu w IZP: 1. Natalia Kruszewska 2. Adam Kościucha 3. Miłosz Szychowski 4. Szymon Wąsowicz 5. Jarosław Jarosławski 6. Piotr Lasota. mgr Ireneusz Barziej 33

34 Studium Nauk Podstawowych - laboratorium chemiczne W ciągu dwóch dni, w pokazach w laboratorium chemicznym wzięło udział około 200 osób. Większość stanowili gimnazjaliści, dla których była to pierwsza wizyta w laboratorium chemicznym z prawdziwego zdarzenia. Uczestnicy pokazów mieli okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia. Najwiekszym zainteresowaniem cieszył się pokaz katalitycznego rozkładu nadtlenku wodoru, któremu towarzyszyło błyskawiczne powstawanie ogromnych ilości piany. dr inż. Przemysław Malinowski 34

35 Studium Wychowania Fizycznego Turniej siatkówki juniorów r. podczas Nyskiego Festiwalu Nauki odbył się turniej piłki siatkowej juniorów, w którym wzięły udział drużyny: SKS Mechanik Nysa, juniorzy AZS PWSZ Nysa i kadeci AZS PWSZ Nysa. Zespoły grały systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. W pierwszym spotkaniu Juniorzy AZS wygrali z kadetami AZS w stosunku 2:1, w drugim meczu kadeci ulegli 2:1 SKS Mechanikowi, i w ostatnim spotkaniu Juniorzy AZS zwycięzyli z SKS Mechanik 2:1 i tym samym zostali zwycięscami turnieju. Klasyfikacja turnieju: 1. Juniorzy AZS PWSZ Nysa 2. SKS Mechanik Nysa 3. Kadeci AZS PWSZ Nysa Podczas turnieju trenerzy zespołów wybrali również najlepszą siódemkę podstawowych graczy, z których ajwiękasza ilość,bo aż 4, wybrano z zesopołu juniorów AZS. mgr Marcin Dykta 35

36 Studium Wychowania Fizycznego Futsal W dniu r. na hali przy ulicy Otmuchowskiej został rozegrany turniej w futsalu /halowa piłka nożna/. Spotkało się 5 reprezentacji nyskich szkół średnich i reprezentacja AZS PWSZ Nysa. Wyniki poszczególnych meczów: 1. Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Ekonomicznych 4 : 2 2. AZS PWSZ Nysa Zespół Szkół Rolniczych CKU 2 : 1 3. Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Technicznych 1 : 2 4. I LO Carolinum AZS PWSZ Nysa 2 : 4 5. Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Mechanicznych 3 : 1 6. Zespół Szkół Rolniczych CKU I LO Carolinum 1 : 0 półfinały 7. Zespół Szkół technicznych Zespół Szkół Rolniczych CKU 2 : 2 dogrywka 2 : 3 8. AZS PWSZ Nysa Zespół Szkół Ekonomicznych 3 : 3 dogrywka 2 : 2 karne 2 : 1 mecz o III miejsce 9. Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Ekonomicznych 6 : 3 mecz o I miejsce 10. AZS PWSZ Nysa Zespół Szkół Rolniczych CKU 6 : 1 inż. Mirosław Mazguła 36

37 Studium Wychowania Fizycznego Ergometr wioślarski W dniu r. w Collegium Medicum w godzinach , mieszkańcy Nysy mieli okazję spróbować swoich sił na nowo zakupionych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie ergometriach wioślarskich. Ergometr wioślarski to stacjonarny symulator wioślarstwa dający się wykorzystać na hali sportowej, na siłowni czy w kąciku kulturystycznym. W związku z tym, że jesteśmy prawdopodobnie jedynym posiadaczem takiego sprzętu na Opolszczyźnie nie były rozgrywane zawody, a jedynie pokaz z instruktażem. Ergometry cieszyły się dużym zainteresowaniem. inż. Mirosław Mazguła 37

38 Studium Wychowania Fizycznego Turniej Unihokeja W turnieju udział wzięły 3 drużyny (zgłoszonych pięć, ale nie zgłosiły się drużyny PG nr 3 i PG w Skoroszycach): 1. I LO Nysa 2. ZST Nysa 3. DLH Nysa Mecze w systemie każdy z każdym: ZST : I LO 1:2 ZST: DLH 3:0 DLH : I LO 1:3 Kolejność końcowa: I m - I LO II m - ZST III m - DLH. Najlepsi strzelcy: Maria Kurzawa, Szymon Pępek, Elżbieta Zagajska, Rafał Ciosmak wszyscy po dwie bramki, w nagrodę otrzymali plecaki. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych drużynach: DLH Marian Buba, I LO Piotr Kosmal, ZST Dominik Osiński, uhonorowali zostali etiu. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. mgr Adam Wrona 38

PLAN XI NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI

PLAN XI NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI PLAN XI NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 09 września 2015 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury i Urbanistyki Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Rynek miasta Nysa Ekspozycja prac studentów makiet,

Bardziej szczegółowo

PLA X JUBILEUSZOWEGO YSKIEGO FESTIWALU AUKI

PLA X JUBILEUSZOWEGO YSKIEGO FESTIWALU AUKI PLA X JUBILEUSZOWEGO YSKIEGO FESTIWALU AUKI 11 września 2014 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Plan dla szkół gimnazjalnych Rysunek odręczny zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI. 12 września 2012 rok dzień dla szkół gimnazjalnych

PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI. 12 września 2012 rok dzień dla szkół gimnazjalnych PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 12 września 2012 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Małe formy mappingowe Pokaz multimedialny mgr inż. Michał Kaczmarzyk

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

PLAN XII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI

PLAN XII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI PLAN XII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 28 września 2016 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury i Urbanistyki Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Ekspozycja prac studentów makiet, projektów Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r. 1 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r. 1) Konkurs o tematyce prozdrowotnej w kategoriach: test wiedzy,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO!

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! Gimnazjum nr 1 w Jarocinie im. ks. Stanisława Konarskiego Nauczyciel Renata Mamrot Szkolny projekt edukacyjny: Trzymaj formę żyj zdrowo! realizowany był na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie.

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Cele i założenia projektu. Cel główny: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Cele

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. W roku szkolnym 2012/13 odbyła się II edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. W dniu 08.06.2009 r. został przygotowany formularz wyrażający zgodę

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

46% 43% 44% 46% 43% 40% Gimnazja Szkoły Podstawowe 33% 33% 35% 27% 28%

46% 43% 44% 46% 43% 40% Gimnazja Szkoły Podstawowe 33% 33% 35% 27% 28% Podsumowanie realizacji ycji programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! na terenie województwa mazowieckiego, rok szkolny 2014/2015 analiza w odniesieniu do wszystkich edycji Grupę docelową programu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI. 13 września 2012 rok dzień dla szkół ponadgimnazjalnych

PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI. 13 września 2012 rok dzień dla szkół ponadgimnazjalnych PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 13 września 2012 rok dzień dla szkół ponadgimnazjalnych Instytut Architektury Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Ekspozycja prac studentów makiet, projekty z systemów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN 7. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 15.09.2011 DZIEŃ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

PLAN 7. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 15.09.2011 DZIEŃ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PLAN 7. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 15.09.2011 DZIEŃ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Instytut Architektury Budynek R, ul. Armii Krajowej 7 Ekspozycja prac studentów makiety, projekty z systemów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 21 maja 2014 PROGRAM UPOWSZECHNIAJĄCY ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA NA LATA 2014-2016 Dziś w Urzędzie Miasta zainaugurowano program edukacyjny na lata 2014 2016, upowszechniający zasady prawidłowego żywienia.

Bardziej szczegółowo

Na konferencji byli obecni także przedstawiciele instytucji takich jak: Polska Izba Produktu Regionalnego i Tradycyjnego, Polska Organizacja

Na konferencji byli obecni także przedstawiciele instytucji takich jak: Polska Izba Produktu Regionalnego i Tradycyjnego, Polska Organizacja Uczestnictwo studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku: Turystyka i Rekreacja, na specjalności: Hotelarstwo i Gastronomia w Konferencji Naukowej na temat: Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze,

Bardziej szczegółowo

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszu

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszu Program edukacyjny Trzymaj Formę realizowany na terenie powiatu piskiego przez powiatowego koordynatora programu oraz szkoły gimnazjalne i podstawowe Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Seminarium SMACZNA SZKOŁA w Jastrzębiej Górze października 2014 r.

Seminarium SMACZNA SZKOŁA w Jastrzębiej Górze października 2014 r. Seminarium SMACZNA SZKOŁA w Jastrzębiej Górze 23-24 października 2014 r. 1 Seminarium SMACZNA SZKOŁA 1. W dniach 23 24 października 2014r. w Jastrzębiej Górze odbyło się Seminarium dla Szkół Promujących

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę!

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Państwowa Inspekcja Sanitarna Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Marta Tomaszewska Dyrektor ds. żywności i żywienia Polska

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO. Założenia ogólne

Regulamin Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO. Założenia ogólne Regulamin Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Założenia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 24 maja 2016 r.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 24 maja 2016 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 24 maja 2016 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015 ORGANIZATOR REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Oddział Promocji Zdrowia Biostatystyki i Higieny

Bardziej szczegółowo

Chrupmy zdrowo warzywnie i owocowo".

Chrupmy zdrowo warzywnie i owocowo. Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, już po raz szósty zaprasza wszystkich, którzy chcieliby pochwalić się swoją kulinarną pasją i odsłonić tajemnice rodzinnych przepisów, do udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo!

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! REGULAMIN VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Hasło Konkursu Jem smacznie, zdrowo i kolorowo. 2. Organizator Konkursu: Oddział Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej Promnice, 08 października 2009r. GENEZA POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Trzyma j Formę. Przedszkole im. Św. Jana de La Salle. w Gdańsku 2015/16

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Trzyma j Formę. Przedszkole im. Św. Jana de La Salle. w Gdańsku 2015/16 Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzyma j Formę Przedszkole im. Św. Jana de La Salle w Gdańsku 2015/16 Czym jest program i jakie są jego cele? To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

Żyjmy zdrowo kolorowo

Żyjmy zdrowo kolorowo Żyjmy zdrowo kolorowo Publiczna Szkoła Podstawowa u Ujeździe już od lat promuje zdrowy tryb życia pod hasłem Żyjmy zdrowo kolorowo. Podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia działania mają na celu wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA STAWIAMY NA MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 1. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini ul. Gwarków

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu Trzymaj Formę

Realizacja programu Trzymaj Formę Realizacja programu Trzymaj Formę w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie braniewskim Aleksandra Iwulska Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Braniewie Szkoły realizujące program Gimnazjum Nr 1 w Braniewie,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ Kierunek studiów: Dietetyka Poziom : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Inne klasy, grupy biorących udział w programie: Liczba rodziców biorących udział w programie ogółem: 1 752

Inne klasy, grupy biorących udział w programie: Liczba rodziców biorących udział w programie ogółem: 1 752 Informacja z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum Znajdź Właściwe Rozwiązanie KWESTIONARIUSZ DLA WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA

Bardziej szczegółowo

Ankieta miała na celu dokonanie ewaluacji działań ń edukacyjnych szkół prowadzonych we współpracy z wyższymi uczelniami w roku szkolnym 2010/2011.

Ankieta miała na celu dokonanie ewaluacji działań ń edukacyjnych szkół prowadzonych we współpracy z wyższymi uczelniami w roku szkolnym 2010/2011. Wyniki ankiety: Ewaluacja na temat współpracy szkół z wyższymi uczelniami działającymi na terenie e województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/11 wybrane zagadnienia Ankieta miała na celu dokonanie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ I JAK PLANOWAĆ DZIAŁANIA (STRATEGIA)? II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09.2015 r. Małgorzata Skupińska RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie IV edycji Programu edukacyjnego Trzymaj Formę. Działdowo, r.

Podsumowanie IV edycji Programu edukacyjnego Trzymaj Formę. Działdowo, r. Podsumowanie IV edycji Programu edukacyjnego Trzymaj Formę Działdowo, 30.06.2009 r. Jolanta Działak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie Szkoły realizujące program Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie programu Trzymaj Formę IV edycja

Podsumowanie programu Trzymaj Formę IV edycja Podsumowanie programu Trzymaj Formę IV edycja Adriana Banaszkiewicz-Gałas Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Giżycku Page 1 Realizacja programu w roku szkolnym 2009/10 Szkoły podstawowe 2 - Szkoła

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Moduł I - Zdrowe odżywianie

Moduł I - Zdrowe odżywianie HARMONOGRAM ZADAŃ WYZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU Zdrowie w mojej głowie NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Moduł I - Zdrowe odżywianie Treści/Zadania Opracowanie harmonogramu zadań Uświadomienie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA II semestr roku szkolnego 2012/2013 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 13.03.2013 Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z WARSZTATÓW RE:BRICK. REWITALIZACJA CEGLANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 7-10 / 11 / 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA ORGANIZATOR KOŁO NAUKOWE BUA

RELACJA Z WARSZTATÓW RE:BRICK. REWITALIZACJA CEGLANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 7-10 / 11 / 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA ORGANIZATOR KOŁO NAUKOWE BUA RELACJA Z WARSZTATÓW RE:BRICK. REWITALIZACJA CEGLANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 7-10 / 11 / 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA ORGANIZATOR KOŁO NAUKOWE BUA Prelekcje otwierające warsztaty Aula Gmachu Głównego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego działanie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY JĘZYKOWE 4 godziny tygodniowo Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez wykorzystywanie języka obcego w życiu codziennym. Udział w realizacji projektów międzynarodowych oraz wymianach uczniowskich.

Bardziej szczegółowo

promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji V edycji programu Trzymaj Formę

promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji V edycji programu Trzymaj Formę Projekt promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji V edycji programu Trzymaj Formę w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu Realizacja założeń V edycji programu Trzymaj

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia cywilizacyjne, cz. II. Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Zagrożenia cywilizacyjne, cz. II. Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Zagrożenia cywilizacyjne, cz. II. Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Program realizowano w dwóch częściach: w okresach wrzesień grudzień 2011 r oraz wrzesień grudzień 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2011/2012 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Psychodietetyka WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Studia podyplomowe na tej specjalności adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

Dietetyka w fizjoterapii. mgr E. Potentas. 2 ECTS F-2-P-DF-14 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Dietetyka w fizjoterapii. mgr E. Potentas. 2 ECTS F-2-P-DF-14 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014)

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014) Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim (rok szkolny 2013/2014) Cel główny: Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku

TRZYMAJ FORMĘ. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku Sprawozdanie z realizacji programu w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Bisztynku Koordynator: nauczyciel chemii i biologii Beata Majewska Cele programu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE W MOGIELNICKIM GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2106

PROJEKTY EDUKACYJNE W MOGIELNICKIM GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2106 PROJEKTY EDUKACYJNE W MOGIELNICKIM GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2106 Metoda projektu edukacyjnego jest stosowana coraz częściej w polskich szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015 Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2014/2015 Celem programu była promocja zasad aktywnego stylu życia z wykorzystaniem zbilansowanej diety, a

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ŻYWIENIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Małgorzata Majewska ZCDN

ZDROWE ŻYWIENIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Małgorzata Majewska ZCDN ZDROWE ŻYWIENIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Małgorzata Majewska ZCDN Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Joanna Żuryńska Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Węgorzewie Realizacja programu w roku szkolnym 2010/11 Szkoły

Bardziej szczegółowo

Śniadanie Daje Moc misja rozpoczęta!

Śniadanie Daje Moc misja rozpoczęta! Śniadanie Daje Moc misja rozpoczęta! Nauka, zabawa i nieziemska przygoda! To wszystko czeka na dzieci, które wezmą udział w najnowszej edycji programu Śniadanie Daje Moc. W tym roku szkolnym zmierzą się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu organizowanego przez KUPS w ZSP SP i G im. Marii i MichLA Krukierkóww Równem.

Sprawozdanie z realizacji programu organizowanego przez KUPS w ZSP SP i G im. Marii i MichLA Krukierkóww Równem. W ramach programu: Sprawozdanie z realizacji programu organizowanego przez KUPS w ZSP SP i G im. Marii i MichLA Krukierkóww Równem. Od 09 stycznia do 26 lutego 2012 roku nasza szkoła realizowała program

Bardziej szczegółowo

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK Symbol cyfrowy 321 [11] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - DIETETYK. 2. Organizacja

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zdjęciowa z projektu gimnazjalnego skierowanego do rodziców i młodzieży.

Dokumentacja zdjęciowa z projektu gimnazjalnego skierowanego do rodziców i młodzieży. Dokumentacja zdjęciowa z projektu gimnazjalnego skierowanego do rodziców i młodzieży. Czy wiesz, co jesz? Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gimnazjum nr 14 W Bytomiu JUŻ WKRÓTCE! Opiekun projektu:

Bardziej szczegółowo

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo!

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO Jem smacznie, zdrowo i kolorowo! T TRZYMAJ FORMĘ! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Hasło Konkursu Jem smacznie, zdrowo i kolorowo. 2. Organizator Konkursu: Oddział

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYKONANE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZADANIA WYKONANE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZADANIA WYKONANE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WARSZTATY 10.2014 Warsztaty w klasach II i III, przeprowadziła pani Lilianna Mitana. Uczniowie mieli okazję oglądnąć

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Cel główny: - zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy,

Cel główny: - zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy, Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny Wybierz Życie - Pierwszy Krok doskonale wpisuje się w założenia

Bardziej szczegółowo